dní dní v Praze podzim 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dní dní v Praze podzim 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky"

Transkript

1 365 dní na Moravě outěž o vtupenky podzim 2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace

2 í ě Svatováclavký koncert Václava Hude ka ZDARMA PRO OBÈANY PRAHY 1! ÚÈINKUJÍ: a jeho hot POD ZÁŠTITOU STAROSTY MÈ PRAHA 1 OLDØICHA LOMECKÉHO VÁCLAV HUDEÈEK houle JIØÍ STIVÍN a MARKÉTA STIVÍNOVÁ étny MARTIN KOT akordeon MAGDALENA A JOHANNA HANIKOVÁ houle, klavír ŽES OVÝ SOUBOR PRAŽSKÉ KONZERVATOØE, um. ved. JIØÍ ŠEDIVÝ PRAGA CAMERATA, dirigent PAVEL HÙLA PALÁC ŽOFÍN, 29. záøí 2014 od hod. MIMOØÁDNÝ KONCERT VÁCLAVA HUDEÈKA A JEHO HOSTÙ JE PØIPRAVEN PRO OBÈANY PRAHY 1 ZDARMA. VSTUPENKY BU- DOU K VYZVEDNUTÍ PROTI PØEDLOŽENÍ OP S TRVALOU ADRE- SOU V PRAZE 1 OD 1. ZÁØÍ 2014, KAŽDÉ PONDÌLÍ, STØEDU A PÁ- TEK OD DO U MICHAELY MADEJOVÉ (MICHAELA. 7. PATRO, È. KANCL. 705, ÚMÈ PRA- HA 1, VODIÈKOVA 18 Září 1 2 Adéla 3 Bronilav 4 Jindřiška 5 Bori 6 Bolelav 7 Regína 8 Mariana 9 Daniela 10 Irma 11 Denia 12 Marie 13 Lubor 14 Radka 15 Jolana 1 Linda/Samuel tředa 3 4 obota tředa obota Veronika Bromová výtava grafiky a fotografií Galerie Václava Špály, do Ivan Hla Trio koncert v tradiční čeké hopůdce Balbínova poetická hopůdka, ve Mercede-Benz Prague Fahion Weekend 2014 vátek módy Právnická fakulta UK, do Slati východní hudebně taneční předtavení orientální tématikou Clam-Gallaův palác, ve Fenomén Underground petrý eznam účinkujících Divadlo Archa, v Běhám pro děti portovní akce na podporu dětí z dětkých domovů Václavké námětí, v Putování ve větvích interaktivní předtavení v rámci výtavy Le Sladovna Píek, v www. galerievaclavapaly.cz www. balbinka.cz www. mbpfw.cz www. operabarocca.cz www. archatheatre.cz www. dejmedetemanci.cz www. ladovna.cz Concerto Glaico výtava čekého klářkého a bižuterního průmylu Tokánký palác na Hradčankém námětí, do www. czechartofgla.com VAMOS verniáž malíře Matěje Lipanovkého Foyer Divadla Komedie, v Potrava pro tělo i duši přednáška o zdravém životním tylu Útřední knihovna Praha, v Tendence veletrh dekorací, tolování a bytového textilu Výtaviště Praha Holešovice, do www. divadlokomedie.cz www. mlp.cz www. incheba.cz 22. Haydnovy hudební lavnoti zahajovací koncert přehlídky taré hudby Zámek Dolní Lukavice, v www. haydn-fetival.eu Barování e Sandrou Novákovou hudební večer v podání známých i doud neznámých umělců, Malotranká beeda, ve www. malotranka-beeda.cz Time zero pořad hrnující dnešní znaloti o vemíru a jeho vývoji Štefánikova hvězdárna, v The Body Preent fyzické divadlo na hranici fahion how Experimentální protor NoD, ve www. obervatory.cz www. nod.roxy.cz

3 17 16 Ludmila tředa Naděžda Kryštof Zita obota Oleg Matouš Darina Berta tředa Jaromír Zlata Andrea obota Jonáš Václav Michal Jeroným Na útěku lavnotní předtavení k 80. narozeninám Jany Štěpánkové Divadlo Ungelt, v Pharrell William koncert několikanáobného držitele ceny Grammy O2 Arena, ve www. divadloungelt.cz www. o2arena.cz Židovké mytické melodie zahrané duetem Shonertových na houle a piano Španělká ynagoga, v www. jewihmueum.cz Soudobé dílo Williama Shakepeara ve 120 minutách 37 her, 154 onetů a 3 herci Divadlo v Dlouhé, v www. divadlovdlouhe.cz Hradišťan koncert v rámci Vinobraní na Pražkém hradě Teraa Jízdárny Pražkého hradu, v Omý větadíl muzikál nezapomenutelnými hity lovenké kupiny Elán Divadlo Kalich, ve Kafka 24 hra, která je inpirovaná poledním rokem života Franze Kafky Dejvické divadlo, v Tarru Riley jamajký reaggae umělec nového milénia Lucerna Muic Bar, ve Tančírna hra o taneční kavárně, která pojuje lidké oudy tancem Divadlo Radka Brzobohatého, v Soudobý romantik retropektivní výtava Otty Pechka Klementinum, výtavní chodba, do www. kulturanahrade.cz www. divadlokalich.cz www. dejvickedivadlo.cz www. muicbar.cz www. divadlorb.cz www. nkp.cz 4. Kunratické vinobraní olava kvalitního vína doprovázená bohatým programem Kunratická Tvrz, v www. kunratickevinobrani.cz Slavnotní koncert k Roku čeké hudby 2014 dirigentem Janem Kučerou Rudolfinum, v www. cekafilharmonie.cz Říše zvířat předtavení o odvrácené traně herecké profee Studio Hrdinů, ve www. tudiohrdinu.cz Prten pana Nibelunga hudební komedie o tarém germánkém rodu ze 13. toletí Semafor, v www. emafor.cz Láky jedné plavovláky plavovláky jedné láky na motivy filmu M. Formana Hua na provázku v Brně, v www. provazek.cz 365 dní Slavnoti pravého na Moravě a levého břehu Vltavy Měta Klecany a Roztoky již čtvrtým rokem pořádají kulturní fetival pro širokou veřejnot - Slavnoti pravého a levého břehu Vltavy. Akce, kterou polu měty pořádá kupina mítních umělců, nabídne 13. září návštěvníkům petrou škálu hudebních i divadelních předtavení. Nebudou chybět ani různé umělecké workhopy pro všechny věkové kategorie. Napadlo mě, proč e nepojit kamarády, taroty, umělci a neupořádat fetival na zelené louce u Vltavy, popala hlavní myšlenku událoti organizátorka Slavnotí Blanka Laurychová. Zároveň tím vytihla uvolněnou atmoféru uplynulých ročníků. Na malebných březích Vltavy měli v minulých ročnících obyvatelé Klecan a Roztok příležitot rozvíjet ouedké vztahy, potkat e mítními umělci, jakožto i náhodnými kolemjdoucími. Fakt, že fetival dýchá rodinnou atmoférou, však neznamená, že bude nouze o velká jména z uměleckého věta. Leto e na fetivalu předtaví například legendární herecké ukupení z Divadla Sklep, americký píničkář Jutin Lavah, nebo držitelé ceny Anděl v kategorii Objev roku 2010 Republic of Two. Pořadatelé nezapomínají dát protor také regionálním kapelám. Fetivalu e můžete zúčatnit zcela zdarma, zpoplatněn je pouze převoz pře Vltavu. Za ymbolických 50 Kč zíkáte papírový náramek, díky němuž je zaručen neomezený pohyb mezi břehy. www. lavnotibrehu.cz

