SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)"

Transkript

1 SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE Jakub Chrobák (ed.) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 2010

2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VENKU I UVNITŘ... 5 Zuzana Bariaková, Cesty Kláry Jarunkovej... 6 Kateřina Homolová, 13Svět, který se vejde do bedny Henrich Jakubík, Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Jiří Urbanec, Svět Milana Kundery Zdeněk Valenta, Česká a slovenská literatura u Lužických Srbů POHLEDY ZPĚT I JINAM Agnieszka Janiec Nyitrai, Svět v pěti obrazech. Kratší pozastavení nad cestopisy Karla Čapka Viktória Kissová, Fenomenologický aspekt prózy Dominika Tatarky filozofický vplyv Jana Patočky Věra Pospíšilová, Svět poznání a poznání světa v české humanistické literatuře Jana Skálová, Svět v českých čítankách pro SŠ Katarína Vilčeková, Cestopisná a memoárová tvorba Jána Simonidesa Libor Martinek, Svět v paměti a v tvorbě Henryka Jasiczka JMENNÝ REJSTŘÍK

3 ÚVODNÍ SLOVO Sborník, který se právě chystáte otevřít, tvoří příspěvky, které zazněly na konferenci Svět v české a slovenské literatuře česká a slovenská literatura ve světě pořádané Ústavem bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě a Katedrou slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB v Banskej Bystrici. Téma světa je velice široké a tomu odpovídá i povaha sborníku je složen z příspěvků z nejrůznější tematikou a v práci jednotlivých autorů se projevují nejrůznější metodologická východiska. Ambicí sborníku je otevřít otázku po tom, jak se taková kategorie jako svět projevuje v literární komunikaci. Zdá se, že základní polohy jsou dvě. První je záležitostí tematickou jak se to všecko kolem nás projektuje v literárním díle, jak do něj vstupuje a jak jej literání dílo popisuje. Tento tematický plán má množství faset. Jednou z nich může být vazba na nejrůznější podoby cestopisné literatury cestopis jako žánr se vyvinul především z lidské potřeby zpravovat ostatní lidi o tom, jaké věci člověk poznával na svých cestách po světě. To je nejpodstatnější především v příspěvcích, které se zabývají starší českou literaturou. Druhou možností je vnímat svět jako soubor věcí a jevů, které podmiňují a ovlivňují konkrétního člověka tady a teď; takové příspěvky se ptají po tom, z čeho všeho se skládá náš vnitřní svět a čím je ovlivňována skladba věcí, které do svého světa zahrnujeme. Sem patří příspěvky, které mapují konkrétní díla, stejně jako ty, které řeší otázku, jak může být svět představován, proto sem patří i příspěvky didakticky orientované. Další výraznou oblastí, kterou se příspěvky tohoto sborníku zabývají, je vztah literatury a jejich tvůrců ke geopolitické atmosféře té které doby, což je specifikum nejen české i slovenské literatury, ale vůbec všech literatur vznikajích geograficky v neklidných prostorech středu. Tak se ve sborníku setkáváme příspěvkem ohledávajícím duchovní prostor evangelických exulantů 17. století, stejně jako s příspěvkem, který se pokouší ukázat, kam vlastně patří česká emigrantská literatura 20. Století a jak ji vlastně my můžeme vnímat. Poslední skupinu představují příspěvky, které pojem svět omezily na to jiné, vzdálené, nesourodé. Na jedné straně tak získáváme pozitivisticky laděný přehled o tom, jak česká a slovenská literatura rezonuje v malých subnárodních celcích, na straně druhé zde čtenář najde zamyšlení nad tím, jak univerzální kulturní entita (v našem případě židovská) spoluvytváří národní literaturu. I když se může zdát, že sborník je jakousi tříští k sobě přilepených příspěvků, domnívám se, že právě pro mnohost způsobů, jakými široké pole pojmu svět pojímá, může být i inspirativní 3

4 ukazuje totiž, že žádná metoda, žádný jednotící princip, si nikdy nemůže být před literaturou jistý, a toto vědomí je, myslím, pro literární vědu velice životodárné. I proto, abych tuto mnohost zachoval, nesjednocoval jsem ani poznámkový aparát sborník tak také přináší různorodost i v tomto ohledu. Každý badatel, každá škola, každá generace vytváří si svůj vlastní způsob i v tomto punktu a je podle mého dobré jej zachovávat. I když se v tomto sborníku zřejmě nevyřešila žádná závažná metodologická, teoretická či literárněhostorická otázka, přesto si myslím, že i takové sborníky mají svůj smysl znova nás totiž vracejí na počátek, do chvíle, kdy nasloucháme tomu druhému. Ostatně i proto tu nenajdete vědecké tituly jednotlivých autorů, ani jejich životopisy, to by popíralo onu původní lidskou situaci. Co na tom, že spojnice mezi tím, kdo vypráví a tím, kdo poslouchá, je téměř neviditelná; co na tom, že téma svět je příliš široké jednotlivé příspěvky tu rozehrávají své malé dobrodružné výpravy po světě, a to není málo. Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. 4

