Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí"

Transkript

1 1. dubna 2010 l číslo 13 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na duben: Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí OKD pokračuje v podpoře hornických učňů OSTRAVA Zanedlouho tomu bude rok, kdy zahájili studium první horničtí učni na Střední škole techniky a služeb v Karviné, a už tady máme další období, kdy rodiče vybírají školu a profesi, ve které by jejich děti získaly nejen odborné znalosti, ale i profesní uplatnění v dalším životě. Doslova trefou do černého je přihlásit své děti na obory elektrikář nebo zámečník pro důlní provozy. Tyto dva obory, které se vyučují na Střední škole techniky a služeb v Karviné, podporuje OKD nejen měsíčním stipendiem ve výši 1000 Kč, ale také možností letních brigád na povrchových pracovištích jednotlivých dolů a hlavně jistotou zaměstnání po ukončení studia a složení učňovských zkoušek. V současnosti studuje uvedené obory 40 hornických učňů v 1. ročníku a pro rok 2010 OKD opět nabízí stipendium až 60 hornickým učňům, se kterými bude podepsána stipendijní smlouva. Naše spolupráce se školou a hornickými učni však podepsáním stipendijní smlouvy nekončí. Pro budoucí elektrikáře a zámečníky pořádáme exkurze, brigády a sportovní akce. Se Střední školou techniky a služeb v Karviné spolupracujeme na akcích pořádaných školou a také konzultujeme studium, chování a potřeby našich učňů. Po necelém roce máme vesměs pozitivní zkušenosti s přístupem školy a hornických učňů ke studiu a také zjišťujeme, že učni mají zájem o brigády, zajímají se o budoucí zaměstnání v OKD a také o další možnosti svého rozvoje po nástupu do zaměstnání. Kontaktním místem pro rodiče a děti, kteří mají zájem o podporované obory, je Zaměstnanecké centrum OKD v Karviné, kde již nyní registrujeme první zájemce o sjednání stipendijní smlouvy pro nadcházející školní rok. Těší nás, že společnost OKD je mezi mladými lidmi stále populární. My na druhou stranu kvalifikovaným a pracovitým hornickým učňům můžeme slíbit, že u nás mají dveře dokořán. Libor Dürrer zástupce personálního ředitele OKD POP se osvědčil i kilometr pod zemí Havíři si nemohou novou technologii vynachválit. I při výrazně vyšších výkonech se mnohem méně nadřou DARKOV Nová dobývací technika z programu optimalizace produkce POP 2010 si vydobyla na našich dolech velké renomé. Nejnověji si slova chvály vysloužila v Dole Darkov. Střední komplex Bucyrus DBT 1,3/3,1 tam dodali koncem loňského roku a místní se rozhodli s ním nemazlit. Hned na první pokus ho instalovali do porubu číslo ve 37. sloji v 5. kře v oblasti tzv. pomocného závodu. Tedy řečeno lidsky do hloubky asi 1000 metrů a do úložných a dobývacích podmínek, s nimiž si ještě nedávno běžně používané technologie nedokázaly příliš poradit. Komplex Bucyrus DBT 1,3/3,1 zvládal i vysoké horské tlaky Výsledek? Komplex jednoznačně prokázal, že díky své únosnosti dokáže zvládat i vysoké horské tlaky, které panují v těchto hloubkách, konstatoval směnový technik vedoucího provozu rubání na závodě 2 Dolu Darkov Ján Kubalik. Co je podstatné, nejde jen o názor, byť na slovo vzatého odborníka. Jeho slova totiž jednoznačně potvrzují i výsledky srovnání průběhu těžby v sousedním porubním bloku číslo z, který byl těžen za použití mechanizované výztuže Fazos 15/31 a navazující technologie. V důsledku těžkých geologických podmínek v tomto porubu OSTRAVA Generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck vyhlásil spolu s managementem program PER- SPektiva 2015, který navazuje na výsledky dosažené v programech POP 2010 a Safety Prvních pět velkých písmen Ke zlepšení komfortu práce přispívá i moderní elektronika. Na snímku řídicí pracoviště dobývacího komplexu Bucyrus DBT 1,3/3,1. pravidelně docházelo k poklesu nadloží, vzniku střihů na pilíři a zatlačování výztuže. Havíři museli tyto problémy řešit zavrtáváním rovných profilů, podkopáváním stěnového dopravníku, rovnáním sekcí. Znamenalo to velké prostoje a množství namáhavé ruční práce. Porub jsme proto těžili čtrnáct měsíců a vystřídaly se na něm tři rubáňové kolektivy. ve slově PERSPektiva odkazuje na pět klíčových prvků, na které se bude v příštích letech OKD zaměřovat: People/lidé, Efficiency/produktivita, Reserves/zásoby, Safety/bezpečnost a Predictability/předvídatelnost. Druhé písmeno nového hesla je odvozeno do slova Efficiency, tedy produktivita, nebo také efektivnost či výkonnost. V posledních dvou letech investovala společnost OKD do nových technologií přes 8 miliard korun. V rámci České republiky to snese srovnání snad jen s investicemi některých zahraničních automobilek. Nasazení nových technologií POP, jejichž technická úroveň je srovnatelná s nejmodernějšími dobývacími a razícími technologiemi používanými ve světovém hlubinném hornictví, vytvořilo základní předpoklady k dosahování lepších výsledků v oblasti bezpečnosti práce V případě téměř identického porubu jsme v podstatě problémy sousedního bloku z neřešili. Za tři měsíce a pár dnů ho vytěžila jedna rubáňová osádka a nezaznamenala ani jednu významnější anomálii, popsal Ján Kubalik. Rychlý a bezproblémový průběh těžby se podepsal také na dosažených výsledcích. Nejmarkantnější rozdíly byly zaznamenány u výkonů: Fazosovský porub těžily postupně kolektivy hlavních předáků Romana Badury, Miroslava Prekopa a Janusze Siwka. V porubu o délce 208 metrů a průměrné výšce 2,1 metru dosahovali denní těžby 685 tun uhlí při průměrných postupech 1,16 metru. Pokračování na straně 2 Efficiency neboli produktivita je alfou a omegou Produktivitu těžby je třeba do pěti let zlepšit o čtvrtinu. Ruku v ruce s bezpečností práce Nasazení moderních razicích a dobývacích technologií se musí projevit na růstu produktivity. FOTO: Bohuslav Krzyžanek FOTO: Richard Sklář i k dalšímu růstu výkonových parametrů, shrnul vývoj posledních dvou let technický ředitel OKD Jan Matula. Investice do obměny technologií budou pokračovat i v příštích letech, management do nich chce vložit zhruba miliardu korun ročně. Využívání nových razicích kombajnů a především těžebních komplexů by se mělo začít projevovat na růstu produktivity práce. Chceme postupně zvyšovat celkovou produktivitu zhruba o čtyři procenta ročně. Z hodnoty 4 tuny na hlavu a směnu v loňském roce ji hodláme zvýšit do konce roku 2015 na 5 tun, upřesnil výkonové cíle firmy provozní ředitel OKD Leo Bayer. Nové stroje ale samy o sobě vyšší produktivitu nezajistí. Počítáme s aktivním přístupem zaměstnanců a s jejich zapojením do procesu Continuous Improvement, protože lidé z provozu mají ty nejlepší nápady na zlepšení, upřesnil Bayer. vs

2 2 Z OKD Bezpečnost je v OKD jednička, následuje zvýšení produktivity Generální ředitel OKD Beck mluví o bezpečnosti i produktivitě. STONAVA Jediná naděje jak přežít? Rok od roku zvyšovat produktivitu! Tato slova generálního ředitele OKD byla, hned po zdůraznění bezpečnosti na prvním místě, nejdůležitějšími na 3. sněmu Sdružení hornických odborů ve Stonavě. Mimo Klause-Dietera Becka se ho poslední pátek v březnu zúčastnili jako hosté také provozní ředitel Leo Bayer a personální ředitel Radim Tabašek. Ze světa C oal of Africa získala licenci v rámci projektu Vele JOHANNESBURG Jihoafrická těžební společnost Coal of Africa před nedávnem získala vládní licenci, která ji opravňuje k zahájení těžby koksovatelného uhlí v rámci projektu Vele, a ihned začne s přípravnými pracemi na otevření dolu. Rozvoj projektu bude rozčleněn do dvou fází a samotná těžba by mohla být spuštěna už ve třetím čtvrtletí letošního roku. V té době by se mohly ceny koksovatelného Po bezpečnosti (o níž se, jak Beck zdůraznil, nevyjednává) přišla z úst generálního ředitele na řadu situace na trhu s koksovatelným uhlím (ceny šly nahoru) i apel k trvalému zlepšování. Bude-li se dařit lépe, slibuji, že budeme sdílet zisky. Můžete mi věřit, bude to férové, prohlásil Beck s tím, že OKD musí plnit své závazky vůči odběratelům. uzi uhlí ustálit okolo 200 $ za tunu, což by bylo o 55 procent více, než činily ceny na období 2009/2010. Roční produkce by v první fázi na konci roku 2010 mohla dosáhnout jednoho milionu tun koksovatelného uhlí. Rozvoj druhé fáze pak bude záviset na tržních podmínkách. O odbytu svého uhlí společnost stále vede jednání s ocelářskou firmou ArcelorMittal. ZDROJ: RG, Reuters/Mining Weekly, (kráceno) FOTO: Radek Lukša Dokončení ze strany 1 Popácký porub vytěžila jedna rubáňová osádka vedená hlavním předákem Rostislavem Walicou. Délka porubu činila 160 metrů a průměrná výška 2,22 metru. Přesto v něm Walicova osádka těžila denně 1823 tun uhlí při průměrném denním postupu 3,8 metru. To je zhruba trojnásobek výsledku, který byl zaznamenán v porubu z! Přitom díky plynulému průběhu těžby se tu horníci nadřeli mnohem méně, zdůraznil Kubalik. Za zmínku stojí navíc skutečnost, že díky modernímu řešení dobývacího komplexu se v porubu vyzbrojeném technikou Bucyrus výrazně zlepšila kultura práce horníků. Ať už jde o podmínky pro chůzi, osvětlení, velikost fárací uličky, možnost klimatizace v sekcích, to vše znamená výrazné zlepšení komfortu práce horníků. To se vůbec nedá srovnat s tím, co tady bylo dříve, to vám řekne každý havíř, který tam fárá. A promítá ročník 40 l číslo 13 POP se osvědčil i kilometr pod zemí FOTO: Bohuslav Krzyžanek Technologie POP 2010? Při trojnásobně vyšších výkonech se chlapi mnohem méně nadřou, říká směnový technik vedoucího provozu rubání na závodě 2 Dolu Darkov Ján Kubalik. se to pak i do oblasti bezpečnosti, konstatoval směnový technik Ján Kubalik. Bohuslav Krzyžanek Porovnání výkonových parametrů porubů z a z kolektiv Badura, Prekop, Siwek Walica termín dobývání sekce Fazos 15/31 DBT 1,3/3,1 stěnový dopravník 3 HB 260 PF 6/1042 sběrný dopravník TH 700 PZF 02 PF 4/1132 dobývací kombajn KGE 710 E SL 300 pásové odtěžení TP 630, TP 1201 TP 1200 délky porubů (m) průměrná denní těžba (t/den) průměrný denní postup (m/den) 1,16 3,80 průměrná mocnost (m) 2,10 2,22 průměrná denní odrubaná plocha (m 2 /den) Čína letos uspořádá fórum producentů uhlí PEKING Čína je největším producentem uhlí na světě (na jeho celosvětové produkci se podílí 37 procenty) a právě uhlí bude i nadále jejím primárním zdrojem energie v dohledné budoucnosti. Země má zájem na urychlení vědeckých i technologických inovací, spojování a rekonstrukci malých a středně velkých uhelných dolů, stimulaci výstavby bezpečných a efektivních dolů či na podpoře mezinárodní výměny a spolupráci v oblasti důlní techniky. Národní úřad pro energetiku proto na říjen letošního roku připravuje fórum o uhlí v Pekingu. Chystá se pozvat nejen zástupce z řad samotných producentů uhlí, domácích a zahraničních, ale i výrobce důlní techniky a technologií a neopomene pozvat ani zástupce vědeckovýzkumných ústavů. Některé celosvětově známé podniky se k účasti na fóru již dokonce zaregistrovaly. ZDROJ: RG, Kuala Lumpur News Net, (kráceno) Hledáte střední školu, která se postará o budoucnost vašich dětí? Neváhejte využít nabídky OKD a Střední školy techniky a služeb v Karviné a dejte své děti na jeden z oborů Elektrikář důlní provozy Zámečník důlní provozy Získejte pro své děti stipendium 1000 Kč měsíčně jistotu práce po ukončení studia letní brigády a další výhody Zaujala Vás naše nabídka? Volejte nebo nebo navštivte Zaměstnanecké centrum OKD. ZE ZEMĚ PRO ZEMI Podloží a nadloží? Jako ementál! I díky účinné degazaci může mechanizovaný porub dosahovat postupu až 5,5 metrů za den STAŘÍČ K ementálskému sýru dnes na Dole Paskov přirovnávají podloží a nadloží porubu na V. patře staříčské lokality, kde od loňského podzimu kope kolektiv hlavního předáka Petra Prokopa. Do posledního březnového týdne tady navrtali 133 dlouhých degazačních vrtů! Zatímco dodavatelsky se vrtalo z nadloží ve 121 případech, úsek domácí důlní degazace na to šel z podložní 080. sloje dvanáctkrát. Odzkoušeny byly i krátké stropní vrty na výdušné třídě porubu. A aby toho nebylo málo, pracovníci Green Gas DPB zahájili ve čtvrtém březnovém týdnu směrově řízený degazační vrt o průměru 120 milimetrů s plánovanou délkou více než 300 Přibyla další dírka do ementálu v podzemí. FOTO: Radek Lukša Degazace porubu na staříčské šachtě. metrů, oznámil hlavní inženýr závodu Ivan Šimek. Metan z degazačních vrtů je odváděn plynovody o průměru 150 a 200 milimetrů. V dobývané 084. sloji a podložní 080. sloji proto mají skoro pět kilometrů tohoto potrubí. Daří se odsávat plyn také ze stařin provozovaného porubu. Abychom posílili tento systém a ještě zvýšili účinnost degazace, zprovozňujeme v současné době druhou, paralelní větev plynovodu o délce dvou a půl kilometru, upozornil Šimek. A výsledky? Sehraný kolektiv důlní degazace a vrtaři z Green Gas DPB vytvořili podmínky pro dosahování až pětiapůlmetrového průměrného denního postupu porubu Tato problematika se řešila i v průběhu února v rámci Continuous Improvement. Přesunem vrtání z těžní na výdušnou třídu a doplňkové odsávání metanu ze stařin vrty z 080. sloje jsme dosáhli vyšší degazace, uvedl Zdeněk Koval, jenž má trvalé zlepšování v Dole Paskov na starosti. Rekordem je zatím degazování m 3 čistého metanu během čtyřiadvaceti hodin. Dolu Paskov získávání plynu z podzemí přináší nejen bezpečnější pracovní prostředí. Díky němu nepotřebuje žádné další dodávky tohoto energetického média a je schopen ho dodat mimo šachtu v takovém množství, jako nikdo jiný v revíru. Až dvě třetiny metanu v Centrálním plynovém hospodářství OKD pochází právě odsud. Radek Lukša Inz_nabor_ucnu_100x130.indd :55:28

