Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne , Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek Účastníci PS MS: Jana Bujáková, Pavlínka Bujáková, Zuzka Guthová, Katka Boukalová, Alena Kolářová, Radim Sršeň, Gusta Charouzek, Roman Haken, Lada Nevečeřalová, Pavel Šejnoha, Vanda Kubínová, Pavel Hroch, Radek Tvrdík Ing. Radim Sršeň, Ph.D. přivítal účastníky jednání, krátce představil fungování PS MS a poprosil přítomné členy pracovní skupiny o krátké představení. 1. Volba předsedy skupiny Ing. Radim Sršeň, Ph.D. představil přítomným členům PS MS pravidla pro volbu předsedy PS MS z pohledu NS MAS Návrh: předseda PS MS Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a člen Výboru NS MAS Mgr. Gustav Charouzek by odpovídal za PS MS Výboru NS MAS. Tato podoba byla následně jednomyslně odhlasována přítomnými členy PS MS. 2. ELARD novinky Ing. Radim Sršeň, Ph.D. představil Alenu Kolářovou, tajemnici ELARDu. Dále informoval přítomné o aktivitách předsednictví ČR v rámci ELARD, a jeho zapojení do pracovních skupin. Zapojení do pracovních skupin se dlouhodobě ELARDu pod českým předsednictvím daří. Hlavním cílem je v rámci ELARD použít model ČR jako příklad špatné praxe v rámci CLLD pro programové období Snažíme se na Evropské úrovni spojit organizace týkající se MAS v Evropě. Dále Představil program pro stážisty, který je plně obsazen. Jedná se o měsíční neplacené stáže pro studenty a zaměstnance MAS v kanceláři ELARD v Bruselu. Další informací byla snaha NS MAS o snížení členského příspěvku ČR do ELARDu. Z pozice předsednictví ČR se toto špatně prosazuje, snaha je toto posunout až po předsednictví a jednat o příspěvku ostatních organizací, nejen NS MAS. Na místo snížení členského příspěvku je ze strany prezidenta ELARD Ing. Radima Sršňě, Ph.D. o zapojení ELARD do projektu SMS, v jednání je příspěvek z tohoto projektu na závěr předsednictví ČR v rámci ELARD. Prezident ELARD předkládá žádost o schválení příspěvku pro ELARD ze zdrojů NS MAS o kterém se bude hlasovat zítra na VH NS MAS. ČR by měla být na další rok místopředsednickou zemí, bude snaha o získání fin. prostředků z projektů na rok místopředsednictví, tak aby NS MAS nebyla fin. zatížena. Představen boj o nové předsednictví ELARD, zatím není rozhodnuto. Rinne a Sršeň podporují kandidaturu Estonska. V plánu ELARD je uspořádání konference s podporou stálého zastoupení ČR v Bruselu, záležitost představení fungování MAS v jednotlivých zemích ELARD. V úvaze je i konference v ČR, zřejmě okolí Prahy, nebo Střední Čechy. Cílem předsednictví ČR v ELARD pro letošní rok je objet co nejvíce zemí a předávat zde příklady dobré praxe. 3. Jednání na mezinárodní úrovni

