Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv."

Transkript

1 Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Stručné informace o produktu Sada aplikací pro správu NMS od firmy Enterasys zajišťuje centralizovaný přehled a granulární řízení pevných či bezdrátových síťových prostředků podniku odkudkoliv a kdykoliv. V rámci NMS vyniká webová aplikace NMS oneview s jednotným ovládácím rozhraní. Díky výjimečně snadnému používání a grafickému rozhraní oneview zjednodušuje odstraňování potíží, pomůže helpdesku plnit úkoly podpory, řešit problémy a podávat o tom zprávy ve formě reportů. Aplikace Konzole NMS s Wireless managementem Poskytuje grafické zobrazení shromážděných údajů o pevné a bezdrátové síti pro centralizovanou a zjednodušenou správu všech komponent infrastruktury jako jednoho systému Správce uživatelských profilů NMS (Policy Manager) Automatizuje definování a prosazování pravidel uživatelských profilů pro celou síť, podle nichž se řídí QoS, priorita, šířka pásma a zabezpečení Automatický správce zabezpečení NMS Automatic Security Manager Díky schopnosti integrace s produkty IPS, NAC, SIEM od společnosti Enterasys a dalšími bezpečnostními řešeními od jiných výrobců může automaticky reagovat a napravovat hrozby v reálném čase Správce řízení přístupu k síti NMS (NAC Manager) Provádí správu řešení NAC zajišťováním granulárního řízení uživatelů a aplikací, a prostřednictvím palubní desky (dashboard) je vybaven přehledem nejvyšší úrovně o celkovém stavu bezpečnosti Správce inventáře NMS (Inventory Manager) Automatizuje správu konfigurací jednotlivých zařízení a poskytuje nástroje ke zjišťování, modifikaci, načítání a ověřování konfigurací OneView Jednotné webové rozhraní pro analýzu sítě, řešení problémů, viditelnost do sítě pro helpdesk a fulnce reportingu s unikátním přístupem k informacím na úrovni portů Mobilní management Optimalizuje síťový management a odstraňoání problémů helpdeskem díky přístupu k NMS informacím prostřednictvím oblíbených mobilních zařízení odkudkoliv, kdekoliv S pomocí otevřené, na standardech založené architektury zajišťuje přehled o síťových prostředcích a jejich kontrolu na základě identit Jednotný systém správy LAN/WLAN automatizuje úlohy správy a snižuje tak značně administrativní práci IT Poskytuje řízení přístupu na základě rolí pro bezdrátové i pevné prostředí Zjednodušuje změnu konfigurace a postupy při odstraňování závad Umožňuje snadné zavedení profilů (politik/ zásad) v návaznosti na nejosvědčenější postupy v oboru Správa odkukoliv, kdykoliv z oblíbených mobilních zařízení pro co nejrychlejší odezvu Přínosy Optimalizuje efektivitu síťových operací Zjednodušuje komunikaci a provázanost mezi úsekem IT a podnikovým oborem Přidává hodnotu stávajícím platformám pro správu Snižuje celkové náklady na vlastnictví Stará se o to, aby infrastruktura sítě byla maximálně provázána s cíly podniku Tím, že zjednodušuje správu životního cyklu uživatelských profilů, odlehčuje pracovní zátěž úseku IT Snižuje dobu potřebnou pro odstranění závad Minimalizuje riziko přerušení Chrání podniková data a zajišťuje dostupnost sítě Stará se o to, aby se kroky odezvy řídily uživatelských profilůami a byly vykonávány konzistentně Snižuje pracovní zátěž a náklady úseku IT Zajišťuje, aby pouze příslušní uživatelé měli přístup k příslušným informacím z příslušného místa a v příslušné době Stará se o udržení produktivity hostů/dodavatelů a uživatelů Zjednodušuje monitorování a reportování o dodržování pravidel koncových systémů Hodnotu doplňuje rychlostí Zajišťuje kontrolu a lepší efektivitu sítě Zefektivňuje IT operace a zvyšuje produktivitu personálu Umožňuje efektivní provádění auditů a úspory nákladů Vynikající možnosti grafického zpracování reportů umožňují výkonnost a mnohem efektivní komunikaci Zjednodušuje odstraňování problémů, úkoly pro helpdesk v pevné i bezdrátové síti Zjednodušuje řízení bezdrátové sítě Zabraňuje ztrátám produktivity uživatelů Správa sítě s největší možností rychlé a přesné reakce Přínosy Provázanost s podnikovými procesy Převedení komplexních dat ze sítě na informace řízené potřebami podniku, jež jsou snadno vykonavatelné Centralizace a zjednodušení definování, správy a prosazování uživatelských profilů, jako je např. přístup hostů Efektivní řešení požadavků na dodržování předpisů Efektivita provozu Automatizací rutinních úloh snížení administrativní činnosti IT Racionalizace správy s integrací pevných a bezdrátových sítí Snadné prosazování uživatelských profilů po celé síti v oblasti kvality služby, šířky pásma, apod. Integrace s jinými platformami pro podnikové řízení Zabezpečení Ochrana podnikových dat centralizovaným monitoringem, kontrolou, odezvou v reálném čase Zhodnocení stávajících investic do zabezpečení sítě Použitím jednotných profilů udržení integrity sítí LAN/WLAN Servis a podpora Spokojenost zákazníků a rychlost vyřešení problému po jeho nahlášení patří k nejvyšším v oboru Personalizované služby, k nimž patří průzkumy provozovny, návrh sítě, instalace a školení Není nic důležitějšího než naši zákazníci Strana 1