4 í ě Kočár Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu; foto PhDr. Jan Kramář, Čeká pošta,.p., Poštovní muzeum Zapřažená kráa Kočáry, aně a noítka toletí Velkolepá výtava hitorických dopravních protředků z Čech, Moravy a Slezka. 20. rpna 19. října 2014 Otevřeno denně hod. Jízdárna Pražkého hradu Vedle luxuních kočárů budou vytaveny rozmanité druhy aní a noítek dokládajících technologickou a uměleckou zručnot našich předků. Pro vytvoření předtavy o kráe hitorických přežení nezůtanou bez povšimnutí ani potroje koní nebo livreje loužících. Pohled do věta dětí zprotředkují dobové hračky. Návštěvníci na výtavě patří např. kočár T. G. Maaryka, zlatý vůz olomouckých bikupů a řadu dalších. Říjen 1 STŘEDA 1 Igor 2 Olívie/Oliver 3 Bohumil obota 4 František 5 Eliška 6 Hanuš 7 Jutýna STŘEDA 8 Věra 9 Štefan/Sára 10 Marina 11 obota Andrej 12 Marcel 13 Renáta 14 Agáta 15 STŘEDA Tereza Petr Kolář peciální akutická how Kulturní dům Hronovická v Pardubicích, v Trace/ Stopy galerie otevírá po rekontrukci fotografickou výtavou Galerie Rudolfinum, do Hodiny a klenoty 23. mezinárodní pecializovaná výtava Výtaviště Praha Holešovice, do Pilner Fet ukázka hitorické tradice pivovarnického řemela pivovar Plzeňký Prazdroj www. kcpardubice.cz www. galerierudolfinum.cz www. hodinyaklenoty.cz www. pilner-urquell.cz Pohádkový vět Zdeňka Smetany končí výtava výtvarníka animovaného filmu Mueum Kampa, do www. mueumkampa.cz Další roky ve tejnou dobu předtavení o láce tárnoucího páru Divadlo Bez zábradlí, v Deignblok propagace a přehlídka deignu ve všech jeho podobách Nákladové nádraží Žižkov, do www. bezzabradli.cz www. deignblok.cz Šoa drama dvou hrdinů, kteří e nikdy nepoznali, ale pojuje je podobný oud Švandovo divadlo, v www. vandovodivadlo.cz Adam a Eva muzikálová komedie pojednávající o vzniku věta, lidí a láky Divadlo Broadway, v www. divadlo-broadway.cz Antoinetta královna Francie muzikál o jedné velké ženě a revoluci Divadlo Hybernia, v Višňový ad komedie o čtyřech dějtvích na motivy A. P. Čechova Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, v O štětí přednáška Ivo Tomana o tom, jak zvýšit vé okamžité štětí Velký ál Lucerna, ve Čtyři vraždy tačí, drahoušku předtavení hotujícího ouboru Aqualung Žižkovké divadlo Járy Cimrmana, v Anda-Louie Bogza píňový recitál ólitky Opery Národního divadla Stavovké divadlo, v Da Filmfet 9. ročník fetivalu německy mluvených filmů Kino Lucerna/ Atla, do www. hybernia.cz www. aldovo-divadlo.cz www. lucpra.com www. zdjc.cz www. narodni-divadlo.cz www. goethe.de

