Mezinárodní vědecká konference. Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní vědecká konference. Program"

Transkript

1 Mezinárodní vědecká konference Program

2

3 Rámcový program: :30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference) 14:00 17:30 jednání v sekcích* 18:00-22:00 společenský večer (v místě konání konference) :00-11:30 jednání v sekcích*, ukončení konference 11:30 12:30 oběd (v místě konání konference) Vystoupení max. 10 minut + 5 minut diskuse. K dispozici je dataprojektor. * Od 16:00 17:00 hodin bude přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerální voda, koláčky) a možnost návštěvy čajovny U Poutníka Změna programu vyhrazena.

4 Program aula J1 Zahájení konference prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor, Univerzita Hradec Králové doc. Ing. Václav Janeček, CSc. děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D. vedoucí Katedry ekonomie, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Úvodní referáty prof. Dr. Ing. Jan Frait ČNB, ředitel Samostatný odbor finanční stability REGULACE BANKOVNÍHO SEKTORU: PARAMETRICKÉ ZMĚNY NEBO REVOLUCE? Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová PETROF, spol. s r.o. prezidentka a jednatelka společnosti PETROF - RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové POJEM CENA OBVYKLÁ A JEJÍ VYUŽÍTÍ VE FIREMNÍ PRAXI S VAZBOU NA TRESTNĚPRÁVNÍ RIZIKA

5 Program , 14:00-17:30 Moderují: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.; Ing. Lukáš Režný místnost J12 Zvaný host: Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA Česká národní banka Ředitel pobočky Ostrava 25 LET ČESKÉHO BANKOVNICTVÍ HISTORIE A NOVÉ TRENDY JUDr. Ing. Otakar Schlossbereger, Ph.D. OCHRANA SPOTŘEBITELE V BANKOVNICTVÍ Ing. Mgr. Radim Gottwald THE GDP GROWTH, INDEX GROWTH AND INVESTMENT STRATEGY RETURN Ing. Josef Budik, CSc. VÝVOJ KAPITÁLOVÝCH TRHŮ, MOŽNÁ PŘED NOVOU KRIZÍ Ing. Daniela Pfeiferová; Ing. Ivana Kuchařová; Ing. Milan Ulrich SYSTEMATIZACE SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO Ing. Naďa Blahová, Ph.D. VYBRANÉ NÁSTROJE MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKY Ing. Aneta Tóthová ZADLUŽENOST DOMÁCNOSTÍ ČR Ing. Jan Jonáš, Ph.D.; Ing. Ondřej Komínek NOVÉ TRENDY V BANKOVNICTVÍ A DŮSLEDKY PRO MONETÁRNÍ POLITIKU V ČASE FINANČNÍ KRIZE Ing. Filip Mezera; doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. CASH FLOW MANAGEMENT MODEL OF PAYMENT INSTITUTION ON THE BASIS OF SYSTEM APPROACH Ing. Viliam Vajda, PhD.; Ing. Marek Gróf, PhD; Ing. Pavel Kisela TESTOVANIE AKTIVITY OBCHODNÍKOV NA TRHU FOREX PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZY FUNDAMENTÁLNYCH INFORMÁCIÍ SEKCE 1 AKTUÁLNÍ OTÁZKY BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍCH TRHŮ

