Hypoteční úvěry v nabídce českých bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypoteční úvěry v nabídce českých bank"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Hypoteční úvěry v nabídce českých bank Diplomová práce Autor: Radka Čechvalová Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Leden 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 20. ledna 2009 Radka Čechvalová 2

3 Poděkování: Tato diplomová práce byla sepsána při studiu na Bankovním institutu vysoké škole na katedře Finančních obchodů pod vedením Ing. Olgy Šeflové, které tímto velice děkuji za její cenné rady, pomoc a ochotu při tvorbě práce. Dále děkuji svým kolegům z oboru za poskytnutí cenných informací a za pomoc při získávání potřebných informací. 3

4 Anotace práce: Cílem této práce bylo na základě komparace hypotečních úvěrů u vybraných bank v České republice formulovat doporučení pro zdokonalení hypotečního úvěrování. V rámci práce byly formulovány základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a vymezeny jednotlivé produkty v nabídce vybraných bank. Součástí této práce je dále komplexní popis procesu schvalování konkrétních úvěrových případů týkajících se nejčastějších účelů hypotečního úvěrování bytových potřeb klienta výstavba, koupě a refinancování. Definována jsou i úskalí, která v průběhu schvalovacího procesu mohou nastat. Pro dosažení cíle práce byla zpracována analýza a komparace produktové nabídky hypotečních úvěrů a analyzována a vyhodnocena problematika související s procesními postupy u vybraných bank. Annotation: The aim of this dissertation was to formulate a recommendation how to improve mortgage financing on the basis of a comparison of mortgage loans of chosen banks in the Czech Republic. Within the frame of the dissertation basic definitions from the area of mortgage loans were defined and particular products were identified in the supply of the chosen banks. The part of the dissertation is also a comprehensive description of the process of proving of concrete loan cases concerning to the most common purposes of mortgage loans concerning housing needs of a client - construction, purchase and refinancing. Even threats are defined which can happen during the approval process. To reach the goal of this dissertation an analysis and comparison of product supply of mortgage loans were elaborated and problems connecting to the process procedures in chosen banks were analyse and evaluated. 4

5 Obsah OBSAH... 5 ÚVOD METODOLOGIE PRÁCE TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ HYPOTEČNÍ ÚVĚR V SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SMLUVNÍ STRANY PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY VÝŠE ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU ÚČEL HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU ANALÝZA A KOMPARACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ U VYBRANÝCH BANK ZÁKLADNÍ HYPOTEČNÍ PRODUKTY GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE ZÁKLADNÍCH HYPOTEČNÍCH PRODUKTŮ ZÁVISLOST VÝŠE A ÚČELU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU NA HODNOTĚ LTV GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ VÝŠE LTV V ZÁVISLOSTI NA ÚČELU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB A POPLATKY GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ TYPŮ ÚROKOVÝCH SAZEB, MOŽNÝCH ZMĚN A POPLATKŮ SPLATNOST A MOŽNOST DÍLČÍCH MIMOŘÁDNÝCH SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ SPLATNOSTI A MOŽNOSTI DÍLČÍCH MIMOŘÁDNÝCH SPLÁTEK HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PODMÍNKY REZERVACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY NEDOČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U VYBRANÝCH BANK

6 3.5.1 GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE PRODUKTŮ U VYBRANÝCH BANK NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK REZERVACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNEK NEDOČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU DOPLŇKOVÉ PRODUKTY S VAZBOU NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR GEMB ČSOB MBANK KOMPARACE DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ S VAZBOU NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRU U VYBRANÝCH BANK VYUŽITÍ SLUŽEB HYPOTEČNÍHO PORADCE ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U GEMB POŽADAVKY KLIENTA NA PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PRODUKTU DOPORUČENÍ PROCES SCHVALOVÁNÍ A PODMÍNKY SMLOUVY SCHVÁLENÍ ÚVĚRU A PODMÍNKY SMLOUVY ČERPÁNÍ ÚVĚRU ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U ČSOB POŽADAVKY NA PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PRODUKTU DOPORUČENÍ PROCES SCHVALOVÁNÍ SCHVÁLENÍ ÚVĚRU A PODMÍNKY SMLOUVY ČERPÁNÍ ÚVĚRU ANALÝZA A KOMPARACE PROCESU HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU U MBANK POŽADAVKY NA PARAMETRY ÚVĚROVÉHO PRODUKTU DOPORUČENÍ PROCES SCHVALOVÁNÍ SCHVÁLENÍ ÚVĚRU A PODMÍNKY SMLOUVY ČERPÁNÍ ÚVĚRU KOMPARACE ANALYZOVANÝCH PROCESŮ VÝSLEDKY, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ U VYBRANÝCH SUBJEKTŮ NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ PRO ZDOKONALENÍ PRODUKTŮ HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ U VYBRANÝCH BANK GEMB ČSOB MBANK ZHODNOCENÍ ÚVĚROVÉHO PROCESU A VYVOZENÁ DOPORUČENÍ PRO BANKY GEMB ČSOB MBANK

