H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ZÁŘÍ ČÍSLO 9 ROČNÍK X. 5,- Kč SOKOL HOŘEPNÍK 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (3. A 4.) Ve zprávě o činnosti Sokolské župy Žižkovy za správní rok 1911 se jednota v Hořepníku objevuje v těchto údajích: Počet členů (mužů) je 38, z toho 12 cvičenců, cvičitelé pak 4. Cvičilo se 51 hodin, průměrně se zúčastňovalo 9 členů. V dorostu řemeslníků pak bylo cvičeno 21 hod., při průměrné docházce 7 cvičenců. Na sletu v Bechyni 23. července 1911 se zúčastnili z Hořepníka 2 sokolové v kroji a cvičilo 7 mužů z 222 cvičících. V sokolské knihovně bylo v tomto roce 12 čtenářů. Jednota uspořádala 2 výlety. Cvičeno bylo pouze v hostinci. Zpráva za rok 1912 počet členů se zvýšil na 41 (opět jen mužů), cvičenců bylo 11. Bylo cvičeno 53 hodin s průměrem 8,7 členů. VI. sletu v Praze se zúčastnilo 14 členů v kroji. První den sletu cvičilo 7 členů, druhý pak 6 členů. Opět byly uspořádány 2 výlety. V tomto roce přibyla do svazku nová jednota v Červené Řečici. Zpráva za rok 1913 počet členů se zvýšil na 47 členů, z toho 10 cvičenců. Zajímavé bylo, že ve 26 jednotách celé Žižkovy župy pouze tři neměly zastoupeny ženy (Hořepník, Miličín, Mladá Vožice). Celkem už bylo v župě 625 žen a 2125 mužů. Kromě mužů se rozšířil i mužský dorost na 13. Muži cvičili 49 hodin, dorost 43 hodin. Sletu v Pacově, konaném 20. července 1913 se zúčastnilo 17 členů v kroji (cvičilo 8 mužů a 6 dorostenců). Čtenářů měla jednota 17 a bylo vypůjčeno 245 titulů knih. V tomto roce byla župa rozdělena na 3 okrsky: táborský, hradecký a pacovský. Ku řízení okrsků zvolení byli opět okrskoví náčelníci, jak dříve bývali a tím od řízení okrsků cvičitelskými sbory vůdčích jednot upuštěno. Ve III. okrsku byl okrskovým náčelníkem zvolen br. Ferd. Čermák z Pacova. V příštím roce vznikne jednota v Nové Cerkvi, v tomto roce v Novém Etynku (Včelnici) a v Bernarticích (při obou i ženské odbory). Z dokumentů, které vlastním jsem mohl čerpat hodně zajímavých informací. V příštích pokračováních se přesuneme do r. 1935, 1937, 1938 a Víc materiálů nemám, ale usilovně sháním další (a to nejen o Sokolu, ale zajímají mne všechna témata). Pramen: Zpráva o činnosti Sokolské župy Žižkovy, r. 1911, 1912, 1913 (Pokračování 4.) Z výročí zprávy Sokolské župy Jana Žižky z Trocnova za rok 1935: Tento rok dovršila župa 50 let sokolské práce a služby národu. Valná hromada byla svolána na 24. února Z její zprávy jsou zajímavé tyto údaje: Župa čítá 52 jednot a 2 pobočky, v nichž je sdruženo členů (4502 mužů a 2132 žen). Nejvýznamnějším a nejhodnotnějším podnikem tohoto roku byl krajský slet v Táboře, jímž symbolicky vyvrcholila činnost župy za uplynulé padesátiletí. Do rámce sletového programu byla zařazena národní pouť na Kozí Hrádek, kde sokolskému bratrstvu připomněl bratr Dr. E. Beneš 25. výročí Masarykova projevu a vyložil jeho myšlenky. U příležitosti krajského sletu konána 7. července slavnostní valná hromada župy. Veřejné cvičení III. okrsku (pacovského) proběhlo v Hořepníku 22. a 23. června, v jednotě ve St. Vyklanticích a Obratani, kde při veřejném cvičení byl rozvinut nový sokolský prapor. Tělocvičné besedy a akademie byly uspořádány v jednotách: Božejově 2, Černovicích 1, Hořepníku 2, z nichž jedna byla okrsková, Obrataň 1, Pacov 2, Pelhřimov 1, Košetice 4. V 10 jednotách, kde se pěstuje plavectví je jmenován i Hořepník. Dále je jmenován mezi 25 jednotami mající vhodnou vodu pro pěstování plavectví. 10 jednot má sokolskou plovárnu, (Hořepník mezi nimi není). V 8 jednotách jsou veřejné plovárny (zde je Hořepník uveden). Ve zprávě biografického zpravodaje je uvedeno, že v župě má biografickou licenci 21 jednot. Jednou z nich je i Hořepník. Na závěr Dr. Ant. Zeman, župní tiskový zpravodaj pochválil jednotu Hořepník, spolu s Táborem, Mezimostím a Jistebnicí jako nejpilnější dopisovatele. Články z Hořepníka byly podepisovány A. (Andreas?).

