Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1"

Transkript

1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách MT30 - Mezinárodní finance byly zmíněny 4 ukazaele echnické analýzy klouzavý průměr, dva klouzavé průměry, momenum a Bollingerovo pásmo Jak jsou na nich posavené obchodní sraegie úspěšné v praxi? Kerá z nich přináší nejvyšší zisky? To bude prozkoumáno na měnových párech CZK/EUR a CZK/USD Budou použia daa pro každodenní fixing, edy jednou denně reporované koace, v období od do 6 03 K dispozici je pro oba měnové páry 83 denních pozorování Období končí před zahájením masivních devizových inervencí ČNB v lisopadu 03 Jde o kurzy sřed, udíž o obchodování bez nunosi plai bid a ask marže Tex je organizován následujícím způsobem V kapiole jsou popsány esované obchodní sraegie a paramery indikáorů Kapiola 3 popisuje benchmarkové sraegie, j sraegie, s nimiž bude výhodnos esovaných sraegií poměřena Kapiola 4 diskuuje způsob měření výnosnosi V kapiole 5 jsou uvedeny výsledky pro běžně užívané paramery sraegií V kapiole 6 je diskuována výnosnos jednolivých sraegií v závislosi na volbě příslušných paramerů Kapiola 7 přináší shrnuí Definice esovaných obchodních sraegií Sraegie jsou záměrně zvoleny v nejjednodušší, běžně uváděné podobě (např Durčáková a Mandel (007, kap 5) Velikosi paramerů jsou pak sanoveny na základě obvyklých hodno Klouzavý průměr Definice indikáoru: klouzavý průměr, nevážený, sesávající z akuální hodnoy a w zpožděných hodno, j Si iw MA ( w), w kde MA (w) je hodnoa klouzavého průměru ve dni, v závislosi na parameru w, S i je spoový kurz CZK/FX v i-ém dni Nákupní signál (nákup FX; FX je USD nebo EUR podle použiého měnového páru): Pokud akuální kurz CZK/FX prone klouzavý průměr zdola, j pokud jsou splněny podmínky S MA a zároveň S MA Před použiím závěrů sudie k vlasnímu obchodování se prosím sezname s disclaimerem na sraně Durčáková, J a Mandel, M (007) Mezinárodní finance 3 vydání Praha: Managemen Press --

2 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Prodejní signál (prodej FX): Pokud akuální kurz CZK/FX prone klouzavý průměr shora, j pokud jsou splněny podmínky S MA a zároveň S MA Užiá hodnoa parameru: w 0, edy klouzavý průměr sesává z akuálního kurzu a kurzu v 9 předchozích obchodních dnech Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr Definice indikáorů: klouzavé průměry, nevážené, sesávající z akuální a w zpožděných hodno (krákodobý, SMA), respekive z akuální a w zpožděných hodno (dlouhodobý, LMA), edy SMA ( w ) i iw, w S LMA ( w ) i iw w S Nákupní signál (nákup FX): Pokud krákodobý klouzavý průměr prone dlouhodobý klouzavý průměr zdola, j pokud jsou splněny podmínky SMA LMA a zároveň SMA LMA Prodejní signál (prodej FX): Pokud krákodobý klouzavý průměr prone dlouhodobý klouzavý průměr shora, j pokud jsou splněny podmínky SMA LMA a zároveň SMA LMA Užié hodnoy paramerů: w 5, w 0, edy krákodobý klouzavý průměr sesává z akuálního kurzu a kurzu ve 4 předchozích obchodních dnech a dlouhodobý klouzavý průměr sesává z akuálního kurzu a kurzu v 9 předchozích obchodních dnech Momenum Definice indikáoru: rozdíl akuální hodnoy CZK/FX a hodnoy zpožděné o l období, j M ( l) S S l Nákupní signál (nákup FX): Pokud se momenum překlopí ze záporných do kladných hodno, j pokud jsou splněny podmínky M 0 a zároveň M 0 Signál na ukončení spekulace na zhodnocení FX (opěovný prodej FX): Pokud momenum přesane růs, j pokud je splněna podmínka M M Prodejní signál (prodej FX): Pokud se momenum překlopí z kladných hodno do záporných, j pokud jsou splněny podmínky M 0 a zároveň M 0 Signál na ukončení spekulace na znehodnocení FX (opěovný nákup FX): Pokud momenum přesane klesa, j pokud je splněna podmínka M M Nákupní a prodejní epizody edy nepokrývají celé uvažované období: určiou dobu invesor pasivně drží svou výchozí měnu To je diskuováno v kapiole 4 věnované měření výnosnosi --

