Nikdo nevěděl, zda se přes zamrzlou zátoku dostane živý. Hanns-Joachim Paris, válečný zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikdo nevěděl, zda se přes zamrzlou zátoku dostane živý. Hanns-Joachim Paris, válečný zpravodaj"

Transkript

1 Velké stěhování Východní Prusko, leden Sovětské tanky prorazily během několika dní východní frontu. Statisíce německých civilistů prchají o překot z domova. Vytvářejí čím dál delší proud směřující na západ. Plocha vypadala nekonečná: sedmdesát kilometrů do délky a dvacet kilometrů do šířky se třpytil led zátoky Frisches Haff (Zalew Wiślany). Na horizontu se táhl sotva patrný pevninský jazyk oddělující zátoku od otevřeného moře, od Baltu. Pevninská kosa Frische Nehrung (Mierzeja Wiślana dnes Baltijskaja kosa) se v lednu 1945 stala pro mnoho uprchlíků poslední nadějí. Se svými koňskými povozy, ručně taženými kárami a sáněmi byli už často na cestě celé týdny: za řezavého mrazu, bez řádu, bez cíle, s neustále se blížící frontou za zády. Příval Rudé armády se začal na Východní Prusko snášet 12. ledna. Již po několika dnech, 23. ledna 1945, dosáhly sovětské tanky u Elblagu pobřeží Baltu. Bylo tak přerušeno pevninské spojení mezi Východním Pruskem a říšským územím na západě a více než dva a půl milionu lidí se ocitlo v pasti. Uniknout bylo nyní možné již jen lodí přes Baltické moře. Jediná cesta do přístavních měst Pillau nebo Danzig vedla nyní přes pevninskou kosu Frische Nehrung. Aby se však dostali ke spásnému jazyku pevniny, museli utečenci se svými vozy s plachtami a kárami překonat led zátoky. Pro mnohé to byl závod 19

2 se smrtí. Na některých místech byla vrstva ledu jen pár centimetrů silná, objevily se nebezpečné praskliny. Cestu utečencům měly značit dřevěné kůly nebo malé jedličky zaražené do ledu. Byla to nebezpečná pouť: zářivě bílá plocha neskýtala žádnou ochranu před sovětskými hloubkovými letci. Kde bomby vytrhly v ledu díry, při teplotách dvacet stupňů pod nulou se rychle vytvořila zrádně tenká vrstva nového ledu, jež však neměla žádnou nosnost. Na mnoha místech pod váhou vozů praskla a spolu s nimi strhla do hlubin lidi i zvířata. Pro mnoho východopruských občanů patří překonání zátoky k nejtraumatičtějším zážitkům celého útěku. Hildegardě Rauschenbachové z okresu Pillkallen bylo tehdy 19 let. Koncem ledna 1945 dorazila s rodiči na pobřeží u Heiligenbeilu. Před zátokou je zavedli na rozlehlé prostranství, kde už čekaly stovky dalších utečenců, s nimiž sdíleli stejný osud. Měli dovoleno vzít si jen příruční zavazadla. Všechno ostatní museli nechat na místě, protože vozy se nemohly na křehký led vydat příliš těžce naložené. Během pár hodin stály na kraji cesty hromady s majetkem uprchlíků: šicí stroje, sudy s naloženým masem, rádia, peřiny, bedny s drahým porcelánem a rodinným stříbrem. Všude se hemžili lidé, děti plakaly zimou a úzkostí, výkřiky prorážely ledový vzduch uprostřed chaosu ztráceli rodinní příslušníci jeden druhého, děti se ztrácely matkám, které je již nikdy nespatřily. Aby led těžký náklad unesl, byly vozy vpouštěny na vytyčenou cestu vždy s odstupem několika metrů. Docházelo ke dlouhým zácpám. Mnoho lidí se pokoušelo přejít led pod rouškou tmy. Před sovětskými střemhlavými bombardéry se uprchlíci mohli cítit bezpečně jen v noci. V temné Nikdo nevěděl, zda se přes zamrzlou zátoku dostane živý. Hanns-Joachim Paris, válečný zpravodaj 20

