SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)"

Transkript

1 SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE Jakub Chrobák (ed.) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 2010

2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VENKU I UVNITŘ... 5 Zuzana Bariaková, Cesty Kláry Jarunkovej... 6 Kateřina Homolová, 13Svět, který se vejde do bedny Henrich Jakubík, Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Jiří Urbanec, Svět Milana Kundery Zdeněk Valenta, Česká a slovenská literatura u Lužických Srbů POHLEDY ZPĚT I JINAM Agnieszka Janiec Nyitrai, Svět v pěti obrazech. Kratší pozastavení nad cestopisy Karla Čapka Viktória Kissová, Fenomenologický aspekt prózy Dominika Tatarky filozofický vplyv Jana Patočky Věra Pospíšilová, Svět poznání a poznání světa v české humanistické literatuře Jana Skálová, Svět v českých čítankách pro SŠ Katarína Vilčeková, Cestopisná a memoárová tvorba Jána Simonidesa Libor Martinek, Svět v paměti a v tvorbě Henryka Jasiczka JMENNÝ REJSTŘÍK

3 ÚVODNÍ SLOVO Sborník, který se právě chystáte otevřít, tvoří příspěvky, které zazněly na konferenci Svět v české a slovenské literatuře česká a slovenská literatura ve světě pořádané Ústavem bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě a Katedrou slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB v Banskej Bystrici. Téma světa je velice široké a tomu odpovídá i povaha sborníku je složen z příspěvků z nejrůznější tematikou a v práci jednotlivých autorů se projevují nejrůznější metodologická východiska. Ambicí sborníku je otevřít otázku po tom, jak se taková kategorie jako svět projevuje v literární komunikaci. Zdá se, že základní polohy jsou dvě. První je záležitostí tematickou jak se to všecko kolem nás projektuje v literárním díle, jak do něj vstupuje a jak jej literání dílo popisuje. Tento tematický plán má množství faset. Jednou z nich může být vazba na nejrůznější podoby cestopisné literatury cestopis jako žánr se vyvinul především z lidské potřeby zpravovat ostatní lidi o tom, jaké věci člověk poznával na svých cestách po světě. To je nejpodstatnější především v příspěvcích, které se zabývají starší českou literaturou. Druhou možností je vnímat svět jako soubor věcí a jevů, které podmiňují a ovlivňují konkrétního člověka tady a teď; takové příspěvky se ptají po tom, z čeho všeho se skládá náš vnitřní svět a čím je ovlivňována skladba věcí, které do svého světa zahrnujeme. Sem patří příspěvky, které mapují konkrétní díla, stejně jako ty, které řeší otázku, jak může být svět představován, proto sem patří i příspěvky didakticky orientované. Další výraznou oblastí, kterou se příspěvky tohoto sborníku zabývají, je vztah literatury a jejich tvůrců ke geopolitické atmosféře té které doby, což je specifikum nejen české i slovenské literatury, ale vůbec všech literatur vznikajích geograficky v neklidných prostorech středu. Tak se ve sborníku setkáváme příspěvkem ohledávajícím duchovní prostor evangelických exulantů 17. století, stejně jako s příspěvkem, který se pokouší ukázat, kam vlastně patří česká emigrantská literatura 20. Století a jak ji vlastně my můžeme vnímat. Poslední skupinu představují příspěvky, které pojem svět omezily na to jiné, vzdálené, nesourodé. Na jedné straně tak získáváme pozitivisticky laděný přehled o tom, jak česká a slovenská literatura rezonuje v malých subnárodních celcích, na straně druhé zde čtenář najde zamyšlení nad tím, jak univerzální kulturní entita (v našem případě židovská) spoluvytváří národní literaturu. I když se může zdát, že sborník je jakousi tříští k sobě přilepených příspěvků, domnívám se, že právě pro mnohost způsobů, jakými široké pole pojmu svět pojímá, může být i inspirativní 3

4 ukazuje totiž, že žádná metoda, žádný jednotící princip, si nikdy nemůže být před literaturou jistý, a toto vědomí je, myslím, pro literární vědu velice životodárné. I proto, abych tuto mnohost zachoval, nesjednocoval jsem ani poznámkový aparát sborník tak také přináší různorodost i v tomto ohledu. Každý badatel, každá škola, každá generace vytváří si svůj vlastní způsob i v tomto punktu a je podle mého dobré jej zachovávat. I když se v tomto sborníku zřejmě nevyřešila žádná závažná metodologická, teoretická či literárněhostorická otázka, přesto si myslím, že i takové sborníky mají svůj smysl znova nás totiž vracejí na počátek, do chvíle, kdy nasloucháme tomu druhému. Ostatně i proto tu nenajdete vědecké tituly jednotlivých autorů, ani jejich životopisy, to by popíralo onu původní lidskou situaci. Co na tom, že spojnice mezi tím, kdo vypráví a tím, kdo poslouchá, je téměř neviditelná; co na tom, že téma svět je příliš široké jednotlivé příspěvky tu rozehrávají své malé dobrodružné výpravy po světě, a to není málo. Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. 4

