Hypoteční úvěry v nabídce českých bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypoteční úvěry v nabídce českých bank"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Diplomová práce Autor: Radka Čechvalová Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Leden 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 20. ledna 2009 Radka Čechvalová 2

3 Poděkování: Tato diplomová práce byla sepsána při studiu na Bankovním institutu vysoké škole na katedře Finančních obchodů pod vedením Ing. Olgy Šeflové, které tímto velice děkuji za její cenné rady, pomoc a ochotu při tvorbě práce. Dále děkuji svým kolegům z oboru za poskytnutí cenných informací a za pomoc při získávání potřebných informací. 3

4 Anotace práce: Cílem této práce bylo na základě komparace hypotečních úvěrů u vybraných bank v České republice formulovat doporučení pro zdokonalení hypotečního úvěrování. V rámci práce byly formulovány základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a vymezeny jednotlivé produkty v nabídce vybraných bank. Součástí této práce je dále komplexní popis procesu schvalování konkrétních úvěrových případů týkajících se nejčastějších účelů hypotečního úvěrování bytových potřeb klienta výstavba, koupě a refinancování. Definována jsou i úskalí, která v průběhu schvalovacího procesu mohou nastat. Pro dosažení cíle práce byla zpracována analýza a komparace produktové nabídky hypotečních úvěrů a analyzována a vyhodnocena problematika související s procesními postupy u vybraných bank. Annotation: The aim of this dissertation was to formulate a recommendation how to improve mortgage financing on the basis of a comparison of mortgage loans of chosen banks in the Czech Republic. Within the frame of the dissertation basic definitions from the area of mortgage loans were defined and particular products were identified in the supply of the chosen banks. The part of the dissertation is also a comprehensive description of the process of proving of concrete loan cases concerning to the most common purposes of mortgage loans concerning housing needs of a client - construction, purchase and refinancing. Even threats are defined which can happen during the approval process. To reach the goal of this dissertation an analysis and comparison of product supply of mortgage loans were elaborated and problems connecting to the process procedures in chosen banks were analyse and evaluated. 4

5 Obsah OBSAH... 5 ÚVOD METODOLOGIE PRÁCE TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ HYPOTEČNÍ ÚVĚR V SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SMLUVNÍ STRANY PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY VÝŠE ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU ÚČEL HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU ANALÝZA A KOMPARACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ U VYBRANÝCH BANK ZÁKLADNÍ HYPOTEČNÍ PRODUKTY GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE ZÁKLADNÍCH HYPOTEČNÍCH PRODUKTŮ ZÁVISLOST VÝŠE A ÚČELU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU NA HODNOTĚ LTV GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ VÝŠE LTV V ZÁVISLOSTI NA ÚČELU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB A POPLATKY GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ TYPŮ ÚROKOVÝCH SAZEB, MOŽNÝCH ZMĚN A POPLATKŮ SPLATNOST A MOŽNOST DÍLČÍCH MIMOŘÁDNÝCH SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ SPLATNOSTI A MOŽNOSTI DÍLČÍCH MIMOŘÁDNÝCH SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PODMÍNKY REZERVACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY NEDOČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U VYBRANÝCH BANK

6 3.5.1 GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK REZERVACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNEK NEDOČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU DOPLŇKOVÉ PRODUKTY S VAZBOU NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ S VAZBOU NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRU U VYBRANÝCH BANK VYUŽITÍ SLUŽEB HYPOTEČNÍHO PORADCE ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U GEMB POŽADAVKY KLIENTA NA PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PRODUKTU DOPORUČENÍ PROCES SCHVALOVÁNÍ A PODMÍNKY SMLOUVY SCHVÁLENÍ ÚVĚRU A PODMÍNKY SMLOUVY ČERPÁNÍ ÚVĚRU ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U ČSOB POŽADAVKY NA PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PRODUKTU DOPORUČENÍ PROCES SCHVALOVÁNÍ SCHVÁLENÍ ÚVĚRU A PODMÍNKY SMLOUVY ČERPÁNÍ ÚVĚRU ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U MBANK POŽADAVKY NA PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PRODUKTU DOPORUČENÍ PROCES SCHVALOVÁNÍ SCHVÁLENÍ ÚVĚRU A PODMÍNKY SMLOUVY ČERPÁNÍ ÚVĚRU KOMPARACE ANALYZOVANÝCH PROCESŮ VÝSLEDKY, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ U VYBRANÝCH SUBJEKTŮ NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ PRO ZDOKONALENÍ PRODUKTŮ HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ U VYBRANÝCH BANK GEMB ČSOB MBANK ZHODNOCENÍ ÚVĚROVÉHO PROCESU A VYVOZENÁ DOPORUČENÍ PRO BANKY GEMB ČSOB MBANK

