!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 4 / 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, právě prožíváme nejhezčí období roku. Je tu dlouho očekávané jaro a to je v Lysolajích moc pěkné. Všude plno rozkvetlých stromů a keřů, svěží zeleň a konečně sluníčko. Jako již tradičně začínáme s jarním úklidem obce. Ve stávajících Lysolajích, v centru a podél ulice Lysolajské údolí se provádí pravidelný úklid a je zde udržován pořádek. A proto letošní jarní brigáda byla soustředěna k Bytovému družstvu při ulici Sídlištní. MZ se rozhodlo k likvidaci neudržovaných zahrádek při BD Lysolaje I. A tak 12. dubna začal velký třesk. Zmizely polorozpadlé, rezavé ploty a vstupní branky, zbytky domečků pro králíky a nepořádek zde ukládaný již hezkou řádku let. Naplnili jsme jeden 9-tunový kontejner smíšeného odpadu a 2 ohromné kontejnery bioodpadu. Spoustu dřeva jsme za asistence našich hasičů spálili. Všem, kdo přišli patří velký dík, udělalo se hodně práce. Zaměstnanci úřadu na úklid a údržbu zeleně již druhý týden v odstraňování nepořádku pokračují. Chtěli bychom zde udržovat zeleň a nechat zde dožít staré ovocné stromy. V současné době nepůjde o žádnou nákladnou parkovou úpravu pouze o posekanou louku. Do budoucna by zde mohlo vzniknout např. hřiště, lavičky apod. Musím na tomto místě zdůraznit, že krásný zelený prostor by měl sloužit k odpočinku a hrám všem obyvatelům a nejenom chovatelům psů, kteří stále ještě nepochopili, že po svém psím miláčkovi jsou povinni uklízet. Budeme do budoucna tento nešvar sledovat a v rámci zákona i trestat. Další psí toalety vznikly u kapličky v centru obce a i na tyto viníky si posvítíme. A věřte, že ani Housle nejsou tím pravým místem, kde mohou pejsci cokoliv. Žije zde zvěř a ptáci, z nichž některé druhy zde žijící, hnízdí na zemi a proto se u vstupu do Houslí objevila cedule vyplývající z mysliveckého zákona, která se stala rychle nepohodlnou. O procesu EIA na rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY 06 R/24L, letiště Ruzyně jsme Vás informovali v minulém čísle našeho periodika. Termín k dopracování dokumentace byl investorovi plánované dráhy společnosti Správa Letiště Praha s.p. stanoven na listopad Dalším důležitým projektem, který se projednával v nedávné době byl Silniční okruh, stavba 518 Ruzyň Suchdol. MZ souhlasí s umístěním stavby s tím, že požaduje propojení Lysolají na tento silniční okruh. Z našeho pohledu je projekt, který je projednáván již 8 let, třeba co nejrychleji realizovat. Rozvoj severozápadní části Prahy, ale hlavně ohromný rozvoj v obcích za hranicí hlavního města, je třeba co nejrychleji dořešit dopravně. Zkuste si domyslet co bude znamenat dokončení Městského okruhu (Strahovský tunel Prašný most Stromovka Pelc Tyrolka) bez absence silničního okruhu? Pro polohu trasy silničního okruhu v severozápadním sektoru platí, že čím