3 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Užiá hodnoa parameru: l 9, j momenum je rozdílem akuálního kurzu a kurzu před 9 obchodními dny Bollingerova pásma Definice indikáoru: sřed pásma (M) je definován jako klouzavý průměr, nevážený, sesávající z akuální hodnoy kurzu a w zpožděných hodno Horní mez pásma (H) je definován jako sřed pásma plus k krá klouzavá směrodaná odchylka sesávající z akuální hodnoy a w zpožděných hodno kurzu Dolní mez (L) je definována jako sřed pásma mínus k krá shodně vymezená klouzavá směrodaná odchylka Neboli, Si iw M ( w), w Si M ( w) iw H ( w, k) M ( w) k, w L ( w, k) M ( w) k i iw w S M ( w) Nákupní signál (nákup FX): Pokud akuální kurz shora prone dolní mez pásma (j klesne mimo pásmo), neboli jsou splněny podmínky S L a zároveň S L Signál na ukončení spekulace na zhodnocení FX (opěovný prodej FX): Pokud akuální kurz vysoupí S L f M L, neboli překoná více než f % nad spodních f % dolní poloviny pásma, j cesy v návrau od kraje ke sředu pásma Prodejní signál (prodej FX): Pokud akuální kurz zdola prone horní mez pásma (j vzrose mimo pásmo), neboli jsou splněny podmínky S H a zároveň S H Signál na ukončení spekulace na znehodnocení FX (opěovný nákup FX): Pokud akuální kurz sesoupí S H f H M, neboli překoná více než f % pod horních f % horní poloviny pásma, j cesy v návrau od kraje ke sředu pásma Nákupní a prodejní epizody edy nepokrývají celé uvažované období: určiou dobu invesor pasivně drží svou výchozí měnu Dokonce je obvyklé, že pro něj zahraniční měnu vlasní pouze zlomek celého období To je diskuováno v kapiole 4 věnované měření výnosnosi Užié hodnoy paramerů: w 9, k, 96, f 0, Tj klouzavý průměr a směrodaná odchylka sesává z akuálního kurzu a kurzu v 9 předchozích obchodních dnech Pásmo je široké,96 násobek směrodané odchylky každým směrem Pozice se likvidují, pokud kurz se vráí ke sředu pásma o více než 0% vzdálenosi mezi krajem a sředem pásma -3-

4 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák 3 Definice benchmarkových sraegií Pro zvýšení vypovídací schopnosi je vhodné srovna výsledky esovaných obchodních sraegií s výsledky jednoduchých alernaivních sraegií či invesičních příležiosí Nabízí se následující srovnávací (benchmarkové) sraegie: Dokonalé předpovědi (nedosižná horní mez) Držení výhodnější z měn po celé období (dolní mez) Náhodné obchodování (dolní mez) Výnosnosi jiných akiv, například akciových indexů v daných zemích (dolní mez) Obchodování na základě dokonalých předpovědí znamená zaujímání akových pozic v čase, keré umožní profiova na veškerém kurzovém vývoji Jedná se o nevyšší možný výnos při dané frekvenci da Zde jde o jeden kurz každý den; invesor by ale mohl zvýši zisk proi omuo benchmarku, kdyby měl možnos obchodova časěji (například x denně) Výsledek 3 éo bechmarkové sraegie (P) se vypoče jako P T S S Držení výhodnější z měn po celé období je defenzivní sraegie, kerá předpokládá, že invesor refí směr pohybu kurzu, a v průběhu období neobchoduje Pokud se jeho výchozí měna za období zhodnoí, nebude obchodova vůbec Výnosnos sraegie 4 (H) se vypoče jako H max S S, S S S S T T T Náhodné obchodování znamená, že invesor si hodí koskou a podle výsledku zaujímá nebo likviduje pozici Zde bereme nejlepší výsledek náhodného obchodování z desei pokusů, přičemž každý pokus vypadá ak, že invesor každý den generuje (rovnoměrně rozdělené) náhodné číslo mezi - a Pokud akuálně nedrží žádnou pozici, když padne číslo věší než 0,7, nakoupí FX, pokud menší než -0,7, prodá FX Pokud akuálně pozici drží, když padne číslo menší než -0,7 nebo věší než 0,7, pozici likviduje V případě, že likviduje, losuje ješě jednou, a když se dosaví opě výsledek vyšší než 0,7 či nižší než -0,7, přejde ihned do opačné pozice Výnosnos akciových indexů je měřena jako zhodnocení akciového indexu za sledované období Teno benchmark lze srovnáva s obchodními sraegiemi pouze v pomocném ukazaeli zhodnocení prvoní čásky (kapiola 4, měříko savů úču), proože měří náklady oběované příležiosi držení obchodního úču pro obchodování měn Vypoče se jako A A 00, A kde Ai je hodnoa akciového indexu ke konci i-ého dne 3 Jde o hodnou nejvhodnějšího měříka výnosnosi - kumulovanou velikos pohybu kurzu - pro uo benchmarkovou sraegii Více o měříkách výnosnosi hovoří kapiola 4 4 Viz poznámku -4-

