Mezinárodní vědecká konference. Program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní vědecká konference. Program"

Transkript

1 Mezinárodní vědecká konference Program

2

3 Rámcový program: :30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference) 14:00 17:30 jednání v sekcích* 18:00-22:00 společenský večer (v místě konání konference) :00-11:30 jednání v sekcích*, ukončení konference 11:30 12:30 oběd (v místě konání konference) Vystoupení max. 10 minut + 5 minut diskuse. K dispozici je dataprojektor. * Od 16:00 17:00 hodin bude přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerální voda, koláčky) a možnost návštěvy čajovny U Poutníka Změna programu vyhrazena.

4 Program aula J1 Zahájení konference prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor, Univerzita Hradec Králové doc. Ing. Václav Janeček, CSc. děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D. vedoucí Katedry ekonomie, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Úvodní referáty prof. Dr. Ing. Jan Frait ČNB, ředitel Samostatný odbor finanční stability REGULACE BANKOVNÍHO SEKTORU: PARAMETRICKÉ ZMĚNY NEBO REVOLUCE? Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová PETROF, spol. s r.o. prezidentka a jednatelka společnosti PETROF - RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové POJEM CENA OBVYKLÁ A JEJÍ VYUŽÍTÍ VE FIREMNÍ PRAXI S VAZBOU NA TRESTNĚPRÁVNÍ RIZIKA

5 Program , 14:00-17:30 Moderují: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.; Ing. Lukáš Režný místnost J12 Zvaný host: Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA Česká národní banka Ředitel pobočky Ostrava 25 LET ČESKÉHO BANKOVNICTVÍ HISTORIE A NOVÉ TRENDY JUDr. Ing. Otakar Schlossbereger, Ph.D. OCHRANA SPOTŘEBITELE V BANKOVNICTVÍ Ing. Mgr. Radim Gottwald THE GDP GROWTH, INDEX GROWTH AND INVESTMENT STRATEGY RETURN Ing. Josef Budik, CSc. VÝVOJ KAPITÁLOVÝCH TRHŮ, MOŽNÁ PŘED NOVOU KRIZÍ Ing. Daniela Pfeiferová; Ing. Ivana Kuchařová; Ing. Milan Ulrich SYSTEMATIZACE SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO Ing. Naďa Blahová, Ph.D. VYBRANÉ NÁSTROJE MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKY Ing. Aneta Tóthová ZADLUŽENOST DOMÁCNOSTÍ ČR Ing. Jan Jonáš, Ph.D.; Ing. Ondřej Komínek NOVÉ TRENDY V BANKOVNICTVÍ A DŮSLEDKY PRO MONETÁRNÍ POLITIKU V ČASE FINANČNÍ KRIZE Ing. Filip Mezera; doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. CASH FLOW MANAGEMENT MODEL OF PAYMENT INSTITUTION ON THE BASIS OF SYSTEM APPROACH Ing. Viliam Vajda, PhD.; Ing. Marek Gróf, PhD; Ing. Pavel Kisela TESTOVANIE AKTIVITY OBCHODNÍKOV NA TRHU FOREX PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZY FUNDAMENTÁLNYCH INFORMÁCIÍ SEKCE 1 AKTUÁLNÍ OTÁZKY BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍCH TRHŮ

