ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014"

Transkript

1 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č. 48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č /2005/RK ze dne zřizovatelem organizace je

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI: OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK ROZDĚLENÍ PODLE VĚKU A ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN ZASTOUPENÍ KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ DOPLŇKOVÉ AKCE V OBDOBÍ NÁVRH NA OPATŘENÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K ZÁVAZNÉ A OSTATNÍ UKAZATELE STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM ORGANIZACE NA ROK 2014 (V KČ): SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ČINNOST ORGANIZACE K (V KČ): SKUTEČNÉ VÝNOSY Z ČINNOSTI ORGANIZACE K (V KČ): ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU PRO KLIENTY K (V KČ): ÚHRADA STRAVA, POBYT, PNP A PEČ VÝNOS ZA VÝKONY ZDRAVOTNÍCH SESTER K (V KČ): ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU ÚČET 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU (V KČ): ÚČET 502 SPOTŘEBA ENERGIE (V KČ): ÚČET 511 OPRAVY A ÚDRŽBA (V KČ): ÚČET 518 OSTATNÍ SLUŽBY (V KČ): PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH ODMĚŇOVÁNÍ (VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K ) FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB PLNĚNÍ FONDU FKSP (V KČ): POUŽITÍ FONDU FKSP (V KČ): NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 2 (celkem 14)

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Adresa: Vinořská Jenštejn IČ: DIČ: CZ Odpovědná osoba: Mgr. Jiří Ploner ředitel organizace (v pozici statutárního orgánu) Identifikátor služby: Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o registraci služeb domovy pro seniory pečovatelská služba Kontakt a informace: tel, fax, záznamník: Informace pro veřejnost: pracovní dny: 8.00 hodin hodin Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 3 (celkem 14)

4 2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel organizace Personalista Vedoucí úseku sociálních služeb (zástupce ředitele) Vedoucí pobytových služeb Pracovníci soc. služeb Vedoucí pečovatelské služby Pracovníci soc. služeb Vedoucí směny kuchyně Pracovníci kuchyně Vedoucí úseku zdravotních služeb (vrchní sestra) Všeobecné sestry Vedoucí prádelny Pracovníci prádelny Pracovníci úklidu Ekonom Účetní Zásobovač Pracovníci recepce Pracovníci údržby Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 4 (celkem 14)

5 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba domov pro seniory. Její cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let. Rozdělení klientů do skupin dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby (přiznaný příspěvek na péči) v průměru za rok 2014 odpovídá zhruba následujícímu zobrazení: Celkové využití kapacity za rok 2014 (zobrazení vývoje v průběhu roku) 3.2 Obložnost lůžek za rok Počet klientů 151,97 157,14 157,68 156,87 157,13 158,50 156,42 154,10 152,53 153,71 152,77 151,03 Kapacita 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 Obložnost (%) 73,77 76,28 76,54 76,15 76,28 76,94 75,93 74,80 74,05 74,62 74,16 73,32 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 5 (celkem 14)

6 3.3 Rozdělení podle věku a zastoupení mužů a žen Průměrný věk klientů: 81,9 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 53 nad 96 let Zastoupení klientů dle přiznaného příspěvku na péči Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je Celkem klientů: plná: 106 (71%) Průměrná úhrada klienta: 8 543,07 Kč - plná včetně doplatku smluvně: 12 (8%) - snížená s neuhrazenou částí: 32 (21%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 16 (11%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 36 (24%) 28,8 (4%) II (středně těžká závislost) 38 (25%) 152,0 (21%) III (těžká závislost) 40 (27%) 320,0 (43%) IV (úplná závislost) 20 (13%) 240,0 (32%) Celkem: ,8 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 6 (celkem 14)

7 Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.6 Plnění opatření z minulého období Proběhla oprava vzduchotechniky kuchyně Pokračují práce na stanovení cílů strategického plánu rozvoje organizace Byla ukončena aktualizace receptur připravované stravy Proběhla dílčí oprava nátěrů dveří Návrh na obnovu vybavení kuchyně a prádelny odložen na následující období Připraven návrh na vybavení pokojů pro imobilní klienty 3.7 Doplňkové akce v období 2014 Proběhla výměna věšákových stěn chodbiček pokojů doplněny o zrcadla Zakoupeny 2 ks elektricky polohovatelných sprchových židlí Carino a 1 ks sprchové křeslo Carendo Centrální koupelny vybaveny automatickými sprchovými panely s možností dezinfekce vybavení koupelen Pořízení technologie pro možnost zásobování vodou v případě odstávky veřejného vodovodu (odůvodněno odstávkou vodovodu od 1.4. do ) Proběhla výměna klasických žárovek v svítidlech na wc a koupelnách klientů za LED zdroje z důvodu dosažení úspory elektrické energie a z důvodu snížení poruchovosti a zvýšení bezpečí při poruše žárovky se klient ocital ve tmě Ve 4 čtvrtletí zahájeny kroky k provedení plánované organizační změny chodu organizace Provedena výměna vybavení služebny 1. oddělení přímé péče Zakoupeno pečovatelské lůžko s nosností 200 kg pro klientku trpící nadměrnou obezitou Zakoupen pečovatelský zvedák s nosností do 250 kg 3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období Během první poloviny roku 2015 dokončit organizační změnu Připravit plán malování objektu organizace za účelem stanovení kritérií pro zadání veřejné zakázky Aktualizovat plán zajištění údržby objektu Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 7 (celkem 14)