3 1. dubna 2010 CENTRUM SERVISNÍCH SLUŽEB Jeřábnice prohrála sázku s ředitelem Prostor pro nakládku a vykládku strojních uzlů na závodě ČSA se dočkal zastřešení, pracuje se tam lépe Pracoviště nakládky a vykládky strojních uzlů u mechanických dílen na závodě ČSA má střechu... LAZY Ve znamení zvýšených nároků na renovace mechanizovaných výztuží se nesl letošní první kvartál v opravárenských provozech SC. Pouze v lednu se daly požadavky spočítat na prstech jedné či nejvýš obou rukou. Jinak šly do desítek! Nejvíce si opraváři mákli na Fazosech pro stonavskou šachtu. Klíčové důlní zařízení, jakým mechanizovaná výztuž bezesporu je, si totiž zasluhuje samostatnou pozornost. A to nejen v samotném opravárenství, nýbrž také v oblasti vybavovacích a likvidačních prací DŮL KARVINÁ Dlouhá léta se obsluha venkovního jeřábu vedle dílen mechaniků na Armádě v zimě trápila s mrznoucí dráhou a sněhem za krkem a v létě zase s pálícím sluncem a bouřkovými přívaly. Až to jeřábnice Alžběta Balážová nevydržela a oslovila ředitele SC Václava Koptu při jeho obchůzce tímto pracovištěm: Vsadím se, že to nezastřešíte! Její slova byla míněna v žertu, ale začaly se dít věci. Mezi investiční akce této vnitřní organizační jednotky se dostalo i zastřešení venkovní jeřábové dráhy. Zdůvodnění bylo jednoduché zlepšení hygienických podmínek na venkovním pracovišti a odstranění prostojů jeřábu v zimním období. Ty způsobovala právě namrzající dráha jeřábu a její odmrazování. Co na to vlastní zaměstnanci? Alžběta Balážová, jeřábnice: Bez střechy to bylo strašné, jak v zimě brodění obsluhy ve sněhu, namrzání trolejí, brzd a jiných částí jeřábu, tak v létě při hezkém počasí horko, pálení slunce, v dešti na nás pršelo a promokaly oděvy. Hlavně pro kluky pod jeřábem to nebylo nic příjemného. Pod zastřešením v dole. Těch je na důlních VOJ v programu letošního roku skutečně požehnaně, konstatoval ředitel SC Václav Kopta. Důl Karviná hlásí 36 těchto akcí, Důl ČSM 23, Důl Darkov 21. Přestože byla každá z těchto šachet vybavena v programu POP 2010 novými těžebními komplexy, které jsou přemisťovány do nových přímým překlizem, nasbíralo se už v letošním roce požadavků na opravy mechanizovaných výztuží více než dost. A to i včetně Dolu Paskov, kde v porubech převládají stojky IHV, doplnil Kopta. uzi jsem jezdila první zimu, a mohu říci, že ani jednou nebyl problém jak s jeřábem, tak trolejemi či jeřábovou dráhou. I obsluhám dole se dělá lépe. Po devatenácti letech na tomto pracovišti jsem už nevěřila, že střecha, kterou jsme pořád chtěli, někdy opravdu bude. Jsem ráda, že jsem sázku s ředitelem prohrála. Jan Wrobel, mistr strojních oprav: Hodnotím to jednoznačně jako přínos. Osobně jsem tady dělal a z vlastní zkušenosti můžu říci, že pracovní podmínky jsou po zastřešení jeřábové dráhy na daleko lepší úrovni, než bývaly. V zimním období docházelo k častému namrzání trolejí jeřábu a vlastní pojezdové dráhy. Zprovozňování pak trvalo dlouho a vznikaly časové prostoje v nakládce strojního zařízení. Naplánovali a provedli jsme to tak, abychom co nejméně omezili provoz na tomto pracovišti. Také abychom to stihli před zimou, uvedl technický náměstek SC Libor Poloch s tím, že nejprve nechali udělat úplně novou konstrukci. Ta nese střechu o celkové ploše 660 m². Zhostila se toho společnost Průmyslové montáže svůj úkol zvládla se ctí v řádném termínu. Zastřešení znamená výrazné zkvalitnění pracovního prostřední pro zaměstnance, kteří na závodě ČSA Dolu Karviná zajišťují nakládku a vykládku strojních uzlů. Dalším nezanedbatelným přínosem je i to, že pod střechou skladujeme samotné strojní uzly a chráníme je tak před vlivy počasí. Samostatnou kapitolou je pak zvýšení časového využití jeřábu, doplnil Poloch. Radek Lukša Opravy mechanizovaných výztuží jako na běžícím páse Nová evidence je přesnější a chytřejší Materiál a náhradní díly ve skladištích jsou označovány čárovými kódy, personál používá při práci čtečky LAZY Evidence materiálů a náhradních dílů systémem čárových kódů. Pod tímto názvem už od druhé půlky uplynulého roku funguje v Provozech skladového hospodářství VOJ SC další úspěšný projekt trvalého zlepšování. Co tam přijde, je označeno podobně jako v obchodech. Personál nafasoval čtečky a pracuje díky tomu svižněji, snadněji a s méně chybami. Čtečky čárových kódů mobilní terminály tiskárny a prostředky bezdrátové komunikace mají na lokalitách ČSA, Lazy, Darkov 2, ČSM Sever a Staříč. Tato technika vyšla na skoro jeden a tři čtvrtě milionu korun. Její oživení pak bylo v režii Centra sdílených služeb IT a firmy Eprin. Veškerá data ze skladového hospodářství putují přímo do počítačového systému SAP/R3. Ověřovací provoz se osvědčil, už je v trvalém provozu. Přínosem je nejen zlepšení informačních a materiálových toků, omezení vzniku chyb či zrychlení inventur, ale i podstatné snížení náročnosti práce, vysvětloval výrobní náměstek SC Josef Piekar s tím, že zároveň ukončili činnost ve skladišti hutního materiálu na lokalitě 9. květen a v hlavním skladu na závodě ČSM-Jih. Pro rok 2010 se ve velkém tisknou etikety s čárovými kódy pro označování materiálů či náhradních dílů ve skladech. SC též připravuje v součinnosti se šachtami a počítačovými specialisty OKD nový systém elektronických výdejek. Proč? Přispěje to ke vzájemné koordinaci a dostupnosti informací objednávaných materiálů a náhradních dílů příslušným provozem, řekl Piekar. uzi Důlní VOJ Typ MV leden 2010 únor 2010 březen 2010 Celkem (ks) Karviná FAZOS 17/ MEOS 17/ MEOS 22/ Celkem Darkov FAZOS 15/ FAZOS 15/ FAZOS 17/ Celkem ČSM FAZOS 12/ FAZOS 17/ Celkem Paskov KG Celkem Čtečka čárových kódů. FOTO: Centrum servisních služeb jeřábnice Alžběta Balážová ráda prohrála sázku. FOTO: Centrum servisních Služeb 3 Slovo výrobního náměstka Vážení spolupracovníci, postupný přechod z oblasti takzvaného zlepšovatelského hnutí přes nová technické řešení, pilotní projekt firmy Rolland Berger až po kontinuálně budovaný projekt rozšíření trvalého zlepšování Continuous Improvement ve VOJ OKD znamená pro všechny zaměstnance nepředstavitelnou výzvu a příležitost aktivně se podílet na zvyšování efektivity nejen na mateřských VOJkách ale v celé společnosti. Oblast bezpečnosti, zlepšení pracovních podmínek, snížení energetické náročnosti, nákladů všeho druhu, v prostředí, kde se denně pohybují při plnění pracovních povinností to jsou hlavní témata, na která se mohou při řešení denní problematiky vedoucí ke zlepšení zaměřit. Navíc, a to je třeba zdůraznit, je vyřešena veškerá legislativa spojená s odměňováním těch, kteří se již k projektu svými podanými nápady přihlásili, anebo v nejbližší době přihlásí. Ty, kteří ještě váhají vstoupit mezi řady nositelů nápadů a příjemce odměn a ten svůj nápad nosí zatím v hlavě nebo schovávají zastrčený v šuplíku, upozorňuji, že jackpot možností odměn pořádně narostl (Fabie, věcné odměny). Ale dost už bylo ideologie. Jaké jsou vlastně skutečně dosažené výsledky a jak je projekt CI na VOJ SC od března 2010 vlastně organizován? Řešení optimalizačních projektů a příprava nápadů k odsouhlasení probíhá ve dvou stálých projektových týmech zaměřených na opravárenství a služby a ostatní provozy. Týmy se scházejí jedenkrát týdně stejně jako Řídicí výbor CI VOJ SC, kde se již rozhoduje natvrdo, co se bude optimalizovat, stav řešených projektů, co je a co není smysluplný nápad s nárokem na odměnu tisíc korun, kdo nápad zrealizuje a v jakém časovém horizontu. V průběhu loňského roku, který byl ještě poznamenám určitou nejednotností jak v evidenci, tak v odměňování, zaměstnanci VOJ SC podali 51 nápadů, které vytvořily přínos korun. Za to obdrželi na odměnách celkem korun. Podíl THZ a dělníků byl 19 ku 41. V letošním roce je evidence projektů a nápadů vedena samostatně. Za období od ledna do února bylo podáno 42 nápadů, z toho dosud přijatých je 30. Podíl THZ a dělníků byl 3 ku 21. Očekávané úspory by měly být ve výši korun. Vyplacené odměny činily 30 tisíc korun. V oblasti řešení nyní končí realizace projektu zaměřeného na snížení spotřeby tlakového vzduchu s očekávanou výší úspor 1,5 milionu korun. Z nápadů našich lidí pak stojí za zmínku přípravek pro rovnání nástavných plechů PF 2.2 Stanislava Hanzelky a Tomáše Kusina z mechanických dílen na Dole Paskov s přínosem 90 tisíc korun. Anebo nápad Jaromíra Michalského a Bedřicha Beinsteina podstavec pro výměnu nástavců nakladače Fuchs MHL 340 zlepšující bezpečnost práce a pracovní podmínky. Věřím, že s koncem zimy a příchodem sluníčka budou přibývat i další nápady našich zaměstnanců! Josef Piekar výrobní náměstek

4 4 ZA BRANAMI OKD Spolu s novým kabátem získala karvinská SPŠ i nový vzhled. A příjemnější klima je teď i ve vnitřních prostorách. Věřím, že se proto bude u nás lépe učit i studentům hornictví, řekla ředitelka školy Česlava Lukaštíková. SPŠ je v novém kabátě hezčí a také úspornější Projekt si vyžádal 62 milionů korun, ale stojí to za to KARVINÁ Velkou slávu zažila v pondělí 29. března Střední průmyslová škola v Karviné. Po ukončení rozsáhlého investičního projektu zaměřeného na úspory energie přišel čas na stříhání pásky a slavnostní projevy. Pokud si chcete doplnit kvalifikace, je nejvyšší čas podat přihlášku; zbývá posledních pár míst! Akce v hodnotě 62 mil. korun financovaná z Fondu soudržnosti EU (téměř 37,5 mil. Kč), Státního fondu životního prostředí ČR (více než 2 mil. Kč) a prostředků Moravskoslezského kraje (přes 22 mil. Kč) probíhala za plného provozu školy, a proto byla náročná. Budova ale získala nejen nový teplý kabát, což se projeví na úsporách za topení, ale také splňuje všechny hygienické požadavky. Je to fakt velký pokrok. Dříve jsme museli v dílnách učit v bundách, teď není problém je vytopit, přiblížil hezky po chlapsku praktické přínosy rekonstrukce dílenský učitel Zbyszek Dudzik, bývalý horník z Dolu 1. máj. Dvacet let učil na májováckém učilišti, dalších dvacet fáral jako dělník a technik. A také nám už nefučí přes okna, dodal Dudzik. V karvinské SPŠ studuje v současné době 538 žáků denního studia v oborech strojírenství, informační technologie, technické lyceum, průmyslová ekologie a elektrotechnika. V rámci dvouletého pomaturitního studia oboru Hornictví a hornická geologie si v ní zvyšuje kvalifikaci také 45 horníků a dalších zájemců. Už v dubnu je čeká praktická část maturitní zkoušky, v červnu ústní. Současně připravujeme třetí běh tohoto studia. Máme už 52 přihlášek, z toho 42 od zájemců z řad zaměstnanců OKD, informoval vedoucí dálkového studia na SPŠ Jan Kubica. Pokud máte zájem doplnit si kvalifikaci, je nejvyšší čas ozvat se. Otevřeny budou opět dvě třídy s maximálním počtem 60 žáků. Přijímací zkoušky neděláme, rozhodující pro přijetí je datum podání přihlášky, upřesnil Jan Kubica. Bohuslav Krzyžanek FOTO: Bohuslav Krzyžanek ročník 40 l číslo 13 V Senátu o odpovědnosti firem Petra Mašínová v parlamentu vysvětlila, jak se snaží OKD pomáhat svému regionu PRAHA V úterý 29. března vystřídali v Senátu politiky byznysmeni včetně zástupců OKD. S osobnostmi z krajů, měst a neziskových organizací diskutovali o tom, kdo nese odpovědnost za rozvoj regionů. Většina přítomných se shodla, že život každého kraje musí stát na třech pilířích velkých firmách, státních institucích a lidech. Život kraje musí stát na třech pilířích velkých firmách, státních institucích a jeho obyvatelích Podnikatelský sektor reprezentovala svým příspěvkem šéfka útvaru pro PR a komunikaci OKD a zároveň předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová. Kraje by měly říct: Tohle je naše parketa a tady bychom potřebovali pomoc. S krajem samozřejmě spolupracujeme, ale myslím, že je tam ještě mnohem větší prostor, abychom na mnoha věcech, které pomohou lidem, pracovali společně, řekla přítomným Mašínová. FOTO Vladislav Sobol Ředitelka útvaru pro PR a komunikaci OKD při prezentaci v Senátu. Její názor podpořili i další účastníci diskuze, kteří dodali, že jasné vize chybí v mnoha oborech i na celostátní úrovni. Společnost OKD na konferenci představila svou firemní nadaci. Ještě nás čeká hodně práce, abychom všem, včetně zaměstnanců, dokázali, že z peněz rozdělených nadací budou mít užitek také oni sami jako obyvatelé regionu. Na druhou stranu už se mnozí zapojili, například do předvánoční charitativní sbírky, dodala Mašínová. Na konferenci, která proběhla pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Petra Pitharta, vystoupili například jihočeský krajský zastupitel Vladimír Pavelka, Roman Haken z Rady vlády pro NNO nebo komentátor internetového deníku Aktualne.cz Petr Holub. vs Společnost ZAM-SERVIS přispívá svými výrobky ke zlepšování bezpečnosti pracovníků na důlních pracovištích. Společnost ZAM-SERVIS si stanovila v minulém roce za hlavní cíl své činnosti věnovat svůj výrobní program vývoji a výrobě zařízení, které by ještě zlepšily bezpečnost hornické práce a informovanost o průběhu činnosti důlních technologií. Při výběru výrobků jsme vycházeli z potřeb důlních pracovníků, hovořili jsme s nimi, co by potřebovali zlepšit, kde vznikly nebo mohou vzniknout životu nebezpečné situace. Protože jsme firma, která se zabývá výrobou elektronických zařízení, tak jsme se v naší konstrukci zabývali: Inovací systému hovorového spojení a signalizace z těžní nádoby typu VFSK5 Především chci upozornit na dvě funkce, které má nový systém a které zvyšují bezpečnost při svislé dopravě osob. Je to hlasité hovorové spojení strojníka s narážečem a přenos informací o zavření zátyňových dvířek, zkrut lana ke strojníkovi. To samozřejmě za jízdy těžního stroje. Inovací systému signalizace a hovorového spojení z náraží ke strojníkovi typu ELCAM. Jde o unikátní projekt realizovaný na Dole Darkov, kdy byl zprovozněn dublovaný systém signalizace s přenosem dat po optických kabelech s možností automatického přepnutí ze základního systému na náhradní systém signalizace a rovněž se systémem kruhového, zdvojeného napájení i přenosu dat po optických kabelech (při přerušení kruhu kabelů je nadále zachováno spojení). Inovací systému spojení báňských záchranných čet typu SEFAR BZS, který nahradil známý systém záchranářských pojítek typu AZJ. Nový systém slouží pro zajištění hlasitého hovorového spojení mezi 5 záchranáři v četě a velitelem čety pomocí tzv. leaky feeder kabelu malého průměru, natočeného na bubnu. Všechny záchranáře má velitel stále na příjmu pomocí radiostanic a v případě potřeby slyší i jejich okolní prostředí. V případě, kdy záchranář je zdravotně indisponován, může vydat pomocí spínače na svém radiovém pojítku havarijní signál směrem k veliteli. Připravuje se varianta automatického přenosu informací o zdravotním stavu pracovníka v zásahu. Měřící systém umožňující monitorování ovzduší a úrovně hladiny při zasypávání zlikvidovaných jam typu VFSK D. Systém již umí přenášet informací o koncentraci metanu, kyslíku a hladiny zasypávané jámy na měřící stanici na povrchu. Systém má svůj napájecí akumulátor a přenos dat probíhá po lanku na kterém jsou zavěšeny měřící přístroje. Vyvinuli jsme unikátní metanové relé typu SC CH4-TM s velmi rychlou reakcí na výskyt metanu. Používají jej výrobci dobývacích kombajnů. Přístroj má zvýšenou odolnost proti otřesům a má speciální filtrační komoru, rychlost reakce je zajištěna matematickou predikcí nárůstu koncentrace metanu, takže k signalizaci, nebo vypnutí stroje dojde ještě dříve, než metan dosáhne nebezpečné koncentrace. Pracovali jsme na vývoji IP systému video kamer typu KS 02 Řeší jak snímání důlního pracoviště, tak přenos videosignálu na dispečink, dále pracujeme na vylepšení konstrukce kamer i přenosu tak, aby bylo možné plošně sledovat důlní technologie. Nový moderní systém kondenzátorových roznětnic typu KZS- 1/02, KZS-1/045 s indikací stavu připravenosti zařízení a linky pro dopal, kontrolou selhání odpalu a trojitým systémem spuštění iniciace odpalu. Systém kondenzátorových roznětnic umožní zvýšit bezpečnost práce střelmistrů. Systém byl představen pracovníkům OKD a.s. na prezentaci firmy Carboautomatika. Na závěr bych chtěl upozornit na bezdrátový hovorový a signalizační systém typu SEFAR využívající principu radiového přenosu audio signálu pomocí antény leaky feeder kabelu, který již pracuje na šachtách v Rusku a na Ukrajině při komunikaci v lokomotivní dopravě na dopravních trasách celkem okolo 40 km. Střihání pásky se zúčastnila náměstkyně moravskoslezského hejtmana Věra Palková, karvinský primátor Tomáš Hanzel, poslanci a další představitelé veřejného života. Kondenzátorová roznětnice typ KZS-1/02 a KZS-1/045. Jsme rádi, že rovněž společnost OKD a.s. projevila zájem o některé naše nové výrobky za což bychom chtěli poděkovat a při příležitosti Velikonoc popřát příjemnou rodinnou pohodu a nabrání nových sil pro Vaši další práci. Ing. František Ševčík 31/13-IV/10 Společnost Grupa Kapitałowa FASING S. A. výrobce všech druhů ocelových řetězů, komplexních řetězových tratí, spojovacích článků, kotevních zařízení, spojek a hydraulických soustrojí Přejeme všem zaměstnancům OKD a.s. příjemné prožití svátků jara. Veselé Velikonoce. Polska, Katowice ul Modelarska 11, tel.: , fax.: , , 32/13-IV/10

