Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002"

Transkript

1 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho tiché a nostalgické hudby. Slyšíte? Jako když větřík zdvihá ze země suché listí, které včera opustilo svůj rodný strom. Nebo domovník honí koštětem poslední hnědavé javorové listy na kraji chodníku? Ještě ne, ještě je čas na barevné proměny stromů Z. Lédlová Zastupitelstvo města se usneslo na svém zasedání 5. září, že převede na účet obce Strunkovice nad Blanicí částku , Kč. Zastupitelstvo zároveň vyzývá podnikatele působící na území města, aby se podle svých možností připojili k finančnímu daru. 1. září jsem se byl osobně přesvědčit, jaká je ve Strunkovicích situace zhruba tři týdny po první povodni. Prakticky všechny domy podél Blanice, hasičská zbrojnice a sportovní areál byly stále znatelně poškozeny vodou. Přesně tak, jak uváděl v zářijovém čísle NN ing. Fuchs, šéfredaktor Povodně ještě jednou... Listů Prachaticka. Na několika snímcích lze s odstupem oněch tří týdnů vidět postupnou opravu domů. 1. září opět ve Strunkovicích vydatně pršelo, některými domy opět protékala voda, tentokrát naštěstí jen po podlahách. Díky počasí a špatné viditelnosti nejsou fotografie z digitálního fotoaparátu příliš kvalitní. O to smutnější byl na obec pohled právě pod dojmem dešťových přeháněk. Povodňový účet obce Strunkovice: /0800, v.s J. Martinec, starosta Zde byl most přes Blanici. Prázdné domy čekají na opravu. Na břehu Blanice. Strunkovice.

2 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Zastupitelstvo města Ždírec n.d. vypsalo dne výběrové řízení na podávání přihlášek k poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje a bydlení na opravy bytového fondu na území města Ždírec nad Doubravou. Žádosti o půjčky z FRB přijímá městský úřad do 9. října Bližší informace zájemcům o čerpání půjčky podá MěÚ, sl. Kovačková. Zprávy městského úřadu XX. zasedání zastupitelstva města Dne 17. října 2002 se koná v Domě s pečovatelskou službou XX. zasedání zastupitelstva města. Začátek zasedání je v hod. Jedná se o poslední zasedání zastupitelstva ve volebním období 1998/2002. Vybraná usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva města dne Přítomno 13 členů zastupitelstva města. Volby do Zastupitelstva města Ždírec n. D. dne 1. a 2. listopadu 2002 Zaregistrované volební strany pro volby do zastupitelstva: SNK Ždírec nad Doubravou SNK Za rozvoj Ždírce nad Doubravou SNK Údavy KDU ČSL ODS KSČM Sídla volebních okrsků: Volební okrsek č. 1, volební místnost Ždírec n.d., Chrudimská 77 V okrsku jsou zapsáni voliči ze severní části Ždírce n.d., Kohoutova a Benátek Volební okrsek č. 2, volební místnost Ždírec n.d., Mírová 119 V okrsku jsou zapsáni voliči z jižní části Ždírce n.d., Nového Ranska, Údav a Stružince Volební okrsek č. 3, volební místnost Horní Studenec 70 V okrsku jsou zapsáni voliči z Horního Studence a Nového Studence Jízdní řád autobusu pro voliče z místních částí města: Pátek 1. listopadu ) Linka Benátky, Kohoutov Ždírec n.d.: Odjezd autobusu: BENÁTKY, zastávka autobusu KOHOUTOV, zastávka autobusu Příjezd do Ždírce k volebnímu okrsku č. 1 Školní jídelna ZŠ, vchod od Městského úřadu v hod. Odjezd od Městského úřadu v hod. směrem na Kohoutov a Benátky. 2) Linka Stružinec, Údavy, Nové Ransko Ždírec n.d.: Odjezd autobusu: STRUŽINEC, hasičská zbrojnice ÚDAVY, zastávka autobusu VYHNÁLOV, odbočka NOVÉ RANSKO, zastávka autobusu Příjezd do Ždírce k OkVK č. 2, nám. 9. května, zastávka u pomníku v hod. Odjezd od pomníku v hod. směrem na Nové Ransko, Údavy, Stružinec. Voliči, kteří se nemohou zejména ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mají právo hlasovat doma do přenosné urny. Je ovšem potřebné uvědomit okrskovou volební komisi nebo městský úřad o tomto požadavku nejlépe ještě před volbami, případně v první den voleb. 2 8/XIX/02 Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že město přijme hypotéční úvěr ve výši ,00 Kč u Českomoravské hypotéční banky, a.s., pobočky Pardubice se splatností 20 let na dofinancování výstavby 18ti bytů včetně přípojek na inženýrské sítě v přístavbě a nástavbě domu na náměstí 9. května čp. 400 a 571 ve Ždírci n.d. na pozemcích p.č. st. 893, st. 569/1, st. 451/1 a st. 451/2 v k.ú. Ždírec nad Doubravou. Hypotéční úvěr bude splácet v plné výši a včetně stanovených úroků na účet města Ždírecké bytové družstvo, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle Dr, vložce č /XIX/02 Zastupitelstvo projednalo žádosti o prodej pozemků: a) Stanislav Blažejovský, Maleč 80, žádá o prodej pozemku p.č. 314/4, k.ú. Údavy, ostatní plocha o výměře 46 m 2. b) O prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinného domu žádá Eduard Dymáček, č.j. 286/02. Zastupitelstvo nemá námitek proti přípravě prodeje pozemků žadatelům dle písmene a) a b). 10/XIX/02 Zastupitelstvo zrušilo prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů (usnesení č. 13/XVIII/02 z ) žadatelům, kteří odstoupili od uzavření kupní smlouvy: 1) manželům Michalu a Markétě Markovým, č.j. 133/02 2) Petru Balkovi, č.j. 159/02 3) manželům Františku a Zdeňce Polívkovým, č.j. 165/02 4) Ondřeji Andělovi, č.j. 172/02 11/XIX/02 Zastupitelstvo souhlasí s úpravou kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 24/1 ostatní plocha k.ú. Benátky dle usnesení ZM č. 19, odst 3. písmeno c) bod 2) z Světlaně Kestřánkové na cenu 20, Kč/m 2 prodávaného pozemku. V kupní smlouvě bude zaneseno bezplatné věcné bře-

