DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 D U B E N DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice Prostředí historického objektu Písecké brány na Praze 6 poskytuje často prostor pro různá sympozia, výstavy, přednášky či pro prezentaci kulturních pořadů a zajímavých projektů. Také 5. duben tohoto roku nevybočil z řady. Uskutečněná akce lákala o to více, neboť její obsah úzce navazoval na dění tohoto obvodu našeho hlavního města. Na pořadu totiž byla poslední varianta projektu Dejvice Center. Projektu, kterému se věnuje na veřejnosti značná pozornost. Jak by ne, když se jedná o zástavbu populárního kulaťáku. Úzký kruh pozvaných hostů a zástupců společností, podílejících se na jeho prozatímní podobě, se tak mohl seznámit s jeho současnou realitou. (pokračování na str. )

2 . STRANA DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? IS 08/ 004 Dominantní prostor Vítězného náměstí tvoří svým umístěním i dopravním propojením přirozené centrum Prahy 6. Myšlenky profesora Engela, zakladatele a tvůrce moderní architektury Dejvic, se výrazně promítají do okolní zástavby Vítězného náměstí. Paprskovitě se rozbíhající komunikace jeden z profesorových záměrů byl v minulosti narušen pouze zástavbou budov FEL ČVUT v 70. letech minulého století. Nezastavěn zůstal segment mezi ulicemi Evropskou a Jugoslávských partyzánů a část severovýchodního segmentu. Na jeho dostavbu byla vypracována v minulosti celá řada návrhů. Návrh dostavby Vítězného náměstí, vycházející z požadavků Prahy 6, magistrátu hl. m. Prahy a vysokých škol a v maximální míře dodržující závazné podmínky, které vyplynuly z procesu projednání vlivu stavby na životní prostředí, uvažuje s výstavbou akademického a komerčního komplexu budov s názvem Dejvice Center. Akademický komplex budov, skládající se z budov VŠCHT a ČVUT, bude důstojně uzavírat campus vysokých škol. V těchto budovách budou rektoráty vysokých škol a dále výukové, seminární i kancelářské prostory. Komerční komplex budov vytvoří pro Prahu 6 tolik potřebné obchodně-společenské centrum spolu s kancelářemi, prostory pro užití volného času a podzemním parkovištěm. Po dokončení se tento projekt stane přirozeným místem setkání obyvatel Prahy 6. Obchodní pasáže s mnoha obchody, restauracemi, kavárnami, fitnes centrem i službami pro obyvatelstvo budou situovány do 1. podzemního podlaží, přízemí a 1. patra. V 1. podzemním podlaží bude i supermarket nového typu o velikosti přibližně 500 metrů čtverečních. Přímé napojení na stanici metra Dejvická a umístění v těsné blízkosti zastávek tramvají a autobusů dávají tomuto projektu možnost stát se jedním z největších v Praze. Předpoklad pronájmu kancelářských prostor technologicky vyspělými firmami a možnost jejich spolupráce se sousedícími vysokými školami umožňují vybudování nejužšího kontaktu mezi vědou, výzkumem a aplikací v praxi. Přehled ploch: Celková hrubá plocha nadzemních podlaží: m Celková hrubá funkční plocha podzemních podlaží: m (kromě garáží a technických prostor) Z toho budovy ČVUT a VŠCHT brutto m (kromě garáží a technických prostor) Komerční plochy: Obchody, gastro, pasáže, zábava, sport m Kanceláře m 800 míst pro parkování To vše slibuje poslední varianta představeného projektu Dejvice Center, alespoň podle informací dostupných v rámci pořádaného mítinku. Přesto nad osudem stavby, která se svým rozsahem řadí na druhé místo na území Prahy 6 (pozn. redakce: prvenství si udržuje výstavba terminálu společnosti ČSA), visí stále otazník. Jaká je tedy jeho současnost? Na stavbu budoucího komplexu bylo 14. ledna 004 vydáno kladné rozhodnutí o vlivu na životní prostředí (EIA). Generálním investorem, který získal 100 % akcií developerské společnosti Dejvice Center a.s. se v prosinci minulého roku stala spolenost SIEMENS Kapitalanlagegeslellschaft München. Pod křídly této developerské české firmy, starající se o projekt od jeho prvopočátků, tj. od podepsání příslušné rámcové smlouvy na podzim 1999, působí spolek architektů, tvořený další tuzemskou firmou A.D.N.S dohromady se společností Ciegler Marani, jenž projekt zpracovával. České firmy také zajišťují management projektu (spol. Homola Projekt Management) a marketing celého projektu (ANGERMANN). Potud provozně-organizační provázanost. Zástupci Prahy 6 mají samozřejmě eminentní zájem, aby prostory Vítězného náměstí byly zastavěny. Současně s tímto projektem, jenž je zatím ve fázi přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí, by totiž měla vzniknout na rohu ulic Jugoslávských partyzánů a Verdunská budova, do které je naplánován přesun části Městského úřadu Prahy 6. Důvod? Stávající radnice praská ve švech. Na proměnu uvedených plánů ve skutečnost si ale budou muset její zaměstnanci ještě nějakou dobu počkat. K ambicióznímu projektu, se kterým se již pět let táhnou problémy, se v rámci vyjednávání o jeho budoucnosti očekává tisíce různých připomínek. Na některé z nich se dá poukázat již dnes. Největším problémem se jeví nevyřešení dopravy. Vítězné náměstí, potažmo jeho okolí, trápí malé parkovací plochy. Dejvice Center v tomto směru sice počítá s prostorem pro 800 aut, z tohoto počtu však 58 určených pro potenciální zaměstnance budov a 358 pro potenciální návštěvníky obchodních prostor (zbývající počet 184 parkovacích míst budou mít k dispozici vysoké školy). Přidáme-li k tomu fakt, že prostorem kulaťáku projde již dnes denně okolo lidí, má Městský úřad Prahy 6 právo obávat se neúnosné dopravní zátěže po případném dokončení připravovaných projektů. A to i přesto, že se podle zástupců firmy A.D.N.S. při jejich realizaci počítá zejména s přímým propojením komplexu budov s konečnou stanicí metra A. Z tohoto pohledu je projekt plánován se dvěma přímými vstupy ze stanice metra Dejvická, s podzemní pasáží, propojující obchodní centrum a tím i ulici Technickou se současnou obchodní tepnou Dejvic, tj. ulicí Dejvickou, a průchodem o šířce 0 m mezi Vítězným náměstím a ul. Technickou. Okolních ulic, respektive jejich obchodů, se připravovaný projekt rovněž bezprostředně dotýká. Paprskovitě vystavěná struktura je jich plná. Připravovaný soubor komerčních ploch, obsahující obchody, supermarket, restaurace, pasáže, zábavní i sportovní plochy, tak může rozhodnout o osudu nejednoho zdejšího majitele. Odliv nakupujících Pražanů se rýsuje více než zřetelně. Ale takový už je holt princip tržního hospodářství. A pokud jsem se dotknul tohoto tématu, tak malou perličku na samotný závěr. SIEMENS Kapitalanlagegeslellschaft München, představuje kapitálovou společnost, založenou na penzijních a investičních fondech svých klientů. O budoucnost Vítězného náměstí, lukrativních prostor jedné z nejvyhledávanějších části Prahy 6, se tak zřejmě postará německý kapitál. Ale to už je snad v této chvíli jedno, když od 1. května 004 jdeme do Evropy. Rozhodující přece je, aby část kulaťáku nezela prázdnotou a náměstí tak doplnila konstrukčně čistá architektura s tváří moderního střediska pulsujícího životem i o víkendu. Lze tedy jen popřát čelním představitelů německého giganta, aby se naplnily jejich představy o zahájení samotné výstavby, směřované v čase k začátku příštího roku. Bohumír Kotora