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Historie z pera starého štajgra Horst Breitkopf se v penzi rozhodně nenudí vede kroniku ve své rodné obci a dělá průvodce v Hornickém muzeu OKD dělám Co KRONIKÁŘ po šichtě rád! Vysloužilý štajgr, dispečer a mistr hornických učňů vede kroniku ve Lhotce... OSTRAVA Úhledným strojnickým písmem, které se naučil na hornické průmyslovce, vede Horst Breitkopf (68) kroniku Lhotky patřící mezi třiadvacet městských částí Ostravy. Dění v rodné obci s necelými dvanácti stovkami obyvatel doplňuje i událostmi ze světa, republiky, regionu. Začal s tím na počátku 90. let minulého století, když ještě patřil do řad zaměstnanců Dolu Odra (Vítězný únor). Horst Breitkopf coby průvodce na Landeku. Zas je tu jaro a... grintlich V nedělu Na Upadnici bylo veselo. Aspoň kamošum. Venku svitilo sluničko, v hospudce přijemně, pivko spravně ošetřene, tuž se řeči točily okolo světskich kras. To je pohodička, co? Jaro je tu, baby odkladaju zbytečne kabaty a svetry, no radosť pohleděť, pravil Poldek. Ani němluv. Jel sem v patek, jak byly ty teploty kolem dvacitky, v autobuse a naproti mě seděla taka mlada děvuška. Vic jak osumnasť neměla! Kratka suknička enem tak tak zakryvala to, co zme kdysik za mlada u tych našich robek pod plisovanymi či tvidovymi sukňami enem tušili. No co vam mam pravěť. Myslel sem, že sem ve Vitkovicach..., přidal se Antek. A čemu zrovna ve Vitkovicach? ptal se něchapavo Juzek. To zme raz jeli vlakem Byl jsem na šachtě od 15. června 1960 do 30. června Jsem třetí generace horníků v rodině, rozpovídal se Breitkopf. Jeho děda nechal kvůli havírně ševcovského řemesla a otec zase povolání valcíře v železárnách. Ani on nebyl vyučencem pro důl, na průmyslovku šel po jedenáctileté školní docházce. Praxi na šachtě mladému Horstovi zařizoval samotný legendární ředitel Miroslav Miska. Začal jsem na Lidicích, šel jsem jen přes kopec a byl na šichtě. Po škole jsem dostal umístěnku na Stachanov do Hrušova, kde jsem byl štajgrem v přípravách. Dělali jsme i nějaké příbírky na Vrbici. Nejdéle jsem působil jako štajgr v rubání na Koblově, popisoval svou fárací kariéru, jejíž konec zapříčinila choroba z povolání. Střídal pak post inspekčního a výrobního dispečera s mistrem učňů. z Poldkove chalupy na Ostravici a Antek zapomněl vystupiť v Kunčicach. Ale potym pravil, že to něvadi, bo mu to stejnako stoji ve Vitkovicach. A vtedy se ho moja vtipno zeptala, či kvuli lasce musi pokažde do Vitkovic, když mu to tam stoji, vysvětlil Juzkovi Poldek, čemu se Antek při pohledu na obnažene ne děvuši kitky myslel, že je ve Vitkovicach. Na cypoviny to vas užije, ale uvědomiť se,...a pamatuje i na události týkající se havířiny. tajak moja Mařa, že na jaře je třa hlavně zrobiť v kvartyře grintlich, to ni! zapojil sem se do dišputa, ale hned sem to schytal. Tak temu ty zje taki zamlkly! Co ti ta tvoja laska zas zrobila? zeptal se Jiřik. Co by mi zrobila?! Nic! Enem sem musel včera namisto prochazki vyklepať na dvoře všecki koberce, tahať po izbach šifonery, aby za nimi mohla vytřeť dlažku a večer s ňu ešče isť na mandel. To všecko kvuliva temu, že budu velikonoce, vysvětlil sem. Ser na grintlich. Je tu jaro! To zme raz Jak to vidí stryk Lojzek z mojim nejlepšim kamošem na prumce istym Frantu seděli po škole tež tak na jaře na sluničku v parku FOTO: Radek Lukša a archiv Dílny pro budoucí havíře z Odry byly tehdy na Urxu (Anselmu) na Landeku. Zde Breitkopf prožil konec českého učňovského hornického školství, odsud šel do penze. Abych se v jedenapadesáti vrátil jako průvodce v Hornickém muzeu. Nejprve na živnostenský list, později jako pracovník na dohodu, řekl s tím, že obsluhuje výstavní vilu s prodejem suvenýrů. Provádět ale dovede všude. Kronika obsahuje nejprve informace ze světa, republiky, regionu a nakonec přímo ze Lhotky. A havířina se občas prolne v jeho roli kronikáře. Zanesl tam pochopitelně a jeho žena výtvarnice zvýraznila ukončení těžby uhlí v Ostravě. Všechno si píšu rukou, vždy na jednu stránku z listu. Nejprve informace ze světa, potom z republiky, našeho kraje a nakonec obce, upřesnil Breitkopf, kterého k vedení kroniky přesvědčil Jiří Černota, první starosta ve Lhotce zvolený po pádu totality. Vysloužilý horník dodělal i resty z minulosti. Kronika totiž končila rokem 1976, kdy se tehdejší kronikář pohádal s jistým soudruhem a nechal toho. Breitkopfovo pojetí s nejen obecními zprávami ostatně udivuje i nynější kolegy. Někde píšou, kolik postavili přípojek na elektřinu. My máme 393 popisných čísel a nečekám, že by tady svítili svíčkami či petrolejkami, komentoval to po havířsku. Radek Lukša a obhližali mlade kočki. A Franta naraz pravi:,ty, Jiřik, doveděš se představiť, že nam raz budě šedesat, budem seděť na lavce v parku a namisto pěknych děvuch nas budu zajimať enem vrabci a holubi, kere budem krmiť? Ja rozhodně ni! No viditě a ta doba je pomaly tu. Ešče, že to neni tak uplně pravda, bo ešče se mi děvuchy libiju, zaspominal Jiřik. A co tyn Franta, temu tež? Či enem krmi holuby? zeptal se Antek. Tyn to vyřešil po svojim. Aby se teho němusel dočkať, tuš ve štyryceti skočil pod vlak. Dej mu pambuch lehke papuče! pravil Jiřik, ale to už tu byl Erďa. Sertě na mrtvoly! U spovědi pravi chlap farařovi:,víte, velebnosti, ta moje tchýně by stála za hřích!,ale synu, pomni, nesesmilníš!,kdepak, velebnosti, nezabiješ! Fajne ni? Tuš Zdař Bůh, vaš Lojzek Hra o tři stokoruny Říká se, že pes se podobá svému pánu. Jenže co říct na onu kreaturu na soutěžním snímku č. 12? Že by byl páníček malého vzrůstu a chtěl to v životě dotáhnout hodně vysoko? Jak reagovali naši čtenáři na převlek malého jezevčíka? Čtěte. Tři nejvydařenější texty zveřejňujeme a jejich autory oceňujeme stokorunou. 12 Výherci soutěžní fotografie č. 12 jsou: Roman Grametbauer z Prahy, Rudolf Sroka a Anna Balonová, oba z Ostravy Hafy, hafy, hafy, pojďme si hrát na žirafy. (rg) Prý musím potlačit svou identitu, abych to někam dotáhl... (rs) Co tak koukáte! Převlékl jsem kabát, to se přece u nás nosí... (ab) 13 Jaro je tady, příroda se probouzí k životu. Co se honí v hlavě pyšné matce-huse a co jejím housatům? Už se těší na svou první koupel, nebo by raději ještě zůstala v pelíšku? Napište nám k soutěžnímu snímku č. 13 krátké vtipné texty. Tři z nich oceníme stokorunou. syl Uzávěrka je v úterý Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 13 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA ročník 40 l číslo 13 Jean-Claude van Damme a Pamela Anderson budou točit v dolech OKD! Prasklo to: Belgická akční filmová hvězda přijela do Prahy na letošní volbu České Miss, aby dohodla realizaci svého nejnovějšího projektu HOLLYWOOD, OKD Mimořádná senzace se zrodila v průběhu volby letošní České Miss. Světově proslulý herec a akční hrdina Jean- Claude van Damme se ujal role předsedy poroty soutěže nejen kvůli plezíru. Podle kuloárových informací přijel do Prahy hlavně proto, aby prezentoval svůj nápad natočit další film v netypických a pro filmaře atraktivních prostorách podzemních pracovišť těžební společnosti OKD! V tichosti připravené jednání belgické hvězdy se zástupcem majitelů OKD a jedním z potencionálních producentů filmu, a s ředitelkou České Miss proběhlo podle obvykle dobře informovaných zdrojů ve vstřícné a konstruktivní atmosféře. Majitelé dolů se expanzi do světa filmo- Jean-Claude van Damme Narozen 18. října 1960 v Sint-Agatha-Berchem, Brusel, Belgie jako Jean-Claude Camille François van Varenberg. Je belgickým šampionem bojových umění a hercem známým zejména svým rozsáhlým seznamem akčních filmů. Pro svůj belgický původ v kombinaci s fyzickými dispozicemi dostal přezdívku The Muscles from Brussels (Svaly z Bruselu), ale bývá také nazýván Králem Belgičanů pro svou mezinárodní úspěšnou kariéru. Od roku 1984 si zahrál v 39 filmech. V minulosti byl pětkrát ženatý. Se svou třetí manželkou, se kterou se rozvedl a poté znovu oženil, žije od roku V současnosti přebývá ve španělském městě Alhaurín el Grande. Má tři děti, Christofera, Biancu a Nicolase. Je milovníkem domácích mazlíčků, doma chová devět psů z Thajska. Pamela Denise Anderson Narozena 1. červenec 1967 v městečku Ladysmith v Britské Kolumbii v Kanadě, později se přestěhovala do Vancouveru. Kanadská herečka, modelka, sexuální symbol a producentka žije v současné době v USA. Svou popularitu si získala jako modelka pro pánský magazín Playboy a účinkováním v seriálu Pobřežní hlídka. V průběhu své kariéry si nechala několikrát chirurgicky zvětšit prsa. Měří 171 cm, váží 52 kg a její současné míry jsou podle internetových informací Třikrát vdaná, naposledy v roce 1995 za hudbeníka Tommy Leeho, se kterým má dva syny Brandona a Dylana. I s ním se ale o několik let později rozvedla. ILUSTRAČNÍ foto: internet vého byznysu nebrání, ve výběru prostředí k natočení filmu navíc vidí příležitost ke zviditelnění OKD a českého těžebního průmyslu na celosvětové scéně. K atraktivitě by měla plánovanému snímku přispět i volba partnerky pro Jeana-Claude van Damma. Má se jí stát kanadská herečka, modelka, sexuální symbol a představitelka jedné z hlavních rolí v seriálu Pobřežní hlídka Pamela Anderson. Ta sice zatím váhá, ale poznat po sluncem zalitých plážových scenériích i tmavý svět horníků ji láká. S místními horníky bych mohla natočit i pokračování seriálu, jak se bavím s přáteli, jsou to prý zdatní chlapi, nechala se údajně slyšet Pamela. Děj filmu je zatím obestřen tajemstvím. Dá se předpokládat, že Jean-Claude bude zachraňovat krásnou hrdinku, která padla do rukou krutých lotrů a byla ukryta v bezedné propasti černouhelné šachty. Určitě se můžeme těšit na nápadité rvačky v mihotavých světlech hornických lamp, napínavé scény na jedoucích závěsných lokomotivách a další kousky, které si filmaři vymyslí. Podle aprilových zpráv se chystá filmový casting pro horníky z OKD Podle zatím nepotvrzených informací na GŘ OKD vzniká v tichosti speciální skupina, která se bude zabývat zajištěním bezpečnosti filmařů. Mezi havíři, kteří mají zkušenosti s prací a podmínkami v dole, má proběhnout casting pro úlohu kaskadérů a obsazení vedlejších rolí. Vedle vzhledu a obratnosti bude důležitá alespoň částečná znalost angličtiny. Právě kvůli mimořádnému prostředí bude dostatek havířů znalých poměrů a vhodných pro kaskadérské scény jednou z významných podmínek vzniku snímku. Šanci mají především urostlí a svalnatí borci. Vzhledem k metanovému ohrožení se ve filmu nebude běhat s pistolemi, ale půjde hlavně o boj chlapa proti chlapovi. Podle amerických autorů tento přístup také více odpovídá naturelu havířů jako tvrdých a fyzicky nadmíru zdatných mužů. Jako protipól k těmto postavám by se pak měly v dole objevit křehké dívčiny, které budou umět tyto vlastnosti ocenit. Probleskují nápady o zajímavých erotických scénách, které by v drsných kulisách šachty mohly být obzvlášť šokující a inspirativní. Zda se šéfové dolů a ředitelka České Miss, která prosazuje, aby se ve vedlejších rolích objevily na plátně také nejkrásnější Češky, s filmaři dohodnou, zatím není jisté. Film by ale mohlo spolufinancovat i město Ostrava, které bojuje o titul Evropské město kultury Atraktivní kasovní trhák, který by ukázal ostravsko-karvinské doly a ostravsko-karvinský region na plátnech po celé Evropě i mimo ni, by mohl k úspěchu kandidatury výrazně přispět. Mohl by se také stát šlágrem ostravského roku kultury Bořivoj Lípa Právníci férové nemocnice radí (6) Obrana při nepřiznání invalidního důchodu Jsem přes rok na nemocenské kvůli onemocnění kloubů na rukou. Posudková lékařka ale rozhodla, že jsem práce neschopný jen ze 30 procent. Žádný invalidní důchod mi tedy přiznán nebyl. Jak se mohu proti rozhodnutí posudkové lékařky bránit? Vůbec nerozumím, proč tak rozhodla, protože mi ten posudek ani neukázala. Tomáš, Albrechtice Je pravda, že zdravotní stav žadatelů o invalidní důchod posuzují posudkoví lékaři. O přiznání, případně také odebrání invalidního důchodu, však nerozhodují přímo oni, ale na základě jejich posudku Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho vyplývá, že se nemůžete bránit přímo proti posudku lékařky, ale bránit se můžete až proti samotnému zamítavému rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Toto rozhodnutí je specifické tím, že proti němu nelze podat odvolání. Od začátku roku však proti němu můžete podat námitky. Ty se do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podávají u České správy sociálního zabezpečení. Ta poté znovu posoudí váš zdravotní stav. Pokud vašim námitkám nebude vyhověno, nezbývá, než podat správní žalobu k soudu. Ta musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Pokud byste opravdu podal žalobu, soud bude mimo jiné posuzovat také to, zda měl posudek všechny potřebné náležitosti. Seznam náležitostí, které musí posudek obsahovat, je stanoven ve vyhlášce o posuzování invalidity. Z posudku musí být zejména zřejmé, že byl zdravotní stav žadatele komplexně posouzen a z jakých podkladů lékaři vycházeli. V posudku musí být obsaženo shrnutí obsahu jednotlivých odborných nálezů a popis úvah, kterými se lékaři řídili při jejich hodnocení. Posudkový lékař se musí vypořádat také se všemi vašimi případnými námitkami a návrhy. Na závěr posudku musí být konstatováno, jestli se u posuzovaného skutečně jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, a pokud ano, v jakém rozsahu poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti a co je toho příčinou. Posudek tedy musí přesvědčivě vysvětlit, co lékaře vedlo k tomu, že váš zdravotní stav posoudil určitým způsobem. Na základě posudku se pak můžete rozhodnout, jestli se budete proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení bránit, nebo ne. Z toho důvodu je také důležité, aby si ho žadatel o invalidní důchod mohl přečíst. Pokud vám posudek nebyl předán, došlo k pochybení na straně okresní správy sociálního zabezpečení. Ta má totiž povinnost vám posudek předat nebo do 7 dnů zaslat jeho stejnopis. Pokud tak neučiní, můžete úřad kontaktovat a požádat o jeho doručení nebo o nahlédnutí do spisu, případně podat stížnost. Více informací o rozhodování o invalidních důchodech najdete na stránkách Kateřina Červená právnička Ligy lidských práv Náš seriál: Úpravny uhlí ostravsko-karvinského revíru (2) Jak to bylo na Dole Julius Fučík (a) Závod Pokrok z roku KARVINÁ Z hlediska záboru dobývacího území i z hlediska počtu přejmenovaných závodů a jejich slučování patří Důl Julius Fučík a úpravárenský komplex (závod 4) Dolu Julius Fučík k těm rozsáhlejším. Však posuďte sami: Jáma Habsburk, Důl Pokrok a od roku 1961 závod 1 (Pokrok) Dolu Julius Fučík Vytěžené uhlí zpracovával úpravárenský komplex, který byl budován od roku 1915 do 1922 a obsahoval třídírnu, samotné prádlo, drobný prodej uhlí, větší skládku paliva, odval a samostatnou železniční vlečku. Po velké rekonstrukci úpravny uhlí v roce 1962 píšeme u závodu 4. Prádlo bylo vybaveno dvěma sazečkami soustavy Brauns o výkonu 120 t/hod. a 40 t/hod. Prané uhlí 0-10 mm bylo zpracováváno v briketárně jež byla vybavena bubnovým FOTO: archiv sušicím strojem soustavy Eisenberg a dvěma lisy Couffinhal o výkonu 4,4 t/hod. Provoz briketárny byl ukončen v roce V době nejvyšší produkce se ročně vyrábělo 500 tisíc tun briket a před zrušením to bylo okolo 100 tis. t briket/rok. Brikety měly tvar vajíčka. Jáma Albrecht, Důl Hedvika a od roku 1961 závod 2 (Hedvika) Dolu Julius Fučík Popisek: Závod Hedvika z roku 1926 Úpravna Dolu Hedvika byla typickým příkladem jednoduché úpravy uhlí na důlním závodě. Vytěžené uhlí se zpracovávalo pouze suchým tříděním na otopové sorty (třídírna byla zprovozněna v roce 1879). Po zrušení třídírny v roce 1915 bylo surové uhlí přepravováno lanovkou ke zpracování na Důl Pokrok. Závod byl zrušen v roce Zbyněk Szostek

