Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/08 SMĚLE HŘEŠ SMĚLE VĚŘ Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. (Ř 3,28) Lidé nesčetněkrát překroutili význam biblických slov, vytrhli je z kontextu, užili ke svému prospěchu, nebo dokonce jako zbraň použili proti svým bližním. Nemůžeme se proto co divit, že dějinami prochází nepochopený a odsuzovaný Lutherův výrok o smělém hřešení a ještě smělejším věření, aniž by lidé věděli, v jakých souvislostech byl napsán, a proč. Pravdou je, že Luther za život pověděl leccos, za co by se měl dodatečně stydět (zvláště na adresu Židů), ale v žádném případě ne za to, když svého věrného a milovaného přítele povzbuzoval v jeho slabostech, pochybnostech a nervových zhrouceních. Oním přítelem nebyl nikdo jiný nežli Philip Melanchton, vynikající teolog, který se významnou měrou zasloužil o zlomové Augsburské vyznání a celou reformaci. Jenomže i když je někdo skvělým teologem držícím pravověří, reformátorem a zbožným člověkem, neznamená to, že bude ušetřen krutých duchovních a duševních zápasů. Citlivý Melanchton trpěl výčitkami svědomí, které Martin Luther v jeho případě spatřoval jako zbytečné a zhoubné. Moc dobře věděl, čím Melanchton procházel. Jemu samotnému trvalo mnohá léta, než nalezl v Kristu a ve víře v Ukřižovaného svobodu a klid duše. Dne 1. srpna 1521 napsal Luther svému příteli dopis: Jestliže jsi kazatel milosti, pak nekaž vybájenou, nýbrž pravou milost; je-li to pravá milost, pak má snímat pravé, a ne vybájené hříchy. Vybájení hříšníci nebudou Bohem vykoupeni. Buď tedy hříšník a hřeš statečně, ale ještě statečněji věř a raduj se v Kristu, kterýž jest vítězem nad hříchem, smrtí a světem. Bude se stále hřešit, dokud žijeme na tomto světě; tento život není příbytkem spravedlnosti, nýbrž, jak píše Petr, očekáváme novou zemi a nové nebe, ve kterých spravedlnost bydlí. Stačí, když skrze bohatství Boží slávy známe beránka, který snímá hříchy světa; od něho nás hřích neodtrhne, i kdybychom tisíckrát za den zcizoložili a zavraždili. Myslíš si, že cena našeho vykoupení z hříchů je tak malá, když je dána v podobě takového beránka? Modli se tedy silně, také coby nadmíru silný hříšník V církvi bývají lidé svobodomyslní i úzkostliví. K těm druhým patřil Melanchton. Měl citlivé svědomí. Děsil se hříchu tak moc, že každé selhání jej strhávalo do propasti pekla výčitek, takže přestával vidět moc evangelia a Kristovo vítězství nad hříchem, smrtí a světem. Přes