5 VENKU I UVNITŘ 5

6 Zuzana Bariaková, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Cesty Kláry Jarunkovej Ak sa chceme zamyslieť nad miestom slovenskej umeleckej literatúry vo svete v zmysle jej všeobecného povedomia cez poznanie slovenských autorov a autoriek, nesmieme zabudnúť na jednu z najvýraznejších spisovateľských osobností z oblasti literatúry pre deti a mládež, jednu z najprekladanejších (ak nie vôbec najprekladanejšiu) slovenských spisovateliek Kláru Jarunkovú ( ), v súvislosti s ktorou sa, takpovediac, napĺňajú oba názvy chystanej publikácie. Práve aj vďaka nej sa svet dozvedel o existencii našej národnej literatúry. Údaje z roku 2002 o tom hovoria jasnou rečou: 140 zdokumentovaných zahraničných vydaní od angličtiny (román Jediná, ktorý v USA vyšiel pod názvom Don t cry for me sa udržal dva roky na rebríčku bestsellerov) až po faerčinu, mongolčinu či turečtinu. Román Brat mlčanlivého vlka dosiahol 52 zahraničných vydaní a Jediná 36 vydaní. Jarunkovej diela vzbudili medzinárodný ohlas, udelili jej za ne významné literárne ceny Čestnú listinu IBBY, Taliansku národnú cenu (Premio Barcarellino, Premio nazionale italiano), Nemeckú cenu za detskú literatúru knihe Brat mlčanlivého vlka (Deutscher Jugendbuchpreiss), zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena za dielo Tulák, Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za šírenie slovenskej detskej literatúry v zahraničí a mnohé ďalšie. Vrátiac sa späť na Slovensko súhrnný náklad diel Kláry Jarunkovej vydaných v Mladých letách (bez exportu do zahraničia) dosiahol do roku výtlačkov (z toho exemplárov zaberá Tulák). (BALOGHOVÁ, 2002: 63). Do literatúry pre deti a mládež vstupuje pomerne neskoro, ako tridsaťosemročná, ale hneď po vyjdení Hrdinského zápisníka (1960) bolo zrejmé, že sa čakanie oplatilo. Hrdinský zápisník sa stal prototypom diel novej literárnej vlny, v ktorej sa do popredia dostalo súčasné prežívanie detského hrdinu, živý hovorový jazyk okorenený detským slangom, detským humorom a zväčša priamym detským rozprávačom. Poznávacím znamením Jarunkovej tvorby sa stal prístup, v ktorom sú mladí ľudia priamo subjektom literárneho diela, nielen objektom. Zuzana Stanislavová označila túto knihu za kultové dielo v procese konštituovania modernej slovenskej detskej literatúry (aj ako legitímnej súčasti národnej literatúry) a zaradila ho tak k dielam Ľubomíra Feldeka a Miroslava Válka, ktorých považujeme za otcov modernej poézie pre deti. 6

7 Kým v poézii sa jedným zo znakov generácie detského aspektu stala hra ako poznávací fenomén (napr. Hra pre tvoje modré oči Ľ. Feldeka), Jarunková presadzovala vlastnú cestu chápania literatúry pre deti a mládež ako fenoménu spoločenského (SLIACKY, 2001). Svet v (českej a) slovenskej literatúre v zmysle niečoho vzdialeného, exotického a zdanlivo iného spracovala Jarunková v troch dielach Pár krokov po Brazílii (1972), Stretnutie s nezvestným (1978) a Obrázky z ostrova (1979). Cestopis Pár krokov po Brazílii vznikol po tom, ako autorka v roku 1969 absolvovala cestu do Brazílie. O Jarunkovej je známe (PETRÍK, 2002), že do cudzích krajín necestovala preto, aby o nich písala; naopak aby si od písania oddýchla. A keď už cudzina, tak na vlastnú päsť nijaké organizované zájazdy, rada podnikala výpravy samostatne po nekonvenčných trasách a na vlastné nebezpečenstvo. Táto vášeň (cesty do Južnej Ameriky, Ázie, severnej Afriky) mala zrejme spojitosť aj s jej novinárskym povolaním, a hoci nikdy necestovala s vedomím povinnosti niečo napísať, vzniklo aj niekoľko časopiseckých reportáží. Napriek tomu, že autorka vždy zdôrazňovala subjektívny faktor, neuberalo to na poznávacej hodnote jej kníh: [ ] Lebo duša vidí inak. Dynamicky a iste nepresne, nijaký obrázok však jej videnie nezachytí. Len slová, tiež dynamické a tiež nepresné, sa o to môžu pokúsiť. (JARUNKOVÁ, 1972: 92). Cestopisný román (PETRÍK, 2002) Stretnutie s nezvestným (Jarunkovej monografista Július Noge hovorí o cestopisnej novele) vznikol po jej ceste do Nepálu. Obrázky z ostrova s podtitulom Kubánsky zápisník adresovala už detskému čitateľovi. Relácie sveta a domova sa Klára Jarunková dotkla v rozhovore s Ondrejom Sliackym v časopise Bibiana, keď sa k otázke súvisiacej s minulým režimom a možnou emigráciou ako východiskom vyjadrila takto: Ja osobne som na možnosť emigrovať nikdy ani len nepomyslela. Nebolo to pre zápecníctvo, veď cestovala som dosť, trocha som sa vo svete zorientovala; jasne som si uvedomila, že nikde inde ako doma žiť nemôžem. Ako by som inak mohla napísať Tuláka (ktorého ste spomenuli) alebo hociktorú, ba vlastne každú zo svojich kníh. Sirény síce sladko spievali: ostaneš, budeš sa mať lepšie, ibaže kde a ako by som sa mohla mať lepšie bez domova? (SLIACKY, 2001: 14). Motív domova a sveta, diaľok a ciest (rozumej túlania sa ) v Jarunkovej cestopisoch môžeme istým spôsobom spájať aj s novelou Tulák, ktorá vychádza vo vydavateľstve Mladé letá v roku 1973 a Jarunková ňou potvrdzuje, že tému dospievania ešte nevyčerpala v románoch Jediná (1963) a Brat mlčanlivého vlka (1967). 7

