Shrnutí nejdůležitějších změn 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí nejdůležitějších změn 2014"

Transkript

1 Shrnutí nejdůležitějších změn 2014 Nové či přesnější vymezení pojmů Zkrácený přehled půjčka dividenda nemovitost pronájem dědění, dar podnik podnikové činnosti původní zápůjčka podíl na zisku nemovitá věc nájem zůstává + bezúplatné nabytí ofic. obchodní závod, jinak firma, korporace, podnikatel... příště OM, DM, zam. nové 1. podnikání Živnosti všeobecné podmínky získání živnosti: plná svéprávnost obvykle nabývá dosažením plnoletosti bezúhonnost prokazuje výpisem z trestního rejstříku -- výpis může živnostenský úřad opatřit sám plná svéprávnost před dosažením plnoletosti nezletilý podá návrh soudu, aby mu přiznal svéprávnost může podat i zákonný zástupce, pokud s tím nezletilý vysloví souhlas současně osvědčit, že je schopen se sám živit a sám si obstarat své záležitosti s návrhem musí souhlasit zákonný zástupce) v závažnějších případech (vážný konflikt mezi zájmy zákonných zástupců a nezletilého, lze přiznat svéprávnost i bez souhlasu zákonného zástupce) jiná možnost zákonný zástupce udělí s přivolením soudu souhlas s podnikáním ( 33 odst. 1) přivolení soudu k podnikání nahrazuje podmínku zletilosti Korporace KORPORACE obchodní korporace obchodní společnosti osobní spolek družstvo kapitálové

2 Tichá společnost tichý společník vedle majitele (podnikatele) tichého společníka poskytuje vklad tichý společník podíl na zisku i na ztrátě - do výše vkladu neručí za dluhy společnosti za společnost jedná podnikatel jméno tichého společníka nemusí být zveřejněno tichý společník se nemusí podílet na činnosti lze uzavřít smlouvu, podle níž oba podnikají společně pak tichý společník ručí i za dluhy společnosti případně může být i jméno tichého společníka součástí obchodní firmy Společnost dříve smlouva o sdružení společné podnikání veškeré vztahy upravuje smlouva o společnosti vklad, kdo vede účetnictví, rozdělení zisku řízení mohou společníci libovolně rozdělit, správu může vykonávat určený společník více společníků třetí osoba pokud si nerozdělí, jedná v běžných záležitostech každý společník samostatně 2. Zaměstnanci Povinnosti zaměstnavatele zaměstnavatel může Úřadu práce oznamovat volná pracovní místa není povinen zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců náhradní způsoby odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením, případě přímo od osob zdravotně postižených; odvodem do státního rozpočtu Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti podepsal prohlášení nepodepsal srážka SP, ZP srážka SP, ZP superhrubá mzda superhrubá mzda slevy a zvýhodnění X

3 Dohoda o provedení práce podepsal prohlášení nepodepsal podepsal prohlášení nepodepsal srážka SP, ZP srážka SP, ZP X X superhrubá superhrubá hrubá srážková slevy a zvýhodnění slevy a zvýhodnění nad Kč totožné do Kč 4. HLAVNÍ ČINNOST, PRODEJ Smlouva o dílo může být ústní cena obvykle stanovena předem a. odhadem nelze pak podstatně překročit b. rozpočtem - cena nesmí být navýšena ani když bude rozpočet díky rozsahu prací překročen neplatí byl-li rozpočet sestaven s výhradou nezávaznosti nebo nebyla zaručena úplnost rozpočtu c. pouze se uvede způsob stanovení ceny není-li cena stanovena předem, stanoví se po dokončení podle obdobného díla v průběhu prací lze požadovat přiměřenou část odměny objednatel může dodat část materiálu např. kachlíčky do koupelny ne u nevhodného příkazu nebo nevhodné věci objednatel může odstoupit pokud zhotovitel neprovádí dílo řádně nezjednal přiměřenou nápravu a podstatně by porušil smlouvu Kupní smlouva Možnosti uzavření ústně nebo písemně na základě nabídky při ústním lze následně zaslat obchodní potvrzovací dopis další možnosti uzavření dražba veřejná soutěž adhezním způsobem jedna strana předloží návrh, druhá nemůže ovlivnit podmínky -- např. hromadné dodávky (plyn, elektřina) zakázáno vkládat doložky nečitelné, nesrozumitelné, zvláště nevýhodné zaplacením zálohy předáním závdavku stvrzuje uzavření smlouvy pokud kupující nesplní smlouvu, závdavek propadá nesplní-li prodávající, předá kupujícímu dvojnásobek závdavku

