SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)"

Transkript

1 SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE Jakub Chrobák (ed.) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 2010

2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VENKU I UVNITŘ... 5 Zuzana Bariaková, Cesty Kláry Jarunkovej... 6 Kateřina Homolová, 13Svět, který se vejde do bedny Henrich Jakubík, Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Jiří Urbanec, Svět Milana Kundery Zdeněk Valenta, Česká a slovenská literatura u Lužických Srbů POHLEDY ZPĚT I JINAM Agnieszka Janiec Nyitrai, Svět v pěti obrazech. Kratší pozastavení nad cestopisy Karla Čapka Viktória Kissová, Fenomenologický aspekt prózy Dominika Tatarky filozofický vplyv Jana Patočky Věra Pospíšilová, Svět poznání a poznání světa v české humanistické literatuře Jana Skálová, Svět v českých čítankách pro SŠ Katarína Vilčeková, Cestopisná a memoárová tvorba Jána Simonidesa Libor Martinek, Svět v paměti a v tvorbě Henryka Jasiczka JMENNÝ REJSTŘÍK

3 ÚVODNÍ SLOVO Sborník, který se právě chystáte otevřít, tvoří příspěvky, které zazněly na konferenci Svět v české a slovenské literatuře česká a slovenská literatura ve světě pořádané Ústavem bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě a Katedrou slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB v Banskej Bystrici. Téma světa je velice široké a tomu odpovídá i povaha sborníku je složen z příspěvků z nejrůznější tematikou a v práci jednotlivých autorů se projevují nejrůznější metodologická východiska. Ambicí sborníku je otevřít otázku po tom, jak se taková kategorie jako svět projevuje v literární komunikaci. Zdá se, že základní polohy jsou dvě. První je záležitostí tematickou jak se to všecko kolem nás projektuje v literárním díle, jak do něj vstupuje a jak jej literání dílo popisuje. Tento tematický plán má množství faset. Jednou z nich může být vazba na nejrůznější podoby cestopisné literatury cestopis jako žánr se vyvinul především z lidské potřeby zpravovat ostatní lidi o tom, jaké věci člověk poznával na svých cestách po světě. To je nejpodstatnější především v příspěvcích, které se zabývají starší českou literaturou. Druhou možností je vnímat svět jako soubor věcí a jevů, které podmiňují a ovlivňují konkrétního člověka tady a teď; takové příspěvky se ptají po tom, z čeho všeho se skládá náš vnitřní svět a čím je ovlivňována skladba věcí, které do svého světa zahrnujeme. Sem patří příspěvky, které mapují konkrétní díla, stejně jako ty, které řeší otázku, jak může být svět představován, proto sem patří i příspěvky didakticky orientované. Další výraznou oblastí, kterou se příspěvky tohoto sborníku zabývají, je vztah literatury a jejich tvůrců ke geopolitické atmosféře té které doby, což je specifikum nejen české i slovenské literatury, ale vůbec všech literatur vznikajích geograficky v neklidných prostorech středu. Tak se ve sborníku setkáváme příspěvkem ohledávajícím duchovní prostor evangelických exulantů 17. století, stejně jako s příspěvkem, který se pokouší ukázat, kam vlastně patří česká emigrantská literatura 20. Století a jak ji vlastně my můžeme vnímat. Poslední skupinu představují příspěvky, které pojem svět omezily na to jiné, vzdálené, nesourodé. Na jedné straně tak získáváme pozitivisticky laděný přehled o tom, jak česká a slovenská literatura rezonuje v malých subnárodních celcích, na straně druhé zde čtenář najde zamyšlení nad tím, jak univerzální kulturní entita (v našem případě židovská) spoluvytváří národní literaturu. I když se může zdát, že sborník je jakousi tříští k sobě přilepených příspěvků, domnívám se, že právě pro mnohost způsobů, jakými široké pole pojmu svět pojímá, může být i inspirativní 3

4 ukazuje totiž, že žádná metoda, žádný jednotící princip, si nikdy nemůže být před literaturou jistý, a toto vědomí je, myslím, pro literární vědu velice životodárné. I proto, abych tuto mnohost zachoval, nesjednocoval jsem ani poznámkový aparát sborník tak také přináší různorodost i v tomto ohledu. Každý badatel, každá škola, každá generace vytváří si svůj vlastní způsob i v tomto punktu a je podle mého dobré jej zachovávat. I když se v tomto sborníku zřejmě nevyřešila žádná závažná metodologická, teoretická či literárněhostorická otázka, přesto si myslím, že i takové sborníky mají svůj smysl znova nás totiž vracejí na počátek, do chvíle, kdy nasloucháme tomu druhému. Ostatně i proto tu nenajdete vědecké tituly jednotlivých autorů, ani jejich životopisy, to by popíralo onu původní lidskou situaci. Co na tom, že spojnice mezi tím, kdo vypráví a tím, kdo poslouchá, je téměř neviditelná; co na tom, že téma svět je příliš široké jednotlivé příspěvky tu rozehrávají své malé dobrodružné výpravy po světě, a to není málo. Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. 4