2 Sada NMS se vyznačuje granularitou, která sahá za porty a sítě VLAN až k jednotlivým uživatelům, aplikacím a protokolům. Sada NMS zvyšuje efektivitu, protože pracovníky IT zbavuje časově náročných činností, které bývají spojeny s konfigurací jednoho přepínače po druhém. Sada NMS zaplňuje funkční mezeru, která existuje mezi tradičními správci prvků, kteří nabízejí omezenou kontrolu zařízení podle jednotlivých výrobců, a finančně náročnými a složitými aplikacemi pro podnikové řízení. Sada NMS, která je klíčovou komponentou síťových řešení od společnosti Enterasys, zajišťuje, aby síťové operace navazovaly na podnikové potřeby a byly z hlediska provozu efektivní a zabezpečené. Oneview Enterasys NMS sjednocuje všechny NMS aplikace do jednoho on-line ovládacího rozhraní. S NMS oneview, jsou důležité informace o síti přístupné a snadno použitelné. Tento výkonný nástroj umožňuje jak manažerům, tak technickému personálu být mnohem více efektivní při sledování provozu sítě, reportingu, analýze a řešení problémových úkolů. To, co zdůrazňuje přednosti oneview jsou: pevné / bezdrátové panely (dashoboards), reporty, webové FlexViews, pohledy na jednotlivá zařízení a protokoly událostí pro celou infrastrukturu. NetFlow diagnostiky jsou začleněny do Oneview také a umožňují tak diagnostiku problémů sítě a výkon díky NetFlow analýze prováděné v reálném čase. NMS oneview dashboard pro bezdrátové sítě zjednodušuje monitorování sítě díky konsolidovanému stavu všech zařízení a možností dále pracovat s dalšími detaily. Rozsáhlé možnosti reportingu poskytují jak historická data tak data v reálném čase a to v souhrnné podobě či jako detaily. Reporty a další pohledy jsou interaktivní a umožňují uživatelům vybrat konkrétní proměnné, které potřebují při analýze dat. Web-based FlexViews umožňují realtime diagnostiku. PortView je unikátní nástroj v rámci Oneview. Spojuje v sobě zdroje dat, které jsou k dispozici v NMS, jako jsou údaje o výkonu, NetFlow dat a systému řízení přístupu k síti (NAC) a nabízí analýzu na úrovni portů pro rychlé vyřešení problémů. Konzole NMS NMS Console, společně s NMS Wireless Manager, je základem pro centrální monitorování a řízení všech komponent v infrastruktuře. NMS Console umožňuje pohlížet na síťovou infrastrukturu jako jednotný celek, nikoli jako soubor různorodých jednotlivých komponent. Zároveň převádí komplexní data o síti do grafické, na potřeby podniku orientované informace, které činí sít méně komplikovanou a lépe odpovídající obchodním požadavkům. Díky své distribuované architektuře klient / server, NMS Console je mimořádně vhodná k využití. Uživatel s příslušnými bezpečnostními přihlašovacími údaji může spustit stránky kdekoli má přístup k síti a přihlásit se do některé z NMS spravovaných aplikací. NMS Console zjednodušuje běžné a jednorázové úkoly, jako je rekonfiguraci přepínače a přístupových bodů, monitoring výkonu sítě, a izolovat chyby. Využívá přitom velmi výhodných rozšířených funkcí Enterasys produktů pro přepínání, směrování,a bezdrátové produkty, včetně map topologie, FlexViews (grafické zobrazení širokého spektra síťových parametrů), VLAN řízení, vyhledání zařízení a protokolování událostí. Enterasys NMS podporuje řízení IPv6 