STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj"

Transkript

1 STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na nebo Slovo generálního ředitele Vážení zaměstnanci a kolegové, vážení čtenáři, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo firemního zpravodaje společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Jak je jistě patrné, díky většímu počtu stran, jedná se o rozšířené vydání. Od minulého čísla jsme svědky celé řady změn jak v naší firmě, tak v okolním prostředí, které naši firmu ovlivňuje. Současná úroveň globalizace a s ní spojený rozvoj výroby ve východních, zvláště pak asijských zemích, ovlivňuje celosvětovou ekonomiku, naši nevyjímaje. Recese ve Spojených státech pak ovlivňuje rozhodování investorů a v konečném důsledku i některých našich zákazníků. Je dobré, že i přes tyto negativní vlivy naše společnost obstála, a to i bez pomocných berliček státu, které mají zahraniční investoři. Naše společnost musí tedy hledat cestu k udržení těchto zákazníků a vytváření potenciálu pro získání nových. Snižování nákladů a jejich efektivnost jsou jedním z hlavních faktorů, kterými se budeme zabývat. Současně však chceme připravit a realizovat celou řadu nových, zajímavých projektů, které mohou zajistit nejen další rozvoj, ale i nové příležitosti. Neustálé, a z pohledu trendů ekonomiky ČR, neopodstatněné posilování české koruny vůči euru se stalo příležitostí pro silné světové investiční fondy a tuto negativní situaci exportních firem ještě dále prohloubily. Není však našim posláním nad touto skutečností naříkat a stěžovat si. Našim společným posláním je hledat řešení a přijímat opatření k zamezení těchto negativních vlivů a připravovat a realizovat takové projekty a obchodní případy, které již ve svém počátku tyto negativní jevy minimalizují. Vedení společnosti tímto potvrzuje svůj dlouhodobý zájem usilovat o vyšší stabilitu a dalšího rozvoj společnosti. Aktivní podpora všech zaměstnanců je pro nás stejně důležitá jako jejich spokojenost a jistota zaměstnání. Uvnitř tohoto vydání: Investice a opravy 2 Výsledky hospodaření 4 Dotace a projekty 5 Obchodní aktivity 6 Firemní akce 8 Solární systémy 10 Velerh, kurzové vlivy 12 Pyrolýza 13 Zábava a volný čas 14 Zajímavosti 16 Změny v představenstvu společnosti V minulém období došlo v představenstvu naší společnosti k několika plánovaným změnám, které jsou ovšem spíše formálního charakteru a které usnadní běžné operativní záležitosti, konkrétně jde o podepisování za naši společnost a doplnění představenstva o všechny členy top managementu. Koncem května 2008 odstoupil ze své funkce člena představenstva dosavadní předseda představenstva Ing. David Kaprál, MBA. Poté představenstvo zvolilo za svého předsedu dosavadního místop ř edsedu a generálního ředitele společnosti Ing. Dušana Ondráška. Z funkce člena dozorčí rady v květnu 2008 odstoupili dosavadní předseda Ing. Ivo Chovanec a obchodní ředitelka společnosti Ing. Milan Boráňová. Valná hromada společnosti konaná zvolila za novou členku představenstva Ing. Milenu Boráňovou a za nové členy dozorčí rady Ing. Ivo Richtera a Jarmilu Kramárovou. Poté dozorčí rada zvolila za svého předsedu Ing. Ivo Richtera, který je současně předsedou představenstva společnosti STEELCOM CZ, a.s. Tato společnost je naším majoritním akcionářem. Současné složení statutárních orgánů společnosti: Představenstvo naší společnosti: Ing. Dušan Ondrášek - předseda Mgr. Antonín Kuneš, MBA - místopředseda Ing. Zbyněk Hamšík Ing. Pavel Měřínský Ing. Milena Boráňová Dozorčí rada: Ing. Ivo Richter - předseda Bohumil Cigánek Jarmila Kramárová

2 STROBOinfo CHOVEJME SE LÉPE K FIREMNÍMU MAJETKU A NEBUĎME LHOSTEJNÍ K TĚM, KTEŘÍ HO ZNEHODNOCUJÍ Investice - zlepšení pracovního prostředí V prvním čtvrtletí roku 2008 byla dokončena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, ve výrobních halách a šatny ve výrobní hale HS340. Tato investice si vyžádala náklady ve výši 1,2 mil. Kč. Rekonstrukci prováděla naše společnost, STAMONT- POZEMNÍ STAVITELSTVÍ z Ostravy, která předložila nejlepší podmínky v provedeném výběrovém řízení. Snahou vedení společnosti bylo zkulturnit prostory sociálních zařízení, do jejichž oprav se v posledních více než 15 letech téměř vůbec neinvestovalo. Stav umyvadel, sprch i záchodů byl v žalostném stavu a ani zvýšená četnost úklidu nezajistila potřebnou úroveň. Záměrem vedení je postupně upravovat, rekonstruovat a zlepšovat pracovní podmínky a prostředí ve kterém se naši zaměstnanci pohybují a pracují. Podmínkou investic a oprav však je nejen plnění hospodářských výsledků a rozvoj společnosti, ale i chování jednotlivých pracovníků k firemnímu majetku a nakládání s ním. Ve všech pracovních kolektivech se nachází pracovníci s růz- nou úrovní chování a s odlišnými zvyky. V čem však spatřujeme problém je fakt, že i přes snahu zlepšovat prostředí a podmínky, které byly dlouhodobě zanedbané, je přístup některých z nás nepřijatelný. Neustále dochází k poškozování nově instalovaného zařízení a zanechávání nepořádku (velmi slušně řečeno)v těchto prostorách. Řezání vysokotlakým vodním paprskem Od měsíce srpna nabízíme kooperaci v oblasti přesného dělení materiálu pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Leták, který je dostupný na našich firemních stránkách umožní našim potenciálním zákazníkům zjistit rozsah a možnosti této unikátní technologie. Našim cílem je nabízet volnou kapacitu stroje a rozšířit tak okruh našich zákazníků a spolupracujících firem. Abychom uspěli, musíme zákazníkům nabídnout kromě potřebné kvality a přesnosti výrobků také vysokou úroveň služeb, rychlou a přesnou komunikaci (vypracování nabídky) a v neposlední řadě také zajímavou cenu. Každý by si měl uvědomit, že tyto prostory neslouží pouze zaměstnancům SB, ale rovněž i návštěvám a obchodním partnerům a tudíž tvoří částečně i image naší společnosti. Udržování pořádku a čistoty je zrcadlem intelektuální úrovně zaměstnanců naší společnosti. Vybraní jednotlivci tak kromě svých schopností nevědomky sami rozhodují o budoucích investicích do pracovního prostředí společnosti. Každý zaměstnanec by si měl uvědomit, že žádná společnost, ani ta naše, nebude investovat do takových oblastí, ve kterých dochází k poškozování nebo rychlému znehodnocení majetku a realizované investice. Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že vyhledávání problémových zaměstnanců pomocí kamerových systémů a četnějších kontrol, je ve své podstatě neefektivní vynakládání finančních prostředků, které mohou být použity pro rozvoj společnosti. Každý z nás by se měl k firemnímu majetku chovat rozumně a pokud zjistí, že jeho spolupracovník na to má jiný názor, neměl by být k této situaci lhostejný. Stránka 2

