H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ZÁŘÍ ČÍSLO 9 ROČNÍK X. 5,- Kč SOKOL HOŘEPNÍK 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (3. A 4.) Ve zprávě o činnosti Sokolské župy Žižkovy za správní rok 1911 se jednota v Hořepníku objevuje v těchto údajích: Počet členů (mužů) je 38, z toho 12 cvičenců, cvičitelé pak 4. Cvičilo se 51 hodin, průměrně se zúčastňovalo 9 členů. V dorostu řemeslníků pak bylo cvičeno 21 hod., při průměrné docházce 7 cvičenců. Na sletu v Bechyni 23. července 1911 se zúčastnili z Hořepníka 2 sokolové v kroji a cvičilo 7 mužů z 222 cvičících. V sokolské knihovně bylo v tomto roce 12 čtenářů. Jednota uspořádala 2 výlety. Cvičeno bylo pouze v hostinci. Zpráva za rok 1912 počet členů se zvýšil na 41 (opět jen mužů), cvičenců bylo 11. Bylo cvičeno 53 hodin s průměrem 8,7 členů. VI. sletu v Praze se zúčastnilo 14 členů v kroji. První den sletu cvičilo 7 členů, druhý pak 6 členů. Opět byly uspořádány 2 výlety. V tomto roce přibyla do svazku nová jednota v Červené Řečici. Zpráva za rok 1913 počet členů se zvýšil na 47 členů, z toho 10 cvičenců. Zajímavé bylo, že ve 26 jednotách celé Žižkovy župy pouze tři neměly zastoupeny ženy (Hořepník, Miličín, Mladá Vožice). Celkem už bylo v župě 625 žen a 2125 mužů. Kromě mužů se rozšířil i mužský dorost na 13. Muži cvičili 49 hodin, dorost 43 hodin. Sletu v Pacově, konaném 20. července 1913 se zúčastnilo 17 členů v kroji (cvičilo 8 mužů a 6 dorostenců). Čtenářů měla jednota 17 a bylo vypůjčeno 245 titulů knih. V tomto roce byla župa rozdělena na 3 okrsky: táborský, hradecký a pacovský. Ku řízení okrsků zvolení byli opět okrskoví náčelníci, jak dříve bývali a tím od řízení okrsků cvičitelskými sbory vůdčích jednot upuštěno. Ve III. okrsku byl okrskovým náčelníkem zvolen br. Ferd. Čermák z Pacova. V příštím roce vznikne jednota v Nové Cerkvi, v tomto roce v Novém Etynku (Včelnici) a v Bernarticích (při obou i ženské odbory). Z dokumentů, které vlastním jsem mohl čerpat hodně zajímavých informací. V příštích pokračováních se přesuneme do r. 1935, 1937, 1938 a Víc materiálů nemám, ale usilovně sháním další (a to nejen o Sokolu, ale zajímají mne všechna témata). Pramen: Zpráva o činnosti Sokolské župy Žižkovy, r. 1911, 1912, 1913 (Pokračování 4.) Z výročí zprávy Sokolské župy Jana Žižky z Trocnova za rok 1935: Tento rok dovršila župa 50 let sokolské práce a služby národu. Valná hromada byla svolána na 24. února Z její zprávy jsou zajímavé tyto údaje: Župa čítá 52 jednot a 2 pobočky, v nichž je sdruženo členů (4502 mužů a 2132 žen). Nejvýznamnějším a nejhodnotnějším podnikem tohoto roku byl krajský slet v Táboře, jímž symbolicky vyvrcholila činnost župy za uplynulé padesátiletí. Do rámce sletového programu byla zařazena národní pouť na Kozí Hrádek, kde sokolskému bratrstvu připomněl bratr Dr. E. Beneš 25. výročí Masarykova projevu a vyložil jeho myšlenky. U příležitosti krajského sletu konána 7. července slavnostní valná hromada župy. Veřejné cvičení III. okrsku (pacovského) proběhlo v Hořepníku 22. a 23. června, v jednotě ve St. Vyklanticích a Obratani, kde při veřejném cvičení byl rozvinut nový sokolský prapor. Tělocvičné besedy a akademie byly uspořádány v jednotách: Božejově 2, Černovicích 1, Hořepníku 2, z nichž jedna byla okrsková, Obrataň 1, Pacov 2, Pelhřimov 1, Košetice 4. V 10 jednotách, kde se pěstuje plavectví je jmenován i Hořepník. Dále je jmenován mezi 25 jednotami mající vhodnou vodu pro pěstování plavectví. 10 jednot má sokolskou plovárnu, (Hořepník mezi nimi není). V 8 jednotách jsou veřejné plovárny (zde je Hořepník uveden). Ve zprávě biografického zpravodaje je uvedeno, že v župě má biografickou licenci 21 jednot. Jednou z nich je i Hořepník. Na závěr Dr. Ant. Zeman, župní tiskový zpravodaj pochválil jednotu Hořepník, spolu s Táborem, Mezimostím a Jistebnicí jako nejpilnější dopisovatele. Články z Hořepníka byly podepisovány A. (Andreas?).