5 16 16 Havel 17 Hedvika 18 obota Lukáš 19 Michaela 20 Vendelín 21 Brigita 22 STŘEDA Sabina 23 Teodor 24 Nina 25 obota Beáta 26 Erik 27 Šarlota/Zoe 28 Státní vátek 29 STŘEDA Silvie 30 Tadeáš 31 Štěpánka Signal fetival větelné intalace, které rozzáří kráy Prahy různá míta v Praze, do The Bet Of Hollywood Movie Muic hraje Bohemian Symphony Orchetra Obecní dům, ve www. ignalfetival.com www. obecnidum.cz Hodinový hotelier komedie o dvou penzitech a jednom mileneckém páru Divadlo na Vinohradech, v www. divadlonavinohradech.cz Marta Kubišová nebývalou ochotou hot večera ředitel divadla M. Hein Divadlo Ungelt, v www. divadloungelt.cz Ženká epopej autorké monodrama o životě a díle Alfone Muchy Divadlo Bez hranic, v Collegium 1704 v Rudolfinu/ Bejun Mehta americký kontratenor Rudolfinum, v Perly wingu II O. Havelka a Melody Maker zahrají wing 30. a 40. let 20. toletí Útřední knihovna Praha, v Ztracená exitence: Vařparáda komedie o partě kamarádů, jídle a vaření Studio Ypilon, v Thi Place výtava 12 větových fotografů a jejich pohledu na Izrael DOX Centrum oučaného umění, do Aaf Avidan akutický koncert v rámci turné Back to Baic Forum Karlín, ve www. divadlobezhranic.cz www. collegium1704.com www. mlp.cz www. ypilonka.cz www. dox.cz www. forumkarlin.cz Ohlušující pach bílé hra o Vincentu van Goghovi, kterého obklopují jen bílé zdi Nová céna ND, v www. novacena.cz Soňa Červená: Tím vším jem žila interaktivní výtava o životě operní pěvkyně Novomětká radnice, do Koncert pro republiku Má vlat v podání Symfonického orchetru hl. m. Prahy FOK Obecní dům, v www. nrpraha.cz www. fok.cz Hovory o štětí mezi čtyřma očima příběh tří mileneckých párů a jedné čivavy Divadlo Studio DVA, v www. tudiodva.cz Jakub Zomer Trio abolvent Konzervatoře Jarolava Ježka v doprovodu bicích a kytary Jazzboat, ve www. jazzboat.cz Obrazy a platiky vytavují Jarolav Valečka a Markéta Korečková Galerie 1 ve Štěpánké ulici, do www. galerie1.cz Koncertní cyklu Collegium 1704 v Rudolfinu zahajuje 21. října a nabídne výjimečné hudební zážitky B. Mehta 365 dní na Moravě V koncertním cyklu Collegia 1704 novým názvem Collegium 1704 v Rudolfinu e opět předtaví mimořádné pěvecké oobnoti. Vedle nejuznávanějšího kontratenority oučanoti Bejuna Mehty (21. října 2014) e Rudolfinum rozezní hlaem prolulé kanadké opranitky Kariny Gauvin (18. litopadu 2014), která zatoupí původně anoncovanou Saru Mingardo. Poprvé pak bude v rámci tohoto cyklu předtaven šarm francouzké barokní hudby v podání první dámy francouzkého baroka Sandrine Piau (28. dubna 2015). Novinkou je érie tří koncertů, které jou vyhrazeny trojhvězdí lavnotních mší: čeké premiéře Zelenkovy Mše Divi Xaverii (15. a 16. proince 2014), Mozartově Mši c moll (24. února 2015) a především Bachově Mši h moll (30. a 31. března 2015), jejímž provedením Collegium 1704 na jaře 2015 ymbolicky připomene 10. výročí vého vzniku. Vtupenky: Kč ( Kč pro tudenty, eniory ad.) www. collegium1704.com V. Luk dirigent

6 í ě Hlavní mediální partner Generální partner Vtupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , Litopad SOBOTA 1 Felix NEDĚLE 2 Pam. zenulých PONDĚLÍ 3 Hubert 4 Karel/Karla tředa 5 Miriam 6 Liběna 7 Sakia obota 8 Bohumír 9 Bohdan 10 Evžen 11 Martin 12 tředa Benedikt 13 Tibor 14 Sáva 15 Leopold 15 obota Lia Stanfield koncert ikony R n B, oulu a popu 80. a. let Velký ál Lucerna, v www. lucpra.com To nejlepší z Labutího jezera předtavení obahující nejdůležitější cény z baletu Divadlo Hybernia, v www. hybernia.eu Yamato Raion: Howl of lion velkolepá hudební how japonkého bubenického ouboru Kongreové centrum Praha, ve www. kcp.cz Cíař Rudolf II. e vrací do Prahy Čeští běratelé nakupují rudolfinké umění výtava Hlavní budova muzea, do www. muzeumprahy.cz Degutace v Moravké vinotéce Vinařtví Sonberg degutace vín Moravká vinotéka v Brně, v www. moravka-vinoteka.cz Tajemné dálky Symbolimu v čekých zemích obáhlý výtavní oubor Muzeum umění v Olomouci, do www. olmuart.cz Nouvelle Prague mezinárodní hudební howcae fetival Areál pivovaru Staropramen, do Hra kouzel a magie interaktivní rodinné předtavení Divadlo kouzel Pavla Kožíška, ve Gopel Time party Zuzana Stirká a hoté v zábavně hudební how Divadlo Semafor, v Suška_Rai výtava ocelových kulptur dvou ochařů Botanická zahrada Troja, do Můj atla věta předtavení pro děti, které mají tále více otázek o větě Divadlo Minor, v 9.30 www. nouvelleprague.com www. divadlokouzel.cz www. emafor.cz www. botanicka.cz www. minor.cz Klubová noc Strun podzimu zakončení fetivalu alternativní hudební přehlídkou Klub Roxy a experimentální protor NoD, v www. trunypodzimu.cz Fetival wingové hudby koncert Grace Kelly & Quintet a Bohemia Big Band Národní dům na Vinohradech, v Smrt kmotřička výtava zaměřená na umělecké ztvárnění mrti Čeké muzeum hudby, do Billy Roche Slož mě něžně irká komedie o komediantech a jednom boxerovi Národní divadlo moravkolezké v Otravě, v www. nardum.cz www. nm.cz www. ndm.cz

