Mezinárodní vědecká konference. Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní vědecká konference. Program"

Transkript

1 Mezinárodní vědecká konference Program

2

3 Rámcový program: :30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference) 14:00 17:30 jednání v sekcích* 18:00-22:00 společenský večer (v místě konání konference) :00-11:30 jednání v sekcích*, ukončení konference 11:30 12:30 oběd (v místě konání konference) Vystoupení max. 10 minut + 5 minut diskuse. K dispozici je dataprojektor. * Od 16:00 17:00 hodin bude přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerální voda, koláčky) a možnost návštěvy čajovny U Poutníka Změna programu vyhrazena.

4 Program aula J1 Zahájení konference prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor, Univerzita Hradec Králové doc. Ing. Václav Janeček, CSc. děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D. vedoucí Katedry ekonomie, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Úvodní referáty prof. Dr. Ing. Jan Frait ČNB, ředitel Samostatný odbor finanční stability REGULACE BANKOVNÍHO SEKTORU: PARAMETRICKÉ ZMĚNY NEBO REVOLUCE? Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová PETROF, spol. s r.o. prezidentka a jednatelka společnosti PETROF - RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. Katedra managementu, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové POJEM CENA OBVYKLÁ A JEJÍ VYUŽÍTÍ VE FIREMNÍ PRAXI S VAZBOU NA TRESTNĚPRÁVNÍ RIZIKA

5 Program , 14:00-17:30 Moderují: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.; Ing. Lukáš Režný místnost J12 Zvaný host: Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA Česká národní banka Ředitel pobočky Ostrava 25 LET ČESKÉHO BANKOVNICTVÍ HISTORIE A NOVÉ TRENDY JUDr. Ing. Otakar Schlossbereger, Ph.D. OCHRANA SPOTŘEBITELE V BANKOVNICTVÍ Ing. Mgr. Radim Gottwald THE GDP GROWTH, INDEX GROWTH AND INVESTMENT STRATEGY RETURN Ing. Josef Budik, CSc. VÝVOJ KAPITÁLOVÝCH TRHŮ, MOŽNÁ PŘED NOVOU KRIZÍ Ing. Daniela Pfeiferová; Ing. Ivana Kuchařová; Ing. Milan Ulrich SYSTEMATIZACE SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO Ing. Naďa Blahová, Ph.D. VYBRANÉ NÁSTROJE MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITIKY Ing. Aneta Tóthová ZADLUŽENOST DOMÁCNOSTÍ ČR Ing. Jan Jonáš, Ph.D.; Ing. Ondřej Komínek NOVÉ TRENDY V BANKOVNICTVÍ A DŮSLEDKY PRO MONETÁRNÍ POLITIKU V ČASE FINANČNÍ KRIZE Ing. Filip Mezera; doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. CASH FLOW MANAGEMENT MODEL OF PAYMENT INSTITUTION ON THE BASIS OF SYSTEM APPROACH Ing. Viliam Vajda, PhD.; Ing. Marek Gróf, PhD; Ing. Pavel Kisela TESTOVANIE AKTIVITY OBCHODNÍKOV NA TRHU FOREX PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZY FUNDAMENTÁLNYCH INFORMÁCIÍ SEKCE 1 AKTUÁLNÍ OTÁZKY BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍCH TRHŮ

