DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 D U B E N DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice Prostředí historického objektu Písecké brány na Praze 6 poskytuje často prostor pro různá sympozia, výstavy, přednášky či pro prezentaci kulturních pořadů a zajímavých projektů. Také 5. duben tohoto roku nevybočil z řady. Uskutečněná akce lákala o to více, neboť její obsah úzce navazoval na dění tohoto obvodu našeho hlavního města. Na pořadu totiž byla poslední varianta projektu Dejvice Center. Projektu, kterému se věnuje na veřejnosti značná pozornost. Jak by ne, když se jedná o zástavbu populárního kulaťáku. Úzký kruh pozvaných hostů a zástupců společností, podílejících se na jeho prozatímní podobě, se tak mohl seznámit s jeho současnou realitou. (pokračování na str. )

2 . STRANA DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? IS 08/ 004 Dominantní prostor Vítězného náměstí tvoří svým umístěním i dopravním propojením přirozené centrum Prahy 6. Myšlenky profesora Engela, zakladatele a tvůrce moderní architektury Dejvic, se výrazně promítají do okolní zástavby Vítězného náměstí. Paprskovitě se rozbíhající komunikace jeden z profesorových záměrů byl v minulosti narušen pouze zástavbou budov FEL ČVUT v 70. letech minulého století. Nezastavěn zůstal segment mezi ulicemi Evropskou a Jugoslávských partyzánů a část severovýchodního segmentu. Na jeho dostavbu byla vypracována v minulosti celá řada návrhů. Návrh dostavby Vítězného náměstí, vycházející z požadavků Prahy 6, magistrátu hl. m. Prahy a vysokých škol a v maximální míře dodržující závazné podmínky, které vyplynuly z procesu projednání vlivu stavby na životní prostředí, uvažuje s výstavbou akademického a komerčního komplexu budov s názvem Dejvice Center. Akademický komplex budov, skládající se z budov VŠCHT a ČVUT, bude důstojně uzavírat campus vysokých škol. V těchto budovách budou rektoráty vysokých škol a dále výukové, seminární i kancelářské prostory. Komerční komplex budov vytvoří pro Prahu 6 tolik potřebné obchodně-společenské centrum spolu s kancelářemi, prostory pro užití volného času a podzemním parkovištěm. Po dokončení se tento projekt stane přirozeným místem setkání obyvatel Prahy 6. Obchodní pasáže s mnoha obchody, restauracemi, kavárnami, fitnes centrem i službami pro obyvatelstvo budou situovány do 1. podzemního podlaží, přízemí a 1. patra. V 1. podzemním podlaží bude i supermarket nového typu o velikosti přibližně 500 metrů čtverečních. Přímé napojení na stanici metra Dejvická a umístění v těsné blízkosti zastávek tramvají a autobusů dávají tomuto projektu možnost stát se jedním z největších v Praze. Předpoklad pronájmu kancelářských prostor technologicky vyspělými firmami a možnost jejich spolupráce se sousedícími vysokými školami umožňují vybudování nejužšího kontaktu mezi vědou, výzkumem a aplikací v praxi. Přehled ploch: Celková hrubá plocha nadzemních podlaží: m Celková hrubá funkční plocha podzemních podlaží: m (kromě garáží a technických prostor) Z toho budovy ČVUT a VŠCHT brutto m (kromě garáží a technických prostor) Komerční plochy: Obchody, gastro, pasáže, zábava, sport m Kanceláře m 800 míst pro parkování To vše slibuje poslední varianta představeného projektu Dejvice Center, alespoň podle informací dostupných v rámci pořádaného mítinku. Přesto nad osudem stavby, která se svým rozsahem řadí na druhé místo na území Prahy 6 (pozn. redakce: prvenství si udržuje výstavba terminálu společnosti ČSA), visí stále otazník. Jaká je tedy jeho současnost? Na stavbu budoucího komplexu bylo 14. ledna 004 vydáno kladné rozhodnutí o vlivu na životní prostředí (EIA). Generálním investorem, který získal 100 % akcií developerské společnosti Dejvice Center a.s. se v prosinci minulého roku stala spolenost SIEMENS Kapitalanlagegeslellschaft München. Pod křídly této developerské české firmy, starající se o projekt od jeho prvopočátků, tj. od podepsání příslušné rámcové smlouvy na podzim 1999, působí spolek architektů, tvořený další tuzemskou firmou A.D.N.S dohromady se společností Ciegler Marani, jenž projekt zpracovával. České firmy také zajišťují management projektu (spol. Homola Projekt Management) a marketing celého projektu (ANGERMANN). Potud provozně-organizační provázanost. Zástupci Prahy 6 mají samozřejmě eminentní zájem, aby prostory Vítězného náměstí byly zastavěny. Současně s tímto projektem, jenž je zatím ve fázi přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí, by totiž měla vzniknout na rohu ulic Jugoslávských partyzánů a Verdunská budova, do které je naplánován přesun části Městského úřadu Prahy 6. Důvod? Stávající radnice praská ve švech. Na proměnu uvedených plánů ve skutečnost si ale budou muset její zaměstnanci ještě nějakou dobu počkat. K ambicióznímu projektu, se kterým se již pět let táhnou problémy, se v rámci vyjednávání o jeho budoucnosti očekává tisíce různých připomínek. Na některé z nich se dá poukázat již dnes. Největším problémem se jeví nevyřešení dopravy. Vítězné náměstí, potažmo jeho okolí, trápí malé parkovací plochy. Dejvice Center v tomto směru sice počítá s prostorem pro 800 aut, z tohoto počtu však 58 určených pro potenciální zaměstnance budov a 358 pro potenciální návštěvníky obchodních prostor (zbývající počet 184 parkovacích míst budou mít k dispozici vysoké školy). Přidáme-li k tomu fakt, že prostorem kulaťáku projde již dnes denně okolo lidí, má Městský úřad Prahy 6 právo obávat se neúnosné dopravní zátěže po případném dokončení připravovaných projektů. A to i přesto, že se podle zástupců firmy A.D.N.S. při jejich realizaci počítá zejména s přímým propojením komplexu budov s konečnou stanicí metra A. Z tohoto pohledu je projekt plánován se dvěma přímými vstupy ze stanice metra Dejvická, s podzemní pasáží, propojující obchodní centrum a tím i ulici Technickou se současnou obchodní tepnou Dejvic, tj. ulicí Dejvickou, a průchodem o šířce 0 m mezi Vítězným náměstím a ul. Technickou. Okolních ulic, respektive jejich obchodů, se připravovaný projekt rovněž bezprostředně dotýká. Paprskovitě vystavěná struktura je jich plná. Připravovaný soubor komerčních ploch, obsahující obchody, supermarket, restaurace, pasáže, zábavní i sportovní plochy, tak může rozhodnout o osudu nejednoho zdejšího majitele. Odliv nakupujících Pražanů se rýsuje více než zřetelně. Ale takový už je holt princip tržního hospodářství. A pokud jsem se dotknul tohoto tématu, tak malou perličku na samotný závěr. SIEMENS Kapitalanlagegeslellschaft München, představuje kapitálovou společnost, založenou na penzijních a investičních fondech svých klientů. O budoucnost Vítězného náměstí, lukrativních prostor jedné z nejvyhledávanějších části Prahy 6, se tak zřejmě postará německý kapitál. Ale to už je snad v této chvíli jedno, když od 1. května 004 jdeme do Evropy. Rozhodující přece je, aby část kulaťáku nezela prázdnotou a náměstí tak doplnila konstrukčně čistá architektura s tváří moderního střediska pulsujícího životem i o víkendu. Lze tedy jen popřát čelním představitelů německého giganta, aby se naplnily jejich představy o zahájení samotné výstavby, směřované v čase k začátku příštího roku. Bohumír Kotora