5 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák 4 Ukazaele výnosnosi Než přejdeme k prezenaci výsledků, je vhodné zmíni užié způsoby měření výnosnosi sraegií Jako nejvhodnější měříko, keré je dále použio v cilivosní analýze v kapiole 6, se jeví kumulovaná velikos pohybu kurzu Kumulovaná změna kurzu Kumulovaná velikos pohybů kurzu, pokud je obchodován konrak o velikosi jedné jednoky FX, se rovná souču denních kurzových zisků nebo zrá z krákých i dlouhých pozic, keré sraegie radí zaujmou Vypoče se jako il S S S Si i i i, is kde i L v případě, že sraegie radí mí v i-ém obchodním dni dlouhou pozici v FX (edy spekulova na posílení FX, neboli numerický nárůs kurzu CZK/FX), a i S v případě, že sraegie radí mí v i-ém obchodním dni krákou pozici v FX (edy spekulova na oslabení FX, neboli numerický pokles kurzu CZK/FX) 5 Jedná se o nejpřesnější indikáor, proože reaguje jak na invesiční příležiosi vzniklou posilováním FX, ak na invesiční příležios vzniklou oslabováním FX Dále zde nepůsobí kumulační efek, kdy získaný profi umožní následně obchodova ve věších objemech Nevýhodou ohoo měříka je méně obrazná inerpreace výsledků a nemožnos přesného měření výnosnosi vložených zdrojů Proo jsou uvažována i dvě následující doplňková měříka výnosnosi Sav obchodního úču, pokud měl invesor na začáku období 00 CZK Pokud na konci období invesiční sraegie doporučuje drže FX, budou FX konverovány do CZK kurzem posledního dne Tím lze přesně měři výnosnos sraegie Je řeba si však uvědomi, že korunový invesor profiuje na pohybu kurzu každým směrem odlišně Pokud očekává apreaciaci FX, drží FX a následně inkasuje zisk při zpěné konverzi Pokud očekává depreciaci FX, drží CZK Proože je však jeho úče korunový, nemůže na apreciaci CZK vyděla: vydělá jedině ehdy, pokud mu apreciace umožní následně koupi FX levněji pro další invesiční kolo Pokud by koruna apreciovala celé období (srovnej s benchmarkovou sraegií drž ), nebude provádě žádné konverze Tudíž korunový sav na jeho úču bude 00 CZK Přesože refil směr pohybu, nevydělá ani korunu 6 Sav obchodního úču, pokud měl invesor na začáku období 00 FX Výpoče probíhá idenicky jako v minulém případě Na konci období se úče případně konveruje kurzem posledního dne do FX Z uvedených důvodů je akřka jisé, že se oba výsledky budou liši Například ve výše zmíněné sraegii drž CZK dojde k zisku FX úče byl oiž nejprve konverován do CZK a a se zhodnoila Při zpěné konverzi dosane invesor více než 00 FX, bude proo realizova zisk Vedle měříek výkonnosi je vyčíslen poče invesičních epizod (= poče zaujeí kráké nebo dlouhé pozice v FX), aby bylo zřejmé, keré sraegie nuí invesora časěji obchodova Poče invesičních 5 Jinými slovy, k měříku se připoče mezidenní kurzový rozdíl, pokud byla spekulace mezi dvěma obchodními dny úspěšná (při dlouhé pozici se zhodnoil FX nebo při kráké pozici se znehodnoil FX) Sejně ak se od měříka odeče mezidenní kurzový rozdíl, pokud byla spekulace mezi dvěma obchodními dny neúspěšná (při dlouhé pozici se znehodnoil FX nebo při kráké pozici se zhodnoil FX) 6 Invesor by si mohl FX půjči, převés do CZK, a vyděla na možnosi splai úvěr levněji To ale vyžaduje předpoklad o velikosi úrokové sazby FX úvěrů Kvůli nunosi jejího modelování eno, byť běžný, způsob kurzové spekulace nebude uvažován -5-

