Monoblok v Klatovské nemocnici, a. s. Příběh výstavby nemocnice na zelené louce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monoblok v Klatovské nemocnici, a. s. Příběh výstavby nemocnice na zelené louce"

Transkript

1 Monoblok v Klatovské nemocnici, a. s. Příběh výstavby nemocnice na zelené louce V areálu Klatovské nemocnice, a. s. vyrostla v roce 2012 novostavba tzv. monobloku, dnes hlavní klinické budovy celé nemocnice. Do moderního monobloku byla přemístěna naprostá většina ambulantních i lůžkových klinických pracovišť. Do nových prostor se ze starých budov přesunula lůžková oddělení ARO, DIP, JIP, chirurgie a ortopedie, porodnice, gynekologie, pediatrie, interna, ORL, neurologie, oční a rehabilitace, a to s koncepcí tzv. společného lůžkového fondu. Prozatím ve starých prostorách zůstala oddělení psychiatrie, plicní, klinické laboratoře, nukleární medicína, patologie, transfuzní a lůžka dlouhodobě nemocných. V rámci výstavby monobloku byl vyřešen i nový kruhový objezd usnadňující dopravní obslužnost nemocnice, vícepatrové parkoviště a samozřejmě příjemný, bezbariérový přístup pro pěší návštěvníky a pacienty Vítejte v nemocnici počátku 21. století! Ve výběrovém řízení na dodavatele interiérů, IT a zdravotnické techniky včetně souvisejících stavebních prací uspěla společnost Metrostav, a. s. Subdodavatelem souboru zdravotnické techniky pro monoblok se stala společnost Hospimed, spol. s r. o. Celková výše plnění přesahovala 200 mil. Kč bez DPH. Po podpisu příslušných smluv zbývalo na vlastní realizaci (objednání, dodání, montáž, instalace, zkušební provoz, zaškolení, předání) souboru zdravotnické techniky 109 dní včetně sobot, nedělí a státních svátků, kdy mělo být dodáno 361 položek na 14 oddělení do 810 místností. Samotná instalační fáze probíhala od 18. června do 31. července Za 30 pracovních dnů bylo nutné naistalovat kusů ZT, to při běžné pracovní době znamená 5 minut na každý jednotlivý dodávaný zdravotnický prostředek!

2 KoMpletace Vzorový kompletační projekt zdravotnické techniky V případě klatovského monobloku se jednalo o komplexní řešení mimo jiné dodávky zdravotnické techniky pro řadu i velmi odlišných pracovišť, která však v konečném důsledku vytváří ucelený systém péče o pacienta v nejrůznějších fázích léčebného procesu. Společnost Hospimed v roli generálního subdodavatele souboru zdravotnické techniky využila svého mnohaletého know-how a na základě svých standardů vytvořila pro splnění zakázky určený pracovní tým: Certifikovaný projektový manažer: zodpovídá a řídí svěřený projekt Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb: vytváří kvalifikovanou spojnici mezi stavební částí díla a dodávanými technologiemi Certifikovaný biomedicínský inženýr: řídí procesy dodávky, instalace, zaškolení a bezpečnosti ZT dle zákona č. 123 z roku 2000 Certifikovaný biomedicínský technik: řídí procesy dodávky, instalace, zaškolení a bezpečnosti ZT dle zákona č. 123 z roku 2000 Hlavní realizátor: pracuje v nejužší spolupráci s objednatelem a uživateli, koordinuje součinnost veškerých subdodavatelů v návaznosti na potřeby a možnosti objednatele a uživatelů Autorizovaní servisní technici ZT: jsou certifikovaní výrobními závody k instalacím, zprovoznění, zaškolování, provádění BTK, záručních a pozáručních servisů Administrativní tým: v zázemí generálního dodavatele ZT působí mnohačlenný administrativní tým řízený divizním ředitelem a dále reprezentovaný odborníky s kvalifikací v oblasti VZ, inženýringu, logistiky, účetnictví Manažer integrovaného systému: kontrola dodržování norem, zákonů, systému řízení jakosti, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací Řízení takto rozsáhlého projektu musí být podřízeno přísnému časovému harmonogramu, který zejména reflektuje smluvní závazky a provozní potřeby a možnosti zdravotnického zařízení, které bez přerušení poskytuje zdravotní služby pacientům. Jako nezbytná se i v případě klatovského monobloku ukázala potřeba předinstalační revize jak projektové dokumentace, tak vlastní stavební připravenosti s cílem zabránit vícenákladům a prodlužování lhůty realizace. Koordinace více než šedesáti výrobců a dodavatelů, kteří se podíleli svými dodávkami na vybavování, je úkolem kompletačního dodavatele. Jedná se nejen o logisticky složitý proces dopravy, instalace ve správné souslednosti a návaznosti, nýbrž také velmi přesné plánování kapacity i jinak zaneprázdněných pracovníků nemocnice za účelem jejich zaškolování do užívání jednotlivých přístrojů a zařízení.

