Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami"

Transkript

1

2 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem 2013) Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (dále jen účetní období) ani jako ovládající, ani jako osoba ovládaná smlouvu podle 190b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ovládací smlouvu). Představenstvo společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vypracovalo pro toto účetní období zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 1. Smlouvy uzavřené mezi společností Elektrizace železnic Praha a.s. a ostatními propojenými osobami platné a účinné v účetním období ED Holding a.s. - Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 2/08 - SM/NS: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění Elektrizácia železníc Kysak, a.s. - Smlouva č. 1/08 - SM/NS o pronájmu nebytových prostor EŽ Kysak, organizační složce v ČR: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 1/12 - SM/NS o pronájmu komplexu pojízdné betonárny: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 20/12 OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 50/12 OZ/SOD Žst. Bratislava hl.n., KRTV, VO: Elektrizace železnic Praha a.s.: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 77/12 OZ/SOD - ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, (úsek Beluša - Púchov): Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 82/12 OZ/SOD - Žst. Bratislava hl.n., KRTV, VO: Elektrizace železnic Praha a.s.: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 1/13 OZ /SOD - ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, (úsek Beluša - Púchov): Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění REPORT ON RELATIONSHIPS BETWEEN THE RELATED PARTIES OF THE COMPANY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. (For the accounting period ended 31 December 2013) The company Elektrizace železnic Praha a.s. did not conclude, either as the controlling person, or as the controlled person, any contract pursuant to 190b of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (hereinafter only the contract on control ) for the accounting period from 1 January 2013 to 31 December 2013 (hereinafter only the accounting period ). Consequently, in accordance with the provisions of Section 66a, subsection 9 of Act No. 513/1991 of the Collection of Laws, the Commercial Code, as amended, the board of directors of the company Elektrizace železnic Praha a.s. (joint-stock co.) compiled a report on relations between related entities for this accounting period. 1. Contracts concluded between Elektrizace železnic Praha a.s. and other related parties valid and efficient in the 2013 financial year (1 January December 2013) ED Holding a.s. - Contract No. 2/08 - SM/NS on lease of commercial premises: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration Elektrizácia železníc Kysak, a.s. - Contract No. 1/08 - SM/NS on lease of commercial premises of EŽ Kysak, branch office at Czech Republic: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract No. 1/12 - SM/NS on rent of mobile concrete unit complex: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract No. 20/12 - OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration - Contract No. 50/12 - OZ/SOD, Bratislava main railway station, KRTV, VO: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No. 77/12 - OZ/SOD ŽSR, Modernization of the Nové Mesto nad Váhom Púchov track, (Belúša Púchov track section): Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No. 82/12 - OZ/SOD, Bratislava main railway station, KRTV, VO: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No. 1/13 - OZ/SOD ŽSR, Modernization of the Nové Mesto nad Váhom Púchov track, (Belúša Púchov track section): Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration 58

