Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1"

Transkript

1 Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Jak správně nainstalovat novou verzi Money S3? Změny a novinky v nové verzi Money S str. 2 Nové funkce ekonomického programu v oblasti účetnictví, fakturace, skladů, mezd a dalších INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 ČERVENEC/2010 Money S3 verze Postup instalace aktualizační verze Money S3 1. Reindexujte všechna data ve všech agendách původní verze. (V menu Agenda volba Datové soubory a následně tlačítko Reindexuj vše.) 2. Verifikujte data. (V záložce Obecné zatrhněte korekci vadně uložených záznamů všech dat všech agend. Ověřte si, že nejsou nastavené žádné další verifikace v žádné záložce. Spusťte tlačítkem Test na straně Proveďte zálohu všech dat původní verze. V lokální verzi (pro jedno PC) spusťte instalaci nové verze pomocí tlačítka Instalovat. Dále v Průvodci instalací postupujte tlačítkem Další. 5. V síťové instalaci (pro více PC) nejprve přeinstalujte Správce síťových licencí na serveru (na CD v nabídce Ostatní), vyjměte CD z počítače a počítač restartujte. Po restartu vložte CD opět do mechaniky a tlačítkem Instalovat spusťte instalaci nové verze. Dále postupujte v Průvodci instalací pomocí tlačítka Další. 6. Po spuštění nové verze reindexujte všechna data ve všech agendách. Vážení uživatelé Money S3, na počátku léta Vám v rámci Aktualizace 2010 přinášíme novou verzi účetní firmy přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že Money S Obsahuje celou řadu novinek a zlepšení, které usnadňují je firma může okamžitě načíst, účetně zpracovat a poslat zpět klientovi a zjednodušují práci s tímto systémem. Z těch nejzajímavějších vybíráme: informace o úhradách. Podrobnému popisu tohoto modulu je věnována samostatná stránka včetně Nová funkce Vazby dokladů poskytuje dokonalý přehled nad tím, uživatelské příručky. z čeho jsou doklady v Money S3 tvořeny, zjednodušeně řečeno odkud Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již se vzaly a kam šly, to vše v názorné grafické formě tzv. mapy dokladů. existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých. Pomocí tlačítka Vazby lze v této mapě zobrazit dvě nejbližší úrovně Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Například a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání předchůdcem faktury může být dodací list načtený do faktury, jejím přehrazujících dokladů. následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu. Na kartě zásoby je možné nově nastavit příznak Skrýt zásobu, který Nový modul Účetní centrála je skvělým pomocníkem pro účetní umožní skrýt zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebujete. Příznak firmy a jejich klienty, šetřící jejich čas i peníze při externím zpracování lze kdykoli odvolat. účetnictví. Modul umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi nimi je Přejeme mnoho úspěchů při práci s Money S3 a příjemně strávený čas možné vystavovat doklady na straně klienta a snadno je odesílat do letních dovolených.

