dní dní v Praze podzim 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dní dní v Praze podzim 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky"

Transkript

1 365 dní na Moravě outěž o vtupenky podzim 2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace

2 í ě Svatováclavký koncert Václava Hude ka ZDARMA PRO OBÈANY PRAHY 1! ÚÈINKUJÍ: a jeho hot POD ZÁŠTITOU STAROSTY MÈ PRAHA 1 OLDØICHA LOMECKÉHO VÁCLAV HUDEÈEK houle JIØÍ STIVÍN a MARKÉTA STIVÍNOVÁ étny MARTIN KOT akordeon MAGDALENA A JOHANNA HANIKOVÁ houle, klavír ŽES OVÝ SOUBOR PRAŽSKÉ KONZERVATOØE, um. ved. JIØÍ ŠEDIVÝ PRAGA CAMERATA, dirigent PAVEL HÙLA PALÁC ŽOFÍN, 29. záøí 2014 od hod. MIMOØÁDNÝ KONCERT VÁCLAVA HUDEÈKA A JEHO HOSTÙ JE PØIPRAVEN PRO OBÈANY PRAHY 1 ZDARMA. VSTUPENKY BU- DOU K VYZVEDNUTÍ PROTI PØEDLOŽENÍ OP S TRVALOU ADRE- SOU V PRAZE 1 OD 1. ZÁØÍ 2014, KAŽDÉ PONDÌLÍ, STØEDU A PÁ- TEK OD DO U MICHAELY MADEJOVÉ (MICHAELA. 7. PATRO, È. KANCL. 705, ÚMÈ PRA- HA 1, VODIÈKOVA 18 Září 1 2 Adéla 3 Bronilav 4 Jindřiška 5 Bori 6 Bolelav 7 Regína 8 Mariana 9 Daniela 10 Irma 11 Denia 12 Marie 13 Lubor 14 Radka 15 Jolana 1 Linda/Samuel tředa 3 4 obota tředa obota Veronika Bromová výtava grafiky a fotografií Galerie Václava Špály, do Ivan Hla Trio koncert v tradiční čeké hopůdce Balbínova poetická hopůdka, ve Mercede-Benz Prague Fahion Weekend 2014 vátek módy Právnická fakulta UK, do Slati východní hudebně taneční předtavení orientální tématikou Clam-Gallaův palác, ve Fenomén Underground petrý eznam účinkujících Divadlo Archa, v Běhám pro děti portovní akce na podporu dětí z dětkých domovů Václavké námětí, v Putování ve větvích interaktivní předtavení v rámci výtavy Le Sladovna Píek, v www. galerievaclavapaly.cz www. balbinka.cz www. mbpfw.cz www. operabarocca.cz www. archatheatre.cz www. dejmedetemanci.cz www. ladovna.cz Concerto Glaico výtava čekého klářkého a bižuterního průmylu Tokánký palác na Hradčankém námětí, do www. czechartofgla.com VAMOS verniáž malíře Matěje Lipanovkého Foyer Divadla Komedie, v Potrava pro tělo i duši přednáška o zdravém životním tylu Útřední knihovna Praha, v Tendence veletrh dekorací, tolování a bytového textilu Výtaviště Praha Holešovice, do www. divadlokomedie.cz www. mlp.cz www. incheba.cz 22. Haydnovy hudební lavnoti zahajovací koncert přehlídky taré hudby Zámek Dolní Lukavice, v www. haydn-fetival.eu Barování e Sandrou Novákovou hudební večer v podání známých i doud neznámých umělců, Malotranká beeda, ve www. malotranka-beeda.cz Time zero pořad hrnující dnešní znaloti o vemíru a jeho vývoji Štefánikova hvězdárna, v The Body Preent fyzické divadlo na hranici fahion how Experimentální protor NoD, ve www. obervatory.cz www. nod.roxy.cz

3 17 16 Ludmila tředa Naděžda Kryštof Zita obota Oleg Matouš Darina Berta tředa Jaromír Zlata Andrea obota Jonáš Václav Michal Jeroným Na útěku lavnotní předtavení k 80. narozeninám Jany Štěpánkové Divadlo Ungelt, v Pharrell William koncert několikanáobného držitele ceny Grammy O2 Arena, ve www. divadloungelt.cz www. o2arena.cz Židovké mytické melodie zahrané duetem Shonertových na houle a piano Španělká ynagoga, v www. jewihmueum.cz Soudobé dílo Williama Shakepeara ve 120 minutách 37 her, 154 onetů a 3 herci Divadlo v Dlouhé, v www. divadlovdlouhe.cz Hradišťan koncert v rámci Vinobraní na Pražkém hradě Teraa Jízdárny Pražkého hradu, v Omý větadíl muzikál nezapomenutelnými hity lovenké kupiny Elán Divadlo Kalich, ve Kafka 24 hra, která je inpirovaná poledním rokem života Franze Kafky Dejvické divadlo, v Tarru Riley jamajký reaggae umělec nového milénia Lucerna Muic Bar, ve Tančírna hra o taneční kavárně, která pojuje lidké oudy tancem Divadlo Radka Brzobohatého, v Soudobý romantik retropektivní výtava Otty Pechka Klementinum, výtavní chodba, do www. kulturanahrade.cz www. divadlokalich.cz www. dejvickedivadlo.cz www. muicbar.cz www. divadlorb.cz www. nkp.cz 4. Kunratické vinobraní olava kvalitního vína doprovázená bohatým programem Kunratická Tvrz, v www. kunratickevinobrani.cz Slavnotní koncert k Roku čeké hudby 2014 dirigentem Janem Kučerou Rudolfinum, v www. cekafilharmonie.cz Říše zvířat předtavení o odvrácené traně herecké profee Studio Hrdinů, ve www. tudiohrdinu.cz Prten pana Nibelunga hudební komedie o tarém germánkém rodu ze 13. toletí Semafor, v www. emafor.cz Láky jedné plavovláky plavovláky jedné láky na motivy filmu M. Formana Hua na provázku v Brně, v www. provazek.cz 365 dní Slavnoti pravého na Moravě a levého břehu Vltavy Měta Klecany a Roztoky již čtvrtým rokem pořádají kulturní fetival pro širokou veřejnot - Slavnoti pravého a levého břehu Vltavy. Akce, kterou polu měty pořádá kupina mítních umělců, nabídne 13. září návštěvníkům petrou škálu hudebních i divadelních předtavení. Nebudou chybět ani různé umělecké workhopy pro všechny věkové kategorie. Napadlo mě, proč e nepojit kamarády, taroty, umělci a neupořádat fetival na zelené louce u Vltavy, popala hlavní myšlenku událoti organizátorka Slavnotí Blanka Laurychová. Zároveň tím vytihla uvolněnou atmoféru uplynulých ročníků. Na malebných březích Vltavy měli v minulých ročnících obyvatelé Klecan a Roztok příležitot rozvíjet ouedké vztahy, potkat e mítními umělci, jakožto i náhodnými kolemjdoucími. Fakt, že fetival dýchá rodinnou atmoférou, však neznamená, že bude nouze o velká jména z uměleckého věta. Leto e na fetivalu předtaví například legendární herecké ukupení z Divadla Sklep, americký píničkář Jutin Lavah, nebo držitelé ceny Anděl v kategorii Objev roku 2010 Republic of Two. Pořadatelé nezapomínají dát protor také regionálním kapelám. Fetivalu e můžete zúčatnit zcela zdarma, zpoplatněn je pouze převoz pře Vltavu. Za ymbolických 50 Kč zíkáte papírový náramek, díky němuž je zaručen neomezený pohyb mezi břehy. www. lavnotibrehu.cz