5 VENKU I UVNITŘ 5

6 Zuzana Bariaková, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Cesty Kláry Jarunkovej Ak sa chceme zamyslieť nad miestom slovenskej umeleckej literatúry vo svete v zmysle jej všeobecného povedomia cez poznanie slovenských autorov a autoriek, nesmieme zabudnúť na jednu z najvýraznejších spisovateľských osobností z oblasti literatúry pre deti a mládež, jednu z najprekladanejších (ak nie vôbec najprekladanejšiu) slovenských spisovateliek Kláru Jarunkovú ( ), v súvislosti s ktorou sa, takpovediac, napĺňajú oba názvy chystanej publikácie. Práve aj vďaka nej sa svet dozvedel o existencii našej národnej literatúry. Údaje z roku 2002 o tom hovoria jasnou rečou: 140 zdokumentovaných zahraničných vydaní od angličtiny (román Jediná, ktorý v USA vyšiel pod názvom Don t cry for me sa udržal dva roky na rebríčku bestsellerov) až po faerčinu, mongolčinu či turečtinu. Román Brat mlčanlivého vlka dosiahol 52 zahraničných vydaní a Jediná 36 vydaní. Jarunkovej diela vzbudili medzinárodný ohlas, udelili jej za ne významné literárne ceny Čestnú listinu IBBY, Taliansku národnú cenu (Premio Barcarellino, Premio nazionale italiano), Nemeckú cenu za detskú literatúru knihe Brat mlčanlivého vlka (Deutscher Jugendbuchpreiss), zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena za dielo Tulák, Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za šírenie slovenskej detskej literatúry v zahraničí a mnohé ďalšie. Vrátiac sa späť na Slovensko súhrnný náklad diel Kláry Jarunkovej vydaných v Mladých letách (bez exportu do zahraničia) dosiahol do roku výtlačkov (z toho exemplárov zaberá Tulák). (BALOGHOVÁ, 2002: 63). Do literatúry pre deti a mládež vstupuje pomerne neskoro, ako tridsaťosemročná, ale hneď po vyjdení Hrdinského zápisníka (1960) bolo zrejmé, že sa čakanie oplatilo. Hrdinský zápisník sa stal prototypom diel novej literárnej vlny, v ktorej sa do popredia dostalo súčasné prežívanie detského hrdinu, živý hovorový jazyk okorenený detským slangom, detským humorom a zväčša priamym detským rozprávačom. Poznávacím znamením Jarunkovej tvorby sa stal prístup, v ktorom sú mladí ľudia priamo subjektom literárneho diela, nielen objektom. Zuzana Stanislavová označila túto knihu za kultové dielo v procese konštituovania modernej slovenskej detskej literatúry (aj ako legitímnej súčasti národnej literatúry) a zaradila ho tak k dielam Ľubomíra Feldeka a Miroslava Válka, ktorých považujeme za otcov modernej poézie pre deti. 6

7 Kým v poézii sa jedným zo znakov generácie detského aspektu stala hra ako poznávací fenomén (napr. Hra pre tvoje modré oči Ľ. Feldeka), Jarunková presadzovala vlastnú cestu chápania literatúry pre deti a mládež ako fenoménu spoločenského (SLIACKY, 2001). Svet v (českej a) slovenskej literatúre v zmysle niečoho vzdialeného, exotického a zdanlivo iného spracovala Jarunková v troch dielach Pár krokov po Brazílii (1972), Stretnutie s nezvestným (1978) a Obrázky z ostrova (1979). Cestopis Pár krokov po Brazílii vznikol po tom, ako autorka v roku 1969 absolvovala cestu do Brazílie. O Jarunkovej je známe (PETRÍK, 2002), že do cudzích krajín necestovala preto, aby o nich písala; naopak aby si od písania oddýchla. A keď už cudzina, tak na vlastnú päsť nijaké organizované zájazdy, rada podnikala výpravy samostatne po nekonvenčných trasách a na vlastné nebezpečenstvo. Táto vášeň (cesty do Južnej Ameriky, Ázie, severnej Afriky) mala zrejme spojitosť aj s jej novinárskym povolaním, a hoci nikdy necestovala s vedomím povinnosti niečo napísať, vzniklo aj niekoľko časopiseckých reportáží. Napriek tomu, že autorka vždy zdôrazňovala subjektívny faktor, neuberalo to na poznávacej hodnote jej kníh: [ ] Lebo duša vidí inak. Dynamicky a iste nepresne, nijaký obrázok však jej videnie nezachytí. Len slová, tiež dynamické a tiež nepresné, sa o to môžu pokúsiť. (JARUNKOVÁ, 1972: 92). Cestopisný román (PETRÍK, 2002) Stretnutie s nezvestným (Jarunkovej monografista Július Noge hovorí o cestopisnej novele) vznikol po jej ceste do Nepálu. Obrázky z ostrova s podtitulom Kubánsky zápisník adresovala už detskému čitateľovi. Relácie sveta a domova sa Klára Jarunková dotkla v rozhovore s Ondrejom Sliackym v časopise Bibiana, keď sa k otázke súvisiacej s minulým režimom a možnou emigráciou ako východiskom vyjadrila takto: Ja osobne som na možnosť emigrovať nikdy ani len nepomyslela. Nebolo to pre zápecníctvo, veď cestovala som dosť, trocha som sa vo svete zorientovala; jasne som si uvedomila, že nikde inde ako doma žiť nemôžem. Ako by som inak mohla napísať Tuláka (ktorého ste spomenuli) alebo hociktorú, ba vlastne každú zo svojich kníh. Sirény síce sladko spievali: ostaneš, budeš sa mať lepšie, ibaže kde a ako by som sa mohla mať lepšie bez domova? (SLIACKY, 2001: 14). Motív domova a sveta, diaľok a ciest (rozumej túlania sa ) v Jarunkovej cestopisoch môžeme istým spôsobom spájať aj s novelou Tulák, ktorá vychádza vo vydavateľstve Mladé letá v roku 1973 a Jarunková ňou potvrdzuje, že tému dospievania ešte nevyčerpala v románoch Jediná (1963) a Brat mlčanlivého vlka (1967). 7