6 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák epizod odpovídá obousrannému indikáoru kumulované změny kurzu a nikoli savům úču v obou měnách Vyšší poče epizod je pro invesora negaivní, proože s každým obchodem bude muse invesor plai bid-ask marži, kerá snižuje jeho čisé výnosy z obchodní sraegie 7 5 Baseline výsledky Výsledky pro měnový pár CZK/USD jsou uvedeny v Tabulce Nezávisle na způsobu měření byl nejvýnosnější sraegií klouzavý průměr Nejméně výhodná byla sraegie založená na Bollingerově pásmu, kerá u nejpřesnějšího měříka kumulované změny kurzu vedla dokonce k čisé zráě Tabulka : Výsledky obchodních sraegií na měnovém páru CZK/USD Tesovaná sraegie Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 USD Klouzavý průměr 9, ,5 80,34 Krákodobý a dlouhodobý KP, ,6 44,45 Momenum, ,5 07,33 Bollingerovo pásmo -0,56 0 9,80 05,35 V Tabulce jsou uvedeny výsledky referenčních sraegií Ze srovnání s benchmarky vychází jednoznačně víězně pouze sraegie klouzavého průměru Sraegie krákodobého a dlouhodobého průměru je podsaně výnosnější než držení výhodnější měny, ale nejlepší z 0 náhodných obchodníků by dosáhl lepšího výsledku 8 Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr přináší pouze mírně vyšší zhodnocení než výnosnos amerických akcií, což při vyšší rizikovosi měn není příliš uspokojivé Sraegie momena a Bollingerova pásma propadly, jsou dokonce daleko méně výhodné, než kdyby invesor držel USD po celé období Tabulka : Výsledky referenčních sraegií (benchmarků) pro měnový pár CZK/USD Referenční sraegie Dokonalé předpovědi Drže výhodnější měnu Náhodné obchodování Drže domácí akciový index Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 USD 5, , ,50, ,50 3, ,63 37, ,69 35,75 7 Technické indikáory byly vyvinuy kvůli předvídání pohybu kurzu sřed a se spready nepracují Záleží pouze na klienovi, jak výhodné spready dokáže obsara Velikos velkoobchodního bid-ask spreadu koací CZK/USD a CZK/EUR uváděných na Paria Finance se pohybuje kolem 0,03 Aby se spočíala čisá výnosnos invesora obchodujícího yo koace, je pořeba odečís uo velikos krá poče invesičních epizod 8 Časo je používáno (manipulaivní) srovnání náhodných obchodních sraegií s opicemi; například by se řeklo, že invesor užívající sraegii krákodobého a dlouhodobého průměru byl méně úspěšný než jedna z desei obchodujících opic To mimo jiné ukazuje, že i invesor bez promyšlené obchodní sraegie může občas dosáhnou pozoruhodného zhodnocení Více např Taleb, N (0) Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událosí Praha: Paseka -6-