5 VENKU I UVNITŘ 5

6 Zuzana Bariaková, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Cesty Kláry Jarunkovej Ak sa chceme zamyslieť nad miestom slovenskej umeleckej literatúry vo svete v zmysle jej všeobecného povedomia cez poznanie slovenských autorov a autoriek, nesmieme zabudnúť na jednu z najvýraznejších spisovateľských osobností z oblasti literatúry pre deti a mládež, jednu z najprekladanejších (ak nie vôbec najprekladanejšiu) slovenských spisovateliek Kláru Jarunkovú ( ), v súvislosti s ktorou sa, takpovediac, napĺňajú oba názvy chystanej publikácie. Práve aj vďaka nej sa svet dozvedel o existencii našej národnej literatúry. Údaje z roku 2002 o tom hovoria jasnou rečou: 140 zdokumentovaných zahraničných vydaní od angličtiny (román Jediná, ktorý v USA vyšiel pod názvom Don t cry for me sa udržal dva roky na rebríčku bestsellerov) až po faerčinu, mongolčinu či turečtinu. Román Brat mlčanlivého vlka dosiahol 52 zahraničných vydaní a Jediná 36 vydaní. Jarunkovej diela vzbudili medzinárodný ohlas, udelili jej za ne významné literárne ceny Čestnú listinu IBBY, Taliansku národnú cenu (Premio Barcarellino, Premio nazionale italiano), Nemeckú cenu za detskú literatúru knihe Brat mlčanlivého vlka (Deutscher Jugendbuchpreiss), zápis na Čestnú listinu H. Ch. Andersena za dielo Tulák, Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za šírenie slovenskej detskej literatúry v zahraničí a mnohé ďalšie. Vrátiac sa späť na Slovensko súhrnný náklad diel Kláry Jarunkovej vydaných v Mladých letách (bez exportu do zahraničia) dosiahol do roku výtlačkov (z toho exemplárov zaberá Tulák). (BALOGHOVÁ, 2002: 63). Do literatúry pre deti a mládež vstupuje pomerne neskoro, ako tridsaťosemročná, ale hneď po vyjdení Hrdinského zápisníka (1960) bolo zrejmé, že sa čakanie oplatilo. Hrdinský zápisník sa stal prototypom diel novej literárnej vlny, v ktorej sa do popredia dostalo súčasné prežívanie detského hrdinu, živý hovorový jazyk okorenený detským slangom, detským humorom a zväčša priamym detským rozprávačom. Poznávacím znamením Jarunkovej tvorby sa stal prístup, v ktorom sú mladí ľudia priamo subjektom literárneho diela, nielen objektom. Zuzana Stanislavová označila túto knihu za kultové dielo v procese konštituovania modernej slovenskej detskej literatúry (aj ako legitímnej súčasti národnej literatúry) a zaradila ho tak k dielam Ľubomíra Feldeka a Miroslava Válka, ktorých považujeme za otcov modernej poézie pre deti. 6

7 Kým v poézii sa jedným zo znakov generácie detského aspektu stala hra ako poznávací fenomén (napr. Hra pre tvoje modré oči Ľ. Feldeka), Jarunková presadzovala vlastnú cestu chápania literatúry pre deti a mládež ako fenoménu spoločenského (SLIACKY, 2001). Svet v (českej a) slovenskej literatúre v zmysle niečoho vzdialeného, exotického a zdanlivo iného spracovala Jarunková v troch dielach Pár krokov po Brazílii (1972), Stretnutie s nezvestným (1978) a Obrázky z ostrova (1979). Cestopis Pár krokov po Brazílii vznikol po tom, ako autorka v roku 1969 absolvovala cestu do Brazílie. O Jarunkovej je známe (PETRÍK, 2002), že do cudzích krajín necestovala preto, aby o nich písala; naopak aby si od písania oddýchla. A keď už cudzina, tak na vlastnú päsť nijaké organizované zájazdy, rada podnikala výpravy samostatne po nekonvenčných trasách a na vlastné nebezpečenstvo. Táto vášeň (cesty do Južnej Ameriky, Ázie, severnej Afriky) mala zrejme spojitosť aj s jej novinárskym povolaním, a hoci nikdy necestovala s vedomím povinnosti niečo napísať, vzniklo aj niekoľko časopiseckých reportáží. Napriek tomu, že autorka vždy zdôrazňovala subjektívny faktor, neuberalo to na poznávacej hodnote jej kníh: [ ] Lebo duša vidí inak. Dynamicky a iste nepresne, nijaký obrázok však jej videnie nezachytí. Len slová, tiež dynamické a tiež nepresné, sa o to môžu pokúsiť. (JARUNKOVÁ, 1972: 92). Cestopisný román (PETRÍK, 2002) Stretnutie s nezvestným (Jarunkovej monografista Július Noge hovorí o cestopisnej novele) vznikol po jej ceste do Nepálu. Obrázky z ostrova s podtitulom Kubánsky zápisník adresovala už detskému čitateľovi. Relácie sveta a domova sa Klára Jarunková dotkla v rozhovore s Ondrejom Sliackym v časopise Bibiana, keď sa k otázke súvisiacej s minulým režimom a možnou emigráciou ako východiskom vyjadrila takto: Ja osobne som na možnosť emigrovať nikdy ani len nepomyslela. Nebolo to pre zápecníctvo, veď cestovala som dosť, trocha som sa vo svete zorientovala; jasne som si uvedomila, že nikde inde ako doma žiť nemôžem. Ako by som inak mohla napísať Tuláka (ktorého ste spomenuli) alebo hociktorú, ba vlastne každú zo svojich kníh. Sirény síce sladko spievali: ostaneš, budeš sa mať lepšie, ibaže kde a ako by som sa mohla mať lepšie bez domova? (SLIACKY, 2001: 14). Motív domova a sveta, diaľok a ciest (rozumej túlania sa ) v Jarunkovej cestopisoch môžeme istým spôsobom spájať aj s novelou Tulák, ktorá vychádza vo vydavateľstve Mladé letá v roku 1973 a Jarunková ňou potvrdzuje, že tému dospievania ešte nevyčerpala v románoch Jediná (1963) a Brat mlčanlivého vlka (1967). 7