6 Program , 14:00-17:30 místnost A3 Moderují: prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.; Ing. Ivan Soukal, Ph.D. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. PODPORA ZAMESTNANOSTI V KONTEXTE REGIONÁLNEHO ROZVOJA doc. Ing. arch. Vladimira Šilhánková, Ph.D.; Bc. Markéta Nichtová VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ doc. Ing. arch. Vladimira Šilhánková, Ph.D.; Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. HODNOCENÍ ROZVOJE REGIONŮ METODAMI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. GEOGRAFICKÁ PŘIJATELNOST STATISTICKÝCH DAT ZA ADMINISTRATIVNÍ REGIONY ČESKA Mgr. Michal Klučiarovský; doc. Ing. Ján Králik, CSc. PRIEMYSELNÁ POLITIKA A JEJ VPLYV NA ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA doc. Ing. Peter Pisár, PhD. MERANIE A HODNOTENIEINOVAČNEJ VÝKONNOSTI A DIMENZIÍ INOVAČNÝCH PROCESOV: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA SAMOSPRÁVNYCH REGIÓNOV NUTS III NA SLOVENSKU PhDr. Roman Vavrek ROZDIELNOSŤ HODNOTENIA OBCÍ NA ÚROVNI OKRESOV A KRAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Petra Applová KUMULATIVNÍ MULTIPLIKACE JAKO TECHNIKA EVALUACE EFEKTIVNOSTI DOPADŮ REGIONÁLNÍ POLITIKY NA STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.; Ing. Zuzana Palová COMPARISON OF SOCIAL DISPARITIES IN SELECTED REGIONS Mgr Bogusław Adam Chmielak ECONOMIC PROGESS AND PROSPERITY IN THE VISEGRÁD GROUP Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. ANALÝZA FAKTORŮ ODOLNOSTI V REGIONECH S ODLIŠNÝM TYPEM EKONOMICKÉ ODOLNOSTI Ing. Martin Sedláček; Mgr. Pavlína Vaisová; Ing. Mgr. Anna Opitz; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. ASSESSMENT TOOLS FOR WORKERS IN R&D INSTITUTIONS Ing. Andrea Vokálová THE INFLUENCE OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE UNEMPLOYMENT RATE Ing. Lukáš Melecký SLACK-BASED MEASURE MODEL FOR CLASSIFYING EFFICIENCY WITHIN EU NUTS 2 REGIONS Ing. Michaela Staníčková THE MAIN COMPETITIVENESS DETERMINANTS OF EU 28 NUTS 2 REGIONS Ing. Pavel Zdražil ÚČINEK REDISTRIBUČNÍHO MECHANISMU NA VÝVOJ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V ČR Ing. Eva Minarčíková REGIONAL DISPARITIES EVALUATION USING ENTROPY AND TOPSIS METHODS SEKCE 2 MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI ROZVOJE REGIONŮ

7 Program , 14:00-17:30 místnost J6 Moderují: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.; Ing. Martina Pásková, Ph.D. Ing. David Mareš, MBA, Ph.D. VÝKONNOST A STABILITA PODNIKŮ V CESTOVNÍM RUCHU Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.; doc. Ing. Antonín Valder, CSc. VYKAZOVÁNÍ ÚČETNÍCH INFORMACÍ A DODRŽENÍ ZÁSAD OPATRNOSTI U ÚČETNÍCH JEDNOTEK CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Jana Kalabisová, Ph.D., doc. Ing. Josef Vlček, CSc., Ing. Stanislava Belešová, Ph.D., Ing. Martina Beránek AKTIVITY ŠEDÉ EKONOMIKY V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH SUBSYSTÉMŮ CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. SOCIAL TOURISM WITH A FOCUS ON DISABLED SENIORS IN THE LIBEREC REGION AS AN OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT OF ECONOMY OF TRAVEL BUREAUS IN THE LIBEREC REGION Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. VZTAH NÁVŠTĚVNÍKŮ DESTINACE K CERTIFIKOVANÝM REGIONÁLNÍM PRODUKTŮM Ing. Martin Maštálka, Ph.D.; Bc. Dagmar Krejčová CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA A MOŽNOSTI VYHODNOCENÍ JEJÍCH DOPADŮ DO ŽIVOTA MĚST A REGIONŮ Ing. Pavla Varvažovská; Ing. Daniela Šálková, Ph.D. SUSTAINABLE CULINARYTOURISM AS A SOURCE OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE REGION Ing. Veronika Žebroková VYBRANÉ ASPEKTY CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D. FINANCOVÁNÍ PRAŽSKÉ SEKCE DUÖAV V 19. STOLETÍ SEKCE 3 EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU

8 Program , 14:00-17:30 Moderují: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.; Ing. Václav Zubr místnost A5 prof. PhDr. Miroslava Szarkova, CSc. IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST AKO VÝSLEDOK PERSONÁLNEHO AUDITU V ORGANIZÁCII doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.; Mgr. Dagmar El - Hmoudová ÚLOHA ORGANIZAČNÍ KULTURY V PROCESU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.; Ing. Alexandra Divincová VÝVOJ CASH MANAGEMENTU V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ RECESE doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar; Ing. Milena Hermannová PROBLEMATIKA KOMBINOVANÝCH NÁKLADŮ V CONTROLLINGU PhD. Věra Strnadová, Ph.D.; Ing. Petr Voborník, Ph.D. VSTUPNÍ ELEKTRONICKÝ PROGRAM PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA FIM UHK Ing. Marie Mikušová, Ph.D. MODELOVÁNÍ VÝVOJE KRIZE V ORGANIZACI Ing. Dana Kubíčková, CSc. KOMPARACE HODNOCENÍ FINANČNÍ STABILITY FIREM V SEGMENTU ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU NA ZÁKLADĚ OHLSONOVA MODELU, MODELU Z-SCORE A MODELU IN05 Ing. Iveta Mackenzie ŘÍZENÍ PODNIKU FÚZÍ & AKVIZICÍ M&A V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY ENTERPRISE MANAGEMENT: MERGERS & ACQUISITIONS (M & A IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES Ing. Jiří Mihola, Bc., CSc.; Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. MANAŽERSKÁ DYNAMICKÁ PRODUKČNÍ FUNKCE Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO INOVAČNÍHO PROCESU Mgr. Pavla Slavickova, Ph.D. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ÚČETNICTVÍ PODNIKŮ A FIREM Ing. Petr Vlček; doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D. LOGISTICKÝ AUDIT NÁKUPU PODNIKU Ing. Petr Blecha DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE V PROJEKTU VIRTUÁLNÍCH EKONOMIK NA PLATFORMĚ ANYLOGIC Ing. Bc. Dagmar Čámská METODY HODNOCENÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI PREDIKČNÍCH MODELŮ FINANČNÍ TÍSNĚ Ing. Pavel Štáfek, DiS. INTERPRETACE ZMĚN POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI REKVALIFIKACÍ Z POHLEDU ÚŘADU PRÁCE ČR JAKO FIRMY PhDr. Erika Seres Huszárik; PhDr. Enikő Dobai Korcsmáros TEORETICKÉ VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH INOVAČNÝCH MOŽNOSTI MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV SEKCE 4 EKONOMIKA A MANAGEMENT FIRMY

9 Program , 09:00-11:30 Moderují: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.; Ing. Václav Zubr místnost A5 RNDr. Jan Lánský, Ph.D.; Ing. Jana Kotěšovcová; Ing. Gabriela Dlasková VYPLNĚNOST POLOŽEK ÚČETNÍCH UZÁVĚREK U AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ PODLE ODVĚTVÍ CZ-NACE Ing. Miloš Maryška, Ph.D.; prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VZTAHY A SOUVISLOSTI MEZI CORPORATE GOVERNANCE, IT GOVERNANCE A ISO/IEC Ing. Pavel Kotyza ANALÝZA ODBYTOVÝCH ORGANIZACÍ PODPOŘENÝCH Z HORIZONTÁLNÍHO PLÁNU ROZVOJE VENKOVA V ČR Ing. Kristina Kabourková; Ing. Daniela Hricová, PhD. INTENZITA ZMĚN PRÁVNÍCH ÚPRAV V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A JEJÍ VLIV NA PRAXI Ing. Jiří Duda, Ph.D. OBLÍBENOST BENEFITŮ U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ RNDr. Jan Lánský, Ph.D.; Ing. David Mareš, Ph.D., MBA STRUKTURA LIKVIDNÍCH POLOŽEK OBĚŽNÝCH AKTIV V ODVĚTVÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Ing. Petr Kolařík; Ing. Jana Tomešová KONCENTRACE PODPORY PODNIKÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE SE ZAMĚŘENÍM NA SUBJEKTY JEJICH ABSORPCE SEKCE 4 EKONOMIKA A MANAGEMENT FIRMY

