Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1"

Transkript

1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách MT30 - Mezinárodní finance byly zmíněny 4 ukazaele echnické analýzy klouzavý průměr, dva klouzavé průměry, momenum a Bollingerovo pásmo Jak jsou na nich posavené obchodní sraegie úspěšné v praxi? Kerá z nich přináší nejvyšší zisky? To bude prozkoumáno na měnových párech CZK/EUR a CZK/USD Budou použia daa pro každodenní fixing, edy jednou denně reporované koace, v období od do 6 03 K dispozici je pro oba měnové páry 83 denních pozorování Období končí před zahájením masivních devizových inervencí ČNB v lisopadu 03 Jde o kurzy sřed, udíž o obchodování bez nunosi plai bid a ask marže Tex je organizován následujícím způsobem V kapiole jsou popsány esované obchodní sraegie a paramery indikáorů Kapiola 3 popisuje benchmarkové sraegie, j sraegie, s nimiž bude výhodnos esovaných sraegií poměřena Kapiola 4 diskuuje způsob měření výnosnosi V kapiole 5 jsou uvedeny výsledky pro běžně užívané paramery sraegií V kapiole 6 je diskuována výnosnos jednolivých sraegií v závislosi na volbě příslušných paramerů Kapiola 7 přináší shrnuí Definice esovaných obchodních sraegií Sraegie jsou záměrně zvoleny v nejjednodušší, běžně uváděné podobě (např Durčáková a Mandel (007, kap 5) Velikosi paramerů jsou pak sanoveny na základě obvyklých hodno Klouzavý průměr Definice indikáoru: klouzavý průměr, nevážený, sesávající z akuální hodnoy a w zpožděných hodno, j Si iw MA ( w), w kde MA (w) je hodnoa klouzavého průměru ve dni, v závislosi na parameru w, S i je spoový kurz CZK/FX v i-ém dni Nákupní signál (nákup FX; FX je USD nebo EUR podle použiého měnového páru): Pokud akuální kurz CZK/FX prone klouzavý průměr zdola, j pokud jsou splněny podmínky S MA a zároveň S MA Před použiím závěrů sudie k vlasnímu obchodování se prosím sezname s disclaimerem na sraně Durčáková, J a Mandel, M (007) Mezinárodní finance 3 vydání Praha: Managemen Press --

2 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Prodejní signál (prodej FX): Pokud akuální kurz CZK/FX prone klouzavý průměr shora, j pokud jsou splněny podmínky S MA a zároveň S MA Užiá hodnoa parameru: w 0, edy klouzavý průměr sesává z akuálního kurzu a kurzu v 9 předchozích obchodních dnech Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr Definice indikáorů: klouzavé průměry, nevážené, sesávající z akuální a w zpožděných hodno (krákodobý, SMA), respekive z akuální a w zpožděných hodno (dlouhodobý, LMA), edy SMA ( w ) i iw, w S LMA ( w ) i iw w S Nákupní signál (nákup FX): Pokud krákodobý klouzavý průměr prone dlouhodobý klouzavý průměr zdola, j pokud jsou splněny podmínky SMA LMA a zároveň SMA LMA Prodejní signál (prodej FX): Pokud krákodobý klouzavý průměr prone dlouhodobý klouzavý průměr shora, j pokud jsou splněny podmínky SMA LMA a zároveň SMA LMA Užié hodnoy paramerů: w 5, w 0, edy krákodobý klouzavý průměr sesává z akuálního kurzu a kurzu ve 4 předchozích obchodních dnech a dlouhodobý klouzavý průměr sesává z akuálního kurzu a kurzu v 9 předchozích obchodních dnech Momenum Definice indikáoru: rozdíl akuální hodnoy CZK/FX a hodnoy zpožděné o l období, j M ( l) S S l Nákupní signál (nákup FX): Pokud se momenum překlopí ze záporných do kladných hodno, j pokud jsou splněny podmínky M 0 a zároveň M 0 Signál na ukončení spekulace na zhodnocení FX (opěovný prodej FX): Pokud momenum přesane růs, j pokud je splněna podmínka M M Prodejní signál (prodej FX): Pokud se momenum překlopí z kladných hodno do záporných, j pokud jsou splněny podmínky M 0 a zároveň M 0 Signál na ukončení spekulace na znehodnocení FX (opěovný nákup FX): Pokud momenum přesane klesa, j pokud je splněna podmínka M M Nákupní a prodejní epizody edy nepokrývají celé uvažované období: určiou dobu invesor pasivně drží svou výchozí měnu To je diskuováno v kapiole 4 věnované měření výnosnosi --

