7. Měny, devizové obchody a devizové trhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Měny, devizové obchody a devizové trhy"

Transkript

1 7. Měny, devizové obchody a devizové trhy Měnový kurs Měna ang. Currency peníze v národní formě, definované národní jedotkou, jejichž monetární báze je emitovaná národní centrální bankou, která také spravuje clearingové centrum bankovních rezerv Devizy ang. Foreign Exchange, Forex, FX (čti efex) měny jiných zemí, na rozdíl od domácí měny Kurs - ang. Exchange Rate, Taux de Change, Wechselkurs, валютный курс cena jednotky jedné měny v druhé měně Kurs je cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Např. cena 1 dolaru je 29,50 Kč je kurs dolaru vůči koruně. Kurs lze vyjádřit i obráceně: cena v dolarech za 1 Kč (častěji za 100 Kč). Měna, k jejíž jedné jednotce kurs vyjadřujeme, se nazývá báze kursu (jmenovatel). Zvyklost na světových devizových trzích je popisovat kurs tak, že se nejprve uvede báze, tj. měna jejíž jednu jednotku vyjadřujeme v jiné měně, dále se uvede název druhé měny a nakonec kolik jednotek druhé měny odpovídá jedné jednotce první měny: USD: Kč 23,2787 Jinak se častěji setkáme s vyjadřováním kursu v opačném pořadí, tedy nebo což je stále cena jednoho dolaru v korunách. Kč/USD = 23,278 23,2787 CZK/USD Obchody s devizami jsou dvoustranné, mezi dvěma obchodujícími subjekty oba jsou zároveň kupující a zároveň prodávající. Spotový kurs mezi dvěma měnami bid a offer, spread, midpoint Kurs se uvádí na světových trzích na 4 desetinná místa, u nás někdy na 4, v jiných případech jen na 3 desetinná místa. Poslední desetinné místo uváděné při obchodování se nazývá bod resp. základní bod, bazický bod (basis point, zkratka b.p. nebo bp). Devizové obchody 1

2 Obchodníci s měnami ovšem uvádějí vždy kursy dva: kurs nákup bid a kurs prodej offer (též zvaný ask). Např. evropský obchodník specializovaný na euro uvádí, čili kotuje kurs takto nebo zkráceně EUR: USD 1,3036-1,3078 EUR: US$ /78 To znamená, že obchodník je ochoten koupit 1 euro za 1,3036 amerických dolarů a prodat je za 1,3078 dolarů. Mezi kursem bid a kursem offer je rozpětí - spread. V našem příkladu činí 0,0042 amerických dolarů, čili 0,42 centu; v řeči obchodníků 42 bodů. Aritmetický střed mezi kursem bid a offer se nazývá mid-point, česky kurs střed. V průběhu denního obchodování se kursy mění. Obchodníci manévrují většinou na posledních dvou desetinných místech (v našem příkladu jsou to cifry 36 a 78), ale některé dny zaznamená trh i výraznější posun. Struktura světového trhu s devizami Neexistuje trh typu burzy, kde by se poptávka a nabídka shromažďovaly a vypořádávaly anonymně. Trh je tvořen především obchodováním mezi bankami, po síti Reuters nebo podobném elektronickém spojení. Kromě bank se jej účastní několik typů dalších finančních institucí (investiční fondy) a specializovaní obchodníci, kteří obchodují ve velkých objemech. Trh je globální. I když banky v každé zemi podléhají místní bankovní regulaci a pravidlům, může si zahraniční banka v dané zemi otevřít pobočku, založit dceřinou společnost, nebo jen uzavřít smlouvu s některou místní bankou, že pro ni bude na místním trhu zařizovat obchody. Tak se může každá banka přímo nebo zprostředkovaně účastnit obchodování s měnami kdekoli na světě. Obchodování probíhá ve větších objemech tam, kde je koncentrace bank. V každé zemi tak existuje jedno nebo dvě centra obchodování s měnami. Některá z nich svým významem překračují národní význam, obchodování v nich se účastní i mnoho zahraničních bank (Curych, Frankfurt, Paříž, Singapur aj.) a tři z nich jsou světovými centry obchodování s měnami: Londýn, New York a Tokio. Nejužší rozpětí a tedy nejpříznivější ceny mají největší market makeři, operující v uvedených finančních centrech. Ti ovšem nakupují a prodávají měny jen ve velkých balících (lotech) např. po 10 mil. euro. Obchodovat s nimi mohou pouze velké banky resp. velcí obchodníci. Ty pak obchodují s jinými bankami a klienty, v menších množstvích, ale také s o něco větším rozpětím. Nakonec banky obstarávají obchody s devizami pro své firemní klienty, přičemž si stanovují kursy zase s rozpětím o něco větším. Devizové obchody 2