2 Rok 1936 přinesl tyto informace: Za III. okrsek pacovský: Spolkové prapory mají Černovice, Hořepník, Obratany, Pacov a Pelhřimov. Dorosteneckou vlajku Obratany a Pelhřimov. Žákovskou vlajku Černovice, Obratany a Pelhřimov. Slavnostní kroje má 154 bratří a 52 dorostenců. Starší bratři cvičí pouze v Pelhřimově. V tomto roce převzala funkci okrskové náčelnice III. okrsku M. Kohoutová z Hořepníka. Ve 3. čísle Trocnova, věstníku sokolské župy Jana Žižky z Trocnova za r je zpráva o činnosti jednoty Hořepník. Valná hromada naší jednoty se konala 6. ledna t. r. v tělocvičně v Radnici. Z přednesených zpráv činovníků bylo zřejmo, že všichni se přičiňovali o zdar prací ve svěřených jim úkolech. V minulém roce jmenovala jednota nového čestného člena br. Josefa Koubka st. z Pacova, který se velice o naší jednotu zasloužil a nikdy ji neopomene při různých příležitostech podpořiti, daroval našemu dorostu krásně vypracovanou vlajku, která byla důstojným způsobem převzata. Nově zvolený výbor s br. starostou Václavem Košťálem v čele se pustil s chutí do nové práce, které není málo. Z nových hlavních úkolů je zřízení nového zvukového biografu, o němž se již čile vyjednává a není daleká doba, kdy jej budeme míti. Dramatický odbor připravuje v rámci oslav uctění narozenin 87. presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka Jiráskovu hru Lucerna. A. V čísle 9 věstníku za r jsou informace o závodech žáků 13. června ve všech okrscích. Za okrsek III. nižší stupeň (46 žáků) získal Hořepník 3. místo. První byl Pelhřimov, druhá byla Obrataň, čtvrtý Pacov a páté St. Vyklantice. Závod byl rozdělen na 2 stupně, a to žáků letých: v pořadových, běhu na 40 m, hrazdě po hlavu, skoku dalekém z rozběhu a žáků letých (zde se Hořepník nezúčastnil): v pořadových, skoku vysokém z rozběhu, na bradlech, v hodu pasákovým míčkem a různostem. V roce 1937 (květen, červen) proběhly povinné závody žen a dorostenek ve cvičeních pořadových. Konaly se ve 39 jednotách celé župy. Zúčastnilo se 369 žen a 402 dorostenek. Jednota Hořepník měla jedno smíšené družstvo (ženy a dorostenky dohromady). Hodnotil se celkový vzhled 10 body, zákryt a vyřízení 10 body a přesnost provedení 30 body. K tomuto přidružila se ještě známka za účast oceněna 10 body. Známka za účast vypočítala se porovnáním účasti závodnic s průměrnou cvičební návštěvou za I. čtvrtletí % účast se ocenila 10 body, na každé 1% menší účasti připadla srážka 0,1 bodu (60 bodů = 100%) hořepnické ženy obsadily 31. místo s 62,50%. První místo získaly Počátky s 98,33% a poslední Kamenice 40,66%. Velkou akcí r byl štafetový běh s ohněm sokolského nadšení a jednotné spolupráce ve dnech října do všech měst a vesnic. Hlavní rozestavný běh byl veden naší župou na IV. hlavní trati Praha Horní Dvořiště v délce toliko 46 km. Z Tábora byl rozdělen na další dílčí rozestavné běhy čtyřmi směry do všech jednot župy a to 28. října v 11:15 hod od slavnostně vyzdobené sokolovny. Třetí trať vedoucí přes Chýnov se dělila v Obratani jednak na Novou Cerkev a Pelhřimov, jednak na Pacov, Hořepník, odtud na Košetice, na Červ. Řečici, na Vyklantice a Lukavec a jednak přes Černovice, Kamenici, N. Etynk, Žirovnici do Počátek, odtud do Horní Cerkve a Hor. Dubenek. Ve všech směrech v celkové délce 433 km běželo 595 mužů, 490 dorostenců, 305 žáků, 418 žen, 435 dorostenek, 187 žákyň celkem 2430 běžců. Pramen: Trocnov věstník Sokolské župy Jana Žižky z Trocnova r. 1935, 1937 (Pokračování) SPARTA PRAHA V HOŘEPNÍKU Josef Kovář V sobotu vyvrcholily oslavy 100. let založení Sokola v Hořepníku. Prakticky byla dokončena rekonstrukce fotbalových kabin, kterou s vydatnou pomocí dotace z ministerstva školství a tělovýchovy financovala naše obec. Tuto akci jsme připravovali již prakticky od zimních měsíců, kdy se podařilo zajistit internacionály Sparty Praha. V sobotu 16. srpna se proti nim postavila celá řada našich, většinou už bývalých hráčů. I když stará garda sehraje pár zápasů za rok a občas se těžko schází, nyní jsme sestavili více než dvě jedenáctky a tak v každém z poločasů nastoupily dvě rozdílné sestavy. Ta v prvním poločase sice od sparťanů dostala čtyři góly, ale jedním ze závěrů pozápasové diskuze bylo, že soupeře unavila tak, že v druhém poločase se nám dařilo více a oproti dvěma inkasovaným brankám jsme dali tři, takže celkový výsledek 3:6 je přijatelný. Nešlo ani tak o výsledek, ale spíš o setkání nejen se známými sparťanskými hráči, ale hlavně s bývalými spoluhráči, se kterými jsme se neviděli někdy i mnoho let. Za Spartu se u nás představili brankář Sova, v poli nastoupili Caudr, Táborský, Mlejnek, Kotek, Černý, Denk, Pešice, Jarolím, Frýdek, Bartoň,... 2