2 2 všechnu nejupřímnější snahu žít posvěcený život znovu a znovu hřešil (skutečně i domněle), což ho nesmírně trápilo. Co s tím, jak z toho ven? Směle hřeš směle věř! A nebo přesněji: hřeš statečně, ale ještě statečněji věř a raduj se v Kristu Protože, jak Luther správně poznamenal, bude se stále hřešit, ale známe beránka, který snímá hříchy světa; od něho nás nic neodtrhne. A to dokonce, i kdybychom za den tisíckrát zcizoložili a zavraždili! Mohl to Luther říci důrazněji? Asi ne. A mohl to vůbec Luther takto povědět? Ano, dokonce musel. Protože známe ďábla, jehož prvořadou snahou je zatemnit lidem Krista a moc jeho oběti. Usiluje o to, abychom se už tady na zemi smažili ve svých hříších, aby si pak na nás v pekle smlsnul. Luther příteli Melanchtonovi jasně postavil před oči Krista. Vedle Ježíše i ten nejtěžší hřích bledne! Neexistuje provinění, které by nemohla očistit krev Kristova! Buď bude Melanchton více věřit moci svých hříchů nebo moci obětovaného a vzkříšeného beránka. Rada směle hřeš směle věř není ale určena pro každého. Jednak ji Luther napsal v osobním dopise jednomu jedinému člověku a především napsal ji muži, který bral hřích smrtelně vážně. Výzva k odvážnému hřešení a ještě odvážnějšímu věření nepatří žádnému člověku (křesťanu), který si arogantně hřeší, hříchu se nebojí a dělá si bez pokání, co chce. Takovému by totiž nepomohlo ani apoštolské slovo z epištoly Římanům, které na počátku 16. století vysvobodilo ze spárů hříchu, z nepokoje duše a ze záslužnicky pojaté spásy Martina Luthera: Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Bronislav Matulík *(Podle ADAM, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte II,236n. překlad David Beňa) PŘEDSTAVENÍ PAVLA PALUCHNÍKA Praha-Smíchov, Černošice, stavba nové modlitebny, stěhování, nové výzvy, noví lidé, obavy To jsou jen některá slova, která mě provázela před tímto létem. Blížil se začátek mé služby v Černošicích po poměrně krátkém (roční) působení v karlovarském sboru a cosi ve mně se ptalo, co tímto Pán Bůh vlastně zamýšlí. Těch změn mě potkalo v tomto roce více tou nejkrásnější byla svatba se Štěpánkou. Získal jsem v ní statečnou ženu, která byla ochotna se mnou jít kamkoliv. Nyní je září roku 2008 a já sedím u svého počítače v prvním patře sborového domku v Černošicích a poslouchám šumění větru ve stromech na zdejší velké zahradě. Boží cesty jsou někdy opravdu zajímavé a nepředvídatelné. Ale cosi mi říká, že bez života pro Krista bych byl ušetřen mnoha krásných dobrodružství. Narodil jsem se před 27 lety v Teplicích, tedy v místě, kde můj tatínek začínal sloužit jako kazatel Církve bratrské. Od té doby jsem se svými rodiči a sourozenci poznal další tři sbory Církve bratrské, kam jsme se postupně stěhovali. Jako děti jsme vyrůstali v prostředí víry v Pána Ježíše, uprostřed zápasů o Boží dílo, ale také ve velké sborové rodině, kde jsme nalezli mnoho přátel. Rodiče nás od malinka vedli k praktickému následování Pána Ježíše, a já si nepamatuji, že bych kdy pochyboval o Boží existenci. Přesto přišly mnohé pochybnosti a vnitřní zápasy v období mé puberty. Miluje mě Bůh? Nejsem úplně k ničemu? Jsem pro někoho dost dobrý? Táhlo mě to do party kluků ze třídy. Bylo to s nimi někdy hodně vzrušující, a taky

3 nebezpečné. Sbor a rodiče jsem ale nechtěl opustit. Bylo to v Hradci Králové, kde mě Bůh začal poprvé významněji zastavovat na mé cestě životem. Živě si vzpomínám na večerní biblickou hodinu, která skončila jako obvykle, ale mládežníci (o mnoho starší než já) domů neodcházeli, utvořili skupinky a začali se modlit. Podvědomě jsem chtěl zůstat, něco mě tam táhlo mezi ně. Jejich víra v Pána Ježíše byla jiná, než jsem měl já. Byla osobní, byla živá, byla magnetizující. Netrvalo dlouho a začal jsem chodit do mládeže a Bůh se mě dále dotýkal, uzdravoval moje zranění a odpovídal na mé pochybnosti. Po krátké době jsem mohl upřímně v plné jistotě vyznávat Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele a Pána. Bylo to období mnoha proměn. Ve svých sedmnácti jsem prožil nečekaně silné povolání do duchovní služby druhým lidem. Bylo to na jednom hudebně-misijním víkendu, kde jsme se více modlili, více četli Boží slovo a Duch Boží jednal mezi námi. Výsledek byl, že se někteří rozhodli pro následování Ježíše. A já prožil, že mám být tím, kdo bude tyto mé krátce věřící sourozence duchovně vést, ač jsem byl stejně starý jako oni. Myšlenku jsem se snažil ihned zahnat. Ale přišel bratr, který zde sloužil a řekl mi nezávisle totéž. A ještě mnohem srozumitelněji takže jsem měl pocit, že toto Boží povolání se nebude týkat jen následujícího roku, ale asi celého mého života. Rozklepali se mi z toho kolena. Po gymnáziu jsem nevěděl, co jít studovat. Lákala mě teologie, ale rodiče mě vedli k tomu nejdříve vystudovat civilní vysokou školu (jak si toho od nich vážím!). Přijímačky ale nevyšly a já jsem se vnitřně rád přihlásil ke studiu na vyšší odborné škole ETS. Bylo to pro mě krásné období a já pochopil, že mě Pán Bůh dovedl tam, kde mě chtěl mít. Po absolutoriu na ETS v roce 2002 proto pro mě nebylo těžké rozhodování, co budu dělat dál. Přihlásil jsem se bez váhání k magisterskému studiu na Evangelické teologické fakultě UK, kde jsem po 4 letech složil státnice. Během té doby jsem strávil pro mě zlomový rok v severoirském Belfastu. Zlomový nejen v načerpání mnoha teologických, praktických a kulturních inspirací, ale zlomový také v mém rozhodnutí vstoupit do služby kazatele. Necítil jsem se sice na tento 3