3 IS 08 / 004 RADA OA 3. STRANA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OA DNE 6. DUBNA 004 Přítomni: ROA: Haman, Štulc, Čejka, Mastný, Prokop, Krejčí, Kopečný, Mojžíš, Šafář Dozorčí rada: Melichar, Driml Omluveni: Navrátil, Havlíček, Polívková Hosté: zástupci internetového serveru e-architekt: p. Vaněk, p. Ešner Šéfredaktor časopisu RESPEKT p. Němeček, pí. Soumarová Návrh programu zasedání ROA: Grand Prix OA 004 Písecká brána Sekretariát OA Různé: e-architekt; RESPEKT; VITRA; EUROLUX Hlasování: schváleno všemi přítomnými. 1. Grand Prix - Porota (spokojenost, složitost rozhodování, překvapeni vysokou úrovní přihlášených prací = těžká volba; přijedou na slavnostní vyhlášení a chtějí přednést (obhájit) své rozhodnutí) Na TK - dobré nápady k zlepšení GP Případné podílení se porotců na katalogu Garance utajení dodržena Kontrolní dny (x týdně) s agenturou FOIBOS Sponzoři Logo GP - V. Štulc: registrace Slavnostní galavečer: Veletržní palác (hlasování pro 10), Danube (9), Betlémská kaple (3), Metro (3), Míčovna PH () Zodpovídá: O. Haman, B. Prokop, V. Štulc. Písecká brána - Jednání s p. Kousalíkovou na MÚ Prahy 6, domluvit schůzku po 0. dubnu s vybranými členy ROA Krejčí, Haman, Navrátil, Čejka. Případná programová náplň PB - zajistí Z. Krejčí ve spolupráci s I. Brunclíkovou. Výpověď ke dni 30. dubna 004 platí s možností vystavovat (po domluvě s MÚ Prahy 6). Pravděpodobnost nového výběrového řízení na PB (?). Jednání s p. Drašnarem, shromáždění dokumentů týkajících se provozu - nikdy prostory oficiálně nepřevzal (?), účty navazujících dokumentů týkajících se provozu restaurace (M. Čejka). Majetkoprávní statut: kolaudace - "Klub architektů" Zodpovídá: M. Čejka, Z. Krejčí 3. Sekretariát - Dlouhodobá nemoc Ing. Kučerové i p. Lízlerové Technické vybavení sekretariátu (proveden audit firmou UNICORN - nelegálnost programů, zavirování PC, zastaralost a nepoužitelnost PC v sekretariátu analýza zajištění funkčnosti, PC je třeba repasovat a zmodernizovat). Oficiální objednávka legalizace programů PC, zabezpečení dat současných PC, zajištění síťového propojení, antivirový program, zakoupení skeneru a vypalovací mechaniky na zálohování dat - vše již zajištěno během března a dubna Úklid prostor v OA (1 - x týdně) (hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel) 4. Různé Redakce internetového serveru e-architekt zastoupená vydavatelem p. Vaňkem a šéfredaktorem p. Ešnerem Analýza stávajícího stavu (nejnavštěvovanější doména s tématem architektury, je nutné stránky pravidelně doplňovat) Možnost vytvoření domény: o architektuře, o architektech, nejen pro architekty Možnosti každodenního přístupu nových informací Návaznost s dalšími časopisy, projekty, upozornění na výstavy Vydávání Informačního servisu na stranách e-architekt od č. 5 - již funguje Zodpovídá: B. Prokop ve spolupráci s B. Kotorou a A. M. Videmannovou Informace o akcích OA s využitím smlouvy s J. H. & Archys - jedna strana v časopisu ARCHITEKT Smlouva s firmou VITRA - diskuse (připomínky do 13. dubna) RESPEKT - p. Němeček (šéfredaktor), p. Soumarová (ředitelka vydavatelství). recenzent p. Lukeš (specializovaný redaktor na architekturu). Možnost 4stránkové přílohy přímo o GP a jejich partnerech, 45 tisíc (???). Publicita informací o architektuře průběžně, během celého roku Příští zasedání ROA se bude konat v úterý 4. května 004 v 10:00 hodin v prostorách OA v Revoluční 3, Praha 1. Zapsala: A. M. Videmannová Schválil: O. Haman JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ EGYPTSKÉ MUZEUM Výstava soutěžních návrhů českých a slovenských architektů Soutěž, kterou vyhlásila vláda Egyptské arabské republiky ve spolupráci s UNESCO a Mezinárodní asociací architektů (UIA), představuje jedinečnou událost v historii architektonického soutěžení. Množstvím odevzdaných soutěžních návrhů se stala doposud největší architektonickou soutěží v dějinách. Tématem soutěže bylo vytvoření studie muzejního komplexu v unikátní lokalitě v bezprostřední blízkosti areálu velkých pyramid v Gíze. Muzeum je určeno k uložení a vystavení více než drahocenných artefaktů starověké egyptské civilizace, má se stát největším egyptologickým muzeem na světě. Stane se také prvním celosvětovým virtuálním muzeem vybaveným nejpokrokovějšími informačními a komunikačními technologiemi, a nabídne tak možnost propojení s ostatními muzei na celém světě. Muzejní komplex o celkové výstavní