3 Zprávy městského úřadu meno přístupu k podzemním vedením na prodávaném pozemku. 12/XIX/02 Zastupitelstvo prodalo pozemky ve vlastnictví města: a) Ladislavu Barvínkovi, Benátky 51 a Magdaleně Fikrové, Hlinsko, Družstevní 1418, st. 123, k.ú. Benátky, 1 m 2. Kupní cena 20, Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí. b) Manželům Oldřichu a Libuši Novákovým, Ždírec n.d., Chrudimská 165, část pozemku č. 23/2 o výměře cca 36 m 2 pro výjezd z garáže. Kupní cena 20, Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí. Ke geometrickému oddělení pozemku je nutný souhlas stavebního úřadu. Hlasování: 11 pro, 1 se zdržel, poslanec O. Novák nehlasoval c) Manželům Pavlu a Martě Jeníčkovým, Údavy 28, pozemek p.č. 315/35 o výměře 28 m 2 a část pozemku p.č. 315/1 o výměře cca 500 m 2. Kupní cena 20, Kč. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí. Ke geometrickému oddělení pozemku je nutný souhlas stavebního úřadu. Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel d) Stavební pozemky pro RD ve Ždírci, ul. Na Řekou a Jižní: 1) Miroslavu Gabrielovi, č.j. 273/ 02, pozemek č. 342/90 2) manželům Martinovi a Jitce Vojákovým, č.j. 185/02, pozemek č. 342/83 3) manželům Aleši a Miroslavě Bažoutovým, č.j. 186/02, pozemek č. 342/82 4) Markétě Tiché, č.j. 173/02, pozemek č. 342/75 13/XIX/02 Zastupitelstvo jmenovalo komisi pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocením nabídek ve veřejné soutěži I/34 Ždírec nad Doubravou průtah, jejímž předmětem je výstavba chodníků a veřejného osvětlení na ulici Brodská a Chrudimská. Členy komise jsou: Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Luděk Špinar, Jaroslav Klepetko, Jana Uchytilová. 14/XIX/02 Zastupitelstvo zvolilo členem Rady města Ždírec nad Doubravou pana Jaroslava Klepetku. Hlasování: 8 pro, 5 se zdrželo 15/XIX/02 Zastupitelstvo uložilo: a) Starostovi, aby písemně vyzval společníky města v a.s. ENVITERM k předložení výsledku auditu hospodaření firmy v roce 2001 a dále k předložení písemné informace o situaci ve firmě, zejména o opatřeních vedoucích ke zvýšení výroby. b) Městskému úřadu prověřit možnost přemístění pamětní desky se jmény ždíreckých občanů padlých v 1. světové válce z budovy čp. 1 na vhodnější místo. c) Starostovi města informovat podnikatelské subjekty působící ve Ždírci n.d. o peněžním daru města obci Strunkovice s výzvou, aby se k daru podle svých možností připojily. d) Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XIX. zasedání ZM. Výběr ze zápisu schůze Rady města č. 84, Přítomni: Jan Martinec, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jiří Novák Starosta informoval radu města o dluhu s.r.o. Statek Horní Studenec za rok 2000 ve výši , Kč, který společnost má vůči městu. Jedná se o úhradu smluvně sjednané části nákladů sdružení vlastníků lesů. Městský úřad bude jednat s vedením s.r.o. o způsobu úhrady dluhu. Rada města projednala náklady města na zajištění závodu LACMAN LOOK VYSOČINA Náklady města jsou v limitu schváleného rozpočtu. Rada projednala možnosti příspěvku města povodním postiženým obcím. Rada odsouhlasila vyhlášení humanitární sbírky věcných darů, která byla vyhlášena starostou 14. srpna V sobotu 17. srpna 2002 vypravil MěÚ nákladní automobil AVIA naplněný humanitární pomocí do obce Strunkovice nad Blanicí. OÚ Strunkovice n.b. písemně potvrdil převzetí daru. Další sbírka čistících a dezinfekčních prostředků, povlečení a nářadí bude zaslána společně s dary Oblastní charity Žďár n.s. do Ústí n. L. Přepravu zdarma zajistí p. Vladimír Uchytil. Rada města souhlasí s organizací humanitární sbírky na pomoc obcím postiženým povodněmi, vyhlášenou starostou a místostarostou města dne Rada dále souhlasí se způsobem použití darů obci Strunkovice nad Blanicí a Oblastní charitě ve Žďáru nad Sázavou. Hlasování: 4 pro Rada města souhlasí se stavebními úpravami přízemí budovy čp. 1 ve Ždírci n.d. ve výši do , Kč. Hlasování: 4 pro Rada města pronajala byty v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.d., Mírová 119: a) Byt č. 3 na dobu neurčitou paní Vilemíně Sotonové, nar. 1915, doposud trvale bytem Hlinsko. Hlasování: 4 pro b) Byt č. 5 na dobu neurčitou paní Marii Janiczákové, nar. 1941, doposud trvale bytem Hlinsko. Hlasování: 4 pro Nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytů stanoví Městský úřad ve Ždírci n.d. v souladu s platnými předpisy. Rada města pronajala bezúplatně na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců část pozemku p.č. 356/154 o výměře 10 m 2 manželům Musilovým, bytem Ždírec n.d., Ve Vilkách 526, pro oplocení pozemku u domu čp Hlasování: 4 pro Starosta informoval radu o výsledku jednání s firmou DRUPOS: a) o přípravě projektu pro územní rozhodnutí k výstavbě Domu s pečovatelskou službou v ulici Nad Řekou. Součástí projektu je projekt TI v části ulice Nad Řekou sloužící pro připravovanou výstavbu 10 rodinných domků. Rada souhlasí s vypracováním projektu s tím, že vlastní realizace (pokračování na str. 4)

4 (pokračování ze str. 3) stavby DSPS musí být pečlivě posouzena podle skutečného zájmu seniorů o tento druh ubytování. Projekt TI bude využit k žádosti o dotaci. b) o přípravě prováděcího projektu pro přístavbu a rekonstrukci budovy Městského úřadu čp Rada souhlasí s vypracováním projektu s tím, že vlastní realizace přístavby a rekonstrukce bude možná podle reálných možností města v příštím volebním období. Rada posoudila návrh na zveřejnění volebního programu nebo kandidátek stran kandidujících v komunálních volbách na stránkách měsíčníku Naše noviny říjnové číslo. Rada souhlasí s tím, aby každá volební strana kandidující do zastupitelstva města Ždírec n.d. dostala v měsíčníku Naše noviny zdarma prostor v rozsahu ½ strany, tj. formát A5 ke své volební propagaci. Pokud text přesáhne uvedený rozměr, bude zpoplatněn podle platného ceníku inzerce. Hlasování: 4 pro Výběr ze zápisu schůze Rady města č. 85, Přítomni: Jan Martinec, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jiří Novák, Jaroslav Klepetko Rada města stanovila pořadí firem v soutěži I/34 Ždírec n.d., chodníky a VO : 1) DOPRAVNÍ STAVBY HOL- DING, a.s., Prostějov, nabídnutá cena za dílo: , Kč 2) Stavby silnic a železnic, a.s., Karlovy Vary, nabídnutá cena za dílo: , Kč 3) SILNICE HRADEC KRÁLO- VÉ, a.s., H. Králové, nabídnutá cena za dílo: , Kč 4) COLAS CZ, a.s., Praha, nabídnutá cena za dílo: , Kč 5) STRABAG, a.s., odštěpný závod Pelhřimov, nabídnutá cena za dílo: , Kč Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. Rozsah prací a harmonogram plateb bude dojednán s dodavatelskou firmou před předáním staveniště. Rada města stanovila podmínky nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy ve Žďárské ulici čp. 1: Zprávy městského úřadu Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok pro obě strany. Nájemné je stanoveno ve výši , Kč za rok a je splatné čtvrtletně předem. Rada města pronajala pozemky v k.ú. Horní Studenec o celkové výměře 8,3979 ha nacházející se v průmyslové zóně II SEVER pro uložení cca m 3 výkopové zeminy na dobu určitou do Nájemce odevzdá pronajaté zemědělské pozemky k datu ukončení nájemní smlouvy v kategorii louka. Nájemné stanovené na ,00 Kč uhradí nájemce do na účet města. Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva o úpravě rozpočtu souhlasí s úhradou sdruženého příspěvku ve výši ,00 Kč společnosti VČE, a.s. Hradec Králové na výstavbu trafostanice v ulici Nad Řekou a na výstavbu rozvodů VN a NN v ulici Nad Řekou, Na Výslunní a Jižní. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností VČE Montáže, a.s. Havlíčkův Brod na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Jižní. Cena díla činí ,00 Kč bez DPH a bude uhrazena do termínu 03/2003. Hlasování: 5 pro Starosta seznámil radu s dopisem občanů z lokality u Kopaniny ve věci těžby dřeva v tomto lese. Městský Rada města doplněna Zastupitelstvo města dne 5. září řešilo situaci po úmrtí pana Ivana Vomely, kdy rada města nebyla podle zákona schopna vykonávat svoji činnost. Část zastupitelů nepovažovala za nutné volit pátého člena rady z důvodu blížících se komunálních voleb. Po krátké rozpravě zastupitelů, kde byly na misku vah kladeny argumenty pro a proti volbě, byl veřejným hlasováním zvolen členem rady pan Jaroslav Klepetko (ODS). Je pravdou, že město nutně radu ke svému životu nepotřebuje. Přesto se domnívám, že je lépe, když výkon samosprávy vykonává pokud možno více lidí, a proto zvolení pana Klepetky a obnovení činnosti rady vítám. 4 J. Martinec úřad vyzval Správu CHKO Žďárské vrchy, aby posoudila situaci z hlediska dodržování lesního hospodářského plánu. Po obdržení odpovědi sezve starosta zástupce občanů k informativní schůzce o problematice těžby dřeva. Rada vzala na vědomí poděkování Diecézní charity Brno, pracoviště Žďár n.s. za příspěvek města na humanitární sbírku pro oblasti postižené povodněmi. Starosta informoval radu o výsledku družstva ždíreckých hasičů na soutěži O pohár přednosty OkÚ, která se uskutečnila ve Světlé n.s. Hasiči se ze 40 družstev umístili na 7. místě. Provozní doba sběrného dvora Na sběrný dvůr mohou majitelé a uživatelé nemovitostí na území města Ždírec n.d. včetně všech jeho částí ukládat odpad celoročně ve stanovené provozní době, t.j.: Pondělí, středa hod. Sobota hod. MěÚ Ztráty a nálezy Sbírku nálezů obohatily dámské hodinky nalezené 8. května na hřišti a další klíče. Majitelé automobilů Škoda se mohou přihlásit o odcizené znaky, které jsou také stále uloženy na MěÚ. NA AKTUÁLNÍ TÉMA Pár slov, proč přestaly být bohoslužby ve Ždírci nad Doubravou. Tak to jsme dopadli, řekla by moje babička. Ale tak už to na světě chodí. Ale abych psal k tomu, k čemu jsem vlastně chtěl. Bohoslužby v Domě s pečovatelskou službou se konaly nepřetržitě od poloviny roku V naprosté pohodě a ke spokojenosti všech. Problémy nastaly již vloni a možná ještě dříve. Abych psal o všem, zabralo by to v Našich novinách příliš místa a myslím, že by to ani dost čtenářů nezajímalo. Tak tedy jednoduše. Dokud Spolek pro výstavbu kaple neměl žádné finance, nebo jen málo, bylo vše v pohodě. Ale je skutečně zajímavé, že problémy nastaly, když Spolek začal míti peněz (pokračování na str. 7)