6 Program , 14:00-17:30 místnost A3 Moderují: prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.; Ing. Ivan Soukal, Ph.D. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. PODPORA ZAMESTNANOSTI V KONTEXTE REGIONÁLNEHO ROZVOJA doc. Ing. arch. Vladimira Šilhánková, Ph.D.; Bc. Markéta Nichtová VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ doc. Ing. arch. Vladimira Šilhánková, Ph.D.; Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. HODNOCENÍ ROZVOJE REGIONŮ METODAMI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. GEOGRAFICKÁ PŘIJATELNOST STATISTICKÝCH DAT ZA ADMINISTRATIVNÍ REGIONY ČESKA Mgr. Michal Klučiarovský; doc. Ing. Ján Králik, CSc. PRIEMYSELNÁ POLITIKA A JEJ VPLYV NA ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA doc. Ing. Peter Pisár, PhD. MERANIE A HODNOTENIEINOVAČNEJ VÝKONNOSTI A DIMENZIÍ INOVAČNÝCH PROCESOV: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA SAMOSPRÁVNYCH REGIÓNOV NUTS III NA SLOVENSKU PhDr. Roman Vavrek ROZDIELNOSŤ HODNOTENIA OBCÍ NA ÚROVNI OKRESOV A KRAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Ing. Petra Applová KUMULATIVNÍ MULTIPLIKACE JAKO TECHNIKA EVALUACE EFEKTIVNOSTI DOPADŮ REGIONÁLNÍ POLITIKY NA STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.; Ing. Zuzana Palová COMPARISON OF SOCIAL DISPARITIES IN SELECTED REGIONS Mgr Bogusław Adam Chmielak ECONOMIC PROGESS AND PROSPERITY IN THE VISEGRÁD GROUP Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. ANALÝZA FAKTORŮ ODOLNOSTI V REGIONECH S ODLIŠNÝM TYPEM EKONOMICKÉ ODOLNOSTI Ing. Martin Sedláček; Mgr. Pavlína Vaisová; Ing. Mgr. Anna Opitz; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. ASSESSMENT TOOLS FOR WORKERS IN R&D INSTITUTIONS Ing. Andrea Vokálová THE INFLUENCE OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE UNEMPLOYMENT RATE Ing. Lukáš Melecký SLACK-BASED MEASURE MODEL FOR CLASSIFYING EFFICIENCY WITHIN EU NUTS 2 REGIONS Ing. Michaela Staníčková THE MAIN COMPETITIVENESS DETERMINANTS OF EU 28 NUTS 2 REGIONS Ing. Pavel Zdražil ÚČINEK REDISTRIBUČNÍHO MECHANISMU NA VÝVOJ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V ČR Ing. Eva Minarčíková REGIONAL DISPARITIES EVALUATION USING ENTROPY AND TOPSIS METHODS SEKCE 2 MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI ROZVOJE REGIONŮ

7 Program , 14:00-17:30 místnost J6 Moderují: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.; Ing. Martina Pásková, Ph.D. Ing. David Mareš, MBA, Ph.D. VÝKONNOST A STABILITA PODNIKŮ V CESTOVNÍM RUCHU Ing. Enikő Lőrinczová, Ph.D.; doc. Ing. Antonín Valder, CSc. VYKAZOVÁNÍ ÚČETNÍCH INFORMACÍ A DODRŽENÍ ZÁSAD OPATRNOSTI U ÚČETNÍCH JEDNOTEK CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Jana Kalabisová, Ph.D., doc. Ing. Josef Vlček, CSc., Ing. Stanislava Belešová, Ph.D., Ing. Martina Beránek AKTIVITY ŠEDÉ EKONOMIKY V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH SUBSYSTÉMŮ CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. SOCIAL TOURISM WITH A FOCUS ON DISABLED SENIORS IN THE LIBEREC REGION AS AN OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT OF ECONOMY OF TRAVEL BUREAUS IN THE LIBEREC REGION Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. VZTAH NÁVŠTĚVNÍKŮ DESTINACE K CERTIFIKOVANÝM REGIONÁLNÍM PRODUKTŮM Ing. Martin Maštálka, Ph.D.; Bc. Dagmar Krejčová CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA A MOŽNOSTI VYHODNOCENÍ JEJÍCH DOPADŮ DO ŽIVOTA MĚST A REGIONŮ Ing. Pavla Varvažovská; Ing. Daniela Šálková, Ph.D. SUSTAINABLE CULINARYTOURISM AS A SOURCE OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE REGION Ing. Veronika Žebroková VYBRANÉ ASPEKTY CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D. FINANCOVÁNÍ PRAŽSKÉ SEKCE DUÖAV V 19. STOLETÍ SEKCE 3 EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU

8 Program , 14:00-17:30 Moderují: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.; Ing. Václav Zubr místnost A5 prof. PhDr. Miroslava Szarkova, CSc. IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST AKO VÝSLEDOK PERSONÁLNEHO AUDITU V ORGANIZÁCII doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.; Mgr. Dagmar El - Hmoudová ÚLOHA ORGANIZAČNÍ KULTURY V PROCESU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.; Ing. Alexandra Divincová VÝVOJ CASH MANAGEMENTU V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ RECESE doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar; Ing. Milena Hermannová PROBLEMATIKA KOMBINOVANÝCH NÁKLADŮ V CONTROLLINGU PhD. Věra Strnadová, Ph.D.; Ing. Petr Voborník, Ph.D. VSTUPNÍ ELEKTRONICKÝ PROGRAM PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA FIM UHK Ing. Marie Mikušová, Ph.D. MODELOVÁNÍ VÝVOJE KRIZE V ORGANIZACI Ing. Dana Kubíčková, CSc. KOMPARACE HODNOCENÍ FINANČNÍ STABILITY FIREM V SEGMENTU ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU NA ZÁKLADĚ OHLSONOVA MODELU, MODELU Z-SCORE A MODELU IN05 Ing. Iveta Mackenzie ŘÍZENÍ PODNIKU FÚZÍ & AKVIZICÍ M&A V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY ENTERPRISE MANAGEMENT: MERGERS & ACQUISITIONS (M & A IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES Ing. Jiří Mihola, Bc., CSc.; Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. MANAŽERSKÁ DYNAMICKÁ PRODUKČNÍ FUNKCE Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO INOVAČNÍHO PROCESU Mgr. Pavla Slavickova, Ph.D. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ÚČETNICTVÍ PODNIKŮ A FIREM Ing. Petr Vlček; doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D. LOGISTICKÝ AUDIT NÁKUPU PODNIKU Ing. Petr Blecha DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE V PROJEKTU VIRTUÁLNÍCH EKONOMIK NA PLATFORMĚ ANYLOGIC Ing. Bc. Dagmar Čámská METODY HODNOCENÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI PREDIKČNÍCH MODELŮ FINANČNÍ TÍSNĚ Ing. Pavel Štáfek, DiS. INTERPRETACE ZMĚN POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI REKVALIFIKACÍ Z POHLEDU ÚŘADU PRÁCE ČR JAKO FIRMY PhDr. Erika Seres Huszárik; PhDr. Enikő Dobai Korcsmáros TEORETICKÉ VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH INOVAČNÝCH MOŽNOSTI MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV SEKCE 4 EKONOMIKA A MANAGEMENT FIRMY

9 Program , 09:00-11:30 Moderují: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.; Ing. Václav Zubr místnost A5 RNDr. Jan Lánský, Ph.D.; Ing. Jana Kotěšovcová; Ing. Gabriela Dlasková VYPLNĚNOST POLOŽEK ÚČETNÍCH UZÁVĚREK U AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ PODLE ODVĚTVÍ CZ-NACE Ing. Miloš Maryška, Ph.D.; prof. Ing. Petr Doucek, CSc. VZTAHY A SOUVISLOSTI MEZI CORPORATE GOVERNANCE, IT GOVERNANCE A ISO/IEC Ing. Pavel Kotyza ANALÝZA ODBYTOVÝCH ORGANIZACÍ PODPOŘENÝCH Z HORIZONTÁLNÍHO PLÁNU ROZVOJE VENKOVA V ČR Ing. Kristina Kabourková; Ing. Daniela Hricová, PhD. INTENZITA ZMĚN PRÁVNÍCH ÚPRAV V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A JEJÍ VLIV NA PRAXI Ing. Jiří Duda, Ph.D. OBLÍBENOST BENEFITŮ U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ RNDr. Jan Lánský, Ph.D.; Ing. David Mareš, Ph.D., MBA STRUKTURA LIKVIDNÍCH POLOŽEK OBĚŽNÝCH AKTIV V ODVĚTVÍ TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Ing. Petr Kolařík; Ing. Jana Tomešová KONCENTRACE PODPORY PODNIKÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE SE ZAMĚŘENÍM NA SUBJEKTY JEJICH ABSORPCE SEKCE 4 EKONOMIKA A MANAGEMENT FIRMY