7 Otmar Mahulena Romana tředa Alžběta Nikola Albert obota Cecílie Klement Emílie Kateřina tředa Artur Xenie René obota Zina Ondřej Famou Swing Melodie americká i čeká jazzová hudba Klub Reduta, v Horečka obotní noci autory hudby legendárního muzikálu jou Bee Gee Divadlo Kalich, v www. redutajazzklub.cz www. divadlokalich.cz Collegium 1704 v Rudolfinu/ Karina Gauvin prolulá kanadká opranitka Rudolfinum, v www. collegium1704.com Tue Blue - Juwana Jenkin & Her Mojo Band energické blue z Philadelphie Klub Jazzdock, v www. jazzdock.cz Giovanni Battita Piranei ( ) výtava tvorby jedné z nejvýraznějších potav větové grafiky, Clam-Gallaův palác, do www. ngprague.cz La Bayadère nové natudování baletního předtavení z protředí Indie Státní Opera Praha, v Klaxon koncert londýnké new rave kupiny Lucerna Muic Bar, ve www. narodni-divadlo.cz www. muicbar.cz Sage Franci + Karaoke Tundra nejvýznamnější koncert jednoho z nezávilých rapperů Klub Podnik, ve www. agefranci.net Fetival francouzkého filmu přehlídka oučané francouzké kinematografie Světozor/ Lucerna a další pražká kina, do www. fetivalff.cz Tartuffe Impromptu! cénické, hudební a herecké variace na klaickou hru Moliera Národní divadlo, v www. narodni-divadlo.cz Vypaná Fixa koncert legendární punkové kapely Klub Fléda v Brně, ve www. fleda.cz Štedrej večer natal, koledy přichytal výtava jedinečné oukromé bírky Muzeum jižního Plzeňka v Blovicích, do www. muzeum-blovice.cz Imagination fetival elektronická hudba dvaceti mezinárodních interpretů Výtaviště EXPO Letňany www. imaginationfetival.cz Artfet 2. ročník veletrhu výtvarného umění Výtaviště Čeké Budějovice, do www. vcb.cz Zimohraní: Chorea Bohemica & Luděk a Bára Munzarovi adventní koncert Kotel vatého Šimona a Judy, v www. choreabohemica.cz Soutěž e ZOO Mořký vět Zíkejte vtupenky do věta piraní, žraloků a dalších zajímavých podmořkých živočichů! 365 dní na Moravě Soutěž dárkem Zoo Mořký vět vznikla v době, kdy mořká akvaritika nebyla ještě tolik rozšířená. Expozice byla otevřena pouze malými akvárii, z nichž největší mělo objem litrů mořké vody. Mořký vět měl však u návštěvníků velký úpěch. Proto ZOO potupně rozšiřovala počty chovaných druhů a přibývajícími znalotmi a zkušenotmi e také putila do tavby nových, čím dál větších nádrží. V oučané době největší nádrž obývají žraloci. 1. Ve kterém roce vznikla ZOO Mořký vět? 2. Jaký objem má nádrž, ve které mají v oučanoti domov tři druhy žraloků? Pět vyloovaných výherců obdrží rodinné vtupné 2 + 2, platné do konce března Správné odpovědi poílejte do 31. října em na adreu: Nezapomeňte uvét vou poštovní adreu.

8 í ě Dny evropkého dědictví výročí Také leto, jako už tradičně každý rok, e ukuteční Dny evropkého dědictví (EHD - European Heritage Day). Tato významná celoevropká kulturně poznávací, polečenká a výchovná akce chce vzbudit zájem lidí o vývoj evropké civilizace protřednictvím poznávání zajímavých architektonických, akrálních a technických památek. Hitoricky první Dny otevřených dveří památek e z podnětu Francie konaly již v roce 1984, tedy přeně před třiceti lety. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnoti návštěvu nejrůznějších objektů, především pak těch, které nejou běžně přítupné. V roce 1985 francouzký minitr kultury navrhl, aby e tato akce tala mezinárodní. Mezi prvními zeměmi, které e projektu zúčatnily, byly Nizozemko, Švédko, Belgie a Skotko. V roce 1991 e aktivity ve všech zemích pojily pod značkou Dny evropkého dědictví. Téhož roku e EHD poprvé konaly i v Čeké republice. K myšlence dílení polečného kulturního dědictví e dne hláí celkem 49 zemí. Od roku 1999 exituje celoevropké téma Evropa polečné dědictví, jednotlivé účatnické země i však volí vá národní témata. To letošní pro Čekou republiku má název Návraty ke kořenům. V Čeké republice proběhne zahájení 6. září v Opavě a Dny e budou konat v celé řadě čekých mět až do 14. září. V té době e veřejnoti otevřou dveře zajímavých hitorických a kulturních památek, budov a objektů, včetně těch, které nejou běžně přítupné. Souběžně akcí proběhnou rozmanité přednášky, koncerty, mětké lavnoti a outěže. Součátí Dnů evropkého dědictví budou také Indutriální topy - Den památek techniky a průmylového dědictví, kdy e v obotu 13. září návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, kláren, dolů a dalších objektů různých průmylových odvětví. V neděli 14. září bude pak pro zájemce připraven Den lázeňké architektury. Po topách ukrytých pražkých památek Buquoyký palác je barokní palácový komplex, který e nachází v amém rdci hitorické Prahy, na Velkopřevorkém námětí. Palác byl vybudován v letech Od roku 1748 patřil tarému francouzkému rodu Buquoyů. V roce 1919 e ynovec poledního přímého potomka hraběte Karla Buquoykého rozhodl palác pronajmout francouzkému tátu. Od té doby je ídlem Francouzkého velvylanectví a také tředem čeko-francouzkých vztahů. Výjimečné zpřítupnění objektu v rámci Dnů evropkého dědictví připomíná francouzkou iniciativu založení EHD. 14. září od do hodin Maarykův alonek na Maarykově nádraží vznikl původně při příležitoti vatební cety cíaře Františka Joefa I. a jeho manželky Sii. Potom loužil jako dvorní čekárna. Po rozpadu Rakouka Uherka bylo ze alonku odtraněno vše, co by mohlo připomínat monarchii. Později byl přizpůoben potřebám prezidenta Čekolovenké republiky. Kromě prezidenta v něm pobývala i řada dalších významných politických oobnotí. Z původního hononého vybavení alonku e dodne zachovaly vyřezávaný krb, zdobený dřevěný trop, lutr a kliky dveří. Na těnách jou umítěny buty T. G. Maaryka a Jana Pernera. 7. a 13. září od 9.00 do hodin Kaple v. Eliáše, která e krývá ve Vojanových adech, byla potavena v 17. toletí jako zahradní kaple v podobě jekyně, jejíž těny jou pokryty umělými krápníky, přírodními kameny a mušlemi. Půdory má tvar latinkého kříže. V kapli je pět nepříliš zřetelných obrazů z legendy o Eliášovi, zakladateli původní náboženké komunity karmelitánů. Zahrada kolem kaple byla klidným mítem pro modlitby a meditace karmelitek. Pod kaplí bylo pravděpodobně umítěno i tělo vaté Elekty, čelné předtavitelky a první převorky řádu boých karmelitánek. 6. a 7. září od do hodin

