STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj"

Transkript

1 STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na nebo Slovo generálního ředitele Vážení zaměstnanci a kolegové, vážení čtenáři, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo firemního zpravodaje společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Jak je jistě patrné, díky většímu počtu stran, jedná se o rozšířené vydání. Od minulého čísla jsme svědky celé řady změn jak v naší firmě, tak v okolním prostředí, které naši firmu ovlivňuje. Současná úroveň globalizace a s ní spojený rozvoj výroby ve východních, zvláště pak asijských zemích, ovlivňuje celosvětovou ekonomiku, naši nevyjímaje. Recese ve Spojených státech pak ovlivňuje rozhodování investorů a v konečném důsledku i některých našich zákazníků. Je dobré, že i přes tyto negativní vlivy naše společnost obstála, a to i bez pomocných berliček státu, které mají zahraniční investoři. Naše společnost musí tedy hledat cestu k udržení těchto zákazníků a vytváření potenciálu pro získání nových. Snižování nákladů a jejich efektivnost jsou jedním z hlavních faktorů, kterými se budeme zabývat. Současně však chceme připravit a realizovat celou řadu nových, zajímavých projektů, které mohou zajistit nejen další rozvoj, ale i nové příležitosti. Neustálé, a z pohledu trendů ekonomiky ČR, neopodstatněné posilování české koruny vůči euru se stalo příležitostí pro silné světové investiční fondy a tuto negativní situaci exportních firem ještě dále prohloubily. Není však našim posláním nad touto skutečností naříkat a stěžovat si. Našim společným posláním je hledat řešení a přijímat opatření k zamezení těchto negativních vlivů a připravovat a realizovat takové projekty a obchodní případy, které již ve svém počátku tyto negativní jevy minimalizují. Vedení společnosti tímto potvrzuje svůj dlouhodobý zájem usilovat o vyšší stabilitu a dalšího rozvoj společnosti. Aktivní podpora všech zaměstnanců je pro nás stejně důležitá jako jejich spokojenost a jistota zaměstnání. Uvnitř tohoto vydání: Investice a opravy 2 Výsledky hospodaření 4 Dotace a projekty 5 Obchodní aktivity 6 Firemní akce 8 Solární systémy 10 Velerh, kurzové vlivy 12 Pyrolýza 13 Zábava a volný čas 14 Zajímavosti 16 Změny v představenstvu společnosti V minulém období došlo v představenstvu naší společnosti k několika plánovaným změnám, které jsou ovšem spíše formálního charakteru a které usnadní běžné operativní záležitosti, konkrétně jde o podepisování za naši společnost a doplnění představenstva o všechny členy top managementu. Koncem května 2008 odstoupil ze své funkce člena představenstva dosavadní předseda představenstva Ing. David Kaprál, MBA. Poté představenstvo zvolilo za svého předsedu dosavadního místop ř edsedu a generálního ředitele společnosti Ing. Dušana Ondráška. Z funkce člena dozorčí rady v květnu 2008 odstoupili dosavadní předseda Ing. Ivo Chovanec a obchodní ředitelka společnosti Ing. Milan Boráňová. Valná hromada společnosti konaná zvolila za novou členku představenstva Ing. Milenu Boráňovou a za nové členy dozorčí rady Ing. Ivo Richtera a Jarmilu Kramárovou. Poté dozorčí rada zvolila za svého předsedu Ing. Ivo Richtera, který je současně předsedou představenstva společnosti STEELCOM CZ, a.s. Tato společnost je naším majoritním akcionářem. Současné složení statutárních orgánů společnosti: Představenstvo naší společnosti: Ing. Dušan Ondrášek - předseda Mgr. Antonín Kuneš, MBA - místopředseda Ing. Zbyněk Hamšík Ing. Pavel Měřínský Ing. Milena Boráňová Dozorčí rada: Ing. Ivo Richter - předseda Bohumil Cigánek Jarmila Kramárová

2 STROBOinfo CHOVEJME SE LÉPE K FIREMNÍMU MAJETKU A NEBUĎME LHOSTEJNÍ K TĚM, KTEŘÍ HO ZNEHODNOCUJÍ Investice - zlepšení pracovního prostředí V prvním čtvrtletí roku 2008 byla dokončena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, ve výrobních halách a šatny ve výrobní hale HS340. Tato investice si vyžádala náklady ve výši 1,2 mil. Kč. Rekonstrukci prováděla naše společnost, STAMONT- POZEMNÍ STAVITELSTVÍ z Ostravy, která předložila nejlepší podmínky v provedeném výběrovém řízení. Snahou vedení společnosti bylo zkulturnit prostory sociálních zařízení, do jejichž oprav se v posledních více než 15 letech téměř vůbec neinvestovalo. Stav umyvadel, sprch i záchodů byl v žalostném stavu a ani zvýšená četnost úklidu nezajistila potřebnou úroveň. Záměrem vedení je postupně upravovat, rekonstruovat a zlepšovat pracovní podmínky a prostředí ve kterém se naši zaměstnanci pohybují a pracují. Podmínkou investic a oprav však je nejen plnění hospodářských výsledků a rozvoj společnosti, ale i chování jednotlivých pracovníků k firemnímu majetku a nakládání s ním. Ve všech pracovních kolektivech se nachází pracovníci s růz- nou úrovní chování a s odlišnými zvyky. V čem však spatřujeme problém je fakt, že i přes snahu zlepšovat prostředí a podmínky, které byly dlouhodobě zanedbané, je přístup některých z nás nepřijatelný. Neustále dochází k poškozování nově instalovaného zařízení a zanechávání nepořádku (velmi slušně řečeno)v těchto prostorách. Řezání vysokotlakým vodním paprskem Od měsíce srpna nabízíme kooperaci v oblasti přesného dělení materiálu pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Leták, který je dostupný na našich firemních stránkách umožní našim potenciálním zákazníkům zjistit rozsah a možnosti této unikátní technologie. Našim cílem je nabízet volnou kapacitu stroje a rozšířit tak okruh našich zákazníků a spolupracujících firem. Abychom uspěli, musíme zákazníkům nabídnout kromě potřebné kvality a přesnosti výrobků také vysokou úroveň služeb, rychlou a přesnou komunikaci (vypracování nabídky) a v neposlední řadě také zajímavou cenu. Každý by si měl uvědomit, že tyto prostory neslouží pouze zaměstnancům SB, ale rovněž i návštěvám a obchodním partnerům a tudíž tvoří částečně i image naší společnosti. Udržování pořádku a čistoty je zrcadlem intelektuální úrovně zaměstnanců naší společnosti. Vybraní jednotlivci tak kromě svých schopností nevědomky sami rozhodují o budoucích investicích do pracovního prostředí společnosti. Každý zaměstnanec by si měl uvědomit, že žádná společnost, ani ta naše, nebude investovat do takových oblastí, ve kterých dochází k poškozování nebo rychlému znehodnocení majetku a realizované investice. Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že vyhledávání problémových zaměstnanců pomocí kamerových systémů a četnějších kontrol, je ve své podstatě neefektivní vynakládání finančních prostředků, které mohou být použity pro rozvoj společnosti. Každý z nás by se měl k firemnímu majetku chovat rozumně a pokud zjistí, že jeho spolupracovník na to má jiný názor, neměl by být k této situaci lhostejný. Stránka 2