7 5.3 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ U VYBRANÝCH BANK STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORA VÝVOJ BUDOUCNOSTI A DOPAD FINANČNÍ KRIZE NA HYPOTEČNÍ ÚVĚRY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ANALYZOVANÉ PROBLEMATIKY

8 Úvod Historie hypotečních úvěrů v České republice začala v roce 1995, kdy Česká národní banka udělila první licence k vydávání hypotečních zástavních listů. Pro většinu obyvatel byla hypotéka velkou neznámou a úrokové sazby se navíc v té době pohybovaly okolo 15% p.a. a po dvou letech, v době tzv. "balíčkové" krize, dokonce ještě krátkodobě stouply až ke 20% p.a. Není proto divu, že do konce roku 2000 ještě nebylo poskytnuto ani 30 miliard Kč hypoték. Ani následné zavedení státního příspěvku k úrokům z hypotečních úvěrů situaci příliš nezlepšilo. Zajímavé je, že v té době poměrně vysoké inflace jsme se nedali cestou hypoték v cizí měně, jakou šli například v Polsku, Rusku a dalších zemích, kde bylo možné získat hypotéku se zajímavým úrokem pouze v cizí měně. Po roce 2000 se však situace změnila. Trvalý pokles inflace, zpevňování koruny a s těmito faktory spojený pokles úrokových sazeb se odrazil na trvalém nárůstu poskytnutých hypoték. První stovky miliard bylo dosaženo v roce 2003, tj. po osmi letech od znovuuvedení hypoték na náš trh. Druhá stovka byla završena už během roku 2005, po jednadvaceti měsících, třetí k ní přibyla za dalších třináct měsíců a ke schválení zatím poslední, čtvrté stovky miliard došlo loni v červnu, po devíti měsících. Počet poskytnutých hypoték se vyšplhal na při průměrném počtu 1,7 klienta připadajícího na jednu smlouvu lze říci, že hypotéku dnes splácí každý dvacátý český občan. 8

9 Graf 1: Vývoj objemu hypoték od r zdroj: Zájem o hypoteční úvěry gradoval v druhé polovině roku 2007 v důsledku očekávaného zvýšení DPH z 5% na 9%. Následoval prudký pokles počátkem roku 2008, poté mírné zvýšení a dále stagnace. Ta už však zasahuje do roku 2008, který bude mimo jiné předmětem této práce. Vedle vývoje objemu hypoték je zajímavé sledovat vývoj úrokových sazeb. Následující graf č. 2. ilustruje situaci, kde jsou vidět křivky inflace, 2T Repo sazby a Hypoindexu (průměrná úroková sazba hypoték) od roku Vidíme, že pokud dojde ke zvýšení 2T Repo sazby, následuje snížení inflace a naopak (uvedené funguje v delším horizontu a s malým zpožděním). Také je vidět, že růstu repo sazby odpovídá růst Hypoindexu. Z popsané situace je jasné, že úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou závislé na základní úrokové sazbě ČNB a potažmo na inflaci. 9