2 NOVINKY A ZMĚNY Změny a novinky Money S3 ve verzi Od poslední verze Money S (z 30. března 2010) došlo k mnoha novinkám a vylepšením. Tento článek popisuje všechny rozšířené nebo změněné funkce ve verzi , která je v distribuci od července Účetnictví Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých. Při kopírování příkazů z jiného než aktuálního roku lze v seznamech prohlížet jednotlivé příkazy pomocí tlačítka Zdroj, není však možné je jakkoliv měnit. Byla přidána možnost přebírání dodacích listů do pokladních dokladů. Jednotlivé řádky Souhrnného hlášení je možné opravovat. Dodací listy můžete přebírat do Pokladních dokladů, funkce je stejná jako u faktur. Na kartě Pokladního dokladu tlačítkem Přidat vyberete volbu Dodací list a otevře se seznam Dodacích listů pro výběr. Pokladní doklady lze samozřejmě vytvářet přímo z Dodacích listů pomocí tlačítka Vytvoř doklad. Byla rozšířena kontrola při zaúčtování na nulové účty MD a D (000000). Doposud se kontrolovalo jen zaúčtování skladových pohybů, nyní je funkce rozšířena na účetní doklady (banka, pokladna, závazek, pohledávka a interní doklad) a faktury (FP a FV). Kontrolu je možné zapnout/vypnout v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok / záložka Účetnictví, kde jsou ve volba Při zaúčtování na nulové účty MD a D možnosti Upozorňovat/Neupozorňovat. Pokud nejprve vyberete Adresu na dokladu, zobrazí se pouze dodací listy pro tohoto odběratele/dodavatele. Nově je možné před tiskem Souhrnného hlášení upravovat hodnoty plnění na jednotlivých řádcích. V průvodci tiskem na straně 4/5 Editace souhrnného hlášení je editovatelný seznam jednotlivých řádků souhrnného hlášení. Poklepáním myší nebo tlačítkem Opravit je možné otevřít kartu jednotlivých plnění a upravit celkovou hodnotu plnění. V nastavení pro účetní rok můžete nastavit upozornění na nulové účty MD a D. Vznikl nový modul účetní centrály a účetního klienta určený pro firmy, které na zakázku vedou účetnictví jiným menším firmám (např. živnostníkům) a nevyhovuje jim technologie pobočkového zpracování nebo využití terminál serveru. Výměna dat mezi centrálou a klientem probíhá ve formátu XML. Modul účetní centrály je uživatelům přístupný pouze tehdy, je-li obsažen v licenčním čísle. 2 Money News Informační bulletin pro uživatele Money S3

3 Účetní centrála - modul určený zejména pro účetní společnosti, které vedou účetní agendu klientům, kteří pořizují primární doklady v Money S3 a pro export dokladů používají modul Účetní klient. Podobné informace o modulu Účetní centrála, včetně odkazu na stažení uživatelské příručky, naleznete na adrese ucetni-centrala/ Účetní klient - modul pro jednoduchý export pořízených dokladů do modulu Účetní centrála. Je určený pro společnosti, kterým vede účetnictví účetní firma, rovněž používající Money S3. Nastavení Účetní centrály nebo Účetního klienta provádíte v menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace. Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání přehrazujících dokladů. Uživatel, který odmítl generování přeplatků ihned po hromadném spárování hradících a hrazených dokladů, nebo ten, který použil import bankovního výpisu v dávkovém režimu, po němž se generování přeplatků nenabízelo, narazil na problém: program nenabízel jednoduchou možnost, jak přehrazující doklady identifikovat a přeplatky k nim vygenerovat. Rozšíření funkce spočívá v automatické nabídce generování přeplatků po interaktivním i dávkovém režimu importu bankovního výpisu. Zároveň je možné označit libovolný počet dokladů v seznamech pokladních a bankovních dokladů a použitím funkce Generovat přeplatek otevřít seznam kandidátů na přeplatky. Tlačítkem Generovat přeplatek zobrazíte seznam dokladů pro přeplatky. Při tisku seznamu peněžního nebo účetního deníku se správně tiskla proměnná Firma jen u prvního záznamu. Nastavení výběru dat pro export Při tisku seznamu účetního deníku je možné nastavit si v Editoru formulářů tisk proměnné Datum plnění DPH. Do průvodce Pohyby na účtech (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) přibyly filtry pro kontrolingové proměnné (středisko, zakázka a činnost). V průvodci tiskem sestavy Pohyby na účtech na straně 2/3 Rozsah tisku podle střediska, zakázky, střediska můžete vybrat kontrolingové proměnné. Byla provedena úprava ukládání dat do účetního deníku. Za blíže nezjištěných okolností mohlo dojít k uložení záznamu do účetního deníku, který způsobil, že tiskové sestavy pracující s databází účetního deníku byly nepřesné. Rozdíly se pohybovaly v řádu setin. Aby k podobným nepřesnostem nedocházelo, všechny záznamy ukládané do databáze se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Do filtru tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Výnosy a Účetnictví / Tiskové sestavy / Zisk byla doplněna proměnná filtrující podle stavu zakázky. Na straně průvodce 2/3 Zadání členění a setřídění sestavy nastavíte členění sestavy podle Zakázky. Tlačítkem Filtr otevřete kartu filtru pro konkrétní nastavení. Tiskovou sestavu Zisk můžete filtrovat podle Stavu zakázky - předběžná, plánovaná, zahájená atd. Tlačítkem se třemi tečkami otevřete jednotlivé editory pro výběr proměnné. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 3