9 Významná výročí Vojta Náprtek ( ) Lída Baarová ( ) Leto v září uplyne přeně 100 let od narození jedné z nejpopulárnějších oobnotí čekého filmu 30. a 40. let minulého toletí, herečky Lídy Baarové. Tato diva a femme fatale čekého, německého a italkého filmu prožila velmi bouřlivý život. Lída Baarová, vlatním jménem Ludmila Babková, e narodila 7. září 1914 v Praze - Nulích. Po pražkých hereckých začátcích, kdy e uplatňovala především díky vému atraktivnímu vzhledu, dotala nabídku k filmování v Berlíně, kde potom natáčela v letech Během tohoto období měla milenecký poměr říškým minitrem propagandy a ověty Joefem Goebbelem. Kvůli této aféře jí v Německu bylo zakázáno veřejné účinkování i filmování. V roce 1939 e tedy vrátila do Prahy. Zde pak bydlela rodiči na Hanpaulce ve vile, kterou jim nechala ve druhé polovině třicátých let potavit. Po válce a po období výlechů a věznění emigrovala v roce 1948 do Rakouka, kde žila v útraní až do vé mrti v roce Vilu Lídy Baarové můžete vidět při procházce v pražkých Dejvicích, v Neherovké ulici. Tato dvoupodlažní budova byla potavena v letech významným architektem meziválečného období, Ladilavem Žákem. Byla koncipována jako dvojdům. Jednu čát domu obývala herečka, druhou její rodiče. Vila dodne patří mezi pražké funkcionalitické klenoty. V tomto roce i připomeneme 120. výročí úmrtí Vojty Náprtka, významného čekého vlatence, národopice a zapáleného bojovníka za pokrok. Náprtkův život byl velmi vzrušující. Během tudií práv e v roce 1848 zúčatnil revoluce v Praze a ve Vídni a po jejím potlačení emigroval do USA. Tam vytřídal různá povolání. Nakonec i v Milwaukee otevřel knihkupectví, které e brzy talo významným krajankým tředikem a základnou podporující čeké emigranty. V roce 1858 e Náprtek vrátil z emigrace zpět do Prahy. Za vydatné pomoci vé matky, Anny Fingerhutové, vytvořil z rodinného pivovaru U Halánků na dnešním Betlémkém námětí centrum čeké inteligence. Dikutovalo e zde o nejrůznějších tématech, o technickém pokroku, o emancipaci žen i o zlepšení života Pražanů. Náprtek nadále udržoval kontakty řadou Čechů žijících v zahraničí. I díky jejich přípěvkům e rozrůtala jeho bírka různých technických novinek. Proto e v roce 1862 rozhodl otevřít Čeké průmylové muzeum. Potupem čau muzeum ztratilo vé původní polání - přinášet lidem praktické ukázky pokroku, a tále větší důraz byl kladen na rozrůtající e národopiné bírky. V roce 1866 dal Náprtek potavit novou budovu, která dodne nee jeho jméno. Vedle dlouhodobých výtav jou v muzeu k vidění tálé expozice, které e věnují americkým kulturám, kulturám Autrálie a Oceánie a dalším exotickým oblatem. Dne 2. září 2014 odpoledne i Náprtkovo muzeum připomene výročí úmrtí vého zakladatele. Na nádvoří muzea proběhne koncert z děl hudebních velikánů 19. toletí, pak bude náledovat přednáška Mileny Secké. Dny měta KlaDna Tradiční dvoudenní mětká lavnot bohatým kulturním programem. Vytoupí UDG, Rybičky 48, Clou, Doctor P.P., Olympic a další areál Mětkého tadionu Sletiště carlatti veru hakepeare Komponovaný pořad pro ólový oprán, trubku, recitaci a continuo Galerie kladenkého zámku, od 19:00 pohádkový vánoční trom plněných přání Charitativní akce pro děti z dětkých domovů doprovázená kulturním programem, zahájení Adventu nám. Staroty Pavla Mětké informační centrum T. G. Maaryka 499, Kladno Tel.: , dní na Moravě

10 í ě Mody demokracie v DOXu Je oučaná podoba demokracie na útupu? Jak vlatně vůbec funguje v dnešní době? Takové a další otázky i kladou umělci z celého věta v rámci výtavního projektu Mody demokracie. Tato unikátní, vícežánrová expozice má za cíl předtavovat různé formy demokracie a zároveň vyvolávat dikuzi o jejím budoucím měřování. Jednotliví tvůrci ve polupráci uměleckým ředitelem DOXu Jarolavem Andělem ukazují příběhy na všech možných úrovních fungování demokracie: od mětkých čtvrtí, mět, velkomět, autonomních oblatí až k malým a velkým tátům. Výtava je rozdělena do šeti oddílů podle tématu a geografie. Evropu zatupují celkem tři okruhy: Itálie a její příběh oužití tří etnických kupin v autonomní oblati Jižní Tyrolko; Iland a jeho ceta k nové podobě demokracie; a nakonec čeký oddíl, jenž mapuje práci několika občankých družení a iniciativ. Celou výtavu doprovází velké množtví akcí pro veřejnot, na nichž e podílí domácí i zahraniční organizace. Projekt je realizován Německým hitorickým muzeem, za vydatné podpory Rady Evropy a Evropké unie. Výtavu lze navštívit od do www. dox.cz DRUHÁ NEJOŠKLIVĚJŠÍ STAVBA SVĚTA! BUDETE JI MILOVAT! OBSERVATOŘ RESTAURACE BAR ONE ROOM HOTEL MINIGOLF OTEVŘENO DENNĚ První multimediální divadlo na větě GRAFFITI Kouzelný cirku legendy magické PRAhy cocktail 012-The BeT of human locomotion AnTIKódy národní třída 4, Praha 1 TADEUSZ RÓŻEWICZ Čeká premiéra P AST Mahlerovy ady 1 / Prague 3 / Pražký divadelní fetival německého jazyka

