BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec Synchronizing Healthcare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec 2014. Synchronizing Healthcare"

Transkript

1 BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE červenec 2014 Vážení uživatelé, program PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 přináší především následující změny a funkční rozšíření: Jsou aktualizovány vzorové a pracovní sazebníky. Od dochází k navýšení vyměřovacího základu pro platbu zdravotního pojistného státem z částky Kč na Kč. Do submodulu Dokumentace/Často kladené dotazy je nově zařazeno řešení provozního problému Program PC-JUC/DEV a konec podpory Windows XP a metodického problému Jak provádět srážky ze mzdy?. Je upraven formulář měsíčního vyúčtování mzdy. Spoření je vyjmuto ze srážek ze mzdy a je součástí nové položky K výplatě celkem. Jsou odděleny bezhotovostní výdaje na mzdy (zákonné srážky a odvody z mezd a bezhotovostní výplaty mezd) od srážek ve prospěch zaměstnavatele (např. za stravenky nebo za zaměstnancem způsobenou škodu). K dispozici je nový text vytvořený textovým editorem (šablona) Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je možné tisknout v podrobné i stručné podobě. Pohledávka zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu je nově posuzována z hlediska toho, zda její výše dosáhla vratitelného přeplatku. Program na vystavení Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ zohledňuje situaci, kdy OSVČ nedosáhla z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti daňového základu ve výši rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění a rozhodla se k účasti na důchodovém pojištění nepřihlásit. Submodul Dokumentace/Právní předpisy obsahuje citace aktuálně platných právních předpisů. Rovněž funkce Legislativa odkazuje u všech vzorových a pracovních sazebníků na aktuálně platné právní předpisy. Při prvním spuštění programu ve verzi 9.0 dojde k následujícím jednorázovým akcím: Budou aktualizovány vzorové sazebníky Snížení vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, Všeobecný vyměřovací základ, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ. Budou aktualizovány pracovní sazebníky Snížení vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, Všeobecný vyměřovací základ, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ. Budou aktualizovány vzorové číselníky Postup spouštění programu a Finanční úřady (od r. 2013). Pracovní číselníky k těmto souborům neexistují. V celé mzdové evidenci, tj. na všech měsíčních vyúčtováních mzdy, budou přepočteny položky Srážky celkem a dopočteny nové položky K výplatě celkem. Do databáze bude přidána nová vzorová šablona Dohoda o srážkách ze mzdy (za stravenky). Bude rozšířena a aktualizována on-line dokumentace v oblasti právních předpisů. Bude aktualizován Rejstřík bulletinů. Novinky verze 9.0 budou k dispozici ve všech funkcích Rejstříku bulletinů. Bude provedena aktualizace programové nabídky a uživatelských oprávnění. Konec podpory Windows XP Strana 2 Srážky ze mzdy Strana 2 Dohoda o srážkách ze mzdy Strana 3 Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojistného hrazeného státem Strana 4 Potvrzení o zaměstnání Strana 5 Vratitelný přeplatek na dani Strana 5 Rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění Strana 6 Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Strana 7 Synchronizing Healthcare

