BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec Synchronizing Healthcare

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec 2014. Synchronizing Healthcare"

Transkript

1 BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE červenec 2014 Vážení uživatelé, program PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 přináší především následující změny a funkční rozšíření: Jsou aktualizovány vzorové a pracovní sazebníky. Od dochází k navýšení vyměřovacího základu pro platbu zdravotního pojistného státem z částky Kč na Kč. Do submodulu Dokumentace/Často kladené dotazy je nově zařazeno řešení provozního problému Program PC-JUC/DEV a konec podpory Windows XP a metodického problému Jak provádět srážky ze mzdy?. Je upraven formulář měsíčního vyúčtování mzdy. Spoření je vyjmuto ze srážek ze mzdy a je součástí nové položky K výplatě celkem. Jsou odděleny bezhotovostní výdaje na mzdy (zákonné srážky a odvody z mezd a bezhotovostní výplaty mezd) od srážek ve prospěch zaměstnavatele (např. za stravenky nebo za zaměstnancem způsobenou škodu). K dispozici je nový text vytvořený textovým editorem (šablona) Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je možné tisknout v podrobné i stručné podobě. Pohledávka zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu je nově posuzována z hlediska toho, zda její výše dosáhla vratitelného přeplatku. Program na vystavení Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ zohledňuje situaci, kdy OSVČ nedosáhla z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti daňového základu ve výši rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění a rozhodla se k účasti na důchodovém pojištění nepřihlásit. Submodul Dokumentace/Právní předpisy obsahuje citace aktuálně platných právních předpisů. Rovněž funkce Legislativa odkazuje u všech vzorových a pracovních sazebníků na aktuálně platné právní předpisy. Při prvním spuštění programu ve verzi 9.0 dojde k následujícím jednorázovým akcím: Budou aktualizovány vzorové sazebníky Snížení vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, Všeobecný vyměřovací základ, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ. Budou aktualizovány pracovní sazebníky Snížení vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, Všeobecný vyměřovací základ, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ. Budou aktualizovány vzorové číselníky Postup spouštění programu a Finanční úřady (od r. 2013). Pracovní číselníky k těmto souborům neexistují. V celé mzdové evidenci, tj. na všech měsíčních vyúčtováních mzdy, budou přepočteny položky Srážky celkem a dopočteny nové položky K výplatě celkem. Do databáze bude přidána nová vzorová šablona Dohoda o srážkách ze mzdy (za stravenky). Bude rozšířena a aktualizována on-line dokumentace v oblasti právních předpisů. Bude aktualizován Rejstřík bulletinů. Novinky verze 9.0 budou k dispozici ve všech funkcích Rejstříku bulletinů. Bude provedena aktualizace programové nabídky a uživatelských oprávnění. Konec podpory Windows XP Strana 2 Srážky ze mzdy Strana 2 Dohoda o srážkách ze mzdy Strana 3 Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojistného hrazeného státem Strana 4 Potvrzení o zaměstnání Strana 5 Vratitelný přeplatek na dani Strana 5 Rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění Strana 6 Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Strana 7 Synchronizing Healthcare

