Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací"

Transkript

1 Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA Oddělení socioekonomie bydlení

2 Struktura prezentace Důvody pro zkoumání vztahu migrace a finanční dostupnosti bydlení v ČR. Shrnutí výsledků dosavadních analýz jako východiska pro návrh nástrojů na podporu migrace za prací a jejich zacílení. Výběr a představení nejvhodnějšího nástroje na podporu migrace za prací. 2

3 Důvody zkoumání vztahu migrace a dostupnosti bydlení Nízká úroveň vnitřní migrace v ČR v porovnání se zahraničím, možná souvislost mezi regionálními rozdíly v míře nezaměstnanosti a nízkou úrovní migrace (za prací). Rozsah studií zaměřených na hlubší empirické analýzy souvislostí migračních toků a situace na trhu s bydlením v ČR jen omezený; empirická průkaznost závěrů studií zabývajících se alespoň částečně vlivem bydlení (trhu bydlení) na migraci v českém prostředí je slabá. Prokázán vliv právního důvodu užívání bydlení vlastnické bydlení vede k nižší úrovni zamýšlené migrace za prací v případě nezaměstnanosti (Lux, Sunega, Mikeszová, Večerník, Matyáš 2006). Klíčová otázka existuje (statisticky) významná souvislost mezi migrací za prací a regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení, a to po kontrole jiných faktorů, které mohou potenciálně ovlivňovat migraci za prací? (v zahraničí potvrzeno např. ve Velké Británii, Itálii). 3

4 Vnitřní migrace v ČR Podíl stěhování z pracovních důvodů na celkovém objemu vnitřního stěhování v ČR (nejen mezi kraji) v roce 2004 činil pouhých 5,2 % (celkem stěhování), z toho 58 % bylo realizováno z kraje do kraje. Stěhování z pracovních důvodů se tedy odehrávalo zejména mezi kraji, zatímco stěhování bez rozlišení důvodů mezi obcemi na úrovni okresů. Objem mezikrajského stěhování rostl v letech , v roce 2003 se snížil, v roce 2004 v podstatě stagnoval a od roku 2005 výrazněji roste. Mezi kraji se častěji stěhovaly osoby s vyšším vzděláním (u VŠ představuje mezikrajské stěhování více než polovinu případů, u lidí se základním a středním vzděláním se více než polovina případů stěhování odehrává uvnitř okresů). Průměrný věk migrantů mezi kraji se v čase zvyšoval, nicméně více než 60 % migrantů tvořily v letech osoby do 34 let věku. 4

5 rozdíl reziduálních příjmů Mezinárodní konference Bydlení v regionech: nové nástroje bytové politiky rozdíl reziduálních příjmů Výsledky analýz výhodnost stěhování Graf 1: (Ne)výhodnost stěhování ÚS Praha a MS Praha, pár se dvěma dětmi, tržní nájem Ústecký - Praha Moravskoslezský - Praha KZAM 1 KZAM 2 KZAM 3 KZAM 4 KZAM 5,6 KZAM 7,8 KZAM KZAM 1 KZAM 2 KZAM 3 KZAM 4 KZAM 5,6 KZAM 7,8 KZAM Rok 2007 Rok Rok 2007 Rok 2000 Z modelových simulací vyplynulo, že by se pouze domácnostem manažerů, odborníků a vědců a technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků bydlících v tržním nájemním bydlení v Ústeckém či Moravskoslezském kraji vyplatilo přestěhovat se za prací do Prahy, přičemž v roce 2007 by se jim přestěhování vyplatilo více než v roce Naopak méně kvalifikovaným profesím by se stěhování z finančního hlediska nevyplatilo už v roce 2000 a ještě méně v roce

6 Výsledky analýz Korelační i regresní analýza potvrdily, že snížení regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení (zejména v cenách vlastnického bydlení měřených prostřednictvím ukazatele P/I) může mít vést ke zvýšení počtu vysokoškoláků přistěhovalých do Prahy z ostatních krajů. Jinými slovy, snížení regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení může mírně podpořit migraci již dnes nejmobilnější části populace, tj. zejména mladých lidí a lidí středního věku s vyšším vzděláním. Ostatní skupiny populace se zdají být imunní vůči změnám regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení. ALE Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jsou zejména bariérou případné migrace za prací pro osoby/domácnosti z vyšších kategorií KZAM (tj. s obecně spíše nižší kvalifikací) než pro kvalifikované osoby / domácnosti (KZAM 1 KZAM 3). Navíc zisk ze stěhování za prací u této skupiny lidí/domácností se v čase podstatně zvýšil. 6

