Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí"

Transkript

1 1. dubna 2010 l číslo 13 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na duben: Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí OKD pokračuje v podpoře hornických učňů OSTRAVA Zanedlouho tomu bude rok, kdy zahájili studium první horničtí učni na Střední škole techniky a služeb v Karviné, a už tady máme další období, kdy rodiče vybírají školu a profesi, ve které by jejich děti získaly nejen odborné znalosti, ale i profesní uplatnění v dalším životě. Doslova trefou do černého je přihlásit své děti na obory elektrikář nebo zámečník pro důlní provozy. Tyto dva obory, které se vyučují na Střední škole techniky a služeb v Karviné, podporuje OKD nejen měsíčním stipendiem ve výši 1000 Kč, ale také možností letních brigád na povrchových pracovištích jednotlivých dolů a hlavně jistotou zaměstnání po ukončení studia a složení učňovských zkoušek. V současnosti studuje uvedené obory 40 hornických učňů v 1. ročníku a pro rok 2010 OKD opět nabízí stipendium až 60 hornickým učňům, se kterými bude podepsána stipendijní smlouva. Naše spolupráce se školou a hornickými učni však podepsáním stipendijní smlouvy nekončí. Pro budoucí elektrikáře a zámečníky pořádáme exkurze, brigády a sportovní akce. Se Střední školou techniky a služeb v Karviné spolupracujeme na akcích pořádaných školou a také konzultujeme studium, chování a potřeby našich učňů. Po necelém roce máme vesměs pozitivní zkušenosti s přístupem školy a hornických učňů ke studiu a také zjišťujeme, že učni mají zájem o brigády, zajímají se o budoucí zaměstnání v OKD a také o další možnosti svého rozvoje po nástupu do zaměstnání. Kontaktním místem pro rodiče a děti, kteří mají zájem o podporované obory, je Zaměstnanecké centrum OKD v Karviné, kde již nyní registrujeme první zájemce o sjednání stipendijní smlouvy pro nadcházející školní rok. Těší nás, že společnost OKD je mezi mladými lidmi stále populární. My na druhou stranu kvalifikovaným a pracovitým hornickým učňům můžeme slíbit, že u nás mají dveře dokořán. Libor Dürrer zástupce personálního ředitele OKD POP se osvědčil i kilometr pod zemí Havíři si nemohou novou technologii vynachválit. I při výrazně vyšších výkonech se mnohem méně nadřou DARKOV Nová dobývací technika z programu optimalizace produkce POP 2010 si vydobyla na našich dolech velké renomé. Nejnověji si slova chvály vysloužila v Dole Darkov. Střední komplex Bucyrus DBT 1,3/3,1 tam dodali koncem loňského roku a místní se rozhodli s ním nemazlit. Hned na první pokus ho instalovali do porubu číslo ve 37. sloji v 5. kře v oblasti tzv. pomocného závodu. Tedy řečeno lidsky do hloubky asi 1000 metrů a do úložných a dobývacích podmínek, s nimiž si ještě nedávno běžně používané technologie nedokázaly příliš poradit. Komplex Bucyrus DBT 1,3/3,1 zvládal i vysoké horské tlaky Výsledek? Komplex jednoznačně prokázal, že díky své únosnosti dokáže zvládat i vysoké horské tlaky, které panují v těchto hloubkách, konstatoval směnový technik vedoucího provozu rubání na závodě 2 Dolu Darkov Ján Kubalik. Co je podstatné, nejde jen o názor, byť na slovo vzatého odborníka. Jeho slova totiž jednoznačně potvrzují i výsledky srovnání průběhu těžby v sousedním porubním bloku číslo z, který byl těžen za použití mechanizované výztuže Fazos 15/31 a navazující technologie. V důsledku těžkých geologických podmínek v tomto porubu OSTRAVA Generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck vyhlásil spolu s managementem program PER- SPektiva 2015, který navazuje na výsledky dosažené v programech POP 2010 a Safety Prvních pět velkých písmen Ke zlepšení komfortu práce přispívá i moderní elektronika. Na snímku řídicí pracoviště dobývacího komplexu Bucyrus DBT 1,3/3,1. pravidelně docházelo k poklesu nadloží, vzniku střihů na pilíři a zatlačování výztuže. Havíři museli tyto problémy řešit zavrtáváním rovných profilů, podkopáváním stěnového dopravníku, rovnáním sekcí. Znamenalo to velké prostoje a množství namáhavé ruční práce. Porub jsme proto těžili čtrnáct měsíců a vystřídaly se na něm tři rubáňové kolektivy. ve slově PERSPektiva odkazuje na pět klíčových prvků, na které se bude v příštích letech OKD zaměřovat: People/lidé, Efficiency/produktivita, Reserves/zásoby, Safety/bezpečnost a Predictability/předvídatelnost. Druhé písmeno nového hesla je odvozeno do slova Efficiency, tedy produktivita, nebo také efektivnost či výkonnost. V posledních dvou letech investovala společnost OKD do nových technologií přes 8 miliard korun. V rámci České republiky to snese srovnání snad jen s investicemi některých zahraničních automobilek. Nasazení nových technologií POP, jejichž technická úroveň je srovnatelná s nejmodernějšími dobývacími a razícími technologiemi používanými ve světovém hlubinném hornictví, vytvořilo základní předpoklady k dosahování lepších výsledků v oblasti bezpečnosti práce V případě téměř identického porubu jsme v podstatě problémy sousedního bloku z neřešili. Za tři měsíce a pár dnů ho vytěžila jedna rubáňová osádka a nezaznamenala ani jednu významnější anomálii, popsal Ján Kubalik. Rychlý a bezproblémový průběh těžby se podepsal také na dosažených výsledcích. Nejmarkantnější rozdíly byly zaznamenány u výkonů: Fazosovský porub těžily postupně kolektivy hlavních předáků Romana Badury, Miroslava Prekopa a Janusze Siwka. V porubu o délce 208 metrů a průměrné výšce 2,1 metru dosahovali denní těžby 685 tun uhlí při průměrných postupech 1,16 metru. Pokračování na straně 2 Efficiency neboli produktivita je alfou a omegou Produktivitu těžby je třeba do pěti let zlepšit o čtvrtinu. Ruku v ruce s bezpečností práce Nasazení moderních razicích a dobývacích technologií se musí projevit na růstu produktivity. FOTO: Bohuslav Krzyžanek FOTO: Richard Sklář i k dalšímu růstu výkonových parametrů, shrnul vývoj posledních dvou let technický ředitel OKD Jan Matula. Investice do obměny technologií budou pokračovat i v příštích letech, management do nich chce vložit zhruba miliardu korun ročně. Využívání nových razicích kombajnů a především těžebních komplexů by se mělo začít projevovat na růstu produktivity práce. Chceme postupně zvyšovat celkovou produktivitu zhruba o čtyři procenta ročně. Z hodnoty 4 tuny na hlavu a směnu v loňském roce ji hodláme zvýšit do konce roku 2015 na 5 tun, upřesnil výkonové cíle firmy provozní ředitel OKD Leo Bayer. Nové stroje ale samy o sobě vyšší produktivitu nezajistí. Počítáme s aktivním přístupem zaměstnanců a s jejich zapojením do procesu Continuous Improvement, protože lidé z provozu mají ty nejlepší nápady na zlepšení, upřesnil Bayer. vs

2 2 Z OKD Bezpečnost je v OKD jednička, následuje zvýšení produktivity Generální ředitel OKD Beck mluví o bezpečnosti i produktivitě. STONAVA Jediná naděje jak přežít? Rok od roku zvyšovat produktivitu! Tato slova generálního ředitele OKD byla, hned po zdůraznění bezpečnosti na prvním místě, nejdůležitějšími na 3. sněmu Sdružení hornických odborů ve Stonavě. Mimo Klause-Dietera Becka se ho poslední pátek v březnu zúčastnili jako hosté také provozní ředitel Leo Bayer a personální ředitel Radim Tabašek. Ze světa C oal of Africa získala licenci v rámci projektu Vele JOHANNESBURG Jihoafrická těžební společnost Coal of Africa před nedávnem získala vládní licenci, která ji opravňuje k zahájení těžby koksovatelného uhlí v rámci projektu Vele, a ihned začne s přípravnými pracemi na otevření dolu. Rozvoj projektu bude rozčleněn do dvou fází a samotná těžba by mohla být spuštěna už ve třetím čtvrtletí letošního roku. V té době by se mohly ceny koksovatelného Po bezpečnosti (o níž se, jak Beck zdůraznil, nevyjednává) přišla z úst generálního ředitele na řadu situace na trhu s koksovatelným uhlím (ceny šly nahoru) i apel k trvalému zlepšování. Bude-li se dařit lépe, slibuji, že budeme sdílet zisky. Můžete mi věřit, bude to férové, prohlásil Beck s tím, že OKD musí plnit své závazky vůči odběratelům. uzi uhlí ustálit okolo 200 $ za tunu, což by bylo o 55 procent více, než činily ceny na období 2009/2010. Roční produkce by v první fázi na konci roku 2010 mohla dosáhnout jednoho milionu tun koksovatelného uhlí. Rozvoj druhé fáze pak bude záviset na tržních podmínkách. O odbytu svého uhlí společnost stále vede jednání s ocelářskou firmou ArcelorMittal. ZDROJ: RG, Reuters/Mining Weekly, (kráceno) FOTO: Radek Lukša Dokončení ze strany 1 Popácký porub vytěžila jedna rubáňová osádka vedená hlavním předákem Rostislavem Walicou. Délka porubu činila 160 metrů a průměrná výška 2,22 metru. Přesto v něm Walicova osádka těžila denně 1823 tun uhlí při průměrném denním postupu 3,8 metru. To je zhruba trojnásobek výsledku, který byl zaznamenán v porubu z! Přitom díky plynulému průběhu těžby se tu horníci nadřeli mnohem méně, zdůraznil Kubalik. Za zmínku stojí navíc skutečnost, že díky modernímu řešení dobývacího komplexu se v porubu vyzbrojeném technikou Bucyrus výrazně zlepšila kultura práce horníků. Ať už jde o podmínky pro chůzi, osvětlení, velikost fárací uličky, možnost klimatizace v sekcích, to vše znamená výrazné zlepšení komfortu práce horníků. To se vůbec nedá srovnat s tím, co tady bylo dříve, to vám řekne každý havíř, který tam fárá. A promítá ročník 40 l číslo 13 POP se osvědčil i kilometr pod zemí FOTO: Bohuslav Krzyžanek Technologie POP 2010? Při trojnásobně vyšších výkonech se chlapi mnohem méně nadřou, říká směnový technik vedoucího provozu rubání na závodě 2 Dolu Darkov Ján Kubalik. se to pak i do oblasti bezpečnosti, konstatoval směnový technik Ján Kubalik. Bohuslav Krzyžanek Porovnání výkonových parametrů porubů z a z kolektiv Badura, Prekop, Siwek Walica termín dobývání sekce Fazos 15/31 DBT 1,3/3,1 stěnový dopravník 3 HB 260 PF 6/1042 sběrný dopravník TH 700 PZF 02 PF 4/1132 dobývací kombajn KGE 710 E SL 300 pásové odtěžení TP 630, TP 1201 TP 1200 délky porubů (m) průměrná denní těžba (t/den) průměrný denní postup (m/den) 1,16 3,80 průměrná mocnost (m) 2,10 2,22 průměrná denní odrubaná plocha (m 2 /den) Čína letos uspořádá fórum producentů uhlí PEKING Čína je největším producentem uhlí na světě (na jeho celosvětové produkci se podílí 37 procenty) a právě uhlí bude i nadále jejím primárním zdrojem energie v dohledné budoucnosti. Země má zájem na urychlení vědeckých i technologických inovací, spojování a rekonstrukci malých a středně velkých uhelných dolů, stimulaci výstavby bezpečných a efektivních dolů či na podpoře mezinárodní výměny a spolupráci v oblasti důlní techniky. Národní úřad pro energetiku proto na říjen letošního roku připravuje fórum o uhlí v Pekingu. Chystá se pozvat nejen zástupce z řad samotných producentů uhlí, domácích a zahraničních, ale i výrobce důlní techniky a technologií a neopomene pozvat ani zástupce vědeckovýzkumných ústavů. Některé celosvětově známé podniky se k účasti na fóru již dokonce zaregistrovaly. ZDROJ: RG, Kuala Lumpur News Net, (kráceno) Hledáte střední školu, která se postará o budoucnost vašich dětí? Neváhejte využít nabídky OKD a Střední školy techniky a služeb v Karviné a dejte své děti na jeden z oborů Elektrikář důlní provozy Zámečník důlní provozy Získejte pro své děti stipendium 1000 Kč měsíčně jistotu práce po ukončení studia letní brigády a další výhody Zaujala Vás naše nabídka? Volejte nebo nebo navštivte Zaměstnanecké centrum OKD. ZE ZEMĚ PRO ZEMI Podloží a nadloží? Jako ementál! I díky účinné degazaci může mechanizovaný porub dosahovat postupu až 5,5 metrů za den STAŘÍČ K ementálskému sýru dnes na Dole Paskov přirovnávají podloží a nadloží porubu na V. patře staříčské lokality, kde od loňského podzimu kope kolektiv hlavního předáka Petra Prokopa. Do posledního březnového týdne tady navrtali 133 dlouhých degazačních vrtů! Zatímco dodavatelsky se vrtalo z nadloží ve 121 případech, úsek domácí důlní degazace na to šel z podložní 080. sloje dvanáctkrát. Odzkoušeny byly i krátké stropní vrty na výdušné třídě porubu. A aby toho nebylo málo, pracovníci Green Gas DPB zahájili ve čtvrtém březnovém týdnu směrově řízený degazační vrt o průměru 120 milimetrů s plánovanou délkou více než 300 Přibyla další dírka do ementálu v podzemí. FOTO: Radek Lukša Degazace porubu na staříčské šachtě. metrů, oznámil hlavní inženýr závodu Ivan Šimek. Metan z degazačních vrtů je odváděn plynovody o průměru 150 a 200 milimetrů. V dobývané 084. sloji a podložní 080. sloji proto mají skoro pět kilometrů tohoto potrubí. Daří se odsávat plyn také ze stařin provozovaného porubu. Abychom posílili tento systém a ještě zvýšili účinnost degazace, zprovozňujeme v současné době druhou, paralelní větev plynovodu o délce dvou a půl kilometru, upozornil Šimek. A výsledky? Sehraný kolektiv důlní degazace a vrtaři z Green Gas DPB vytvořili podmínky pro dosahování až pětiapůlmetrového průměrného denního postupu porubu Tato problematika se řešila i v průběhu února v rámci Continuous Improvement. Přesunem vrtání z těžní na výdušnou třídu a doplňkové odsávání metanu ze stařin vrty z 080. sloje jsme dosáhli vyšší degazace, uvedl Zdeněk Koval, jenž má trvalé zlepšování v Dole Paskov na starosti. Rekordem je zatím degazování m 3 čistého metanu během čtyřiadvaceti hodin. Dolu Paskov získávání plynu z podzemí přináší nejen bezpečnější pracovní prostředí. Díky němu nepotřebuje žádné další dodávky tohoto energetického média a je schopen ho dodat mimo šachtu v takovém množství, jako nikdo jiný v revíru. Až dvě třetiny metanu v Centrálním plynovém hospodářství OKD pochází právě odsud. Radek Lukša Inz_nabor_ucnu_100x130.indd :55:28