2 1. Program PC-JUC/DEV a konec podpory Windows XP (Modul DOKUMENTACE, submodul FAQ, stejnojmenný provozní problém) V souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows XP firmou Microsoft v dubnu 2014 řeší řada uživatelů programu PC-JUC/DEV volbu nového operačního systému (a často i nového počítače). Řešení: 1. Pokud jste uživateli programu PC-JUC/DEV a jste okolnostmi nuceni pořídit si nový PC a/nebo nový operační systém, doporučujeme Vám pořídit si počítač s 32bitovou verzí operačního systému Windows. Na verzi operačního systému nezáleží, může to být Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Program PC-JUC/ DEV bude pod ním pracovat bez problémů. 2. Pokud jste uživateli programu PC-JUC/DEV a rozhodnete se pořídit si počítač s 64bitovým operačním systémem Windows, na jeho verzi a edici bude záležet. Program PC-JUC/DEV je DOS- -aplikace. Na PC s 64bitovou verzí Windows nikdy z principu přímo chodit nebude. Jediným řešením je na PC s Windows 64-bit nainstalovat virtuální operační systém Windows 32-bit (např. Windows XP 32-bit) a teprve pod ním nainstalovat program PC-JUC/ DEV. Za druhé nejlepší řešení považujeme pořídit si počítač s operačním systémem Windows 7 64-bit. Je však třeba zakoupit edici Professional nebo vyšší (Enterprise, Ultimate), nikoliv Home Premium. Edice Professional a vyšší umožňují totiž práci v tzv. XP-módu. Windows XP Mode je 32bitová verze systému Windows XP Service Pack 3 s úplnou licencí. Bude také nutné stáhnout si z webových stránek Microsoftu a nainstalovat aplikaci Windows Virtual PC, což je program, který na počítači spouští virtuální operační systémy. Program PC-JUC/DEV chodí na PC s Windows 7 64-bit pod Windows XP Mode v zásadě bez problémů. To, že v některých případech nejsou v aplikaci dostupné některé periferní diskové jednotky, lze obejít prací se soubory při zavřené aplikaci. Více v samostatném FAQ Provoz programu PC-JUC/DEV pod 64bitovou verzí Windows Nejnepříznivější variantou pro provoz DOS-aplikace je zatím operační systém Windows 8 64-bit a Windows bit. Pod těmito operačními systémy není Windows XP Mode podporovaný. Situace není ještě zcela zmapována. Máme však zprávy od několika našich klientů, že se jim na PC s Windows 8 i s Windows 8.1 podařilo vytvořit potřebné 32bitové virtuální prostředí díky programu Oracle VM VirtualBox a pod ním program PC-JUC/DEV zprovoznit. 4. Vzhledem k tomu, že program PC-JUC/DEV je DOS-aplikace, není od věci ani následující řešení situace: Nechat program PC- -JUC/DEV nainstalovaný na stávajícím počítači pod stávajícím operačním systémem (třeba Windows XP) a na tomto počítači minimalizovat rizika napadení systému ze strany internetu. Počítač vyhradit spíše pro domácí použití. Nový počítač s novým (64bitovým) operačním systémem (Windows 7 nebo vyšším) vyhradit pro použití na pracovišti. Nainstalovat na něj WIN-aplikace. 2. Srážky ze mzdy 2.1. Měsíční vyúčtování mzdy (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Měsíční vyúčtování mzdy) Jsou upraveny formuláře měsíčního vyúčtování časové i úkolové mzdy. Položka Doplatek (hotovostní výplata části nebo celé mzdy) je přejmenována na Dobírka. Položka Spoření (bezhotovostní výplata části nebo celé mzdy) je vyjmuta ze srážek ze mzdy. Místo položky Příjem hotově se zobrazuje nová položka K výplatě celkem. V rámci úvodní transformace dat na verzi 9.0 je v celé mzdové evidenci přepočítána položka Srážky celkem a dopočítána položka K výplatě celkem. Platí: HRUBÁ MZDA + NEZDANITELNÉ PŘÍJMY = SRÁŽKY CELKEM + K VÝPLATĚ CELKEM K VÝPLATĚ CELKEM = Záloha + Spoření + Dobírka 2.2. Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd) Program s názvem Odvody z mezd a ostatní bezhotovostní výdaje na mzdy má od verze 9.0 výstižnější název Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd. Jeho první výstupní tabulka je nově rozdělena na dva bloky. Každý blok je zakončen barevně zvýrazněným sumarizačním řádkem. Do prvního bloku K BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADĚ patří: Daň ze závislé činnosti zálohy, daň ze závislé činnosti srážky, sociální pojištění hromadné platby, zdravotní pojištění hromadné platby, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu, spoření, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a všechny srážky ostatní, které mají v individuální tabulce mzdových údajů Ostatní srážky ze mzdy uvedeno bankovní spojení příjemce platby (vlastní příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění, vlastní příspěvek zaměstnance na životní pojištění, exekuce apod.). Do druhého bloku VE PROSPĚCH ZA- MĚSTNAVATELE patří všechny srážky ostatní, které nemají v individuální tabulce mzdových údajů Ostatní srážky ze mzdy uvedeno bankovní spojení příjemce platby (stravenky, srážky ze mzdy za škodu apod.). Díky tomuto oddělení srážek ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele od všech ostatních odvodů a srážek ze mzdy přestane docházet k nežádoucímu efektu zahrnutí srážek ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele do hromadného příkazu k úhradě Mzdové bilance (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence) V programech Mzdový list, Mzdová bilance po zaměstnancích a Mzdová bilance po měsících je ve výstupních tabulkách a formulářích upraveno pořadí mzdových položek. Je uvedeno do souladu s novou podobou měsíčního vyúčtování mzdy. U mzdového listu jsou v zájmu docílení tisku pouze na 1 list papíru A4 vypuštěny položky Omluvená absence a Vyloučené doby. červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

