Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1"

Transkript

1 Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Jak správně nainstalovat novou verzi Money S3? Změny a novinky v nové verzi Money S str. 2 Nové funkce ekonomického programu v oblasti účetnictví, fakturace, skladů, mezd a dalších INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 ČERVENEC/2010 Money S3 verze Postup instalace aktualizační verze Money S3 1. Reindexujte všechna data ve všech agendách původní verze. (V menu Agenda volba Datové soubory a následně tlačítko Reindexuj vše.) 2. Verifikujte data. (V záložce Obecné zatrhněte korekci vadně uložených záznamů všech dat všech agend. Ověřte si, že nejsou nastavené žádné další verifikace v žádné záložce. Spusťte tlačítkem Test na straně Proveďte zálohu všech dat původní verze. V lokální verzi (pro jedno PC) spusťte instalaci nové verze pomocí tlačítka Instalovat. Dále v Průvodci instalací postupujte tlačítkem Další. 5. V síťové instalaci (pro více PC) nejprve přeinstalujte Správce síťových licencí na serveru (na CD v nabídce Ostatní), vyjměte CD z počítače a počítač restartujte. Po restartu vložte CD opět do mechaniky a tlačítkem Instalovat spusťte instalaci nové verze. Dále postupujte v Průvodci instalací pomocí tlačítka Další. 6. Po spuštění nové verze reindexujte všechna data ve všech agendách. Vážení uživatelé Money S3, na počátku léta Vám v rámci Aktualizace 2010 přinášíme novou verzi účetní firmy přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že Money S Obsahuje celou řadu novinek a zlepšení, které usnadňují je firma může okamžitě načíst, účetně zpracovat a poslat zpět klientovi a zjednodušují práci s tímto systémem. Z těch nejzajímavějších vybíráme: informace o úhradách. Podrobnému popisu tohoto modulu je věnována samostatná stránka včetně Nová funkce Vazby dokladů poskytuje dokonalý přehled nad tím, uživatelské příručky. z čeho jsou doklady v Money S3 tvořeny, zjednodušeně řečeno odkud Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již se vzaly a kam šly, to vše v názorné grafické formě tzv. mapy dokladů. existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých. Pomocí tlačítka Vazby lze v této mapě zobrazit dvě nejbližší úrovně Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Například a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání předchůdcem faktury může být dodací list načtený do faktury, jejím přehrazujících dokladů. následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu. Na kartě zásoby je možné nově nastavit příznak Skrýt zásobu, který Nový modul Účetní centrála je skvělým pomocníkem pro účetní umožní skrýt zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebujete. Příznak firmy a jejich klienty, šetřící jejich čas i peníze při externím zpracování lze kdykoli odvolat. účetnictví. Modul umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi nimi je Přejeme mnoho úspěchů při práci s Money S3 a příjemně strávený čas možné vystavovat doklady na straně klienta a snadno je odesílat do letních dovolených.