3 IS 08 / 004 RADA OA 3. STRANA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OA DNE 6. DUBNA 004 Přítomni: ROA: Haman, Štulc, Čejka, Mastný, Prokop, Krejčí, Kopečný, Mojžíš, Šafář Dozorčí rada: Melichar, Driml Omluveni: Navrátil, Havlíček, Polívková Hosté: zástupci internetového serveru e-architekt: p. Vaněk, p. Ešner Šéfredaktor časopisu RESPEKT p. Němeček, pí. Soumarová Návrh programu zasedání ROA: Grand Prix OA 004 Písecká brána Sekretariát OA Různé: e-architekt; RESPEKT; VITRA; EUROLUX Hlasování: schváleno všemi přítomnými. 1. Grand Prix - Porota (spokojenost, složitost rozhodování, překvapeni vysokou úrovní přihlášených prací = těžká volba; přijedou na slavnostní vyhlášení a chtějí přednést (obhájit) své rozhodnutí) Na TK - dobré nápady k zlepšení GP Případné podílení se porotců na katalogu Garance utajení dodržena Kontrolní dny (x týdně) s agenturou FOIBOS Sponzoři Logo GP - V. Štulc: registrace Slavnostní galavečer: Veletržní palác (hlasování pro 10), Danube (9), Betlémská kaple (3), Metro (3), Míčovna PH () Zodpovídá: O. Haman, B. Prokop, V. Štulc. Písecká brána - Jednání s p. Kousalíkovou na MÚ Prahy 6, domluvit schůzku po 0. dubnu s vybranými členy ROA Krejčí, Haman, Navrátil, Čejka. Případná programová náplň PB - zajistí Z. Krejčí ve spolupráci s I. Brunclíkovou. Výpověď ke dni 30. dubna 004 platí s možností vystavovat (po domluvě s MÚ Prahy 6). Pravděpodobnost nového výběrového řízení na PB (?). Jednání s p. Drašnarem, shromáždění dokumentů týkajících se provozu - nikdy prostory oficiálně nepřevzal (?), účty navazujících dokumentů týkajících se provozu restaurace (M. Čejka). Majetkoprávní statut: kolaudace - "Klub architektů" Zodpovídá: M. Čejka, Z. Krejčí 3. Sekretariát - Dlouhodobá nemoc Ing. Kučerové i p. Lízlerové Technické vybavení sekretariátu (proveden audit firmou UNICORN - nelegálnost programů, zavirování PC, zastaralost a nepoužitelnost PC v sekretariátu analýza zajištění funkčnosti, PC je třeba repasovat a zmodernizovat). Oficiální objednávka legalizace programů PC, zabezpečení dat současných PC, zajištění síťového propojení, antivirový program, zakoupení skeneru a vypalovací mechaniky na zálohování dat - vše již zajištěno během března a dubna Úklid prostor v OA (1 - x týdně) (hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 4. Různé Redakce internetového serveru e-architekt zastoupená vydavatelem p. Vaňkem a šéfredaktorem p. Ešnerem Analýza stávajícího stavu (nejnavštěvovanější doména s tématem architektury, je nutné stránky pravidelně doplňovat) Možnost vytvoření domény: o architektuře, o architektech, nejen pro architekty Možnosti každodenního přístupu nových informací Návaznost s dalšími časopisy, projekty, upozornění na výstavy Vydávání Informačního servisu na stranách e-architekt od č. 5 - již funguje Zodpovídá: B. Prokop ve spolupráci s B. Kotorou a A. M. Videmannovou Informace o akcích OA s využitím smlouvy s J. H. & Archys - jedna strana v časopisu ARCHITEKT Smlouva s firmou VITRA - diskuse (připomínky do 13. dubna) RESPEKT - p. Němeček (šéfredaktor), p. Soumarová (ředitelka vydavatelství). recenzent p. Lukeš (specializovaný redaktor na architekturu). Možnost 4stránkové přílohy přímo o GP a jejich partnerech, 45 tisíc (???). Publicita informací o architektuře průběžně, během celého roku Příští zasedání ROA se bude konat v úterý 4. května 004 v 10:00 hodin v prostorách OA v Revoluční 3, Praha 1. Zapsala: A. M. Videmannová Schválil: O. Haman JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ EGYPTSKÉ MUZEUM Výstava soutěžních návrhů českých a slovenských architektů Soutěž, kterou vyhlásila vláda Egyptské arabské republiky ve spolupráci s UNESCO a Mezinárodní asociací architektů (UIA), představuje jedinečnou událost v historii architektonického soutěžení. Množstvím odevzdaných soutěžních návrhů se stala doposud největší architektonickou soutěží v dějinách. Tématem soutěže bylo vytvoření studie muzejního komplexu v unikátní lokalitě v bezprostřední blízkosti areálu velkých pyramid v Gíze. Muzeum je určeno k uložení a vystavení více než drahocenných artefaktů starověké egyptské civilizace, má se stát největším egyptologickým muzeem na světě. Stane se také prvním celosvětovým virtuálním muzeem vybaveným nejpokrokovějšími informačními a komunikačními technologiemi, a nabídne tak možnost propojení s ostatními muzei na celém světě. Muzejní komplex o celkové výstavní ploše86000mpočítás3miliony návštěvníků ročně. Do soutěže se přihlásilo téměř 3000 týmů ze 105 zemí světa. V prvním kole mezinárodní porota posoudila 1557 odevzdaných prací z 8 zemí (z toho 0 českých a 8 slovenských). Do druhého kola postoupilo 0 projektů, jejichž autoři byli vyzváni k rozpracování svých návrhů. Soutěžní návrh českého týmu pod vedením M. Roubíka získal čestné uznání. Výstava Pražská premiéra výstavy se konala v termínu v prostorách ochozu mezaninu Malé dvorany Veletržního paláce v Praze. Zde ji zhlédlo 000 návštěvníků, z toho přibližně 700 hostů přišlo na vernisáž. Ideou instalace bylo představit architektonické návrhy takovým způsobem, aby byly co nejlépe čitelné pro co nejširší veřejnost. Jsme přesvědčeni, že výjimečné téma soutěže má nevšední potenciál zaujmout právě také neodbornou obec návštěvníků a tím popularizovat architekturu jako takovou. Každý z autorů byl vyzván k vytvoření grafického pojednání výstavního panelu s důrazem na srozumitelnost idey architektonického návrhu. Naším cílem bylo vytvořit výstavní panel natolik veliký, aby návrh diváka obklopil. Jednotlivé návrhy jsou vytištěny na billboardovou folii velikosti 3x3m a zavěšeny na ocelových lankách z osvětlovací lišty stropu galerie. Výstava sestává z návrhů 18 českých a 4 slovenských soutěžních týmů. Součástí výstavy je projekce vítězných návrhů soutěže a prezentace práce českých egyptologů. Doprovodným programem výstavy v Praze byly egyptologické a muzeologické přednášky. Internetovým časopisem e-architekt byla k výstavě vytvořena speciální webová stránka. Katalog k výstavě vydal časopis Architekt. V termínu probíhala zlínská repríza výstavy v působivých prostorech 4. etáže budovy č.15 v areálu Baťovy továrny, vernisáže se zúčastnilo cca 100 lidí. V rámci instalace v jádru zlínské továrny dochází k rezonanci unikátního tématu výstavy se světovostí realizace funkcionalistického areálu Zlína. Rádi bychom, aby výstava svou existencí přispěla k postupnému znovuzapojování továrny do života města. Výstava byla od počátku koncipována jako putovní, výstavní folie jsou navrženy s důrazem na snadno opakovatelnou instalaci. Během roku 004 by měla být uvedena v Brně a Bratislavě. Pohyb výstavy a související události jsou sledovány na internetové stránce Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, ateliérem Gem architects a českými egyptology, za podpory Nadace české architektury, časopisu Architekt a internetového časopisu e-architekt. MgA.Ing.arch. Petr Janda za pořadatelský tým sporadical Iniciátor a hlavní organizátor výstavy, autor koncepce a výtvarného řešení Velké Egyptské muzeum Měla jsem sen. Ocitla jsem se v mysteriózním prostoru opuštěné fabrické haly, uprostřed sloupové síně. Obyčejné neobyčejné trojlodí, okenní vitráže s podivně urputnou pravidelností subtilního rastru. Dýchlo na mě dunění pracovního ruchu z minulosti, tak silně. To uchvátilo mou duši. Původní a minulé, živé a neklidné v kontrastu se současným, prázdným, klidným, mrtvolným. Pocit je umocněn sarkofágy, nečitelnými hieroglyfy, schématy tajných chodeb a mystickými znaky. A všechno se to v prostoru chvěje závanem ze záhrobí pyramid. Dá se tu uchopit nekonečnost bytí, nesmrtelnost a věčnost. Nebyl to sen, byla jsem na vernisáži výstavy soutěžních návrhů Velkého Egyptského muzea českých a slovenských architektů. V budově č. 15 areálu bývalé Baťovy továrny, ve čtvrtém patře, v prostoru bývalých výrobních dílen. Od vstupu vede prostředkem haly blyštivá, ocelová dlažba, strop se zavěšenými letitými zářivkami a ventilátory podpírají válce oprýskaných sloupů, obvodové stěny mají prozaické zasklení výrobních hal se zašlými ocelovými rámy s pokřiveným mechanismem ventilací a nánosem prachu oslepená okna. Ze stropu zavěšená velká plátna s jednotlivými soutěžními návrhy se občas rozpohybují průvanem, který přináší vlahé poselství předjarního večera. Pod majestátem navrhovaných monumentů si já připadám zbytečná a bezvýznamná, stejně jako žabomyší problémy dneška. Sláva a věčnost patří minulosti a faraónům, přesně toho přeci chtěli dosáhnout. Podařilo se, umocněno naší malou českou minulostí, oni jsou věční, my jen zrnka v prachu, výstava za měsíc končí. Pocit neidentifikovatelného fluida ze spojení důstojnosti zašlé slávy starého Egypta a poctivosti zašlé slávy kapitalismu první republiky zůstal. Ing. arch. Jitka Ingrová, Odbor územního rozvoje a architektury, Zlín