3 1. dubna 2010 CENTRUM SERVISNÍCH SLUŽEB Jeřábnice prohrála sázku s ředitelem Prostor pro nakládku a vykládku strojních uzlů na závodě ČSA se dočkal zastřešení, pracuje se tam lépe Pracoviště nakládky a vykládky strojních uzlů u mechanických dílen na závodě ČSA má střechu... LAZY Ve znamení zvýšených nároků na renovace mechanizovaných výztuží se nesl letošní první kvartál v opravárenských provozech SC. Pouze v lednu se daly požadavky spočítat na prstech jedné či nejvýš obou rukou. Jinak šly do desítek! Nejvíce si opraváři mákli na Fazosech pro stonavskou šachtu. Klíčové důlní zařízení, jakým mechanizovaná výztuž bezesporu je, si totiž zasluhuje samostatnou pozornost. A to nejen v samotném opravárenství, nýbrž také v oblasti vybavovacích a likvidačních prací DŮL KARVINÁ Dlouhá léta se obsluha venkovního jeřábu vedle dílen mechaniků na Armádě v zimě trápila s mrznoucí dráhou a sněhem za krkem a v létě zase s pálícím sluncem a bouřkovými přívaly. Až to jeřábnice Alžběta Balážová nevydržela a oslovila ředitele SC Václava Koptu při jeho obchůzce tímto pracovištěm: Vsadím se, že to nezastřešíte! Její slova byla míněna v žertu, ale začaly se dít věci. Mezi investiční akce této vnitřní organizační jednotky se dostalo i zastřešení venkovní jeřábové dráhy. Zdůvodnění bylo jednoduché zlepšení hygienických podmínek na venkovním pracovišti a odstranění prostojů jeřábu v zimním období. Ty způsobovala právě namrzající dráha jeřábu a její odmrazování. Co na to vlastní zaměstnanci? Alžběta Balážová, jeřábnice: Bez střechy to bylo strašné, jak v zimě brodění obsluhy ve sněhu, namrzání trolejí, brzd a jiných částí jeřábu, tak v létě při hezkém počasí horko, pálení slunce, v dešti na nás pršelo a promokaly oděvy. Hlavně pro kluky pod jeřábem to nebylo nic příjemného. Pod zastřešením v dole. Těch je na důlních VOJ v programu letošního roku skutečně požehnaně, konstatoval ředitel SC Václav Kopta. Důl Karviná hlásí 36 těchto akcí, Důl ČSM 23, Důl Darkov 21. Přestože byla každá z těchto šachet vybavena v programu POP 2010 novými těžebními komplexy, které jsou přemisťovány do nových přímým překlizem, nasbíralo se už v letošním roce požadavků na opravy mechanizovaných výztuží více než dost. A to i včetně Dolu Paskov, kde v porubech převládají stojky IHV, doplnil Kopta. uzi jsem jezdila první zimu, a mohu říci, že ani jednou nebyl problém jak s jeřábem, tak trolejemi či jeřábovou dráhou. I obsluhám dole se dělá lépe. Po devatenácti letech na tomto pracovišti jsem už nevěřila, že střecha, kterou jsme pořád chtěli, někdy opravdu bude. Jsem ráda, že jsem sázku s ředitelem prohrála. Jan Wrobel, mistr strojních oprav: Hodnotím to jednoznačně jako přínos. Osobně jsem tady dělal a z vlastní zkušenosti můžu říci, že pracovní podmínky jsou po zastřešení jeřábové dráhy na daleko lepší úrovni, než bývaly. V zimním období docházelo k častému namrzání trolejí jeřábu a vlastní pojezdové dráhy. Zprovozňování pak trvalo dlouho a vznikaly časové prostoje v nakládce strojního zařízení. Naplánovali a provedli jsme to tak, abychom co nejméně omezili provoz na tomto pracovišti. Také abychom to stihli před zimou, uvedl technický náměstek SC Libor Poloch s tím, že nejprve nechali udělat úplně novou konstrukci. Ta nese střechu o celkové ploše 660 m². Zhostila se toho společnost Průmyslové montáže svůj úkol zvládla se ctí v řádném termínu. Zastřešení znamená výrazné zkvalitnění pracovního prostřední pro zaměstnance, kteří na závodě ČSA Dolu Karviná zajišťují nakládku a vykládku strojních uzlů. Dalším nezanedbatelným přínosem je i to, že pod střechou skladujeme samotné strojní uzly a chráníme je tak před vlivy počasí. Samostatnou kapitolou je pak zvýšení časového využití jeřábu, doplnil Poloch. Radek Lukša Opravy mechanizovaných výztuží jako na běžícím páse Nová evidence je přesnější a chytřejší Materiál a náhradní díly ve skladištích jsou označovány čárovými kódy, personál používá při práci čtečky LAZY Evidence materiálů a náhradních dílů systémem čárových kódů. Pod tímto názvem už od druhé půlky uplynulého roku funguje v Provozech skladového hospodářství VOJ SC další úspěšný projekt trvalého zlepšování. Co tam přijde, je označeno podobně jako v obchodech. Personál nafasoval čtečky a pracuje díky tomu svižněji, snadněji a s méně chybami. Čtečky čárových kódů mobilní terminály tiskárny a prostředky bezdrátové komunikace mají na lokalitách ČSA, Lazy, Darkov 2, ČSM Sever a Staříč. Tato technika vyšla na skoro jeden a tři čtvrtě milionu korun. Její oživení pak bylo v režii Centra sdílených služeb IT a firmy Eprin. Veškerá data ze skladového hospodářství putují přímo do počítačového systému SAP/R3. Ověřovací provoz se osvědčil, už je v trvalém provozu. Přínosem je nejen zlepšení informačních a materiálových toků, omezení vzniku chyb či zrychlení inventur, ale i podstatné snížení náročnosti práce, vysvětloval výrobní náměstek SC Josef Piekar s tím, že zároveň ukončili činnost ve skladišti hutního materiálu na lokalitě 9. květen a v hlavním skladu na závodě ČSM-Jih. Pro rok 2010 se ve velkém tisknou etikety s čárovými kódy pro označování materiálů či náhradních dílů ve skladech. SC též připravuje v součinnosti se šachtami a počítačovými specialisty OKD nový systém elektronických výdejek. Proč? Přispěje to ke vzájemné koordinaci a dostupnosti informací objednávaných materiálů a náhradních dílů příslušným provozem, řekl Piekar. uzi Důlní VOJ Typ MV leden 2010 únor 2010 březen 2010 Celkem (ks) Karviná FAZOS 17/ MEOS 17/ MEOS 22/ Celkem Darkov FAZOS 15/ FAZOS 15/ FAZOS 17/ Celkem ČSM FAZOS 12/ FAZOS 17/ Celkem Paskov KG Celkem Čtečka čárových kódů. FOTO: Centrum servisních služeb jeřábnice Alžběta Balážová ráda prohrála sázku. FOTO: Centrum servisních Služeb 3 Slovo výrobního náměstka Vážení spolupracovníci, postupný přechod z oblasti takzvaného zlepšovatelského hnutí přes nová technické řešení, pilotní projekt firmy Rolland Berger až po kontinuálně budovaný projekt rozšíření trvalého zlepšování Continuous Improvement ve VOJ OKD znamená pro všechny zaměstnance nepředstavitelnou výzvu a příležitost aktivně se podílet na zvyšování efektivity nejen na mateřských VOJkách ale v celé společnosti. Oblast bezpečnosti, zlepšení pracovních podmínek, snížení energetické náročnosti, nákladů všeho druhu, v prostředí, kde se denně pohybují při plnění pracovních povinností to jsou hlavní témata, na která se mohou při řešení denní problematiky vedoucí ke zlepšení zaměřit. Navíc, a to je třeba zdůraznit, je vyřešena veškerá legislativa spojená s odměňováním těch, kteří se již k projektu svými podanými nápady přihlásili, anebo v nejbližší době přihlásí. Ty, kteří ještě váhají vstoupit mezi řady nositelů nápadů a příjemce odměn a ten svůj nápad nosí zatím v hlavě nebo schovávají zastrčený v šuplíku, upozorňuji, že jackpot možností odměn pořádně narostl (Fabie, věcné odměny). Ale dost už bylo ideologie. Jaké jsou vlastně skutečně dosažené výsledky a jak je projekt CI na VOJ SC od března 2010 vlastně organizován? Řešení optimalizačních projektů a příprava nápadů k odsouhlasení probíhá ve dvou stálých projektových týmech zaměřených na opravárenství a služby a ostatní provozy. Týmy se scházejí jedenkrát týdně stejně jako Řídicí výbor CI VOJ SC, kde se již rozhoduje natvrdo, co se bude optimalizovat, stav řešených projektů, co je a co není smysluplný nápad s nárokem na odměnu tisíc korun, kdo nápad zrealizuje a v jakém časovém horizontu. V průběhu loňského roku, který byl ještě poznamenám určitou nejednotností jak v evidenci, tak v odměňování, zaměstnanci VOJ SC podali 51 nápadů, které vytvořily přínos korun. Za to obdrželi na odměnách celkem korun. Podíl THZ a dělníků byl 19 ku 41. V letošním roce je evidence projektů a nápadů vedena samostatně. Za období od ledna do února bylo podáno 42 nápadů, z toho dosud přijatých je 30. Podíl THZ a dělníků byl 3 ku 21. Očekávané úspory by měly být ve výši korun. Vyplacené odměny činily 30 tisíc korun. V oblasti řešení nyní končí realizace projektu zaměřeného na snížení spotřeby tlakového vzduchu s očekávanou výší úspor 1,5 milionu korun. Z nápadů našich lidí pak stojí za zmínku přípravek pro rovnání nástavných plechů PF 2.2 Stanislava Hanzelky a Tomáše Kusina z mechanických dílen na Dole Paskov s přínosem 90 tisíc korun. Anebo nápad Jaromíra Michalského a Bedřicha Beinsteina podstavec pro výměnu nástavců nakladače Fuchs MHL 340 zlepšující bezpečnost práce a pracovní podmínky. Věřím, že s koncem zimy a příchodem sluníčka budou přibývat i další nápady našich zaměstnanců! Josef Piekar výrobní náměstek

4 4 ZA BRANAMI OKD Spolu s novým kabátem získala karvinská SPŠ i nový vzhled. A příjemnější klima je teď i ve vnitřních prostorách. Věřím, že se proto bude u nás lépe učit i studentům hornictví, řekla ředitelka školy Česlava Lukaštíková. SPŠ je v novém kabátě hezčí a také úspornější Projekt si vyžádal 62 milionů korun, ale stojí to za to KARVINÁ Velkou slávu zažila v pondělí 29. března Střední průmyslová škola v Karviné. Po ukončení rozsáhlého investičního projektu zaměřeného na úspory energie přišel čas na stříhání pásky a slavnostní projevy. Pokud si chcete doplnit kvalifikace, je nejvyšší čas podat přihlášku; zbývá posledních pár míst! Akce v hodnotě 62 mil. korun financovaná z Fondu soudržnosti EU (téměř 37,5 mil. Kč), Státního fondu životního prostředí ČR (více než 2 mil. Kč) a prostředků Moravskoslezského kraje (přes 22 mil. Kč) probíhala za plného provozu školy, a proto byla náročná. Budova ale získala nejen nový teplý kabát, což se projeví na úsporách za topení, ale také splňuje všechny hygienické požadavky. Je to fakt velký pokrok. Dříve jsme museli v dílnách učit v bundách, teď není problém je vytopit, přiblížil hezky po chlapsku praktické přínosy rekonstrukce dílenský učitel Zbyszek Dudzik, bývalý horník z Dolu 1. máj. Dvacet let učil na májováckém učilišti, dalších dvacet fáral jako dělník a technik. A také nám už nefučí přes okna, dodal Dudzik. V karvinské SPŠ studuje v současné době 538 žáků denního studia v oborech strojírenství, informační technologie, technické lyceum, průmyslová ekologie a elektrotechnika. V rámci dvouletého pomaturitního studia oboru Hornictví a hornická geologie si v ní zvyšuje kvalifikaci také 45 horníků a dalších zájemců. Už v dubnu je čeká praktická část maturitní zkoušky, v červnu ústní. Současně připravujeme třetí běh tohoto studia. Máme už 52 přihlášek, z toho 42 od zájemců z řad zaměstnanců OKD, informoval vedoucí dálkového studia na SPŠ Jan Kubica. Pokud máte zájem doplnit si kvalifikaci, je nejvyšší čas ozvat se. Otevřeny budou opět dvě třídy s maximálním počtem 60 žáků. Přijímací zkoušky neděláme, rozhodující pro přijetí je datum podání přihlášky, upřesnil Jan Kubica. Bohuslav Krzyžanek FOTO: Bohuslav Krzyžanek ročník 40 l číslo 13 V Senátu o odpovědnosti firem Petra Mašínová v parlamentu vysvětlila, jak se snaží OKD pomáhat svému regionu PRAHA V úterý 29. března vystřídali v Senátu politiky byznysmeni včetně zástupců OKD. S osobnostmi z krajů, měst a neziskových organizací diskutovali o tom, kdo nese odpovědnost za rozvoj regionů. Většina přítomných se shodla, že život každého kraje musí stát na třech pilířích velkých firmách, státních institucích a lidech. Život kraje musí stát na třech pilířích velkých firmách, státních institucích a jeho obyvatelích Podnikatelský sektor reprezentovala svým příspěvkem šéfka útvaru pro PR a komunikaci OKD a zároveň předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová. Kraje by měly říct: Tohle je naše parketa a tady bychom potřebovali pomoc. S krajem samozřejmě spolupracujeme, ale myslím, že je tam ještě mnohem větší prostor, abychom na mnoha věcech, které pomohou lidem, pracovali společně, řekla přítomným Mašínová. FOTO Vladislav Sobol Ředitelka útvaru pro PR a komunikaci OKD při prezentaci v Senátu. Její názor podpořili i další účastníci diskuze, kteří dodali, že jasné vize chybí v mnoha oborech i na celostátní úrovni. Společnost OKD na konferenci představila svou firemní nadaci. Ještě nás čeká hodně práce, abychom všem, včetně zaměstnanců, dokázali, že z peněz rozdělených nadací budou mít užitek také oni sami jako obyvatelé regionu. Na druhou stranu už se mnozí zapojili, například do předvánoční charitativní sbírky, dodala Mašínová. Na konferenci, která proběhla pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Petra Pitharta, vystoupili například jihočeský krajský zastupitel Vladimír Pavelka, Roman Haken z Rady vlády pro NNO nebo komentátor internetového deníku Aktualne.cz Petr Holub. vs Společnost ZAM-SERVIS přispívá svými výrobky ke zlepšování bezpečnosti pracovníků na důlních pracovištích. Společnost ZAM-SERVIS si stanovila v minulém roce za hlavní cíl své činnosti věnovat svůj výrobní program vývoji a výrobě zařízení, které by ještě zlepšily bezpečnost hornické práce a informovanost o průběhu činnosti důlních technologií. Při výběru výrobků jsme vycházeli z potřeb důlních pracovníků, hovořili jsme s nimi, co by potřebovali zlepšit, kde vznikly nebo mohou vzniknout životu nebezpečné situace. Protože jsme firma, která se zabývá výrobou elektronických zařízení, tak jsme se v naší konstrukci zabývali: Inovací systému hovorového spojení a signalizace z těžní nádoby typu VFSK5 Především chci upozornit na dvě funkce, které má nový systém a které zvyšují bezpečnost při svislé dopravě osob. Je to hlasité hovorové spojení strojníka s narážečem a přenos informací o zavření zátyňových dvířek, zkrut lana ke strojníkovi. To samozřejmě za jízdy těžního stroje. Inovací systému signalizace a hovorového spojení z náraží ke strojníkovi typu ELCAM. Jde o unikátní projekt realizovaný na Dole Darkov, kdy byl zprovozněn dublovaný systém signalizace s přenosem dat po optických kabelech s možností automatického přepnutí ze základního systému na náhradní systém signalizace a rovněž se systémem kruhového, zdvojeného napájení i přenosu dat po optických kabelech (při přerušení kruhu kabelů je nadále zachováno spojení). Inovací systému spojení báňských záchranných čet typu SEFAR BZS, který nahradil známý systém záchranářských pojítek typu AZJ. Nový systém slouží pro zajištění hlasitého hovorového spojení mezi 5 záchranáři v četě a velitelem čety pomocí tzv. leaky feeder kabelu malého průměru, natočeného na bubnu. Všechny záchranáře má velitel stále na příjmu pomocí radiostanic a v případě potřeby slyší i jejich okolní prostředí. V případě, kdy záchranář je zdravotně indisponován, může vydat pomocí spínače na svém radiovém pojítku havarijní signál směrem k veliteli. Připravuje se varianta automatického přenosu informací o zdravotním stavu pracovníka v zásahu. Měřící systém umožňující monitorování ovzduší a úrovně hladiny při zasypávání zlikvidovaných jam typu VFSK D. Systém již umí přenášet informací o koncentraci metanu, kyslíku a hladiny zasypávané jámy na měřící stanici na povrchu. Systém má svůj napájecí akumulátor a přenos dat probíhá po lanku na kterém jsou zavěšeny měřící přístroje. Vyvinuli jsme unikátní metanové relé typu SC CH4-TM s velmi rychlou reakcí na výskyt metanu. Používají jej výrobci dobývacích kombajnů. Přístroj má zvýšenou odolnost proti otřesům a má speciální filtrační komoru, rychlost reakce je zajištěna matematickou predikcí nárůstu koncentrace metanu, takže k signalizaci, nebo vypnutí stroje dojde ještě dříve, než metan dosáhne nebezpečné koncentrace. Pracovali jsme na vývoji IP systému video kamer typu KS 02 Řeší jak snímání důlního pracoviště, tak přenos videosignálu na dispečink, dále pracujeme na vylepšení konstrukce kamer i přenosu tak, aby bylo možné plošně sledovat důlní technologie. Nový moderní systém kondenzátorových roznětnic typu KZS- 1/02, KZS-1/045 s indikací stavu připravenosti zařízení a linky pro dopal, kontrolou selhání odpalu a trojitým systémem spuštění iniciace odpalu. Systém kondenzátorových roznětnic umožní zvýšit bezpečnost práce střelmistrů. Systém byl představen pracovníkům OKD a.s. na prezentaci firmy Carboautomatika. Na závěr bych chtěl upozornit na bezdrátový hovorový a signalizační systém typu SEFAR využívající principu radiového přenosu audio signálu pomocí antény leaky feeder kabelu, který již pracuje na šachtách v Rusku a na Ukrajině při komunikaci v lokomotivní dopravě na dopravních trasách celkem okolo 40 km. Střihání pásky se zúčastnila náměstkyně moravskoslezského hejtmana Věra Palková, karvinský primátor Tomáš Hanzel, poslanci a další představitelé veřejného života. Kondenzátorová roznětnice typ KZS-1/02 a KZS-1/045. Jsme rádi, že rovněž společnost OKD a.s. projevila zájem o některé naše nové výrobky za což bychom chtěli poděkovat a při příležitosti Velikonoc popřát příjemnou rodinnou pohodu a nabrání nových sil pro Vaši další práci. Ing. František Ševčík 31/13-IV/10 Společnost Grupa Kapitałowa FASING S. A. výrobce všech druhů ocelových řetězů, komplexních řetězových tratí, spojovacích článků, kotevních zařízení, spojek a hydraulických soustrojí Přejeme všem zaměstnancům OKD a.s. příjemné prožití svátků jara. Veselé Velikonoce. Polska, Katowice ul Modelarska 11, tel.: , fax.: , , /13-IV/10