3 Největší rozpětí pak mají směnárny pro turisty. Tak například, má-li market maker kotaci (bid/offer) euro vůči české koruně EUR: Kč / spread činí pouhé 3 haléře (zde 300 bodů ) jsou kursy ve směnárnách 29,80 / 30,90 Kč za 1 euro, s rozpětím 1 Kč i více. Konverze měn v bankách Při platbách do zahraničí a ze zahraničí nepotřebuje vaše firma vlastnit cizí měny, ani mít u banky otevřený cizoměnový účet. Platby odcházejí a přicházejí z vašeho korunového účtu resp. na váš korunový účet. Konverzi cizí měny na koruny nebo obráceně provede banka automaticky, přitom použije svůj kurs stanovený pro tyto účely. Platby jsou zatíženy poměrně velkými bankovními poplatky. Je zvykem, že v platebním příkazu plátce uvede, od koho si má banka poplatek strhnout. Jsou tři možnosti: všechny poplatky platí plátce (zkratka OUR), všechny platí příjemce, beneficiary (BEN) anebo každý platí část, shared (SHA). Stačí zaškrtnout políčko. OUR SHA BEN Spotové obchody - termín vypořádání T + 2 Jde o koupi a prodej jedné měny za druhou za dohodnutý kurs (promptní kurs, spotový kurs, spot rate). K dodání měn na účet obou stran dochází za dva pracovní dny (T + 2). (To je standardní doba, historicky vzniklá.) Vaše firma jako klient se obrátí na banku s žádostí o nákup cizí měny. Pokud nemáte devizový účet v této měně, musíte rovněž požádat banku o jeho otevření. Banka nakoupí cizí měnu na devizovém trhu (tj. od jiné banky) a za dva pracovní dny vám připíše částku v cizí měně na cizoměnový účet, přičemž z vašeho korunového účtu strhne částku v korunách. Kurs, který použije pro přepočet, je kurs devizového (mezibankovního) trhu plus nevelká přirážka (marže). Devizové obchody 3

4 Světový devizový trh Penězoměnci Antické a středověké komunity - města, státy, království - razily vlastní zlaté a stříbrné mince. I když se používaly různé slitiny, byl znám (a dal se ověřit) obsah čistého kovu v minci. A podle zlatého obsahu se mince vyměňovaly, a stejně tak platební instrumenty v jiných formách (např. úvěrové listy jako poukázky na vyzvednutí peněz). Antičtí a středověcí směnárníci nejen vyměňovali částky v různých měnách přímo na místě, ale poskytovali kupcům i složitější službu: vklad částky v jedné měně v jednom městě a její vyzvednutí (na základě úvěrového listu, později směnky) v jiném městě, kde se konal trh, u spolupracujícího směnárníka. Zlatá parita Kursy místních (národních) měn byly v minulosti dány rovností zlatého obsahu měnových jednotek - zlatou paritou. V dobách zlaté parity na kurs měn nepůsobily faktory, které působí dnes - zahraniční obchod a pohyb kapitálu. Pokud v zahraničním obchodě vznikla nerovnováha, například exportní saldo, kurs se neměnil; přebytek vyváženého zboží vyvolal příliv zlata do země. Importní saldo naopak způsobovalo odliv zlata ze země (a pokud trvalo dlouho, mohlo vyvolat poruchy až zhroucení peněžního oběhu v zemi). Zlaté mince v Evropě byly staženy z oběhu za první světové války a tím skončil i kursový systém zlaté parity (dá-li se tak vůbec nazvat). Od té doby poptávka po měnách a nabídka měn na devizových trzích vytvářejí rovnovážné tržní kursy podle jiných zákonitostí, jak uvidíme dále. Ještě dlouho poté se sice oficiálně uváděl zlatý obsah u každé měnové jednotky, ale obchodování s měnami už jej ignorovalo. Devizový trh dnes Nejprve o tom, kdo, kde a jak s měnami obchoduje. (Anglicky měna = currency, měny obecně = currencies, cizí měna = foreign exchange, FX, forex.) Světový trh s devizami (foreign exchange market, FX market) má strukturu pomyslné pyramidy. V její základně jsou banky a jejich klienti. Nad základnou se zdvihá mezibankovní obchodování, kterým prochází většina objemu devizových obchodů. Banky obchodující s měnami se teritoriálně koncentrují ve finančních centrech jednotlivých zemí: Paříž, Curych, Milano, Frankfurt, Abu-Dhabí, Singapur,...). Obchoduje se dvoustranně, po telefonu nebo po speciálních komunikačních linkách mezi bankami na jejich terminálech. Komunikační linky bankám poskytují specializované firmy. (Mezi nimi dominují EBS a Reuters, obsluhující asi tisíc bank na celém světě.) Devizové obchody 4

