Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv."

Transkript

1 Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Přínosy Provázanost s podnikovými procesy Převedení komplexních dat ze sítě na informace řízené potřebami podniku, jež jsou snadno vykonavatelné Centralizace a zjednodušení definování, správy a prosazování uživatelských profilů, jako je např. přístup hostů Efektivní řešení požadavků na dodržování předpisů Efektivita provozu Automatizací rutinních úloh snížení administrativní činnosti IT Racionalizace správy s integrací pevných a bezdrátových sítí Snadné prosazování uživatelských profilů po celé síti v oblasti kvality služby, šířky pásma, apod. Integrace s jinými platformami pro podnikové řízení Zabezpečení Ochrana podnikových dat centralizovaným monitoringem, kontrolou, odezvou v reálném čase Zhodnocení stávajících investic do zabezpečení sítě Použitím jednotných profilů udržení integrity sítí LAN/WLAN Servis a podpora Spokojenost zákazníků a rychlost vyřešení problému po jeho nahlášení patří k nejvyšším v oboru Personalizované služby, k nimž patří průzkumy provozovny, návrh sítě, instalace a školení S pomocí otevřené, na standardech založené architektury zajišťuje přehled o síťových prostředcích a jejich kontrolu na základě identit Jednotný systém správy LAN/WLAN automatizuje úlohy správy a snižuje tak značně administrativní práci IT Poskytuje řízení přístupu na základě rolí pro bezdrátové i pevné prostředí Zjednodušuje změnu konfigurace a postupy při odstraňování závad Umožňuje snadné zavedení profilů (politik/ zásad) v návaznosti na nejosvědčenější postupy v oboru Správa odkudkoliv, kdykoliv z oblíbených mobilních zařízení pro co nejrychlejší odezvu Stručné informace o produktu Sada aplikací pro správu NMS od firmy Extreme Networks zajišťuje centralizovaný přehled a granulární řízení pevných či bezdrátových síťových prostředků podniku odkudkoliv a kdykoliv. V rámci NMS vyniká webová aplikace NMS oneview s jednotným ovládácím rozhraní. Díky výjimečně snadnému používání a grafickému rozhraní oneview zjednodušuje odstraňování potíží, pomůže helpdesku plnit úkoly podpory, řešit problémy a podávat o tom zprávy ve formě reportů.