11 365 dní Strahovká knihovna Strahovký klášter je nejtarší premontrátký klášter v Čechách Strahovký klášter Strahov Navštivte v něm druhou nejtarší klášterní knihovnu u ná. Seznamte e jednou z nejlépe zachovaných hitorických bírek knih, rukopiů a prvotiků ve třední Evropě. Zatavte e nad mapami a glóby a užaněte nad jedinečnou výzdobou Filoofického álu, Teologického álu, nad frekami a nad exponáty v Kabinetu kuriozit. Strahovké nádvoří 1/132, Praha 1 Otevřeno denně: 9 12 a tel Privátní prohlídky: tel Studovna út a čt 9 16, pá tel , Karlovo námětí, Praha Romantický novomětký klavír Klavírní koncert na téma Píeň čeká Hitorické lavnoti a řemelný trh Bohatý hitorický program a přehlídka dobových řemeel Fieta Elegante Elegantní latino tančírna v rdci Prahy Retro foto výtava JOVAN DEZORT Co odnel ča ( ) Staromětká radnice v Praze Křížová chodba a Rytířký ál K 80. narozeninám autora a 60 letům profeionální činnoti. Co uvidíte? Praha a její proměny, Ze všedního života, Kultura, Oobnoti, Venkov, Sport, Zahraničí, K pobavení Muzeum hlavního měta Prahy Vltava a Podkalí z archivu polku Vltavan Podkalká celnice na Výtoni Rašínovo nábřeží 412, Praha 2 Otevřeno: út ne hod. na Moravě

12 í ě JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Praha 1, Školká 15, zápi. kancelář tel , ekretariát: Zámek v Roztokách otevřen Přijďte i prohlédnout nové expozice: Vrchnotenká práva pantví Život v letoviku tředa, hodin ZVEME VÁS DO MUZEA PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ Chcete vědět, co krývá architektonický kvot na břehu Vltavy? Navštivte Muzeum pražkého vodárentví a úpravnu vody v Praze Podolí a podívejte e na Prahu z kráné vyhlídky.» Objednávky vtupenek jou pře Tickettream - nebo kde najdete i kompletní eznam prodejních mít.» Cena vtupenky: 150 Kč, pro kupiny 10 oob/1300 Kč, 20 oob/2500 Kč Termíny prohlídek: Čtvrtek , , hod.» Sobota - jednou za měíc, druhou obotu v měíci v a hod. Pražké vodovody a kanalizace, a.. Muzeum pražkého vodárentví Podolká Praha 4 vyučujeme 30 cizích jazyků včetně češtiny pro cizince v centru Prahy 1 okolí Václavkého námětí vyučují pouze aprobovaní učitelé KURZY PRO VEŘEJNOST, POMATURITNÍ STUDIUM KURZY V PODNICÍCH STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ gallery café v Jízdárně Pražkého hradu galerie / kavárna / obchod U Prašného motu 53 Pražký hrad, Praha otevřeno denně Právě podzim je vhodné období k návštěvě Otevřeno So, Ne, vátky hod. do MUZEUM MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVYV PRAZE Vozovna Střešovice Patočkova 4, Praha 6 Info

13 Národní Svatováclavká pouť koncelebrovanou mší vatou ve Staré Bolelavi (v 10 hodin) Mot evropké měto portu 2015 AUTODROM ( polygonem) HIPODROM (a fotbal-golfové hřiště) AERODROM (vyhlídkové lety, tandemové ekoky) AQUADROM (kryté i venkovní koupaliště mnoha vodními atrakcemi) IN-LINE DRÁHY (jezero Benedikt dráha 2 km, hipodrom dráha 3 km, jezero Matylda dráha 4 km) JEZERO MATYLDA (wakeboarding, vodní kútry, lodičky, šlapadla, venkovní poilovací troje, rybaření, cyklitika, in-line brulení) CYKLISTICKÉ STEZKY A TRATĚ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ SKATEPARK Po pořádném portovním zážitku můžete navštívit: HRAD HNĚvíN KOSTEL NANEbEvZETí PANNY MARIE (přetěhovaný kotel) PODKRUšNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM (hornický kanzen) na Jindřichův Hradec Nechte e okouzlit barvami podzimu v Čeké Kanadě Panká 136/I tel.: , 365 dní Moravě září Slavnoti Adama Michny 5. října polečná cyklovyjížďka Jindřichohradecký pedál aneb po topách Emy Detinnové Interaktivní průvodce mětem Večerní toulky bájným Hradcem

14 í ě Okénko do zimy Kam v Praze Stromboli, velký koncert kultovní kupiny omdeátých let www. o2arena.cz Výtava Cíař Rudolf II. e vrací do Čech www. muzeumprahy.cz 15. fetival Pražké vánoce www. praguechritma.cz Adventní koncerty Čeké filharmonie www. cekafilharmonie.cz Deign Supermarket - 8. ročník mezinárodního fetivalu oučaného deignu www. deignupermarket.cz Baletní předtavení Loukáček Vánoční příběh www. narodni-divadlo.cz Gatronomický veletrh Top Gatro & Hotel www. top-gatro.cz Čekolovenký ple v Obecním domě www. cekolovenkyple.cz Co e chytá mimo Prahu Tematické proincové jízdy parního vlaku z Jindřichova Hradce www. infocentrum.jh.cz Betlémy, tentokrát tištěné papírové betlémy ze oukromých a muzejních bírek www. muzeum-roztoky.cz Vánoční výtava kleněných ozdob v Zámeckém klepení www. litomyl.cz Přehlídka animovaného filmu Olomouc www. pifpaf.cz Informační tředika Pražká informační lužba: Staromětké námětí 1, Praha 1 Rytířká 31, Praha 1 Letiště V. Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6 Malotranká motecká věž (pouze od do ) www. praguewelcome.cz Čeká centrála cetovního ruchu CzechTourim: Vinohradká 46, Praha 2 Staromětké námětí 5, Praha 1 www. czechtourim.cz Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4, Praha 1 www. icm.cz Dopravní podnik hl. m. Prahy: Magitrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 Metro Muzeum, Praha 1 Hlavní nádraží, u vtupu do metra C, Praha 2 Metro Anděl, vtup z křižovatky Anděl, Praha 5 Letiště Václava Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6 Metro Hradčanká, Praha 6 www. dpp.cz Předprodeje vtupenek Ticketpro Ticketprotal Ticket Art Tickettream.cz Bohemia Ticket Eventim www. ticketpro.cz www. ticketportal.cz vtupenky. ticket-art.cz www. tickettream.cz www. bohemiaticket.cz www. eventim.cz Užitečné odkazy Portál hlavního měta Prahy: www. praha.eu Pražký kulturní přehled: www. pragueout.cz Tipy na dovolenou a výlety: www. kudyznudy.cz www. doprirody.com www. vyletnik.cz Turitický průvodce po ČR: www. atlaceka.cz Cyklitické tray ČR: www. cyklotray.cz Internetový portál pro volný ča: www. kdykde.cz Informace o jízdních řádech: www. jizdnirady.cz Soutěž Správné řešení outěže ze trany 7 polu kontaktními údaji poílejte do 31. října na ovou adreu: Správné odpovědi na outěžní otázky z minulého vydání Léto 2014 zněly: 40 let a Příběh Veletržního paláce. Seznam výherců najdete na