3 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Užiá hodnoa parameru: l 9, j momenum je rozdílem akuálního kurzu a kurzu před 9 obchodními dny Bollingerova pásma Definice indikáoru: sřed pásma (M) je definován jako klouzavý průměr, nevážený, sesávající z akuální hodnoy kurzu a w zpožděných hodno Horní mez pásma (H) je definován jako sřed pásma plus k krá klouzavá směrodaná odchylka sesávající z akuální hodnoy a w zpožděných hodno kurzu Dolní mez (L) je definována jako sřed pásma mínus k krá shodně vymezená klouzavá směrodaná odchylka Neboli, Si iw M ( w), w Si M ( w) iw H ( w, k) M ( w) k, w L ( w, k) M ( w) k i iw w S M ( w) Nákupní signál (nákup FX): Pokud akuální kurz shora prone dolní mez pásma (j klesne mimo pásmo), neboli jsou splněny podmínky S L a zároveň S L Signál na ukončení spekulace na zhodnocení FX (opěovný prodej FX): Pokud akuální kurz vysoupí S L f M L, neboli překoná více než f % nad spodních f % dolní poloviny pásma, j cesy v návrau od kraje ke sředu pásma Prodejní signál (prodej FX): Pokud akuální kurz zdola prone horní mez pásma (j vzrose mimo pásmo), neboli jsou splněny podmínky S H a zároveň S H Signál na ukončení spekulace na znehodnocení FX (opěovný nákup FX): Pokud akuální kurz sesoupí S H f H M, neboli překoná více než f % pod horních f % horní poloviny pásma, j cesy v návrau od kraje ke sředu pásma Nákupní a prodejní epizody edy nepokrývají celé uvažované období: určiou dobu invesor pasivně drží svou výchozí měnu Dokonce je obvyklé, že pro něj zahraniční měnu vlasní pouze zlomek celého období To je diskuováno v kapiole 4 věnované měření výnosnosi Užié hodnoy paramerů: w 9, k, 96, f 0, Tj klouzavý průměr a směrodaná odchylka sesává z akuálního kurzu a kurzu v 9 předchozích obchodních dnech Pásmo je široké,96 násobek směrodané odchylky každým směrem Pozice se likvidují, pokud kurz se vráí ke sředu pásma o více než 0% vzdálenosi mezi krajem a sředem pásma -3-