3 3. Dohoda o srážkách ze mzdy 3.1. Jak provádět srážky ze mzdy? (Modul DOKUMENTACE, submodul FAQ, stejnojmenný metodický problém) Zaměstnavatel může svému zaměstnanci srazit ze mzdy pouze částky uvedené v 147 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na důchodové spoření). Zaměstnavatel sám od sebe nemůže ze zaměstnancovy mzdy srazit žádnou další částku, a to ani tehdy, pokud má za zaměstnancem sám pohledávku (např. za stravenky či za škodu). Na každou další srážku musí mít zaměstnavatel se zaměstnancem vždy uzavřenu dohodu o srážkách ze mzdy. Zaměstnavatel může provést srážku ze mzdy zaměstnance i ve prospěch třetí strany, ale opět jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě dohodu o srážkách ze mzdy předkládá zaměstnavateli zaměstnanec nebo věřitel; zaměstnavatel není účastníkem dohody. Do roku 2013 dohody o srážkách ze mzdy upravoval 327 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel měl zákonnou povinnost provádět srážky ze mzdy na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy. Od roku 2014 se dohody o srážkách ze mzdy uzavírají podle 2045, zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku. Novinkou je, že: Pro uzavření dohod o srážkách ze mzdy k uspokojení práva třetích osob (věřitelů) je potřeba předchozího souhlasu zaměstnavatele. Dohodou o srážkách ze mzdy lze postihnout nanejvýš polovinu čisté mzdy zaměstnance. Náklady spojené s placením srážek za první dohodu nese zaměstnavatel, náklady spojené s vyplácením srážek z druhé a každé další dohody jdou k tíži dlužníka (zaměstnance). Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené před rokem 2014 se budou posuzovat podle tehdejší právní úpravy. Dohoda o srážkách ze mzdy by měla obsahovat vymezení zúčastněných stran. V případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je třeba uvést: název a sídlo zaměstnavatele, jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt zaměstnance. V případě dohody mezi zaměstnancem a jeho věřitelem je třeba uvést: identifikační údaje dlužníka (zaměstnance), identifikační údaje věřitele, identifikační údaje zaměstnavatele, který vyplácí dlužníkovi mzdu a bude u něj provádět srážky ze mzdy. Dále je třeba uvést částku srážky a to, kdy bude tato částka ze mzdy odvedena. Je vhodné uvést i důvod provádění srážky ze mzdy, tzn. specifikovat, proč vznikla potřeba srážet určitou částku ze mzdy. Ať už zaměstnavatel je, nebo není účastníkem dohody o srážkách ze mzdy, vždy musí být tato dohoda učiněna písemně. Dohoda se vystavuje ve dvou stejnopisech, jde-li o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (každá zúčastněná strana obdrží 1 stejnopis). Dohoda se vystavuje ve třech stejnopisech, jde-li o dohodu mezi zaměstnancem a jeho věřitelem (každá zúčastněná strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis obdrží zaměstnavatel). Smlouva musí být vlastnoručně podepsána oběma zúčastněnými stranami a opatřena datem a místem podpisu. Řešení: 1. Zvolte modul Účetní knihy, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení, tisk osobních listů. 2. Zadejte rok a osobní číslo zaměstnance. 3. Zvolte funkci F9 Tabulky individuálních údajů. 4. Zvolte tabulku Ostatní srážky ze mzdy a založte v ní pro každou srážku ze mzdy novou položku. 5. U nově vytvářeného měsíčního vyúčtování mzdy bude položka Srážky ostatní předvolena v souladu s tabulkou Ostatní srážky ze mzdy. Pro exekuční srážky ze mzdy je při vyplňování položky Srážky ostatní vytvořena funkce F4 Exekuce Šablona Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové číselníky, program Texty vytvořené textovým editorem šablony) Do vzorového číselníku textových šablon byl zařazen nový text Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Vzorový číselník není možno uživatelsky editovat. Vzorový číselník slouží jako podpora pracovního číselníku. Umožňuje jeho obnovu při nechtěném smazání položek. (Modul SLUŽBY, submodul Osobní služby, program Texty vytvořené textovým editorem šablony) Do pracovního číselníku textových šablon byl zařazen nový text Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Předpokládá se následující režim práce s připravenou šablonou: Uživatel uloží kopii šablony pomocí funkce F8 Kopie pod výstižným novým jménem, např. Nováková srážky za stravenky. Nový text upraví, tj. doplní v něm do vyznačených míst konkrétní údaje. Hotový doklad vytiskne. Poznámka: Ačkoli se pro tisk dokumentu předvolí druh tisku Editor, doporučujeme použít druh tisku JÚ-formulář. Synchronizing Healthcare 2/3

