SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)"

Transkript

1 SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE Jakub Chrobák (ed.) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 2010

2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VENKU I UVNITŘ... 5 Zuzana Bariaková, Cesty Kláry Jarunkovej... 6 Kateřina Homolová, 13Svět, který se vejde do bedny Henrich Jakubík, Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Jiří Urbanec, Svět Milana Kundery Zdeněk Valenta, Česká a slovenská literatura u Lužických Srbů POHLEDY ZPĚT I JINAM Agnieszka Janiec Nyitrai, Svět v pěti obrazech. Kratší pozastavení nad cestopisy Karla Čapka Viktória Kissová, Fenomenologický aspekt prózy Dominika Tatarky filozofický vplyv Jana Patočky Věra Pospíšilová, Svět poznání a poznání světa v české humanistické literatuře Jana Skálová, Svět v českých čítankách pro SŠ Katarína Vilčeková, Cestopisná a memoárová tvorba Jána Simonidesa Libor Martinek, Svět v paměti a v tvorbě Henryka Jasiczka JMENNÝ REJSTŘÍK

3 ÚVODNÍ SLOVO Sborník, který se právě chystáte otevřít, tvoří příspěvky, které zazněly na konferenci Svět v české a slovenské literatuře česká a slovenská literatura ve světě pořádané Ústavem bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě a Katedrou slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB v Banskej Bystrici. Téma světa je velice široké a tomu odpovídá i povaha sborníku je složen z příspěvků z nejrůznější tematikou a v práci jednotlivých autorů se projevují nejrůznější metodologická východiska. Ambicí sborníku je otevřít otázku po tom, jak se taková kategorie jako svět projevuje v literární komunikaci. Zdá se, že základní polohy jsou dvě. První je záležitostí tematickou jak se to všecko kolem nás projektuje v literárním díle, jak do něj vstupuje a jak jej literání dílo popisuje. Tento tematický plán má množství faset. Jednou z nich může být vazba na nejrůznější podoby cestopisné literatury cestopis jako žánr se vyvinul především z lidské potřeby zpravovat ostatní lidi o tom, jaké věci člověk poznával na svých cestách po světě. To je nejpodstatnější především v příspěvcích, které se zabývají starší českou literaturou. Druhou možností je vnímat svět jako soubor věcí a jevů, které podmiňují a ovlivňují konkrétního člověka tady a teď; takové příspěvky se ptají po tom, z čeho všeho se skládá náš vnitřní svět a čím je ovlivňována skladba věcí, které do svého světa zahrnujeme. Sem patří příspěvky, které mapují konkrétní díla, stejně jako ty, které řeší otázku, jak může být svět představován, proto sem patří i příspěvky didakticky orientované. Další výraznou oblastí, kterou se příspěvky tohoto sborníku zabývají, je vztah literatury a jejich tvůrců ke geopolitické atmosféře té které doby, což je specifikum nejen české i slovenské literatury, ale vůbec všech literatur vznikajích geograficky v neklidných prostorech středu. Tak se ve sborníku setkáváme příspěvkem ohledávajícím duchovní prostor evangelických exulantů 17. století, stejně jako s příspěvkem, který se pokouší ukázat, kam vlastně patří česká emigrantská literatura 20. Století a jak ji vlastně my můžeme vnímat. Poslední skupinu představují příspěvky, které pojem svět omezily na to jiné, vzdálené, nesourodé. Na jedné straně tak získáváme pozitivisticky laděný přehled o tom, jak česká a slovenská literatura rezonuje v malých subnárodních celcích, na straně druhé zde čtenář najde zamyšlení nad tím, jak univerzální kulturní entita (v našem případě židovská) spoluvytváří národní literaturu. I když se může zdát, že sborník je jakousi tříští k sobě přilepených příspěvků, domnívám se, že právě pro mnohost způsobů, jakými široké pole pojmu svět pojímá, může být i inspirativní 3

4 ukazuje totiž, že žádná metoda, žádný jednotící princip, si nikdy nemůže být před literaturou jistý, a toto vědomí je, myslím, pro literární vědu velice životodárné. I proto, abych tuto mnohost zachoval, nesjednocoval jsem ani poznámkový aparát sborník tak také přináší různorodost i v tomto ohledu. Každý badatel, každá škola, každá generace vytváří si svůj vlastní způsob i v tomto punktu a je podle mého dobré jej zachovávat. I když se v tomto sborníku zřejmě nevyřešila žádná závažná metodologická, teoretická či literárněhostorická otázka, přesto si myslím, že i takové sborníky mají svůj smysl znova nás totiž vracejí na počátek, do chvíle, kdy nasloucháme tomu druhému. Ostatně i proto tu nenajdete vědecké tituly jednotlivých autorů, ani jejich životopisy, to by popíralo onu původní lidskou situaci. Co na tom, že spojnice mezi tím, kdo vypráví a tím, kdo poslouchá, je téměř neviditelná; co na tom, že téma svět je příliš široké jednotlivé příspěvky tu rozehrávají své malé dobrodružné výpravy po světě, a to není málo. Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. 4