2 1. Program PC-JUC/DEV a konec podpory Windows XP (Modul DOKUMENTACE, submodul FAQ, stejnojmenný provozní problém) V souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows XP firmou Microsoft v dubnu 2014 řeší řada uživatelů programu PC-JUC/DEV volbu nového operačního systému (a často i nového počítače). Řešení: 1. Pokud jste uživateli programu PC-JUC/DEV a jste okolnostmi nuceni pořídit si nový PC a/nebo nový operační systém, doporučujeme Vám pořídit si počítač s 32bitovou verzí operačního systému Windows. Na verzi operačního systému nezáleží, může to být Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Program PC-JUC/ DEV bude pod ním pracovat bez problémů. 2. Pokud jste uživateli programu PC-JUC/DEV a rozhodnete se pořídit si počítač s 64bitovým operačním systémem Windows, na jeho verzi a edici bude záležet. Program PC-JUC/DEV je DOS- -aplikace. Na PC s 64bitovou verzí Windows nikdy z principu přímo chodit nebude. Jediným řešením je na PC s Windows 64-bit nainstalovat virtuální operační systém Windows 32-bit (např. Windows XP 32-bit) a teprve pod ním nainstalovat program PC-JUC/ DEV. Za druhé nejlepší řešení považujeme pořídit si počítač s operačním systémem Windows 7 64-bit. Je však třeba zakoupit edici Professional nebo vyšší (Enterprise, Ultimate), nikoliv Home Premium. Edice Professional a vyšší umožňují totiž práci v tzv. XP-módu. Windows XP Mode je 32bitová verze systému Windows XP Service Pack 3 s úplnou licencí. Bude také nutné stáhnout si z webových stránek Microsoftu a nainstalovat aplikaci Windows Virtual PC, což je program, který na počítači spouští virtuální operační systémy. Program PC-JUC/DEV chodí na PC s Windows 7 64-bit pod Windows XP Mode v zásadě bez problémů. To, že v některých případech nejsou v aplikaci dostupné některé periferní diskové jednotky, lze obejít prací se soubory při zavřené aplikaci. Více v samostatném FAQ Provoz programu PC-JUC/DEV pod 64bitovou verzí Windows Nejnepříznivější variantou pro provoz DOS-aplikace je zatím operační systém Windows 8 64-bit a Windows bit. Pod těmito operačními systémy není Windows XP Mode podporovaný. Situace není ještě zcela zmapována. Máme však zprávy od několika našich klientů, že se jim na PC s Windows 8 i s Windows 8.1 podařilo vytvořit potřebné 32bitové virtuální prostředí díky programu Oracle VM VirtualBox a pod ním program PC-JUC/DEV zprovoznit. 4. Vzhledem k tomu, že program PC-JUC/DEV je DOS-aplikace, není od věci ani následující řešení situace: Nechat program PC- -JUC/DEV nainstalovaný na stávajícím počítači pod stávajícím operačním systémem (třeba Windows XP) a na tomto počítači minimalizovat rizika napadení systému ze strany internetu. Počítač vyhradit spíše pro domácí použití. Nový počítač s novým (64bitovým) operačním systémem (Windows 7 nebo vyšším) vyhradit pro použití na pracovišti. Nainstalovat na něj WIN-aplikace. 2. Srážky ze mzdy 2.1. Měsíční vyúčtování mzdy (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Měsíční vyúčtování mzdy) Jsou upraveny formuláře měsíčního vyúčtování časové i úkolové mzdy. Položka Doplatek (hotovostní výplata části nebo celé mzdy) je přejmenována na Dobírka. Položka Spoření (bezhotovostní výplata části nebo celé mzdy) je vyjmuta ze srážek ze mzdy. Místo položky Příjem hotově se zobrazuje nová položka K výplatě celkem. V rámci úvodní transformace dat na verzi 9.0 je v celé mzdové evidenci přepočítána položka Srážky celkem a dopočítána položka K výplatě celkem. Platí: HRUBÁ MZDA + NEZDANITELNÉ PŘÍJMY = SRÁŽKY CELKEM + K VÝPLATĚ CELKEM K VÝPLATĚ CELKEM = Záloha + Spoření + Dobírka 2.2. Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd) Program s názvem Odvody z mezd a ostatní bezhotovostní výdaje na mzdy má od verze 9.0 výstižnější název Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd. Jeho první výstupní tabulka je nově rozdělena na dva bloky. Každý blok je zakončen barevně zvýrazněným sumarizačním řádkem. Do prvního bloku K BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADĚ patří: Daň ze závislé činnosti zálohy, daň ze závislé činnosti srážky, sociální pojištění hromadné platby, zdravotní pojištění hromadné platby, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu, spoření, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a všechny srážky ostatní, které mají v individuální tabulce mzdových údajů Ostatní srážky ze mzdy uvedeno bankovní spojení příjemce platby (vlastní příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění, vlastní příspěvek zaměstnance na životní pojištění, exekuce apod.). Do druhého bloku VE PROSPĚCH ZA- MĚSTNAVATELE patří všechny srážky ostatní, které nemají v individuální tabulce mzdových údajů Ostatní srážky ze mzdy uvedeno bankovní spojení příjemce platby (stravenky, srážky ze mzdy za škodu apod.). Díky tomuto oddělení srážek ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele od všech ostatních odvodů a srážek ze mzdy přestane docházet k nežádoucímu efektu zahrnutí srážek ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele do hromadného příkazu k úhradě Mzdové bilance (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence) V programech Mzdový list, Mzdová bilance po zaměstnancích a Mzdová bilance po měsících je ve výstupních tabulkách a formulářích upraveno pořadí mzdových položek. Je uvedeno do souladu s novou podobou měsíčního vyúčtování mzdy. U mzdového listu jsou v zájmu docílení tisku pouze na 1 list papíru A4 vypuštěny položky Omluvená absence a Vyloučené doby. červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