6 Program , 14:00-17:30 místnost A3 Moderují: prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.; Ing. Ivan Soukal, Ph.D. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. PODPORA ZAMESTNANOSTI V KONTEXTE REGIONÁLNEHO ROZVOJA doc. Ing. arch. Vladimira Šilhánková, Ph.D.; Bc. Markéta Nichtová VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ doc. Ing. arch. Vladimira Šilhánková, Ph.D.; Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. HODNOCENÍ ROZVOJE REGIONŮ METODAMI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. GEOGRAFICKÁ PŘIJATELNOST STATISTICKÝCH DAT ZA ADMINISTRATIVNÍ REGIONY ČESKA Mgr. Michal Klučiarovský; doc. Ing. Ján Králik, CSc. PRIEMYSELNÁ POLITIKA A JEJ VPLYV NA ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA doc. Ing. Peter Pisár, PhD. MERANIE A HODNOTENIEINOVAČNEJ VÝKONNOSTI A DIMENZIÍ INOVAČNÝCH PROCESOV: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA SAMOSPRÁVNYCH REGIÓNOV NUTS III NA SLOVENSKU PhDr. Roman Vavrek ROZDIELNOSŤ HODNOTENIA OBCÍ NA ÚROVNI OKRESOV A KRAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Petra Applová KUMULATIVNÍ MULTIPLIKACE JAKO TECHNIKA EVALUACE EFEKTIVNOSTI DOPADŮ REGIONÁLNÍ POLITIKY NA STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.; Ing. Zuzana Palová COMPARISON OF SOCIAL DISPARITIES IN SELECTED REGIONS Mgr Bogusław Adam Chmielak ECONOMIC PROGESS AND PROSPERITY IN THE VISEGRÁD GROUP Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. ANALÝZA FAKTORŮ ODOLNOSTI V REGIONECH S ODLIŠNÝM TYPEM EKONOMICKÉ ODOLNOSTI Ing. Martin Sedláček; Mgr. Pavlína Vaisová; Ing. Mgr. Anna Opitz; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. ASSESSMENT TOOLS FOR WORKERS IN R&D INSTITUTIONS Ing. Andrea Vokálová THE INFLUENCE OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE UNEMPLOYMENT RATE Ing. Lukáš Melecký SLACK-BASED MEASURE MODEL FOR CLASSIFYING EFFICIENCY WITHIN EU NUTS 2 REGIONS Ing. Michaela Staníčková THE MAIN COMPETITIVENESS DETERMINANTS OF EU 28 NUTS 2 REGIONS Ing. Pavel Zdražil ÚČINEK REDISTRIBUČNÍHO MECHANISMU NA VÝVOJ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V ČR Ing. Eva Minarčíková REGIONAL DISPARITIES EVALUATION USING ENTROPY AND TOPSIS METHODS SEKCE 2 MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI ROZVOJE REGIONŮ

7 Program , 14:00-17:30 místnost J6 Moderují: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.; Ing. Martina Pásková, Ph.D. Ing. David Mareš, MBA, Ph.D. VÝKONNOST A STABILITA PODNIKŮ V CESTOVNÍM RUCHU Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.; doc. Ing. Antonín Valder, CSc. VYKAZOVÁNÍ ÚČETNÍCH INFORMACÍ A DODRŽENÍ ZÁSAD OPATRNOSTI U ÚČETNÍCH JEDNOTEK CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Jana Kalabisová, Ph.D., doc. Ing. Josef Vlček, CSc., Ing. Stanislava Belešová, Ph.D., Ing. Martina Beránek AKTIVITY ŠEDÉ EKONOMIKY V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH SUBSYSTÉMŮ CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. SOCIAL TOURISM WITH A FOCUS ON DISABLED SENIORS IN THE LIBEREC REGION AS AN OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT OF ECONOMY OF TRAVEL BUREAUS IN THE LIBEREC REGION Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. VZTAH NÁVŠTĚVNÍKŮ DESTINACE K CERTIFIKOVANÝM REGIONÁLNÍM PRODUKTŮM Ing. Martin Maštálka, Ph.D.; Bc. Dagmar Krejčová CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA A MOŽNOSTI VYHODNOCENÍ JEJÍCH DOPADŮ DO ŽIVOTA MĚST A REGIONŮ Ing. Pavla Varvažovská; Ing. Daniela Šálková, Ph.D. SUSTAINABLE CULINARYTOURISM AS A SOURCE OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE REGION Ing. Veronika Žebroková VYBRANÉ ASPEKTY CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D. FINANCOVÁNÍ PRAŽSKÉ SEKCE DUÖAV V 19. STOLETÍ SEKCE 3 EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU

8 Program , 14:00-17:30 Moderují: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.; Ing. Václav Zubr místnost A5 prof. PhDr. Miroslava Szarkova, CSc. IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST AKO VÝSLEDOK PERSONÁLNEHO AUDITU V ORGANIZÁCII doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.; Mgr. Dagmar El - Hmoudová ÚLOHA ORGANIZAČNÍ KULTURY V PROCESU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.; Ing. Alexandra Divincová VÝVOJ CASH MANAGEMENTU V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ RECESE doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar; Ing. Milena Hermannová PROBLEMATIKA KOMBINOVANÝCH NÁKLADŮ V CONTROLLINGU PhD. Věra Strnadová, Ph.D.; Ing. Petr Voborník, Ph.D. VSTUPNÍ ELEKTRONICKÝ PROGRAM PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA FIM UHK Ing. Marie Mikušová, Ph.D. MODELOVÁNÍ VÝVOJE KRIZE V ORGANIZACI Ing. Dana Kubíčková, CSc. KOMPARACE HODNOCENÍ FINANČNÍ STABILITY FIREM V SEGMENTU ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU NA ZÁKLADĚ OHLSONOVA MODELU, MODELU Z-SCORE A MODELU IN05 Ing. Iveta Mackenzie ŘÍZENÍ PODNIKU FÚZÍ & AKVIZICÍ M&A V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY ENTERPRISE MANAGEMENT: MERGERS & ACQUISITIONS (M & A IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES Ing. Jiří Mihola, Bc., CSc.; Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. MANAŽERSKÁ DYNAMICKÁ PRODUKČNÍ FUNKCE Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO INOVAČNÍHO PROCESU Mgr. Pavla Slavickova, Ph.D. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ÚČETNICTVÍ PODNIKŮ A FIREM Ing. Petr Vlček; doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D. LOGISTICKÝ AUDIT NÁKUPU PODNIKU Ing. Petr Blecha DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE V PROJEKTU VIRTUÁLNÍCH EKONOMIK NA PLATFORMĚ ANYLOGIC Ing. Bc. Dagmar Čámská METODY HODNOCENÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI PREDIKČNÍCH MODELŮ FINANČNÍ TÍSNĚ Ing. Pavel Štáfek, DiS. INTERPRETACE ZMĚN POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI REKVALIFIKACÍ Z POHLEDU ÚŘADU PRÁCE ČR JAKO FIRMY PhDr. Erika Seres Huszárik; PhDr. Enikő Dobai Korcsmáros TEORETICKÉ VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH INOVAČNÝCH MOŽNOSTI MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV SEKCE 4 EKONOMIKA A MANAGEMENT FIRMY

9 Program , 09:00-11:30 Moderují: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.; Ing. Václav Zubr místnost A5 RNDr. Jan Lánský, Ph.D.; Ing. Jana Kotěšovcová; Ing. Gabriela Dlasková VYPLNĚNOST POLOŽEK ÚČETNÍCH UZÁVĚREK U AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ PODLE ODVĚTVÍ CZ-NACE Ing. Miloš Maryška, Ph.D.; prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VZTAHY A SOUVISLOSTI MEZI CORPORATE GOVERNANCE, IT GOVERNANCE A ISO/IEC Ing. Pavel Kotyza ANALÝZA ODBYTOVÝCH ORGANIZACÍ PODPOŘENÝCH Z HORIZONTÁLNÍHO PLÁNU ROZVOJE VENKOVA V ČR Ing. Kristina Kabourková; Ing. Daniela Hricová, PhD. INTENZITA ZMĚN PRÁVNÍCH ÚPRAV V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A JEJÍ VLIV NA PRAXI Ing. Jiří Duda, Ph.D. OBLÍBENOST BENEFITŮ U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ RNDr. Jan Lánský, Ph.D.; Ing. David Mareš, Ph.D., MBA STRUKTURA LIKVIDNÍCH POLOŽEK OBĚŽNÝCH AKTIV V ODVĚTVÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Ing. Petr Kolařík; Ing. Jana Tomešová KONCENTRACE PODPORY PODNIKÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE SE ZAMĚŘENÍM NA SUBJEKTY JEJICH ABSORPCE SEKCE 4 EKONOMIKA A MANAGEMENT FIRMY