10 Graf 2: Vývoj úrokových sazeb od r Zdroj: Od počátku hypotečního úvěrování do současné doby se mnohé změnilo. Banky udělaly mnoho kroků vpřed, zařadily do své nabídky mnoho produktů a rozšířily své hypoteční úvěrování v mnoha případech také o produkty doplňkové, především v podobě pojištění, ať už majetkového, či pojištění schopnosti splácet. V řádu týdnů byly zkráceny procesy schvalování, významně byly sníženy nároky na klienty v rámci byrokratických požadavků. Bohužel finanční světová krize koncem roku způsobila nutnost kroků zpátečnických. Některé produkty byly bankami staženy z nabídky, procesy schvalování se především z důvodu zvýšené opatrnosti bank opět významně prodlužují. Vrátili jsme se do doby před několika lety, kdy získat hypoteční úvěr bylo složité a především na počátku roku 2009 můžeme v rámci dalších opatření, jež přišla v důsledku finanční krize, konstatovat, že získat úvěr bude pro mnoho klientů ještě náročnější. Půjde především o klienty, jež mají příjmy ze zahraničí. Cílem této práce je analýza hypotečních produktů a procesních postupů ve vybraných bankách v České republice. Na základě výstupů a závěrů z těchto analýz a komparací jsou formulována doporučení bankám vedoucí ke zkvalitnění produktů a zlepšení procesních postupů pro zvýšení efektivity při získávání nových klientů. 10

11 1. Metodologie práce Pro posouzení produktů, metodických a procesních postupů je použita metoda komparace, při které jsou srovnávány hypoteční produkty následujících tří bank: GE Money Bank (dále jen GEMB) Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB) mbank, BRE Bank S.A. organizační složka podniku (dále jen mbank) Skupina GE Money spravuje aktiva ve výši 211 miliard USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních podniků. V České republice působí tři společnosti patřící do GE Money: GEMB, GE Money Multiservis a GE Money Auto. K produktům a službám, které poskytuje, patří osobní půjčky a drobné podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. ČSOB působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V roce 1990 se stala univerzální bankou. V červnu 1999 byla privatizována jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 242 pobočkách v ČR, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 32 Finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na obchodních místech České pošty (stav k ). ČSOB i 11

12 Poštovní spořitelna dále poskytují své služby prostřednictvím různých kanálů přímého bankovnictví. V červnu roku 2000 se stala ČSOB majoritním vlastníkem Hypoteční banky a.s. Hypoteční banka a.s. vznikla 10. ledna 1991 a původně působila jako univerzální obchodní banka regionálního charakteru. V září roku 1995 získala oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a stala se tak první bankou specializovanou na hypoteční úvěry v České republice. Pro názornost je v přílohách graficky zpracovaná vlastnická struktura finanční skupiny KBC. mbank je pouze obchodním názvem pro BreBank, a.s., která je členem skupiny Commerzbank a na český trh vstoupila v listopadu 2007 jako nízkonákladová banka. Nabídka produktů a služeb zahrnuje v první fázi osobní a spořící účty, platební karty, dále pak hypoteční úvěry a spotřebitelské půjčky, kreditní karty a investiční produkty. Samozřejmostí jsou také služby finančního poradenství. Obchodní síť mbank v ČR tvoří 10 finančních center a 17 mkiosků (po roce fungování), ale stále usiluje o rozšíření sítě. Finanční centra jsou postupně budována ve větších městech, mkiosky jsou situovány do největších obchodních center. Návštěvník v nich najde terminály se stálým přístupem na internet k obsluze svých účtů, telefony s přímým spojením na call centrum banky (mlinku) a v neposlední řadě také finanční poradce. Hlavním distribučním kanálem zůstává internet a telefon - pomocí nich může klient mít nepřetržitý přehled o svých financích. Analýza produktové následujících částí: nabídky vybraných hypotečních bank je rozčleněna do Základní hypoteční produkty Obsahem této kapitoly je především základní nabídka hypotečních produktů v portfoliu vybraných bank a jejich základních podmínek. Široká nabídka a úroveň produktů, kterými je banka schopna uspokojit poptávku stávajících či potencionálních klientů, je základním parametrem pro její efektivní vývoj. 12