4 4 úkol úplně nejvhodnější určitě nejsem příliš sebevědomý, rozhodný, extrovertní a vizionářský ale dveře pastýřské práce byly otevřené a Bůh je přede mnou nezavřel. V současné době, kromě práce vikáře, učím také každý týden předmět Úvod do Nového zákona na ETS (stále je to pro mě zvláštní pocit být tam znovu po těch letech) a sám pokračuji v dalším studiu na ETF UK. Již několik let jsem zapojený i v nadsborové práci s mládeží jako člen Odboru mládeže CB. MilujI divoké hory, výzvy a dobrodružství, rád sportuji především mě táhnou kolektivní sporty, i když občas rád běhám středně-dlouhé tratě a jezdím na kole. Většinou mnou hodně zavibruje pozvání vyrazit do daleké země nebo na nějakou akční výpravu. Asi i proto, že když můj osobní komfort a síla je omezena, tak se na Pána Boha musím učit plně spoléhat. Moje osobní touha je, abych nikdy neztratil odvahu se dávat Pánu Bohu k dispozici k proměně mého srdce a ke službě Jemu. Pavel Paluchník MÁME ZA CO DĚKOVAT Sborové dny bývají plné pohody, prostorem pro velká slova, nebo alespoň větší nežli ve dnech všednějších, časem zvýšené tolerance, odpouštění, připomenutí výjimečné sounáležitosti, kterou si v tento den ještě více uvědomujeme. Nebo jde o den, který je bohatý svým programem, přítomností vzácných hostů či nevšední, mimořádnou událostí, která se s Boží blízkostí všech zúčastněných zásadně dotýká. Právě takový byl sborový den v Mokropsech. Letošní neděle s datem 14. září. Když jsem byl malý, připomínali mi tatínek s maminkou, že jde o den, kdy v roce 1937 zemřel pan prezident Masaryk. Cestou do shromáždění jsem si to stačil připomenout, i to, že jsem před několika dny četl Masarykovu úvahu, která se týkala lásky k bližním. Ani mne proto nepřekvapilo, že

