Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014"

Transkript

1 119. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3563/RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 3563/RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/119 OVVaK/RMOb/ Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí 0116/14 rady. OVVaK/RMOb/ Informativní zpráva o přípravách oslav 100. výročí 0124/14 existence budovy školy na Náměstí Jiřího z Poděbrad FRaŠ/RMOb/01 Finanční dar pro FC Vítkovice /14 FRaŠ/RMOb/01 Finanční dar pro oddíl BOX Ostrava 11/14 FRaŠ/RMOb/01 MŠ Ostrava-Vítkovice - výhra v soutěži o 13/14 nejhezčího draka Jeremenkova 846/16, Ostrava-Vítkovice /14 poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor z důvodu rekonstrukce Vodafone Czech Republic a.s. - žádost o umístění 0205/14 základnové stanice Rucká Petra, Jeremenkova 846/16 - žádost o slevu 0198/14 z nájmu nebytových prostor Uzavření smlouvy o obstarání domovnické činnosti 0200/14 - Ruská 93/27, Ostrava-Vítkovice Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu 0203/14 Žádost o slevu z nájmu bytu č.3, U Cementárny / / / / / / /14 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny odb. míst Nerudova 686/49,sad J. Jabůrkové 967, Mírové náměstí 519/3 v Ostravě-Vítkovicích Prodej nepotřebného vyzískaného materiálu Revokace části usnesení pronájmu movitých věcí Prodej žulových desek a pronájem schránek v kolumbáriu Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu venkovní lezecké věže na pozemku parc.č. 478/1, k.ú. Vítkovice v sadě Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích Připomínkové řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Ostravy Strana 2

3 3580/RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /RMOb-Vit/1014/ /14 Zimní údržba místních komunikací a ploch na území městského obvodu Vítkovice v období zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/92/2014 Pronájem pozemku parc. č. 176/120 v k. ú. Vítkovice (p. Synek) Revokace a uzavření dodatku v k. ú. Vítkovice (p. Světlák) Souhlas s umístěním a realizací stavby pergoly a krbu (p. Strakoš) Prodej nepotřebného majetku ze ZŠ 0210/14 MaFK/RMOb/0 246/14 MaFK/RMOb/0 263/14 MaFK/RMOb/0 261/14 FRaŠ/RMOb/01 14/14 Ostrava-Vítkovice OVVaK/RMOb/ 0126/14 OVVaK/RMOb/0116/14 Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady. číslo: 3563/RMOb-Vit/1014/119 1) bere na vědomí zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí. Architektonická studie PASPORT FASÁD ŘADOVÝCH DOMŮ ŠRTÍTOVÉ KOLNIE OVVaK/RMOb/0124/14 Informativní zpráva o přípravách oslav 100. výročí existence budovy školy na Náměstí Jiřího z Poděbrad číslo: 3564/RMOb-Vit/1014/119 1) bere na vědomí Informativní zprávu o přípravách oslav 100. výročí existence budovy školy na Náměstí Jiřího z Poděbrad. FRaŠ/RMOb/0112/14 Finanční dar pro FC Vítkovice 1919 číslo: 3565/RMOb-Vit/1014/119 o poskytnutí finančního daru pro FC Vítkovice 1919, 30.dubna 560/11, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: ve výši Kč na pořízení materiálového vybavení pro děti v přípravce - ročník 2005; Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství Strana 3