5 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002 Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) se představují: SNK Ždírec nad Doubravou 1. MARTINEC Jan 51 let, technik starosta města, Ždírec n.d. 2. NOVÁK Jiří, Mgr. 52 let, ředitel ZŠ Ždírec n.d. Horní Studenec 3. UCHYTILOVÁ Jana 58 let, úřednice, Ždírec n.d. 4. MATĚJKA Jan 47 let, podnikatel v autodopravě, Ždírec n.d. 5. PLÍHAL Luboš 37 let, elektrikář, Ždírec n.d. 6. ŠŤASTNÁ Věra 56 let, učitelka MŠ, Nové Ransko 7. PAVLÍČEK Jiří, Ing. 29 let, programátor, Ždírec n.d. 8. LÉDLOVÁ Zdeňka 38 let, knihovnice, Ždírec n.d. 9. MÜHLFAIT Miloš 43 let, řidič, Ždírec n.d. 10. HORÁKOVÁ Anna 59 let, učitelka, Ždírec n.d. 11. VAVROUŠEK Pavel 38 let, formíř, Ždírec n.d. 12. ŠVEC Stanislav 30 let, dělník, Ždírec n.d. 13. RESSL Josef 73 let, důchodce, Ždírec n.d. 14. JANDA Stanislav 52 let, truhlář, Kohoutov 15. BŘÍZA Josef 56 let, podnikatel, Ždírec n.d. SNK Za rozvoj Ždírce n.d. 1. KOLÁŘ Hubert 40 let, podnikatel, Ždírec n.d. 2. NIKL Bohumír, Ing. 38 let, lesník, Ždírec n.d. 3. DOBIÁŠ Ladislav 40 let, technik, Ždírec n.d. 4. VAVROUŠKOVÁ Blanka 35 let, účetní, Ždírec n.d. 5. KLEPETKO Vítězslav 41 let, podnikatel výpočetní technika, Ždírec n.d. 6. GAJDORUS Miloslav, Ing. 60 let, chemik místostarosta, Ždírec n.d. 7. NOVOTNÁ Jiřina 46 let, vedoucí MŠ, Ždírec n.d. 8. ŠŤASTNÝ Josef 56 let, hodinář, Nové Ransko 9. SCHNABL Vladimír 43 let, strojvedoucí, Ždírec n.d. 10. URBAN Pavel 39 let, technik vedoucí závodu, Ždírec n.d. 11. ŠTĚRBA Josef 46 let, technik, Ždírec n.d. 12. PLÍHAL Josef 59 let, elektrikář, Ždírec n.d. 13. PRIL Jiří 39 let, truhlář, Ždírec n.d. 14. MAREK Vlastimil 45 let, elektrotechnik, Ždírec n.d. 15. ŠPINAR Jan 56 let, technolog, Kohoutov Obě sdružení nezávislých kandidátů kandidovala v podobném složení již ve volbách v r a 6 kandidátů pracuje v současném zastupitelstvu města. Cílem obou sdružení je praktická komunální politika pro lidi bez ohledu na stranické nebo jiné vyznání. Jak a zda se nám v uplynulém období dařilo plnit všechna Vaše přání a požadavky, to zjistíme až po komunálních volbách. ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá v sobotu 12. října 2002 BURZU DĚTSKÉHO OŠACENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB Burza se uskuteční v hale Základní školy vstup od Městského úřadu. Sběr šatstva a sport. potřeb se uskuteční v sobotu v době od 8.30 do hod. Prodej se uskuteční v době od do hod. Poplatek za přinesený kus je 2, Kč. Neprodané věci mohou majitelé darovat do sbírky pro charitativní organizaci DIAKONIE Úpice. Dary je možné odevzdat též v Domě s pečovatelskou službou a to do konce října Malé ohlédnutí zpět: Cílem SNK v letech 1998/2002 bylo především oživit bytovou výstavbu. Cíl byl splněn beze zbytku. 36 vybudovaných nájemních bytů a 32 bytů rozestavěných, 90 dokončených, rozestavěných nebo připravovaných rodinných domů to je široko daleko nevídaná věc. Podařilo se dokončit plynofikaci Studence a zavést zemní plyn do Údav a Stružince myšlenka, kterou se v roce 1998 téměř bál každý odborník i jen vyslovit. Sběrný dvůr a kompostárna ojedinělé projekty v okrese a širokém okolí plní společně s čističkou svůj úkol na výbornou. Výstavba podniků v průmyslové zóně díky podpoře města také nabrala dech. Investičních akcí bylo samozřejmě mnohem více. Jejich realizace byla dána ochotou všech členů zastupitelstva pracovat a rozhodovat jednotně, týmově. Některé akce byly vybudovány možná na úkor dalších důležitých záležitostí. Ne na vše jsou ale peníze. Nesplnění přání a potřeb voličů není nikdy nechuť, ale vždy jenom stanovení priorit. A zde je vítána každá rada, někdy třeba i hlasitěji vyslovená. A výhled do dalších čtyř roků? Starším, osamoceně žijícím spoluobčanům již nynější zastupitelstvo připravuje výstavbu Domu spokojeného stáří. Tuto stavbu by bylo dobré dotáhnout do konce. Bylo by dobré přitáhnout do města další služby a obchody, je proto nutné vytvářet pro tuto věc podmínky, zejména vykoupit potřebné pozemky a provést projektovou přípravu. Ždírec, včetně všech přidružených částí, potřebuje udržet a oživit společenský život. Kultura a sport si žádají pořádné zázemí. Je třeba myslet na mládež a nabídnout jí takové sportovní a kulturní vyžití, které jí časově nedovolí tropit hlouposti. Je třeba podpořit, a to finančně i morálně, každou občanskou iniciativu, která slouží širší veřejnosti. Nikdo nesmí mít pocit, že se musí čehokoliv doprošovat. Vážení voliči! Dejte šanci nezávislým kandidátům splnit Vaše očekávání. My se o to stoprocentně pokusíme!!! Vaši nezávislí kandidáti