10 Program , 14:00-17:30 místnost J15 Moderují: Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.; Ing. Majid Ziaei Nafchi Anna Matras-Bolibok, PhD; Piotr Bolibok, PhD INTERNAL DRIVING FORCES OF COLLABORATION ON INNOVATION ACTIVITY doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.; Ing. Vlasta Doležalová, Ing. Monika Březinová, Ph.D. COMMUNICATION WITH EMPLOYEES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROCESS IN SMES doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. PITFALLS OF THE PROPOSAL FOR A NEW LEASE IFRS STANDARD Dr. Grzegorz Zasuwa THE QUALITY OF COMMUNITY INVESTMENT REPORTING BY POLISH COMPANIES dr. Zbigniew Piepiora; prof. dr. hab. Marian Kachniarz, dr. Arkadiusz Babczuk, dr. Paweł Piepiora COUNTERACTING THE NATURAL DISASTERS' EFFECTS IN SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP Ing. Eva Šimková, Ph.D. Mgr. Jaroslav Jackmann, Mgr. Jindřich Holzner MANAGEMENT APPROACHES TOWARDS ENTREPRENEURSHIP IN RURAL TOURISM Ing. Hana Stojanová, Ph.D.; Ing. Petr Račoch TRAINEE PROGRAMMES AS THE WAY OF SCHOOL - WORKING LIFE TRANSITION FOR BUSINESS SCHOOL GRADUATES Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. ECOTOURISM MANAGEMENT - CASE STUDY OF SELECTED DESTINATION OF EUROPE Ing. Pavel Žiaran; Mgr. Andrej Mentel, PhD. ARE MANAGERS HONEST AND MODEST? ANALYSIS OF PREFERENCES OF MANAGERIAL POSITION BY MEANS OF HEXACO PERSONALITY TEST Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.; Ing. Pavla Vondárková; JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN SERVICE ORIENTED ORGANIZATIONS Ing. Sylvie Kotásková; Ing. Radek Kopřiva, Ph.D. MANAGEMENT OF CANDIDACY TO MUNICIPAL COUNCILS BASED ON AN ANALYSIS OF PREFERENTIAL VOTES Ing. Vlasta Doležalová; doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.; doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.; Ing. Monika Březinová, Ph.D. IMPORTANCE AND FUNCTIONALITY OF KEY AREAS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESS IN SME'S SEKCE 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES

11 Program , 09:00 11:30 místnost J15 Moderují: Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.; Ing. Majid Ziaei Nafchi Małgorzata Okręglicka, Ph.D. MANAGEMENT OF FINANCIAL LIQUIDITY IN THE BUSINESS SECTOR IN POLAND Maria Johann, Ph.D. TOURISTS' SATISFACTION WITH THEIR HOLIDAY EXPERIENCE. IMPLICATIONS FOR TOURISM PRODUCT MANAGERS Mgr. Ing. Zdeněk Smutný; Ing. Radim Čermák; Ing. Martin Tománek INTERNAL AND ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF CZECH COMPANIES Przemysław Stodulny, Ph.D. RETAIL DEPOSITS IN THE NEW APPROACH TO BANK LIQUIDITY RISK Ing. Jana Steklá; Ing. Marta Gryčová DIFFERENCES IN LABOUR COSTS IN AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN Ing. Jana Steklá; Ing. Marta Gryčová DIFFERENCES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN SEKCE 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES

12 Program , 14:00-17:30 místnost J3 Moderují: Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.; Ing. Monika Borkovcová Zvaný host: Ing. Roman Klíma Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Oddělení evropských grantů OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR POLSKO REKAPITULACE NOVÝ OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR POLSKO EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI - NOVÁ DIMENZE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Firlej ECONOMIC CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND Andrzej Skibiński, PhD RATIONALE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF SHALE GAS IN POLAND- SELECTED ASPECTS Anna Lemańska-Majdzik, Ph.D. SELECTED ELEMENTS OF MARKETING MIX IN THE OPERATION OF SERVICES COMPANIES ON THE REAL ESTATE MARKET RESULTS OF OWN STUDIES dr Dorota Bednarska-Olejniczak; dr Jarosław Olejniczak PARTICIPATORY BUDGETING AND PARTICIPATION OF YOUNG CITIZENS IN LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES BASED ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF ECONOMY SCHOOLS IN WROCLAW Dr hab. Jacek Pasieczny PROFILES OF COMMUNES SHAPING PROCESSES Dr Maria Zuba-Ciszewska AN IMPACT OF FIXED ASSETS VALUE ON FINANCIAL SAFETY OF MILK COOPERATIVES IN POLAND Małgorzata Just, PhD THE USE OF THE EXTREME VALUE THEORY TO MEASURE THE WHEAT PRICE RISK IN THE EUROPEAN UNION Monika Sipa PhD. DIVERSIFICATION OF INDEXES DETERMINING INNOVATION OF ECONOMIES THE VISEGRÁD GROUP COUNTRIES SEKCE 6 EKONOMIA I ZARZĄDZANIE REGIONÓW I PRZEDSIĘBIORSTW