13 Závislost výše a účelu hypotečního úvěru na hodnotě LTV LTV neboli Loan to value je procentuelní hodnota úvěru vzhledem k hodnotě nemovitosti (maximální zadlužitelná hodnota nemovitosti). Tato kapitola se zabývá porovnáním, jak jsou sledované banky schopny uspokojit potřeby klientů v závislosti na zadlužitelné hodnotě nemovitosti, tedy LTV. Jeho hodnota vůči výši požadovaného úvěru je zásadní nejen pro výběr a získání konkrétního produktu, ale od výše LTV se také odvíjí míra úrokové sazby a náročnost na bonitu klienta. Typy úrokových sazeb a poplatky Otázka výše úrokové sazby a poplatků je často rozhodujícím faktorem při výběru banky. V této kapitole jde o detailní porovnání těchto důležitých parametrů. Výše úrokové sazby a mnohdy také poplatky za zpracování úvěru jsou vázány ke zvolenému fixačnímu období. Dále je řešena délka fixačních období a možné změny při ukončení jednotlivých úrokových období. Splatnost a možnost dílčích mimořádných splátek hypotečního úvěru V této kapitole je analyzována problematika související s nastavením délky splatnosti hypotečního úvěru. Rozhodování mezi výší měsíční splátky vůči míře zaplacených úroků je nejčastěji diskutovanou otázkou při nastavování parametru splatnosti hypotečního úvěru. Tato část je také zaměřena na možnost dílčích mimořádných splátek mimo fixační období. Podmínky rezervace finančních prostředků a podmínky nedočerpání hypotečního úvěru Předposlední kapitola je věnována obecným podmínkám čerpání hypotečního úvěru. Především je v ní provedena analýza podmínek rezervace finančních prostředků, které se u sledovaných bank zásadně liší. Práce hodnotí také možnosti nedočerpání hypotečního úvěru v jeho plné výši, jež byla schválena a uvedena v úvěrové smlouvě. Doplňkové produkty s vazbou na hypoteční úvěr Poslední kapitola se zabývá porovnáním vybraných bank na základě nabídky doplňkových produktů vázáných k hypotečnímu úvěru. Jde zejména o pojištění schopnosti splácet a majetkové pojištění. 13

14 K dosažení cíle na základě komparace procesních postupů u vybraných subjektů jsou vyhodnoceny tři konkrétní případy klientů. Pro dosažení komplexnosti v náhledu na procesní postupy jsou zvoleny tři nejčastější účely hypotečních úvěrů: Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Koupě nemovitosti Výstavba nemovitosti Úvěrové případy, jež jsou předmětem analýzy této práce, byly do sledovaných bank předány v období listopad až prosinec roku Na konkrétních případech je komplexně charakterizován proces poskytování hypotečních úvěrů u vybraných bank. Případy, které jsou předmětem analýzy procesu této práce, jsem měla možnost sledovat z největší možné blízkosti, jakožto přímý účastník procesu. Všichni tři klienti ve sledovaném období využili služeb hypotečního poradce společnosti Sophia Finance, s.r.o. Jména všech osob zmiňovaných v této práci jsou změněna 1. Jednotliví klienti jsou označeni písmeny A, B, C a pracovnice banky písmenem Z. Doporučení pro zdokonalení hypotečního úvěrování vyvozená z komparací popsaných aspektů vychází z údajů, produktové nabídky a procesních postupů analyzovaných bank platných v období listopad 2008 až leden Předmětem závěrečné kapitoly této práce bude zhodnocení produktů sledovaných bank na základě syntézy výsledků vyplývajících z předchozí analýzy a komparace. Součástí shrnutí jsou i doporučení vyvozená z popsaných procesů u vybraných bank ve čtvrté kapitole. Na základě těchto výsledků budou navrženy postupy vedoucí ke zdokonalení hypotečního úvěru u vybraných subjektů. Na závěr je nastíněn vývoj hypotečních úvěrů na českém trhu s ohledem na minulost a samozřejmě s dopady finanční krize a 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 14

15 2. Teoretické vymezení problematiky hypotečního úvěrování Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční úvěr je vymezen jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. 2 Změnou, jež nabyla platnosti roku 2004, tedy je, že úvěr již není účelově vázán. Dříve mohla být hypotéka poskytnuta pouze na investici do nemovitosti na území České republiky, nebo na její výstavbu či pořízení. 2.1 Hypoteční úvěr v současné právní úpravě Smlouvou o hypotečním úvěru se zavazuje věřitel na žádost dlužníka poskytnout peněžité prostředky na investici do nemovitosti, na její pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo k zpětnému proplacení vlastních vložených prostředků či refinancování stávajícího hypotečního úvěru nebo na neúčelové využití (tzv. Americká hypotéka). Dlužník se smlouvou zavazuje použít těchto peněžitých prostředků ke stanovenému účelu a k jejich splacení včetně úroků. Abychom mohli mluvit o hypotečním úvěru, je nezbytným předpokladem zajištění pohledávky věřitele, a to zástavním právem k nemovitosti. Úvěrová smlouva má vždy písemnou podobu 3 a je absolutním obchodem 4. Bez ohledu na to, zda smluvními stranami jsou podnikatelé či nikoliv, řídí se jejich vztah z úvěrové smlouvy obchodním zákoníkem Smluvní strany Hypoteční úvěry bývají právem spojovány s činností hypotečních bank a také v jejich nabídce se s nimi lze setkat nejčastěji. Označení hypoteční v souvislosti s bankou je však spojeno pouze s oprávněním podle zvláštního zákona emitovat hypoteční zástavní listy a nikoliv s poskytováním hypotečních úvěrů. Pojmově není proto nezbytné, aby zákon o dluhopisech č. 190/2004. Sb odst. 4 zákona o bankách odst. 3 obchodního zákoníku 15