10 Program , 14:00-17:30 místnost J15 Moderují: Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.; Ing. Majid Ziaei Nafchi Anna Matras-Bolibok, PhD; Piotr Bolibok, PhD INTERNAL DRIVING FORCES OF COLLABORATION ON INNOVATION ACTIVITY doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.; Ing. Vlasta Doležalová, Ing. Monika Březinová, Ph.D. COMMUNICATION WITH EMPLOYEES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROCESS IN SMES doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. PITFALLS OF THE PROPOSAL FOR A NEW LEASE IFRS STANDARD Dr. Grzegorz Zasuwa THE QUALITY OF COMMUNITY INVESTMENT REPORTING BY POLISH COMPANIES dr. Zbigniew Piepiora; prof. dr. hab. Marian Kachniarz, dr. Arkadiusz Babczuk, dr. Paweł Piepiora COUNTERACTING THE NATURAL DISASTERS' EFFECTS IN SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP Ing. Eva Šimková, Ph.D. Mgr. Jaroslav Jackmann, Mgr. Jindřich Holzner MANAGEMENT APPROACHES TOWARDS ENTREPRENEURSHIP IN RURAL TOURISM Ing. Hana Stojanová, Ph.D.; Ing. Petr Račoch TRAINEE PROGRAMMES AS THE WAY OF SCHOOL - WORKING LIFE TRANSITION FOR BUSINESS SCHOOL GRADUATES Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. ECOTOURISM MANAGEMENT - CASE STUDY OF SELECTED DESTINATION OF EUROPE Ing. Pavel Žiaran; Mgr. Andrej Mentel, PhD. ARE MANAGERS HONEST AND MODEST? ANALYSIS OF PREFERENCES OF MANAGERIAL POSITION BY MEANS OF HEXACO PERSONALITY TEST Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.; Ing. Pavla Vondárková; JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN SERVICE ORIENTED ORGANIZATIONS Ing. Sylvie Kotásková; Ing. Radek Kopřiva, Ph.D. MANAGEMENT OF CANDIDACY TO MUNICIPAL COUNCILS BASED ON AN ANALYSIS OF PREFERENTIAL VOTES Ing. Vlasta Doležalová; doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.; doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.; Ing. Monika Březinová, Ph.D. IMPORTANCE AND FUNCTIONALITY OF KEY AREAS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESS IN SME'S SEKCE 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES

11 Program , 09:00 11:30 místnost J15 Moderují: Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.; Ing. Majid Ziaei Nafchi Małgorzata Okręglicka, Ph.D. MANAGEMENT OF FINANCIAL LIQUIDITY IN THE BUSINESS SECTOR IN POLAND Maria Johann, Ph.D. TOURISTS' SATISFACTION WITH THEIR HOLIDAY EXPERIENCE. IMPLICATIONS FOR TOURISM PRODUCT MANAGERS Mgr. Ing. Zdeněk Smutný; Ing. Radim Čermák; Ing. Martin Tománek INTERNAL AND ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF CZECH COMPANIES Przemysław Stodulny, Ph.D. RETAIL DEPOSITS IN THE NEW APPROACH TO BANK LIQUIDITY RISK Ing. Jana Steklá; Ing. Marta Gryčová DIFFERENCES IN LABOUR COSTS IN AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN Ing. Jana Steklá; Ing. Marta Gryčová DIFFERENCES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN SEKCE 5 ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES

12 Program , 14:00-17:30 místnost J3 Moderují: Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.; Ing. Monika Borkovcová Zvaný host: Ing. Roman Klíma Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Oddělení evropských grantů OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR POLSKO REKAPITULACE NOVÝ OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR POLSKO EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI - NOVÁ DIMENZE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Firlej ECONOMIC CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND Andrzej Skibiński, PhD RATIONALE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF SHALE GAS IN POLAND- SELECTED ASPECTS Anna Lemańska-Majdzik, Ph.D. SELECTED ELEMENTS OF MARKETING MIX IN THE OPERATION OF SERVICES COMPANIES ON THE REAL ESTATE MARKET RESULTS OF OWN STUDIES dr Dorota Bednarska-Olejniczak; dr Jarosław Olejniczak PARTICIPATORY BUDGETING AND PARTICIPATION OF YOUNG CITIZENS IN LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES BASED ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF ECONOMY SCHOOLS IN WROCLAW Dr hab. Jacek Pasieczny PROFILES OF COMMUNES SHAPING PROCESSES Dr Maria Zuba-Ciszewska AN IMPACT OF FIXED ASSETS VALUE ON FINANCIAL SAFETY OF MILK COOPERATIVES IN POLAND Małgorzata Just, PhD THE USE OF THE EXTREME VALUE THEORY TO MEASURE THE WHEAT PRICE RISK IN THE EUROPEAN UNION Monika Sipa PhD. DIVERSIFICATION OF INDEXES DETERMINING INNOVATION OF ECONOMIES THE VISEGRÁD GROUP COUNTRIES SEKCE 6 EKONOMIA I ZARZĄDZANIE REGIONÓW I PRZEDSIĘBIORSTW

13 Program , 14:00-17:30 místnost A4 Moderují: doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.; Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.; doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný A HEURISTICS FOR 3PL PROBLEM prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA; PaedDr. Renata Majovská, PhD. COORDINATION IN DYNAMIC SUPPLY NETWORKS BY STELLA SOFTWARE prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. EFFICIENCY ANALYSIS USING MULTI-PERIOD DEA MODELS prof. dr hab. Krzysztof Piasecki DISCOUNTING UNDER IMPACT OF TEMPORAL RISK AVERSION - A CASE OF CONTINUOUS TIME doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. A NOTE ON THE MATRIX CASINO PROBLEM doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.; Mgr. Michal Vrabec, CSc. WHAT ABOUT ESTIMATES OF ELECTION PREFERENCES? doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. CONTRIBUTION OF MATHS EDUCATION TO ECONOMIC DEBVELOPMENT Ing. Barbora Tesařová, Ph.D. REPRODUKČNÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘI TVORBĚ MATEMATICKÝCH MODELŮ POMOCÍ GRAMATICKÉ EVOLUCE Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.; Ing. Jana Kotěšovcová METODIKA ANALÝZY VÝVOJE TRŽEB PRODUKCE Ing. Bruno Ježek, Ph.D.; Mgr. Jan Vaněk, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OPTIMALIZACE ROZMÍSTĚNÍ ZÁKLADEN LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Z HLEDISKA POKRYTÍ ÚZEMÍ A NÁKLADŮ NA PROVOZ Ing. Daniela Hricová, PhD.; Ing. Marek Andrejkovič, PhD. INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE CHANGES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLIC Krzysztof Echaust, Ph.D. CAUSAL DEPENDENCY IN EXTREME RETURNS Ing. Maria Kobzareva BOUNDED FUZZY APPROACH FOR BINARY PORTFOLIO SELECTION PROBLEM Ing. Martina Kuncová, Ph.D.; Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.; Ing. Eliška Kánová SROVNÁNÍ VYBRANÝCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ V ČR Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D. SIMULTÁNNÍ ROVNICE A MODELOVÁNÍ POPTÁVKY PO NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.; Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. METODY DETEKCE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ A JEJICH APLIKACE Ing. Adam Borovička NEW FUZZY WEIGHTS ESTIMATION METHOD SEKCE 7 MATEMATICKÉ MODELY V EKONOMII