2 Rok 1936 přinesl tyto informace: Za III. okrsek pacovský: Spolkové prapory mají Černovice, Hořepník, Obratany, Pacov a Pelhřimov. Dorosteneckou vlajku Obratany a Pelhřimov. Žákovskou vlajku Černovice, Obratany a Pelhřimov. Slavnostní kroje má 154 bratří a 52 dorostenců. Starší bratři cvičí pouze v Pelhřimově. V tomto roce převzala funkci okrskové náčelnice III. okrsku M. Kohoutová z Hořepníka. Ve 3. čísle Trocnova, věstníku sokolské župy Jana Žižky z Trocnova za r je zpráva o činnosti jednoty Hořepník. Valná hromada naší jednoty se konala 6. ledna t. r. v tělocvičně v Radnici. Z přednesených zpráv činovníků bylo zřejmo, že všichni se přičiňovali o zdar prací ve svěřených jim úkolech. V minulém roce jmenovala jednota nového čestného člena br. Josefa Koubka st. z Pacova, který se velice o naší jednotu zasloužil a nikdy ji neopomene při různých příležitostech podpořiti, daroval našemu dorostu krásně vypracovanou vlajku, která byla důstojným způsobem převzata. Nově zvolený výbor s br. starostou Václavem Košťálem v čele se pustil s chutí do nové práce, které není málo. Z nových hlavních úkolů je zřízení nového zvukového biografu, o němž se již čile vyjednává a není daleká doba, kdy jej budeme míti. Dramatický odbor připravuje v rámci oslav uctění narozenin 87. presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka Jiráskovu hru Lucerna. A. V čísle 9 věstníku za r jsou informace o závodech žáků 13. června ve všech okrscích. Za okrsek III. nižší stupeň (46 žáků) získal Hořepník 3. místo. První byl Pelhřimov, druhá byla Obrataň, čtvrtý Pacov a páté St. Vyklantice. Závod byl rozdělen na 2 stupně, a to žáků letých: v pořadových, běhu na 40 m, hrazdě po hlavu, skoku dalekém z rozběhu a žáků letých (zde se Hořepník nezúčastnil): v pořadových, skoku vysokém z rozběhu, na bradlech, v hodu pasákovým míčkem a různostem. V roce 1937 (květen, červen) proběhly povinné závody žen a dorostenek ve cvičeních pořadových. Konaly se ve 39 jednotách celé župy. Zúčastnilo se 369 žen a 402 dorostenek. Jednota Hořepník měla jedno smíšené družstvo (ženy a dorostenky dohromady). Hodnotil se celkový vzhled 10 body, zákryt a vyřízení 10 body a přesnost provedení 30 body. K tomuto přidružila se ještě známka za účast oceněna 10 body. Známka za účast vypočítala se porovnáním účasti závodnic s průměrnou cvičební návštěvou za I. čtvrtletí % účast se ocenila 10 body, na každé 1% menší účasti připadla srážka 0,1 bodu (60 bodů = 100%) hořepnické ženy obsadily 31. místo s 62,50%. První místo získaly Počátky s 98,33% a poslední Kamenice 40,66%. Velkou akcí r byl štafetový běh s ohněm sokolského nadšení a jednotné spolupráce ve dnech října do všech měst a vesnic. Hlavní rozestavný běh byl veden naší župou na IV. hlavní trati Praha Horní Dvořiště v délce toliko 46 km. Z Tábora byl rozdělen na další dílčí rozestavné běhy čtyřmi směry do všech jednot župy a to 28. října v 11:15 hod od slavnostně vyzdobené sokolovny. Třetí trať vedoucí přes Chýnov se dělila v Obratani jednak na Novou Cerkev a Pelhřimov, jednak na Pacov, Hořepník, odtud na Košetice, na Červ. Řečici, na Vyklantice a Lukavec a jednak přes Černovice, Kamenici, N. Etynk, Žirovnici do Počátek, odtud do Horní Cerkve a Hor. Dubenek. Ve všech směrech v celkové délce 433 km běželo 595 mužů, 490 dorostenců, 305 žáků, 418 žen, 435 dorostenek, 187 žákyň celkem 2430 běžců. Pramen: Trocnov věstník Sokolské župy Jana Žižky z Trocnova r. 1935, 1937 (Pokračování) SPARTA PRAHA V HOŘEPNÍKU Josef Kovář V sobotu vyvrcholily oslavy 100. let založení Sokola v Hořepníku. Prakticky byla dokončena rekonstrukce fotbalových kabin, kterou s vydatnou pomocí dotace z ministerstva školství a tělovýchovy financovala naše obec. Tuto akci jsme připravovali již prakticky od zimních měsíců, kdy se podařilo zajistit internacionály Sparty Praha. V sobotu 16. srpna se proti nim postavila celá řada našich, většinou už bývalých hráčů. I když stará garda sehraje pár zápasů za rok a občas se těžko schází, nyní jsme sestavili více než dvě jedenáctky a tak v každém z poločasů nastoupily dvě rozdílné sestavy. Ta v prvním poločase sice od sparťanů dostala čtyři góly, ale jedním ze závěrů pozápasové diskuze bylo, že soupeře unavila tak, že v druhém poločase se nám dařilo více a oproti dvěma inkasovaným brankám jsme dali tři, takže celkový výsledek 3:6 je přijatelný. Nešlo ani tak o výsledek, ale spíš o setkání nejen se známými sparťanskými hráči, ale hlavně s bývalými spoluhráči, se kterými jsme se neviděli někdy i mnoho let. Za Spartu se u nás představili brankář Sova, v poli nastoupili Caudr, Táborský, Mlejnek, Kotek, Černý, Denk, Pešice, Jarolím, Frýdek, Bartoň,... 2