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 08 / 004 PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE Zpracování návrhu výtvarného a architektonického řešení tří kašen na Náměstí Republiky v Plzni Architektonická soutěž s převažujícím hlediskem projektovým, veřejná anonymní, jednokolová Sekretář soutěže: Ing. Lenka Švajcrová - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, tel./fax: , , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - duben 004 Zpracování návrhu řešení stavby Provozní objekt u Punkevních jeskyní v Moravském Krasu Architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová Sekretář soutěže: Ing. Marek Slabý - RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, tel/fax: , , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - květen 004 Zpracování návrhu Hotelu Moravia a jeho odbytových středisek Projektová soutěž, architektonická, kombinovaná, jednokolová Vyhlašovatel: Sdružení investorů zastoupené Františkem Divokým, zmocněný zástupce Ing. Jiří Šlechta, Slovákova 35/3, Brno, tel.: , fax: , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden Umístění díla Toniho Bennetona "MONUMENTO IN MEMORIAM DI LIDICE" Urbanisticko-architektonická soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní, jednokolová Vyhlašovatel: Památník Lidice, zastoupený Ing. Marií Tělupilovou - ředitelkou, Lidice, tel./fax: , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE Aktualizováno: Zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického řešení nové budovy Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze Dvoukolová soutěž: Odevzdání návrhů v I. kole: Odevzdání návrhů v II. kole: V I. kole urbanistická,architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní V II. Kole urbanistická, architektonická a konstrukční soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní Vyhlašovatel: České vysoké učení technické v Praze, zmocněný zástupce vyhlašovatele ARCH-INVEST, s.r.o., zastoupený Ing. Tomášem Bílkem - jednatelem společnosti;k Rovinám 546, Praha 5-Jinonice, tel./fax: , ; Sekretář soutěže: Ing. František Kubát, Na Hřebenkách 7, Praha 5, tel./fax: , , Předmět soutěže: zpracování urbanistického, architektonického, provozního a technického návrhu řešení nové budovy Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze v areálu vysokých škol technických v Praze 6 - Dejvicích na určeném pozemku vymezeném ulicemi Thákurova, Bechyňova a Kolejní a budovou A Fakulty stavební ČVUT v Praze při respektování ekonomických hledisek výstavby vlastní budovy i jejího budoucího provozu aspřihlédnutím k okolní zástavbě v památkově chráněném území. Předpokládané investiční náklady stavby jsou cca Kč (osmsetpatnáctmilionůkorunčeských). V rámci 1. kola soutěže by měla být, kromě vlastního návrhu budovy FA (dále jen část A), řešena i uvažovaná urbanistická koncepce zástavby celého území vymezeného Thákurovou ulicí, ulicí Bechyňovou, Kolejní a Salabovou i koncepce vzájemných komunikačních, dispozičních a provozních vazeb stávajících staveb na řešeném pozemku včetně objektu D - laboratoří stavební fakulty, nové budovy FA a případně dalších, nově navrhovaných staveb před objektem B stavební fakulty směrem k Thákurově ulici (dále jen část B). V rámci tohoto konceptu návrhu celkového objemového urbanistického řešení celého areálu pozemků kolem stavební fakulty by měly být hledány a definovány regulační podmínky a objemové kapacity případné stavby další budovy mezi uliční čarou v Thakurově ulici a stávajícím objektem B, resp. posluchárnami před objektem B. Očekává se i předvedení názoru na definitivní řešení prostoru mezi objekty A abapřípadné přímé napojení Kolejní ulice a objektu D na tento prostor v duchu původní prostorové koncepce regulace arch. Engla. Přitom je nutné si uvědomit, že se jedná o dlouhodobý výhled. Závazný obsah soutěžního návrhu: - Grafická část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu v prvním kole soutěže je grafická část, která musí pro část určenou pro výstavbu nové budovy FA (část A) a pro ostatní plochy (část B) obsahovat: (1) základní urbanistický výkres, obsahující celkové územní řešení a širší vztahy v měřítku 1:5000 s vyznačením hlavních vstupů a vjezdů - bude součást - přílohou textové části (pro část A i B); () celkovou situaci řešeného území v měřítku 1:1000 s vyznačením tvaru střechy a parteru (zeleně a chodníků), dopravního řešení a všech vstupů a vjezdů do objektu pro část A i B); (3) půdorysy všech podlaží v měřítku 1:400 se schematickým zákresem modulové konstrukční osnovy a s grafickým měřítkem, se schematickým vyjádřením celkových ploch užitkových čistých s členěním na provozní celky a na celkové plochy výukové (posluchárny, seminárky, učebny, ateliéry apod.) a celkové plochy ostatní a se schematickým vyjádřením ploch komunikací a technického vybavení; velikosti jednotlivých druhů ploch budou uvedeny v m na výkresech v těchto plochách; diferenciaci ploch lze vyjádřit barevným odlišením; tabulky ploch na výkresech se nepožadují; půdorysy přízemí a typického podlaží budou v měřítku 1 : 00 (pouze část A); (4) potřebný počet schematických podélných a příčných řezů v měřítku 1:400, dostatečně prokazujících výškové uspořádání objektu, s vyznačením výškových kót jednotlivých podlaží, vztažených k 1. nadzemnímu podlaží (pouze část A); (5) čtyři navzájem kolmé schematické ortogonální pohledy v měřítku 1:00, vyjadřující celkové hmotové řešení objektu, s návazností sousedících budov; schematické pohledy na případné vnitřní fasády budou zakresleny jen tehdy, nebudou-li součástí svislých řezů (pouze část A); (6) zákres do panoramatického pohledu v měřítku 1 : 400 s budovou fakulty stavební a fakulty architektury a s výzkumným ústavem. - Textová část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu v prvním kole soutěže je textová část, která musí obsahovat: pro část určenou pro výstavbu nové budovy FA (část A) : (1) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část - výtisk č. 1, textová část - výtisk č., obálka "Autor", obálka "Zpáteční adresa"), označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly; () základní ideu koncepčního řešení projektu; (3) zásady urbanistického řešení v širších souvislostech a zdůvodnění tohoto řešení včetně širších vztahů (i část B); (4) stručný popis principů předpokládaného architektonického řešení objektu; (5) zásady prostorově provozního řešení budovy i jednotlivých provozních úseků, učeben a pracovišť; (6) stručný popis principů konstrukčního řešení objektu; (7) stručný popis předpokládaného materiálového řešení objektu; (8) stručný popis dopravního řešení; (9) vyplněná tabulka ploch a kubatur; zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům vyhlašovatele, uvedených v soutěžních podkladech, zejména požadavkům stavebního programu, se zdůvodněním případných odlišností. - Další části soutěžního návrhu v 1. kole soutěže: Závaznými částmi soutěžního návrhu v prvním kole soutěže jsou dále: (1) vkládací model v měřítku 1:500, znázorňující objemové řešení návrhu (část A i B), pevně spojený s podložkou, která je soutěžícím poskytována v rámci soutěžních podkladů; () obálka nadepsaná "Autor", obsahující náležitosti podle bodu 9.1. těchto soutěžních podmínek; tato obálka platí i pro. kolo soutěže; (3) obálka nadepsaná "Zpáteční adresa", obsahující náležitosti podle bodu 9.. těchto soutěžních podmínek; tato obálka platí i pro. kolo soutěže. Upozornění pro. kolo soutěže: (1) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě výsledků prvního kola soutěže pro druhé kolo soutěže doplnit nebo upravit a upřesnit soutěžní podmínky a požadovaný obsah návrhu, odevzdávaného ve druhém kole soutěže. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo doplnit zadávací dokumentaci pro druhé kolo soutěže o základní kvalifikační kritéria, o prokázání finanční, ekonomické a technické způsobilosti, eventuálně o další nezbytné požadavky na soutěžící. - Grafická část soutěžního návrhu ve. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu ve druhém kole soutěže je grafická část, která musí obsahovat: (1) půdorysy všech podlaží v měřítku 1:00 se zakreslením modulové konstrukční osnovy a jejím okótováním a s okótováním základních půdorysných rozměrů podlaží, s vyznačením všech místností, se schematickým zákresem vnitřního vybavení, prokazujícím využití místnosti (u opakujících se ploch stejných funkcí postačí zákres do jedné místnosti stejné funkce na podlaží) a s tabulkově uspořádanou legendou podle vzorových tabulek ploch a kubatur ze soutěžních podkladů, s popisem ploch a jejich funkce, uvedením jejich velikosti v m, se začleněním do plochy užitkové čisté Puč a do plochy komunikací a technického vybavení Pk+tv, s jejich sumarizací za podlaží do celkové užitkové plochy podlaží Pu a s uvedením zastavěné plochy podlaží Zp; tabulka bude doplněna výpočtem ukazatele standardu užitné plochy R=Pu/Pučzapodlaží; legenda bude na výkresech uspořádána svisle; jednotlivé funkční plochy budou na výkresech označeny číselně a slovně souhlasně s legendou, u výukových místností bude vyznačen počet míst; u prvního nadzemního podlaží budou vyznačeny všechny vstupy a vjezdy do objektu, navržená zeleň a chodníky; jednotlivé druhy funkčních ploch lze na výkresech jednotlivých podlaží odlišit barevně; () potřebný počet podélných a příčných řezů v měřítku 1:00, dostatečně prokazujících výškové uspořádání objektu, s vyznačením výškových kót jednotlivých podlaží, vztažených k 1. nadzemnímu podlaží; (3) čtyři navzájem kolmé ortogonální pohledy v měřítku 1:00, vyjadřující celkové architektonické řešení objektu, s návazností sousedících budov; architektonické pohledy na případné vnitřní fasády budou zakresleny jen tehdy, nebudou-li součástí svislých řezů; (4) zákres do panoramatického pohledu v měřítku 1:400 s budovou fakulty stavební a fakulty architektury a s výzkumným ústavem; (5) architektonický detail fasády včetně jeho půdorysného a svislého řezu