3 3. Dohoda o srážkách ze mzdy 3.1. Jak provádět srážky ze mzdy? (Modul DOKUMENTACE, submodul FAQ, stejnojmenný metodický problém) Zaměstnavatel může svému zaměstnanci srazit ze mzdy pouze částky uvedené v 147 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na důchodové spoření). Zaměstnavatel sám od sebe nemůže ze zaměstnancovy mzdy srazit žádnou další částku, a to ani tehdy, pokud má za zaměstnancem sám pohledávku (např. za stravenky či za škodu). Na každou další srážku musí mít zaměstnavatel se zaměstnancem vždy uzavřenu dohodu o srážkách ze mzdy. Zaměstnavatel může provést srážku ze mzdy zaměstnance i ve prospěch třetí strany, ale opět jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě dohodu o srážkách ze mzdy předkládá zaměstnavateli zaměstnanec nebo věřitel; zaměstnavatel není účastníkem dohody. Do roku 2013 dohody o srážkách ze mzdy upravoval 327 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel měl zákonnou povinnost provádět srážky ze mzdy na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy. Od roku 2014 se dohody o srážkách ze mzdy uzavírají podle 2045, zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku. Novinkou je, že: Pro uzavření dohod o srážkách ze mzdy k uspokojení práva třetích osob (věřitelů) je potřeba předchozího souhlasu zaměstnavatele. Dohodou o srážkách ze mzdy lze postihnout nanejvýš polovinu čisté mzdy zaměstnance. Náklady spojené s placením srážek za první dohodu nese zaměstnavatel, náklady spojené s vyplácením srážek z druhé a každé další dohody jdou k tíži dlužníka (zaměstnance). Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené před rokem 2014 se budou posuzovat podle tehdejší právní úpravy. Dohoda o srážkách ze mzdy by měla obsahovat vymezení zúčastněných stran. V případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je třeba uvést: název a sídlo zaměstnavatele, jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt zaměstnance. V případě dohody mezi zaměstnancem a jeho věřitelem je třeba uvést: identifikační údaje dlužníka (zaměstnance), identifikační údaje věřitele, identifikační údaje zaměstnavatele, který vyplácí dlužníkovi mzdu a bude u něj provádět srážky ze mzdy. Dále je třeba uvést částku srážky a to, kdy bude tato částka ze mzdy odvedena. Je vhodné uvést i důvod provádění srážky ze mzdy, tzn. specifikovat, proč vznikla potřeba srážet určitou částku ze mzdy. Ať už zaměstnavatel je, nebo není účastníkem dohody o srážkách ze mzdy, vždy musí být tato dohoda učiněna písemně. Dohoda se vystavuje ve dvou stejnopisech, jde-li o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (každá zúčastněná strana obdrží 1 stejnopis). Dohoda se vystavuje ve třech stejnopisech, jde-li o dohodu mezi zaměstnancem a jeho věřitelem (každá zúčastněná strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis obdrží zaměstnavatel). Smlouva musí být vlastnoručně podepsána oběma zúčastněnými stranami a opatřena datem a místem podpisu. Řešení: 1. Zvolte modul Účetní knihy, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení, tisk osobních listů. 2. Zadejte rok a osobní číslo zaměstnance. 3. Zvolte funkci F9 Tabulky individuálních údajů. 4. Zvolte tabulku Ostatní srážky ze mzdy a založte v ní pro každou srážku ze mzdy novou položku. 5. U nově vytvářeného měsíčního vyúčtování mzdy bude položka Srážky ostatní předvolena v souladu s tabulkou Ostatní srážky ze mzdy. Pro exekuční srážky ze mzdy je při vyplňování položky Srážky ostatní vytvořena funkce F4 Exekuce Šablona Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové číselníky, program Texty vytvořené textovým editorem šablony) Do vzorového číselníku textových šablon byl zařazen nový text Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Vzorový číselník není možno uživatelsky editovat. Vzorový číselník slouží jako podpora pracovního číselníku. Umožňuje jeho obnovu při nechtěném smazání položek. (Modul SLUŽBY, submodul Osobní služby, program Texty vytvořené textovým editorem šablony) Do pracovního číselníku textových šablon byl zařazen nový text Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Předpokládá se následující režim práce s připravenou šablonou: Uživatel uloží kopii šablony pomocí funkce F8 Kopie pod výstižným novým jménem, např. Nováková srážky za stravenky. Nový text upraví, tj. doplní v něm do vyznačených míst konkrétní údaje. Hotový doklad vytiskne. Poznámka: Ačkoli se pro tisk dokumentu předvolí druh tisku Editor, doporučujeme použít druh tisku JÚ-formulář. Synchronizing Healthcare 2/3

