BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec Synchronizing Healthcare

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec 2014. Synchronizing Healthcare"

Transkript

1 BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE červenec 2014 Vážení uživatelé, program PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 přináší především následující změny a funkční rozšíření: Jsou aktualizovány vzorové a pracovní sazebníky. Od dochází k navýšení vyměřovacího základu pro platbu zdravotního pojistného státem z částky Kč na Kč. Do submodulu Dokumentace/Často kladené dotazy je nově zařazeno řešení provozního problému Program PC-JUC/DEV a konec podpory Windows XP a metodického problému Jak provádět srážky ze mzdy?. Je upraven formulář měsíčního vyúčtování mzdy. Spoření je vyjmuto ze srážek ze mzdy a je součástí nové položky K výplatě celkem. Jsou odděleny bezhotovostní výdaje na mzdy (zákonné srážky a odvody z mezd a bezhotovostní výplaty mezd) od srážek ve prospěch zaměstnavatele (např. za stravenky nebo za zaměstnancem způsobenou škodu). K dispozici je nový text vytvořený textovým editorem (šablona) Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je možné tisknout v podrobné i stručné podobě. Pohledávka zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu je nově posuzována z hlediska toho, zda její výše dosáhla vratitelného přeplatku. Program na vystavení Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ zohledňuje situaci, kdy OSVČ nedosáhla z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti daňového základu ve výši rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění a rozhodla se k účasti na důchodovém pojištění nepřihlásit. Submodul Dokumentace/Právní předpisy obsahuje citace aktuálně platných právních předpisů. Rovněž funkce Legislativa odkazuje u všech vzorových a pracovních sazebníků na aktuálně platné právní předpisy. Při prvním spuštění programu ve verzi 9.0 dojde k následujícím jednorázovým akcím: Budou aktualizovány vzorové sazebníky Snížení vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, Všeobecný vyměřovací základ, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ. Budou aktualizovány pracovní sazebníky Snížení vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, Všeobecný vyměřovací základ, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ. Budou aktualizovány vzorové číselníky Postup spouštění programu a Finanční úřady (od r. 2013). Pracovní číselníky k těmto souborům neexistují. V celé mzdové evidenci, tj. na všech měsíčních vyúčtováních mzdy, budou přepočteny položky Srážky celkem a dopočteny nové položky K výplatě celkem. Do databáze bude přidána nová vzorová šablona Dohoda o srážkách ze mzdy (za stravenky). Bude rozšířena a aktualizována on-line dokumentace v oblasti právních předpisů. Bude aktualizován Rejstřík bulletinů. Novinky verze 9.0 budou k dispozici ve všech funkcích Rejstříku bulletinů. Bude provedena aktualizace programové nabídky a uživatelských oprávnění. Konec podpory Windows XP Strana 2 Srážky ze mzdy Strana 2 Dohoda o srážkách ze mzdy Strana 3 Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojistného hrazeného státem Strana 4 Potvrzení o zaměstnání Strana 5 Vratitelný přeplatek na dani Strana 5 Rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění Strana 6 Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Strana 7 Synchronizing Healthcare