zařízení. Wireless Management Díky integraci integraci s NMS konzolí NMS Wireless Manager (WM) poskytuje jednotnou platformu pro správu bezdrátové sítě a společné funkce pro správu sítě. NMS zefektivňuje práci IT a snižuje náklady. Jediná autentizační databáze umožňuje centralizovanou a zjednodušenou administraci sítě. Změny v konfiguraci lze zadat a uplatnit nikoli v řádu hodin, ale minut. Flexibilní topologie společnosti Enterasys jsou tak rozsáhlé, že umožňují centrální správu zařízení a uživatelů na vzdálených pobočkách. Využitím vestavěných automatizačních funkcí v NMS může nyní jeden administrátor zvládnout správu mnohem více uživatelů a zařízení. Při použití s Wireless Advanced Services, NMS Wireless Manager integruje bezdrátovou IPS bezpečnost, výkon, přehled v reálném čase, a forenzní údaje ve spojení s detaily o Access Pointu (AP) do Wireless Manageru. Připojením nástrojů SIEM, WIPS, IPS a NAC od společnosti Enterasys se funkce NMS, jež zajišťují sjednocení a posílení postavení podnikového zabezpečení, rozšiřují na celou síť. Správce uživatelských profilů NMS (Policy Manager) Správce uživatelských profilů (Policy Manager) NMS soustřeďuje všechny uživatelské profily pro uživatele, aplikace, protokoly, sítě VLAN, porty a datové toky. Automatizuje definování, distribuci a prosazování jednotlivých pravidel uživatelských profilů v celé síti. S pomocí intuitivního uživatelského rozhraní mohou administrátoři uživatelských profilů jednorázově definovat a potom je automaticky prosazovat na zařízeních infrastruktury, u kterých jsou uživatelské profily Enterasys aktivovány. Jednotné řízení správy uživatelských profilů pro pevné bezdrátové sítě spojuje přístup uživatelů k ochraně IT služeb. NMS Policy Manager definuje globální uživatelské profily, dynamicky aktualizuje a neustále prosazuje politiku do pevných a bezdrátových prostředí. Pakety jsou kontrolovány a filtrovány na AP a povoleny, nebo blokovány na základě uživatelských profilů. Jednotlivé profily také kontrolují správu topologie a provozních toků. Administrativu uživatelských profilů velmi zefektivňuje skutečnost, že Správce uživatelských profilů (Policy Manager) pracuje na základě rolí. Jednotliví uživatelé s podobnými profily chování, například vedoucí prodeje, výkonní řídící pracovníci nebo hosté jsou rozděleni podle rolí na ještě mnohem menší počet skupin. Díky použití rolí je mnohem snazší nastavit infrastrukturu sítě podle potřeb podniku a provádět kontrolu uživatelů-hostů, prosazovat regulační ustanovení a vynucovat přípustná uživatelská pravidla. Správce uživatelských profilů obsahuje jedinečný nástroj pro delegování omezených administračních kontrol na uživatele podniku z netechnických úseků. Ze zabezpečené webové konzole může delegovaný uživatel, například obchodní manažer, recepční nebo lektor, snadno vybrat uživatelské profily, které je třeba zavést. K aktivaci a deaktivaci uživatelských profilů stačí jediné kliknutí a změny se okamžitě projeví na konzoli. Automatizovaný správce zabezpečení (ASM NMS) Automatizovaný správce zabezpečení (Automated Security Manager) NMS je originální řešení hrozeb, které spočívá v převodu inteligence zabezpečení na prosazení zabezpečení. Ve spolupráci se Strana 2