4 4. Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojistného hrazeného státem Novelizací 3c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se s účinností od vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, zvyšuje z částky Kč na částku Kč. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Sazby zdr. poj. a soc. poj. OSVČ) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z příjmů a pojistné, program Sazby zdr. poj. a soc. poj. OSVČ) Ve vzorovém i pracovním souboru SAZBY ZDRAVOTNÍHO PO- JISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJISTNÉHO OSVČ je s platností od aktualizována položka Měsíční vyměřovací základ zdravotního pojistného hrazeného státem. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Snížení VZ zdravotního pojistného za zaměstnance) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro mzdovou evidenci, program Snížení VZ zdravotního pojistného za zaměstnance) Ve vzorovém i pracovním souboru SNÍŽENÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁ- KLADU ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO přibyla nová sazba platná od (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Podle aktuálně platné legislativy ( 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) má zaměstnanec nárok uplatnit si každý měsíc částku snižující jeho vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, jsou-li splněny následující podmínky: zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu (na stupni invalidity nezáleží), zaměstnavatel zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Splňujete-li Vy a Váš zaměstnanec uvedené podmínky, v individuální tabulce Snížení vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, která je spojena s osobním listem zaměstnance, upravte stávající záznam tak, aby sazba Kč platila do období včetně, a vložte do tabulky další záznam, díky kterému bude v období od uplatňována sazba Kč. CGM LIFE eservices Health Online Buďte moderní a využijte prostředků, které Vám současná doba nabízí. Zefektivněte svůj čas s CGM LIFE eservices. Online objednání Online recepty Online výsledky vyšetření Online konzultace s Vašimi pacienty Veškerá komunikace probíhá patentovaným zabezpečeným kanálem červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