3 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Realizované investice a opravy Vybrané realizované investice a opravy v roce Rekonstrukce prostor skladu LTO na výrobní halu solárních kolektorů pro HS350 (0,2 mil. Kč). 2. Instalace lamelových vrat do nové výrobní haly - solární kolektory, HS350 (0,07 mil. Kč). 3. RDO jeřábu v obrobně, vyrovnání a zaměření jeřábové dráhy v obrobně (0,12 mil. Kč). 4. Instalace vakuového manipulátoru ke stroji FLOW (0,13 mil. Kč). 5. Instalace výškového a protikolizního senzoru na stroj FLOW (0,14 mil. Kč). 6. Studie aplikovaných materiálů pro pyrolýzní pec. (0,4 mil. Kč). 7. Prototyp velkoplošného rámového solárního kolektoru, plocha 2 x 12m 2. (0,2 mil. Kč). 8. Oprava poškozených hydraulických NC nůžek (0,3 mil.kč). Připravované investice a opravy 1. Průmyslový solární systém k přípravě teplé vody nutné k hygieně zaměstnanců ve výrobní hale instalace probíhá (08/08; 0,3 mil. Kč). Solárním systémem bude nahrazen nefunkční elektrický boiler a zároveň bude tento systém sloužit jako referenční instalace pro seznámení zákazníků s principem funkce systému a způsobu ohřevu TUV. 2. Skladové hospodářství - instalace regálů k uskladnění materiálů 2ks (10/08; 0,1 mil. Kč). Vyrobené regály budou instalovány do bývalého prostoru autorampy, bude do nich uložen hutní materiál doposud se povalující v prostoru vjezdu do SB. 3. Nákup nákladního automobilu Avia (09/08; 1mil. Kč). Vzhledem k tomu, že v měsíci srpnu 2008 doslouží i druhá (a poslední funkční) Avia bude zakoupen nový nákladní vůz, bez kterého není možno realizovat potřeby výroby a požadavků zákazníků. 4. Implementace podnikového informačního systému (03/09; 1,3 mil. Kč). 5. Rekonstrukce střechy stolárny (08/08, 0,11 mil. Kč) 6. Instalace automatické vstupní závory v prostoru vrátnice SB (09/08; 0,06 mil. Kč). Současná vstupní závora na ruční pohon bude nahrazena plně automatickou závorou ovládanou z prostor vrátnice. 7. Rekonstrukce jeřábových drah ve výrobní hale HS340 (I.pololetí 2009; 0,15 mil. Kč). 8. Instalace sloupového jeřábu na hale HS340 - prostor NC nůžek (II.pololetí 2008; 0,45 mil. Kč). Pro eliminaci prostojů způsobených čekáním na uvolnění podvěsného jeřábu bude v manipulačním prostoru NC nůžek instalován otočný sloupový jeřáb s nosností do 1000kg. 9. Zkulturnění prostoru před vchodem do administrativní budovy (08/08; 0,03 mil. Kč). 10. Příprava, výroba a montáž prototypu solární elektrárny se stirlingovým motorem. Cílem je vytvoření referenčního projektu nového investičního celku využívající slunečního záření k přeměně na elektrickou energii. (03/09, 5mil.Kč). Úprava prostoru před administrativní budovou postupně probíhá. Příprava k zahájení opravy střechy stolárny a průchodu k jídelně. Ukázka nové Avie. Ukázka konstrukce solární elektrárny se stirlingovým motorem. Stránka 3

4 STROBOinfo Výsledky hospodaření za 1-6/2008 Graf s vývojem tržeb společnosti. Žlutý sloupec znázorňuje tržby za 1-6/2008 (91,95 mil.kč). Společnost vykázala tržby za první pololetí roku 2008 ve výši 91,95 mil. Kč a překonala tak svůj pololetní plán o 26 %. Přidaná hodnota z těchto tržeb činila 20,3 mil. Kč, což je 5 % pod plánovaným údajem. Po odečtení osobních, provozních nákladů a odpisů se dostaneme k provoznímu hospodářskému výsledku ve výši 5,9 mil. Kč, který byl překonán oproti plánu o 18 %. Dalším nákladem jsou finanční náklady společnosti, které jsou tvořeny nákladovými úroky, kurzovými ztrátami a náklady na pojištění, v úhrnné výši 2.6 mil. Kč. Hospodaření společnosti tedy skončilo za první půlrok 2008 kladným hospodářským výsledkem ve výší 3,3 mil. Kč, kdy stejnou úroveň měl i plán společnosti. Tyto výsledky hospodaření v sobě však skrývají i potenciální varování do budoucna, konkrétně nižší přidaná hodnota v poměru k tržbám a vysoké finanční náklady. Pokud byly výkony společnosti překonány o 13 procent, měla stejným tempem růst i přidaná hodnota. To se ovšem nestalo, úroveň přidané hodnoty dokonce poklesla o 5 % oproti plánu. Příčiny tohoto vývoje můžeme hledat ve struktuře zakázek a z nich vyplývající vyšší poměr kooperací a nakupovaných komponent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Je tedy logické, že pokud z technologických nebo odbytových důvodů zvyšujeme podíl kooperací, máme tím menší základnu pro realizaci naší marže Finanční náklady byly překročeny o 50 % a to zejména v oblasti kurzových ztrát. Pokud si uvědomíme, že česká koruna posílila k euru meziročně o 18 %, přičemž zdravý vývoj měny rostoucí ekonomiky činí 4-5 %, je jasné že pro Strojírny Bohdalice, a celou řadu dalších firem, měl tento faktor velmi negativní dopad. Společnost v očekávání letního oslabení kurzu nevyužila možnosti zajištění a odhadované dopady nadměrného posilování koruny nás připravilo odhadem až o 3 mil. Kč.. Celkové výsledky společnosti hovoří o dobré práci zaměstnanců, musíme si však uvědomit zdvižený varovný prst neúprosné řeči čísel. Aby byl udržen rozvoj hospodaření, společnost musí znásobit své úsilí v oblasti spuštění nových projektů a také hledání nových výrobků, nejlépe kooperačně a kurzově nenáročných. Je také nutné zhodnotit možnosti nových technologií a maximalizovat technologie současné (přesné dělení vodním paprskem FLOW). Dále je nutné daleko přesněji číst vývoj kurzu a intenzivně hledat možnosti zajištění proti kurzovým rizikům. Tržby 100 miliónů opět v rekordním termínu Fotografie některých výrobků, které jsme za uplynulé období realizovali. Den byl pro zaměstnance naší společnosti jistě příjemným dnem. Mimo dlouhodobě plánovanou firemní akci, čekala na každého zaměstnance příjemná peněžitá prémie. Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. opět potvrdila svůj růst a překonala magickou hranici 100 milionů Kč v tržbách dříve, než předchozí rok. Zatímco v roce 2006 byla tato hranice překonána poprvé v historii společnosti dne 3.11., v roce 2007 to bylo 17.9., tak v roce 2008 už Bude nás v roce 2009 hřát peněžitá prémie již v dubnovém chladu?...to záleží jen na nás a našem přístupu k práci. Stránka 4