16 věřitelem hypotečního úvěru byla hypoteční banka. V současné době působí na trhu jedenáct hypotečních bank - Hypoteční banka, a.s., ČSOB, Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., GEMB, Raiffeisenbank, a. s., UniCredit Banka, a. s., Volksbank CZ, a.s., LBBW Bank CZ, a.s., mbank a Wőstenrot hypoteční banka, a. s. a jeden nebankovní dům Credoma, a.s. a další banky a jiné finanční instituce, které nemají licenci ČNB (např. ING, City Bank, aj.) Hypoteční úvěry ve smyslu výše uvedené definice jsou u nás poskytovány řadou subjektů, přestože nejsou tyto úvěry často takto označeny. Pouze hypoteční banky vydávají obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a upravují tak podrobně hlavně otázky postupu pro případ prodlení dlužníka se splácením nebo případy, kdy je banka oprávněna požadovat předčasné splacení. Pouze banka může požadovat za sjednání úvěrové smlouvy úplatu. 5 Již v návrhu hypotečního zákona 6 bylo podmínkou pro použití pohledávky z hypotečního úvěru, jako řádného krytí emitovaných hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů, zajištění zástavním právem k nemovitosti a to v 1. pořadí zápisu. Tento návrh byl na základě společné zprávy výborů a pozměňovacích návrhů změněn a doplněn tak, že došlo mimo jiné k připuštění dvou výjimek z tohoto pravidla. Tyto výjimky zůstaly zachovány a rozšířeny o další i v novém zákoně o dluhopisech. Použití pohledávky z hypotečního úvěru ke krytí hypotečních zástavních listů nebrání přednostní pořadí zástavního práva k zajištění úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, Státním fondem rozvoje bydlení nebo úvěru na družstevní bytovou výstavu, je li ke zřízení dalšího zástavního práva udělen písemný souhlas. Nemovitost není považována za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem nebo omezením převodu nemovitosti, jestliže takto zajištěná pohledávka zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jejímu splacení. Omezení poskytování hypotečního úvěrů se vztahuje na osoby, kde hrozí konflikt zájmů s ohledem na vztah k poskytovateli hypotečního úvěru. 7 Navíc u hypotečních bank jde i o 5 11 zákona o bankách a 499 obch. z. 6 Vládní návrh zákona, Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny, č Zákona o bankách 16

17 osoby se zvláštním vztahem k bance 8 s nimiž nemůže banka obchodovat, pokud by daný obchod vzhledem k jeho povaze, účelu a riziku neučinila s jinými klienty. U určitých subjektů jsou také stanoveny striktní požadavky na formování vůle subjektů při vstupu do jakýchkoliv závazků, tedy i závazků z hypotečních úvěrů. Aktuální tato problematika může být například u územně samosprávných celků, kde je nezbytnou podmínkou platnosti právního úkonu i souhlas zastupitelstva. 9 Zvláštní pozornost musí být věnována zájemcům fyzickým osobám. Jedním z důsledků dlouhodobosti těchto úvěrů je často omezení žadatelů fyzických osob jejich věkem. Většina bankovních domů však již v dnešní době poskytuje úvěry se splatností až do 70 let věku. U těchto do jisté míry rizikovějších úvěrů lze podmínit poskytnutí hypotečního úvěru uzavřením životního pojištění pro případ smrti s pojistným plněním vinkulovaným ve prospěch banky, a tím předejít případným komplikacím. V podmínkách hypotečních bank se také objevuje omezení věku žadatele o úvěr směrem dolů, konkrétně na hranici 18 let Proces uzavření smlouvy Uzavření smlouvy by mělo být výsledkem pečlivého uvážení obou zúčastněných stran. Smlouva o hypotečním úvěru je příkladem adhezní smlouvy, čemuž odpovídá způsob uzavření smlouvy, kdy má banka výlučné postavení navrhovatele a akceptant může buď přijmout nebo odmítnout návrh zpracovaný bankou a nemá možnost navrhovat modifikaci znění smlouvy. Není to ovšem poskytovatel hypotečních úvěrů, kdo přímo vyhledává určité zájemce. Poskytovatel hypotečních úvěrů, zpravidla banka, v první fázi pouze zveřejňuje a v rámci reklamy přibližuje veřejnosti podmínky, za nichž hypoteční úvěr poskytuje. Poskytovatel hypotečních úvěrů je následně osloven zájemcem o úvěr, který již má většinou jasnou představu o využití prostředků, tedy účelu úvěru a jde mu pouze o jejich získání. V této fázi by měly být zájemci poskytnuty veškeré potřebné informace zákona o bankách 9 85 písm. i) a j) Z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 17