5 IS 01 / 004 SOUTĚŽE 5. STRANA v měř. 1:50 (popřípadě ještě vybrané prvky architektonického detailu v měř. 1:10, pokud jsou důležité pro dokumentování detailního architektonického záměru, podle vůle soutěžících); (6) tři architektonické perspektivní pohledy na celkové řešení objektu zákresem do fotografií, které jsou součástí soutěžních podkladů; (7) podklady pro zpracování vkládacího modelu vyhlašovatelem v měř. 1:500; (8) čtyři závazné pohledy do 3D modelu; (9) vkládací model v měřítku 1:500, znázorňující objemové řešení návrhu. - Textová část soutěžního návrhu ve. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu ve druhém kole soutěže je textová část, která musí obsahovat: (1) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část - výtisk č. 1, textová část - výtisk č. ), označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly; () zásady urbanistického a architektonického řešení daného úkolu v širších souvislostech a jeho zdůvodnění; (3) stručné objasnění základních principů navrhovaného architektonického řešení; (4) popis provozních a prostorových vztahů uvnitř objektu; (5) popis konstrukčního řešení objektu; (6) popis navrhovaného materiálového řešení objektu; (7) popis napojení objektu na veřejné sítě; (8) popis technického řešení objektu a popis principů snižování energetických ztrát, využití případných tepelných zisků, využití odpadního tepla apod.; (9) vyplněné tabulky ploch a kubatur; (10) zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům vyhlašovatele, uvedených v soutěžních podkladech, zejména požadavkům stavebního programu co do velikosti ploch a jejich funkčních vazeb, se zdůvodněním případných odlišností; (11) cenovou nabídku jednotlivých fází zpracování PD. Porota Závislí: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, Mgr. Tomáš Chalupa, Mgr. Václav Pícl Nezávislí: Prof. Ing. arch. Ivan Reimann, Prof. dipl. arch. Miroslav Šik, Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl, Ing. arch. Josef Pleskot, Prof. Ing. arch. Miroslav Masák Náhradníci Závislí: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Bohumil Beránek, Ing. arch. Jan Sedlák Nezávislí: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Josef Kiszka Termíny: - ustavující schůze poroty: vyhlášení soutěže: lhůta k podání dotazů soutěžícími: do lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek: lhůta k zodpovězení dotazů:. 4, zveřejnění dotazů a odpovědí na internetových stránkách ČVUT a ČKA: termín pro odevzdání soutěžních návrhů v I. kole: datum hodnotícího zasedání poroty I. kola: 1.,., 3., rozeslání sdělení poroty účastníkům soutěže: termín pro odevzdání návrhů ve II. kole: datum hodnotícího zasedání poroty II. kola: 17., 18., rozeslání závazného protokolu soutěžní poroty účastníkům soutěže: zpřístupnění soutěžních návrhů účastníkům soutěže: termín pro zveřejnění výsledků soutěže: veřejná výstava: Datum schválení regulérnosti ČKA: ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 004 Architektonická a konstrukční soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová Odevzdání návrhů: Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.; zástupce vyhlašovatele PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE&PROFIT, Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: , fax: , záznamník tel.: , Sekretář soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE&PROFIT, Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: , fax: , záznamník tel.: , Předmět soutěže: předmětem soutěže jsou projekty bytových domů a projekty realizovaných bytových domů, navržených či postavených z kompletního cihlového systému POROTHERM. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení a která není rodinným domem; to znamená, že obsahuje nejméně čtyři samostatné byty ( 3, písm. b) a c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu). Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele "Podklad pro navrhování - Kompletní cihlový systém POROTHERM, 8. vydání, březen 004". Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže a v sekretariátu soutěže. Projekty navrhovaných bytových domů musí splňovat tyto závazné podmínky: - celá stavba je řešena s maximálně možným využitím kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt a omítek (viz bod.1. a..). - objekt musí být řešen v modulové koordinaci 50 mm x 50 mm. - řešení dopravy v klidu v souladu s obecně technickými podmínkami (zákon č. 13/1997 Sb. + vyhláška MMR 137/1998 Sb. + prováděcí vyhláška MDS ČR, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb.). Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafickou část soutěžního návrhu bude tvořit: Povinný panel, který bude obsahovat: - situaci v měř. 1 : 500 nebo 1 : 00, - půdorysy všech podlaží, jeden nebo dva řezy a všechny pohledy v měřítku min. 1 :100, - perspektivy, ev. axonometrie s dostatečnou vypovídací schopností. Doprovodný panel Ponechává se na uvážení soutěžících, zda předloží další grafické přílohy. Doprovodné grafické přílohy však mohou být umístěny pouze na jednom panelu. Celkem může být grafická část soutěžního návrhu umístěna na nejvýše dvou panelech. Rozměr panelu se stanovuje 700/1000 mm (orientace na výšku). Jako materiál panelu žádáme lehký materiál pro výstavní účely Forex tloušťky 5 mm (zdroj např.: HSW SIGNALL s. r. o, Modřanská 1097/5, Praha 4, tel.: , nebo ARANGO, Ohradské nám. 161, Praha 5 - Velká Ohrada, tel.: ; Důvodem jsou klimatické podmínky výstavního areálu PVA, v němž se koná veletrh FOR ARCH, v jehož průběhu budou soutěžní panely vystaveny. Vymezení pro označení identifikace na panelech: - dole v rohu vpravo - rámeček 30 x 30 mm pro identifikační číslo návrhu, - vedle - volné místo 00 x 50 mm pro umístění štítků se jménem autora v případě účasti na výstavě, - vlevo dole - místo 00 x 50 mm pro název soutěže a logo. Podklady pro propagaci soutěže: a) Originální zobrazení domu v pohledu nebo axonometrii, kvalitně vytištěné na bílém papíře formátu A4. b) Půdorys typického podlaží, kvalitně vytištěný na bílém papíře formátu A4. c) Kromě tištěných zobrazení je žádoucí dodat pro propagaci soutěže (katalog, publicita v časopisech apod.) podklady v digitální podobě na CD. Vektorové podklady (půdorysy, řezy, pohledy, čárové perspektivy) ve formátech Illustrator, AI, *.EPS, Acrobat, *.PDF. Možné jsou i Autocad, *.DWG, *.DXF, Microstation, *.DGN, Corel (do verze 8), *.CDR. Rastrové podklady (renderované perspektivy, pohledy) v *.TIFF, *.JPEG (minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI tzn. 500 x 1800 bodů. Podklady pro propagaci soutěže jsou samostatnou přílohou a nesmí být součástí panelů. Průvodní textová zpráva<br> Požaduje se ve vytištěné podobě, tři paré. Průvodní textová zpráva musí obsahovat: - stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, které předložený soutěžní návrh charakterizují, - základní koncepci předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, - vyplněnou tabulku s technickými údaji, která je přílohou těchto podmínek. Rozsah textu nesmí přesáhnout 4 strany formátu A4 plus vyplněná tabulka. Porota Závislý: Ing. Antonín Horský Nezávislí: JUDr. Marta Dolejší, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. Pavel Křeček, Ing. Jiří Pech, Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Michal Wernisch, Prof. Ing. Jiří Witzany Náhradníci Nezávislí: Ing. arch. Jana Janíková, Ing. Stanislav Staněk Termíny:<BR> - ustavující schůze poroty: vyhlášení soutěže: lhůta k podání dotazů soutěžícími: do lhůta k zodpovězení dotazů: termín pro odevzdání soutěžních návrhů: datum hodnotícího zasedání poroty: lhůta k oznámení výsledků soutěže: pět dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn - veřejná výstava: stavební veletrh FOR ARCH 004 v Praze Datum schválení regulérnosti ČKA: Za podklady děkujeme ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ Kancelář ČKA Brno; Starobrněnská 16/18, Brno Telefon: , fax: ; (K. Slaná pracovní skupina pro architektonické soutěže)