8 Cesta ako synonymum putovania, hľadania seba samého alebo úteku nie je nezvyčajným motivickým prvkom ani v literatúre pre dospelých a ani v detskej literatúre nepredstavuje tematické nóvum. Hlavná postava a zároveň rozprávač Jarunkovej novely trinásťročný dedinský chlapec Paľo je na výchove u starej mamy v malom priemyselnom meste Karambule, odkial uteká späť k rodičom do Kráľovej Porúbky. Sujetovú os novely tvoria štyri dni jeho úteku po návrat. Nepodarilo sa mi vykĺznuť. Stará mama ma dobehla pri záhradnom plote. Švihla notami ponad egreš tak šikovne, že som nestačil uhnúť, a takého ocapeného ma chytila za rukáv. Odporovať nemalo zmyslu. Nemôžem sa predsa biť so starou mamou. (JARUNKOVÁ, 1979: 10). Úvod novely a postavy môžu pripomenúť román Dobrodružstvá Toma Sawyera Marka Twaina. 1 Podišla k otvoreným dverám, zastala si v nich a skúmavým pohľadom prebehla riadky popínavých rajčín a záplavu buriny hlavné články záhrady. Toma nikde. [ ] Za chrbtom jej čosi zašuchotalo. Stihla sa obrátiť práve včas, aby zdrapla malého chlapca za okraj kabáta a prekazila mu útek. Tak, a mám ťa! To som si mohla myslieť! (TWAIN, 2006: 9). Napokon, Klára Jarunková hovorí o jej literárnych inšpiráciách nasledovne (rok pred vydaním Tuláka): Vždy na mňa hlboko pôsobili aktívni mladí hrdinovia, živé, vitálne deti, často ubíjané a nikdy neubité, trvácne symboly nezničiteľnej, večne obnovovanej mladosti sveta. Ondrejovov Jerguš Lapin, Rázusov Maroško, Twainov Tom i Huckleberry, Nosovovi malí špekulanti i Poláčkových päť chlapcov. [ ] Ja sama som však zažila silný pocit príbuznosti alebo spoločnej reči pri stretnutí s knihou Astrid Lindgrenovej Razmus na vandrovke a pri Salingerovom románe Kto chytá v žite. (POLIAK, 1978: 208). Isté motivické afinity by sa dali sledovať aj s posledne menovanými dielami, podstatné však je, že Jarunková si našla svoj vlastný, originálny spôsob písania a jej literárne svety detstva a dospievania boli vždy spojené so slovenskou realitou. Podobnosti súvisia preto skôr s psychologickou stránkou hľadania a budovania si vlastnej identity, ktorá prináleží detstvu a dospievaniu rovnako v každej krajine. Paľovi sa nepáči pretvárka v akej sa žije v Karambule, ale bezprostredným impulzom na útek sa stáva krivda, ktorej sa dopustí stará mama na susedovi Krížikovi kvôli nemu. 1 Tom, ktorého vychováva starostlivá teta Polly či Tomov poslušnejší nevlastný brat Sid, ktorý môže pripomínať Paľovho bratranca Igorka. 8

9 Trápilo ma, že v Karambule robí človek veci, ktoré nechce, a potom sa stále cíti vinovatý. U nás v Porúbke by mi ani na um neprišlo takto sa pretvarovať. [ ] Nechcem mať život ako pes. Preto niekedy robím, čo chcú. (JARUNKOVÁ, 1979: 19). Ďalšou príčinou Paľovej cesty je aj hlásenie, ktoré si vypočuje v rozhlase o dvoch stratených dievčatách a jeho rozhodnutie ich nájsť. Tu sa prelínajú dva motívy úteku (cesty) navonok konvenčný útek z prostredia (zo sveta ), ktoré je svojimi hodnotami hlavnej postave cudzie, ( [ ] v Karambule je mnoho vecí obrátených naopak. 2 (JARUNKOVÁ, 1979: 21)) domov, ktorý sa v Paľových predstavách vynára vždy ako idylický a zároveň vnútorné Paľovo hľadanie a nachádzanie seba samého a motív cesty stratených dievčat, ktoré Paľo nájde: Ony sa vlastne vybrali do Austrálie. [ ] Iba toľko som vyrozumel, že v tej ich Austrálii má byť nejaké jazero, ktoré nemá brehov ani vody a je také krásne, že v ňom bývajú všetky vtáčiky sveta. (JARUNKOVÁ, 1979: 38). Paľo sa na svojej ceste stretáva s viacerými ľuďmi a tieto stretnutia mu pomáhajú pri hľadaní vlastnej identity. Po stretnutí s tromi neznámymi dedinskými chlapcami milordami (možno narážka na dobrodružné romány?) si uvedomuje svoju vlastnú neúprimnosť a dospeje k rozhodnutiu zmeniť svoje správanie: Neušiel som ja pred Karambulou, ako sám sebe aj iným bulíkam. Ušiel som pred tým podliakom, na ktorého som sa tam premenil z vlastnej vôle a zbabelosti. Lebo som si myslel, že sa ho zbavím útekom. (JARUNKOVÁ, 1979: 73). Útek mu pomohol objavovať mnohé v sebe i okolo seba ( Niečo sa predsa len muselo zmeniť. A to niečo som ja osobne. Už nie som ten ustrašený trpiteľ, ani urazený hrdina, ani veľký pomstiteľ ako na začiatku cesty. Som celkom iný. (JARUNKOVÁ, 1979: 93) a ak Július Noge (1979) pri predošlom úryvku vyčítal Jarunkovej formuláciu neprimeranú hrdinovmu veku, v ďalšom priebehu novely ho autorka vyvažuje nekompromisným detským hodnotením. Paľo sa rozhodne vrátiť späť, hoci vie, že Karambula bude taká istá a ani Porúbka sa za tie dva dni a dve noci nezmenila. [ ] Aj ja som taký cestovateľ, taký objaviteľ ako ten Kolumbus, ktorý šiel zo Španielska do Zadnej Indie nakúpiť korenia a cestou objavil Ameriku. (JARUNKOVÁ, 1979: 93). Zmenil sa však on, našiel si kamarátov a pri rozhovore so strýkom Ferdinandom sa dozvedel o existencii najmladšieho syna starej mamy, ktorý pred rokmi tiež odišiel z domu do Dánska a už sa nevrátil. Táto podoba úteku do sveta má už u Jarunkovej tragickejšiu dimenziu. 2 V novele sa táto veta vyskytne na viacerých miestach. 9