10 Program , 14:00-17:30 místnost J15 Moderují: Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.; Ing. Majid Ziaei Nafchi Anna Matras-Bolibok, PhD; Piotr Bolibok, PhD INTERNAL DRIVING FORCES OF COLLABORATION ON INNOVATION ACTIVITY doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.; Ing. Vlasta Doležalová, Ing. Monika Březinová, Ph.D. COMMUNICATION WITH EMPLOYEES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROCESS IN SMES doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. PITFALLS OF THE PROPOSAL FOR A NEW LEASE IFRS STANDARD Dr. Grzegorz Zasuwa THE QUALITY OF COMMUNITY INVESTMENT REPORTING BY POLISH COMPANIES dr. Zbigniew Piepiora; prof. dr. hab. Marian Kachniarz, dr. Arkadiusz Babczuk, dr. Paweł Piepiora COUNTERACTING THE NATURAL DISASTERS' EFFECTS IN SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP Ing. Eva Šimková, Ph.D. Mgr. Jaroslav Jackmann, Mgr. Jindřich Holzner MANAGEMENT APPROACHES TOWARDS ENTREPRENEURSHIP IN RURAL TOURISM Ing. Hana Stojanová, Ph.D.; Ing. Petr Račoch TRAINEE PROGRAMMES AS THE WAY OF SCHOOL - WORKING LIFE TRANSITION FOR BUSINESS SCHOOL GRADUATES Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. ECOTOURISM MANAGEMENT - CASE STUDY OF SELECTED DESTINATION OF EUROPE Ing. Pavel Žiaran; Mgr. Andrej Mentel, PhD. ARE MANAGERS HONEST AND MODEST? ANALYSIS OF PREFERENCES OF MANAGERIAL POSITION BY MEANS OF HEXACO PERSONALITY TEST Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.; Ing. Pavla Vondárková; JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN SERVICE ORIENTED ORGANIZATIONS Ing. Sylvie Kotásková; Ing. Radek Kopřiva, Ph.D. MANAGEMENT OF CANDIDACY TO MUNICIPAL COUNCILS BASED ON AN ANALYSIS OF PREFERENTIAL VOTES Ing. Vlasta Doležalová; doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.; doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.; Ing. Monika Březinová, Ph.D. IMPORTANCE AND FUNCTIONALITY OF KEY AREAS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESS IN SME'S SEKCE 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES

11 Program , 09:00 11:30 místnost J15 Moderují: Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.; Ing. Majid Ziaei Nafchi Małgorzata Okręglicka, Ph.D. MANAGEMENT OF FINANCIAL LIQUIDITY IN THE BUSINESS SECTOR IN POLAND Maria Johann, Ph.D. TOURISTS' SATISFACTION WITH THEIR HOLIDAY EXPERIENCE. IMPLICATIONS FOR TOURISM PRODUCT MANAGERS Mgr. Ing. Zdeněk Smutný; Ing. Radim Čermák; Ing. Martin Tománek INTERNAL AND ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF CZECH COMPANIES Przemysław Stodulny, Ph.D. RETAIL DEPOSITS IN THE NEW APPROACH TO BANK LIQUIDITY RISK Ing. Jana Steklá; Ing. Marta Gryčová DIFFERENCES IN LABOUR COSTS IN AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN Ing. Jana Steklá; Ing. Marta Gryčová DIFFERENCES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN SEKCE 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES

12 Program , 14:00-17:30 místnost J3 Moderují: Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.; Ing. Monika Borkovcová Zvaný host: Ing. Roman Klíma Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Oddělení evropských grantů OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR POLSKO REKAPITULACE NOVÝ OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR POLSKO EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI - NOVÁ DIMENZE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Firlej ECONOMIC CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND Andrzej Skibiński, PhD RATIONALE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF SHALE GAS IN POLAND- SELECTED ASPECTS Anna Lemańska-Majdzik, Ph.D. SELECTED ELEMENTS OF MARKETING MIX IN THE OPERATION OF SERVICES COMPANIES ON THE REAL ESTATE MARKET RESULTS OF OWN STUDIES dr Dorota Bednarska-Olejniczak; dr Jarosław Olejniczak PARTICIPATORY BUDGETING AND PARTICIPATION OF YOUNG CITIZENS IN LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES BASED ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF ECONOMY SCHOOLS IN WROCLAW Dr hab. Jacek Pasieczny PROFILES OF COMMUNES SHAPING PROCESSES Dr Maria Zuba-Ciszewska AN IMPACT OF FIXED ASSETS VALUE ON FINANCIAL SAFETY OF MILK COOPERATIVES IN POLAND Małgorzata Just, PhD THE USE OF THE EXTREME VALUE THEORY TO MEASURE THE WHEAT PRICE RISK IN THE EUROPEAN UNION Monika Sipa PhD. DIVERSIFICATION OF INDEXES DETERMINING INNOVATION OF ECONOMIES THE VISEGRÁD GROUP COUNTRIES SEKCE 6 EKONOMIA I ZARZĄDZANIE REGIONÓW I PRZEDSIĘBIORSTW

13 Program , 14:00-17:30 místnost A4 Moderují: doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.; Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.; doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný A HEURISTICS FOR 3PL PROBLEM prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA; PaedDr. Renata Majovská, PhD. COORDINATION IN DYNAMIC SUPPLY NETWORKS BY STELLA SOFTWARE prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. EFFICIENCY ANALYSIS USING MULTI-PERIOD DEA MODELS prof. dr hab. Krzysztof Piasecki DISCOUNTING UNDER IMPACT OF TEMPORAL RISK AVERSION - A CASE OF CONTINUOUS TIME doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. A NOTE ON THE MATRIX CASINO PROBLEM doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.; Mgr. Michal Vrabec, CSc. WHAT ABOUT ESTIMATES OF ELECTION PREFERENCES? doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. CONTRIBUTION OF MATHS EDUCATION TO ECONOMIC DEBVELOPMENT Ing. Barbora Tesařová, Ph.D. REPRODUKČNÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘI TVORBĚ MATEMATICKÝCH MODELŮ POMOCÍ GRAMATICKÉ EVOLUCE Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.; Ing. Jana Kotěšovcová METODIKA ANALÝZY VÝVOJE TRŽEB PRODUKCE Ing. Bruno Ježek, Ph.D.; Mgr. Jan Vaněk, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OPTIMALIZACE ROZMÍSTĚNÍ ZÁKLADEN LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Z HLEDISKA POKRYTÍ ÚZEMÍ A NÁKLADŮ NA PROVOZ Ing. Daniela Hricová, PhD.; Ing. Marek Andrejkovič, PhD. INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE CHANGES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLIC Krzysztof Echaust, Ph.D. CAUSAL DEPENDENCY IN EXTREME RETURNS Ing. Maria Kobzareva BOUNDED FUZZY APPROACH FOR BINARY PORTFOLIO SELECTION PROBLEM Ing. Martina Kuncová, Ph.D.; Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.; Ing. Eliška Kánová SROVNÁNÍ VYBRANÝCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ V ČR Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D. SIMULTÁNNÍ ROVNICE A MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.; Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. METODY DETEKCE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ A JEJICH APLIKACE Ing. Adam Borovička NEW FUZZY WEIGHTS ESTIMATION METHOD SEKCE 7 MATEMATICKÉ MODELY V EKONOMII