4 Na všech seznamech dokladů je možné filtrovat záznamy podle Adresních klíčů. Při rychlém výběru adresy do dokladu zadáním počátečních znaků do pole názvu Adresy se zobrazuje zpráva nastavená na Kartě adresy. V průvodci tiskem karty Zakázky (menu Nástroje / Seznamy / Zakázky) se již plní hodnoty jízd pro jednotlivé zakázky. Na účetních dokladech a fakturách je nová klávesová zkratka Alt + C, která na dokladech bez položek umožní zadat celkovou cenu a na dokladech s položkami otevírá kartu korekcí. V průvodci Zpracováním výpisu z účtu (menu Účetnictví / Banka / Bankovní doklady / Homebanking) se při načítání výpisu z účtu s číslem větším než 99 již správně toto číslo zobrazí. Fakturace V případě, že se do vystavené faktury vloží zahraniční odběratel, dochází automaticky ke změně čísla účtu a kódu banky na mezinárodní formát IBAN a SWIFT. Tato funkce nefungovala v momentě, kdy uživatel pro tvorbu dokladu použil předem definovaný Typ vystavené faktury. Na Kartě adresáře u kontrétního odběratele zadáte IBAN a SWIFT. Mezinárodní formát IBAN a SWIFT na vystavené faktuře. Na skladových položkách typu Sada nebo Komplet v přijatých fakturách byly na záložce Rozpis cen zaměněny popisy základní a snížené sazby. Je opraveno chybné plnění tiskové proměnné Typ čárového kódu. Aby se oprava projevila, je potřeba proměnnou vyjmout a znovu vložit do FRM. V případě, že faktura přijatá obsahovala zásobu typu Komplet nebo Sada a zároveň byly na položkách použité vedlejší náklady, docházelo k chybným cenám při zlevnění dokladu. Uživatel používající Sady nebo Komplety, které samy obsahují sadu nebo komplet, narazil na problém s výpočtem cen u faktur, ve kterých použil slevy. Rozpuštěné náklady aplikované na položky přijaté faktury se chybně zobrazovaly i na položkách dalších vytvořených faktur v pořadí. Adresář Na Kartě adresáře je v záložce Účetnictví nové pole pro Variabilní symbol. Pro odběratele můžete nastavit Variabilní symbol přímo na Kartě adresáře. Pokud je Karta adresy s vyplněným symbolem vybraná do faktury vystavené nebo do pohledávky, přebere se do dokladu i variabilní symbol z adresy. V opačném případě se variabilní symbol na dokladu rovná číslu dokladu. 4 Money News Informační bulletin pro uživatele Money S3