3 Královec se stane hrobem bolševiků hesla jako toto byla už jen prázdnými slovy na efekt. ledové poušti však mnozí sešli z cesty a zřítili se do kráterů po bombách. Každému, kdo se zastavil, hrozilo, že se potopí. Okolo kol vozů se rychle tvořily kaluže vody, do hlubin klesaly obrovské ledové kry. Celou noc jsme jen jeli a jeli, vzpomíná Hildegarda Rauschenbachová, a můj otec říkal:,už jsme měli být dávno na kose! Když se ráno rozednilo a na ten obrázek do smrti nezapomenu spatřila jsem toho nekonečně dlouhého hada vozů. Slyšela jsem lehké skřípání sněhu pod koly. Koně frkali nozdrami a jejich dech se mísil s ledovým zimním vzduchem. Potom vyšlo slunce. Bylo strašidelné ticho. Bylo slyšet jen frkání koní a skřípání kol. Hildegarda Rauschenbachová se i s rodiči dostala bez úhony přes zamrzlý Frisches Haff. Pro Irmelu Zieglerovou z východopruského Warschfel- 21

4 Nekonečně dlouhý had vozů desetitisíce prchaly přes Frisches Haff (Zalew Wiślany) na západ.

5

6 Mnoho z nich zůstalo na cestě. Vozy uprchlíků rozstřílené ruskými hloubkovými letci na zamrzlé zátoce de v okresu Elchniederung skončil noční útěk po ledu neštěstím. Běžela vedle vozu své rodiny, když tu osmnáctiletou dívku vyděsil náhlý praskot: těsně před ní začal vůz během okamžiku klesat pod vodu. Zdálo se, že matka, otec a šest sourozenců jsou ztraceni. Avšak otci se podařilo seskočit z kozlíku a chytit koně za uzdu. Zvířata se z posledních sil opřela předníma nohama o okraj ledu a vytáhla vůz nahoru. Irmela Zieglerová viděla matku ztuhlou děsem sedět na voze od ní žádnou pomoc očekávat nemohla. Mladá žena se postavila na kraj ledu, jednou rukou se pevně držela koní a druhou natáhla k vozu: tři z jejích sourozenců se drápali přes matku ven z povozu. Irmela nezaváhala a strhla je k sobě. Potom však koně sklouzli dolů a vůz se potopil. Čtyři sourozenci se zoufale drželi jeden druhého. Matku a dva další sourozence otec ještě stačil z potápějícího se vozu zachránit. Avšak pro nejmladší sestru, teprve 24

7 Ničte nepřítele ruské tanky vjíždějí do Mühlhausenu ve Východním Prusku, po stranách silnice zbytky kolony uprchlíků. několik měsíců staré miminko, už přišla jakákoli pomoc pozdě. Maličká se utopila před zraky bezmocných rodičů. Každý den, od ledna do března 1945 se na ledě odehrávaly dramatické scény. Byly odveleny oddíly hitlerjugend a volkssturmu, aby chránily kolony na ledu před útoky Sovětů. Úkol bez vyhlídky na úspěch: za dobrého počasí skýtal proud uprchlíků na širé ploše sovětským hloubkovým letcům nepřehlédnutelný cíl. Palubní kulomety letců střílely nazdařbůh na lidi, kteří se snažili se svým posledním majetkem překonat zátoku. Fontány vody stříkaly, když bomby dopadaly na led. Úlomky ledu a granátů pršely na uprchlíky, kteří se zoufale snažili schovat za svými povozy. Měli jsme pocit, že jedeme za bouře, tak to kolem nás blýskalo a hřmělo, ve dne v noci, vzpomíná si Hannelore Thieleová. Cestu ke kose záhy vroubila rozervaná těla a mršiny koní, jejichž krev zbarvila sníh doruda. Nemoh- 25