4 í ě Kočár Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu; foto PhDr. Jan Kramář, Čeká pošta,.p., Poštovní muzeum Zapřažená kráa Kočáry, aně a noítka toletí Velkolepá výtava hitorických dopravních protředků z Čech, Moravy a Slezka. 20. rpna 19. října 2014 Otevřeno denně hod. Jízdárna Pražkého hradu Vedle luxuních kočárů budou vytaveny rozmanité druhy aní a noítek dokládajících technologickou a uměleckou zručnot našich předků. Pro vytvoření předtavy o kráe hitorických přežení nezůtanou bez povšimnutí ani potroje koní nebo livreje loužících. Pohled do věta dětí zprotředkují dobové hračky. Návštěvníci na výtavě patří např. kočár T. G. Maaryka, zlatý vůz olomouckých bikupů a řadu dalších. Říjen 1 STŘEDA 1 Igor 2 Olívie/Oliver 3 Bohumil obota 4 František 5 Eliška 6 Hanuš 7 Jutýna STŘEDA 8 Věra 9 Štefan/Sára 10 Marina 11 obota Andrej 12 Marcel 13 Renáta 14 Agáta 15 STŘEDA Tereza Petr Kolář peciální akutická how Kulturní dům Hronovická v Pardubicích, v Trace/ Stopy galerie otevírá po rekontrukci fotografickou výtavou Galerie Rudolfinum, do Hodiny a klenoty 23. mezinárodní pecializovaná výtava Výtaviště Praha Holešovice, do Pilner Fet ukázka hitorické tradice pivovarnického řemela pivovar Plzeňký Prazdroj www. kcpardubice.cz www. galerierudolfinum.cz www. hodinyaklenoty.cz www. pilner-urquell.cz Pohádkový vět Zdeňka Smetany končí výtava výtvarníka animovaného filmu Mueum Kampa, do www. mueumkampa.cz Další roky ve tejnou dobu předtavení o láce tárnoucího páru Divadlo Bez zábradlí, v Deignblok propagace a přehlídka deignu ve všech jeho podobách Nákladové nádraží Žižkov, do www. bezzabradli.cz www. deignblok.cz Šoa drama dvou hrdinů, kteří e nikdy nepoznali, ale pojuje je podobný oud Švandovo divadlo, v www. vandovodivadlo.cz Adam a Eva muzikálová komedie pojednávající o vzniku věta, lidí a láky Divadlo Broadway, v www. divadlo-broadway.cz Antoinetta královna Francie muzikál o jedné velké ženě a revoluci Divadlo Hybernia, v Višňový ad komedie o čtyřech dějtvích na motivy A. P. Čechova Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, v O štětí přednáška Ivo Tomana o tom, jak zvýšit vé okamžité štětí Velký ál Lucerna, ve Čtyři vraždy tačí, drahoušku předtavení hotujícího ouboru Aqualung Žižkovké divadlo Járy Cimrmana, v Anda-Louie Bogza píňový recitál ólitky Opery Národního divadla Stavovké divadlo, v Da Filmfet 9. ročník fetivalu německy mluvených filmů Kino Lucerna/ Atla, do www. hybernia.cz www. aldovo-divadlo.cz www. lucpra.com www. zdjc.cz www. narodni-divadlo.cz www. goethe.de