soutěž o vstupenky dní dní v Praze zima 2014/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace

soutěž o vstupenky dní dní v Praze zima 2014/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace outěž o vtupenky 365 dní na Moravě zima 2014/2015 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě ING. PETER KOVARČÍK ve polupráci mti new york uvádí muzikál BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS MUZIKÁL S

Více

dní dní v Praze jaro 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

dní dní v Praze jaro 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky 365 dní na Moravě outěž o vtupenky jaro 2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL KAŽDÝ SI VYBERE! HUDBA/LIBRETO KOLLER KODYM DVOŘÁK P.B.CH. / BELKO VĚTŠÍ NEŽ MALÉ

Více

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014. PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí.

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014. PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí. ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014 NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí. OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH

Více

dní v Praze léto 2012 volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace

dní v Praze léto 2012 volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace léto 2012 volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace Program pro děti hry, soutěže, divadélko! POŘADATELÉ: PARTNEŘI: Žižkovské PIVO BRANÍ FESTIVAL MALÝCH A MINI ČESKÝCH PIVOVARŮ 8. června (pátek)

Více

Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva

Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva Diakonie církve bratrké 2 0 0 7 Výroční zpráva 7 2 0 0 Obah t r a n a Úvodní lovo... 3 Základní údaje o Diakonii CB... 4 Betheda domov pro eniory a lidi handicapem... 4 Zpráva o činnoti Kruhu prátel Bethedy...

Více

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 8/2014

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 8/2014 ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 8/2014 NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY Staroměstská radnice noční prohlídky v srpnu Také v červenci lze navštívit Staroměstskou radnici netradičně v

Více

strana 4, 5 Spectaculare poprvé festival hudby, tance, divadla Do divadla lednové programy pražských divadel Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky

strana 4, 5 Spectaculare poprvé festival hudby, tance, divadla Do divadla lednové programy pražských divadel Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky J Ž Š Ž J strana 2 Praha strašidelná každoroční závod pro děti i celé rodiny Kam s tím? jak likvidovat nejen vánoční stromek strana 3 Rok české hudby rozhovor s Lenkou Dohnalovou Polka i valčík taneční

Více

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce

www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce www.prague.eu Praha do kapsy Váš praktický průvodce 1 Název: Praha do kapsy Text: Pražská informační služba Prague City Tourism Foto: Pražská informační služba Prague City Tourism, Shutterstock a Eddie

Více

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled.

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled. PRAŽSKÝ 08*2015 přehled KULTURNÍCH POŘADŮ soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů 30 Kč www.prazskyprehled.cz na Harfě O víkendech letní kino na střeše VSTUP ZDARMA vedle areny

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Věda a technika Dobrodružství, které vás bude bavit!

Věda a technika Dobrodružství, které vás bude bavit! quadrio-inzerat-lp1-53x70mm-v1.pdf 1 24. 2. 2015 17:19:09 C M Y CM MY strana 2 Jarní procházení naučné akce PIS Se zdravou stravou zdravý duch strana 3 Islandský život rozhovor s Renatou Emilsson Peškovou

Více

DOX vystavuje ideologický plakát Plakát v souboji ideologií 1914 2014

DOX vystavuje ideologický plakát Plakát v souboji ideologií 1914 2014 strana 2, 3 harovat auto? aneb auto nemusíte vlastnit tále mladý FOK rozhovor s ředitelem Danielem obotkou strana 4, 6 Hudební březen další nabídka pořadů k Roku české hudby Do Benátek...... nad Jizerou

Více

Otevírá se zahrada rajská

Otevírá se zahrada rajská Antik_P1:estava 1 23.10.2014 11:32 ZVEME VÁ K LAKAVÉ NÁVŠTĚVĚ! strana 2 Cesta domů podpora důstojného umírání Podzimní procházení tradiční výběr z akcí PIky strana 3 Vyšehradský objev rozhovor s Ladislavem

Více

FOTOHÁDANKY. dní v Praze. zima 2010/11. volný čas a kultura. tipy, kalendář, soutěže, informace

FOTOHÁDANKY. dní v Praze. zima 2010/11. volný čas a kultura. tipy, kalendář, soutěže, informace zima 2010/11 NA STARÉM RYNKU GENIÁLNÍ ČECH volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace kalendář MUZIKÁLOVÁ A OPERETNÍ KLASIKA V PROSINCI 2010! Vstupenky v síti TicketArt a CK Čedok, v obvyklých