8 li jsme dělat nic jiného, než příští jitro mrtvoly zahrabat, vzpomíná si Karl-Heinz Schuhmacher na své nasazení ve volkssturmu v zátoce. Bylo to opravdu strašně kruté. Měli jsme jediné přání:,pryč, pryč, pryč! Kilometry dlouhý proud uprchlíků vypadal na horizontu jako pruh hustého lesa po ledu zátoky táhl vůz za vozem. Kdo dosáhl úzké pevninské kosy, cítil se nejprve v bezpečí a čerpal novou naději. Ale ani tady nebyl bědám konec. Vozy se na úzkých písčitých cestách tlačily ze svahu jeden za druhým. Nesčíslné množství raněných utečenců zůstalo ležet zasaženo kulkami, vyčerpáno a zcela podchlazeno na okrajích cest, především staří lidé a děti nejslabší ze slabých. Lidé se automaticky posouvali po silnici na kose kupředu, okolo mrtvol, zničených vozů a hor zavazadel. Někteří se z proudu oddělili a přerušili cestu plnou utrpení, aby si odpočinuli po namáhavém překročení zátoky. Na kose se zastavila také rodina Irmely Zieglerové. Navzdory hrozbě útoků hloubkových letců to otce ráno po tragédii hnalo ještě jednou do zátoky, aby vytáhl mrtvé dítě z vody. Když se ve zdraví vrátil, vyhloubila rodina mlčky v písku malý hrobeček, zabalila kojence do koberce a pohřbila ho. Nezadržitelně jsem se rozvzlykala, popisuje Irmela Zieglerová smutný výjev, ale matka byla úplně ztuhlá. Dlouho, dlouho se s tím nemohla vyrovnat. Ještě před několika málo měsíci se zdálo, že válka je nekonečně vzdálená. Nad vlnícími se lány obilí se tetelil horký vzduch vrcholícího léta, na širých polích a lukách stáli koně a dobytek, sedláci se připravovali na sklizeň: Východní Prusko, obilnice Německa, působila daleko od front jako oáza míru. Za války jsme žili docela klidně, vzpo- Kolony táhly přes zátoku většinou v noci, protože ve dne byly ostřelovány. Kde bomby vytrhly v ledu díry, hned se někdo postavil a odváděl vozy okolo děr. V děrách plavali mrtví koně, domácí nářadí a také mrtví lidé. Heinz Grönling, tehdy čtrnáctiletý 26

9 Na silnicích se hemžili utečenci. Kolona se zastavila ve městě ve východním Německu.

10 míná spisovatel Arno Surminski, jenž vyrůstal v Jäglacku v okrese Rastenburg. Celá léta byl relativně klid. O válce jsme slýchali jen od vojáků, kteří přijeli na dovolenou z fronty, a ze seznamů padlých. Zatímco v říši už oplakávali statisíce mrtvých obětí bombardování a města jako Lübeck, Kolín a Hamburk již ležela obrácena v prach a popel, lidé ve Východním Prusku se před spojeneckým bombardováním cítili více méně v bezpečí. Hitlerovská propaganda je přesvědčovala, že se žádnému britskému bombardéru nemůže podařit překonat dalekou cestu do Východního Pruska. Ze západu proto stále častěji přijížděly plně obsazené vlaky: posílání dětí na venkov sloužilo od roku 1941 k evakuování dětí z ohrožených aglomerací, zejména z Berlína. Země jantaru, temných lesů, křišťálově čistých jezer a spousty čápů nabízela útočiště jakoby stvořené pro vybombardované obyvatele z říše. Neustále ustupující východní fronta pocit bezpečí u civilního obyvatelstva příliš neovlivnila, vždyť boje se stále ještě neodehrávaly na německém území. Že se z druhého břehu Němenu a Visly blíží katastrofa, to si koncem léta 1944 sotva kdo připouštěl. Zkáza Východního Pruska přitom začala již 22. června V den třetího výročí přepadení Sovětského svazu Německem zahájila Rudá armáda po několik hodin trvající bubnové palbě letní ofenzivu. Německou skupinu armád Střed pod velením generála polního maršála Ernsta Busche tvořilo v tu dobu již jen asi mužů. Vrchní velitelé marně prosili Hitlera, aby dovolil zatáhnout bezmála tisíc kilometrů dlouhý výběžek, kterým fronta zasahovala daleko na východ. Nejvyšší velitel se upnul se slepou urputností k myšlence, že každou už dobytou píď půdy je nut- Byla to strašlivá jízda: obě své malé děti jsem pevně svírala v náručí, protože jsem si říkala: jestli nás trefí, tak snad alespoň všechny. Stephanie Lingková, utekla přes zátoku 28