2 Aplikace Konzole NMS s Wireless managementem Poskytuje grafické zobrazení shromážděných údajů o pevné a bezdrátové síti pro centralizovanou a zjednodušenou správu všech komponent infrastruktury jako jednoho systému Správce uživatelských profilů NMS (Policy Manager) Automatizuje definování a prosazování pravidel uživatelských profilů pro celou síť, podle nichž se řídí QoS, priorita, šířka pásma a zabezpečení Automatický správce zabezpečení NMS Automatic Security Manager Díky schopnosti integrace s produkty IPS, NAC, SIEM od společnosti Extreme Networks a dalšími bezpečnostními řešeními od jiných výrobců může automaticky reagovat a napravovat hrozby v reálném čase Správce řízení přístupu k síti NMS (NAC Manager) Provádí správu řešení NAC zajišťováním granulárního řízení uživatelů a aplikací, a prostřednictvím palubní desky (dashboard) je vybaven přehledem nejvyšší úrovně o celkovém stavu bezpečnosti Správce inventáře NMS (Inventory Manager) Automatizuje správu konfigurací jednotlivých zařízení a poskytuje nástroje ke zjišťování, modifikaci, načítání a ověřování konfigurací OneView Jednotné webové rozhraní pro analýzu sítě, řešení problémů, viditelnost do sítě pro helpdesk a funkce reportingu s unikátním přístupem k informacím na úrovni portů Mobilní management Optimalizuje síťový management a odstraňování problémů helpdeskem díky přístupu k NMS informacím prostřednictvím oblíbených mobilních zařízení odkudkoliv, kdekoliv. Přínosy Optimalizuje efektivitu síťových operací. Zjednodušuje komunikaci a provázanost mezi úsekem IT a podnikovým oborem. Přidává hodnotu stávajícím platformám pro správu. Snižuje celkové náklady na vlastnictví. Stará se o to, aby infrastruktura sítě byla maximálně provázána s cíly podniku. Tím, že zjednodušuje správu životního cyklu uživatelských profilů, odlehčuje pracovní zátěž úseku IT. Snižuje dobu potřebnou pro riziko přerušení Chrání podniková data a zajišťuje dostupnost sítě. Stará se o to, aby se kroky odezvy řídily uživatelských profilami a byly vykonávány konzistentně. Snižuje pracovní zátěž a náklady úseku IT Zajišťuje, aby pouze příslušní uživatelé měli přístup k příslušným informacím z příslušného místa a v příslušné době. Stará se o udržení produktivity hostů/dodavatelů a uživatelů. Zjednodušuje monitorování a reportování o dodržování pravidel koncových systémů Zajišťuje kontrolu a lepší efektivitu sítě. Zefektivňuje IT operace a zvyšuje produktivitu personálu. Umožňuje efektivní provádění auditů a úspory nákladů Vynikající možnosti grafického zpracování reportů umožní výkonnost a mnohem efektivní komunikaci. Zjednodušuje odstraňování problémů, úkoly pro helpdesk v pevné i bezdrátové síti. Zjednodušuje řízení bezdrátové síť. Zabraňuje ztrátám produktivity uživatelů. Správa sítě s největší možností rychlé a přesné reakce. Sada NMS se vyznačuje granularitou, která sahá za porty a sítě VLAN až k jednotlivým uživatelům, aplikacím a protokolům. Sada NMS zvyšuje efektivitu, protože pracovníky IT zbavuje časově náročných činností, které bývají spojeny s konfigurací jednoho přepínače po druhém. Sada NMS zaplňuje funkční mezeru, která existuje mezi tradičními správci prvků, kteří nabízejí omezenou kontrolu zařízení podle jednotlivých výrobců, a finančně náročnými a složitými aplikacemi pro podnikové řízení. Sada NMS, která je klíčovou komponentou síťových řešení od společnosti Extreme Networks zajišťuje, aby síťové operace navazovaly na podnikové potřeby a byly z hlediska provozu efektivní a zabezpečené. Oneview Extreme Networks NMS sjednocuje všechny NMS aplikace do jednoho on-line ovládacího rozhraní. S NMS oneview, jsou důležité informace o síti přístupné a snadno použitelné. Tento výkonný nástroj umožňuje jak manažerům, tak technickému personálu být mnohem více efektivní při sledování provozu sítě, reportingu, analýze a řešení problémových úkolů. To, co zdůrazňuje přednosti oneview jsou: pevné / bezdrátové panely (dashoboards), reporty, webové FlexViews, pohledy na jednotlivá zařízení a protokoly událostí pro celou infrastrukturu. NetFlow diagnostiky jsou začleněny do Oneview také a umožňují tak diagnostiku problémů sítě a výkon díky NetFlow analýze prováděné v reálném čase. NMS oneview dashboard pro bezdrátové sítě zjednodušuje monitorování sítě díky konsolidovanému stavu všech zařízení a možností dále pracovat s dalšími detaily. Rozsáhlé možnosti reportingu poskytují jak historická data tak v reálném čase a to v souhrnné podobě či jako detaily. Reporty a další pohledy jsou interaktivní a umožňují uživatelům vybrat konkrétní proměnné, které potřebují při analýze dat. Web-based FlexViews umožňují real- time diagnostiku. PortView je unikátní nástroj v rámci Oneview. Spojuje v sobě zdroje dat, které jsou k dispozici v NMS, jako jsou údaje o výkonu, NetFlow dat a systému řízení přístupu k síti (NAC) a nabízí analýzu na úrovni portů pro rychlé vyřešení problémů. Konzole NMS NMS Console, společně s NMS Wireless Manager, je základem pro centrální monitorování a řízení všech komponent v infrastruktuře. NMS Console umožňuje pohlížet na síťovou infrastrukturu jako jednotný celek, nikoli jako soubor různorodých jednotlivých komponent. Zároveň převádí komplexní data o síti do grafické, na potřeby podniku orientované informace, které činí sít méně komplikovanou a lépe odpovídající obchodním požadavkům. Díky své distribuované architektuře klient / server, NMS Console je mimořádně vhodná k využití. Uživatel s příslušnými bezpečnostními přihlašovacími údaji může spustit stránky kdekoli má přístup k síti a přihlásit se do některé z NMS spravovaných aplikací. NMS Console zjednodušuje běžné a jednorázové úkoly, jako je rekonfiguraci přepínače a přístupových bodů, monitoring výkonu sítě, a izolovat chyby. Využívá přitom velmi výhodných rozšířených funkcí Extreme Networks produktů pro přepínání, směrování a bezdrátové produkty, včetně map topologie, FlexViews (grafické zobrazení širokého spektra síťových parametrů), VLAN řízení, vyhledání zařízení a protokolování událostí. Extreme Networks NMS podporuje řízení IPv6 zařízení.