10 Výsledkom Paľovho úteku nebolo len spoznanie seba samého, ale cez príbeh o svojom strýkovi aj priblíženie sa k pochopeniu starej mamy, ktorá zosobňuje svet dospelých. Autorka nechala prejsť postavu procesom sebapoznania a hoci sa Paľo dotkol hranice dospelého sveta, mnohé mu zostalo ešte nepochopené. Práve týmto Jarunkovej gestom sa stáva postava Paľa životnou. Stratil som reč. Onemel som ako ryba. Už som si myslel, že starému otcovi rozumiem, a zrazu vidím, že nerozumiem ničomu. [ ] Ľutoval som starého otca, ale tú cestu, plnú objavov, som ľutovať nemohol, čo ako som chcel. [ ] Cestou som rozmýšľal o tom, koľko je na svete dobrých ľudí. A ja som pred štyrmi dňami nemal o nich ani poňatia. (JARUNKOVÁ, 1979: 127). Pojem svet teda môže v súvislosti s Jarunkovej tvorbou naberať viacero dimenzií od prekladov jej diela do 36 cudzích jazykov cez stvárnenie sveta v troch cestopisných knihách až po úroveň, ktorú znamená svet v jej tvorbe pre deti a mládež. Pre väčšinu autorkiných hlavných postáv je cudzím svetom všetko, čo znamená nielen fyzické prekročenie hraníc ich životného mikropriestoru v čase, keď opúšťajú svet detstva a dostávajú sa do priamej konfrontácie so svetom dospelých s inými hodnotami a pravidlami správania sa, v čase ich dospievania a dozrievania. Spočiatku je to svet oveľa vzdialenejší a nepochopiteľnejší ako tie, ktoré opísala Jarunková vo svojich cestopisoch, na jeho pozadí sa však odohráva hľadanie vlastného ja s úsilím zaradiť sa do sveta dospelých a nájsť si v ňom zmysluplné a primerané miesto. 10

11 POUŽITÁ LITERATÚRA BALÁŽ, Anton Vynášať zhlboka, podávať zľahka. In: Bibiana, 2002, č. 3, s BALOGHOVÁ, Magda Klára Jarunková a Mladé letá. In: Bibiana, 2002, č. 3, s JARUNKOVÁ, Klára Pár krokov po Brazílii. Bratislava: Smena, s. JARUNKOVÁ, Klára Tulák. Bratislava: Mladé letá, s. KOPÁL, Ján Hodnotový a poetologický prínos do modernej prózy pre mládež. Nad dielom Kláry Jarunkovej. In: Literika, 1999, č. 4, s NOGE, Július Próza Kláry Jarunkovej. Bratislava: Slovenský spisovateľ, s. ONDRÁŠ, Milan Útek ako proces sebapoznávania. In: Bibiana, 1999, č. 1 2, s PETRÍK, Vladimír Domov a svet. In: Bibiana, 2002, č. 3, s POLIAK, Ján Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava: Mladé letá, s. SLIACKY, Ondrej Jediná a jedinečná. In: Bibiana, 2001, č. 4, s SLIACKY, Ondrej Ostrovy ľudskosti. In: Bibiana, 2002, č. 3, s TWAIN, Mark Dobrodružstvá Toma Sawyera a Huckleberryho Finna. Bratislava: Petit Press, s. ISBN

12 SUMMARY The conference paper The roads of Klára Jarunková engages in potential connection between writings of Slovak female author Klára Jarunková and the world (in the intentions of theme conference The world in Czech and Slovak literature Czech and Slovak literature in the world ) from successes her books in foreign countries through her books of travel, but pays close attention to the book Tulák, which similarly like other books of Klára Jarunková belong to the best collection of literature for children not only in Slovakia. 12