5 5 náš vzácný host, bratr tajemník CB Karel Fojtík kázal o Lásce praktické nebo lépe Praktické lásce. U mne se tyto souvislosti často objevují, a vím, že nejsou náhodné. Rozhodnutí, kde se uskuteční společný oběd, nebylo jednoduché. Předpověď počasí naznačovala, že krásné zářijové dny ustoupily blížícímu se podzimu příliš brzy, možná jen na zkoušku. Bylo zvoleno oblíbené grilování, a proto zahrada. Kdo byl někdy účasten grilovacího oběda mokropeského sboru v režii trojice Tomáš Hejzlar, Radko Šťastný a František Šimek a štědrých a obětavých sester (jmenoval bych všechny), dá mi za pravdu, že tvrzení o prohýbajících se stolech, plných kulinářských prostopášností, není příliš přehnané. Dorazila smíchovská delegace: bratři Chráska a Matulík s manželkami. Starší sestry přece jen vyhledávaly sezení na neduživém slunci, z mladších se staly choulivky a dětem bylo, jako vždy, radostno. Nadešla chvíle toho dne nejočekávanější, nejslavnostnější, a to představení Štěpánky a Pavla Paluchníkových a uvedení bratra Paluchníka do služby vikáře pro mokropeský sbor. Bratr Fojtík vysvětlil a přečetl z Řádu CB formulace, které tento akt podmiňují. Zmínil i jisté řádové nedokonalosti k domyšlení a dopracování. Bratr kazatel Beňa popřál za všechny přítomné bratru vikáři požehnanou službu, která bude mít, jak tomu vždy bývá, své příznivce, možná i kritiky. A vzpomněl případnou básničku svého dětství: Oře, oře Jan. Přiletělo hejno vran. První praví: Dobře oře, druhá praví: Nedobře oře, třetí praví Přeji i já, a myslím za všechny mokropeské, požehnaný čas a sílu pro Boží službu. Otakar Štanc st.; foto Radko Šťastný

6 6 MOUNT BLANC Období letních prázdnin je za námi a každému z nás asi zůstalo v hlavě různě velké množství vzpomínek na příhody, které jsme zažili, na situace, do kterých jsme se dostali, a některým také možná zůstalo pár šrámů na jejich tělesné schránce, pokud na sebe nedávali dostatečný pozor. Na prázdniny se asi jinak dívají pracující a jinak studenti. Pro rodiče to je často spíš období, kdy mají více starostí, kdežto děti bývají ve svém živlu. Pro mě byly letošní prázdniny v mnohém neobvyklé a zvláštní. Bylo to poprvé, kdy jsem větší část léta strávil v práci. V myšlenkách jsem spoustu času také věnoval našemu právě očekávanému dítěti. Nepředstavoval jsem si tedy, že bych si z tohoto července a srpna odnesl nějaké neobvykle silné zážitky a dojmy. Ovšem, že si člověk něco nedokáže představit, ještě neznamená, že se to nemůže stát. V lednu za mnou přišel Slávek Ranš s nabídkou: Jedu letos na Mount Blanc, nechtěl bys taky? Tak jsem řekl: Jo, chtěl. Ale nevím, jestli na to budu mít a jestli to zvládnu. Do té doby jsem o něčem takovém neměl reálnou představu, přímo jsem si myslel, že to není nic pro obyčejného člověka, že na to bych musel být horolezec. O Mount Blancu jsem si jen pamatoval ze školy, že to je nejvyšší hora Evropy (později jsem zjistil, že to není tak úplně pravda). Tím začalo moje shánění věcí a informací. Když konečně přišla ona chvíle (sledovali jsme počasí a vyrazili na konci července), dokončili jsme poslední přípravy a nabalili věci do auta. S trochou nervozity, velkým nadšením a prosbou o ochranu i požehnání začala naše cestu. Zvolili jsme trasu přechodu přes vrchol z Itálie do Itálie. Bylo by toho spousta, o čem bych mohl vypravovat, ale shrnu to jen v krátkosti. Vyšli jsme ve středu v podvečer. Cestou nahoru jsme měli pouze jednu větší komplikaci a tou byl uzavřený úsek turistické trasy. Ten jsme tedy museli přemostit lanovkou. Jinak vše probíhalo podle představ a krásné počasí v prvních dnech nás povzbuzovalo k dobré náladě a velké vděčnosti za takovou příležitost. Po dvoudenní cestě, při které jsem si sáhl na dno svých psychických sil a prošel si několika krizemi, jsme v sobotu odpoledne dorazili na