4 Postup uzavření Podle občanského zákoníku je základním způsobem uzavření smlouvy přijetím nabídky. Nabídka může být ústní, písemná (i em), zařazením zboží do e-shopu, vystavením zboží v prodejně). Nabídka nemusí být určena přesnému okruhu osob. Smlouva vznikne přijetím nabídky, čímž rozumíme např. objednávku, , kliknutí na tlačítko v e-shopu. Může také vzniknout sepsáním kupní smlouvy jako listiny. Ke vzniku nabídky není třeba, aby druhá strana předem zasílala poptávku. Pokud prodávající nechce, aby smlouva vznikla přijetím nabídky, formuluje nabídku jako nezávaznou. Kupní smlouva pak vznikne až tím, že prodávající zájem druhé strany potvrdí (např. potvrzením objednávky opět ústně, ). Při prodeji v e-shopech smlouva také vznikne přijetím nabídky, avšak prodávající má povinnost i tak vznik smlouvy potvrdit (přestože je povinen plnit). Povinen plnit není, pokud však v e-shopu uvedl výhradu (do vyprodání zásob). poptávka nabídka přijetí nabídky potvrzení objednávky srážka SP, ZP ústní písemná ( ) e-shop vystavení zboží.. objednávka kliknutí kupní smlouva (listina) pokud byla nabídka nezávazná v e-shopu musí potvrdit (smlouva už vznikla) s výjimkou vyprodání zásob Smlouvy sjednávané mimo provozovnu týká se podomní obchodník teleshoping zásilkový obchod internetový obchod lhůta na rozmyšlenou 14 dní lze zboží vrátit zpět bez nutnosti zdůvodňovat rozhodnutí zákazník hradí náklady na dopravu vraceného zboží od 2014 vrácenou cenu zboží lze snížit o částku, odpovídající ztrátě z běžného používání věci Dodavatel musí kromě písemného upozornění na možnost tohoto odstoupení od smlouvy ještě před uskutečněním prodeje informovat zákazníka o přesném názvu prodávajícího, adrese, ceně včetně souvisejících poplatků, zárukách a možnostech reklamace a také o zmíněné možnosti snížit cenu o hodnotu běžného používání!

5 Přechod vlastnictví zakoupené věci na kupujícího 1. Pokud je smlouva uzavřena v provozovně prodávajícího: vlastnictví přechází uzavřením kupní smlouvy pokud se věc bude ještě přepravovat, pak předáním prvnímu dopravci (přičemž prodávající umožní kupujícímu nabýt práva k věci a vyřizovat případné problémy s dopravcem) 2. Pokud je smlouva uzavřena na dálku vlastnictví přechází až převzetím od dopravce (pokud tedy přijde zásilka viditelně poškozená, může ji kupující snadno odmítnout) pokud si však kupující vybral vlastního dopravce, přechází vlastnictví již předáním tomuto dopravci (stejně jako u smluv uzavřených v provozovně) 3. Nákup přímo v obchodě převzetím věci při samoobslužném prodeji až zaplacením 4. Nic z toho nevylučuje, aby si obě strany ujednaly jiný okamžik nabytí vlastnického práva. Typická je výhrada vlastnictví, kdy vlastnictví přechází až úplným zaplacením přehled vlastnictví uzavřeno v provozovně uzavřeno na dálku v obchodě jiné ujednání v KS např. výhrada vlastnictví uzavřením KS předáním prvnímu dopravci převzetím od dopravce u vlastního dopravce předáním dopravci převzetím věci v samoobsluze zaplacením