5 Vrchol pyramidy představují největší světové finanční domy (banky) jako Citigroup, Barclays, UBS nebo Deutsche Bank a další. Jejich pracoviště jsou rozmístěna ve třech světových centrech (Londýn, New York a Tokio), aby obchodování mohlo probíhat 24 hodin denně (hodinovou pauzu mezi pracovními dobami v Tokiu a Londýně vykrývá Singapur). (Pokud mluvíme o pyramidě, máme na mysli fungování systému; když totéž nahlížíme geograficky, vidíme shluky a koncentrace bank a jejich pracovišť. Pomyslná pyramida je rozprostřena jako síť po celé zeměkouli, s menšími a většími uzly v regionálních a světových finančních centrech.) Dealeři největších finančních domů obchodují velké balíky měn (po 10 milionů dolarů, 10 milionů euro a obdobné částky) s velmi malým rozpětím mezi cenou bid a offer. Např. 10 milionů euro se kotuje v dolarech kurs bid a offer 1,3034/1,3037 USD za 1 euro, rozpětí (spread) je jen 0,0003 USD (tři setiny centu). Nebo švýcarský frank proti americkému dolaru může mít kurs 1,1842/1,1848 CHF za 1 dolar - spread činí 6 setin švýcarského centimu. Avšak ve velkých objemech obchodů jde i tak o velké výdělky. Na největších devizových trzích se podrobně zaznamenávají kursy měn. Jedna hlavní měna vystupuje v záznamech jako báze všech kursů; tuto roli hraje zejména americký dolar, v Evropě pak také euro. V tabulkách se uvádí, kolik určité národní měny obchodníci nabízejí za 1 dolar (bid rate) a kolik žádají za 1 dolar (offer rate) a vypočítává se rozpětí (spread) a střed (mid-point). Zaznamenává se (a druhý den lze najít v novinách), jaký byl - závěrečný kurs střed (při ukončení obchodování) - closing mid-point, - denní změna, tj. rozdíl mezi závěrečným a zahajovacím kursem (Change on day, zkratka chg), - rozpětí (spread) neboli bid a offer sazba oddělené pomlčkou (uvádějí se jen poslední 3 cifry), - nejvyšší a nejnižší střed dosažený v průběhu denního obchodování (day s high and low midpoint). Dollar spot Apr 19 Closing mid-point Change on day Bid/offer spread Day s high Mid low Euro * (0.7671) Switzerland SFr Czech rep. Koruna Pozn. Euro je zde uváděno v obráceném kursu, tj. v dolarech za 1 euro (báze je zde euro). Ostatní kursy v národní měně za 1 dolar (báze je dolar). Přes dolar pak lze spočítat kurs mezi jakýmikoli dvěma měnami na světě; přes euro mezi měnami v Evropě. Výpočet kursu dvou měn prostřednictvím třetí měny (např. dolaru) se nazývá křížový kurs cross rate. Ostatní komerční banky ve střední vrstvě pyramidy obchodují jednak s vrcholem pyramidy, ale hlavně mezi sebou. Větší banky vystupují na trhu jako tvůrci, market makers, to znamená kotují kurs bid i kurs offer; rozpětí mezi bid a offer je větší (3-5 centů) a rozšiřuje se směrem dolů od vrcholu Devizové obchody 5

6 pyramidy. Přitom se zhruba zachovává střed rozpětí, tzv. middle rate či midpoint. To vše tvoří velkoobchodní (wholesale) segment devizového trhu. A jsme opět u základny - maloobchodního (retail) segmentu. Zde banky provádějí devizové operace pro své klienty - podniky a jednotlivce. Malé banky se většinou ani neúčastní velkoobchodních operací, vystupují jen jako prostředníci mezi svými klienty a většími bankami. V maloobchodních vztazích se kursy nekotují, ale rovnou účtují klientům. Banka vychází z kursů mezibankovního trhu a od něj odvozuje kurs pro klienta - kurs offer s jistou přirážkou a kurs bid s jistou srážkou. Rozpětí mezi bid a offer se zde rozšiřuje na desítky haléřů. Ale i tady jsou rozdíly - velcí klienti (velké a silné podniky, směňující velké částky) dostávají od bank kursy výhodnější, s užším rozpětím než malí klienti. Pro váš podnik provádí banka konverzi platby do ciziny, nebo konverzi přijaté částky z ciziny. Může vám otevřít účet v cizí měně, nakoupit pro vás cizí měnu a uložit ji na účet, běžný nebo termínový. A nakonec ve směnárnách, kde se směňují nejmenší částky, v podobě valut (tj. bankovek), může rozpětí dosahovat 1 korunu a více (na jeden dolar). Devizové obchody 6