ploše86000mpočítás3miliony návštěvníků ročně. Do soutěže se přihlásilo téměř 3000 týmů ze 105 zemí světa. V prvním kole mezinárodní porota posoudila 1557 odevzdaných prací z 8 zemí (z toho 0 českých a 8 slovenských). Do druhého kola postoupilo 0 projektů, jejichž autoři byli vyzváni k rozpracování svých návrhů. Soutěžní návrh českého týmu pod vedením M. Roubíka získal čestné uznání. Výstava Pražská premiéra výstavy se konala v termínu v prostorách ochozu mezaninu Malé dvorany Veletržního paláce v Praze. Zde ji zhlédlo 000 návštěvníků, z toho přibližně 700 hostů přišlo na vernisáž. Ideou instalace bylo představit architektonické návrhy takovým způsobem, aby byly co nejlépe čitelné pro co nejširší veřejnost. Jsme přesvědčeni, že výjimečné téma soutěže má nevšední potenciál zaujmout právě také neodbornou obec návštěvníků a tím popularizovat architekturu jako takovou. Každý z autorů byl vyzván k vytvoření grafického pojednání výstavního panelu s důrazem na srozumitelnost idey architektonického návrhu. Naším cílem bylo vytvořit výstavní panel natolik veliký, aby návrh diváka obklopil. Jednotlivé návrhy jsou vytištěny na billboardovou folii velikosti 3x3m a zavěšeny na ocelových lankách z osvětlovací lišty stropu galerie. Výstava sestává z návrhů 18 českých a 4 slovenských soutěžních týmů. Součástí výstavy je projekce vítězných návrhů soutěže a prezentace práce českých egyptologů. Doprovodným programem výstavy v Praze byly egyptologické a muzeologické přednášky. Internetovým časopisem e-architekt byla k výstavě vytvořena speciální webová stránka. Katalog k výstavě vydal časopis Architekt. V termínu probíhala zlínská repríza výstavy v působivých prostorech 4. etáže budovy č.15 v areálu Baťovy továrny, vernisáže se zúčastnilo cca 100 lidí. V rámci instalace v jádru zlínské továrny dochází k rezonanci unikátního tématu výstavy se světovostí realizace funkcionalistického areálu Zlína. Rádi bychom, aby výstava svou existencí přispěla k postupnému znovuzapojování továrny do života města. Výstava byla od počátku koncipována jako putovní, výstavní folie jsou navrženy s důrazem na snadno opakovatelnou instalaci. Během roku 004 by měla být uvedena v Brně a Bratislavě. Pohyb výstavy a související události jsou sledovány na internetové stránce Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, ateliérem Gem architects a českými egyptology, za podpory Nadace české architektury, časopisu Architekt a internetového časopisu e-architekt. MgA.Ing.arch. Petr Janda za pořadatelský tým sporadical Iniciátor a hlavní organizátor výstavy, autor koncepce a výtvarného řešení Velké Egyptské muzeum Měla jsem sen. Ocitla jsem se v mysteriózním prostoru opuštěné fabrické haly, uprostřed sloupové síně. Obyčejné neobyčejné trojlodí, okenní vitráže s podivně urputnou pravidelností subtilního rastru. Dýchlo na mě dunění pracovního ruchu z minulosti, tak silně. To uchvátilo mou duši. Původní a minulé, živé a neklidné v kontrastu se současným, prázdným, klidným, mrtvolným. Pocit je umocněn sarkofágy, nečitelnými hieroglyfy, schématy tajných chodeb a mystickými znaky. A všechno se to v prostoru chvěje závanem ze záhrobí pyramid. Dá se tu uchopit nekonečnost bytí, nesmrtelnost a věčnost. Nebyl to sen, byla jsem na vernisáži výstavy soutěžních návrhů Velkého Egyptského muzea českých a slovenských architektů. V budově č. 15 areálu bývalé Baťovy továrny, ve čtvrtém patře, v prostoru bývalých výrobních dílen. Od vstupu vede prostředkem haly blyštivá, ocelová dlažba, strop se zavěšenými letitými zářivkami a ventilátory podpírají válce oprýskaných sloupů, obvodové stěny mají prozaické zasklení výrobních hal se zašlými ocelovými rámy s pokřiveným mechanismem ventilací a nánosem prachu oslepená okna. Ze stropu zavěšená velká plátna s jednotlivými soutěžními návrhy se občas rozpohybují průvanem, který přináší vlahé poselství předjarního večera. Pod majestátem navrhovaných monumentů si já připadám zbytečná a bezvýznamná, stejně jako žabomyší problémy dneška. Sláva a věčnost patří minulosti a faraónům, přesně toho přeci chtěli dosáhnout. Podařilo se, umocněno naší malou českou minulostí, oni jsou věční, my jen zrnka v prachu, výstava za měsíc končí. Pocit neidentifikovatelného fluida ze spojení důstojnosti zašlé slávy starého Egypta a poctivosti zašlé slávy kapitalismu první republiky zůstal. Ing. arch. Jitka Ingrová, Odbor územního rozvoje a architektury, Zlín