4 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák 3 Definice benchmarkových sraegií Pro zvýšení vypovídací schopnosi je vhodné srovna výsledky esovaných obchodních sraegií s výsledky jednoduchých alernaivních sraegií či invesičních příležiosí Nabízí se následující srovnávací (benchmarkové) sraegie: Dokonalé předpovědi (nedosižná horní mez) Držení výhodnější z měn po celé období (dolní mez) Náhodné obchodování (dolní mez) Výnosnosi jiných akiv, například akciových indexů v daných zemích (dolní mez) Obchodování na základě dokonalých předpovědí znamená zaujímání akových pozic v čase, keré umožní profiova na veškerém kurzovém vývoji Jedná se o nevyšší možný výnos při dané frekvenci da Zde jde o jeden kurz každý den; invesor by ale mohl zvýši zisk proi omuo benchmarku, kdyby měl možnos obchodova časěji (například x denně) Výsledek 3 éo bechmarkové sraegie (P) se vypoče jako P T S S Držení výhodnější z měn po celé období je defenzivní sraegie, kerá předpokládá, že invesor refí směr pohybu kurzu, a v průběhu období neobchoduje Pokud se jeho výchozí měna za období zhodnoí, nebude obchodova vůbec Výnosnos sraegie 4 (H) se vypoče jako H max S S, S S S S T T T Náhodné obchodování znamená, že invesor si hodí koskou a podle výsledku zaujímá nebo likviduje pozici Zde bereme nejlepší výsledek náhodného obchodování z desei pokusů, přičemž každý pokus vypadá ak, že invesor každý den generuje (rovnoměrně rozdělené) náhodné číslo mezi - a Pokud akuálně nedrží žádnou pozici, když padne číslo věší než 0,7, nakoupí FX, pokud menší než -0,7, prodá FX Pokud akuálně pozici drží, když padne číslo menší než -0,7 nebo věší než 0,7, pozici likviduje V případě, že likviduje, losuje ješě jednou, a když se dosaví opě výsledek vyšší než 0,7 či nižší než -0,7, přejde ihned do opačné pozice Výnosnos akciových indexů je měřena jako zhodnocení akciového indexu za sledované období Teno benchmark lze srovnáva s obchodními sraegiemi pouze v pomocném ukazaeli zhodnocení prvoní čásky (kapiola 4, měříko savů úču), proože měří náklady oběované příležiosi držení obchodního úču pro obchodování měn Vypoče se jako A A 00, A kde Ai je hodnoa akciového indexu ke konci i-ého dne 3 Jde o hodnou nejvhodnějšího měříka výnosnosi - kumulovanou velikos pohybu kurzu - pro uo benchmarkovou sraegii Více o měříkách výnosnosi hovoří kapiola 4 4 Viz poznámku -4-