4 2) schvaluje Rozpočtové opatření: zvýší se financování na pol ORJ 41 o 10 tis. Kč zvýší se výdaje na 3419 pol ORJ 41 o 10 tis. Kč Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení. FRaŠ/RMOb/0111/14 Finanční dar pro oddíl BOX Ostrava číslo: 3566/RMOb-Vit/1014/119 neposkytnout finanční dar Spolku přátel smysluplného využití volného času, z.s., Josefa Brabce 2906/15, Moravská Ostrava, PSČ , IČ: na závodní činnost oddílu boxu. Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství FRaŠ/RMOb/0113/14 MŠ Ostrava-Vítkovice - výhra v soutěži o nejhezčího draka číslo: 3567/RMOb-Vit/1014/119 1) souhlasí s přijetím poukazu na hračky a učební pomůcky v hodnotě 20 tis. Kč příspěvkovou organizací MŠ Ostrava - Vítkovice, p.o. Prokopa Velikého 37, který dostane mateřská škola za 1. místo v soutěži o nejhezčího draka. Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 0209/14 Jeremenkova 846/16, Ostrava-Vítkovice - poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor z důvodu rekonstrukce číslo: 3568/RMOb-Vit/1014/119 z důvodu probíhající rekonstrukce domu Jeremenkova 846/16 v Ostravě-Vítkovicích poskytnout slevu z nájmu nebytových prostor za období od : a. paní XXXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: , nájemci nebytových prostor o rozloze 91,54 m 2 v přízemí domu vpravo ve výši 100% b. paní XXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX, IČ: , nájemci nebytových prostror o rozloze Strana 4

5 129,30 m2 v přízemí domu vlevo ve výši 50%; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle bodu 1. usnesení. 0205/14 Vodafone Czech Republic a.s. - žádost o umístění základnové stanice číslo: 3569/RMOb-Vit/1014/119 1) zamítá žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 6064, o umístění základnové stanice 22496_OSSTR na domě č.p. 829, na adrese Štramberská 4 v Ostravě-Vítkovicích. Jan Kubík, 0198/14 Rucká Petra, Jeremenkova 846/16 - žádost o slevu z nájmu nebytových prostor číslo: 3570/RMOb-Vit/1014/119 1) bere na vědomí žádost paní XXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, IČ: , která je nájemcem nebytových prostor o rozloze 129,30 m 2, v domě č.p. 846, stojícím na pozemku parc.č. 720/2, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, na ulici Jeremenkova 16 v Ostravě-Vítkovicích, o poskytnutí 50 % slevy z nájmu; 2) rozhodla žádosti vyhovět a paní XXXXX XXXXX poskytnout na období 12 měsíců slevu z nájmu nebytových prostor ve výši 50 %; Jan Kubík, 3) zmocňuje starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 2. tohoto usnesení. Strana 5

6 0200/14 Uzavření smlouvy o obstarání domovnické činnosti - Ruská 93/27, Ostrava-Vítkovice číslo: 3571/RMOb-Vit/1014/119 a. uzavřít smlouvu o obstarání domovnické činnosti v domě Ruská 93/27 v Ostravě-Vítkovicích s panem XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar.xxxxxxxxx, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX b. výši domovnické odměny stanovit v souladu s usnesením č. 2019/RMOb-Vit/1014/71 z ; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o obstarání domovnické činnosti dle bodu 1. usnesení. 0203/14 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu číslo: 3572/RMOb-Vit/1014/119 Vypovědět nájem b.č.1, o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě Rudná 64 paní XXXXXXX XXXXXXXdle 2291, odst.2, občanského zákoníku; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu výpovědi z nájmu bytu dle bodu 1. tohoto usnesení. 0208/14 Žádost o slevu z nájmu bytu č.3, U Cementárny 29 číslo: 3573/RMOb-Vit/1014/119 1) nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájmu bytu č.3, U Cementárny 29 v Ostravě-Vítkovicích za základě žádosti nájemkyně pí.xxxxx XXXXXXXX. Jan Kubík, Strana 6