6 Odpovědnost za vady Dříve se využíval všeobecně platný pojem záruka, která se vztahovala na skryté vady do 24 měsíců od data prodeje. Nyní se používá pojem odpovědnost za vady. Zboží, které mělo vady už ve chvíli prodeje, je možné reklamovat do 24 měsíců. Odpovědnost se tak nově nevztahuje na vady, které vznikly běžným používáním. Nicméně prvních 6 měsíců kupující nemusí prokazovat, kdy vada vznikla a považuje se tak za vadu, která existovala již v okamžiku prodeje. Výrobce nebo prodejce mohou nad rámec zákonné odpovědnosti poskytovat záruku za jakost. Mohou z vlastního rozhodnutí poskytovat delší záruční dobu, garantovat výměnu výrobku atd. Smluvní záruku lze uplatnit jen tam, kde byla sjednána. Poskytuje-li ji výrobce, je nutno reklamovat přímo u něj, nikoliv u prodejce. Prodejce naopak odpovídá za záruční dobu uvedenou na zboží, jeho obale, v přiloženém návodu či v reklamě. Odpovědnost stará nynější záruka 24 měsíců odpovědnost za vady smluvní záruka 24 měs. (6 měs.) libovolně Řešení reklamací výrobce prodejce uplatnit zde nezávisle na výrobci Reklamace se řeší podle toho, zda jde o: a) podstatné porušení smlouvy (podstatné vady) kupující si může vybrat mezi: výměnou věci (nemusí být vyměněna celá věc, ale jen její vadná součást), bezplatnou opravou, slevou, odstoupením od smlouvy a vrácením peněz. Pokud prodávající vady neodstraní v přiměřené lhůtě, za kterou se obvykle považuje 30 dnů, může kupující požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy. b) nepodstatné porušení (nepodstatné vady) kupující si může vybrat mezi: bezplatnou opravou, slevou. Smlouvy sjednané mimo provozovnu vrácenou cenu zboží lze snížit! o částku, odpovídající ztrátě z používaní věci jinak, než odpovídá její povaze a vlastnostem nepřesná implementace směrnice EU zákazník může zboží volně používat následně ho vrátit dostat zpět plnou kupní cenu e-shop v podstatě půjčovna na 14 dní správná směrnice zboží vyzkoušet, ne soustavně používat snížení ceny nehrozí

7 4. Daně z příjmů Systém daní daně z příjmů integrována daň dědická a darovací daň z nemovitých věcí novelizace původní daně dědické, darovací a z nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí nahrazuje daň z převodu nemovitostí silniční daň spotřební daně energetické daně DPH přímé nepřímé Elektronická komunikace DPH pro 2014 (2015 změna) neměly fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónů Kč Daňová informační schránka nadstavba jako internetbanking ČSSZ 2014 byla (a bude) dobrovolná povinnost elektronické komunikace schválena již 2011 pro všechny zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře Daně z příjmů původní úprava slevy na poplatníka důchodci bez slevy na poplatníka Nejvyšší soud zrušil pro 2014 neplatí nyní dodatečně vrátit i za 2013 podat opožděně řádné daňové přiznání (bez sankce) nebo dodatečné přiznání, požádat zaměstnavatele změna terminologie 6 příjmy ze závislé činnosti 7 příjmy ze samostatné činnosti 8 zůstává příjmy z kapitálového majetku 9 příjmy z nájmu 10 zůstává ostatní příjmy 35ba slevy na dani základní sleva Kč sleva na manžela Kč (dvojnásobek) základní sleva na invaliditu Kč rozšířená sleva na invaliditu Kč sleva na držitele průkazu ZTP/P Kč sleva na studenta ***