5 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák 4 Ukazaele výnosnosi Než přejdeme k prezenaci výsledků, je vhodné zmíni užié způsoby měření výnosnosi sraegií Jako nejvhodnější měříko, keré je dále použio v cilivosní analýze v kapiole 6, se jeví kumulovaná velikos pohybu kurzu Kumulovaná změna kurzu Kumulovaná velikos pohybů kurzu, pokud je obchodován konrak o velikosi jedné jednoky FX, se rovná souču denních kurzových zisků nebo zrá z krákých i dlouhých pozic, keré sraegie radí zaujmou Vypoče se jako il S S S Si i i i, is kde i L v případě, že sraegie radí mí v i-ém obchodním dni dlouhou pozici v FX (edy spekulova na posílení FX, neboli numerický nárůs kurzu CZK/FX), a i S v případě, že sraegie radí mí v i-ém obchodním dni krákou pozici v FX (edy spekulova na oslabení FX, neboli numerický pokles kurzu CZK/FX) 5 Jedná se o nejpřesnější indikáor, proože reaguje jak na invesiční příležiosi vzniklou posilováním FX, ak na invesiční příležios vzniklou oslabováním FX Dále zde nepůsobí kumulační efek, kdy získaný profi umožní následně obchodova ve věších objemech Nevýhodou ohoo měříka je méně obrazná inerpreace výsledků a nemožnos přesného měření výnosnosi vložených zdrojů Proo jsou uvažována i dvě následující doplňková měříka výnosnosi Sav obchodního úču, pokud měl invesor na začáku období 00 CZK Pokud na konci období invesiční sraegie doporučuje drže FX, budou FX konverovány do CZK kurzem posledního dne Tím lze přesně měři výnosnos sraegie Je řeba si však uvědomi, že korunový invesor profiuje na pohybu kurzu každým směrem odlišně Pokud očekává apreaciaci FX, drží FX a následně inkasuje zisk při zpěné konverzi Pokud očekává depreciaci FX, drží CZK Proože je však jeho úče korunový, nemůže na apreciaci CZK vyděla: vydělá jedině ehdy, pokud mu apreciace umožní následně koupi FX levněji pro další invesiční kolo Pokud by koruna apreciovala celé období (srovnej s benchmarkovou sraegií drž ), nebude provádě žádné konverze Tudíž korunový sav na jeho úču bude 00 CZK Přesože refil směr pohybu, nevydělá ani korunu 6 Sav obchodního úču, pokud měl invesor na začáku období 00 FX Výpoče probíhá idenicky jako v minulém případě Na konci období se úče případně konveruje kurzem posledního dne do FX Z uvedených důvodů je akřka jisé, že se oba výsledky budou liši Například ve výše zmíněné sraegii drž CZK dojde k zisku FX úče byl oiž nejprve konverován do CZK a a se zhodnoila Při zpěné konverzi dosane invesor více než 00 FX, bude proo realizova zisk Vedle měříek výkonnosi je vyčíslen poče invesičních epizod (= poče zaujeí kráké nebo dlouhé pozice v FX), aby bylo zřejmé, keré sraegie nuí invesora časěji obchodova Poče invesičních 5 Jinými slovy, k měříku se připoče mezidenní kurzový rozdíl, pokud byla spekulace mezi dvěma obchodními dny úspěšná (při dlouhé pozici se zhodnoil FX nebo při kráké pozici se znehodnoil FX) Sejně ak se od měříka odeče mezidenní kurzový rozdíl, pokud byla spekulace mezi dvěma obchodními dny neúspěšná (při dlouhé pozici se znehodnoil FX nebo při kráké pozici se zhodnoil FX) 6 Invesor by si mohl FX půjči, převés do CZK, a vyděla na možnosi splai úvěr levněji To ale vyžaduje předpoklad o velikosi úrokové sazby FX úvěrů Kvůli nunosi jejího modelování eno, byť běžný, způsob kurzové spekulace nebude uvažován -5-

6 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák epizod odpovídá obousrannému indikáoru kumulované změny kurzu a nikoli savům úču v obou měnách Vyšší poče epizod je pro invesora negaivní, proože s každým obchodem bude muse invesor plai bid-ask marži, kerá snižuje jeho čisé výnosy z obchodní sraegie 7 5 Baseline výsledky Výsledky pro měnový pár CZK/USD jsou uvedeny v Tabulce Nezávisle na způsobu měření byl nejvýnosnější sraegií klouzavý průměr Nejméně výhodná byla sraegie založená na Bollingerově pásmu, kerá u nejpřesnějšího měříka kumulované změny kurzu vedla dokonce k čisé zráě Tabulka : Výsledky obchodních sraegií na měnovém páru CZK/USD Tesovaná sraegie Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 USD Klouzavý průměr 9, ,5 80,34 Krákodobý a dlouhodobý KP, ,6 44,45 Momenum, ,5 07,33 Bollingerovo pásmo -0,56 0 9,80 05,35 V Tabulce jsou uvedeny výsledky referenčních sraegií Ze srovnání s benchmarky vychází jednoznačně víězně pouze sraegie klouzavého průměru Sraegie krákodobého a dlouhodobého průměru je podsaně výnosnější než držení výhodnější měny, ale nejlepší z 0 náhodných obchodníků by dosáhl lepšího výsledku 8 Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr přináší pouze mírně vyšší zhodnocení než výnosnos amerických akcií, což při vyšší rizikovosi měn není příliš uspokojivé Sraegie momena a Bollingerova pásma propadly, jsou dokonce daleko méně výhodné, než kdyby invesor držel USD po celé období Tabulka : Výsledky referenčních sraegií (benchmarků) pro měnový pár CZK/USD Referenční sraegie Dokonalé předpovědi Drže výhodnější měnu Náhodné obchodování Drže domácí akciový index Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 USD 5, , ,50, ,50 3, ,63 37, ,69 35,75 7 Technické indikáory byly vyvinuy kvůli předvídání pohybu kurzu sřed a se spready nepracují Záleží pouze na klienovi, jak výhodné spready dokáže obsara Velikos velkoobchodního bid-ask spreadu koací CZK/USD a CZK/EUR uváděných na Paria Finance se pohybuje kolem 0,03 Aby se spočíala čisá výnosnos invesora obchodujícího yo koace, je pořeba odečís uo velikos krá poče invesičních epizod 8 Časo je používáno (manipulaivní) srovnání náhodných obchodních sraegií s opicemi; například by se řeklo, že invesor užívající sraegii krákodobého a dlouhodobého průměru byl méně úspěšný než jedna z desei obchodujících opic To mimo jiné ukazuje, že i invesor bez promyšlené obchodní sraegie může občas dosáhnou pozoruhodného zhodnocení Více např Taleb, N (0) Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událosí Praha: Paseka -6-