5 VENKU I UVNITŘ 5

6 Zuzana Bariaková, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Cesty Kláry Jarunkovej Ak sa chceme zamyslieť nad miestom slovenskej umeleckej literatúry vo svete v zmysle jej všeobecného povedomia cez poznanie slovenských autorov a autoriek, nesmieme zabudnúť na jednu z najvýraznejších spisovateľských osobností z oblasti literatúry pre deti a mládež, jednu z najprekladanejších (ak nie vôbec najprekladanejšiu) slovenských spisovateliek Kláru Jarunkovú ( ), v súvislosti s ktorou sa, takpovediac, napĺňajú oba názvy chystanej publikácie. Práve aj vďaka nej sa svet dozvedel o existencii našej národnej literatúry. Údaje z roku 2002 o tom hovoria jasnou rečou: 140 zdokumentovaných zahraničných vydaní od angličtiny (román Jediná, ktorý v USA vyšiel pod názvom Don t cry for me sa udržal dva roky na rebríčku bestsellerov) až po faerčinu, mongolčinu či turečtinu. Román Brat mlčanlivého vlka dosiahol 52 zahraničných vydaní a Jediná 36 vydaní. Jarunkovej diela vzbudili medzinárodný ohlas, udelili jej za ne významné literárne ceny Čestnú listinu IBBY, Taliansku národnú cenu (Premio Barcarellino, Premio nazionale italiano), Nemeckú cenu za detskú literatúru knihe Brat mlčanlivého vlka (Deutscher Jugendbuchpreiss), zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena za dielo Tulák, Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za šírenie slovenskej detskej literatúry v zahraničí a mnohé ďalšie. Vrátiac sa späť na Slovensko súhrnný náklad diel Kláry Jarunkovej vydaných v Mladých letách (bez exportu do zahraničia) dosiahol do roku výtlačkov (z toho exemplárov zaberá Tulák). (BALOGHOVÁ, 2002: 63). Do literatúry pre deti a mládež vstupuje pomerne neskoro, ako tridsaťosemročná, ale hneď po vyjdení Hrdinského zápisníka (1960) bolo zrejmé, že sa čakanie oplatilo. Hrdinský zápisník sa stal prototypom diel novej literárnej vlny, v ktorej sa do popredia dostalo súčasné prežívanie detského hrdinu, živý hovorový jazyk okorenený detským slangom, detským humorom a zväčša priamym detským rozprávačom. Poznávacím znamením Jarunkovej tvorby sa stal prístup, v ktorom sú mladí ľudia priamo subjektom literárneho diela, nielen objektom. Zuzana Stanislavová označila túto knihu za kultové dielo v procese konštituovania modernej slovenskej detskej literatúry (aj ako legitímnej súčasti národnej literatúry) a zaradila ho tak k dielam Ľubomíra Feldeka a Miroslava Válka, ktorých považujeme za otcov modernej poézie pre deti. 6

7 Kým v poézii sa jedným zo znakov generácie detského aspektu stala hra ako poznávací fenomén (napr. Hra pre tvoje modré oči Ľ. Feldeka), Jarunková presadzovala vlastnú cestu chápania literatúry pre deti a mládež ako fenoménu spoločenského (SLIACKY, 2001). Svet v (českej a) slovenskej literatúre v zmysle niečoho vzdialeného, exotického a zdanlivo iného spracovala Jarunková v troch dielach Pár krokov po Brazílii (1972), Stretnutie s nezvestným (1978) a Obrázky z ostrova (1979). Cestopis Pár krokov po Brazílii vznikol po tom, ako autorka v roku 1969 absolvovala cestu do Brazílie. O Jarunkovej je známe (PETRÍK, 2002), že do cudzích krajín necestovala preto, aby o nich písala; naopak aby si od písania oddýchla. A keď už cudzina, tak na vlastnú päsť nijaké organizované zájazdy, rada podnikala výpravy samostatne po nekonvenčných trasách a na vlastné nebezpečenstvo. Táto vášeň (cesty do Južnej Ameriky, Ázie, severnej Afriky) mala zrejme spojitosť aj s jej novinárskym povolaním, a hoci nikdy necestovala s vedomím povinnosti niečo napísať, vzniklo aj niekoľko časopiseckých reportáží. Napriek tomu, že autorka vždy zdôrazňovala subjektívny faktor, neuberalo to na poznávacej hodnote jej kníh: [ ] Lebo duša vidí inak. Dynamicky a iste nepresne, nijaký obrázok však jej videnie nezachytí. Len slová, tiež dynamické a tiež nepresné, sa o to môžu pokúsiť. (JARUNKOVÁ, 1972: 92). Cestopisný román (PETRÍK, 2002) Stretnutie s nezvestným (Jarunkovej monografista Július Noge hovorí o cestopisnej novele) vznikol po jej ceste do Nepálu. Obrázky z ostrova s podtitulom Kubánsky zápisník adresovala už detskému čitateľovi. Relácie sveta a domova sa Klára Jarunková dotkla v rozhovore s Ondrejom Sliackym v časopise Bibiana, keď sa k otázke súvisiacej s minulým režimom a možnou emigráciou ako východiskom vyjadrila takto: Ja osobne som na možnosť emigrovať nikdy ani len nepomyslela. Nebolo to pre zápecníctvo, veď cestovala som dosť, trocha som sa vo svete zorientovala; jasne som si uvedomila, že nikde inde ako doma žiť nemôžem. Ako by som inak mohla napísať Tuláka (ktorého ste spomenuli) alebo hociktorú, ba vlastne každú zo svojich kníh. Sirény síce sladko spievali: ostaneš, budeš sa mať lepšie, ibaže kde a ako by som sa mohla mať lepšie bez domova? (SLIACKY, 2001: 14). Motív domova a sveta, diaľok a ciest (rozumej túlania sa ) v Jarunkovej cestopisoch môžeme istým spôsobom spájať aj s novelou Tulák, ktorá vychádza vo vydavateľstve Mladé letá v roku 1973 a Jarunková ňou potvrdzuje, že tému dospievania ešte nevyčerpala v románoch Jediná (1963) a Brat mlčanlivého vlka (1967). 7