5 16 16 Havel 17 Hedvika 18 obota Lukáš 19 Michaela 20 Vendelín 21 Brigita 22 STŘEDA Sabina 23 Teodor 24 Nina 25 obota Beáta 26 Erik 27 Šarlota/Zoe 28 Státní vátek 29 STŘEDA Silvie 30 Tadeáš 31 Štěpánka Signal fetival větelné intalace, které rozzáří kráy Prahy různá míta v Praze, do The Bet Of Hollywood Movie Muic hraje Bohemian Symphony Orchetra Obecní dům, ve www. ignalfetival.com www. obecnidum.cz Hodinový hotelier komedie o dvou penzitech a jednom mileneckém páru Divadlo na Vinohradech, v www. divadlonavinohradech.cz Marta Kubišová nebývalou ochotou hot večera ředitel divadla M. Hein Divadlo Ungelt, v www. divadloungelt.cz Ženká epopej autorké monodrama o životě a díle Alfone Muchy Divadlo Bez hranic, v Collegium 1704 v Rudolfinu/ Bejun Mehta americký kontratenor Rudolfinum, v Perly wingu II O. Havelka a Melody Maker zahrají wing 30. a 40. let 20. toletí Útřední knihovna Praha, v Ztracená exitence: Vařparáda komedie o partě kamarádů, jídle a vaření Studio Ypilon, v Thi Place výtava 12 větových fotografů a jejich pohledu na Izrael DOX Centrum oučaného umění, do Aaf Avidan akutický koncert v rámci turné Back to Baic Forum Karlín, ve www. divadlobezhranic.cz www. collegium1704.com www. mlp.cz www. ypilonka.cz www. dox.cz www. forumkarlin.cz Ohlušující pach bílé hra o Vincentu van Goghovi, kterého obklopují jen bílé zdi Nová céna ND, v www. novacena.cz Soňa Červená: Tím vším jem žila interaktivní výtava o životě operní pěvkyně Novomětká radnice, do Koncert pro republiku Má vlat v podání Symfonického orchetru hl. m. Prahy FOK Obecní dům, v www. nrpraha.cz www. fok.cz Hovory o štětí mezi čtyřma očima příběh tří mileneckých párů a jedné čivavy Divadlo Studio DVA, v www. tudiodva.cz Jakub Zomer Trio abolvent Konzervatoře Jarolava Ježka v doprovodu bicích a kytary Jazzboat, ve www. jazzboat.cz Obrazy a platiky vytavují Jarolav Valečka a Markéta Korečková Galerie 1 ve Štěpánké ulici, do www. galerie1.cz Koncertní cyklu Collegium 1704 v Rudolfinu zahajuje 21. října a nabídne výjimečné hudební zážitky B. Mehta 365 dní na Moravě V koncertním cyklu Collegia 1704 novým názvem Collegium 1704 v Rudolfinu e opět předtaví mimořádné pěvecké oobnoti. Vedle nejuznávanějšího kontratenority oučanoti Bejuna Mehty (21. října 2014) e Rudolfinum rozezní hlaem prolulé kanadké opranitky Kariny Gauvin (18. litopadu 2014), která zatoupí původně anoncovanou Saru Mingardo. Poprvé pak bude v rámci tohoto cyklu předtaven šarm francouzké barokní hudby v podání první dámy francouzkého baroka Sandrine Piau (28. dubna 2015). Novinkou je érie tří koncertů, které jou vyhrazeny trojhvězdí lavnotních mší: čeké premiéře Zelenkovy Mše Divi Xaverii (15. a 16. proince 2014), Mozartově Mši c moll (24. února 2015) a především Bachově Mši h moll (30. a 31. března 2015), jejímž provedením Collegium 1704 na jaře 2015 ymbolicky připomene 10. výročí vého vzniku. Vtupenky: Kč ( Kč pro tudenty, eniory ad.) www. collegium1704.com V. Luk dirigent

6 í ě Hlavní mediální partner Generální partner Vtupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , Litopad SOBOTA 1 Felix NEDĚLE 2 Pam. zenulých PONDĚLÍ 3 Hubert 4 Karel/Karla tředa 5 Miriam 6 Liběna 7 Sakia obota 8 Bohumír 9 Bohdan 10 Evžen 11 Martin 12 tředa Benedikt 13 Tibor 14 Sáva 15 Leopold 15 obota Lia Stanfield koncert ikony R n B, oulu a popu 80. a. let Velký ál Lucerna, v www. lucpra.com To nejlepší z Labutího jezera předtavení obahující nejdůležitější cény z baletu Divadlo Hybernia, v www. hybernia.eu Yamato Raion: Howl of lion velkolepá hudební how japonkého bubenického ouboru Kongreové centrum Praha, ve www. kcp.cz Cíař Rudolf II. e vrací do Prahy Čeští běratelé nakupují rudolfinké umění výtava Hlavní budova muzea, do www. muzeumprahy.cz Degutace v Moravké vinotéce Vinařtví Sonberg degutace vín Moravká vinotéka v Brně, v www. moravka-vinoteka.cz Tajemné dálky Symbolimu v čekých zemích obáhlý výtavní oubor Muzeum umění v Olomouci, do www. olmuart.cz Nouvelle Prague mezinárodní hudební howcae fetival Areál pivovaru Staropramen, do Hra kouzel a magie interaktivní rodinné předtavení Divadlo kouzel Pavla Kožíška, ve Gopel Time party Zuzana Stirká a hoté v zábavně hudební how Divadlo Semafor, v Suška_Rai výtava ocelových kulptur dvou ochařů Botanická zahrada Troja, do Můj atla věta předtavení pro děti, které mají tále více otázek o větě Divadlo Minor, v 9.30 www. nouvelleprague.com www. divadlokouzel.cz www. emafor.cz www. botanicka.cz www. minor.cz Klubová noc Strun podzimu zakončení fetivalu alternativní hudební přehlídkou Klub Roxy a experimentální protor NoD, v www. trunypodzimu.cz Fetival wingové hudby koncert Grace Kelly & Quintet a Bohemia Big Band Národní dům na Vinohradech, v Smrt kmotřička výtava zaměřená na umělecké ztvárnění mrti Čeké muzeum hudby, do Billy Roche Slož mě něžně irká komedie o komediantech a jednom boxerovi Národní divadlo moravkolezké v Otravě, v www. nardum.cz www. nm.cz www. ndm.cz