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Historie z pera starého štajgra Horst Breitkopf se v penzi rozhodně nenudí vede kroniku ve své rodné obci a dělá průvodce v Hornickém muzeu OKD dělám Co KRONIKÁŘ po šichtě rád! Vysloužilý štajgr, dispečer a mistr hornických učňů vede kroniku ve Lhotce... OSTRAVA Úhledným strojnickým písmem, které se naučil na hornické průmyslovce, vede Horst Breitkopf (68) kroniku Lhotky patřící mezi třiadvacet městských částí Ostravy. Dění v rodné obci s necelými dvanácti stovkami obyvatel doplňuje i událostmi ze světa, republiky, regionu. Začal s tím na počátku 90. let minulého století, když ještě patřil do řad zaměstnanců Dolu Odra (Vítězný únor). Horst Breitkopf coby průvodce na Landeku. Zas je tu jaro a... grintlich V nedělu Na Upadnici bylo veselo. Aspoň kamošum. Venku svitilo sluničko, v hospudce přijemně, pivko spravně ošetřene, tuž se řeči točily okolo světskich kras. To je pohodička, co? Jaro je tu, baby odkladaju zbytečne kabaty a svetry, no radosť pohleděť, pravil Poldek. Ani němluv. Jel sem v patek, jak byly ty teploty kolem dvacitky, v autobuse a naproti mě seděla taka mlada děvuška. Vic jak osumnasť neměla! Kratka suknička enem tak tak zakryvala to, co zme kdysik za mlada u tych našich robek pod plisovanymi či tvidovymi sukňami enem tušili. No co vam mam pravěť. Myslel sem, že sem ve Vitkovicach..., přidal se Antek. A čemu zrovna ve Vitkovicach? ptal se něchapavo Juzek. To zme raz jeli vlakem Byl jsem na šachtě od 15. června 1960 do 30. června Jsem třetí generace horníků v rodině, rozpovídal se Breitkopf. Jeho děda nechal kvůli havírně ševcovského řemesla a otec zase povolání valcíře v železárnách. Ani on nebyl vyučencem pro důl, na průmyslovku šel po jedenáctileté školní docházce. Praxi na šachtě mladému Horstovi zařizoval samotný legendární ředitel Miroslav Miska. Začal jsem na Lidicích, šel jsem jen přes kopec a byl na šichtě. Po škole jsem dostal umístěnku na Stachanov do Hrušova, kde jsem byl štajgrem v přípravách. Dělali jsme i nějaké příbírky na Vrbici. Nejdéle jsem působil jako štajgr v rubání na Koblově, popisoval svou fárací kariéru, jejíž konec zapříčinila choroba z povolání. Střídal pak post inspekčního a výrobního dispečera s mistrem učňů. z Poldkove chalupy na Ostravici a Antek zapomněl vystupiť v Kunčicach. Ale potym pravil, že to něvadi, bo mu to stejnako stoji ve Vitkovicach. A vtedy se ho moja vtipno zeptala, či kvuli lasce musi pokažde do Vitkovic, když mu to tam stoji, vysvětlil Juzkovi Poldek, čemu se Antek při pohledu na obnažene ne děvuši kitky myslel, že je ve Vitkovicach. Na cypoviny to vas užije, ale uvědomiť se,...a pamatuje i na události týkající se havířiny. tajak moja Mařa, že na jaře je třa hlavně zrobiť v kvartyře grintlich, to ni! zapojil sem se do dišputa, ale hned sem to schytal. Tak temu ty zje taki zamlkly! Co ti ta tvoja laska zas zrobila? zeptal se Jiřik. Co by mi zrobila?! Nic! Enem sem musel včera namisto prochazki vyklepať na dvoře všecki koberce, tahať po izbach šifonery, aby za nimi mohla vytřeť dlažku a večer s ňu ešče isť na mandel. To všecko kvuliva temu, že budu velikonoce, vysvětlil sem. Ser na grintlich. Je tu jaro! To zme raz Jak to vidí stryk Lojzek z mojim nejlepšim kamošem na prumce istym Frantu seděli po škole tež tak na jaře na sluničku v parku FOTO: Radek Lukša a archiv Dílny pro budoucí havíře z Odry byly tehdy na Urxu (Anselmu) na Landeku. Zde Breitkopf prožil konec českého učňovského hornického školství, odsud šel do penze. Abych se v jedenapadesáti vrátil jako průvodce v Hornickém muzeu. Nejprve na živnostenský list, později jako pracovník na dohodu, řekl s tím, že obsluhuje výstavní vilu s prodejem suvenýrů. Provádět ale dovede všude. Kronika obsahuje nejprve informace ze světa, republiky, regionu a nakonec přímo ze Lhotky. A havířina se občas prolne v jeho roli kronikáře. Zanesl tam pochopitelně a jeho žena výtvarnice zvýraznila ukončení těžby uhlí v Ostravě. Všechno si píšu rukou, vždy na jednu stránku z listu. Nejprve informace ze světa, potom z republiky, našeho kraje a nakonec obce, upřesnil Breitkopf, kterého k vedení kroniky přesvědčil Jiří Černota, první starosta ve Lhotce zvolený po pádu totality. Vysloužilý horník dodělal i resty z minulosti. Kronika totiž končila rokem 1976, kdy se tehdejší kronikář pohádal s jistým soudruhem a nechal toho. Breitkopfovo pojetí s nejen obecními zprávami ostatně udivuje i nynější kolegy. Někde píšou, kolik postavili přípojek na elektřinu. My máme 393 popisných čísel a nečekám, že by tady svítili svíčkami či petrolejkami, komentoval to po havířsku. Radek Lukša a obhližali mlade kočki. A Franta naraz pravi:,ty, Jiřik, doveděš se představiť, že nam raz budě šedesat, budem seděť na lavce v parku a namisto pěknych děvuch nas budu zajimať enem vrabci a holubi, kere budem krmiť? Ja rozhodně ni! No viditě a ta doba je pomaly tu. Ešče, že to neni tak uplně pravda, bo ešče se mi děvuchy libiju, zaspominal Jiřik. A co tyn Franta, temu tež? Či enem krmi holuby? zeptal se Antek. Tyn to vyřešil po svojim. Aby se teho němusel dočkať, tuš ve štyryceti skočil pod vlak. Dej mu pambuch lehke papuče! pravil Jiřik, ale to už tu byl Erďa. Sertě na mrtvoly! U spovědi pravi chlap farařovi:,víte, velebnosti, ta moje tchýně by stála za hřích!,ale synu, pomni, nesesmilníš!,kdepak, velebnosti, nezabiješ! Fajne ni? Tuš Zdař Bůh, vaš Lojzek Hra o tři stokoruny Říká se, že pes se podobá svému pánu. Jenže co říct na onu kreaturu na soutěžním snímku č. 12? Že by byl páníček malého vzrůstu a chtěl to v životě dotáhnout hodně vysoko? Jak reagovali naši čtenáři na převlek malého jezevčíka? Čtěte. Tři nejvydařenější texty zveřejňujeme a jejich autory oceňujeme stokorunou. 12 Výherci soutěžní fotografie č. 12 jsou: Roman Grametbauer z Prahy, Rudolf Sroka a Anna Balonová, oba z Ostravy Hafy, hafy, hafy, pojďme si hrát na žirafy. (rg) Prý musím potlačit svou identitu, abych to někam dotáhl... (rs) Co tak koukáte! Převlékl jsem kabát, to se přece u nás nosí... (ab) 13 Jaro je tady, příroda se probouzí k životu. Co se honí v hlavě pyšné matce-huse a co jejím housatům? Už se těší na svou první koupel, nebo by raději ještě zůstala v pelíšku? Napište nám k soutěžnímu snímku č. 13 krátké vtipné texty. Tři z nich oceníme stokorunou. syl Uzávěrka je v úterý Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 13 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA ročník 40 l číslo 13 Jean-Claude van Damme a Pamela Anderson budou točit v dolech OKD! Prasklo to: Belgická akční filmová hvězda přijela do Prahy na letošní volbu České Miss, aby dohodla realizaci svého nejnovějšího projektu HOLLYWOOD, OKD Mimořádná senzace se zrodila v průběhu volby letošní České Miss. Světově proslulý herec a akční hrdina Jean- Claude van Damme se ujal role předsedy poroty soutěže nejen kvůli plezíru. Podle kuloárových informací přijel do Prahy hlavně proto, aby prezentoval svůj nápad natočit další film v netypických a pro filmaře atraktivních prostorách podzemních pracovišť těžební společnosti OKD! V tichosti připravené jednání belgické hvězdy se zástupcem majitelů OKD a jedním z potencionálních producentů filmu, a s ředitelkou České Miss proběhlo podle obvykle dobře informovaných zdrojů ve vstřícné a konstruktivní atmosféře. Majitelé dolů se expanzi do světa filmo- Jean-Claude van Damme Narozen 18. října 1960 v Sint-Agatha-Berchem, Brusel, Belgie jako Jean-Claude Camille François van Varenberg. Je belgickým šampionem bojových umění a hercem známým zejména svým rozsáhlým seznamem akčních filmů. Pro svůj belgický původ v kombinaci s fyzickými dispozicemi dostal přezdívku The Muscles from Brussels (Svaly z Bruselu), ale bývá také nazýván Králem Belgičanů pro svou mezinárodní úspěšnou kariéru. Od roku 1984 si zahrál v 39 filmech. V minulosti byl pětkrát ženatý. Se svou třetí manželkou, se kterou se rozvedl a poté znovu oženil, žije od roku V současnosti přebývá ve španělském městě Alhaurín el Grande. Má tři děti, Christofera, Biancu a Nicolase. Je milovníkem domácích mazlíčků, doma chová devět psů z Thajska. Pamela Denise Anderson Narozena 1. červenec 1967 v městečku Ladysmith v Britské Kolumbii v Kanadě, později se přestěhovala do Vancouveru. Kanadská herečka, modelka, sexuální symbol a producentka žije v současné době v USA. Svou popularitu si získala jako modelka pro pánský magazín Playboy a účinkováním v seriálu Pobřežní hlídka. V průběhu své kariéry si nechala několikrát chirurgicky zvětšit prsa. Měří 171 cm, váží 52 kg a její současné míry jsou podle internetových informací Třikrát vdaná, naposledy v roce 1995 za hudbeníka Tommy Leeho, se kterým má dva syny Brandona a Dylana. I s ním se ale o několik let později rozvedla. ILUSTRAČNÍ foto: internet vého byznysu nebrání, ve výběru prostředí k natočení filmu navíc vidí příležitost ke zviditelnění OKD a českého těžebního průmyslu na celosvětové scéně. K atraktivitě by měla plánovanému snímku přispět i volba partnerky pro Jeana-Claude van Damma. Má se jí stát kanadská herečka, modelka, sexuální symbol a představitelka jedné z hlavních rolí v seriálu Pobřežní hlídka Pamela Anderson. Ta sice zatím váhá, ale poznat po sluncem zalitých plážových scenériích i tmavý svět horníků ji láká. S místními horníky bych mohla natočit i pokračování seriálu, jak se bavím s přáteli, jsou to prý zdatní chlapi, nechala se údajně slyšet Pamela. Děj filmu je zatím obestřen tajemstvím. Dá se předpokládat, že Jean-Claude bude zachraňovat krásnou hrdinku, která padla do rukou krutých lotrů a byla ukryta v bezedné propasti černouhelné šachty. Určitě se můžeme těšit na nápadité rvačky v mihotavých světlech hornických lamp, napínavé scény na jedoucích závěsných lokomotivách a další kousky, které si filmaři vymyslí. Podle aprilových zpráv se chystá filmový casting pro horníky z OKD Podle zatím nepotvrzených informací na GŘ OKD vzniká v tichosti speciální skupina, která se bude zabývat zajištěním bezpečnosti filmařů. Mezi havíři, kteří mají zkušenosti s prací a podmínkami v dole, má proběhnout casting pro úlohu kaskadérů a obsazení vedlejších rolí. Vedle vzhledu a obratnosti bude důležitá alespoň částečná znalost angličtiny. Právě kvůli mimořádnému prostředí bude dostatek havířů znalých poměrů a vhodných pro kaskadérské scény jednou z významných podmínek vzniku snímku. Šanci mají především urostlí a svalnatí borci. Vzhledem k metanovému ohrožení se ve filmu nebude běhat s pistolemi, ale půjde hlavně o boj chlapa proti chlapovi. Podle amerických autorů tento přístup také více odpovídá naturelu havířů jako tvrdých a fyzicky nadmíru zdatných mužů. Jako protipól k těmto postavám by se pak měly v dole objevit křehké dívčiny, které budou umět tyto vlastnosti ocenit. Probleskují nápady o zajímavých erotických scénách, které by v drsných kulisách šachty mohly být obzvlášť šokující a inspirativní. Zda se šéfové dolů a ředitelka České Miss, která prosazuje, aby se ve vedlejších rolích objevily na plátně také nejkrásnější Češky, s filmaři dohodnou, zatím není jisté. Film by ale mohlo spolufinancovat i město Ostrava, které bojuje o titul Evropské město kultury Atraktivní kasovní trhák, který by ukázal ostravsko-karvinské doly a ostravsko-karvinský region na plátnech po celé Evropě i mimo ni, by mohl k úspěchu kandidatury výrazně přispět. Mohl by se také stát šlágrem ostravského roku kultury Bořivoj Lípa Právníci férové nemocnice radí (6) Obrana při nepřiznání invalidního důchodu Jsem přes rok na nemocenské kvůli onemocnění kloubů na rukou. Posudková lékařka ale rozhodla, že jsem práce neschopný jen ze 30 procent. Žádný invalidní důchod mi tedy přiznán nebyl. Jak se mohu proti rozhodnutí posudkové lékařky bránit? Vůbec nerozumím, proč tak rozhodla, protože mi ten posudek ani neukázala. Tomáš, Albrechtice Je pravda, že zdravotní stav žadatelů o invalidní důchod posuzují posudkoví lékaři. O přiznání, případně také odebrání invalidního důchodu, však nerozhodují přímo oni, ale na základě jejich posudku Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho vyplývá, že se nemůžete bránit přímo proti posudku lékařky, ale bránit se můžete až proti samotnému zamítavému rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Toto rozhodnutí je specifické tím, že proti němu nelze podat odvolání. Od začátku roku však proti němu můžete podat námitky. Ty se do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podávají u České správy sociálního zabezpečení. Ta poté znovu posoudí váš zdravotní stav. Pokud vašim námitkám nebude vyhověno, nezbývá, než podat správní žalobu k soudu. Ta musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Pokud byste opravdu podal žalobu, soud bude mimo jiné posuzovat také to, zda měl posudek všechny potřebné náležitosti. Seznam náležitostí, které musí posudek obsahovat, je stanoven ve vyhlášce o posuzování invalidity. Z posudku musí být zejména zřejmé, že byl zdravotní stav žadatele komplexně posouzen a z jakých podkladů lékaři vycházeli. V posudku musí být obsaženo shrnutí obsahu jednotlivých odborných nálezů a popis úvah, kterými se lékaři řídili při jejich hodnocení. Posudkový lékař se musí vypořádat také se všemi vašimi případnými námitkami a návrhy. Na závěr posudku musí být konstatováno, jestli se u posuzovaného skutečně jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, a pokud ano, v jakém rozsahu poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti a co je toho příčinou. Posudek tedy musí přesvědčivě vysvětlit, co lékaře vedlo k tomu, že váš zdravotní stav posoudil určitým způsobem. Na základě posudku se pak můžete rozhodnout, jestli se budete proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení bránit, nebo ne. Z toho důvodu je také důležité, aby si ho žadatel o invalidní důchod mohl přečíst. Pokud vám posudek nebyl předán, došlo k pochybení na straně okresní správy sociálního zabezpečení. Ta má totiž povinnost vám posudek předat nebo do 7 dnů zaslat jeho stejnopis. Pokud tak neučiní, můžete úřad kontaktovat a požádat o jeho doručení nebo o nahlédnutí do spisu, případně podat stížnost. Více informací o rozhodování o invalidních důchodech najdete na stránkách Kateřina Červená právnička Ligy lidských práv Náš seriál: Úpravny uhlí ostravsko-karvinského revíru (2) Jak to bylo na Dole Julius Fučík (a) Závod Pokrok z roku KARVINÁ Z hlediska záboru dobývacího území i z hlediska počtu přejmenovaných závodů a jejich slučování patří Důl Julius Fučík a úpravárenský komplex (závod 4) Dolu Julius Fučík k těm rozsáhlejším. Však posuďte sami: Jáma Habsburk, Důl Pokrok a od roku 1961 závod 1 (Pokrok) Dolu Julius Fučík Vytěžené uhlí zpracovával úpravárenský komplex, který byl budován od roku 1915 do 1922 a obsahoval třídírnu, samotné prádlo, drobný prodej uhlí, větší skládku paliva, odval a samostatnou železniční vlečku. Po velké rekonstrukci úpravny uhlí v roce 1962 píšeme u závodu 4. Prádlo bylo vybaveno dvěma sazečkami soustavy Brauns o výkonu 120 t/hod. a 40 t/hod. Prané uhlí 0-10 mm bylo zpracováváno v briketárně jež byla vybavena bubnovým FOTO: archiv sušicím strojem soustavy Eisenberg a dvěma lisy Couffinhal o výkonu 4,4 t/hod. Provoz briketárny byl ukončen v roce V době nejvyšší produkce se ročně vyrábělo 500 tisíc tun briket a před zrušením to bylo okolo 100 tis. t briket/rok. Brikety měly tvar vajíčka. Jáma Albrecht, Důl Hedvika a od roku 1961 závod 2 (Hedvika) Dolu Julius Fučík Popisek: Závod Hedvika z roku 1926 Úpravna Dolu Hedvika byla typickým příkladem jednoduché úpravy uhlí na důlním závodě. Vytěžené uhlí se zpracovávalo pouze suchým tříděním na otopové sorty (třídírna byla zprovozněna v roce 1879). Po zrušení třídírny v roce 1915 bylo surové uhlí přepravováno lanovkou ke zpracování na Důl Pokrok. Závod byl zrušen v roce Zbyněk Szostek