7 Dvoustranné relace na měnovém trhu Při obchodování s měnami jde vždy o dvoustrannou relaci - směna dvojice měn. Každý dealer na mezibankovním trhu má na starosti jednu relaci. Velké měny (major currencies) se obchodují ve velkých finančních centrech světa. Malé měny a tzv. exotické měny jsou zastoupeny ve větších finančních centrech jen okrajově, většina obchodů s nimi probíhá v jejich domácí zemi, s napojením na zahraničí. Malá měna má obvykle jednu dominantní relaci, např. mexické peso - americký dolar, česká koruna - euro. Proto nám jako ilustrace bude sloužit trh české koruny a to v relaci k euru. Zahraničí Měnový trh české koruny Tuzemsko nabídka = poptávka po Kč poptávka po = nabídka Kč Faktory působící na tržní kurs Tržní kursy jsou dány bezprostředně nabídkou a poptávkou. Můžeme si to zjednodušeně představit jako nabídku cizí měny a poptávku po cizí měně na devizovém trhu domácí měny, např. nabídku eura a poptávku po euru na devizovém trhu české koruny. Ještě názorněji: kolik euro chtějí účastníci trhu vyměnit za koruny a kolik korun chtějí účastníci vyměnit za euro. Jsou-li objemy stejné (ve stávajícím kursu), kurs nemá tendenci se měnit. Je-li poptávka po koruně větší, koruna posiluje. Znamená to, že za korunu se dá koupit více euro. Neboli 1 koruna je v eurech dražší. Posilování koruny - zhodnocení, apreciace 0,04 /Kč 0,05 /Kč... za korunu se platí více euro 25 Kč/ 20 Kč/... za euro se platí v korunách méně (Nejméně vhodný je termín koruna jde nahoru - sami asi chápete proč. Vyhýbejte se mu!) A obráceně. Nižší zájem o korunu vede k tomu, že koruna oslabuje, znehodnocuje se, depreciuje. Parita kupní síly K jaké úrovni směřuje, tíhne, vrací se rovnovážný měnový kurs? Devizové obchody 7

8 Obecně je to rovnost kupní síly - parita kupní síly - purchasing power parity, PPP. Kurs parity kupní síly znamená, že za částku v jedné měně, za kterou se dá koupit určitý koš zboží, lze tímto kursem získat v druhé měně takovou částku, za kterou se dá koupit tentýž koš zboží. Když se kurs odchýlí od této parity, znamená to, že po výměně jedné měny za druhou v daném kursu lze nakoupit větší koš zboží; pak bude zvýšený zájem o konverzi do druhé měny a ta zdraží (její kurs posílí), takže na trhu měn bude druhá měna zase méně atraktivní. Tak se kurs vrací k paritě kupní síly. Kurs parity kupní síly je dán poměrem cenových hladin (cenové hladiny také měříme na koši zboží). To je statický pohled. Změny kursu a inflace V čase se cenové hladiny mění (dynamický pohled). Jejich změny měříme jako index nebo tempo inflace. Pokud je ve dvou zemích stejné tempo inflace, pak poměr cenových hladin se nemění a tedy ani kupní parita. Roste-li v jedné zemi cenová hladina rychleji, mění se parita kupní síly aby kurs stále odrážel rovnost kupní síly, měna této země se znehodnocuje. Všimněte si: měna se znehodnocuje vnitřně (rostou ceny, platí se více peněz za stejné zboží) a pokud se znehodnocuje rychleji než v jiných zemích, znehodnocuje se měna i navenek - její kurs oslabuje, platí se více peněz i za cizí měny. O kolik se kurs znehodnocuje? O poměr indexů cenových hladin, tzv. inflační diferenciál. Inflační diferenciál měří, o kolik domácí inflace předbíhá zahraniční: I cen dom. I cen zahr. = I dif. kde I cen dom. = index domácí cenové hladiny, I cen zahr. = index zahraniční cenové hladiny a I dif. = index diference. Dejme tomu, že domácí inflace je 8 % a v sousední zemi 3 %. Pak inflační diferenciál bude 1,08 : 1,03 = 1, Výsledek můžeme snadno odhadnout bez počítání jako rozdíl mezi tempem domácí inflace a zahraniční inflace: 8 % - 3 % = 5 %, což se jen nepatrně liší od 4, %. Indexem inflačního diferenciálu pak násobíme kurs (ve tvaru domácí měna/jednotka cizí měny). Např. kurs 25 Kč/1 krát 1, je nový kurs 26,21 Kč/1. Trh měn a obchod se zbožím Obchod mezi zeměmi (ang. trade) je první a hlavní zdroj nabídky měn a poptávky po nich. Podnikatelé, kteří chtějí domácí zboží vyvézt a prodat v zahraničí, potřebují domácí měnu. Přitom je jedno, zda jde o obchodníky z tuzemska nebo obchodníky, kteří přijeli z ciziny. Je také jedno, zda chtějí zboží jen nakoupit, nebo jej sami vyrábějí. Ve všech případech potřebují domácí měnu, jak k nákupu, tak k výrobě. Rozdíl je jen v tom, kdy budou nakupovat domácí měnu - cizinci ji nakoupí před nákupem zboží, domácí podnikatelé ji nakoupí až po úspěšném rpodeji zboží v cizině. Ale tento rozdíl je pro devizový trh irelevantní - v obou případech vznikne poptávka poptávka po domácí měně podložená nabídkou cizí měny. Zapamatujte si pravidlo : Devizové obchody 8