6 KOMUNÁ LNÍ VOLBY 2002 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ PŘEDSTAVUJE KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1. Jaroslav KOŠŤÁL 58 let, technik, Ždírec n.d., bez politické příslušnosti 2. MUDr. Marie NOVÁKOVÁ 52 let, lékařka, Horní Studenec, 3. Josef ČERNÝ 47 let, výpravčí ČD, Ždírec n.d., člen KDU ČSL 4. Ivan LIGMAJER 57 let, dělník, Ždírec n.d., člen KDU ČSL 5. Jiří FIALA 44 let, truhlář, Ždírec n.d., člen KDU ČSL 6. Hedvika BERGEROVÁ 55 let, důchodce, Kohoutov, bez politické příslušnosti 7. František NĚMEC 60 let, dělník, Stružinec, bez politické příslušnosti 8. Stanislav JANÁČEK 59 let, stavbyvedoucí, Ždírec n.d., 9. Josef BLÁHA 65 let, důchodce, Ždírec n.d., člen KDU ČSL 10. Milada GLANCOVÁ 58 let, důchodce, Ždírec n.d., bez politické příslušnosti 11. Oldřich MÁLEK 72 let, důchodce, Ždírec n.d., člen KDU ČSL 12. Petra POLÍVKOVÁ 52 let, učitelka, Benátky, člen KDU ČSL 13. Josef CHVOJKA 70 let, důchodce, Údavy, člen KDU ČSL 14. Ludmila NOVOTNÁ 54 let, poštovní úřednice, Ždírec n.d., 15. Ludmila PECHROVÁ 38 let, tkadlena, Nové Ransko, Komunistická strana Čech a Moravy se stala třetí nejvýznamnější parlamentní politickou stranou, získala důvěru desetitisíců voličů, zvýšila počet svých poslanců v Poslanecké sněmovně a tím vzrostl její vliv na činnost Parlamentu a Vlády ČR. Soustavně roste její autorita a počet jejích volebních preferencí. V komunálních volbách dne 1. a 2. listopadu t.r. chceme v těchto úspěších pokračovat. Kandidáti za KSČM do zastupitelstva našeho města se proto k Vám, vážení spoluobčané a mladí přátelé, obracejí se svým volebním programem, který vyjadřuje společné zájmy našich občanů našeho města se zvláštním zřetelem k zájmům mladé generace, k potřebám rodin s více dětmi a důchodcům. V minulých volbách získali kandidáti KSČM 13,6 % hlasů. Abychom mohli lépe, účinněji, důrazněji prosazovat zájmy našich občanů, usilujeme o Vaši větší podporu a získání vyššího zastoupení v zastupitelstvu a radě města. Za hlavní úkoly zastupitelského sboru města považujeme pro další čtyři roky: Vážení spoluobčané a mladí přátelé! 1/ oblast výstavby: pokračovat v započatých investicích a/ výstavba domu s pečovatelskou službou b/ výstavba bytů se státní podporou c/ rekonstrukce hlavních silničních tahů městem výstavba obchodního střediska a služeb podpořit výstavbu rodinných domků v Kohoutově, Novém Ransku, Horním Studenci a Údavech vybudovat autobusové nádraží zajistit nákup pozemků do vlastnictví města pro další výstavbu rodinných domků dokončit obslužnou komunikaci směrem od Chotěboře do areálu Stora Enso Timber a zpřístupnění průmyslové zóny SEVER do / oblast oprav a rekonstrukcí: zpracovat konkrétní plán a zajistit provedení oprav nevyhovujících chodníků ve městě, ohrožujících zdraví občanů podílet se na rekonstrukcí vlakového nádraží nástupiště do vlaku zajistit rekonstrukci městského veřejného rozhlasu ozvučení celého města 6 3/ oblast sociální: z dokonalit integrovaný záchranný systém celého města pro bezpečnější život a bydlení všech občanů v rámci boje proti drogám úzce spolupracovat se školou a tělovýchovou 4/ kultura, sport a zájmová činnost: podpořit dotace města na rozvoj sportovních, kulturních a zájmových aktivit z městského rozpočtu vybudování sportovního a kulturního areálu pro různé druhy sportu a zábavy vzájemná spolupráce a podpora činností organizací a sdružení na území města Obracíme se na všechny občany, členy KSČM a sympatizující, stejně jako na bezpartijní a spoluobčany z řad těch demokratických politických stran, které v komunálních volbách nemají své kandidáty, aby se i oni svými hlasy připojili ke kandidátce KSČM a podpořili náš program. Za KSČM kandiduje do zastupitelstva 9 členů KSČM společně se 6 občany, kteří nejsou členy žádné strany, aby společně dosáhli řešení nejzávažnějších problémů, které nás v našem městě trápí. Na shledanou ve volebních místnostech.

7 KOMUNÁ LNÍ VOLBY 2002 Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 1. Jaroslav KLEPETKO, 58 let, školník, Ždírec n.d., člen ODS 2. Petr NEUVIRT, 32 let, manažér, Ždírec n.d., člen ODS 3. Ing. Jindřich KYNCL, 50 let, učitel odborných předmětů, Ždírec n.d., bez politické příslušnosti 4. Pavel SOTONA, 32 let, podnikatel, Ždírec n.d., 5. Markéta CULKOVÁ, 40 let, podnikatelka, Ždírec n.d., 6. Ing. Věra JOSKOVÁ, 39 let, učitelka, Ždírec n.d., 7. Jan COUFAL, 67 let, důchodce, Ždírec n.d., bez politické příslušnosti 8. Zdeněk KASAL, 44 let, traktorista opravář, Ždírec n.d., 9. Václav FIDLER, 67 let, důchodce, Ždírec n.d., člen ODS 10. Blanka KŘIVOHLAVÁ, 25 let, učitelka, Ždírec n.d., členka ODS 11. Pavel HOMOLKA, 61 let, důchodce, Ždírec n.d., 12. Oldřich MICHL, 55 let, podnikatel, Ždírec n.d., 13. Milan PÁTEK, 45 let, podnikatel, Kohoutov, 14. Zdeněk VLACH, 55 let, podnikatel, Ždírec n.d., 15. Dobromila ŠPINAROVÁ, 49 let, farmaceutická laborantka, Kohoutov, bez politické příslušnosti NA AKTUÁ LNÍ TÉ MA (pokračování ze str. 4) více. Ne že bychom měli milion, ale i ten půlmilion se stal pro někoho lákavý, atraktivní, možno říci spekulativní. Asi před rokem a půl nám náš pan farář přestával dávat informační list o bohoslužbách ve farnosti a tím i o bohoslužbách konaných každý měsíc též ve Ždírci. Několikrát jsem jej na něm požadoval, abych list mohl dáti jako informaci do vývěsní skříňky. Byl jsem vždy odbyt, list jsem nedostal. Čekal jsem tedy celý rok, že se snad situace změní, nestalo se. Ale co se stalo a co se asi stát nemělo, představte si, já jsem si dovolil stěžovat na našeho pana faráře na biskupství do Hradce Králové. No to je opovážlivost a takováto opovážlivost musí býti samozřejmě řádně potrestána. A tak po letošní prázdninové pauze, která v minulých letech nikdy nebyla, nebyly bohoslužby obnoveny ani po prázdninách. Skutečně velkorysá odměna, které se dostalo Spolku za vstřícné poskytnutí půjčky farnosti na vybudování topení v kostele v Krucemburku. Co k tomu ještě dodat? Bylo by toho moc, ale vše jaksi nezapadá do toho jediného a nejdůležitějšího: milování Boha a milování svého bližního. A tak jen na závěr bych všem, kteří jste tak rádi chodili na bohoslužby do Ždírce řekl: skutečně dobrý pastýř své ovečky vytrvale pase, nikdy je svévolně nedokáže opustit. Jiří Fiala st. Komunální odpad V minulém měsíci jsme byli svědkem toho, že z popelářského vozu firmy ODAS vytékala páchnoucí kapalina, která znečišťovala místní komunikace. Příčinou tohoto jevu byla zejména jablka vyhazovaná do popelnic. Při vysypání do popelářského vozu dochází totiž k částečnému slisování odpadu a tím k rozmačkání napolo shnilých jablek. Jablka prostě do popelnice nepatří. Šťávy z jablek způsobují rychlou korozi popelnice a přitom na kompostárně je pro všechen odpad ze zahrádek místa dost. V minulém čísle NN jsme apelovali na maminky batolat, aby do kontejnerů na papír nevyhazovaly použité pleny pro jednorázové použití. Situace se částečně zlepšila, ale stále se pleny v odloženém papíru objevují. Možná to jsou dozvuky léta a návštěv turistů, uvidíme na podzim. Městský úřad Rekonstrukce silnice I/34 Dne 30. srpna 2002 vybrala odborná komise dodavatele stavby I/34 Ždírec nad Doubravou průtah. Vítězem 7 veřejné soutěže se stala firma Dopravní stavby Prostějov. Cena za výstavbu kruhového objezdu a kompletní stavby silnice v ulici Brodská, dále kompletní oprava křižovatky u Lázničků a oprava povrchu ulice Chrudimská od křižovatky k přejezdu bude stát téměř 42 milionů korun. K tomu vybuduje město chodníky a veřejné osvětlení za téměř 2 miliony. Na zahájení stavby se přijede osobně podívat také předseda Senátu PČR pan Petr Pithart a to 7. října po poledni. Společně s p. Pithartem navštíví Ždírec n.d. také předseda Státního fondu dopravní infrastruktury p. Švagr, ředitel Ředitelství silnic a dálnic Praha p. Havíř. Výše jmenovaní navštíví Ždírec v rámci kontroly rozestavěných a připravovaných staveb na silnici I/34 a I/37 na úseku Havlíčkův Brod Pardubice. Návštěvu budeme informovat o potřebnosti rekonstrukce silnice I. třídy č. 37 na úseku Ždírec n.d. hranice okresu Chrudim na Dlouhém a úseku silnice I/34 od Ždírce do Hlinska. J. Martinec Letecké snímky Ždírce n.d. DAN AIR picture s.r.o. nabízí k pro deji letecké snímky jednotlivých budov téměř celého Ždírce n.d. Snímky byly pořízeny Zájemci si mohou snímky prohlédnout na MěÚ.