8 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2014 (v Kč): Příspěvek na provoz od zřizovatele závazný ukazatel ,00 Státní dotace závazný ukazatel ,00 Limit mzdových nákladů závazný ukazatel ,00 Výnosy celkem závazný ukazatel ,00 Náklady celkem závazný ukazatel ,00 Odpisový plán závazný ukazatel ,00 Průměrný počet zaměstnanců přepočtený Skutečné náklady na činnost organizace k (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem ,02 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Celkové náklady činily ,28 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY KČ 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) , Spotřeba energií , Prodané zboží , Údržba a opravy , Cestovné , Náklady na reprezentaci 1.701, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné zdr.+ soc. pojištění , Jiné sociální náklady , Zákonné sociální náklady , Daň silniční , Daně a poplatky 4.500, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 452, Ostatní náklady , Odpisy , Náklady z drobného dlouh. majetku ,99 Celkem ,28 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 8 (celkem 14)

9 4.3. Skutečné výnosy z činnosti organizace k (v Kč): VÝNOSY KČ 602 Výnosy z prodeje - úhrada , Výnosy z prodaného zboží , Úroky 291, Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti , Transfer MPSV , Transfer kraj ,50 Celkem ,30 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1. Úhrada za doplňkové služby zprostředkování nákupu pro klienty k (v Kč): leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Úhrada strava, pobyt, PNP a peč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec úhrada , Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 9 (celkem 14)

10 5.3. Výnos za výkony zdravotních sester k (v Kč): , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pojišťovny 81913, , , , , , , , , , , ,77 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny ,26 Materiál kiosek organizace ,36 Kancelářský materiál ,93 Ostatní materiál ,21 Hygienický materiál ,03 Prací prostředky ,05 Materiál OOPP ,97 Zdravotní materiál ,33 Spotřeba PHM ,40 Úklidový materiál ,29 Materiál aktivizace klienti 6.206,30 Materiál prádlo ,00 Materiál noviny, knihy , účet 502 spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie ,00 Plyn ,00 Voda ,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 10 (celkem 14)

11 6. 3. účet 511 opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / ,00 Oprava a údržba / servis programů/ ,25 Oprava a údržba / nepředpokládaná / ,45 Oprava a údržba / vozidla organizace / , účet 518 ostatní služby (v Kč): Poštovné ,81 Telekomunikace ,39 Školení ,00 Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ ,00 Ostatní služby / bankovní poplatky/ ,38 Ostatní služby ,47 Nebezpečný odpad ,52 Komunální odpad ,00 Ostatní služby programy ve smlouvách ,00 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k činila celkem ,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci ,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP ,00 Kč. 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 79 bylo k žen a 4 muži. V průběhu roku 2014 bylo uzavřeno 16 nových pracovních poměrů, z toho 2 dohody o pracovní činnosti a 1 dohoda o provedení práce. Ukončeno bylo 17 pracovních poměrů, z toho 4 dohody o pracovní činnosti a 1 dohoda o provedení práce. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 11 (celkem 14)

12 Odměňování (vývoj průměrné mzdy k ) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mzda Průměrná mzda v organizaci za období leden prosinec 2014 činila ,96 Kč. 8. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 8.1. Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP Celkem Kč Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,79 Září ,99 Říjen ,72 Listopad ,40 Prosinec ,03 Celkem , Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle Počet příspěvků Celkem Kč druhu Příspěvek na obědy ,00 Příspěvek na rekreaci ,00 Příspěvek na životní jubilea ,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 12 (celkem 14)

13 9. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Spotřeba materiálu , , ,05 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží , , ,95 Opravy a udržování , , ,70 Cestovné ,00 0, ,00 Náklady na reprezentaci ,96 0, ,96 Ostatní služby ,97 920, ,57 Mzdové náklady , , ,00 v tom: platy zaměstnanců , , ,00 v tom: DPČ + DPP , , ,00 Zákonné sociální pojištění , , ,00 Jiné sociální pojištění , , ,00 Zákonné sociální náklady , , ,93 Daň silniční , , ,00 Jiné daně a poplatky , , ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 452,00 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti , , ,53 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , ,99 Odpisy dlouhodobého majetku , , ,60 Náklady celkem , , ,28 Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Výnosy z prodeje služeb - úhrada , , ,77 Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - autodoprava 602 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců ,00 15, ,00 Výnosy zprodaného zboží ,00 0, ,00 zúčtování fondů ,00 0, ,00 Ostatní výnosy z činnosti - pojišťovna spol ,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny ,51 0, ,51 Ostatní výnosy - nájemné ,00 0, ,00 Ostatní výnosy - materiál (zam.) ,00 0,00 711,00 Úroky ,52 0,00 291,52 Transfer MPSV , , ,00 Transfer KÚ , , ,50 Výnosy celkem , , ,30 ztráta - zisk ,63 725, ,02 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 13 (celkem 14)

14 10. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Hospodaření v roce 2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Oproti minulému období (rok 2013) organizace obdržela nižší příspěvek na provoz a to o cca 488 tisíc Kč. Na hospodaření organizace měl negativní vliv také výpadek výnosů zdravotních pojišťoven, zejména VZP (za rok 2014 cca 1518 tis. Kč). Výpadkem těchto příjmu nebylo možné realizovat všechny plánované akce pro rok 2014 (např. vybavení pokojů pro imobilní klienty skříňkami) a zároveň se musely odložit některé opravy na rok 2015 (výměn linolea apod.). Dosažené výnosy umožnily financovat všechny běžné provozní náklady. V Jenštejně Vypracovala: Ing. Michaela Vlachá, ekonom Schválil: Mgr. Jiří Ploner, ředitel organizace Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2014 Strana 14 (celkem 14)

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace 1 OBSAH Strana Tabulková část

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Ústav sociální péče Lobendava příspěvková organizace Lobendava čp 105 1 Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 ÚNOR 2013 KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV 1 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Management...3

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Výroční zpráva 2013 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37,

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Slovo na úvod Jaký byl rok v naší organizaci?

Více