5 5. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) Při skončení pracovněprávního vztahu, tj. pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti (od roku 2007) nebo dohody o provedení práce (od roku 2012), je zaměstnavatel povinen vydat (automaticky, bez jakékoliv žádosti) zaměstnanci Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. Zaměstnavatel není oprávněn vázat vydání zápočtového listu na splnění nějaké povinnosti zaměstnance. Zápočtový list nesmí být vydán nikomu jinému než zaměstnanci, kterého se týká; nelze jej proto zaslat např. novému zaměstnavateli, a to ani na jeho písemnou žádost. Zákoník práce ani jiný právní předpis nezakazuje zaměstnavateli přijmout do pracovního poměru fyzickou osobu, která mu nepředloží potvrzení o zaměstnání vystavené jejím předchozím zaměstnavatelem. Zaměstnavatel však může předložením potvrzení o zaměstnání podmiňovat vznik pracovního poměru. Podle ustanovení 313 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je v Potvrzení o zaměstnání třeba uvést: údaje o zaměstnání a o době jeho trvání, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na dávky nemocenského pojištění, případně na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Podle dřívější právní úpravy byly povinnou náležitostí potvrzení o zaměstnání. Odborníci na danou problematiku doporučují i nadále uvádět příslušné údaje (týkající se nemocenského pojištění) v jednom potvrzení jako dosud, tedy v zápočtovém listě, avšak současně do potvrzení přidat větu Zaměstnanec souhlasí s uvedenými údaji a potvrzuje převzetí tohoto dokumentu a kopii nechat zaměstnanci podepsat. Je třeba zdůraznit, že pro Potvrzení o zaměstnání neexistuje závazný vzor. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Zápočtový list lze vystavit (nebo již vystavený zobrazit, případně editovat) z osobního listu zaměstnance po volbě funkce F10 Zápočtový list. Od verze 9.0 programu PC-JUC/DEV přibyla na zápočtovém listu nová položka Typ zaměstnání. Dosavadní funkce F3 Tisk byla nahrazena funkcemi F3 Tisk podrobný a F4 Tisk stručný. 6. Vratitelný přeplatek na dani Přeplatek na dani řeší 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (je citován v submodulu Dokumentace/Právní předpisy). Do roku 2010 byl přeplatek vratitelný, pokud přesahoval 50 Kč. Činil tedy minimálně 51 Kč. Od roku 2011 je přeplatek vratitelný, pokud činí minimálně 100 Kč. Vratitelný přeplatek na dani poukáže správce daně daňovému subjektu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Uživatelé programu PC-JUC/DEV se setkávají s přeplatkem na dani zejména jako zaměstnavatelé. V praxi dochází nejčastěji k přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti. K tomuto přeplatku dojde, pokud částka vrácených přeplatků na dani spolu s vyplacenými měsíčními daňovými bonusy převýší vybrané zálohy na daň. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd) Od verze 9.0 je v programu Srážky a odvody z mezd upozornění na přeplatek na dani z příjmů ze závislé činnosti zpřesněno s ohledem na to, zda jde, či nejde o vratitelný přeplatek. V měsíci, kdy je zaměstnancům provedeno roční zúčtování záloh na daň z příjmů, se může zobrazit upozornění: Částka vrácených přeplatků na dani převyšuje vybrané zálohy na daň z příjmů ze z. č. (případně jejich zbytek po vyplacení měsíčních daňových bonusů). Hromadným příkazem k úhradě nebude finančnímu úřadu poukázána žádná částka záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Přeplatek se však nevrací, neboť nedosáhl alespoň 100 Kč ( 155, odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). V ostatních měsících se může zobrazit upozornění: Částka vyplacených daňových bonusů převyšuje vybrané zálohy na daň. Hromadným příkazem k úhradě nebude finančnímu úřadu poukázána žádná částka záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Přeplatek se však nevrací, neboť nedosáhl alespoň 100 Kč ( 155, odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). Synchronizing Healthcare 4/5