8 Sloupek p a m ět n ík ů Stružinecká hospoda 12. část Muzikanti mobilizace r okupace válka. Pohnuté události zjara roku 1938 nezastavily činnost v hospodě, do penzionu přijeli hosté z Prahy a z Bíliny v Čechách. Proběhla oslava zahájení činnosti stružineckých hasičů ukončená muzikou. Jak se říká, jako houby po dešti vznikaly nové kapely. František Eis ze Slavíkova č. 41 obdržel kapelnictví Miloslav Křesťan z Nového Ranska č. 103 dostal koncesi kapelnictví K tomu připočtěme C DUR v Hlinsku, kapelu pana Alinče a Šulce z Kamenice, pana Vepřovského a Jandy z Benátek a nesmíme zapomenout na Bedřicha Málka ze Štikova! To byly muziky! Sice nebylo nad čím jásat, ale na vesnici patřil k těm nemnohým radostem nedělní odpočinek. Nepracovalo se. V neděli byla návštěva kostela v tradičním oblečení, sváteční šaty. Odpoledne byly pro mládež muziky spojené s tancem. Ti starší, pokud neodpočívali doma, chodili po návštěvách, po příbuzných, nebo se bavili v hospodě u piva. Taneční zábavy spojené s čepováním piva byly velice oblíbené. Rušivě do života rodiny, ba i celé vesnice vždy zasáhl odchod dospělých synů na vojnu. Dne 24. září 1938 prezident republiky nařídil podle 23 branného zákona mobilizaci československé branné moci. Povolány byly osoby, kterým bylo v roce let a všichni mladší. Dostavit se měli do 6 hodin. Ze Stružince to byli vojáci: Baloun Václav 39 let, Baloun Jaroslav 37 let, Bříza Antonín 35 let, Dalecký Jan 32 let, Záruba František 32 let, Pilař Ferdinand 31 let, Janda Bedřich 28 let, Čermák Antonín 27 let, Dalecký Jindřich 26 let, Dalecký Stanislav 24 let, Čermák Jan 23 let, Tlapal Jan 23 let. Na vojnu odešel i rekrut odvedený na jaře Culek František 22 roků starý, syn hostinských. Ti všichni nastupovali do vlaků v novém nádražíčku o dvou kolejích, které bylo právě dokončováno, výhybna Stružinec. Narychlo bylo povoláno 6 vojáků, kteří byli doma u rodin. Ostatní byli již u svých útvarů. K válce bylo jak se říká jako z hráze do rybníka! Nikomu se lehce neodcházelo. Na vojně si prožili Mnichov a s vojáky prožívali likvidaci Československé armády, byla rozpuštěna. Vojáci se postupně vraceli do svých domovů... Zábavy pokračovaly dále, i když ta nálada často chyběla. Hlavně o posvíceních. To nebylo hned po začátku okupace. Ta ochromila veškerý život. Nový kurs Koruny vyhlášený okupanty 1 Marka = 10 Korun způsobil nákupní horečku německých vojáků. Potraviny, cukrovinky, restaurace, vinárny, pekařství, snubní prstýnky, šperky z pravého zlata. Způsobilo to nedostatek mýdla, vlněných látek, bot, sádla atd. Zdražena byla uzenina a maso. V květnu 1939 byl nedostatek másla a vajec. Už 21. března nacistická okupační moc vydala nařízení o používání němčiny jako úředního jazyka v tzv. protektorátě. Dne 1. září 1939 bylo Polsko napadeno hitlerovským Německem. Začala tak II. světová válka. Civilní protiletecká ochrana: Dle nařízení úřadu zemského rady v Německém Brodě zavádí se dnem 1. září 1939 úplné zatemnění. Zatemňování musí býti prováděno bez dalšího ohlašování denně od soumraku až do svítání, jako trvalé opatření. (Okr. věstník z ). 5. srpna 1940 Protektorátní vláda zavedla tzv. lístek pro domácnost jako podklad pro vydávání potravinových lístků. Od 1. října 1939 zaveden lístkový systém na některé druhy potravin, tvořily se fronty a vznikl černý obchod. V září 1939 byly zakázány taneční zábavy! (válečný stav) Ve stružinecké hospodě se začaly konat tzv. koncerty. Fanouš Culků, syn paní hostinské, přišel na nápad, jak by se lidé na koncertech u stolů, kterými byl vyplněn celý sál, bavili. Koupil krabici dopisních papírů s obálkami, rozdělil je mezi dvě děvčata, to byly listonošky. Každý účastník koncertu dostal svoje číslo, které si připnul viditelně na oděv. Děvče, kterému jste se líbil, napsalo: Ty kluku, ty máš tak pěkný oči, do kterých bych se chtěla dívat celý večer! Dopis vložila do obálky, na ni napsala Vaše číslo a šikovně předala listonošce. Listonoška po nějaké době dopis předala adresátu podle čísla na obálce. A nyní babo raď! Která to asi psala? Sousedovic kluk druhý den po muzice dopisy sbíral a bylo to prý docela pěkné čtení! Nebo si za pětikorunu dávali hosté od muzikantů zahrát. Napsal na lísteček: Neznámý dává neznámé blondýnce v modrém zahrát první políbení. Muzikanti vytroubili fanfáru a přečetli přání. To víte, že se nakonec našli! Stávalo se často, že okolo půlnoci někdo začal odstraňovat z prostředka sálu stoly a začalo se tancovat. Bylo to nebezpečné, ale zakázaného ovoce větší kus.. Miloslav Bouška, kronikář Naše škola Ždírec nad Doubravou Školní rok 2002/2003 začal 2. září. Mnoho dětí vstupovalo do již známého prostředí, ale 30 prvňáčků 27 ve Ždírci a 3 v Horním Studenci šlo do školy s trochou obav. Po pěkném přivítání se ale ve svých třídách rychle zabydleli. Noví žáci přišli i do jiných tříd, hlavně do čtvrtých a šestých. Celkově nový školní rok zahájilo 368 žáků. Vedoucím celé organizace je Mgr. Jiří Novák, zástupkyní pro ZŠ je Mgr. Hedvika Kasalová, pro MŠ, ŠD a ŠK Jiřina Novotná. Třídními učiteli jsou: 1. tř. Mgr. Gabriela Glosrová 2. A Mgr. Martina Hojná 2. B Anna Horáková 3. A Mgr. Blanka Bačkovská 3. B Mgr. Ivana Uchytilová 4. A Mgr. Hana Adamová 4. B Ing. Ludmila Stehnová 5. A Dana Černá 5. B Mgr. Soňa Voralová 6. A Mgr. Josef Remeš 6. B Jan Marek 7. A Mgr. Markéta Zrzavá 7. B Ing. Věra Josková 8. A Mgr. Marcela Vomelová 8. B Bohumil Stejskal (pokračování na str. 9) 8