2 NOVINKY A ZMĚNY Změny a novinky Money S3 ve verzi Od poslední verze Money S (z 30. března 2010) došlo k mnoha novinkám a vylepšením. Tento článek popisuje všechny rozšířené nebo změněné funkce ve verzi , která je v distribuci od července Účetnictví Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých. Při kopírování příkazů z jiného než aktuálního roku lze v seznamech prohlížet jednotlivé příkazy pomocí tlačítka Zdroj, není však možné je jakkoliv měnit. Byla přidána možnost přebírání dodacích listů do pokladních dokladů. Jednotlivé řádky Souhrnného hlášení je možné opravovat. Dodací listy můžete přebírat do Pokladních dokladů, funkce je stejná jako u faktur. Na kartě Pokladního dokladu tlačítkem Přidat vyberete volbu Dodací list a otevře se seznam Dodacích listů pro výběr. Pokladní doklady lze samozřejmě vytvářet přímo z Dodacích listů pomocí tlačítka Vytvoř doklad. Byla rozšířena kontrola při zaúčtování na nulové účty MD a D (000000). Doposud se kontrolovalo jen zaúčtování skladových pohybů, nyní je funkce rozšířena na účetní doklady (banka, pokladna, závazek, pohledávka a interní doklad) a faktury (FP a FV). Kontrolu je možné zapnout/vypnout v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok / záložka Účetnictví, kde jsou ve volba Při zaúčtování na nulové účty MD a D možnosti Upozorňovat/Neupozorňovat. Pokud nejprve vyberete Adresu na dokladu, zobrazí se pouze dodací listy pro tohoto odběratele/dodavatele. Nově je možné před tiskem Souhrnného hlášení upravovat hodnoty plnění na jednotlivých řádcích. V průvodci tiskem na straně 4/5 Editace souhrnného hlášení je editovatelný seznam jednotlivých řádků souhrnného hlášení. Poklepáním myší nebo tlačítkem Opravit je možné otevřít kartu jednotlivých plnění a upravit celkovou hodnotu plnění. V nastavení pro účetní rok můžete nastavit upozornění na nulové účty MD a D. Vznikl nový modul účetní centrály a účetního klienta určený pro firmy, které na zakázku vedou účetnictví jiným menším firmám (např. živnostníkům) a nevyhovuje jim technologie pobočkového zpracování nebo využití terminál serveru. Výměna dat mezi centrálou a klientem probíhá ve formátu XML. Modul účetní centrály je uživatelům přístupný pouze tehdy, je-li obsažen v licenčním čísle. 2 Money News Informační bulletin pro uživatele Money S3

3 Účetní centrála - modul určený zejména pro účetní společnosti, které vedou účetní agendu klientům, kteří pořizují primární doklady v Money S3 a pro export dokladů používají modul Účetní klient. Podobné informace o modulu Účetní centrála, včetně odkazu na stažení uživatelské příručky, naleznete na adrese ucetni-centrala/ Účetní klient - modul pro jednoduchý export pořízených dokladů do modulu Účetní centrála. Je určený pro společnosti, kterým vede účetnictví účetní firma, rovněž používající Money S3. Nastavení Účetní centrály nebo Účetního klienta provádíte v menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace. Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání přehrazujících dokladů. Uživatel, který odmítl generování přeplatků ihned po hromadném spárování hradících a hrazených dokladů, nebo ten, který použil import bankovního výpisu v dávkovém režimu, po němž se generování přeplatků nenabízelo, narazil na problém: program nenabízel jednoduchou možnost, jak přehrazující doklady identifikovat a přeplatky k nim vygenerovat. Rozšíření funkce spočívá v automatické nabídce generování přeplatků po interaktivním i dávkovém režimu importu bankovního výpisu. Zároveň je možné označit libovolný počet dokladů v seznamech pokladních a bankovních dokladů a použitím funkce Generovat přeplatek otevřít seznam kandidátů na přeplatky. Tlačítkem Generovat přeplatek zobrazíte seznam dokladů pro přeplatky. Při tisku seznamu peněžního nebo účetního deníku se správně tiskla proměnná Firma jen u prvního záznamu. Nastavení výběru dat pro export Při tisku seznamu účetního deníku je možné nastavit si v Editoru formulářů tisk proměnné Datum plnění DPH. Do průvodce Pohyby na účtech (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) přibyly filtry pro kontrolingové proměnné (středisko, zakázka a činnost). V průvodci tiskem sestavy Pohyby na účtech na straně 2/3 Rozsah tisku podle střediska, zakázky, střediska můžete vybrat kontrolingové proměnné. Byla provedena úprava ukládání dat do účetního deníku. Za blíže nezjištěných okolností mohlo dojít k uložení záznamu do účetního deníku, který způsobil, že tiskové sestavy pracující s databází účetního deníku byly nepřesné. Rozdíly se pohybovaly v řádu setin. Aby k podobným nepřesnostem nedocházelo, všechny záznamy ukládané do databáze se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Do filtru tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Výnosy a Účetnictví / Tiskové sestavy / Zisk byla doplněna proměnná filtrující podle stavu zakázky. Na straně průvodce 2/3 Zadání členění a setřídění sestavy nastavíte členění sestavy podle Zakázky. Tlačítkem Filtr otevřete kartu filtru pro konkrétní nastavení. Tiskovou sestavu Zisk můžete filtrovat podle Stavu zakázky - předběžná, plánovaná, zahájená atd. Tlačítkem se třemi tečkami otevřete jednotlivé editory pro výběr proměnné. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 3