8 Cesta ako synonymum putovania, hľadania seba samého alebo úteku nie je nezvyčajným motivickým prvkom ani v literatúre pre dospelých a ani v detskej literatúre nepredstavuje tematické nóvum. Hlavná postava a zároveň rozprávač Jarunkovej novely trinásťročný dedinský chlapec Paľo je na výchove u starej mamy v malom priemyselnom meste Karambule, odkial uteká späť k rodičom do Kráľovej Porúbky. Sujetovú os novely tvoria štyri dni jeho úteku po návrat. Nepodarilo sa mi vykĺznuť. Stará mama ma dobehla pri záhradnom plote. Švihla notami ponad egreš tak šikovne, že som nestačil uhnúť, a takého ocapeného ma chytila za rukáv. Odporovať nemalo zmyslu. Nemôžem sa predsa biť so starou mamou. (JARUNKOVÁ, 1979: 10). Úvod novely a postavy môžu pripomenúť román Dobrodružstvá Toma Sawyera Marka Twaina. 1 Podišla k otvoreným dverám, zastala si v nich a skúmavým pohľadom prebehla riadky popínavých rajčín a záplavu buriny hlavné články záhrady. Toma nikde. [ ] Za chrbtom jej čosi zašuchotalo. Stihla sa obrátiť práve včas, aby zdrapla malého chlapca za okraj kabáta a prekazila mu útek. Tak, a mám ťa! To som si mohla myslieť! (TWAIN, 2006: 9). Napokon, Klára Jarunková hovorí o jej literárnych inšpiráciách nasledovne (rok pred vydaním Tuláka): Vždy na mňa hlboko pôsobili aktívni mladí hrdinovia, živé, vitálne deti, často ubíjané a nikdy neubité, trvácne symboly nezničiteľnej, večne obnovovanej mladosti sveta. Ondrejovov Jerguš Lapin, Rázusov Maroško, Twainov Tom i Huckleberry, Nosovovi malí špekulanti i Poláčkových päť chlapcov. [ ] Ja sama som však zažila silný pocit príbuznosti alebo spoločnej reči pri stretnutí s knihou Astrid Lindgrenovej Razmus na vandrovke a pri Salingerovom románe Kto chytá v žite. (POLIAK, 1978: 208). Isté motivické afinity by sa dali sledovať aj s posledne menovanými dielami, podstatné však je, že Jarunková si našla svoj vlastný, originálny spôsob písania a jej literárne svety detstva a dospievania boli vždy spojené so slovenskou realitou. Podobnosti súvisia preto skôr s psychologickou stránkou hľadania a budovania si vlastnej identity, ktorá prináleží detstvu a dospievaniu rovnako v každej krajine. Paľovi sa nepáči pretvárka v akej sa žije v Karambule, ale bezprostredným impulzom na útek sa stáva krivda, ktorej sa dopustí stará mama na susedovi Krížikovi kvôli nemu. 1 Tom, ktorého vychováva starostlivá teta Polly či Tomov poslušnejší nevlastný brat Sid, ktorý môže pripomínať Paľovho bratranca Igorka. 8

9 Trápilo ma, že v Karambule robí človek veci, ktoré nechce, a potom sa stále cíti vinovatý. U nás v Porúbke by mi ani na um neprišlo takto sa pretvarovať. [ ] Nechcem mať život ako pes. Preto niekedy robím, čo chcú. (JARUNKOVÁ, 1979: 19). Ďalšou príčinou Paľovej cesty je aj hlásenie, ktoré si vypočuje v rozhlase o dvoch stratených dievčatách a jeho rozhodnutie ich nájsť. Tu sa prelínajú dva motívy úteku (cesty) navonok konvenčný útek z prostredia (zo sveta ), ktoré je svojimi hodnotami hlavnej postave cudzie, ( [ ] v Karambule je mnoho vecí obrátených naopak. 2 (JARUNKOVÁ, 1979: 21)) domov, ktorý sa v Paľových predstavách vynára vždy ako idylický a zároveň vnútorné Paľovo hľadanie a nachádzanie seba samého a motív cesty stratených dievčat, ktoré Paľo nájde: Ony sa vlastne vybrali do Austrálie. [ ] Iba toľko som vyrozumel, že v tej ich Austrálii má byť nejaké jazero, ktoré nemá brehov ani vody a je také krásne, že v ňom bývajú všetky vtáčiky sveta. (JARUNKOVÁ, 1979: 38). Paľo sa na svojej ceste stretáva s viacerými ľuďmi a tieto stretnutia mu pomáhajú pri hľadaní vlastnej identity. Po stretnutí s tromi neznámymi dedinskými chlapcami milordami (možno narážka na dobrodružné romány?) si uvedomuje svoju vlastnú neúprimnosť a dospeje k rozhodnutiu zmeniť svoje správanie: Neušiel som ja pred Karambulou, ako sám sebe aj iným bulíkam. Ušiel som pred tým podliakom, na ktorého som sa tam premenil z vlastnej vôle a zbabelosti. Lebo som si myslel, že sa ho zbavím útekom. (JARUNKOVÁ, 1979: 73). Útek mu pomohol objavovať mnohé v sebe i okolo seba ( Niečo sa predsa len muselo zmeniť. A to niečo som ja osobne. Už nie som ten ustrašený trpiteľ, ani urazený hrdina, ani veľký pomstiteľ ako na začiatku cesty. Som celkom iný. (JARUNKOVÁ, 1979: 93) a ak Július Noge (1979) pri predošlom úryvku vyčítal Jarunkovej formuláciu neprimeranú hrdinovmu veku, v ďalšom priebehu novely ho autorka vyvažuje nekompromisným detským hodnotením. Paľo sa rozhodne vrátiť späť, hoci vie, že Karambula bude taká istá a ani Porúbka sa za tie dva dni a dve noci nezmenila. [ ] Aj ja som taký cestovateľ, taký objaviteľ ako ten Kolumbus, ktorý šiel zo Španielska do Zadnej Indie nakúpiť korenia a cestou objavil Ameriku. (JARUNKOVÁ, 1979: 93). Zmenil sa však on, našiel si kamarátov a pri rozhovore so strýkom Ferdinandom sa dozvedel o existencii najmladšieho syna starej mamy, ktorý pred rokmi tiež odišiel z domu do Dánska a už sa nevrátil. Táto podoba úteku do sveta má už u Jarunkovej tragickejšiu dimenziu. 2 V novele sa táto veta vyskytne na viacerých miestach. 9