7 5.3 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ U VYBRANÝCH BANK STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORA VÝVOJ BUDOUCNOSTI A DOPAD FINANČNÍ KRIZE NA HYPOTEČNÍ ÚVĚRY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ANALYZOVANÉ PROBLEMATIKY

8 Úvod Historie hypotečních úvěrů v České republice začala v roce 1995, kdy Česká národní banka udělila první licence k vydávání hypotečních zástavních listů. Pro většinu obyvatel byla hypotéka velkou neznámou a úrokové sazby se navíc v té době pohybovaly okolo 15% p.a. a po dvou letech, v době tzv. "balíčkové" krize, dokonce ještě krátkodobě stouply až ke 20% p.a. Není proto divu, že do konce roku 2000 ještě nebylo poskytnuto ani 30 miliard Kč hypoték. Ani následné zavedení státního příspěvku k úrokům z hypotečních úvěrů situaci příliš nezlepšilo. Zajímavé je, že v té době poměrně vysoké inflace jsme se nedali cestou hypoték v cizí měně, jakou šli například v Polsku, Rusku a dalších zemích, kde bylo možné získat hypotéku se zajímavým úrokem pouze v cizí měně. Po roce 2000 se však situace změnila. Trvalý pokles inflace, zpevňování koruny a s těmito faktory spojený pokles úrokových sazeb se odrazil na trvalém nárůstu poskytnutých hypoték. První stovky miliard bylo dosaženo v roce 2003, tj. po osmi letech od znovuuvedení hypoték na náš trh. Druhá stovka byla završena už během roku 2005, po jednadvaceti měsících, třetí k ní přibyla za dalších třináct měsíců a ke schválení zatím poslední, čtvrté stovky miliard došlo loni v červnu, po devíti měsících. Počet poskytnutých hypoték se vyšplhal na při průměrném počtu 1,7 klienta připadajícího na jednu smlouvu lze říci, že hypotéku dnes splácí každý dvacátý český občan. 8

9 Graf 1: Vývoj objemu hypoték od r zdroj: Zájem o hypoteční úvěry gradoval v druhé polovině roku 2007 v důsledku očekávaného zvýšení DPH z 5% na 9%. Následoval prudký pokles počátkem roku 2008, poté mírné zvýšení a dále stagnace. Ta už však zasahuje do roku 2008, který bude mimo jiné předmětem této práce. Vedle vývoje objemu hypoték je zajímavé sledovat vývoj úrokových sazeb. Následující graf č. 2. ilustruje situaci, kde jsou vidět křivky inflace, 2T Repo sazby a Hypoindexu (průměrná úroková sazba hypoték) od roku Vidíme, že pokud dojde ke zvýšení 2T Repo sazby, následuje snížení inflace a naopak (uvedené funguje v delším horizontu a s malým zpožděním). Také je vidět, že růstu repo sazby odpovídá růst Hypoindexu. Z popsané situace je jasné, že úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou závislé na základní úrokové sazbě ČNB a potažmo na inflaci. 9

10 Graf 2: Vývoj úrokových sazeb od r Zdroj: Od počátku hypotečního úvěrování do současné doby se mnohé změnilo. Banky udělaly mnoho kroků vpřed, zařadily do své nabídky mnoho produktů a rozšířily své hypoteční úvěrování v mnoha případech také o produkty doplňkové, především v podobě pojištění, ať už majetkového, či pojištění schopnosti splácet. V řádu týdnů byly zkráceny procesy schvalování, významně byly sníženy nároky na klienty v rámci byrokratických požadavků. Bohužel finanční světová krize koncem roku způsobila nutnost kroků zpátečnických. Některé produkty byly bankami staženy z nabídky, procesy schvalování se především z důvodu zvýšené opatrnosti bank opět významně prodlužují. Vrátili jsme se do doby před několika lety, kdy získat hypoteční úvěr bylo složité a především na počátku roku 2009 můžeme v rámci dalších opatření, jež přišla v důsledku finanční krize, konstatovat, že získat úvěr bude pro mnoho klientů ještě náročnější. Půjde především o klienty, jež mají příjmy ze zahraničí. Cílem této práce je analýza hypotečních produktů a procesních postupů ve vybraných bankách v České republice. Na základě výstupů a závěrů z těchto analýz a komparací jsou formulována doporučení bankám vedoucí ke zkvalitnění produktů a zlepšení procesních postupů pro zvýšení efektivity při získávání nových klientů. 10