7 VESELÉ VELIKONOCE Horníkova Velikonoční příloha I světlo patří k oslavám Velikonoc. Velikonoční oheň a svíce Světlo, tedy i světlo zapálené svíce, je všeobecně chápáno jako symbol života. Bílá barva svíce symbolizuje čistotu, naději a nový život. Velikonoční svíce pak znamená vítězství nad zimou (jako jarní slunce), ale pro křesťany je spíše symbolem světla spojeného s Ježíšovým zmrtvýchvstáním, kdy Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí. Stalo se tomu tak o Velké noci (z Bílé soboty na Boží hod velikonoční), a proto se v tu dobu v tmavém kostele za třikrát opakovaného zpěvu Světlo Kristovo zapalují svíce od posvěceného velikonočního ohně, čímž se celý kostel prozáří světlem. Zapálí se také křestní svíce a slaví se slavnost Vzkříšení. Svíce se zapalují také při pohřbech a křesťané se za mrtvého modlí, aby také on vstal k novému životu s Bohem. web.quick.cz Beránek, který snímá hříchy... Za velikonoční symbol je považován beránek, který v židovské tradici představoval boží stádo, které vede Hospodin. Připomíná ale i symbol oběti a smývání hříchů odpuštění hříchů zajišťuje beránek bez poskvrny, který je jako oběť vyslán, obtížen všemi hříchy členů komunity, do pouště a poté rituálně zabit, aby hříchy svou krví smyl... Beránek jako symbol čistoty. Dalším symbolem je kříž, jelikož Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Zapomenout bychom neměli ani na nejčastěji se objevující motiv Velikonoc vajíčko. Jedná se jednoznačně o symbol nového života, plodnosti a vzkříšení. Lidé vajíčka podle domácí tradice malují o tom na jiném místě. 37/13-A/10 Co možná nevíme o Velikonocích Svátky staré jako lidstvo samo oslavují nesmrtelnost přírody i lidské naděje Velikonoce jsou nejvýznamnějším z křesťanských svátků, a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťanů došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už víme i přibližný rok, kdy k této skutečné historické události došlo: byl to rok 30 či 33 našeho letopočtu. Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, svátek totiž určuje Luna a připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční oslavy jsou tím také (a historicky především) přivítáním jara: kromě toho, že jsou i svým příběhem navázány na starší židovský svátek Pesach, jsou určitě i ozvěnou mnohem dávnějších pohanských slavností jara a na severní polokouli znovu se vracejícího života. Zajímavostí je, že datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském koncilu. Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy, především tzv. triduum. Jako první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, vše je ukončeno vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista. Více o nich se dozvíte na jiném místě. Historie a význam Velikonoc Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Poslední týden čtyřicetidenního půstu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem nebo tichým týdnem. Hlavní dny, tzv. triduum (třídenní): Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, se slaví velmi starou liturgií, v jejímž centru je smutek a pokání. Vrchol liturgického roku Řecky pascha (v překladu Septuaginty, z hebrejského pesach, přechod ). Nejdůležitější svátek jak pro Židy, tak pro křesťany, pro něž znamená vyvrcholení celého liturgického roku. Kdysi se slavily v izraelské pospolitosti jako zemědělská oslava první žně (nekvašený chléb) a svátek pastýřů (obětovaní prvorozenců stád při jarním úplňku), který byl pevně stanoven na 14. nisan, na památku vysvobození z Egypta. Židům připomíná usmrcení prvorozených Egypťanů a začátek exodu. Pro křesťany znamenají Velikonoce chvíli odchodu Ježíše, nového beránka, k Otci, skrze smrt a vzkříšení (pro které se pojem velikonoce stal synonymem). Během velikonoční večeře Ježíš ustanovil eucharistii (z řeckého eucharistia, eucharistein, děkovat) svátost, opakující symbolicky moment, kdy dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu. Během doby byla tato svátost označována různými názvy: večeře Páně, lámání chleba, dar, oběť, památka... Velikonoce byly původně v křesťanských obcích slaveny v jednom dni (včetně noční vigilie), postupně se rozvinulo slavení do tzv. velikonočního tridua. To začíná na Zelený čtvrtek večer mší na památku Poslední večeře. Tvoří ho dále Velký pátek (den Kristova umučení), Bílá sobota (den pobytu v hrobě) a neděle zmrtvýchvstání, která začíná velkou velikonoční vigilií, slavenou v sobotu večer (v noci) nebo v neděli časně ráno. Tato vigilie je privilegovaným místem pro křty, zejména dospělých katechumenů. Neděle, která Velikonocím bezprostředně předchází, se nazývá Květná. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. Její slavení je doloženo již od sedmého století. V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám s průvodem celého společenství, čtení pašijí a konečně slavnost mše svaté. V tuto neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže. sj KATIM s.r.o Karviná-Hranice, Slovenská 26/501 Tel.: , Fax: Společnost KATIM s.r.o. přeje všem chlapům z OKD a.s. bohatou koledu, ženám měkkou pomlázku a všem hodně lásky. Veselé Velikonoce a krásné prožití jarních svátků. Velikonoční pomlázka Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci i lenivci se časně z rána házeli do vody nebo alespoň polévali, aby se probrali. A co si každý z nás představí pod pojmem pomlázka? Tento název označuje svazek spletených vrbových proutků, který slouží jako nástroj ke šlehání. Pomlázkou je však také nazýván například výsledek z koledování. Plést pomlázku měl umět každý muž. Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových proutků (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12) se vplétala červená stuha. Malé pomlázky se nosily stočené v kapse (pro všechny případy...), se středně velkými se chodilo na koledu a těm téměř dva metry dlouhým se říkalo obřadní. O Velikonočním pondělí vstávali děti, chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého proutku. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů sousedů, s nimiž nebyli zadobře. Také hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily ze zimního spánku k další úrodě. Dříve se šlehalo pomlázkou i další den, o takzvaném odplatném úterý, kdy děvčata oplácela hochům. Někde se místo pomlázky ujímala úkolu pomladění studená voda. Tomuto zvyku se říkalo oblévačka. Říkávalo se, že prašivý bude ten, kdo nebyl politý vodou. Názvy a pojmenování pomlázek: binovačka a vinovačka (z prutů vinné révy); dynovačka (z Chodska); hodovačka, houdovačka (odvozené od hodu velkého svátku spojeného s hostinou); koleda (z jihomoravského Vranovska); karabáč, korbáč (z Moravy slovo pochází z tureckého kyrbáč tj. bič, důtky); kyčka, kyčkování, kyčkovanka (z Opavska); mrskačka, mrskanda, mrskot, mrskut, mrskút (z jižní a střední Moravy); pamihod, pomihod, pomrhod (ze středních Čech zkratka středověkého popěvku Pomni hody do provody); sekačka (ze Žďárska); šlahačka, šlehačka, šlahání, vyplácání (z jihovýchodní Moravy); šmekúrst, šmekustr, šmerkous, šmerkust, šmigrust, šmirgust, šmykustr (ze severní Moravy a východních Čech); tatar, tatarec (ze střední Moravy); březové metličky, čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila... web.quick.cz