7 Otmar Mahulena Romana tředa Alžběta Nikola Albert obota Cecílie Klement Emílie Kateřina tředa Artur Xenie René obota Zina Ondřej Famou Swing Melodie americká i čeká jazzová hudba Klub Reduta, v Horečka obotní noci autory hudby legendárního muzikálu jou Bee Gee Divadlo Kalich, v www. redutajazzklub.cz www. divadlokalich.cz Collegium 1704 v Rudolfinu/ Karina Gauvin prolulá kanadká opranitka Rudolfinum, v www. collegium1704.com Tue Blue - Juwana Jenkin & Her Mojo Band energické blue z Philadelphie Klub Jazzdock, v www. jazzdock.cz Giovanni Battita Piranei ( ) výtava tvorby jedné z nejvýraznějších potav větové grafiky, Clam-Gallaův palác, do www. ngprague.cz La Bayadère nové natudování baletního předtavení z protředí Indie Státní Opera Praha, v Klaxon koncert londýnké new rave kupiny Lucerna Muic Bar, ve www. narodni-divadlo.cz www. muicbar.cz Sage Franci + Karaoke Tundra nejvýznamnější koncert jednoho z nezávilých rapperů Klub Podnik, ve www. agefranci.net Fetival francouzkého filmu přehlídka oučané francouzké kinematografie Světozor/ Lucerna a další pražká kina, do www. fetivalff.cz Tartuffe Impromptu! cénické, hudební a herecké variace na klaickou hru Moliera Národní divadlo, v www. narodni-divadlo.cz Vypaná Fixa koncert legendární punkové kapely Klub Fléda v Brně, ve www. fleda.cz Štedrej večer natal, koledy přichytal výtava jedinečné oukromé bírky Muzeum jižního Plzeňka v Blovicích, do www. muzeum-blovice.cz Imagination fetival elektronická hudba dvaceti mezinárodních interpretů Výtaviště EXPO Letňany www. imaginationfetival.cz Artfet 2. ročník veletrhu výtvarného umění Výtaviště Čeké Budějovice, do www. vcb.cz Zimohraní: Chorea Bohemica & Luděk a Bára Munzarovi adventní koncert Kotel vatého Šimona a Judy, v www. choreabohemica.cz Soutěž e ZOO Mořký vět Zíkejte vtupenky do věta piraní, žraloků a dalších zajímavých podmořkých živočichů! 365 dní na Moravě Soutěž dárkem Zoo Mořký vět vznikla v době, kdy mořká akvaritika nebyla ještě tolik rozšířená. Expozice byla otevřena pouze malými akvárii, z nichž největší mělo objem litrů mořké vody. Mořký vět měl však u návštěvníků velký úpěch. Proto ZOO potupně rozšiřovala počty chovaných druhů a přibývajícími znalotmi a zkušenotmi e také putila do tavby nových, čím dál větších nádrží. V oučané době největší nádrž obývají žraloci. 1. Ve kterém roce vznikla ZOO Mořký vět? 2. Jaký objem má nádrž, ve které mají v oučanoti domov tři druhy žraloků? Pět vyloovaných výherců obdrží rodinné vtupné 2 + 2, platné do konce března Správné odpovědi poílejte do 31. října em na adreu: Nezapomeňte uvét vou poštovní adreu.

8 í ě Dny evropkého dědictví výročí Také leto, jako už tradičně každý rok, e ukuteční Dny evropkého dědictví (EHD - European Heritage Day). Tato významná celoevropká kulturně poznávací, polečenká a výchovná akce chce vzbudit zájem lidí o vývoj evropké civilizace protřednictvím poznávání zajímavých architektonických, akrálních a technických památek. Hitoricky první Dny otevřených dveří památek e z podnětu Francie konaly již v roce 1984, tedy přeně před třiceti lety. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnoti návštěvu nejrůznějších objektů, především pak těch, které nejou běžně přítupné. V roce 1985 francouzký minitr kultury navrhl, aby e tato akce tala mezinárodní. Mezi prvními zeměmi, které e projektu zúčatnily, byly Nizozemko, Švédko, Belgie a Skotko. V roce 1991 e aktivity ve všech zemích pojily pod značkou Dny evropkého dědictví. Téhož roku e EHD poprvé konaly i v Čeké republice. K myšlence dílení polečného kulturního dědictví e dne hláí celkem 49 zemí. Od roku 1999 exituje celoevropké téma Evropa polečné dědictví, jednotlivé účatnické země i však volí vá národní témata. To letošní pro Čekou republiku má název Návraty ke kořenům. V Čeké republice proběhne zahájení 6. září v Opavě a Dny e budou konat v celé řadě čekých mět až do 14. září. V té době e veřejnoti otevřou dveře zajímavých hitorických a kulturních památek, budov a objektů, včetně těch, které nejou běžně přítupné. Souběžně akcí proběhnou rozmanité přednášky, koncerty, mětké lavnoti a outěže. Součátí Dnů evropkého dědictví budou také Indutriální topy - Den památek techniky a průmylového dědictví, kdy e v obotu 13. září návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, kláren, dolů a dalších objektů různých průmylových odvětví. V neděli 14. září bude pak pro zájemce připraven Den lázeňké architektury. Po topách ukrytých pražkých památek Buquoyký palác je barokní palácový komplex, který e nachází v amém rdci hitorické Prahy, na Velkopřevorkém námětí. Palác byl vybudován v letech Od roku 1748 patřil tarému francouzkému rodu Buquoyů. V roce 1919 e ynovec poledního přímého potomka hraběte Karla Buquoykého rozhodl palác pronajmout francouzkému tátu. Od té doby je ídlem Francouzkého velvylanectví a také tředem čeko-francouzkých vztahů. Výjimečné zpřítupnění objektu v rámci Dnů evropkého dědictví připomíná francouzkou iniciativu založení EHD. 14. září od do hodin Maarykův alonek na Maarykově nádraží vznikl původně při příležitoti vatební cety cíaře Františka Joefa I. a jeho manželky Sii. Potom loužil jako dvorní čekárna. Po rozpadu Rakouka Uherka bylo ze alonku odtraněno vše, co by mohlo připomínat monarchii. Později byl přizpůoben potřebám prezidenta Čekolovenké republiky. Kromě prezidenta v něm pobývala i řada dalších významných politických oobnotí. Z původního hononého vybavení alonku e dodne zachovaly vyřezávaný krb, zdobený dřevěný trop, lutr a kliky dveří. Na těnách jou umítěny buty T. G. Maaryka a Jana Pernera. 7. a 13. září od 9.00 do hodin Kaple v. Eliáše, která e krývá ve Vojanových adech, byla potavena v 17. toletí jako zahradní kaple v podobě jekyně, jejíž těny jou pokryty umělými krápníky, přírodními kameny a mušlemi. Půdory má tvar latinkého kříže. V kapli je pět nepříliš zřetelných obrazů z legendy o Eliášovi, zakladateli původní náboženké komunity karmelitánů. Zahrada kolem kaple byla klidným mítem pro modlitby a meditace karmelitek. Pod kaplí bylo pravděpodobně umítěno i tělo vaté Elekty, čelné předtavitelky a první převorky řádu boých karmelitánek. 6. a 7. září od do hodin