8 Cesta ako synonymum putovania, hľadania seba samého alebo úteku nie je nezvyčajným motivickým prvkom ani v literatúre pre dospelých a ani v detskej literatúre nepredstavuje tematické nóvum. Hlavná postava a zároveň rozprávač Jarunkovej novely trinásťročný dedinský chlapec Paľo je na výchove u starej mamy v malom priemyselnom meste Karambule, odkial uteká späť k rodičom do Kráľovej Porúbky. Sujetovú os novely tvoria štyri dni jeho úteku po návrat. Nepodarilo sa mi vykĺznuť. Stará mama ma dobehla pri záhradnom plote. Švihla notami ponad egreš tak šikovne, že som nestačil uhnúť, a takého ocapeného ma chytila za rukáv. Odporovať nemalo zmyslu. Nemôžem sa predsa biť so starou mamou. (JARUNKOVÁ, 1979: 10). Úvod novely a postavy môžu pripomenúť román Dobrodružstvá Toma Sawyera Marka Twaina. 1 Podišla k otvoreným dverám, zastala si v nich a skúmavým pohľadom prebehla riadky popínavých rajčín a záplavu buriny hlavné články záhrady. Toma nikde. [ ] Za chrbtom jej čosi zašuchotalo. Stihla sa obrátiť práve včas, aby zdrapla malého chlapca za okraj kabáta a prekazila mu útek. Tak, a mám ťa! To som si mohla myslieť! (TWAIN, 2006: 9). Napokon, Klára Jarunková hovorí o jej literárnych inšpiráciách nasledovne (rok pred vydaním Tuláka): Vždy na mňa hlboko pôsobili aktívni mladí hrdinovia, živé, vitálne deti, často ubíjané a nikdy neubité, trvácne symboly nezničiteľnej, večne obnovovanej mladosti sveta. Ondrejovov Jerguš Lapin, Rázusov Maroško, Twainov Tom i Huckleberry, Nosovovi malí špekulanti i Poláčkových päť chlapcov. [ ] Ja sama som však zažila silný pocit príbuznosti alebo spoločnej reči pri stretnutí s knihou Astrid Lindgrenovej Razmus na vandrovke a pri Salingerovom románe Kto chytá v žite. (POLIAK, 1978: 208). Isté motivické afinity by sa dali sledovať aj s posledne menovanými dielami, podstatné však je, že Jarunková si našla svoj vlastný, originálny spôsob písania a jej literárne svety detstva a dospievania boli vždy spojené so slovenskou realitou. Podobnosti súvisia preto skôr s psychologickou stránkou hľadania a budovania si vlastnej identity, ktorá prináleží detstvu a dospievaniu rovnako v každej krajine. Paľovi sa nepáči pretvárka v akej sa žije v Karambule, ale bezprostredným impulzom na útek sa stáva krivda, ktorej sa dopustí stará mama na susedovi Krížikovi kvôli nemu. 1 Tom, ktorého vychováva starostlivá teta Polly či Tomov poslušnejší nevlastný brat Sid, ktorý môže pripomínať Paľovho bratranca Igorka. 8

9 Trápilo ma, že v Karambule robí človek veci, ktoré nechce, a potom sa stále cíti vinovatý. U nás v Porúbke by mi ani na um neprišlo takto sa pretvarovať. [ ] Nechcem mať život ako pes. Preto niekedy robím, čo chcú. (JARUNKOVÁ, 1979: 19). Ďalšou príčinou Paľovej cesty je aj hlásenie, ktoré si vypočuje v rozhlase o dvoch stratených dievčatách a jeho rozhodnutie ich nájsť. Tu sa prelínajú dva motívy úteku (cesty) navonok konvenčný útek z prostredia (zo sveta ), ktoré je svojimi hodnotami hlavnej postave cudzie, ( [ ] v Karambule je mnoho vecí obrátených naopak. 2 (JARUNKOVÁ, 1979: 21)) domov, ktorý sa v Paľových predstavách vynára vždy ako idylický a zároveň vnútorné Paľovo hľadanie a nachádzanie seba samého a motív cesty stratených dievčat, ktoré Paľo nájde: Ony sa vlastne vybrali do Austrálie. [ ] Iba toľko som vyrozumel, že v tej ich Austrálii má byť nejaké jazero, ktoré nemá brehov ani vody a je také krásne, že v ňom bývajú všetky vtáčiky sveta. (JARUNKOVÁ, 1979: 38). Paľo sa na svojej ceste stretáva s viacerými ľuďmi a tieto stretnutia mu pomáhajú pri hľadaní vlastnej identity. Po stretnutí s tromi neznámymi dedinskými chlapcami milordami (možno narážka na dobrodružné romány?) si uvedomuje svoju vlastnú neúprimnosť a dospeje k rozhodnutiu zmeniť svoje správanie: Neušiel som ja pred Karambulou, ako sám sebe aj iným bulíkam. Ušiel som pred tým podliakom, na ktorého som sa tam premenil z vlastnej vôle a zbabelosti. Lebo som si myslel, že sa ho zbavím útekom. (JARUNKOVÁ, 1979: 73). Útek mu pomohol objavovať mnohé v sebe i okolo seba ( Niečo sa predsa len muselo zmeniť. A to niečo som ja osobne. Už nie som ten ustrašený trpiteľ, ani urazený hrdina, ani veľký pomstiteľ ako na začiatku cesty. Som celkom iný. (JARUNKOVÁ, 1979: 93) a ak Július Noge (1979) pri predošlom úryvku vyčítal Jarunkovej formuláciu neprimeranú hrdinovmu veku, v ďalšom priebehu novely ho autorka vyvažuje nekompromisným detským hodnotením. Paľo sa rozhodne vrátiť späť, hoci vie, že Karambula bude taká istá a ani Porúbka sa za tie dva dni a dve noci nezmenila. [ ] Aj ja som taký cestovateľ, taký objaviteľ ako ten Kolumbus, ktorý šiel zo Španielska do Zadnej Indie nakúpiť korenia a cestou objavil Ameriku. (JARUNKOVÁ, 1979: 93). Zmenil sa však on, našiel si kamarátov a pri rozhovore so strýkom Ferdinandom sa dozvedel o existencii najmladšieho syna starej mamy, ktorý pred rokmi tiež odišiel z domu do Dánska a už sa nevrátil. Táto podoba úteku do sveta má už u Jarunkovej tragickejšiu dimenziu. 2 V novele sa táto veta vyskytne na viacerých miestach. 9