2 1. Program PC-JUC/DEV a konec podpory Windows XP (Modul DOKUMENTACE, submodul FAQ, stejnojmenný provozní problém) V souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows XP firmou Microsoft v dubnu 2014 řeší řada uživatelů programu PC-JUC/DEV volbu nového operačního systému (a často i nového počítače). Řešení: 1. Pokud jste uživateli programu PC-JUC/DEV a jste okolnostmi nuceni pořídit si nový PC a/nebo nový operační systém, doporučujeme Vám pořídit si počítač s 32bitovou verzí operačního systému Windows. Na verzi operačního systému nezáleží, může to být Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Program PC-JUC/ DEV bude pod ním pracovat bez problémů. 2. Pokud jste uživateli programu PC-JUC/DEV a rozhodnete se pořídit si počítač s 64bitovým operačním systémem Windows, na jeho verzi a edici bude záležet. Program PC-JUC/DEV je DOS- -aplikace. Na PC s 64bitovou verzí Windows nikdy z principu přímo chodit nebude. Jediným řešením je na PC s Windows 64-bit nainstalovat virtuální operační systém Windows 32-bit (např. Windows XP 32-bit) a teprve pod ním nainstalovat program PC-JUC/ DEV. Za druhé nejlepší řešení považujeme pořídit si počítač s operačním systémem Windows 7 64-bit. Je však třeba zakoupit edici Professional nebo vyšší (Enterprise, Ultimate), nikoliv Home Premium. Edice Professional a vyšší umožňují totiž práci v tzv. XP-módu. Windows XP Mode je 32bitová verze systému Windows XP Service Pack 3 s úplnou licencí. Bude také nutné stáhnout si z webových stránek Microsoftu a nainstalovat aplikaci Windows Virtual PC, což je program, který na počítači spouští virtuální operační systémy. Program PC-JUC/DEV chodí na PC s Windows 7 64-bit pod Windows XP Mode v zásadě bez problémů. To, že v některých případech nejsou v aplikaci dostupné některé periferní diskové jednotky, lze obejít prací se soubory při zavřené aplikaci. Více v samostatném FAQ Provoz programu PC-JUC/DEV pod 64bitovou verzí Windows Nejnepříznivější variantou pro provoz DOS-aplikace je zatím operační systém Windows 8 64-bit a Windows bit. Pod těmito operačními systémy není Windows XP Mode podporovaný. Situace není ještě zcela zmapována. Máme však zprávy od několika našich klientů, že se jim na PC s Windows 8 i s Windows 8.1 podařilo vytvořit potřebné 32bitové virtuální prostředí díky programu Oracle VM VirtualBox a pod ním program PC-JUC/DEV zprovoznit. 4. Vzhledem k tomu, že program PC-JUC/DEV je DOS-aplikace, není od věci ani následující řešení situace: Nechat program PC- -JUC/DEV nainstalovaný na stávajícím počítači pod stávajícím operačním systémem (třeba Windows XP) a na tomto počítači minimalizovat rizika napadení systému ze strany internetu. Počítač vyhradit spíše pro domácí použití. Nový počítač s novým (64bitovým) operačním systémem (Windows 7 nebo vyšším) vyhradit pro použití na pracovišti. Nainstalovat na něj WIN-aplikace. 2. Srážky ze mzdy 2.1. Měsíční vyúčtování mzdy (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Měsíční vyúčtování mzdy) Jsou upraveny formuláře měsíčního vyúčtování časové i úkolové mzdy. Položka Doplatek (hotovostní výplata části nebo celé mzdy) je přejmenována na Dobírka. Položka Spoření (bezhotovostní výplata části nebo celé mzdy) je vyjmuta ze srážek ze mzdy. Místo položky Příjem hotově se zobrazuje nová položka K výplatě celkem. V rámci úvodní transformace dat na verzi 9.0 je v celé mzdové evidenci přepočítána položka Srážky celkem a dopočítána položka K výplatě celkem. Platí: HRUBÁ MZDA + NEZDANITELNÉ PŘÍJMY = SRÁŽKY CELKEM + K VÝPLATĚ CELKEM K VÝPLATĚ CELKEM = Záloha + Spoření + Dobírka 2.2. Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd) Program s názvem Odvody z mezd a ostatní bezhotovostní výdaje na mzdy má od verze 9.0 výstižnější název Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd. Jeho první výstupní tabulka je nově rozdělena na dva bloky. Každý blok je zakončen barevně zvýrazněným sumarizačním řádkem. Do prvního bloku K BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADĚ patří: Daň ze závislé činnosti zálohy, daň ze závislé činnosti srážky, sociální pojištění hromadné platby, zdravotní pojištění hromadné platby, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu, spoření, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a všechny srážky ostatní, které mají v individuální tabulce mzdových údajů Ostatní srážky ze mzdy uvedeno bankovní spojení příjemce platby (vlastní příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění, vlastní příspěvek zaměstnance na životní pojištění, exekuce apod.). Do druhého bloku VE PROSPĚCH ZA- MĚSTNAVATELE patří všechny srážky ostatní, které nemají v individuální tabulce mzdových údajů Ostatní srážky ze mzdy uvedeno bankovní spojení příjemce platby (stravenky, srážky ze mzdy za škodu apod.). Díky tomuto oddělení srážek ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele od všech ostatních odvodů a srážek ze mzdy přestane docházet k nežádoucímu efektu zahrnutí srážek ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele do hromadného příkazu k úhradě Mzdové bilance (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence) V programech Mzdový list, Mzdová bilance po zaměstnancích a Mzdová bilance po měsících je ve výstupních tabulkách a formulářích upraveno pořadí mzdových položek. Je uvedeno do souladu s novou podobou měsíčního vyúčtování mzdy. U mzdového listu jsou v zájmu docílení tisku pouze na 1 list papíru A4 vypuštěny položky Omluvená absence a Vyloučené doby. červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