5 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Příprava nových projektů Jedním z připravovaných projektů je zahájení spolupráce při obnově a rekonstrukcích cukrovarů v České republice. Kromě dodávek nových a repasovaných potravinářských šnekových lisů, se naše společnost bude ucházet o získání zakázek i v oblasti dalších technologických částí cukrovarů. Jedním ze zajímavých produktů mohou být nádrže a zásobníky z korozivzdorných i uhlíkových ocelí, které slouží jak ke skladování a zpracovávání kapalné části produkce, tak i pro její kondenzaci. Dotace a projekty PROJEKT SVÁŘEČI PRO BOHDALICE V dubnu skončila 3. etapa tohoto projektu bez uzavření zaměstnaneckého poměru s potenciálním zaměstnancem z řad uchazečů. Úspěšně ji ukončili čtyři uchazeči. Od ledna letošního roku probíhá 4. etapa, do které nastoupilo celkem 7 uchazečů, ale úspěšně ji ukončili pouze 2 uchazeči. Do pracovního poměru nastoupil od 23. června pan Libor Tomášek jako svářeč. V tomto okamžiku můžeme konstatovat, že i přes náročnou administrativu a celou řadu podmínek a překážek, jsme rádi, že z tohoto projektu v zaměstnaneckém poměru máme 3 pracovníky svářeče. Tento projekt již skončil, ale věříme, že se nám podaří získat další projekt z ESF, kde uplatníme poznatky a zkušenosti získané z projektu Svářeči pro Bohdalice. Všem uchazečům, kteří se projektu zúčastnili, děkujeme za spolupráci a přejeme hodně pracovních úspěchů. DOTACE NA ZŘÍZENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V červenci 2008 byl schválen jednorázový příspěvek na zřízení tří společensky účelných pracovních míst. Úřad práce Vyškov poskytl příspěvek ve výši ,- Kč na úhradu části nákladů pro zřízení 3 míst montér(ka) solárních kolektorů. Finanční prostředky budou použity na nákup akumulátorové vrtačky, vzduchové nýtovačky, elektrické vrtačky, ručních elektrických nůžek a ostatních přípravků potřebných k výrobě solárních kolektorů. Všem pracovníkům v dílně solárních kolektorů přejeme hodně pracovních úspěchů. Stránka 5

6 V minulém čísle jsme Vás seznámili s našim zákazníkem z Norska, pro kterého zajišťujeme investiční celky v podobě potravinářských lisů (další informace naleznete na následující straně). Nyní Vám představíme slovenskou firmu Quantum plus s.r.o., která má exkluzivní zastoupení v prodeji našich solárních kolektorů na Slovensku. Tato firma úzce spolupracuje s úspěšnou českou firmou Quantum z Vyškova, která je výhradním distributorem v ČR. V minulosti byly tyto dvě firmy propojeny, dnes je firma Quantum Plus samostatná firma, se sídlem v Dunajské Strede. Kromě solárních systémů se firma zabývá prodejem, instalací i servisem zásobníkových ohřívačů s přímým i nepřímým ohřevem pro domácnost i průmysl. Tato dynamicky se rozvíjející firma se do oblasti solárních systémů pustila před dvěma lety. Profesionální přístup je vidět ve všech oblastech spojených s prodejem solárních systémů, od prvotní komunikace STROBOinfo Představení zákazníka - QUANTUM PLUS s.r.o. se zákazníkem která zahrnuje získávání informací o požadavcích a podmínkách projektu, až po prohlídku objektu (střecha, suterén, stávající ohřev TUV a vytápění). Návrh projektu a jeho optimalizace je realizována za dohledu majitele firmy pana Bugára. S potěšením můžeme konstatovat, že výborné znalosti, detailní připravenost a kvalitní projektová dokumentace řeší většinou nejen využití solární energie k ohřevu vody pro běžné použití (sprchování, koupel, kuchyň, úklid), ale i přitápění a vytápění rodinného domu. Každý projekt je tak ve své podstatě originál s cílem optimalizovat využití solárních kolektorů k dosažení nejvyšších úspor. Pracovníci firmy Quantum sledují nejnovější trendy v oblasti dimenzování i provozování solárních systémů. Přímo ve firmě si vytvořili referenční pracoviště, na kterém si odzkoušeli nejen projektování a montáž systému, ale také jeho podmínky a stavy při jeho provozování, vlivy nastavení solární regulace, ale také vlivy zvolených komponentů v solárním systému. Firma zvýšila počet pracovníků, kteří se starají nejen o prodej a expedici, ale také o montáž a servis. Nově postavená moderní prodejna, nadstandardní úroveň skladových prostor a velmi dobrá poloha na jižním Slovensku, kde jsou příznivější podmínky pro aplikaci solárních kolektorů, to vše poskytuje dobré podmínky pro rozšiřování na tomto trhu. Slovenský trh je díky vynikajícím kolektorům, vyráběným ve firmě Thermosolar ze Žiaru nad Hronom, na solární systémy zvyklý, a podle některých údajů, je počet instalovaných metrů čtverečních kolektorů na Slovensku dvakrát větší než v ČR. Vysoká úroveň kvalitní konkurence si vyžaduje nejen profesionální přístup pracovníků firmy Quantum, ale také náš přistup, jako dodavatele. Stále máme ve firmě celou řadu problémů a příležitostí ke zlepšení. Kromě ukončení vývoje nové selektivní vrstvy, jsou to činnosti pro podporu prodeje, činnosti týkající se balení, komfortu dodávek, ale také oblast rozšiřování sortimentu prvků solárního systému. V následujícím období se budeme věnovat nejen možnostem výroby a dodávek čerpadlových jednotek, spojovacího materiálu a střešních držáků (inovace), ale také výrobě a montáži levnějších variant solárních kolektorů. Nebudeme-li schopni se v těchto oblastech rychle rozhodovat a zlepšovat, můžeme počítat s nižší prodejností a tudíž i menším tržním podílem. Pracovníci naší firmy si musí zvyknout na to, že výroba solárních kolektorů a příslušenství bude trvale se rozvíjejícím segmentem, ve kterém se budeme snažit získat maximum nejen z pohledu realizovaných tržeb, ale také z pohledu spokojených odběratelů a konečných zákazníků. V následujících měsících nás čeká v této oblasti hodně práce, která však zcela jistě přinese své ovoce. QUANTUM PLUS s.r.o. Malotejedská Dunajská Streda Stránka 6