13 Kateřina Homolová, ÚBK FPF SU v Opavě Svět, který se vejde do bedny Čím jsme starší, tím menší je město, ve kterém žijeme. Domy jsou nižší a oprýskanější, chodníky blátivější, ulice kratší a světla matnější. Jen děti stále doufají, že se za příštím rohem objeví něco docela nového. Proto se jim to také stává. Svět velkých ve světě malých Rozměr světa se mění společně s námi. Když jsme malí, svět je obrovský, neznámý,a přesto jej reálně tvoří jen něco málo předmětů a událostí. Jako dospělí lidé rádi přijímáme myšlenku o zmenšování světa, jelikož již víme, že jsou miliardy osob, věcí a jevů, které nás pod jménem svět obklopují. Veškeré rozpínající se univerzum lze však vždy sebezáchovně zredukovat na esenci krajů, kde se nikdo nebojí, protože je v nich trvalý, hluboký mír a štěstí, na malou bedýnku pokladů z dětství. Svět človíčků a milenců z bedny Ludvíka Aškenazyho V padesátých letech opouští i Ludvík Aškenazy ( ) velká společenská témata a přiklání se ke každodennosti, píše své cykly etud dětských a nedětských. Realita je zpravidla viděna dětským ozvláštňujícím pohledem, protože harmonie je přítomna především v dětské hře, pravda se zrcadlí v dětské naivní otázce. Proto drobné studie etudy lidských vztahů. Děti dovedou být přesnými pozorovateli života dospělých, touží po odhalení tajemství, usilují o ojedinělé a výlučné předměty, dovedou vysledovat a vycítit smutek druhého a bezděčně mu podat pomocnou ruku. Příběh sám je výrazem utlumené lidské touhy po zázraku uprostřed každodenní všednosti, po dálkách a dobrodružství. Svěží dětské vnímání dává Aškenazymu příležitost poeticky aktualizovat drobné všední jevy velkoměstského života, odkrýt jejich utajenou zázračnost a poetičnost. Milenci z bedny (1959) nejsou zařazeni do Aškenazyho tvorby pro děti, jedná se o povídku pro dospělé. Přesto je zvolený postup vypravování blízký oběma skupinám čtenářů. Využit je v plné míře brilantní pozorovací smysl autora, kterému odpovídá i zvolený kompoziční princip prostá chronologie. Dětský (mladý) čtenář je zaujat smyslem pro specificky dětské nazírání na svět, dospělý čtenář se setkává ve velmi přístupné rovině s Aškenazym básníkem dětské duše a obyčejného všedního života. 13

14 Malý prostor pro velký svět V zapomenuté bedně na dvorku pražského předměstského činžáku (odkud se ta bedna vzala, to nikdo neví) se nejdříve scházejí milenci Slávka a malíř v černém svetru. Ten ji vymaluje jako pokoj. V něm si pak začnou hrát chlapeček a holčička na maminku a tatínka, mají svatbu na radnici, hostinu v Grandhotelu, kam je zaveze hodný taxikář, s cirkusovým břichomluvcem se prostřednictvím fantazie dostanou do cizokrajně znějících exotických zemí a měst. Ještě chvilku se potom toulají po večerně rozsvícené Praze se zázračnými zářícími výklady, a když přijdou pozdě domů, dostanou velký výprask. Druhý den ale ve hře pokračují, protože také život je věčným opakováním. Jsou teď už tatínek a maminka se všemi starostmi, povinnostmi a typickými domácími činnostmi maminkovskými (vaření, uklízení, péče o tatínka) a také tatínkovskými (opravování věcí, čtení novin, poslouchání rádia, poučování maminky). V lyrické zkratce je zde zachycen úděl muže veslujícího rodinnou loďku a ženy, která ho následuje. V závěru obě děti v bedně usínají, stejně jako v ní přespal malíř, protože děti a umělci jsou si blízcí svou schopností neotřele vnímat všední jevy, zbavovat je slupky okoralosti, toužit po zázraku a dálkách, což je činí šťastnými. Povídka je rozčleněna do dvaceti kapitol, z nichž většina je věnována dni, kdy mají chlapeček a holčička svatbu, podnikají svatební cestu a pozdě večer se vracejí domů. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na drobné a pro dospělého člověka nepatrné dílčí události nebo jevy obyčejného dne v pavlačovém domě (zelený papoušek, kterému snad brzy vypadne pírko, hádka nájemníků, dekret pro novomanžele a jiné). Rámec tvoří v povídce nikoli událost, ale předmět bedna, prostor pro svět. Jejím přivezením a postavením na dvorek činžáku se stane součástí osudů obyvatel domu, ovšem teprve vymalováním bedny její proměnou v pokoj začíná dvoudenní příběh tatínka a maminky dětí pětiletých, přesto nesmírně dospělých. A celé vyprávění končí opět bednou, jejím útulným dnem a čtvercem nebe nad hlavou, pod kterým se oběma dětem krásně spí. V povídce zaznívají mnohá životní moudra že iluze může být někdy pomocníkem, že je lepší konat než řečnit a jiné dospělosti. Aškenazy rozehrává dětskou hru na dospělé, poprvé jsou zde s lehkou ironií parodovány některé rysy ve vztazích mezi dospělými a předjímá i mnohé životní toužení, radost i stesk (nenaplněná svatba paní správcové, která s dětmi jede na svatební cestu několikrát výtahem, i když se jinak jeví jako protivná ženská). Milenci z bedny jsou vyprávěním spředeným z her a snů jak dospělých, tak dětí. Rozdílnost tkví v tom, že děti řeknou nahlas, co si myslí, dělají, co chtějí. 14