4 Na všech seznamech dokladů je možné filtrovat záznamy podle Adresních klíčů. Při rychlém výběru adresy do dokladu zadáním počátečních znaků do pole názvu Adresy se zobrazuje zpráva nastavená na Kartě adresy. V průvodci tiskem karty Zakázky (menu Nástroje / Seznamy / Zakázky) se již plní hodnoty jízd pro jednotlivé zakázky. Na účetních dokladech a fakturách je nová klávesová zkratka Alt + C, která na dokladech bez položek umožní zadat celkovou cenu a na dokladech s položkami otevírá kartu korekcí. V průvodci Zpracováním výpisu z účtu (menu Účetnictví / Banka / Bankovní doklady / Homebanking) se při načítání výpisu z účtu s číslem větším než 99 již správně toto číslo zobrazí. Fakturace V případě, že se do vystavené faktury vloží zahraniční odběratel, dochází automaticky ke změně čísla účtu a kódu banky na mezinárodní formát IBAN a SWIFT. Tato funkce nefungovala v momentě, kdy uživatel pro tvorbu dokladu použil předem definovaný Typ vystavené faktury. Na Kartě adresáře u kontrétního odběratele zadáte IBAN a SWIFT. Mezinárodní formát IBAN a SWIFT na vystavené faktuře. Na skladových položkách typu Sada nebo Komplet v přijatých fakturách byly na záložce Rozpis cen zaměněny popisy základní a snížené sazby. Je opraveno chybné plnění tiskové proměnné Typ čárového kódu. Aby se oprava projevila, je potřeba proměnnou vyjmout a znovu vložit do FRM. V případě, že faktura přijatá obsahovala zásobu typu Komplet nebo Sada a zároveň byly na položkách použité vedlejší náklady, docházelo k chybným cenám při zlevnění dokladu. Uživatel používající Sady nebo Komplety, které samy obsahují sadu nebo komplet, narazil na problém s výpočtem cen u faktur, ve kterých použil slevy. Rozpuštěné náklady aplikované na položky přijaté faktury se chybně zobrazovaly i na položkách dalších vytvořených faktur v pořadí. Adresář Na Kartě adresáře je v záložce Účetnictví nové pole pro Variabilní symbol. Pro odběratele můžete nastavit Variabilní symbol přímo na Kartě adresáře. Pokud je Karta adresy s vyplněným symbolem vybraná do faktury vystavené nebo do pohledávky, přebere se do dokladu i variabilní symbol z adresy. V opačném případě se variabilní symbol na dokladu rovná číslu dokladu. 4 Money News Informační bulletin pro uživatele Money S3