3 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company - Smlouva 1/13 - SM/NS o nájmu dopravních prostředků (lokomotiva): Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva 3/13 - SM/NS o nájmu bednění W: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 15/13 OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 28/13 OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 32/13 OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 52/13 OZ/SOD - Spínacia stanica (SpS) Strekov - komplexná rekonštrukcia (KR) technológie SpS, Terminál diaľkového riadenia TDR- realizácia: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 1/14 - SM/KS o převodu vlastnictví k nemovitému majetku: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nemovitý majetek jako protiplnění - Smlouva č. 2/14 - SM/KS o prodeji movitého majetku: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela movitý majetek jako protiplnění Vasútvillamosíto Kft. - Smlouva č. 35/13 - OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 5/13 - SM/NS o nájmu nebytových prostor: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva o controllingovém a analytickém poradenství: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela smluvní cenu jako protiplnění TRAMO RAIL, a.s. - Smlouva č. 3/12 - SM/NS o pronájmu žel. vozu Res/94864: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 1/13 OZ/OS Poskytování inženýrské a konzultační činnosti: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela smluvní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 3/13-RS/NS o nájmu dopravních prostředků: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela subdodávku jako protiplnění - Smlouva 4/13-SM/NS o nájmu dopravního prostředku: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 12/13-RS/OS o zabezpečení dopravních manipulací: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela subdodávku jako protiplnění - Smlouva č. 16/13-OZ/SUBD Oprava stožárů TV v obvodu OŘ Brno II. část: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela subdodávku jako protiplnění - Smlouva č. 19/13 - OZ/SOD Oprava kotevních systémů v trati Praha TGM - Praha Bubny: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Contract No. 1/13 - SM/NS on leas of means of transport (locomotive): Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract No 3/13 - SM/NS on leas of W formwork: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract No. 15/13 - OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration - Contract No. 28/13 - OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration - Contract No. 32/13 - OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration - Contract No. 52/13 - OZ/SOD, Strekov Switching Station, Reconstruction of the technology of the switching station, Remote Control System Terminal: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No 1/14 - SM/KS on ownership transfer of immovable property: Elektrizace železnic Praha a.s. received an immovable property in the form of consideration - Contract No 2/14 - SM/KS on sale of movable property: Elektrizace železnic Praha a.s. received a movable property in the form of consideration Vasútvillamosíto Kft. - Contract No. 35/13 - OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration - Contract No. 5/13 - SM/NS on lease of commercial premises: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract on controlling advisory and analytical advisory: Elektrizace železnic Praha a.s. received the contract price in the form of consideration TRAMO RAIL, a.s. - Contract No. 3/12 - SM/NS leas of railway carriage Res/94864: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract No. 1/13 - OZ/OS engineering and consultation service: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No. 3/13 - RS/NS on leas of means of transport: Elektrizace železnic Praha a.s. received the sub-delivery in the form of consideration - Contract No. 4/13 - SM/NS on leas of means of transport: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration - Contract No. 12/13 - RS/NS on transport manipulations ensuring: Elektrizace železnic Praha a.s. received the sub-delivery in the form of consideration - Contract No. 16/13 - OZ/SUBD OCS masts repair at Brno, Part II.: Elektrizace železnic Praha a.s. received the sub-delivery in the form of consideration - Contract No. 19/13 - OZ/SOD Reconstruction of the anchoring systems at Praha Masarykovo nádraží Praha Bubny track: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration 59

4 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company - Smlouva č. 22/13 OZ/SUBD - Oprava trakčního vedení v obvodu OŘ: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 23/13 - OZ/SOD Oprava TV v úseku Havířov - O. Bartovice: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 34/13 OZ/SOD - Oprava trakčního vedení Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou v km 10,350 až 11,560: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 25/13 OZ/SUBD - Oprava TV v úseku Louky nad Olší - Karviná hl. n.: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela subdodávku jako protiplnění - Smlouva č. 41/13 OZ/SOD Oprava rozváděče RZK1 na TNS Grygov: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Rámcová smlouva č. 46/06 - OB/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 53/13 OZ/SOD - Žst. Brno hl. n. - výměna nosných lan TV, 3. část: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 68/13 OZ/SOD - Oprava trakčního vedení ŽST Valašské Meziříčí - 1. etapa: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění EŽC a.s. - Smlouva o nájmu dopravního prostředku č. 1/11-SM/NS: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění 2. Jiné právní úkony a opatření učiněná společností Elektrizace železnic Praha a.s. v zájmu propojených osob v účetním v období Jiné právní úkony nebo opatření nebyly učiněny. V Praze dne Ing. Karel Mora předseda představenstva Ing. Radim Kotlář místopředseda představenstva - Contract No. 22/13 - OZ/SUBD OCS repair: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No. 23/13 - OZ/SOD OCS repair at at Havířov O. Bartovice track: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 34/13 - OZ/SOD OCS repair at Hranice na Moravě Hustopeče nad Bečvou track, km 10,350 km 11,560: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 25/13 - OZ/SUBD OCS repair at Louky nad Olší Karviná main railway station track: Elektrizace železnic Praha a.s. received the sub-delivery in the form of consideration. - Contract No. 41/13 - OZ/SOD Switchgear RZK1 repair, Grygov Traction Transformer Station: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Master Contract No. 46/06 - OB/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration - Contract No. 53/13 - OZ/SOD Messenger wire exchange at Brno main railway station, Part III: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration - Contract No. 68/13 - OZ/SOD OCS repair at Valašské Meziříčí railway station, Section I: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. EŽC a.s. - Contract No. 1/11 - SM/NS on leas of means of transport: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration 2. Other legal acts and measures executed by Elektrizace železnic Praha a.s. in the interest of other related parties in the 2013 financial year (1 January December 2013) No other legal acts or measures were executed. In Prague on 24 March 2014 Mr Karel Mora Chairman of the Board of Directors Mr Radim Kotlář Vice-Chairman of the Board of Directors 60