7 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Změny v obchodním úseku V minulém čísle jsme seznámili čtenáře se změnami v obchodním úseku, které proběhly v rámci posílení výrobní sekce Kolektory. Nebylo naším záměrem, aby se tato rubrika stala pravidelnou, a dokonce jsme ani neočekávali, že se Změny již v následujícím čísle znovu objeví. Naopak, cílem firmy je stabilní obchodní tým s dlouhodobou perspektivou. Přesto ke změnám v personálním obsazení dochází a je nutno podřídit tomu i strukturu obchodu a personálně jej posílit. Dlouholetý pracovník, pan Jan Setínek, odchází z firmy a bude nahrazen novým obchodním manažerem zodpovědným za prodej do anglicky mluvících teritorií. Současně opouští firmu externí pracovník pan ing. Karel Čípek, jehož kompetence a Obchodní aktuality obchodní případy plně převezme pan Zdeněk Kalvaster. Oba odcházející manažeři si zaslouží poděkování za skvělou práci, kterou pro Strojírny Bohdalice během svého působení vykonali. Přejeme jim v další kariéře hodně štěstí a úspěchů. V oblasti produktového řízení a prodeje kolektorů nahradil pana Libora Másla s platností od 1.června pan Václav Setínek, který dlouhodobě řídil výrobní sekci Balicí stroje pro firmu Hugo Beck. ceschopnosti se nejeví pozitivně. Podobná situace ze stejných důvodů nastala u sériové výroby ochranných boxů pro firmu Bosch Rexroth. Výsledkem cenových jednání v průběhu loňského roku bylo zachování pravidelné výroby pouze jednoho typu boxů, letos již navýšení cen nebylo akceptováno a výroba byla ukončena stejně jako výroba vozíků pro německou firmu Zarges. O pravidelných dodávkách satelitních držáků pro Ericsson se zatím bezvýsledně jedná. Snaha o získání nového zahraničního zákazníka z oblastí západní Evropy a Skandinávie se kvůli zásadnímu posilování naší měny ukázala jako neproduktivní. Kompletně se mění sféry našeho zájmu, i výběr potenciálně zajímavých segmentů Výroba šnekových lisů je opět aktuální téma První pololetí letošního roku se neslo v duchu plnění historicky největšího kontraktu na dodávky potravinářských lisů STORD Nyní se pomalu chýlí ke konci. Poslední ze série dodávek se uskuteční v polovině měsíce srpna, zbývající lis bude ještě expedován na přelomu roku. Výroba 12 lisů s příslušenstvím, rozdělených do 7 samostatných zakázek byla extrémně náročná na organizaci a neobešla se bez potíží a komplikací. První dramatické situace nastaly před odvozem prvních tří lisů do Ruska. Při přejímce došlo k projevení některých závad, které nebyly zákazníkem akceptovány, jejich opravy způsobily časové skluzy a odklad expedice. Důvodem byl velký podíl kooperací, nedostatek zkušeností s výrobou tohoto složitého zařízení u subdodavatele Situace v České republice se pro exportně orientované firmy v posledním roce výrazně změnila a negativně ovlivnila vývozy všech výrobních odvětví a to zejména do zemí EU. Vliv sílící koruny vůči EURu způsobil také některé zásadní změny v obchodních vztazích s našimi dlouhodobými partnery, některé aktivní obchody utlumil, některé musely být ukončeny. Tlak na cenu nebylo možno udržet například s německou firmou Hugo Beck GmbH, pro niž jsme vyráběli širokou škálu balicích strojů. Tato výroba byla naší chloubou, svědčila o profesionalitě a univerzálnosti naší firmy. V současné době jsme však produkci pozastavili. Perspektiva spolupráce z důvodu nízké konkurena nemožnost uplatnit základní kontrolní mechanismy ze strany naší firmy. Postupné získávání zkušeností v průběhu další výroby a montáže lisů se projevilo ve zlepšení celkové kvality a efektivnosti výroby u našeho subdodavatele. Toto zlepšování bylo i zástupcem zákazníka zaznamenáno a u dalších přejímek hodnoceno pozitivně. Dobrou práci odvedli naši pracovníci, kteří buď koordinovali jednotlivé činnosti zde u nás ve firmě nebo sami prováděli montáž lisů v externím výrobním závodě. Po ukončení tohoto výrobního maratónu se v září uskuteční další obchodní jednání s norským partnerem, která budou hodnotit průběh a plnění těchto zakázek. trhu. K překonání období sílící měny může přispět dočasná orientace na tuzemské výrobce velkých výrobních a investičních celků a rozvoj oblasti výroby hotových produktů v perspektivních oborech jako jsou například konstrukce z korozivzdorných ocelí, výrobky a projekty pro obnovitelné zdroje energie a s nimi souvisejících odvětví. Obchodní úsek za podpory managementu podniká aktivní kroky k plynulému přechodu do nových obchodních sfér. Od budou na plno zahájeny práce na přípravě jednoho z nových projektů - solární elektrárny se stirlingovým motorem. O tomto i dalších projektech budeme v dalších číslech naše čtenáře informovat. V případě spokojenosti zákazníka se dá předpokládat další významná spolupráce, která upevní náš obchodní vztah a přinese uplatnění našich nových zkušeností a znalostí. Již nyní je zákazníkem avizován zájem trhu o tyto výrobky v příštím roce. Je třeba udržet kvalitu a efektivnost výroby pro získání příštích kontraktů. Stránka 7

8 STROBOinfo Firemní oslava SRPEN srpna 2008 jsme na půdě TJ Sokol Bohdalice, uspořádali firemní oslavu. Kromě dobrého jídla (především vynikajícího guláše) a studeného pití (zvláště 10 Gambrinus) byly na programu i jiné lahůdky. Mezi nejžádanější patřila již tradičně střelba ze vzduchovky a větrovky, petangue, fotbal, nohejbal a šipky. Vedení společnosti děkuje všem účastníkům za podané výkony, které byly v tak náročném letním dnu skutečně mimořádné. Vedení společnosti přeje ještě jednou všem zaměstnancům příjemnou a krásnou dovolenou! Stránka 8