5 Kontrola na IČ (ARES) je doplněna tak, že při zápisu jiného znaku než číselného je IČ rovnou vyhodnocené jako chybné a ARES se nevolá. Jestliže se při výběru adresy do Vystavené faktury přidává nová adresa do Adresáře, karta vystavené faktury již editovanou kartu adresy nezakrývá. Je obnovena funkce pro ověření DIČ podle databáze VIES. Sklady V seznamu skupin skladových zásob v menu Sklady / Zásoby na skladě se již ukládá nastavení šířky sloupce Strom. Na Kartě inventury se v záložce Inventurní soupis nově zobrazuje evidenční a inventurní množství s přesností na 4 desetinná místa. Stejným způsobem byly upraveny i tiskové sestavy inventur. zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebuje. V momentě, kdy uživatel se zásobou chce opět obchodovat, dá se toto nastavení zrušit a zásoba bude opět v seznamu zásob viditelná. V seznamu zásob na skladě byla do uživatelského filtru přidána proměnná Dle stálého dodavatele. V seznamu skladových pohybů se změnila funkce plnění polí Středisko, Zakázka a Činnost. Pokud je v hlavičce skladového dokladu použitá některá z těchto proměnných a zároveň se v položce dokladu nezadá jiná, pak se automaticky do položky dokladu doplní proměnná podle hlavičky. Jde pouze o kalkulovaná pole, což znamená, že se na dokladu fyzicky nedoplňují, ale jsou pouze dosazena pro vizualizaci v seznamu pohybů. Na skladových položkách dokladů je možné pomocí výběrového seznamu vybírat ze tří rozšířených popisů. Množství zásob se eviduje na čtyři desetinná místa. Algoritmus výpočtu inventur pro sklad nebo skladovou skupinu vždy načetl všechny zásoby v datech bez rozdílu skladu a skupiny, a až poté se teprve rozhodl, které zásoby vyhovují nastavenému filtru, a v databázi je označil. Výhodou tohoto algoritmu byla rychlost v případě, kdy uživatel potřeboval inventuru změnit. Nevýhodou byla rostoucí velikost databáze inventurních položek u velkých databází mohla velikost tohoto datového souboru narůst do hodnoty, se kterou si program nedokázal poradit. Proto se algoritmus změnil a nyní se ukládají pouze záznamy, které vyhovují filtru. Na Kmenové kartě zásoby můžete nadefinovat tři popisy. Toto lze s výhodou využít např. při vícejazyčných popisech na zásobě. Výchozí hodnotou je i nadále pole popis z kmenové karty. Nyní také v zásobách typu Služba funguje funkce Stálý dodavatel. Na Kartě zásoby je možné nově nastavit příznak Skrýt zásobu. Do dokladů můžete vybírat vícejazyčné názvy skladových zásob. Funkce Skrýt zásobu je povolená pouze u zásob s nulovým množstvím na skladě. Jejím cílem je umožnit uživateli skrýt Nepoužívané zásoby můžete v seznamu zásob skrýt. V nabídce Sklady / Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby přibyla možnost hromadně měnit údaje o záruční době. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 5

6 Objednávky V jakémkoliv seznamu objednávkových dokladů docházelo k situaci, kdy v seznamu nebyly vidět nově přidané doklady, které vznikly funkcí OK a nový (stav se aktualizoval až po opuštění seznamu). Nyní se vše aktualizuje ihned. Mzdy V seznamu Mzdy / Pracovní poměry byla upravena Karta pracovního poměru, kde přibyl přepínač Neproplácet svátky. Nastavení volby Neproplácet svátky využijete například u zaměstnance, který má dohodu o pracovní činnosti. Na kartě pracovního poměru nastavujete proplácení svátků. Na editačním formuláři přehledu o výši pojistného přibyla nová záložka Údaje pro e-podání, kterou je nutné před elektronickým podáním vyplnit. Postup exportu tiskové sestavy vyúčtování sociálního pojištění je následující: na kartě Nastavení tisku je třeba použít tlačítko Export, které otevře Průvodce tiskovým exportem. Zde se na první straně tlačítkem u volby Výběr nastavení otevře Seznam exportů tisku, kde se pomocí tlačítka Připravený seznam automaticky načte Karta exportu tisku pro PVPOJ10. Po dokončení průvodce program otevře soubor upravený přes šablonu PVPOJ10.xslt. Tento soubor se pak následně může načíst do PortLinku a přes PortLink na portál Veřejné správy. Nová šablona pro elektronické zasílání Vyúčtování sociálního pojištění. Na první straně tiskopisu Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob (menu Mzdy / Tiskové sestavy) se do počtu zaměstnanců nově nezapočítávají zaměstnanci s dohodou o provedení práce. Do tiskové sestavy Vyúčtování mezd již správně vstupuje proměnná podepsaného/nepodepsaného prohlášení. Je upravena tisková sestava seznamu zaměstnanců Příloha k žádosti o dávku tak, že v případě, kdy zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce a ještě tentýž měsíc onemocní, do rozhodného období této sestavy vstoupí již správné datum začátku měsíce. Vyúčtování sociálního pojištění (menu Mzdy / Tiskové sestavy) nyní je možné zasílat v elektronické podobě přes nově vytvořenou transformační šablonu s názvem PVPOJ10.xslt. U každého zaměstnance je možné nastavit kontrolu minimálního vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění. Kontrola se provádí při ukládání mzdy a respektuje počet kalendářních dní, za které se má minimální vyměřovací základ počítat. Do Připravených seznamů / Časově rozlišitelné parametry mezd přibyl nový záznam s platností od 1. června 2010,kdy se ruší karenční doba u ošetřovného ze tří dnů na 0. Než začnete zpracovávat mzdy za měsíc červen je potřeba synchronizovat účetní konstanty přes Pomůcky / Synchronizace účetních konstant. 6 Money News Informační bulletin pro uživatele Money S3