3 kterou nebylo vozidlo pojištěno, včetně nákladů na jeho uplatnění a vymáhání. Výše uvedeného příspěvku je pak stanovena od 20 Kč do 300 Kč za den, v závislosti na druhu vozidla a objemu válců motoru. Oddělení přestupkové agendy MÚ Pelhřimov Veřejnost si také mohla prohlédnout interiér fotbalových kabin i staré fotografie fotbalistů a Sokolů, které už měli jednou možnost shlédnout na pouťové výstavě. Počasí naší akci nepřálo a tak diváků bylo méně, než jsme čekali. A touto cestou bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, kteří na oslavy našeho kulatého výročí poskytli dotaci, která nám umožnila pořízení historických fotografií, rámečků, klubových vlaječek i startovné pro sparťanské hráče. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Milan Hupka Upozorňujeme čtenáře, že od došlo k některým podstatným změnám zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Předně každý vlastník tuzemského vozidla (pokud podléhá evidenci vozidel) je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti a to i v případě, že s vozidlem nejezdí a je ponecháno na pozemní komunikaci. Této povinnosti se lze sprostit pouze odstraněním vozidla z pozemní komunikace a odevzdáním registračních značek (SPZ) spolu s osvědčením o registraci na příslušný odbor dopravy obce s rozšířenou působností. Za nesplnění této povinnosti je stanovena pokuta od Kč do Kč a pokud se prokáže, že bylo vozidlo provozováno, je stanovena pokuta ještě vyšší a to od Kč do Kč. Dále uvedený zákon nově upravuje prokazování existence pojištění odpovědnosti policii při silniční kontrole. Do se pojištění prokazuje platným dokladem o pojištění nebo tzv. zelenou kartou. Od je možno se prokázat pouze platnou zelenou kartou, přičemž pokud nebude mít řidič vozidla tuto kartu u sebe, lze mu v blokovém řízení uložit pokutu do Kč. Nově také zákon umožňuje České kanceláři pojistitelů vymáhat zpětně příspěvek za dobu, po 3 HEJTMAN KRAJE VYSOČINA Turisté a dovolené Ve druhé polovině měsíce srpna mi volal jeden z rozhlasových reportérů a říkal mi, že u nás na Vysočině došlo k poklesu návštěvnosti cizinců oproti předchozí sezóně asi o 8%. Zároveň se mě zeptal, jestli netuším, co by mohlo být příčinou. Odpověděl jsem, že kromě dlouhodobě sílící koruny mě žádné jiné důvody nenapadají. Samozřejmě si uvědomuji, že nám na Vysočině pořád ještě chybějí alespoň jeden, dva, tři vícehvězdičkové hotely pro náročnější klientelu a určitě bychom uživili vzhledem k poloze Vysočiny i minimálně jedno, možná i dvě dobře vybavená kongresová centra. Ale v těchto případech tomu není tak, že by tato situace byla významně jiná oproti předchozím letům a pokud je jiná změnila se, tak podle mého názoru spíše k lepšímu. Z této otázky respektive spíše z následného přemýšlení o důvodech jsem si odnesl dva poznatky. Tím prvním je, že je nutné a správné prosadit v rámci využití peněz z evropských fondů v rámci oblasti podpory cestovního ruchu vyhlášení výzvy na předkládání velkých strategických projektů, které pomohou zaplnit na Vysočině existující díru v oblasti vybavení turistickou infrastrukturou pro náročné klienty a kongresovou turistiku. Tím druhým poznatkem potom bylo poznání, že jsme s manželkou udělali dobře, když jsme dovolenou strávili na Vysočině, ponejvíce v místě našeho bydliště v Telči a blízkém okolí. Peníze jsme utratili tam, kde je vyděláváme a byli jsme navíc moc spokojeni. Uznání záchranářům Na posledním jednání zastupitelstva 16. září bude krajské zastupitelstvo na základě nominací nejvyšších představitelů krajských hasičů, policistů a rychlé zdravotní záchranné služby schvalovat udělení prvních záslužných medailí. Udělením záslužné medaile se kraj rozhodl každoročně oceňovat ty, kteří se významně zasloužili o ochranu životů, zdraví a majetku občanů Vysočiny. První udělování záslužných medailí proběhne v listopadu a osobně bych velmi uvítal, kdyby v následujících letech přicházely ředitelům složek IZS (hasiči,