10 Výsledkom Paľovho úteku nebolo len spoznanie seba samého, ale cez príbeh o svojom strýkovi aj priblíženie sa k pochopeniu starej mamy, ktorá zosobňuje svet dospelých. Autorka nechala prejsť postavu procesom sebapoznania a hoci sa Paľo dotkol hranice dospelého sveta, mnohé mu zostalo ešte nepochopené. Práve týmto Jarunkovej gestom sa stáva postava Paľa životnou. Stratil som reč. Onemel som ako ryba. Už som si myslel, že starému otcovi rozumiem, a zrazu vidím, že nerozumiem ničomu. [ ] Ľutoval som starého otca, ale tú cestu, plnú objavov, som ľutovať nemohol, čo ako som chcel. [ ] Cestou som rozmýšľal o tom, koľko je na svete dobrých ľudí. A ja som pred štyrmi dňami nemal o nich ani poňatia. (JARUNKOVÁ, 1979: 127). Pojem svet teda môže v súvislosti s Jarunkovej tvorbou naberať viacero dimenzií od prekladov jej diela do 36 cudzích jazykov cez stvárnenie sveta v troch cestopisných knihách až po úroveň, ktorú znamená svet v jej tvorbe pre deti a mládež. Pre väčšinu autorkiných hlavných postáv je cudzím svetom všetko, čo znamená nielen fyzické prekročenie hraníc ich životného mikropriestoru v čase, keď opúšťajú svet detstva a dostávajú sa do priamej konfrontácie so svetom dospelých s inými hodnotami a pravidlami správania sa, v čase ich dospievania a dozrievania. Spočiatku je to svet oveľa vzdialenejší a nepochopiteľnejší ako tie, ktoré opísala Jarunková vo svojich cestopisoch, na jeho pozadí sa však odohráva hľadanie vlastného ja s úsilím zaradiť sa do sveta dospelých a nájsť si v ňom zmysluplné a primerané miesto. 10

11 POUŽITÁ LITERATÚRA BALÁŽ, Anton Vynášať zhlboka, podávať zľahka. In: Bibiana, 2002, č. 3, s BALOGHOVÁ, Magda Klára Jarunková a Mladé letá. In: Bibiana, 2002, č. 3, s JARUNKOVÁ, Klára Pár krokov po Brazílii. Bratislava: Smena, s. JARUNKOVÁ, Klára Tulák. Bratislava: Mladé letá, s. KOPÁL, Ján Hodnotový a poetologický prínos do modernej prózy pre mládež. Nad dielom Kláry Jarunkovej. In: Literika, 1999, č. 4, s NOGE, Július Próza Kláry Jarunkovej. Bratislava: Slovenský spisovateľ, s. ONDRÁŠ, Milan Útek ako proces sebapoznávania. In: Bibiana, 1999, č. 1 2, s PETRÍK, Vladimír Domov a svet. In: Bibiana, 2002, č. 3, s POLIAK, Ján Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava: Mladé letá, s. SLIACKY, Ondrej Jediná a jedinečná. In: Bibiana, 2001, č. 4, s SLIACKY, Ondrej Ostrovy ľudskosti. In: Bibiana, 2002, č. 3, s TWAIN, Mark Dobrodružstvá Toma Sawyera a Huckleberryho Finna. Bratislava: Petit Press, s. ISBN

12 SUMMARY The conference paper The roads of Klára Jarunková engages in potential connection between writings of Slovak female author Klára Jarunková and the world (in the intentions of theme conference The world in Czech and Slovak literature Czech and Slovak literature in the world ) from successes her books in foreign countries through her books of travel, but pays close attention to the book Tulák, which similarly like other books of Klára Jarunková belong to the best collection of literature for children not only in Slovakia. 12

13 Kateřina Homolová, ÚBK FPF SU v Opavě Svět, který se vejde do bedny Čím jsme starší, tím menší je město, ve kterém žijeme. Domy jsou nižší a oprýskanější, chodníky blátivější, ulice kratší a světla matnější. Jen děti stále doufají, že se za příštím rohem objeví něco docela nového. Proto se jim to také stává. Svět velkých ve světě malých Rozměr světa se mění společně s námi. Když jsme malí, svět je obrovský, neznámý,a přesto jej reálně tvoří jen něco málo předmětů a událostí. Jako dospělí lidé rádi přijímáme myšlenku o zmenšování světa, jelikož již víme, že jsou miliardy osob, věcí a jevů, které nás pod jménem svět obklopují. Veškeré rozpínající se univerzum lze však vždy sebezáchovně zredukovat na esenci krajů, kde se nikdo nebojí, protože je v nich trvalý, hluboký mír a štěstí, na malou bedýnku pokladů z dětství. Svět človíčků a milenců z bedny Ludvíka Aškenazyho V padesátých letech opouští i Ludvík Aškenazy ( ) velká společenská témata a přiklání se ke každodennosti, píše své cykly etud dětských a nedětských. Realita je zpravidla viděna dětským ozvláštňujícím pohledem, protože harmonie je přítomna především v dětské hře, pravda se zrcadlí v dětské naivní otázce. Proto drobné studie etudy lidských vztahů. Děti dovedou být přesnými pozorovateli života dospělých, touží po odhalení tajemství, usilují o ojedinělé a výlučné předměty, dovedou vysledovat a vycítit smutek druhého a bezděčně mu podat pomocnou ruku. Příběh sám je výrazem utlumené lidské touhy po zázraku uprostřed každodenní všednosti, po dálkách a dobrodružství. Svěží dětské vnímání dává Aškenazymu příležitost poeticky aktualizovat drobné všední jevy velkoměstského života, odkrýt jejich utajenou zázračnost a poetičnost. Milenci z bedny (1959) nejsou zařazeni do Aškenazyho tvorby pro děti, jedná se o povídku pro dospělé. Přesto je zvolený postup vypravování blízký oběma skupinám čtenářů. Využit je v plné míře brilantní pozorovací smysl autora, kterému odpovídá i zvolený kompoziční princip prostá chronologie. Dětský (mladý) čtenář je zaujat smyslem pro specificky dětské nazírání na svět, dospělý čtenář se setkává ve velmi přístupné rovině s Aškenazym básníkem dětské duše a obyčejného všedního života. 13