11 1. Metodologie práce Pro posouzení produktů, metodických a procesních postupů je použita metoda komparace, při které jsou srovnávány hypoteční produkty následujících tří bank: GE Money Bank (dále jen GEMB) Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB) mbank, BRE Bank S.A. organizační složka podniku (dále jen mbank) Skupina GE Money spravuje aktiva ve výši 211 miliard USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních podniků. V České republice působí tři společnosti patřící do GE Money: GEMB, GE Money Multiservis a GE Money Auto. K produktům a službám, které poskytuje, patří osobní půjčky a drobné podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. ČSOB působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V roce 1990 se stala univerzální bankou. V červnu 1999 byla privatizována jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 242 pobočkách v ČR, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 32 Finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na obchodních místech České pošty (stav k ). ČSOB i 11

12 Poštovní spořitelna dále poskytují své služby prostřednictvím různých kanálů přímého bankovnictví. V červnu roku 2000 se stala ČSOB majoritním vlastníkem Hypoteční banky a.s. Hypoteční banka a.s. vznikla 10. ledna 1991 a původně působila jako univerzální obchodní banka regionálního charakteru. V září roku 1995 získala oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a stala se tak první bankou specializovanou na hypoteční úvěry v České republice. Pro názornost je v přílohách graficky zpracovaná vlastnická struktura finanční skupiny KBC. mbank je pouze obchodním názvem pro BreBank, a.s., která je členem skupiny Commerzbank a na český trh vstoupila v listopadu 2007 jako nízkonákladová banka. Nabídka produktů a služeb zahrnuje v první fázi osobní a spořící účty, platební karty, dále pak hypoteční úvěry a spotřebitelské půjčky, kreditní karty a investiční produkty. Samozřejmostí jsou také služby finančního poradenství. Obchodní síť mbank v ČR tvoří 10 finančních center a 17 mkiosků (po roce fungování), ale stále usiluje o rozšíření sítě. Finanční centra jsou postupně budována ve větších městech, mkiosky jsou situovány do největších obchodních center. Návštěvník v nich najde terminály se stálým přístupem na internet k obsluze svých účtů, telefony s přímým spojením na call centrum banky (mlinku) a v neposlední řadě také finanční poradce. Hlavním distribučním kanálem zůstává internet a telefon - pomocí nich může klient mít nepřetržitý přehled o svých financích. Analýza produktové následujících částí: nabídky vybraných hypotečních bank je rozčleněna do Základní hypoteční produkty Obsahem této kapitoly je především základní nabídka hypotečních produktů v portfoliu vybraných bank a jejich základních podmínek. Široká nabídka a úroveň produktů, kterými je banka schopna uspokojit poptávku stávajících či potencionálních klientů, je základním parametrem pro její efektivní vývoj. 12