4 4. STRANA SOUTĚŽE IS 08 / 004 PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE Zpracování návrhu výtvarného a architektonického řešení tří kašen na Náměstí Republiky v Plzni Architektonická soutěž s převažujícím hlediskem projektovým, veřejná anonymní, jednokolová Sekretář soutěže: Ing. Lenka Švajcrová - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, tel./fax: , , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - duben 004 Zpracování návrhu řešení stavby Provozní objekt u Punkevních jeskyní v Moravském Krasu Architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová Sekretář soutěže: Ing. Marek Slabý - RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, tel/fax: , , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - květen 004 Zpracování návrhu Hotelu Moravia a jeho odbytových středisek Projektová soutěž, architektonická, kombinovaná, jednokolová Vyhlašovatel: Sdružení investorů zastoupené Františkem Divokým, zmocněný zástupce Ing. Jiří Šlechta, Slovákova 35/3, Brno, tel.: , fax: , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden Umístění díla Toniho Bennetona "MONUMENTO IN MEMORIAM DI LIDICE" Urbanisticko-architektonická soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní, jednokolová Vyhlašovatel: Památník Lidice, zastoupený Ing. Marií Tělupilovou - ředitelkou, Lidice, tel./fax: , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE Aktualizováno: Zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického řešení nové budovy Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze Dvoukolová soutěž: Odevzdání návrhů v I. kole: Odevzdání návrhů v II. kole: V I. kole urbanistická,architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní V II. Kole urbanistická, architektonická a konstrukční soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní Vyhlašovatel: České vysoké učení technické v Praze, zmocněný zástupce vyhlašovatele ARCH-INVEST, s.r.o., zastoupený Ing. Tomášem Bílkem - jednatelem společnosti;k Rovinám 546, Praha 5-Jinonice, tel./fax: , ; Sekretář soutěže: Ing. František Kubát, Na Hřebenkách 7, Praha 5, tel./fax: , , Předmět soutěže: zpracování urbanistického, architektonického, provozního a technického návrhu řešení nové budovy Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze v areálu vysokých škol technických v Praze 6 - Dejvicích na určeném pozemku vymezeném ulicemi Thákurova, Bechyňova a Kolejní a budovou A Fakulty stavební ČVUT v Praze při respektování ekonomických hledisek výstavby vlastní budovy i jejího budoucího provozu aspřihlédnutím k okolní zástavbě v památkově chráněném území. Předpokládané investiční náklady stavby jsou cca Kč (osmsetpatnáctmilionůkorunčeských). V rámci 1. kola soutěže by měla být, kromě vlastního návrhu budovy FA (dále jen část A), řešena i uvažovaná urbanistická koncepce zástavby celého území vymezeného Thákurovou ulicí, ulicí Bechyňovou, Kolejní a Salabovou i koncepce vzájemných komunikačních, dispozičních a provozních vazeb stávajících staveb na řešeném pozemku včetně objektu D - laboratoří stavební fakulty, nové budovy FA a případně dalších, nově navrhovaných staveb před objektem B stavební fakulty směrem k Thákurově ulici (dále jen část B). V rámci tohoto konceptu návrhu celkového objemového urbanistického řešení celého areálu pozemků kolem stavební fakulty by měly být hledány a definovány regulační podmínky a objemové kapacity případné stavby další budovy mezi uliční čarou v Thakurově ulici a stávajícím objektem B, resp. posluchárnami před objektem B. Očekává se i předvedení názoru na definitivní řešení prostoru mezi objekty A abapřípadné přímé napojení Kolejní ulice a objektu D na tento prostor v duchu původní prostorové koncepce regulace arch. Engla. Přitom je nutné si uvědomit, že se jedná o dlouhodobý výhled. Závazný obsah soutěžního návrhu: - Grafická část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu v prvním kole soutěže je grafická část, která musí pro část určenou pro výstavbu nové budovy FA (část A) a pro ostatní plochy (část B) obsahovat: (1) základní urbanistický výkres, obsahující celkové územní řešení a širší vztahy v měřítku 1:5000 s vyznačením hlavních vstupů a vjezdů - bude součást - přílohou textové části (pro část A i B); () celkovou situaci řešeného území v měřítku 1:1000 s vyznačením tvaru střechy a parteru (zeleně a chodníků), dopravního řešení a všech vstupů a vjezdů do objektu pro část A i B); (3) půdorysy všech podlaží v měřítku 1:400 se schematickým zákresem modulové konstrukční osnovy a s grafickým měřítkem, se schematickým vyjádřením celkových ploch užitkových čistých s členěním na provozní celky a na celkové plochy výukové (posluchárny, seminárky, učebny, ateliéry apod.) a celkové plochy ostatní a se schematickým vyjádřením ploch komunikací a technického vybavení; velikosti jednotlivých druhů ploch budou uvedeny v m na výkresech v těchto plochách; diferenciaci ploch lze vyjádřit barevným odlišením; tabulky ploch na výkresech se nepožadují; půdorysy přízemí a typického podlaží budou v měřítku 1 : 00 (pouze část A); (4) potřebný počet schematických podélných a příčných řezů v měřítku 1:400, dostatečně prokazujících výškové uspořádání objektu, s vyznačením výškových kót jednotlivých podlaží, vztažených k 1. nadzemnímu podlaží (pouze část A); (5) čtyři navzájem kolmé schematické ortogonální pohledy v měřítku 1:00, vyjadřující celkové hmotové řešení objektu, s návazností sousedících budov; schematické pohledy na případné vnitřní fasády budou zakresleny jen tehdy, nebudou-li součástí svislých řezů (pouze část A); (6) zákres do panoramatického pohledu v měřítku 1 : 400 s budovou fakulty stavební a fakulty architektury a s výzkumným ústavem. - Textová část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu v prvním kole soutěže je textová část, která musí obsahovat: pro část určenou pro výstavbu nové budovy FA (část A) : (1) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část - výtisk č. 1, textová část - výtisk č., obálka "Autor", obálka "Zpáteční adresa"), označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly; () základní ideu koncepčního řešení projektu; (3) zásady urbanistického řešení v širších souvislostech a zdůvodnění tohoto řešení včetně širších vztahů (i část B); (4) stručný popis principů předpokládaného architektonického řešení objektu; (5) zásady prostorově provozního řešení budovy i jednotlivých provozních úseků, učeben a pracovišť; (6) stručný popis principů konstrukčního řešení objektu; (7) stručný popis předpokládaného materiálového řešení objektu; (8) stručný popis dopravního řešení; (9) vyplněná tabulka ploch a kubatur; zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům vyhlašovatele, uvedených v soutěžních podkladech, zejména požadavkům stavebního programu, se zdůvodněním případných odlišností. - Další části soutěžního návrhu v 1. kole soutěže: Závaznými částmi soutěžního návrhu v prvním kole soutěže jsou dále: (1) vkládací model v měřítku 1:500, znázorňující objemové řešení návrhu (část A i B), pevně spojený s podložkou, která je soutěžícím poskytována v rámci soutěžních podkladů; () obálka nadepsaná "Autor", obsahující náležitosti podle bodu 9.1. těchto soutěžních podmínek; tato obálka platí i pro. kolo soutěže; (3) obálka nadepsaná "Zpáteční adresa", obsahující náležitosti podle bodu 9.. těchto soutěžních podmínek; tato obálka platí i pro. kolo soutěže. Upozornění pro. kolo soutěže: (1) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě výsledků prvního kola soutěže pro druhé kolo soutěže doplnit nebo upravit a upřesnit soutěžní podmínky a požadovaný obsah návrhu, odevzdávaného ve druhém kole soutěže. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo doplnit zadávací dokumentaci pro druhé kolo soutěže o základní kvalifikační kritéria, o prokázání finanční, ekonomické a technické způsobilosti, eventuálně o další nezbytné požadavky na soutěžící. - Grafická část soutěžního návrhu ve. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu ve druhém kole soutěže je grafická část, která musí obsahovat: (1) půdorysy všech podlaží v měřítku 1:00 se zakreslením modulové konstrukční osnovy a jejím okótováním a s okótováním základních půdorysných rozměrů podlaží, s vyznačením všech místností, se schematickým zákresem vnitřního vybavení, prokazujícím využití místnosti (u opakujících se ploch stejných funkcí postačí zákres do jedné místnosti stejné funkce na podlaží) a s tabulkově uspořádanou legendou podle vzorových tabulek ploch a kubatur ze soutěžních podkladů, s popisem ploch a jejich funkce, uvedením jejich velikosti v m, se začleněním do plochy užitkové čisté Puč a do plochy komunikací a technického vybavení Pk+tv, s jejich sumarizací za podlaží do celkové užitkové plochy podlaží Pu a s uvedením zastavěné plochy podlaží Zp; tabulka bude doplněna výpočtem ukazatele standardu užitné plochy R=Pu/Pučzapodlaží; legenda bude na výkresech uspořádána svisle; jednotlivé funkční plochy budou na výkresech označeny číselně a slovně souhlasně s legendou, u výukových místností bude vyznačen počet míst; u prvního nadzemního podlaží budou vyznačeny všechny vstupy a vjezdy do objektu, navržená zeleň a chodníky; jednotlivé druhy funkčních ploch lze na výkresech jednotlivých podlaží odlišit barevně; () potřebný počet podélných a příčných řezů v měřítku 1:00, dostatečně prokazujících výškové uspořádání objektu, s vyznačením výškových kót jednotlivých podlaží, vztažených k 1. nadzemnímu podlaží; (3) čtyři navzájem kolmé ortogonální pohledy v měřítku 1:00, vyjadřující celkové architektonické řešení objektu, s návazností sousedících budov; architektonické pohledy na případné vnitřní fasády budou zakresleny jen tehdy, nebudou-li součástí svislých řezů; (4) zákres do panoramatického pohledu v měřítku 1:400 s budovou fakulty stavební a fakulty architektury a s výzkumným ústavem; (5) architektonický detail fasády včetně jeho půdorysného a svislého řezu