3 Wireless Management Díky integraci integraci s NMS konzolí NMS Wireless Manager (WM) poskytuje jednotnou platformu pro správu bezdrátové sítě a společné funkce pro správu sítě. NMS zefektivňuje práci IT a snižuje náklady. Jediná autentizační databáze umožňuje centralizovanou a zjednodušenou administraci sítě. Změny v konfiguraci lze zadat a uplatnit nikoli v řádu hodin, ale minut. Flexibilní topologie společnosti Extreme Networks jsou tak rozsáhlé, že umožňují centrální správu zařízení a uživatelů na vzdálených pobočkách. Využitím vestavěných automatizačních funkcí v NMS může nyní jeden administrátor zvládnout správu mnohem více uživatelů a zařízení. Při použití s Wireless Advanced Services, NMS Wireless Manager integruje bezdrátovou IPS bezpečnost, výkon, přehled v reálném čase, a forenzní údaje ve spojení s detaily o Access Pointu (AP) do Wireless Manageru. Připojením nástrojů SIEM, WIPS, IPS a NAC od společnosti Extreme Networks se funkce NMS, jež zajišťují sjednocení a posílení postavení podnikového zabezpečení, rozšiřují na celou síť. Správce uživatelských profilů NMS (Policy Manager) Správce uživatelských profilů (Policy Manager) NMS soustřeďuje všechny uživatelské profily pro uživatele, aplikace, protokoly, sítě VLAN, porty a datové toky. Automatizuje definování, distribuci a prosazování jednotlivých pravidel uživatelských profilů v celé síti. S pomocí intuitivního uživatelského rozhraní mohou administrátoři uživatelských profilů jednorázově definovat a potom je automaticky prosazovat na zařízeních infrastruktury, u kterých jsou uživatelské profily Extreme Networks aktivovány. Jednotné řízení správy uživatelských profilů pro pevné bezdrátové sítě spojuje přístup uživatelů k ochraně IT služeb. NMS Policy Manager definuje globální uživatelské profily, dynamicky aktualizuje a neustále prosazuje politiku do pevných a bezdrátových prostředí. Pakety jsou kontrolovány a filtrovány na AP a povoleny, nebo blokovány na základě uživatelských profilů. Jednotlivé profily také kontrolují správu topologie a provozních toků. Administrativu uživatelských profilů velmi zefektivňuje skutečnost, že Správce uživatelských profilů (Policy Manager) pracuje na základě rolí. Jednotliví uživatelé s podobnými profily chování, například vedoucí prodeje, výkonní řídící pracovníci nebo hosté jsou rozděleni podle rolí na ještě mnohem menší počet skupin. Díky použití rolí je mnohem snazší nastavit infrastrukturu sítě podle potřeb podniku a provádět kontrolu uživatelů-hostů, prosazovat regulační ustanovení a vynucovat přípustná uživatelská pravidla. Správce uživatelských profilů obsahuje jedinečný nástroj pro delegování omezených administračních kontrol na uživatele podniku z netechnických úseků. Ze zabezpečené webové konzole může delegovaný uživatel, například obchodní manažer, recepční nebo lektor, snadno vybrat uživatelské profily, které je třeba zavést. K aktivaci a deaktivaci uživatelských profilů stačí jediné kliknutí a změny se okamžitě projeví na konzoli. Automatizovaný správce zabezpečení (ASM NMS) Automatizovaný správce zabezpečení (Automated Security Manager) NMS je originální řešení hrozeb, které spočívá v převodu