2 strana 2 vzdálenější bude jeho poloha od hranice Prahy, tím atraktivnější a dopravně zatíženější bude jakákoli kapacitní komunikace směřující jak radiálně do oblasti Prahy 6 tak tangenciálně do oblasti Prahy 8. A zkuste si vzpomenout na projekt Obchvatu Suchdola umístěného na samé hraně Lysolaj, který pro Městskou část Suchdol zpracovala firma Mott MacDonald Praha a který řešil zklidnění Suchdola a odlehčení ulice Kamýcké? Pokud se začne projednávat verze silničního okruhu Ss (což je horizont asi 5 let), pak při nárůstu silniční dopravy se v našem malebném údolí udusíme a k tomu nám může přispět i doprava, kterou nám pod okna pošlou ze Suchdola. A co nás čeká v tomto roce dál? V červnu se začne rekonstruovat ulice Žákovská. V současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla. Investorem akce je Odbor městského investora MHMP. Po dokončení vznikne v ulicích Žákovská, Mateřská a Květová zklidněná obytná zóna. Dokončena by měla být konečně i ulice Čábelecká, kde práce budou pokračovat zhruba od června Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 24. dubna 2008 schválilo návrh na uvolnění rezervy pro městské části a Lysolajím byla poskytnuta dotace v částce 5 mil. Kč na přístavbu tělocvičny ZŠ, která tak získá parametry pro sálové sporty a bude mít samostatné sociální zázemí a šatny. V současné době máme již pravomocné stavební povolení a jsme před soutěží na výběr zhotovitele stavby. V průběhu prázdnin chceme ve škole dokončit rekonstrukci elektroinstalace, vyměnit poškozené protipožární dveře ve 2. nadzemním podlaží, vymalovat a vrátit úpravy, které ve škole vznikly pro dočasný chod MŠ do původního stavu (výměna záchodů, vybourání příčky, apod). Myslím, že toho není málo. Teď jsme v přípravách na tradiční Slavnost Květů, která se bude konat 17. května 2008 od 14,00 hod v Houslích, kde se malí i velcí určitě dobře pobaví. Věřím, že se již všichni těšíte, a my se budeme snažit nezklamat. Pouze počasí neumíme předpovědět. Věřím ale, že dobrá nálada potlačí i nějaké ty mraky. A vy, co byste byli ochotni pomoci při přípravách této slavnosti, rádi Vás přivítáme již v pátek odpoledne, na místě samém. Hodně sluníčka a dobré nálady Vám přeje Marcela Jandová, starostka Větrná smršť Ve svém článku se chci vrátit na začátek března. Pomalu se stává tradicí, že začátkem roku udeří na Evropu uragán a ani letos nás příroda nešetřila V sobotu 1.března dopoledne se přes naší republiku přehnala větrná smršť Emma, která způsobila nejen vysoké škody na majetku, ale vyžádala si i oběti na životech. Její řádění opět prověřilo připravenost hasičů a záchranářů. Jen Dobrovolné hasičské jednotky, dislokované na území Prahy, vyjížděli ke 100 případům. Náš sbor zasahoval během víkendu celkem 5x a mimo to držel v sobotu i neděli celodenní pohotovost na zbrojnici. Asi nejtěžší zásah byl na Praze 10, kde se jednalo se o čtyřicetimetrový, přes silnici vyvrácený smrk. Při jeho odklízení bylo nutno postupovat velmi opatrně, neboť kmen mohl vážit přes tunu a při chybném postupu hrozilo zranění zasahujících hasičů. Výborně se osvědčil také náš nový hasičský vůz CAS 24 SCANIA, který toho víkendu prodělal svůj křest ohněm. Na závěr chci jako vždy poděkovat členům jednotky za dobrou práci. Lukáš Zapletal, velitel SDH!!! UPOZORŇUJEME!!! MAJITELE PSŮ S TRVALÝM POBYTEM V LYSOLAJÍCH, ŽE MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2008 BYL VE VĚTŠINĚ PŘÍPADECH ZE ZÁKONA SPLATNÝ DO !!!