5 IS 01 / 004 SOUTĚŽE 5. STRANA v měř. 1:50 (popřípadě ještě vybrané prvky architektonického detailu v měř. 1:10, pokud jsou důležité pro dokumentování detailního architektonického záměru, podle vůle soutěžících); (6) tři architektonické perspektivní pohledy na celkové řešení objektu zákresem do fotografií, které jsou součástí soutěžních podkladů; (7) podklady pro zpracování vkládacího modelu vyhlašovatelem v měř. 1:500; (8) čtyři závazné pohledy do 3D modelu; (9) vkládací model v měřítku 1:500, znázorňující objemové řešení návrhu. - Textová část soutěžního návrhu ve. kole soutěže: Závaznou částí soutěžního návrhu ve druhém kole soutěže je textová část, která musí obsahovat: (1) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část - výtisk č. 1, textová část - výtisk č. ), označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly; () zásady urbanistického a architektonického řešení daného úkolu v širších souvislostech a jeho zdůvodnění; (3) stručné objasnění základních principů navrhovaného architektonického řešení; (4) popis provozních a prostorových vztahů uvnitř objektu; (5) popis konstrukčního řešení objektu; (6) popis navrhovaného materiálového řešení objektu; (7) popis napojení objektu na veřejné sítě; (8) popis technického řešení objektu a popis principů snižování energetických ztrát, využití případných tepelných zisků, využití odpadního tepla apod.; (9) vyplněné tabulky ploch a kubatur; (10) zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům vyhlašovatele, uvedených v soutěžních podkladech, zejména požadavkům stavebního programu co do velikosti ploch a jejich funkčních vazeb, se zdůvodněním případných odlišností; (11) cenovou nabídku jednotlivých fází zpracování PD. Porota Závislí: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, Mgr. Tomáš Chalupa, Mgr. Václav Pícl Nezávislí: Prof. Ing. arch. Ivan Reimann, Prof. dipl. arch. Miroslav Šik, Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl, Ing. arch. Josef Pleskot, Prof. Ing. arch. Miroslav Masák Náhradníci Závislí: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Bohumil Beránek, Ing. arch. Jan Sedlák Nezávislí: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Josef Kiszka Termíny: - ustavující schůze poroty: vyhlášení soutěže: lhůta k podání dotazů soutěžícími: do lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek: lhůta k zodpovězení dotazů:. 4, zveřejnění dotazů a odpovědí na internetových stránkách ČVUT a ČKA: termín pro odevzdání soutěžních návrhů v I. kole: datum hodnotícího zasedání poroty I. kola: 1.,., 3., rozeslání sdělení poroty účastníkům soutěže: termín pro odevzdání návrhů ve II. kole: datum hodnotícího zasedání poroty II. kola: 17., 18., rozeslání závazného protokolu soutěžní poroty účastníkům soutěže: zpřístupnění soutěžních návrhů účastníkům soutěže: termín pro zveřejnění výsledků soutěže: veřejná výstava: Datum schválení regulérnosti ČKA: ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 004 Architektonická a konstrukční soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová Odevzdání návrhů: Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.; zástupce vyhlašovatele PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE&PROFIT, Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: , fax: , záznamník tel.: , Sekretář soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE&PROFIT, Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: , fax: , záznamník tel.: , Předmět soutěže: předmětem soutěže jsou projekty bytových domů a projekty realizovaných bytových domů, navržených či postavených z kompletního cihlového systému POROTHERM. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení a která není rodinným domem; to znamená, že obsahuje nejméně čtyři samostatné byty ( 3, písm. b) a c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu). Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele "Podklad pro navrhování - Kompletní cihlový systém POROTHERM, 8. vydání, březen 004". Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže a v sekretariátu soutěže. Projekty navrhovaných bytových domů musí splňovat tyto závazné podmínky: - celá stavba je řešena s maximálně možným využitím kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt a omítek (viz bod.1. a..). - objekt musí být řešen v modulové koordinaci 50 mm x 50 mm. - řešení dopravy v klidu v souladu s obecně technickými podmínkami (zákon č. 13/1997 Sb. + vyhláška MMR 137/1998 Sb. + prováděcí vyhláška MDS ČR, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb.). Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafickou část soutěžního návrhu bude tvořit: Povinný panel, který bude obsahovat: - situaci v měř. 1 : 500 nebo 1 : 00, - půdorysy všech podlaží, jeden nebo dva řezy a všechny pohledy v měřítku min. 1 :100, - perspektivy, ev. axonometrie s dostatečnou vypovídací schopností. Doprovodný panel Ponechává se na uvážení soutěžících, zda předloží další grafické přílohy. Doprovodné grafické přílohy však mohou být umístěny pouze na jednom panelu. Celkem může být grafická část soutěžního návrhu umístěna na nejvýše dvou panelech. Rozměr panelu se stanovuje 700/1000 mm (orientace na výšku). Jako materiál panelu žádáme lehký materiál pro výstavní účely Forex tloušťky 5 mm (zdroj např.: HSW SIGNALL s. r. o, Modřanská 1097/5, Praha 4, tel.: , nebo ARANGO, Ohradské nám. 161, Praha 5 - Velká Ohrada, tel.: ; Důvodem jsou klimatické podmínky výstavního areálu PVA, v němž se koná veletrh FOR ARCH, v jehož průběhu budou soutěžní panely vystaveny. Vymezení pro označení identifikace na panelech: - dole v rohu vpravo - rámeček 30 x 30 mm pro identifikační číslo návrhu, - vedle - volné místo 00 x 50 mm pro umístění štítků se jménem autora v případě účasti na výstavě, - vlevo dole - místo 00 x 50 mm pro název soutěže a logo. Podklady pro propagaci soutěže: a) Originální zobrazení domu v pohledu nebo axonometrii, kvalitně vytištěné na bílém papíře formátu A4. b) Půdorys typického podlaží, kvalitně vytištěný na bílém papíře formátu A4. c) Kromě tištěných zobrazení je žádoucí dodat pro propagaci soutěže (katalog, publicita v časopisech apod.) podklady v digitální podobě na CD. Vektorové podklady (půdorysy, řezy, pohledy, čárové perspektivy) ve formátech Illustrator, AI, *.EPS, Acrobat, *.PDF. Možné jsou i Autocad, *.DWG, *.DXF, Microstation, *.DGN, Corel (do verze 8), *.CDR. Rastrové podklady (renderované perspektivy, pohledy) v *.TIFF, *.JPEG (minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI tzn. 500 x 1800 bodů. Podklady pro propagaci soutěže jsou samostatnou přílohou a nesmí být součástí panelů. Průvodní textová zpráva<br> Požaduje se ve vytištěné podobě, tři paré. Průvodní textová zpráva musí obsahovat: - stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, které předložený soutěžní návrh charakterizují, - základní koncepci předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, - vyplněnou tabulku s technickými údaji, která je přílohou těchto podmínek. Rozsah textu nesmí přesáhnout 4 strany formátu A4 plus vyplněná tabulka. Porota Závislý: Ing. Antonín Horský Nezávislí: JUDr. Marta Dolejší, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. Pavel Křeček, Ing. Jiří Pech, Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Michal Wernisch, Prof. Ing. Jiří Witzany Náhradníci Nezávislí: Ing. arch. Jana Janíková, Ing. Stanislav Staněk Termíny:<BR> - ustavující schůze poroty: vyhlášení soutěže: lhůta k podání dotazů soutěžícími: do lhůta k zodpovězení dotazů: termín pro odevzdání soutěžních návrhů: datum hodnotícího zasedání poroty: lhůta k oznámení výsledků soutěže: pět dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn - veřejná výstava: stavební veletrh FOR ARCH 004 v Praze Datum schválení regulérnosti ČKA: Za podklady děkujeme ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ Kancelář ČKA Brno; Starobrněnská 16/18, Brno Telefon: , fax: ; (K. Slaná pracovní skupina pro architektonické soutěže)