inteligence zabezpečení na prosazení zabezpečení. Ve spolupráci se systémem IPS (Intrusion Prevention System) od společnosti Extreme Networks a s nástroji pro zabezpečení sítě od dalších výrobců ASM automatizuje reakce na incidenty zabezpečení, napravuje hrozby v reálném čase. Stará se o ochranu, bezpečnost a dostupnost podnikových dat. ASM uplatňuje pravidla na základě uživatelských profilů a je-li spuštěn, mapuje IP adresy na porty a podniká stanovené kroky. Rozsah možných typů odezev je široký a nastavitelný, například převedení uživatele do karantény, odpojení pevného nebo bezdrátového klienta nebo omezení rychlosti datového přenosu. Podniknutým opatřením se nepřeruší činnost ostatních uživatelů. Ve spojení s produkty NMS Policy Manager a IPS poskytuje ASM důmyslnou identifikaci a správu hrozeb a zranitelných míst. Pokud například ASM obdrží upozornění od systému IPS, může přesně určit polohu zdroje hrozby, stanovit typ odezvy na základě bezpečnostní uživatelských profilůy a spustit nakonfigurovanou akci na síťovém přepínači, přístupovém bodu nebo bezdrátovém kontroléru. Správce řízení přístupu do sítě NMS (Network Access Control (NAC) Manager) V propojení s nástroji, jako je NAC brána (gateway) a/nebo NAC virtualizovaná brána od společnosti Extreme Networks se ze správce řízení přístupu do sítě NAC (NMS Network Access Control Manager) stává komplexní řešení pro řízení přístupu, jež zajišťuje, aby pouze oprávnění uživatelé získali oprávněná přístupová práva k náležitým informacím, a to z dovoleného místa a v dovolený čas. Softwarový produkt Správce NAC NMS zajišťuje bezpečnou správu NAC na základě uživatelských profilů. Instalace a průběžná správa je jednodušší, protože pracovníci úseku IT mohou konfigurovat a řídit řešení NAC z jednoho centrálního střediska. Mapovací funkce IP-to- ID NAC Extreme Networks propojuje uživatelské jméno, IP adresu, MAC adresu a fyzický port jednotlivých koncových bodů. Tyto důležité informace hlásí Správce NAC NMS ve formě reportů pro audit nebo forenzní analýzu. Dalším přínosem Správce NAC NMS je, že umožňuje integraci s ostatními aplikacemi NMS a produkty zabezpečení od společnosti Extreme Networks. Například, díky propojení Správce NAC NMS se Správcem uživatelských profilů NMS, stačí k prosazení uživatelských profilů na bázi rolí jedno kliknutí. Mapování IP-to-ID používá systém ASM NMS k prevenci distribuovaných vniknutí nezávislých na konkrétním místě a Správce SIEM (Security Information & Event Manager) ke zjištění zdroje hrozby. Správce inventáře NMS (Inventory Manager) Správce inventáře NMS je nástroj pro efektivní dokumentaci a aktualizaci detailů neustále se měnící sítě. Zjednodušuje instalaci a správu zařízení Extreme Networks a podporuje funkce základní správy konfigurace a firmware zařízení pro rozšířené nástroje od jiných výrobců. Pracovníci úseku IT mohou snadno provádět celou řadu úloh, k nimž patří administrace zařízení na konfiguračních souborech, plánování aktualizací firmwaru, archivování konfiguračních dat nebo obnova jednoho nebo více zařízení do známého dobrého stavu. Konfigurace na základě skriptů umožňuje přiřadit vlastní konfigurační skripty určité