Dne 13. 6. 2015 si v místním kulturním zařízení připomněli výstavou bojové techniky a besedou 70. výročí konce 2. světové války.

Dne 13. 6. 2015 si v místním kulturním zařízení připomněli výstavou bojové techniky a besedou 70. výročí konce 2. světové války. 1 Připomínka 70. výročí konce 2. světové války ve Veselé Nejstarší zprávy o Veselé pocházejí z roku 1376. Veselá patřila v minulosti k chudobnějším obcím. Historik Eduard Domluvil v roce 1914 zaznamenal:

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

Tajemství vojenského kufříku

Tajemství vojenského kufříku Tajemství vojenského kufříku Postava: Vratislav Kratochvíl, rakousko-uherský voják Odpověď na otázky: 1) Jak vypukla 1. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval? Záminkou ke vzniku 1. sv. války

Více

Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy. Tomáš Otisk

Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy. Tomáš Otisk Poznámka: Tyto texty neprošly redakční úpravou a korekturou. Příběhy Tomáš Otisk 2011 Úvod: Těchto deset příběhů na dalších stránkách vzniklo pro potřeby celodenního projektu napříč školou, při kterém

Více

Absolventská práce. Holocaust očima židovských dětí

Absolventská práce. Holocaust očima židovských dětí Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Holocaust očima židovských dětí Eliška Hanušová IX.A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2011/2012

Více

KRÁL VLKŮ E.T.SETON. Strana 2

KRÁL VLKŮ E.T.SETON. Strana 2 Strana 1 KRÁL VLKŮ E.T.SETON Strana 2 PO JELENÍ STOPĚ... 4 BÍLÁ ĎÁBLICE PŘÍBĚH VLČICE A JEJÍHO STATEČNÉHO VLČETE... 24 ZRZEK... 39 BRATŘÍČEK VLKŮ... 48 RIN ANEB TAJEMNÉ NOČNÍ VOLÁNÍ... 54 HANK A JEFF...

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE Vzpomínky československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v 11. pěším praporu na Blízkém východě doplněné historickým komentářem a popisem bitvy o Tobruk. FRANTIŠEK

Více

SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI

SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI 1 2 Grey Owl SEJDŽO A JEJÍ BOBŘÍCI 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 3 Grey Owl (Va-ša-kvon-asin) 1935 Translation Jakub Markovič 1967 Illustrations Josef Žemlička 1967 4 AUTOROVA PŘEDMLUVA

Více

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením

3 / 2015. Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských křesťanů zasažených zemětřesením 3 / 2015 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Ústa jsou dána pro úsměv Příběhy křesťanů ze Sýrie a Iráku Podpora nepálských

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

Příběh předmnichovský

Příběh předmnichovský 1 2 Příběh předmnichovský Vpád do Tisé Jan Vondráček Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e J i s k a ž i v o t a Čs. vydání Naše vojsko - 1989 Digitalizoval Anakin I. 509 pomalu zvedl hlavu a otevřel oči. Nevěděl, jestli omdlel, nebo jenom usnul. Mezi jedním

Více

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 1 2 Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 3 by Altberliner Verlag Lucie Groszer, Berlin Translation Zuzana Tausingerová, 1974 Illustrations Josef Žemlička, 1974

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Věnováno Theodoru a Gretel Adornovým I. Prozíravost a opatrnost jsou základem systému našeho zákonodárství. Jak by jinak mohl vzkvétat obchod a doprava, jak by mohla píle a blahobyt

Více

AUTOBUS. Čtvrtá Země. Václav Semerád. Kdo ovládá hvězdné brány, může se stát pánem světa. Pokud mu ovšem jeden svět stačí... (C) 2002 Václav Semerád