7 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Výsledky pro měnový pár CZK/EUR udané v Tabulce 3 jsou mírně odlišné Kvůli nižší volailiě měn jsou dosažená zhodnocení výrazně nižší Klouzavý průměr je opě daleko nejvýhodnější sraegií, následován enokrá Bollingerovým pásmem Momenum a dva klouzavé průměry jsou podsaně méně výhodné Tabulka 3: Výsledky obchodních sraegií na měnovém páru CZK/EUR Tesovaná sraegie Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 EUR Klouzavý průměr 4, ,70 3,93 Krákodobý a dlouhodobý KP 0, ,86 04,93 Momenum 0, ,97 04,85 Bollingerovo pásmo, ,9 06,4 Pokud provedeme srovnání s výsledky benchmarkových sraegií (Tabulka 4), žádná ze sledovaných sraegií neporáží nejlepšího z 0 náhodných invesorů a všechny jsou podsaně méně výnosné než držení eurových akcií, reprezenovaných německým indexem DAX Kromě klouzavého průměru vychází všechny sraegie rovněž hůře než držení EUR po celé období Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr a momenum dokonce výrazně hůře Tabulka 4: Výsledky referenčních sraegií (benchmarků) pro měnový pár CZK/EUR Referenční sraegie Dokonalé předpovědi Drže výhodnější měnu Náhodné obchodování Drže domácí akciový index Kumulovaná změna kurzu Poče invesičních epizod 00 CZK 00 EUR 4, ,9 65,90,47 00,00 09,56 7,4 34,06 9, ,69 54,08 6 Cilivosní analýza Sudie záměrně používá nejjednodušší sraegie a ypické nasavení paramerů Je nesporné, že modifikace sraegií (j signálů, kdy se bude nakupova a kdy prodáva), bude mí vliv na ziskovos Sejně ak bude mí vliv i změna v paramerech indikáorů (např délka okénka u klouzavého průměru) Invesor bude mí zájem si paramery přizpůsobova ak, aby dosáhl nejlepších výsledků Propracovanější verze sudie by proo měla bý říkolová V prvním kroku se nasaví paramery ak, aby právě jejich užií dávala sraegie nejvyšší výnos na určiém vzorku da Ve druhém kroku se ako opimalizované sraegie oesují na novém vzorku da Ve řeím kroku se porovnají výsledky druhého kroku mezi obchodními sraegiemi a určí se jejich pořadí Změny sraegií ponechejme sranou a zaměřme se na nasavení paramerů Je klíčové, aby paramery sraegie byly opimalizovány na jiném vzorku da, než na kerém bude provedeno jejich -7-

8 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák porovnání V realiě oiž nemůže invesor sraegii vylepšova na základě svých budoucích výsledků Exisují dvě řešení ohoo požadavku: Soubor o koovaných kurzech se rozdělí na dvě čási (např od do a od 00 a novější), na jedné z nich se opimalizují paramery a na druhé se oesují 9 Paramery meod jsou průběžně vylepšovány ak, že pro každý obchodní den využiji paramery vyvinué na všech (nebo jen čási, např posledním roce) minulých daech až do minulého obchodního dne 0 První způsob není u časových řad vhodný, proože meody budou nevyhnuelně opimalizované na sarých daech Druhý způsob, ačkoli běžně používaný, je komplikovanější na implemenaci Proo bude cilivosní analýza zaměřena pouze na popis změny výsledků, pokud by byly použiy odlišné paramery Zkoumáno bude () do jaké míry kolísá realizovaná výnosnos sraegií v závislosi na volbě paramerů, a () zda hodnoy zvolené ve sudii dosahují spíše podprůměrných nebo spíše nadprůměrných výsledků v rámci všech přípusných paramerů sraegie Měříkem výkonnosi bude kumulovaná změna kurzu (viz kapiola 4) U sraegií s více paramery se analýza provede za předpokladu, že osaní paramery zůsanou na úrovni hodno z baseline případu (viz kapiola ) Klouzavý průměr Jak je vidě z Obrázku, pro měnový pár CZK/USD je sraegie velmi zisková, nezávisle na délce klouzavého okénka, přičemž ve sudii zvolený paramer 0 hodno je vůbec nejlepší Pro měnový pár CZK/EUR se výnosnos sraegie podsaně liší v závislosi na délce okénka Zvolený paramer 0 hodno nabízí v rámci sraegie průměrné výnosy Obrázek : Výnosnos sraegie klouzavého průměru v závislosi na poču hodno v klouzavém průměru (paramer w) Zisk (pohyb kurzu) 5 0 USD EUR Poče hodno v klouzavém průměru (včeně akuální) 9 Tako se přisupuje např ke konsrukci funkce popisující úvěruschopnos reailových klienů banky na základě jejich pozorovaelných charakerisik (např příjem, míra zajišění úvěru, nesplácení v minulosi, pohlaví, ) Ukázka v Wizany, J (00) Credi Risk Managemen and Modeling Praha: Oeconomica, s 33, Tako se skuečně přisupuje k vývoji spekulaivních sraegií Jde ale o ideální námě pro bakalářskou/diplomovou práci Tj vlivy současné změny více paramerů nebudou uvažovány -8-