7 VESELÉ VELIKONOCE Horníkova Velikonoční příloha I světlo patří k oslavám Velikonoc. Velikonoční oheň a svíce Světlo, tedy i světlo zapálené svíce, je všeobecně chápáno jako symbol života. Bílá barva svíce symbolizuje čistotu, naději a nový život. Velikonoční svíce pak znamená vítězství nad zimou (jako jarní slunce), ale pro křesťany je spíše symbolem světla spojeného s Ježíšovým zmrtvýchvstáním, kdy Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí. Stalo se tomu tak o Velké noci (z Bílé soboty na Boží hod velikonoční), a proto se v tu dobu v tmavém kostele za třikrát opakovaného zpěvu Světlo Kristovo zapalují svíce od posvěceného velikonočního ohně, čímž se celý kostel prozáří světlem. Zapálí se také křestní svíce a slaví se slavnost Vzkříšení. Svíce se zapalují také při pohřbech a křesťané se za mrtvého modlí, aby také on vstal k novému životu s Bohem. web.quick.cz Beránek, který snímá hříchy... Za velikonoční symbol je považován beránek, který v židovské tradici představoval boží stádo, které vede Hospodin. Připomíná ale i symbol oběti a smývání hříchů odpuštění hříchů zajišťuje beránek bez poskvrny, který je jako oběť vyslán, obtížen všemi hříchy členů komunity, do pouště a poté rituálně zabit, aby hříchy svou krví smyl... Beránek jako symbol čistoty. Dalším symbolem je kříž, jelikož Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Zapomenout bychom neměli ani na nejčastěji se objevující motiv Velikonoc vajíčko. Jedná se jednoznačně o symbol nového života, plodnosti a vzkříšení. Lidé vajíčka podle domácí tradice malují o tom na jiném místě. 37/13-A/10 Co možná nevíme o Velikonocích Svátky staré jako lidstvo samo oslavují nesmrtelnost přírody i lidské naděje Velikonoce jsou nejvýznamnějším z křesťanských svátků, a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťanů došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už víme i přibližný rok, kdy k této skutečné historické události došlo: byl to rok 30 či 33 našeho letopočtu. Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, svátek totiž určuje Luna a připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční oslavy jsou tím také (a historicky především) přivítáním jara: kromě toho, že jsou i svým příběhem navázány na starší židovský svátek Pesach, jsou určitě i ozvěnou mnohem dávnějších pohanských slavností jara a na severní polokouli znovu se vracejícího života. Zajímavostí je, že datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském koncilu. Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy, především tzv. triduum. Jako první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, vše je ukončeno vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista. Více o nich se dozvíte na jiném místě. Historie a význam Velikonoc Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Poslední týden čtyřicetidenního půstu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem nebo tichým týdnem. Hlavní dny, tzv. triduum (třídenní): Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, se slaví velmi starou liturgií, v jejímž centru je smutek a pokání. Vrchol liturgického roku Řecky pascha (v překladu Septuaginty, z hebrejského pesach, přechod ). Nejdůležitější svátek jak pro Židy, tak pro křesťany, pro něž znamená vyvrcholení celého liturgického roku. Kdysi se slavily v izraelské pospolitosti jako zemědělská oslava první žně (nekvašený chléb) a svátek pastýřů (obětovaní prvorozenců stád při jarním úplňku), který byl pevně stanoven na 14. nisan, na památku vysvobození z Egypta. Židům připomíná usmrcení prvorozených Egypťanů a začátek exodu. Pro křesťany znamenají Velikonoce chvíli odchodu Ježíše, nového beránka, k Otci, skrze smrt a vzkříšení (pro které se pojem velikonoce stal synonymem). Během velikonoční večeře Ježíš ustanovil eucharistii (z řeckého eucharistia, eucharistein, děkovat) svátost, opakující symbolicky moment, kdy dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu. Během doby byla tato svátost označována různými názvy: večeře Páně, lámání chleba, dar, oběť, památka... Velikonoce byly původně v křesťanských obcích slaveny v jednom dni (včetně noční vigilie), postupně se rozvinulo slavení do tzv. velikonočního tridua. To začíná na Zelený čtvrtek večer mší na památku Poslední večeře. Tvoří ho dále Velký pátek (den Kristova umučení), Bílá sobota (den pobytu v hrobě) a neděle zmrtvýchvstání, která začíná velkou velikonoční vigilií, slavenou v sobotu večer (v noci) nebo v neděli časně ráno. Tato vigilie je privilegovaným místem pro křty, zejména dospělých katechumenů. Neděle, která Velikonocím bezprostředně předchází, se nazývá Květná. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. Její slavení je doloženo již od sedmého století. V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám s průvodem celého společenství, čtení pašijí a konečně slavnost mše svaté. V tuto neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže. sj KATIM s.r.o Karviná-Hranice, Slovenská 26/501 Tel.: , Fax: Společnost KATIM s.r.o. přeje všem chlapům z OKD a.s. bohatou koledu, ženám měkkou pomlázku a všem hodně lásky. Veselé Velikonoce a krásné prožití jarních svátků. Velikonoční pomlázka Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci i lenivci se časně z rána házeli do vody nebo alespoň polévali, aby se probrali. A co si každý z nás představí pod pojmem pomlázka? Tento název označuje svazek spletených vrbových proutků, který slouží jako nástroj ke šlehání. Pomlázkou je však také nazýván například výsledek z koledování. Plést pomlázku měl umět každý muž. Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových proutků (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12) se vplétala červená stuha. Malé pomlázky se nosily stočené v kapse (pro všechny případy...), se středně velkými se chodilo na koledu a těm téměř dva metry dlouhým se říkalo obřadní. O Velikonočním pondělí vstávali děti, chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého proutku. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů sousedů, s nimiž nebyli zadobře. Také hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily ze zimního spánku k další úrodě. Dříve se šlehalo pomlázkou i další den, o takzvaném odplatném úterý, kdy děvčata oplácela hochům. Někde se místo pomlázky ujímala úkolu pomladění studená voda. Tomuto zvyku se říkalo oblévačka. Říkávalo se, že prašivý bude ten, kdo nebyl politý vodou. Názvy a pojmenování pomlázek: binovačka a vinovačka (z prutů vinné révy); dynovačka (z Chodska); hodovačka, houdovačka (odvozené od hodu velkého svátku spojeného s hostinou); koleda (z jihomoravského Vranovska); karabáč, korbáč (z Moravy slovo pochází z tureckého kyrbáč tj. bič, důtky); kyčka, kyčkování, kyčkovanka (z Opavska); mrskačka, mrskanda, mrskot, mrskut, mrskút (z jižní a střední Moravy); pamihod, pomihod, pomrhod (ze středních Čech zkratka středověkého popěvku Pomni hody do provody); sekačka (ze Žďárska); šlahačka, šlehačka, šlahání, vyplácání (z jihovýchodní Moravy); šmekúrst, šmekustr, šmerkous, šmerkust, šmigrust, šmirgust, šmykustr (ze severní Moravy a východních Čech); tatar, tatarec (ze střední Moravy); březové metličky, čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila... web.quick.cz