AUTOBUS. Čtvrtá Země. Václav Semerád. Kdo ovládá hvězdné brány, může se stát pánem světa. Pokud mu ovšem jeden svět stačí... (C) 2002 Václav Semerád AUTOBUS Čtvrtá Země Václav Semerád Kdo ovládá hvězdné brány, může se stát pánem světa. Pokud mu ovšem jeden svět stačí... (C) 2002 Václav Semerád Rámájanam Motto: Däniken byl na správné stopě. Krutě se

Více

Volyňští Češi na Broumovsku

Volyňští Češi na Broumovsku Volyňští Češi na Broumovsku Zvláštní vydání Broumovských novin při příležitosti 65 let od návratu volyňských Čechů do vlasti svých předků Vážení čtenáři, dovolte mi úvodem vysvětlit, proč jsem se rozhodl

Více

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-2 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-3 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

P R O L O G. Březen 1943, nedaleko vesničky Sokolovo

P R O L O G. Březen 1943, nedaleko vesničky Sokolovo P R O L O G Březen 1943, nedaleko vesničky Sokolovo Pěšáci pochodovali jeden za druhým po úzké lesní stezce, každý z nich měl přes rameno nedbale přehozený automat. Bylo chladno, teplota se pohybovala

Více

Josef Hercz. Lidé se mě ptají, proč jsem jako medik nesloužil u sanity. Jenže já chtěl bojovat proti nacistům se zbraní v ruce.

Josef Hercz. Lidé se mě ptají, proč jsem jako medik nesloužil u sanity. Jenže já chtěl bojovat proti nacistům se zbraní v ruce. Josef Hercz Příslušník 3. roty 11. československého pěšího praporu Východního. Za hranice se dostal jako vystěhovalec lodí po Dunaji. Zažil ztroskotání parníku Pentcho ve Středozemním moři. Prvního nasazení

Více

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník

LITERÁRNÍ ŠUMAVA. Sborník LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2001 Sborník Přehled nejlepších autorů XI. ročníku Literární Šumavy 2001 Poezie do 25 let Poezie nad 25 let Próza do 25 let Próza nad 25 let Publicistika do 25 let Publicistika nad 25

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR MERCURY Po předchozích zkušenostech lidstvo snadno odvodilo, kde bude další Velká bitva. Dva roky se již tak oslabené korporace připravovaly na velký střet, který možná

Více

NADOHLED JARNÍ SL AVNOST V JINAČOVICÍCH SLOVO REDAKC E. Hospůdka na dvoře u Fanky. r egionální zpr avodaj pr o severní Brněnsko

NADOHLED JARNÍ SL AVNOST V JINAČOVICÍCH SLOVO REDAKC E. Hospůdka na dvoře u Fanky. r egionální zpr avodaj pr o severní Brněnsko NADOHLED 2 r egionální zpr avodaj pr o severní Brněnsko ročník I. / květen 201 SLOVO REDAKC E Vážení čtenáři, slavíme 70 let od konce 2. světové války, takže druhé číslo zpravodaje Nadohled je spíše vzpomínkové.

Více

Pohádky a pověsti z Lužických hor

Pohádky a pověsti z Lužických hor Pohádky a pověsti z Lužických hor Vydala: Společnost pro Lužické hory V rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace, reg. číslo: 100142623, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce

Více

KURT BRAND Rozběsněné živly

KURT BRAND Rozběsněné živly KURT BRAND Rozběsněné živly Knihovnička Perry Rhodan 98 Přeložil Jaroslav Kuťák Vypadali nevysvětlitelně cizokrajně. Jejich hlava se podobala kapce dlouhé dvacet centimetrů, nahoře špičaté. Špičaté zakončení

Více

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 2/2013. Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str.

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 2/2013. Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str. Časopis Československé obce legionářské Legionářský 2/2013 směr Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str. 20 22 Časopis navazuje na stejnojmenný titul vydávaný Čs. obcí legionářskou

Více