4 4. Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojistného hrazeného státem Novelizací 3c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se s účinností od vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, zvyšuje z částky Kč na částku Kč. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Sazby zdr. poj. a soc. poj. OSVČ) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z příjmů a pojistné, program Sazby zdr. poj. a soc. poj. OSVČ) Ve vzorovém i pracovním souboru SAZBY ZDRAVOTNÍHO PO- JISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJISTNÉHO OSVČ je s platností od aktualizována položka Měsíční vyměřovací základ zdravotního pojistného hrazeného státem. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Snížení VZ zdravotního pojistného za zaměstnance) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro mzdovou evidenci, program Snížení VZ zdravotního pojistného za zaměstnance) Ve vzorovém i pracovním souboru SNÍŽENÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁ- KLADU ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO přibyla nová sazba platná od (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Podle aktuálně platné legislativy ( 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) má zaměstnanec nárok uplatnit si každý měsíc částku snižující jeho vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, jsou-li splněny následující podmínky: zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu (na stupni invalidity nezáleží), zaměstnavatel zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Splňujete-li Vy a Váš zaměstnanec uvedené podmínky, v individuální tabulce Snížení vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, která je spojena s osobním listem zaměstnance, upravte stávající záznam tak, aby sazba Kč platila do období včetně, a vložte do tabulky další záznam, díky kterému bude v období od uplatňována sazba Kč. CGM LIFE eservices Health Online Buďte moderní a využijte prostředků, které Vám současná doba nabízí. Zefektivněte svůj čas s CGM LIFE eservices. Online objednání Online recepty Online výsledky vyšetření Online konzultace s Vašimi pacienty Veškerá komunikace probíhá patentovaným zabezpečeným kanálem červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