8 Cesta ako synonymum putovania, hľadania seba samého alebo úteku nie je nezvyčajným motivickým prvkom ani v literatúre pre dospelých a ani v detskej literatúre nepredstavuje tematické nóvum. Hlavná postava a zároveň rozprávač Jarunkovej novely trinásťročný dedinský chlapec Paľo je na výchove u starej mamy v malom priemyselnom meste Karambule, odkial uteká späť k rodičom do Kráľovej Porúbky. Sujetovú os novely tvoria štyri dni jeho úteku po návrat. Nepodarilo sa mi vykĺznuť. Stará mama ma dobehla pri záhradnom plote. Švihla notami ponad egreš tak šikovne, že som nestačil uhnúť, a takého ocapeného ma chytila za rukáv. Odporovať nemalo zmyslu. Nemôžem sa predsa biť so starou mamou. (JARUNKOVÁ, 1979: 10). Úvod novely a postavy môžu pripomenúť román Dobrodružstvá Toma Sawyera Marka Twaina. 1 Podišla k otvoreným dverám, zastala si v nich a skúmavým pohľadom prebehla riadky popínavých rajčín a záplavu buriny hlavné články záhrady. Toma nikde. [ ] Za chrbtom jej čosi zašuchotalo. Stihla sa obrátiť práve včas, aby zdrapla malého chlapca za okraj kabáta a prekazila mu útek. Tak, a mám ťa! To som si mohla myslieť! (TWAIN, 2006: 9). Napokon, Klára Jarunková hovorí o jej literárnych inšpiráciách nasledovne (rok pred vydaním Tuláka): Vždy na mňa hlboko pôsobili aktívni mladí hrdinovia, živé, vitálne deti, často ubíjané a nikdy neubité, trvácne symboly nezničiteľnej, večne obnovovanej mladosti sveta. Ondrejovov Jerguš Lapin, Rázusov Maroško, Twainov Tom i Huckleberry, Nosovovi malí špekulanti i Poláčkových päť chlapcov. [ ] Ja sama som však zažila silný pocit príbuznosti alebo spoločnej reči pri stretnutí s knihou Astrid Lindgrenovej Razmus na vandrovke a pri Salingerovom románe Kto chytá v žite. (POLIAK, 1978: 208). Isté motivické afinity by sa dali sledovať aj s posledne menovanými dielami, podstatné však je, že Jarunková si našla svoj vlastný, originálny spôsob písania a jej literárne svety detstva a dospievania boli vždy spojené so slovenskou realitou. Podobnosti súvisia preto skôr s psychologickou stránkou hľadania a budovania si vlastnej identity, ktorá prináleží detstvu a dospievaniu rovnako v každej krajine. Paľovi sa nepáči pretvárka v akej sa žije v Karambule, ale bezprostredným impulzom na útek sa stáva krivda, ktorej sa dopustí stará mama na susedovi Krížikovi kvôli nemu. 1 Tom, ktorého vychováva starostlivá teta Polly či Tomov poslušnejší nevlastný brat Sid, ktorý môže pripomínať Paľovho bratranca Igorka. 8

9 Trápilo ma, že v Karambule robí človek veci, ktoré nechce, a potom sa stále cíti vinovatý. U nás v Porúbke by mi ani na um neprišlo takto sa pretvarovať. [ ] Nechcem mať život ako pes. Preto niekedy robím, čo chcú. (JARUNKOVÁ, 1979: 19). Ďalšou príčinou Paľovej cesty je aj hlásenie, ktoré si vypočuje v rozhlase o dvoch stratených dievčatách a jeho rozhodnutie ich nájsť. Tu sa prelínajú dva motívy úteku (cesty) navonok konvenčný útek z prostredia (zo sveta ), ktoré je svojimi hodnotami hlavnej postave cudzie, ( [ ] v Karambule je mnoho vecí obrátených naopak. 2 (JARUNKOVÁ, 1979: 21)) domov, ktorý sa v Paľových predstavách vynára vždy ako idylický a zároveň vnútorné Paľovo hľadanie a nachádzanie seba samého a motív cesty stratených dievčat, ktoré Paľo nájde: Ony sa vlastne vybrali do Austrálie. [ ] Iba toľko som vyrozumel, že v tej ich Austrálii má byť nejaké jazero, ktoré nemá brehov ani vody a je také krásne, že v ňom bývajú všetky vtáčiky sveta. (JARUNKOVÁ, 1979: 38). Paľo sa na svojej ceste stretáva s viacerými ľuďmi a tieto stretnutia mu pomáhajú pri hľadaní vlastnej identity. Po stretnutí s tromi neznámymi dedinskými chlapcami milordami (možno narážka na dobrodružné romány?) si uvedomuje svoju vlastnú neúprimnosť a dospeje k rozhodnutiu zmeniť svoje správanie: Neušiel som ja pred Karambulou, ako sám sebe aj iným bulíkam. Ušiel som pred tým podliakom, na ktorého som sa tam premenil z vlastnej vôle a zbabelosti. Lebo som si myslel, že sa ho zbavím útekom. (JARUNKOVÁ, 1979: 73). Útek mu pomohol objavovať mnohé v sebe i okolo seba ( Niečo sa predsa len muselo zmeniť. A to niečo som ja osobne. Už nie som ten ustrašený trpiteľ, ani urazený hrdina, ani veľký pomstiteľ ako na začiatku cesty. Som celkom iný. (JARUNKOVÁ, 1979: 93) a ak Július Noge (1979) pri predošlom úryvku vyčítal Jarunkovej formuláciu neprimeranú hrdinovmu veku, v ďalšom priebehu novely ho autorka vyvažuje nekompromisným detským hodnotením. Paľo sa rozhodne vrátiť späť, hoci vie, že Karambula bude taká istá a ani Porúbka sa za tie dva dni a dve noci nezmenila. [ ] Aj ja som taký cestovateľ, taký objaviteľ ako ten Kolumbus, ktorý šiel zo Španielska do Zadnej Indie nakúpiť korenia a cestou objavil Ameriku. (JARUNKOVÁ, 1979: 93). Zmenil sa však on, našiel si kamarátov a pri rozhovore so strýkom Ferdinandom sa dozvedel o existencii najmladšieho syna starej mamy, ktorý pred rokmi tiež odišiel z domu do Dánska a už sa nevrátil. Táto podoba úteku do sveta má už u Jarunkovej tragickejšiu dimenziu. 2 V novele sa táto veta vyskytne na viacerých miestach. 9