9 Významná výročí Vojta Náprtek ( ) Lída Baarová ( ) Leto v září uplyne přeně 100 let od narození jedné z nejpopulárnějších oobnotí čekého filmu 30. a 40. let minulého toletí, herečky Lídy Baarové. Tato diva a femme fatale čekého, německého a italkého filmu prožila velmi bouřlivý život. Lída Baarová, vlatním jménem Ludmila Babková, e narodila 7. září 1914 v Praze - Nulích. Po pražkých hereckých začátcích, kdy e uplatňovala především díky vému atraktivnímu vzhledu, dotala nabídku k filmování v Berlíně, kde potom natáčela v letech Během tohoto období měla milenecký poměr říškým minitrem propagandy a ověty Joefem Goebbelem. Kvůli této aféře jí v Německu bylo zakázáno veřejné účinkování i filmování. V roce 1939 e tedy vrátila do Prahy. Zde pak bydlela rodiči na Hanpaulce ve vile, kterou jim nechala ve druhé polovině třicátých let potavit. Po válce a po období výlechů a věznění emigrovala v roce 1948 do Rakouka, kde žila v útraní až do vé mrti v roce Vilu Lídy Baarové můžete vidět při procházce v pražkých Dejvicích, v Neherovké ulici. Tato dvoupodlažní budova byla potavena v letech významným architektem meziválečného období, Ladilavem Žákem. Byla koncipována jako dvojdům. Jednu čát domu obývala herečka, druhou její rodiče. Vila dodne patří mezi pražké funkcionalitické klenoty. V tomto roce i připomeneme 120. výročí úmrtí Vojty Náprtka, významného čekého vlatence, národopice a zapáleného bojovníka za pokrok. Náprtkův život byl velmi vzrušující. Během tudií práv e v roce 1848 zúčatnil revoluce v Praze a ve Vídni a po jejím potlačení emigroval do USA. Tam vytřídal různá povolání. Nakonec i v Milwaukee otevřel knihkupectví, které e brzy talo významným krajankým tředikem a základnou podporující čeké emigranty. V roce 1858 e Náprtek vrátil z emigrace zpět do Prahy. Za vydatné pomoci vé matky, Anny Fingerhutové, vytvořil z rodinného pivovaru U Halánků na dnešním Betlémkém námětí centrum čeké inteligence. Dikutovalo e zde o nejrůznějších tématech, o technickém pokroku, o emancipaci žen i o zlepšení života Pražanů. Náprtek nadále udržoval kontakty řadou Čechů žijících v zahraničí. I díky jejich přípěvkům e rozrůtala jeho bírka různých technických novinek. Proto e v roce 1862 rozhodl otevřít Čeké průmylové muzeum. Potupem čau muzeum ztratilo vé původní polání - přinášet lidem praktické ukázky pokroku, a tále větší důraz byl kladen na rozrůtající e národopiné bírky. V roce 1866 dal Náprtek potavit novou budovu, která dodne nee jeho jméno. Vedle dlouhodobých výtav jou v muzeu k vidění tálé expozice, které e věnují americkým kulturám, kulturám Autrálie a Oceánie a dalším exotickým oblatem. Dne 2. září 2014 odpoledne i Náprtkovo muzeum připomene výročí úmrtí vého zakladatele. Na nádvoří muzea proběhne koncert z děl hudebních velikánů 19. toletí, pak bude náledovat přednáška Mileny Secké. Dny měta KlaDna Tradiční dvoudenní mětká lavnot bohatým kulturním programem. Vytoupí UDG, Rybičky 48, Clou, Doctor P.P., Olympic a další areál Mětkého tadionu Sletiště carlatti veru hakepeare Komponovaný pořad pro ólový oprán, trubku, recitaci a continuo Galerie kladenkého zámku, od 19:00 pohádkový vánoční trom plněných přání Charitativní akce pro děti z dětkých domovů doprovázená kulturním programem, zahájení Adventu nám. Staroty Pavla Mětké informační centrum T. G. Maaryka 499, Kladno Tel.: , dní na Moravě