3 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Realizované investice a opravy Vybrané realizované investice a opravy v roce Rekonstrukce prostor skladu LTO na výrobní halu solárních kolektorů pro HS350 (0,2 mil. Kč). 2. Instalace lamelových vrat do nové výrobní haly - solární kolektory, HS350 (0,07 mil. Kč). 3. RDO jeřábu v obrobně, vyrovnání a zaměření jeřábové dráhy v obrobně (0,12 mil. Kč). 4. Instalace vakuového manipulátoru ke stroji FLOW (0,13 mil. Kč). 5. Instalace výškového a protikolizního senzoru na stroj FLOW (0,14 mil. Kč). 6. Studie aplikovaných materiálů pro pyrolýzní pec. (0,4 mil. Kč). 7. Prototyp velkoplošného rámového solárního kolektoru, plocha 2 x 12m 2. (0,2 mil. Kč). 8. Oprava poškozených hydraulických NC nůžek (0,3 mil.kč). Připravované investice a opravy 1. Průmyslový solární systém k přípravě teplé vody nutné k hygieně zaměstnanců ve výrobní hale instalace probíhá (08/08; 0,3 mil. Kč). Solárním systémem bude nahrazen nefunkční elektrický boiler a zároveň bude tento systém sloužit jako referenční instalace pro seznámení zákazníků s principem funkce systému a způsobu ohřevu TUV. 2. Skladové hospodářství - instalace regálů k uskladnění materiálů 2ks (10/08; 0,1 mil. Kč). Vyrobené regály budou instalovány do bývalého prostoru autorampy, bude do nich uložen hutní materiál doposud se povalující v prostoru vjezdu do SB. 3. Nákup nákladního automobilu Avia (09/08; 1mil. Kč). Vzhledem k tomu, že v měsíci srpnu 2008 doslouží i druhá (a poslední funkční) Avia bude zakoupen nový nákladní vůz, bez kterého není možno realizovat potřeby výroby a požadavků zákazníků. 4. Implementace podnikového informačního systému (03/09; 1,3 mil. Kč). 5. Rekonstrukce střechy stolárny (08/08, 0,11 mil. Kč) 6. Instalace automatické vstupní závory v prostoru vrátnice SB (09/08; 0,06 mil. Kč). Současná vstupní závora na ruční pohon bude nahrazena plně automatickou závorou ovládanou z prostor vrátnice. 7. Rekonstrukce jeřábových drah ve výrobní hale HS340 (I.pololetí 2009; 0,15 mil. Kč). 8. Instalace sloupového jeřábu na hale HS340 - prostor NC nůžek (II.pololetí 2008; 0,45 mil. Kč). Pro eliminaci prostojů způsobených čekáním na uvolnění podvěsného jeřábu bude v manipulačním prostoru NC nůžek instalován otočný sloupový jeřáb s nosností do 1000kg. 9. Zkulturnění prostoru před vchodem do administrativní budovy (08/08; 0,03 mil. Kč). 10. Příprava, výroba a montáž prototypu solární elektrárny se stirlingovým motorem. Cílem je vytvoření referenčního projektu nového investičního celku využívající slunečního záření k přeměně na elektrickou energii. (03/09, 5mil.Kč). Úprava prostoru před administrativní budovou postupně probíhá. Příprava k zahájení opravy střechy stolárny a průchodu k jídelně. Ukázka nové Avie. Ukázka konstrukce solární elektrárny se stirlingovým motorem. Stránka 3

4 STROBOinfo Výsledky hospodaření za 1-6/2008 Graf s vývojem tržeb společnosti. Žlutý sloupec znázorňuje tržby za 1-6/2008 (91,95 mil.kč). Společnost vykázala tržby za první pololetí roku 2008 ve výši 91,95 mil. Kč a překonala tak svůj pololetní plán o 26 %. Přidaná hodnota z těchto tržeb činila 20,3 mil. Kč, což je 5 % pod plánovaným údajem. Po odečtení osobních, provozních nákladů a odpisů se dostaneme k provoznímu hospodářskému výsledku ve výši 5,9 mil. Kč, který byl překonán oproti plánu o 18 %. Dalším nákladem jsou finanční náklady společnosti, které jsou tvořeny nákladovými úroky, kurzovými ztrátami a náklady na pojištění, v úhrnné výši 2.6 mil. Kč. Hospodaření společnosti tedy skončilo za první půlrok 2008 kladným hospodářským výsledkem ve výší 3,3 mil. Kč, kdy stejnou úroveň měl i plán společnosti. Tyto výsledky hospodaření v sobě však skrývají i potenciální varování do budoucna, konkrétně nižší přidaná hodnota v poměru k tržbám a vysoké finanční náklady. Pokud byly výkony společnosti překonány o 13 procent, měla stejným tempem růst i přidaná hodnota. To se ovšem nestalo, úroveň přidané hodnoty dokonce poklesla o 5 % oproti plánu. Příčiny tohoto vývoje můžeme hledat ve struktuře zakázek a z nich vyplývající vyšší poměr kooperací a nakupovaných komponent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Je tedy logické, že pokud z technologických nebo odbytových důvodů zvyšujeme podíl kooperací, máme tím menší základnu pro realizaci naší marže Finanční náklady byly překročeny o 50 % a to zejména v oblasti kurzových ztrát. Pokud si uvědomíme, že česká koruna posílila k euru meziročně o 18 %, přičemž zdravý vývoj měny rostoucí ekonomiky činí 4-5 %, je jasné že pro Strojírny Bohdalice, a celou řadu dalších firem, měl tento faktor velmi negativní dopad. Společnost v očekávání letního oslabení kurzu nevyužila možnosti zajištění a odhadované dopady nadměrného posilování koruny nás připravilo odhadem až o 3 mil. Kč.. Celkové výsledky společnosti hovoří o dobré práci zaměstnanců, musíme si však uvědomit zdvižený varovný prst neúprosné řeči čísel. Aby byl udržen rozvoj hospodaření, společnost musí znásobit své úsilí v oblasti spuštění nových projektů a také hledání nových výrobků, nejlépe kooperačně a kurzově nenáročných. Je také nutné zhodnotit možnosti nových technologií a maximalizovat technologie současné (přesné dělení vodním paprskem FLOW). Dále je nutné daleko přesněji číst vývoj kurzu a intenzivně hledat možnosti zajištění proti kurzovým rizikům. Tržby 100 miliónů opět v rekordním termínu Fotografie některých výrobků, které jsme za uplynulé období realizovali. Den byl pro zaměstnance naší společnosti jistě příjemným dnem. Mimo dlouhodobě plánovanou firemní akci, čekala na každého zaměstnance příjemná peněžitá prémie. Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. opět potvrdila svůj růst a překonala magickou hranici 100 milionů Kč v tržbách dříve, než předchozí rok. Zatímco v roce 2006 byla tato hranice překonána poprvé v historii společnosti dne 3.11., v roce 2007 to bylo 17.9., tak v roce 2008 už Bude nás v roce 2009 hřát peněžitá prémie již v dubnovém chladu?...to záleží jen na nás a našem přístupu k práci. Stránka 4