13 Program , 14:00-17:30 místnost A4 Moderují: doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.; Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.; doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný A HEURISTICS FOR 3PL PROBLEM prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA; PaedDr. Renata Majovská, PhD. COORDINATION IN DYNAMIC SUPPLY NETWORKS BY STELLA SOFTWARE prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. EFFICIENCY ANALYSIS USING MULTI-PERIOD DEA MODELS prof. dr hab. Krzysztof Piasecki DISCOUNTING UNDER IMPACT OF TEMPORAL RISK AVERSION - A CASE OF CONTINUOUS TIME doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. A NOTE ON THE MATRIX CASINO PROBLEM doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.; Mgr. Michal Vrabec, CSc. WHAT ABOUT ESTIMATES OF ELECTION PREFERENCES? doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. CONTRIBUTION OF MATHS EDUCATION TO ECONOMIC DEBVELOPMENT Ing. Barbora Tesařová, Ph.D. REPRODUKČNÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘI TVORBĚ MATEMATICKÝCH MODELŮ POMOCÍ GRAMATICKÉ EVOLUCE Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.; Ing. Jana Kotěšovcová METODIKA ANALÝZY VÝVOJE TRŽEB PRODUKCE Ing. Bruno Ježek, Ph.D.; Mgr. Jan Vaněk, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OPTIMALIZACE ROZMÍSTĚNÍ ZÁKLADEN LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Z HLEDISKA POKRYTÍ ÚZEMÍ A NÁKLADŮ NA PROVOZ Ing. Daniela Hricová, PhD.; Ing. Marek Andrejkovič, PhD. INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE CHANGES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLIC Krzysztof Echaust, Ph.D. CAUSAL DEPENDENCY IN EXTREME RETURNS Ing. Maria Kobzareva BOUNDED FUZZY APPROACH FOR BINARY PORTFOLIO SELECTION PROBLEM Ing. Martina Kuncová, Ph.D.; Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.; Ing. Eliška Kánová SROVNÁNÍ VYBRANÝCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ V ČR Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D. SIMULTÁNNÍ ROVNICE A MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.; Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. METODY DETEKCE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ A JEJICH APLIKACE Ing. Adam Borovička NEW FUZZY WEIGHTS ESTIMATION METHOD SEKCE 7 MATEMATICKÉ MODELY V EKONOMII

14 Program , 09:00 11:30 místnost A4 Moderují: doc. RNDr. Josef Pražák, Ph.D.; Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. NÁVRH A TEST NEPARAMETRICKÉHO OPČNÍHO MODELU Mgr. Ing. Stanislav Tvrz CZECH AND POLISH EXPERIENCE OF THE GREAT RECESSION: DSGE MODEL APPROACH Mgr. Vlastimil Reichel; Ing. Miroslav Hloušek Ph.D. VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS PhDr. Erika Hančovská, PhD.; Ing. Miroslav Lukáč, PhD. TRHOVO ORIENTOVANÝ EARNINGS-AT-RISK V RAFINÉRSKOM ODVETVÍ Ing. Zuzana Palová MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI INTEGROVANÝCH INDIKÁTORŮ NEZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Ing. Václav Šebek VOLATILITA CENY ROPY A PRŮMYSLOVÁ PRODUKCE V ČR Bc. Lenka Franců; Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. THE KUZNETS INVERTED-U HYPOTHESIS SEKCE 7 MATEMATICKÉ MODELY V EKONOMII