10 í ě Mody demokracie v DOXu Je oučaná podoba demokracie na útupu? Jak vlatně vůbec funguje v dnešní době? Takové a další otázky i kladou umělci z celého věta v rámci výtavního projektu Mody demokracie. Tato unikátní, vícežánrová expozice má za cíl předtavovat různé formy demokracie a zároveň vyvolávat dikuzi o jejím budoucím měřování. Jednotliví tvůrci ve polupráci uměleckým ředitelem DOXu Jarolavem Andělem ukazují příběhy na všech možných úrovních fungování demokracie: od mětkých čtvrtí, mět, velkomět, autonomních oblatí až k malým a velkým tátům. Výtava je rozdělena do šeti oddílů podle tématu a geografie. Evropu zatupují celkem tři okruhy: Itálie a její příběh oužití tří etnických kupin v autonomní oblati Jižní Tyrolko; Iland a jeho ceta k nové podobě demokracie; a nakonec čeký oddíl, jenž mapuje práci několika občankých družení a iniciativ. Celou výtavu doprovází velké množtví akcí pro veřejnot, na nichž e podílí domácí i zahraniční organizace. Projekt je realizován Německým hitorickým muzeem, za vydatné podpory Rady Evropy a Evropké unie. Výtavu lze navštívit od do www. dox.cz DRUHÁ NEJOŠKLIVĚJŠÍ STAVBA SVĚTA! BUDETE JI MILOVAT! OBSERVATOŘ RESTAURACE BAR ONE ROOM HOTEL MINIGOLF OTEVŘENO DENNĚ První multimediální divadlo na větě GRAFFITI Kouzelný cirku legendy magické PRAhy cocktail 012-The BeT of human locomotion AnTIKódy národní třída 4, Praha 1 TADEUSZ RÓŻEWICZ Čeká premiéra P AST Mahlerovy ady 1 / Prague 3 / Pražký divadelní fetival německého jazyka

11 365 dní Strahovká knihovna Strahovký klášter je nejtarší premontrátký klášter v Čechách Strahovký klášter Strahov Navštivte v něm druhou nejtarší klášterní knihovnu u ná. Seznamte e jednou z nejlépe zachovaných hitorických bírek knih, rukopiů a prvotiků ve třední Evropě. Zatavte e nad mapami a glóby a užaněte nad jedinečnou výzdobou Filoofického álu, Teologického álu, nad frekami a nad exponáty v Kabinetu kuriozit. Strahovké nádvoří 1/132, Praha 1 Otevřeno denně: 9 12 a tel Privátní prohlídky: tel Studovna út a čt 9 16, pá tel , Karlovo námětí, Praha Romantický novomětký klavír Klavírní koncert na téma Píeň čeká Hitorické lavnoti a řemelný trh Bohatý hitorický program a přehlídka dobových řemeel Fieta Elegante Elegantní latino tančírna v rdci Prahy Retro foto výtava JOVAN DEZORT Co odnel ča ( ) Staromětká radnice v Praze Křížová chodba a Rytířký ál K 80. narozeninám autora a 60 letům profeionální činnoti. Co uvidíte? Praha a její proměny, Ze všedního života, Kultura, Oobnoti, Venkov, Sport, Zahraničí, K pobavení Muzeum hlavního měta Prahy Vltava a Podkalí z archivu polku Vltavan Podkalká celnice na Výtoni Rašínovo nábřeží 412, Praha 2 Otevřeno: út ne hod. na Moravě

12 í ě JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Praha 1, Školká 15, zápi. kancelář tel , ekretariát: Zámek v Roztokách otevřen Přijďte i prohlédnout nové expozice: Vrchnotenká práva pantví Život v letoviku tředa, hodin ZVEME VÁS DO MUZEA PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ Chcete vědět, co krývá architektonický kvot na břehu Vltavy? Navštivte Muzeum pražkého vodárentví a úpravnu vody v Praze Podolí a podívejte e na Prahu z kráné vyhlídky.» Objednávky vtupenek jou pře Tickettream - nebo kde najdete i kompletní eznam prodejních mít.» Cena vtupenky: 150 Kč, pro kupiny 10 oob/1300 Kč, 20 oob/2500 Kč Termíny prohlídek: Čtvrtek , , hod.» Sobota - jednou za měíc, druhou obotu v měíci v a hod. Pražké vodovody a kanalizace, a.. Muzeum pražkého vodárentví Podolká Praha 4 vyučujeme 30 cizích jazyků včetně češtiny pro cizince v centru Prahy 1 okolí Václavkého námětí vyučují pouze aprobovaní učitelé KURZY PRO VEŘEJNOST, POMATURITNÍ STUDIUM KURZY V PODNICÍCH STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ gallery café v Jízdárně Pražkého hradu galerie / kavárna / obchod U Prašného motu 53 Pražký hrad, Praha otevřeno denně Právě podzim je vhodné období k návštěvě Otevřeno So, Ne, vátky hod. do MUZEUM MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVYV PRAZE Vozovna Střešovice Patočkova 4, Praha 6 Info

13 Národní Svatováclavká pouť koncelebrovanou mší vatou ve Staré Bolelavi (v 10 hodin) Mot evropké měto portu 2015 AUTODROM ( polygonem) HIPODROM (a fotbal-golfové hřiště) AERODROM (vyhlídkové lety, tandemové ekoky) AQUADROM (kryté i venkovní koupaliště mnoha vodními atrakcemi) IN-LINE DRÁHY (jezero Benedikt dráha 2 km, hipodrom dráha 3 km, jezero Matylda dráha 4 km) JEZERO MATYLDA (wakeboarding, vodní kútry, lodičky, šlapadla, venkovní poilovací troje, rybaření, cyklitika, in-line brulení) CYKLISTICKÉ STEZKY A TRATĚ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ SKATEPARK Po pořádném portovním zážitku můžete navštívit: HRAD HNĚvíN KOSTEL NANEbEvZETí PANNY MARIE (přetěhovaný kotel) PODKRUšNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM (hornický kanzen) na Jindřichův Hradec Nechte e okouzlit barvami podzimu v Čeké Kanadě Panká 136/I tel.: , 365 dní Moravě září Slavnoti Adama Michny 5. října polečná cyklovyjížďka Jindřichohradecký pedál aneb po topách Emy Detinnové Interaktivní průvodce mětem Večerní toulky bájným Hradcem