5 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Příprava nových projektů Jedním z připravovaných projektů je zahájení spolupráce při obnově a rekonstrukcích cukrovarů v České republice. Kromě dodávek nových a repasovaných potravinářských šnekových lisů, se naše společnost bude ucházet o získání zakázek i v oblasti dalších technologických částí cukrovarů. Jedním ze zajímavých produktů mohou být nádrže a zásobníky z korozivzdorných i uhlíkových ocelí, které slouží jak ke skladování a zpracovávání kapalné části produkce, tak i pro její kondenzaci. Dotace a projekty PROJEKT SVÁŘEČI PRO BOHDALICE V dubnu skončila 3. etapa tohoto projektu bez uzavření zaměstnaneckého poměru s potenciálním zaměstnancem z řad uchazečů. Úspěšně ji ukončili čtyři uchazeči. Od ledna letošního roku probíhá 4. etapa, do které nastoupilo celkem 7 uchazečů, ale úspěšně ji ukončili pouze 2 uchazeči. Do pracovního poměru nastoupil od 23. června pan Libor Tomášek jako svářeč. V tomto okamžiku můžeme konstatovat, že i přes náročnou administrativu a celou řadu podmínek a překážek, jsme rádi, že z tohoto projektu v zaměstnaneckém poměru máme 3 pracovníky svářeče. Tento projekt již skončil, ale věříme, že se nám podaří získat další projekt z ESF, kde uplatníme poznatky a zkušenosti získané z projektu Svářeči pro Bohdalice. Všem uchazečům, kteří se projektu zúčastnili, děkujeme za spolupráci a přejeme hodně pracovních úspěchů. DOTACE NA ZŘÍZENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V červenci 2008 byl schválen jednorázový příspěvek na zřízení tří společensky účelných pracovních míst. Úřad práce Vyškov poskytl příspěvek ve výši ,- Kč na úhradu části nákladů pro zřízení 3 míst montér(ka) solárních kolektorů. Finanční prostředky budou použity na nákup akumulátorové vrtačky, vzduchové nýtovačky, elektrické vrtačky, ručních elektrických nůžek a ostatních přípravků potřebných k výrobě solárních kolektorů. Všem pracovníkům v dílně solárních kolektorů přejeme hodně pracovních úspěchů. Stránka 5

6 V minulém čísle jsme Vás seznámili s našim zákazníkem z Norska, pro kterého zajišťujeme investiční celky v podobě potravinářských lisů (další informace naleznete na následující straně). Nyní Vám představíme slovenskou firmu Quantum plus s.r.o., která má exkluzivní zastoupení v prodeji našich solárních kolektorů na Slovensku. Tato firma úzce spolupracuje s úspěšnou českou firmou Quantum z Vyškova, která je výhradním distributorem v ČR. V minulosti byly tyto dvě firmy propojeny, dnes je firma Quantum Plus samostatná firma, se sídlem v Dunajské Strede. Kromě solárních systémů se firma zabývá prodejem, instalací i servisem zásobníkových ohřívačů s přímým i nepřímým ohřevem pro domácnost i průmysl. Tato dynamicky se rozvíjející firma se do oblasti solárních systémů pustila před dvěma lety. Profesionální přístup je vidět ve všech oblastech spojených s prodejem solárních systémů, od prvotní komunikace STROBOinfo Představení zákazníka - QUANTUM PLUS s.r.o. se zákazníkem která zahrnuje získávání informací o požadavcích a podmínkách projektu, až po prohlídku objektu (střecha, suterén, stávající ohřev TUV a vytápění). Návrh projektu a jeho optimalizace je realizována za dohledu majitele firmy pana Bugára. S potěšením můžeme konstatovat, že výborné znalosti, detailní připravenost a kvalitní projektová dokumentace řeší většinou nejen využití solární energie k ohřevu vody pro běžné použití (sprchování, koupel, kuchyň, úklid), ale i přitápění a vytápění rodinného domu. Každý projekt je tak ve své podstatě originál s cílem optimalizovat využití solárních kolektorů k dosažení nejvyšších úspor. Pracovníci firmy Quantum sledují nejnovější trendy v oblasti dimenzování i provozování solárních systémů. Přímo ve firmě si vytvořili referenční pracoviště, na kterém si odzkoušeli nejen projektování a montáž systému, ale také jeho podmínky a stavy při jeho provozování, vlivy nastavení solární regulace, ale také vlivy zvolených komponentů v solárním systému. Firma zvýšila počet pracovníků, kteří se starají nejen o prodej a expedici, ale také o montáž a servis. Nově postavená moderní prodejna, nadstandardní úroveň skladových prostor a velmi dobrá poloha na jižním Slovensku, kde jsou příznivější podmínky pro aplikaci solárních kolektorů, to vše poskytuje dobré podmínky pro rozšiřování na tomto trhu. Slovenský trh je díky vynikajícím kolektorům, vyráběným ve firmě Thermosolar ze Žiaru nad Hronom, na solární systémy zvyklý, a podle některých údajů, je počet instalovaných metrů čtverečních kolektorů na Slovensku dvakrát větší než v ČR. Vysoká úroveň kvalitní konkurence si vyžaduje nejen profesionální přístup pracovníků firmy Quantum, ale také náš přistup, jako dodavatele. Stále máme ve firmě celou řadu problémů a příležitostí ke zlepšení. Kromě ukončení vývoje nové selektivní vrstvy, jsou to činnosti pro podporu prodeje, činnosti týkající se balení, komfortu dodávek, ale také oblast rozšiřování sortimentu prvků solárního systému. V následujícím období se budeme věnovat nejen možnostem výroby a dodávek čerpadlových jednotek, spojovacího materiálu a střešních držáků (inovace), ale také výrobě a montáži levnějších variant solárních kolektorů. Nebudeme-li schopni se v těchto oblastech rychle rozhodovat a zlepšovat, můžeme počítat s nižší prodejností a tudíž i menším tržním podílem. Pracovníci naší firmy si musí zvyknout na to, že výroba solárních kolektorů a příslušenství bude trvale se rozvíjejícím segmentem, ve kterém se budeme snažit získat maximum nejen z pohledu realizovaných tržeb, ale také z pohledu spokojených odběratelů a konečných zákazníků. V následujících měsících nás čeká v této oblasti hodně práce, která však zcela jistě přinese své ovoce. QUANTUM PLUS s.r.o. Malotejedská Dunajská Streda Stránka 6