5 5. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) Při skončení pracovněprávního vztahu, tj. pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti (od roku 2007) nebo dohody o provedení práce (od roku 2012), je zaměstnavatel povinen vydat (automaticky, bez jakékoliv žádosti) zaměstnanci Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. Zaměstnavatel není oprávněn vázat vydání zápočtového listu na splnění nějaké povinnosti zaměstnance. Zápočtový list nesmí být vydán nikomu jinému než zaměstnanci, kterého se týká; nelze jej proto zaslat např. novému zaměstnavateli, a to ani na jeho písemnou žádost. Zákoník práce ani jiný právní předpis nezakazuje zaměstnavateli přijmout do pracovního poměru fyzickou osobu, která mu nepředloží potvrzení o zaměstnání vystavené jejím předchozím zaměstnavatelem. Zaměstnavatel však může předložením potvrzení o zaměstnání podmiňovat vznik pracovního poměru. Podle ustanovení 313 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je v Potvrzení o zaměstnání třeba uvést: údaje o zaměstnání a o době jeho trvání, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na dávky nemocenského pojištění, případně na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Podle dřívější právní úpravy byly povinnou náležitostí potvrzení o zaměstnání. Odborníci na danou problematiku doporučují i nadále uvádět příslušné údaje (týkající se nemocenského pojištění) v jednom potvrzení jako dosud, tedy v zápočtovém listě, avšak současně do potvrzení přidat větu Zaměstnanec souhlasí s uvedenými údaji a potvrzuje převzetí tohoto dokumentu a kopii nechat zaměstnanci podepsat. Je třeba zdůraznit, že pro Potvrzení o zaměstnání neexistuje závazný vzor. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Zápočtový list lze vystavit (nebo již vystavený zobrazit, případně editovat) z osobního listu zaměstnance po volbě funkce F10 Zápočtový list. Od verze 9.0 programu PC-JUC/DEV přibyla na zápočtovém listu nová položka Typ zaměstnání. Dosavadní funkce F3 Tisk byla nahrazena funkcemi F3 Tisk podrobný a F4 Tisk stručný. 6. Vratitelný přeplatek na dani Přeplatek na dani řeší 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (je citován v submodulu Dokumentace/Právní předpisy). Do roku 2010 byl přeplatek vratitelný, pokud přesahoval 50 Kč. Činil tedy minimálně 51 Kč. Od roku 2011 je přeplatek vratitelný, pokud činí minimálně 100 Kč. Vratitelný přeplatek na dani poukáže správce daně daňovému subjektu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Uživatelé programu PC-JUC/DEV se setkávají s přeplatkem na dani zejména jako zaměstnavatelé. V praxi dochází nejčastěji k přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti. K tomuto přeplatku dojde, pokud částka vrácených přeplatků na dani spolu s vyplacenými měsíčními daňovými bonusy převýší vybrané zálohy na daň. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd) Od verze 9.0 je v programu Srážky a odvody z mezd upozornění na přeplatek na dani z příjmů ze závislé činnosti zpřesněno s ohledem na to, zda jde, či nejde o vratitelný přeplatek. V měsíci, kdy je zaměstnancům provedeno roční zúčtování záloh na daň z příjmů, se může zobrazit upozornění: Částka vrácených přeplatků na dani převyšuje vybrané zálohy na daň z příjmů ze z. č. (případně jejich zbytek po vyplacení měsíčních daňových bonusů). Hromadným příkazem k úhradě nebude finančnímu úřadu poukázána žádná částka záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Přeplatek se však nevrací, neboť nedosáhl alespoň 100 Kč ( 155, odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). V ostatních měsících se může zobrazit upozornění: Částka vyplacených daňových bonusů převyšuje vybrané zálohy na daň. Hromadným příkazem k úhradě nebude finančnímu úřadu poukázána žádná částka záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Přeplatek se však nevrací, neboť nedosáhl alespoň 100 Kč ( 155, odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). Synchronizing Healthcare 4/5