3 Předáním celého díla dodávky souboru zdravotnické techniky práce divize Kompletace společnosti Hospimed zdaleka nekončí. Poskytujeme nejen podklady pro věcnou a účetní inventarizaci všech dodaných zdravotnických prostředků, nýbrž zajišťujeme a garantujeme časově definovanou odezvu na jakékoliv servisní požadavky přes jediné unikátní call centrum, jehož telefonní číslo je dostupné kterémukoliv uživateli v nemocnici. I díky mnohaletému vytváření systému projektového řízení kompletační zakázky společnosti Hospimed se v případě klatovského monobloku podařilo realizovat dílo mimořádného rozsahu za mimořádně krátký čas a ke spokojenosti objednatele i uživatelů. Prosím vstupte, naslouchejte a rozhlížejte se

4 Lidé z Hospimedu byli velice vstřícní. Chtěli jsme něco změnit, změnili to, chtěli jsme něco doplnit, doplnili to. Plnili to, co měli a byli absolutně profesionální. Ředitel Klatovské nemocnice, Ing. František Lešundák k monobloku říká: Pro mě byl projekt velká výzva a myslím, že jsme to zvládli excelentně. Měli jsme dobrý tým, lidí z kraje a z nemocnice, reakce pacientů jsou nesmírně pozitivní. Nemocnice uspořádala v průběhu realizace dvakrát den otevřených dveří, kdy při druhém přišlo lidí. Stále jsme zdůrazňovali: To je vaše nemocnice! Prováděli jsme je všemi odděleními, jako na zámku, věnovali se jim primáři a ukazovali jim veškeré vybavení, které jim bude sloužit. Lidé byli totálně nadšení. Na porodním sále ženy často říkaly, že si kvůli komfortu rádi pořídí ještě další dítě. Vypadá to, že lidé si vzali nemocnici za svou. Nemocnici tvoří lidé a ti se také podíleli na její nové centralizované podobě. V prosinci 2011 při úvahách o způsobu obstarání potřebné techniky byly alternativy, že by se vše rozdělilo na dvacet zakázek, i přesto, že jsme měli za krátkou dobu už otvírat novou nemocnici! To bylo složité. Probíhala diskuze, co dál, jak dál. Silně to ohrožovalo otevření nemocnice. Kolik na těch 20 zakázek by bylo dodavatelů? Odhad byl, že bychom soutěžili rok, dva. ZHPK převzal odpovědnost, nechal vypracovat posudek z ČVUT na celý projekt a přizvali jsme další externí znalce. Zadání jsme upravovali, aby to nebylo šité na míru jedné firmě. Hlavní roli hrálo časové hledisko, a podmínka, aby cena byla přiměřená. Člověk se toho nesmí bát. Důležité je, aby si zadávací dokumentaci dal verifikovat. Lidé a čas stojí peníze. Pokud marníte oboje, je to špatně. Na úvod realizační fáze uspořádala na vlastní žádost společnost Hospimed seminář pro všechny dotčené zaměstnance naší nemocnice. Seminář byl na místě popisoval velký rozsah práce, představil se nám s konkrétními lidmi dodavatel, byl představen věcný, časový a personální plán realizace. Tento postup má smysl. Jedno z klíčových rozhodnutí zdali akceptovat přidanou hodnotu kompletátora záviselo na našich možnostech. Zakázka by se nedala ve zbývajícím čase realizovat. Nemocnice ani kraj neměly kvalifikovaný tým, který by takovýto velký projekt sám koordinoval.