14 Malý prostor pro velký svět V zapomenuté bedně na dvorku pražského předměstského činžáku (odkud se ta bedna vzala, to nikdo neví) se nejdříve scházejí milenci Slávka a malíř v černém svetru. Ten ji vymaluje jako pokoj. V něm si pak začnou hrát chlapeček a holčička na maminku a tatínka, mají svatbu na radnici, hostinu v Grandhotelu, kam je zaveze hodný taxikář, s cirkusovým břichomluvcem se prostřednictvím fantazie dostanou do cizokrajně znějících exotických zemí a měst. Ještě chvilku se potom toulají po večerně rozsvícené Praze se zázračnými zářícími výklady, a když přijdou pozdě domů, dostanou velký výprask. Druhý den ale ve hře pokračují, protože také život je věčným opakováním. Jsou teď už tatínek a maminka se všemi starostmi, povinnostmi a typickými domácími činnostmi maminkovskými (vaření, uklízení, péče o tatínka) a také tatínkovskými (opravování věcí, čtení novin, poslouchání rádia, poučování maminky). V lyrické zkratce je zde zachycen úděl muže veslujícího rodinnou loďku a ženy, která ho následuje. V závěru obě děti v bedně usínají, stejně jako v ní přespal malíř, protože děti a umělci jsou si blízcí svou schopností neotřele vnímat všední jevy, zbavovat je slupky okoralosti, toužit po zázraku a dálkách, což je činí šťastnými. Povídka je rozčleněna do dvaceti kapitol, z nichž většina je věnována dni, kdy mají chlapeček a holčička svatbu, podnikají svatební cestu a pozdě večer se vracejí domů. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na drobné a pro dospělého člověka nepatrné dílčí události nebo jevy obyčejného dne v pavlačovém domě (zelený papoušek, kterému snad brzy vypadne pírko, hádka nájemníků, dekret pro novomanžele a jiné). Rámec tvoří v povídce nikoli událost, ale předmět bedna, prostor pro svět. Jejím přivezením a postavením na dvorek činžáku se stane součástí osudů obyvatel domu, ovšem teprve vymalováním bedny její proměnou v pokoj začíná dvoudenní příběh tatínka a maminky dětí pětiletých, přesto nesmírně dospělých. A celé vyprávění končí opět bednou, jejím útulným dnem a čtvercem nebe nad hlavou, pod kterým se oběma dětem krásně spí. V povídce zaznívají mnohá životní moudra že iluze může být někdy pomocníkem, že je lepší konat než řečnit a jiné dospělosti. Aškenazy rozehrává dětskou hru na dospělé, poprvé jsou zde s lehkou ironií parodovány některé rysy ve vztazích mezi dospělými a předjímá i mnohé životní toužení, radost i stesk (nenaplněná svatba paní správcové, která s dětmi jede na svatební cestu několikrát výtahem, i když se jinak jeví jako protivná ženská). Milenci z bedny jsou vyprávěním spředeným z her a snů jak dospělých, tak dětí. Rozdílnost tkví v tom, že děti řeknou nahlas, co si myslí, dělají, co chtějí. 14

15 A pokud si nedokáží vysvětlit nějakou situaci velkého světa, řeknou: Do toho nám nic není. Dyk jsme děti. Aškenazy staví vedle sebe motivy a postřehy, které vzbuzují v čtenáři dojem kontrastu, ačkoli hlavním principem povídky je nenásilnost, harmonie všedního dne. Jsou to běžné až triviální záležitosti mezilidských vztahů, které však vnímáme (snad i o to silněji), že jsou nahlíženy prizmatem dětského světa, do kterého primárně nepatří. Celkově je však povídka naprosto vyvážená a konečný moment můžeme nazvat neočekávaným překvapením. Místně se pohybuje na pražském předměstí, proto volí i jazykové prostředky odpovídající právě tomuto prostoru. Malý tatínek a malá maminka spolu mluví řečí odposlouchanou od dospělých, stejně tak předměty jejich rozhovorů jsou přesnou imitací života dospělých. Baví se o tom, že maminka musí vařit, prát a uklízet, že se tatínek musí dívat na televizi, že je potřeba opravit rádio, že se musí hádat, i když je hezky atp. Jazyka využívá Ludvík Aškenazy také jako charakterizačního prostředku u postav vedlejších, epizodických. Skrze mluvu poznáváme obyvatele domu, malíře i cirkusového břichomluvce, dokážeme je podle jazyka zařadit. Svět jednoduše uchopený svět správně pochopený Ludvík Aškenazy našel svůj nejen literární svět v dětské bezelstnosti, v prostých odpovědích na složité otázky. Své dětské postavy v textu modeluje jako malé dospělé také zde je základním principem harmonie a vyvolání zdánlivého kontrastu. Povahové vlastnosti dětí jsou zasunuty za imitaci chování dospělých. Nápodoba se setkává s větším či menším úspěchem nechybí slzičky zklamání ani radost z pocitu rodinného života. Zajímavé je sledovat psychologické i sociologické zvláštnosti přejímání životních zvyků a návyků dospělých do jednání dětí. Teprve zde si totiž uvědomujeme nejen rutinní stejnost každého dalšího dne, ale také třeba hrubost ve vztazích, pohodlnost a pevné rozdělení rolí mužských a rolí ženských. Jednoduše řečeno Slávka patří domů, malíř do světa a děti jsou malými človíčky ještě nezařazenými. A snad právě proto si chtějí hrát na maminku a tatínka se vším, co k tomu patří, co viděly u svých rodičů. Sociokulturní paradigmata se s časem proměňují. Povědomí o svém světě jde s člověkem napříč těmito změnami. Jedině když si uvědomíme to podstatné z něj, když budeme umět uzavřít svůj svět do bedny, získáme plně svobodný pocit o jeho velikosti a otevřenosti. 15