7 při ročním zúčtování daně (Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob / Vyúčtování srážkové daně z příjmu). Na Kartě mzdy byl dále upraven výpočet superhrubé mzdy. V případě, že dojde k navýšení zdravotního pojištění zaměstnavatele (např. vlivem čerpání neplaceného volna), nesmí dojít k navýšení superhrubé mzdy V nabídce Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele byl doplněn nový formulář pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda. Mění se karenční doba u ošetřovného. Na Kartě mzdy je v záložce Vyúčtování zaměstnanec upraveno zatržení polí srážkové/zálohové daně podle toho, jaký výpočet daně byl v dané mzdě použitý. Karta mzdy si tento stav pamatuje a volby dále určují, do které tiskové sestavy má daná mzda vstoupit Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného - byl změněn editační formulář, de lze nově nastavit, zda se jedná o řádný nebo opravný typ přehledu a doplněny Identifikace zaměstnavatele a Datum vyplnění a splatnosti. Vznikly nové formuláře pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda. Ostatní Při založení nové agendy volbou Z jiné agendy zůstává pole pro zadání variabilního symbolu organizace pro potřeby výkazů pro ČSSZ prázdné. Je opravená chyba při práci s Připojenými dokumenty na dokladech z jiného než aktuálního roku. Při vyčerpání počtu zakoupených síťových licencí se již program nespouští v režimu START verze. Informuje uživatele o překročení počtu zakoupených licencí a ukončí se. položek při změnách cílových položek, a tím i jejich vyřízenost. Nové vazby při přebírání dokladů vznikají jen v případě, že na dokladu nejsou již nějaké částečně vyřízené položky. Nově je možné pomocí tlačítka Vazby sledovat v mapě dokladů u pokladního dokladu zaúčtovávajícího prodejky a které prodejky jsou pomocí tohoto pokladního dokladu zaúčtovány. Lze také sledovat i vazby na doklady odúčtovávající nepeněžní platidla. Na kartě Stavu datových souborů (nabídka Agenda / Datové soubory) jsou databáze v jednotlivých záložkách nově setříděné vzestupně podle abecedy. Je také možné Reindexovat obsah adresářů FORMS a BROWS. Reindexaci FORMSů a BROWSů je možné zvolit i při reindexacích v rámci verifikace, nebo při naplánovaných akcích. Pomocí tlačítka Vazby lze v mapě dokladů zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Předchůdcem faktury může být třeba dodací list načtený do faktury, jejím následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu. U vyřizujících vazeb (např. vyřízení objednávky přijaté přetažením do faktury vystavené) se navíc nově na základě vazeb mezi doklady mění odpovídajícím způsobem i pole Zbývá MJ zdrojových Grafi cké znároznění předcházejících a následujících dokladů pro aktuální doklad. Na kartě Nástroje / Nastavení / Agenda v záložce Sklad při hromadném generování PLU zásobám je již respektován rozsah PLU nastavený na skupinách, do kterých zásoby patří. Na poslední straně průvodce Exportem dat do registračních pokladen (menu Sklady / Registrační pokladny) se při volbě Jen vybrané zásoby zobrazuje tlačítko Dokončit. Na editační kartu Nastavení agendy (Nástroje / Nastavení / Agenda) přibylo nové pole Rodné číslo. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 7