3 3. Dohoda o srážkách ze mzdy 3.1. Jak provádět srážky ze mzdy? (Modul DOKUMENTACE, submodul FAQ, stejnojmenný metodický problém) Zaměstnavatel může svému zaměstnanci srazit ze mzdy pouze částky uvedené v 147 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na důchodové spoření). Zaměstnavatel sám od sebe nemůže ze zaměstnancovy mzdy srazit žádnou další částku, a to ani tehdy, pokud má za zaměstnancem sám pohledávku (např. za stravenky či za škodu). Na každou další srážku musí mít zaměstnavatel se zaměstnancem vždy uzavřenu dohodu o srážkách ze mzdy. Zaměstnavatel může provést srážku ze mzdy zaměstnance i ve prospěch třetí strany, ale opět jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě dohodu o srážkách ze mzdy předkládá zaměstnavateli zaměstnanec nebo věřitel; zaměstnavatel není účastníkem dohody. Do roku 2013 dohody o srážkách ze mzdy upravoval 327 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel měl zákonnou povinnost provádět srážky ze mzdy na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy. Od roku 2014 se dohody o srážkách ze mzdy uzavírají podle 2045, zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku. Novinkou je, že: Pro uzavření dohod o srážkách ze mzdy k uspokojení práva třetích osob (věřitelů) je potřeba předchozího souhlasu zaměstnavatele. Dohodou o srážkách ze mzdy lze postihnout nanejvýš polovinu čisté mzdy zaměstnance. Náklady spojené s placením srážek za první dohodu nese zaměstnavatel, náklady spojené s vyplácením srážek z druhé a každé další dohody jdou k tíži dlužníka (zaměstnance). Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené před rokem 2014 se budou posuzovat podle tehdejší právní úpravy. Dohoda o srážkách ze mzdy by měla obsahovat vymezení zúčastněných stran. V případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je třeba uvést: název a sídlo zaměstnavatele, jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt zaměstnance. V případě dohody mezi zaměstnancem a jeho věřitelem je třeba uvést: identifikační údaje dlužníka (zaměstnance), identifikační údaje věřitele, identifikační údaje zaměstnavatele, který vyplácí dlužníkovi mzdu a bude u něj provádět srážky ze mzdy. Dále je třeba uvést částku srážky a to, kdy bude tato částka ze mzdy odvedena. Je vhodné uvést i důvod provádění srážky ze mzdy, tzn. specifikovat, proč vznikla potřeba srážet určitou částku ze mzdy. Ať už zaměstnavatel je, nebo není účastníkem dohody o srážkách ze mzdy, vždy musí být tato dohoda učiněna písemně. Dohoda se vystavuje ve dvou stejnopisech, jde-li o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (každá zúčastněná strana obdrží 1 stejnopis). Dohoda se vystavuje ve třech stejnopisech, jde-li o dohodu mezi zaměstnancem a jeho věřitelem (každá zúčastněná strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis obdrží zaměstnavatel). Smlouva musí být vlastnoručně podepsána oběma zúčastněnými stranami a opatřena datem a místem podpisu. Řešení: 1. Zvolte modul Účetní knihy, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení, tisk osobních listů. 2. Zadejte rok a osobní číslo zaměstnance. 3. Zvolte funkci F9 Tabulky individuálních údajů. 4. Zvolte tabulku Ostatní srážky ze mzdy a založte v ní pro každou srážku ze mzdy novou položku. 5. U nově vytvářeného měsíčního vyúčtování mzdy bude položka Srážky ostatní předvolena v souladu s tabulkou Ostatní srážky ze mzdy. Pro exekuční srážky ze mzdy je při vyplňování položky Srážky ostatní vytvořena funkce F4 Exekuce Šablona Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové číselníky, program Texty vytvořené textovým editorem šablony) Do vzorového číselníku textových šablon byl zařazen nový text Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Vzorový číselník není možno uživatelsky editovat. Vzorový číselník slouží jako podpora pracovního číselníku. Umožňuje jeho obnovu při nechtěném smazání položek. (Modul SLUŽBY, submodul Osobní služby, program Texty vytvořené textovým editorem šablony) Do pracovního číselníku textových šablon byl zařazen nový text Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky. Předpokládá se následující režim práce s připravenou šablonou: Uživatel uloží kopii šablony pomocí funkce F8 Kopie pod výstižným novým jménem, např. Nováková srážky za stravenky. Nový text upraví, tj. doplní v něm do vyznačených míst konkrétní údaje. Hotový doklad vytiskne. Poznámka: Ačkoli se pro tisk dokumentu předvolí druh tisku Editor, doporučujeme použít druh tisku JÚ-formulář. Synchronizing Healthcare 2/3