13 Závislost výše a účelu hypotečního úvěru na hodnotě LTV LTV neboli Loan to value je procentuelní hodnota úvěru vzhledem k hodnotě nemovitosti (maximální zadlužitelná hodnota nemovitosti). Tato kapitola se zabývá porovnáním, jak jsou sledované banky schopny uspokojit potřeby klientů v závislosti na zadlužitelné hodnotě nemovitosti, tedy LTV. Jeho hodnota vůči výši požadovaného úvěru je zásadní nejen pro výběr a získání konkrétního produktu, ale od výše LTV se také odvíjí míra úrokové sazby a náročnost na bonitu klienta. Typy úrokových sazeb a poplatky Otázka výše úrokové sazby a poplatků je často rozhodujícím faktorem při výběru banky. V této kapitole jde o detailní porovnání těchto důležitých parametrů. Výše úrokové sazby a mnohdy také poplatky za zpracování úvěru jsou vázány ke zvolenému fixačnímu období. Dále je řešena délka fixačních období a možné změny při ukončení jednotlivých úrokových období. Splatnost a možnost dílčích mimořádných splátek hypotečního úvěru V této kapitole je analyzována problematika související s nastavením délky splatnosti hypotečního úvěru. Rozhodování mezi výší měsíční splátky vůči míře zaplacených úroků je nejčastěji diskutovanou otázkou při nastavování parametru splatnosti hypotečního úvěru. Tato část je také zaměřena na možnost dílčích mimořádných splátek mimo fixační období. Podmínky rezervace finančních prostředků a podmínky nedočerpání hypotečního úvěru Předposlední kapitola je věnována obecným podmínkám čerpání hypotečního úvěru. Především je v ní provedena analýza podmínek rezervace finančních prostředků, které se u sledovaných bank zásadně liší. Práce hodnotí také možnosti nedočerpání hypotečního úvěru v jeho plné výši, jež byla schválena a uvedena v úvěrové smlouvě. Doplňkové produkty s vazbou na hypoteční úvěr Poslední kapitola se zabývá porovnáním vybraných bank na základě nabídky doplňkových produktů vázáných k hypotečnímu úvěru. Jde zejména o pojištění schopnosti splácet a majetkové pojištění. 13

14 K dosažení cíle na základě komparace procesních postupů u vybraných subjektů jsou vyhodnoceny tři konkrétní případy klientů. Pro dosažení komplexnosti v náhledu na procesní postupy jsou zvoleny tři nejčastější účely hypotečních úvěrů: Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Koupě nemovitosti Výstavba nemovitosti Úvěrové případy, jež jsou předmětem analýzy této práce, byly do sledovaných bank předány v období listopad až prosinec roku Na konkrétních případech je komplexně charakterizován proces poskytování hypotečních úvěrů u vybraných bank. Případy, které jsou předmětem analýzy procesu této práce, jsem měla možnost sledovat z největší možné blízkosti, jakožto přímý účastník procesu. Všichni tři klienti ve sledovaném období využili služeb hypotečního poradce společnosti Sophia Finance, s.r.o. Jména všech osob zmiňovaných v této práci jsou změněna 1. Jednotliví klienti jsou označeni písmeny A, B, C a pracovnice banky písmenem Z. Doporučení pro zdokonalení hypotečního úvěrování vyvozená z komparací popsaných aspektů vychází z údajů, produktové nabídky a procesních postupů analyzovaných bank platných v období listopad 2008 až leden Předmětem závěrečné kapitoly této práce bude zhodnocení produktů sledovaných bank na základě syntézy výsledků vyplývajících z předchozí analýzy a komparace. Součástí shrnutí jsou i doporučení vyvozená z popsaných procesů u vybraných bank ve čtvrté kapitole. Na základě těchto výsledků budou navrženy postupy vedoucí ke zdokonalení hypotečního úvěru u vybraných subjektů. Na závěr je nastíněn vývoj hypotečních úvěrů na českém trhu s ohledem na minulost a samozřejmě s dopady finanční krize a 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 14

15 2. Teoretické vymezení problematiky hypotečního úvěrování Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční úvěr je vymezen jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. 2 Změnou, jež nabyla platnosti roku 2004, tedy je, že úvěr již není účelově vázán. Dříve mohla být hypotéka poskytnuta pouze na investici do nemovitosti na území České republiky, nebo na její výstavbu či pořízení. 2.1 Hypoteční úvěr v současné právní úpravě Smlouvou o hypotečním úvěru se zavazuje věřitel na žádost dlužníka poskytnout peněžité prostředky na investici do nemovitosti, na její pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo k zpětnému proplacení vlastních vložených prostředků či refinancování stávajícího hypotečního úvěru nebo na neúčelové využití (tzv. Americká hypotéka). Dlužník se smlouvou zavazuje použít těchto peněžitých prostředků ke stanovenému účelu a k jejich splacení včetně úroků. Abychom mohli mluvit o hypotečním úvěru, je nezbytným předpokladem zajištění pohledávky věřitele, a to zástavním právem k nemovitosti. Úvěrová smlouva má vždy písemnou podobu 3 a je absolutním obchodem 4. Bez ohledu na to, zda smluvními stranami jsou podnikatelé či nikoliv, řídí se jejich vztah z úvěrové smlouvy obchodním zákoníkem Smluvní strany Hypoteční úvěry bývají právem spojovány s činností hypotečních bank a také v jejich nabídce se s nimi lze setkat nejčastěji. Označení hypoteční v souvislosti s bankou je však spojeno pouze s oprávněním podle zvláštního zákona emitovat hypoteční zástavní listy a nikoliv s poskytováním hypotečních úvěrů. Pojmově není proto nezbytné, aby zákon o dluhopisech č. 190/2004. Sb odst. 4 zákona o bankách odst. 3 obchodního zákoníku 15