4 skupině zařízení. Správce inventáře identifikuje nepoužívané porty a sloty na šasi a eviduje pohyby, přidání a změny u jednotek FRU. Správce inventáře také sleduje změny v konfiguraci u zařízení Extreme Networks, které byly provedeny jinými aplikacemi NMS, aplikacemi pro řízení od jiných výrobců nebo s pomocí rozhraní příkazové řádky. Mobile Management NMS Mobile optimalizuje správu sítě a řešení problémů prostřednictvím help desku díky přístupu k důležitým informacím odkukoliv a kdykoliv pomocí velmi oblíbených mobilních zařízení, jako jsou ipad, iphone a Android. Funkce jsou například: Network Access Control (NAC) pohled na koncová zařízení aktuálně připojená do sítě, systém lokalizace a sledování, bezdrátový dashbord, detailní pohledy na bezdrátové kontrolery a AP, logy událostí a vyhledávání bezdrátových klientů. Funkce sady NMS Ipv6 Extreme Networks NMS podporuje Ipv6 management pro Ipv6 podporovaná zařízení Zjišťování zařízení Proces zjišťování určuje polohu zařízení připojených do sítě, ukládá atributy těchto zařízení a generuje reporty o stavu zařízení. Zařízení lze detekovat automaticky zadáním rozsahu IP adres prostřednictvím proprietárních zjišťovacích protokolů, standardních i od celé řady různých výrobců. Zařízení lze také přidávat ručně nebo importovat do databáze NMS s pomocí souboru se seznamem zařízení. Mapy síťové topologie Mapa topologie je automaticky vygenerované vizuální znázornění síťové konektivity. Mapy topologií podávají síťovým administrátorům důkladný přehled o skupinách zařízení, propojení zařízení, sítích VLAN a stavu Spanning Tree. K vyznačení stavu zařízení se používají barevné kódy a je zde snadné generování SNMP/SNMPv3 nebo informačních pastí. Nástroje FlexView a tvoření grafů FlexViews jsou nástroje konzole NMS, jež umožňují pracovníkům podpory sítě si zobrazit širokou paletu parametrů pro konfiguraci sítě v grafickém formátu jako tabulky, sloupcové grafy, spojnicové diagramy a koláčové grafy. Data FlexView umožňují vyhledávání a řazení. Například administrátor může s pomocí FlexView rychle zjistit nejvyšší případy portů s trvalou zátěží přes 30% ve všech zařízeních zapojených do sítě. Konzole NMS se dodává s předdefinovanými pohledy FlexView, které zobrazují stavové a konfigurační informace pro celou síť. Tyto předdefinované pohledy FlexView může administrátor snadno modifikovat a filtrovat, popř. vytvářet další. Data FlexView lze též exportovat ve formátu CSV, XML a HTML. Správa základních uživatelských profilů Správa základních uživatelských profilů umožňuje uživatelům zobrazení a konfiguraci základních uživatelských profilů portu pro zařízení připojená do sítě. Správa základních uživatelských profilů umožňuje zobrazení informací o každé relaci přihlášení k portu včetně typu autentizace a role autentizovaného uživatele. Kompas Kompas (Compass) je koncový bod a nástroj pro vyhledávání uživatelů, s jehož pomocí může uživatel rychle vyhledat informace týkající se jednotlivého uživatele sítě nebo skupiny uživatelů. Umožňuje vyhledávání podle jména uživatele, autentizace přepínače, fyzického místa, MAC adresy, IP adresy, IP podsítě a dalších parametrů. Nástroje VLAN Konzole NMS obsahuje sadu nástrojů pro správu VLAN, které zjednodušují zavedení konfigurace VLAN v rámci celého systému a monitorovacích funkcí. S pomocí těchto nástrojů může uživatel snadno vytvářet parametry konfigurace VLAN, které lze automaticky nainstalovat na větší počet zařízení nebo na skupiny portů. Nástroje prohlížeče MIB Konzole NMS obsahuje i prohlížeč MIB (Management Information Base), jenž uživateli umožňuje prozkoumat proměnné MIB SNMP zařízení připojených k síti a nastavit hodnoty objektů MIB umožňujících zápis. Alarmy a události Rozhraní pro alarmy/události hlásí údaje o alarmech a událostech spravovaných zařízení. Tyto údaje lze archivovat, exportovat, filtrovat nebo prohledávat. Konzole NMS obsahuje konfigurační nástroj, kterým se na základě předdefinovaných podmínek spouští ová nebo jiná upozornění. Snadná instalace Všechny aplikace klient-server NMS se instalují jedním krokem a licenčním klíčem je automaticky určeno, které funkce budou aktivovány. Upgrady produktu, jejichž cílem je připojení dalších funkcí, jsou rychlé a jednoduché. Klientská aplikace NMS založená na technologii Java se instaluje automaticky a spouští se kliknutím na Systémové požadavky. Požadavky na operační systém pro NMS Server a klientskou stanici Toto jsou požadavky na operační systém pro jak NMS Server tak vzdálené klientské stanice NMS. Pouze 32-bit operační systémy jsou podporovány Windows (qualified on the English version of the operating systems) Windows Server 2003 w/ Service Pack 2 Windows XP w/ Service Pack 2 or 3 Windows Vista (Service Pack 1 Optional) Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Enterprise 64-bit (as 32-bit application) Windows 7 Linux Red Hat Enterprise Linux WS and ES v4 and v5 SuSE Linux versions 10 and 11 Mac OS X (remote NMS client only) Snow Leopard VMware (NMS Virtual Appliance) VMware ESXi 4.0 server Požadavky na hardware pro NMS Server a klientskou stanici Toto jsou požadavky na operační systém pro jak NMS Server tak vzdálené klientské stanice NMS NMS Server Minimum - Dual-Core 2.4 GHz Processor, 2 GB RAM, 5 GB Free Disk Space Medium - Quad-Core 2.66 GHz Processor, 4 GB RAM,