9 (pokračování ze str. 8) Naše škola 9. A Blanka Křivohlavá 9. B Zdeněk Drápalík Dalšímu vyučujícími jsou Mgr. Vlasta Zdražilová výchovná poradkyně a Mgr. Jana Čejková. Ve školní družině pracuje Alena Slanařová a Milada Uchytilová, ve školním klubu Eva Pešková. A. Slanařová a E. Pešková mají též částečný úvazek jako učitelky 1. stupně. Hospodářkou je Ilona Štěrbová. Bez nepedagogických pracovníků není chod školy myslitelný. Ve Ždírci to jsou Alena Balšínková, Marie Břeňová, Lenka Culková, Petra Vápeníková a Jaroslav Klepetko. Vedoucí ŠJ ve Ždírci je Miroslava Ligmajerová, v kuchyni pracují Milada Cacková, Marie Hamederová, Renáta Konfrštová, Věra Lovásková, Marie Šnajdrová a Hana Vlachová. V těchto dnech se naplno rozeběhla nejen školní práce, ale i mimoškolní činnost. Kroužků, do kterých se mohli žáci přihlásit, je kolem patnácti. Podrobněji se o jejich zaměření dočtete příště. Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo v březnu 2002 o zřízení Fondu Vysočiny, který může poskytnout určité finanční prostředky na výchovu, vzdělání a osvětu s názvem grantového programu Životní prostředí zdroj bohatství Vysočiny. Několik kolegyň zpracovalo pro naši školu projekt Kolik je na světě krás. Právě tak se jmenuje knížka Františka Nepila. Cílem projektu je zlepšit komunikaci dítě dospělý, zapojení všech věkových kategorií žáků, ale i pedagogů, oživit vyučovací hodiny, poukázat na negativní důsledky lhostejného nebo špatného vztahu k životnímu prostředí, podnítit lepší vnímavost ke svému okolí. O tom, jak se bude naplňovat rozpracovaný časový harmonogram, vás budeme pravidelně informovat. Dobrovolnou finanční sbírkou přispěli žáci naší školy na odstraňování následků povodní. Částka 9 701, byla odeslána na konto opravy historického mostu ve městě Písek. Horní Studenec 9 A. Horáková V pondělí 2. září 2002 začal nový školní rok pro 3 prvňáčky: Davida Bureše, Aleše Culka a Stanislava Trochtu. Do 2. ročníku nastoupilo 5 žáků a do 3. ročníku 3 žáci. První stupeň tedy tvoří ročník s 11-ti žáky. Vyučující je Mgr. Alena Janáčková. Družinu pro školáky zajišťuje paní učitelka Alena Jirková /dojíždí ze Ždírce n.d./. Provoz školy zabezpečuje paní Eva Josková a paní Miloslava Lojková. Mateřská škola Alena Janáčková Letošní rok jsme v MŠ zahájili s počtem 65 zapsaných dětí. Oproti loňskému roku jsme tedy otevřeli o jednu třídu víc. V MŠ v Horním Studenci je jedna třída s počtem 16 dětí. O děti se starají paní učitelky Ludmila Bencová, Alena Jirková, Jiřina Novotná, Jana Sodomková, Věra Šťastná (Horní Studenec), Milada Uchytilová a paní uklízečka Alojzia Kolouchová. Mateřská škola se nově zaměří na osobnostně orientovaný model výchovy (vychází ze vztahu k dítěti, k rodině, ze hry a učení, z kreativity a samostatnosti a z principu individualizace a alternativnosti). Tento model dále sleduje přínos pro dítě, jeho spokojenost, pocit bezpečí a osobní pokrok. S nově připravovanými akcemi byli rodiče již seznámeni na třídní schůzce. Doufáme, že naše činnost povede k oboustranné spokojenosti, přivítáme tudíž jakékoliv nápady a připomínky. Jiřina Novotná, zástupce ředitele pro MŠ Poděkování: Děti a pedagogové ze školní družiny děkují místnímu podnikateli váženému panu Jaroslavu Černému za velkorysý sponzorský dar ve formě hraček. Ještě jednou děkují děti ze ŠD. Alena Slanařová Anketa Co se Vám podařilo v poslední době nestihnout? Plánovali jsme s vnuky, že navštívíme ZOO v Praze. Na zakončení prázdnin. Tak to jsme tedy nestihli. žena 58 let Nepřihlásil jsem se včas na jazykový kurz k jednomu učiteli, který je prý opravdu dobrý a nyní má již tak plno, že mě nemůže zatím přihlásit. No, budu čekat, třeba to někdo vzdá a já se tu angličtinu konečně začnu učit. muž 28 let Nestíhám pořád něco. Mám neustále takový fofr, že si někdy říkám, jak je to možné. Například jsem nestihl, nebo zapomněl popřát své milé k narozeninám. Dneska to ale napravím, takže mi snad promine. muž 22 let Nestihla jsem poděkovat velice blízké osobě za vše, co pro nás kdy udělala a dnes je již pozdě. Není komu poděkovat, mohu jenom vzpomínat a chovat si svoji lásku ve svém srdci. žena 56 let Nestihla jsem včas odevzdat důležité dokumenty svému nadřízenému a byl to velký průšvih. Doufám, že se mi to již nestane. žena 29 let Pořád něco nestíhám, doba je tak hektická, že se někdy ptám, kam se všichni tak ženeme. Snažím se věci řadit podle důležitosti a podle toho je i zvládat, ale zaměstnání, domácnost, malé děti, zahrada, staří rodiče... ženy jistě ví, o čem mluvím. Je to prostě k nestíhání! žena 32 let Anketní otázka na listopad: Platí v politice jako na silnici, že přednost mají ti zprava?

10 Z oddílu kopané SK Dekora... SK DEKORA informuje V měsíci září pokračovala všechna mužstva v mistrovských zápasech soutěžního ročníku ČMFS 2002/2003 a dosahovala těchto výsledků: I. mužstvo: Dekora Bedřichov 2:0 Branky: Čalkovský /PK/, Veselý. Domácí byli po celý zápas aktivnějším celkem a když hosté neproměnili pokutový kop, dotáhli utkání do vítězného konce. Žďár n.d. Dekora 0:1 Branka: Kozlík. Na špatném trávníku ztěžujícím kontrolu míče měli naši hráči více fotbalového štěstí a získali zasloužené 3 body do tabulky. Dekora Pacov 3:0 Branky: Slavík, M. Kántor, Legát. Ve vyrovnaném střetnutí větší vůli pro vítězství prokázali naši hráči a zaslouženě zvítězili. Žirovnice Dekora 0:2 Branky: vlastní a M. Kántor. První poločas vyrovnané utkání, ve druhé půli nakopávaná, ždírečtí udrželi vítězství. B mužstvo Šmolovy Dekora 2:0 Domácí borci byli lepší v prvém poločase, i když nedokázali skórovat. Ve druhé půli, kdy se naši hráči podstatně zlepšili, měli domácí více štěstí. Dekora Lípa u HB 3:3 Branky: Bříza 2x a vlastní. Hosté svou houževnatostí působili našim hráčům značné potíže. Další šance na obou stranách zůstaly nevyužity. Světlá n.s. Dekora 1:2 Branky: Bílek, Sklenář. Dekora byla lepším, aktivnějším kolektivem a zaslouženě dosáhla vítězství. Dekora Dlouhá Ves 2:2 Branky: Bílek, Máša. Tvrdě hrající soupeř zraněn Bříza. Svou houževnatostí přinutil domácí k chybám a domácí ve druhém poločase, i přes oslabení hostů, nedokázali vstřelit vítězný gól. Dorostenci: Herálec HB Dekora 1:1 Branka: Chalupa. Vyrovnané utkání s větším štěstím na straně Dekory. Dekora Přibyslav 3:0 Branky: Chalupa 2x, Zrzavý. Větší touha po vítězství dokázala vytvářet gólové šance a tři z nich proměnit. Svratka Dekora 2:1 Branka: Zrzavý. Po vyrovnaném prvním poločase, při zlepšené druhé půli se našim hráčům nepodařilo dát vítězný gól. Dekora Rozsochy 4:0 Branky: Zrzavý 2x, Červinka, Martinek. Stálá převaha domácích hráčů. Žáci: Dekora Kožlí 6:0 Branky: Martinek 5x, Sýs Jeřišno Dekora 1:4 Branky: Martinek 3x, Kouba Dekora Vilémov 7:0 Branky: Martinek 2x, Starý 2x, Křesťan, Schnabl a vlastní. Neustálá převaha našich žáků, kteří si s chutí zastříleli. Pořad utkání v měsíci říjnu: I. mužstvo: Neděle Náměšť Dekora, odjezd ve Sobota Pelhřimov Dekora, odjezd ve Neděle Dekora Havl. Brod, začátek v hod. Neděle Vrchovina Dekora, odjezd v B mužstvo: Sobota Dekora Kožlí, začátek v hod. Sobota Dekora Mírovka, začátek v hod. Neděle Habry B Dekora, odjezd v 8.15 hod. Sobota Dekora Kam. Lhota, začátek ve hod. Dorost: Sobota Dekora Polná, začátek ve hod. 10 Sobota Dekora Světlá n.s., začátek ve hod. Sobota Jiřice Dekora, odjezd v hod. Sobota Dekora Velká Bíteš, začátek ve hod. Žáci: Sobota Dekora Lípa u HB, začátek v hod. Sobota Věž Dekora, odjezd v 8.30 hod. Sobota Dekora Herálec HB, začátek v hod. Neděle Dolní Město Dekora, odjezd v hod. Z odboru ASPV... Odbor sportu pro všechny SK Dekora zahájí pravidelné cvičební hodiny v tělocvičně ZŠ v pondělí 30. září Rozvrh cvičebních hodin: žákyně I pondělí a čtvrtek hod. žákyně II pondělí a čtvrtek hod. ženy II pondělí a čtvrtek hod. ženy I pondělí a čtvrtek hod. rodiče a děti úterý hod. žáci I. a II. úterý a pátek hod. Cvičitelský sbor odboru sportu pro všechny: Ondřej Anděl, Dana Bartoňová, Jarmila Blažková, Jar. Havlová, Boh. Chalupová, Jitka Janáčková, Mirka Ligmajerová, Ver. Marková, Věra Marková, Dana Nováková, Gabriela Pálková, Michal Pokorný, Petra Stará, Lenka Vápeníková, Pavel Vavroušek. Členský příspěvek pro žactvo a důchodce činí 50, Kč, pro dospělé 100, Kč. Těšíme se na shledanou v tělocvičně. Zdeněk Marek

