Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008"

Transkript

1 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činosti /1111/ , ,21 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti /1112/ , ,12 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů /1113/ , ,97 Daň z příjmu právnických osob /1121/ ,32 1, ,32 Daň z příjmu právnických osob za obce /1122/ ,- 1, ,- Daň z přidané hodnoty /1211/ ,17 1,717,202,17 Daň z nemovitostí /1511/ , ,89 Popl. za vyp. škod. látek do ovzduší /1332/ 3.000, ,- Poplatek za likvidaci komunál. odpadu /1337/ , ,- Popl. ze psů /1341/ 8.000, ,- Popl. za užívání veřejného prostranství /1343/ 4.000, ,- Poplatek za provozovaný výherní hrací přístr. /1347/ , ,- Odvod výtěžku z provozování loterií /1351/ , ,- Správní poplatky /1361/ 8.000, ,- Neinvestiční dotace volby /4111/ , ,- Neinvestiční dotace ze SR /4112/ , ,- Ostatní neinvestiční dotace ze SR VPP /4116/ , ,- Neinvestiční transfery od krajů SDH /4122/ 4.110, ,- Ostatní neinv.transf.- vratka půjčky /4129/ , ,63,- Převody z rozpočtových účtů /4134/ 2, ,- Ostatní převody z vlastních fondů /4139/ , ,- Ostatní neinvest.transfery ze SR-přípojky /4216/ 1, ,- 1, ,- Pronájem pozemků / / Skalagro , ,- Pronájem pozemků / / občané 1.000,- 717,- Příjmy z poskytování služeb / / 4.500, 4.500,- Podpora ostatní prod.činností-dřevo / / , ,- Příjmy ze stočného / / , ,- Čtenářské příspěvky / / 1.000,- 400,- Pronájem kulturního domu / / , ,- Nekapitálové příspěvky,vratka el. / / , ,30 Nájmy z bytů / / , ,- Vratka za elektřinu / / 5.681, ,61 Pronájem nebyt.prostor / / 1.000,- 420,- Popl. z hrobů / / 5.600, ,- Ostatní záležitosti bydlení-pronájem pošty / / , ,- Vratka za elektřinu / / 5.100, ,20 Svoz KO / / , ,-

2 Ověřování a kopírování / / , ,- Prodej popelnic / / , ,- Pronájem ost.nemov / / 8.000, ,- Příjmy z prodeje drob.dllouh.maj. / / , ,- Přijaté neinvestiční dary / / 5.000, ,- Přijaté pojistné náhrady / / , ,- Přijaté nekapitál.přísp.-vánoč.výst. / / , ,- Ostatní nedaňové příjmy / / , ,- Příjmy z prodeje pozemků / / , ,- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí / / , ,- Příjmy z úroků / / , ,16 Ost.příjmy z fin.vypoř.minul.let / / 3.625, ,50 Příjmy z fín.vypoř.minul.let mezi obcemi / / 0,63 - Příjmy celkem: 10, ,71 12, ,08 Stav peněžních prostředků k , ,66 Stav peněžních prostředků k ,41 K o č n a r o v á Petra starostka obce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

3 Výdaje obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost Nákup ostatních služeb , ,- Silnice , ,- 1, ,- Ostatní záležitosti pozem.kom , ,- Provoz veřejné silniční dopravy , ,- Ostatní záležitosti v silniční dopravě , ,- Pitná voda , ,70 1, ,70 Provoz ČOV a kanalizace , ,00 5, ,80 Základní škola , ,- 1, ,50 Knihovnictví , ,- Kulturní dům , ,70 Zachování a obnova kult. památek-zvonička,socha , ,30 Rozhlas , ,- Ostatní záležitosti v kultuře , ,50 Sportovní zařízení v majetku obce , ,- Tělovýchovná činnost , ,- Všeobecná ambulantní péče , ,- Bytové hospodářství , ,60 Veřejné osvětlení , ,80 Pohřebnictví , ,70 Výstavba a údržba inženýrských sítí , ,10 2, ,05 Ostatní záležitosti v bydlení , ,80 Svoz nebezpečných odpadů , ,- Svoz komunálního odpadu , ,- Vzhled obce a veřejná zeleň , ,70 Poskytnuté neinvest.přísp.a náhrady , ,- Požární ochrana , ,40 Zastupitelstvo obce , ,50 Volby , ,52 Činnost místní správ y , ,30 2, ,30 Služby peněžních ústavů , ,56 Převody vlastním fondům ,- 2, ,- Ostatní činnosti j.n , , Výdaje celkem: 17,819,302,80 20, ,33 Vyvěšeno: Sňato: K o č n a r o v á Petra starostka obce