16 PRAMENY A LITERATURA AŠKENAZY Ludvík 1959 Milenci z bedny. (Praha: Československý spisovatel) 1963 Etudy dětské a nedětské. (Praha: Československý spisovatel) CHALOUPKA Otakar, VORÁČEK Jaroslav 1979 Kontury české literatury pro děti a mládež. (Praha: Albatros) STEJSKAL Václav 1962 Moderní česká literatura pro děti. (Praha: Státní nakladatelství dětské knihy) URBANOVÁ Svatava 1992 Ludvík Aškenazy. 1.díl. (Ostrava : ITEM) 16

17 SUMMARY The world get in the wooden case In the paper there is shown a special world known only by children, artists, lovers and writers. The novel Lovers from the wooden case by Ludvík Aškenazy is the text in which we are witnesses of something special, of growing up and getting older and also of being still young and full of great ideas. In the heart of the novel there are young adult lovers living their first love and small children pretending their first love and matrimony as adults do. The authoress of the paper wants to show what the bittersweet urban peripherial life looks like in Aškenazy s sensitive writing conception. At the end of the paper we are pointing out the masterlike literary description of social principles, their rules and learning of them. 17

18 Henrich Jakubík, Katedra slovenského jazyka a literárnej vedy FHV UMB Banská Bystrica Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia Ak historické pramene charakterizujú takmer storočie vývinu slovenskej spoločnosti od sklonku 18. do druhej polovice 19. storočia ako obdobie národného obrodenia, je tým povedané mnohé nielen o postavení národného spoločenstva, ale aj o charaktere, cieľoch a limitoch jeho literárnej produkcie. V takýchto dobách si literatúru podrobujú iné, vyššie záujmy, než je jej estetická hodnota stáva sa jedným (a často jediným) z dôkazov existencie národa. Najmä s odstupom času je však čoraz zjavnejšie, že slovenská literatúra bola v priebehu takmer celého 19. storočia národnoobrannou ideológiou viac obmedzovaná než oslobodzovaná, že bola príliš ponorená do vlastných problémov (prípadne svoju pozornosť obmedzovala len na slovanský svet), príliš uzavretá do svojho sveta, aby začala vnímať aj iné svety okolo seba i v sebe. Až s nástupom realizmu a predovšetkým jeho druhej vlny akoby začala dobiehať zameškané, prekonávať fyzickú i duchovnú izoláciu a aspoň čiastočne reagovať na aktuálne myšlienkové a kultúrne trendy Európy. Je zaujímavé sledovať do akej miery sa reálne vzťahy slovenskej väčšinovej society (ktorej boli v Uhorsku upierané práva národa) k iným národnostným, etnickým, náboženským minoritným skupinám obyvateľstva prenášali do fiktívneho sveta literatúry. Nielen v slovenskom prostredí ale v celom stredoeurópskom priestore patrí k najčastejšie pertraktovaným vzťah domáceho obyvateľstva a Židov. Nemožno ho vnímať len vo vyhranených literárno-umeleckých súvislostiach, pretože sa premietal prakticky do všetkých sfér verejného života sociálnej, hospodárskej, náboženskej, nacionálnej. Typ moderného emancipovaného Žida vrastajúceho do západoeurópskej civilizácie bol u nás prakticky neznámy. Na Slovensku dominovalo ortodoxné židovstvo striktne dodržiavajúce náboženské zákony i prísne stravovacie a hygienické predpisy, teda osobitosti, ktoré ho v bežnom živote výrazne odlišovali od domáceho obyvateľstva a boli jednou z príčin nedôvery. V chudobnej a zaostalej východnej Európe mal Žid najčastejšie podobu drobného vidieckeho obchodníka, krčmára, úžerníka alebo všetkých troch dovedna. V dôsledku demografických zmien sa v druhej polovici 19. storočia výrazne zvýšil počet židovského obyvateľstva na území Slovenska. Navyše, v tomto období kulminoval 18