16 věřitelem hypotečního úvěru byla hypoteční banka. V současné době působí na trhu jedenáct hypotečních bank - Hypoteční banka, a.s., ČSOB, Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., GEMB, Raiffeisenbank, a. s., UniCredit Banka, a. s., Volksbank CZ, a.s., LBBW Bank CZ, a.s., mbank a Wőstenrot hypoteční banka, a. s. a jeden nebankovní dům Credoma, a.s. a další banky a jiné finanční instituce, které nemají licenci ČNB (např. ING, City Bank, aj.) Hypoteční úvěry ve smyslu výše uvedené definice jsou u nás poskytovány řadou subjektů, přestože nejsou tyto úvěry často takto označeny. Pouze hypoteční banky vydávají obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a upravují tak podrobně hlavně otázky postupu pro případ prodlení dlužníka se splácením nebo případy, kdy je banka oprávněna požadovat předčasné splacení. Pouze banka může požadovat za sjednání úvěrové smlouvy úplatu. 5 Již v návrhu hypotečního zákona 6 bylo podmínkou pro použití pohledávky z hypotečního úvěru, jako řádného krytí emitovaných hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů, zajištění zástavním právem k nemovitosti a to v 1. pořadí zápisu. Tento návrh byl na základě společné zprávy výborů a pozměňovacích návrhů změněn a doplněn tak, že došlo mimo jiné k připuštění dvou výjimek z tohoto pravidla. Tyto výjimky zůstaly zachovány a rozšířeny o další i v novém zákoně o dluhopisech. Použití pohledávky z hypotečního úvěru ke krytí hypotečních zástavních listů nebrání přednostní pořadí zástavního práva k zajištění úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, Státním fondem rozvoje bydlení nebo úvěru na družstevní bytovou výstavu, je li ke zřízení dalšího zástavního práva udělen písemný souhlas. Nemovitost není považována za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem nebo omezením převodu nemovitosti, jestliže takto zajištěná pohledávka zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jejímu splacení. Omezení poskytování hypotečního úvěrů se vztahuje na osoby, kde hrozí konflikt zájmů s ohledem na vztah k poskytovateli hypotečního úvěru. 7 Navíc u hypotečních bank jde i o 5 11 zákona o bankách a 499 obch. z. 6 Vládní návrh zákona, Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny, č Zákona o bankách 16

17 osoby se zvláštním vztahem k bance 8 s nimiž nemůže banka obchodovat, pokud by daný obchod vzhledem k jeho povaze, účelu a riziku neučinila s jinými klienty. U určitých subjektů jsou také stanoveny striktní požadavky na formování vůle subjektů při vstupu do jakýchkoliv závazků, tedy i závazků z hypotečních úvěrů. Aktuální tato problematika může být například u územně samosprávných celků, kde je nezbytnou podmínkou platnosti právního úkonu i souhlas zastupitelstva. 9 Zvláštní pozornost musí být věnována zájemcům fyzickým osobám. Jedním z důsledků dlouhodobosti těchto úvěrů je často omezení žadatelů fyzických osob jejich věkem. Většina bankovních domů však již v dnešní době poskytuje úvěry se splatností až do 70 let věku. U těchto do jisté míry rizikovějších úvěrů lze podmínit poskytnutí hypotečního úvěru uzavřením životního pojištění pro případ smrti s pojistným plněním vinkulovaným ve prospěch banky, a tím předejít případným komplikacím. V podmínkách hypotečních bank se také objevuje omezení věku žadatele o úvěr směrem dolů, konkrétně na hranici 18 let Proces uzavření smlouvy Uzavření smlouvy by mělo být výsledkem pečlivého uvážení obou zúčastněných stran. Smlouva o hypotečním úvěru je příkladem adhezní smlouvy, čemuž odpovídá způsob uzavření smlouvy, kdy má banka výlučné postavení navrhovatele a akceptant může buď přijmout nebo odmítnout návrh zpracovaný bankou a nemá možnost navrhovat modifikaci znění smlouvy. Není to ovšem poskytovatel hypotečních úvěrů, kdo přímo vyhledává určité zájemce. Poskytovatel hypotečních úvěrů, zpravidla banka, v první fázi pouze zveřejňuje a v rámci reklamy přibližuje veřejnosti podmínky, za nichž hypoteční úvěr poskytuje. Poskytovatel hypotečních úvěrů je následně osloven zájemcem o úvěr, který již má většinou jasnou představu o využití prostředků, tedy účelu úvěru a jde mu pouze o jejich získání. V této fázi by měly být zájemci poskytnuty veškeré potřebné informace zákona o bankách 9 85 písm. i) a j) Z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 17