10 Výsledkom Paľovho úteku nebolo len spoznanie seba samého, ale cez príbeh o svojom strýkovi aj priblíženie sa k pochopeniu starej mamy, ktorá zosobňuje svet dospelých. Autorka nechala prejsť postavu procesom sebapoznania a hoci sa Paľo dotkol hranice dospelého sveta, mnohé mu zostalo ešte nepochopené. Práve týmto Jarunkovej gestom sa stáva postava Paľa životnou. Stratil som reč. Onemel som ako ryba. Už som si myslel, že starému otcovi rozumiem, a zrazu vidím, že nerozumiem ničomu. [ ] Ľutoval som starého otca, ale tú cestu, plnú objavov, som ľutovať nemohol, čo ako som chcel. [ ] Cestou som rozmýšľal o tom, koľko je na svete dobrých ľudí. A ja som pred štyrmi dňami nemal o nich ani poňatia. (JARUNKOVÁ, 1979: 127). Pojem svet teda môže v súvislosti s Jarunkovej tvorbou naberať viacero dimenzií od prekladov jej diela do 36 cudzích jazykov cez stvárnenie sveta v troch cestopisných knihách až po úroveň, ktorú znamená svet v jej tvorbe pre deti a mládež. Pre väčšinu autorkiných hlavných postáv je cudzím svetom všetko, čo znamená nielen fyzické prekročenie hraníc ich životného mikropriestoru v čase, keď opúšťajú svet detstva a dostávajú sa do priamej konfrontácie so svetom dospelých s inými hodnotami a pravidlami správania sa, v čase ich dospievania a dozrievania. Spočiatku je to svet oveľa vzdialenejší a nepochopiteľnejší ako tie, ktoré opísala Jarunková vo svojich cestopisoch, na jeho pozadí sa však odohráva hľadanie vlastného ja s úsilím zaradiť sa do sveta dospelých a nájsť si v ňom zmysluplné a primerané miesto. 10

11 POUŽITÁ LITERATÚRA BALÁŽ, Anton Vynášať zhlboka, podávať zľahka. In: Bibiana, 2002, č. 3, s BALOGHOVÁ, Magda Klára Jarunková a Mladé letá. In: Bibiana, 2002, č. 3, s JARUNKOVÁ, Klára Pár krokov po Brazílii. Bratislava: Smena, s. JARUNKOVÁ, Klára Tulák. Bratislava: Mladé letá, s. KOPÁL, Ján Hodnotový a poetologický prínos do modernej prózy pre mládež. Nad dielom Kláry Jarunkovej. In: Literika, 1999, č. 4, s NOGE, Július Próza Kláry Jarunkovej. Bratislava: Slovenský spisovateľ, s. ONDRÁŠ, Milan Útek ako proces sebapoznávania. In: Bibiana, 1999, č. 1 2, s PETRÍK, Vladimír Domov a svet. In: Bibiana, 2002, č. 3, s POLIAK, Ján Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava: Mladé letá, s. SLIACKY, Ondrej Jediná a jedinečná. In: Bibiana, 2001, č. 4, s SLIACKY, Ondrej Ostrovy ľudskosti. In: Bibiana, 2002, č. 3, s TWAIN, Mark Dobrodružstvá Toma Sawyera a Huckleberryho Finna. Bratislava: Petit Press, s. ISBN

12 SUMMARY The conference paper The roads of Klára Jarunková engages in potential connection between writings of Slovak female author Klára Jarunková and the world (in the intentions of theme conference The world in Czech and Slovak literature Czech and Slovak literature in the world ) from successes her books in foreign countries through her books of travel, but pays close attention to the book Tulák, which similarly like other books of Klára Jarunková belong to the best collection of literature for children not only in Slovakia. 12