19 na slovenskom vidieku proces významných zmien vo vlastníckych pomeroch bývalé šľachtické sídla a spustnuté zemianske kúrie dostávali nových majiteľov alebo nájomcov; často nimi boli práve Židia. Vedomý či podvedomý antisemitizmus sociálno-hospodárskeho charakteru bol sprievodným znakom doby a Žid prirodzeným nepriateľom národa a príčinou jeho biedy. Opäť nejde o jav výlučne slovenský, čo nie je ospravedlnenie ani obvinenie, iba konštatovanie. Na rozdiel. od českej literatúry niet dôkazov o literárnych aktivitách Židov na území Slovenska v 19. storočí a z tohto obdobia nie je známy ani žiadny slovensky píšuci židovský spisovateľ. Vďaka úspešnej maďarizácii znamená slovné spojenie slovenské židovstvo skôr geografickú ako národnú identifikáciu. Židia teda žili uprostred slovenského národa, ale nežili s ním. S vypáleným znamením večných cudzincov si všade vytvárali svoj vlastný uzavretý svet a hoci múry get oficiálne padli už s vekom osvietenstva, neviditeľné múry vnútorného geta predsudkov na oboch stranách naďalej zostali. Toto všetko, samozrejme, muselo nájsť odozvu v literárnej tvorbe tak často suplujúcej absenciu spoločenského a politického života na Slovensku. Aj preto bude zaujímavé sledovať na zvolenej vzorke krátkych próz niekoľkých slovenských realistov ako literatúra reflektuje na túto mimoliterárnu skutočnosť; ako v jej fiktívnom svete vznikajú prieniky dvoch paralelných a zdanlivo izolovaných svetov; styčné body, v ktorých sa stretávajú, zbližujú, komunikujú a výnimočne aj splývajú v jediný svet. V literárnohistorickom oblúku od nástupu klasicizmu po rozklad romantických princípov sa v slovenskej literatúre postupne sformoval a ustálil výrazne schematizovaný obraz židovstva. Židia boli teda zobrazovaní v typických povolaniach a prakticky výlučne v negatívnom svetle ako napomáhatelia a vykonávatelia zla alebo ako jeho hlavní iniciátori, a to najčastejšie na ploche vedľajšej alebo epizódnej zápornej postavy. Táto typológia postáv viedla tvorcov často k tomu, že sa uspokojili so stručnou až povrchnou charakteristikou vonkajšieho i vnútorného sveta Židov: rodinné prostredie býva vykreslené zriedkavo a ak, potom je v ňom všetko skazené a hriešne klebetná manželka, vulgárne krásna dcéra a syn, ktorý je rafinovanejšou a bezcharakternejšou kópiou otca. Neporiadok, zápach a špina židovského obydlia majú asociovať všeobecne tradovanú nečestnosť židovského konania a špinavosť ich podnikania. Vnútorný svet Židov je redukovaný na tradičné rituály a modlenie sa k zlatému teľaťu mamony, jednorozmerným postavám chýba psychologický rozmer a hlbšia motivácia ich konania. S vnútorným monológom ako formou zachytenia myšlienkového sveta židovskej postavy začal pracovať až Martin Kukučín a generačne mladšie prozaičky Ľudmila Podjavorinská a predovšetkým Božena Slančíková 19

20 Timrava. S realistickým programom všestranne vyššej umeleckej náročnosti a prehodnocovaním literárnych priorít súvisí aj snaha prekonať alebo aspoň narušiť množstvo stereotypov, ktoré do obrazu Žida vniesli predchádzajúce literárne epochy. Nová generácia autorov sa snaží túto tému spracovať s väčšou dávkou objektivity a invencie a kombinuje ju aj s inými spoločensky aktuálnymi problémami (vysťahovalectvo), prípadne s témami subtílnejšieho charakteru. Napriek tomu niektoré literárne schémy a klišé využívané v súvislosti so židovstvom už v minulosti prebrali aj nastupujúci prozaici druhej vlny realizmu. Jednou s najfrekventovanejších je téma úžery, tradičné spájaná so Židmi. Obvykle býva zobrazovaná v podobe antagonistického vzťahu židovský jednotlivec (krčmár a úžerník v jednej osobe) verzus nežidovské spoločenstvo (slovenský ľud) a lokalizovaná do typického dedinského prostredia. Problematika načrtnutá svojho času už Záborským či Vajanským nadobúda v dôsledku uvedených ekonomických zmien úplne nové dimenzie. Reflektujúc na túto súdobú realitu, zachovala si typológia úžerníckych postáv v slovenskej literatúre až do predvojnového obdobia takmer výlučne semitské črty. Ťaživý problém úžerníctva nemohol nechať ľahostajným ani sociálne najcitlivejšieho autora svojej generácie Jozefa Gregora Tajovského. Životná skúsenosť mu umožnila dobre spoznať drobných ľudkov, bojujúcich celý život s bremenom dlhov. A hoci odmietal spájať ich nešťastie a priori so Židmi, sú uňho ešte zrejmé stopy vajanskovského zjednodušovania a zovšeobecňovania. Poviedka Úžerník ponúka priamočiary, drsný a dojímavý príbeh tragédie počestnej, ale chudobnej rodiny, ktorá sa stáva obeťou poisťovacieho podvodu bezcharakterného Žida Singera. Prirovnanie židovských výčinov k prírodným pohromám má v príbehu aj podobu skutočného požiaru. Singer je kreatúra plná pretvárky a falše; pod maskou nezištnej susedskej výpomoci, v kolotoči fígľov so zmenkami urobí z dôverčivých Čvrlíkovcov svojich večných dlžníkov otrokov. Pripraví ich o majetok a tým nepriamo otca rodiny aj o život. Aj ľudské poníženie má však svoje hranice: keď chce Singerov syn Dávid pripraviť o počestnosť mladučkú Žofku, jej matka naňho bez váhania vytiahne vidly. Autor sa, preňho príznačnou formou rozprávania o rozprávaní, stavia do polohy nestranného poslucháča príbehu. Záverečný dialóg starého otca a drotára (rozprávača príbehu) je však aj vnútornou dilemou Tajovského: dať prednosť ospravedlňovaniu alebo výčitke? U nás je národ ešte ako dieťa nevie a či nechce si rady... Ľud hromží na židov a predsa otrocky sa ich pridŕža... A svedomie? A deti? Na to sa nepomyslí? Pomyslieť sa len pomyslí, ale žije sa ako predtým. (Tajovský, 1965, s. 165). 20