3 strana 3 Zprávy ze školy Jaro je již v plném proudu a i ve škole jsme se dávno probudili ze zimního spánku a dění nabírá na obrátkách. Ani se nenadějeme a s blížícím se koncem školního roku budeme rekapitulovat, co vše jsme letos stihli, co se vydařilo, co méně a co nás ještě čeká do budoucna. Ale zpět k dubnu se stručným výčtem uskutečněných školních akcí. 1. a 2.třída společně vyrazily na školu v přírodě do Jizerských hor na osvědčené místo z loňska a i letos byla tato výprava pro naše nejmenší velkým dobrodružstvím s poznáváním všeho nového v pěkném přírodním prostředí. Chlapci 6. a 7. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané pořádané sousední suchdolskou školou. Třetí čtvrtletí jsme zakončili pedagogickou radou s následnými třídními schůzkami. Pro žáky 3. a 4.třídy byl na připraven projekt v rámci předmětu dramatická výchova - Karlík a továrna na čokoládu, který děti opravdu naplno prožívaly proběhlo 1. kolo přijímacích zkoušek na veřejné střední školy. Mimo dvou žáků, kteří si podávají přihlášku do druhého kola, jsou všichni ostatní přijati na vybrané školy a učiliště. 6.třída navštívila výstavu exotických motýlů ve skleníku botanické zahrady Fata Morgana vyrazili žáci 3., 4. a 5.třídy za poznáním na hrad Točník, kde měli možnost shlédnout vzdělávací program oddílu experimentální archeologie Mamuti s ukázkami řemesel mladší doby kamenné a bronzové. Mateřská školka má za sebou také rušný měsíc zejména díky zápisu na příští školní rok. Zájem rodičů je veliký, o čemž svědčí počet přihlášek několikanásobně převyšující počet uvolněných míst po předškolácích. Jsme rádi, že alespoň zájem místních občanů jsme schopni plně uspokojit. Za podrobnější vyprávění stojí výprava na zajímavou exkurzi. Po zdařilé listopadové přednášce pana Zapletala o práci požárníků se děti zatoužily podívat do opravdové hasičské zbrojnice. Paní učitelky neváhaly a přijaly nabídku prozkoumat požární stanici na Petřinách. V doprovodu pana Zapletala děti dorazily do velké haly plné skutečných požárních aut a hasičské výzbroje. Za poutavého výkladu tamějšího velitele hasičů měly možnost shlédnout a dokonce si vyzkoušet hasičské náčiní. Bedlivě prozkoumaly jedno z velkých hasičských aut a místní páni hasiči jim ukázali, jak při poplachu rychle sjíždí po požární tyči. Bylo to zase jedno povedené dopoledne, které si všichni velmi užili. Tímto panu Zapletalovi ještě jednou velice děkujeme. Z harmonogramu na další měsíc připomínáme fotografování tříd 30. května, dále dva dny ředitelského volna mezi květnovými svátky. Na je naplánována tradiční lysolajská Slavnost květů, na které v odpoledních hodinách vystoupí i děti z naší mateřské školy a žáci základní školy. Na je stanoven termín pro konzultace s rodiči žáků Riverside School a na konci května v termínu proběhne škola v přírodě 3.,4. a 5. třídy. Dana Lukášová, Jana Šnajdrová, Michal Hevák, vedení školy

4 strana 4 Zápis ze 16. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100%, schůze usnášeníschopná. Program: Zastupitelé se dohodli na časovém omezení v rámci jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Lysolaje. Pro: 9 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu: Ověřovateli zvoleni pánové Janovec a Gulka. Paní starostka M. Jandová přivítala přítomné zastupitele a hosty občany Lysolají. 2. Kontrola minulého zápisu Všechny body zápisu jsou splněny nebo jako samostatné body projednávaného programu. 