7 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Změny v obchodním úseku V minulém čísle jsme seznámili čtenáře se změnami v obchodním úseku, které proběhly v rámci posílení výrobní sekce Kolektory. Nebylo naším záměrem, aby se tato rubrika stala pravidelnou, a dokonce jsme ani neočekávali, že se Změny již v následujícím čísle znovu objeví. Naopak, cílem firmy je stabilní obchodní tým s dlouhodobou perspektivou. Přesto ke změnám v personálním obsazení dochází a je nutno podřídit tomu i strukturu obchodu a personálně jej posílit. Dlouholetý pracovník, pan Jan Setínek, odchází z firmy a bude nahrazen novým obchodním manažerem zodpovědným za prodej do anglicky mluvících teritorií. Současně opouští firmu externí pracovník pan ing. Karel Čípek, jehož kompetence a Obchodní aktuality obchodní případy plně převezme pan Zdeněk Kalvaster. Oba odcházející manažeři si zaslouží poděkování za skvělou práci, kterou pro Strojírny Bohdalice během svého působení vykonali. Přejeme jim v další kariéře hodně štěstí a úspěchů. V oblasti produktového řízení a prodeje kolektorů nahradil pana Libora Másla s platností od 1.června pan Václav Setínek, který dlouhodobě řídil výrobní sekci Balicí stroje pro firmu Hugo Beck. ceschopnosti se nejeví pozitivně. Podobná situace ze stejných důvodů nastala u sériové výroby ochranných boxů pro firmu Bosch Rexroth. Výsledkem cenových jednání v průběhu loňského roku bylo zachování pravidelné výroby pouze jednoho typu boxů, letos již navýšení cen nebylo akceptováno a výroba byla ukončena stejně jako výroba vozíků pro německou firmu Zarges. O pravidelných dodávkách satelitních držáků pro Ericsson se zatím bezvýsledně jedná. Snaha o získání nového zahraničního zákazníka z oblastí západní Evropy a Skandinávie se kvůli zásadnímu posilování naší měny ukázala jako neproduktivní. Kompletně se mění sféry našeho zájmu, i výběr potenciálně zajímavých segmentů Výroba šnekových lisů je opět aktuální téma První pololetí letošního roku se neslo v duchu plnění historicky největšího kontraktu na dodávky potravinářských lisů STORD Nyní se pomalu chýlí ke konci. Poslední ze série dodávek se uskuteční v polovině měsíce srpna, zbývající lis bude ještě expedován na přelomu roku. Výroba 12 lisů s příslušenstvím, rozdělených do 7 samostatných zakázek byla extrémně náročná na organizaci a neobešla se bez potíží a komplikací. První dramatické situace nastaly před odvozem prvních tří lisů do Ruska. Při přejímce došlo k projevení některých závad, které nebyly zákazníkem akceptovány, jejich opravy způsobily časové skluzy a odklad expedice. Důvodem byl velký podíl kooperací, nedostatek zkušeností s výrobou tohoto složitého zařízení u subdodavatele Situace v České republice se pro exportně orientované firmy v posledním roce výrazně změnila a negativně ovlivnila vývozy všech výrobních odvětví a to zejména do zemí EU. Vliv sílící koruny vůči EURu způsobil také některé zásadní změny v obchodních vztazích s našimi dlouhodobými partnery, některé aktivní obchody utlumil, některé musely být ukončeny. Tlak na cenu nebylo možno udržet například s německou firmou Hugo Beck GmbH, pro niž jsme vyráběli širokou škálu balicích strojů. Tato výroba byla naší chloubou, svědčila o profesionalitě a univerzálnosti naší firmy. V současné době jsme však produkci pozastavili. Perspektiva spolupráce z důvodu nízké konkurena nemožnost uplatnit základní kontrolní mechanismy ze strany naší firmy. Postupné získávání zkušeností v průběhu další výroby a montáže lisů se projevilo ve zlepšení celkové kvality a efektivnosti výroby u našeho subdodavatele. Toto zlepšování bylo i zástupcem zákazníka zaznamenáno a u dalších přejímek hodnoceno pozitivně. Dobrou práci odvedli naši pracovníci, kteří buď koordinovali jednotlivé činnosti zde u nás ve firmě nebo sami prováděli montáž lisů v externím výrobním závodě. Po ukončení tohoto výrobního maratónu se v září uskuteční další obchodní jednání s norským partnerem, která budou hodnotit průběh a plnění těchto zakázek. trhu. K překonání období sílící měny může přispět dočasná orientace na tuzemské výrobce velkých výrobních a investičních celků a rozvoj oblasti výroby hotových produktů v perspektivních oborech jako jsou například konstrukce z korozivzdorných ocelí, výrobky a projekty pro obnovitelné zdroje energie a s nimi souvisejících odvětví. Obchodní úsek za podpory managementu podniká aktivní kroky k plynulému přechodu do nových obchodních sfér. Od budou na plno zahájeny práce na přípravě jednoho z nových projektů - solární elektrárny se stirlingovým motorem. O tomto i dalších projektech budeme v dalších číslech naše čtenáře informovat. V případě spokojenosti zákazníka se dá předpokládat další významná spolupráce, která upevní náš obchodní vztah a přinese uplatnění našich nových zkušeností a znalostí. Již nyní je zákazníkem avizován zájem trhu o tyto výrobky v příštím roce. Je třeba udržet kvalitu a efektivnost výroby pro získání příštích kontraktů. Stránka 7

8 STROBOinfo Firemní oslava SRPEN srpna 2008 jsme na půdě TJ Sokol Bohdalice, uspořádali firemní oslavu. Kromě dobrého jídla (především vynikajícího guláše) a studeného pití (zvláště 10 Gambrinus) byly na programu i jiné lahůdky. Mezi nejžádanější patřila již tradičně střelba ze vzduchovky a větrovky, petangue, fotbal, nohejbal a šipky. Vedení společnosti děkuje všem účastníkům za podané výkony, které byly v tak náročném letním dnu skutečně mimořádné. Vedení společnosti přeje ještě jednou všem zaměstnancům příjemnou a krásnou dovolenou! Stránka 8