6 7. Rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění OSVČ, která nedosáhne z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti daňového základu ve výši tzv. rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění, není povinna být účastna důchodového pojištění, nemá povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění a nemusí platit zálohy na důchodové pojištění. Má však možnost přihlásit se k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně dnem podání Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Program PC-JUC/DEV do verze 8.9 vystavoval v této situaci Přehled o příjmech a výdajích v podobě, jako kdyby se OSVČ rozhodla k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Naši klientelu tvoří OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. K řešení problematiky jsme přistoupili ze dvou důvodů. Z důvodu obecné věcné správnosti programu a z důvodu, že spolupracující osobou našeho uživatele může být OSVČ vykonávající vedlejší SVČ. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Všeobecný vyměřovací základ) Do vzorového sazebníku VŠEOBECNÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD byly počínaje rokem 2004 zahrnuty dvě nové položky: Rozhodná částka pro účast OSVČ vykonávající vedlejší SVČ na důchodovém pojištění (v Kč/rok) a 1/12 této částky (v Kč/měsíc). Funkce Ent Legislativa byla rozšířena o popis významu a výpočtu jednotlivých položek sazebníku, odvozených od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z příjmů a pojistné, program Všeobecný vyměřovací základ) Při prvním spuštění programu PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 je pracovní sazebník VŠEOBECNÝ VY- MĚŘOVACÍ ZÁKLAD uveden do shodné podoby se svým vzorovým sazebníkem. Pro rok 2014 je rozhodnou částkou pro povinnou účast OSVČ (vykonávající vedlejší SVČ) na důchodovém pojištění částka Kč. (Modul SLUŽBY, submodul Výpočty, program Roční přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ) (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Pokud nastane popisovaná situace, kdy OSVČ vykonávající vedlejší SVČ nevznikne povinnost platit důchodové pojištění, program zobrazí jako dosud Přehled o příjmech a výdajích vyplněný tak, jako kdyby se OSVČ dobrovolně rozhodla přihlásit k účasti na důchodovém pojištění. Přehled je však dočasně (dokud není stisknuta libovolná klávesa s výjimkou klávesy F3) překryt informativní obrazovkou. Informativní obrazovku lze vytisknout pomocí funkce F3 Tisk. Příklad: PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ za rok 2014 (pro ČSSZ) Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti 18. V roce 2014 jsem vykonávala/a samostatnou výdělečnou činnost jen vedlejší Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2014 a dal.údaje dle 15 zák. č.589/1992 Příjmy Výdaje Daňový základ Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ aspoň po část měsíce Rozhodná částka pro povinnou účast OSVČ na důch. poj. v roce 2014 : Kč -snížená o Kč za každý měsíc, v němž OSVČ po celý měsíc nevykonávala vedlejší SVČ nebo po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM : Kč OSVČ v roce 2014 nedosáhla z výkonu vedlejší SVČ daňového základu ve výši rozhodné částky pro povinnou účast OSVČ na důchodovém pojištění. Nevznikla jí povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Pokud se nepřihlásí k účasti na důchodovém pojištění OSVČ dnem podání Přehledu (v Přehledu vyznačí volbu ne ), pak na řád uvede : 0 Kč na řád. 42 uvede : 0 Kč Upozornění: V Přehledu jsou uvedeny částky platné pro případ, že se OSVČ přihlásí k účasti na důchodovém pojištění OSVČ dnem podání Přehledu (v Přehledu vyznačí volbu ano ). 8. Novinky v submodulu Právní předpisy (Modul DOKUMENTACE, submodul Právní předpisy) Aktualizovány jsou: v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 1 (obecná ustanovení), v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 7b (daňová evidence), v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdr. pojištění, 3c (vyměřovací základ pro platbu pojistného státem). Nově jsou citovány: v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 38j (povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 313 (náležitosti potvrzení o zaměstnání), v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, 146 (zaokrouhlování) a 155 (přeplatek), v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, 435 (náležitosti obchodních listin). červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