9 Poptávka po domácím zboží za účelem exportu je poptávkou po domácí měně. Je-li objem zboží vyvezeného větší než objem zboží dovezeného, vzniká rozdíl, obchodní saldo, v tomto případě exportní saldo (kladné). V opačné situaci vzniká importní saldo, záporné, též zvané obchodní deficit (i když je termín deficit trochu matoucí). Exportní saldo obchodu způsobuje zvýšený příliv zahraniční měny na domácí měnový trh a zvýšený zájem o domácí měnu, za kterou chtějí exportéři pořídit (koupit nebo vyrobit) tuzemské zboží. Zvýšený zájem způsobuje, že domácí měna posiluje (pro cizince zdražuje). Až dosáhne kurs určité úrovně, bude domácí měna pro obchodníky tak drahá, že export omezí; naopak se vyplatí více dovážet; export a import se vyrovnávají. Zapamatujte si pravidlo : Vyšší zájem o tuzemské zboží znamená vyšší zájem o domácí měnu. Importní saldo obchodu znamená zvýšený zájem o cizí zboží, tedy o cizí měnu, a ta posiluje, takže vůči ní domácí měna oslabuje. Opět dojde až k tomu, že import se stane méně výhodným a export naopak výnosnějším a importní saldo (obchodní deficit) zanikne. Kurs měny na devizovém trhu reaguje na převis poptávky nebo nabídky a pružně likviduje vznikající exportní i importní salda; dlouhodobě udržuje obchod vyrovnaný. Schéma: Devizový trh české koruny (koruna - euro) a zahraniční obchod exportní saldo: vyrovnaný obchod: importní saldo - deficit: Export Import nabídka = poptávka po Kč poptávka po Export nabídka Import poptávka po Export Import nabídka poptávka po kurs Kč posiluje kurs Kč se nemění kurs Kč oslabuje Systém fixních kursů Možnost fixovat kurs centrální bankou: centrální banka (její dealer) intervenuje na trhu tak, že doplňuje poptávku po cizí měně (nákupy cizí měny za domácí měnu) nebo nabídku cizí měny (prodej cizí měny). K tomu využívá svou vlastní zásobu cizí měny - tzv. devizové rezervy. Prodejem cízí měny nebo nákupem cizí měny, ve velkých objemech, dokáže centrální banka posunout tržní kurs podle svých záměrů. Stejně tak dokáže udržet kolísající tržní kurs domácí měny ve velmi úzkém pásmu (i menším než ±1%). Pak mluvíme o fixním kursu. Centrální banka obvykle vyhlásí cílový kurs a fluktuační pásmo, které bude sledovat. Devizové obchody 9