8 B Barevné dny Velikonoc Zelený čtvrtek Čtvrtek svatého týdne. Dopoledne slouží biskup mši s kněžími své diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku večeře Páně již otevírá velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří doba od východu první večerní hvězdy již k následujícímu dni. Mše připomíná Ježíšovu poslední večeři s učedníky a ustanovení eucharistie, svátosti kněžství a také prvenství lásky, vyjádřené zřetelně v gestu umývání nohou. Po mši se eucharistie přenese do boční lodi, do tzv. Getsemanské zahrady, kde probíhá do půlnoci adorace. Z hlavního oltáře se odstraní pokrývky, na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení. V ten den se nosilo zelené mešní roucho od toho možná název Zelený čtvrtek. Také se jedla jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. Jedná se o velmi starý zvyk převzatý z židovské slavnostní večeře Pesach. Tímto dnem umlknou zvony ( odlétají do Říma ) a znovu se rozezní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria. Proto ke svolání k bohoslužbám lidem sloužily jiné nástroje: různé řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a všechno jiné, co vydávalo rámus. S řehtačkou v podobě trakaře také procházel vesnicí v poledne a večer zástup dětí, které odříkávaly říkanku, na jejímž konci zvolali: Cruciferum ďáblum na znamení, že Jidáš se už v pekle smaží. Zvyky Lidé v tento den vstávali velice časně, pomodlili se pod širým nebem a omyli rosou. Někde se tato tradice dodržovala až na Velký pátek. Hospodyně pekly jidáše zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta jako připomínku na apoštola Jidáše, který Krista před jeho popravou zradil. Sil se len a hrách, protože vše o Zelený čtvrtek zaseté prý dobře prospívá. Konaly se pandělinky ranní pobožnosti podobné rorátům před Vánoci. Začínaly se už před čtvrtou ráno, jinde až po čtvrté odpoledne. Někde děti hledaly už tento den vajíčka poschovávaná po zahradě. Velký pátek První den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není Velký pátek dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou obětí Ježíše, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev o Velkém pátku eucharistii: základním a obecným prvkem liturgie tohoto dne je hlásání slova. Tento den byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se přibližně v tento čas konají obřady, které mají tří části: a) z bohoslužby slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i pašije (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti), b) uctívání kříže, c) svatého přijímání. V mnohých kostelech se také koná pobožnost křížové cesty. Protože se neslouží mše svatá, oltář je zcela holý: bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Podle Bible se v momentě Ježíšovy smrti roztrhla v jeruzalémském chrámě opona, která dělila velesvatyni od ostatních prostor tak se prý Ježíšovou smrtí otevřela cesta k největšímu pokladu k samotnému Bohu. Podle lidové tradice se však v tuto dobu otevírá cesta k jiným pokladům pokladům v zemi. Tento den se drží přísný půst ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Kromě toho je předepsán půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa. Výzdoba kostelů je chudá (žádné květiny, žádné svíce na oltáři) a písně se zpívají bez doprovodu varhan. Zvony mlčí. Zvyky Spalovaly se kočičky svěcené o Květné neděli. Lidé vstávali před východem slunce a chodili se mýt do potoka, aby byli zdraví. Nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar. Na venkově se nesmělo pracovat. Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, protože by se prý namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Nic se nepůjčovalo, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Chodilo se po domech za zvuku řehtaček a oznamovalo se poledne a ranní i večerní klekání. Při tom se zpívaly popěvky namířené proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. Někde děti s řehtačkami honily Jidáše zrzavého chlapce. Děvčata stírala v osení rosu, aby byla chráněna před sluncem. V noci se tajně vysypávaly a vylévaly cestičky od domu milence k domu milenky. Pokud si hoch do rána cestičku uhlídá nepoškozenou, do roka si povede děvče k oltáři. Bílá sobota Druhý den tak zvaného velikonočního tridua (třídenní). Církev prodlévá u hrobu Pána, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekoná žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer, který ale již patří k neděli viz vysvětlení na jiném místě) začíná velikonoční bdění (vigilie) a tím i slavnost Kristova vzkříšení. Ve východním křesťanství se dokonce vzkříšení (Voskresenije) stalo pro ruštinu jménem sedmého dne v týdnu neděle. O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Tento den se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Název Bílé soboty může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. Před vigilií se před kostely světil paškál - oheň, od kterého se zapalovala velikonoční svíce. Hospodyně předtím uhasily ohně doma a znovu je rozžehly až polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohořelých dřev se pak zhotovovaly křížky, které se nosily na pole, aby dobře rodilo. Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem. Popelem z posvěceného ohně se posypávaly louky. Na Bílou sobotu se uklízelo, bílilo a připravovalo na slavné Vzkříšení na Hod boží velikonoční. Připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky a zdobila se vajíčka. Skončením Bílé soboty také skoncoval dlouhotrvající půst. Zvyky Před východem slunce se někde děvčata umývala rosou, aby byla pěkně bílá a nenaskákaly jim pihy. Před východem slunce se novým koštětem vymetalo stavení, aby se v něm nedržel hmyz a stavení bylo čisté po celý rok /13-B/10 VESELÉ VELIKONOCE ročník 40 l číslo 13 Co se jedlo o pašijovém týdnu? O Modrém pondělí, Šedivém úterý, Škaredé středě, obyčejných všedních dnech pašijového týdne, kdy hospodyně měly hodně napilno s velikonočním úklidem, se vařilo jedno jídlo denně. Rodina se odbývala jednoduchou polévkou s chlebem nebo brambory s mlékem. Nanejvýš se o Škaredé středě v některých rodinách vařila čočka nebo hrachová kaše. Zelený čtvrtek Na Zelený čtvrtek nebylo stavení, kde by se nepekly jidášky a nevařilo něco zeleného. Podle lidové pověry právě velikonoční jidáš, podávaný před východem slunce s medem, ochrání člověka před nemocemi. Jde o kynuté obřadní pečivo ve tvaru stočeného provazu. Vedle symbolu provazu, na kterém se oběsil Jidáš poté, co zradil Ježíše, má připomínat také plodnost a hojnost jara. Jidáše Potřebujeme: 500 g polohrubé mouky, 100 g tuku, 50 g cukru, 1/4 l mléka, 1 kostku droždí, 1 vanilkový cukr, 2 vajíčka, špetku soli, 1 lžíci cukru, rozinky, mandle. Postup přípravy: Připravíme kvásek z trošky vlažného mléka, droždí a lžíce cukru. Do mísy dáme mouku, rozehřátý tuk (např. Heru), cukr, 2 žloutky a kvásek. Vařečkou vypracujeme vláčné těsto a přidáme rozinky a nakrájené mandle. Necháme kynout. Po vykynutí vykrajujeme z těsta kousky a tvarujeme válečky, které stáčíme. Narovnáme je na plech, potřeme bílky a pečeme v troubě dorůžova. Při podávání mažeme medem smíchaným s rozpuštěným máslem, případně ještě sypeme strouhaným perníkem. Velký pátek Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš a je dnem největšího a nejpřísnějšího půstu v roce. Každý se má kát ze svých hříchů a vyjadřovat nejhlubší pokoru. K jídlu se proto podával chléb, sýr nebo polévka. Oukrop Potřebujeme: vřelou vodu, kmín, česnek, starší chléb, sádlo. Postup přípravy: Vařicí vodu s kmínem přelijeme přes nakrájený chléb a rozetřený česnek, osolíme a jen mírně omastíme máslem. Máte-li jen čerstvý chléb, opečte nejdříve krajíčky chleba v opékači topinek nebo na plechu v troubě. Bílá sobota Během Bílé soboty věřící rozjímají a těší se, že se blíží Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení. Končí postní období, je čas pojíst maso. Hospodyně se dala do pečení a vaření, aby měla celé svátky připravenou hojnost jídla pro rodinu a koledníky. Napekla mazance a velikonočního beránka, symbol čistoty a obětování. Nesměla zapomenout na hlavičku nádivku z různých mas a vajec. Kynutá velikonoční hlavička Potřebujeme: 10 rohlíků (dva až tři dny starých), 10 vajec, 1 kostku droždí, 500 ml mléka, česnek, sůl, pepř, majoránku, 125 g tuku (Hera), g vařeného uzeného masa. Postup přípravy: Rohlíky nakrájíme na plátky, mléko dáme vařit a přidáme do něj tuk. Horkým mlékem zalijeme rohlíky. Přidáme vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku, kvásek (droždí, mléko, cukr) a vše dobře promícháme. Poté přidáme uzené maso (můžeme zaměnit za houby). Přidáme hrst polohrubé mouky a hrst dětské krupičky. Vše znovu promícháme. Těsto musí být husté podobně jako na lívance. Můžeme přidat i čerstvě nadrobno nasekané kopřivy (nemusí být). Pekáč vymažeme sádlem a vysypeme hrubou moukou, nalijeme těsto a necháme je asi hodinu kynout. Po vykynutí hlavičku pečeme ve vyhřáté troubě dorůžova. Velikonoční neděle V neděli za svítání vstal Kristus z mrtvých. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boží hod velikonoční. Nejčastěji se podávala pečeně z jehněčího nebo skopového masa. Pečená jehněčí kýta s bylinkami Pro 4 osoby potřebujeme: 1 jehněčí kýtu, 2 paličky česneku, 1 lžíci nahrubo mleté mořské soli, 1 lžičku provensálského koření, pepř, špetku nastrouhané citronové kůry, špetku najemno nasekané chilli papričky, 1 2 lžíce olivového oleje, 2 větvičky rozmarýnu, 1 stonek šalvěje, 2 stonky tymiánu. Postup přípravy: Kýtu omyjeme a osušíme. Česnekové paličky napříč rozřízneme a plochou řezu potíráme maso tak, aby se česnek do masa natáhl. Smícháme sůl, provensálské koření, citronovou kůru, chilli a pepř, hotovou směsí pořádně potřeme kýtu. Bylinky omyjeme a osušíme, rozložíme na maso a zafixujeme kuchyňským provázkem. Maso vložíme do rozpálené trouby na rošt, pod nějž položíme nádobu na zachytávání vypečené šťávy. Pečeme při 125 stupních 3 až 4 hodiny, v průběhu této doby otáčíme. Česnekové paličky přiložíme na rošt ke kýtě. Když je maso měkké, vyndáme česnek, rozpálíme troubu na 200 stupňů a maso v ní ještě chvíli necháme, aby získalo světle hnědou barvu. Před podáváním necháme 10 minut odpočívat. Velikonoční pondělí Je již dnem veselých lidových oslav, bohatého hodování, svátkem jara, nadějí na dobrou úrodu, zdravý a šťastný život. Na stůl se podávala bílá zeleninová polévka nebo i vepřová pečeně se zelím a knedlíkem. Bílá zeleninová polévka Potřebujeme: 2 lžíce dětské krupičky, 1 ks pórku, 1 žloutek, 1 ks větší mrkve, 2 lžíce másla, 1 lžíci listů kopřivy, 1 lžičku pažitky, 1 kostku masoxu, 1 lžičku petrželky. Postup přípravy: Mrkev a pórek očistíme, omyjeme a nakrájíme na kolečka. V hrnci rozpustíme máslo, přisypeme krupičku a za neustálého míchání ji opražíme do světle zlatavé barvy. Zalijeme asi 1,5 litrem vody, přidáme masox, vsypeme pórek a mrkev, osolíme a asi čtvrt hodiny povaříme. Kopřivové listy opláchneme a spaříme v sítu vařicí vodou. Po chvilce opláchneme studenou vodou a dáme okapat. Okapané lístky nasekáme nadrobno, přidáme do polévky a necháme přejít varem. Přimícháme důkladně rozšlehaný žloutek. Pažitku i petrželku opereme, posekáme a přisypeme do polévky. Pouze zamícháme, již nevaříme a podáváme. Zaměstnanci Eurestu Vám přejí veselé Velikonoce. Pro zpestření Vašeho svátečního stolu jsme pro vás připravili čtyři receptury velikonočních jídel. KRÁLÍK S ROZMARÝNEM NA OLIVÁCH Použité suroviny: 500g očištěného králíka, 75g cibule, 100cl bílého vína, 50g černých oliv, 25g hladké mouky, snítka rozmarýnu, olej, sůl, pepř Výrobní postup: Očištěného králíka naporcujte, osolte, opepřete a lehce obalte v hladké mouce. Obalené kousky králíka vložte do pekáče nebo kastrolu a opečte na rozpáleném oleji Jakmile se maso zabarví do zlatova, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli, rozmarýn a zalijte bílým vínem. Až se víno vyvaří, zmírněte oheň, nádobu přiklopte a zvolna duste za občasného podlévání vodou asi 20 minut. Po 20 minutách přidejte vypeckované černé olivy a pomalu duste dalších 20 minut, až je králík měkký. Příloha BROKOLICE S ANČOVIČKAMI Použité suroviny: 500g brokolice, 15g strouhanky, 10g ančoviček, 25g másla, 15g parmazánu, česnek, olej, sůl Výrobní postup: Brokolici povařte 8 až 10 minut v osolené vodě. V pánvi na másle dozlatova osmažte celé stroužky česneku, máslo sceďte a česnek vyhoďte, slouží jen pro ovonění másla. Potom přidejte ančovičky a nechte je pomalu prohřát, dále přidejte strouhanku a nechte zezlátnout. Přidejte na růžičky rozebranou brokolici a trochu vody nebo vývaru. Na závěr vmíchejte nastrouhaný parmazán a podávejte. ČEKANKOVÝ SALÁT S HRUŠKAMI Použité suroviny: 250g hruškového kompotu, 25g citrónové šťávy, 250g pomerančů, 150g čekanky, 75g nivy, pažitka Zálivka: 40g olivového oleje, 25g vinného octa, 5g strouhané pomerančové kůry, cukr, sůl, pepř Výrobní postup: Nejprve si připravte zálivku tak, že v misce spolu prošlehejte všechny ingredience. Čekanku rozeberte na jednotlivé listy, které příčně překrájejte na sousta, a upravte je na mísu tak, aby vzniklo lůžko jakési. Hrušky nakrájejte na plátky a narovnejte je na čekanku, ozdobte oloupaným a na plátky nakrájeným pomerančem. Takto připravený salát přelijte zálivkou, posypte nastrouhanou nivou a velmi jemně nakrájenou pažitkou. LEDOVVÝ SALÁT JAKO HLAVNÍ JÍDLO, OZDOBENÝ ČERSTVÝMI JAHODAMI (pro 5 osob) Použité suroviny: 750g ledového salátu, 100g cukru, 250g čerstvých jahod, 25cl bílého vína, 5cl citronové šťávy, olivový olej, sůl, Výrobní postup: Ledový salát rozebereme na jednotlivé listy a překrájíme. Jahody podélně rozpůlíme ledový salát jimi ozdobíme. Z dalších přísad umícháme zálivku, kterou salát přelijeme. Podáváme dobře vychlazené. SLADKÁ PĚNA Z MASCARPONE (recept pro 5 osob) Použité suroviny: 560g sýra Mascarpone, 125g moučkového cukru, 100g žloutků, 500g mražených lesních plodů (maliny, borůvky, ostružiny), 150g čerstvého lesního ovoce na zdobení, 5ks sušenky nebo cukrářský piškot na zdobení Výrobní postup: Sýr dáme do mísy a rozetřeme do hladka. Vmícháme žloutky a cukr. Vzniklou směs necháme minimálně hodinu chladit v ledničce. Do poháru naneseme vrstvu sýrové směsi a poklademe ji vrstvou letního ovoce. Postupně klademe další vrstvy, přičemž poslední vrstva by měla být sýrová. Poháry necháme na 20 minut vychladit v ledničce. Před podáním zdobíme povrch čerstvým ovocem a sušenkou (piškotem). Dobrou chuť Vám přeje Váš

9 39/13-C/10 1. dubna 2010 INZERCE C

10 D Upleťte si vlastní pomlázku K pletení pomlázky je nejvhodnější vrba bílá (Salix alba). Je to keř se světlehnědou kůrou, má olivově zelené výhonky, které jsou pružné a nelámou se, listy jsou střídavé. Kvalitu proutku si ověříme hned na místě přehněte proutek a pokud nevydrží ohnutí 90 stupňů a láme se, je pro pletení pomlázky zcela nevhodný. K řezání používejte ostrý nůž nebo nůžky na stříhání větví stromů. Prut držte levou rukou, u země mírně ohněte a stříhejte co nejníže. Před vlastním pletením si namočte proutky na 20 až 40 minut do studené vody, získají tak větší vláčnost a nelámou se. Můžete je například položit do vany a zatížit tak, aby zůstaly celé pod hladinou. K vlastnímu pletení si připravte proutky stejně silné a dlouhé. Pomlázku můžete plést ze šesti, případně z osmi proutků. Držadlo pomlázky Nachystejte si vrbové proutky, z kterých budete pomlázku plést a to buď šest nebo osm kusů.vezměte si další proutek a omotejte jím připravený svazek na silnější straně a to tak, že vložte silnější konec svazujícího proutku mezi proutky svazku, asi 3 cm od konce, 2-3krát obtočte pod vyčnívajícím koncem svazku, a pak pevně ovinujte vzhůru. Tenký konec zapleťte mezi proutky svazku. Držadlo je potřeba poměrně kvalitně utahovat, neboť jeho kvalita nám usnadní další pletení a ovlivní životnost upletené pomlázky. Pomlázka ze šesti proutků pletená do kulata Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek č.1 z levé strany provlékněte kolem středního proutku č. 5 na pravé straně a vraťte na nejspodnější pozici zpět na levou stranu. Totéž udělejte s pravým horním proutkem. Nyní proutek č. 2 obtočte kolem proutku č. 5 a vraťte mezi proutky č. 1 a č. 6. Střídavě pokračujte z každé strany až ke konci délky proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat. Na konci svažte proutky provázkem, případně tenkým vrbovým proutkem. Můžete také ozdobit konec pomlázky barevnou pentlí. Pomlázka z osmi proutků do čtyřhranu Do každé ruky si vezměte 4 proutky. Proutek č. 1 z levé ruky provlékněte horem mezi proutky č. 6 a č. 7 a spodem vraťte před proutek č. 4. Proutek č.8 z pravé ruka horem provlékněte mezi proutky č. 3 a č. 4 a spodem vraťte mezi proutky č.1 a č. 5 v horní části. Dále vezměte proutek č. 2 z levé ruky a horem provlékněte mezi proutky č. 5 a č. 6 a spodem umístěte mezi proutky č. 1 a č. 8. Postupujte dále střídavě z pravé a levé strany až dopletete ke konci proutků. Opět citlivě dotahovat a na konci svázat proutky provázkem, případně tenkým vrbovým proutkem. dodavatel důlního zařízení Přeje celé hornické veřejnosti překrásné prožití jarních svátků, plné pohody a dobré nálady. Veselé Velikonoce. (kráceno); návod také na VESELÉ VELIKONOCE Symbol vejce Vejce je už od pohanských dob symbolem nového života, plodnosti, úrodnosti a také vzkříšení (protože obsahuje zárodek života); životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět. Vejce se také přirovnává k hrobu, který skrývá život (symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním). Barvení vajec Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila chemie. Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně obarvená vejce se původně označovala za kraslice. Malý velikonoční slovník Pašije Z latinského slova passio, utrpení, umučení. V evangeliích jsou to vyprávění, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt. Tvoří původní a počáteční jádro evangelií. Nejstarší je vyprávění Markovo, které zdůrazňuje především dějinnou pravdivost Kristova utrpení. Vyprávění jsou čtena během liturgických obřadů Svatého týdne. Pučálka Celé velikonoční období provázel naklíčený hrách zvaný pučálka : v široké nádobě se hrách zalil na dva prsty vlažnou vodou a nechal se stát dva dny na teplém místě, až napučel. Potom se slila přebytečná voda jen tak, aby byly hrášky částečně ponořeny. Po třech dnech mu začínaly rašit klíčky. Takto připravená pučálka se pak nejčastěji zprudka opékala na rozehřátém másle v pánvi. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také na sladko Darování vajec Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale i u Litevců, Němců, Švédů, na Kavkaze, v Asii i u jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo Přírodní barvy: žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce), šafrán červená: odvar ze slupek červené cibule a octa, červené zelí nebo šťáva z červené řepy, šťáva z borůvek nebo bezinek světle zelená: lipový květ, kmín, šafrán tmavě zelená: mladé žito, voda ze špenátu, odvar z olšové kůry fialová: lipový květ, kmín, šafrán hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry, odvar z cibulových slupek (déle), čaj černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků, odvar z olšové kůry Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá. s rozinkami to když byl v postním velikonočním období očekáván k námluvám ženich. Kočičky Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma lidé vítali palmovými ratolestmi. Coby posly jara je u nás nahradily svěcené kočičky, což jsou pučící pruty z jív. Světí se v kostelech o Květné neděli a spalují následující rok o Popeleční středě. Vysévání obilí Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí vysévají i doma, do misek a talířů, aby rostoucí zelená travička přivedla přicházející jaro i do jejich domovů a společně s dalšími jarními květinkami a ozdobami navodila tu pravou jarní atmosféru. Zelená je barvou jara, a tak spolu s dalšími hřejivými a jásavými odstíny žluté, oranžové, a jasně modré příjemně oživí po zimě ještě prochladlé byty. KONEČNĚ SKUTEČNÉ AUTO ZA NESKUTEČNOU CENU NOVÝ RENAULT MÉGANE GENERATION JIŽ OD Kč ročník 40 l číslo 13 vejdumky), která sloužila především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako nikde jinde na světě. Nyní je zvykem koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol. Legenda o malování vajec Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. Vtom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných. Velikonoční kaktus Snad každý zná vánoční kaktus, kvetoucí právě o svátcích vánočních. Avšak slyšeli jste už i jeho bratranci? O kaktusu velikonočním? Ten má narozdíl od vánočního červené nebo oranžovočervené pravidelné květy a jeho zelené články listů jsou obroubené nápadným červeným lemem. Pochází z Brazílie, ze státu Santa Catarina. Roste na stinnějších místech, v pralesích často i v korunách stromů. Řehtačky Jelikož od Zeleného čtvrtku po Bílou sobotu zvony mlčely ( odlétaly do Říma ), ke svolání k bohoslužbám lidem musely posloužit jiné nástroje: různé řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a všechno jiné, co vydávalo rámus. Většinou s nimi chodily po vsích děti a rovněž tak koledovaly o pondělí velikonočním pak již s pomlázkami. V základní výbavě: klimatizace ABS 6 airbagů tempomat záruka 5 let nebo km* Cena platí při financování s Renault Finance od do *Záruka 5 let nebo km platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy financované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,1-8,8 (l/100 Km), emise CO (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní. Autoset Centrum, koncesionář Renault 40/13-D/10 Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: Frýdek-Místek, Zelinkovice Příborská 89, tel.: Třinec, Lidická tel.: /13-D/10