3 systémem IPS (Intrusion Prevention System) od společnosti Enterasys a s nástroji pro zabezpečení sítě od dalších výrobců ASM automatizuje reakce na incidenty zabezpečení, napravuje hrozby v reálném čase. Stará se o ochranu, bezpečnost a dostupnost podnikových dat. ASM uplatňuje pravidla na základě uživatelských profilů a je-li spuštěn, mapuje IP adresy na porty a podniká stanovené kroky. Rozsah možných typů odezev je široký a nastavitelný, například převedení uživatele do karantény, odpojení pevného nebo bezdrátového klienta nebo omezení rychlosti datového přenosu. Podniknutým opatřením se nepřeruší činnost ostatních uživatelů. Ve spojení s produkty NMS Policy Manager a IPS poskytuje ASM důmyslnou identifikaci a správu hrozeb a zranitelných míst. Pokud například ASM obdrží upozornění od systému IPS, může přesně určit polohu zdroje hrozby, stanovit typ odezvy na základě bezpečnostní uživatelských profilůy a spustit nakonfigurovanou akci na síťovém přepínači, přístupovém bodu nebo bezdrátovém kontroléru. Správce řízení přístupu do sítě NMS (Network Access Control (NAC) Manager) V propojení s nástroji, jako je NAC brána (gateway) a/nebo NAC virtualizovaná brána od společnosti Enterasys se ze správce řízení přístupu do sítě NAC (NMS Network Access Control Manager) stává komplexní řešení pro řízení přístupu, jež zajišťuje, aby pouze oprávnění uživatelé získali oprávněná přístupová práva k náležitým informacím, a to z dovoleného místa a v dovolený čas. Softwarový produkt Správce NAC NMS zajišťuje bezpečnou správu NAC na základě uživatelských profilů. Instalace a průběžná správa je jednodušší, protože pracovníci úseku IT mohou konfigurovat a řídit řešení NAC z jednoho centrálního střediska. Mapovací funkce IP-to- ID NAC Enterasys propojuje uživatelské jméno, IP adresu, MAC adresu a fyzický port jednotlivých koncových bodů. Tyto důležité informace hlásí Správce NAC NMS ve formě reportů pro audit nebo forenzní analýzu. Dalším přínosem Správce NAC NMS je, že umožňuje integraci s ostatními aplikacemi NMS a produkty zabezpečení od společnosti Enterasys. Například, díky propojení Správce NAC NMS se Správcem uživatelských profilů NMS, stačí k prosazení uživatelských profilů na bázi rolí jedno kliknutí. Mapování IP-to-ID používá systém ASM NMS k prevenci distribuovaných vniknutí nezávislých na konkrétním místě a Správce SIEM (Security Information & Event Manager) ke zjištění zdroje hrozby. Správce inventáře NMS (Inventory Manager) Správce inventáře NMS je nástroj pro efektivní dokumentaci a aktualizaci detailů neustále se měnící sítě. Zjednodušuje instalaci a správu zařízení Enterasys a podporuje funkce základní správy konfigurace a firmware zařízení pro rozšířené nástroje od jiných výrobců. Pracovníci úseku IT mohou snadno provádět celou řadu úloh, k nimž patří administrace zařízení na konfiguračních souborech, plánování aktualizací firmwaru, archivování konfiguračních dat nebo obnova jednoho nebo více zařízení do známého dobrého stavu. Konfigurace na základě skriptů umožňuje přiřadit vlastní konfigurační skripty