18 Standardně zájemci o úvěr vzniká povinnost zaplatit poplatky s vyřízením úvěru spojené. Jde především o poplatek za zpracování žádosti. Jelikož platbu těchto poplatků hypoteční banka často požaduje bezprostředně, musí také žadatele o nich informovat. Banky požadují zaplacení poplatků až po schválení úvěru nebo možnost jejich úhrady z poskytnutého úvěru. V rámci různých kampaní je tento poplatek nulový, především u úvěrů s delší fixační dobou. Žadatel o úvěr by si měl před podáním žádosti vyžádat řadu dalších informací, nejen výši úrokové míry, ale důležité jsou dále údaje o poplatcích za vedení běžného a úvěrového účtu nebo podmínky, za nichž je možné úvěr předčasně splatit. V praxi hypotečních bank se řeší podobné otázky často odkazem na sazebník poplatků, či všeobecné obchodní podmínky. Na oba dokumenty se také úvěrová smlouva odvolává, takže nelze namítat jejich neznalost. Poskytovatel také zájemci sdělí, jaké podklady jsou nezbytné pro podání žádosti o hypoteční úvěr. Zájemce o úvěr po jejich shromáždění podává písemnou žádost o poskytnutí hypotečního úvěru, ke které musí požadované podklady přiložit. Ani tato žádost není ale ještě návrhem smlouvy v právním slova smyslu. 10 Poskytovatelé hypotečních úvěrů se občas střetávají se zájemci o hypoteční úvěr, kteří mají představu o výši úvěru, který by potřebovali, zatím však ještě nemají vyhlédnutou žádnou konkrétní nemovitost. Zájemce může v této fázi dostat za příslušný poplatek úvěrový příslib, který prokazuje jeho finanční způsobilost a ochotu banky za stanovených podmínek poskytnout zájemci hypoteční úvěr nebo existuje tzv. hypotéka naopak, kdy je úvěr schválen a po výběru nemovitosti čerpán. Ke vzniku úvěrového vztahu nestačí jenom vůle zájemce o úvěr, ale musí přistoupit i vůle druhé strany. Jejímu vytvoření předchází posouzení vyžádaných dokumentů k žádosti hlavně z hlediska majetkových poměrů žadatele, účelu úvěru i charakteru nemovitosti, která má sloužit jako zajištění. Hlavním smyslem bonity žadatele je zjištění způsobilosti dlužníka úvěr splácet. V zásadě požaduje banka uzavření úvěrové smlouvy s oběma manžely pokud nemají rozdělené společné jmění manželů a některé banky také se všemi spoluvlastníky nemovitosti, která 10 43a obč. z. 18