9 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Krákodobý a dlouhodobý klouzavý průměr Jak ukazuje Obrázek, u měnového páru CZK/USD je sraegie poměrně sabilně zisková, pokud dlouhodobý průměr sesává z více než 5 hodno Užiá hodnoa 0 je spíše nadprůměrně výnosná U měnového páru CZK/EUR je sraegie obecně málo zisková, při určié velikosi okénka dokonce zráová Užiá hodnoa 0 je spíše podprůměrná Obrázek : Výnosnos sraegie krákodobého a dlouhodobého klouzavého průměru v závislosi na poču hodno v dlouhodobém klouzavém průměru (paramer w, předpokládáno w = 5) Zisk (pohyb kurzu) 0 5 USD EUR Poče hodno v dlouhodobém klouzavém průměru (včeně akuální) Momenum Jak lze vyčís z Obrázku 3, u obou měnových párů výnosnos sraegie klesá se vzrůsající vzdálenosí zpožděné hodnoy; nejvýhodnější jsou vždy zpoždění Ziskovos se mnohdy velmi liší při zvýšení nebo snížení poču zpoždění i o jediné Zvolená hodnoa 0 dává u CZK/USD i CZK/EUR spíše podprůměrné výsledky Obrázek 3: Výnosnos sraegie momena v závislosi na vzdálenosi zpožděné hodnoy od akuální (paramer l) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Vzdálenos zpožděné hodnoy od akuální (obchodní dny) Bollingerovo pásmo Zde je řeba prozkouma cilivos ziskovosi u 3 paramerů Nejprve oesujme paramer ukončení pozice 3 : kolik procen vzdálenosi mezi krajem a sředem pásma musí kurz překova ve svém návrau ke sředu pásma, abychom se rozhodli uzavří pozici Vyšší hodnoa 3 Zde se jedná o paramer samoné sraegie, nikoli paramer za sraegií sojícího echnického indikáoru, jako je omu ve všech osaních zkoumaných případech Neexisuje ale eorie, kerá by poskyla vodíko ke sanovení ohoo parameru Srovnej následující poznámkou -9-

10 5% 5% 5% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 05% 5% 5% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák parameru znamená delší dobu spekulace, a edy vyšší poenciální výěžnos signálu Naopak rychlejší uzavírání je bezpečnější, ale zase hrozí, že se připravíme o čás zisk pramenícího z pohybu kurzu směrem, kerý echnický indikáor předpověděl Obrázek 4 ukazuje, že u obou měnových párů exisují dvě opimální doby držení; u CZK/USD cca 0% a 80% poloviny pásma (j vzdálenosi hranic od sředu), u cca EUR 45% a 90% poloviny pásma; rychlejší i pomalejší likvidování pozice je méně výhodné U CZK/USD je sraegie vždy zráová, kdežo u CZK/EUR je vždy zisková Zvolený paramer 0% poloviny pásma (j 0% celého písma) je u páru CZK/USD ješě nejméně prodělečný U páru CZK/EUR je naopak ao hodnoa jedna z nejhorších Zbývá doda, že specifická hodnoa 00% poloviny pásma, značící likvidaci pozice až ehdy, překmine-li kurz přes šířku celého pásma, je velmi prodělečná u CZK/USD, ale éměř ideální pro CZK/EUR, kdy dosahuje výnosnosi jen 5% horší než u baseline výsledku klouzavého průměru jakožo nejlepší sraegie 4 Obrázek 4: Výnosnos sraegie Bollingerova pásma v závislosi na parameru popisující okamžik ukončení spekulace (paramer f, předpokládáno k =,96 a w = 0) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Ukonči spekulaci, když kurz překoná % cesy v návrau od kraje ke sředu pásma Paramerem konsrukce Bollingerova pásma je kvanil, edy šířka pásma na každou sranu od klouzavého průměru jako násobek klouzavé směrodané odchylky Vyšší hodnoa kvanilu dá širší pásmo, udíž méně časé, ale jisější signály Obrázek 5 ukazuje, že u obou měnových párů exisuje opimální hodnoa kvanilu: příliš nízký (a edy úzké pásmo) je velmi zráové, příliš vysoký (a edy příliš široké pásmo) dává zisk nulový (proo, že v akové siuaci kurz za celé období z pásma nevysoupil) Pro CZK/USD je opimální hodnoa kolem,5, pro CZK/EUR kolem Zvolená hodnoa,96 je CZK/USD nadprůměrně výnosná, u CZK/EUR dokonce éměř opimální Přeso výnosnos sraegie je velmi nízká i při opimálních hodnoách kvanilu 5 4 Volba 00% nebyla použia jako výchozí hodnoa, přesože bývá někdy doporučována Vedle rozporuplnosi výsledků mezi posuzovanými měnovými páry proi použií éo hodnoy svědčí fak, že lze eoreicky ěžko zdůvodni, proč by kurz měl překmiáva celé pásmo Bollingerovo pásmo je primárně určeno na obchodování v rámci jednoho obchodního dne, kde se ale vývoj kurzu může chova podsaně jinak, než při zde užié denní frekvenci koací 5 Jedno z vysvělení je následující Za celé období nasává pouze menší poče obchodních signálů (viz Tabulku 3, poče invesičních epizod), a všechny epizody jsou spíše kráké Tudíž není možnos naakumulova dosaečný kurzový pohyb, aby byla výnosnos srovnaelná se sraegiemi, keré předpokládají delší dobu držby -0-