6 6. STRANA RŮZNÉ IS 08/ 004 T- Mobile pod jednou střechou v Roztylech Pod jednou střechou pracují od poloviny dubna 004 všichni pražští zaměstnanci T-Mobile. Skončilo tak více než dvouměsíční stěhování, jedno z největších v historii ČR. V nové administrativní budově na Roztylech má nyní své kanceláře na patnáct set zaměstnanců společnosti, kteří dosud působili na čtyřech různých pracovištích v Praze. Budova zároveň drží prvenství: je největším administrativním komplexem v České republice, který má v užívání jedna firma. Výstavba zdejšího areálu byla zahájena v březnu 00, dokončena a předána pak v prosinci 003. Nové sídlo firmy bylo přitom navrženo tak, aby svým vnějším vzhledem i vnitřním vybavením plně respektovalo nejnovější trendy ve výstavbě administrativních budov. Fasáda budovy je kombinací celoskleněné fasády a pásových oken s panely obloženými parapety. Na pohledově exponované fasádě jsou umístěny velkoplošné otáčivé lamely, které jednak mírní negativní vlivy automobilové dopravy a jednak mohou být využity pro marketingové účely. Budova je celoplošně pokryta požárními detektory, technologie je samostatně zabezpečena stabilním hasicím zařízením. Budova je hlídána vnitřním i vnějším perimetrem technické ochrany. V objektu se nachází 880 km metalických a 14 km optických kabelů. STATIKA Charakteristika konstrukce Projektem je navržena výstavba polyfunkčního administrativního objektu tvaru obdélníka o celkových půdorysných rozměrech cca 15 x 54 m (15 x 75 m včetně venkovních stání) se třemi podzemními a sedmi nadzemními podlažími o celkové podlahové ploše m. Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonový monolitický skelet s vnitřními výztužnými jádry a stěnami. Stropní desky jsou navrženy jako desky bezprůvlakové s rovným podhledem, v místech větších rozpětí nebo zatížení zesílené viditelnými hlavicemi kolem sloupů. Konstrukční výška ve všech nadzemních podlažích je 3.78 m, v podzemních podlažích směrem shora 5.04 m,.93 m a.88 m. Hlavní budova je rozdělena na tři dilatační celky - levý, střední a pravý, levý a pravý dilatační celek jsou přibližně souměrné podél hlavní příčné osy budovy. Dvojice dilatačních spár je příčně orientována, dilatace jsou řešeny vždy zdvojením svislé nosné konstrukce. Provozně je budova navržena pro administrativní provoz v nadzemních podlažích, v prvním suterénu jsou umístěna technická zařízení budovy, konferenční sál, jídelna a kuchyně se zázemím, ve druhém a třetím suterénu je navržen parking pro osobní automobily a v menší míře prostory pro skladování. Třetí suterén je v části přiléhající k jižní obvodové stěně navržen jako kryt civilní obrany se zvýšenou odolností stropní konstrukce. Podél západního průčelí budovy je osazena sjezdová rampa do. suterénu do podzemních garáží. V prvním suterénu je před jižní obvodovou stěnu osazena část podzemních otevřených parkovacích stání. Tato konstrukce je rovněž železobetonová monolitická kombinovaná stěnová i sloupová a tvoří samostatný celek s rozdělením na tři dilatační úseky. S nosnou konstrukcí hlavní budovy je tato část spojena trojicí spojovacích lávek pro pěší, které jsou v místě uložení na konstrukci osazeny tak, aby byla umožněna jejich nezávislá dilatace ve vodorovném směru. Budova je založena na železobetonových vrtaných pilotách průměru 630 až 1500 mm. Piloty jsou vetknuty do skalního podloží. ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ ÚDAJE: Počet zaměstnanců osob Zastavěná plocha v úrovni 1.NP m Kapacita stání v podzemních garážích 451 stání Kapacita venkovních stání 89 stání Celková kapacita parkovacích stání 540 stání Obestavěný prostor m Obestavěný prostor nadzemní část m Obestavěný prostor podzemní část m Zastavěná plocha nadzemní část 5640 m Zastavěná plocha podzemní část 8445 m Plocha kanceláří m Plocha jednacích místností Václav Špála: 1 59 Koupání m Plocha chodeb (Tři ženy u5 vody), 881 m1913 Plocha výtahů, schodišť 847 m Plocha podzemních parkovacích stání a komunikací m Plocha foyer a vstupních hal 436 m Plocha čaj.kuchyněk, soc.zázemí, úklidů a šaten 1 69 m Plocha skladů 358 m Plocha technologií a technického vybavení objektu m Délka slaboproudých kabelů (orientačně) 1 384,4 km Délka silnoproudých kabelů (orientačně) 568 km Délka přímého vodovodního potrubí 16,8 km Délka přímého kanalizačního potrubí 0,3 km Délka přímého plynovodního potrubí 0,15 km Hmotnost výztuže objektu (orientačně) t Celý projekt, jehož autorem je ing. arch. Lubomír Zeman, byl proveden tak, aby jeho vlastní realizace splňovaly náročné požadavky na výstavbu, především v oblasti kvality provádění, bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí. Nejvýraznějším výsledkem nového administrativního centra společnosti T-Mobile je koncentrace všech zaměstnanců v Praze do jedné budovy. Díky tomu odpadnou časové ztráty, které dříve vznikaly kvůli častým přejezdům mezi jednotlivými pracovišti na opačných koncích města. Dalšími výhodami jsou lepší podmínky pro jednání s dodavatelem elektrické energie (výhodnější ceny a jejich rozložení během dne), zlepšení pracovního prostředí, zjednodušení vzájemné komunikace pracovníků v Praze a vhodnější podmínky pro jednání se zákazníky. Investorem výstavby byla společnost Sekyra Group, a.s., a partnerem L.Z. Atelier, s.r.o. Vlastníkem budovy je společnost Sekyra Group a T-Mobile má novou budovu v užívání formou dlouhodobého pronájmu. Hlavní náplní podnikatelské činnosti Sekyra Group je zajištění komplexních profesionálních služeb zákazníkům, a to jak velkým mezinárodním korporacím, zahraničním investorům a nájemcům, tak kupcům jednotlivých bytových jednotek. Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty v oblasti komerčních nemovitostí o celkové podlahové ploše m. Vedle T- Mobile Centrum patří mezi nejvýznamnější zakázky nově vznikající administrativní centrum včetně bytového komplexu v Praze - Modřanech pro čokoládovnu Nestlé. Sekyra Group rozvíjí rovněž investiční aktivity na slovenském a ruském realitním trhu. Bohumír Kotora Emil Filla: Zátiší s Uměleckým měsíčníkem, 1914