6 6. STRANA RŮZNÉ IS 08/ 004 T- Mobile pod jednou střechou v Roztylech Pod jednou střechou pracují od poloviny dubna 004 všichni pražští zaměstnanci T-Mobile. Skončilo tak více než dvouměsíční stěhování, jedno z největších v historii ČR. V nové administrativní budově na Roztylech má nyní své kanceláře na patnáct set zaměstnanců společnosti, kteří dosud působili na čtyřech různých pracovištích v Praze. Budova zároveň drží prvenství: je největším administrativním komplexem v České republice, který má v užívání jedna firma. Výstavba zdejšího areálu byla zahájena v březnu 00, dokončena a předána pak v prosinci 003. Nové sídlo firmy bylo přitom navrženo tak, aby svým vnějším vzhledem i vnitřním vybavením plně respektovalo nejnovější trendy ve výstavbě administrativních budov. Fasáda budovy je kombinací celoskleněné fasády a pásových oken s panely obloženými parapety. Na pohledově exponované fasádě jsou umístěny velkoplošné otáčivé lamely, které jednak mírní negativní vlivy automobilové dopravy a jednak mohou být využity pro marketingové účely. Budova je celoplošně pokryta požárními detektory, technologie je samostatně zabezpečena stabilním hasicím zařízením. Budova je hlídána vnitřním i vnějším perimetrem technické ochrany. V objektu se nachází 880 km metalických a 14 km optických kabelů. STATIKA Charakteristika konstrukce Projektem je navržena výstavba polyfunkčního administrativního objektu tvaru obdélníka o celkových půdorysných rozměrech cca 15 x 54 m (15 x 75 m včetně venkovních stání) se třemi podzemními a sedmi nadzemními podlažími o celkové podlahové ploše m. Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonový monolitický skelet s vnitřními výztužnými jádry a stěnami. Stropní desky jsou navrženy jako desky bezprůvlakové s rovným podhledem, v místech větších rozpětí nebo zatížení zesílené viditelnými hlavicemi kolem sloupů. Konstrukční výška ve všech nadzemních podlažích je 3.78 m, v podzemních podlažích směrem shora 5.04 m,.93 m a.88 m. Hlavní budova je rozdělena na tři dilatační celky - levý, střední a pravý, levý a pravý dilatační celek jsou přibližně souměrné podél hlavní příčné osy budovy. Dvojice dilatačních spár je příčně orientována, dilatace jsou řešeny vždy zdvojením svislé nosné konstrukce. Provozně je budova navržena pro administrativní provoz v nadzemních podlažích, v prvním suterénu jsou umístěna technická zařízení budovy, konferenční sál, jídelna a kuchyně se zázemím, ve druhém a třetím suterénu je navržen parking pro osobní automobily a v menší míře prostory pro skladování. Třetí suterén je v části přiléhající k jižní obvodové stěně navržen jako kryt civilní obrany se zvýšenou odolností stropní konstrukce. Podél západního průčelí budovy je osazena sjezdová rampa do. suterénu do podzemních garáží. V prvním suterénu je před jižní obvodovou stěnu osazena část podzemních otevřených parkovacích stání. Tato konstrukce je rovněž železobetonová monolitická kombinovaná stěnová i sloupová a tvoří samostatný celek s rozdělením na tři dilatační úseky. S nosnou konstrukcí hlavní budovy je tato část spojena trojicí spojovacích lávek pro pěší, které jsou v místě uložení na konstrukci osazeny tak, aby byla umožněna jejich nezávislá dilatace ve vodorovném směru. Budova je založena na železobetonových vrtaných pilotách průměru 630 až 1500 mm. Piloty jsou vetknuty do skalního podloží. ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ ÚDAJE: Počet zaměstnanců osob Zastavěná plocha v úrovni 1.NP m Kapacita stání v podzemních garážích 451 stání Kapacita venkovních stání 89 stání Celková kapacita parkovacích stání 540 stání Obestavěný prostor m Obestavěný prostor nadzemní část m Obestavěný prostor podzemní část m Zastavěná plocha nadzemní část 5640 m Zastavěná plocha podzemní část 8445 m Plocha kanceláří m Plocha jednacích místností Václav Špála: 1 59 Koupání m Plocha chodeb (Tři ženy u5 vody), 881 m1913 Plocha výtahů, schodišť 847 m Plocha podzemních parkovacích stání a komunikací m Plocha foyer a vstupních hal 436 m Plocha čaj.kuchyněk, soc.zázemí, úklidů a šaten 1 69 m Plocha skladů 358 m Plocha technologií a technického vybavení objektu m Délka slaboproudých kabelů (orientačně) 1 384,4 km Délka silnoproudých kabelů (orientačně) 568 km Délka přímého vodovodního potrubí 16,8 km Délka přímého kanalizačního potrubí 0,3 km Délka přímého plynovodního potrubí 0,15 km Hmotnost výztuže objektu (orientačně) t Celý projekt, jehož autorem je ing. arch. Lubomír Zeman, byl proveden tak, aby jeho vlastní realizace splňovaly náročné požadavky na výstavbu, především v oblasti kvality provádění, bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí. Nejvýraznějším výsledkem nového administrativního centra společnosti T-Mobile je koncentrace všech zaměstnanců v Praze do jedné budovy. Díky tomu odpadnou časové ztráty, které dříve vznikaly kvůli častým přejezdům mezi jednotlivými pracovišti na opačných koncích města. Dalšími výhodami jsou lepší podmínky pro jednání s dodavatelem elektrické energie (výhodnější ceny a jejich rozložení během dne), zlepšení pracovního prostředí, zjednodušení vzájemné komunikace pracovníků v Praze a vhodnější podmínky pro jednání se zákazníky. Investorem výstavby byla společnost Sekyra Group, a.s., a partnerem L.Z. Atelier, s.r.o. Vlastníkem budovy je společnost Sekyra Group a T-Mobile má novou budovu v užívání formou dlouhodobého pronájmu. Hlavní náplní podnikatelské činnosti Sekyra Group je zajištění komplexních profesionálních služeb zákazníkům, a to jak velkým mezinárodním korporacím, zahraničním investorům a nájemcům, tak kupcům jednotlivých bytových jednotek. Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty v oblasti komerčních nemovitostí o celkové podlahové ploše m. Vedle T- Mobile Centrum patří mezi nejvýznamnější zakázky nově vznikající administrativní centrum včetně bytového komplexu v Praze - Modřanech pro čokoládovnu Nestlé. Sekyra Group rozvíjí rovněž investiční aktivity na slovenském a ruském realitním trhu. Bohumír Kotora Emil Filla: Zátiší s Uměleckým měsíčníkem, 1914