15 A pokud si nedokáží vysvětlit nějakou situaci velkého světa, řeknou: Do toho nám nic není. Dyk jsme děti. Aškenazy staví vedle sebe motivy a postřehy, které vzbuzují v čtenáři dojem kontrastu, ačkoli hlavním principem povídky je nenásilnost, harmonie všedního dne. Jsou to běžné až triviální záležitosti mezilidských vztahů, které však vnímáme (snad i o to silněji), že jsou nahlíženy prizmatem dětského světa, do kterého primárně nepatří. Celkově je však povídka naprosto vyvážená a konečný moment můžeme nazvat neočekávaným překvapením. Místně se pohybuje na pražském předměstí, proto volí i jazykové prostředky odpovídající právě tomuto prostoru. Malý tatínek a malá maminka spolu mluví řečí odposlouchanou od dospělých, stejně tak předměty jejich rozhovorů jsou přesnou imitací života dospělých. Baví se o tom, že maminka musí vařit, prát a uklízet, že se tatínek musí dívat na televizi, že je potřeba opravit rádio, že se musí hádat, i když je hezky atp. Jazyka využívá Ludvík Aškenazy také jako charakterizačního prostředku u postav vedlejších, epizodických. Skrze mluvu poznáváme obyvatele domu, malíře i cirkusového břichomluvce, dokážeme je podle jazyka zařadit. Svět jednoduše uchopený svět správně pochopený Ludvík Aškenazy našel svůj nejen literární svět v dětské bezelstnosti, v prostých odpovědích na složité otázky. Své dětské postavy v textu modeluje jako malé dospělé také zde je základním principem harmonie a vyvolání zdánlivého kontrastu. Povahové vlastnosti dětí jsou zasunuty za imitaci chování dospělých. Nápodoba se setkává s větším či menším úspěchem nechybí slzičky zklamání ani radost z pocitu rodinného života. Zajímavé je sledovat psychologické i sociologické zvláštnosti přejímání životních zvyků a návyků dospělých do jednání dětí. Teprve zde si totiž uvědomujeme nejen rutinní stejnost každého dalšího dne, ale také třeba hrubost ve vztazích, pohodlnost a pevné rozdělení rolí mužských a rolí ženských. Jednoduše řečeno Slávka patří domů, malíř do světa a děti jsou malými človíčky ještě nezařazenými. A snad právě proto si chtějí hrát na maminku a tatínka se vším, co k tomu patří, co viděly u svých rodičů. Sociokulturní paradigmata se s časem proměňují. Povědomí o svém světě jde s člověkem napříč těmito změnami. Jedině když si uvědomíme to podstatné z něj, když budeme umět uzavřít svůj svět do bedny, získáme plně svobodný pocit o jeho velikosti a otevřenosti. 15

16 PRAMENY A LITERATURA AŠKENAZY Ludvík 1959 Milenci z bedny. (Praha: Československý spisovatel) 1963 Etudy dětské a nedětské. (Praha: Československý spisovatel) CHALOUPKA Otakar, VORÁČEK Jaroslav 1979 Kontury české literatury pro děti a mládež. (Praha: Albatros) STEJSKAL Václav 1962 Moderní česká literatura pro děti. (Praha: Státní nakladatelství dětské knihy) URBANOVÁ Svatava 1992 Ludvík Aškenazy. 1.díl. (Ostrava : ITEM) 16

17 SUMMARY The world get in the wooden case In the paper there is shown a special world known only by children, artists, lovers and writers. The novel Lovers from the wooden case by Ludvík Aškenazy is the text in which we are witnesses of something special, of growing up and getting older and also of being still young and full of great ideas. In the heart of the novel there are young adult lovers living their first love and small children pretending their first love and matrimony as adults do. The authoress of the paper wants to show what the bittersweet urban peripherial life looks like in Aškenazy s sensitive writing conception. At the end of the paper we are pointing out the masterlike literary description of social principles, their rules and learning of them. 17

18 Henrich Jakubík, Katedra slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB Banská Bystrica Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Ak historické pramene charakterizujú takmer storočie vývinu slovenskej spoločnosti od sklonku 18. do druhej polovice 19. storočia ako obdobie národného obrodenia, je tým povedané mnohé nielen o postavení národného spoločenstva, ale aj o charaktere, cieľoch a limitoch jeho literárnej produkcie. V takýchto dobách si literatúru podrobujú iné, vyššie záujmy, než je jej estetická hodnota stáva sa jedným (a často jediným) z dôkazov existencie národa. Najmä s odstupom času je však čoraz zjavnejšie, že slovenská literatúra bola v priebehu takmer celého 19. storočia národnoobrannou ideológiou viac obmedzovaná než oslobodzovaná, že bola príliš ponorená do vlastných problémov (prípadne svoju pozornosť obmedzovala len na slovanský svet), príliš uzavretá do svojho sveta, aby začala vnímať aj iné svety okolo seba i v sebe. Až s nástupom realizmu a predovšetkým jeho druhej vlny akoby začala dobiehať zameškané, prekonávať fyzickú i duchovnú izoláciu a aspoň čiastočne reagovať na aktuálne myšlienkové a kultúrne trendy Európy. Je zaujímavé sledovať do akej miery sa reálne vzťahy slovenskej väčšinovej society (ktorej boli v Uhorsku upierané práva národa) k iným národnostným, etnickým, náboženským minoritným skupinám obyvateľstva prenášali do fiktívneho sveta literatúry. Nielen v slovenskom prostredí ale v celom stredoeurópskom priestore patrí k najčastejšie pertraktovaným vzťah domáceho obyvateľstva a Židov. Nemožno ho vnímať len vo vyhranených literárno-umeleckých súvislostiach, pretože sa premietal prakticky do všetkých sfér verejného života sociálnej, hospodárskej, náboženskej, nacionálnej. Typ moderného emancipovaného Žida vrastajúceho do západoeurópskej civilizácie bol u nás prakticky neznámy. Na Slovensku dominovalo ortodoxné židovstvo striktne dodržiavajúce náboženské zákony i prísne stravovacie a hygienické predpisy, teda osobitosti, ktoré ho v bežnom živote výrazne odlišovali od domáceho obyvateľstva a boli jednou z príčin nedôvery. V chudobnej a zaostalej východnej Európe mal Žid najčastejšie podobu drobného vidieckeho obchodníka, krčmára, úžerníka alebo všetkých troch dovedna. V dôsledku demografických zmien sa v druhej polovici 19. storočia výrazne zvýšil počet židovského obyvateľstva na území Slovenska. Navyše, v tomto období kulminoval 18