10 Výsledkom Paľovho úteku nebolo len spoznanie seba samého, ale cez príbeh o svojom strýkovi aj priblíženie sa k pochopeniu starej mamy, ktorá zosobňuje svet dospelých. Autorka nechala prejsť postavu procesom sebapoznania a hoci sa Paľo dotkol hranice dospelého sveta, mnohé mu zostalo ešte nepochopené. Práve týmto Jarunkovej gestom sa stáva postava Paľa životnou. Stratil som reč. Onemel som ako ryba. Už som si myslel, že starému otcovi rozumiem, a zrazu vidím, že nerozumiem ničomu. [ ] Ľutoval som starého otca, ale tú cestu, plnú objavov, som ľutovať nemohol, čo ako som chcel. [ ] Cestou som rozmýšľal o tom, koľko je na svete dobrých ľudí. A ja som pred štyrmi dňami nemal o nich ani poňatia. (JARUNKOVÁ, 1979: 127). Pojem svet teda môže v súvislosti s Jarunkovej tvorbou naberať viacero dimenzií od prekladov jej diela do 36 cudzích jazykov cez stvárnenie sveta v troch cestopisných knihách až po úroveň, ktorú znamená svet v jej tvorbe pre deti a mládež. Pre väčšinu autorkiných hlavných postáv je cudzím svetom všetko, čo znamená nielen fyzické prekročenie hraníc ich životného mikropriestoru v čase, keď opúšťajú svet detstva a dostávajú sa do priamej konfrontácie so svetom dospelých s inými hodnotami a pravidlami správania sa, v čase ich dospievania a dozrievania. Spočiatku je to svet oveľa vzdialenejší a nepochopiteľnejší ako tie, ktoré opísala Jarunková vo svojich cestopisoch, na jeho pozadí sa však odohráva hľadanie vlastného ja s úsilím zaradiť sa do sveta dospelých a nájsť si v ňom zmysluplné a primerané miesto. 10

11 POUŽITÁ LITERATÚRA BALÁŽ, Anton Vynášať zhlboka, podávať zľahka. In: Bibiana, 2002, č. 3, s BALOGHOVÁ, Magda Klára Jarunková a Mladé letá. In: Bibiana, 2002, č. 3, s JARUNKOVÁ, Klára Pár krokov po Brazílii. Bratislava: Smena, s. JARUNKOVÁ, Klára Tulák. Bratislava: Mladé letá, s. KOPÁL, Ján Hodnotový a poetologický prínos do modernej prózy pre mládež. Nad dielom Kláry Jarunkovej. In: Literika, 1999, č. 4, s NOGE, Július Próza Kláry Jarunkovej. Bratislava: Slovenský spisovateľ, s. ONDRÁŠ, Milan Útek ako proces sebapoznávania. In: Bibiana, 1999, č. 1 2, s PETRÍK, Vladimír Domov a svet. In: Bibiana, 2002, č. 3, s POLIAK, Ján Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava: Mladé letá, s. SLIACKY, Ondrej Jediná a jedinečná. In: Bibiana, 2001, č. 4, s SLIACKY, Ondrej Ostrovy ľudskosti. In: Bibiana, 2002, č. 3, s TWAIN, Mark Dobrodružstvá Toma Sawyera a Huckleberryho Finna. Bratislava: Petit Press, s. ISBN

12 SUMMARY The conference paper The roads of Klára Jarunková engages in potential connection between writings of Slovak female author Klára Jarunková and the world (in the intentions of theme conference The world in Czech and Slovak literature Czech and Slovak literature in the world ) from successes her books in foreign countries through her books of travel, but pays close attention to the book Tulák, which similarly like other books of Klára Jarunková belong to the best collection of literature for children not only in Slovakia. 12