4 4. Zvýšení vyměřovacího základu zdravotního pojistného hrazeného státem Novelizací 3c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se s účinností od vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, zvyšuje z částky Kč na částku Kč. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Sazby zdr. poj. a soc. poj. OSVČ) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z příjmů a pojistné, program Sazby zdr. poj. a soc. poj. OSVČ) Ve vzorovém i pracovním souboru SAZBY ZDRAVOTNÍHO PO- JISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJISTNÉHO OSVČ je s platností od aktualizována položka Měsíční vyměřovací základ zdravotního pojistného hrazeného státem. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Snížení VZ zdravotního pojistného za zaměstnance) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro mzdovou evidenci, program Snížení VZ zdravotního pojistného za zaměstnance) Ve vzorovém i pracovním souboru SNÍŽENÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁ- KLADU ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO přibyla nová sazba platná od (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Podle aktuálně platné legislativy ( 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) má zaměstnanec nárok uplatnit si každý měsíc částku snižující jeho vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, jsou-li splněny následující podmínky: zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu (na stupni invalidity nezáleží), zaměstnavatel zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Splňujete-li Vy a Váš zaměstnanec uvedené podmínky, v individuální tabulce Snížení vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, která je spojena s osobním listem zaměstnance, upravte stávající záznam tak, aby sazba Kč platila do období včetně, a vložte do tabulky další záznam, díky kterému bude v období od uplatňována sazba Kč. CGM LIFE eservices Health Online Buďte moderní a využijte prostředků, které Vám současná doba nabízí. Zefektivněte svůj čas s CGM LIFE eservices. Online objednání Online recepty Online výsledky vyšetření Online konzultace s Vašimi pacienty Veškerá komunikace probíhá patentovaným zabezpečeným kanálem červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