3. Záměr prodeje pozemků (žádost 14 občanů) parcelní číslo 501/12 katastrální území Lysolaje Pozemek je v dlouhodobém nájmu občanů, kteří žádají o možný úplatný převod do svého vlastnictví. Pozemkem prochází vysokotlaké plynové potrubí. Výměra pozemku je 7.681m2..Pražská plynárenská nemá výhrady k prodeji, ale určuje přísné podmínky, které je nutno dodržet (ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynu, přístup pro těžké stroje v případě poruchy apod.) Bude nutno provést analýzu využití pozemků určených pro zahrádkářské účely při současném vytváření konceptu nového územního plánu. Zastupitelé rozhodli, že pozemek zůstane ve stávajícím režimu, tj. pronájem za současných podmínek do r Pro: 6, Zdrželi se: 3 4. Žádost o odprodej pozemků (předzahrádky ) v ulici Dolina, parcelní číslo 558/1 Předzahrádky u řady domů v ulici Dolina jsou součástí pozemku parc.č. 558/1 a jsou užívány bez právního vztahu již celou řadu let. Pozemek byl ve vlastnictví TSK, teprve v roce 2006 bylo požádáno o jeho svěření Městské části. Z tohoto důvodu je možné uvažovat o úplatném převodu části pozemků do vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí, kteří projevili zájem. Geometrický plán je již vytvořen, bude požádán OV ÚMČ Praha 6 o vydání souhlasu s dělením pozemku, cena pozemků bude stanovena soudním znalcem. ÚMČ souhlasí s prodejem. Pro: 9 5. Žádost o odprodej pozemků parcelní číslo 299 a části pozemku parcelní číslo 547/1 Žádost podává p. Roztočil a p. Sláma. ÚMČ žádá doplnění a zdůvodnění využití požadovaných pozemků. Pro: 9 6. Úplatný převod pozemku parcelní číslo 515/2 Odbor obchodních aktivit MHMP nás požádal o vydání stanoviska k pozemku na našem katastrálním území pro účely úplatného převodu a scelení s pozemkem parc.č.514/57 (lokalita Výhledy III. ulice K Vinici). Účelem převodu pozemku s výměrou 419m2 v katastrálním území Lysolaje je vytvoření jednoho funkčního celku s pozemkem parcelní číslo 514/57. ÚMČ se vyjádří až po jednání nad podněty k novému územnímu plánu, tj. do konce dubna Místní samoobsluha- majitel Czech Property Investments, a.s. Pozemek parc. č.286/5 pod samoobsluhou (majetek obce) má rozměr 279m2, od zpětně je nutné stanovit pro tento pozemek výši nájemného.úmč a právník vypracuje dodatek ke stávající nájemní smlouvě, kde bude stanovena výše nájemného. Pro: 9 8. Umístění venkovního sezení před hospodou U Kapličky p. Mautvic (nájemce hospody U Kapličky) žádá o povolení zřízení venkovního sezení před restaurací. ÚMČ souhlasí s tím, že bude požadavek upřesněn termínově a doplněno ztvárnění posezení. Pro: 9 9. Návrh na zřízení věcného břemene PRE distribuce a.s. žádá o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na nově uložené a provozované kabely 22 kv na pozemcích parc.č. 1, 288/3, 339/1, 339/2, 453/1, 453/6, 456/1, 539/1, 546, 547/1, 547/2, 548/1, 551, 554/1 v k.ú. Lysolaje o délce 830 bm. ÚMČ souhlasí a požaduje jednorázovou náhradu ve výši 350,- Kč/ bm. Pro: Garáže na obecním pozemku v ulici Sportovců V roce 2002 skončilo povolení užívání na dočasnou stavbu - 8 garáží na obecním pozemku. ÚMČ žádá majitele garáží o informaci o dalším využití, jejich zlegalizování a seznam majitelů. Následně bude stanoveno nájemné jedná se o stavby na cizím pozemku bez vyřešených právních vztahů. 11. Informace ing.arch. Zavadila k zástavbě Lysolaje - Zátiší Jednání se zúčastnili zástupci investora Společnosti AG Development, a.s. a 4 A Architekti. Ing.arch. Zavadil připravil urbanistický průzkum 4 charakteristických lokalit stávající zástavby, kontrolu výpočtu koeficientu podlažních ploch (KPP) a odborné doporučení dalšího postupu Zastupitelstvu. Byl vytvořen ověřovací výpočet k zástavbě Zátiší, z něhož vyplývá nedoporučení souhlasu s navrhovaným indexem míry využití území D, pro danou lokalitu se jeví jako maximální index míry využití území C. Dále doporučuje:

5 strana 5 zachování maximálního množství vzrostlé zeleně zachování pěšího propojení vyřešení napojení dopravy na starou zástavbu ÚMČ pověřuje ing.arch. Zavadila k dalšími jednání s investorem projektu Zátiší a zpracovateli 4A Architekty. 12. Finanční výbor informace ing. Šimona ing. Šimon informoval o výsledcích hospodaření za 1. čtvrtletí Příjmy i výdaje jsou v úrovni 17% finanční komise navrhuje koupi semaforu, který reguluje rychlost MČ již řeší navrhuje odstranění nových černých skládek 13. Různé I. Skopcová informovala o schůzce s ředitelem a jeho zástupkyní ZŠ a MŠ dne AG Development oznamuje zahájení vyklízení pozemku Zátiší od Veškeré odpady budou řádně odvezeny a likvidovány na k tomu určených skládkách. Schůze skončila ve 22:20 hod Příští schůze se koná dne od 18 hod. Zapsala: pí. Skopcová Ověřovatelé: p. Janovec, p. Gulka Marcela Jandová, starostka P. Šoltys informoval o organizaci a programu Slavnosti květů - vytvoří se vedlejší pódium pro dětská divadla - plakáty zajistí P. Šoltys - nájemné pro hospody bude Kč 2.500,- Pro: 9 - stavění pódií apod. bude v pátek v 15 hod - úklid po Slavnosti květů bude v neděli v 8 hod Úklid obce se koná , sraz v 8 hod u samoobsluhy, nářadí bude zajištěno. Odsouhlasení finančního daru pro pí starostku Jandovou. Pro: 9 U objektu č.p.1 a 15 na vnější straně u ulice Lysolajské údolí je nezajištěna nopová izolační folie, která padá u objektu č.p.15 na chodník a znemožňuje průchod. ÚMČ vyzve vlastníky objektu, aby sjednali nápravu. P. Šoltys navrhuje umístění semaforu i ve spodní části Lysolají ÚMČ prověří. Byl předložen návrh odměn pro neuvolněné zastupitele MČ Praha Lysolaje na základě Nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25.února 2008 stanovit měsíční odměnu s účinností od 1. února 2008 Pro: 9 Stěhování úřadu MČ Praha 6 Budova Úřadu městské části Praha 6 v ulici Československé armády bude rekonstruována. Stěhování bude probíhat ve dnech Po tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. K vyřízení naléhavých záležitostí a získání informací o budoucí dislokaci úřadu Vám bude k dispozici infolinka Záležitosti, které jste dosud vyřizovali v hlavní budově úřadu, Vám nyní pomohou řešit zaměstnanci na nových detašovaných pracovištích. Jednotlivé odbory budu přestěhovány do několika objektu rozmístěných po Praze 6. Nejvíce odborů naleznete v ulici Pod Marjánkou. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště poliklinika Pod Marjánkou Kontakty: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Břevnov, Telefon: Fax: Starosta Městské části Praha 6 Sekretariát starosty, tiskový mluvčí Radní Městské části Praha 6 Sekretariáty Tajemnice Úřadu městské části Praha 6 Sekretariát tajemnice Odbor kancelář tajemnice Stížnosti, personální oddělení, informatika, oddělení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 6, veřejné zakázky Odbor územního rozvoje Územní plán, koordinovaná stanoviska, příprava investic Městské části Praha 6 Odbor kancelář městské části Kultura, sport, volný čas, grantová řízení, vnější vztahy, zahraniční spolupráce, fondy EU Odbor výstavby Investičně náročné stavby, investičně méně náročné stavby, stavebně správní oddělení, územní rozhodování