Více

dní v Praze léto 2010 FOTOHÁDANKY FOTOHÁDANKY volný čas a kultura KAM NA VÝLET? KRÁLOVSKÁ OBORA tipy, kalendář, soutěže, informace

dní v Praze léto 2010 FOTOHÁDANKY FOTOHÁDANKY volný čas a kultura KAM NA VÝLET? KRÁLOVSKÁ OBORA tipy, kalendář, soutěže, informace 90 léto 2010 KRÁLOVSKÁ OBORA KAM NA VÝLET? volný čas a kultura tipy, kalendář, soutěže, informace 90 kalendář Letní scéna Divadla Ungelt pod otevřeným nebem na hradčanském Novém Světě červen srpen 2010

Více

strana 4, 5 Operní přehlídka velký festival hudebního divadla Do divadel programy pražských divadel

strana 4, 5 Operní přehlídka velký festival hudebního divadla Do divadel programy pražských divadel strana 2 Únorové procházení tradiční přehled akcí PISky Nevyhazujte! darujte za odvoz strana 3 O poezii i městě rozhovor s Olgou Szymanskou Tisíce míčků hravá instalace v Goethe-Institutu strana 4, 5 Operní

Více

strana 4 Výročí a pozvánky duben v Roce české hudby Běh pro světlušku originální příležitost jak pomoci Veletržní palác na sklonku dvacátých let

strana 4 Výročí a pozvánky duben v Roce české hudby Běh pro světlušku originální příležitost jak pomoci Veletržní palác na sklonku dvacátých let strana 2 Bolavá záda co na ně platí a proč bolí Kupujete ledničku? jak vybrat nejvýhodněji bílé zboží strana 3 Jiřinou Klevstigh rozhovor s Češkou na švédské radnici Irské šperkařství v galerii KusKovu

Více

> / { ³ { ` Þ Û «ÞLÕ >Ä

> / { ³ { ` Þ Û «ÞLÕ >Ä 2 INFORMACE / INZERCE říjen 2012 Výběr z vlastivědných akcí PI Kam v říjnu na procházku? Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz. (Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno

Více

Jazz v továrně série koncertů v holešovické La Fabrice Programy divadel kam na představení v únoru

Jazz v továrně série koncertů v holešovické La Fabrice Programy divadel kam na představení v únoru Do kostelů sv. Václava dny otevřených dveří I špatná je lepší... výsledky testu úsporných žárovek Žena v jazzu rozhovor s Janou Koubkovou Střed světa na Kampě jarní slavnosti na Malé Straně Jazz v továrně

Více

Zpravodaj pro incoming 12/2013

Zpravodaj pro incoming 12/2013 Zpravodaj pro incoming 12/2013 Obsah tohoto čísla: Novinky z PIS: Vánoce, Silvestr a Nový rok - Nový komunikační vizuální styl pro Prahu v oblasti cestovního ruchu - Nová doména pro oficiální turistický

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

volný čas a kultura červen prosinec 10 informace, tipy a zajímavosti pro malé i velké

volný čas a kultura červen prosinec 10 informace, tipy a zajímavosti pro malé i velké volný čas a kultura červen prosinec 10 informace, tipy a zajímavosti pro malé i velké kalendář akcí PŘIJEĎTE SI S DĚTMI UŽÍT PLZEŇ! www.plzen.eu Je tu víkend a nevíte, kam jet s dětmi na výlet? Nabízíme

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři,

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři, editorial obsah Vážení a milí čtenáři, lidová pranostika říká, že únor bílý, pole sílí. Sice nám letošní zima sněhu nadělila zatím velmi málo, dalo by se říci téměř žádný, ale my přesto doufáme, že náš

Více

Zpravodaj pro incoming 8/2013

Zpravodaj pro incoming 8/2013 Zpravodaj pro incoming 8/2013 Obsah tohoto čísla: Novinky z PIS: Ze srpnových přednášek a vycházek PIS Významná výročí Památky: Cestovní ruch a gastronomie: - Mezinárodní den kuchařů Nově v srpnu Právě

Více

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA. 16. 7. Čtvrtek 20:00 To nejlepší ze světových muzikálů 21:00 Love stories - příběhy lásky (Duch, Pretty woman...

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA. 16. 7. Čtvrtek 20:00 To nejlepší ze světových muzikálů 21:00 Love stories - příběhy lásky (Duch, Pretty woman... na Harfě Harfě nanaharfě O víkendech letní kino na střeše - VSTUP ZDARMA www.letniscenanaharfe.cz ČERVENEC 2015 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK DIVADLA KONCERTY FESTIVALY GALERIE PRAŽSKÝ HRAD KLÁŠTERY BOHOSLUŽBY

Více

KAM. Souká pavouk svoje sítě, v babím létě víc než hbitě. po Česku ZDARMA. První český Klobáskofest Za vínem na jižní Moravu Fajne babí léto

KAM. Souká pavouk svoje sítě, v babím létě víc než hbitě. po Česku ZDARMA. První český Klobáskofest Za vínem na jižní Moravu Fajne babí léto Turistický magazín KAM ročník VII., zaří 2013 po Česku ZDARMA Souká pavouk svoje sítě, v babím létě víc než hbitě První český Klobáskofest Za vínem na jižní Moravu Fajne babí léto www.kampocesku.cz KAM

Více

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 7/2014

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 7/2014 ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 7/2014 NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY Staroměstská radnice noční prohlídky v červenci Také v červenci lze navštívit Staroměstskou radnici netradičně

Více

Automobily Praga na Letné

Automobily Praga na Letné strana 2 Běhání po městě volte zdravé trasy Čmoudí vám pod nos? jak se bránit kouři z komínu strana 3 Rozprávění s knihami rozhovor s Marií Válkovou Ozdobní jelínci netradiční české šperky strana 4 ázavský

Více

KVĚTEN 2009 FENOMÉN MARTINŮ V NÁRODNÍM MUZEU

KVĚTEN 2009 FENOMÉN MARTINŮ V NÁRODNÍM MUZEU str.3 Z pokladů NM, JAROSLAV MACHÁT str.11 ZAŠLÝ SVĚT ŽIVOTA V MARIN- GOTKÁCH Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str.11 ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ KVĚTEN 2009 V NÁRODNÍM MUZEU

Více