5 5. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) Při skončení pracovněprávního vztahu, tj. pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti (od roku 2007) nebo dohody o provedení práce (od roku 2012), je zaměstnavatel povinen vydat (automaticky, bez jakékoliv žádosti) zaměstnanci Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. Zaměstnavatel není oprávněn vázat vydání zápočtového listu na splnění nějaké povinnosti zaměstnance. Zápočtový list nesmí být vydán nikomu jinému než zaměstnanci, kterého se týká; nelze jej proto zaslat např. novému zaměstnavateli, a to ani na jeho písemnou žádost. Zákoník práce ani jiný právní předpis nezakazuje zaměstnavateli přijmout do pracovního poměru fyzickou osobu, která mu nepředloží potvrzení o zaměstnání vystavené jejím předchozím zaměstnavatelem. Zaměstnavatel však může předložením potvrzení o zaměstnání podmiňovat vznik pracovního poměru. Podle ustanovení 313 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je v Potvrzení o zaměstnání třeba uvést: údaje o zaměstnání a o době jeho trvání, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na dávky nemocenského pojištění, případně na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Podle dřívější právní úpravy byly povinnou náležitostí potvrzení o zaměstnání. Odborníci na danou problematiku doporučují i nadále uvádět příslušné údaje (týkající se nemocenského pojištění) v jednom potvrzení jako dosud, tedy v zápočtovém listě, avšak současně do potvrzení přidat větu Zaměstnanec souhlasí s uvedenými údaji a potvrzuje převzetí tohoto dokumentu a kopii nechat zaměstnanci podepsat. Je třeba zdůraznit, že pro Potvrzení o zaměstnání neexistuje závazný vzor. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Zápočtový list lze vystavit (nebo již vystavený zobrazit, případně editovat) z osobního listu zaměstnance po volbě funkce F10 Zápočtový list. Od verze 9.0 programu PC-JUC/DEV přibyla na zápočtovém listu nová položka Typ zaměstnání. Dosavadní funkce F3 Tisk byla nahrazena funkcemi F3 Tisk podrobný a F4 Tisk stručný. 6. Vratitelný přeplatek na dani Přeplatek na dani řeší 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (je citován v submodulu Dokumentace/Právní předpisy). Do roku 2010 byl přeplatek vratitelný, pokud přesahoval 50 Kč. Činil tedy minimálně 51 Kč. Od roku 2011 je přeplatek vratitelný, pokud činí minimálně 100 Kč. Vratitelný přeplatek na dani poukáže správce daně daňovému subjektu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Uživatelé programu PC-JUC/DEV se setkávají s přeplatkem na dani zejména jako zaměstnavatelé. V praxi dochází nejčastěji k přeplatku na dani z příjmů ze závislé činnosti. K tomuto přeplatku dojde, pokud částka vrácených přeplatků na dani spolu s vyplacenými měsíčními daňovými bonusy převýší vybrané zálohy na daň. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Srážky a odvody z mezd, bezhotovostní výplaty mezd) Od verze 9.0 je v programu Srážky a odvody z mezd upozornění na přeplatek na dani z příjmů ze závislé činnosti zpřesněno s ohledem na to, zda jde, či nejde o vratitelný přeplatek. V měsíci, kdy je zaměstnancům provedeno roční zúčtování záloh na daň z příjmů, se může zobrazit upozornění: Částka vrácených přeplatků na dani převyšuje vybrané zálohy na daň z příjmů ze z. č. (případně jejich zbytek po vyplacení měsíčních daňových bonusů). Hromadným příkazem k úhradě nebude finančnímu úřadu poukázána žádná částka záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Přeplatek se však nevrací, neboť nedosáhl alespoň 100 Kč ( 155, odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). V ostatních měsících se může zobrazit upozornění: Částka vyplacených daňových bonusů převyšuje vybrané zálohy na daň. Hromadným příkazem k úhradě nebude finančnímu úřadu poukázána žádná částka záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. Přeplatek se však nevrací, neboť nedosáhl alespoň 100 Kč ( 155, odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). Synchronizing Healthcare 4/5