8 Rodné číslo je přístupné pouze v případě, že je aktivní volba Fyzická osoba. Jeho hodnota se načítá i do tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků. Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků je u fyzických osob doplněn o rodné číslo. Pokud se z nějakého důvodu ztratí adresa z faktury, je nyní pomocí nové verifikační funkce Obnovit adresy z faktur možnost tuto adresu opět vygenerovat. Tato funkce se ve Verifikacích nachází v záložce Adresář. Program kontroluje, zda adresa na faktuře je uložena v Adresáři firem. XML import dokladu Prodejka-vratka chybně dosazoval typ ceny z nastavení v kmenových kartách na skladě místo toho, aby použil typ, který přicházel z XML dat. Při zadávání obrázků do skladových zásob a zároveň při exportu souborů tisku se používala shodná metoda výběru cílového adresáře. Uživatel, který využíval obě funkce, si neustále musel měnit výchozí nastavení. Byla tedy provedena úprava, která zabezpečila, že se výchozí cesty do cílových adresářů těchto dvou funkcí ukládají odděleně. Tisk dokladů z programu S3Kasa načítal popisy zásob z karty Zásoby na skladě. Toto pole je ale editovatelné přímo ve vytvářeném dokladu v prostředí Kasy, kde si uživatel popis může změnit. Funkce je proto upravená a nyní se tiskne popis přímo z dokladu. Nová funkce Verifikace pro obnovu adres. Do XML importu přijatých i vydaných faktur již spadá i načtení textu poznámky na dokladu. XML import objednávkových dokladů načítá obsah pole Poznámka na skladové položce přímo ze skladové zásoby v případě, že není obsažena přímo v XML datech. Kontakty BRNO CÍGLER SOFTWARE, a.s. Drobného 555/ Brno tel.: OSTRAVA GONA SYSTEM CZ s.r.o. Hlubinská Ostrava tel.: PRAHA JetSoft s.r.o. Záběhlická Praha 10 tel.: ÚSTÍ NAD LABEM SOVA PC s.r.o. Ve struze 3464/3D Ústí nad Labem tel.: ČERVENÝ KOSTELEC Patriot s.r.o. Sokolská Červený Kostelec tel.: PLZEŇ CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o. Lochotínská 442/ Plzeň 1 tel.: PRAHA SKYLAB spol. s r.o. Zakouřilova 16/ Praha 4 tel.: VELKÉ MEZIŘÍČÍ Falco computer, s.r.o. Pod Hradbami 2003/ Velké Meziříčí tel.: HRADEC KRÁLOVÉ LAN Consult, spol. s r.o. Jižní Hradec Králové tel.: PRAHA CÍGLER SOFTWARE, a.s. Novodvorská 1010/14B Praha 4 tel.: TŘEBÍČ Dušan Klouda - K-systém U Kuchyňky 2/ Třebíč tel.: LIBEREC CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o. 1. máje Liberec tel.: PRAHA Ing. Jarmil Kuncek - S.A.P. Koněvova Praha 3 tel.: TŘEBOŇ ARGON systems Dukelská Třeboň tel.:

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2006 zasíláme jejím předplatitelům spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money

Více

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI:

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI: Informační bulletin pro uživatele Money S3 news Verze 13.010 řijen 2012 money.cz 4 Money S3 dostalo 8 Novinky a změny 16 Jak jsme pekli 19 Co se naučíte ve nový kabát podrobně třináctku Škole Money Stručný

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Strana 2 4 Změny a novinky v Money S3 10.070

Strana 2 4 Změny a novinky v Money S3 10.070 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 ÚNOR 2007 Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2007 vám zasíláme spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money S3 10.070. Změny v

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

Modul Skladové analýzy

Modul Skladové analýzy Modul Skladové analýzy účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I S... 1 Instalace modulu Skladové analýzy verze 12.000 a vyšší... 1 On-line...1 Off-line...1 S... 3 Hierarchický seznam Skladové

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Novinky v modulech Banka a Pokladna

Novinky v modulech Banka a Pokladna Novinky v modulech Banka a Pokladna MONITOROVÁNÍ ULOŽENÝCH DAT NAPOJENÍ NA DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÁ PRÁCE S POZASTÁVKAMI Vážení přátelé, na sklonku roku 2012 jsme pro Vás připravili již 34. číslo

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení

Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX 1 TAX DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ Instalace, první kroky a nastavení 2 Daňová přiznání TAX Daňová přiznání TAX 2008 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows Příručka popisuje program

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele 2013 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows ve verzi 2013, release 5900 Příručka

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10400 KVĚTEN 2013 obsah 2 Novinky ve verzi Květen 2013 15 POHODA Business Intelligence: Nové video i zkušební verze 16 Takový trochu jiný život účetních dokladů Tomáš Prchal

Více