7 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Výsledky pro měnový pár CZK/EUR udané v Tabulce 3 jsou mírně odlišné Kvůli nižší volailiě měn jsou dosažená zhodnocení výrazně nižší Klouzavý průměr je opě daleko nejvýhodnější sraegií, následován enokrá Bollingerovým pásmem Momenum a dva klouzavé průměry jsou podsaně méně výhodné Tabulka 3: Výsledky obchodních sraegií na měnovém páru CZK/EUR Tesovaná sraegie Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 EUR Klouzavý průměr 4, ,70 3,93 Krákodobý a dlouhodobý KP 0, ,86 04,93 Momenum 0, ,97 04,85 Bollingerovo pásmo, ,9 06,4 Pokud provedeme srovnání s výsledky benchmarkových sraegií (Tabulka 4), žádná ze sledovaných sraegií neporáží nejlepšího z 0 náhodných invesorů a všechny jsou podsaně méně výnosné než držení eurových akcií, reprezenovaných německým indexem DAX Kromě klouzavého průměru vychází všechny sraegie rovněž hůře než držení EUR po celé období Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr a momenum dokonce výrazně hůře Tabulka 4: Výsledky referenčních sraegií (benchmarků) pro měnový pár CZK/EUR Referenční sraegie Dokonalé předpovědi Drže výhodnější měnu Náhodné obchodování Drže domácí akciový index Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 EUR 4, ,9 65,90,47 00,00 09,56 7,4 34,06 9, ,69 54,08 6 Cilivosní analýza Sudie záměrně používá nejjednodušší sraegie a ypické nasavení paramerů Je nesporné, že modifikace sraegií (j signálů, kdy se bude nakupova a kdy prodáva), bude mí vliv na ziskovos Sejně ak bude mí vliv i změna v paramerech indikáorů (např délka okénka u klouzavého průměru) Invesor bude mí zájem si paramery přizpůsobova ak, aby dosáhl nejlepších výsledků Propracovanější verze sudie by proo měla bý říkolová V prvním kroku se nasaví paramery ak, aby právě jejich užií dávala sraegie nejvyšší výnos na určiém vzorku da Ve druhém kroku se ako opimalizované sraegie oesují na novém vzorku da Ve řeím kroku se porovnají výsledky druhého kroku mezi obchodními sraegiemi a určí se jejich pořadí Změny sraegií ponechejme sranou a zaměřme se na nasavení paramerů Je klíčové, aby paramery sraegie byly opimalizovány na jiném vzorku da, než na kerém bude provedeno jejich -7-

