U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne s c h v a l u j e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne od 9.00 do hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne s c h v a l u j e opravu usnesení č. 96/04 z 8. schůze RMO ze dne Usn. č. 106/04 Přidělení obecního bytu ve veřejném zájmu s c h v a l u j e přidělení nájemního bytu ve veřejném zájmu panu Mgr. Oldřichu Ježkovi, zaměstnanci Základní školy, Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem, ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ÚL ST ze dne dle důvodové zprávy. Usn. č. 107/04 Prodloužení nájemní smlouvy s c h v a l u j e 1. ukončení nájemní smlouvy paní Zdeňky Kubenové, Jizerská 2912/22, Ústí n.l., k , 2. náhradní ubytování pro paní Zdeňku Kubenovou na základě nájemní smlouvy na dobu určitou do v domě Kmochova 3352/4. Usn. č. 108/04 Záměr prodeje domu Kočkovská 2601/15 s c h v a l u j e 1. záměr prodeje obytného domu Kočkovská 2601/15, 2. vyvolávací cenu pro prodej formou licitace ve výši 650 tis. Kč. Usn. č. 109/04 Schválení záměru prodeje bytů volný prodej Rada MO ÚL - ST po projednání s c h v a l u j e záměr města Ústí n.l. k prodeji bytových jednotek volných veřejnou licitací dle přiložené tabulky a důvodové zprávy. Usn. č. 110/04 Záměr pronájmu části p.p.č zahrádky v k.ú. Ústí n.l. s c h v a l u j e záměr pronájmu části p.p.č zahrádky v k.ú. Ústí n.l. panu Františku Helebrantovi, bytem Pincova 2974/19, Ústí n.l., za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

2 2 Usn. č. 111/04 Záměr pronájmu části p.p.č zahrádky v k.ú. Ústí n.l. s c h v a l u j e záměr pronájmu části p.p.č zahrádky v k.ú. Ústí n.l. panu Romanu Pavlíčkovi, bytem Brandtova 28, Ústí n.l., za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy. Usn. č. 112/04 Záměr převodu nájmu - zahrádky s c h v a l u j e záměr převodu nájmu části p.p.č a 4617 zahrádky v k.ú. Ústí n.l. z p. Františka Němečka na pí. Alenu Mikešovou, bytem Resslova 42, Ústí n.l., za stejných podmínek dle důvodové zprávy. Usn. č. 113/04 Převod nájmu - zahrádky s c h v a l u j e převod nájmu části p.p.č zahrádky v k.ú. Ústí n.l. z pí. Zdeňky Házové na p. Jana Kakeše, bytem Sibiřská 359, Ústí n.l., za stejných podmínek dle důvodové zprávy. Usn. č. 114/04 Záměr pronájmu částí p.p.č. 4400/255 a 4949/417 vše v k.ú. Ústí n.l. za účelem umístění 2 ks plakátovacích ploch s c h v a l u j e záměr pronájmu částí p.p.č. 4400/255 a 4949/417 vše v k.ú. Ústí nad Labem za účelem umístění 2 ks plakátovacích ploch společnosti RENGL, s.r.o., se sídlem Kozinova 1073/11, Liberec 1, dle důvodové zprávy. Usn. č. 115/04 Revokace usnesení č. 84/04 ze 7. schůze RMO ÚL ST ze dne A/ r e v o k u j e usnesení č. 84/04 ze 7. schůze RMO ÚL ST ze dne v plném znění dle důvodové zprávy, B/ b e r e n a v ě d o m í výpověď nájemní smlouvy č. 0001/0249/2003 o nájmu nebytových prostor ze dne uzavřenou s pí. Evou Čejkovou, bytem V Klidu č. 3114/6, Ústí n.l., dle důvodové zprávy.