7 IS 08 / 004 VÝSTAVY + RADA VÝSTAVBY SIA 7. STRANA KAREL DOLEŽEL - KRESBY Místo konání: GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrněnská 16/18, Brno Termín výstavy: od 8. dubna do 30. května 004 Výstava je nostalgickou vzpomínkou na období, kdy rendrované perspektivy nebyly běžným způsobem prezentace. Představuje architektonické kresby Karla Doležela ve dvou časových etapách. Od osmdesátých let z období jeho působení v brněnském Stavoprojektu plakáty na akce, které se pořádaly ve Stavoprojektu, jako alternativní k oficiálním aktivitám tehdejšího Svazu architektů a na nichž vystupovaly osoby nepříliš oblíbené režimem; plakáty na přednášky Vladimíra Šlapety, Pavla Zatloukala, Jána Bahny, Jiřího Ševčíka aj., a plakáty k výstavám Vladimíra Karfíka a Bedřicha Rozehnala. Až do konce let devadesátých pak představují vystavené ukázky, převážně perspektivy k projektům, které Karel Doležel dělal pro Ateliér Brno. Výstavu doplňuje několik volných architektonických kreseb - mrakodrapů apod. Karel Doležel je známý jako architekt, kritik architektury a učitel Ústavu teorie architektury na Fakultě architektury VUT v Brně. V roce 1996 byly autorovy kresby oceněny v mezinárodní soutěži The Architectural Review Centenary Drawings Competition, vypsané prostřednictvím časopisu Architectural Review ke stoletému výročí. V časopise AR byla otištěna kresba přednádražního prostoru v Brně. MICHAL ŠKODA Místo konání: Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: od 3. ledna do 31. května 004 Koncepce a kurátor výstavy: Jiří Valoch Vstupné: zdarma Nové zápůjčky v Národní galerii v Praze Místo konání: Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: od 9. dubna do 9. srpna 004 Ve výstavních prostorách expozice zahraničního umění Národní galerie v Praze si mohou návštěvníci prohlédnout tři významná díla: Postava sedící ženy Pabla Picassa z roku 1930, Fiat Lux Jeana Dubuffeta z roku 1975 a Gulch Roberta Rauschenberga, Obrazy poskytla Foundation Beyeler z Basileje jako náhradu za obraz Juana Miróa Kompozice, 1933, který Národní galerie v Praze zapůjčila pro projekt připravovaný pod názvem Calder Miró na květen až srpen 004 do výstavních prostor jmenované nadace v Basileji. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENŮ RADY VÝSTAVBY SIA konaného dne v zasedací místnosti SPS ČR Přítomni: dle presenční listiny Jednání řídil doc.ing. Miloslav Pavlík, CSc. (ČSSI). 1) Informace o jednání na MMR, které se uskutečnilo dne za přítomnosti náměstkyně ministra místního rozvoje mgr. Hanačíkové, ředitelů odborů územního plánování a stavebního řádu ing.arch.tunky a Dr. Vobrátilové a zástupců SIA ve složení Hegenbart, Plos a Pavlík. Závěry jednání, které byly dohodnuty: - snaha o max. možné urychlení procesu schválení zákona, - nutnost maximálního zjednodušení a neřetězení schvalovacích procedur, dodržení schváleného věcného záměru, Antonín Procházka: - podpora SIA rozporového znění verze předkládané Váza s květinou, do vlády Na základě těchto skutečností bude SIA formulovat tato stanoviska písemně dopisem na ministra místního rozvoje Dr. Němce (připravit okamžitě a odsouhlasit jednotlivými statutárními zástupci per rolam ), - příslib koordinovaných stanovisek za SIA. Bylo dohodnuto, že k upravenému návrhu paragrafového znění Stavebního zákona, ve kterém budou zapracovány stávající jednotlivé připomínky (který bude zaslán dle příslibu zástupců MMR do 15.4.), bude vydáno společné stanovisko SIA! ) Informace Dr. Hegenbarta o konfrontaci zájmů ekologické a ekonomické sféry s upozorněním na možnost shodného vývoje v našich podmínkách. Souhlasné stanovisko Rady výstavby s uspořádáním mezinárodní konference zemí V4, Rakouska a Německa v Bratislavě (září 004) na téma:... 3) Jmenování odpovědných zástupců jednotlivých organizací sdružených v Radě výstavby SIA, ve věci koordinovaného připomínkování SZ: SPS - ing. Rod, SpTP - ing. Frýba, Nadace - ing.arch. Fibiger, OA - ing.arch. Haman, CACE, SDD - ing. Serafin, SZS - ing. J.Veselý, ČKAIT - ing. Mach, SpSP - dr. Hegenbart, ČKA - dr. Plos, ČSSI - ing. Pavlík 4) Problematika další činnosti SIA byla vzájemně diskutována s těmito závěry: - všichni přítomní vyjádřili souhlas s pokračováním činnosti sdružení Rady výstavby SIA i po přijetí ČR do EU, - přítomní vyslechli informaci ing. Pavlíka o modelu holanské Rady výstavby (Dutch Counsil of European Affairs for Construction) a možné aplikace na naše podmínky, s tím, že stavební průmysl resp. oblast výstavby bude v nastávajících podmínkách nepřetržitě konfrontován s pravidly a nařízeními EU a s důsledky a možnostmi evropského vnitřního trhu (poskytování informací o evropské integraci, vytvoření platformy a prosazování vlastních stanovisek, formy produktů a služeb, které může Rada nabízet, - prvním krokem musí být úprava stávajícího statutu a zkvalitnění organizační struktury sdružení Rady výstavby SIA. Přítomní odsouhlasili zásady změn, které přednesl Dr. Hegenbart a pověřili jeho pracovní skupinu vypracováním návrhu nového statutu SIA. Návrh bud rozeslán členům SIA před příštím zasedáním Rady, - připravit transformaci na vyšší model volného sdružení (uskupení) se zastoupením vládních institutů, které mají kompetenční vazby na investiční výstavbu, s využitím obdobných zahraničních modelů, ale i materiálů připravených na MPO (ing. Veselý), - proběhla volba prezidia, odpovědného za přípravu a další jednání: doc.ing. Pavlík (ČSSI) - prezident Dr. Hegenbart (SpSP) - viceprezident Doc.Ing.arch. Štípek (ČKA) - viceprezident Zvolení jsou statutárními zástupci uvedených organizací sdružených v Radě výstavby SIA. Termín dalšího zasedání statutárních zástupců: ve v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15 Otakar Kubín: Stůl (Kompozice), Zapsal: Pavlík