14 í ě Okénko do zimy Kam v Praze Stromboli, velký koncert kultovní kupiny omdeátých let www. o2arena.cz Výtava Cíař Rudolf II. e vrací do Čech www. muzeumprahy.cz 15. fetival Pražké vánoce www. praguechritma.cz Adventní koncerty Čeké filharmonie www. cekafilharmonie.cz Deign Supermarket - 8. ročník mezinárodního fetivalu oučaného deignu www. deignupermarket.cz Baletní předtavení Loukáček Vánoční příběh www. narodni-divadlo.cz Gatronomický veletrh Top Gatro & Hotel www. top-gatro.cz Čekolovenký ple v Obecním domě www. cekolovenkyple.cz Co e chytá mimo Prahu Tematické proincové jízdy parního vlaku z Jindřichova Hradce www. infocentrum.jh.cz Betlémy, tentokrát tištěné papírové betlémy ze oukromých a muzejních bírek www. muzeum-roztoky.cz Vánoční výtava kleněných ozdob v Zámeckém klepení www. litomyl.cz Přehlídka animovaného filmu Olomouc www. pifpaf.cz Informační tředika Pražká informační lužba: Staromětké námětí 1, Praha 1 Rytířká 31, Praha 1 Letiště V. Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6 Malotranká motecká věž (pouze od do ) www. praguewelcome.cz Čeká centrála cetovního ruchu CzechTourim: Vinohradká 46, Praha 2 Staromětké námětí 5, Praha 1 www. czechtourim.cz Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4, Praha 1 www. icm.cz Dopravní podnik hl. m. Prahy: Magitrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 Metro Muzeum, Praha 1 Hlavní nádraží, u vtupu do metra C, Praha 2 Metro Anděl, vtup z křižovatky Anděl, Praha 5 Letiště Václava Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6 Metro Hradčanká, Praha 6 www. dpp.cz Předprodeje vtupenek Ticketpro Ticketprotal Ticket Art Tickettream.cz Bohemia Ticket Eventim www. ticketpro.cz www. ticketportal.cz vtupenky. ticket-art.cz www. tickettream.cz www. bohemiaticket.cz www. eventim.cz Užitečné odkazy Portál hlavního měta Prahy: www. praha.eu Pražký kulturní přehled: www. pragueout.cz Tipy na dovolenou a výlety: www. kudyznudy.cz www. doprirody.com www. vyletnik.cz Turitický průvodce po ČR: www. atlaceka.cz Cyklitické tray ČR: www. cyklotray.cz Internetový portál pro volný ča: www. kdykde.cz Informace o jízdních řádech: www. jizdnirady.cz Soutěž Správné řešení outěže ze trany 7 polu kontaktními údaji poílejte do 31. října na ovou adreu: Správné odpovědi na outěžní otázky z minulého vydání Léto 2014 zněly: 40 let a Příběh Veletržního paláce. Seznam výherců najdete na

15 HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL 365 dní na Moravě HUDBA/LIBRETO KOLLER KODYM DVOŘÁK P. B. CH. / BELKO Hlavní mediální partner VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY OSKAR NEDBAL Vtupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , 888, a v íti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok. ENGLISH SUBTITLES Generální partner

16 uzávěrka tohoto číla byla uvádíme v té době dotupné informace změny programů, termínů a případné tikové chyby vyhrazeny in Prague VINOBRANÍ V EDENU PÁTEK hod. NEJLEPŠÍ VINAŘI MORAVY A ČECH VINNÝ TRH VÝSTAVA VÍN DEGUSTACE vydání podzim 2014 pravidelný tříměíčník náklad k určeno k volnému odběru Foto: CzechTourim, Čeké dědictví UNESCO, R. Chabiniok, H. Konvičková, www. praguewelcome.cz, VelkokneznaMaria, Národní muzeum, inzertní partneři, www. hitorickaidla.cz Sazba: AlineaPrint Vydavatel: Milan Beniš MK ČR E Otevřeno každý den 9:00-21:00 NA NÁMĚSTÍ PŘED NC EDEN 164x120_inzerce_v2.indd :14 Elektronickou podobu najdete na

w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina

w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina w w w.h uto p e ce - cit y. cz rodina port enioři víno RODINY S DĚTMI Společné aktivity pomáhají vytvářet pozitivní vztah rodičů dětmi. Náledující materiál nabízí rodičům možnoti jak trávit dětmi ča v

Více

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích. Mětký dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje omý ročník výtvarné outěže ŘEMESLA POLABÍ III DOPROODNÉ TÉMA ROKU 2015 JE Soutěží e ve 4. věkových kategoriích od 3 let po dopělé v edmi řemelných okruzích.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

dní dní v Praze jaro 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

dní dní v Praze jaro 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky 365 dní na Moravě outěž o vtupenky jaro 2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL KAŽDÝ SI VYBERE! HUDBA/LIBRETO KOLLER KODYM DVOŘÁK P.B.CH. / BELKO VĚTŠÍ NEŽ MALÉ

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

soutěž o vstupenky dní dní v Praze zima 2014/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace

soutěž o vstupenky dní dní v Praze zima 2014/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace outěž o vtupenky 365 dní na Moravě zima 2014/2015 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě ING. PETER KOVARČÍK ve polupráci mti new york uvádí muzikál BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS MUZIKÁL S

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

dní dní v Praze zima 2013/2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

dní dní v Praze zima 2013/2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky 365 dní na Moravě outěž o vtupenky zima 2013/2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě Mot pohltí vánoční atmoféra Mot e leto ponoří do váteční atmoféry již 1. proince, kdy e na 1. námětí rozvítí

Více

dní dní v Praze léto 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

dní dní v Praze léto 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky 365 dní na Moravě outěž o vtupenky léto 2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě plzeň novinka Prohlídky měta průvodcem Odhalte tajemtví plzeňkých památek i OObnOtí! každou ObOtu / Od 15:30

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

dní dní v Praze podzim 2013 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

dní dní v Praze podzim 2013 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky 365 dní na Moravě outěž o vtupenky podzim 2013 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace 5 ní a vě Září 1 2 dny žižkovkého 3 kulturního 4 tředa dědictví 2013 5 6 7 obota 8 9 10 11 tředa 12 13 14 obota