určité skupině zařízení. Správce inventáře identifikuje nepoužívané porty a sloty na šasi a eviduje pohyby, přidání a změny u jednotek FRU. Správce inventáře také sleduje změny v konfiguraci u zařízení Enterasys, které byly provedeny jinými aplikacemi NMS, aplikacemi pro řízení od jiných výrobců nebo s pomocí rozhraní příkazové řádky. Mobile Management NMS Mobile optimalizuje správu sítě a řešení problémů prostřednictvím help desku díky přístupu k důležitým informacím odkukoliv a kdykoliv pomocí velmi oblíbených mobilních zařízení, jako jsou ipad, iphone a Android. Funkce jsou například: Network Access Control (NAC) pohled na koncová zařízení aktuálně připojená do sítě, systém lokalizace a sledování, bezdrátový dashbord, detailní pohledy na bezdrátové kontrolery a AP, logy událostí a vyhledávání bezdrátových klientů. Funkce sady NMS Ipv6 Enterasys NMS podporuje Ipv6 management pro Ipv6 podporovaná zařízení Zjišťování zařízení Proces zjišťování určuje polohu zařízení připojených do sítě, ukládá atributy těchto zařízení a generuje reporty o stavu zařízení. Zařízení lze detekovat automaticky zadáním rozsahu IP adres prostřednictvím proprietárních zjišťovacích protokolů, standardních i od celé řady různých výrobců. Zařízení lze také přidávat ručně nebo importovat do databáze NMS s pomocí souboru se seznamem zařízení. Mapy síťové topologie Mapa topologie je automaticky vygenerované vizuální znázornění síťové konektivity. Mapy topologií podávají síťovým administrátorům důkladný přehled o skupinách zařízení, propojení zařízení, sítích VLAN a stavu Spanning Tree. K vyznačení stavu zařízení se používají barevné kódy a je zde snadné generování SNMP/SNMPv3 nebo informačních pastí. Nástroje FlexView a tvoření grafů FlexViews jsou nástroje konzole NMS, jež umožňují pracovníkům podpory sítě si zobrazit širokou paletu parametrů pro konfiguraci sítě v grafickém formátu jako tabulky, sloupcové grafy, spojnicové diagramy a koláčové grafy. Data FlexView umožňují vyhledávání a řazení. Například administrátor může s pomocí FlexView rychle zjistit nejvyšší případy portů s trvalou zátěží přes 30% ve všech zařízeních zapojených do sítě. Konzole NMS se dodává s předdefinovanými pohledy FlexView, které zobrazují stavové a konfigurační informace pro celou síť. Tyto předdefinované pohledy FlexView může administrátor snadno modifikovat a filtrovat, popř. vytvářet další. Data FlexView lze též exportovat ve formátu CSV, XML a HTML. Správa základních uživatelských profilů Správa základních uživatelských profilů umožňuje uživatelům zobrazení a konfiguraci základních uživatelských profilů portu pro zařízení připojená do sítě. Správa základních uživatelských profilů umožňuje zobrazení informací o každé relaci přihlášení k portu včetně typu autentizace a role autentizovaného uživatele. Kompas Kompas (Compass) je koncový bod a nástroj pro vyhledávání uživatelů, s jehož pomocí může uživatel rychle vyhledat informace týkající se jednotlivého uživatele sítě nebo skupiny uživatelů. Umožňuje vyhledávání podle jména uživatele, autentizace Strana 3