9 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Stránka 9

10 STROBOinfo Průmyslové solární systémy Solární systém, Stamont-pozemní stavitelství s.r.o., Ostrava. Solární systém, Kasko-Formy spol.s.r.o., Slavkov. Solární systém, ubytovna Stars, Ostrava. Solární systém, Vídeň, Rakousko. Montáž nosné konstrukce a solárních kolektorů. (EKS 3000, Q EKS) Průmyslové solární systémy je interní prakromě potřebné kvality, tak zákazníci covní název pro takové solární systémy, získávají i velmi příznivou cenu. Nedochází které jsou určeny především firmám aktivně totiž k postupnému nabalování marží jednotpůsobících v průmyslu. livých prodejců a distributorů. V současné Našim cílem je rozšířit nabídku celého solárního systému na klíč pro ty zákazníky, kteří chtějí snížit své režijní náklady, za ohřev vody, pomocí energie slunečního záření. Nemáme na mysli jen ohřev vody pro hygienu zaměstnanců (sprchování, koupel), úklid firmy a přitápění a temperování, ale i ohřev k technologickým účelům. Mezi tyto účely lze řadit různé druhy mytí, oplachování a čištění výrobků, ale i strojů, zařízení a výrobních linek. Dále pak např. odpařování a sušení. době nabízíme z vlastní výroby nejen solární kolektory v několika různých variantách a provedeních, nosné hliníkové konstrukce, propojovací prvky a solární regulaci, ale také akumulační nádrže z korozivzdorné oceli. Tyto nádrže pak významně snižují náklady na solární systém díky nízkým nákladům za akumulaci energie do teplé vody. Novinkou jsou pak akumulační nádrže a Vysoká účinnost našich kolektorů (EKS) je zásobníky se stratifikací (vrstvením teplot). ve správně navrženém a realizovaném sonávratnost investice do průmyslových lárním systému zárukou nejen rychlé návratsolárních systémů je běžně od 5 do 8 let a nosti, ale také přínosu pro životní prostředí. plně automatizovaný provoz může uspořit Pro názornost lze uvést stavební firmu Sta60-90% nákladů za ohřev vody a 15-40% mont z Ostravy. Společně s firmou Quantum za topení. Systém je navrhován zkušenými jsme nainstalovali solární systém se 60 koprojektanty a je téměř bezúdržbový, je lektory. Absorpční plocha o velikosti 132 m2 dimenzován a odzkoušen pro dlouhodobé sníží roční emise fosilních paliv o více než 15 tun (ve srovnání s ohřevem pomocí zemního použití. Prozatím bylo možno u většiny instaplynu). Snížením nákladů za ohřev vody a lací realizovat bezproblémové napojení na přínosem pro životní prostředí se firma i z stávající systémy ohřevu TUV (teplé užitkové marketingového pohledu posouvá na vyšší vody) a využít stávající akumulační nádrže, úroveň. Může tak svým přístupem získat zásobníky a výměníky. nové zakázky i zákazníky a zvyšuje se tak Věříme, že velké solární systémy budou nepřímo její konkurenceschopnost. Připočte- díky růstu cen energií velmi zajímavou forme-li k tomu extrémně dlouhou životnost mou úspor pro celou řadu firem. solárních kolektorů (více než 30 let), jedná Ideální orientace kolektorového pole směrem k jihu a se o zajímavou výnosnost této investice. Základní výhodou naší nabídky průmyslových systémů je to, že zákazníkům můžeme nabídnout většinu prvků systému vlastní výroby. Stránka 10 natočení solárního kolektoru pod úhlem 45.

11 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Novinka - HELIOS PRO - regulace solárního systému V minulém čísle jsme Vás předběžně seznámili s našim novým výrobkem, řídícím systémem (solární regulací) pro solární systémy na kterém spolupracujeme společně s firmou Metra Blansko. rozsahu Kč (včetně DPH). Výrobek byl celou řadou odborníků hodnocen jako vynikající a lze předpokládat, že se v průběhu dalších let může ucházet o své místo na trhu a nalezne si své spokojené zákazníky. Na základě neustále probíhajícího vývoje za účasti několika specialistů a odborníků z různých firem a institucí máme pro zákazníky od června 2008 k dispozici novou variantu solární regulace. Za SB se v projektu angažuje nejvíce náš odborník na solární kolektory pan Josef Košťál. Společně s panem Františkem Dobiáškem z Metry Blansko a s pracovníky firmy Quantum a.s., Quantumplus s.r.o. a v neposlední řadě panem Petrem Nimrichterem z firmy Konex ze Šumperku. Oponenti z vysokých škol i pan Petr Kramoliš, projektant a držitel ceny za přínosy v obnovitelných zdrojích, posunuli tento výrobek o další stupínek výše. Rozšířené funkce a možnosti výrobku jsou natolik zajímavé, že se v porovnání s konkurenčními, vysoce kvalitními výrobky, dostal do ještě lepšího poměru ceny a užitné hodnoty. Průměrná prodejní cena obou variant HELIOS PRO STANDARD a HELIOS PRO COMFORT se pohybuje v Na obrázcích jsou znázorněny některé stavy displeje solárního řídícího systému. Přehledné zobrazení a podsvícený displej s regulací jasu i kontrastu zákazníkům ukáže nejen teploty na jednotlivých prvcích solárního systému, ale i grafický průběh historie naměřených teplot. Jelikož lze interval naměřených teplot zobrazených v grafu jednoduše uživatelsky nastavit, lze ze zaznamenaných teplot zjistit nejen výkon solárního systému, ale i průběh odběru teplé vody ze zásobníku. Jednoduchý systém piktogramů pak dává uživateli rychlý přehled o funkci solárního systému. Tuto funkci oceňují především ženy a děti. Zobrazené sluníčko, které mění svou podobu v závislosti na stavu solárního systému signalizuje na první pohled co se děje. Například zamračené sluníčko znamená, že čerpadlo solárního systému je vypnuto, jelikož teplota na solárních kolektorech prozatím nedosáhla potřebné úrovně. Naproti tomu signalizuje usmívající se sluníčko nabití zásobníku, výměníku nebo bojleru pomocí solárního systému na požadovanou úroveň. Na závěr je potřeba říci, že zjištění našich zákazníků, že slunce nahřálo vodu v 300 litrovém zásobníku až na 95 C, jsou zadostiučiněním nejen z pohledu uspořených prostředků, ale i z pohledu přínosu pro životní prostředí. Základní informace solární regulace: Pro všechny základní druhy solárních systémů určených k ohřevu vody, přitápění, vytápění, temperování i ohřevu bazénů Špičkový český výrobek s autotestem a grafickým podsvíceným displejem Velmi rychlá a jednoduchá montáž i zapojení řídícího systému Snadné a příjemné ovládání s jedinečnými symboly signalizujícími stav solárního systému 11 univerzálních schémat zapojení pro širokou oblast použití, včetně zapojení na plynové ohřívače (verze STANDARD obsahuje 4 univerzální schémata) Základní parametry solární regulace: 4 vstupy s možností volby odporových čidel Pt 1000, Ni 1000, KTY 1000, KTY 2000; balení obsahuje 2 odporové čidla (u verze STANDARD 3 vstupy) 3 výstupy jištěné tavnou pojistkou (u verze STAN- DARD 2 výstupy); přepínací kontakty 5A/230V AC Přehledný, grafický, monochromatický displej (64 x 128 pixelů) s podsvícením a regulalací jasu i kontrastu. Integrovaná klávesnice s akustickým signálem. Rozsah měření kolektorů -50 C 200 C, ost.0 C 100 C. Výroba van pro solární kolektory Naše solární kolektory se vyznačují nejen vysokou účinností a kvalitou, ale i celou řadou zajímavých konstrukčních řešení, které si vyžadují náročné technologie. Jednou z nich je i technologie tažení hliníkových van, které slouží jako skříně kolektoru a ochrana před povětrnostními vlivy. Největší vanový kolektor na trhu z pohledu plochy (2,45m 2 ) a z pohledu hloubky (110 mm) zvyšuje efektivnost i návratnost solárního systému. Lisování van probíhá v externí firmě se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Naše vana se lisuje na 600 tunovém lisu a pomocí naší lisovací formy tak vzniká technicky zajímavý výrobek na jeden zdvih lisu. Lisování vany o tloušťce 1 mm je v mnoha případech proces hledání optimálního nastavení celé řady vzájemně se ovlivňujících parametrů. Důvodem jsou dodané hliníkové plechy, které jsou sice v souladu s normou, ale hodnoty chemického složení i mechanické vlastnosti mohou být mírně odlišné. Bez přičinění a dohledu pana Josefa Košťála by nebyla dosažena potřebná úroveň kvality a rychlosti procesu lisování. Stránka 11