7 IS 08 / 004 VÝSTAVY + RADA VÝSTAVBY SIA 7. STRANA KAREL DOLEŽEL - KRESBY Místo konání: GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: od 8. dubna do 30. května 004 Výstava je nostalgickou vzpomínkou na období, kdy rendrované perspektivy nebyly běžným způsobem prezentace. Představuje architektonické kresby Karla Doležela ve dvou časových etapách. Od osmdesátých let z období jeho působení v brněnském Stavoprojektu plakáty na akce, které se pořádaly ve Stavoprojektu, jako alternativní k oficiálním aktivitám tehdejšího Svazu architektů a na nichž vystupovaly osoby nepříliš oblíbené režimem; plakáty na přednášky Vladimíra Šlapety, Pavla Zatloukala, Jána Bahny, Jiřího Ševčíka aj., a plakáty k výstavám Vladimíra Karfíka a Bedřicha Rozehnala. Až do konce let devadesátých pak představují vystavené ukázky, převážně perspektivy k projektům, které Karel Doležel dělal pro Ateliér Brno. Výstavu doplňuje několik volných architektonických kreseb - mrakodrapů apod. Karel Doležel je známý jako architekt, kritik architektury a učitel Ústavu teorie architektury na Fakultě architektury VUT v Brně. V roce 1996 byly autorovy kresby oceněny v mezinárodní soutěži The Architectural Review Centenary Drawings Competition, vypsané prostřednictvím časopisu Architectural Review ke stoletému výročí. V časopise AR byla otištěna kresba přednádražního prostoru v Brně. MICHAL ŠKODA Místo konání: Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: od 3. ledna do 31. května 004 Koncepce a kurátor výstavy: Jiří Valoch Vstupné: zdarma Nové zápůjčky v Národní galerii v Praze Místo konání: Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: od 9. dubna do 9. srpna 004 Ve výstavních prostorách expozice zahraničního umění Národní galerie v Praze si mohou návštěvníci prohlédnout tři významná díla: Postava sedící ženy Pabla Picassa z roku 1930, Fiat Lux Jeana Dubuffeta z roku 1975 a Gulch Roberta Rauschenberga, Obrazy poskytla Foundation Beyeler z Basileje jako náhradu za obraz Juana Miróa Kompozice, 1933, který Národní galerie v Praze zapůjčila pro projekt připravovaný pod názvem Calder Miró na květen až srpen 004 do výstavních prostor jmenované nadace v Basileji. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENŮ RADY VÝSTAVBY SIA konaného dne v zasedací místnosti SPS ČR Přítomni: dle presenční listiny Jednání řídil doc.ing. Miloslav Pavlík, CSc. (ČSSI). 1) Informace o jednání na MMR, které se uskutečnilo dne za přítomnosti náměstkyně ministra místního rozvoje mgr. Hanačíkové, ředitelů odborů územního plánování a stavebního řádu ing.arch.tunky a Dr. Vobrátilové a zástupců SIA ve složení Hegenbart, Plos a Pavlík. Závěry jednání, které byly dohodnuty: - snaha o max. možné urychlení procesu schválení zákona, - nutnost maximálního zjednodušení a neřetězení schvalovacích procedur, dodržení schváleného věcného záměru, Antonín Procházka: - podpora SIA rozporového znění verze předkládané Váza s květinou, do vlády Na základě těchto skutečností bude SIA formulovat tato stanoviska písemně dopisem na ministra místního rozvoje Dr. Němce (připravit okamžitě a odsouhlasit jednotlivými statutárními zástupci per rolam ), - příslib koordinovaných stanovisek za SIA. Bylo dohodnuto, že k upravenému návrhu paragrafového znění Stavebního zákona, ve kterém budou zapracovány stávající jednotlivé připomínky (který bude zaslán dle příslibu zástupců MMR do 15.4.), bude vydáno společné stanovisko SIA! ) Informace Dr. Hegenbarta o konfrontaci zájmů ekologické a ekonomické sféry s upozorněním na možnost shodného vývoje v našich podmínkách. Souhlasné stanovisko Rady výstavby s uspořádáním mezinárodní konference zemí V4, Rakouska a Německa v Bratislavě (září 004) na téma:... 3) Jmenování odpovědných zástupců jednotlivých organizací sdružených v Radě výstavby SIA, ve věci koordinovaného připomínkování SZ: SPS - ing. Rod, SpTP - ing. Frýba, Nadace - ing.arch. Fibiger, OA - ing.arch. Haman, CACE, SDD - ing. Serafin, SZS - ing. J.Veselý, ČKAIT - ing. Mach, SpSP - dr. Hegenbart, ČKA - dr. Plos, ČSSI - ing. Pavlík 4) Problematika další činnosti SIA byla vzájemně diskutována s těmito závěry: - všichni přítomní vyjádřili souhlas s pokračováním činnosti sdružení Rady výstavby SIA i po přijetí ČR do EU, - přítomní vyslechli informaci ing. Pavlíka o modelu holanské Rady výstavby (Dutch Counsil of European Affairs for Construction) a možné aplikace na naše podmínky, s tím, že stavební průmysl resp. oblast výstavby bude v nastávajících podmínkách nepřetržitě konfrontován s pravidly a nařízeními EU a s důsledky a možnostmi evropského vnitřního trhu (poskytování informací o evropské integraci, vytvoření platformy a prosazování vlastních stanovisek, formy produktů a služeb, které může Rada nabízet, - prvním krokem musí být úprava stávajícího statutu a zkvalitnění organizační struktury sdružení Rady výstavby SIA. Přítomní odsouhlasili zásady změn, které přednesl Dr. Hegenbart a pověřili jeho pracovní skupinu vypracováním návrhu nového statutu SIA. Návrh bud rozeslán členům SIA před příštím zasedáním Rady, - připravit transformaci na vyšší model volného sdružení (uskupení) se zastoupením vládních institutů, které mají kompetenční vazby na investiční výstavbu, s využitím obdobných zahraničních modelů, ale i materiálů připravených na MPO (ing. Veselý), - proběhla volba prezidia, odpovědného za přípravu a další jednání: doc.ing. Pavlík (ČSSI) - prezident Dr. Hegenbart (SpSP) - viceprezident Doc.Ing.arch. Štípek (ČKA) - viceprezident Zvolení jsou statutárními zástupci uvedených organizací sdružených v Radě výstavby SIA. Termín dalšího zasedání statutárních zástupců: ve v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15 Otakar Kubín: Stůl (Kompozice), Zapsal: Pavlík