4 policisté, zdravotní záchranná služba) i návrhy z obcí a měst. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny KULTURA LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM Svatováclavské slavnosti 27. září 9:00 - s Blaníkem na Blaník 10:00 - Poprask, hudební vystoupení 10:30 - mše svatá na Blaníku 12:00 - průvod družiny sv. Václava 12:30 - zdravice sv. Václava zahájení slavností 13:00 - hraje Sebranka 14:00 - Náhlovský, Mladý - zábavný pořad 15:00 - opět Sebranka 16:00 - zazpívá Petra Černocká 16:45 - krátké představení šermířů 17:00 - losování vstupenek a vyhlášení fotosoutěže 18:00 - hrají Proměny 21:00 - ohňová show - po tomto vystoupení hrají k tanci i poslechu Proměny Doprovodný program: pouťové atrakce a stánky na náměstí, občerstvení, výstava fotografií z fotosoutěže spojená s výstavou dobových pohlednic a fotografií v sále zámku + výstava obrazů místního malíře p. Houdka, historický program: historické vstupy na zámecké zahradě, středověká mučírna, středověké tržiště na nádvoří, zbrojnice, svíčkařství, ražba mincí, výroba šperků z drátu, drátování, středověká kuchyně, hry pro děti, otevření nově zrekonstruované kapličky na náměstí s maketou Blaníku, včelařské muzeum v zámku Změna programu vyhrazena. INZERCE Dlužíte a jste bez peněz? Jste v registru nebo máte exekuce? Potřebujete peníze, v bance Vám nepůjčí? Myslíte, že není pro Vás řešení? JSTE NA OMYLU! My Vám půjčíme, oddlužíme, pomůžeme odstranit exekuci a půjčíme každému na cokoliv! Volejte na telefon: Chcete půjčku? Ano, ale bez stresu a výhodně. Půjčíme všem a na všechno! Volejte: Prodej: bývalá zemědělská usedlost v okrajové části obce Rovná. Nemovitost je již dlouho neobydlena. Pozemky: 4 893m2. Cena: Kč. Telefon: , Prodám bývalou zeměd.usedlost s uzavřeným dvorem v Prostém. Předzahrádka a navazující velký ovocný sad za chalupou. Po úpravách vhodné i na trvalé bydlení. Pozemky: 3 808m2. Telefon: , Hledáme pro své klienty chalupu nebo rod.domek, příp. byt v Hořepníku a okolí. Nabídněte cenu. tel ( stačí poslat SMS, ozvu se Vám zpět ). Vstupné : Na místě: dospělí 80,- Kč, děti od 6 do 15 let 40,-Kč, ZTP 40,- Kč, vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné platí po celém náměstí včetně programu na nádvoří a zámecké zahradě. FOTBAL V HOŘEPNÍKU Košetice Kamenice n. L. B.,16: Hořepník Lukavec B, 16: Košetice N. Rychnov, 16: Hořepník Petrovice, 15: Košetice Žirovnice B, 15: Hořepník Vyskytná, 15:00 RAFTY V ŽELIVĚ EVROPSKÝ POHÁR v RAFTINGU Mistrovství České Republiky a nominační závody pro MS 2009 ve slalomu a sprintu R6 Umělý slalomový kanál na Trnávce, Želiv září 2008 pátek :00-19:00 volný trénink sobota :00-11:00 12:00-15:00 sprint slalom neděle :00-12:00 sjezd 4