14 Program , 09:00 11:30 místnost A4 Moderují: doc. RNDr. Josef Pražák, Ph.D.; Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. NÁVRH A TEST NEPARAMETRICKÉHO OPČNÍHO MODELU Mgr. Ing. Stanislav Tvrz CZECH AND POLISH EXPERIENCE OF THE GREAT RECESSION: DSGE MODEL APPROACH Mgr. Vlastimil Reichel; Ing. Miroslav Hloušek Ph.D. VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS PhDr. Erika Hančovská, PhD.; Ing. Miroslav Lukáč, PhD. TRHOVO ORIENTOVANÝ EARNINGS-AT-RISK V RAFINÉRSKOM ODVETVÍ Ing. Zuzana Palová MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI INTEGROVANÝCH INDIKÁTORŮ NEZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Ing. Václav Šebek VOLATILITA CENY ROPY A PRŮMYSLOVÁ PRODUKCE V ČR Bc. Lenka Franců; Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. THE KUZNETS INVERTED-U HYPOTHESIS SEKCE 7 MATEMATICKÉ MODELY V EKONOMII

15 Program , 14:00-17:30 místnost J13 Moderují: Ing. Tomáš Kala, DrSc. DBA.; Ing. Jiří Ansorge doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. KARIÉRA A VZDELÁVANIE doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.; Michaela Poláková UPLATŇOVANIE TELEPRÁCE (PRÍLEŽITOSTI A HROZBY) PhDr. Josef Kasal, Ph.D. ZPRÁVA O ČESKÉM MANAGEMENTU 25 LET PO SAMETOVÉ REVOLUCI doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.; Ing. Kateřina Kashi VLIV GENERACE Y NA PRÁCI PERSONALISTŮ Ing. Petr Janeček; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. SDÍLENÍ INFOMRACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU Mgr. Peter Mrázik ANALÝZA KULTÚRY Z POHĽADU VYBRANÝCH VEDNÝCH ODBOROV Ing. Eva Šimková, Ph.D.; Bc. Alena Muzikantová; Bc. Martina Kollárovičová VYUŽITÍ ISO-AHOLA MODELU V PRAXI CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Tereza Raszková FINANČNÍ PROBLÉMY JAKO JEDEN Z NEGATIVNÍCH JEVŮ SPOJENÝCH S UVĚZNĚNÍM Ing. Vojtěch Beck VYBRANÉ ASPEKTY PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Andrej Mentel, PhD.; Ing. Pavel Žiaran DOES HEXACO-60 PERSONALITY TEST PREDICT DECISIONS IN DICTATOR GAME? Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. ZNALOST A POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH PŘÍSTPŮ K ŘÍZENÍ VEŘEJNÝMI ORGANIZACEMI Iwona Gorzeń-Mitka, Ph.D. INCORPORATING VELOCITY INTO RISK ANALYSIS Ing. Bc. Michal Ďuriník GAMIFYING KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS Ing. Pavel Žiaran; PhDr. Daniela Hrehová, PhD.; Ing. Katarína Melasová HUMILITY AS A NEW TREND IN LEADERSHIP: SUGGESTION OF AN EMPIRICAL MODEL Ing. Michal Kökörčený, Ph.D. SPECIFIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SERVISNĚ ORIENTOVANÉ ARCHITEKTURY Ing. Zuzana Boučková; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; Mgr. Bohdana Kašparová PR MANAŽER - ROLE, ODBORNOST A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE SEKCE 8 MODERNÍ TRENDY MANAGEMENTU