11 Kultura Zlatá země Je zlatá, rudá, fialová, zelená. A zase zlatá, brunátná, modravá i hnědá hnědí okru, sieny, nebo sépie; červená rumělkou, karmínem, benátskou červení, pozzuolou; sírově žlutá, chromově žlutá, indicky žlutá, terakotová, kraplatová, modrozelená, žlutozelená, modrá, temně fialová. Jedeš vlakem mezi karpatskými háji a koukáš jako blázen, co říjen dovede. Když do toho zasvítí slunce, tu celý topol se zažehne žlutě jako ohromný plamen; buky rozstříknou do široka své drobné oranžové plamínky; já nevím, který keř zazáří jako ohnivě rudá výheň. Zlatá, rudá, fialová, zelená. Svatý, svatý, svatý! Otče, náš, jenž jsi na nebesích, to je to krásné! Je to sentimentální, ale nemohu si pomoci: dívá-li se člověk na přírodu v její slavnostní chvíli, připadají mu ty ostatní události tak trochu odlehlé a odbarvené. Jistě ministerstvo nepadá tak krásně jako ořechové listí. Když padne vláda, nebouchne to tak náladově, jako když spadne se stromu kaštan a bums! ze zelené skořápky se vyšpulí jeho červené oko. A valuta nepadá tak elegicky a majestátně jako to krásné zlaté lupení. Zlatá, hnědá, oranžová, rudá. A ty, krásná ohnivosti starých věcí, požehnej mi. Tváří v tvář přírodě probouzejí se v tobě, člověče (a nezapírej to), nesmírně konzervativní city. Buď pochválena stálost starých věcí a věčných řádů. Buď pochváleno, co není v člověku epochální a průkopnické, včerejší a zítřejší, ale co je věčné a nezměnitelné. A tedy: mládí a stáří, odpočinek, láska, dobrý stůl, náboženství, hrdinnost, spánek a některé jiné staré a moudré věci. Před vámi, ohnivé háje, neobstojí mé písemnictví; ale tváří v tvář s vámi jsem spokojen s těmi několika bílými vlasy, se svou únavou i svou silou. Neboť vše je v pořádku, jak je od věků stanoveno. Zlatá a zelená, bílá a červená Zlatá, rudá, modravá, hnědá. Suché listí. Ohromná mrhavost přírody, jež utvářela, vroubkovala, vlnila, rýhovala každý ten pěkný list a teď jej shodí, rozšlape, rozmělní, aby zase začala znova. Aby začala znova; ale já, který nezačnu znova, já také utvářím, vroubkuju, vlním a rýhuju každý svůj popsaný list; zítřek jej shodí a rozmělní. A pak začne utvářet, zoubkovat a rýhovat někdo jiný. Je to tak v pořádku. Dobré je, co jde po pořádku. Zelená, žlutá a rudá. Suché listí Z knihy: Kalendář /jak je rok dlouhý/ od K. Čapka vybírala Zd. Lédlová Můžeš změnit svět Misijní den dětí 5. října 2002 ve Vilémově Program: Zahájení: 9 hod. Poznávání světadílů Vztyčení misijního kříže Misijní oheň Předpokládané zakončení v hod. Týden knihoven V době od do proběhne v naší republice týden knihoven. Knihovny tak mají možnost upozornit na sebe své čtenáře, sponzory, mecenáše, ale i své zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Ti, kteří některou z veřejných knihoven zatím ještě nikdy nenavštívili, se mohou přesvědčit, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit rekreační čtení, ale že se stává také moderní informační institucí. Knihovny chtějí ukázat, co všechno /i přes své problémy/ umějí, co v mnohdy složitých podmínkách dokážou a co chtějí. Naše městská knihovna se do této akce také zapojí a pro občany chystá: 11 Ve dnech dny otevřených dveří a srdečně zve ty, kteří se chtějí do naší knihovny podívat: (Pro veřejnost bude otevřeno v úterý a středu od ; hodin; ve čtvrtek a pátek od ; hodin.) Výstavu obrázků dětí naší školní družiny při ZŠ ve Ždírci n.d. Registraci nových čtenářů zdarma. Amnestii (všichni ti, kteří zapomněli vrátit knihy včas, tj. do 80 dnů od data vypůjčení, mohou knihy vrátit bez finančního postihu). Ukázka práce s ON-line katalogem pro ty, kteří s tímto nemají zkušenosti a rádi by se něco přiučili (vyhledávání knih podle Autora, názvu knihy, nebo klíčových slov). Ukázka práce s Internetem pro ty, kteří slovo Internet sice často slýchají, ale jinak je pro ně věcí zcela neznámou. V podzimních měsících by naše knihovna v rámci týdne knihoven ráda uskutečnila besedu s cestovatelem Janem Tomšíčkem, který na kole procestoval Jihoafrickou republiku a na jachtě se plavil kolem světa. Věřím, že setkání s tímto cestovatelem a dobrodruhem by bylo pro mnohé z nás velikým zážitkem. Pan Tomšíček od mládí rád cestoval a na kole projel i hodně zemí Evropy. V naší knihovně si můžete vypůjčit tři zajímavé knihy tohoto cestovatele, ve kterých pan Tomšíček popisuje své tříleté putování. V jedné z nich např. popisuje, jak společně s kamarády postavili plachetnici Polárku a vypluli na ní do světa za splněním svých klukovských snů /kolo si samozřejmě vezl s sebou v podpalubí/. Po osmi měsících zakotvili na jihu Afriky a zde se pan Tomšíček rozhodl, že cestu ukončí a zůstane v Kapském městě. Protože z jachty vystoupil prakticky bez peněz, bylo třeba si na cestování nejprve vydělat. A pak začal tuto krásnou a bezesporu zajímavou zemi poznávat Besedu předběžně plánuji na začátek listopadu a pevně věřím, že se nám podaří ji uskutečnit, s panem Tomšíčkem se sejít a při jeho poutavém vyprávění a promítání diapozitivů strávit pár příjemných chvil. Případný termín besedy dám zájemcům vědět. Za knihovnu Zd. Lédlová. V Havlíčkově Brodě konečně univerzita! Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě začátkem školního roku 2002/2003 otevírá ojedinělou vzdělávací instituci Univerzitu volného času. Jedná se o netradiční formu zájmového celoživotního učení pro nejširší veřejnost. Celoživotní vzdělávání se stává nedílnou součástí života každého aktiv- (pokračování na str. 13)