7 0201/14 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny odb. míst Nerudova 686/49,sad J. Jabůrkové 967, Mírové náměstí 519/3 v Ostravě-Vítkovicích číslo: 3574/RMOb-Vit/1014/119 uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrná místa Nerudova 686/49, sad J. Jabůrkové 967 a Mírové náměstí 519/3 v Ostravě-Vítkovicích se společností Europe Easy Energy a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha-Nusle, IČ: , DIČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15893, na dobu určitou od do ; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 0204/14 Prodej nepotřebného vyzískaného materiálu číslo: 3575/RMOb-Vit/1014/119 prodat nepotřebný materiál: - panu XXXXXX XXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 60 ks dlažby o velikosti 30 x 30 cm za 4,00 Kč/ks vč. DPH - panu XXXXXX XXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 2 m3 palivového dřeva za 460,00 Kč/1 m3 vč. DPH; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu smluv dle bodu 1. tohoto usnesení. 0207/14 Revokace části usnesení pronájmu movitých věcí číslo: 3576/RMOb-Vit/1014/119 1) revokuje 1. část svého usnesení č. 3520/RMOb-Vit/M1014/117 ze dne , a to text bodu 1): 9 ks stolů a 18 ks lavic za 544,00 Kč s DPH 1 ks stan za 605,00 Kč s DPH 2. část svého usnesení č. 3542/RMOb-Vit/1014/118 ze dne , a to text bodu 2): 9 ks stolů a 18 ks lavic za 544,00 Kč s DPH 1 ks stan za 605,00 Kč s DPH v plném znění; Strana 7

8 Jan Kubík, 2) rozhodla 1. výše revokovaný text bodu 1) pod usn.č. 3520/RMOb-Vit/M1014/117 nahradit textem: 9 ks stolů a 17 ks lavic za 483,00 Kč s DPH 2. výše revokovaný text bodu 2) pod usn.č. 3542/RMOb-Vit/1014/118 nahradit textem: 4 ks stoly a 8 lavic (tj. 4 sety) za 242,00 Kč. Jan Kubík, 0206/14 Prodej žulových desek a pronájem schránek v kolumbáriu číslo: 3577/RMOb-Vit/1014/119 1) prodat černou nápisovou žulovou desku kryjící samostatnou schránku kolumbária, žadatelům: a) p. XXXXXX XXXXXXXXX, bytemxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX b) pí XXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX v ceně ,00 Kč (9 880,00 Kč a DPH ve výši 21% činí 2 075,00 Kč) 2) kupujícím, uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení, pronajmout schránku v kolumbáriu na veřejném pohřebišti, na pozemku parc.č. 192/1, ost. pl., k.ú. Vítkovice, a to: a) p. XXXXXX XXXXXXXXX, schránku označ. jako U 2 b) pí XXXX XXXXXX, schránku označ. jako T 4 nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou 10 let, od do Nájemné včetně služeb ve výši 50,00 Kč/rok; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní i nájemní smlouvy, uzavřených dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení. 0202/14 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu venkovní lezecké věže na pozemku parc.č. 478/1, k.ú. Vítkovice v sadě Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích číslo: 3578/RMOb-Vit/1014/119 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č o nájmu venkovní lezecké věže na pozemku parc.č. 478/1 v k.ú. Vítkovice se sdružením BLOK CENTRUM, o.s., se sídlem sad J. Jabůrkové 967, Ostrava-Vítkovice, zastoupené předsedou Mgr. Alexandrou Gendovou, IČ: , zapsaného u ˇYÚ MMO dne , a to na dobu určitou od do ; Jan Kubík, Strana 8

9 starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatku dle bodu 1. tohoto usnesení. 0199/14 Připomínkové řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Ostravy číslo: 3579/RMOb-Vit/1014/119 1) bere na vědomí text novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ostravy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, bez připomínek. Jan Kubík, 0211/14 Zimní údržba místních komunikací a ploch na území městského obvodu Vítkovice v období zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby číslo: 3580/RMOb-Vit/1014/119 uzavřít smlouvu na zakázku malého rozsahu na služby Zimní údržba místních komunikací a ploch na území městského obvodu Vítkovice v období 2014 až 2015 se společností AHOS CZ, s.r.o., Pustkovecká 64/47, Ostrava, IČ: , zapsanou v obch.rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27308, zastoupenou jednatelem společnosti Alešem Hrbáčem; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1. tohoto usnesení. 0210/14 Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/92/2014 číslo: 3581/RMOb-Vit/1014/119 uzavřít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců ve výši: ,- Kč s paní XXXXXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ,- Kč s paní XXXXXXXXX XXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ,- Kč s paní XXXXXXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX Strana 9