8 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák porovnání V realiě oiž nemůže invesor sraegii vylepšova na základě svých budoucích výsledků Exisují dvě řešení ohoo požadavku: Soubor o koovaných kurzech se rozdělí na dvě čási (např od do a od 00 a novější), na jedné z nich se opimalizují paramery a na druhé se oesují 9 Paramery meod jsou průběžně vylepšovány ak, že pro každý obchodní den využiji paramery vyvinué na všech (nebo jen čási, např posledním roce) minulých daech až do minulého obchodního dne 0 První způsob není u časových řad vhodný, proože meody budou nevyhnuelně opimalizované na sarých daech Druhý způsob, ačkoli běžně používaný, je komplikovanější na implemenaci Proo bude cilivosní analýza zaměřena pouze na popis změny výsledků, pokud by byly použiy odlišné paramery Zkoumáno bude () do jaké míry kolísá realizovaná výnosnos sraegií v závislosi na volbě paramerů, a () zda hodnoy zvolené ve sudii dosahují spíše podprůměrných nebo spíše nadprůměrných výsledků v rámci všech přípusných paramerů sraegie Měříkem výkonnosi bude kumulovaná změna kurzu (viz kapiola 4) U sraegií s více paramery se analýza provede za předpokladu, že osaní paramery zůsanou na úrovni hodno z baseline případu (viz kapiola ) Klouzavý průměr Jak je vidě z Obrázku, pro měnový pár CZK/USD je sraegie velmi zisková, nezávisle na délce klouzavého okénka, přičemž ve sudii zvolený paramer 0 hodno je vůbec nejlepší Pro měnový pár CZK/EUR se výnosnos sraegie podsaně liší v závislosi na délce okénka Zvolený paramer 0 hodno nabízí v rámci sraegie průměrné výnosy Obrázek : Výnosnos sraegie klouzavého průměru v závislosi na poču hodno v klouzavém průměru (paramer w) Zisk (pohyb kurzu) 5 0 USD EUR Poče hodno v klouzavém průměru (včeně akuální) 9 Tako se přisupuje např ke konsrukci funkce popisující úvěruschopnos reailových klienů banky na základě jejich pozorovaelných charakerisik (např příjem, míra zajišění úvěru, nesplácení v minulosi, pohlaví, ) Ukázka v Wizany, J (00) Credi Risk Managemen and Modeling Praha: Oeconomica, s 33, Tako se skuečně přisupuje k vývoji spekulaivních sraegií Jde ale o ideální námě pro bakalářskou/diplomovou práci Tj vlivy současné změny více paramerů nebudou uvažovány -8-

9 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr Jak ukazuje Obrázek, u měnového páru CZK/USD je sraegie poměrně sabilně zisková, pokud dlouhodobý průměr sesává z více než 5 hodno Užiá hodnoa 0 je spíše nadprůměrně výnosná U měnového páru CZK/EUR je sraegie obecně málo zisková, při určié velikosi okénka dokonce zráová Užiá hodnoa 0 je spíše podprůměrná Obrázek : Výnosnos sraegie krákodobého a dlouhodobého klouzavého průměru v závislosi na poču hodno v dlouhodobém klouzavém průměru (paramer w, předpokládáno w = 5) Zisk (pohyb kurzu) 0 5 USD EUR Poče hodno v dlouhodobém klouzavém průměru (včeně akuální) Momenum Jak lze vyčís z Obrázku 3, u obou měnových párů výnosnos sraegie klesá se vzrůsající vzdálenosí zpožděné hodnoy; nejvýhodnější jsou vždy zpoždění Ziskovos se mnohdy velmi liší při zvýšení nebo snížení poču zpoždění i o jediné Zvolená hodnoa 0 dává u CZK/USD i CZK/EUR spíše podprůměrné výsledky Obrázek 3: Výnosnos sraegie momena v závislosi na vzdálenosi zpožděné hodnoy od akuální (paramer l) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Vzdálenos zpožděné hodnoy od akuální (obchodní dny) Bollingerovo pásmo Zde je řeba prozkouma cilivos ziskovosi u 3 paramerů Nejprve oesujme paramer ukončení pozice 3 : kolik procen vzdálenosi mezi krajem a sředem pásma musí kurz překova ve svém návrau ke sředu pásma, abychom se rozhodli uzavří pozici Vyšší hodnoa 3 Zde se jedná o paramer samoné sraegie, nikoli paramer za sraegií sojícího echnického indikáoru, jako je omu ve všech osaních zkoumaných případech Neexisuje ale eorie, kerá by poskyla vodíko ke sanovení ohoo parameru Srovnej následující poznámkou -9-