6 7. Rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění OSVČ, která nedosáhne z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti daňového základu ve výši tzv. rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění, není povinna být účastna důchodového pojištění, nemá povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění a nemusí platit zálohy na důchodové pojištění. Má však možnost přihlásit se k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně dnem podání Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Program PC-JUC/DEV do verze 8.9 vystavoval v této situaci Přehled o příjmech a výdajích v podobě, jako kdyby se OSVČ rozhodla k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Naši klientelu tvoří OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. K řešení problematiky jsme přistoupili ze dvou důvodů. Z důvodu obecné věcné správnosti programu a z důvodu, že spolupracující osobou našeho uživatele může být OSVČ vykonávající vedlejší SVČ. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Všeobecný vyměřovací základ) Do vzorového sazebníku VŠEOBECNÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD byly počínaje rokem 2004 zahrnuty dvě nové položky: Rozhodná částka pro účast OSVČ vykonávající vedlejší SVČ na důchodovém pojištění (v Kč/rok) a 1/12 této částky (v Kč/měsíc). Funkce Ent Legislativa byla rozšířena o popis významu a výpočtu jednotlivých položek sazebníku, odvozených od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z příjmů a pojistné, program Všeobecný vyměřovací základ) Při prvním spuštění programu PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 je pracovní sazebník VŠEOBECNÝ VY- MĚŘOVACÍ ZÁKLAD uveden do shodné podoby se svým vzorovým sazebníkem. Pro rok 2014 je rozhodnou částkou pro povinnou účast OSVČ (vykonávající vedlejší SVČ) na důchodovém pojištění částka Kč. (Modul SLUŽBY, submodul Výpočty, program Roční přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ) (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Pokud nastane popisovaná situace, kdy OSVČ vykonávající vedlejší SVČ nevznikne povinnost platit důchodové pojištění, program zobrazí jako dosud Přehled o příjmech a výdajích vyplněný tak, jako kdyby se OSVČ dobrovolně rozhodla přihlásit k účasti na důchodovém pojištění. Přehled je však dočasně (dokud není stisknuta libovolná klávesa s výjimkou klávesy F3) překryt informativní obrazovkou. Informativní obrazovku lze vytisknout pomocí funkce F3 Tisk. Příklad: PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ za rok 2014 (pro ČSSZ) Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti 18. V roce 2014 jsem vykonávala/a samostatnou výdělečnou činnost jen vedlejší Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2014 a dal.údaje dle 15 zák. č.589/1992 Příjmy Výdaje Daňový základ Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ aspoň po část měsíce Rozhodná částka pro povinnou účast OSVČ na důch. poj. v roce 2014 : Kč -snížená o Kč za každý měsíc, v němž OSVČ po celý měsíc nevykonávala vedlejší SVČ nebo po celý měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM : Kč OSVČ v roce 2014 nedosáhla z výkonu vedlejší SVČ daňového základu ve výši rozhodné částky pro povinnou účast OSVČ na důchodovém pojištění. Nevznikla jí povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Pokud se nepřihlásí k účasti na důchodovém pojištění OSVČ dnem podání Přehledu (v Přehledu vyznačí volbu ne ), pak na řád uvede : 0 Kč na řád. 42 uvede : 0 Kč Upozornění: V Přehledu jsou uvedeny částky platné pro případ, že se OSVČ přihlásí k účasti na důchodovém pojištění OSVČ dnem podání Přehledu (v Přehledu vyznačí volbu ano ). 8. Novinky v submodulu Právní předpisy (Modul DOKUMENTACE, submodul Právní předpisy) Aktualizovány jsou: v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 1 (obecná ustanovení), v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 7b (daňová evidence), v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdr. pojištění, 3c (vyměřovací základ pro platbu pojistného státem). Nově jsou citovány: v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 38j (povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 313 (náležitosti potvrzení o zaměstnání), v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, 146 (zaokrouhlování) a 155 (přeplatek), v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, 435 (náležitosti obchodních listin). červenec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