2 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. prezentoval zastoupení ČR v PREPARE, v současné době na tato jednání nikdo nejezdí, nebo nějací náhradníci, k čemuž je velká nevole ze strany Prepare i Výboru NS MAS. Zvolený zástupce za ČR Petr Kulíšek, který byl zvolen oficiálním zpravodajem pro ČR, se bohužel dlouhodobě nezúčastňuje těchto jednání a tím dělá ČR velmi špatnou pověst. Je třeba toto upřesnit a zvolit jasného zástupce, který se bude pravidelně účastnit zasedání. Prozatím zástupcem Anna Čarková i ona vyzívala PS MS k zvolení nového zástupce. Na PS MS je teď zvolit oficiálního zástupce pro PREPARE, případně jeho náhradníka a pokusit se o co nejaktivnější účast. 4. Projekt Gruzie Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Informoval o členství NS MAS v projektu zahraniční spolupráce s Gruzií. NS MAS byla oslovena člověkem v tísni, na základě předsednictví v ELARD o účast na tomto projektu, kde byla metoda LEADER využita jako klíčové téma. Zapojen je region Kazbegi, malý region kde bude proveden jeden ze tří pilotních projektů s rozpočtem cca 1,5 mil. EUR. První schůzka proběhla přímo v Gruzii a za NS MAS byl tohoto jednání účasten Ing. Radim Sršeň, Ph.D.. Jednání na úrovni ministerstev (MMR, Mze). ČR brána jako odborný expert projektu. Projekt je ze strany Gruzie velmi kladně hodnocen. Partnerem je Elkana, nejstarší nezisková organizace na úrovni Gruzie. Od září by měl 2,5 roku probíhat projekt. Ze strany ČR není vyžadována spoluúčast. Je počítáno s jedním administrátorem projektu na PP či DPP, jedním Expertem toto bude rozděleno mezi více lidí, tak aby byl možný co největší přenos informací a zkušeností v rámci uplatňování metody LEADER. Je velká pravděpodobnost, že projekty v Gruzii budou pokračovat. Pozn. Haken: v rámci PS je třeba rozdělit Experty na jednotlivá témata a bloky, tak aby se nic neopakovalo a přenos byl cílený a co nejlepší. Úkol: Zaslat témata z jednotlivých MAS, která mohou být prezentována v Gruzii. Cílem je: Založit MAS, Nastavit struktury, Vytvoření strategie, Vyhlášení výzvy Témata sesbírá: Alena Kolářová ELARD, termín: Předpokládaní experti: Sršeň, Haken, Charouzek, Kolářová Projekt RED Ing. Radim Sršeň představil poptávku ze strany Španělských partnerů na účast v tomto projektu. Jedná se o projekt ve výši 250 tis. EUR pro 6 partnerů v rámci Erasmu+, bylo by vhodné připojit pracovní skupinu Vzdělávání. Projekt je zaměřen na udržení mladých lidí na venkově. Pověření v rámci PS Guthová. 5. Stáže MAS v ELARD Alena Kolářová představila praktické fungování tohoto projektu a jednotlivé činnosti. Projekt je rozdělen do jednotlivých cílů podle stážistů. Není možné, aby se během měsíce stážisti zapojili do celého dění, proto bylo třeba stanovit tyto cíle pro jednotlivé stážisty. Žádost o zapojení členů PS do projektu v rámci připomínek či návrhů a očekávání cílů projektu z hlediska CLLD v ČR. 6. Volba zástupce do PREPARE Mgr. Gustav Charouzek: Bylo by vhodné v rámci PS MS zvolit zástupce i náhradníka do PREPARE, už 3 roky tam nemáme zastoupení, neboť současný zástupce slibuje, ale bohužel u

3 toho jeho činnost končí a nedělá nám to dobrou pověst v Prepare a tyto informace jsou přímo z kanceláře Prepare. Roman Haken: Všechny mezinárodní styky by měli jít přes PS MS. Petr Kulíšek jako dosavadní zástupce, by měl být osloven předsedou PS či zástupcem ve výboru a pořešeno předání informací na nového zástupce. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.: S tímto návrhem souhlasím a bude kontaktovat Petra Kulíška. Guthová: Měla bych zájem o zastupování a budu se určitě účastnit pravidelně jednání. Pokud to nebude zatěžovat rozpočet Naší MAS. Nevečeřalová: Měla bych zájem o zastupování formou náhradníka. Členové PS souhlasily s návrhy na nové zástupce v Prepare a kvitovaly, že to po letech kdy o tom Petr Kulíšek jen mluvil a jezdil, tak pokaždé někdo jiný, bude někdo opravdu Prepare odpovědně dělat. Zuzka Guthová bude práci zodpovědně dělat. Gustav Charouzek: Zástupcem v Prepare má být člen PS MS, z důvodu předávání informací na PS MS a do regionů. Pro navrženou zástupkyni v Prepare a její náhradnici všichni jednohlasně hlasovali. Sršeň: Po dořešení podrobností s Kulíškem budou tyto dvě oficiálně jmenovány. 7. Evropský venkovský parlament (dále jen EVP) Mgr. Gustav Charouzek představil současný stav EVP, který je zaštítěn třemi organizacemi ELARD, PREPARE, ERCA. Ve dvou je zástupcem za ČR NS MAS ve třetí neaktivní Národní observatoř venkova. Obnovují se webové stránky EVP, facebook, bude se tvořit newsletter. Hledají se hlavní témata k řešení ČR zatím nedodala. Během června letošního roku by měla být publikována zpráva o činnosti. První týden v listopadu bude v Schardingu na Rakousko-Německých hranicích zasedání 1. EVP. Snaha o co největší propagaci této akce. V plánu je společné setkání v Praze a Budějovicích s návazností na společnou cestu účastníků 1. Zasedání EVP. Toto by mělo být formou společného semináře všech účastníků. Prozatím nejsou finance, je třeba toto začít řešit. Bylo by dobré zajistit study tour, v rámci společné cesty účastníků 1. Zasedání EVP v ČR, někde u hranic v dostupnosti Schardingu. Prosba o pomoc s exkurzí do ČR je na jihočeské MAS a také na pomoc s Spiderem, tedy cestujících workshopů na cestě do Schardingu. Úkol pro Zuzku Guthovou Ing. Radim Sršeň, představil plán zapojení ministra zemědělství do programu zasedání EVP v návaznosti na podporu ze strany Celostátní sítě pro venkov. Mgr. Charouzek upozornil potřebu pravidelných příspěvků do newsletteru EVP, prostřednictvím zástupců Čarkové a Krista. Dalším plánem je natočit video spot propagující EVP. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. upozornil, že na Evropské úrovni je EVP vnímán především jako prostředek pro rozvoj myšlenek venkova a zapojení aktivních lidí do rozvoje venkovských oblastí. Není zde kladen žádný důraz na skladbu zástupců z jednotlivých organizací (SMS, SMO, Spolek pro obnovu venkova atd.). Je třeba dát dohromady témata v rámci ČR a zaslat je k řešení. To je základ pro další postup v rámci EVP. Další rozvoj EVP v rámci ČR závisí také na zítřejším jednání před VH NS MAS. 8. Rozpočet a plán práce