3 3 Usn. č. 116/04 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu trafostanice na části p.p.č. 4949/359 a p.p.č. 4949/361 v k.ú. Ústí n.l. A/ s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Severočeská energetika, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, pro budoucí stavbu trafostanice umístěnou na částech p.p.č. 4949/359 a p.p.č. 4949/361 v k.ú. Ústí n.l., za jednorázovou úhradu 800,- Kč/m 2 a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy, B/ d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MO schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu A/. Usn. č. 117/04 Prodej částí p.p.č a 4575 v k.ú. Ústí n.l. A/ s c h v a l u j e prodej částí p.p.č a p.p.č o celkové výměře cca. 527 m 2 vše v k.ú. Ústí n.l., manželům Spalničkovým, bytem Na Výšině 497, Ústí n.l., za účelem získání přilehlých pozemků okolo rodinného domu jejich rodinných příslušníků, za cenu 650,- Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy, B/ d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MO schválit prodej částí p.p.č a p.p.č v k.ú. Ústí n.l. dle bodu A/. Usn. č. 118/04 Prodej částí p.p.č a 4575 v k.ú. Ústí n.l. A/ s c h v a l u j e prodej částí p.p.č a p.p.č o celkové výměře cca. 900 m 2 vše v k.ú. Ústí n.l., za účelem výstavby rodinného domu panu Lukáši Matoušovi, bytem Lužická 4A a slečně Miriam Motyčkové, bytem Kpt. Nálepky 3, Ústí n.l., za cenu 800,- Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy, B/ d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MO schválit prodej částí p.p.č a p.p.č v k.ú. Ústí n.l. dle bodu A/. Usn. č. 119/04 Prodej části p.p.č. 5178/1 v k.ú. Ústí n.l. A/ s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 5178/1 o výměře cca. 34 m 2 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, za cenu 800,- Kč a náklady spojené s prodejem, za účelem vybudování parkoviště dle důvodové zprávy, B/ d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MO schválit prodej části p.p.č. 5178/1 v k.ú. Ústí n.l. dle bodu A/.

4 4 Usn. č. 120/04 Převod nájmu nebytových prostor na jiného nájemce s o u h l a s í s převodem nájmu nebytových prostor v obytných domech Jizerská 20 a Jizerská 22, Ústí n.l., z pana Otakara Petruželky, bytem Alešova 16, Ústí n.l., na pana Son Lai Duc, bytem Jizerská 20, Ústí n.l., za stejných podmínek dle opravené důvodové zprávy. Usn. č. 121/04 Převod nemovitého majetku pozemků v k.ú. Ústí n.l. do správy MO ÚL ST Rada MO ÚL - ST po projednání s o u h l a s í s převzetím p.p.č. 4784, 4787, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793 a 4797 vše v k.ú. Ústí n.l. do správy MO Ústí n.l. Severní Terasa dle důvodové zprávy. Usn. č. 122/04 Zařazení s.p.č. 4949/531 v k.ú. Ústí n.l. do vybraného majetku města Ústí n.l. n e s c h v a l u j e zařazení s.p.č. 4949/531 v k.ú. Ústí n.l. do vybraného majetku města Ústí n.l. dle důvodové zprávy. Usn. č. 123/04 Vyhlášení výběrového řízení na Údržbu zeleně v části Stříbrníky s c h v a l u j e 1. vyhlášení výběrového řízení na Údržbu zeleně v části Stříbrníky dle důvodové zprávy, 2. výběr firem k podání nabídky výběrového řízení na Údržbu zeleně v části Stříbrníky dle důvodové zprávy. Usn. č. 124/04 Vyhlášení výběrového řízení na Zimní údržbu chodníků v části Stříbrníky s c h v a l u j e 1. vyhlášení výběrového řízení na Zimní údržbu chodníků v části Stříbrníky dle důvodové zprávy, 2. výběr firem k podání nabídky výběrového řízení na Zimní údržbu chodníků v části Stříbrníky dle důvodové zprávy. Usn. č. 125/04 Dohody o splátkách dluhů za nájemné (do 18ti měsíců) s c h v a l u j e dohody o uznání dluhu a výše měsíčních splátek dluhu za nájemné dle přiložené důvodové zprávy.

5 Usn. č. 126/04 Dohody o splátkách dluhů za nájemné (nad 1/8 měsíců) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MO schválit dohody o splátkách dluhu na nájemné dle přiložené důvodové správy. 5 Usn. č. 127/04 Návrh na změnu Statutu města Ústí n.l. zřízení matriky na ÚMO Ústí n.l. Severní Terasa d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu MO Ústí n. L. Severní Terasa rozšířit činnost ÚMO Ústí n.l. Severní Terasa o výkon státní správy na úseku matrik, tj. vytvoření Matričního úřadu ÚMO Ústí n.l. Severní Terasa pro území MO Ústí n.l. Severní Terasa a území OÚ Chuderov, 2. navrhnout Zastupitelstvu města Ústí n.l. provést změnu Obecně závazné vyhlášky č. 80/2002 (Statut města Ústí n.l.) v příloze č. 1 Statutu na úseku vnitřní správy, v položce 4 zák. č. 101/2000 Sb., tj. přijímání žádostí a vystavení občanského průkazu a cestovního pasu, a v položce 5 zák. č. 301/2000 Sb., tj. že ÚMO Ústí n.l. Severní Terasa zajišťuje pro svůj matriční obvod výkon státní správy na úseku matrik v plném rozsahu pro území MO Ústí n.l. Severní Terasa a území OÚ Chuderov Ing. Jiří Brodský, Alexandra Kovaříková starosta městského obvodu místostarostka MO ÚL-ST Ústí n. L. - Severní Terasa V Ústí nad Labem

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více