12 STROBOinfo Veletrh INTERSOLAR v Mnichově Na výstavě byly i velkoplošné kolektory i sestavy k zabudování do střechy. Nebezpečí kurzových rizik V červnu tohoto roku se naši spolupracovníci zúčastnili výstavy INTERSOLAR 2008, která je největším mezinárodním veletrhem v Evropě zaměřeným na solární technologie. Účelem bylo získání co nejvíce informací o konkurenci, nových technologiích a možnostech využití pro naši výrobu. Na výstavě byly zastoupeny oblasti výroby fotovoltaických i termických solárních panelů a solární architektury. Letos ji navštívilo více než návštěvníků ze 140 zemí světa. Dominantními vystavovateli byly německé a rakouské firmy, nechyběli Italové, Španělé a Turci, jednotlivě byly zastoupeny firmy z ČR, SR, Polska, Řecka a Izraele, čínské a thajské firmy měly stánky většinou s komponenty solárního systému nebo materiálem na jejich výrobu. Všechny firmy věhlasných značek představovaly na veletrhu kompletní sortiment výrobků solárního systému, služby včetně nabídky spojovacích materiálů, všechny rovněž nabízely sady tzv ready-to-install system od základní varianty na ohřev TUV po kombinaci s přitápěním a bazénem ( např. Roth). Firmy deklarovaly jednoduchost montáže, nízkou hmotnost, snadnost manipulace a flexi- bilitu instalace. Přínosem naší účasti na výstavě jsou nové poznatky o konkurenci, nabídkách materiálů a možnostech spolupráce s vystavovateli. Pro orientaci v problematice solárních systémů je však nutno kvalifikovaně porovnat naše výrobky s ostatními, zjistit jejich obchodní a technickou konkurenceschopnost v evropském měřítku a najít způsob, jak se zařadit mezi ostatní hráče v oboru co nejrychlejší cestou. Zatím jsme získali inspiraci k dalšímu technickému a marketingovému vývoji a budeme pokračovat ve zlepšování naší pozice. Posilování koruny se v poslední době stalo veřejným tématem. Zatímco občané jásají nad levnou dovolenou v zahraničí a levným zahraničním zbožím, exportérům přibývají vrásky na čele. Pojďme se podívat které vedou k posilování koruny. Představme si obchodování na měnovém trhu (cizím slovem FOREX) jako investiční příležitost pro hráče, kteří mají svá aktiva (v našem případě peníze) a chtějí je na tomto trhu zhodnotit. Touto hrou způsobují, že určitá měna je více atraktivní a její cena stoupá, jiná zase méně atraktivní a její cena klesá. Výsledkem tohoto vývoje jsou směnné kurzy mezi jednotlivými měnami. Důvody, aby jste kupovali, prodávali a drželi nějakou měnu jsou ekonomické, politické a tržně psychologické. 1. Ekonomické faktory: hráči zde sledují makroekonomické ukazatele jako bilance zahraničního obchodu, inflace, růst HDP. Představme si dvě ekonomiky s rozdílnou měnou, které existují vedle sebe. Jedna ekonomika je dražší a stabilnější (eurozona), druhá ekonomika je levnější a rozvíjí se (nové členské země). Protože obě ekonomiky jsou členy jednoho společenství bude cílem levnější ekonomiky srovnat cenové hladiny s dražší ekonomikou. Primárně v oblasti výdělků, ale sekundárně i v ceně služeb a zboží. Toto srovnání cen se může udát dvěma způsoby - inflačním a kurzovým kanálem. Inflační kanál způsobuje srovnávání cen prostřednictvím diferenciálu inflace. Pokud např. inflace v dražší ekonomice = 3%, Inflace v levné ekonomice = 6%, ceny se sbližují 3% ročně. Protože by se tímto kanálem srovnávali ceny poměrně dlouho, druhým kanálem je kanál kurzový, kde se hladiny sbližují posilováním měny levné ekonomiky. Při tom hraje roli bilance zboží, služeb a plateb mezi oběma ekonomikami jakož i rozdílný růst HDP, v levné ekonomice zpravidla rychlejší. Z těchto údajů se dá usuzovat na stabilní posilování měny levné ekonomiky tempem, které je o něco vyšší než inflační kanál (cca 4-5 % ročně). 2. Úrokový diferenciál: Vyděláváte na existujícím rozdílu nebo předpokládáte prohloubení rozdílu ze zvýšení úrokových sazeb. Společnou měnu lze zavádět v ekonomikách tvořících tzv. optimální měnovou oblast. V této oblasti by měla vládnout vysoká mobilita pracovních sil, mobilita kapitálu, cenová a mzdová flexibilita a mechanismy rozpočtových transferů do zaostávajících oblastí. Pokud oblast není optimální, může být centrálně stanovená úroková míra příliš nízká na to, aby čelila inflaci v prudce rostoucí části (Irsko) a současně příliš vysoká, dusící růst v zaostávající části (Portugalsko). V případě ČR ale centrální banka nemá moc možností odchýlit se sazbami od ECB jinak by ještě více rozhoupala kurz, a samostatnost pro smělé určování vlastních sazeb je spíš teoretická. Protože úrokové sazby centrálních bank se mění po čtvrtinách procentního bodu maximálně 2 3 x ročně, není tento faktor zásadní. Tyto dva faktory způsobují tzv. fundamentální posilování měny. Fundamentální posilování je všem hráčům (nutně ne však všem politikům) na trhu jasné, je jasné i firmám, proto většinou toto posilování mají zkalkulované ve svých režiích. Pokud by na vývoj kurzu působili jen fundamentální faktory, graf tohoto kurzu by vypadal jako lomená čára. Protože graf kurzu CZK/EUR připomíná spíše podpis člověka absolvujícího nepovolenou house party v pondělí dopoledne, je jasné že pro vývoj kurzu jsou důležité i další faktory, budeme je nazývat Cyklické a spekulativní. Mezi ně řadíme: 3. Jednorázové faktory: Očekáváte potřebu velké měnové transakce např. miliardy eur z evropských dotací, miliardy z tržeb za vývoz elektřiny ČEZ, výplaty dividend atd. 4. Stop-lossy a technické faktory: Na základě technických analýz, které mají svůj původ v matematických a statistických metodách, je stanovena úroveň vývoje kurzu. Pokud cena podkročí určitý práh, hráč(i) se najednou zbaví všech aktiv, čímž dále urychlí pokles a otevřou prostor pro další stop- lossy. 5. Čistá intuice: jste spolumajitelem určité firmy a setkáte se s ministrem financí. Z optimistického výrazu jeho očí si pak odvodíte domněnku o změně centrální parity SKK... :-) Závěry: 1. Koruna na základě fundamentálních faktorů posiluje a přitom na ní participují spekulanti na trhu. trzích. Fundamentální posilování je zákonité, protože zajišťuje vyrovnání cenových hladin a celkovou rovnováhu ekonomiky a firmy s ní musí počítat. 2. Spekulativní fluktuace je potenciálním nebezpečím, protože vnáší rizika a nejistoty do podnikatelských rozhodnutí, což zdražuje investice a odstrašuje investory. Stránka 12