5 OČNÍ ODDĚLENÍ Prim. MUDr. Markéta Löffelmannová ke svému novému oddělení říká: Oční oddělení disponuje 20 lůžky, díky novému vybavení jsme významným způsobem rozšířili jak počet, tak různé typy léčebných zákroků. Dříve jsme museli některé pacienty posílat do Plzně, kde nabízeli rozšířenou péči. Nyní má pacient u nás veškeré služby a komfort a to také vítají. Jsou zde prováděny plánované operace šedého zákalu s použitím nejmodernějších metod včetně implantací tvrdých i měkkých nitroočních čoček, operace šilhání u dětských pacientů, poskytujeme komplexní péči o glaukomové pacienty. Řešíme širokou škálu neodkladných výkonů při úrazech, zánětech. Sama jsem se podílela na plánování budoucího fungování provozu na očním oddělení, a jsem spokojená. Z minula mám zkušenost s vybavováním mnoha dodavateli a ta byla negativní. Proto kdybych znovu měla mít x dodavatelů, měla bych z toho nepříjemný pocit. S jedním dodavatelem to bylo o 100 % lepší, než to řešit na mnoho stran.

6 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ Vedoucí fyzioterapeutka Jindra Hanáková, DiS. své nové pracoviště hodnotí takto: Prostředí nové nemocnice a našeho oddělení je tisícinásobně lepší. Stoprocentně jsme si pomohli vybavením s mnoha možnostmi. Pacienti reagují na nové prostředí a na přístroje kladně. S rolí jednoho dodavatele vše pro nás bylo jednodušší. I nyní, ať se děje cokoliv, tak vím, že volám jediné kontaktní osobě.

7 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ MUDr. Daniel Kožiol hodnotí dnes už úsměvnou minulost: O výstavbě nemocnice jsem se dověděl v roce 2006 a moc jsem nevěřil, že vznikne nová nemocnice, spíše, že se opraví stará. Kdybych dnes měl obdobnou příležitost podílet se na vzniku nového ortopedického oddělení, uvítal bych více času na komentář projektové dokumentace. Stěhovali jsme se za plného provozu a bylo to pro všechny strany náročné. Lidé z Hospimedu byli profesionální, rozuměli problému a snažili se nám vyjít vstříc. Dovedu si představit, že by jednotlivé přístroje dodávali jednotliví dodavatelé, ale byl by v tom hrozný chaos. Musel by tady být nějaký člověk na koordinaci a to není možné. Proto jsem kvitoval jednoho centrálního dodavatele.

8 orl Pan prim. MUDr. Jiří Kocum je skutečným pamětníkem dlouhé historie Klatovské nemocnice: Vybavení oddělení zcela odpovídá našim potřebám, výběr nebyl náhodný, ale dlouhodobě připravovaný. Obstarávat jednotlivé přístroje od jednotlivých dodavatelů bychom asi museli, pokud by tak bylo rozhodnuto, ale zaplať pánbůh, to dopadlo ve prospěch dodávky na klíč. Velkým přínosem je sjednocení servisu, službou s jediným telefonním číslem. Porovnání s jinými takhle velkými projekty nemám, ale nemám zároveň žádné negativní zážitky z celé té akce a podle mě to proběhlo dobře, opravdu jednoduše dobře. Chvála je namístě. Pro mě bylo nejdůležitější, že se mé představy naplnily a vše má pozitivní ráz, říká a usmívá se prim. Kocum. Ve výstavbu nové nemocnice jsem věřil, dokonce jsem předpověděl její datum. Byl jsem trochu skeptický ke stěhování všech oddělení, ale nakonec to dopadlo dobře. Celý projekt jsem pečlivě sledoval od začátku. Vlastní stěhování nám usnadnila spolupráce a přístup zaměstnanců Hospimedu. Projektový manažer, realizátor i technici - skvělá spolupráce, co jsme si domluvili, to se udělalo, v termínu a jak mělo být. Já jsem puntičkář a není jednoduché mi vyhovět. Věnovali nám mnoho času.