3 kterou nebylo vozidlo pojištěno, včetně nákladů na jeho uplatnění a vymáhání. Výše uvedeného příspěvku je pak stanovena od 20 Kč do 300 Kč za den, v závislosti na druhu vozidla a objemu válců motoru. Oddělení přestupkové agendy MÚ Pelhřimov Veřejnost si také mohla prohlédnout interiér fotbalových kabin i staré fotografie fotbalistů a Sokolů, které už měli jednou možnost shlédnout na pouťové výstavě. Počasí naší akci nepřálo a tak diváků bylo méně, než jsme čekali. A touto cestou bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, kteří na oslavy našeho kulatého výročí poskytli dotaci, která nám umožnila pořízení historických fotografií, rámečků, klubových vlaječek i startovné pro sparťanské hráče. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Milan Hupka Upozorňujeme čtenáře, že od došlo k některým podstatným změnám zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Předně každý vlastník tuzemského vozidla (pokud podléhá evidenci vozidel) je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti a to i v případě, že s vozidlem nejezdí a je ponecháno na pozemní komunikaci. Této povinnosti se lze sprostit pouze odstraněním vozidla z pozemní komunikace a odevzdáním registračních značek (SPZ) spolu s osvědčením o registraci na příslušný odbor dopravy obce s rozšířenou působností. Za nesplnění této povinnosti je stanovena pokuta od Kč do Kč a pokud se prokáže, že bylo vozidlo provozováno, je stanovena pokuta ještě vyšší a to od Kč do Kč. Dále uvedený zákon nově upravuje prokazování existence pojištění odpovědnosti policii při silniční kontrole. Do se pojištění prokazuje platným dokladem o pojištění nebo tzv. zelenou kartou. Od je možno se prokázat pouze platnou zelenou kartou, přičemž pokud nebude mít řidič vozidla tuto kartu u sebe, lze mu v blokovém řízení uložit pokutu do Kč. Nově také zákon umožňuje České kanceláři pojistitelů vymáhat zpětně příspěvek za dobu, po 3 HEJTMAN KRAJE VYSOČINA Turisté a dovolené Ve druhé polovině měsíce srpna mi volal jeden z rozhlasových reportérů a říkal mi, že u nás na Vysočině došlo k poklesu návštěvnosti cizinců oproti předchozí sezóně asi o 8%. Zároveň se mě zeptal, jestli netuším, co by mohlo být příčinou. Odpověděl jsem, že kromě dlouhodobě sílící koruny mě žádné jiné důvody nenapadají. Samozřejmě si uvědomuji, že nám na Vysočině pořád ještě chybějí alespoň jeden, dva, tři vícehvězdičkové hotely pro náročnější klientelu a určitě bychom uživili vzhledem k poloze Vysočiny i minimálně jedno, možná i dvě dobře vybavená kongresová centra. Ale v těchto případech tomu není tak, že by tato situace byla významně jiná oproti předchozím letům a pokud je jiná změnila se, tak podle mého názoru spíše k lepšímu. Z této otázky respektive spíše z následného přemýšlení o důvodech jsem si odnesl dva poznatky. Tím prvním je, že je nutné a správné prosadit v rámci využití peněz z evropských fondů v rámci oblasti podpory cestovního ruchu vyhlášení výzvy na předkládání velkých strategických projektů, které pomohou zaplnit na Vysočině existující díru v oblasti vybavení turistickou infrastrukturou pro náročné klienty a kongresovou turistiku. Tím druhým poznatkem potom bylo poznání, že jsme s manželkou udělali dobře, když jsme dovolenou strávili na Vysočině, ponejvíce v místě našeho bydliště v Telči a blízkém okolí. Peníze jsme utratili tam, kde je vyděláváme a byli jsme navíc moc spokojeni. Uznání záchranářům Na posledním jednání zastupitelstva 16. září bude krajské zastupitelstvo na základě nominací nejvyšších představitelů krajských hasičů, policistů a rychlé zdravotní záchranné služby schvalovat udělení prvních záslužných medailí. Udělením záslužné medaile se kraj rozhodl každoročně oceňovat ty, kteří se významně zasloužili o ochranu životů, zdraví a majetku občanů Vysočiny. První udělování záslužných medailí proběhne v listopadu a osobně bych velmi uvítal, kdyby v následujících letech přicházely ředitelům složek IZS (hasiči,