10 5% 5% 5% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 05% 5% 5% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák parameru znamená delší dobu spekulace, a edy vyšší poenciální výěžnos signálu Naopak rychlejší uzavírání je bezpečnější, ale zase hrozí, že se připravíme o čás zisk pramenícího z pohybu kurzu směrem, kerý echnický indikáor předpověděl Obrázek 4 ukazuje, že u obou měnových párů exisují dvě opimální doby držení; u CZK/USD cca 0% a 80% poloviny pásma (j vzdálenosi hranic od sředu), u cca EUR 45% a 90% poloviny pásma; rychlejší i pomalejší likvidování pozice je méně výhodné U CZK/USD je sraegie vždy zráová, kdežo u CZK/EUR je vždy zisková Zvolený paramer 0% poloviny pásma (j 0% celého písma) je u páru CZK/USD ješě nejméně prodělečný U páru CZK/EUR je naopak ao hodnoa jedna z nejhorších Zbývá doda, že specifická hodnoa 00% poloviny pásma, značící likvidaci pozice až ehdy, překmine-li kurz přes šířku celého pásma, je velmi prodělečná u CZK/USD, ale éměř ideální pro CZK/EUR, kdy dosahuje výnosnosi jen 5% horší než u baseline výsledku klouzavého průměru jakožo nejlepší sraegie 4 Obrázek 4: Výnosnos sraegie Bollingerova pásma v závislosi na parameru popisující okamžik ukončení spekulace (paramer f, předpokládáno k =,96 a w = 0) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Ukonči spekulaci, když kurz překoná % cesy v návrau od kraje ke sředu pásma Paramerem konsrukce Bollingerova pásma je kvanil, edy šířka pásma na každou sranu od klouzavého průměru jako násobek klouzavé směrodané odchylky Vyšší hodnoa kvanilu dá širší pásmo, udíž méně časé, ale jisější signály Obrázek 5 ukazuje, že u obou měnových párů exisuje opimální hodnoa kvanilu: příliš nízký (a edy úzké pásmo) je velmi zráové, příliš vysoký (a edy příliš široké pásmo) dává zisk nulový (proo, že v akové siuaci kurz za celé období z pásma nevysoupil) Pro CZK/USD je opimální hodnoa kolem,5, pro CZK/EUR kolem Zvolená hodnoa,96 je CZK/USD nadprůměrně výnosná, u CZK/EUR dokonce éměř opimální Přeso výnosnos sraegie je velmi nízká i při opimálních hodnoách kvanilu 5 4 Volba 00% nebyla použia jako výchozí hodnoa, přesože bývá někdy doporučována Vedle rozporuplnosi výsledků mezi posuzovanými měnovými páry proi použií éo hodnoy svědčí fak, že lze eoreicky ěžko zdůvodni, proč by kurz měl překmiáva celé pásmo Bollingerovo pásmo je primárně určeno na obchodování v rámci jednoho obchodního dne, kde se ale vývoj kurzu může chova podsaně jinak, než při zde užié denní frekvenci koací 5 Jedno z vysvělení je následující Za celé období nasává pouze menší poče obchodních signálů (viz Tabulku 3, poče invesičních epizod), a všechny epizody jsou spíše kráké Tudíž není možnos naakumulova dosaečný kurzový pohyb, aby byla výnosnos srovnaelná se sraegiemi, keré předpokládají delší dobu držby -0-