5 Kontrola na IČ (ARES) je doplněna tak, že při zápisu jiného znaku než číselného je IČ rovnou vyhodnocené jako chybné a ARES se nevolá. Jestliže se při výběru adresy do Vystavené faktury přidává nová adresa do Adresáře, karta vystavené faktury již editovanou kartu adresy nezakrývá. Je obnovena funkce pro ověření DIČ podle databáze VIES. Sklady V seznamu skupin skladových zásob v menu Sklady / Zásoby na skladě se již ukládá nastavení šířky sloupce Strom. Na Kartě inventury se v záložce Inventurní soupis nově zobrazuje evidenční a inventurní množství s přesností na 4 desetinná místa. Stejným způsobem byly upraveny i tiskové sestavy inventur. zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebuje. V momentě, kdy uživatel se zásobou chce opět obchodovat, dá se toto nastavení zrušit a zásoba bude opět v seznamu zásob viditelná. V seznamu zásob na skladě byla do uživatelského filtru přidána proměnná Dle stálého dodavatele. V seznamu skladových pohybů se změnila funkce plnění polí Středisko, Zakázka a Činnost. Pokud je v hlavičce skladového dokladu použitá některá z těchto proměnných a zároveň se v položce dokladu nezadá jiná, pak se automaticky do položky dokladu doplní proměnná podle hlavičky. Jde pouze o kalkulovaná pole, což znamená, že se na dokladu fyzicky nedoplňují, ale jsou pouze dosazena pro vizualizaci v seznamu pohybů. Na skladových položkách dokladů je možné pomocí výběrového seznamu vybírat ze tří rozšířených popisů. Množství zásob se eviduje na čtyři desetinná místa. Algoritmus výpočtu inventur pro sklad nebo skladovou skupinu vždy načetl všechny zásoby v datech bez rozdílu skladu a skupiny, a až poté se teprve rozhodl, které zásoby vyhovují nastavenému filtru, a v databázi je označil. Výhodou tohoto algoritmu byla rychlost v případě, kdy uživatel potřeboval inventuru změnit. Nevýhodou byla rostoucí velikost databáze inventurních položek u velkých databází mohla velikost tohoto datového souboru narůst do hodnoty, se kterou si program nedokázal poradit. Proto se algoritmus změnil a nyní se ukládají pouze záznamy, které vyhovují filtru. Na Kmenové kartě zásoby můžete nadefinovat tři popisy. Toto lze s výhodou využít např. při vícejazyčných popisech na zásobě. Výchozí hodnotou je i nadále pole popis z kmenové karty. Nyní také v zásobách typu Služba funguje funkce Stálý dodavatel. Na Kartě zásoby je možné nově nastavit příznak Skrýt zásobu. Do dokladů můžete vybírat vícejazyčné názvy skladových zásob. Funkce Skrýt zásobu je povolená pouze u zásob s nulovým množstvím na skladě. Jejím cílem je umožnit uživateli skrýt Nepoužívané zásoby můžete v seznamu zásob skrýt. V nabídce Sklady / Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby přibyla možnost hromadně měnit údaje o záruční době. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 5

6 Objednávky V jakémkoliv seznamu objednávkových dokladů docházelo k situaci, kdy v seznamu nebyly vidět nově přidané doklady, které vznikly funkcí OK a nový (stav se aktualizoval až po opuštění seznamu). Nyní se vše aktualizuje ihned. Mzdy V seznamu Mzdy / Pracovní poměry byla upravena Karta pracovního poměru, kde přibyl přepínač Neproplácet svátky. Nastavení volby Neproplácet svátky využijete například u zaměstnance, který má dohodu o pracovní činnosti. Na kartě pracovního poměru nastavujete proplácení svátků. Na editačním formuláři přehledu o výši pojistného přibyla nová záložka Údaje pro e-podání, kterou je nutné před elektronickým podáním vyplnit. Postup exportu tiskové sestavy vyúčtování sociálního pojištění je následující: na kartě Nastavení tisku je třeba použít tlačítko Export, které otevře Průvodce tiskovým exportem. Zde se na první straně tlačítkem u volby Výběr nastavení otevře Seznam exportů tisku, kde se pomocí tlačítka Připravený seznam automaticky načte Karta exportu tisku pro PVPOJ10. Po dokončení průvodce program otevře soubor upravený přes šablonu PVPOJ10.xslt. Tento soubor se pak následně může načíst do PortLinku a přes PortLink na portál Veřejné správy. Nová šablona pro elektronické zasílání Vyúčtování sociálního pojištění. Na první straně tiskopisu Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob (menu Mzdy / Tiskové sestavy) se do počtu zaměstnanců nově nezapočítávají zaměstnanci s dohodou o provedení práce. Do tiskové sestavy Vyúčtování mezd již správně vstupuje proměnná podepsaného/nepodepsaného prohlášení. Je upravena tisková sestava seznamu zaměstnanců Příloha k žádosti o dávku tak, že v případě, kdy zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce a ještě tentýž měsíc onemocní, do rozhodného období této sestavy vstoupí již správné datum začátku měsíce. Vyúčtování sociálního pojištění (menu Mzdy / Tiskové sestavy) nyní je možné zasílat v elektronické podobě přes nově vytvořenou transformační šablonu s názvem PVPOJ10.xslt. U každého zaměstnance je možné nastavit kontrolu minimálního vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění. Kontrola se provádí při ukládání mzdy a respektuje počet kalendářních dní, za které se má minimální vyměřovací základ počítat. Do Připravených seznamů / Časově rozlišitelné parametry mezd přibyl nový záznam s platností od 1. června 2010,kdy se ruší karenční doba u ošetřovného ze tří dnů na 0. Než začnete zpracovávat mzdy za měsíc červen je potřeba synchronizovat účetní konstanty přes Pomůcky / Synchronizace účetních konstant. 6 Money News Informační bulletin pro uživatele Money S3