4 policisté, zdravotní záchranná služba) i návrhy z obcí a měst. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny KULTURA LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM Svatováclavské slavnosti 27. září 9:00 - s Blaníkem na Blaník 10:00 - Poprask, hudební vystoupení 10:30 - mše svatá na Blaníku 12:00 - průvod družiny sv. Václava 12:30 - zdravice sv. Václava zahájení slavností 13:00 - hraje Sebranka 14:00 - Náhlovský, Mladý - zábavný pořad 15:00 - opět Sebranka 16:00 - zazpívá Petra Černocká 16:45 - krátké představení šermířů 17:00 - losování vstupenek a vyhlášení fotosoutěže 18:00 - hrají Proměny 21:00 - ohňová show - po tomto vystoupení hrají k tanci i poslechu Proměny Doprovodný program: pouťové atrakce a stánky na náměstí, občerstvení, výstava fotografií z fotosoutěže spojená s výstavou dobových pohlednic a fotografií v sále zámku + výstava obrazů místního malíře p. Houdka, historický program: historické vstupy na zámecké zahradě, středověká mučírna, středověké tržiště na nádvoří, zbrojnice, svíčkařství, ražba mincí, výroba šperků z drátu, drátování, středověká kuchyně, hry pro děti, otevření nově zrekonstruované kapličky na náměstí s maketou Blaníku, včelařské muzeum v zámku Změna programu vyhrazena. INZERCE Dlužíte a jste bez peněz? Jste v registru nebo máte exekuce? Potřebujete peníze, v bance Vám nepůjčí? Myslíte, že není pro Vás řešení? JSTE NA OMYLU! My Vám půjčíme, oddlužíme, pomůžeme odstranit exekuci a půjčíme každému na cokoliv! Volejte na telefon: Chcete půjčku? Ano, ale bez stresu a výhodně. Půjčíme všem a na všechno! Volejte: Prodej: bývalá zemědělská usedlost v okrajové části obce Rovná. Nemovitost je již dlouho neobydlena. Pozemky: 4 893m2. Cena: Kč. Telefon: , Prodám bývalou zeměd.usedlost s uzavřeným dvorem v Prostém. Předzahrádka a navazující velký ovocný sad za chalupou. Po úpravách vhodné i na trvalé bydlení. Pozemky: 3 808m2. Telefon: , Hledáme pro své klienty chalupu nebo rod.domek, příp. byt v Hořepníku a okolí. Nabídněte cenu. tel ( stačí poslat SMS, ozvu se Vám zpět ). Vstupné : Na místě: dospělí 80,- Kč, děti od 6 do 15 let 40,-Kč, ZTP 40,- Kč, vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné platí po celém náměstí včetně programu na nádvoří a zámecké zahradě. FOTBAL V HOŘEPNÍKU Košetice Kamenice n. L. B.,16: Hořepník Lukavec B, 16: Košetice N. Rychnov, 16: Hořepník Petrovice, 15: Košetice Žirovnice B, 15: Hořepník Vyskytná, 15:00 RAFTY V ŽELIVĚ EVROPSKÝ POHÁR v RAFTINGU Mistrovství České Republiky a nominační závody pro MS 2009 ve slalomu a sprintu R6 Umělý slalomový kanál na Trnávce, Želiv září 2008 pátek :00-19:00 volný trénink sobota :00-11:00 12:00-15:00 sprint slalom neděle :00-12:00 sjezd 4