7 vrchol. Zde jsme strávili asi půlhodinu s krásnými výhledy a také pocity spokojenosti, než následoval sestup. Během soboty už se počasí zhoršilo a museli jsme proto zvolit jinou trasu pro cestu dolů zamířili jsme do Francie. Nikdy jsem si nepředstavoval, že chůze z kopce může být tak namáhavá. Večer jsme se však nakonec dostali k autu (pořádně unavení, ale radostní, že vše probíhalo takto dobře) a hned vyrazili na cestu zpátky. Zůstala mi spousta vzpomínek, pohledů na krásnou přírodu, získal jsem nové zkušenosti. Přesto však možná nejcennější bylo odkrytí toho, jaký opravdu jsem. Když člověk má co dělat, aby šel, nemá už sílu na to, aby se přetvařoval. Právě v takovém prostředí je také dost prostoru pro přemýšlení, k mluvení mi totiž nestačil dech. Rád bych svůj příspěvek ukončil tím, že jsem moc vděčný Bohu za tuto možnost i za ochranu před nebezpečím a potom Slávkovi, že mě vzal s sebou a také to se mnou vydržel. Tomáš Stebel 7 SLAVNOST VE CHVALECH PO STU LETECH V neděli 5. října 2008 ve 14 hodin se koná vzpomínkové shromáždění k 100. výročí založení práce ve Chvalech. Shromáždění proběhne v jídelně domova Bethesda a v přilehlých prostorech. RCB

8 8 SBOROVÁ DOVOLENÁ 2009 Staršovstvo našeho sboru již odsouhlasilo místo sborové dovolené v r Podáváme vám o tom informaci již nyní ve velkém předstihu, abyste mohli svůj časový plán pro příští rok přizpůsobit schválenému termínu a mohli se tak bez časových problémů zúčastnit a eventuelně začít šetřit, aby nenastaly ani problémy finanční, naopak, aby vaše očekávání a jeho naplnění nebylo ničím zkaleno. Příští sborová dovolená se tedy bude konat v době od soboty 18. července do soboty 25. července 2009 v rekreačním středisku Poslův mlýn. Vše o tomto středisku včetně obrázků si můžete prohlédnout na internetu na adrese http.//web.quick.cz/jaroslav.kulich/. Rekreační středisko leží na břehu rybníka, který má velice pěknou plážičku a letos v srpnu, kdy jsme tam byli a naše děti (vnoučata) se tam i koupaly, byla voda naprosto čistá. Areál je oplocený, velký a vybavený všemi zařízeními, na která jsme zvyklí, pro malé děti i mládež. Stromy jsou i uvnitř areálu, les je v sousedství a přitom na hlavní náměstí Doks je to 1600 m. Areál je tak velký, že i při plném obsazení v sezóně, kdy jsme jej navštívili, je soukromí bezproblémové. Máme objednáno 130 míst (letos nás bylo celkem 142) v pěti přízemních bungalovech po osmi čtyřlůžkových pokojích a v jednom čtyřpokojovém s dvoulůžkovými pokoji. Velké bungalovy mají vždy dva pokoje sdruženy do jedné buňky, ve které je společná předsíň, velká krytá veranda, příslušenství se sprchou, dva záchody a dvě umývadla, takže fronta na použití nehrozí. Dvoulůžkové pokoje mají příslušenství vlastní. Pro větší rodiny bude do pokojů nastěhováno další lůžko, což je vzhledem k velikosti pokojů bezproblémové. Větší rodina může obsadit celou buňku. Protože máme možnost téměř 40 lůžek neobsadit, budou manželské páry ve čtyřlůžkových pokojích. Máme celkem k dispozici 44 pokojů, což je o dva více, než v Poustkách. Cena bude cca o 10% nižší, než v letošním roce, děti do tří let zdarma, plná penze dětí do šesti let 220 Kč, 7-15 let 250 Kč ostatní 310 Kč. Doufáme, že vás tato informace bude inspirovat k rozhodnutí se sborové dovolené zúčastnit a přihlásíte se v hojném počtu, což nám umožní získat výhodné podmínky pro pobyt při jednání s provozovateli Rekreačního střediska. Ubytování a stravování nebude samozřejmě na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu, jak by někdo mohl očekávat, ale za cenu, která je přístupná všem našim členům, budou služby korektní. Signál mobilních telefonů je tam bezproblémový. Myslím, že rekreační oblast Doks a Máchova jezera s jejími turistickými a rekreačními možnostmi nepotřebuje žádné další doporučení. Zdeněk Bartošek