7 při ročním zúčtování daně (Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob / Vyúčtování srážkové daně z příjmu). Na Kartě mzdy byl dále upraven výpočet superhrubé mzdy. V případě, že dojde k navýšení zdravotního pojištění zaměstnavatele (např. vlivem čerpání neplaceného volna), nesmí dojít k navýšení superhrubé mzdy V nabídce Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele byl doplněn nový formulář pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda. Mění se karenční doba u ošetřovného. Na Kartě mzdy je v záložce Vyúčtování zaměstnanec upraveno zatržení polí srážkové/zálohové daně podle toho, jaký výpočet daně byl v dané mzdě použitý. Karta mzdy si tento stav pamatuje a volby dále určují, do které tiskové sestavy má daná mzda vstoupit Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného - byl změněn editační formulář, de lze nově nastavit, zda se jedná o řádný nebo opravný typ přehledu a doplněny Identifikace zaměstnavatele a Datum vyplnění a splatnosti. Vznikly nové formuláře pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda. Ostatní Při založení nové agendy volbou Z jiné agendy zůstává pole pro zadání variabilního symbolu organizace pro potřeby výkazů pro ČSSZ prázdné. Je opravená chyba při práci s Připojenými dokumenty na dokladech z jiného než aktuálního roku. Při vyčerpání počtu zakoupených síťových licencí se již program nespouští v režimu START verze. Informuje uživatele o překročení počtu zakoupených licencí a ukončí se. položek při změnách cílových položek, a tím i jejich vyřízenost. Nové vazby při přebírání dokladů vznikají jen v případě, že na dokladu nejsou již nějaké částečně vyřízené položky. Nově je možné pomocí tlačítka Vazby sledovat v mapě dokladů u pokladního dokladu zaúčtovávajícího prodejky a které prodejky jsou pomocí tohoto pokladního dokladu zaúčtovány. Lze také sledovat i vazby na doklady odúčtovávající nepeněžní platidla. Na kartě Stavu datových souborů (nabídka Agenda / Datové soubory) jsou databáze v jednotlivých záložkách nově setříděné vzestupně podle abecedy. Je také možné Reindexovat obsah adresářů FORMS a BROWS. Reindexaci FORMSů a BROWSů je možné zvolit i při reindexacích v rámci verifikace, nebo při naplánovaných akcích. Pomocí tlačítka Vazby lze v mapě dokladů zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Předchůdcem faktury může být třeba dodací list načtený do faktury, jejím následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu. U vyřizujících vazeb (např. vyřízení objednávky přijaté přetažením do faktury vystavené) se navíc nově na základě vazeb mezi doklady mění odpovídajícím způsobem i pole Zbývá MJ zdrojových Grafi cké znároznění předcházejících a následujících dokladů pro aktuální doklad. Na kartě Nástroje / Nastavení / Agenda v záložce Sklad při hromadném generování PLU zásobám je již respektován rozsah PLU nastavený na skupinách, do kterých zásoby patří. Na poslední straně průvodce Exportem dat do registračních pokladen (menu Sklady / Registrační pokladny) se při volbě Jen vybrané zásoby zobrazuje tlačítko Dokončit. Na editační kartu Nastavení agendy (Nástroje / Nastavení / Agenda) přibylo nové pole Rodné číslo. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 7