5 10 GB Free Disk Space Large - Dual Quad-Core Intel Xeon CPU E GHz Processors (running Red Hat Enterprise Linux ES), 6 GB RAM, 20 GB Free Disk Space. NMS klient URL. Pokud není ve správné verzi, automaticky se upgraduje. Tím je zajištěno, že je server s klientem neustále synchronizován a že všechny instalace a upgrady je třeba provádět pouze na serveru. Protože klient NMS podporuje jediné přihlášení, uživatelé jsou u všech plugin aplikací NMS vyzváni k prokázání své totožnosti pouze jednou. Díky konzistentnímu povolování přístupu stačí uživateli k přístupu pouze autorizované údaje MIB. Zálohování databáze Aby bylo obnovení databáze snazší, mohou si administrátoři zálohování databáze NMS naplánovat. Flexibilita instalace NMS NMS od společnosti Extreme Networks se většinou stahuje a instaluje na serverových počítačích podniku. NMS je také k dispozici jako zvláštní přístroj nebo virtuální zařízení pro podniky, které lákají výhody těchto jiných možností instalace. Zařízení NMS server, na němž jsou všechny aplikace NMS předinstalovány (a aktivovány s pomocí licenčního klíče), pro podniky, kterým vyhovuje snadná instalace zařízení. Virtuální zařízení NMS virtuální zařízení pro podniky, které si přejí dále využívat svá virtualizovaná prostředí. Poskytuje všechny výhody sady pro správu s výhodami virtuálního prostředí jednoduchá instalace a úspory nákladů bez potřeby speciálního vyhrazeného hardwaru. NMS OneView NMS OneView supports reporting on about 2,500 devices/interfaces in a typical enterprise network which stores: raw data for 7 days with a 15 minute polling interval, hourly rollups for 8 weeks, and daily rollups for 6 months. More information on tuning the deployment is available in the OneView Users Guide. NMS Inventory Manager je navržen pro použití s Microsoft Windows XP, Windows Server 2003, a Linux operating systems. NMS Appliance For NMS Appliance specifications see the Extreme Networks NMS (formerly NetSight) Appliance Installation Guide. NMS Virtual Appliance A virtual appliance is a software image that runs on a virtual machine. The NMS virtual appliance is packaged in the.ova file format defined by VMware and must be deployed on a VMware ESX 4.0 server or ESXi 4.0 server with a vsphere 4.0 client. The NMS virtual appliance uses the following resources from the server it is installed on: NMS virtual appliance - configured with 8 GB of memory, four CPUs, two network adapters, and 60 GB of thick-provisioned hard drive space. Recommended - Dual-Core 2.4 GHz Processor, 2 GB RAM Free Disk Space MB (User s home directory requires 50 MB for file storage) Supported Web Browsers: Internet Explorer version 7 and 8 Mozilla Firefox 2.0 and 3.0 Java Runtime Environment (JRE) 6 (also referred to as 1.6) or higher NMS Console musí být nainstalována a nakonfigurována před instalací: NMS Automated Security Manager NMS Inventory Manager NMS NAC Manager NMS Policy Manager