4 Mgr. Gustav Charouzek upozornil přítomné členy PS MS že tyto podklady byly odeslány prostřednictvím u a čekáme pouze na zítřejší schválení VH NS MAS. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. požádal přítomné o pomoc při organizaci ELARD konference k nastavení CLLD (červen 2015, Brusel), zastoupením PS MS na této akci byla pověřena Kateřina Boukalová a Vanda Kubínová. 9. Další zahraniční vztahy Roman Haken informoval přítomné členy PS MS o možnostech spolupráce: V současné době budu objíždět jednotlivé země se stanoviskem CLLD v rámci EHSV. Je možnost v rámci těchto jednání přibrat zástupce MAS, případně je možné navázat na těchto setkáních partnerství pro MAS, k projektům spolupráce. Toto je možné šířit v rámci jednotlivých KS MAS Chorvatsko, zasedání EVP bude zde prezentováno stanovisko CLLD. Je možnost přibrat zástupce MAS a distribuovat zde seznam MAS, které mají zájem o spolupráci, případně už spolupracují. Bylo by dobré zpracovat tuto informaci do letáku v angličtině a zde distribuovat. Úkol: Vanda Kubínová zajistí podobu a formu dotazníku pro české MAS, které chtějí spolupracovat s Chorvatskem a Makedonií a po konzultaci s Romanem Hakenem a Gustavem Charouzkem bude dotazník rozeslán na jednotlivé členy PS MS k následné distribuci do KS. Makedonie: Dva regiony mají zájem o spolupráci s ČR. Roman Haken připraví popis regionů a nastíní možnosti další spolupráce. LeaderFest červen, v Náchodě, požadavek na zahraniční účastníky na Naší PS. Propagace Erasmu+, v ČR je málo využíván. Je třeba podpořit širší povědomí o tomto fondu. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. poděkoval přítomným členům PS MS za účast na jednání. Příští setkání: Pardubice, Costa Cafe, 10:00, ještě bude potvrzeno

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR leden 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Dílčí závěrečná zpráva Podprojektu 1/04-3 Administrace projektů *** Obsah dílčí závěrečné zprávy podprojektu 1/04-3: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice. Výběrová komise. Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze)

Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice. Výběrová komise. Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice Výběrová komise Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) Praha, 7.- 8. prosince 2009 2 Úvod Podle přílohy k Rozhodnutí č. 1622/2006/ES

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Účastníci: Lenka Bělohoubková, Zdena Civínová, Petra Hornochová, Blanka Jankovská, Kateřina Kieslingová, Hana Landová, Eva Lesenková, Jan Skůpa, Eva Svobodová, Jakub Štogr,

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více