6 Odbor dopravy a životního prostředí Veřejná zeleň, odpadové hospodářství, úklid komunikací a veřejných prostranství, doprava Odbor právní Odbor správy obecního majetku Vedoucí odboru, sekretariát Odbor vnitřních věcí Matrika a státní občanství Odbor technicko investiční Odbor správy úřadu Pokladna, podatelna Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod. Podatelna: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý: 8:00 16:00 hod., čtvrtek: 8:00 15:30 hod., pátek: 8:00 15:00 hod. strana 6 Podatelna: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý: 8:00 16:00 hod., čtvrtek: 8:00 15:30 hod., pátek: 8:00 15:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště ZŠ Dědina Kontakty: Žukovského 6/560, Praha 6 Liboc Telefon: Odbor školství Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště Kontakty: V. P. Čkalova 18/478, Praha 6 Telefon: Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště Delta Kontakty: Vlastina 887/34, Praha 6 Liboc, Telefon: Fax: , Odbor ekonomický Místní poplatky za užívání veřejného prostranství, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze psů, ze vstupného, Žádost o povolení provozování výherních hracích přístrojů, Oddělení finančního plánu a rozpočtu, Oddělení účetnictví, analytické oddělení Odbor sociálních věcí Péče o děti a rodinu, veřejné opatrovnice, Sociální bydlení a DPS, sociální a ošetřovatelská lůžka v Domově sv. Karla Boromejského, zdravotnictví Odbor správy obecního majetku Evidence a prodej pozemků, Oddělení podnikatelské činnosti Odbor vnitřních věcí Přestupky, vnitřní správa, jubilea, volby Odbor kancelář tajemnice Kontrola Odbor kancelář městské části Krizové řízení, bezpečnost, obecně prospěšné práce, Protidrogová prevence, antisprejový program Odbor správy úřadu Pokladna, podatelna Odbor dopravy a životního prostředí Inspektoři Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod Odbor evidence osob a osobních dokladů Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý, čtvrtek: 8:00 12:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště SNEO Kontakty: Nad Alejí 2, Praha 6 Telefon: Odbor správy obecního majetku Byty a nebytové prostory Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod Informační kancelář Pod Marjánkou Kontakty: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Břevnov telefon: Informace, ověřování dokladů a podpisů, Czech Point Informační kancelář DELTA Kontakty: Vlastina 888/14 telefon: Informace, ověřování, Czech Point

7 strana 7 Informační kancelář Bělohorská Kontakty: Bělohorská 110, Praha 6 Břevnov telefon: , Informace, Czech Point Informační kancelář Petřiny Kontakty: Čílova 9, Praha 6 telefon: Informace, ověřování podpisů a listin, Czech Point Informační kancelář Dolní Sedlec Kontakty: V Sedlci 20, Praha 6 telefon: Informace, ověřování dokumentů ve středu Informační centrum Skleněný palác Kontakty: Náměstí Svobody 1, Praha 6 Dejvice telefon + fax Informace o kulturním, společenském a sportovním dění na Praze 6 Služby v oblasti turistiky a cestovního ruchu Prodej vstupenek, knih, map, propag. předmětů Kopírovací služby Síť Ticketpro Životní jubilea duben 2008 Jaroslava Svobodová let Josef Budík let Slavomír Procházka let Jaroslava Svobodová Josef Budík Slavomír Procházka Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Kontejnery Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v úterý : křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otáčka MHD

8 strana 8 Urbanistická studie Lysolaje V současné době začíná Magistrát hlavního města Prahy práce na tvorbě nového Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který vstoupí v platnost v roce V tomto roce zároveň přestane platit současný Územní plán. Jako jedním z podkladů při tvorbě nového Územního plánu budou sloužit podněty jednotlivých městských částí. Pro území MČ Praha Lysolaje byl zpracováním těchto podnětů ve formě Urbanistické studie pověřen Ing. arch. Jiří Zavadil. S rozpracovanou Urbanistickou studií bude možné se podrobně seznámit na veřejném setkání s občany