9 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Stránka 9

10 STROBOinfo Průmyslové solární systémy Solární systém, Stamont-pozemní stavitelství s.r.o., Ostrava. Solární systém, Kasko-Formy spol.s.r.o., Slavkov. Solární systém, ubytovna Stars, Ostrava. Solární systém, Vídeň, Rakousko. Montáž nosné konstrukce a solárních kolektorů. (EKS 3000, Q EKS) Průmyslové solární systémy je interní prakromě potřebné kvality, tak zákazníci covní název pro takové solární systémy, získávají i velmi příznivou cenu. Nedochází které jsou určeny především firmám aktivně totiž k postupnému nabalování marží jednotpůsobících v průmyslu. livých prodejců a distributorů. V současné Našim cílem je rozšířit nabídku celého solárního systému na klíč pro ty zákazníky, kteří chtějí snížit své režijní náklady, za ohřev vody, pomocí energie slunečního záření. Nemáme na mysli jen ohřev vody pro hygienu zaměstnanců (sprchování, koupel), úklid firmy a přitápění a temperování, ale i ohřev k technologickým účelům. Mezi tyto účely lze řadit různé druhy mytí, oplachování a čištění výrobků, ale i strojů, zařízení a výrobních linek. Dále pak např. odpařování a sušení. době nabízíme z vlastní výroby nejen solární kolektory v několika různých variantách a provedeních, nosné hliníkové konstrukce, propojovací prvky a solární regulaci, ale také akumulační nádrže z korozivzdorné oceli. Tyto nádrže pak významně snižují náklady na solární systém díky nízkým nákladům za akumulaci energie do teplé vody. Novinkou jsou pak akumulační nádrže a Vysoká účinnost našich kolektorů (EKS) je zásobníky se stratifikací (vrstvením teplot). ve správně navrženém a realizovaném sonávratnost investice do průmyslových lárním systému zárukou nejen rychlé návratsolárních systémů je běžně od 5 do 8 let a nosti, ale také přínosu pro životní prostředí. plně automatizovaný provoz může uspořit Pro názornost lze uvést stavební firmu Sta60-90% nákladů za ohřev vody a 15-40% mont z Ostravy. Společně s firmou Quantum za topení. Systém je navrhován zkušenými jsme nainstalovali solární systém se 60 koprojektanty a je téměř bezúdržbový, je lektory. Absorpční plocha o velikosti 132 m2 dimenzován a odzkoušen pro dlouhodobé sníží roční emise fosilních paliv o více než 15 tun (ve srovnání s ohřevem pomocí zemního použití. Prozatím bylo možno u většiny instaplynu). Snížením nákladů za ohřev vody a lací realizovat bezproblémové napojení na přínosem pro životní prostředí se firma i z stávající systémy ohřevu TUV (teplé užitkové marketingového pohledu posouvá na vyšší vody) a využít stávající akumulační nádrže, úroveň. Může tak svým přístupem získat zásobníky a výměníky. nové zakázky i zákazníky a zvyšuje se tak Věříme, že velké solární systémy budou nepřímo její konkurenceschopnost. Připočte- díky růstu cen energií velmi zajímavou forme-li k tomu extrémně dlouhou životnost mou úspor pro celou řadu firem. solárních kolektorů (více než 30 let), jedná Ideální orientace kolektorového pole směrem k jihu a se o zajímavou výnosnost této investice. Základní výhodou naší nabídky průmyslových systémů je to, že zákazníkům můžeme nabídnout většinu prvků systému vlastní výroby. Stránka 10 natočení solárního kolektoru pod úhlem 45.

11 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Novinka - HELIOS PRO - regulace solárního systému V minulém čísle jsme Vás předběžně seznámili s našim novým výrobkem, řídícím systémem (solární regulací) pro solární systémy na kterém spolupracujeme společně s firmou Metra Blansko. rozsahu Kč (včetně DPH). Výrobek byl celou řadou odborníků hodnocen jako vynikající a lze předpokládat, že se v průběhu dalších let může ucházet o své místo na trhu a nalezne si své spokojené zákazníky. Na základě neustále probíhajícího vývoje za účasti několika specialistů a odborníků z různých firem a institucí máme pro zákazníky od června 2008 k dispozici novou variantu solární regulace. Za SB se v projektu angažuje nejvíce náš odborník na solární kolektory pan Josef Košťál. Společně s panem Františkem Dobiáškem z Metry Blansko a s pracovníky firmy Quantum a.s., Quantumplus s.r.o. a v neposlední řadě panem Petrem Nimrichterem z firmy Konex ze Šumperku. Oponenti z vysokých škol i pan Petr Kramoliš, projektant a držitel ceny za přínosy v obnovitelných zdrojích, posunuli tento výrobek o další stupínek výše. Rozšířené funkce a možnosti výrobku jsou natolik zajímavé, že se v porovnání s konkurenčními, vysoce kvalitními výrobky, dostal do ještě lepšího poměru ceny a užitné hodnoty. Průměrná prodejní cena obou variant HELIOS PRO STANDARD a HELIOS PRO COMFORT se pohybuje v Na obrázcích jsou znázorněny některé stavy displeje solárního řídícího systému. Přehledné zobrazení a podsvícený displej s regulací jasu i kontrastu zákazníkům ukáže nejen teploty na jednotlivých prvcích solárního systému, ale i grafický průběh historie naměřených teplot. Jelikož lze interval naměřených teplot zobrazených v grafu jednoduše uživatelsky nastavit, lze ze zaznamenaných teplot zjistit nejen výkon solárního systému, ale i průběh odběru teplé vody ze zásobníku. Jednoduchý systém piktogramů pak dává uživateli rychlý přehled o funkci solárního systému. Tuto funkci oceňují především ženy a děti. Zobrazené sluníčko, které mění svou podobu v závislosti na stavu solárního systému signalizuje na první pohled co se děje. Například zamračené sluníčko znamená, že čerpadlo solárního systému je vypnuto, jelikož teplota na solárních kolektorech prozatím nedosáhla potřebné úrovně. Naproti tomu signalizuje usmívající se sluníčko nabití zásobníku, výměníku nebo bojleru pomocí solárního systému na požadovanou úroveň. Na závěr je potřeba říci, že zjištění našich zákazníků, že slunce nahřálo vodu v 300 litrovém zásobníku až na 95 C, jsou zadostiučiněním nejen z pohledu uspořených prostředků, ale i z pohledu přínosu pro životní prostředí. Základní informace solární regulace: Pro všechny základní druhy solárních systémů určených k ohřevu vody, přitápění, vytápění, temperování i ohřevu bazénů Špičkový český výrobek s autotestem a grafickým podsvíceným displejem Velmi rychlá a jednoduchá montáž i zapojení řídícího systému Snadné a příjemné ovládání s jedinečnými symboly signalizujícími stav solárního systému 11 univerzálních schémat zapojení pro širokou oblast použití, včetně zapojení na plynové ohřívače (verze STANDARD obsahuje 4 univerzální schémata) Základní parametry solární regulace: 4 vstupy s možností volby odporových čidel Pt 1000, Ni 1000, KTY 1000, KTY 2000; balení obsahuje 2 odporové čidla (u verze STANDARD 3 vstupy) 3 výstupy jištěné tavnou pojistkou (u verze STAN- DARD 2 výstupy); přepínací kontakty 5A/230V AC Přehledný, grafický, monochromatický displej (64 x 128 pixelů) s podsvícením a regulalací jasu i kontrastu. Integrovaná klávesnice s akustickým signálem. Rozsah měření kolektorů -50 C 200 C, ost.0 C 100 C. Výroba van pro solární kolektory Naše solární kolektory se vyznačují nejen vysokou účinností a kvalitou, ale i celou řadou zajímavých konstrukčních řešení, které si vyžadují náročné technologie. Jednou z nich je i technologie tažení hliníkových van, které slouží jako skříně kolektoru a ochrana před povětrnostními vlivy. Největší vanový kolektor na trhu z pohledu plochy (2,45m 2 ) a z pohledu hloubky (110 mm) zvyšuje efektivnost i návratnost solárního systému. Lisování van probíhá v externí firmě se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Naše vana se lisuje na 600 tunovém lisu a pomocí naší lisovací formy tak vzniká technicky zajímavý výrobek na jeden zdvih lisu. Lisování vany o tloušťce 1 mm je v mnoha případech proces hledání optimálního nastavení celé řady vzájemně se ovlivňujících parametrů. Důvodem jsou dodané hliníkové plechy, které jsou sice v souladu s normou, ale hodnoty chemického složení i mechanické vlastnosti mohou být mírně odlišné. Bez přičinění a dohledu pana Josefa Košťála by nebyla dosažena potřebná úroveň kvality a rychlosti procesu lisování. Stránka 11