10 Uvědomte si, že centrální banka fixní kurs nenařizuje. Centrální banka působí svými nákupy a prodeji tak, aby se tržní kurs nevychyloval ze zvoleného fluktuačního pásma (koridoru). Tímto způsobem byla (do vzniku eura) fixována (anglicky: pegged) irská měna na britskou a rakouská měna na německou, podobně jako některé další měny menších sousedů na silnější ekonomiky. Smysl fixování kursu domácí měny na jinou měnu je usnadnit vzájemný obchod. Podnikatelé při fixním kursu nepodstupují kursové riziko, mohou plánovat a uzavírat obchody na delší dobu a ve větších objemech. Nevýhoda systému fixního kursu je, že kurs svými pohyby nemůže likvidovat exportní a importní salda. Když po delší dobu přetrvává exportní saldo, centrální banka musí dlouhodobě nakupovat cizí měnu a hromadit ji ve svých rezervách. Domácí měna by posílila, nebýt zásahů centrální banky, ale takto zůstává dlouhodobě podhodnocená. Centrální banka svými nákupy cizí měny za fixní kurs vlastně za této situace připlácí vývozcům a okrádá dovozce. Zvýhodňuje jeden sektor ekonomiky a znevýhodňuje druhý. Dovážené zboží je na domácím trhu dražší. Ale protože ekonomika je propojena mnoha vazbami, deformaci nakonec pociťují všichni, vývozci totiž také musí používat materiály z dovozu, jejich pracovníci nakupují v obchodech zboží z dovozu. Trvá-li déle importní saldo (deficit), centrální banka musí dlouhodobě prodávat cizí měnu ze svých rezerv. Devizové rezervy se ztenčují. Fixní kurs udržuje domácí měnu nadhodnocenou. Centrální banka při intervencích na měnovém trhu jako by připlácí dovozcům a okrádá vývozce. Exportní odvětví se nerozvíjejí, země zaostává v konkurenceschopnosti, devizové rezervy se vyčerpají a obvykle se země dostane do tíživé zadluženosti. Jak hodnotit systém fixního kursu? Výhody převládají, dokud je obchod dlouhodobě zhruba vyrovnaný. Když však vznikne nerovnováha, která přetrvává více let, převládnou nevýhody a je lepší od fixace kursu upustit a vrátit se k plovoucímu kursu. Rekapitulace měnového kursu a obchodu: kurs těžiště kursu exportní saldo importní saldo vliv na saldo zlato v oběhu zlatá parita příliv zlata odliv zlata saldo nezaniká peněžní oběh bez zlata plovoucí parita kupní síly kurs posílí kurs oslabí saldo zanikne fixní určuje CB měna zůstává podhodnocená devizové rezervy CB se hromadí měna zůstává nadhodnocená devizové rezervy CB se vyčerpávají saldo nezaniká Devizové obchody 10

11 Pohyb kapitálu mezi zeměmi Investoři přelévají svůj kapitál mezi zeměmi za účelem nákupu místních aktiv v cílové zemi a dosahování výnosů z nich. Takovýto pohyb kapitálu mezi zeměmi byl umožněn prakticky až do 80. let dvacátého století, do té doby jej zákony jednotlivých zemí téměř vylučovaly. Aktiva sloužící k dosahování výnosů v krátkém horizontu jsou zejména termínové vklady v bankách (v místní měně) a dluhopisy v místní měně. Jiná aktiva - podniky, nemovitosti, pozemky - mají horizont delší a způsoby dosahování výnosů složitější, zde se jimi nebudeme zabývat. Protože kapitál se přelévá v podobě peněz a konkrétní národní měny, prochází devizovým trhem měny cílové země. Kapitál se musí konvertovat do místní měny, aby mohl nakoupit místní aktiva. Poté, když se odčerpávají výnosy do země původu, je nutno je opět konvertovat z místní měny do cizí měny. Pokud investoři svůj kapitál zamýšlejí z dané země stáhnout a investovat v jiné zemi, opět jej přinášejí na měnový trh v domácí měně a žádají za něj některou cizí měnu. Tak se od 80. let na devizových trzích vedle plateb z mezinárodního obchodu objevily peněžní toky z mezinárodního pohybu kapitálu. V mnoha případech nabývají velkých rozměrů a nejednou svým objemem převyšují platby z obchodu. Devizové trhy teď obsluhují dva velké mezinárodní procesy: obchod a investování. Peníze z nich se slévají a tvoří jeden trh. Ilustrujme si to opět na trhu české koruny a eura: Zahraničí Měnový trh české koruny Tuzemsko nabídka = poptávka po Kč příliv kapitálu poptávka po = nabídka Kč odliv kapitálu nabídka = poptávka po Kč export zboží poptávka po = nabídka Kč import zboží Příliv kapitálu posiluje kurs domácí měny. Odliv kapitálu oslabuje kurs domácí měny Zapamatujte si pravidlo : Vyšší poptávka po aktivech dané země je současně vyšší poptávkou po její měně. Devizové obchody 11