13 Kateřina Homolová, ÚBK FPF SU v Opavě Svět, který se vejde do bedny Čím jsme starší, tím menší je město, ve kterém žijeme. Domy jsou nižší a oprýskanější, chodníky blátivější, ulice kratší a světla matnější. Jen děti stále doufají, že se za příštím rohem objeví něco docela nového. Proto se jim to také stává. Svět velkých ve světě malých Rozměr světa se mění společně s námi. Když jsme malí, svět je obrovský, neznámý,a přesto jej reálně tvoří jen něco málo předmětů a událostí. Jako dospělí lidé rádi přijímáme myšlenku o zmenšování světa, jelikož již víme, že jsou miliardy osob, věcí a jevů, které nás pod jménem svět obklopují. Veškeré rozpínající se univerzum lze však vždy sebezáchovně zredukovat na esenci krajů, kde se nikdo nebojí, protože je v nich trvalý, hluboký mír a štěstí, na malou bedýnku pokladů z dětství. Svět človíčků a milenců z bedny Ludvíka Aškenazyho V padesátých letech opouští i Ludvík Aškenazy ( ) velká společenská témata a přiklání se ke každodennosti, píše své cykly etud dětských a nedětských. Realita je zpravidla viděna dětským ozvláštňujícím pohledem, protože harmonie je přítomna především v dětské hře, pravda se zrcadlí v dětské naivní otázce. Proto drobné studie etudy lidských vztahů. Děti dovedou být přesnými pozorovateli života dospělých, touží po odhalení tajemství, usilují o ojedinělé a výlučné předměty, dovedou vysledovat a vycítit smutek druhého a bezděčně mu podat pomocnou ruku. Příběh sám je výrazem utlumené lidské touhy po zázraku uprostřed každodenní všednosti, po dálkách a dobrodružství. Svěží dětské vnímání dává Aškenazymu příležitost poeticky aktualizovat drobné všední jevy velkoměstského života, odkrýt jejich utajenou zázračnost a poetičnost. Milenci z bedny (1959) nejsou zařazeni do Aškenazyho tvorby pro děti, jedná se o povídku pro dospělé. Přesto je zvolený postup vypravování blízký oběma skupinám čtenářů. Využit je v plné míře brilantní pozorovací smysl autora, kterému odpovídá i zvolený kompoziční princip prostá chronologie. Dětský (mladý) čtenář je zaujat smyslem pro specificky dětské nazírání na svět, dospělý čtenář se setkává ve velmi přístupné rovině s Aškenazym básníkem dětské duše a obyčejného všedního života. 13

14 Malý prostor pro velký svět V zapomenuté bedně na dvorku pražského předměstského činžáku (odkud se ta bedna vzala, to nikdo neví) se nejdříve scházejí milenci Slávka a malíř v černém svetru. Ten ji vymaluje jako pokoj. V něm si pak začnou hrát chlapeček a holčička na maminku a tatínka, mají svatbu na radnici, hostinu v Grandhotelu, kam je zaveze hodný taxikář, s cirkusovým břichomluvcem se prostřednictvím fantazie dostanou do cizokrajně znějících exotických zemí a měst. Ještě chvilku se potom toulají po večerně rozsvícené Praze se zázračnými zářícími výklady, a když přijdou pozdě domů, dostanou velký výprask. Druhý den ale ve hře pokračují, protože také život je věčným opakováním. Jsou teď už tatínek a maminka se všemi starostmi, povinnostmi a typickými domácími činnostmi maminkovskými (vaření, uklízení, péče o tatínka) a také tatínkovskými (opravování věcí, čtení novin, poslouchání rádia, poučování maminky). V lyrické zkratce je zde zachycen úděl muže veslujícího rodinnou loďku a ženy, která ho následuje. V závěru obě děti v bedně usínají, stejně jako v ní přespal malíř, protože děti a umělci jsou si blízcí svou schopností neotřele vnímat všední jevy, zbavovat je slupky okoralosti, toužit po zázraku a dálkách, což je činí šťastnými. Povídka je rozčleněna do dvaceti kapitol, z nichž většina je věnována dni, kdy mají chlapeček a holčička svatbu, podnikají svatební cestu a pozdě večer se vracejí domů. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na drobné a pro dospělého člověka nepatrné dílčí události nebo jevy obyčejného dne v pavlačovém domě (zelený papoušek, kterému snad brzy vypadne pírko, hádka nájemníků, dekret pro novomanžele a jiné). Rámec tvoří v povídce nikoli událost, ale předmět bedna, prostor pro svět. Jejím přivezením a postavením na dvorek činžáku se stane součástí osudů obyvatel domu, ovšem teprve vymalováním bedny její proměnou v pokoj začíná dvoudenní příběh tatínka a maminky dětí pětiletých, přesto nesmírně dospělých. A celé vyprávění končí opět bednou, jejím útulným dnem a čtvercem nebe nad hlavou, pod kterým se oběma dětem krásně spí. V povídce zaznívají mnohá životní moudra že iluze může být někdy pomocníkem, že je lepší konat než řečnit a jiné dospělosti. Aškenazy rozehrává dětskou hru na dospělé, poprvé jsou zde s lehkou ironií parodovány některé rysy ve vztazích mezi dospělými a předjímá i mnohé životní toužení, radost i stesk (nenaplněná svatba paní správcové, která s dětmi jede na svatební cestu několikrát výtahem, i když se jinak jeví jako protivná ženská). Milenci z bedny jsou vyprávěním spředeným z her a snů jak dospělých, tak dětí. Rozdílnost tkví v tom, že děti řeknou nahlas, co si myslí, dělají, co chtějí. 14