11 0,50 0,63 0,75 0,88,00,3,5,38,50,63,75,88,00,3,5,38,50,63,75,88 3,00 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Obrázek 5: Výnosnos sraegie Bollingerova pásma v závislosi na šíři pásma jako násobku směrodané odchylky (paramer k, předpokládáno f = 0, a w = 0) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Kvanil (šířka poloviny pásma v násobcích směrodané odchylky) Posledním zkoumaným paramerem Bollingerova pásma je poče hodno, ze kerých se počíá klouzavý průměr a klouzavá směrodaná odchylka Menší poče hodno dává věší váhu čersvým (a udíž akuálním) pozorováním, věší poče dává propoču vyšší saisickou relevanci (za předpokladu, že na rhu nedošlo ke změně podmínek, samozřejmě) Obrázek 6 ukazuje velké odlišnosi ve výnosnosi mezi měnovými páry Pro CZK/USD je meoda kromě malého inervalu parameru silně zráová, přičemž vzah mezi délkou okénka a výnosnosí je nejasný U CZK/EUR je sraegie obecně výnosná a výnosnos má endenci růs s počem zahrnuných hodno Použiá hodnoa 0 je u CZK/USD relaivně nadprůměrně výnosná, u CZK/EUR naopak podprůměrná Obrázek 6: Výnosnos sraegie Bollingerova pásma v závislosi na poču hodno v klouzavém průměru a klouzavé směrodané odchylce (paramer w, předpokládáno f = 0,, c =,96) Zisk (pohyb kurzu) USD EUR Poče hodno v klouzavém průměru a směrodané odchylce (včeně akuální) 7 Shrnuí Ze 4 esovaných sraegií na denních daech za období pro měnové páry CZK/USD a CZK/EUR výrazně dominuje sraegie klouzavého průměru Osaní sraegie jsou méně výhodné mnohdy vychází lépe drže měnu celé období a v několika případech jsou dokonce prodělečné S výjimkou klouzavého průměru se pořadí a zhodnocení sraegií značně liší v závislosi na použiém měnovém páru Volba hodno paramerů jednolivých meod (např poče pozorování --