8 B Barevné dny Velikonoc Zelený čtvrtek Čtvrtek svatého týdne. Dopoledne slouží biskup mši s kněžími své diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku večeře Páně již otevírá velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří doba od východu první večerní hvězdy již k následujícímu dni. Mše připomíná Ježíšovu poslední večeři s učedníky a ustanovení eucharistie, svátosti kněžství a také prvenství lásky, vyjádřené zřetelně v gestu umývání nohou. Po mši se eucharistie přenese do boční lodi, do tzv. Getsemanské zahrady, kde probíhá do půlnoci adorace. Z hlavního oltáře se odstraní pokrývky, na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení. V ten den se nosilo zelené mešní roucho od toho možná název Zelený čtvrtek. Také se jedla jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. Jedná se o velmi starý zvyk převzatý z židovské slavnostní večeře Pesach. Tímto dnem umlknou zvony ( odlétají do Říma ) a znovu se rozezní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria. Proto ke svolání k bohoslužbám lidem sloužily jiné nástroje: různé řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a všechno jiné, co vydávalo rámus. S řehtačkou v podobě trakaře také procházel vesnicí v poledne a večer zástup dětí, které odříkávaly říkanku, na jejímž konci zvolali: Cruciferum ďáblum na znamení, že Jidáš se už v pekle smaží. Zvyky Lidé v tento den vstávali velice časně, pomodlili se pod širým nebem a omyli rosou. Někde se tato tradice dodržovala až na Velký pátek. Hospodyně pekly jidáše zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta jako připomínku na apoštola Jidáše, který Krista před jeho popravou zradil. Sil se len a hrách, protože vše o Zelený čtvrtek zaseté prý dobře prospívá. Konaly se pandělinky ranní pobožnosti podobné rorátům před Vánoci. Začínaly se už před čtvrtou ráno, jinde až po čtvrté odpoledne. Někde děti hledaly už tento den vajíčka poschovávaná po zahradě. Velký pátek První den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není Velký pátek dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou obětí Ježíše, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev o Velkém pátku eucharistii: základním a obecným prvkem liturgie tohoto dne je hlásání slova. Tento den byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se přibližně v tento čas konají obřady, které mají tří části: a) z bohoslužby slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i pašije (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti), b) uctívání kříže, c) svatého přijímání. V mnohých kostelech se také koná pobožnost křížové cesty. Protože se neslouží mše svatá, oltář je zcela holý: bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Podle Bible se v momentě Ježíšovy smrti roztrhla v jeruzalémském chrámě opona, která dělila velesvatyni od ostatních prostor tak se prý Ježíšovou smrtí otevřela cesta k největšímu pokladu k samotnému Bohu. Podle lidové tradice se však v tuto dobu otevírá cesta k jiným pokladům pokladům v zemi. Tento den se drží přísný půst ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Kromě toho je předepsán půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa. Výzdoba kostelů je chudá (žádné květiny, žádné svíce na oltáři) a písně se zpívají bez doprovodu varhan. Zvony mlčí. Zvyky Spalovaly se kočičky svěcené o Květné neděli. Lidé vstávali před východem slunce a chodili se mýt do potoka, aby byli zdraví. Nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar. Na venkově se nesmělo pracovat. Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, protože by se prý namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Nic se nepůjčovalo, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Chodilo se po domech za zvuku řehtaček a oznamovalo se poledne a ranní i večerní klekání. Při tom se zpívaly popěvky namířené proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. Někde děti s řehtačkami honily Jidáše zrzavého chlapce. Děvčata stírala v osení rosu, aby byla chráněna před sluncem. V noci se tajně vysypávaly a vylévaly cestičky od domu milence k domu milenky. Pokud si hoch do rána cestičku uhlídá nepoškozenou, do roka si povede děvče k oltáři. Bílá sobota Druhý den tak zvaného velikonočního tridua (třídenní). Církev prodlévá u hrobu Pána, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekoná žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer, který ale již patří k neděli viz vysvětlení na jiném místě) začíná velikonoční bdění (vigilie) a tím i slavnost Kristova vzkříšení. Ve východním křesťanství se dokonce vzkříšení (Voskresenije) stalo pro ruštinu jménem sedmého dne v týdnu neděle. O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Tento den se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Název Bílé soboty může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. Před vigilií se před kostely světil paškál - oheň, od kterého se zapalovala velikonoční svíce. Hospodyně předtím uhasily ohně doma a znovu je rozžehly až polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohořelých dřev se pak zhotovovaly křížky, které se nosily na pole, aby dobře rodilo. Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem. Popelem z posvěceného ohně se posypávaly louky. Na Bílou sobotu se uklízelo, bílilo a připravovalo na slavné Vzkříšení na Hod boží velikonoční. Připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky a zdobila se vajíčka. Skončením Bílé soboty také skoncoval dlouhotrvající půst. Zvyky Před východem slunce se někde děvčata umývala rosou, aby byla pěkně bílá a nenaskákaly jim pihy. Před východem slunce se novým koštětem vymetalo stavení, aby se v něm nedržel hmyz a stavení bylo čisté po celý rok. 38/13-B/10 VESELÉ VELIKONOCE ročník 40 l číslo 13 Co se jedlo o pašijovém týdnu? O Modrém pondělí, Šedivém úterý, Škaredé středě, obyčejných všedních dnech pašijového týdne, kdy hospodyně měly hodně napilno s velikonočním úklidem, se vařilo jedno jídlo denně. Rodina se odbývala jednoduchou polévkou s chlebem nebo brambory s mlékem. Nanejvýš se o Škaredé středě v některých rodinách vařila čočka nebo hrachová kaše. Zelený čtvrtek Na Zelený čtvrtek nebylo stavení, kde by se nepekly jidášky a nevařilo něco zeleného. Podle lidové pověry právě velikonoční jidáš, podávaný před východem slunce s medem, ochrání člověka před nemocemi. Jde o kynuté obřadní pečivo ve tvaru stočeného provazu. Vedle symbolu provazu, na kterém se oběsil Jidáš poté, co zradil Ježíše, má připomínat také plodnost a hojnost jara. Jidáše Potřebujeme: 500 g polohrubé mouky, 100 g tuku, 50 g cukru, 1/4 l mléka, 1 kostku droždí, 1 vanilkový cukr, 2 vajíčka, špetku soli, 1 lžíci cukru, rozinky, mandle. Postup přípravy: Připravíme kvásek z trošky vlažného mléka, droždí a lžíce cukru. Do mísy dáme mouku, rozehřátý tuk (např. Heru), cukr, 2 žloutky a kvásek. Vařečkou vypracujeme vláčné těsto a přidáme rozinky a nakrájené mandle. Necháme kynout. Po vykynutí vykrajujeme z těsta kousky a tvarujeme válečky, které stáčíme. Narovnáme je na plech, potřeme bílky a pečeme v troubě dorůžova. Při podávání mažeme medem smíchaným s rozpuštěným máslem, případně ještě sypeme strouhaným perníkem. Velký pátek Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš a je dnem největšího a nejpřísnějšího půstu v roce. Každý se má kát ze svých hříchů a vyjadřovat nejhlubší pokoru. K jídlu se proto podával chléb, sýr nebo polévka. Oukrop Potřebujeme: vřelou vodu, kmín, česnek, starší chléb, sádlo. Postup přípravy: Vařicí vodu s kmínem přelijeme přes nakrájený chléb a rozetřený česnek, osolíme a jen mírně omastíme máslem. Máte-li jen čerstvý chléb, opečte nejdříve krajíčky chleba v opékači topinek nebo na plechu v troubě. Bílá sobota Během Bílé soboty věřící rozjímají a těší se, že se blíží Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení. Končí postní období, je čas pojíst maso. Hospodyně se dala do pečení a vaření, aby měla celé svátky připravenou hojnost jídla pro rodinu a koledníky. Napekla mazance a velikonočního beránka, symbol čistoty a obětování. Nesměla zapomenout na hlavičku nádivku z různých mas a vajec. Kynutá velikonoční hlavička Potřebujeme: 10 rohlíků (dva až tři dny starých), 10 vajec, 1 kostku droždí, 500 ml mléka, česnek, sůl, pepř, majoránku, 125 g tuku (Hera), g vařeného uzeného masa. Postup přípravy: Rohlíky nakrájíme na plátky, mléko dáme vařit a přidáme do něj tuk. Horkým mlékem zalijeme rohlíky. Přidáme vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku, kvásek (droždí, mléko, cukr) a vše dobře promícháme. Poté přidáme uzené maso (můžeme zaměnit za houby). Přidáme hrst polohrubé mouky a hrst dětské krupičky. Vše znovu promícháme. Těsto musí být husté podobně jako na lívance. Můžeme přidat i čerstvě nadrobno nasekané kopřivy (nemusí být). Pekáč vymažeme sádlem a vysypeme hrubou moukou, nalijeme těsto a necháme je asi hodinu kynout. Po vykynutí hlavičku pečeme ve vyhřáté troubě dorůžova. Velikonoční neděle V neděli za svítání vstal Kristus z mrtvých. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boží hod velikonoční. Nejčastěji se podávala pečeně z jehněčího nebo skopového masa. Pečená jehněčí kýta s bylinkami Pro 4 osoby potřebujeme: 1 jehněčí kýtu, 2 paličky česneku, 1 lžíci nahrubo mleté mořské soli, 1 lžičku provensálského koření, pepř, špetku nastrouhané citronové kůry, špetku najemno nasekané chilli papričky, 1 2 lžíce olivového oleje, 2 větvičky rozmarýnu, 1 stonek šalvěje, 2 stonky tymiánu. Postup přípravy: Kýtu omyjeme a osušíme. Česnekové paličky napříč rozřízneme a plochou řezu potíráme maso tak, aby se česnek do masa natáhl. Smícháme sůl, provensálské koření, citronovou kůru, chilli a pepř, hotovou směsí pořádně potřeme kýtu. Bylinky omyjeme a osušíme, rozložíme na maso a zafixujeme kuchyňským provázkem. Maso vložíme do rozpálené trouby na rošt, pod nějž položíme nádobu na zachytávání vypečené šťávy. Pečeme při 125 stupních 3 až 4 hodiny, v průběhu této doby otáčíme. Česnekové paličky přiložíme na rošt ke kýtě. Když je maso měkké, vyndáme česnek, rozpálíme troubu na 200 stupňů a maso v ní ještě chvíli necháme, aby získalo světle hnědou barvu. Před podáváním necháme 10 minut odpočívat. Velikonoční pondělí Je již dnem veselých lidových oslav, bohatého hodování, svátkem jara, nadějí na dobrou úrodu, zdravý a šťastný život. Na stůl se podávala bílá zeleninová polévka nebo i vepřová pečeně se zelím a knedlíkem. Bílá zeleninová polévka Potřebujeme: 2 lžíce dětské krupičky, 1 ks pórku, 1 žloutek, 1 ks větší mrkve, 2 lžíce másla, 1 lžíci listů kopřivy, 1 lžičku pažitky, 1 kostku masoxu, 1 lžičku petrželky. Postup přípravy: Mrkev a pórek očistíme, omyjeme a nakrájíme na kolečka. V hrnci rozpustíme máslo, přisypeme krupičku a za neustálého míchání ji opražíme do světle zlatavé barvy. Zalijeme asi 1,5 litrem vody, přidáme masox, vsypeme pórek a mrkev, osolíme a asi čtvrt hodiny povaříme. Kopřivové listy opláchneme a spaříme v sítu vařicí vodou. Po chvilce opláchneme studenou vodou a dáme okapat. Okapané lístky nasekáme nadrobno, přidáme do polévky a necháme přejít varem. Přimícháme důkladně rozšlehaný žloutek. Pažitku i petrželku opereme, posekáme a přisypeme do polévky. Pouze zamícháme, již nevaříme a podáváme. Zaměstnanci Eurestu Vám přejí veselé Velikonoce. Pro zpestření Vašeho svátečního stolu jsme pro vás připravili čtyři receptury velikonočních jídel. KRÁLÍK S ROZMARÝNEM NA OLIVÁCH Použité suroviny: 500g očištěného králíka, 75g cibule, 100cl bílého vína, 50g černých oliv, 25g hladké mouky, snítka rozmarýnu, olej, sůl, pepř Výrobní postup: Očištěného králíka naporcujte, osolte, opepřete a lehce obalte v hladké mouce. Obalené kousky králíka vložte do pekáče nebo kastrolu a opečte na rozpáleném oleji Jakmile se maso zabarví do zlatova, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli, rozmarýn a zalijte bílým vínem. Až se víno vyvaří, zmírněte oheň, nádobu přiklopte a zvolna duste za občasného podlévání vodou asi 20 minut. Po 20 minutách přidejte vypeckované černé olivy a pomalu duste dalších 20 minut, až je králík měkký. Příloha BROKOLICE S ANČOVIČKAMI Použité suroviny: 500g brokolice, 15g strouhanky, 10g ančoviček, 25g másla, 15g parmazánu, česnek, olej, sůl Výrobní postup: Brokolici povařte 8 až 10 minut v osolené vodě. V pánvi na másle dozlatova osmažte celé stroužky česneku, máslo sceďte a česnek vyhoďte, slouží jen pro ovonění másla. Potom přidejte ančovičky a nechte je pomalu prohřát, dále přidejte strouhanku a nechte zezlátnout. Přidejte na růžičky rozebranou brokolici a trochu vody nebo vývaru. Na závěr vmíchejte nastrouhaný parmazán a podávejte. ČEKANKOVÝ SALÁT S HRUŠKAMI Použité suroviny: 250g hruškového kompotu, 25g citrónové šťávy, 250g pomerančů, 150g čekanky, 75g nivy, pažitka Zálivka: 40g olivového oleje, 25g vinného octa, 5g strouhané pomerančové kůry, cukr, sůl, pepř Výrobní postup: Nejprve si připravte zálivku tak, že v misce spolu prošlehejte všechny ingredience. Čekanku rozeberte na jednotlivé listy, které příčně překrájejte na sousta, a upravte je na mísu tak, aby vzniklo lůžko jakési. Hrušky nakrájejte na plátky a narovnejte je na čekanku, ozdobte oloupaným a na plátky nakrájeným pomerančem. Takto připravený salát přelijte zálivkou, posypte nastrouhanou nivou a velmi jemně nakrájenou pažitkou. LEDOVVÝ SALÁT JAKO HLAVNÍ JÍDLO, OZDOBENÝ ČERSTVÝMI JAHODAMI (pro 5 osob) Použité suroviny: 750g ledového salátu, 100g cukru, 250g čerstvých jahod, 25cl bílého vína, 5cl citronové šťávy, olivový olej, sůl, Výrobní postup: Ledový salát rozebereme na jednotlivé listy a překrájíme. Jahody podélně rozpůlíme ledový salát jimi ozdobíme. Z dalších přísad umícháme zálivku, kterou salát přelijeme. Podáváme dobře vychlazené. SLADKÁ PĚNA Z MASCARPONE (recept pro 5 osob) Použité suroviny: 560g sýra Mascarpone, 125g moučkového cukru, 100g žloutků, 500g mražených lesních plodů (maliny, borůvky, ostružiny), 150g čerstvého lesního ovoce na zdobení, 5ks sušenky nebo cukrářský piškot na zdobení Výrobní postup: Sýr dáme do mísy a rozetřeme do hladka. Vmícháme žloutky a cukr. Vzniklou směs necháme minimálně hodinu chladit v ledničce. Do poháru naneseme vrstvu sýrové směsi a poklademe ji vrstvou letního ovoce. Postupně klademe další vrstvy, přičemž poslední vrstva by měla být sýrová. Poháry necháme na 20 minut vychladit v ledničce. Před podáním zdobíme povrch čerstvým ovocem a sušenkou (piškotem). Dobrou chuť Vám přeje Váš

9 39/13-C/10 1. dubna 2010 INZERCE C

10 D Upleťte si vlastní pomlázku K pletení pomlázky je nejvhodnější vrba bílá (Salix alba). Je to keř se světlehnědou kůrou, má olivově zelené výhonky, které jsou pružné a nelámou se, listy jsou střídavé. Kvalitu proutku si ověříme hned na místě přehněte proutek a pokud nevydrží ohnutí 90 stupňů a láme se, je pro pletení pomlázky zcela nevhodný. K řezání používejte ostrý nůž nebo nůžky na stříhání větví stromů. Prut držte levou rukou, u země mírně ohněte a stříhejte co nejníže. Před vlastním pletením si namočte proutky na 20 až 40 minut do studené vody, získají tak větší vláčnost a nelámou se. Můžete je například položit do vany a zatížit tak, aby zůstaly celé pod hladinou. K vlastnímu pletení si připravte proutky stejně silné a dlouhé. Pomlázku můžete plést ze šesti, případně z osmi proutků. Držadlo pomlázky Nachystejte si vrbové proutky, z kterých budete pomlázku plést a to buď šest nebo osm kusů.vezměte si další proutek a omotejte jím připravený svazek na silnější straně a to tak, že vložte silnější konec svazujícího proutku mezi proutky svazku, asi 3 cm od konce, 2-3krát obtočte pod vyčnívajícím koncem svazku, a pak pevně ovinujte vzhůru. Tenký konec zapleťte mezi proutky svazku. Držadlo je potřeba poměrně kvalitně utahovat, neboť jeho kvalita nám usnadní další pletení a ovlivní životnost upletené pomlázky. Pomlázka ze šesti proutků pletená do kulata Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek č.1 z levé strany provlékněte kolem středního proutku č. 5 na pravé straně a vraťte na nejspodnější pozici zpět na levou stranu. Totéž udělejte s pravým horním proutkem. Nyní proutek č. 2 obtočte kolem proutku č. 5 a vraťte mezi proutky č. 1 a č. 6. Střídavě pokračujte z každé strany až ke konci délky proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat. Na konci svažte proutky provázkem, případně tenkým vrbovým proutkem. Můžete také ozdobit konec pomlázky barevnou pentlí. Pomlázka z osmi proutků do čtyřhranu Do každé ruky si vezměte 4 proutky. Proutek č. 1 z levé ruky provlékněte horem mezi proutky č. 6 a č. 7 a spodem vraťte před proutek č. 4. Proutek č.8 z pravé ruka horem provlékněte mezi proutky č. 3 a č. 4 a spodem vraťte mezi proutky č.1 a č. 5 v horní části. Dále vezměte proutek č. 2 z levé ruky a horem provlékněte mezi proutky č. 5 a č. 6 a spodem umístěte mezi proutky č. 1 a č. 8. Postupujte dále střídavě z pravé a levé strany až dopletete ke konci proutků. Opět citlivě dotahovat a na konci svázat proutky provázkem, případně tenkým vrbovým proutkem. dodavatel důlního zařízení Přeje celé hornické veřejnosti překrásné prožití jarních svátků, plné pohody a dobré nálady. Veselé Velikonoce. (kráceno); návod také na VESELÉ VELIKONOCE Symbol vejce Vejce je už od pohanských dob symbolem nového života, plodnosti, úrodnosti a také vzkříšení (protože obsahuje zárodek života); životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. Vejce se také přirovnává k hrobu, který skrývá život (symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním). Barvení vajec Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila chemie. Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně obarvená vejce se původně označovala za kraslice. Malý velikonoční slovník Pašije Z latinského slova passio, utrpení, umučení. V evangeliích jsou to vyprávění, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt. Tvoří původní a počáteční jádro evangelií. Nejstarší je vyprávění Markovo, které zdůrazňuje především dějinnou pravdivost Kristova utrpení. Vyprávění jsou čtena během liturgických obřadů Svatého týdne. Pučálka Celé velikonoční období provázel naklíčený hrách zvaný pučálka : v široké nádobě se hrách zalil na dva prsty vlažnou vodou a nechal se stát dva dny na teplém místě, až napučel. Potom se slila přebytečná voda jen tak, aby byly hrášky částečně ponořeny. Po třech dnech mu začínaly rašit klíčky. Takto připravená pučálka se pak nejčastěji zprudka opékala na rozehřátém másle v pánvi. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také na sladko Darování vajec Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale i u Litevců, Němců, Švédů, na Kavkaze, v Asii i u jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo Přírodní barvy: žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce), šafrán červená: odvar ze slupek červené cibule a octa, červené zelí nebo šťáva z červené řepy, šťáva z borůvek nebo bezinek světle zelená: lipový květ, kmín, šafrán tmavě zelená: mladé žito, voda ze špenátu, odvar z olšové kůry fialová: lipový květ, kmín, šafrán hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry, odvar z cibulových slupek (déle), čaj černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků, odvar z olšové kůry Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá. s rozinkami to když byl v postním velikonočním období očekáván k námluvám ženich. Kočičky Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma lidé vítali palmovými ratolestmi. Coby posly jara je u nás nahradily svěcené kočičky, což jsou pučící pruty z jív. Světí se v kostelech o Květné neděli a spalují následující rok o Popeleční středě. Vysévání obilí Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí vysévají i doma, do misek a talířů, aby rostoucí zelená travička přivedla přicházející jaro i do jejich domovů a společně s dalšími jarními květinkami a ozdobami navodila tu pravou jarní atmosféru. Zelená je barvou jara, a tak spolu s dalšími hřejivými a jásavými odstíny žluté, oranžové, a jasně modré příjemně oživí po zimě ještě prochladlé byty. KONEČNĚ SKUTEČNÉ AUTO ZA NESKUTEČNOU CENU NOVÝ RENAULT MÉGANE GENERATION JIŽ OD Kč ročník 40 l číslo 13 vejdumky), která sloužila především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako nikde jinde na světě. Nyní je zvykem koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol. Legenda o malování vajec Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. Vtom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných. Velikonoční kaktus Snad každý zná vánoční kaktus, kvetoucí právě o svátcích vánočních. Avšak slyšeli jste už i jeho bratranci? O kaktusu velikonočním? Ten má narozdíl od vánočního červené nebo oranžovočervené pravidelné květy a jeho zelené články listů jsou obroubené nápadným červeným lemem. Pochází z Brazílie, ze státu Santa Catarina. Roste na stinnějších místech, v pralesích často i v korunách stromů. Řehtačky Jelikož od Zeleného čtvrtku po Bílou sobotu zvony mlčely ( odlétaly do Říma ), ke svolání k bohoslužbám lidem musely posloužit jiné nástroje: různé řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a všechno jiné, co vydávalo rámus. Většinou s nimi chodily po vsích děti a rovněž tak koledovaly o pondělí velikonočním pak již s pomlázkami. V základní výbavě: klimatizace ABS 6 airbagů tempomat záruka 5 let nebo km* Cena platí při financování s Renault Finance od do *Záruka 5 let nebo km platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy financované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,1-8,8 (l/100 Km), emise CO (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní. Autoset Centrum, koncesionář Renault 40/13-D/10 Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: Frýdek-Místek, Zelinkovice Příborská 89, tel.: Třinec, Lidická tel.: /13-D/10