12 STROBOinfo Veletrh INTERSOLAR v Mnichově Na výstavě byly i velkoplošné kolektory i sestavy k zabudování do střechy. Nebezpečí kurzových rizik V červnu tohoto roku se naši spolupracovníci zúčastnili výstavy INTERSOLAR 2008, která je největším mezinárodním veletrhem v Evropě zaměřeným na solární technologie. Účelem bylo získání co nejvíce informací o konkurenci, nových technologiích a možnostech využití pro naši výrobu. Na výstavě byly zastoupeny oblasti výroby fotovoltaických i termických solárních panelů a solární architektury. Letos ji navštívilo více než návštěvníků ze 140 zemí světa. Dominantními vystavovateli byly německé a rakouské firmy, nechyběli Italové, Španělé a Turci, jednotlivě byly zastoupeny firmy z ČR, SR, Polska, Řecka a Izraele, čínské a thajské firmy měly stánky většinou s komponenty solárního systému nebo materiálem na jejich výrobu. Všechny firmy věhlasných značek představovaly na veletrhu kompletní sortiment výrobků solárního systému, služby včetně nabídky spojovacích materiálů, všechny rovněž nabízely sady tzv ready-to-install system od základní varianty na ohřev TUV po kombinaci s přitápěním a bazénem ( např. Roth). Firmy deklarovaly jednoduchost montáže, nízkou hmotnost, snadnost manipulace a flexi- bilitu instalace. Přínosem naší účasti na výstavě jsou nové poznatky o konkurenci, nabídkách materiálů a možnostech spolupráce s vystavovateli. Pro orientaci v problematice solárních systémů je však nutno kvalifikovaně porovnat naše výrobky s ostatními, zjistit jejich obchodní a technickou konkurenceschopnost v evropském měřítku a najít způsob, jak se zařadit mezi ostatní hráče v oboru co nejrychlejší cestou. Zatím jsme získali inspiraci k dalšímu technickému a marketingovému vývoji a budeme pokračovat ve zlepšování naší pozice. Posilování koruny se v poslední době stalo veřejným tématem. Zatímco občané jásají nad levnou dovolenou v zahraničí a levným zahraničním zbožím, exportérům přibývají vrásky na čele. Pojďme se podívat které vedou k posilování koruny. Představme si obchodování na měnovém trhu (cizím slovem FOREX) jako investiční příležitost pro hráče, kteří mají svá aktiva (v našem případě peníze) a chtějí je na tomto trhu zhodnotit. Touto hrou způsobují, že určitá měna je více atraktivní a její cena stoupá, jiná zase méně atraktivní a její cena klesá. Výsledkem tohoto vývoje jsou směnné kurzy mezi jednotlivými měnami. Důvody, aby jste kupovali, prodávali a drželi nějakou měnu jsou ekonomické, politické a tržně psychologické. 1. Ekonomické faktory: hráči zde sledují makroekonomické ukazatele jako bilance zahraničního obchodu, inflace, růst HDP. Představme si dvě ekonomiky s rozdílnou měnou, které existují vedle sebe. Jedna ekonomika je dražší a stabilnější (eurozona), druhá ekonomika je levnější a rozvíjí se (nové členské země). Protože obě ekonomiky jsou členy jednoho společenství bude cílem levnější ekonomiky srovnat cenové hladiny s dražší ekonomikou. Primárně v oblasti výdělků, ale sekundárně i v ceně služeb a zboží. Toto srovnání cen se může udát dvěma způsoby - inflačním a kurzovým kanálem. Inflační kanál způsobuje srovnávání cen prostřednictvím diferenciálu inflace. Pokud např. inflace v dražší ekonomice = 3%, Inflace v levné ekonomice = 6%, ceny se sbližují 3% ročně. Protože by se tímto kanálem srovnávali ceny poměrně dlouho, druhým kanálem je kanál kurzový, kde se hladiny sbližují posilováním měny levné ekonomiky. Při tom hraje roli bilance zboží, služeb a plateb mezi oběma ekonomikami jakož i rozdílný růst HDP, v levné ekonomice zpravidla rychlejší. Z těchto údajů se dá usuzovat na stabilní posilování měny levné ekonomiky tempem, které je o něco vyšší než inflační kanál (cca 4-5 % ročně). 2. Úrokový diferenciál: Vyděláváte na existujícím rozdílu nebo předpokládáte prohloubení rozdílu ze zvýšení úrokových sazeb. Společnou měnu lze zavádět v ekonomikách tvořících tzv. optimální měnovou oblast. V této oblasti by měla vládnout vysoká mobilita pracovních sil, mobilita kapitálu, cenová a mzdová flexibilita a mechanismy rozpočtových transferů do zaostávajících oblastí. Pokud oblast není optimální, může být centrálně stanovená úroková míra příliš nízká na to, aby čelila inflaci v prudce rostoucí části (Irsko) a současně příliš vysoká, dusící růst v zaostávající části (Portugalsko). V případě ČR ale centrální banka nemá moc možností odchýlit se sazbami od ECB jinak by ještě více rozhoupala kurz, a samostatnost pro smělé určování vlastních sazeb je spíš teoretická. Protože úrokové sazby centrálních bank se mění po čtvrtinách procentního bodu maximálně 2 3 x ročně, není tento faktor zásadní. Tyto dva faktory způsobují tzv. fundamentální posilování měny. Fundamentální posilování je všem hráčům (nutně ne však všem politikům) na trhu jasné, je jasné i firmám, proto většinou toto posilování mají zkalkulované ve svých režiích. Pokud by na vývoj kurzu působili jen fundamentální faktory, graf tohoto kurzu by vypadal jako lomená čára. Protože graf kurzu CZK/EUR připomíná spíše podpis člověka absolvujícího nepovolenou house party v pondělí dopoledne, je jasné že pro vývoj kurzu jsou důležité i další faktory, budeme je nazývat Cyklické a spekulativní. Mezi ně řadíme: 3. Jednorázové faktory: Očekáváte potřebu velké měnové transakce např. miliardy eur z evropských dotací, miliardy z tržeb za vývoz elektřiny ČEZ, výplaty dividend atd. 4. Stop-lossy a technické faktory: Na základě technických analýz, které mají svůj původ v matematických a statistických metodách, je stanovena úroveň vývoje kurzu. Pokud cena podkročí určitý práh, hráč(i) se najednou zbaví všech aktiv, čímž dále urychlí pokles a otevřou prostor pro další stop- lossy. 5. Čistá intuice: jste spolumajitelem určité firmy a setkáte se s ministrem financí. Z optimistického výrazu jeho očí si pak odvodíte domněnku o změně centrální parity SKK... :-) Závěry: 1. Koruna na základě fundamentálních faktorů posiluje a přitom na ní participují spekulanti na trhu. trzích. Fundamentální posilování je zákonité, protože zajišťuje vyrovnání cenových hladin a celkovou rovnováhu ekonomiky a firmy s ní musí počítat. 2. Spekulativní fluktuace je potenciálním nebezpečím, protože vnáší rizika a nejistoty do podnikatelských rozhodnutí, což zdražuje investice a odstrašuje investory. Stránka 12