9 ROMANTICKÝ VÝLET PARNÍM VLAKEM Výlet berounské besídky v neděli byl tentokrát tématicky zaměřený, protože Kladensko-nučické dráze je letos 150 let. K tomuto výročí jel historický parní vlak z Nučic do lomu Mořina, kde navazovala prohlídka starých štol. A to jsme si nemohli nechat ujít. Zájemci, nejen z řad besídky, se hned po dopoledním shromáždění dobře naobědvali, za což děkujeme Wichterlům. Po obědě jsme spořádaně, v koloně aut, vyjeli směr Nučice. Nikdo netušil, že Nučice mají dvě nádraží, takže jsme se naučili v konvoji otáčet i couvat. Ale naštěstí jsme přijeli včas. Cesta parním vlakem byla romantická a pro některé i upomínkou na staré časy. Po delší frontě jsme se dostali do starých štol. Zvláště pro děti to byl velký zážitek, o čemž svědčí i věta pronesená šestiletou holčičkou v jedné neosvětlené chodbě: Myslíš, že tu zhyneme? Naštěstí nikdo nezhynul ani při zpáteční cestě, opět parním vlakem. Jsme rádi, že jsme mohli společně strávit hezké odpoledne. Jiří Pína 9

10 10 VLIV REFORMACE NA CÍRKEV A DNEŠEK Konferenci pořádá Česká evangelikální aliance ve spolupráci se Sdružením evangelikálních teologů. Uskuteční se ve dnech 10. až 11. listopadu ve sboru CB na Vinohradech. Přednášet budou: ThDr. Ladislav Beneš, UK ETF, ThDr. Pavel Hanes, PhD., KETM UMB, Mgr. Robert Hart, ETS, Marshall Brown, PhD., ETS, ThDr. Pavel Černý, Th.D., ETS, Doc. Pavel Hošek, Th.D., ETS a UK ETF, prof. Ing. Lubomír Mlčoch, Csc., UK FSV, Prof. ThDr. Ján Liguš, PhD., UK HTF. Těšit se můžeme na témata: Všeobecné kněžství věřících. Církev hierarchická či demokratická? Prostředník mezi Bohem a člověkem? Písmo sv. nejvyšší autorita? Sola Scriptura. Magisterium. Norma normans. Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu církve. Jsou kořeny kapitalismu v Kalvínově učení? Duch kapitalismu a reformace. Vztah české reformace k reformaci světové. Bohoslužba k památce reformace se uskuteční v pondělí v v kostele sv. Martina ve Zdi, kde kázáním poslouží Mgr. Pavel Smetana, emeritní synodní senior ČCE. Reformačními písněmi poslouží smíchovský pěvecký sbor. Cena registračního poplatku: 270 Kč přihlášky do 20. října Kč u přihlášek po 21. říjnu nebo na místě 150 Kč pro studenty theologických škol (po předložení indexu) 150 Kč při účasti pouze jeden den 50 Kč při účasti na jedné přednášce/semináři Registrační poplatek zahrnuje účast na přednáškách a seminářích, materiály přednášejících rozdávané na konferenci. Nezahrnuje občerstvení v průběhu konference. Na pondělní slavnostní bohoslužbu je vstup volný. INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Noví učitelé besídky staršovstvo schválilo nové učitele besídky, kteří se ujali své služby na začátku září. Jedná se o sestry Miriam Bartošovou a Martu Kaštánkovou. V Berouně začal dorost Jiří Pína informoval o zahájení činnosti dorostu v Berouně, kde si děti spolu s vedoucími postavili klubovnu a začali se pravidelně scházet. Stavba modlitebny v Černošicích probíhají přípravy, je naděje, že do konce října by mělo být vydáno stavební povolení. S prodejem staré modlitebny čeká mokropeské staršovstvo, až bude stavební povolení vydáno.