12 Co pohání pohyb kapitálu? Úrokový diferenciál Kapitál hledá výhodnější zhodnocení - vyšší výnosy. Hladiny úrokových sazeb v jednotlivých zemích nejsou stejně vysoké. Dejme tomu, že úrokové sazby na roční depozitum v bance jsou v USA kolem 2 % a v Mexiku kolem 9 %. Pak pro amerického investora do depozit je tu úrokový diferenciál: 1,09 / 1,03 = 1,0686 neboli 6,86 % navíc (zjednodušeně: 9 % - 2 % = 7 %) Pro mexického investora naopak: 1,03 / 1,09 = 0,9358 neboli -6,42 % (zjednodušeně: 2 % - 9 % = -7 %) Úrokový diferenciál se vyjadřuje (podobně jako inflační diferenciál) ve zjednodušené formě, jako rozdíl mezi úrokovými sazbami per annum (na určitý termín depozit, např. na 1 měsíc) v sledované měně vůči cizí měně: r dif = r dom r zahr Proč se tedy všichni američtí majitelé úspor nevydají uložit peníze do Mexika? Jsou tu ještě dva ohledy - tzv. riziko země a kursové riziko. Riziko země spočívá v pravděpodobnosti nejakých nestandardních opatření vlády, změn zákonů, poruch trhu a podobně. Riziko kursové je v tom, že během uložení peněz na účtě může dojít k nepříznivé změně kursu, která může nejen vymazat všechny úrokové výnosy, ale i přinést investorovi ztrátu. Na druhé straně kursové riziko také znamená, že příznivá změna kursu může investorovi výrazně zvýšit jeho výnos. Pokud se američtí investoři do Mexika nehrnou, ale občas tam něco přece jen uloží, znamená to, že riziko oceňují dohromady rizikovou přirážkou 6,8 až 7 %. Úrokový diferenciál očištěný o riziko, pokud vychází pozitivní, je teprve tím lákadlem pro příliv kapitálu. Působení centrální banky na příliv kapitálu Centrální banka ovlivňuje úrokové sazby v zemi svou intervencí na mezibankovním trhu rezerv. Dělá to z důvodů působení na konjunkturu v zemi. Ale tím samým nástrojem - změnou úrokových sazeb - může stimulovat příliv nebo odliv kapitálu. Vlastně ani nemá na vybranou - každé zvýšení úrokových sazeb v domácí ekonomice tlumí inflaci, tlumí investice, a na devizovém trhu vyvolává zvýšený zájem investorů o domácí aktiva a tím i příliv kapitálu do země. A naopak, snížení úroků, které má podpořit domácí investice a vést k oživení ekonomiky, současně působí na zahraniční ivestory destimulačně a může vyvolat odliv kapitálu ze země. Leda že by Centrální banka a vláda mohou svou činností významně přispět ke zlepšení vnímání rizika země mezinárodními investory; mohou napomoci snížit rizikovou přirážku v úrokovém diferenciálu. To by naopak zmírnilo destimulační účinek snížených úroků. Dvě dílčí nerovnováhy a celková rovnováha Devizové obchody 12