14 Program , 09:00 11:30 místnost A4 Moderují: doc. RNDr. Josef Pražák, Ph.D.; Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. NÁVRH A TEST NEPARAMETRICKÉHO OPČNÍHO MODELU Mgr. Ing. Stanislav Tvrz CZECH AND POLISH EXPERIENCE OF THE GREAT RECESSION: DSGE MODEL APPROACH Mgr. Vlastimil Reichel; Ing. Miroslav Hloušek Ph.D. VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS PhDr. Erika Hančovská, PhD.; Ing. Miroslav Lukáč, PhD. TRHOVO ORIENTOVANÝ EARNINGS-AT-RISK V RAFINÉRSKOM ODVETVÍ Ing. Zuzana Palová MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI INTEGROVANÝCH INDIKÁTORŮ NEZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Ing. Václav Šebek VOLATILITA CENY ROPY A PRŮMYSLOVÁ PRODUKCE V ČR Bc. Lenka Franců; Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. THE KUZNETS INVERTED-U HYPOTHESIS SEKCE 7 MATEMATICKÉ MODELY V EKONOMII

15 Program , 14:00-17:30 místnost J13 Moderují: Ing. Tomáš Kala, DrSc. DBA.; Ing. Jiří Ansorge doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. KARIÉRA A VZDELÁVANIE doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.; Michaela Poláková UPLATŇOVANIE TELEPRÁCE (PRÍLEŽITOSTI A HROZBY) PhDr. Josef Kasal, Ph.D. ZPRÁVA O ČESKÉM MANAGEMENTU 25 LET PO SAMETOVÉ REVOLUCI doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.; Ing. Kateřina Kashi VLIV GENERACE Y NA PRÁCI PERSONALISTŮ Ing. Petr Janeček; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. SDÍLENÍ INFOMRACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU Mgr. Peter Mrázik ANALÝZA KULTÚRY Z POHĽADU VYBRANÝCH VEDNÝCH ODBOROV Ing. Eva Šimková, Ph.D.; Bc. Alena Muzikantová; Bc. Martina Kollárovičová VYUŽITÍ ISO-AHOLA MODELU V PRAXI CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Tereza Raszková FINANČNÍ PROBLÉMY JAKO JEDEN Z NEGATIVNÍCH JEVŮ SPOJENÝCH S UVĚZNĚNÍM Ing. Vojtěch Beck VYBRANÉ ASPEKTY PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Andrej Mentel, PhD.; Ing. Pavel Žiaran DOES HEXACO-60 PERSONALITY TEST PREDICT DECISIONS IN DICTATOR GAME? Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. ZNALOST A POUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH PŘÍSTPŮ K ŘÍZENÍ VEŘEJNÝMI ORGANIZACEMI Iwona Gorzeń-Mitka, Ph.D. INCORPORATING VELOCITY INTO RISK ANALYSIS Ing. Bc. Michal Ďuriník GAMIFYING KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS Ing. Pavel Žiaran; PhDr. Daniela Hrehová, PhD.; Ing. Katarína Melasová HUMILITY AS A NEW TREND IN LEADERSHIP: SUGGESTION OF AN EMPIRICAL MODEL Ing. Michal Kökörčený, Ph.D. SPECIFIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SERVISNĚ ORIENTOVANÉ ARCHITEKTURY Ing. Zuzana Boučková; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; Mgr. Bohdana Kašparová PR MANAŽER - ROLE, ODBORNOST A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE SEKCE 8 MODERNÍ TRENDY MANAGEMENTU

16 Program , 09:00-11:30 místnost J13 Moderují: doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.; Ing. Jiří Ansorge PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. STRES A ŽIVOTNÍ STYL U ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ Ing. Jonathan Ramos Olivares; prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. REVIEW OF BUSINESS INTELLIGENCE PRINCIPLES IN LARGE, MEDIUM AND SMALL COMPANIES Ing. Jitka Šišková, Ph.D. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ing. Marcela Papalová, PhD. VYUŽITÍ SPACE MATICE VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. NOVÉ TRENDY V OBLASTI BOZP AKO SÚČASŤ PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU Ing. Martin Andrejčák PERSONÁLNY AUDIT Ing. Eva Tomášková, Ph.D.; Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. APPROACH TO EMPLOYEES IN PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONS Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. ANALÝZA A POTENCIÁL VÝVOJE ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ Ing. Petr Čížek, M. A. THE ADVANCED ROLE OF SCIENCE PARK IN THE VIRTUAL ENTERPRISE FORMATION PROCESS prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. TÉMATA MODELOVÉHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. PROFESIONALITA ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Mgr. Robert Čapek, Ph.D. PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA 4 GENERACI TIME MANAGEMENTU SEKCE 8 MODERNÍ TRENDY MANAGEMENTU