13 Kateřina Homolová, ÚBK FPF SU v Opavě Svět, který se vejde do bedny Čím jsme starší, tím menší je město, ve kterém žijeme. Domy jsou nižší a oprýskanější, chodníky blátivější, ulice kratší a světla matnější. Jen děti stále doufají, že se za příštím rohem objeví něco docela nového. Proto se jim to také stává. Svět velkých ve světě malých Rozměr světa se mění společně s námi. Když jsme malí, svět je obrovský, neznámý,a přesto jej reálně tvoří jen něco málo předmětů a událostí. Jako dospělí lidé rádi přijímáme myšlenku o zmenšování světa, jelikož již víme, že jsou miliardy osob, věcí a jevů, které nás pod jménem svět obklopují. Veškeré rozpínající se univerzum lze však vždy sebezáchovně zredukovat na esenci krajů, kde se nikdo nebojí, protože je v nich trvalý, hluboký mír a štěstí, na malou bedýnku pokladů z dětství. Svět človíčků a milenců z bedny Ludvíka Aškenazyho V padesátých letech opouští i Ludvík Aškenazy ( ) velká společenská témata a přiklání se ke každodennosti, píše své cykly etud dětských a nedětských. Realita je zpravidla viděna dětským ozvláštňujícím pohledem, protože harmonie je přítomna především v dětské hře, pravda se zrcadlí v dětské naivní otázce. Proto drobné studie etudy lidských vztahů. Děti dovedou být přesnými pozorovateli života dospělých, touží po odhalení tajemství, usilují o ojedinělé a výlučné předměty, dovedou vysledovat a vycítit smutek druhého a bezděčně mu podat pomocnou ruku. Příběh sám je výrazem utlumené lidské touhy po zázraku uprostřed každodenní všednosti, po dálkách a dobrodružství. Svěží dětské vnímání dává Aškenazymu příležitost poeticky aktualizovat drobné všední jevy velkoměstského života, odkrýt jejich utajenou zázračnost a poetičnost. Milenci z bedny (1959) nejsou zařazeni do Aškenazyho tvorby pro děti, jedná se o povídku pro dospělé. Přesto je zvolený postup vypravování blízký oběma skupinám čtenářů. Využit je v plné míře brilantní pozorovací smysl autora, kterému odpovídá i zvolený kompoziční princip prostá chronologie. Dětský (mladý) čtenář je zaujat smyslem pro specificky dětské nazírání na svět, dospělý čtenář se setkává ve velmi přístupné rovině s Aškenazym básníkem dětské duše a obyčejného všedního života. 13

14 Malý prostor pro velký svět V zapomenuté bedně na dvorku pražského předměstského činžáku (odkud se ta bedna vzala, to nikdo neví) se nejdříve scházejí milenci Slávka a malíř v černém svetru. Ten ji vymaluje jako pokoj. V něm si pak začnou hrát chlapeček a holčička na maminku a tatínka, mají svatbu na radnici, hostinu v Grandhotelu, kam je zaveze hodný taxikář, s cirkusovým břichomluvcem se prostřednictvím fantazie dostanou do cizokrajně znějících exotických zemí a měst. Ještě chvilku se potom toulají po večerně rozsvícené Praze se zázračnými zářícími výklady, a když přijdou pozdě domů, dostanou velký výprask. Druhý den ale ve hře pokračují, protože také život je věčným opakováním. Jsou teď už tatínek a maminka se všemi starostmi, povinnostmi a typickými domácími činnostmi maminkovskými (vaření, uklízení, péče o tatínka) a také tatínkovskými (opravování věcí, čtení novin, poslouchání rádia, poučování maminky). V lyrické zkratce je zde zachycen úděl muže veslujícího rodinnou loďku a ženy, která ho následuje. V závěru obě děti v bedně usínají, stejně jako v ní přespal malíř, protože děti a umělci jsou si blízcí svou schopností neotřele vnímat všední jevy, zbavovat je slupky okoralosti, toužit po zázraku a dálkách, což je činí šťastnými. Povídka je rozčleněna do dvaceti kapitol, z nichž většina je věnována dni, kdy mají chlapeček a holčička svatbu, podnikají svatební cestu a pozdě večer se vracejí domů. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na drobné a pro dospělého člověka nepatrné dílčí události nebo jevy obyčejného dne v pavlačovém domě (zelený papoušek, kterému snad brzy vypadne pírko, hádka nájemníků, dekret pro novomanžele a jiné). Rámec tvoří v povídce nikoli událost, ale předmět bedna, prostor pro svět. Jejím přivezením a postavením na dvorek činžáku se stane součástí osudů obyvatel domu, ovšem teprve vymalováním bedny její proměnou v pokoj začíná dvoudenní příběh tatínka a maminky dětí pětiletých, přesto nesmírně dospělých. A celé vyprávění končí opět bednou, jejím útulným dnem a čtvercem nebe nad hlavou, pod kterým se oběma dětem krásně spí. V povídce zaznívají mnohá životní moudra že iluze může být někdy pomocníkem, že je lepší konat než řečnit a jiné dospělosti. Aškenazy rozehrává dětskou hru na dospělé, poprvé jsou zde s lehkou ironií parodovány některé rysy ve vztazích mezi dospělými a předjímá i mnohé životní toužení, radost i stesk (nenaplněná svatba paní správcové, která s dětmi jede na svatební cestu několikrát výtahem, i když se jinak jeví jako protivná ženská). Milenci z bedny jsou vyprávěním spředeným z her a snů jak dospělých, tak dětí. Rozdílnost tkví v tom, že děti řeknou nahlas, co si myslí, dělají, co chtějí. 14