7 9. Různé (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Je opravena chyba verze 8.9, která se týkala výpočtu solidárního zvýšení daně. Mohla se případně projevit pouze u uživatelů s příjmy ze závislé činnosti. Naprostá většina našich klientů příjmy ze zaměstnání nemá. Podstata chyby spočívala v tom, že pro posouzení solidárního zvýšení daně byl omylem sčítán dílčí základ daně dle 7 s dílčím základem daně dle 6. Správně měl být sčítán dílčí základ daně dle 7 s úhrnem příjmů od všech zaměstnavatelů. Uživatelům byl v březnu t. r. operativně zaslán mail s opravou programu. (Modul DOKLADY, submodul Dodací listy, programy Vystavení, oprava, rušení, tisk dokladů) Při vystavování dodacích listů lze předmět fakturace a tím i další ceníkové údaje volit jako dosud výběrem z ceníku výrobků vlastních, který je společný pro všechny odběratele. Funkce F2 Ceník výrobků vlastních je přejmenována na F2 Ceník jednotný. Nově lze předmět fakturace a tím i další ceníkové údaje volit výběrem také z individuálního ceníku výrobků vlastních pomocí funkce F4 Ceník individuální. (Modul SLUŽBY, submodul Osobní služby, program Finanční úřady od r. 2013) Soubor FINANČNÍ ÚŘADY obsahuje od verze 9.0 i bankovní spojení pro platbu daně z nemovitých věcí. (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Pokud se OSVČ, která má příjmy z pronájmu, rozhodne uplatnit u těchto příjmů paušální výdaje, pak se ve všech programech Přiznání k dani z příjmů na příloze č. 2 za řádkem č. 202 generuje barevně odlišený informativní řádek *Uplatněny paušální výdaje u příjmů z pronájmu. Úvodní * signalizuje, že řádek lze rozepsat. Nastaví- -li uživatel pravítko na tento řádek a zvolí funkci Ent Rozpis, zobrazí se mu aktuální stav pracovního souboru Paušální výdaje u příjmů z pronájmu. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Měsíční vyúčtování mzdy) Je zpřesněna kontextová nápověda pro položku Daňové zvýhodnění na formulářích měsíčního vyúčtování mzdy, a to jak ve mzdách reálných, tak ve mzdách simulovaných. Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Uživatel se může dostat do situace, kdy potřebuje mít provozuschopný program PC-JUC/DEV na jiném počítači, než měl dosud. Buď přechází na jiný počítač (často i pod jiný operační systém), nebo chce mít program na více počítačích, např. na pracovišti a doma. I když se rozhodnete svěřit instalaci programu PC-JUC/DEV známému, který je zručný v práci s počítači, musíte mu zajistit instalační (nikoli aktualizační) CD disk a pokyny k instalaci programu včetně licenčního klíče! Chcete-li pokračovat v práci s již dříve založenými individuálními daty, pak je třeba provést tzv. reinstalaci programu, která spočívá ve 2 krocích ve zprovoznění programu na novém počítači a v přenesení databáze z dosud provozovaného počítače na nový počítač. Doporučujeme kontaktovat naši firmu. Na požádání Vám bude zaslána instalace programu v poslední (nejnovější) verzi. Distribučním médiem je CD disk. Na CD disku se také nachází instalátor tiskového programu DOSPrint. Obdržíte: tištěné pokyny k instalaci programu PC-JUC/DEV včetně licenčního čísla a identifikace uživatele, pokyny k reinstalaci programu PC-JUC/DEV a pokyny k instalaci programu DOSPrint včetně autorizačního klíče a sériového čísla. Od je vybavení na reinstalaci programu zpoplatněno částkou 242 Kč (včetně DPH). Při aktualizaci programu PC-JUC/DEV z CD disku postupujte, prosím, podle následujících pokynů: 1. Vložte CD disk s aktualizací programu do mechaniky. Vyčkejte několik sekund. Zobrazí se okno s nabídkou aktualizace programu/programů. Pokud nedojde k automatickému spuštění nabídky k aktualizaci, zvolte Tento počítač, klikněte myší na CD disk s názvem AktualizaceJUC a nakonec klikněte na soubor Autorun.exe. Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit zavřením okna s nabídkou. 2. Klikněte na řádek, kde je uveden název programu (PC-JUC/DEV), kódování programu a název cílového adresáře. Zobrazí se okno Příkazového řádku, ve kterém jsou kromě kontaktních informací uvedeny údaje: zdrojový adresář, cílový adresář, kódování programu a číslo verze programu (9.0). Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit současným stisknutím kláves Ctrl a C. 3. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Proběhne rozbalení aktualizačního souboru do příslušného adresáře (bez nutnosti souhlasit s přepsáním staré verze souborů). Zobrazí se informace o úspěšnosti aktualizace. 4. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Okno Příkazového řádku se uzavře. V Praze 14. července 2014 za CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Ing. Jana BERANOVÁ Synchronizing Healthcare 6/7

8 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Budova C, Office Park Nové Butovice Bucharova 2657/12, Praha 13 OBCHOD & HOTLINE &

Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE

Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE prosinec 2013 Daňová reforma přinesla v roce 2013 mimo jiné tato úsporná opatření: Došlo k omezení výdajových paušálů. Paušální

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2013 METIS Praha, spol. s r.o. 29.1.2013 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Předpis:

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Aktualizace pro rok 2009

Aktualizace pro rok 2009 Aktualizace pro rok 2009 Instalace a provedení aktualizace Ujistěte se, že nemáte vy a ani nikdo jiný spuštěn systém Micronet. Proveďte zálohu dat. Otevřete komprimovaná data v souboru Micro09.zip. Z menu

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více