17 Program , 14:00-17:30 před A2 Mgr. Ing. Zdeněk Smutný; Ing. Radim Čermák, Ing. Martin Tománek IINTERNAL AND ONLINE MARKETING COMMUNICATION OF CZECH COMPANIES Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. TRANSFERS OF STATE ASSETS TO ENTERPRISES THROUGH THE INSTITUTIONAL AND CHRONOLOGICAL PERSPECTIVE Mgr.Peter Špiesz,MBA,MSc.; doc.ing. Vladimír Bureš,Ph.D.,MBA, Ing.Jaroslav Kovárník, Ph.D. SELECTED ASPECTS OF MUTUAL INTERRELATIONSHIP OF CORPORATE CULTURE AND KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATIONS PhDr. Jana Španková, PhD.; Ing. Adriana Grenčíková, PhD.; Mgr. Monika Gullerová, PhD. REGIONAL DISPARITIES CAUSES AND POSSIBLE SOLUTIONS prof. dr. hab. Marian Kachniarz; Dr. Arkadiusz Babczuk, Dr. Zbigniew Piepiora LOCAL GOVERNMENT CONSOLIDATION THEORY AND PRACTICE Ing. Marcela Kovaľová, Ph.D. PODNIKOVÁ KULTURA A VÝKONNOST PODNIKU Ing. Zdeňka Náglová; Ing. Eliška Vlašicová VLIV DOTACÍ NA EKONOMICKÉ VÝSLEDKY VINAŘSKÝCH PODNIKŮ Ing. Eliška Vlašicová; Ing. Zdeňka Náglová ROZDÍLY V HOSPODAŘENÍ EKOLOGICKÝCH A KONVENČNÍCH VINAŘSKÝCH PODNIKŮ V ČR Ing. Monika Březinová, Ph.D.; Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. GRADE OF FUNCTIONING OF CHOSEN PROCESSES WITHIN SME WITH FOCUS ON SOUTH BOHEMIAN REGION Ing. Jan Mačí VÝVOJ FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ V SOUVISLOSTI S KRIZÍ: ÚVĚR NEBO DLUHOPIS Ing. Markéta Mačí VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST VYBRANÝCH BANKROTNÍCH MODELŮ Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. ZÁKLADNÍ ASPEKTY VYUŽITÍ SIMULACE V PODNIKU Mgr. Bohdana Kašparová; Ing. Zuzana Boučková; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. KOMUNIKACE JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE MANAGEMENTU Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.; Mgr. Růžena Štemberková; Mgr. Linda Lososová; Ing. Pavla Matulová, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešová Ph.D.; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. ANALÝZA PATENTOVÉHO PORTFOLIA V ORGANIZACI Ing. Ivica Linderová, PhD. EKONOMICKÉ A SOCIOKULTÚRNE DOPADY SOCIÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŘI SVĚTOVÉ SPORTOVNÍ AKCI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Petr Scholz, DiS. EKONOMICKÉ ASPEKTY UPLATŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU NA PŘÍKLADU HOTELŮ TŘÍDY LUXURY V ČESKÉ REPUBLICE SEKCE 9 POSTERY