15 A pokud si nedokáží vysvětlit nějakou situaci velkého světa, řeknou: Do toho nám nic není. Dyk jsme děti. Aškenazy staví vedle sebe motivy a postřehy, které vzbuzují v čtenáři dojem kontrastu, ačkoli hlavním principem povídky je nenásilnost, harmonie všedního dne. Jsou to běžné až triviální záležitosti mezilidských vztahů, které však vnímáme (snad i o to silněji), že jsou nahlíženy prizmatem dětského světa, do kterého primárně nepatří. Celkově je však povídka naprosto vyvážená a konečný moment můžeme nazvat neočekávaným překvapením. Místně se pohybuje na pražském předměstí, proto volí i jazykové prostředky odpovídající právě tomuto prostoru. Malý tatínek a malá maminka spolu mluví řečí odposlouchanou od dospělých, stejně tak předměty jejich rozhovorů jsou přesnou imitací života dospělých. Baví se o tom, že maminka musí vařit, prát a uklízet, že se tatínek musí dívat na televizi, že je potřeba opravit rádio, že se musí hádat, i když je hezky atp. Jazyka využívá Ludvík Aškenazy také jako charakterizačního prostředku u postav vedlejších, epizodických. Skrze mluvu poznáváme obyvatele domu, malíře i cirkusového břichomluvce, dokážeme je podle jazyka zařadit. Svět jednoduše uchopený svět správně pochopený Ludvík Aškenazy našel svůj nejen literární svět v dětské bezelstnosti, v prostých odpovědích na složité otázky. Své dětské postavy v textu modeluje jako malé dospělé také zde je základním principem harmonie a vyvolání zdánlivého kontrastu. Povahové vlastnosti dětí jsou zasunuty za imitaci chování dospělých. Nápodoba se setkává s větším či menším úspěchem nechybí slzičky zklamání ani radost z pocitu rodinného života. Zajímavé je sledovat psychologické i sociologické zvláštnosti přejímání životních zvyků a návyků dospělých do jednání dětí. Teprve zde si totiž uvědomujeme nejen rutinní stejnost každého dalšího dne, ale také třeba hrubost ve vztazích, pohodlnost a pevné rozdělení rolí mužských a rolí ženských. Jednoduše řečeno Slávka patří domů, malíř do světa a děti jsou malými človíčky ještě nezařazenými. A snad právě proto si chtějí hrát na maminku a tatínka se vším, co k tomu patří, co viděly u svých rodičů. Sociokulturní paradigmata se s časem proměňují. Povědomí o svém světě jde s člověkem napříč těmito změnami. Jedině když si uvědomíme to podstatné z něj, když budeme umět uzavřít svůj svět do bedny, získáme plně svobodný pocit o jeho velikosti a otevřenosti. 15

16 PRAMENY A LITERATURA AŠKENAZY Ludvík 1959 Milenci z bedny. (Praha: Československý spisovatel) 1963 Etudy dětské a nedětské. (Praha: Československý spisovatel) CHALOUPKA Otakar, VORÁČEK Jaroslav 1979 Kontury české literatury pro děti a mládež. (Praha: Albatros) STEJSKAL Václav 1962 Moderní česká literatura pro děti. (Praha: Státní nakladatelství dětské knihy) URBANOVÁ Svatava 1992 Ludvík Aškenazy. 1.díl. (Ostrava : ITEM) 16

17 SUMMARY The world get in the wooden case In the paper there is shown a special world known only by children, artists, lovers and writers. The novel Lovers from the wooden case by Ludvík Aškenazy is the text in which we are witnesses of something special, of growing up and getting older and also of being still young and full of great ideas. In the heart of the novel there are young adult lovers living their first love and small children pretending their first love and matrimony as adults do. The authoress of the paper wants to show what the bittersweet urban peripherial life looks like in Aškenazy s sensitive writing conception. At the end of the paper we are pointing out the masterlike literary description of social principles, their rules and learning of them. 17

18 Henrich Jakubík, Katedra slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB Banská Bystrica Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Ak historické pramene charakterizujú takmer storočie vývinu slovenskej spoločnosti od sklonku 18. do druhej polovice 19. storočia ako obdobie národného obrodenia, je tým povedané mnohé nielen o postavení národného spoločenstva, ale aj o charaktere, cieľoch a limitoch jeho literárnej produkcie. V takýchto dobách si literatúru podrobujú iné, vyššie záujmy, než je jej estetická hodnota stáva sa jedným (a často jediným) z dôkazov existencie národa. Najmä s odstupom času je však čoraz zjavnejšie, že slovenská literatúra bola v priebehu takmer celého 19. storočia národnoobrannou ideológiou viac obmedzovaná než oslobodzovaná, že bola príliš ponorená do vlastných problémov (prípadne svoju pozornosť obmedzovala len na slovanský svet), príliš uzavretá do svojho sveta, aby začala vnímať aj iné svety okolo seba i v sebe. Až s nástupom realizmu a predovšetkým jeho druhej vlny akoby začala dobiehať zameškané, prekonávať fyzickú i duchovnú izoláciu a aspoň čiastočne reagovať na aktuálne myšlienkové a kultúrne trendy Európy. Je zaujímavé sledovať do akej miery sa reálne vzťahy slovenskej väčšinovej society (ktorej boli v Uhorsku upierané práva národa) k iným národnostným, etnickým, náboženským minoritným skupinám obyvateľstva prenášali do fiktívneho sveta literatúry. Nielen v slovenskom prostredí ale v celom stredoeurópskom priestore patrí k najčastejšie pertraktovaným vzťah domáceho obyvateľstva a Židov. Nemožno ho vnímať len vo vyhranených literárno-umeleckých súvislostiach, pretože sa premietal prakticky do všetkých sfér verejného života sociálnej, hospodárskej, náboženskej, nacionálnej. Typ moderného emancipovaného Žida vrastajúceho do západoeurópskej civilizácie bol u nás prakticky neznámy. Na Slovensku dominovalo ortodoxné židovstvo striktne dodržiavajúce náboženské zákony i prísne stravovacie a hygienické predpisy, teda osobitosti, ktoré ho v bežnom živote výrazne odlišovali od domáceho obyvateľstva a boli jednou z príčin nedôvery. V chudobnej a zaostalej východnej Európe mal Žid najčastejšie podobu drobného vidieckeho obchodníka, krčmára, úžerníka alebo všetkých troch dovedna. V dôsledku demografických zmien sa v druhej polovici 19. storočia výrazne zvýšil počet židovského obyvateľstva na území Slovenska. Navyše, v tomto období kulminoval 18