8 8. STRANA BYLI JSME PŘI TOM IS 08 / 004 BYLI JSME PŘI TOM ANEB V ROLI MARATONCŮ Od Vltavy do Betlémské kaple, z Jungmannovy ulice do Ostrovní, tak vypadal čtvrtek 8. dubna pro všechny ctitele umění, včetně nás novinářů. Jinými slovy řečeno, člověk aby se rozkrájel, když chce stihnout všechno. Anebo by měl mít dvoje plíce Celodenní koloběh začal tiskovou konferencí na smíchovském nábřeží, věnované ročence České architektury, poté nás dvakrát katapultoval do světa designu, aby nakonec skončil ve večerních hodinách opět v doprovodu úhledného díla, o jehož vznik se postaral projekt realizovaný Dagmar Vernerovou. O jeho dění se chceme nyní s vámi společně podělit. ROČENKA - architektura pod drobnohledem Za poslední dva roky se na poli architektury a urbanismu žádná výrazná revoluce nekonala. Do krajiny se stále více vpisují komunikace a infrastruktura (vysílače, obchvaty, dálnice). Výrazným fenoménem příměstské a městské dopravy se stal kruhový objezd, všelék na dopravní kolapsy. Města, jako střediska lidské komunity, si rovněž razí novou cestu. Historická jádra se pomalu vyprazdňují a veškeré dění se přesouvá do příměstských oblastí. Centra se tak stávají doménou finančních domů, kancelářských prostor, virtuální reality moderních technologií, vše doplněné sítí obchodních středisek. Pokračuje pozvolná přeměna průmyslových objektů. Koncentrace městského života má zelenou na odlehlých sídlištích. Volnému času vládne sport. Obrovské komplexy krabicových systémů plné bytových jednotek doplňují administrativní sídla velkých společností. Bohužel až na výjimky nejde o příklady reprezentativní architektury. Toto konstatování podtrhuje zakládání tamních nových průmyslových zón a objektů. Uvedená fakta se odrazila i v obsahu letošního vydání ročenky. Myšlenka postihnout různost tvůrčích přístupů v české architektuře se nakonec nenaplnila. Jak přiznal sám Jaroslav Wertig, autor obrazové náplně knihy, uplynulý rok byl na takovou realizaci tentokrát skoupý. Přesto i ve ztížených podmínkách nabízí potenciálnímu odběrateli mnohé ke zhlédnutí a její existence stojí rozhodně za to. Název díla: Česká architektura Vedoucí projektu: Dagmar Vernerová Knihu lze objednat na adrese: Vydavateství Prostor - architektura, interiér, design Nábřežní 87/, Praha 5 - Smíchov Den plný designu Tak by se dal 8. duben letošního roku doslova nazvat. V jeho pravé poledne se v Betlémské kapli již po třinácté sešli všichni ctitelé umění u příležitosti udílení nejvyšší ceny za design, kterým kralovala Národní cena. Tento každoroční festival designu, vzešlý ze soutěže Vynikající výrobek roku, tak na oceněných exponátech dokumentoval, že česká průmyslová produkce je plně konkurenceschopná! Úsilí desítek odborných komisařů, kteří se podíleli na závěrečném resume soutěže, pak mohli všichni zúčastnění ocenit ještě jednou, v Mozarteu. Nový svatostánek Design centra České republiky se přitom předvedl v impozantním stylu. Pro svou premiéru si zvolil kolekci výrobků, včetně vítězného vzorku - sady mobilních telefonů Siemens. Jeho autorka rozhodně nezapřela výbornou pověst rodiny, ze které pochází. Jméno Applová hovoří samo za sebe. A co popřát nové galerii Design centra? Ať se brzy pyšní plnohodnotnou obdobou jejího úspěchu. Foto: Alexandra M. Videmannová Text: Bohumír Kotora (Poznámka redakce: Obsáhlejší příspěvek o novém DESIGN CENTRU v Praze přineseme v některém z příštích čísel IS) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VELUX AWARD 004 PRO STUDENTY OBORU ARCHITEKTURY Pořadatel: Firma VELUX Dánsko. Stručné údaje o soutěži: - dvouletá soutěž, která je určena pro studenty a profesory na evropských universitách architektury a stavebnictví, - téma pro rok 004 je Light of Tomorrow ( Světlo zítřka ), posláním je stimulovat a opětovně interpretovat kladné hodnoty architektury zaměřené na návrh denního osvětlení s vysokou vizuální hodnotou a komfortem interiéru, - přihlášky musí být podány do 31. července 004, hodnocení poroty a slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v září 004. Soutěž byla vyhlášena a bude uskutečněna ve spolupráci s UIA International Union of Architects a EAAE European Association for Architectural Education. foto: Ing. Jiří Matula Více informací o soutěži a kontakt najdete na anebo Kontakt:Jaroslava Gregorova VELUX Česka republika, s.r.o Marketing Department; Sokolova 1d; Brno Telefon: , fax: IN formační servis členský bulletin Obce architektů. Vychází x měsíčně. Neprodejné redakce: Alexandra M. Videmannová a Bohumír Kotora mobil: adresa redakce: Revoluční 3, Praha 1 tel: , , fax:

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem:

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: Podmínky soutěže Vypisovatelé Hlavní mediální partner Odborný partner Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH

NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH Odpovědi na otázky Soutěžících v rámci druhé fáze soutěže Níže uvedené odpovědi

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Soutěžní podmínky Vysoké učení technické v Brně vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže, v souladu se zákonem č.

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PODMÍNKY SOUTĚŽE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 6. 2015. Vypisovatelé

PODMÍNKY SOUTĚŽE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 6. 2015. Vypisovatelé PODMÍNKY SOUTĚŽE Vypisovatelé vyhlašují 23. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2015. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na 10. 1. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 15. 1. 2013 BRNO 17. 1. 2013 OSTRAVA 22. 1. 2013 PLZEŇ 24. 1. 2013 PRAHA 29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ 31.

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z )

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z ) Prezentace Top - Expo / Výškové budovy Ji dři h Pl Jindřich Plaza Ostrava (CZ) AUTOŘI NÁVRHU: CMC architects a.s. Dipl. Arch. David R. Chisholm AIA, ČKA Akad. Arch. Vít Máslo ČKA HIP, KOORDINACE: AED projekt

Více