10 XXXXXXXXXXXXXXXXXX; Jan Kubík, starostu MOb Vítkovice k podpisu dohod o splátkách pohledávek z nájmu bytu dle tohoto usnesení; 3) konstatuje, že tento souhlas Rady MOb Vítkovice se uděluje za podmínky, že dohoda bude uzavřena nejpozději do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí Rady MOb Vítkovice s výzvou k podpisu dohody o splátkách pohledávek. Marným uplynutím této lhůty souhlas Rady MOb Vítkovice zaniká. MaFK/RMOb/0246/14 Pronájem pozemku parc. č. 176/120 v k. ú. Vítkovice (p. Synek) číslo: 3582/RMOb-Vit/1014/119 a. pronajmout pozemek parc. č. 176/120, zast. pl. a nádvoří, o výměře 21,00 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, panu XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXX959, bytem XXXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX. b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok; Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. MaFK/RMOb/0263/14 Revokace a uzavření dodatku v k. ú. Vítkovice (p. Světlák) číslo: 3583/RMOb-Vit/1014/119 1) revokuje část svého Us. č. 3552/RMO-Vit/1014/118 ze dne , a to v bodě 2), písmeno b., v plném znění; Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 2) rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č ze dne na pronájem části pozemku parc. č. 223/12, zahrada, o výměře 131,60 m 2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedené části pozemku na Kč 790,00 (tj. 6,00 Kč/m 2 /rok). O zvýšení nájemného - (u pozemků pronajímaných za účelem zřízení a užívání zahrádek, Strana 10

11 posezení a místa na hraní pro děti apod., které tvoří funkčně související celek s domem - rozhodla svým usnesením číslo 1584/58 ze dne Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly MaFK/RMOb/0261/14 Souhlas s umístěním a realizací stavby pergoly a krbu (p. Strakoš) číslo: 3584/RMOb-Vit/1014/119 1) souhlasí s umístěním pergoly a krbu na části pozemku parc. č. 243/1, zahrada, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, s podmínkou, že pergola a krb budou postaveny na náklady žadatele a náklady spojené se stavbou nebudou ani v budoucnu po MOb Vítkovice požadovány, a to ani v případě ukončení nájmu. Souhlas vydává pro nájemce výše uvedené části pozemku pana XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX. Tento souhlas nenahrazuje vyjádření příslušných orgánů státní správy. Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly FRaŠ/RMOb/0114/14 Prodej nepotřebného majetku ze ZŠ Ostrava-Vítkovice číslo: 3585/RMOb-Vit/1014/119 o odprodeji nepotřebného majetku (dle přílohy č. 1) příspěvkové organizace ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 za cenu: svěrák 100,00 Kč za kus pracovní stůl 100,00 Kč za kus Bc. Milena Rozkošná, Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství OVVaK/RMOb/0126/14 Architektonická studie PASPORT FASÁD ŘADOVÝCH DOMŮ ŠTÍTOVÉ KOLONIE číslo: 3586/RMOb-Vit/1014/119 1) bere na vědomí architektonickou studii PASPORT FASÁD ŘADOVÝCH DOMŮ ŠTÍTOVÉ KOLONIE doručenou SMO MOb Vítkovice dne ; 2) ukládá odboru MaFK předložit shora uvedenou architektonickou studii nově zvolené Radě MOb Vítkovice k opatření řešící jednotnost vzhledu štítové kolonie. Strana 11

12 Ing. Robert Šimek, Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly Strana 12

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 17. schůze rady města konané dne 07.04.2015 čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 91. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 1. 2014 09:00 (usn. č. 4591/91 - usn. č. 4615/91) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více