19 na slovenskom vidieku proces významných zmien vo vlastníckych pomeroch bývalé šľachtické sídla a spustnuté zemianske kúrie dostávali nových majiteľov alebo nájomcov; často nimi boli práve Židia. Vedomý či podvedomý antisemitizmus sociálno-hospodárskeho charakteru bol sprievodným znakom doby a Žid prirodzeným nepriateľom národa a príčinou jeho biedy. Opäť nejde o jav výlučne slovenský, čo nie je ospravedlnenie ani obvinenie, iba konštatovanie. Na rozdiel. od českej literatúry niet dôkazov o literárnych aktivitách Židov na území Slovenska v 19. storočí a z tohto obdobia nie je známy ani žiadny slovensky píšuci židovský spisovateľ. Vďaka úspešnej maďarizácii znamená slovné spojenie slovenské židovstvo skôr geografickú ako národnú identifikáciu. Židia teda žili uprostred slovenského národa, ale nežili s ním. S vypáleným znamením večných cudzincov si všade vytvárali svoj vlastný uzavretý svet a hoci múry get oficiálne padli už s vekom osvietenstva, neviditeľné múry vnútorného geta predsudkov na oboch stranách naďalej zostali. Toto všetko, samozrejme, muselo nájsť odozvu v literárnej tvorbe tak často suplujúcej absenciu spoločenského a politického života na Slovensku. Aj preto bude zaujímavé sledovať na zvolenej vzorke krátkych próz niekoľkých slovenských realistov ako literatúra reflektuje na túto mimoliterárnu skutočnosť; ako v jej fiktívnom svete vznikajú prieniky dvoch paralelných a zdanlivo izolovaných svetov; styčné body, v ktorých sa stretávajú, zbližujú, komunikujú a výnimočne aj splývajú v jediný svet. V literárnohistorickom oblúku od nástupu klasicizmu po rozklad romantických princípov sa v slovenskej literatúre postupne sformoval a ustálil výrazne schematizovaný obraz židovstva. Židia boli teda zobrazovaní v typických povolaniach a prakticky výlučne v negatívnom svetle ako napomáhatelia a vykonávatelia zla alebo ako jeho hlavní iniciátori, a to najčastejšie na ploche vedľajšej alebo epizódnej zápornej postavy. Táto typológia postáv viedla tvorcov často k tomu, že sa uspokojili so stručnou až povrchnou charakteristikou vonkajšieho i vnútorného sveta Židov: rodinné prostredie býva vykreslené zriedkavo a ak, potom je v ňom všetko skazené a hriešne klebetná manželka, vulgárne krásna dcéra a syn, ktorý je rafinovanejšou a bezcharakternejšou kópiou otca. Neporiadok, zápach a špina židovského obydlia majú asociovať všeobecne tradovanú nečestnosť židovského konania a špinavosť ich podnikania. Vnútorný svet Židov je redukovaný na tradičné rituály a modlenie sa k zlatému teľaťu mamony, jednorozmerným postavám chýba psychologický rozmer a hlbšia motivácia ich konania. S vnútorným monológom ako formou zachytenia myšlienkového sveta židovskej postavy začal pracovať až Martin Kukučín a generačne mladšie prozaičky Ľudmila Podjavorinská a predovšetkým Božena Slančíková 19