15 Program , 14:00-17:30 místnost J13 Moderují: Ing. Tomáš Kala, DrSc. DBA.; Ing. Jiří Ansorge doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. KARIÉRA A VZDELÁVANIE doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.; Michaela Poláková UPLATŇOVANIE TELEPRÁCE (PRÍLEŽITOSTI A HROZBY) PhDr. Josef Kasal, Ph.D. ZPRÁVA O ČESKÉM MANAGEMENTU 25 LET PO SAMETOVÉ REVOLUCI doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.; Ing. Kateřina Kashi VLIV GENERACE Y NA PRÁCI PERSONALISTŮ Ing. Petr Janeček; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. SDÍLENÍ INFOMRACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU Mgr. Peter Mrázik ANALÝZA KULTÚRY Z POHĽADU VYBRANÝCH VEDNÝCH ODBOROV Ing. Eva Šimková, Ph.D.; Bc. Alena Muzikantová; Bc. Martina Kollárovičová VYUŽITÍ ISO-AHOLA MODELU V PRAXI CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Tereza Raszková FINANČNÍ PROBLÉMY JAKO JEDEN Z NEGATIVNÍCH JEVŮ SPOJENÝCH S UVĚZNĚNÍM Ing. Vojtěch Beck VYBRANÉ ASPEKTY PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Andrej Mentel, PhD.; Ing. Pavel Žiaran DOES HEXACO-60 PERSONALITY TEST PREDICT DECISIONS IN DICTATOR GAME? Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. ZNALOST A POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH PŘÍSTPŮ K ŘÍZENÍ VEŘEJNÝMI ORGANIZACEMI Iwona Gorzeń-Mitka, Ph.D. INCORPORATING VELOCITY INTO RISK ANALYSIS Ing. Bc. Michal Ďuriník GAMIFYING KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS Ing. Pavel Žiaran; PhDr. Daniela Hrehová, PhD.; Ing. Katarína Melasová HUMILITY AS A NEW TREND IN LEADERSHIP: SUGGESTION OF AN EMPIRICAL MODEL Ing. Michal Kökörčený, Ph.D. SPECIFIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SERVISNĚ ORIENTOVANÉ ARCHITEKTURY Ing. Zuzana Boučková; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; Mgr. Bohdana Kašparová PR MANAŽER - ROLE, ODBORNOST A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE SEKCE 8 MODERNÍ TRENDY MANAGEMENTU

16 Program , 09:00-11:30 místnost J13 Moderují: doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.; Ing. Jiří Ansorge PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. STRES A ŽIVOTNÍ STYL U ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ Ing. Jonathan Ramos Olivares; prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. REVIEW OF BUSINESS INTELLIGENCE PRINCIPLES IN LARGE, MEDIUM AND SMALL COMPANIES Ing. Jitka Šišková, Ph.D. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ing. Marcela Papalová, PhD. VYUŽITÍ SPACE MATICE VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. NOVÉ TRENDY V OBLASTI BOZP AKO SÚČASŤ PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU Ing. Martin Andrejčák PERSONÁLNY AUDIT Ing. Eva Tomášková, Ph.D.; Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. APPROACH TO EMPLOYEES IN PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONS Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. ANALÝZA A POTENCIÁL VÝVOJE ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Ing. Petr Čížek, M. A. THE ADVANCED ROLE OF SCIENCE PARK IN THE VIRTUAL ENTERPRISE FORMATION PROCESS prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. TÉMATA MODELOVÉHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. PROFESIONALITA ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mgr. Robert Čapek, Ph.D. PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA 4 GENERACI TIME MANAGEMENTU SEKCE 8 MODERNÍ TRENDY MANAGEMENTU