13 Uvolněním mezinárodního pohybu kapitálu se devizový trh značně rozšířil. Scházejí se na něm měnové toky související s obchodem a měnové toky související s investováním kapitálu. Slévají se a vytvářejí celkovou nabídku domácí měny a celkovou poptávku po domácí měně, z jejich střetu vzniká jeden rovnovážný tržní kurs domácí měny. Za celkovou rovnováhou na devizovém trhu se tak mohou skrývat dvě dílčí nerovnováhy nerovnováha v platbách zahraničního obchodu a přesně opačná nerovnováha v platbách kapitálových. Rovnovážný kurs zajišťuje celkovou rovnováhu, ale už ne dílčí rovnováhy v obou oblastech. Jednou převládne příliv kapitálu nad jeho odlivem, a zároveň stejně velký přebytek dovozu nad vývozem. Jindy zase naopak. Kompenzace importního salda přílivem kapitálu Jsou i země, kde v rámci celkové rovnováhy devizového trhu dlouhodobě trvá kombinace dvou nerovnováh. Např. USA jsou dlouhodobě čistým importérem, tj. více zboží dovážejí než vyvážejí. Přesto je na devizovém trhu rovnováha, protože převis poptávky po devizách z importního salda je kompenzován stejně velkým převisem nabídky deviz z přílivu kapitálu ze světa do USA. Příliv kapitálu kompenzuje (obrazně řečeno financuje ) dodatečné nákupy importovaného zboží. Panuje trvalý zájem o americká aktiva (zejména akcie). V podobné situaci se nacházelo Česko v devadesátých letech minulého a v první dekádě tohoto století. Země byla atraktivní pro investory a dlouho trvající příliv kapitálu umožnil dlouhodobý přebytek importu nad exportem. Kompenzace exportního salda vývozem kapitálu V opačné situaci se nacházejí země, které jsou čistými exportéry zboží např. Německo. Za celkovou rovnováhou devizového trhu trvá převis nabídky deviz z exportu. Ten je odkoupen německými kapitálovými investory a použit na nákup aktiv v zahraničí (např. v USA). Mnoho zemí exportujících ropu má přebytky deviz z exportu, které se mění v kapitálové toky do zahraničí. Novým exportním gigantem světové ekonomiky je Čína a dovedeme si už domyslet sami, jaký je směr kapitálových toků. Intervence centrální banky na devizovém trhu - dvojí zaměření Centrální banka může sledovat dva odlišné cíle, když prodává a nakupuje cizí měny: a) fixní kurs; o něm už byla řeč; b) podpora exportu; banka může plovoucí kurs mírně podhodnocovat tím, že nakupuje na devizovém trhu určitá množství cizí měny (eura) a nabízí za ně domácí měnu (koruny). Kurs koruny se vychýlí směrem k oslabení (více korun za euro) a to je výhodné pro české exportéry. (Vzpomeňte si ale, že jsou při tom poškozováni importéři.) Touto taktikou se proslavila čínská vláda a její centrální Devizové obchody 13

14 banka v relaci k dolaru. Po desetiletí zvýhodňovala čínský export do USA a znevýhodňovala americké zboží na čínském trhu. Na závěr znovu - kurs a parita kupní síly Základem kursu je stále parita kupní síly, ale od ní se kurs odchyluje, i dlouhodobě, za těchto podmínek: a) importní saldo je kompenzováno přílivem kapitálu - kurs nadhodnocený vůči paritě kupní síly, b) exportní saldo kompenzováno vývozem kapitálu - kurs podhodnocený vůči paritě kupní síly, c) centrální banka intervenuje k podpoře exportu - kurs podhodnocený vůči paritě kupní síly. Devizové obchody 14

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Základy mezinárodních financí 4. Devizový trh, subjekty, vztah k devizovému kursu členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu, kotace spotového a forwardového kurzu. Hlavní

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

specialista na devizové operace

specialista na devizové operace zahranič ní mě ny a platby AKCENTA CZ a. s. zajištění proti kurzovým rizikům specialista na devizové operace POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY: Nákup a prodej cizích měn Zahraniční platební styk Zajištění kurzového

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU A ZAHRANIČNÍ OBCHOD DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FOREIGN TRADE JOSEF BRČÁK

VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU A ZAHRANIČNÍ OBCHOD DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FOREIGN TRADE JOSEF BRČÁK VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU A ZAHRANIČNÍ OBCHOD DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FOREIGN TRADE JOSEF BRČÁK Anotace: Příspěvek se zabývá problematikovou měnových kurzů, otázkami zahraničního obchodu a vlivem

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz 9. přednáška Makroekonomie I Peníze a parita kupní síly, měnový kurz Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Definice peněz Historie vzniku peněz Funkce peněz Osnova přednášky Nabídka peněz peněžní

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz Poměr, v němž jsou navzájem směňovány jednotlivé národní a nadnárodní měny = cena jedné měny vyjádřená v měně druhé Měnový pár Měnový trh Tržní měnový

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ

NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ MĚNOVÝ KURZ NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé jedno euro stojí 25 korun 25CZK/EUR Přímý zápis-25czk/eur Nepřímý zápis-0,04eur/czk Valuty-zahraniční

Více

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy Mezinárodní ekonomie Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy 1. Směnné kurzy a devizové trhy 13. kapitola Krugman Obstfeld Základní problémy Směnný kurz umožňuje převést ceny v různých zemích

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy.

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. Devizový kurs definice Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem B. Franklin Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech J.S.Mill

Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem B. Franklin Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech J.S.Mill Struktura: otevřenost ekonomiky a platební bilance nominální a reálný měnový kurz čistý vývoz a reálný kurz úroková parita a parita kupní síly kurzová politika Otevřenost ekonomiky Nikdy žádný národ nebyl

Více