11 1. dubna 2010 PANORAMA 7 Tipy Horníka O starých záchranářích áří h OSTRAVA O počátcích lékařské záchranné služby v OKR bude hovořit v úterý 6. dubna v Harendě U Barborky na Landeku MUDr. Milan Blažek. Jde o pokračování seriálu přednášek, který organizuje Klub přátel Hornického muzea. Křest knížek na šachtě OSTRAVA Řetízkové šatny v historickém Dole Michal (Petr Cingr) v Michálkovicích se stanou ve čtvrtek 1. dubna dějištěm křtu hned dvou knih Průvodce architekturou Ostravy a Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. Začíná v 18 hodin. Kraslice budou z uhlí OSTRAVA Skutečně netradiční kraslice vzniknou v neděli 4. dubna v klubu Stará Aréna v ulici 28. října 23 v centru Ostravy. Budou z materiálu pro náš region typického totiž z uhlí! Začíná se v 15 hodin, z nejlepších vznikne speciální kolekce a tu čeká fotografování. Ptáci do zoo zadarmo OSTRAVA Máte ptáka? V příjmení? Jestli ano, znamená to v neděli 4. dubna volný vstup do ostravské zoologické zahrady. Je totiž Mezinárodní den ptactva a všichni, kteří mají ve jméně jakéhokoliv opeřence, jsou vítání dvojnásob. Metalový dvojkoncert OSTRAVA Po dlouholeté odmlce se vrací brněnská heavymetalová legenda Titanic. Turné pořádá s neméně vyhlášeným pražským Arakainem. Metalový dvojkoncert je v pátek 2. dubna od 20 hodin v martinovské Rock n Roll Garage. Nová zámecká sezona KARVINÁ Tři okruhy včetně novinky šlechtických interiérů a uměleckohistorické sbírky od 16. do poloviny 20. století nabízí návštěvníkům zámek Fryštát. Letos vstupuje do třinácté sezony, která začíná v úterý 6. dubna a potrvá do podzimu. Lázeňská Cestománie KARVINÁ Další z cyklu přednášek Cestománie se konají ve čtvrtek 8. dubna v Lázních Darkov. Nejprve odpoledne v sále rehabilitačního sanatoria v Hranicích a poté večer v hlavní budově lázní v Darkově. Tématem bude jihovýchodní Asie. Josef Klíma v Karviné KARVINÁ Jeden z nejznámějších českých investigativních reportérů se zastaví v pondělí 5. dubna v darkovských lázních. Josef Klíma tady tentokrát nehodlá pátrat po nešvarech, ale besedovat s veřejností o pořadu Na vlastní oči. Kvalitní psychothriller KARVINÁ Pátrání po šílené vražedkyni na útěku z ústavu izolovaného uprostřed oceánu je námětem amerického filmu Prokletý ostrov s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Mládeži nepřístupný psychothriller dávají v kině Centrum od 8. do 11. dubna. uzi 33/13-VII/10 KUP DO 16. KVĚTNA LAHVOVÝ A ČEPOVANÝ RADEGAST A BOJUJ O KČ A DALŠÍ CENY. VÍCE O SOUTĚŽI ZJISTÍŠ NA ETIKETÁCH NEBO NA RAD-RCP off trade ad (154x170).indd 1 3/24/10 5:07:02 PM Vyšla na něj ta největší potvora... Josef Jožak skončil po šachtě jako montér a jeřábník, před pár dny ho firma pověřila výjimečným úkolem, stěhoval nový přírůstek v DinoParku Josef Jožak se svým autojeřábem. FOTO: Radek Lukša Největší model pravěké expozice Seismosaurus se stěhuje na své místo. Seismosaurus, Shunosaurus, Parasaurolophus a další se letos nově objevili na haldě, která je přes cestu u zrušené doubravské šachty Eleonora. DinoPark Ostrava, rozkládající se skoro na dvaceti hektarech pozemků patřících společnosti RPG Real Estate, s nimi vstupuje do druhé sezony. DinoParky máme v Plzni, Vyškově, Bratislavě a Ostravě tedy Doubravě. Právě zde jsou největší možnosti a nejvíce prostoru. Ostatně i pravěkým podmínkám nejlépe odpovídající prostředí, řekl za provozovatele Jiří Machálek. Novinkou číslo jedna a zároveň největším exponátem je právě Seismosaurus. Dva dny cestoval na návěsu z Plzně a působil menší pozdvižení na silnících. Teď už stojí na svém místě a bude mu pod tělem jezdit vláček DinoExpres. Objevilo se zde i stádo Stegosaurů či Apatosaurus kladoucí vejce. Hýbat hlavou, ocasem a dokonce mrkat umí dvojice Mamenehisaurů. Robotický je i Parasaurolophus. Odborníci na paleontologii pak ocení býložravého Shunosauruse. Seznamte se - Seismosaurus. DOUBRAVA Doboha, kaj sem se to zas dostal, kroutil hlavou bývalý důlní zámečník a strojník Josef Jožak (50), když dorazil z firemních garáží v bývalém Dole Odra za prací proti bývalému Dolu Doubrava. Na přestěhování ze speciálního tahače a instalaci do pravěkého prostředí druhohor pomocí jeho autojeřábu tady čekal třicet metrů dlouhý, šest metrů vysoký a čtyři tuny těžký veleještěr. Kolegové tady už pro ně něco dělali. Já ještě ne, přijel jsem s tím, že se bude něco skládat. Vyšla na mě zrovna ta největší potvora, konstatoval montér a jeřábník ostravské soukromé firmy s tím, že úkol z předposlední březnové středy patřil i k jeho zatím nejzajímavějším. Seismosaurus, jak se správně nový exponát dorazivší do doubravského DinoParku nazývá, se totiž nestěhuje každý den. Když jsem mohl vozit chlapy v kleci dolů, co bych si s tím neporadil. Cit mi v rukou zůstal a pak jsou páčky jako páčky. Na těžním stroji i na jeřábu, nechal se slyšet Jožak, jenž dorazil i stylově oblečen. Z dřívějšího působení na šachtě Vítězný únor mu zůstaly ještě jedny fáračky, které si vzal na sebe. Neobvyklá zakázka v Doubravě mu ten den každopádně zabrala prakticky celé odpoledne. Grif z těžního stroje se hodil při manipulaci s veleještěrem. Bylo to velké, rozhodně největší, co jsem na jeřábu měl. Ale docela lehké. Byla to zodpovědnější práce než normálně, manipulovali jsme s tím pomaličku, museli to hlídat i ze země, břemeno se nesmělo roztočit. Zužitkoval jsem znalosti z obsluhy těžního stroje, popisoval Jožak. Seismosaura nejprve sundal z tahače dolů a poté ho zase musel zvedat, aby se model veleještěra usadil na své velenohy. Určitě se sem musím podívat s rodinou. Jsou tady i jiné zajímavé nestvůry, prohlásil jeřábník k DinoParku. Co se Jožakovy éry na šachtě týče, začala kvůli dobrým penězům, trvala dvanáct let, během nichž byl zámečníkem důlní dopravy i strojníkem těžního zařízení, a když v Ostravě přestali kopat uhlí, skončila. Vzpomínám na to v dobrém. Nestěžoval jsem si a nestěžuji si ani teď, dodal. Radek Lukša

12 8 ZÁBAVA ročník 40 l číslo 13 ORDINACE Křížovka o knihu Lékař pacientovi: Při vaší diagnóze žádné kouření, žádný alkohol, spát nejméně osm hodin denně. A co sex? Jen s manželkou. Jakékoliv... (dokončení v tajence). Vtipy Pomůcka: Kare, nef Uzenina Zvyky Násep Střešní svod Opatřit obalem Proutěná nádoba Německá automobilka Zařízení k čekání na zvěř Výprava pouští Zpěvní hlas Důrazný dětský pozdrav Podnik zahraničního obchodu Primitivní počítadlo Vojenský kryt Podnik v Třebíči Osada Mys Citoslovce pobídnutí Mdloby 2. DÍL TAJENKY Ačkoliv Středověká francouzská plachetnice Jízdou opotřebovat Sedimentovat Jihočeský šlechtic (Petr) Slonovina Zkr. Zväzu slovenských architektov Jemný nádech Švýcarský tenista Angl. šlechtický titul Součást učebny Pevný sopečný nános popele Fanfára Člen anglické šlechty Mít pravdu (slang.) Akvarijní ryba Revers Hudební nástroj Seveřan Uvádět Indičtí asketi (slovensky) Přítok Volhy Vodní pták Světadíl Tatarský biftek (slang.)...to není, broučku, Kalimero, to se nám vrací tatínek z pomlázky! KRESBA: Monika Růžová 1. DÍL TAJENKY Hýkavec Africký kmen v Zaire Tajenka křížovky č. 12:... této ložnice jsem tady já. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 12 je pan Petr Hudeczek z Orlové. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Beran Nedorozuměním hrozí neobratná snaha někoho dirigovat a tvrdohlavě trvat na svých názorech. Nepotrvá to dlouho a dočkáte se nemilého překvapení. Člověk je tvor omylný a tak se někdy může stát, že někde udělá chybu. Důležité je si ji včas uvědomit a snažit se zjednat nápravu. Každý svůj krok důkladně promýšlejte a nespěchejte. Býk Jen málokdo vám bude rozumět a s některými lidmi jako byste mluvili poprvé v životě. Připadáte si jako z jiné planety. Vše se v krátké době srovná, stačí trocha diplomacie a odlehčení v komunikaci. Zato štěstí a pohody si užijete v rodinném kruhu. Partner nebude šetřit lichotkami na vaši adresu a vám může úsměv na tváři vydržet velmi dlouho. Churavá Obratný kousek Horoskop od do Lev Usilovným snažením sice získáte uznání a bohatství, ale je potřeba se také věnovat svým blízkým a lidem, kterým na vás záleží. Zapřemýšlejte i nad tím, kam dál nasměrovat svůj život. Je konečně na čase, abyste si dali své záležitosti do pořádku. Partner si zaslouží slova uznání a pohlazení, neboť i on se podílí na budování vašeho image. Panna Některé resty z minula se začínají množit geometrickou řadou. Nepřesvědčujte své okolí ani sami sebe, že se s něčím nedá pohnout, záleží jen a jen na vaší iniciativě a chuti se s problémy poprat. Snažte se nepodstatné neupřednostňovat a vybrat v pořadí důležitostí to, co nepočká. Jen tak se pohnete dopředu a okolí vás bude chválit. Slovensky jaká Korýš Ostrovan Setina hektaru Střelec Nepříjemná situace vás čeká v oblasti vypořádání se s pomluvami.v ojedinělých případech je jejich nositelem někdo, koho byste z toho nikdy nepodezřívali. Nelze však vyloučit, že půjde jen o soubor podivných náhod. Neodkládejte návštěvu v bance a na úřadech. Hvězdy vám přejí, mohli byste pohnout se záležitostmi, které dosud stály. Kozoroh Můžete hodně nejen získat, ale i ztratit. Radost ze hry a přehnaný optimismus vás budou svádět k dalším a dalším pokusům. Je jen na vás, abyste včas dokázali říct a dost! Prohra by vás sice dokázala rozhodit, ale partner a rodina to uvidí jinak. Zkuste se radovat i z maličkostí, i drobnost si zaslouží vaši pozornost. AUTOR: František Krejča...hlásím přepadení! Přepadla mě jarní únava... VÝROKY a VTIPY. Děsně nesnáším opilce. Minule, když jsem šel z hospody, tak mi pořád šlapali po rukou. Společností DUREX bylo zjištěno, že dospělý člověk má sex cca 3x týdně. Rád bych věděl, kterej hajzl za mě šuká! Malý Pepíček uměl výborně malovat. Ve škole namaloval na zem myš. Paní učitelka ji uviděla a strašně se lekla. Do žákovské knížky mu napsala: Váš syn dostane dvojku z chování, protože namaloval na zem myš a já se polekala. Otec odepsal: Klidně mu dejte trojku! V neděli namaloval na sporák dámské přirození. Já si spálil pinďoura a náš dědek hubu! Chlap k chlapovi: Ten přechod na letní čas mi činí problémy. Předtím se mi ráno postavil doma, ale teď až v autobuse... Žena mě už delší dobu podvádí a velmi mě to trápí. Stále mi totiž nerostou parohy! Bože, co když mám málo vápníku?! Jaké je pro muže po čtyřicítce největší překvapení? Čekají druhou mízu a zatím přijde první infarkt. KRESBA: Vladimír Novák Blíženci Zatímco kolegové budou bouřlivě diskutovat o odměnách a plánu dovolených, vy zachovejte bobříka mlčení. Zdrženlivost se vám bohatě vyplatí. Vaše příležitost nastane poté, co je vzájemné osočování unaví. Budou ochotni odsouhlasit všechno, s čím přijdete. Nezapomínejte ani na své přátele a zkuste je pozvat na víkend k posezení. Rak Naskytne se vám možnost získat výhodný vedlejší výdělek. Je otázkou, zda kývnete a zda jste ochotni obětovat nemalou část ze svého volného času. Zkuste to vzít jako zkoušku své pracovitosti a obětavosti. Neváhejte konzultovat svoje další plány se svým nejužším okolím. Nezapomínejte relaxovat, potřebujete dostatek spánku. Váhy V zásadě nepůjde o nic důležitého, přesto vám náladu pokazí nemilá příhoda. Je na vás, jak rychle se otřepete a dokážete na ni zapomenout. Práce bude vyžadovat nějaký ten přesčas a je důležité, abyste šéfovi vyšli vstříc a v zaměstnání zůstali o něco déle. Vůči partnerovi se nebojte nahlas projevit své city a emoce. Štír Vaše jednání bude ovlivňovat vibrace Merkuru. Intuitivně vytušíte do čeho se pustit a co lze pustit z hlavy. Lhostejno, půjde-li o velké profesionální plány, práce na zahradě nebo nákupy. Zapracujete i na svém postavení v práci. Nechtějte se spokojit s málem, bylo by to jen k vaší škodě. Neskrývejte své ambice a zamiřte výš. Vodnář Vysoká míra motivace bude pro vás hnacím motorem. Pokud se budete v následujících dnech opravdu snažit, je celkem reálné zažít velký úspěch. Snaha by ale měla být konkrétní, aby nepůsobila strnule až komicky. Nezkoušejte se nikomu jen lacině zalíbit. Spoléhejte ve všem hlavně jen na sebe. Partner vám dodá pocit jistoty. Ryby Kolem vás se budou rojit různí lidé, kteří vás budou navádět k riskantním krokům. Vy musíte najít sílu je odmítnout. Máte dar odhadnout, kdy má cenu za něčím ještě jít a kdy raději vycouvat. Pokud se budete i nadále řídit touto svou intuicí, neměli byste narazit. Do řešení finančních otázek a rodinného rozpočtu zapojte i partnera. Velikonoce mi, Josefe, ani nepřipomínej. Ta moje chce vždy celé svátky jenom mrskat a malovat vajíčka na růžovo! Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku: KRESBA: Vladimír Novák