4 přepínače, fyzického místa, MAC adresy, IP adresy, IP podsítě a dalších parametrů. Nástroje VLAN Konzole NMS obsahuje sadu nástrojů pro správu VLAN, které zjednodušují zavedení konfigurace VLAN v rámci celého systému a monitorovacích funkcí. S pomocí těchto nástrojů může uživatel snadno vytvářet parametry konfigurace VLAN, které lze automaticky nainstalovat na větší počet zařízení nebo na skupiny portů. Nástroje prohlížeče MIB Konzole NMS obsahuje i prohlížeč MIB (Management Information Base), jenž uživateli umožňuje prozkoumat proměnné MIB SNMP zařízení připojených k síti a nastavit hodnoty objektů MIB umožňujících zápis. Alarmy a události Rozhraní pro alarmy/události hlásí údaje o alarmech a událostech spravovaných zařízení. Tyto údaje lze archivovat, exportovat, filtrovat nebo prohledávat. Konzole NMS obsahuje konfigurační nástroj, kterým se na základě předdefinovaných podmínek spouští ová nebo jiná upozornění. Snadná instalace Všechny aplikace klient-server NMS se instalují jedním krokem a licenčním klíčem je automaticky určeno, které funkce budou aktivovány. Upgrady produktu, jejichž cílem je připojení dalších funkcí, jsou rychlé a jednoduché. Klientská aplikace NMS založená na technologii Java se instaluje automaticky a spouští se kliknutím na Systémové požadavky Požadavky na operační systém pro NMS Server a klientskou stanici Toto jsou požadavky na operační systém pro jak NMS Server tak vzdálené klientské stanice NMS. Pouze 32-bit operační systémy jsou podporovány Windows (qualified on the English version of the operating systems) Windows Server 2003 w/ Service Pack 2 Windows XP w/ Service Pack 2 or 3 Windows Vista (Service Pack 1 Optional) Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Enterprise 64-bit (as 32-bit application) Windows 7 Linux Red Hat Enterprise Linux WS and ES v4 and v5 SuSE Linux versions 10 and 11 Mac OS X (remote NMS client only) Snow Leopard VMware (NMS Virtual Appliance) VMware ESXi 4.0 server Požadavky na hardware pro NMS Server a klientskou stanici Toto jsou požadavky na operační systém pro jak NMS Server tak vzdálené klientské stanice NMS NMS Server Minimum - Dual-Core 2.4 GHz Processor, 2 GB RAM, 5 GB Free Disk Space Medium - Quad-Core 2.66 GHz Processor, 4 GB RAM, 10 GB Free Disk Space Large - Dual Quad-Core Intel Xeon CPU E GHz Processors (running Red Hat Enterprise Linux ES), 6 GB RAM, 20 GB Free Disk Space NMS klient URL. Pokud není ve správné verzi, automaticky se upgraduje. Tím je zajištěno, že je server s klientem neustále synchronizován a že všechny instalace a upgrady je třeba provádět pouze na serveru. Protože klient NMS podporuje jediné přihlášení, uživatelé jsou u všech plugin aplikací NMS vyzváni k prokázání své totožnosti pouze jednou. Díky konzistentnímu povolování přístupu stačí uživateli k přístupu pouze autorizované údaje MIB. Zálohování databáze Aby bylo obnovení databáze snazší, mohou si administrátoři zálohování databáze NMS naplánovat. Flexibilita instalace NMS NMS od společnosti Enterasys se většinou stahuje a instaluje na serverových počítačích podniku. NMS je také k dispozici jako zvláštní přístroj nebo virtuální zařízení pro podniky, které lákají výhody těchto jiných možností instalace. Zařízení NMS server, na němž jsou všechny aplikace NMS předinstalovány (a aktivovány s pomocí licenčního klíče), pro podniky, kterým vyhovuje snadná instalace zařízení. Virtuální zařízení NMS virtuální zařízení pro podniky, které si přejí dále využívat svá virtualizovaná prostředí. Poskytuje všechny výhody sady pro správu s výhodami virtuálního prostředí jednoduchá instalace a úspory nákladů bez potřeby speciálního vyhrazeného hardwaru. Recommended - Dual-Core 2.4 GHz Processor, 2 GB RAM Free Disk Space MB (User s home directory requires 50 MB for file storage) Supported Web Browsers: Internet Explorer version 7 and 8 Mozilla Firefox 2.0 and 3.0 Java Runtime Environment (JRE) 6 (also referred to as 1.6) or higher NMS Console musí být nainstalována a nakonfigurována před instalací: NMS Automated Security Manager NMS Inventory Manager NMS NAC Manager NMS Policy Manager NMS OneView NMS OneView supports reporting on about 2,500 devices/interfaces in a typical enterprise network which stores: raw data for 7 days with a 15 minute polling interval, hourly rollups for 8 weeks, and daily rollups for 6 months. More information on tuning the deployment is available in the OneView Users Guide. NMS Inventory Manager je navržen pro použití s Microsoft Windows XP, Windows Server 2003, a Linux operating systems. NMS Appliance For NMS Appliance specifications see the Enterasys NMS (formerly NetSight) Appliance Installation Guide. NMS Virtual Appliance A virtual appliance is a software image that runs on a virtual machine. The NMS virtual appliance is packaged in the.ova file format defined by VMware and must be deployed on a VMware ESX 4.0 server or ESXi 4.0 server with a vsphere 4.0 client. The NMS virtual appliance uses the following resources from the server it is installed on: NMS virtual appliance - configured with 8 GB of memory, four CPUs, two network adapters, and 60 GB of thick-provisioned hard drive space. Strana 4