13 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Pyrolýzní zpracování odpadů V souvislosti s našimi aktivitami v klastru Envicrack a ve spolupráci s firmou ArrowLine jsme se podíleli na některých přípravných projektech pro technologii pyrolýzního zpracování odpadů. Naše společnost se zúčastnila výběrového řízení na výrobu a dodávku investičního celku na pyrolýzní zpracování odpadů. Dnes již můžeme s potěšením oznámit, že jsme se stali vítězem výběrového řízení a budeme hlavním dodavatelem zařízení na pyrolýzní zpracování odpadů. přispět k dalšímu vývoji tohoto zařízení a následně i budoucím aplikacím. Již nyní probíhá celá řada jednání s potenciálními zákazníky na výrobu a dodávku investičního celku na pyrolýzní zpracování odpadů pomocí termického rozkladu. pana Smelíka a Merányho již nyní zařízení větší, určené pro plnohodnotný průmyslový provoz (pec v délce více než 5m). Na této přípravě se podílí i naši zaměstnanci a snaží se tak nejen o optimalizaci konstrukčního návrhu ve vztahu k technologickým možnostem, ale i k minimalizaci nákladů na tento výrobek. Našim společným cílem je opakovaná výroba těchto velmi zajímavých investičních celků, jejichž návratnost bude přitahovat stále nové a nové zákazníky. Zařízení pro VŠB bude několikanásobně větší než funkční prototyp na kterém proběhly již tisíce hodin provozu a měření. Délka samotné hlavní části, pyrolýzní pece, pro VŠB bude cca 3 m. Toto unikátní zařízení, které je ve světě v různých stupních kvality a účinnosti pouze v několika státech, by mělo být v roce 2009 zprovozněno na VŠB TÚ v Ostravě. Vysoká škola báňská tak získá unikátní možnost k měření, vyhodnocování a provozování pyrolýzní jednotky na své půdě a může tak významnou měrou Vývojové a konstrukční pracoviště firmy Arrowline připravuje pod vedením Při výrobě hlavní části, pyrolýzní pece, budeme pracovat s celou řadou korozivzdorných ocelí s nimiž máme velmi dobré zkušenosti. Jelikož zařízení bude pracovat při dlouhodobě vysokých teplotách, které budou dosahovat i více než 1000 C, budeme aplikovat i celou škálu žárovzdorných a žáropevných korozivzdorných ocelí. Klastr ENVICRACK - konference PYROLÝZA Naše společnost se 22. března zúčastnila společně s dalšími aktivními členy konference na téma Pyrolýzní zpracování tříděného odpadu za účelem kombinované výroby tepla a elektrické energie" pořádané klastrem EN- VICRACK, jehož jsme aktivním členem. Konference probíhala ve Vědecko- technologického parku v Ostravě a záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský. Odborný garant konference byl současný senátor, prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c. (VŠB TÚ Ostrava). Společně s dalšími odborníky a specialisty z průmyslu a vysokých škol tak byly vzájemně představeny výsledky a závěry projektu z několika okruhů souvisejících s připravovanou realizací investiční akce na zprovoznění pyrolýzní pece. Naše společnost se aktivně podílí na přípravě a podkladech k budoucí výrobě. Součástí příprav byla i studie aplikovaných materiálů na níž se podílela celá řada našich pracovníků, v čele s panem Randou, Navrátilem, Rožnovským, Krejčím a Doležalem. Závěry z konference naznačili další směry vývoje, měření a přípravy realizace projektu. Stránka 13

14 STROBOinfo Integrovaný manažerský systém Dne 23.dubna 2008 proběhl v naší společnosti dozorový audit INTEGROVANÉHO MANA- ŽERSKÉKO SYSTÉMU podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V rámci auditu (auditoři společnosti SKQS) byla potvrzena nejen shoda s požadavky normy, ale také efektivnost systému a jeho zlepšování. Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. přijímá další systémové opatření ke třídění odpadů a snižování jejich objemů k dané produkci, k zabránění možných úniků nebezpečných látek do podloží, vod a ovzduší, dále pak ke snižování spotřeby vstupních surovin a energií, včetně vytváření preventivních opatření proti znečiš?ování pracovního a životního prostředí. Další zlepšování procesů, kvality výrobků a služeb včetně hospodářských výsledků, se kterými je spojený růst i rozvoj naší společnosti a jejich zaměstnanců, včetně vytváření nových pracovních míst je potvrzeno trendem vybraných ukazatelů. Pracovní angličtina - lekce 1. Setkání a pozdravy Setkání s někým, s kým jsme se doposud nesetkali Good morning. My name s Petr Novak and I have an appointment to meet Mr. Jiri Prochazka. Good morning, Miss Kolik. My name s Tomas Dlouhy. Please come in and take a sit. Let me introduce myself. My name s Vaclav Kratky. I m very pleased to meet you. How do you do? Please let me introduce you to my colleague, Siroky. Setkání s někým, s kým jsme se již setkali It s nice to see you again, Petr. How s it going? Thanks for taking the time to come to see me. I don t know if you ve met Jiri before. He ll be working with us on this project. Dobrý den. Jmenuji se Petr Novák a mám schůzku s panem Jiřím procházkou. Dobrý den slečno Kolíková. Jmenuji se Tomáš Dlouhý. Prosím pojďte dál a posaďte se. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Václav Krátký. Velmi mě těší, že vás poznávám. Jak se máte? (zpravidla se odpoví totéž- How do you do) Dovolte, abych vás představil svému kolegovi Širokému. Rád tě opět vidím Petře. Jak jde život? Díky, že jste si našel čas a navštívil mne. Nevím, jestli jste se již setkal s Jiřím. Bude s námi pracovat na tom projektu. Rozloučení It was a pleasure to meet you. Take care and see you again soon. Bylo mi potěšením se s vámi setkat. Dávejte na sebe pozor a brzy na viděnou. Pracovní a životní výročí - Léta věrnosti KAŽDÝ POCTIVÝ A PRACOVITÝ ZAMĚSTNANEC JE PRO NAŠI SPOLEČNOST VELMI CENNÝ A DŮLEŽITÝ. V průběhu I. pololetí 2008 dovršili významné pracovní jubileum nepřetržitého zaměstnání v naší společnosti tito spolupracovníci: Zabloudilová Drahomíra let Sýkora František let Blahopřejeme oslavencům - našim spolupracovníkům Významné životní jubileum oslavili v I. pololetí 2008 tito spolupracovníci: Maňhal Miroslav let Duna Václav let Hanák Pavel let Brabencová Marie let Děkujeme Všem za vykonanou práci a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let. Trávníček Miroslav let Kaláčková Svatava let Bayer Oldřich let Pinkeová Kateřina let Všechno nejlepší! Stránka 14