8 *** integrace dědické daně do zákona osvobozuje od daně bezúplatný příjem nabytý dědictvím nemovitostí) veškeré dědění výběr byl neefektivní integrace darovací daně do zákona osvobození o darovací daně principiálně stejné bezúplatný příjem od osoby, která je příslušníkem rodiny, žijící s ním ve společné domácnosti od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší od osoby, se kterou poplatník žil nejméně 1 rok před získáním bezúplatného příjmu ve společné domácnosti nabyté příležitostně do Kč srážková daň na základě dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně prodej cenných papírů osvobozen od daně až po 3 letech od koupě ale příjem (nikoliv zisk!) do Kč ročně osvobozen hned zvýšení horního limitu pro dary FO 15 % základu daně, PO 10 % ze sníženého ZD odpočty od základu daně na podporu výzkumu a vývoje na podporu odborného vzdělávání Posun termínu (od 2011) lhůta podle daňového řádu běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek netýká se lhůt počítaných na dny a lhůt pevně stanovených např. lhůta pro podání daňového přiznání k DPH a posun termínu podání přiznání DPFO, DPPO (daňový poradce, závěrka ověřovaná auditorem) vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (namísto ) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do (nikoliv ) Daň z nabytí nemovitých věcí poplatníkem daně nadále prodávající kupující ručitelem (nebo dohoda, že daň uhradí) sazba daně z převodu nemovitostí 4 % daň vypočte a vyměří správce daně základ daně nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj uznatelným výdajem je cena znaleckého posudku určení nabývací hodnoty a) obvykle se porovná prodejní cena a srovnávací daňová hodnota -- výpočet se provádí z té ceny, která bude vyšší b) neplatí nastane-li situace, kdy se využívá zvláštní cena (aukce, dražba, exekuce, vklad do obchodního majetku ) u méně obvyklých nemovitostí, kde není k dispozici dostatek srovnatelných údajů

9 dům byt

10 5. Finanční trh, financování Cenné papíry na doručitele - pak je za vlastníka považován ten, kdo jej předloží; na jméno - v tom případě je majitel uveden přímo na cenném papíru; na řad - v textu je uvedeno, že je vystaven na řad určité osoby v případě akcií akcie vydaná na řad označuje se jako akcie na jméno převádění na jiné osoby může být omezeno akcie vydaná na doručitele označuje se jako akcie na majitele obvykle lze neomezeně převádět na jiné osoby - tedy s nimi volně obchodovat neznamená to povolení anonymních akcií novinka kusové akcie představují stejné podíly na základním kapitálu obvykle jedna kusová akcie = jeden hlas pak nelze vydávat ještě akcie se jmenovitou hodnotou Pojištění Zvýšení ochrany spotřebitele Pojistitel musí prokazatelně seznámit pojistníka s pojistnými podmínkami před uzavřením smlouvy musí být jednoznačně zřejmé na co je pojištěný pojištěn -- včetně výluk pojištěný při vzniku škody by neměl být překvapen, že pojištěn není Fondy rezervní fond nepovinný (i s. r. o., víceméně a. s.) a. s. může mít více rezervních fondů povinně, pokud získá vlastní akcie statutární fondy pokud je tak určeno stanovami nebo společenskou smlouvou např. sociální fond ostatní fondy vytváří se, pokud to korporace považuje za vhodné rozhoduje valná hromada (členská schůze) např. fond odměn

11 6. Národní hospodářství Nezaměstnanost míra nezaměstnanosti do roku 2012 od 2013 podíl nezaměstnaných osob počet nezaměstnaných poměřuje ke všemu obyvatelstvu státu v daném věku, aktuálně let. Veřejný dluh

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Prodávajícího/OSVČ Fedor Obryvalin, se sídlem Nušlova 2298/61, 158 00, Praha - Stodůlky, ič: 01296060 (dále jen

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential Ochrana spotřebitele v ČR Unlock Your Potential Obsah: Ochrana spotřebitele v ČR Brožura byla zpracována v květnu 2014, text vychází z právního stavu platnému k 1. květnu 2014. Autor: JUDr. Daniel Houdek

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více