11 0,50 0,63 0,75 0,88,00,3,5,38,50,63,75,88,00,3,5,38,50,63,75,88 3,00 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Obrázek 5: Výnosnos sraegie Bollingerova pásma v závislosi na šíři pásma jako násobku směrodané odchylky (paramer k, předpokládáno f = 0, a w = 0) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Kvanil (šířka poloviny pásma v násobcích směrodané odchylky) Posledním zkoumaným paramerem Bollingerova pásma je poče hodno, ze kerých se počíá klouzavý průměr a klouzavá směrodaná odchylka Menší poče hodno dává věší váhu čersvým (a udíž akuálním) pozorováním, věší poče dává propoču vyšší saisickou relevanci (za předpokladu, že na rhu nedošlo ke změně podmínek, samozřejmě) Obrázek 6 ukazuje velké odlišnosi ve výnosnosi mezi měnovými páry Pro CZK/USD je meoda kromě malého inervalu parameru silně zráová, přičemž vzah mezi délkou okénka a výnosnosí je nejasný U CZK/EUR je sraegie obecně výnosná a výnosnos má endenci růs s počem zahrnuných hodno Použiá hodnoa 0 je u CZK/USD relaivně nadprůměrně výnosná, u CZK/EUR naopak podprůměrná Obrázek 6: Výnosnos sraegie Bollingerova pásma v závislosi na poču hodno v klouzavém průměru a klouzavé směrodané odchylce (paramer w, předpokládáno f = 0,, c =,96) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Poče hodno v klouzavém průměru a směrodané odchylce (včeně akuální) 7 Shrnuí Ze 4 esovaných sraegií na denních daech za období pro měnové páry CZK/USD a CZK/EUR výrazně dominuje sraegie klouzavého průměru Osaní sraegie jsou méně výhodné mnohdy vychází lépe drže měnu celé období a v několika případech jsou dokonce prodělečné S výjimkou klouzavého průměru se pořadí a zhodnocení sraegií značně liší v závislosi na použiém měnovém páru Volba hodno paramerů jednolivých meod (např poče pozorování --

12 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák v klouzavých průměrech) má časo dramaický vliv na ziskovos sraegie, až na několik vzácných výjimek však dominanci klouzavého průměru naruši nedokáže Daa a výpočení skrip Daa K výpočům byla použia daa z následujících zdrojů Měnové kurzy Název Forex fixing, ČNB Poskyovael Paria Finance Zdroj da Reuers Období Frekvence Jednou denně Poznámka: z obchodních dnů byly vyloučeny dny 009 a 3 009, pro keré údaje pro měnové páry CZK/EUR a CZK/USD nejsou k dispozici Akciové indexy Název PX Index DAX Index S&P 500 Poskyovael Paria Finance Paria Finance Paria Finance Zdroj da Reuers Reuers Reuers Období Frekvence Jednou denně - Závěrečný kurz Jednou denně - Závěrečný kurz Jednou denně - Závěrečný kurz Výpočení skrip Skrip napsaný v programu MATLAB je na vyžádání k dispozici od auora na adrese Disclaimer Je nezbyné upozorni, že se výsledky éo sudie vzahují k obchodování konkréních měnových párů za konkréní období Užiá meodologie nezaručuje, že jsou výsledky přenosielné na jiné měnové páry a/nebo na jiné období Auor se výslovně zříká odpovědnosi za obchodní zráy uržené při využívání informací z ohoo maeriálu --

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER,DR.SC. ING. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSC. ING. MIROSLAV BAJER,CSC. ING. KAREL SÝKORA PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO0-M05 PRUTY NAMÁHANÉ

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN

ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Trendy v podniání vědecý časopis Fauly eonomicé ZČU v Plzni ANALÝZA SPEKULATIVNÍCH OBCHODŮ S KOMODITAMI NA ZÁKLADĚ DETEKCE PARAMETRICKÝCH EXTRÉMŮ V ČASOVÝCH ŘADÁCH CEN Jiří Peší, Mara Šlehoferová ÚVOD

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více