13 Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s.. Pyrolýzní zpracování odpadů V souvislosti s našimi aktivitami v klastru Envicrack a ve spolupráci s firmou ArrowLine jsme se podíleli na některých přípravných projektech pro technologii pyrolýzního zpracování odpadů. Naše společnost se zúčastnila výběrového řízení na výrobu a dodávku investičního celku na pyrolýzní zpracování odpadů. Dnes již můžeme s potěšením oznámit, že jsme se stali vítězem výběrového řízení a budeme hlavním dodavatelem zařízení na pyrolýzní zpracování odpadů. přispět k dalšímu vývoji tohoto zařízení a následně i budoucím aplikacím. Již nyní probíhá celá řada jednání s potenciálními zákazníky na výrobu a dodávku investičního celku na pyrolýzní zpracování odpadů pomocí termického rozkladu. pana Smelíka a Merányho již nyní zařízení větší, určené pro plnohodnotný průmyslový provoz (pec v délce více než 5m). Na této přípravě se podílí i naši zaměstnanci a snaží se tak nejen o optimalizaci konstrukčního návrhu ve vztahu k technologickým možnostem, ale i k minimalizaci nákladů na tento výrobek. Našim společným cílem je opakovaná výroba těchto velmi zajímavých investičních celků, jejichž návratnost bude přitahovat stále nové a nové zákazníky. Zařízení pro VŠB bude několikanásobně větší než funkční prototyp na kterém proběhly již tisíce hodin provozu a měření. Délka samotné hlavní části, pyrolýzní pece, pro VŠB bude cca 3 m. Toto unikátní zařízení, které je ve světě v různých stupních kvality a účinnosti pouze v několika státech, by mělo být v roce 2009 zprovozněno na VŠB TÚ v Ostravě. Vysoká škola báňská tak získá unikátní možnost k měření, vyhodnocování a provozování pyrolýzní jednotky na své půdě a může tak významnou měrou Vývojové a konstrukční pracoviště firmy Arrowline připravuje pod vedením Při výrobě hlavní části, pyrolýzní pece, budeme pracovat s celou řadou korozivzdorných ocelí s nimiž máme velmi dobré zkušenosti. Jelikož zařízení bude pracovat při dlouhodobě vysokých teplotách, které budou dosahovat i více než 1000 C, budeme aplikovat i celou škálu žárovzdorných a žáropevných korozivzdorných ocelí. Klastr ENVICRACK - konference PYROLÝZA Naše společnost se 22. března zúčastnila společně s dalšími aktivními členy konference na téma Pyrolýzní zpracování tříděného odpadu za účelem kombinované výroby tepla a elektrické energie" pořádané klastrem EN- VICRACK, jehož jsme aktivním členem. Konference probíhala ve Vědecko- technologického parku v Ostravě a záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský. Odborný garant konference byl současný senátor, prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c. (VŠB TÚ Ostrava). Společně s dalšími odborníky a specialisty z průmyslu a vysokých škol tak byly vzájemně představeny výsledky a závěry projektu z několika okruhů souvisejících s připravovanou realizací investiční akce na zprovoznění pyrolýzní pece. Naše společnost se aktivně podílí na přípravě a podkladech k budoucí výrobě. Součástí příprav byla i studie aplikovaných materiálů na níž se podílela celá řada našich pracovníků, v čele s panem Randou, Navrátilem, Rožnovským, Krejčím a Doležalem. Závěry z konference naznačili další směry vývoje, měření a přípravy realizace projektu. Stránka 13

14 STROBOinfo Integrovaný manažerský systém Dne 23.dubna 2008 proběhl v naší společnosti dozorový audit INTEGROVANÉHO MANA- ŽERSKÉKO SYSTÉMU podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V rámci auditu (auditoři společnosti SKQS) byla potvrzena nejen shoda s požadavky normy, ale také efektivnost systému a jeho zlepšování. Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. přijímá další systémové opatření ke třídění odpadů a snižování jejich objemů k dané produkci, k zabránění možných úniků nebezpečných látek do podloží, vod a ovzduší, dále pak ke snižování spotřeby vstupních surovin a energií, včetně vytváření preventivních opatření proti znečiš?ování pracovního a životního prostředí. Další zlepšování procesů, kvality výrobků a služeb včetně hospodářských výsledků, se kterými je spojený růst i rozvoj naší společnosti a jejich zaměstnanců, včetně vytváření nových pracovních míst je potvrzeno trendem vybraných ukazatelů. Pracovní angličtina - lekce 1. Setkání a pozdravy Setkání s někým, s kým jsme se doposud nesetkali Good morning. My name s Petr Novak and I have an appointment to meet Mr. Jiri Prochazka. Good morning, Miss Kolik. My name s Tomas Dlouhy. Please come in and take a sit. Let me introduce myself. My name s Vaclav Kratky. I m very pleased to meet you. How do you do? Please let me introduce you to my colleague, Siroky. Setkání s někým, s kým jsme se již setkali It s nice to see you again, Petr. How s it going? Thanks for taking the time to come to see me. I don t know if you ve met Jiri before. He ll be working with us on this project. Dobrý den. Jmenuji se Petr Novák a mám schůzku s panem Jiřím procházkou. Dobrý den slečno Kolíková. Jmenuji se Tomáš Dlouhý. Prosím pojďte dál a posaďte se. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Václav Krátký. Velmi mě těší, že vás poznávám. Jak se máte? (zpravidla se odpoví totéž- How do you do) Dovolte, abych vás představil svému kolegovi Širokému. Rád tě opět vidím Petře. Jak jde život? Díky, že jste si našel čas a navštívil mne. Nevím, jestli jste se již setkal s Jiřím. Bude s námi pracovat na tom projektu. Rozloučení It was a pleasure to meet you. Take care and see you again soon. Bylo mi potěšením se s vámi setkat. Dávejte na sebe pozor a brzy na viděnou. Pracovní a životní výročí - Léta věrnosti KAŽDÝ POCTIVÝ A PRACOVITÝ ZAMĚSTNANEC JE PRO NAŠI SPOLEČNOST VELMI CENNÝ A DŮLEŽITÝ. V průběhu I. pololetí 2008 dovršili významné pracovní jubileum nepřetržitého zaměstnání v naší společnosti tito spolupracovníci: Zabloudilová Drahomíra let Sýkora František let Blahopřejeme oslavencům - našim spolupracovníkům Významné životní jubileum oslavili v I. pololetí 2008 tito spolupracovníci: Maňhal Miroslav let Duna Václav let Hanák Pavel let Brabencová Marie let Děkujeme Všem za vykonanou práci a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let. Trávníček Miroslav let Kaláčková Svatava let Bayer Oldřich let Pinkeová Kateřina let Všechno nejlepší! Stránka 14