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

soutěž o vstupenky dní dní v Praze jaro/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace

soutěž o vstupenky dní dní v Praze jaro/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace outěž o vtupenky 365 na Moravě jaro/2015 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě VÝSTAVNÍ PROSTOR MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1, KTERÝ SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM ZAČÍNAJÍCÍM UMĚLCŮM Bře 6 2015 Dub 8 2015 Kvě 6

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Hudební skladatelé - opakování. VY_32_inovace_HV6789_20. Mgr. Hana Kalousková

Hudební skladatelé - opakování. VY_32_inovace_HV6789_20. Mgr. Hana Kalousková Název: Hudební kladatelé - opakování VY_32_novace_HV6789_20 Autor: Mgr. Hana Kalouková Stručná anotace: aterál je určen pro opakování nforací o hudebních kladatelích všech lohových období, jejch dílech

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011 Naše aktivity: Nezapomeňte na prázdninovou soutěž!!! Na vaše příspěvky se těšíme a v říjnu vyhodnotíme s porotou ty nejlepší! Aktualizace komunitního plánování sociálních

Více

PRAHA Prague Prag 2012

PRAHA Prague Prag 2012 Architektura jižní Čechy NK0 Česká republika, x cm eská republika Czech Republic Tscheschische Republik 8 0 8 0 8 0 PRAHA Prague Prag 8 0 8 0 8 0 NK0 Praha, x cm NK0 Krajiny x, cm x cm Kč Krajiny 8 0 8

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. informační měsíčník kulturních událostí. číslo10 2011. Říjen

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. informační měsíčník kulturních událostí. číslo10 2011. Říjen Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas informační měsíčník kulturních událostí číslo10 2011 Říjen Editorial Milí čtenáři newsletteru, naše Uffo získalo minulý týden spolu s dalšími čtyřmi

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

program činohra opera balet laterna magika Červenec Listopad 2013 Změna programu vyhrazena

program činohra opera balet laterna magika Červenec Listopad 2013 Změna programu vyhrazena činohra opera balet program Červenec Listopad 2013 Změna programu vyhrazena Předplatné: O1 2, OH, B1 2, Č1 4, ČKD, ČS1 3, ALL, MŘ, R, VŘ, A, D, ROD1 6, DV1 2, NDS, SE1 4, ČKW1 2 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁRODNÍ

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Adventní koncert sboru Jihočeského divadla Náměstí Přemysla Otakara II. / 16.30 hod vstup volný

Adventní koncert sboru Jihočeského divadla Náměstí Přemysla Otakara II. / 16.30 hod vstup volný JIHOČESKÉ DIVADLO - PROSINEC 2015 01 út Zavolejte Jeevese / P. G. Wodehouse Zadáno 02 st Zavolejte Jeevese / P. G. Wodehouse částečné zadané představení Příběh trosečníků Patrie / Program projektu Archa

Více

dní dní v Praze léto 2013 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, soutěže, informace

dní dní v Praze léto 2013 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, soutěže, informace 365 dní na Moravě léto 2013 volný ča a kultura tipy, kalendář, outěže, informace í ě PARK PARUKÁŘKA 7. a 8. ČERVNA 2013 PÁTEK 14.00 22.00 hod. JAN VALENTA FREESTYLE BMX CAKTUS SHOW BAND DISCOBALLS SOBOTA

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604 513 643 e-mail:

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje.

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. ZPRAVODAJ Č. 6/2014 Vážení přátelé slánského muzea, věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 I. kategorie (4 8 let) Místo Jméno Název práce Adresa školy, jméno vyučujícího Kolektiv výtvarné dílny galerie Paletka Hudební nástroje v rukou

Více

Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu a Vysočinu.

Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu a Vysočinu. 0 Pomáháme kvalitním projektům rozvíjet jižní Moravu a Vyčinu. Fotografie: Evžen Sobek () Vyudoval Initut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, půbí jako závislý fotograf a pedagog vede semináře

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

Zřizované organizace. oblasti kultury Jihočeského kraje. Jihočeský kraj Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Jihočeský kraj

Zřizované organizace. oblasti kultury Jihočeského kraje. Jihočeský kraj Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Jihočeský kraj Zřizované organizace oblasti kultury Jihočeského kraje Jihočeský kraj Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Jihočeský kraj Jihočeský kraj zřizuje 12 organizací v oblasti kultury

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

PROGRAM AKCÍ KVĚTEN 2016

PROGRAM AKCÍ KVĚTEN 2016 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH PROGRAM AKCÍ KVĚTEN 2016 NOVÁ EXPOZICE PARDUBICE PŘÍBĚH MĚSTA otevření 8. 5. 2016 Pod názvem Pardubice příběh města vás ve Východočeském muzeu čeká cesta od nejstarších

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ)

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ) DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum vzniklo v roce 2012 za účelem obnovení volejbalové tradice a popularizace mládežnického

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! Bolívie a Peru - pouští a pralesem 130 let Městského muzeu v Chotěboři a výstava fotografií AFUK

Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! Bolívie a Peru - pouští a pralesem 130 let Městského muzeu v Chotěboři a výstava fotografií AFUK Luboš Drtina: Kreslit do knih se doporučuje! datum začátku akce: 31.07.2015 datum ukončení akce: 18.09.2015 čas začátku akce: 19.00 místo konání : Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví stručný popis akce:

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍCH A SILVESTROVSKÝCH AKCÍ

KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍCH A SILVESTROVSKÝCH AKCÍ KULTURNÍ PŘEHLED ADVENTNÍCH A SILVESTROVSKÝCH AKCÍ 26. listopadu Vánoční strom pro Jedličkův ústav v Liberci, smyslem celého projektu je udělat radost klientům Jedličkova ústavu během Vánočních svátků,

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více