5 K A M E N I C T V Í - SEVERA KAREL Křemešnická Pelhřimov Po-Pá: 6:30-15:30h tel.: Přijímáme zakázky na výrobu a montáž: Pomníků, rámů a krycích desek na hroby (z přírodních i umělých materiálů) Zhotovení základů pod pomníky, výrobu schodů, parapetů, obkladů Prodej hřbitovních doplňků (svítilny, vázy, křížky výběr dle katalogu), přípisy a opravy nápisů Pečící kameny ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ P O H Ř E B N Í S L U Ž B A L. Z R N O & M. P Ř I T A S I L Kancelář : Pelhřimov, Příkopy č.p. 209, tel.: , provozní doba: Pondělí - Pátek Pacov, Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), provozní doba: Pondělí - Pátek O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil : , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 5

6 KAM ZA KULTUROU V ZÁŘÍ KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 3. Kung Fu Panda, americká animovaná komedie. Mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po se v příběhu mění z uťápnutého prodavače nudlových polévek v legendárního Dračího bojovníka. Příběh se odehrává ve středověké Číně, v 16: Kopačky, americká komedie. Neskutečně katastrofická romantická komedie. Peter se živí psaním hudby k televizním seriálům a chodí s hvězdičkou jednoho z nich. Bohužel mu dala kopačky, jen co skončily úvodní titulky. 5. Sex ve městě, americká komedie. Pokračování seriálových příběhů čtyř hlavních postav - Carrie, Samathy, Charlotte a Mirandy, o tom, jak prožívají své životy na Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu. 10. Útěk do divočiny, americký film. Málokdo z nás má takovou odvahu jako Chris. Bylo mu dvacet dva, když dostudoval vysokou školu a vyrazil napříč Spojenými státy na Aljašku. 12. Paříž, francouzský film. Příběh jednoho nemocného Pařížana. Jeho zdravotní stav mu dává nový a odlišný pohled na všechny lidi, které denně potkává v městě nad Seinou. 17. Neuvěřitelný Hulk, americký film. Zničit ďábla v sobě samém je hlavní vědecký cíl Bruce Bannera, jehož impozantní proměny nálad způsobilo mimořádně silné ozáření. Bruce se ve svých schopnostech nevyžívá, naopak jimi trpí, protože přežívá mimo civilizaci. 19. Stalo se, americký thriller. Na světě se objevila úplně nová epidemie - rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je naprostá ztráta pudu sebezáchovy. 24. Wanted, americký akční film. Wesley je mladík, jehož život se ocitl v bludném kruhu formovaném každodenní rutinní a nudnou prací. Navíc m u s jeho kamarádem utekla přítelkyně. Všechno změní jedno setkání, během něhož se dozví, že jeho otec byl hlavou tajné organizace nájemných vrahů. 26. Jak ukrást nevěstu, americká romantická komedie. Hrdina filmu si užívá života. Má nejlepší kamarádku, která je neměnným prvkem v jeho životě. Když však odjede na delší dobu pracovat jinam, uvědomí si jak mu schází a rozhodne se, že jakmile se vrátí, požádá ji o ruku KULTURA V PACOVĚ 9. Dílna tvořivých maminek v býv. cukrárně v Mysl.ulici na téma Malované hrnky, 17: Slavnostní vernisáž výstavy 100 let Městského muzea Antonína Sovy. Úvodní slovo Bc. V. Simota, vystoupení PS Slavík, recitace básní A. Sovy L. Votápková, 14:00, do Nasedněme na kolo a jeďme start od 13 do 14 hodin v Sadové ulici. 16. Prezentace kronik a kronikářské práce. Beseda s kronikářkou Mgr. Marií Tušilovou. Navazuje přednáška Bc. V. Simoty Prof. Ferd. Pakosta a založení Městského muzea před 100 lety. Začátek v 17 hodin v zasedací síni na zámku. 18. Sovův Pacov vzpom. večer na velkého básníka. Vystoupí Jan Přeučil, 19:30, v kině,zdarma. 