7 9. Různé (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Je opravena chyba verze 8.9, která se týkala výpočtu solidárního zvýšení daně. Mohla se případně projevit pouze u uživatelů s příjmy ze závislé činnosti. Naprostá většina našich klientů příjmy ze zaměstnání nemá. Podstata chyby spočívala v tom, že pro posouzení solidárního zvýšení daně byl omylem sčítán dílčí základ daně dle 7 s dílčím základem daně dle 6. Správně měl být sčítán dílčí základ daně dle 7 s úhrnem příjmů od všech zaměstnavatelů. Uživatelům byl v březnu t. r. operativně zaslán mail s opravou programu. (Modul DOKLADY, submodul Dodací listy, programy Vystavení, oprava, rušení, tisk dokladů) Při vystavování dodacích listů lze předmět fakturace a tím i další ceníkové údaje volit jako dosud výběrem z ceníku výrobků vlastních, který je společný pro všechny odběratele. Funkce F2 Ceník výrobků vlastních je přejmenována na F2 Ceník jednotný. Nově lze předmět fakturace a tím i další ceníkové údaje volit výběrem také z individuálního ceníku výrobků vlastních pomocí funkce F4 Ceník individuální. (Modul SLUŽBY, submodul Osobní služby, program Finanční úřady od r. 2013) Soubor FINANČNÍ ÚŘADY obsahuje od verze 9.0 i bankovní spojení pro platbu daně z nemovitých věcí. (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů) Pokud se OSVČ, která má příjmy z pronájmu, rozhodne uplatnit u těchto příjmů paušální výdaje, pak se ve všech programech Přiznání k dani z příjmů na příloze č. 2 za řádkem č. 202 generuje barevně odlišený informativní řádek *Uplatněny paušální výdaje u příjmů z pronájmu. Úvodní * signalizuje, že řádek lze rozepsat. Nastaví- -li uživatel pravítko na tento řádek a zvolí funkci Ent Rozpis, zobrazí se mu aktuální stav pracovního souboru Paušální výdaje u příjmů z pronájmu. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Měsíční vyúčtování mzdy) Je zpřesněna kontextová nápověda pro položku Daňové zvýhodnění na formulářích měsíčního vyúčtování mzdy, a to jak ve mzdách reálných, tak ve mzdách simulovaných. Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Uživatel se může dostat do situace, kdy potřebuje mít provozuschopný program PC-JUC/DEV na jiném počítači, než měl dosud. Buď přechází na jiný počítač (často i pod jiný operační systém), nebo chce mít program na více počítačích, např. na pracovišti a doma. I když se rozhodnete svěřit instalaci programu PC-JUC/DEV známému, který je zručný v práci s počítači, musíte mu zajistit instalační (nikoli aktualizační) CD disk a pokyny k instalaci programu včetně licenčního klíče! Chcete-li pokračovat v práci s již dříve založenými individuálními daty, pak je třeba provést tzv. reinstalaci programu, která spočívá ve 2 krocích ve zprovoznění programu na novém počítači a v přenesení databáze z dosud provozovaného počítače na nový počítač. Doporučujeme kontaktovat naši firmu. Na požádání Vám bude zaslána instalace programu v poslední (nejnovější) verzi. Distribučním médiem je CD disk. Na CD disku se také nachází instalátor tiskového programu DOSPrint. Obdržíte: tištěné pokyny k instalaci programu PC-JUC/DEV včetně licenčního čísla a identifikace uživatele, pokyny k reinstalaci programu PC-JUC/DEV a pokyny k instalaci programu DOSPrint včetně autorizačního klíče a sériového čísla. Od je vybavení na reinstalaci programu zpoplatněno částkou 242 Kč (včetně DPH). Při aktualizaci programu PC-JUC/DEV z CD disku postupujte, prosím, podle následujících pokynů: 1. Vložte CD disk s aktualizací programu do mechaniky. Vyčkejte několik sekund. Zobrazí se okno s nabídkou aktualizace programu/programů. Pokud nedojde k automatickému spuštění nabídky k aktualizaci, zvolte Tento počítač, klikněte myší na CD disk s názvem AktualizaceJUC a nakonec klikněte na soubor Autorun.exe. Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit zavřením okna s nabídkou. 2. Klikněte na řádek, kde je uveden název programu (PC-JUC/DEV), kódování programu a název cílového adresáře. Zobrazí se okno Příkazového řádku, ve kterém jsou kromě kontaktních informací uvedeny údaje: zdrojový adresář, cílový adresář, kódování programu a číslo verze programu (9.0). Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit současným stisknutím kláves Ctrl a C. 3. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Proběhne rozbalení aktualizačního souboru do příslušného adresáře (bez nutnosti souhlasit s přepsáním staré verze souborů). Zobrazí se informace o úspěšnosti aktualizace. 4. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Okno Příkazového řádku se uzavře. V Praze 14. července 2014 za CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Ing. Jana BERANOVÁ Synchronizing Healthcare 6/7

8 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Budova C, Office Park Nové Butovice Bucharova 2657/12, Praha 13 OBCHOD & HOTLINE &

Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE

Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE prosinec 2013 Daňová reforma přinesla v roce 2013 mimo jiné tato úsporná opatření: Došlo k omezení výdajových paušálů. Paušální

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

PŘEHLED OSVČ za rok 2014 vykonávajících pouze hlavní SVČ

PŘEHLED OSVČ za rok 2014 vykonávajících pouze hlavní SVČ Zadání pro programátory Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 N_OSVC lokální aplikace Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 Údaje Přehledu 2014 Dle FU(kont): Oznámil daň. p.: Měl podat

Více

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování,

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování, Roční zúčtování daně 1) Období Provádíte ve firmě STARÉHO roku. Tedy tehdy, pokud jste mzdy za starý rok zpracovávali ve WinFASu. V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte období MZDY_ZPRACOVANI na prosinec.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 dz_12ossz_pok.pdf Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více