11 1. dubna 2010 PANORAMA 7 Tipy Horníka O starých záchranářích áří h OSTRAVA O počátcích lékařské záchranné služby v OKR bude hovořit v úterý 6. dubna v Harendě U Barborky na Landeku MUDr. Milan Blažek. Jde o pokračování seriálu přednášek, který organizuje Klub přátel Hornického muzea. Křest knížek na šachtě OSTRAVA Řetízkové šatny v historickém Dole Michal (Petr Cingr) v Michálkovicích se stanou ve čtvrtek 1. dubna dějištěm křtu hned dvou knih Průvodce architekturou Ostravy a Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. Začíná v 18 hodin. Kraslice budou z uhlí OSTRAVA Skutečně netradiční kraslice vzniknou v neděli 4. dubna v klubu Stará Aréna v ulici 28. října 23 v centru Ostravy. Budou z materiálu pro náš region typického totiž z uhlí! Začíná se v 15 hodin, z nejlepších vznikne speciální kolekce a tu čeká fotografování. Ptáci do zoo zadarmo OSTRAVA Máte ptáka? V příjmení? Jestli ano, znamená to v neděli 4. dubna volný vstup do ostravské zoologické zahrady. Je totiž Mezinárodní den ptactva a všichni, kteří mají ve jméně jakéhokoliv opeřence, jsou vítání dvojnásob. Metalový dvojkoncert OSTRAVA Po dlouholeté odmlce se vrací brněnská heavymetalová legenda Titanic. Turné pořádá s neméně vyhlášeným pražským Arakainem. Metalový dvojkoncert je v pátek 2. dubna od 20 hodin v martinovské Rock n Roll Garage. Nová zámecká sezona KARVINÁ Tři okruhy včetně novinky šlechtických interiérů a uměleckohistorické sbírky od 16. do poloviny 20. století nabízí návštěvníkům zámek Fryštát. Letos vstupuje do třinácté sezony, která začíná v úterý 6. dubna a potrvá do podzimu. Lázeňská Cestománie KARVINÁ Další z cyklu přednášek Cestománie se konají ve čtvrtek 8. dubna v Lázních Darkov. Nejprve odpoledne v sále rehabilitačního sanatoria v Hranicích a poté večer v hlavní budově lázní v Darkově. Tématem bude jihovýchodní Asie. Josef Klíma v Karviné KARVINÁ Jeden z nejznámějších českých investigativních reportérů se zastaví v pondělí 5. dubna v darkovských lázních. Josef Klíma tady tentokrát nehodlá pátrat po nešvarech, ale besedovat s veřejností o pořadu Na vlastní oči. Kvalitní psychothriller KARVINÁ Pátrání po šílené vražedkyni na útěku z ústavu izolovaného uprostřed oceánu je námětem amerického filmu Prokletý ostrov s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Mládeži nepřístupný psychothriller dávají v kině Centrum od 8. do 11. dubna. uzi 33/13-VII/10 KUP DO 16. KVĚTNA LAHVOVÝ A ČEPOVANÝ RADEGAST A BOJUJ O KČ A DALŠÍ CENY. VÍCE O SOUTĚŽI ZJISTÍŠ NA ETIKETÁCH NEBO NA RAD-RCP off trade ad (154x170).indd 1 3/24/10 5:07:02 PM Vyšla na něj ta největší potvora... Josef Jožak skončil po šachtě jako montér a jeřábník, před pár dny ho firma pověřila výjimečným úkolem, stěhoval nový přírůstek v DinoParku Josef Jožak se svým autojeřábem. FOTO: Radek Lukša Největší model pravěké expozice Seismosaurus se stěhuje na své místo. Seismosaurus, Shunosaurus, Parasaurolophus a další se letos nově objevili na haldě, která je přes cestu u zrušené doubravské šachty Eleonora. DinoPark Ostrava, rozkládající se skoro na dvaceti hektarech pozemků patřících společnosti RPG Real Estate, s nimi vstupuje do druhé sezony. DinoParky máme v Plzni, Vyškově, Bratislavě a Ostravě tedy Doubravě. Právě zde jsou největší možnosti a nejvíce prostoru. Ostatně i pravěkým podmínkám nejlépe odpovídající prostředí, řekl za provozovatele Jiří Machálek. Novinkou číslo jedna a zároveň největším exponátem je právě Seismosaurus. Dva dny cestoval na návěsu z Plzně a působil menší pozdvižení na silnících. Teď už stojí na svém místě a bude mu pod tělem jezdit vláček DinoExpres. Objevilo se zde i stádo Stegosaurů či Apatosaurus kladoucí vejce. Hýbat hlavou, ocasem a dokonce mrkat umí dvojice Mamenehisaurů. Robotický je i Parasaurolophus. Odborníci na paleontologii pak ocení býložravého Shunosauruse. Seznamte se - Seismosaurus. DOUBRAVA Doboha, kaj sem se to zas dostal, kroutil hlavou bývalý důlní zámečník a strojník Josef Jožak (50), když dorazil z firemních garáží v bývalém Dole Odra za prací proti bývalému Dolu Doubrava. Na přestěhování ze speciálního tahače a instalaci do pravěkého prostředí druhohor pomocí jeho autojeřábu tady čekal třicet metrů dlouhý, šest metrů vysoký a čtyři tuny těžký veleještěr. Kolegové tady už pro ně něco dělali. Já ještě ne, přijel jsem s tím, že se bude něco skládat. Vyšla na mě zrovna ta největší potvora, konstatoval montér a jeřábník ostravské soukromé firmy s tím, že úkol z předposlední březnové středy patřil i k jeho zatím nejzajímavějším. Seismosaurus, jak se správně nový exponát dorazivší do doubravského DinoParku nazývá, se totiž nestěhuje každý den. Když jsem mohl vozit chlapy v kleci dolů, co bych si s tím neporadil. Cit mi v rukou zůstal a pak jsou páčky jako páčky. Na těžním stroji i na jeřábu, nechal se slyšet Jožak, jenž dorazil i stylově oblečen. Z dřívějšího působení na šachtě Vítězný únor mu zůstaly ještě jedny fáračky, které si vzal na sebe. Neobvyklá zakázka v Doubravě mu ten den každopádně zabrala prakticky celé odpoledne. Grif z těžního stroje se hodil při manipulaci s veleještěrem. Bylo to velké, rozhodně největší, co jsem na jeřábu měl. Ale docela lehké. Byla to zodpovědnější práce než normálně, manipulovali jsme s tím pomaličku, museli to hlídat i ze země, břemeno se nesmělo roztočit. Zužitkoval jsem znalosti z obsluhy těžního stroje, popisoval Jožak. Seismosaura nejprve sundal z tahače dolů a poté ho zase musel zvedat, aby se model veleještěra usadil na své velenohy. Určitě se sem musím podívat s rodinou. Jsou tady i jiné zajímavé nestvůry, prohlásil jeřábník k DinoParku. Co se Jožakovy éry na šachtě týče, začala kvůli dobrým penězům, trvala dvanáct let, během nichž byl zámečníkem důlní dopravy i strojníkem těžního zařízení, a když v Ostravě přestali kopat uhlí, skončila. Vzpomínám na to v dobrém. Nestěžoval jsem si a nestěžuji si ani teď, dodal. Radek Lukša

12 8 ZÁBAVA ročník 40 l číslo 13 ORDINACE Křížovka o knihu Lékař pacientovi: Při vaší diagnóze žádné kouření, žádný alkohol, spát nejméně osm hodin denně. A co sex? Jen s manželkou. Jakékoliv... (dokončení v tajence). Vtipy Pomůcka: Kare, nef Uzenina Zvyky Násep Střešní svod Opatřit obalem Proutěná nádoba Německá automobilka Zařízení k čekání na zvěř Výprava pouští Zpěvní hlas Důrazný dětský pozdrav Podnik zahraničního obchodu Primitivní počítadlo Vojenský kryt Podnik v Třebíči Osada Mys Citoslovce pobídnutí Mdloby 2. DÍL TAJENKY Ačkoliv Středověká francouzská plachetnice Jízdou opotřebovat Sedimentovat Jihočeský šlechtic (Petr) Slonovina Zkr. Zväzu slovenských architektov Jemný nádech Švýcarský tenista Angl. šlechtický titul Součást učebny Pevný sopečný nános popele Fanfára Člen anglické šlechty Mít pravdu (slang.) Akvarijní ryba Revers Hudební nástroj Seveřan Uvádět Indičtí asketi (slovensky) Přítok Volhy Vodní pták Světadíl Tatarský biftek (slang.)...to není, broučku, Kalimero, to se nám vrací tatínek z pomlázky! KRESBA: Monika Růžová 1. DÍL TAJENKY Hýkavec Africký kmen v Zaire Tajenka křížovky č. 12:... této ložnice jsem tady já. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 12 je pan Petr Hudeczek z Orlové. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Beran Nedorozuměním hrozí neobratná snaha někoho dirigovat a tvrdohlavě trvat na svých názorech. Nepotrvá to dlouho a dočkáte se nemilého překvapení. Člověk je tvor omylný a tak se někdy může stát, že někde udělá chybu. Důležité je si ji včas uvědomit a snažit se zjednat nápravu. Každý svůj krok důkladně promýšlejte a nespěchejte. Býk Jen málokdo vám bude rozumět a s některými lidmi jako byste mluvili poprvé v životě. Připadáte si jako z jiné planety. Vše se v krátké době srovná, stačí trocha diplomacie a odlehčení v komunikaci. Zato štěstí a pohody si užijete v rodinném kruhu. Partner nebude šetřit lichotkami na vaši adresu a vám může úsměv na tváři vydržet velmi dlouho. Churavá Obratný kousek Horoskop od do Lev Usilovným snažením sice získáte uznání a bohatství, ale je potřeba se také věnovat svým blízkým a lidem, kterým na vás záleží. Zapřemýšlejte i nad tím, kam dál nasměrovat svůj život. Je konečně na čase, abyste si dali své záležitosti do pořádku. Partner si zaslouží slova uznání a pohlazení, neboť i on se podílí na budování vašeho image. Panna Některé resty z minula se začínají množit geometrickou řadou. Nepřesvědčujte své okolí ani sami sebe, že se s něčím nedá pohnout, záleží jen a jen na vaší iniciativě a chuti se s problémy poprat. Snažte se nepodstatné neupřednostňovat a vybrat v pořadí důležitostí to, co nepočká. Jen tak se pohnete dopředu a okolí vás bude chválit. Slovensky jaká Korýš Ostrovan Setina hektaru Střelec Nepříjemná situace vás čeká v oblasti vypořádání se s pomluvami.v ojedinělých případech je jejich nositelem někdo, koho byste z toho nikdy nepodezřívali. Nelze však vyloučit, že půjde jen o soubor podivných náhod. Neodkládejte návštěvu v bance a na úřadech. Hvězdy vám přejí, mohli byste pohnout se záležitostmi, které dosud stály. Kozoroh Můžete hodně nejen získat, ale i ztratit. Radost ze hry a přehnaný optimismus vás budou svádět k dalším a dalším pokusům. Je jen na vás, abyste včas dokázali říct a dost! Prohra by vás sice dokázala rozhodit, ale partner a rodina to uvidí jinak. Zkuste se radovat i z maličkostí, i drobnost si zaslouží vaši pozornost. AUTOR: František Krejča...hlásím přepadení! Přepadla mě jarní únava... VÝROKY a VTIPY. Děsně nesnáším opilce. Minule, když jsem šel z hospody, tak mi pořád šlapali po rukou. Společností DUREX bylo zjištěno, že dospělý člověk má sex cca 3x týdně. Rád bych věděl, kterej hajzl za mě šuká! Malý Pepíček uměl výborně malovat. Ve škole namaloval na zem myš. Paní učitelka ji uviděla a strašně se lekla. Do žákovské knížky mu napsala: Váš syn dostane dvojku z chování, protože namaloval na zem myš a já se polekala. Otec odepsal: Klidně mu dejte trojku! V neděli namaloval na sporák dámské přirození. Já si spálil pinďoura a náš dědek hubu! Chlap k chlapovi: Ten přechod na letní čas mi činí problémy. Předtím se mi ráno postavil doma, ale teď až v autobuse... Žena mě už delší dobu podvádí a velmi mě to trápí. Stále mi totiž nerostou parohy! Bože, co když mám málo vápníku?! Jaké je pro muže po čtyřicítce největší překvapení? Čekají druhou mízu a zatím přijde první infarkt. KRESBA: Vladimír Novák Blíženci Zatímco kolegové budou bouřlivě diskutovat o odměnách a plánu dovolených, vy zachovejte bobříka mlčení. Zdrženlivost se vám bohatě vyplatí. Vaše příležitost nastane poté, co je vzájemné osočování unaví. Budou ochotni odsouhlasit všechno, s čím přijdete. Nezapomínejte ani na své přátele a zkuste je pozvat na víkend k posezení. Rak Naskytne se vám možnost získat výhodný vedlejší výdělek. Je otázkou, zda kývnete a zda jste ochotni obětovat nemalou část ze svého volného času. Zkuste to vzít jako zkoušku své pracovitosti a obětavosti. Neváhejte konzultovat svoje další plány se svým nejužším okolím. Nezapomínejte relaxovat, potřebujete dostatek spánku. Váhy V zásadě nepůjde o nic důležitého, přesto vám náladu pokazí nemilá příhoda. Je na vás, jak rychle se otřepete a dokážete na ni zapomenout. Práce bude vyžadovat nějaký ten přesčas a je důležité, abyste šéfovi vyšli vstříc a v zaměstnání zůstali o něco déle. Vůči partnerovi se nebojte nahlas projevit své city a emoce. Štír Vaše jednání bude ovlivňovat vibrace Merkuru. Intuitivně vytušíte do čeho se pustit a co lze pustit z hlavy. Lhostejno, půjde-li o velké profesionální plány, práce na zahradě nebo nákupy. Zapracujete i na svém postavení v práci. Nechtějte se spokojit s málem, bylo by to jen k vaší škodě. Neskrývejte své ambice a zamiřte výš. Vodnář Vysoká míra motivace bude pro vás hnacím motorem. Pokud se budete v následujících dnech opravdu snažit, je celkem reálné zažít velký úspěch. Snaha by ale měla být konkrétní, aby nepůsobila strnule až komicky. Nezkoušejte se nikomu jen lacině zalíbit. Spoléhejte ve všem hlavně jen na sebe. Partner vám dodá pocit jistoty. Ryby Kolem vás se budou rojit různí lidé, kteří vás budou navádět k riskantním krokům. Vy musíte najít sílu je odmítnout. Máte dar odhadnout, kdy má cenu za něčím ještě jít a kdy raději vycouvat. Pokud se budete i nadále řídit touto svou intuicí, neměli byste narazit. Do řešení finančních otázek a rodinného rozpočtu zapojte i partnera. Velikonoce mi, Josefe, ani nepřipomínej. Ta moje chce vždy celé svátky jenom mrskat a malovat vajíčka na růžovo! Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku: KRESBA: Vladimír Novák