18 Program , 14:00-17:30 před A2 Ing. Eliška Jirásková, Ph.D. FACTORS AFFECTING INVESTMENT DECISIONS IN THE CZECH REPUBLIC Karolina Drela, PhD; Aneta Sokół, PhD UNIQUE COMPETENCES OF MANAGERS AS A RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF CONTEMPORARY LABOUR MARKET JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik; JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA ECONOMY AND MANAGEMENT OF CZECH COHESION REGIONS - WHO IS AT BLAME? JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA; JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik SEVERAL IMPACTS OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE ECONOMY AND MANAGEMENT OF REGIONS AND ENTERPRISES FROM A MILLENIUM GENERATION PERSPECTIVE Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. THE INFLOW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INTO THE CZECH REPUBLIC: FOREIGN INVESTORS IN THE ÚSTÍ REGION Mgr. Růžena Štemberková; Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.; Ing. Pavla Matulová, Ph.D.; Ing. Mgr. Petra Marešova Ph.D.,; prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR SELECTED UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC Ph.D. Arkadiusz Babczuk; prof. dr hab. Marian Kachniarz; dr Zbigniew Piepiora CHANGES IN PERSONAL INCOME TAX STRUCTURE AND THE FINANCIAL SITUATION OF LOCAL AUTHORITIES IN POLAND DURING THE PERIOD Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.; Ing. Abdewalid Rouag KOMPARACE BANKOVNÍCH SEKTORŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VELKÉ BRITÁNII Assist. Prof. Veselina Yankova, PhD; Assoc. Prof. Kiril Georgiev, PhD INNOVATION ACTIVITY OF THE DAIRY PROCESSING COMPANIES IN BULGARIA Ing. Václav Zubr VLIV INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ NA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKU Ing. Světlana Myslivcová PERSONÁLNÍ MARKETING V PROSTŘEDÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Dušan Masár, PhD. POLITICAL COMMUNICATION SEKCE 9 POSTERY

19 Místo pro Vaše poznámky: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Rokitanského Hradec Králové tel.: stránky konference HED: fim.uhk.cz/hed

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc

Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II. 21. 5. 2015 Olomouc Program konference Profesionalita v ošetřovatelství II 21. 5. 2015 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konference s mezinárodní účastí Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě Středa 22. října 1997, Malý sál 9,00

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Doktorské práce zpracovávané na Fakultě ekonomicko-správní

Doktorské práce zpracovávané na Fakultě ekonomicko-správní Doktorské práce zpracovávané na Fakultě ekonomicko-správní stav k 1. 1. 2016 STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA OBOR: INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Doktorské práce zpracovávané studenty

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc.

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. technik 3036, 3391 Oddělení konstrukce strojů, nanovláken a netkaných

Více

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I

Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I Seminární témata vypisovaná na ak. rok 2013/2014 vztahující se k předmětu CV06 Inženýrský seminář I témata pro kombinovanou formu studia vedoucí diplomové práce název seminární práce student 1 Ing. Aigel

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Studenti jsou povinni se dostavit na termín 1. konzultace stanovený vedoucím bakaláské práce, v pípad individuální konzultace vedoucího

Více

PROGRAM KONFERENCE elearning 2010 Úterý 9. 11. 2010

PROGRAM KONFERENCE elearning 2010 Úterý 9. 11. 2010 PROGRAM KONFERENCE elearning 2010 Úterý 9. 11. 2010 8:30 17:00 prezence 9:30 Zahájení 11. ročníku konference elearning 2010 Václav Janeček děkan FIM UHK Animace, simulace, video 9:45 PODCAST PODPORA VÝUKY

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Algoritmy řešení problému minimální kostry grafu Aplikace modelů volatility na řízení devizového rizika

Algoritmy řešení problému minimální kostry grafu Aplikace modelů volatility na řízení devizového rizika Algoritmy řešení problému minimální kostry grafu Cíl: výzkum algoritmů řešení problémů minimální kostry grafu, které mají významnou roli při řešení optimalizačních úloh ekonomického zaměření. Aplikace

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

Mikulášská laťka 2007

Mikulášská laťka 2007 Školní sportovní klub při ZŠ Žerotínova SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí TJ Valašské Meziříčí - oddíl atletiky Město Valašské Meziříčí Mikulášská laťka 2007 1. Ročník chlapci poř. jméno, příjmení škola

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více