17 Program , 14:00-17:30 před A2 Mgr. Ing. Zdeněk Smutný; Ing. Radim Čermák, Ing. Martin Tománek IINTERNAL AND ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF CZECH COMPANIES Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. TRANSFERS OF STATE ASSETS TO ENTERPRISES THROUGH THE INSTITUTIONAL AND CHRONOLOGICAL PERSPECTIVE Mgr.Peter Špiesz,MBA,MSc.; doc.ing. Vladimír Bureš,Ph.D.,MBA, Ing.Jaroslav Kovárník, Ph.D. SELECTED ASPECTS OF MUTUAL INTERRELATIONSHIP OF CORPORATE CULTURE AND KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATIONS PhDr. Jana Španková, PhD.; Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; Mgr. Monika Gullerová, PhD. REGIONAL DISPARITIES CAUSES AND POSSIBLE SOLUTIONS prof. dr. hab. Marian Kachniarz; Dr. Arkadiusz Babczuk, Dr. Zbigniew Piepiora LOCAL GOVERNMENT CONSOLIDATION THEORY AND PRACTICE Ing. Marcela Kovaľová, Ph.D. PODNIKOVÁ KULTURA A VÝKONNOST PODNIKU Ing. Zdeňka Náglová; Ing. Eliška Vlašicová VLIV DOTACÍ NA EKONOMICKÉ VÝSLEDKY VINAŘSKÝCH PODNIKŮ Ing. Eliška Vlašicová; Ing. Zdeňka Náglová ROZDÍLY V HOSPODAŘENÍ EKOLOGICKÝCH A KONVENČNÍCH VINAŘSKÝCH PODNIKŮ V ČR Ing. Monika Březinová, Ph.D.; Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. GRADE OF FUNCTIONING OF CHOSEN PROCESSES WITHIN SME WITH FOCUS ON SOUTH BOHEMIAN REGION Ing. Jan Mačí VÝVOJ FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ V SOUVISLOSTI S KRIZÍ: ÚVĚR NEBO DLUHOPIS Ing. Markéta Mačí VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST VYBRANÝCH BANKROTNÍCH MODELŮ Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. ZÁKLADNÍ ASPEKTY VYUŽITÍ SIMULACE V PODNIKU Mgr. Bohdana Kašparová; Ing. Zuzana Boučková; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. KOMUNIKACE JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE MANAGEMENTU Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.; Mgr. Růžena Štemberková; Mgr. Linda Lososová; Ing. Pavla Matulová, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. ANALÝZA PATENTOVÉHO PORTFOLIA V ORGANIZACI Ing. Ivica Linderová, PhD. EKONOMICKÉ A SOCIOKULTÚRNE DOPADY SOCIÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŘI SVĚTOVÉ SPORTOVNÍ AKCI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Petr Scholz, DiS. EKONOMICKÉ ASPEKTY UPLATŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU NA PŘÍKLADU HOTELŮ TŘÍDY LUXURY V ČESKÉ REPUBLICE SEKCE 9 POSTERY

18 Program , 14:00-17:30 před A2 Ing. Eliška Jirásková, Ph.D. FACTORS AFFECTING INVESTMENT DECISIONS IN THE CZECH REPUBLIC Karolina Drela, PhD; Aneta Sokół, PhD UNIQUE COMPETENCES OF MANAGERS AS A RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF CONTEMPORARY LABOUR MARKET JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik; JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA ECONOMY AND MANAGEMENT OF CZECH COHESION REGIONS - WHO IS AT BLAME? JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA; JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik SEVERAL IMPACTS OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES FROM A MILLENIUM GENERATION PERSPECTIVE Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. THE INFLOW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INTO THE CZECH REPUBLIC: FOREIGN INVESTORS IN THE ÚSTÍ REGION Mgr. Růžena Štemberková; Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.; Ing. Pavla Matulová, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešova Ph.D.,; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR SELECTED UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC Ph.D. Arkadiusz Babczuk; prof. dr hab. Marian Kachniarz; dr Zbigniew Piepiora CHANGES IN PERSONAL INCOME TAX STRUCTURE AND THE FINANCIAL SITUATION OF LOCAL AUTHORITIES IN POLAND DURING THE PERIOD Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.; Ing. Abdewalid Rouag KOMPARACE BANKOVNÍCH SEKTORŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VELKÉ BRITÁNII Assist. Prof. Veselina Yankova, PhD; Assoc. Prof. Kiril Georgiev, PhD INNOVATION ACTIVITY OF THE DAIRY PROCESSING COMPANIES IN BULGARIA Ing. Václav Zubr VLIV INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ NA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU Ing. Světlana Myslivcová PERSONÁLNÍ MARKETING V PROSTŘEDÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Dušan Masár, PhD. POLITICAL COMMUNICATION SEKCE 9 POSTERY

19 Místo pro Vaše poznámky: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Rokitanského Hradec Králové tel.: stránky konference HED: fim.uhk.cz/hed

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

VIII. mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie

VIII. mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie PROGRAM KONFERENCE 8. 10. září 2010 Horský hotel Excelsior, Horní Lomná Středa 8. 9. 2010 17:00 h Plenární zasedání Slavnostní zahájení Odborné úvodní přednášky Petr Zahradník Milan Žák Čtvrtek 9. 9. 2010

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3

Obsah. Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1. Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 Obsah Převodník Předmluva 1 Úvod: Management 1 Potřeba managementu v dnešní společnosti 3 1. Analýza agendy Agenda analysis 6 2. Analýza externího prostředí External environmental analysis 7 3. Analýza

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří.

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří. BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová BENÁČEK, Jiří. Systém managementu kvality v podniku. Brno, 2011. 110 s. Diplomová BENÁČKOVÁ, Ivana. Management systému

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více