13 1 kwietnia 2010 l numer 13 l rocznik 7 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Chwila skupienia przy wypełnianiu testów z przepisów BHP. Pracowali wydajnie i bezpiecznie Nagroda Złotego Permona dla firmy zewnętrznej THK Čechpol ORŁOWA Nadzwyczajny sukces odniosła firma zewnętrzna THK Čechpol. Za wyniki notowane w 2009 roku w dziedzinie bezpieczeństwa pracy przyznano jej nagrodę Złotego Permona w kategorii działalność górnicza prowadzona sposobem głębinowym kopalnie głębinowe w konkursie ogłaszanym przez Czeski Urząd Górniczy. Podczas regularnej kwartalnej narady czołowych pracowników firmy, w sobotę 27 marca, poinformował o tym dyrektor Čechpolu Karel Rašík. Przedstawiciele spółki odbiorą wyróżnienie 8 kwietnia w Pradze. Wysoko cenię fakt, że udało nam się nawiązać do wyników 2008 roku, kiedy to zanotowaliśmy w firmie tylko jeden wypadek. Tak samo było również w 2009 roku podkreślił Rašík. Pierwszą tegoroczną naradę THK Čechpolu, w której wzięło udział około 60 osób, poświęcono ocenie ubiegłorocznych wyników oraz zgodnie z wżytą już tradycją sprawdzianowi ze znajomości przepisów BHP. Jak poinformował Rašík, także w minionym roku firma rozwijała działalność w Kopalni Karwina, realizując prace związane z wydobyciem, drążeniem chodników, przybierkami. Nową działalnością było kotwienie. Nasi pracownicy wydobyli na rzecz Kopalni»Karwina« tony węgla i wydrążyli 940 metrów wyrobisk chodnikowych. Kompletnie uzbroili jedną ścianę wydobywczą i wykonali roboty przybierkowe na 442 m wyrobisk oraz 64 m przekopów. Zabudowaliśmy 1257 m prostek, umocowali 924 m kotwi linowych i 1434 m kotwi szkłolaminatowych oraz wykonali injektowanie 351 metrów kotwi IB sprecyzował Rašík. Dyrektor firmy THK Čechpol wyraził poparcie dla nowego programu OKD, nazwanego PERSPektywa Jako partner handlowy, który przez swoją działalność uczestniczy bezpośrednio w pracy OKD, popieramy go w całości zaakcentował Karel Rašík. Uczestnicy narady wypełnili następnie testy z przepisów BHP. Część oficjalną zakończył firmowy skok przez skórę oraz turniej w męskich konkurencjach, takich jak picie piwa czy siłowanie na rękę. jk Z Polski Niebezpieczny i odpad d cennym towarem MYSŁOWICE Metan z wyrobisk kopalni Mysłowice-Wesoła w dużo mniejszym stopniu syci od kilku dni atmosferę cieplarnianym gazem. Z kłopotliwego odpadu stał się towarem. Ma kupca za płotem to Zakład Energetyki Cieplnej. Prąd z gazowej elektrociepłowni tej spółki wraca do kopalni po cenie lepszej od rynkowej. Cały ten interes kręci się w obrębie Katowickiej Grupy Kapitałowej. W uruchomioną w poniedziałek 22 marca metanową inwestycję w Elektrociepłowni Wesoła, Katowicki Holding Węglowy i należące do grupy KGK Zakłady Energetyki Cieplnej zaangażowały 11,5 mln złotych. Budowa trwała nieco ponad rok. Kopalnia zmodernizowała system ujmowania i wyprowadzania metanu na powierzchnię, natomiast ZEC zainstalowały agregaty gazowe i wyposażyły elektrociepłownię w urządzenia stabilizacji jego ciśnienia. am Mnóstwo wiosennego optymizmu, pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra z okazji Świąt Wielkanocnych życzy redakcja tygodnika Horník Górnik FOT. Jan Kurial FOT. Bogusław Krzyżanek Program ciągłej poprawy przynosi spółce milionowe oszczędności Do wygrania samochód Fabia, wczasy, telewizor... Trzeba tylko mieć dobry pomysł! OSTRAWA Program ciągłej poprawy (Continuous Improvement), mający na celu motywowanie pracowników do składania wniosków na rzecz podnoszenia efektywności pracy w kopalniach, przynosi spółce węglowej OKD duże korzyści. Tylko w ubiegłym roku oszczędności płynące z realizacji 139 zgłoszonych wniosków oszacowano na około 117 milionów koron. Nie wszystkie pomysły przynoszą jednak korzyści finansowe. Wiele wniosków dotyczyło bezpieczeństwa i hiegieny pracy. Dzięki nim poprawiły się więc warunki pracy na dole i bezpieczeństwo podkreślił w rozmowie dla tygodnika Horník dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer. Racjonalizatorom wypłacono ponad 548 tysięcy koron. W procesie racjonalizacji produkcji uczestniczyć mogą wszyscy ludzie biorący udział w realizacji zadań OKD, to znaczy także pracownicy firm zewnętrznych. Za każdy zgłoszony i przyjęty wniosek spółka wypłaci jego autorowi premię wartości tysiąca koron, przy czym kolejną nagrodę może on otrzymać po wdrożeniu rozwiązania. Na premię może liczyć także zespół, który podejmie się realizacji zgłoszonego ulepszenia w praktyce. W grze są niebagatelne pieniądze. W minonym roku wypłaciliśmy racjonalizatorom łącznie ponad 548 tysięcy koron skonkretyzował Leo Bayer. Jak podkreślił, jego zdaniem największą motywację stanowi jednak dla wielu górników już sam fakt, że mogą uczestniczyć w realizacji konkretnych kroków, które przynoszą użytek i ułatwienie pracy na dole. Podczas startu projektu Continuous Improvement panowały obawy, czy aby nie chodzi o powrót do czasów socjalistycznych wniosków racjonalizatorskich, kiedy to pomysły Na nadszybiu Kopalni Darków. zgłaszano głównie z powodu kreseczech w odpowiednich wykazach. Rzeczywistość rozwiała jednak takie wątpliwości. Ludzie szybko zrozumieli, że kadra kierownicza OKD jest naprawdę zainteresowana ich pomysłami. Zamiast krytykować, każdy może teraz sam zaproponować, co i jak zrobić lepiej. Opłaci się to zarówno jemu, jak i firmie. Tu nie chodzi o pomysły, których los kończy się na ich spisaniu i wrzuceniu do skrzynki. Autor każdego zaakceptowanego wniosku staje się członkiem zespołu, który zajmuje się jego wdrażaniem, bierze udział w jego realizacji i śledzi osiągane korzyści powiedział Leo Bayer. Spółka OKD zamierza w tym roku program Continuous Improvement dalej poszerzyć. W tym celu przygotowała już także nowe bonusy. Każdy autor przyjętego do realizacji wniosku zostanie zakwalifikowany do losowania o wartościowe nagrody. Do wygrania są wczasy, telewizor, notebook oraz jako nagroda główna bon wartości 200 tysięcy koron na zakup samochodu Skoda Fabia. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dobra dyscyplina pracy oraz zatrudnienie w OKD lub którejś z firm zewnętrznych. Chcemy, żeby do programu Continuous Improvement włączyło się jeszcze więcej pracowników różnych specjalizacji. Główne tematy to bezpieczeństwo, poprawa warunków pracy, oszczędności. Nawiązujemy w ten sposób również do nowego programu OKD PERSPektywa 2015 skonkludował Bayer. bk Bucyrus zarobił na kolejne pochwały Organy urabiające kombajnu Eickhoff SL 300, stanowiącego część kompleksu ścianowego Bucyrusa. DARKÓW Nowa technika ścianowa z programu optymalizacji produkcji POP 2010 cieszy się w kopalniach OKD najlepszą opinią. Swe walory potwierdziła także w Kopalni Darków. Pod koniec ubiegłego roku dostarczono tu nowy średni kompleks ścianowy Bucyrus DBT 1,3/3,1, który zainstalowano w ścianie nr w pokładzie 37. w rejonie tzw. zakładu pomocniczego. Mówiąc bardziej po ludzku na głębokości około 1000 metrów, do nadzwyczaj trudnych warunków górniczo-geologicznych. Doświadczenia? Kompleks jednoznacznie pokazał, że dzięki swej nośności wytrzymuje nawet wzmożone ciśnienie górotworu skonkludował technik zmianowy kierownika działu wydobycia w zakładzie 2 Kopalni Darków Ján Kubalik. Zalety nowej obudowy najlepiej ilustruje porównanie z warunkami notowanymi w sąsiednim bloku z, który eksploatowano przy pomocy obudowy zmechanizowanej Fazos 15/31. W efekcie trudnych warunków dochodziło tu regularnie do opadania stropu, pękania ociosów i zaciskania obudowy. To wstrzymywało przebieg robót i wymagało dużego wkładu ciężkiej ręcznej pracy. Ścianę w związku z tym eksploatowano około czternastu miesięcy i zmieniły się przy niej trzy brygady ścianowe. Przy niemal identycznej ścianie nie było takich kłopotów. W ciągu trzech miesięcy i kilku dni wyeksploatowała ją jedna brygada, nie notując żadnej poważnejszej anomalii opisał Kubalik. O różnicy w przebiegu prac świadczą liczby. W fazosowskiej ścianie osiągano średnie dobowe wydobycie 507 m 3 węgla przy postępie 2,1 metra, w bliźniaczej ścianie uzbrojonej w Bucyrusa było to 1350 m 3 węgla przy dobowym postępie 3,8 metra. Istotnej poprawie uległa ponadto kultura i komfort pracy górników. Tego nie można nawet porównywać. I to przenosi się później do sfery bezpieczeństwa i higieny pracy podsumował Ján Kubalik. bk Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka: FOT. Bogusław Krzyżanek

14 10 INZERCE ročník 40 l číslo 13 SIMPLY CLEVER Nejlevnější NON-STOP odtahová služba v Ostravě Těšte se, až poprvé sešlápnete plyn v novém voze Škoda Fabia s jedinečným motorem TSI! Každý kilometr pro Vás bude mimořádným zážitkem díky jeho nečekané živosti, síle i překvapující úspornosti. Nová Škoda Fabia 1,2 TSI o výkonu 63 kw může být Vaše s akčním bonusem TSI Start v hodnotě Kč. Zvolit však můžete i výhodné financování od ŠkoFINu. Zajděte si již dnes pro Váš nový vůz Fabia TSI ke svému prodejci Škoda. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Fabia: 4,2 5,9 l/100 km, g/km Nová ŠkodaFabia PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ Daniel Válek , Odtah vozidel do 2,4 t na území ČR, SR a Polska. Zajištění servisu s náhradním vozidlem, vyproštění, možnost uschování aut. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce jsme tu pro vás... Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: AUTO Heller s.r.o. Cihelní 481/ Ostrava Inzerce pro zaměstnance OKD zdarma PRODEJ Prodám štěňátka Jorkšírského teriéra, očkovaná, odčervená. Matka bez PP, otec s PP. Rodiče menšího vzrůstu. Odběr možný ihned. Inf. na tel.: B144/13 Tel.: Oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás dne 30. března 2010 ve věku nedožitých 62 let opustil po dlouhé těžké nemoci pan Bohumil Indrák z Těrlicka, dlouholetý pracovník Dolu Lazy. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 2. dubna 2010 v hod. v Obřadní síni Terlicko. Za účast na pohřbu děkuje manželka Magda, syn Tomáš, dcery Radka, Jana a vnuci. B143/13 Jarní super nabídka KIA Adresa: Lepařova 678/26, Ostrava-Muglinov, Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 13 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení 102, 424, 429, 589, Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb-důlně stavební práce (DSP) a TPL KIA od Kč* AUTOSALON Akční modely s extra výbavou Atraktivní ceny na skladové vozy s.r.o. Kombinovaná spotřeba 4,2 až 7,6 l/100 km, emise CO až 182 g/km. * Při využití KIA FINANCE BONUS. 9/13-X/10 Ať jsou pro Vás velikonoční svátky obdobím klidné pohody a přinesou Vám mnoho hezkých prožitků, inspiraci a potřebnou sílu do dnů příštích. Přeje vedení firem ALPEX, Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego, Spółka z o. o. a POL-ALPEX, s.r.o. Zaměstnancům naší společnosti a všem našim obchodním partnerům přejeme veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady. vedení společnosti CARBOKOV s.r.o. Rudé armády 1950/7a, Karviná 34/13/X/10 35/13-X/10 15/13-X/10 36/13-X/10 Prodám štěňátka Jorkšírského teriéra bez PP, odčervená a očkovaná, naučená na granule. Cena dohodou. Inf. na tel.: B145/13 Prodám štěňátka barevného Boloňského psíka, bez PP, po kvalitních rodičích s PP, odčervená, očkovaná. Inf. na tel.: B146/13 Prodám čistokrevná štěňata maďarkého drátosrstého ohaře bez PP. Ohař je vhodný společník i hlídač. Štěňata jsou odčervená, očkovaná, ihned k odběru. Cena dohodou. Inf. na tel.: B147/13

15 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Přístavy pro normální dětství Občanské sdružení propaguje náhradní rodinnou péči, staví pěstounům domy a pomáhá jim v dalším životě TŘINEC To nejlepší pro děti bez rodičů jsou noví rodiče! S výstižným heslem funguje na Třinecku občanské sdružení Filadelfie Přístav Oldřichovice (FPO), do jehož vedení patří také bývalý štajgr Ivo Sysala. Vazby na těžební společnost však má zejména díky její Nadaci OKD. Ta podpořila projekty terénní psychologické poradny a výstavby domu pro pěstounské rodiny. Náplní naší práce je podpora náhradní rodinné péče. Jde nám tedy o to umisťovat co nejvíce dětí z ústavů a dětských domovů do normálních rodin. Aby své dětství prožily tak, jak se má, vysvětloval Sysala s tím, že FPO má tři hlavní aktivity. První je propagace náhradní rodinné péče informování veřejnosti, že něco takového existuje a potencionálních pěstounů, jak na to. Další je výstavba domů pro rodiny s velkým srdcem, ale malým bytem pro pěstouny, co už doma děti mají, chtěli by si osvojit další, avšak bytové podmínky jim to nedovolují. A poslední je následná péče spolupráce s rodinami, aby se setkávaly a trávily společně volný čas. Sdružení pracuje s osmi rodinami, které mají celkem třicet osvojených a čtyři vlastní děti. Součástí následné péče je také terénní psychologická poradna. Tu na vybudování domku o velikosti 6+1 pro rodinu s osvojenými dětmi. můžeme provozovat díky příspěvku Nadace OKD, uvedl Sysala. Tato první podpora od NOKD byla 162 tisíc korun v programu Pro radost. Následoval rovný milion korun v programu Pro zdraví na projekt s názvem Děti patří do rodiny výstavbu konkrétního domu v třinecké části Karpetná, kam se už tento měsíc mají přistěhovat pěstouni z Olomouce, kteří vychovávají tři děti a o další tři usilují. Nejde přitom o první pěstounské bydlení. V místní části Oldřichovice žijí ve dvou domech dvě rodiny dohromady s jedenácti dětmi. Na dalším konci města v Oslůvkách dostal FPO darem jiný objekt, který nechali zrekonstruovat. A v samotné Karpetné to bude rovněž druhý dům pěstounů. Jsou to takové přístavy bezpečná útočiště pro děti z domovů a ústavů, řekl Sysala. FPO funguje osmým rokem. Začátky byly při sdružení Filadelfie (z řečtiny Bratrská láska ), které se na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku staralo, aby děti a mládež nepodléhaly svodům ulice. Později k tomu přibyla pomoc dětem z dětských domovů a ústavů. Když tak bilancuji, uvědomil jsem si, že jsme zapomněli na sedmé výročí vzniku, bylo to letos 17. března. Slavit to budeme až při předávání domku pěstounům, na který přispěla Nadace OKD, konstatoval Sysala. Radek Lukša Tradice, umění a příroda místo televize Alternativní mateřská škola je místem, kde vychovávají děti podle jejich přirozenosti a aktuálních potřeb FOTO: o. s. Filadelfi e Přístav Oldřichovice Nadace OKD poskytla sdružení Filadelfie Přístav Oldřichovice milion... Staré středisko má nahradit... Junáci chtějí z unie dotaci na klubovnu NOVÝ JIČÍN Když po pádu totality znovu ožívala organizace Junáků, získala její pobočka v Novém Jičíně od tehdejšího národního výboru jako klubovnu dům v ulici U Jičínky 9. A už tehdy byl určen k demolici! Skautské oddíly v něm však dokázaly fungovat dalších dvacet let, až díky Nadaci OKD přišel čas na zásadní změnu. Všelijak jsme objekt celou tu dobu udržovali. Nejprve jsme dělali přístavbu, protože prostory nevyhovovaly, pak jsme nechali opravit podlahy, elektroinstalace a sociální zařízení. Nakonec jsme ale stejně zjistili, že se více vyplatí ten dům zbourat a postavit nový, konstatoval Václav Dobrozemský, vedoucí novojičínského střediska. A proto se zrodil projekt na pořízení dokumentace pro rekonstrukci skautských kluboven a vznik centra volnočasových aktivit. NOKD ho podpořila v programu Pro Evropu částkou 109 tisíc korun. Za tyto peníze však Junáci stavět nebudou všechny je použili právě na provedení projektové dokumentace, aby získali dotaci z EU. OSTRAVA Čtení pohádek místo televize, živá hudba místo reprodukované, budování lásky k přírodě, vztahu k lidovým tradicím a umění. I v tom je jinakost Alternativní mateřské školy (AMŠ) v ostravských Mariánských Horách. Součástí její netradiční výchovy jsou také různé slavnosti pro děti i rodiče související s konkrétním datem v kalendáři či ročním obdobím, které pořádají díky Nadaci OKD. Zaměřujeme se na přírodu, přirozenost, umění a umělecké činnosti, protože ty jsou zdrojem moudrosti. Vycházíme z principu takzvané waldorfské pedagogiky spočívající ve vzdělávání podle rozvoje, proměn, potřeb dětí. Jde i o renesanci přirozenosti v našem přetechnizovaném světě, vysvětlila ředitelka Yvetta Ellerová. Školka je to malá, navštěvuje ji momentálně ve dvou třídách jen 48 dětí. Každý den zde má svůj rytmus odvíjející se od čísla sedm hry, ranní kruh, svačina, pobyt venku, oběd, spánek, hry. Nemáme tady žádná elektronická média, tedy s výjimkou počítače v kanceláři. Zpíváme a hrajeme na klavír, lyru, tibetské mísy. Čteme pohádky, líčila Ellerová s tím, že lásku k literatuře má po dědovi, horníkovi. Ten rád rodině předčítal a jeho vánočními dárky byly knihy. A jelikož přirozené jsou i jiné děti, zařadili v AMŠ do jejich kolektivu autistu. Přijímají ho Alternativní mateřská škola pořádala také velikonoční slavnost. FOTO: Radek Lukša naprosto normálně. Vzájemně se od sebe učí, popsala ředitelka. Kolektiv pedagogů tvořený běžně pouze ženami u nich posílil ze stejných důvodů jeden muž. Neobvyklý je v alternativní školce také koutek s originálními obrazy místních umělců či udržování lidových obyčejů hrou a tvůrčí činností. NOKD podpořila částkou 150 tisíc korun právě poslední uvedenou aktivitu. O příspěvek na rozvoj tradic jsme žádali více organizací, ale vyslyšeni jsme byli jen u ní. Vždyť si tady taky připomínáme i hornickou patronku Barboru, doplnila ředitelka. Školkové slavnosti pořádali od září mj. při příležitosti svátků svatého Martina, Mikuláše, Vánoc, Tří králů, Hromnic a naposledy také Velikonoc. Radek Lukša V netradiční školce nechybí mužský pedagog ani malá obrazárna. FOTO: Junák, Nový Jičín...moderní klubovna Pagoda. Rozhodli jsme se využít příležitosti unie, jejího moravskoslezského regionálního operačního programu. V lednu jsme náš projekt podali, teď je ve fázi hodnocení. Jestli nás vyberou, to se dozvíme za pět nebo šest týdnů, řekl Dobrozemský. Skauti žádají z evropských peněz 15,7 milionu v českých korunách na novou klubovnu. Bude to středisko Pagoda. Dvoupatrovou dřevostavbu navrhnul kopřivnický architekt Kamil Mrva. Chceme zde vybudovat zázemí pro oddíly i centrum volného času včetně lezecké stěny, konferenčního sálu, učebny výtvarné dílny. Spolupracujeme s neziskovkami, které tam budou mít své prostory, popisoval skautský vedoucí. uzi