8 Rodné číslo je přístupné pouze v případě, že je aktivní volba Fyzická osoba. Jeho hodnota se načítá i do tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků. Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků je u fyzických osob doplněn o rodné číslo. Pokud se z nějakého důvodu ztratí adresa z faktury, je nyní pomocí nové verifikační funkce Obnovit adresy z faktur možnost tuto adresu opět vygenerovat. Tato funkce se ve Verifikacích nachází v záložce Adresář. Program kontroluje, zda adresa na faktuře je uložena v Adresáři firem. XML import dokladu Prodejka-vratka chybně dosazoval typ ceny z nastavení v kmenových kartách na skladě místo toho, aby použil typ, který přicházel z XML dat. Při zadávání obrázků do skladových zásob a zároveň při exportu souborů tisku se používala shodná metoda výběru cílového adresáře. Uživatel, který využíval obě funkce, si neustále musel měnit výchozí nastavení. Byla tedy provedena úprava, která zabezpečila, že se výchozí cesty do cílových adresářů těchto dvou funkcí ukládají odděleně. Tisk dokladů z programu S3Kasa načítal popisy zásob z karty Zásoby na skladě. Toto pole je ale editovatelné přímo ve vytvářeném dokladu v prostředí Kasy, kde si uživatel popis může změnit. Funkce je proto upravená a nyní se tiskne popis přímo z dokladu. Nová funkce Verifikace pro obnovu adres. Do XML importu přijatých i vydaných faktur již spadá i načtení textu poznámky na dokladu. XML import objednávkových dokladů načítá obsah pole Poznámka na skladové položce přímo ze skladové zásoby v případě, že není obsažena přímo v XML datech. Kontakty BRNO CÍGLER SOFTWARE, a.s. Drobného 555/ Brno tel.: OSTRAVA GONA SYSTEM CZ s.r.o. Hlubinská Ostrava tel.: PRAHA JetSoft s.r.o. Záběhlická Praha 10 tel.: ÚSTÍ NAD LABEM SOVA PC s.r.o. Ve struze 3464/3D Ústí nad Labem tel.: ČERVENÝ KOSTELEC Patriot s.r.o. Sokolská Červený Kostelec tel.: PLZEŇ CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o. Lochotínská 442/ Plzeň 1 tel.: PRAHA SKYLAB spol. s r.o. Zakouřilova 16/ Praha 4 tel.: VELKÉ MEZIŘÍČÍ Falco computer, s.r.o. Pod Hradbami 2003/ Velké Meziříčí tel.: HRADEC KRÁLOVÉ LAN Consult, spol. s r.o. Jižní Hradec Králové tel.: PRAHA CÍGLER SOFTWARE, a.s. Novodvorská 1010/14B Praha 4 tel.: TŘEBÍČ Dušan Klouda - K-systém U Kuchyňky 2/ Třebíč tel.: LIBEREC CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o. 1. máje Liberec tel.: PRAHA Ing. Jarmil Kuncek - S.A.P. Koněvova Praha 3 tel.: TŘEBOŇ ARGON systems Dukelská Třeboň tel.:

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú / Ú... 1 Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší...1 On-line...1 Off-line...1 Ú / Ú...3 Modul Účetní

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient... 2 Účetní centrála / Účetní klient... 5 Modul Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Money S3 - Servis 1. Obsah

Money S3 - Servis 1. Obsah Modul Servis Money S3 - Servis 1 Obsah Instalace modulu Servis...2 Modul Servis...3 Přínos pro uživatele...3 Nastavení Agendy...4 Nastavení Účetního roku...5 Nastavení Číselné řady...6 Nastavení Typů dokladů...6

Více

Nastavení modulu Mzdy. www.money.cz

Nastavení modulu Mzdy. www.money.cz Nastavení modulu Mzdy www.money.cz 2 Money S4 Nastavení modulu Mzdy Specifické vlastnosti modulu Mzdy Modul Mzdy se svým složením, charakterem a logikou zpracování poněkud liší od ostatních modulů programu,

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Modul Účetní analýzy

Modul Účetní analýzy Modul Účetní analýzy Money S3 - Účetní analýzy 1 Obsah Co lze od modulu Účetní analýzy očekávat... 2 Instalace modulu Účetní analýzy... 2 Účetní analýzy... 5 Hierarchický seznam Účetní analýzy... 6 Účetní

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Modul Účetní analýzy účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú... 1 Instalace modulu účetní analýzy verze 12.000 a vyšší... 1 On-line...1 Off-line...1 Ú... 3 Co lze od modulu účetní analýzy očekávat...

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz Hromadné odesílání e-mailů Praktické příklady www.money.cz 2 Money S4 Hromadné odesílání e-mailů Hromadné odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více