12 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák v klouzavých průměrech) má časo dramaický vliv na ziskovos sraegie, až na několik vzácných výjimek však dominanci klouzavého průměru naruši nedokáže Daa a výpočení skrip Daa K výpočům byla použia daa z následujících zdrojů Měnové kurzy Název Forex fixing, ČNB Poskyovael Paria Finance Zdroj da Reuers Období Frekvence Jednou denně Poznámka: z obchodních dnů byly vyloučeny dny 009 a 3 009, pro keré údaje pro měnové páry CZK/EUR a CZK/USD nejsou k dispozici Akciové indexy Název PX Index DAX Index S&P 500 Poskyovael Paria Finance Paria Finance Paria Finance Zdroj da Reuers Reuers Reuers Období Frekvence Jednou denně - Závěrečný kurz Jednou denně - Závěrečný kurz Jednou denně - Závěrečný kurz Výpočení skrip Skrip napsaný v programu MATLAB je na vyžádání k dispozici od auora na adrese Disclaimer Je nezbyné upozorni, že se výsledky éo sudie vzahují k obchodování konkréních měnových párů za konkréní období Užiá meodologie nezaručuje, že jsou výsledky přenosielné na jiné měnové páry a/nebo na jiné období Auor se výslovně zříká odpovědnosi za obchodní zráy uržené při využívání informací z ohoo maeriálu --

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích Výpočy eploní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích Úvod Při provozu polovodičového měniče vzniká na výkonových řídicích prvcích zráový výkon. volňuje se ve ormě epla, keré se musí odvés z

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční rhy Devizový rh Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Invesiční bankovnicví Devizový rh Trh, na kerém se obchoduje s bezhoovosní formou zahraničních měn (v hoovosní formě

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Sotona Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Sotona Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv Univerzia Karlova v Praze Maemaicko-fyzikální fakula DIPLOMOVÁ PRÁCE Per Soona Rizikové přirážky v esu posačielnosi rezerv živoního pojišění Kaedra pravděpodobnosi a maemaické saisiky Vedoucí diplomové

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU 5. MĚŘENÍ KMIOČU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU Měření kmioč: zdroje ealonového kmioč, přímé měření osciloskopem, elekronické analogové kmioměry a vibrační kmioměr, číače (měření f přímo, měření, průměrování, možnos

Více

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE OBECNÁ LOÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOÁ STROPNÍ ONSTRUCE Je dán železobeonový monoliický skele (viz schéma konsrukce). Sousední desková pole jsou zaížena rozdílným užiným zaížením. Meodou součových momenů

Více

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru Asabilní obvod s reálnými operačními zesilovači Josef PUNČOCHÁŘ Kaedra eoreické elekroechniky Fakula elekroechnicky a informaiky Vysoká škola báňská - Technická universia Osrava ř. 17 lisopadu 15, 708

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

1.3.5 Dynamika pohybu po kružnici I

1.3.5 Dynamika pohybu po kružnici I 1.3.5 Dynamika pohybu po kružnici I Předpoklady: 1304 Při pohybu po kružnici je výhodnější popisova pohyb pomocí úhlových veličin, keré korespondují s normálními veličinami, keré jsme používali dříve.

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

Číslicový lineární filtr prvého řádu se statisticky optimálně nastavovanými parametry

Číslicový lineární filtr prvého řádu se statisticky optimálně nastavovanými parametry Číslicový lineární filr prvého řádu se saisicky opimálně nasavovanými paramery Ing. Jiří Tůma, CSc. Tara, o. p., Kopřivnice 59.2 Článek se zabývá odvozením rekurenních vzorců pro časovou posloupnos hodno

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Working Papers Pracovní listy

Working Papers Pracovní listy Working Papers Pracovní lisy Working Paper No. 2/2004 Relevannos nerovnováhy běžného úču plaební bilance v členských sáech Eurozony Jaromír Šindel INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU VYSOKÁ

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU 4. MĚŘICÍ PŘEVODÍKY ELEKICKÝCH VELIČI, MĚŘEÍ KMIOČ A FÁZOVÉHO OZDÍL Převodníky pro měření soč a rozdíl (s operačním zesilovačem, s ransformáory) Inegrační zesilovač: základní princip a odvození přenos

Více

Modelování volatility akciového indexu FTSE 100

Modelování volatility akciového indexu FTSE 100 ISSN 805-06X 805-0638 (online) ETTN 07--0000-09-4 Modelování volailiy akciového indexu FTSE 00 Adam Borovička Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomerie; nám. W. Churchilla

Více

SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA

SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA ROBUST 000, 47 56 c JČMF 001 SROVNÁNí APROXIMAČNíCH METOD V TEORII RIZIKA MARTIN ROTKOVSKÝ Absrak. One of he main erms of he risk heory is so called individual model, which describes for example oal aggregae

Více