16 12 SPORT Baník spoléhá na domácí prostředí Karvinští házenkáři by chtěli přes pražskou Duklu postoupit po roce opět do finále Jozef Hanták (ve výskoku) a jeho spoluhráči válčí momentálně v náročné sérii s Duklou Praha o postup do finále mužské extraligy. HCB OKD Karviná Dukla Praha Případný čtvrtý duel semifinálové série se hraje ve čtvrtek 8. dubna od hodin v karvinské hale házené. KARVINÁ Házenkáři Baníku OKD Karviná dělají čest svému jménu. Jako praví mistři se v prvním utkání dokázali popasovat s nelehkou rolí, již v semifinále extraligy narazili na největšího adepta na letošní titul Duklu Praha. Karvinští dokázali přivézt z Prahy úvodní vítězství, včera se hrál v Karviné druhý zápas série (po uzávěrce tohoto vydání) a pokud baníkovci zvítězili, pojedou na velikonoční pondělí do Prahy ukončit sérii s vyhlídkou postupu do finále. Obvyklou oporou Baníku je karvinský odchovanec, gólman Tomáš Mrkva. Ten mezi tyčemi předvádí spolehlivé výkony již čtvrtou sezonu a v sérii s Duklou to jen potvrzuje. V prvním utkání na Dukle nám možná paradoxně prospělo, že jsme nezachytili úvod. Soupeř na nás nastoupil s obrovským odhodláním, my jsme byli statisty. Pak si ale Dukla nejspíš řekla, že to takhle půjde celý zápas a ono to nešlo. To my sami dobře známe. Postupně jsme převzali otěže utkání do svých rukou my, pochvaloval si mladý brankář HCB OKD. Vyzdvihl tradičně skvělou obrannou práci svých spoluhráčů. Takhle musíme hrát každý zápas. Diváci nám doma jistě pomůžou, jsou pro nás obvyklým sedmým hráčem v poli, říká brankář, v tomto případě tedy osmý hráč na place, ovšem důležitostí svého postavení spíš ten první. Naši fanoušci jsou pochopitelně s námi. Pevně doufáme, že domácí zápasy budou navštěvovat v hojném počtu a společně s nimi dojdeme k našemu vytouženému cíli, přeje si další hráč Baníku OKD Jozef Hanták mladší. Ten se domnívá, že klíčové pro další utkání semifinálové série s Duklou bude vydržet v nastoleném trendu, který baníkovci nasadili v prvním vzájemném utkání. Nesmíme Dukle dát jakoukoliv šanci vrátit výhodu na její stranu. Musíme hrát neustále koncentrovaně a maximálně odhodlaně. Věříme, že hlavně doma před karvinskými diváky se nám to podaří, prohlásil Hanták. V tuto chvíli již čtenáři Horníka vědí, jestli se to Karviné opravdu podařilo. Baník však čekají ještě další domácí zápasy a fanoušci by měli pamatovat na fakt, že vedení klubu jim znovu vyšlo maximálně vstříc. Na zápasy play off nasadilo zvýhodněné vstupné pro všechny generace divácké obce. Martin Ruščin Fotbalisté se budou muset vzpamatovat MFK OKD zkolaboval v Hlučíně, naděje vkládá do zápasů s Jihlavou a Vlašimí KARVINÁ Ani v regionálním derby v Hlučíně se druholigoví fotbalisté MFK OKD Karviná nedočkali jarního tříbodového zisku. Nyní mají šanci vylepšit si svou tristní bodovou bilanci v domácím dvojzápase proti Jihlavě a Vlašimi. Trenér MFK OKD představil v Hlučíně dvě nové posily. Slovák Štajer odehrál poločas. Zápas mu moc nevyšel. Do druhé půle jsme potřebovali provést nějakou změnu, abychom oživili náš herní projev směrem dopředu. Proto šel místo něj Milosavljev, objasnil kouč Karviné. A druhá zimní posila Zoller? Je to hráč s druholigovými parametry? Myslím, že ano. Rychlostně je skvěle vybaven, jen si potřebuje přivyknout na českou druhou ligu, míní Kalvoda. Karvinští se nyní upínají ke dvěma domácím zápasům po sobě. Nejprve v neděli 4. dubna přivítají Jihlavu a o týden později Vlašim. Tyto zápasy musíme zvládnout. Musíme k nim přistoupit nanejvýš zodpovědně a na hřišti zabojovat jeden za druhého. Víme, že na to máme, ale musíme jít vítězství Martin Opic (druhý zprava) patřil v Hlučíně k těm hráčům, kteří ještě odvedli dobrý výkon. Překvapivé porážce ale nezabránil. FOTO: Ivo Dudek naproti, burcuje před důležitými zápasy zbytek týmu Marcel Pavlík, středopolař Karviné. Dukla Praha HCB OKD Karviná 26:29 (12:15) Rozhodčí: Macho, Hájek Sedmičky: 2/1:3/2 Vyloučení: 4:11 Červené karty: 26. Brabec 57. Sliwka Diváci: 445 Stav série: 0:1 FOTO: Ivo Dudek Musíme do toho dát všechno. Kdybychom neměli plně bodovat, bylo by to už hodně špatné. V takovém případě bychom bojovali o záchranu, protože tabulka je hodně vyrovnaná. To ale nesmíme dopustit, upozornil Pavlík. Karvinští žádají své věrné fanoušky, aby je pro oba nejbližší duely přišli podpořit v co největší míře. Musíme se našim fandům odvděčit za to, že nás přijeli do Hlučína podpořit. My jsme jim nepředvedli nic a jsme jim hodně dlužni. Pokusíme se vše napravit právě v utkáních s Jihlavou a Vlašimí, přestože to jsou silní soupeři, uzavřel Marcel Pavlík. luk ročník 40 l číslo 13 Skvělý vstup žáků výhra KARVINÁ O tom, jak fotbalové družstvo žáků MFK OKD Karviná pod vedením trenéra Jana Laslopa výkonnostně roste, se mohli diváci přesvědčit v úvodním jarním utkání této věkové kategorie. Karvinské naděje nastoupily doma proti týmu z Uherského Hradiště, čili Slovácku, a odehráli naprosto jinou partii než na podzim venku, kde jasně prohráli. Když si oba zápasy promítnu, je to nesrovnatelné. Tentokrát se karta obrátila, byli jsme celý zápas lepší, vytvořili si i více brankových šancí, takže naše výhra mohla být i výraznější než jen 2:1. Ale jsme samozřejmě i za ni velmi rádi. Udržela nás v první pětce tabulky, konstatoval po utkání trenér žáků Jan Laslop. V zimní přestávce se svým týmem zapracoval na kombinačních schopnostech družstva. Hlavní rozdíl vidím ve fotbalovosti. Na podzim jsme zápasy spíše ukopali bojovností, teď už kluci přidávají i technickou kvalitu. Už se zbrkle nezbavují míče, zkoušejí pod tlakem zachovat chladnou hlavu a řešit situace kombinačně, chválil tým Laslop. Tu a tam se ve hře ještě staré a zažité návyky objevují, ale to je normální. Chlapci budou mít ještě dost času na nápravě pracovat. A jak se zdá, jsou na dobré cestě. Klub ze Slovácka totiž disponuje kvalitní mládežnickou akademií, takže jakákoliv výhra nad tímto soupeřem je vždy cenná. A ta karvinská byla navíc naprosto zasloužená. Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů: Dukla HCB OKD 26:29 (12:15) Stav série: 0:1 Nejvíce branek: Hanták 6, Šulc 5, Petrovský 4 I. liga mužů: HCB OKD jun. Brno 29:33 (12:13) Nejvíce branek: Lyźwa 10, Chudoba 8, Dolák 6 Pořadí: 1. Brno 33, 2. HCB OKD jun. 26, 3. Chodov 23 I. liga starších dorostenců: HCB OKD Jičín 31:23 (16:12) Nejvíce branek: Chudoba 9/7, Dudek 7, Pecka 5 Pořadí: 1. Jičín 35, 2. HCB OKD 30, 3. Dukla 25 I. liga mladších dorostenců: HCB OKD KP Brno 38:15 (21:6) Nejvíce branek: Kučo 9, Kanaloš 5, Jan Užek 7 Pořadí: 1. HCB OKD 35, 2. Kopřivnice 32, 3. Zubří 28 FOTBAL II. liga mužů: Hlučín MFK OKD 1:0 (0:0) Pořadí: 1. Zlín 45, 2. Ústí n. L. 44, 3. Hradec Králové 44, MFK OKD 23 I.B třída mužů, sk. C: Dobrá MFK OKD B 1:5 (1:3) Pořadí: 1. MFK OKD B 34, 2. Mosty u Jablunkova 29, 3. Oldřichovice 26 Karvinští žáci dělají pod trenérem Laslopem pokroky. K bojovnosti a nasazení přidávají i technickou dovednost. Kluky by to mohlo povzbudit do dalších bojů, přece jen Slovácko se řadí výkonnostně k těm silnějším týmům v soutěži, a když si hráči ověří, že mohou porazit i takového protivníka, pak už se nemusí obávat téměř nikoho, míní mládežnický trenér Laslop. Sebevědomí týmu v takovém případě roste, ale i zde platí, že nic se nesmí přehánět. Proti Slovácku se například neproměňovaly čisté šance. Jistě, koncovka potřebuje zlepšit, ale pracujeme na herním vzestupu týmu komplexně, potvrdil Jan Laslop, který s družstvem v rámci speciální tělesné průpravy a regenerace chodí například na hodiny plavání. mar Mladí házenkáři drtí soupeře KARVINÁ Nejvíc branek dali, nejméně dostali. Mladí házenkáři HCB OKD Karviná z řad mladšího dorostu proplouvají letošním ročníkem naprosto FOTO: Ivo Dudek suverénně. Svěřenci trenéra Petra Laclavika z dosavadních osmnácti utkání pouze jednou remizovali a s předstihem se mohou připravovat na závěrečný finálový turnaj o mistra republiky. Karvinští hráči své soupeře drtí neuvěřitelnými výsledky, naposledy se o tom přesvědčili chlapci z Brna, kteří si FOTO: Ivo Dudek Mladí házenkáři Baníku OKD Karviná devastují soupeře krutými výsledky. Už teď mají na svém kontě tolik bodů, kolik jich má posledních pět týmů tabulky dohromady. z Karviné odvezli debakl 15:38. V letošním ročníku však nejsou zdaleka jediní. Většinu soupeřů přehráváme hlavně rychlostí kombinace. Jednoduchým stylem, postaveném na kvalitním bránění, se snažíme získat míč a z protiútoku zakončit takzvanou levnou či lacinou brankou. Tímto termínem se označuje gól po brejku do nezformované obrany soupeře, přes kterou se logicky dostáváte snadněji než obranou postavenou. Tam útočíte do plných a prosazujete se obtížněji, vysvětlil jeden z házenkářských pojmů velice úspěšný trenér Baníku Petr Laclavik. Moravskoslezská divize starších dorostenců: Uničov MFK OKD 0:4 Pořadí: 1. MFK OKD 40, 2. Opava B 36, 3. HFK Olomouc 29 Moravskoslezská divize mladších dorostenců: Uničov MFK OKD 1:4 Pořadí: 1. MFK OKD 36, 2. Vítkovice B 32, 3. Opava B 31 Moravskoslezská liga starších žáků: MFK OKD Slovácko 2:1 Pořadí: 1. Ostrava 35, 2. Brno 34, 3. S. Olomouc 34,...5. MFK OKD 24 Moravskoslezská liga mladších žáků: MFK OKD Slovácko 0:3 Pořadí: 1. Hlučín 36, 2. Ostrava 34, 3. Brno 31, MFK OKD 9 Co nás čeká FOTBAL Sobota (15.30): MFK OKD B Oldřichovice (I. B třída mužů) Neděle (16.30): MFK OKD Jihlava (II. liga mužů) luk HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Z E Z E M Ě P R O Z E M I

Z E Z E M Ě P R O Z E M I Z E Z E M Ě P R O Z E M I F i r e m n í p r o f i l 1 Úvodní slovo Klaus-Dieter Beck generální ředitel Lidé jsou tím nejcennějším, co máme. Většina našich programů a činností je zaměřena na zvyšování

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

ročník 5. číslo 4 Duben Květen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

ročník 5. číslo 4 Duben Květen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 ročník 5. číslo 4 Duben Květen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Tohle číslo prostě musíte mít Opět zde je školní časopis Kladenská sedma, kde najdete spoustu her,zábavy

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Školení a výcvik báňských záchranářů

Školení a výcvik báňských záchranářů Školení a výcvik báňských záchranářů Václav Smička smicka@hbzs-ov.cz Nařízení č. 692 c. k. báňského hejtmanství ve Vídni z 6. dubna 1897 V používání dýchacích přístrojů na každém dole vycvičený co největší

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010 URČENO K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 15. 4. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 1. čtvrtletní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě

Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě OKD, a.s. pro roky 2010-2012 uzavřené mezi: OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VYUŽÍVAJÍCÍ TEPELNOU ENERGII ZEMĚ

TEPELNÁ ČERPADLA VYUŽÍVAJÍCÍ TEPELNOU ENERGII ZEMĚ TEPELNÁ ČERPADLA VYUŽÍVAJÍCÍ TEPELNOU ENERGII ZEMĚ Ing. Josef Slováček předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel Dolní Morava, 2.4.2015 Jaké jsou důvody, proč si pořídit tepelné čerpadlo,

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI OBSAH O SPOLEČNOSTI Bezpečnost se dále zvýšila (rozhovor s předsedou představenstva)... 4 PERSPektiva 2015... 8 People/Lidé... 8 Efficiency/Efektivnost... 9 Reserves/Zásoby uhlí... 9 Safety/Bezpečnost

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: 390-18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava Tradice hornictví pracovní listy ke stejnojmenné expozici Technického muzea v Petřvaldě, pobočce Muzea Těšínska, jsou

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA Květoslava Hrubá DIAMO, s.p. o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava Vítkovice, e-mail:hruba@diamo.cz

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více