13 1 kwietnia 2010 l numer 13 l rocznik 7 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Chwila skupienia przy wypełnianiu testów z przepisów BHP. Pracowali wydajnie i bezpiecznie Nagroda Złotego Permona dla firmy zewnętrznej THK Čechpol ORŁOWA Nadzwyczajny sukces odniosła firma zewnętrzna THK Čechpol. Za wyniki notowane w 2009 roku w dziedzinie bezpieczeństwa pracy przyznano jej nagrodę Złotego Permona w kategorii działalność górnicza prowadzona sposobem głębinowym kopalnie głębinowe w konkursie ogłaszanym przez Czeski Urząd Górniczy. Podczas regularnej kwartalnej narady czołowych pracowników firmy, w sobotę 27 marca, poinformował o tym dyrektor Čechpolu Karel Rašík. Przedstawiciele spółki odbiorą wyróżnienie 8 kwietnia w Pradze. Wysoko cenię fakt, że udało nam się nawiązać do wyników 2008 roku, kiedy to zanotowaliśmy w firmie tylko jeden wypadek. Tak samo było również w 2009 roku podkreślił Rašík. Pierwszą tegoroczną naradę THK Čechpolu, w której wzięło udział około 60 osób, poświęcono ocenie ubiegłorocznych wyników oraz zgodnie z wżytą już tradycją sprawdzianowi ze znajomości przepisów BHP. Jak poinformował Rašík, także w minionym roku firma rozwijała działalność w Kopalni Karwina, realizując prace związane z wydobyciem, drążeniem chodników, przybierkami. Nową działalnością było kotwienie. Nasi pracownicy wydobyli na rzecz Kopalni»Karwina« tony węgla i wydrążyli 940 metrów wyrobisk chodnikowych. Kompletnie uzbroili jedną ścianę wydobywczą i wykonali roboty przybierkowe na 442 m wyrobisk oraz 64 m przekopów. Zabudowaliśmy 1257 m prostek, umocowali 924 m kotwi linowych i 1434 m kotwi szkłolaminatowych oraz wykonali injektowanie 351 metrów kotwi IB sprecyzował Rašík. Dyrektor firmy THK Čechpol wyraził poparcie dla nowego programu OKD, nazwanego PERSPektywa Jako partner handlowy, który przez swoją działalność uczestniczy bezpośrednio w pracy OKD, popieramy go w całości zaakcentował Karel Rašík. Uczestnicy narady wypełnili następnie testy z przepisów BHP. Część oficjalną zakończył firmowy skok przez skórę oraz turniej w męskich konkurencjach, takich jak picie piwa czy siłowanie na rękę. jk Z Polski Niebezpieczny i odpad d cennym towarem MYSŁOWICE Metan z wyrobisk kopalni Mysłowice-Wesoła w dużo mniejszym stopniu syci od kilku dni atmosferę cieplarnianym gazem. Z kłopotliwego odpadu stał się towarem. Ma kupca za płotem to Zakład Energetyki Cieplnej. Prąd z gazowej elektrociepłowni tej spółki wraca do kopalni po cenie lepszej od rynkowej. Cały ten interes kręci się w obrębie Katowickiej Grupy Kapitałowej. W uruchomioną w poniedziałek 22 marca metanową inwestycję w Elektrociepłowni Wesoła, Katowicki Holding Węglowy i należące do grupy KGK Zakłady Energetyki Cieplnej zaangażowały 11,5 mln złotych. Budowa trwała nieco ponad rok. Kopalnia zmodernizowała system ujmowania i wyprowadzania metanu na powierzchnię, natomiast ZEC zainstalowały agregaty gazowe i wyposażyły elektrociepłownię w urządzenia stabilizacji jego ciśnienia. am Mnóstwo wiosennego optymizmu, pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra z okazji Świąt Wielkanocnych życzy redakcja tygodnika Horník Górnik FOT. Jan Kurial FOT. Bogusław Krzyżanek Program ciągłej poprawy przynosi spółce milionowe oszczędności Do wygrania samochód Fabia, wczasy, telewizor... Trzeba tylko mieć dobry pomysł! OSTRAWA Program ciągłej poprawy (Continuous Improvement), mający na celu motywowanie pracowników do składania wniosków na rzecz podnoszenia efektywności pracy w kopalniach, przynosi spółce węglowej OKD duże korzyści. Tylko w ubiegłym roku oszczędności płynące z realizacji 139 zgłoszonych wniosków oszacowano na około 117 milionów koron. Nie wszystkie pomysły przynoszą jednak korzyści finansowe. Wiele wniosków dotyczyło bezpieczeństwa i hiegieny pracy. Dzięki nim poprawiły się więc warunki pracy na dole i bezpieczeństwo podkreślił w rozmowie dla tygodnika Horník dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer. Racjonalizatorom wypłacono ponad 548 tysięcy koron. W procesie racjonalizacji produkcji uczestniczyć mogą wszyscy ludzie biorący udział w realizacji zadań OKD, to znaczy także pracownicy firm zewnętrznych. Za każdy zgłoszony i przyjęty wniosek spółka wypłaci jego autorowi premię wartości tysiąca koron, przy czym kolejną nagrodę może on otrzymać po wdrożeniu rozwiązania. Na premię może liczyć także zespół, który podejmie się realizacji zgłoszonego ulepszenia w praktyce. W grze są niebagatelne pieniądze. W minonym roku wypłaciliśmy racjonalizatorom łącznie ponad 548 tysięcy koron skonkretyzował Leo Bayer. Jak podkreślił, jego zdaniem największą motywację stanowi jednak dla wielu górników już sam fakt, że mogą uczestniczyć w realizacji konkretnych kroków, które przynoszą użytek i ułatwienie pracy na dole. Podczas startu projektu Continuous Improvement panowały obawy, czy aby nie chodzi o powrót do czasów socjalistycznych wniosków racjonalizatorskich, kiedy to pomysły Na nadszybiu Kopalni Darków. zgłaszano głównie z powodu kreseczech w odpowiednich wykazach. Rzeczywistość rozwiała jednak takie wątpliwości. Ludzie szybko zrozumieli, że kadra kierownicza OKD jest naprawdę zainteresowana ich pomysłami. Zamiast krytykować, każdy może teraz sam zaproponować, co i jak zrobić lepiej. Opłaci się to zarówno jemu, jak i firmie. Tu nie chodzi o pomysły, których los kończy się na ich spisaniu i wrzuceniu do skrzynki. Autor każdego zaakceptowanego wniosku staje się członkiem zespołu, który zajmuje się jego wdrażaniem, bierze udział w jego realizacji i śledzi osiągane korzyści powiedział Leo Bayer. Spółka OKD zamierza w tym roku program Continuous Improvement dalej poszerzyć. W tym celu przygotowała już także nowe bonusy. Każdy autor przyjętego do realizacji wniosku zostanie zakwalifikowany do losowania o wartościowe nagrody. Do wygrania są wczasy, telewizor, notebook oraz jako nagroda główna bon wartości 200 tysięcy koron na zakup samochodu Skoda Fabia. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dobra dyscyplina pracy oraz zatrudnienie w OKD lub którejś z firm zewnętrznych. Chcemy, żeby do programu Continuous Improvement włączyło się jeszcze więcej pracowników różnych specjalizacji. Główne tematy to bezpieczeństwo, poprawa warunków pracy, oszczędności. Nawiązujemy w ten sposób również do nowego programu OKD PERSPektywa 2015 skonkludował Bayer. bk Bucyrus zarobił na kolejne pochwały Organy urabiające kombajnu Eickhoff SL 300, stanowiącego część kompleksu ścianowego Bucyrusa. DARKÓW Nowa technika ścianowa z programu optymalizacji produkcji POP 2010 cieszy się w kopalniach OKD najlepszą opinią. Swe walory potwierdziła także w Kopalni Darków. Pod koniec ubiegłego roku dostarczono tu nowy średni kompleks ścianowy Bucyrus DBT 1,3/3,1, który zainstalowano w ścianie nr w pokładzie 37. w rejonie tzw. zakładu pomocniczego. Mówiąc bardziej po ludzku na głębokości około 1000 metrów, do nadzwyczaj trudnych warunków górniczo-geologicznych. Doświadczenia? Kompleks jednoznacznie pokazał, że dzięki swej nośności wytrzymuje nawet wzmożone ciśnienie górotworu skonkludował technik zmianowy kierownika działu wydobycia w zakładzie 2 Kopalni Darków Ján Kubalik. Zalety nowej obudowy najlepiej ilustruje porównanie z warunkami notowanymi w sąsiednim bloku z, który eksploatowano przy pomocy obudowy zmechanizowanej Fazos 15/31. W efekcie trudnych warunków dochodziło tu regularnie do opadania stropu, pękania ociosów i zaciskania obudowy. To wstrzymywało przebieg robót i wymagało dużego wkładu ciężkiej ręcznej pracy. Ścianę w związku z tym eksploatowano około czternastu miesięcy i zmieniły się przy niej trzy brygady ścianowe. Przy niemal identycznej ścianie nie było takich kłopotów. W ciągu trzech miesięcy i kilku dni wyeksploatowała ją jedna brygada, nie notując żadnej poważnejszej anomalii opisał Kubalik. O różnicy w przebiegu prac świadczą liczby. W fazosowskiej ścianie osiągano średnie dobowe wydobycie 507 m 3 węgla przy postępie 2,1 metra, w bliźniaczej ścianie uzbrojonej w Bucyrusa było to 1350 m 3 węgla przy dobowym postępie 3,8 metra. Istotnej poprawie uległa ponadto kultura i komfort pracy górników. Tego nie można nawet porównywać. I to przenosi się później do sfery bezpieczeństwa i higieny pracy podsumował Ján Kubalik. bk Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka: FOT. Bogusław Krzyżanek

14 10 INZERCE ročník 40 l číslo 13 SIMPLY CLEVER Nejlevnější NON-STOP odtahová služba v Ostravě Těšte se, až poprvé sešlápnete plyn v novém voze Škoda Fabia s jedinečným motorem TSI! Každý kilometr pro Vás bude mimořádným zážitkem díky jeho nečekané živosti, síle i překvapující úspornosti. Nová Škoda Fabia 1,2 TSI o výkonu 63 kw může být Vaše s akčním bonusem TSI Start v hodnotě Kč. Zvolit však můžete i výhodné financování od ŠkoFINu. Zajděte si již dnes pro Váš nový vůz Fabia TSI ke svému prodejci Škoda. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Fabia: 4,2 5,9 l/100 km, g/km Nová ŠkodaFabia PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ Daniel Válek , Odtah vozidel do 2,4 t na území ČR, SR a Polska. Zajištění servisu s náhradním vozidlem, vyproštění, možnost uschování aut. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce jsme tu pro vás... Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: AUTO Heller s.r.o. Cihelní 481/ Ostrava Inzerce pro zaměstnance OKD zdarma PRODEJ Prodám štěňátka Jorkšírského teriéra, očkovaná, odčervená. Matka bez PP, otec s PP. Rodiče menšího vzrůstu. Odběr možný ihned. Inf. na tel.: B144/13 Tel.: Oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 30. března 2010 ve věku nedožitých 62 let opustil po dlouhé těžké nemoci pan Bohumil Indrák z Těrlicka, dlouholetý pracovník Dolu Lazy. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 2. dubna 2010 v hod. v Obřadní síni Terlicko. Za účast na pohřbu děkuje manželka Magda, syn Tomáš, dcery Radka, Jana a vnuci. B143/13 Jarní super nabídka KIA Adresa: Lepařova 678/26, Ostrava-Muglinov, Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 13 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení 102, 424, 429, 589, Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb-důlně stavební práce (DSP) a TPL KIA od Kč* AUTOSALON Akční modely s extra výbavou Atraktivní ceny na skladové vozy s.r.o. Kombinovaná spotřeba 4,2 až 7,6 l/100 km, emise CO až 182 g/km. * Při využití KIA FINANCE BONUS. 9/13-X/10 Ať jsou pro Vás velikonoční svátky obdobím klidné pohody a přinesou Vám mnoho hezkých prožitků, inspiraci a potřebnou sílu do dnů příštích. Přeje vedení firem ALPEX, Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego, Spółka z o. o. a POL-ALPEX, s.r.o. Zaměstnancům naší společnosti a všem našim obchodním partnerům přejeme veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady. vedení společnosti CARBOKOV s.r.o. Rudé armády 1950/7a, Karviná 34/13/X/10 35/13-X/10 15/13-X/10 36/13-X/10 Prodám štěňátka Jorkšírského teriéra bez PP, odčervená a očkovaná, naučená na granule. Cena dohodou. Inf. na tel.: B145/13 Prodám štěňátka barevného Boloňského psíka, bez PP, po kvalitních rodičích s PP, odčervená, očkovaná. Inf. na tel.: B146/13 Prodám čistokrevná štěňata maďarkého drátosrstého ohaře bez PP. Ohař je vhodný společník i hlídač. Štěňata jsou odčervená, očkovaná, ihned k odběru. Cena dohodou. Inf. na tel.: B147/13

15 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Přístavy pro normální dětství Občanské sdružení propaguje náhradní rodinnou péči, staví pěstounům domy a pomáhá jim v dalším životě TŘINEC To nejlepší pro děti bez rodičů jsou noví rodiče! S výstižným heslem funguje na Třinecku občanské sdružení Filadelfie Přístav Oldřichovice (FPO), do jehož vedení patří také bývalý štajgr Ivo Sysala. Vazby na těžební společnost však má zejména díky její Nadaci OKD. Ta podpořila projekty terénní psychologické poradny a výstavby domu pro pěstounské rodiny. Náplní naší práce je podpora náhradní rodinné péče. Jde nám tedy o to umisťovat co nejvíce dětí z ústavů a dětských domovů do normálních rodin. Aby své dětství prožily tak, jak se má, vysvětloval Sysala s tím, že FPO má tři hlavní aktivity. První je propagace náhradní rodinné péče informování veřejnosti, že něco takového existuje a potencionálních pěstounů, jak na to. Další je výstavba domů pro rodiny s velkým srdcem, ale malým bytem pro pěstouny, co už doma děti mají, chtěli by si osvojit další, avšak bytové podmínky jim to nedovolují. A poslední je následná péče spolupráce s rodinami, aby se setkávaly a trávily společně volný čas. Sdružení pracuje s osmi rodinami, které mají celkem třicet osvojených a čtyři vlastní děti. Součástí následné péče je také terénní psychologická poradna. Tu na vybudování domku o velikosti 6+1 pro rodinu s osvojenými dětmi. můžeme provozovat díky příspěvku Nadace OKD, uvedl Sysala. Tato první podpora od NOKD byla 162 tisíc korun v programu Pro radost. Následoval rovný milion korun v programu Pro zdraví na projekt s názvem Děti patří do rodiny výstavbu konkrétního domu v třinecké části Karpetná, kam se už tento měsíc mají přistěhovat pěstouni z Olomouce, kteří vychovávají tři děti a o další tři usilují. Nejde přitom o první pěstounské bydlení. V místní části Oldřichovice žijí ve dvou domech dvě rodiny dohromady s jedenácti dětmi. Na dalším konci města v Oslůvkách dostal FPO darem jiný objekt, který nechali zrekonstruovat. A v samotné Karpetné to bude rovněž druhý dům pěstounů. Jsou to takové přístavy bezpečná útočiště pro děti z domovů a ústavů, řekl Sysala. FPO funguje osmým rokem. Začátky byly při sdružení Filadelfie (z řečtiny Bratrská láska ), které se na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku staralo, aby děti a mládež nepodléhaly svodům ulice. Později k tomu přibyla pomoc dětem z dětských domovů a ústavů. Když tak bilancuji, uvědomil jsem si, že jsme zapomněli na sedmé výročí vzniku, bylo to letos 17. března. Slavit to budeme až při předávání domku pěstounům, na který přispěla Nadace OKD, konstatoval Sysala. Radek Lukša Tradice, umění a příroda místo televize Alternativní mateřská škola je místem, kde vychovávají děti podle jejich přirozenosti a aktuálních potřeb FOTO: o. s. Filadelfi e Přístav Oldřichovice Nadace OKD poskytla sdružení Filadelfie Přístav Oldřichovice milion... Staré středisko má nahradit... Junáci chtějí z unie dotaci na klubovnu NOVÝ JIČÍN Když po pádu totality znovu ožívala organizace Junáků, získala její pobočka v Novém Jičíně od tehdejšího národního výboru jako klubovnu dům v ulici U Jičínky 9. A už tehdy byl určen k demolici! Skautské oddíly v něm však dokázaly fungovat dalších dvacet let, až díky Nadaci OKD přišel čas na zásadní změnu. Všelijak jsme objekt celou tu dobu udržovali. Nejprve jsme dělali přístavbu, protože prostory nevyhovovaly, pak jsme nechali opravit podlahy, elektroinstalace a sociální zařízení. Nakonec jsme ale stejně zjistili, že se více vyplatí ten dům zbourat a postavit nový, konstatoval Václav Dobrozemský, vedoucí novojičínského střediska. A proto se zrodil projekt na pořízení dokumentace pro rekonstrukci skautských kluboven a vznik centra volnočasových aktivit. NOKD ho podpořila v programu Pro Evropu částkou 109 tisíc korun. Za tyto peníze však Junáci stavět nebudou všechny je použili právě na provedení projektové dokumentace, aby získali dotaci z EU. OSTRAVA Čtení pohádek místo televize, živá hudba místo reprodukované, budování lásky k přírodě, vztahu k lidovým tradicím a umění. I v tom je jinakost Alternativní mateřské školy (AMŠ) v ostravských Mariánských Horách. Součástí její netradiční výchovy jsou také různé slavnosti pro děti i rodiče související s konkrétním datem v kalendáři či ročním obdobím, které pořádají díky Nadaci OKD. Zaměřujeme se na přírodu, přirozenost, umění a umělecké činnosti, protože ty jsou zdrojem moudrosti. Vycházíme z principu takzvané waldorfské pedagogiky spočívající ve vzdělávání podle rozvoje, proměn, potřeb dětí. Jde i o renesanci přirozenosti v našem přetechnizovaném světě, vysvětlila ředitelka Yvetta Ellerová. Školka je to malá, navštěvuje ji momentálně ve dvou třídách jen 48 dětí. Každý den zde má svůj rytmus odvíjející se od čísla sedm hry, ranní kruh, svačina, pobyt venku, oběd, spánek, hry. Nemáme tady žádná elektronická média, tedy s výjimkou počítače v kanceláři. Zpíváme a hrajeme na klavír, lyru, tibetské mísy. Čteme pohádky, líčila Ellerová s tím, že lásku k literatuře má po dědovi, horníkovi. Ten rád rodině předčítal a jeho vánočními dárky byly knihy. A jelikož přirozené jsou i jiné děti, zařadili v AMŠ do jejich kolektivu autistu. Přijímají ho Alternativní mateřská škola pořádala také velikonoční slavnost. FOTO: Radek Lukša naprosto normálně. Vzájemně se od sebe učí, popsala ředitelka. Kolektiv pedagogů tvořený běžně pouze ženami u nich posílil ze stejných důvodů jeden muž. Neobvyklý je v alternativní školce také koutek s originálními obrazy místních umělců či udržování lidových obyčejů hrou a tvůrčí činností. NOKD podpořila částkou 150 tisíc korun právě poslední uvedenou aktivitu. O příspěvek na rozvoj tradic jsme žádali více organizací, ale vyslyšeni jsme byli jen u ní. Vždyť si tady taky připomínáme i hornickou patronku Barboru, doplnila ředitelka. Školkové slavnosti pořádali od září mj. při příležitosti svátků svatého Martina, Mikuláše, Vánoc, Tří králů, Hromnic a naposledy také Velikonoc. Radek Lukša V netradiční školce nechybí mužský pedagog ani malá obrazárna. FOTO: Junák, Nový Jičín...moderní klubovna Pagoda. Rozhodli jsme se využít příležitosti unie, jejího moravskoslezského regionálního operačního programu. V lednu jsme náš projekt podali, teď je ve fázi hodnocení. Jestli nás vyberou, to se dozvíme za pět nebo šest týdnů, řekl Dobrozemský. Skauti žádají z evropských peněz 15,7 milionu v českých korunách na novou klubovnu. Bude to středisko Pagoda. Dvoupatrovou dřevostavbu navrhnul kopřivnický architekt Kamil Mrva. Chceme zde vybudovat zázemí pro oddíly i centrum volného času včetně lezecké stěny, konferenčního sálu, učebny výtvarné dílny. Spolupracujeme s neziskovkami, které tam budou mít své prostory, popisoval skautský vedoucí. uzi