12 ČERNOBÍLÁ KRONIKA Policie ČR OO Chotěboř informuje: V měsíci červnu oznámila žena z Chotěboře, že pohřešuje syna ve věku 17 let. Bylo provedeno ve večerní době rozsáhlé pátrání po mladíkovi, který byl nalezen v noční době v obci Chotěboř. Mladík uváděl určité údaje, kterými obviňoval jiné občany z trestné činnosti. Důkladným šetřením bylo prokázáno, že se toto nezakládá na pravdě a tento mladík byl usvědčen ze spáchání trestného činu křivého obvinění a další majetkové trestné činnosti. Od se pátrá po neznámém pachateli, který v obci Ždírec nad Doubravou odcizil z osobního motorového vozidla finanční hotovost, doklady a další věci, čímž způsobil majiteli škodu ve výši , Kč. V prošetřování byl i případ nálezu zemřelého muže u obce Sobíňov a to na volném prostranství, kde se zjišťovala totožnost muže a zda nedošlo k násilnému úmrtí. Šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o muže z Ukrajiny a násilná smrt byla soudní pitvou vyloučena. Z trestného činu zanedbání povinné výživy se bude zodpovídat 57-letý muž, který soustavně opomíná na skutečnost, že ve Ždírci nad Doubravou má nezletilého syna, na kterého je povinen přispívat a dluží mu částku ve výši nejméně Kč. V prošetřování je i případ neznámého pachatele, který za pomoci násilí vnikl do kůlny u rekreační chalupy v Údavech a zde odcizil motorovou sekačku, čímž způsobil škodu ve výši Kč. Od počátku měsíce srpna se šetří případ neznámého poberty, který za pomoci násilí vytržením petlice u sklepní kóje ve Ždírci nad Doubravou vnikl do sklepa a zde odcizil jedno horské jízdní kolo, čímž způsobil majitelce škodu ve výši Kč. kpt. Jaroslav Šereda, ved. odd. OOP Česká spořitelna informuje: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ždírec nad Doubravou připravila nejen svým klientům, ale i všem ostatním na období od do zajímavou akci KREDITNÍ KARTA ZDARMA Co s kreditní kartou Kredit + získáte? 1. Pohotovou finanční rezervu pro neočekávané situace. 2. Rychlý úvěr bez ručitele. 3. Bezúročné období 45 dnů. 4. Kvalitní cestovní pojištění do zahraničí. 5. Platnost karty po dobu tří let. 6. Výhodnou úrokovou sazbu. 7. Zdarma vydání kreditní karty a první rok používání. 8. Zdarma vedení a výpisy z kartového účtu. 9. Možnost účasti v soutěži o zájezd na safari, domácí kino a další hodnotné ceny. Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší pobočce. Málek Libor, vedoucí pobočky 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Údavech 12 Sobota 31. srpna 2002 byla pro celé Údavy dnem slavnostním. Téměř každého občana se nějakým způsobem dotkla oslava stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Údavech. Příprav této akce se totiž kromě 27 členů SDH účastnili i rodinní příslušníci a příznivci sboru. Hasiči se v tehdejších Oudavech sešli poprvé na ustavující valné hromadě 29. prosince 1902 a od té doby celých 100 let byli tahouny společenského života v obci, a tak bylo co slavit. Těsně po poledni za krásného počasí začala oficiální část programu - námětové cvičení okrsku. Pod velením okrskového velitele p. Jaroslava Němce mělo 9 hasičských sborů z okolních obcí za úkol dopravit k údavskému kravínu stříkačkami vodu z Barchaneckého potoka. Spojenými silami zúčastněných sborů se dálková doprava vody na úseku dlouhém 900 m zdařila v určeném časovém limitu. Velitel mohl na slavnostním nástupu po akci konstatovat, že úkol námětového cvičení byl splněn. Na slavnostním nástupu bylo 8 členů údavského sboru vyznamenáno za dlouholetou činnost. Byli to nynější starosta sboru p. Miloslav Pátek a dále pánové Karel Bačkovský, Vladimír Turnhöfer, František Joska, František Plíšek, Zdeněk Otradovský, Miroslav Drápalík a Petr Turnhöfer. Ve svých projevech poděkovali údavským hasičům za práci pro sbor i pro obec starosta hasičského okrsku p. Josef Plíhal a starosta města p. Jan Martinec. V další části programu předvedly své umění děti z oddílu mladých hasičů, který vedou Olga a Martina Říhovy od jara letošního roku. 20 dětí předškolního a školního věku předvedlo překážkový běh a hasičský útok a sklidilo nadšené ovace asi 200 přítomných rodičů a hostů slavnostního odpoledne. A pak už se všichni přítomní pustili s plnou vervou i do zábavné části odpoledne. Údavští hasiči i zde prokázali svoje nesporné kvality. Vyhráli totiž pivní štafetu ve fantastickém čase 15,5 vteřin i zábavnou štafetu Likvidace žháře, kde soutěžila pětičlenná družstva v tom, jak dokáží hospodařit s vodou a likvidovat původce požárů. V této soutěži překvapily manželky sobíňovských hasičů, které mezi mužskými družstvy obsadily krásné druhé místo. Po vyhlášení výsledků a předání diplomů a cen se hasiči i návštěvníci této akce mohli plně věnovat zábavě. V prostorách bývalé školy, kde je i hasičská hospůdka U lípy, bylo připraveno letní sezení. K poslechu hrála skvělá hudba a pro občerstvení se grilovalo selátko a udily klobásky. Samozřejmě i žízeň kromě ohně bylo potřeba hasit, a tak pivo teklo proudem. V této atmosféře se za školou na hřišti tancovalo a slavilo do pozdních nočních hodin. Údavští hasiči si to za 100 let práce pro obec určitě zasloužili. Oldřich Milt

13 (pokračování na str. 14) (pokračování ze str. 11) Kultura ního jedince. Všichni se potřebujeme orientovat v současné společnosti a jejím rychle se měnícím prostředí. Výpočetní technika, moderní informační a komunikační technologie významně transformují způsoby práce i myšlení lidí v mnoha oborech lidské činnosti. Vzdělávání a odborná příprava v průběhu celého života jsou tou nejlepší cestou, jak se s podobnými změnami vypořádat a jak udržet krok se soudobým technickým a informačním rozvojem. Smyslem Univerzity volného času je přiblížit příležitosti k celoživotnímu učení co nejvíce lidem. Na Univerzitě volného času neplatí žádná omezení. Připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím a předchozí vzdělávání není podmínkou. Získané znalosti se nebudou ověřovat testy. Vždyť cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů. Připravili jsme pro Vás následující studijní předměty: Zdravý životní styl, První kroky s počítačem a In- Realitní kancelář LiVeT Havlíčkova 648, Chotěboř tel mobil: , web: livet.chotebor.info, Zajistíme a zrealizujeme pro Vás tyto služby klasická realitní činnost s úplným odborným a právním servisem prezentace zadaných zakázek odborné posouzení nemovitostí oceňování nemovitostí pro různé účely zprostředkování prodeje, nákupu, pronájmu a směny všech druhů nemovitostí vyhledávání vhodné nemovitosti podle zadaných požadavků kompletní realizace zakázky, tj. od zajištění všech potřebných dokladů, odborný sepis smluv, zajištění vkladu do katastru nemovitostí a zajištění podání daňového přiznání z daně z převodu nemovitostí jednání s příslušným katastrálním úřadem ve věci nakládání s nemovitostmi Základní škola Ždírec n.d. odprodá: vyřazené školní lavice, cena 30, Kč židle malé (2. a 3. třída), cena 20, Kč Informace p. Klepetko KOUPÍM suchozemskou želvu. Nabídněte! Tel.: PRODÁM pěknou ložnici zn.: velmi levně. Tel.: , ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Na Chmelnici 1595, Chotěboř tel.: ( ) ( ) Dusík, Hamerská 385, Ždírec n.d. tel.: OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: ,

14 Citát na říjen: Prvotním smyslem našeho života je pomáhat druhým lidem. Pokud nemůžete pomoci, alespoň neubližujte. Dalajláma Městské KINO Ždírec n. D. ŘÍJEN pátek v hod. ČESKÁ SPOJKA Americká akční komedie s titulky, 116 min. Přístupný, 50, 52, + 1, Kč pátek v hod. MUŽI V ČERNÉM II. Americká sci fi komedie s titulky, 89 min. Přístupný, 52, 54, + 1, Kč pátek v hod. ZNAMENÍ Americký sci fi horor s titulky, 106 min. Přístupný, 52, 54, + 1, Kč pátek v 7.40 a 9.30 hod. ASTERIX A OBELIX: MISE KLEOPATRA Dobrodružná komedie Francie a SRN, česká verze, 106 min. Přístupný, 16, + 1, Kč Kultura (pokračování ze str. 13) ternetem, Práce s počítačem pro pokročilé, Vybrané kapitoly z české literatury. Každému je umožněno navštěvovat libovolný počet předmětů. Přednášky v zimním semestru 2002/2003 budou probíhat celodenně od začátku října 2002 do konce ledna Setkávat se budeme vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní v salonku Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Výuku povedou externí lektoři a pedagogové. Předměty budou prezentovány poutavou a populární formou. Není tedy žádný důvod k obavám! Studium na Univerzitě volného času je poskytováno za úhradu. Každý navštěvovaný předmět je hrazen zvlášť. Zápisné ke studiu počítačových předmětů činí 200 Kč na jeden semestr, zápisné pro ostatní předměty 100 Kč. K zápisnému je dále připoč- Městské muzeum v Chotěboři - zámek Otevřeno denně mimo pondělí 9 12 a hod. teno kurzovné, jež pro každý předmět bez rozdílu zaměření činí 100 Kč. Univerzita volného času se snaží v celoživotním učení podpořit zejména seniory a další vybrané skupiny obyvatelstva. Z těchto důvodů jsou starobní důchodci, invalidní důchodci (zdravotně postižení), matky na mateřské dovolené do čtyř let věku dítěte a nezaměstnaní v produktivním věku od kurzovného osvobozeni. Přihlášky ke studiu a podrobnější informace jsou Vám k dispozici v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě (budova Staré radnice), Havlíčkovo nám. 87, tel Zápis do studia proběhne od 5. do 30. září 2002 ve studovně (denně mimo pondělí). Pracovníci a lektoři Univerzity volného času se těší na své studenty. Zpracovala: Ivana Rösslerová, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě CHOTĚBOŘSKÝ DOUBRAVAN výstava ke 140. výročí založení sboru do pátek v hod. ASTERIX A OBELIX: MISE KLEOPATRA Opakování filmu pátek v hod. POLIBEK DRAKA, film USA pátek v hod. VOSÍ HNÍZDO, film USA Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 1, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 2, Kč/ks Jaroslav Klepetko vedoucí kina, tel.: Společenská kronika Narodili se: Michal Němec, Stružinec Kateřina Fialová, Ždírec n.d. 425 Rodičům upřímně blahopřejeme a miminkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřela paní Božena Somsiová z Horního Studence ve věku 50 let paní Jaroslava Culková ze Ždírce n.d. ve věku nedožitých 63 let pan František Nevole ze Ždírce n.d. ve věku 70 let Čest jejich památce! Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Jiří Fiala, Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka č , uzávěrka sportovního okénka Grafická úprava, sazba a tisk: GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28.srpna 2008 od 18:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00726/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel Sl, Petr B, H K Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více