Temná noc duše 1 / 7

Temná noc duše 1 / 7 1 / 7 ( Autorem obrazu je Ch Temná noc duše 2 / 7 Marie Magdalena prostřednictv Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako

Více

Porovnanie dizajnu časopisu

Porovnanie dizajnu časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Katedra umeleckej komunikácie Porovnanie dizajnu časopisu (semestrálna práca) Meno: Martin Valdner Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozdelenie rozprávok Predmet: Slovenský jazyk

Rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozdelenie rozprávok Predmet: Slovenský jazyk Rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozdelenie rozprávok Predmet: Slovenský jazyk Znaky rozprávky a literatúra Rozprávkové postavy Ročník: tretí Zberatelia rozprávok Téma: Ľudová slovesnosť, Vyskúšaj sa rozprávka

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Cesta k emocionálnej zrelosti

Cesta k emocionálnej zrelosti Základná škola, Školská 389, Sačurov Ročníkový projekt Cesta k emocionálnej zrelosti ISCED 2 5. ročník CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI Cieľ: - rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaúctu, vedieť

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Cieľ: 1500 dotazníkov Koordinátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Termíny: apríl 2011 (odovzdanie dotazníkov) október 2011 (interpretácia výsledkov)

Více

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka,

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka, Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát Marianka, 1. 5. 2013 Kroky niekoľkých desiatok ľudí v popoludňajších hodinách 1. mája 2013 viedli do Marianky, kde sa pri Kaplnke sv. Barbory konalo uvedenie novej

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mgr. Petra Oláhová, Ambulancia PLPD XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS 11.-13. október

Více

Každá značka má svoje DNA

Každá značka má svoje DNA Každá značka má svoje DNA AKO NAKUPUJEME Je vek jediné kritérium pre nákup na internete? Nakupujeme v prvých obchodoch vo vyhľadávači? Je cena kľúčová pre všetkých kupujúcich na internete? Sú kamenné obchody

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre 7. ročník

Vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre 7. ročník Trieda : Dátum : Meno : Počet bodov : Hodnotenie : Ukážka Prišiel november a s ním i chladné počasie. Hory okolo ich školy sa zmenili na studenosivé a jazero vyzeralo ako mrazivá oceľ. Z horných okien

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler V oboch nami monitorovaných objektoch sa kuchyne zásobujú teplou vodou z 10-litrového zásobníka s elektrickým ohrevom,

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, Piešťany 033/ Klára Jarunková.

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, Piešťany 033/ Klára Jarunková. Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany 033/772 59 82 info@kniznica.sk www.kniznica.sk Klára Jarunková spisovateľka biografia Narodila sa 28. apríla 1922 v rodine Júliusa Chudíka v

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti 03. Slovenská republika 1939 1945, druhá časť. Ciele: Na základe dokumentov a konkrétnych osudov ľudí ukázať na tragické obdobie našich dejín s odkazom pre dnešok. Veková skupina: 13-18 rokov Metódy a

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

DALI, pomoc a riešenia

DALI, pomoc a riešenia DALI, pomoc a riešenia Obsah Úvod do DALI (vecí, ktoré by ste mali vedieť)... 1 Čo je DALI?... 1 Čo je posolstvom DALI?... 1 Základné pravidlá pre DALI a HELVAR výrobky a systémy... 2 Riešenie problémov:

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST

D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST I. ČASŤ TEST D- 1.strana D- 2.strana D- 3.strana D. - SPOLU TEST Počet bodov Podpis 1 Podpis 2 I. ČASŤ TEST 1. Jedna strana trojuholníka meria 4cm a druhá 7cm. Ktoré z uvedených čísel môže byť obvodom tohto trojuholníka?

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Úloha 1 (Lapitková, 2012, s. 18) Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Pomôcky: trojboký hranol z priehľadného skla, biely povrch (hárok papiera) Postup: a) Nasmeruj

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Ľudmila Lipková a kolektív SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Vydavateľstvo EKONÓM 2013 Autori Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Pivo Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Čo je to pivo? základné suroviny: slad, chmeľ, voda fázy výroby: výroba mladiny, kvasenie, dokvasovanie, pasterizácia a stáčanie piva Existuje asi 24 druhov

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Moje hobby. Kreslenie

Moje hobby. Kreslenie Moje hobby Kreslenie Kreslenie je čosi, s čím sme všetci začínali rovnako, ako malé deti, ohúrené farbenými paličkami, ktoré po sebe zanechávali na papieri farené stopy. Fascinovaní týmto zázrakom sme

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Ako prežiť krízu a využiť ju vo svoj prospech. Dipl. Ing. Artur Gevorkyan

Ako prežiť krízu a využiť ju vo svoj prospech. Dipl. Ing. Artur Gevorkyan Ako prežiť krízu a využiť ju vo svoj prospech Dipl. Ing. Artur Gevorkyan OBSAH 1) Predstavenie firmy, portfólio, ukazovatele 2) Stav pred krízou 3) Našich 10 krokov v kríze 4) Ako sa správať v kríze 5)

Více

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

Club Calimera Sunshine Creta ****9

Club Calimera Sunshine Creta ****9 Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C C F D G E G D F A B Dospelá osoba

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia A

Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ. Verzia A Výstupný test projektu KEGA pre 7. roč. ZŠ Verzia A Meno: Problém U1 U2 Súčet 1 Zákusky pre hostí 2 Terminovaný vklad 3 Doprava po Ukrajine 4 Preprava nákladu 5 Krémy na tvár výhodne 6 Evidenčné čísla

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více