15 A pokud si nedokáží vysvětlit nějakou situaci velkého světa, řeknou: Do toho nám nic není. Dyk jsme děti. Aškenazy staví vedle sebe motivy a postřehy, které vzbuzují v čtenáři dojem kontrastu, ačkoli hlavním principem povídky je nenásilnost, harmonie všedního dne. Jsou to běžné až triviální záležitosti mezilidských vztahů, které však vnímáme (snad i o to silněji), že jsou nahlíženy prizmatem dětského světa, do kterého primárně nepatří. Celkově je však povídka naprosto vyvážená a konečný moment můžeme nazvat neočekávaným překvapením. Místně se pohybuje na pražském předměstí, proto volí i jazykové prostředky odpovídající právě tomuto prostoru. Malý tatínek a malá maminka spolu mluví řečí odposlouchanou od dospělých, stejně tak předměty jejich rozhovorů jsou přesnou imitací života dospělých. Baví se o tom, že maminka musí vařit, prát a uklízet, že se tatínek musí dívat na televizi, že je potřeba opravit rádio, že se musí hádat, i když je hezky atp. Jazyka využívá Ludvík Aškenazy také jako charakterizačního prostředku u postav vedlejších, epizodických. Skrze mluvu poznáváme obyvatele domu, malíře i cirkusového břichomluvce, dokážeme je podle jazyka zařadit. Svět jednoduše uchopený svět správně pochopený Ludvík Aškenazy našel svůj nejen literární svět v dětské bezelstnosti, v prostých odpovědích na složité otázky. Své dětské postavy v textu modeluje jako malé dospělé také zde je základním principem harmonie a vyvolání zdánlivého kontrastu. Povahové vlastnosti dětí jsou zasunuty za imitaci chování dospělých. Nápodoba se setkává s větším či menším úspěchem nechybí slzičky zklamání ani radost z pocitu rodinného života. Zajímavé je sledovat psychologické i sociologické zvláštnosti přejímání životních zvyků a návyků dospělých do jednání dětí. Teprve zde si totiž uvědomujeme nejen rutinní stejnost každého dalšího dne, ale také třeba hrubost ve vztazích, pohodlnost a pevné rozdělení rolí mužských a rolí ženských. Jednoduše řečeno Slávka patří domů, malíř do světa a děti jsou malými človíčky ještě nezařazenými. A snad právě proto si chtějí hrát na maminku a tatínka se vším, co k tomu patří, co viděly u svých rodičů. Sociokulturní paradigmata se s časem proměňují. Povědomí o svém světě jde s člověkem napříč těmito změnami. Jedině když si uvědomíme to podstatné z něj, když budeme umět uzavřít svůj svět do bedny, získáme plně svobodný pocit o jeho velikosti a otevřenosti. 15

16 PRAMENY A LITERATURA AŠKENAZY Ludvík 1959 Milenci z bedny. (Praha: Československý spisovatel) 1963 Etudy dětské a nedětské. (Praha: Československý spisovatel) CHALOUPKA Otakar, VORÁČEK Jaroslav 1979 Kontury české literatury pro děti a mládež. (Praha: Albatros) STEJSKAL Václav 1962 Moderní česká literatura pro děti. (Praha: Státní nakladatelství dětské knihy) URBANOVÁ Svatava 1992 Ludvík Aškenazy. 1.díl. (Ostrava : ITEM) 16

17 SUMMARY The world get in the wooden case In the paper there is shown a special world known only by children, artists, lovers and writers. The novel Lovers from the wooden case by Ludvík Aškenazy is the text in which we are witnesses of something special, of growing up and getting older and also of being still young and full of great ideas. In the heart of the novel there are young adult lovers living their first love and small children pretending their first love and matrimony as adults do. The authoress of the paper wants to show what the bittersweet urban peripherial life looks like in Aškenazy s sensitive writing conception. At the end of the paper we are pointing out the masterlike literary description of social principles, their rules and learning of them. 17

18 Henrich Jakubík, Katedra slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB Banská Bystrica Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Ak historické pramene charakterizujú takmer storočie vývinu slovenskej spoločnosti od sklonku 18. do druhej polovice 19. storočia ako obdobie národného obrodenia, je tým povedané mnohé nielen o postavení národného spoločenstva, ale aj o charaktere, cieľoch a limitoch jeho literárnej produkcie. V takýchto dobách si literatúru podrobujú iné, vyššie záujmy, než je jej estetická hodnota stáva sa jedným (a často jediným) z dôkazov existencie národa. Najmä s odstupom času je však čoraz zjavnejšie, že slovenská literatúra bola v priebehu takmer celého 19. storočia národnoobrannou ideológiou viac obmedzovaná než oslobodzovaná, že bola príliš ponorená do vlastných problémov (prípadne svoju pozornosť obmedzovala len na slovanský svet), príliš uzavretá do svojho sveta, aby začala vnímať aj iné svety okolo seba i v sebe. Až s nástupom realizmu a predovšetkým jeho druhej vlny akoby začala dobiehať zameškané, prekonávať fyzickú i duchovnú izoláciu a aspoň čiastočne reagovať na aktuálne myšlienkové a kultúrne trendy Európy. Je zaujímavé sledovať do akej miery sa reálne vzťahy slovenskej väčšinovej society (ktorej boli v Uhorsku upierané práva národa) k iným národnostným, etnickým, náboženským minoritným skupinám obyvateľstva prenášali do fiktívneho sveta literatúry. Nielen v slovenskom prostredí ale v celom stredoeurópskom priestore patrí k najčastejšie pertraktovaným vzťah domáceho obyvateľstva a Židov. Nemožno ho vnímať len vo vyhranených literárno-umeleckých súvislostiach, pretože sa premietal prakticky do všetkých sfér verejného života sociálnej, hospodárskej, náboženskej, nacionálnej. Typ moderného emancipovaného Žida vrastajúceho do západoeurópskej civilizácie bol u nás prakticky neznámy. Na Slovensku dominovalo ortodoxné židovstvo striktne dodržiavajúce náboženské zákony i prísne stravovacie a hygienické predpisy, teda osobitosti, ktoré ho v bežnom živote výrazne odlišovali od domáceho obyvateľstva a boli jednou z príčin nedôvery. V chudobnej a zaostalej východnej Európe mal Žid najčastejšie podobu drobného vidieckeho obchodníka, krčmára, úžerníka alebo všetkých troch dovedna. V dôsledku demografických zmien sa v druhej polovici 19. storočia výrazne zvýšil počet židovského obyvateľstva na území Slovenska. Navyše, v tomto období kulminoval 18