16 Program , 09:00-11:30 místnost J13 Moderují: doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.; Ing. Jiří Ansorge PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. STRES A ŽIVOTNÍ STYL U ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ Ing. Jonathan Ramos Olivares; prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. REVIEW OF BUSINESS INTELLIGENCE PRINCIPLES IN LARGE, MEDIUM AND SMALL COMPANIES Ing. Jitka Šišková, Ph.D. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ing. Marcela Papalová, PhD. VYUŽITÍ SPACE MATICE VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. NOVÉ TRENDY V OBLASTI BOZP AKO SÚČASŤ PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU Ing. Martin Andrejčák PERSONÁLNY AUDIT Ing. Eva Tomášková, Ph.D.; Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. APPROACH TO EMPLOYEES IN PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONS Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. ANALÝZA A POTENCIÁL VÝVOJE ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Ing. Petr Čížek, M. A. THE ADVANCED ROLE OF SCIENCE PARK IN THE VIRTUAL ENTERPRISE FORMATION PROCESS prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. TÉMATA MODELOVÉHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. PROFESIONALITA ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mgr. Robert Čapek, Ph.D. PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA 4 GENERACI TIME MANAGEMENTU SEKCE 8 MODERNÍ TRENDY MANAGEMENTU

17 Program , 14:00-17:30 před A2 Mgr. Ing. Zdeněk Smutný; Ing. Radim Čermák, Ing. Martin Tománek IINTERNAL AND ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF CZECH COMPANIES Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. TRANSFERS OF STATE ASSETS TO ENTERPRISES THROUGH THE INSTITUTIONAL AND CHRONOLOGICAL PERSPECTIVE Mgr.Peter Špiesz,MBA,MSc.; doc.ing. Vladimír Bureš,Ph.D.,MBA, Ing.Jaroslav Kovárník, Ph.D. SELECTED ASPECTS OF MUTUAL INTERRELATIONSHIP OF CORPORATE CULTURE AND KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATIONS PhDr. Jana Španková, PhD.; Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; Mgr. Monika Gullerová, PhD. REGIONAL DISPARITIES CAUSES AND POSSIBLE SOLUTIONS prof. dr. hab. Marian Kachniarz; Dr. Arkadiusz Babczuk, Dr. Zbigniew Piepiora LOCAL GOVERNMENT CONSOLIDATION THEORY AND PRACTICE Ing. Marcela Kovaľová, Ph.D. PODNIKOVÁ KULTURA A VÝKONNOST PODNIKU Ing. Zdeňka Náglová; Ing. Eliška Vlašicová VLIV DOTACÍ NA EKONOMICKÉ VÝSLEDKY VINAŘSKÝCH PODNIKŮ Ing. Eliška Vlašicová; Ing. Zdeňka Náglová ROZDÍLY V HOSPODAŘENÍ EKOLOGICKÝCH A KONVENČNÍCH VINAŘSKÝCH PODNIKŮ V ČR Ing. Monika Březinová, Ph.D.; Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. GRADE OF FUNCTIONING OF CHOSEN PROCESSES WITHIN SME WITH FOCUS ON SOUTH BOHEMIAN REGION Ing. Jan Mačí VÝVOJ FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ V SOUVISLOSTI S KRIZÍ: ÚVĚR NEBO DLUHOPIS Ing. Markéta Mačí VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST VYBRANÝCH BANKROTNÍCH MODELŮ Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. ZÁKLADNÍ ASPEKTY VYUŽITÍ SIMULACE V PODNIKU Mgr. Bohdana Kašparová; Ing. Zuzana Boučková; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. KOMUNIKACE JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE MANAGEMENTU Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.; Mgr. Růžena Štemberková; Mgr. Linda Lososová; Ing. Pavla Matulová, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. ANALÝZA PATENTOVÉHO PORTFOLIA V ORGANIZACI Ing. Ivica Linderová, PhD. EKONOMICKÉ A SOCIOKULTÚRNE DOPADY SOCIÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŘI SVĚTOVÉ SPORTOVNÍ AKCI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Petr Scholz, DiS. EKONOMICKÉ ASPEKTY UPLATŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU NA PŘÍKLADU HOTELŮ TŘÍDY LUXURY V ČESKÉ REPUBLICE SEKCE 9 POSTERY