16 12 SPORT Baník spoléhá na domácí prostředí Karvinští házenkáři by chtěli přes pražskou Duklu postoupit po roce opět do finále Jozef Hanták (ve výskoku) a jeho spoluhráči válčí momentálně v náročné sérii s Duklou Praha o postup do finále mužské extraligy. HCB OKD Karviná Dukla Praha Případný čtvrtý duel semifinálové série se hraje ve čtvrtek 8. dubna od hodin v karvinské hale házené. KARVINÁ Házenkáři Baníku OKD Karviná dělají čest svému jménu. Jako praví mistři se v prvním utkání dokázali popasovat s nelehkou rolí, již v semifinále extraligy narazili na největšího adepta na letošní titul Duklu Praha. Karvinští dokázali přivézt z Prahy úvodní vítězství, včera se hrál v Karviné druhý zápas série (po uzávěrce tohoto vydání) a pokud baníkovci zvítězili, pojedou na velikonoční pondělí do Prahy ukončit sérii s vyhlídkou postupu do finále. Obvyklou oporou Baníku je karvinský odchovanec, gólman Tomáš Mrkva. Ten mezi tyčemi předvádí spolehlivé výkony již čtvrtou sezonu a v sérii s Duklou to jen potvrzuje. V prvním utkání na Dukle nám možná paradoxně prospělo, že jsme nezachytili úvod. Soupeř na nás nastoupil s obrovským odhodláním, my jsme byli statisty. Pak si ale Dukla nejspíš řekla, že to takhle půjde celý zápas a ono to nešlo. To my sami dobře známe. Postupně jsme převzali otěže utkání do svých rukou my, pochvaloval si mladý brankář HCB OKD. Vyzdvihl tradičně skvělou obrannou práci svých spoluhráčů. Takhle musíme hrát každý zápas. Diváci nám doma jistě pomůžou, jsou pro nás obvyklým sedmým hráčem v poli, říká brankář, v tomto případě tedy osmý hráč na place, ovšem důležitostí svého postavení spíš ten první. Naši fanoušci jsou pochopitelně s námi. Pevně doufáme, že domácí zápasy budou navštěvovat v hojném počtu a společně s nimi dojdeme k našemu vytouženému cíli, přeje si další hráč Baníku OKD Jozef Hanták mladší. Ten se domnívá, že klíčové pro další utkání semifinálové série s Duklou bude vydržet v nastoleném trendu, který baníkovci nasadili v prvním vzájemném utkání. Nesmíme Dukle dát jakoukoliv šanci vrátit výhodu na její stranu. Musíme hrát neustále koncentrovaně a maximálně odhodlaně. Věříme, že hlavně doma před karvinskými diváky se nám to podaří, prohlásil Hanták. V tuto chvíli již čtenáři Horníka vědí, jestli se to Karviné opravdu podařilo. Baník však čekají ještě další domácí zápasy a fanoušci by měli pamatovat na fakt, že vedení klubu jim znovu vyšlo maximálně vstříc. Na zápasy play off nasadilo zvýhodněné vstupné pro všechny generace divácké obce. Martin Ruščin Fotbalisté se budou muset vzpamatovat MFK OKD zkolaboval v Hlučíně, naděje vkládá do zápasů s Jihlavou a Vlašimí KARVINÁ Ani v regionálním derby v Hlučíně se druholigoví fotbalisté MFK OKD Karviná nedočkali jarního tříbodového zisku. Nyní mají šanci vylepšit si svou tristní bodovou bilanci v domácím dvojzápase proti Jihlavě a Vlašimi. Trenér MFK OKD představil v Hlučíně dvě nové posily. Slovák Štajer odehrál poločas. Zápas mu moc nevyšel. Do druhé půle jsme potřebovali provést nějakou změnu, abychom oživili náš herní projev směrem dopředu. Proto šel místo něj Milosavljev, objasnil kouč Karviné. A druhá zimní posila Zoller? Je to hráč s druholigovými parametry? Myslím, že ano. Rychlostně je skvěle vybaven, jen si potřebuje přivyknout na českou druhou ligu, míní Kalvoda. Karvinští se nyní upínají ke dvěma domácím zápasům po sobě. Nejprve v neděli 4. dubna přivítají Jihlavu a o týden později Vlašim. Tyto zápasy musíme zvládnout. Musíme k nim přistoupit nanejvýš zodpovědně a na hřišti zabojovat jeden za druhého. Víme, že na to máme, ale musíme jít vítězství Martin Opic (druhý zprava) patřil v Hlučíně k těm hráčům, kteří ještě odvedli dobrý výkon. Překvapivé porážce ale nezabránil. FOTO: Ivo Dudek naproti, burcuje před důležitými zápasy zbytek týmu Marcel Pavlík, středopolař Karviné. Dukla Praha HCB OKD Karviná 26:29 (12:15) Rozhodčí: Macho, Hájek Sedmičky: 2/1:3/2 Vyloučení: 4:11 Červené karty: 26. Brabec 57. Sliwka Diváci: 445 Stav série: 0:1 FOTO: Ivo Dudek Musíme do toho dát všechno. Kdybychom neměli plně bodovat, bylo by to už hodně špatné. V takovém případě bychom bojovali o záchranu, protože tabulka je hodně vyrovnaná. To ale nesmíme dopustit, upozornil Pavlík. Karvinští žádají své věrné fanoušky, aby je pro oba nejbližší duely přišli podpořit v co největší míře. Musíme se našim fandům odvděčit za to, že nás přijeli do Hlučína podpořit. My jsme jim nepředvedli nic a jsme jim hodně dlužni. Pokusíme se vše napravit právě v utkáních s Jihlavou a Vlašimí, přestože to jsou silní soupeři, uzavřel Marcel Pavlík. luk ročník 40 l číslo 13 Skvělý vstup žáků výhra KARVINÁ O tom, jak fotbalové družstvo žáků MFK OKD Karviná pod vedením trenéra Jana Laslopa výkonnostně roste, se mohli diváci přesvědčit v úvodním jarním utkání této věkové kategorie. Karvinské naděje nastoupily doma proti týmu z Uherského Hradiště, čili Slovácku, a odehráli naprosto jinou partii než na podzim venku, kde jasně prohráli. Když si oba zápasy promítnu, je to nesrovnatelné. Tentokrát se karta obrátila, byli jsme celý zápas lepší, vytvořili si i více brankových šancí, takže naše výhra mohla být i výraznější než jen 2:1. Ale jsme samozřejmě i za ni velmi rádi. Udržela nás v první pětce tabulky, konstatoval po utkání trenér žáků Jan Laslop. V zimní přestávce se svým týmem zapracoval na kombinačních schopnostech družstva. Hlavní rozdíl vidím ve fotbalovosti. Na podzim jsme zápasy spíše ukopali bojovností, teď už kluci přidávají i technickou kvalitu. Už se zbrkle nezbavují míče, zkoušejí pod tlakem zachovat chladnou hlavu a řešit situace kombinačně, chválil tým Laslop. Tu a tam se ve hře ještě staré a zažité návyky objevují, ale to je normální. Chlapci budou mít ještě dost času na nápravě pracovat. A jak se zdá, jsou na dobré cestě. Klub ze Slovácka totiž disponuje kvalitní mládežnickou akademií, takže jakákoliv výhra nad tímto soupeřem je vždy cenná. A ta karvinská byla navíc naprosto zasloužená. Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů: Dukla HCB OKD 26:29 (12:15) Stav série: 0:1 Nejvíce branek: Hanták 6, Šulc 5, Petrovský 4 I. liga mužů: HCB OKD jun. Brno 29:33 (12:13) Nejvíce branek: Lyźwa 10, Chudoba 8, Dolák 6 Pořadí: 1. Brno 33, 2. HCB OKD jun. 26, 3. Chodov 23 I. liga starších dorostenců: HCB OKD Jičín 31:23 (16:12) Nejvíce branek: Chudoba 9/7, Dudek 7, Pecka 5 Pořadí: 1. Jičín 35, 2. HCB OKD 30, 3. Dukla 25 I. liga mladších dorostenců: HCB OKD KP Brno 38:15 (21:6) Nejvíce branek: Kučo 9, Kanaloš 5, Jan Užek 7 Pořadí: 1. HCB OKD 35, 2. Kopřivnice 32, 3. Zubří 28 FOTBAL II. liga mužů: Hlučín MFK OKD 1:0 (0:0) Pořadí: 1. Zlín 45, 2. Ústí n. L. 44, 3. Hradec Králové 44, MFK OKD 23 I.B třída mužů, sk. C: Dobrá MFK OKD B 1:5 (1:3) Pořadí: 1. MFK OKD B 34, 2. Mosty u Jablunkova 29, 3. Oldřichovice 26 Karvinští žáci dělají pod trenérem Laslopem pokroky. K bojovnosti a nasazení přidávají i technickou dovednost. Kluky by to mohlo povzbudit do dalších bojů, přece jen Slovácko se řadí výkonnostně k těm silnějším týmům v soutěži, a když si hráči ověří, že mohou porazit i takového protivníka, pak už se nemusí obávat téměř nikoho, míní mládežnický trenér Laslop. Sebevědomí týmu v takovém případě roste, ale i zde platí, že nic se nesmí přehánět. Proti Slovácku se například neproměňovaly čisté šance. Jistě, koncovka potřebuje zlepšit, ale pracujeme na herním vzestupu týmu komplexně, potvrdil Jan Laslop, který s družstvem v rámci speciální tělesné průpravy a regenerace chodí například na hodiny plavání. mar Mladí házenkáři drtí soupeře KARVINÁ Nejvíc branek dali, nejméně dostali. Mladí házenkáři HCB OKD Karviná z řad mladšího dorostu proplouvají letošním ročníkem naprosto FOTO: Ivo Dudek suverénně. Svěřenci trenéra Petra Laclavika z dosavadních osmnácti utkání pouze jednou remizovali a s předstihem se mohou připravovat na závěrečný finálový turnaj o mistra republiky. Karvinští hráči své soupeře drtí neuvěřitelnými výsledky, naposledy se o tom přesvědčili chlapci z Brna, kteří si FOTO: Ivo Dudek Mladí házenkáři Baníku OKD Karviná devastují soupeře krutými výsledky. Už teď mají na svém kontě tolik bodů, kolik jich má posledních pět týmů tabulky dohromady. z Karviné odvezli debakl 15:38. V letošním ročníku však nejsou zdaleka jediní. Většinu soupeřů přehráváme hlavně rychlostí kombinace. Jednoduchým stylem, postaveném na kvalitním bránění, se snažíme získat míč a z protiútoku zakončit takzvanou levnou či lacinou brankou. Tímto termínem se označuje gól po brejku do nezformované obrany soupeře, přes kterou se logicky dostáváte snadněji než obranou postavenou. Tam útočíte do plných a prosazujete se obtížněji, vysvětlil jeden z házenkářských pojmů velice úspěšný trenér Baníku Petr Laclavik. Moravskoslezská divize starších dorostenců: Uničov MFK OKD 0:4 Pořadí: 1. MFK OKD 40, 2. Opava B 36, 3. HFK Olomouc 29 Moravskoslezská divize mladších dorostenců: Uničov MFK OKD 1:4 Pořadí: 1. MFK OKD 36, 2. Vítkovice B 32, 3. Opava B 31 Moravskoslezská liga starších žáků: MFK OKD Slovácko 2:1 Pořadí: 1. Ostrava 35, 2. Brno 34, 3. S. Olomouc 34,...5. MFK OKD 24 Moravskoslezská liga mladších žáků: MFK OKD Slovácko 0:3 Pořadí: 1. Hlučín 36, 2. Ostrava 34, 3. Brno 31, MFK OKD 9 Co nás čeká FOTBAL Sobota (15.30): MFK OKD B Oldřichovice (I. B třída mužů) Neděle (16.30): MFK OKD Jihlava (II. liga mužů) luk HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Horník v ostatních činnostech v dole (kód: 21-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_18

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor projektového řízení Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Datum: únor 2011 Předkládá: Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení Obsah: 1. Základní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy reklama Trutnovinky» Zprávy» Aktuality Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy 23.11.2015 Aktuality čtenost 634 Trutnov - Firma Kasper Kovo a Střední průmyslová škola (SPŠ) v Trutnově

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období V Praze dne 7. 8. 2015 Č.j.: 55804/ENV/15 ZÁPIS z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Obsluha

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič velkostroje (kód: 21-01-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič velkostroje

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Zpracoval: PaedDr. Vlastislav Kuchař Datum: 25.2.2013

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice Tyršova 1, příspěvková organizace

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice Tyršova 1, příspěvková organizace Stanovy Spolku rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice Tyršova 1, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Spolek rodičů a přátel ZUŠ Město Albrechtice je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Dispečer důlní výroby (kód: 21-064-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Báňský technik

Více

Náš zpravodaj Březen 2015

Náš zpravodaj Březen 2015 Třetí vydání Jedna, dvě, tři! Nastalo jaro, přicházejí Velikonoce a my se můžeme pochlubit třetím vydáním Našeho zpravodaje. Na úvod jej můžeme popsat přídavnými jmény: jarní, lehké, radostné. Trochu se

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více