15 Zábava a volný čas Luštěte a vyhrajte Sudoku je v poslední době velmi populární. Tři vylosovaní čtenáři, kteří je správně vyplní, obdrží odměnu ve výši 300 Kč. Vaše řešení společně se jménem v obálce s heslem SUDOKU hoďte do schránky umístěné v jídelně nejpozději do Odpověz na otázky a vyhraj Tři vylosovaní čtenáři, kteří správně odpoví na uvedené otázky obdrží odměnu ve výši 300 Kč. Vaše odpovědi na otázky můžete společně se jménem v obálce s heslem OTÁZKY hodit do schránky umístěné v jídelně (do ). Odpovědí na otázky si můžete rozšířit své znalosti nebo ověřit bystrost při čtení zpravodaje, jelikož na ně- které otázky můžete nalézt odpověď v jednotlivých článcích. 1. Kdo je předsedou dozorčí rady v SB: a) Ing. Dušan Ondrášek b) Hurvínek c) Ing. Ivo Richter 2. Kdo prováděl rekonstrukci sociálního zařízení: a) Skanska b) Stamont c) Strabag 3. Kolik variant je výrobku HELIOS PRO: a) 1 b) 2 c) 3 4. Tržby z prodeje výrobků a služeb dosáhly v 1.pol. 2008: a) 91,95 mil.kč b) 70,3 mil.kč c) 101 mil.kč 5. Jaké je ideální natočení kolektoru pro celoroční použití: a) 30 b) 45 c) 60 NEODKLÁDEJTE ZASLÁNÍ VAŠICH ODPOVĚDÍ NEBO VYLUŠTĚNÝCH ŘEŠENÍ, ZVÝŠÍTE TAK VAŠI ŠANCI NA HEZKOU ODMĚNU! Výherci soutěže z minulého čísla Předávání finanční odměny výhercům soutěže v luštění SUDOKU a vylosovaným čtenářům, kteří správně odpověděli na otázky v minulém čísle STROBOinfo. Stránka 15

16 Víte, že.. STROBOinfo nálezem ze dne , vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba)? to znamená, že od náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu? nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské? To platí i pro první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval ( za takový den nenáleží poměrná část nemocenského )! ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ( dosud činila 42 kalendářních dnů ), pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu a OČR z ochranné lhůty nenáleží? procentní sazba podpory v nezaměstnanosti by měla činit první dva měsíce podpůrčí dobv 65%, další dva měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku? Podpora regionu V rámci svých možností se naše společnost snaží podporovat celou řadu místních a regionálních organizací a institucí. Výběr nejdůležitějších: TJ SOKOL BOHDALICE MATEŘSKÁ ŠKOLKA BOHDALICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHDALICE FARNOST BOHDALICE Volná místa 1. OBCHODNÍ MANAŽER Pracovní náplň: obchodní manažer exportu Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, praxe v obchodní činnosti 5 let, velmi dobrá znalost AJ, ŘP sk.b, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti, flexibilita 4. VEDOUCÍ ÚDRŽBY Pracovní náplň: řídí činnost strojní, elektro a stavební údržby Požadavky: SŠ/SOU technického směru, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, dobrý fyzický stav, praxe v oboru, oprávnění na VZV a zdvihací zařízení výhodou, řidičský průkaz skupiny B 2. SVÁŘEČ Pracovní náplň: svařování ocelových konstrukcí; příprava dílců ke svařování dle výkresové dokumentace Požadavky: především chuť pracovat, loajalita k firmě, praxe v oboru není podmínkou 6. VÝUČENÝ ZÁMEČNÍK Pracovní náplň: zpracovávání zejména korozivzdorných ocelí Požadavky: zkušenosti se zpracováním korozivzdorných ocelí, svářecí průkaz podmínkou, praxe výhodou...jeden ze současných hlavních sponzorů TJ Sokol Bohdalice 3. VEDOUCÍ SKLADU Pracovní náplň: organizace příjmu a výdaje do skladu a vedení skladového hospodářství Požadavky: SŠ/SOU technického směru, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, dobrý fyzický stav, praxe v oboru, oprávnění na VZV a zdvihací zařízení výhodou, řidičský průkaz skupiny B 6. VÝROBNÍ DĚLNÍK Pracovní náplň: příprava materiálu pro výrobu, stříhání plechů na nůžkách a řezání na pásové pile Požadavky: praxe s dělením materiálu na pásových horizontálních pilách, znalost práce na tabulových NC nůžkách výhodou, základní orientace v technické dokumentaci, práce ve dvousměnném provozu...bývalý sponzor TJ Sokol Bohdalice NABÍZÍME perspektivu trvale rostoucí výdělky týden dovolené navíc příspěvek na kapitálové životní pojištění dotované stravování v podnikové jídelně Kontakt: Zabloudilová Drahomíra, tel.: Zpravodaj vydává: Strojírny Bohdalice, a.s. Bohdalice 63, IČ: Tisk: Strojírny Bohdalice, a.s. Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E Zapojte se do tvorby firemního zpravodaje Jak už bylo v úvodu řečeno, bude se náš zpravodaj postupně měnit a vyvíjet dle skutečných potřeb a Vašich požadavků. Jelikož každý z Vás může mít jiné požadavky a náměty, jsme připraveni je zahrnout v dalších vydáních. Máte-li tedy jakékoliv připomínky k obsahu, struktuře a formě našeho firemního zpravodaje, napište je, prosím, a společně s Vašim návrhem řešení vložte do schránky umístěné v jídelně. Máte-li zájem můžete své náměty a připomínky zaslat také prostřednictvím u na adresu: Redakční rada: Dušan Ondrášek, Antonín Kuneš, Pavel Měřínský, Zbyněk Hamšík, Milena Boráňová

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN Vydání: srpen 2010 1/2010 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Je doba dovolených a nastal čas se ohlédnout za tím, co se nám

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti Výroční zpráva 2010 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla vytvořena

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2014. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2014. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti Výroční zpráva 2014 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla vytvořena

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce Výroční zpráva Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce našich lidí. Poděkování patří také našim

Více