6 7. Rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění OSVČ, která nedosáhne z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti daňového základu ve výši tzv. rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění, není povinna být účastna důchodového pojištění, nemá povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění a nemusí platit zálohy na důchodové pojištění. Má však možnost přihlásit se k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně dnem podání Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Program PC-JUC/DEV do verze 8.9 vystavoval v této situaci Přehled o příjmech a výdajích v podobě, jako kdyby se OSVČ rozhodla k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Naši klientelu tvoří OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. K řešení problematiky jsme přistoupili ze dvou důvodů. Z důvodu obecné věcné správnosti programu a z důvodu, že spolupracující osobou našeho uživatele může být OSVČ vykonávající vedlejší SVČ. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Všeobecný vyměřovací základ) Do vzorového sazebníku VŠEOBECNÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD byly počínaje rokem 2004 zahrnuty dvě nové položky: Rozhodná částka pro účast OSVČ vykonávající vedlejší SVČ na důchodovém pojištění (v Kč/rok) a 1/12 této částky (v Kč/měsíc). Funkce Ent Legislativa byla rozšířena o popis významu a výpočtu jednotlivých položek sazebníku, odvozených od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z příjmů a pojistné, program Všeobecný vyměřovací základ) Při prvním spuštění programu PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 je pracovní sazebník VŠEOBECNÝ VY- MĚŘOVACÍ ZÁKLAD uveden do shodné podoby se svým vzorovým sazebníkem. Pro rok 2014 je rozhodnou částkou pro povinnou účast OSVČ (vykonávající vedlejší SVČ) na důchodovém pojištění částka Kč. (Modul SLUŽBY, submodul Výpočty, program Roční přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ) (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Pokud nastane popisovaná situace, kdy OSVČ vykonávající vedlejší SVČ nevznikne povinnost platit důchodové pojištění, program zobrazí jako dosud Přehled o příjmech a výdajích vyplněný tak, jako kdyby se OSVČ dobrovolně rozhodla přihlásit k účasti na důchodovém pojištění. Přehled je však dočasně (dokud není stisknuta libovolná klávesa s výjimkou klávesy F3) překryt informativní obrazovkou. Informativní obrazovku lze vytisknout pomocí funkce F3 Tisk. Příklad: PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ za rok 2014 (pro ČSSZ) Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti 18. V roce 2014 jsem vykonávala/a samostatnou výdělečnou činnost jen vedlejší Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2014 a dal.údaje dle 15 zák. č.589/1992 Příjmy Výdaje Daňový základ Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ aspoň po část měsíce Rozhodná částka pro povinnou účast OSVČ na důch. poj. v roce 2014 : Kč -snížená o Kč za každý měsíc, v němž OSVČ po celý měsíc nevykonávala vedlejší SVČ nebo po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM : Kč OSVČ v roce 2014 nedosáhla z výkonu vedlejší SVČ daňového základu ve výši rozhodné částky pro povinnou účast OSVČ na důchodovém pojištění. Nevznikla jí povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Pokud se nepřihlásí k účasti na důchodovém pojištění OSVČ dnem podání Přehledu (v Přehledu vyznačí volbu ne ), pak na řád uvede : 0 Kč na řád. 42 uvede : 0 Kč Upozornění: V Přehledu jsou uvedeny částky platné pro případ, že se OSVČ přihlásí k účasti na důchodovém pojištění OSVČ dnem podání Přehledu (v Přehledu vyznačí volbu ano ). 8. Novinky v submodulu Právní předpisy (Modul DOKUMENTACE, submodul Právní předpisy) Aktualizovány jsou: v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 1 (obecná ustanovení), v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 7b (daňová evidence), v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdr. pojištění, 3c (vyměřovací základ pro platbu pojistného státem). Nově jsou citovány: v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 38j (povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 313 (náležitosti potvrzení o zaměstnání), v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, 146 (zaokrouhlování) a 155 (přeplatek), v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, 435 (náležitosti obchodních listin). červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