18 Standardně zájemci o úvěr vzniká povinnost zaplatit poplatky s vyřízením úvěru spojené. Jde především o poplatek za zpracování žádosti. Jelikož platbu těchto poplatků hypoteční banka často požaduje bezprostředně, musí také žadatele o nich informovat. Banky požadují zaplacení poplatků až po schválení úvěru nebo možnost jejich úhrady z poskytnutého úvěru. V rámci různých kampaní je tento poplatek nulový, především u úvěrů s delší fixační dobou. Žadatel o úvěr by si měl před podáním žádosti vyžádat řadu dalších informací, nejen výši úrokové míry, ale důležité jsou dále údaje o poplatcích za vedení běžného a úvěrového účtu nebo podmínky, za nichž je možné úvěr předčasně splatit. V praxi hypotečních bank se řeší podobné otázky často odkazem na sazebník poplatků, či všeobecné obchodní podmínky. Na oba dokumenty se také úvěrová smlouva odvolává, takže nelze namítat jejich neznalost. Poskytovatel také zájemci sdělí, jaké podklady jsou nezbytné pro podání žádosti o hypoteční úvěr. Zájemce o úvěr po jejich shromáždění podává písemnou žádost o poskytnutí hypotečního úvěru, ke které musí požadované podklady přiložit. Ani tato žádost není ale ještě návrhem smlouvy v právním slova smyslu. 10 Poskytovatelé hypotečních úvěrů se občas střetávají se zájemci o hypoteční úvěr, kteří mají představu o výši úvěru, který by potřebovali, zatím však ještě nemají vyhlédnutou žádnou konkrétní nemovitost. Zájemce může v této fázi dostat za příslušný poplatek úvěrový příslib, který prokazuje jeho finanční způsobilost a ochotu banky za stanovených podmínek poskytnout zájemci hypoteční úvěr nebo existuje tzv. hypotéka naopak, kdy je úvěr schválen a po výběru nemovitosti čerpán. Ke vzniku úvěrového vztahu nestačí jenom vůle zájemce o úvěr, ale musí přistoupit i vůle druhé strany. Jejímu vytvoření předchází posouzení vyžádaných dokumentů k žádosti hlavně z hlediska majetkových poměrů žadatele, účelu úvěru i charakteru nemovitosti, která má sloužit jako zajištění. Hlavním smyslem bonity žadatele je zjištění způsobilosti dlužníka úvěr splácet. V zásadě požaduje banka uzavření úvěrové smlouvy s oběma manžely pokud nemají rozdělené společné jmění manželů a některé banky také se všemi spoluvlastníky nemovitosti, která 10 43a obč. z. 18