7 Otázka zacílení nástrojů na podporu migrace Usnadnění migrace vzdělané části populace z méně ekonomicky vyspělých regionů do vyspělejších může vést k tomu, že rozdíly mezi regiony se ještě více prohloubí. Je zásadní otázkou, zda tyto negativní vedlejší efekty nakonec nepřeváží pozitivní efekt z toho, že stát nebude muset platit podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky osobám migrujícím za prací z méně vyspělých regionů. Výše uvedené argumenty svědčí spíše ve prospěch zacílení potenciálních nástrojů na podporu migrace za prací na méně vzdělané lidi (SŠ, ZŠ) s nižší kvalifikací (vyšší KZAM). Vzhledem k dosud neprůkaznému vlivu takové pomoci na skutečnou intenzitu migrace za prací u této skupiny lidí by však případná pomoc měla mít spíše formu doplňkového a finančně nenákladného nástroje, aby nedošlo k neefektivnímu využívání veřejných zdrojů. Mimo to by měla být výhradně zacílena na uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce. 7

8 Návrhy nástrojů Migrační příspěvek Příspěvek na stěhování Kombinovaná databáze práce a bydlení» podrobnější popis návrhu fungování jednotlivých nástrojů k dispozici v publikaci (policy paper), který je k dispozici na stránkách 8

9 Návrhy nástrojů Kombinovaná databáze práce a bydlení» Smyslem nástroje je omezit náklady spojené s hledáním nového bydlení/ubytování (search costs) na straně uchazeče o zaměstnání v nové (cílové) lokalitě a nepřímo tím usnadnit migraci za prací.» Není třeba omezovat na cílovou skupinu (KZAM 5 9), náklady se příliš nezvýší, pokud by bylo orientováno na všechny uchazeče o zaměstnání.» Princip fungování: uchazeči o zaměstnání by současně k nabídce zaměstnání (na úřadu práce) dostávali (resp. měli možnost si dohledat) i informace o dostupném ubytování (bydlení) v cílové lokalitě (místo nového pracoviště). Bydlení odpovídající velikosti jejich domácnosti a předpokládané výši příjmů.» Snaha nabízet v rámci databáze nejen byty soukromých pronajímatelů, ale i obecní byty k pronájmu nebo výměně (předpokládalo by ochotu k zapojení ze strany obcí a přehled o jimi vlastněném bytovém fondu; problémem např. požadavek trvalého bydliště v obci podmiňující přidělení obecního bytu). 9

10 Děkuji za pozornost. Jilská Praha 1 Oddělení socioekonomie bydlení

Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací analýza a možné nástroje státu

Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací analýza a možné nástroje státu Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací analýza a možné nástroje státu Ing. Petr Sunega Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Regionální rozdíly

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací

Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací Petr Sunega Úvod Pro Českou republiku byla i v roce 2005 charakteristická, v porovnání se situací ve starých členských zemích EU nebo

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Jan

Více

«Témata» «SOCIOweb_05_2010»

«Témata» «SOCIOweb_05_2010» «SOCIOweb_05_2010» W EBOVÝ M A G A Z Í N PRO V Š ECHNY S E Z Á JMEM O S POLEČNOST, V E K TER É Ž I J E ME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, květnové číslo Sociowebu pro Vás připravili členové

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050

Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050 Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050 Zadavatel: MČ Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 Zhotovitel:, oddělení Socioekonomie bydlení, Jilská 1, 110 00 Praha 1. Realizátor výzkumu

Více

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři:

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři: Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Petr Sunega Mgr. Jana Vobecká Mgr. Jan Sládek

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze*

Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze* Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze* MARTIN LUX, TOMÁŠ KOSTELECKÝ, MARTINA MIKESZOVÁ, PETR SUNEGA** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha Factors behind High House Prices in Prague

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení CERTIFIKOVANÁ METODIKA Garantované (sociální) bydlení Autorský tým: oddělení Socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011 1 Metodiku vypracovalo oddělení Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz/),

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)*

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* STATI Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* MARTIN LUX, PETR SUNEGA** Sociologický ústav AV ČR, Praha Housing Affordability

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období -2020 Březen OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti ekonomiky

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m.

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m. 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56 tisíc domů).

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Regionální disparity v dostupnosti bydlení Abstrakt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Ing. Vladimír Koudela, CSc; Doc. Ing. František Kuda, CSc. Informace o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR Regionální disparity

Více