5 K A M E N I C T V Í - SEVERA KAREL Křemešnická Pelhřimov Po-Pá: 6:30-15:30h tel.: Přijímáme zakázky na výrobu a montáž: Pomníků, rámů a krycích desek na hroby (z přírodních i umělých materiálů) Zhotovení základů pod pomníky, výrobu schodů, parapetů, obkladů Prodej hřbitovních doplňků (svítilny, vázy, křížky výběr dle katalogu), přípisy a opravy nápisů Pečící kameny ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ P O H Ř E B N Í S L U Ž B A L. Z R N O & M. P Ř I T A S I L Kancelář : Pelhřimov, Příkopy č.p. 209, tel.: , provozní doba: Pondělí - Pátek Pacov, Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), provozní doba: Pondělí - Pátek O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil : , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 5

6 KAM ZA KULTUROU V ZÁŘÍ KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 3. Kung Fu Panda, americká animovaná komedie. Mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po se v příběhu mění z uťápnutého prodavače nudlových polévek v legendárního Dračího bojovníka. Příběh se odehrává ve středověké Číně, v 16: Kopačky, americká komedie. Neskutečně katastrofická romantická komedie. Peter se živí psaním hudby k televizním seriálům a chodí s hvězdičkou jednoho z nich. Bohužel mu dala kopačky, jen co skončily úvodní titulky. 5. Sex ve městě, americká komedie. Pokračování seriálových příběhů čtyř hlavních postav - Carrie, Samathy, Charlotte a Mirandy, o tom, jak prožívají své životy na Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu. 10. Útěk do divočiny, americký film. Málokdo z nás má takovou odvahu jako Chris. Bylo mu dvacet dva, když dostudoval vysokou školu a vyrazil napříč Spojenými státy na Aljašku. 12. Paříž, francouzský film. Příběh jednoho nemocného Pařížana. Jeho zdravotní stav mu dává nový a odlišný pohled na všechny lidi, které denně potkává v městě nad Seinou. 17. Neuvěřitelný Hulk, americký film. Zničit ďábla v sobě samém je hlavní vědecký cíl Bruce Bannera, jehož impozantní proměny nálad způsobilo mimořádně silné ozáření. Bruce se ve svých schopnostech nevyžívá, naopak jimi trpí, protože přežívá mimo civilizaci. 19. Stalo se, americký thriller. Na světě se objevila úplně nová epidemie - rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je naprostá ztráta pudu sebezáchovy. 24. Wanted, americký akční film. Wesley je mladík, jehož život se ocitl v bludném kruhu formovaném každodenní rutinní a nudnou prací. Navíc m u s jeho kamarádem utekla přítelkyně. Všechno změní jedno setkání, během něhož se dozví, že jeho otec byl hlavou tajné organizace nájemných vrahů. 26. Jak ukrást nevěstu, americká romantická komedie. Hrdina filmu si užívá života. Má nejlepší kamarádku, která je neměnným prvkem v jeho životě. Když však odjede na delší dobu pracovat jinam, uvědomí si jak mu schází a rozhodne se, že jakmile se vrátí, požádá ji o ruku KULTURA V PACOVĚ 9. Dílna tvořivých maminek v býv. cukrárně v Mysl.ulici na téma Malované hrnky, 17: Slavnostní vernisáž výstavy 100 let Městského muzea Antonína Sovy. Úvodní slovo Bc. V. Simota, vystoupení PS Slavík, recitace básní A. Sovy L. Votápková, 14:00, do Nasedněme na kolo a jeďme start od 13 do 14 hodin v Sadové ulici. 16. Prezentace kronik a kronikářské práce. Beseda s kronikářkou Mgr. Marií Tušilovou. Navazuje přednáška Bc. V. Simoty Prof. Ferd. Pakosta a založení Městského muzea před 100 lety. Začátek v 17 hodin v zasedací síni na zámku. 18. Sovův Pacov vzpom. večer na velkého básníka. Vystoupí Jan Přeučil, 19:30, v kině,zdarma. 20. Bolzanova stezka - 8. ročník pěší a cyklo start mezi 8,30 9 hod. na turistické základně. Cíl v Těchobuzi. 20. Vysočina zpívá, hraje a tančí festival u příležitosti 35. výročí znovuobnovení PS Slavík. Zahájení ve 13 hodin na nádvoří zámku. 23. Dílna tvořivých maminek na téma ubrousková technika. Býv. cukrárna v Myslíkově ul., 17: Koncert legendární skupiny Rangers Plavci: vzpomínkový pořad na nejslavnější éru souboru. Účinkují původní členové skupiny Jan Vančura, Mirek Řihošek spolu s novými členy kapely. V 19:30 hodin v kině. Předprodej MKS. KULTURA V PELHŘIMOVĚ 13. AGRÁRNÍ A POTRAVINÁŘSKÝ DEN, slavnosti piva, vinné trhy. Program: slavnostní zahájení ve hodin na Masarykově nám. Výstavky partnerských společností, výstava techniky, program pro děti, soutěže DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, budou otevřeny veřejnosti tyto památky v Pelhřimově zdarma. Jedná se o Jihlavskou bránu /Dolní/ Muzeum rekordů a kuriozit, Zlaté české ručičky Unikáty ze sirek, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje, Purkrabský dům čp. 17 Galerie M a Muzeum strašidel, Síň Lipských aneb První české MÚZYum, kostel sv. Víta, měšťanský dům čp. 3 gotické sklepení a kaple Panny Marie Sedmibolestné. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Běh na Velký Javorník 25. ročník