5 Informace pro objednání Enterasys NMS nabízí cenově velmi efektivní výběr a umožňuje tak firmám řešit jejich priority, optimalizovat jejich využití rozpočtu a demonstrovat rychlou návratnost investice. NMS modely sahají od cenově velmi efektivního řešení až po plně funkční zařízení pro rozsáhlé podnikové implementace. Flexibilní možnosti upgradu dovolují pozdější rozšiřování. Part Number Devices Thin APs Number of Concurrent Users NMS Capabilities Included Console (including Wireless Management) Policy Inventory Automated Security (ASM) NAC OneView Mobility NMS NMS NMS NMS NMS NMS NMS NMS-U Unlimited Unlimited 25 NMS-BASE * NMS-BASE * NMS-BASE * NMS-BASE * NMS-BASE * NMS-BASE * NMS-BASE-U Unlimited Unlimited 3 * Produkt kód SNS-NSS-A Popis Rack mountable server with all NMS applications pre-installed. Purchased applications (licensed separately) are activated via license keys. * Provides mobile management for wireless capabilities. Strana 5

6 Záruka Jako společnost, pro kterou je zákazník v centru jejího zájmu, dodává společnost Enterasys co nejlepší možné provedení a design ve spektru svých produktů. Pro případ, že některý z našich produktů bude mít závadu z důvodů poruchy jednoho z těchto faktorů, jsme vyvinuli komplexní záruku, která vás chrání a poskytuje vám jednoduchý způsob, jak si necháte svůj produkt co nejrychleji opravit. Enterasys NMS přichází s roční zárukou proti výrobním chybám. Záruka na SW je poskytována na 90 dní a pokrývá pouze defekty na nosném médiu. Podmínky plné záruky naleznete zde: Servis a podpora Enterasys Networks poskytuje kvalitní nabídku služeb od profesionálních služeb, design, nasazení a optimalizaci zákaznických sítí, specializovaná technická školení, až po podporu šitou na míru pro individuální zákazníky. Pro více informací ohledně Enterasys servisu a podpory, prosím kontaktujte svého zástupce Enterasys. Další informace Další technické informace naleznete prosím zde: Kontaktujte nás Pro více informací volejte nebo nás navštivte na webových stránkách Enterasys Networks, Inc. Všechna práva rezervována. Enterasys je registrovanou obchodní značkou. Secure Networks je obchodní značka Enterasys Networks. Všechny ostatní produkty nebo služby zde odkazované jsou identifikovatelné obchodními značkami či servisními značkami příslušných společností či organizací. Upozornění: Enterasys Networks si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Prosím kontaktujte obchodního zástupce či partnera pro potvrzení aktuálního stavu. 07/11 Strana 6

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service HP Proactive Care Service HP Care Pack Services Popis služby HP Proactive Care Service společnosti Hewlett Packard (Proactive Care) nabízí integrovanou sadu proaktivních a reaktivních služeb zaměřených

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Diplomová práce Autor: Bc. Kristína Kyšová Informační

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

CA Threat Manager r8.1

CA Threat Manager r8.1 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA THREAT MANAGER CA Threat Manager r8.1 SOFTWARE CA THREAT MANAGER POSKYTUJE KOMPLEXNÍ OCHRANU PROTI OHROŽENÍM KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMÁCH. JE KOMBINACÍ ŠPIČKOVÉHO SOFTWARU

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více