7 9. Různé (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Je opravena chyba verze 8.9, která se týkala výpočtu solidárního zvýšení daně. Mohla se případně projevit pouze u uživatelů s příjmy ze závislé činnosti. Naprostá většina našich klientů příjmy ze zaměstnání nemá. Podstata chyby spočívala v tom, že pro posouzení solidárního zvýšení daně byl omylem sčítán dílčí základ daně dle 7 s dílčím základem daně dle 6. Správně měl být sčítán dílčí základ daně dle 7 s úhrnem příjmů od všech zaměstnavatelů. Uživatelům byl v březnu t. r. operativně zaslán mail s opravou programu. (Modul DOKLADY, submodul Dodací listy, programy Vystavení, oprava, rušení, tisk dokladů) Při vystavování dodacích listů lze předmět fakturace a tím i další ceníkové údaje volit jako dosud výběrem z ceníku výrobků vlastních, který je společný pro všechny odběratele. Funkce F2 Ceník výrobků vlastních je přejmenována na F2 Ceník jednotný. Nově lze předmět fakturace a tím i další ceníkové údaje volit výběrem také z individuálního ceníku výrobků vlastních pomocí funkce F4 Ceník individuální. (Modul SLUŽBY, submodul Osobní služby, program Finanční úřady od r. 2013) Soubor FINANČNÍ ÚŘADY obsahuje od verze 9.0 i bankovní spojení pro platbu daně z nemovitých věcí. (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Pokud se OSVČ, která má příjmy z pronájmu, rozhodne uplatnit u těchto příjmů paušální výdaje, pak se ve všech programech Přiznání k dani z příjmů na příloze č. 2 za řádkem č. 202 generuje barevně odlišený informativní řádek *Uplatněny paušální výdaje u příjmů z pronájmu. Úvodní * signalizuje, že řádek lze rozepsat. Nastaví- -li uživatel pravítko na tento řádek a zvolí funkci Ent Rozpis, zobrazí se mu aktuální stav pracovního souboru Paušální výdaje u příjmů z pronájmu. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Měsíční vyúčtování mzdy) Je zpřesněna kontextová nápověda pro položku Daňové zvýhodnění na formulářích měsíčního vyúčtování mzdy, a to jak ve mzdách reálných, tak ve mzdách simulovaných. Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Uživatel se může dostat do situace, kdy potřebuje mít provozuschopný program PC-JUC/DEV na jiném počítači, než měl dosud. Buď přechází na jiný počítač (často i pod jiný operační systém), nebo chce mít program na více počítačích, např. na pracovišti a doma. I když se rozhodnete svěřit instalaci programu PC-JUC/DEV známému, který je zručný v práci s počítači, musíte mu zajistit instalační (nikoli aktualizační) CD disk a pokyny k instalaci programu včetně licenčního klíče! Chcete-li pokračovat v práci s již dříve založenými individuálními daty, pak je třeba provést tzv. reinstalaci programu, která spočívá ve 2 krocích ve zprovoznění programu na novém počítači a v přenesení databáze z dosud provozovaného počítače na nový počítač. Doporučujeme kontaktovat naši firmu. Na požádání Vám bude zaslána instalace programu v poslední (nejnovější) verzi. Distribučním médiem je CD disk. Na CD disku se také nachází instalátor tiskového programu DOSPrint. Obdržíte: tištěné pokyny k instalaci programu PC-JUC/DEV včetně licenčního čísla a identifikace uživatele, pokyny k reinstalaci programu PC-JUC/DEV a pokyny k instalaci programu DOSPrint včetně autorizačního klíče a sériového čísla. Od je vybavení na reinstalaci programu zpoplatněno částkou 242 Kč (včetně DPH). Při aktualizaci programu PC-JUC/DEV z CD disku postupujte, prosím, podle následujících pokynů: 1. Vložte CD disk s aktualizací programu do mechaniky. Vyčkejte několik sekund. Zobrazí se okno s nabídkou aktualizace programu/programů. Pokud nedojde k automatickému spuštění nabídky k aktualizaci, zvolte Tento počítač, klikněte myší na CD disk s názvem AktualizaceJUC a nakonec klikněte na soubor Autorun.exe. Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit zavřením okna s nabídkou. 2. Klikněte na řádek, kde je uveden název programu (PC-JUC/DEV), kódování programu a název cílového adresáře. Zobrazí se okno Příkazového řádku, ve kterém jsou kromě kontaktních informací uvedeny údaje: zdrojový adresář, cílový adresář, kódování programu a číslo verze programu (9.0). Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit současným stisknutím kláves Ctrl a C. 3. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Proběhne rozbalení aktualizačního souboru do příslušného adresáře (bez nutnosti souhlasit s přepsáním staré verze souborů). Zobrazí se informace o úspěšnosti aktualizace. 4. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Okno Příkazového řádku se uzavře. V Praze 14. července 2014 za CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Ing. Jana BERANOVÁ Synchronizing Healthcare 6/7

8 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Budova C, Office Park Nové Butovice Bucharova 2657/12, Praha 13 OBCHOD & HOTLINE &

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE březen 2015 Vážení uživatelé, legislativní změny právních předpisů, které nabyly účinnosti 1. 1. 2015, vyvolaly nutnost

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Poskytování příspěvků na životní pojištění

Poskytování příspěvků na životní pojištění Poskytování příspěvků na životní pojištění Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs-34-B-2009 PERs-7-B-2008 Změna č. 0005 0004 Datum vydání 19. 12. 2014 Platí do odvolání Navrhovatel JUDr. Ivo

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014

KALKTISK. NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 2013 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.02.2014 KALKTISK NOVÝ GRAFICKÝ TISKOVÝ SYSTÉM K PROGRAMŮM KALKUL Copyright 213 Petr Pelikán, Pelico, Brno revize 22.2.214 Obsah Proč grafický tisk Rychlý start odzkoušení tisku Vlastnosti formuláře účetního dokladu

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 05.02.2015 jsou uvedeny zeleně

INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová evidence a Mzdy Změny k 05.02.2015 jsou uvedeny zeleně Účetnictví MZ s.r.o. PŘEROV 750 00, Bartošova 9 tel.: 581 201 423, fax: 581 705 415 www.em-zet.cz www.leogang.cz ISO 9001:2000 INFORMACE K LICENČNÍ AKTUALIZACI SOFTAWRE PRO ROK 2015 Účetnictví, Daňová

Více

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele 2013 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows ve verzi 2013, release 5900 Příručka

Více