19 na slovenskom vidieku proces významných zmien vo vlastníckych pomeroch bývalé šľachtické sídla a spustnuté zemianske kúrie dostávali nových majiteľov alebo nájomcov; často nimi boli práve Židia. Vedomý či podvedomý antisemitizmus sociálno-hospodárskeho charakteru bol sprievodným znakom doby a Žid prirodzeným nepriateľom národa a príčinou jeho biedy. Opäť nejde o jav výlučne slovenský, čo nie je ospravedlnenie ani obvinenie, iba konštatovanie. Na rozdiel. od českej literatúry niet dôkazov o literárnych aktivitách Židov na území Slovenska v 19. storočí a z tohto obdobia nie je známy ani žiadny slovensky píšuci židovský spisovateľ. Vďaka úspešnej maďarizácii znamená slovné spojenie slovenské židovstvo skôr geografickú ako národnú identifikáciu. Židia teda žili uprostred slovenského národa, ale nežili s ním. S vypáleným znamením večných cudzincov si všade vytvárali svoj vlastný uzavretý svet a hoci múry get oficiálne padli už s vekom osvietenstva, neviditeľné múry vnútorného geta predsudkov na oboch stranách naďalej zostali. Toto všetko, samozrejme, muselo nájsť odozvu v literárnej tvorbe tak často suplujúcej absenciu spoločenského a politického života na Slovensku. Aj preto bude zaujímavé sledovať na zvolenej vzorke krátkych próz niekoľkých slovenských realistov ako literatúra reflektuje na túto mimoliterárnu skutočnosť; ako v jej fiktívnom svete vznikajú prieniky dvoch paralelných a zdanlivo izolovaných svetov; styčné body, v ktorých sa stretávajú, zbližujú, komunikujú a výnimočne aj splývajú v jediný svet. V literárnohistorickom oblúku od nástupu klasicizmu po rozklad romantických princípov sa v slovenskej literatúre postupne sformoval a ustálil výrazne schematizovaný obraz židovstva. Židia boli teda zobrazovaní v typických povolaniach a prakticky výlučne v negatívnom svetle ako napomáhatelia a vykonávatelia zla alebo ako jeho hlavní iniciátori, a to najčastejšie na ploche vedľajšej alebo epizódnej zápornej postavy. Táto typológia postáv viedla tvorcov často k tomu, že sa uspokojili so stručnou až povrchnou charakteristikou vonkajšieho i vnútorného sveta Židov: rodinné prostredie býva vykreslené zriedkavo a ak, potom je v ňom všetko skazené a hriešne klebetná manželka, vulgárne krásna dcéra a syn, ktorý je rafinovanejšou a bezcharakternejšou kópiou otca. Neporiadok, zápach a špina židovského obydlia majú asociovať všeobecne tradovanú nečestnosť židovského konania a špinavosť ich podnikania. Vnútorný svet Židov je redukovaný na tradičné rituály a modlenie sa k zlatému teľaťu mamony, jednorozmerným postavám chýba psychologický rozmer a hlbšia motivácia ich konania. S vnútorným monológom ako formou zachytenia myšlienkového sveta židovskej postavy začal pracovať až Martin Kukučín a generačne mladšie prozaičky Ľudmila Podjavorinská a predovšetkým Božena Slančíková 19

20 Timrava. S realistickým programom všestranne vyššej umeleckej náročnosti a prehodnocovaním literárnych priorít súvisí aj snaha prekonať alebo aspoň narušiť množstvo stereotypov, ktoré do obrazu Žida vniesli predchádzajúce literárne epochy. Nová generácia autorov sa snaží túto tému spracovať s väčšou dávkou objektivity a invencie a kombinuje ju aj s inými spoločensky aktuálnymi problémami (vysťahovalectvo), prípadne s témami subtílnejšieho charakteru. Napriek tomu niektoré literárne schémy a klišé využívané v súvislosti so židovstvom už v minulosti prebrali aj nastupujúci prozaici druhej vlny realizmu. Jednou s najfrekventovanejších je téma úžery, tradičné spájaná so Židmi. Obvykle býva zobrazovaná v podobe antagonistického vzťahu židovský jednotlivec (krčmár a úžerník v jednej osobe) verzus nežidovské spoločenstvo (slovenský ľud) a lokalizovaná do typického dedinského prostredia. Problematika načrtnutá svojho času už Záborským či Vajanským nadobúda v dôsledku uvedených ekonomických zmien úplne nové dimenzie. Reflektujúc na túto súdobú realitu, zachovala si typológia úžerníckych postáv v slovenskej literatúre až do predvojnového obdobia takmer výlučne semitské črty. Ťaživý problém úžerníctva nemohol nechať ľahostajným ani sociálne najcitlivejšieho autora svojej generácie Jozefa Gregora Tajovského. Životná skúsenosť mu umožnila dobre spoznať drobných ľudkov, bojujúcich celý život s bremenom dlhov. A hoci odmietal spájať ich nešťastie a priori so Židmi, sú uňho ešte zrejmé stopy vajanskovského zjednodušovania a zovšeobecňovania. Poviedka Úžerník ponúka priamočiary, drsný a dojímavý príbeh tragédie počestnej, ale chudobnej rodiny, ktorá sa stáva obeťou poisťovacieho podvodu bezcharakterného Žida Singera. Prirovnanie židovských výčinov k prírodným pohromám má v príbehu aj podobu skutočného požiaru. Singer je kreatúra plná pretvárky a falše; pod maskou nezištnej susedskej výpomoci, v kolotoči fígľov so zmenkami urobí z dôverčivých Čvrlíkovcov svojich večných dlžníkov otrokov. Pripraví ich o majetok a tým nepriamo otca rodiny aj o život. Aj ľudské poníženie má však svoje hranice: keď chce Singerov syn Dávid pripraviť o počestnosť mladučkú Žofku, jej matka naňho bez váhania vytiahne vidly. Autor sa, preňho príznačnou formou rozprávania o rozprávaní, stavia do polohy nestranného poslucháča príbehu. Záverečný dialóg starého otca a drotára (rozprávača príbehu) je však aj vnútornou dilemou Tajovského: dať prednosť ospravedlňovaniu alebo výčitke? U nás je národ ešte ako dieťa nevie a či nechce si rady... Ľud hromží na židov a predsa otrocky sa ich pridŕža... A svedomie? A deti? Na to sa nepomyslí? Pomyslieť sa len pomyslí, ale žije sa ako predtým. (Tajovský, 1965, s. 165). 20