19 na slovenskom vidieku proces významných zmien vo vlastníckych pomeroch bývalé šľachtické sídla a spustnuté zemianske kúrie dostávali nových majiteľov alebo nájomcov; často nimi boli práve Židia. Vedomý či podvedomý antisemitizmus sociálno-hospodárskeho charakteru bol sprievodným znakom doby a Žid prirodzeným nepriateľom národa a príčinou jeho biedy. Opäť nejde o jav výlučne slovenský, čo nie je ospravedlnenie ani obvinenie, iba konštatovanie. Na rozdiel. od českej literatúry niet dôkazov o literárnych aktivitách Židov na území Slovenska v 19. storočí a z tohto obdobia nie je známy ani žiadny slovensky píšuci židovský spisovateľ. Vďaka úspešnej maďarizácii znamená slovné spojenie slovenské židovstvo skôr geografickú ako národnú identifikáciu. Židia teda žili uprostred slovenského národa, ale nežili s ním. S vypáleným znamením večných cudzincov si všade vytvárali svoj vlastný uzavretý svet a hoci múry get oficiálne padli už s vekom osvietenstva, neviditeľné múry vnútorného geta predsudkov na oboch stranách naďalej zostali. Toto všetko, samozrejme, muselo nájsť odozvu v literárnej tvorbe tak často suplujúcej absenciu spoločenského a politického života na Slovensku. Aj preto bude zaujímavé sledovať na zvolenej vzorke krátkych próz niekoľkých slovenských realistov ako literatúra reflektuje na túto mimoliterárnu skutočnosť; ako v jej fiktívnom svete vznikajú prieniky dvoch paralelných a zdanlivo izolovaných svetov; styčné body, v ktorých sa stretávajú, zbližujú, komunikujú a výnimočne aj splývajú v jediný svet. V literárnohistorickom oblúku od nástupu klasicizmu po rozklad romantických princípov sa v slovenskej literatúre postupne sformoval a ustálil výrazne schematizovaný obraz židovstva. Židia boli teda zobrazovaní v typických povolaniach a prakticky výlučne v negatívnom svetle ako napomáhatelia a vykonávatelia zla alebo ako jeho hlavní iniciátori, a to najčastejšie na ploche vedľajšej alebo epizódnej zápornej postavy. Táto typológia postáv viedla tvorcov často k tomu, že sa uspokojili so stručnou až povrchnou charakteristikou vonkajšieho i vnútorného sveta Židov: rodinné prostredie býva vykreslené zriedkavo a ak, potom je v ňom všetko skazené a hriešne klebetná manželka, vulgárne krásna dcéra a syn, ktorý je rafinovanejšou a bezcharakternejšou kópiou otca. Neporiadok, zápach a špina židovského obydlia majú asociovať všeobecne tradovanú nečestnosť židovského konania a špinavosť ich podnikania. Vnútorný svet Židov je redukovaný na tradičné rituály a modlenie sa k zlatému teľaťu mamony, jednorozmerným postavám chýba psychologický rozmer a hlbšia motivácia ich konania. S vnútorným monológom ako formou zachytenia myšlienkového sveta židovskej postavy začal pracovať až Martin Kukučín a generačne mladšie prozaičky Ľudmila Podjavorinská a predovšetkým Božena Slančíková 19