4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem 2, ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace pro odbornou přípavu SDH Skalička ve výši 4.110,- Kč byly vráceny KÚ Olomouc Poskytovatel účel pol. UZ rozpočet čerpání % KÚ Olomouc výkon st.správy , ,- 100 KÚ Olomouc volby ,- 30,000,- 100 Úřad práce pracovníci na VPP , ,- 100 Úřad práce pracovníci na VPP , ,- 100 Úřad práce pracovníci na VPP , ,- 100 Počít.služba pracovníci na VPP , ,- 100 MMR Praha oprava lávky , ,- 100 MMR Praha vodov.a kanl.přípojky , ,- 1, ,- 100 KÚ Olomouc odborná příprava SDH , CELKEM: ,- 2, ,- Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a vnitřní směrnicí č. 1/2007 Sociální fond obce Skalička a vnitřním předpisem obce Skalička č. 1/2008 ke stravování. Vnitřní směrnice č. 1/2007 byla schválena v ZO obce Skalička dne pod č. 57/ZO Dodatek směrnice sociálního fondu-vnitřní předpis obce Skalička č. 1/2008 byl schválen v ZO Skalička dne pod č.j. 17/ZO Stav k ,- Kč K o č n a r o v á Petra starostka obce Vyvěšeno: Sňato:

5 Rozpočet na rok 2009 Příjmy: Odd.par. pol Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti ,- Kč 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ ,- Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů ,- Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 1, ,- Kč 1122 Daň příjmu právnických osob za obce ,- Kč Součet skupiny 11 2, ,- Kč 1211 DPH 1, ,- Kč Součet skupiny 12 1, ,- Kč 1332 Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzd ,- Kč 1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpad ,- Kč 1341 Poplatky ze psů 8.000,- Kč 1343 Poplatky za využívání veř.prostranství 3.000,- Kč 1337 Poplatky za provoz VHP ,- Kč 1351 Odvod výtěžku z loterií ,- Kč 1361 Správní poplatky ,- Kč Součet skupiny ,- Kč 1511 Daň z nemovitostí ,- Kč Součet skupiny ,- Kč 4111 Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,- Kč Součet skupiny ,- Kč Příjmy z pronájmu pozemků-skalagro ,- Kč Příjmy z pronájmu pozemků-občané 1.000,- Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků-dřevo 6.000,- Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků-dřevo ,- Kč Příjmy z poskytování služeb-stočné ,- Kč Příjmy z poskytování služeb-čtenářské přísp ,- Kč Příjmy z pronájmu sokolovny ,- Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,- Kč Příjmy z pronájmu bytů ,- Kč Příjmy z pronájmu nebytových prostor 1.000,- Kč Příjmy z poskytování služeb-poplatky z hrobů 8.000,- Kč Příjmy z pronájmu pošty ,- Kč Příjmy z poskytování služeb-odvoz KO podnik ,- Kč Vrácení peněz za pohřebné ,- Kč Příjmy z poskytování služeb-ověřování ,- Kč Příjmy z prodeje zboží popelnice ,- Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemov ,- Kč

6 Příjmy z prodeje neinv.majetku ,- Kč Přijaté neinvestiční dary 5.000,- Kč Příjmy z prodeje pozemků 2, ,- Kč Příjmy z prodeje nemovitostí 1, ,- Kč Příjem z prodeje vodovodu ,- Kč 8115 Zapojení přebytku z minulých let ,- Kč Úvěr 6, ,- Kč Příjmy z úroků ,- Kč Součet ostatních příjmů ,- Kč Příjmy celkem: ,- Kč Vyvěšeno: Sňato:

7 Rozpočet na rok 2009 Výdaje: Odd.par Podpora ostatních produkčních činností ,- Kč 2212 Silnice ,- Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7.000,- Kč 2221 Výdaje na dopravní obslužnost ,-Kč 2229 Ostatní záležitosti dopravy 5.000,- Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1, ,- Kč 3113 Základní škola 9, ,- Kč 3314 Činnost knihovnická ,- Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury-sokolovna ,- Kč 3326 Zachování a obnova kulturních památek ,- Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví ,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4.000,- Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,- Kč 3511 Všeobecná ambulantní péče 8.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ,- Kč 3631 Veřejné osvětlení ,-Kč 3632 Pohřebnictví ,-Kč 3699 Ostatní záležitosti bydlení pošta ,-Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 5.000,- Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu ,-Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,- Kč 5512 Požární ochrana ,- Kč 6112 Zastupitelstvo obce ,- Kč 6171 Činnost místní správy 1, ,- Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje fin.operací ,- Kč 6330 Převody vlastním fondům z fin.operací ,- Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ,- Kč Výdaje celkem 16, ,- Kč Vyvěšeno: Sňato:

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více