9 CHIRURGIE Prim. MUDr. Zdeněk Bytel Nemám co říci o celé dodávce, mluvil bych jen v superlativech.

10 CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY Vrchní sestra ze sálů Bc. Šárka Jonášová: V Klatovech jsem od školy, na sálech od roku O postavení nové nemocnice se mluvilo 10 let. Tak pět let předtím tomu člověk už věřil. Vůbec jsem si neuměla představit, jak to bude probíhat. Bylo to neuvěřitelné množství věcí, co se sem stěhovalo a centralizace sálů byla organizačně náročná. Ve fázi realizace byla ze strany Hospimedu vstřícnost a snaha, aby to klapalo. Překonávali jsme různé bariéry, vždy s profesionálním přístupem. Na sálech jsou přístroje od více než desítky různých dodavatelů. Je dobře, že to celé koordinovala jedna firma.

11 Pan Václav Jakl, vedoucí technického oddělení, byl pro všechny pracovníky nemocnice duší celé přípravy a realizace stěhování do nového monobloku: V Klatovech pracuji již deset let. V roce 2005 jsem začal poukazovat na nějaké objekty, které jsou v havarijním stavu, a potom se začalo mluvit o projektu, který začne řešit tento stav. Vzniklo několik projektů, ze kterých sešlo. V roce 2009 se začalo stavět. Celý projekt jsem provázel jako vedoucí technický pracovník. Připravoval jsem i finanční předpoklady pro celou zakázku ve spolupráci s mnoha institucemi, s krajem, ČVUT a dalšími. Ve třech týdnech jsme se dokázali přestěhovat, to bylo úžasné! Samozřejmě bych bral i více času. Kdybych měl možnost sdílet s někým zkušenost před zahájením projektu, velice bych ji uvítal. Je dobré vést diskuzi a dávat si vzájemně rady, ukázat lidem, že to funguje, že to funguje dobře. Nyní mohu možná radou a zkušeností třeba pomoci budoucím investorům. Původní úvaha byla soutěžit 22 celků. Z mého pohledu by to bylo neschůdné, zřejmě bychom ještě dnes soutěžili a nemocnice by ještě nefungovala. Jako hlavní koordinátor stěhování jsem přivítal iniciativu dodavatele souboru zdravotnické techniky, který na úvod naší spolupráce připravil seminář o organizaci procesu instalace, zaškolování a předávání zdravotnické techniky uživatelům. Bylo to výborně připraveno, komunikovalo se přímo s odděleními. Profesionální a rutinní postupy dodavatele mi hodně pomohly, já jsem vlastně jen potvrzoval a sledoval, zdali na všechny položky techniky školení proběhlo. Chtěl bych poděkovat, hodně mi to pomohlo.

12 divize kompletace HOSPIMED spol. s r.o. Malešická 2251/ Praha 3 Tel.: Fax:

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Kontakty: www.hospimed.cz www.medisap.cz www.hoyer.cz www.stargen-eu.cz

Kontakty: www.hospimed.cz www.medisap.cz www.hoyer.cz www.stargen-eu.cz A B O Hospimedu Oslovení (2) Etický kodex (3) Historie firmy (4) Organizační schéma (6, 7) Marketing (38) Poděkování (40) Partneři, dodavatelé a odběratelé Mapa odběratelů a dodavatelů (5) Partneři (9)

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje

časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje časopis Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 9 / 2008 www.kzcr.eu Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Návštěva v Uniklinikum Dresden čtěte na str. 10 Seminář -

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ LÉTO 2015 REVUE ČASOPIS SKUPINY NEMOS ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ Jak se chránit před vznikem kožních nádorů? Fotografie Michal Sváček, MAFA INTRAVENOZNÍ ANALGEZIE Unikátní metoda tlumení porodních bolestí

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským

Dozorčí rada odložila. M. Krupa: Sázíme na tradiční kvalitu českých strojů (strana 3) Společnost GTB je nejlepším slovenským 10 zpravodaj TATRA, a. s. ročník 61 zdarma prosinec 2007 V areálu Hornického muzea OKD převzal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Vlastimil Picek 177. Tatru Multilift (na snímku při slavnostním

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Děkovné dopisy FN Plzeň

Děkovné dopisy FN Plzeň Děkovné dopisy FN Plzeň PROSINEC 2014 Chirurgická klinika Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyjádřil svoji úctu a poděkování týmu Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice pod vedením Prof. MUDr.

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Termín vyřízení: 27.12.2008

Termín vyřízení: 27.12.2008 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 21. zasedání ZHMP dne 27.11.2008 (Schváleno v Radě HMP dne 2.12.2008) P Í S E M N É Termín vyřízení: 27.12.2008

Více