20 Timrava. S realistickým programom všestranne vyššej umeleckej náročnosti a prehodnocovaním literárnych priorít súvisí aj snaha prekonať alebo aspoň narušiť množstvo stereotypov, ktoré do obrazu Žida vniesli predchádzajúce literárne epochy. Nová generácia autorov sa snaží túto tému spracovať s väčšou dávkou objektivity a invencie a kombinuje ju aj s inými spoločensky aktuálnymi problémami (vysťahovalectvo), prípadne s témami subtílnejšieho charakteru. Napriek tomu niektoré literárne schémy a klišé využívané v súvislosti so židovstvom už v minulosti prebrali aj nastupujúci prozaici druhej vlny realizmu. Jednou s najfrekventovanejších je téma úžery, tradičné spájaná so Židmi. Obvykle býva zobrazovaná v podobe antagonistického vzťahu židovský jednotlivec (krčmár a úžerník v jednej osobe) verzus nežidovské spoločenstvo (slovenský ľud) a lokalizovaná do typického dedinského prostredia. Problematika načrtnutá svojho času už Záborským či Vajanským nadobúda v dôsledku uvedených ekonomických zmien úplne nové dimenzie. Reflektujúc na túto súdobú realitu, zachovala si typológia úžerníckych postáv v slovenskej literatúre až do predvojnového obdobia takmer výlučne semitské črty. Ťaživý problém úžerníctva nemohol nechať ľahostajným ani sociálne najcitlivejšieho autora svojej generácie Jozefa Gregora Tajovského. Životná skúsenosť mu umožnila dobre spoznať drobných ľudkov, bojujúcich celý život s bremenom dlhov. A hoci odmietal spájať ich nešťastie a priori so Židmi, sú uňho ešte zrejmé stopy vajanskovského zjednodušovania a zovšeobecňovania. Poviedka Úžerník ponúka priamočiary, drsný a dojímavý príbeh tragédie počestnej, ale chudobnej rodiny, ktorá sa stáva obeťou poisťovacieho podvodu bezcharakterného Žida Singera. Prirovnanie židovských výčinov k prírodným pohromám má v príbehu aj podobu skutočného požiaru. Singer je kreatúra plná pretvárky a falše; pod maskou nezištnej susedskej výpomoci, v kolotoči fígľov so zmenkami urobí z dôverčivých Čvrlíkovcov svojich večných dlžníkov otrokov. Pripraví ich o majetok a tým nepriamo otca rodiny aj o život. Aj ľudské poníženie má však svoje hranice: keď chce Singerov syn Dávid pripraviť o počestnosť mladučkú Žofku, jej matka naňho bez váhania vytiahne vidly. Autor sa, preňho príznačnou formou rozprávania o rozprávaní, stavia do polohy nestranného poslucháča príbehu. Záverečný dialóg starého otca a drotára (rozprávača príbehu) je však aj vnútornou dilemou Tajovského: dať prednosť ospravedlňovaniu alebo výčitke? U nás je národ ešte ako dieťa nevie a či nechce si rady... Ľud hromží na židov a predsa otrocky sa ich pridŕža... A svedomie? A deti? Na to sa nepomyslí? Pomyslieť sa len pomyslí, ale žije sa ako predtým. (Tajovský, 1965, s. 165). 20

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Žert (1967) Milan Kundera Úroveň

Žert (1967) Milan Kundera Úroveň Žert (1967) Milan Kundera Úroveň Bookscan/ Quickscan Úvodní poznámky: Žert je jeden z nejvýznamnějších českých společenských románů konce 60. let. Jedná se o první Kunderův román, který napsal v roce 1965,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni

číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni DĚTI NA NÁVŠTĚVĚ U HOSPODINA Řada lidí se domnívá, že víra v Boha patří až dospělým. Obecně rozšířený názor, který říká: Nechme děti, až

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Výpočty fyzikálních úkolů kores. sem. MFF UK pro ZŠ

Výpočty fyzikálních úkolů kores. sem. MFF UK pro ZŠ Úloha IV.C... Zákon zachování zimy 9 bodů; průměr 2,95; řešilo 39 studentů 1. Jednoho chladného pondělí sněžilo natolik, že to Tomovi zasypalo dům. Vytáhl tedy ze sklepa lopatu na sníh a pustil se do práce.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Imagologie versus ideologie

Imagologie versus ideologie Imagologové Motto 1: Imagologie! Kdo vymyslil ten znamenitý neologismus dříve? Já, nebo Paul? Na tom koneckonců nezáleží. Důležité je, že to slovo nám konečně umožní spojit pod jednou střechou to, co má

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Objev sám sebe Podrobný program konference

Objev sám sebe Podrobný program konference Objev sám sebe Podrobný program konference Osobnostní testování Předregistrovaných 20 účastníků konference budou mít naprosto jedinečnou příležitost vyzkoušet osobnostní testování prostřednictvím široké

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte.

Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte. SpeedyGo Aplikacia na zrychlenie S 60 Odeslal janiss - 05.11.2009 10:58 Část textu je kolemjdoucím skryta - pro shlédnutí celého textu se prosím přihlašte nabo zaregistrujte. Takze tuto aplkaciu som dnes

Více

prosinec - leden 2013 Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

prosinec - leden 2013 Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Ročník,

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

Stanislav Brouček: O krajanech a mateřštině: pokus o náhled z různých stran a zkušeností

Stanislav Brouček: O krajanech a mateřštině: pokus o náhled z různých stran a zkušeností Stanislav Brouček: O krajanech a mateřštině: pokus o náhled z různých stran a zkušeností Záměrně jsem volil v titulu tohoto příspěvku termín mateřština a nikoli čeština, a to nejen proto, abych zdůrazňoval

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

toč INFORMAČNÍ OBČASNÍK KOLO Rimfree Interiér kamionu KOLO č. 24 červen 2015 TOUR 2015 SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ KOLO RIMFREE TOUR

toč INFORMAČNÍ OBČASNÍK KOLO Rimfree Interiér kamionu KOLO č. 24 červen 2015 TOUR 2015 SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ KOLO RIMFREE TOUR toč INFORMAČNÍ OBČASNÍK č. 24 červen 2015 nejen pro Autorizované partnery KOLO SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ KOLO RIMFREE TOUR Vážení obchodní partneři, od 10.5. do 24. 5. 2015 byl na cestě po Slovensku, Čechách a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Jestřábí Ararat Velbloudi Jestřábí expedice 18. 20. 3. 2011 Reportáž z akce najdete na www.pathfinder.cz Jarní nádech 20. 22. 4. 2011 2 PAMÄTAJ A NEZABÚDAJ

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jaroslava Kočová KNIHY Š, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. Komplexně pojaté monografické dílo na téma Zájmové vzdělávání

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Milan * 1. 4. 1929, Brno Prozaik, esejista a dramatik Maturoval na brněnském gymnáziu roku 1948. Po dvou semestrech na FF UK (literární věda a estetika) přešel na FAMU, kde studoval

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více