8 8. STRANA BYLI JSME PŘI TOM IS 08 / 004 BYLI JSME PŘI TOM ANEB V ROLI MARATONCŮ Od Vltavy do Betlémské kaple, z Jungmannovy ulice do Ostrovní, tak vypadal čtvrtek 8. dubna pro všechny ctitele umění, včetně nás novinářů. Jinými slovy řečeno, člověk aby se rozkrájel, když chce stihnout všechno. Anebo by měl mít dvoje plíce Celodenní koloběh začal tiskovou konferencí na smíchovském nábřeží, věnované ročence České architektury, poté nás dvakrát katapultoval do světa designu, aby nakonec skončil ve večerních hodinách opět v doprovodu úhledného díla, o jehož vznik se postaral projekt realizovaný Dagmar Vernerovou. O jeho dění se chceme nyní s vámi společně podělit. ROČENKA - architektura pod drobnohledem Za poslední dva roky se na poli architektury a urbanismu žádná výrazná revoluce nekonala. Do krajiny se stále více vpisují komunikace a infrastruktura (vysílače, obchvaty, dálnice). Výrazným fenoménem příměstské a městské dopravy se stal kruhový objezd, všelék na dopravní kolapsy. Města, jako střediska lidské komunity, si rovněž razí novou cestu. Historická jádra se pomalu vyprazdňují a veškeré dění se přesouvá do příměstských oblastí. Centra se tak stávají doménou finančních domů, kancelářských prostor, virtuální reality moderních technologií, vše doplněné sítí obchodních středisek. Pokračuje pozvolná přeměna průmyslových objektů. Koncentrace městského života má zelenou na odlehlých sídlištích. Volnému času vládne sport. Obrovské komplexy krabicových systémů plné bytových jednotek doplňují administrativní sídla velkých společností. Bohužel až na výjimky nejde o příklady reprezentativní architektury. Toto konstatování podtrhuje zakládání tamních nových průmyslových zón a objektů. Uvedená fakta se odrazila i v obsahu letošního vydání ročenky. Myšlenka postihnout různost tvůrčích přístupů v české architektuře se nakonec nenaplnila. Jak přiznal sám Jaroslav Wertig, autor obrazové náplně knihy, uplynulý rok byl na takovou realizaci tentokrát skoupý. Přesto i ve ztížených podmínkách nabízí potenciálnímu odběrateli mnohé ke zhlédnutí a její existence stojí rozhodně za to. Název díla: Česká architektura Vedoucí projektu: Dagmar Vernerová Knihu lze objednat na adrese: Vydavateství Prostor - architektura, interiér, design Nábřežní 87/, Praha 5 - Smíchov Den plný designu Tak by se dal 8. duben letošního roku doslova nazvat. V jeho pravé poledne se v Betlémské kapli již po třinácté sešli všichni ctitelé umění u příležitosti udílení nejvyšší ceny za design, kterým kralovala Národní cena. Tento každoroční festival designu, vzešlý ze soutěže Vynikající výrobek roku, tak na oceněných exponátech dokumentoval, že česká průmyslová produkce je plně konkurenceschopná! Úsilí desítek odborných komisařů, kteří se podíleli na závěrečném resume soutěže, pak mohli všichni zúčastnění ocenit ještě jednou, v Mozarteu. Nový svatostánek Design centra České republiky se přitom předvedl v impozantním stylu. Pro svou premiéru si zvolil kolekci výrobků, včetně vítězného vzorku - sady mobilních telefonů Siemens. Jeho autorka rozhodně nezapřela výbornou pověst rodiny, ze které pochází. Jméno Applová hovoří samo za sebe. A co popřát nové galerii Design centra? Ať se brzy pyšní plnohodnotnou obdobou jejího úspěchu. Foto: Alexandra M. Videmannová Text: Bohumír Kotora (Poznámka redakce: Obsáhlejší příspěvek o novém DESIGN CENTRU v Praze přineseme v některém z příštích čísel IS) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VELUX AWARD 004 PRO STUDENTY OBORU ARCHITEKTURY Pořadatel: Firma VELUX Dánsko. Stručné údaje o soutěži: - dvouletá soutěž, která je určena pro studenty a profesory na evropských universitách architektury a stavebnictví, - téma pro rok 004 je Light of Tomorrow ( Světlo zítřka ), posláním je stimulovat a opětovně interpretovat kladné hodnoty architektury zaměřené na návrh denního osvětlení s vysokou vizuální hodnotou a komfortem interiéru, - přihlášky musí být podány do 31. července 004, hodnocení poroty a slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v září 004. Soutěž byla vyhlášena a bude uskutečněna ve spolupráci s UIA International Union of Architects a EAAE European Association for Architectural Education. foto: Ing. Jiří Matula Více informací o soutěži a kontakt najdete na anebo Kontakt:Jaroslava Gregorova VELUX Česka republika, s.r.o Marketing Department; Sokolova 1d; Brno Telefon: , fax: IN formační servis členský bulletin Obce architektů. Vychází x měsíčně. Neprodejné redakce: Alexandra M. Videmannová a Bohumír Kotora mobil: adresa redakce: Revoluční 3, Praha 1 tel: , , fax:

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Rodinný dům budoucnosti

Rodinný dům budoucnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta architektury TU Liberec, Fakulta umění a architektury ve spolupráci s časopisem Stavebnictví,

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010

v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2010 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení Českou komorou architektů, Českou

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ. vyhlašuje MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ve spolupráci s ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ vyhlašuje 3. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery NOVÝ

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Světovar II rozvojová území a doprava

Světovar II rozvojová území a doprava Světovar II rozvojová území a doprava Identifikační údaje Místo: Areál Světovar. Plzeň Slovany Klient: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Škroupova 5, 305 84 Plzeň Ing. Irena Vostracká, ředitelka tel.:

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009

ABF, a.s. Architect Award ABF 2009 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva kultury Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů Obce architektů Českého vysokého

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI (Příloha A) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Název: Fakulta stavební VŠB TU v Ostravě Sídlo: H 606/3, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta č.j.: 35/14 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U OC CÍL NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ VYHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ /12/2013

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U OC CÍL NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ VYHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ /12/2013 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U OC CÍL NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ VYHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ /12/2013 Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech 20. století jako obchodní,

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR. KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST UK Point Praha 1, Celetná 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE vyhlašuje IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Změna č. 2 regulačního plánu Plavská

Změna č. 2 regulačního plánu Plavská Změna č. 2 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 a

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská Změna č. 1 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 NÁVRH

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na služby Projektová

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více