11 Noví členové manželé Hamplovi byli přijati za plnoprávné členy v Mokropsech dne Nový vikář v Mokropsech dne se přestěhovali manželé Pavel a Štěpánka Paluchníkovi z Karlových Varů do Mokropes. V neděli byl nový vikář za účasti tajemníka RCB uveden do služby. Sborová dovolená ohlasy na sborovou dovolenou byly vesměs pozitivní. Staršovstvo má zato, že splnila svůj účel v prohloubení vzájemných vztahů. Staršovstvo diskutovalo způsob financování sborové dovolené letos i pro příští rok. Staršovstvo dále přivítalo informaci bratra Zdeňka Bartoška, který již vyhledal místo pro naši příští sborovou rekreaci v areálu Poslův mlýn viz stránky na internetu Dorostový tábor a pobyt mládeže rovněž ohlasy na letní pobyty dětí a mládeže byly výborné. Podzim 2008 staršovstvo na začátku září prodiskutovalo konečnou fázi přípravy podzimního programu pro sbor a stanice. Kazatelská pastorálka s manželkami uskutečnila se v Milovech ve dnech Téma Správce Božího domu podle 1 Tm. Za náš sbor se zúčastnili manželé Matulíkovi a Paluchníkovi. Domovník na Smíchově staršovstvo rozhodlo, že po Koldových nebude hledat nového správce budovy. Úklid zajišťuje najatá firma, sestra Hvězdoslava Přibová je zodpovědná za organizační a kontrolní činnosti, popelnice a úklid chodníku obstará Daniel Matulík. Byt na Smíchově staršovstvo rozhodlo byt po Koldových pronajmout křesťanským studentům. V té věci byl poslán inzerát do všech sborů Církve bratrské v Čechách i na Slovensku. Staršovstvo dále rozhodlo upravit byt pro studenty. Byt poskytneme přihlášeným studentům do Adventní koncert druhou neděli adventní ( ) se uskuteční koncert v našem sboru pod názvem Musica da chiesa. Účinkovat budou P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Jubilea na Smíchově staršovstvo souhlasí s předáváním květin jubilantům od 75. narozenin každých 5 let. Nově narozené děti v Berouně se manželům Veselým narodil syn Daniel, manželům Fišerovým syn Albert a v Mokropsech se narodil manželům T. a G. Steblovým syn Matěj. Volba Rady CB staršovstvo obdrželo dopis předsedy volební komise Pavla Lukáše ve věci návrhu kandidátů do Rady CB. Staršovstvo se touto pro církev důležitou otázkou bude zabývat při dvou příštích jednáních. Svatba staršovstvo hovořilo se snoubenci Petrem Böhmem a Lenkou Čtveráčkovou, kteří požádali o sňatek v našem sboru dne Staršovstvo souhlasí a přípravu na manželství povedou Bronislav a Jana Matulíkovi. Daniel Pokorný 11

12 12 NAROZENINY V ŘÍJNU A LISTOPADU Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí. (Př 24,16) PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ Smíchov Mokropsy Beroun Hostomice neděle 8 45 modlitební shromáždění chvíle 9 30 shromáždění 9 30 shromáždění každou 2. neděli 9 30 shromáždění v měsíci úterý středa mládež rozhovory nad Biblí (ob týden) čtvrtek biblická hodina biblická hod. pátek dorost dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Kázání: 5.7. Daniel Kašlík 2.8. Daniel Kašlík 12.7. Ludvík Švihálek 9.8. Ludvík Švihálek 19.7. Daniel Kašlík 16.8. Radim Toman 26.7. Jiří Gomola 23.8. Daniel Kašlík 30.8.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, první měsíc školního roku 2015/2016 máme za sebou a doufáme, že se všem dětem vydařil. září 2015 2. narozeniny 2,2 mil. Kč Projekt Obědy pro

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín. sborový zpravodaj

Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín. sborový zpravodaj Církev adventistů sedmého dne sbor vsetín sborový zpravodaj říjen» listopad» prosinec 4. čtvrtletí 2014 Zj 3,3 (ČSP) Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 PROFESNÍ OBLAST POSTOJE A ČINNOST KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ Nedělní bohoslužby Biblické hodiny Vysluhování svátostí Setkání vedoucích Příprava

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více