5

6 Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená akcionáři a statutárnímu orgánu společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., IČ: , sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za výroční zprávu Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti. Odpovědnost auditora Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. K ověřované účetní závěrce jsme dne vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy. INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Issued to the benefit of the Shareholder and the Authorised Representative Body of the Company. Auditor s Report on the Annual Report We have verified conformity of the Annual Report of the company named Elektrizace železnic Praha a.s., Company Number: , with registered office at: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, Postal Code , as of the balance sheet date of 31 December 2013, to the Financial Statements as contained in the present Annual Report. The Company objects constitute execution of development projects, their modification, and removal. It is our duty, upon the outcome of such verification, to issue Auditor s Opinion about compliance of the Annual Report and the Financial Statements. Responsibility of the Authorised Representative Body of the accounting unit for the Annual Report The Authorised Representative Body of the above-described company shall be responsible for correctness of the Annual Report. Responsibility of the Auditor We have performed the verification pursuant to the International Audit Standards and any associated application clauses issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. According to those standards, auditors are required to plan and perform their verification work so that they can obtain reasonable certainty that the information contained in the Annual Report, which describes certain facts that have also been carried in the Financial Statements, conform in all material aspects with the relevant Financial Statements. We are convinced that the verification thus performed provides a sufficient basis for the issuance of the Auditor s Opinion. Výrok auditora Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. We issued the Auditor s Report dated 24 March 2014 in respect of the verified Financial Statements, which contains an unqualified opinion. The Independent Auditor s Report constitutes part of the Annual Report. Auditor s Opinion In our opinion, the information carried in the Annual Report issued by the company named Elektrizace železnic Praha a.s. as of 31 December 2013 conforms in all relevant aspect with the above-described Financial Statements. 62

7 Výrok auditora Auditor s Report Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., IČ: , sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, k Hlavním předmětem podnikání společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti. Odpovědnost auditora Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty, než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora. Stanovisko auditora Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. k obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. V Praze dne 22. dubna 2014 FINAUDIT, s.r.o. třída Svobody 645/2, Olomouc číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti KAČR 154, Ing. Jakub Šteinfeld auditor odpovědný za vypracování zprávy jménem společnosti, č. auditorského oprávnění KAČR 2014, jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o. Report on verification of the Report on Relations of Associated Entities We have verified material correctness of information contained in the Report on Relation of Associated Entities issued by Elektrizace železnic Praha a.s., Company Number: , with registered office at: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, Postal Code , as of 31 December The Company objects constitute execution of development projects, their modification, and removal. It is our duty, upon the outcome of such verification, to issue our opinion as regards such Report on Relations. Responsibility of the Authorised Representative Body of the accounting unit for the Report on Relations of Associated Entities The compilation of the Report on Relations shall be the responsibility of the Authorised Representative Body of the above-described company. Responsibility of the Auditor We have preformed the verification in keeping with Audit Standard No. 56 issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. That Standard requires from auditors to plan and perform verification so that they can obtain limited certainty to the effect that the Report on Relations does not contain any materially incorrect information. The verification was mainly limited to interviews with the Company staff and to analytical procedures, and selective (random) verification of the material correctness of such information. Therefore, such verification offers a lower degree of certainty than audit. We did not perform an audit; therefore we do not issue an Auditor s Opinion. Auditor s Position Based on our verification, we have not identified any information justifying any assumptions that the Report on Relations of Associated Entities issued by the company named Elektrizace železnic Praha a.s. as of 31 December 2013 contains any materially incorrect facts. Prague, 22 April 2014 FINAUDIT, s.r.o. třída Svobody 645/2, Olomouc Auditing Company Licence No. 154 Mr Jakub Šteinfeld Auditor in charge of the Auditor s Report on behalf of the Company, Auditor s Licence No. 2014, Executive Director, FINAUDIT s.r.o. 63

8

9 Certifikáty Certificates CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES 65

10 Kontaktní adresy / Contact Addresses Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a Praha 4 - Nusle Česká republika / Czech Republic Tel.: Fax: Generální ředitel / Managing Director Tel.: Tel.: Fax: Obchodní útvar / Commercial Dpt. Tel.: Tel.: Fax: Personální útvar / Human Resources Development Dpt. Tel.: Tel.: Fax: Útvar exportu / Export Dpt. Tel.: Tel.: Fax: Grafická příprava a výroba výroční zprávy: D&S Design Prague, s.r.o.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation 2007 Obsah Table of contents Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation of the Railway Infrastructure 8 Provozuschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více