v sále hasičské zbrojnice Lysolaje dne 14. května 2008 ve 20,00 hod. K návrhu bude podán odborný výklad. Grafická část návrhu bude vyvěšena v předstihu před setkáním na úředních deskách ÚMČ Praha Lysolaje. Základní otázka, kterou je nutné zodpovědět na začátku úvah o budoucnosti jakéhokoliv území, zní: zda a v jakém rozsahu se má dotyčné území vůbec urbanisticky rozvíjet? t.j.: která dnes volná území (pole, louky, zahrady,...) se mohou vymezit jako zastavitelná? Na zastavění volných ploch na území celé MČ Praha - Lysolaje bude (tak jako všude jinde na území Prahy a v jejím okolí) všeobecně vyvíjen enormní tlak. Předkládaná Urbanistická studie dává možnost, jak tento tlak regulovat do takové míry, která bude únosná jak pro stávající obyvatele, tak pro přírodní složky v území. Hlavní principy návrhu Urbanistické studie Praha Lysolaje: 1) zachování přírodních kvalit území, vytvoření systému pěších a cyklistických cest Na základě tvarování terénu navrhujeme krajinnou kostru území - propojený systém volně přístupných přírodních ploch. Do něj budou zapojeny všechny stávající zelené plochy, především Přírodní památka Housle. V souvislosti s tuto přírodní kostrou jsou trasovány hlavní pěší a cyklistické trasy především navrhovaná cesta kolem Lysolají. Tato vyhlídková trasa, v návaznosti na nejcennější přírodní a krajinné hodnoty území, propojí celou MČ s okolím (Suchdol, Roztoky, Sedlec s údolím Vltavy, Tichá Šárka, Nebušice, Horoměřice). 2) zachování charakteristické struktury původní zástavby Původní zástavbu (v relativně sevřeném údolí s návazností na okolní volnou krajinu) doplňujeme pouze na menších, dosud volných plochách. Kolem této zástavby (na horní hraně údolí) navrhujeme pás zeleně. Ten ji oddělí jak od stávající zástavby Suchdola, tak od zástavby v navrhovaných nových lokalitách (viz bod 3). 3) vymezení ploch možné nové zástavby Hlavní územní rozvoj soustřeďujeme do dvou lokalit nové výstavby: Horní Lysolaje (napojené na ulici Štěpnice) a Nové Lysolaje (napojené na ulici Horoměřickou, resp. Velvarskou). Tyto lokality jsou záměrně nezávislé na původní zástavbě a od přírodní památky Housle jsou odděleny širokými pásy zeleně. Možnost zástavby zde bude jednoznačně podmíněna výstavbou silničního okruhu kolem Prahy (ve variantě J). 4) vyřešení dopravní obsluhy území Pro minimalizaci průjezdu ulicí Lysolajské údolí je nezbytná především výstavba silničního okruhu kolem Prahy. Pro napojení celého území Lysolají na tento okruh navrhujeme novou komunikaci po západním okraji Suchdola. Pro alternativní spojení s centrem města pak navrhujeme rozšířit stávající komunikaci podél jižní hranice areálu Zemědělské univerzity v návaznosti na ulici Sídlištní. Ing.arch. Jiří Zavadil Pramen Housle kvalita vody U Státního veterinárního ústavu Praha u akreditované laboratoře na vyšetření vzorku vody jsme si dne 15. dubna 2008 objednali laboratorní vyšetření pitné vody pramenu Housle a s jeho závěry, z pohledu chemického a mikrobiologického vyšetření, Vás v plném rozsahu budeme informovat na vývěsce u pramene Housle před kapličkou Panny Marie. ÚMČ

9 Restaurace U Kapličky Kovárenská 3, Lysolaje P-6 Nově otevřeno!!!! Drobné interiérové úpravy! Jiné vedení! Polední MENU! Jídla na objednávku! Salonek atd. Těšíme se na Vaši návštěvu!! Otevřeno: Po-Pá So Ne Poslední neděle v měsíci sanitární den!!! Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. Cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

10

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny zastupitel - Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Program jednání: Pořad Věc í 1. Kontrola plnění

Více