20. Bolzanova stezka - 8. ročník pěší a cyklo start mezi 8,30 9 hod. na turistické základně. Cíl v Těchobuzi. 20. Vysočina zpívá, hraje a tančí festival u příležitosti 35. výročí znovuobnovení PS Slavík. Zahájení ve 13 hodin na nádvoří zámku. 23. Dílna tvořivých maminek na téma ubrousková technika. Býv. cukrárna v Myslíkově ul., 17: Koncert legendární skupiny Rangers Plavci: vzpomínkový pořad na nejslavnější éru souboru. Účinkují původní členové skupiny Jan Vančura, Mirek Řihošek spolu s novými členy kapely. V 19:30 hodin v kině. Předprodej MKS. KULTURA V PELHŘIMOVĚ 13. AGRÁRNÍ A POTRAVINÁŘSKÝ DEN, slavnosti piva, vinné trhy. Program: slavnostní zahájení ve hodin na Masarykově nám. Výstavky partnerských společností, výstava techniky, program pro děti, soutěže DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, budou otevřeny veřejnosti tyto památky v Pelhřimově zdarma. Jedná se o Jihlavskou bránu /Dolní/ Muzeum rekordů a kuriozit, Zlaté české ručičky Unikáty ze sirek, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje, Purkrabský dům čp. 17 Galerie M a Muzeum strašidel, Síň Lipských aneb První české MÚZYum, kostel sv. Víta, měšťanský dům čp. 3 gotické sklepení a kaple Panny Marie Sedmibolestné. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2010 Informace z 38. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 28. 4. 2010 Zastupitelstvo města schvaluje: Firmu Plastikov s.r.o Jindřichův Hradec jako nejvhodnějšího

Více

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J DUBEN 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. 5,- Kč NÁVRH ZBUDOVÁNÍ ŽELEZNICE NA TRASE HUMPOLEC PACOV V ROCE 1902-POKR. Pan řečník dává proto na uváženou, má-li se v započaté akci

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI. 5,- Kč FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Vývoj a dějiny fondu Z údobí existence původní fary v Hořepníku se nedochovaly žádné písemnosti.

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XII. 5,- Kč ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Třicáté čtvrté zasedání zastupitelů obce zahájil a řídil starosta obce. Přivítal přítomné a konstatoval,

Více

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J DUBEN ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. 5,- Kč Patronem kostela a fary byli držitelé statků FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Loutkov a Hořepník se sídlem v Loutkově. Historický vývoj

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť?

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť? Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 SBORNÍK POD ZELENOU HOROU OCENĚNÝ str. 2 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

ZPRAVODAJ ŽELEZNOBRODSKÝ. Kostel sv. Jakuba Většího prochází obměnou, takto již kostel neuvidíme.

ZPRAVODAJ ŽELEZNOBRODSKÝ. Kostel sv. Jakuba Většího prochází obměnou, takto již kostel neuvidíme. ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ Ú N O R 2014 Kostel sv. Jakuba Většího prochází obměnou, takto již kostel neuvidíme. INFORMACE PRO OBČANY, ZPRÁVY Z RADNICE, KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI, INZERCE OBSAH SLOVO STAROSTY...

Více

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský

Více

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 8 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 8/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: FÁMY ZŘEJMĚ

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více