19 je předmětem investice. Některé banky však připouští možnost, že budoucí vlastník nemusí být současně přímým účastníkem úvěru a figuruje tak pouze na zástavních smlouvách, coby vlastník nemovitosti, tedy zástavní dlužník. Při posuzování finanční situace klienta/domácnosti je příjmová strana tvořena jejich čistými příjmy, výdaje zahrnují i náklady osob, vůči kterým mají vyživovací povinnost. Jako základní kritérium pro určení výdajů se využívá institutu životního minima 11, zároveň je ovšem třeba přihlédnout k pravidelným výdajům (pojistné, nájemné) případně k jiným závazkům (leasingové splátky, splátky spotřebitelských úvěrů). Konkrétní postupy zjištění schopnosti splácet úvěr se u jednotlivých bank liší, vždy se však požaduje určitá rezerva pro případné budoucí změny. Potřebné údaje o příjmech získává potencionální věřitel z přiložených potvrzení o příjmu od zaměstnavatele a dokladů o dalších příjmech. Jestliže má být úvěr splácen z podnikatelské činnosti je nutno přiložit k žádosti nejen samotné oprávnění k této činnosti, ale zejména daňová přiznání a následně u některých bank i bezdlužnost vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení. Bez ohledu na charakter žadatele využívá poskytovatel své vlastní informace o žadateli, o jeho chování v předcházejících vztazích s bankou, zejména o plnění jeho povinností. Navíc vznikl i bankovní a nebankovní registr dlužníků. 12 K prověření minulosti v těchto registrech je třeba mít písemný souhlas od žadatele. Jako rizikový faktor při posuzování bonity hraje určitou roli i věk žadatele. Samozřejmě nejenom věk může mít vliv na budoucí platební schopnost dlužníka. Zvláštní pozornost se proto věnuje například případům, kdy žadatel pracuje v zahraničí, manželka nebo manžel nepracuje nebo pokud má žadatel nadprůměrné příjmy z podnikatelské činnosti. Bance v takových případech nestačí pouze zajištění zástavním právem k nemovitosti, ale často pak vyžaduje dodatečné záruky, například ve formě životního pojištění nebo rizikového pojištění úvěru, tedy schopnost hlavního žadatele (rozhodující osoby) úvěr splácet. Zvážení rizik souvisí i s investičním záměrem žadatele a poskytovatel hypotečních úvěrů vyžaduje od zájemce předložení všech důležitých dokumentů. Žadatel je proto povinen 11 zákon. č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění 12 38a zákona o bankách a vyhl. č. 164/2002 Sb. 19

20 připojit k žádosti například nabývací tituly, stavební povolení, projekt stavby a její rozpočet, dále smlouvy o dílo případně smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Pokud by stavebník chtěl realizovat stavbu svépomocí a nemá jinou nemovitost k zajištění, neposkytují některé hypoteční banky pro takový účel hypoteční úvěr, ale zájemce musí využít úvěr předhypoteční, který teprve po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí refinancuje úvěrem hypotečním. Po přezkoumání všech podkladů poskytovatel hypotečního úvěru rozhodne, zda úvěr poskytne či ne. Doba mezi podáním žádosti a rozhodnutím poskytovatele se u různých hypotečních bank liší. Zpravidla se jedná o dobu kolem 7 pracovních dnů. Délka posuzování žádosti o úvěr je dána také úrovní, na které se rozhoduje o poskytnutí úvěru. Místo rozhodování se odvíjí obvykle od požadované výše úvěru a doby jeho splatnosti. K rozhodnutí o poskytnutí dochází v pobočkách bank, které mají vlastní úvěrové oddělení. Některé banky mají schvalovatele pouze na svých centrálách. K prodloužení schvalování dochází u úvěrů určité výše (např. 5mil. Kč), které jsou podstupovány ke schválení centrále banky. Délka také závisí na komplikovanosti celého případu a množství rizik, které je nutné v konkrétním případě zvážit. Zvážení rizik při poskytnutí úvěru na nákup nemovitosti je jednodušší než při její výstavbě. Rozhodnutím o poskytnutí úvěru ještě nedochází k uzavření vlastní úvěrové smlouvy. Poskytovatel v takovém případě teprve vyhotoví návrh úvěrové smlouvy. Smlouva se na základě rozhodnutí o poskytnutí úvěru uzavírá až podpisem obou smluvních stran Výše úvěru Jedním z rozhodujících faktorů pro určení maximální výše hypotečního úvěru je zástavní hodnota zastavované nemovitosti. V zásadě se vychází z ceny obvyklé. 13 Vedle odkazu na cenu obvyklou se zde objevují další aspekty, ke kterým by při určování obvyklé ceny mělo být přihlédnuto. Zákon o dluhopisech v 29 odst. 2 požaduje, aby byly zohledněny při určování ceny i trvalé a dlouhodobě udržitelné vlastnosti nemovitosti, práva a závady s nemovitostí spojené, výnosy dosažitelné třetí osobou při řádném hospodaření s ní a místní podmínky trhu s nemovitostmi včetně vlivů a předpokládaného vývoje odst. 2 z. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 20

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více