20 Timrava. S realistickým programom všestranne vyššej umeleckej náročnosti a prehodnocovaním literárnych priorít súvisí aj snaha prekonať alebo aspoň narušiť množstvo stereotypov, ktoré do obrazu Žida vniesli predchádzajúce literárne epochy. Nová generácia autorov sa snaží túto tému spracovať s väčšou dávkou objektivity a invencie a kombinuje ju aj s inými spoločensky aktuálnymi problémami (vysťahovalectvo), prípadne s témami subtílnejšieho charakteru. Napriek tomu niektoré literárne schémy a klišé využívané v súvislosti so židovstvom už v minulosti prebrali aj nastupujúci prozaici druhej vlny realizmu. Jednou s najfrekventovanejších je téma úžery, tradičné spájaná so Židmi. Obvykle býva zobrazovaná v podobe antagonistického vzťahu židovský jednotlivec (krčmár a úžerník v jednej osobe) verzus nežidovské spoločenstvo (slovenský ľud) a lokalizovaná do typického dedinského prostredia. Problematika načrtnutá svojho času už Záborským či Vajanským nadobúda v dôsledku uvedených ekonomických zmien úplne nové dimenzie. Reflektujúc na túto súdobú realitu, zachovala si typológia úžerníckych postáv v slovenskej literatúre až do predvojnového obdobia takmer výlučne semitské črty. Ťaživý problém úžerníctva nemohol nechať ľahostajným ani sociálne najcitlivejšieho autora svojej generácie Jozefa Gregora Tajovského. Životná skúsenosť mu umožnila dobre spoznať drobných ľudkov, bojujúcich celý život s bremenom dlhov. A hoci odmietal spájať ich nešťastie a priori so Židmi, sú uňho ešte zrejmé stopy vajanskovského zjednodušovania a zovšeobecňovania. Poviedka Úžerník ponúka priamočiary, drsný a dojímavý príbeh tragédie počestnej, ale chudobnej rodiny, ktorá sa stáva obeťou poisťovacieho podvodu bezcharakterného Žida Singera. Prirovnanie židovských výčinov k prírodným pohromám má v príbehu aj podobu skutočného požiaru. Singer je kreatúra plná pretvárky a falše; pod maskou nezištnej susedskej výpomoci, v kolotoči fígľov so zmenkami urobí z dôverčivých Čvrlíkovcov svojich večných dlžníkov otrokov. Pripraví ich o majetok a tým nepriamo otca rodiny aj o život. Aj ľudské poníženie má však svoje hranice: keď chce Singerov syn Dávid pripraviť o počestnosť mladučkú Žofku, jej matka naňho bez váhania vytiahne vidly. Autor sa, preňho príznačnou formou rozprávania o rozprávaní, stavia do polohy nestranného poslucháča príbehu. Záverečný dialóg starého otca a drotára (rozprávača príbehu) je však aj vnútornou dilemou Tajovského: dať prednosť ospravedlňovaniu alebo výčitke? U nás je národ ešte ako dieťa nevie a či nechce si rady... Ľud hromží na židov a predsa otrocky sa ich pridŕža... A svedomie? A deti? Na to sa nepomyslí? Pomyslieť sa len pomyslí, ale žije sa ako predtým. (Tajovský, 1965, s. 165). 20

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

casopis.akce@anarchismus.org ČASOPIS ANTIFAŠISTICKÉ AKCE ČÍSLO 12 ÚNOR 2006 OBSAH + EDITORIAL + PROHLÁŠENÍ + TIRÁŽ TIRÁŽ

casopis.akce@anarchismus.org ČASOPIS ANTIFAŠISTICKÉ AKCE ČÍSLO 12 ÚNOR 2006 OBSAH + EDITORIAL + PROHLÁŠENÍ + TIRÁŽ TIRÁŽ ČASOPIS ANTIFAŠISTICKÉ AKCE ČÍSLO 12 ÚNOR 2006 OBSAH + EDITORIAL + PROHLÁŠENÍ + TIRÁŽ Obsah Obsah 02 Editorial_(v.svoboda) 02 Prohlášení Gender_(fas) 02 Tiráž 02 (TÉMA: SLOVENSKO) 03-13 Antifašistická

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023

Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023 Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023 Z obsahu čísla : Kronika projektu, 64. setkání, pivní setkání, Dětský den, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ,

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026

Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026 Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026 Z obsahu čísla : Kronika projektu, 70. a 72. setkání, akce Bouda, publicistika, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Sociální procesy a osobnost 2003

Sociální procesy a osobnost 2003 Sborník příspěvků Mojmír Svoboda - Pavel Humpolíček - Jana Humpolíčková (Eds.) Psychologický ústav FF MU v Brně Brno 2003 Sborník příspěvků 6. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost (11.

Více

Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu / ivan vodochodský

Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu / ivan vodochodský 18 Podľa Foucaulta (2000) je bio-politikou každá politika štátu, ktorou štát vykonáva moc nad živými bytosťami. Melegh (2002) ďalej rozvádza Foucaultovu ideu bio-politiky a aplikuje ju pri analýze biopolitických

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

ROZMANITOSTÍ PROTI ŠIKANĚ

ROZMANITOSTÍ PROTI ŠIKANĚ ROZMANITOSTÍ PROTI ŠIKANĚ CO VĚDĚT O SEXUÁLNÍCH MENŠINÁCH, JAK O NICH SE ŽÁKY A ŽÁKYNĚMI MLUVIT A JAK SE NA NĚ DÍVAT. metodická příručka k filmům s LGBT tematikou Autor: Zdeněk Sloboda S P O L U L E K

Více

Co se vlastně děje v Běsech?

Co se vlastně děje v Běsech? Co se vlastně děje v Běsech? Milan Exner Dostojevskij jako jeden z prvních spisovatelů ve světové literatuře měl odvahu proniknout do stavů podvědomí a nerealizovaných psychických podnětů. Dostojevskij

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

Buddenbrookovi: úpadek, ale čeho vlastně?

Buddenbrookovi: úpadek, ale čeho vlastně? Buddenbrookovi: úpadek, ale čeho vlastně? Sonda do světa Buddenbrookových, kterou jste právě otevřeli, má dva cíle, jež jsou ve svém důsledku cílem jediným. Nakolik zůstávám přesvědčen, že čtenář má nezadatelné

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více