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

Rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozdelenie rozprávok Predmet: Slovenský jazyk

Rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozdelenie rozprávok Predmet: Slovenský jazyk Rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozdelenie rozprávok Predmet: Slovenský jazyk Znaky rozprávky a literatúra Rozprávkové postavy Ročník: tretí Zberatelia rozprávok Téma: Ľudová slovesnosť, Vyskúšaj sa rozprávka

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti 03. Slovenská republika 1939 1945, druhá časť. Ciele: Na základe dokumentov a konkrétnych osudov ľudí ukázať na tragické obdobie našich dejín s odkazom pre dnešok. Veková skupina: 13-18 rokov Metódy a

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Ľudmila Lipková a kolektív SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Vydavateľstvo EKONÓM 2013 Autori Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková,

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou Kóreou v období okolo 10. storočia.

Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou Kóreou v období okolo 10. storočia. Koryo je hra pre 2 4 hráčov. Hra je vhodná pre hráčov vo veku 14 a viac. Jedna hra trvá približne 15 minút. Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom Mgr. Nadežda Okenicová Autizmus ako nadradený

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia B Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ Verzia B Meno: Problém U1 U2 Súčet 1 Nehody 2 Zákazka 3 Nákup kozmetiky 4 Štvormiestne kupé 5 Kúpa auta 6 Čokoládové kocky Súčet bodov za test Nehody V minulom

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

stojany na bicykle

stojany na bicykle stojany na bicykle mmcité Mesto Verejný priestor mesta je fascinujúce miesto, stretávajú sa tu ľudia a história. Sme radi, že svoj dizajn smerujeme práve sem. Môžeme ovplyvňovať vkus ľudí bez rozdielov

Více

Limbové pralesy - Nefcerka

Limbové pralesy - Nefcerka Limbové pralesy - Nefcerka Pravdepodobne ste už počuli o stovkách límb, ktoré v Nefcerke odumreli vplyvom premnoženia lykožrúta. Je to častý argument, ktorý má poukázať na nebezpečnosť pasívneho manažmentu

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

DIAGRAMY K PRAVIDLU XI - HRÁČ MIMO HRY

DIAGRAMY K PRAVIDLU XI - HRÁČ MIMO HRY DIAGRAMY K PRAVIDLU XI - HRÁČ MIMO HRY Diagram 1 - Hráč mimo hry Útočník A, ktorý hrá s loptou, má pred sebou obrancu Y a prihráva loptu spoluhráčovi B Útočník B je mimo hry, pretože v okamihu, keď mu

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Žert (1967) Milan Kundera Úroveň

Žert (1967) Milan Kundera Úroveň Žert (1967) Milan Kundera Úroveň Bookscan/ Quickscan Úvodní poznámky: Žert je jeden z nejvýznamnějších českých společenských románů konce 60. let. Jedná se o první Kunderův román, který napsal v roce 1965,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Detská izba. Monika Štanclová Detská izba

Detská izba.  Monika Štanclová Detská izba www.facebook.com/fengshuizdravebyvanie Detská Izba Má vaše dieťa problémy so spánkom, s uč ením alebo v kolektíve? Chcete podpori ť jeho záujmy alebo nadanie, ktoré Vaše dieťa má? Vedeli ste, že slabá

Více

číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni

číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni DĚTI NA NÁVŠTĚVĚ U HOSPODINA Řada lidí se domnívá, že víra v Boha patří až dospělým. Obecně rozšířený názor, který říká: Nechme děti, až

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Adresa_KISH (kolo 4) Číslo respondenta: Číslo domácnosti: VÝBEROVÝ RÁMČEK. Respondents name. Číslo návštevy 1 ->. Číslo anketára. Meno vybranej osoby:

Adresa_KISH (kolo 4) Číslo respondenta: Číslo domácnosti: VÝBEROVÝ RÁMČEK. Respondents name. Číslo návštevy 1 ->. Číslo anketára. Meno vybranej osoby: Adresa_KISH (kolo ) Číslo respondenta: Adresa: Respondents name Číslo domácnosti: VÝBEROVÝ RÁMČEK Riadok osoba/domácnosť (číslo v domácnosti) 0 Číslo návštevy ->. ->.. ->.. ->.. Číslo anketára VÝBEROVÝ

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Návod 2. Prevod tlačeného textu na písané písmo fontu Abeceda.ttf. 24 9. 2016 Prevod textu s obrázkami. Príklad. Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického

Více

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová.

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová. Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová Komentár 01/2014 21. február 2014 Dátum: 21. február 2014 Téma: Dane, sociálne zabezpečenie

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

T.A.R.D.I.S. s r.o. Podnikatel ský plán. Vypracoval Viktor Seč. T.A.R.D.I.S s r.o.

T.A.R.D.I.S. s r.o. Podnikatel ský plán. Vypracoval Viktor Seč. T.A.R.D.I.S s r.o. T.A.R.D.I.S s r.o. T.A.R.D.I.S. s r.o. Vypracoval Viktor Seč UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY ZÁKLADY PODNIKANIA A MANAŽMENTU T.A.R.D.I.S s r.o. Obsah Identifikačné údaje

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více