18 Program , 14:00-17:30 před A2 Ing. Eliška Jirásková, Ph.D. FACTORS AFFECTING INVESTMENT DECISIONS IN THE CZECH REPUBLIC Karolina Drela, PhD; Aneta Sokół, PhD UNIQUE COMPETENCES OF MANAGERS AS A RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF CONTEMPORARY LABOUR MARKET JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik; JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA ECONOMY AND MANAGEMENT OF CZECH COHESION REGIONS - WHO IS AT BLAME? JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA; JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik SEVERAL IMPACTS OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES FROM A MILLENIUM GENERATION PERSPECTIVE Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. THE INFLOW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INTO THE CZECH REPUBLIC: FOREIGN INVESTORS IN THE ÚSTÍ REGION Mgr. Růžena Štemberková; Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.; Ing. Pavla Matulová, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešova Ph.D.,; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR SELECTED UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC Ph.D. Arkadiusz Babczuk; prof. dr hab. Marian Kachniarz; dr Zbigniew Piepiora CHANGES IN PERSONAL INCOME TAX STRUCTURE AND THE FINANCIAL SITUATION OF LOCAL AUTHORITIES IN POLAND DURING THE PERIOD Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.; Ing. Abdewalid Rouag KOMPARACE BANKOVNÍCH SEKTORŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VELKÉ BRITÁNII Assist. Prof. Veselina Yankova, PhD; Assoc. Prof. Kiril Georgiev, PhD INNOVATION ACTIVITY OF THE DAIRY PROCESSING COMPANIES IN BULGARIA Ing. Václav Zubr VLIV INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ NA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU Ing. Světlana Myslivcová PERSONÁLNÍ MARKETING V PROSTŘEDÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Dušan Masár, PhD. POLITICAL COMMUNICATION SEKCE 9 POSTERY

19 Místo pro Vaše poznámky: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Rokitanského Hradec Králové tel.: stránky konference HED: fim.uhk.cz/hed

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 STRATEGIE ROZVOJE REGIONŮ A STÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ 5. A 6. ÚNORA 2008 SBORNÍK ABSTRAKTŮ HRADEC

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

Hradecké ekonomické dny 2011

Hradecké ekonomické dny 2011 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2011 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 1. a 2. února 2011 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus 2011

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ HRADEC KRÁLOVÉ 6. A 7. ÚNORA 2007 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HRADEC

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC March 7 8, 2013 Place: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, Zemědělská 1, Block Q, Plenary Room Q01 Thursday,

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Hradecké ekonomické dny 2012

Hradecké ekonomické dny 2012 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2012 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 31. ledna a 1. února 2012 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 FINANCOVÁNÍ NEVÝROBNÍ SFÉRY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ HRADEC KRÁLOVÉ 1. A 2. ÚNORA

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Přehled článků Littera Scripta 2008 2011

Přehled článků Littera Scripta 2008 2011 Přehled článků Littera Scripta 2008 2011 Název článku (autoři) sekce časopisu; ročník, číslo, stránky, klíčová slova A A Political Economy of Spinozas Ethics: Possession and Love (Ryndová Jitka) - Humanitní

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová 1 ABC praktické personalistiky Josef Koubek 2 ABC práva ES Informační centrum EU 3 (ABC) práva evropských společenství Evropská komise 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele Eva Fišerová, Rostislav

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí XX. ročník mezinárodní odborné konference tento ročník konference se pořádá pod záš tou ministra

Více

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development VI 30 Years After the Schengen Agreement - Europe without Borders 26th 27th March 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Under the patronage of the Governor

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый научный журнал для общественных наук VYSOKÁ

Více

Hradecké ekonomické dny 2010

Hradecké ekonomické dny 2010 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2010 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 2. a 3. února 2010 Sborník příspěvků Díl

Více

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Brno GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Brno, September 3, 2012 Organizační výbor Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. RNDr. Karel Kirchner,

Více