6 Informace pro objednání Extreme Networks NMS nabízí cenově velmi efektivní výběr a umožňuje tak firmám řešit jejich priority, optimalizovat jejich využití rozpočtu a demonstrovat rychlou návratnost investice. NMS modely sahají od cenově velmi efektivního řešení až po plně funkční zařízení pro rozsáhlé podnikové implementace. Flexibilní možnosti upgradu dovolují pozdější rozšiřování.

Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Stručné informace o produktu Sada aplikací pro správu NMS od firmy Enterasys

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Network Access Control (NAC)

Network Access Control (NAC) NAC založený na práci s identitami a integrovatelný s IPS a SIEM systémy Přínosy Obchodní výhody Proaktivně brání před neautorizovaným přístupem uživatelů, kompromitovanými koncovými zařízeními a jinými

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Network Access Control (NAC)

Network Access Control (NAC) Network Access Control (NAC) NAC založený na práci s identitami a integrovatelný s IPS a SIEM systémy Kompletní řešení jak virtualizované, tak nabízené na fyzických appliance Široké spektrum možností nasazení

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka

Xirrus Zajímavé funkce. Jiří Zelenka Xirrus Zajímavé funkce Jiří Zelenka Integrovaný kontrolér Distribuované řízení Řízení na přístupu pro maximální výkon Žádný single point of failure Snadné rozšiřování Centrální řízení Centrální řízení

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Pohledem IT experta. www.eset.cz

Pohledem IT experta. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií Modulární instalace Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s.

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s. Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí Simac Technik ČR, a.s. Praha, 5.5. 2011 Jan Kolář, Solution Architect Jan.kolar@simac.cz 1 Hranice sítě se posunují Dříve - Pracovalo

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘÍRUČKA K VLASTNOSTEM RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘEHLED Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) je ucelené řešení správy virtualizace serverů a desktopů a první plně open source virtualizační

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Cloud Security. Dušan Mondek. Security Specialist IBM Security Office. 2011 IBM Corporation

Cloud Security. Dušan Mondek. Security Specialist IBM Security Office. 2011 IBM Corporation Cloud Security Dušan Mondek Security Specialist IBM Security Office Zranitelnost aplikací Aplikace jsou ve 37% zranitelné!!! Zranitelnost aplikací Řešení IBM Security X-Force R&D Bezpečnostní incidenty

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

Převezměte kontrolu nad bezpečností sítě s ProCurve

Převezměte kontrolu nad bezpečností sítě s ProCurve Převezměte kontrolu nad bezpečností sítě s ProCurve Tomáš Kubica Solution Architect 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz FlowMon novinky Představení FlowMon verze 5.0 Petr Špringl springl@invea.cz Agenda Historická exkurze kdy a jak řešení FlowMon začínalo kam se řešení FlowMon posunulo FlowMon 4.x novinky z posledních měsíců

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více