Běh na Velký Javorník 25. ročník Běh na Velký Javorník 25. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu: 18. květen

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Závodníci budou označeni žlutými startovními čísly.

Závodníci budou označeni žlutými startovními čísly. Obecní vysílání 3C Vážení občané, organizátoři závody K24 vás prosí o zvýšení pozornosti při přecházení hlavní silnice ve dnech 19. a 20. června 2015. V tomto termínu budou naší obcí projíždět účastníci

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J LISTOPAD ČÍSLO 11 ROČNÍK X. 5,- Kč 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOBROVOLNÉHO SBORU HASIČSKÉHO V HOŘEPNÍKU Vzpomínáme-li založení, práce a významu bývalé Hasičské župy pacovské

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 STATUS ZÁVODU EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ V TRIATLONU MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINT TRIATLONU MÍSTO Brno, Brněnská přehrada, Česká republika http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA 13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA hlavní závod se běží současně jako MISTROVSTVÍ ČR veteránů v silničním běhu na 10 km závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 2. ročník Termín: 13. září 2015 (neděle)

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Vysočina Tourism, příspěvková organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace 1 2 Novinky na Vysočině Nově otevřeno v roce 2015 Centrum služeb pro turisty Řásná (leden) Znovuotevřeno Informační centrum Elektrárny Dukovany (leden) Ekologické

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA NÁČELNICTVO ŽUPY OLOMOUCKÉ -SMRČKOVY Olomouc, Rooseveltova 34, PSČ: 779 00, tel.: 724 842 718, 773 659 872 e.mail: zolomoucka@seznam.cz, http: www.sokol-zupaolomoucka.cz P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ŘÍJEN ČÍSLO 10 ROČNÍK X. 5,- Kč OBECNÍ ZASTUPITELSTVO Zastupitelé obce projednali žádost paní Živcové o odprodej dvou parcel v lokalitě pod bytovkami. Nesouhlasí s

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010

VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO DOMU č.5 ROK 2010 VELKÝ SÁL 3.11.2010 ustavující zasedání městského zastupitelstva 4.11.2010 Městská knihovna - beseda 5.11.2010 Klub K.J.Erbena slavnostní večer K.J.Erben 9.11.2010

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PROPOZICE. I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých

PROPOZICE. I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých PROPOZICE I. kola Českého poháru v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých Všeobecná ustanovení Pořadatel: Český svaz biatlonu Technické provedení: Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem Datum konání:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 3. ročník 11. září 2016 (neděle) Místo konání: Masarykovo nám., Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny a úschovna:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více