19 je předmětem investice. Některé banky však připouští možnost, že budoucí vlastník nemusí být současně přímým účastníkem úvěru a figuruje tak pouze na zástavních smlouvách, coby vlastník nemovitosti, tedy zástavní dlužník. Při posuzování finanční situace klienta/domácnosti je příjmová strana tvořena jejich čistými příjmy, výdaje zahrnují i náklady osob, vůči kterým mají vyživovací povinnost. Jako základní kritérium pro určení výdajů se využívá institutu životního minima 11, zároveň je ovšem třeba přihlédnout k pravidelným výdajům (pojistné, nájemné) případně k jiným závazkům (leasingové splátky, splátky spotřebitelských úvěrů). Konkrétní postupy zjištění schopnosti splácet úvěr se u jednotlivých bank liší, vždy se však požaduje určitá rezerva pro případné budoucí změny. Potřebné údaje o příjmech získává potencionální věřitel z přiložených potvrzení o příjmu od zaměstnavatele a dokladů o dalších příjmech. Jestliže má být úvěr splácen z podnikatelské činnosti je nutno přiložit k žádosti nejen samotné oprávnění k této činnosti, ale zejména daňová přiznání a následně u některých bank i bezdlužnost vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení. Bez ohledu na charakter žadatele využívá poskytovatel své vlastní informace o žadateli, o jeho chování v předcházejících vztazích s bankou, zejména o plnění jeho povinností. Navíc vznikl i bankovní a nebankovní registr dlužníků. 12 K prověření minulosti v těchto registrech je třeba mít písemný souhlas od žadatele. Jako rizikový faktor při posuzování bonity hraje určitou roli i věk žadatele. Samozřejmě nejenom věk může mít vliv na budoucí platební schopnost dlužníka. Zvláštní pozornost se proto věnuje například případům, kdy žadatel pracuje v zahraničí, manželka nebo manžel nepracuje nebo pokud má žadatel nadprůměrné příjmy z podnikatelské činnosti. Bance v takových případech nestačí pouze zajištění zástavním právem k nemovitosti, ale často pak vyžaduje dodatečné záruky, například ve formě životního pojištění nebo rizikového pojištění úvěru, tedy schopnost hlavního žadatele (rozhodující osoby) úvěr splácet. Zvážení rizik souvisí i s investičním záměrem žadatele a poskytovatel hypotečních úvěrů vyžaduje od zájemce předložení všech důležitých dokumentů. Žadatel je proto povinen 11 zákon. č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění 12 38a zákona o bankách a vyhl. č. 164/2002 Sb. 19

20 připojit k žádosti například nabývací tituly, stavební povolení, projekt stavby a její rozpočet, dále smlouvy o dílo případně smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Pokud by stavebník chtěl realizovat stavbu svépomocí a nemá jinou nemovitost k zajištění, neposkytují některé hypoteční banky pro takový účel hypoteční úvěr, ale zájemce musí využít úvěr předhypoteční, který teprve po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí refinancuje úvěrem hypotečním. Po přezkoumání všech podkladů poskytovatel hypotečního úvěru rozhodne, zda úvěr poskytne či ne. Doba mezi podáním žádosti a rozhodnutím poskytovatele se u různých hypotečních bank liší. Zpravidla se jedná o dobu kolem 7 pracovních dnů. Délka posuzování žádosti o úvěr je dána také úrovní, na které se rozhoduje o poskytnutí úvěru. Místo rozhodování se odvíjí obvykle od požadované výše úvěru a doby jeho splatnosti. K rozhodnutí o poskytnutí dochází v pobočkách bank, které mají vlastní úvěrové oddělení. Některé banky mají schvalovatele pouze na svých centrálách. K prodloužení schvalování dochází u úvěrů určité výše (např. 5mil. Kč), které jsou podstupovány ke schválení centrále banky. Délka také závisí na komplikovanosti celého případu a množství rizik, které je nutné v konkrétním případě zvážit. Zvážení rizik při poskytnutí úvěru na nákup nemovitosti je jednodušší než při její výstavbě. Rozhodnutím o poskytnutí úvěru ještě nedochází k uzavření vlastní úvěrové smlouvy. Poskytovatel v takovém případě teprve vyhotoví návrh úvěrové smlouvy. Smlouva se na základě rozhodnutí o poskytnutí úvěru uzavírá až podpisem obou smluvních stran Výše úvěru Jedním z rozhodujících faktorů pro určení maximální výše hypotečního úvěru je zástavní hodnota zastavované nemovitosti. V zásadě se vychází z ceny obvyklé. 13 Vedle odkazu na cenu obvyklou se zde objevují další aspekty, ke kterým by při určování obvyklé ceny mělo být přihlédnuto. Zákon o dluhopisech v 29 odst. 2 požaduje, aby byly zohledněny při určování ceny i trvalé a dlouhodobě udržitelné vlastnosti nemovitosti, práva a závady s nemovitostí spojené, výnosy dosažitelné třetí osobou při řádném hospodaření s ní a místní podmínky trhu s nemovitostmi včetně vlivů a předpokládaného vývoje odst. 2 z. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 20

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá Zpracoval: Ing. Libor Michálek Oživení, o. s., prosinec 2011 1 Obsah SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik nakládání

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více