15 Zábava a volný čas Luštěte a vyhrajte Sudoku je v poslední době velmi populární. Tři vylosovaní čtenáři, kteří je správně vyplní, obdrží odměnu ve výši 300 Kč. Vaše řešení společně se jménem v obálce s heslem SUDOKU hoďte do schránky umístěné v jídelně nejpozději do Odpověz na otázky a vyhraj Tři vylosovaní čtenáři, kteří správně odpoví na uvedené otázky obdrží odměnu ve výši 300 Kč. Vaše odpovědi na otázky můžete společně se jménem v obálce s heslem OTÁZKY hodit do schránky umístěné v jídelně (do ). Odpovědí na otázky si můžete rozšířit své znalosti nebo ověřit bystrost při čtení zpravodaje, jelikož na ně- které otázky můžete nalézt odpověď v jednotlivých článcích. 1. Kdo je předsedou dozorčí rady v SB: a) Ing. Dušan Ondrášek b) Hurvínek c) Ing. Ivo Richter 2. Kdo prováděl rekonstrukci sociálního zařízení: a) Skanska b) Stamont c) Strabag 3. Kolik variant je výrobku HELIOS PRO: a) 1 b) 2 c) 3 4. Tržby z prodeje výrobků a služeb dosáhly v 1.pol. 2008: a) 91,95 mil.kč b) 70,3 mil.kč c) 101 mil.kč 5. Jaké je ideální natočení kolektoru pro celoroční použití: a) 30 b) 45 c) 60 NEODKLÁDEJTE ZASLÁNÍ VAŠICH ODPOVĚDÍ NEBO VYLUŠTĚNÝCH ŘEŠENÍ, ZVÝŠÍTE TAK VAŠI ŠANCI NA HEZKOU ODMĚNU! Výherci soutěže z minulého čísla Předávání finanční odměny výhercům soutěže v luštění SUDOKU a vylosovaným čtenářům, kteří správně odpověděli na otázky v minulém čísle STROBOinfo. Stránka 15

16 Víte, že.. STROBOinfo nálezem ze dne , vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba)? to znamená, že od náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu? nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské? To platí i pro první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval ( za takový den nenáleží poměrná část nemocenského )! ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ( dosud činila 42 kalendářních dnů ), pokud pojištění trvalo alespoň po tuto dobu a OČR z ochranné lhůty nenáleží? procentní sazba podpory v nezaměstnanosti by měla činit první dva měsíce podpůrčí dobv 65%, další dva měsíce podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku? Podpora regionu V rámci svých možností se naše společnost snaží podporovat celou řadu místních a regionálních organizací a institucí. Výběr nejdůležitějších: TJ SOKOL BOHDALICE MATEŘSKÁ ŠKOLKA BOHDALICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHDALICE FARNOST BOHDALICE Volná místa 1. OBCHODNÍ MANAŽER Pracovní náplň: obchodní manažer exportu Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, praxe v obchodní činnosti 5 let, velmi dobrá znalost AJ, ŘP sk.b, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti, flexibilita 4. VEDOUCÍ ÚDRŽBY Pracovní náplň: řídí činnost strojní, elektro a stavební údržby Požadavky: SŠ/SOU technického směru, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, dobrý fyzický stav, praxe v oboru, oprávnění na VZV a zdvihací zařízení výhodou, řidičský průkaz skupiny B 2. SVÁŘEČ Pracovní náplň: svařování ocelových konstrukcí; příprava dílců ke svařování dle výkresové dokumentace Požadavky: především chuť pracovat, loajalita k firmě, praxe v oboru není podmínkou 6. VÝUČENÝ ZÁMEČNÍK Pracovní náplň: zpracovávání zejména korozivzdorných ocelí Požadavky: zkušenosti se zpracováním korozivzdorných ocelí, svářecí průkaz podmínkou, praxe výhodou...jeden ze současných hlavních sponzorů TJ Sokol Bohdalice 3. VEDOUCÍ SKLADU Pracovní náplň: organizace příjmu a výdaje do skladu a vedení skladového hospodářství Požadavky: SŠ/SOU technického směru, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, dobrý fyzický stav, praxe v oboru, oprávnění na VZV a zdvihací zařízení výhodou, řidičský průkaz skupiny B 6. VÝROBNÍ DĚLNÍK Pracovní náplň: příprava materiálu pro výrobu, stříhání plechů na nůžkách a řezání na pásové pile Požadavky: praxe s dělením materiálu na pásových horizontálních pilách, znalost práce na tabulových NC nůžkách výhodou, základní orientace v technické dokumentaci, práce ve dvousměnném provozu...bývalý sponzor TJ Sokol Bohdalice NABÍZÍME perspektivu trvale rostoucí výdělky týden dovolené navíc příspěvek na kapitálové životní pojištění dotované stravování v podnikové jídelně Kontakt: Zabloudilová Drahomíra, tel.: Zpravodaj vydává: Strojírny Bohdalice, a.s. Bohdalice 63, IČ: Tisk: Strojírny Bohdalice, a.s. Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E Zapojte se do tvorby firemního zpravodaje Jak už bylo v úvodu řečeno, bude se náš zpravodaj postupně měnit a vyvíjet dle skutečných potřeb a Vašich požadavků. Jelikož každý z Vás může mít jiné požadavky a náměty, jsme připraveni je zahrnout v dalších vydáních. Máte-li tedy jakékoliv připomínky k obsahu, struktuře a formě našeho firemního zpravodaje, napište je, prosím, a společně s Vašim návrhem řešení vložte do schránky umístěné v jídelně. Máte-li zájem můžete své náměty a připomínky zaslat také prostřednictvím u na adresu: Redakční rada: Dušan Ondrášek, Antonín Kuneš, Pavel Měřínský, Zbyněk Hamšík, Milena Boráňová

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s MARKETING Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Předkládá:

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více