2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ"

Transkript

1 Abstrakt MOŽNOSTI A TRENDY MULTIMEDIÁLNÍCH PŘENOSŮ A VIDEOKONFERENCÍ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín Příspěvek se zabývá popisem a možnostmi v současnosti používaných multimediálních přenosů a videokonferencí. Popisuje používané standardy přenosu videa po internetových sítích, možné způsoby realizace videokonferencí, hardwarové požadavky na zabezpečení takových přenosů a významné projekty, které využívají možnosti moderní videokomunikace. Abstract The contribution deals with the possibilities of using a modern multimedia transfers and videoconferences. The contribution describes videotransfer standards by using the internet network, abilities of videoconference realisations, hardware videotransfer requirements and important world videoconference projects of these days. Klíčová slova: multimediální přenosy, videokonference, přenos videosignálu, videohovor Key words: multimedia transfer, videoconference, videotransfer, videocall 1. ÚVOD V současné době videokonference představuje moderní způsob multimediální komunikace umožňující současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více účastníky. Ve většině moderních společností se aktivně používá pro komunikaci (v reálném čase na libovolnou vzdálenost) například mezi vedením a zaměstnanci a pro usnadnění týmové spolupráce mezi geograficky rozptýlenými zaměstnanci. Přímým efektem virtuálních jednání je snížení cestovních nákladů a vyšší produktivita práce související s úsporou času. Videokonference se uplatňují při poradách managementu podniků, státních organizací i ozbrojených složek. Obohacují odborné semináře a kurzy, firemní školení i výuku na školách. Pravidelně se užívají v medicíně, výzkumu i projekční činnosti. Uplatnit se mohou při marketinkových, propagačních i kulturních akcích. Osvědčily se dokonce i v soudní praxi. V nejjednodušší variantě mohou tuto technologii využít dvě osoby, které místo obyčejného telefonního přístroje použijí videotelefon. Existuje však široká škála zařízení, která umožňuje do videokonferencí zapojovat podstatně větší počet účastníků a připojovacích bodů. Do videokonference se mohou zapojit i stovky lidí, které technicky vysoce kvalitní přenos budou sledovat v sálech na promítacích plátnech a velkoplošných projektorech Nové, tzv. teleprezenční, systémy nabízejí skutečně virtuální setkání na jednom místě. Zorné pole je vyplněno pohledem na vzdáleného řečníka v reálné velikosti včetně simulace očního kontaktu prostřednictvím umístění kamer. Autentický zvuk (s prostorovými, trojrozměrnými či pozičními audio efekty), monitory s vysokým rozlišením a skryté mikrofony odstraňují rušivé prvky, takže mluvčí i posluchači věnují plnou pozornost vzájemné komunikaci

2 Videokonference není zbrusu novou technologií, ale v souvislosti s vývojem rychlejších a spolehlivějších sítí (od ISDN a ATM ke gigabitovým IP sítím) a moderních kodeků (kompresní algoritmy) došlo k její úplné renesanci. Ve videokonferenci je pro uživatele zásadní součástí obraz, synchronní se zvukem (mnohé konferenční nástroje navíc nabízejí přenos souborů či sdílenou tabuli). Jakkoli by se zdálo, že z dvojice audio/video (A/V) je obtížnější přenášet obraz, není tomu tak zcela. Obraz v nejvyšší kvalitě samozřejmě vyžaduje značnou přenosovou kapacitu (šířku pásma) a přenos videa v reálném čase klade další nároky na síť z hlediska kvality služby (QoS, QualityofService), zejména vyžaduje minimální ztráty paketů. Obraz a další doplňkové signály lze však většinou přenášet ve značně kompromisní kvalitě, aniž by to mělo významnější dopad na obsahovou část sdělení. Pro zachování srozumitelnosti a návaznosti rozhovoru nesmí docházet ke zpoždění a jeho kolísání. Kvalita zvuku ve videokonferenci má proto přednost před kvalitou ostatních signálů, přitom dosažení její přijatelné úrovně je zároveň často obtížnější než u ostatních typů signálu. Přenos zvuku je vyžadován v plně duplexním režimu, se zásadním problémem vzniku akustických zpětných vazeb při snímání a současné přítomnosti zvuku v uzavřeném prostoru. Proto musí videokonferenční systém obsahovat mechanismy pro potlačení akustické zpětné vazby. 2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ Videokonference se dají realizovat mnoha způsoby, zde se zaměříme na nejvíce rozšířená provedení. IP videokonference - používají jako přenosové médium síť Internet, přesněji řečeno její protokol IP. Jsou jednoduché a snadno implementovatelné a díky široce rozšířené podpoře IP mají zajištěn i značný okruh potenciálních uživatelů. Jejich největším problémem však je, že protokol IP nebyl koncipován pro zajišťování služeb tohoto charakteru. Neručí za to, že dopraví všechna data ve správném pořadí a s jistým maximálním zpožděním. Navíc současný Internet není dimenzován na podobné pokusy, jejichž spotřeba přenosové kapacity je značná. Z toho vyplývá, že čím větší je vzdálenost komunikujících partnerů, tím se zvyšuje riziko zhoršení kvality přenosu. MBone videokonference - jsou speciálním případem předchozí skupiny. Také zde se používají služby založené na IP protokolu, ovšem pro adresování se používají skupinové adresy a přenášená data jsou v rámci Internetu šířena virtuální sítí MBone. V rámci MBone je vyvinuto potřebné programové vybavení, které je k dispozici pro řadu platforem. Díky tomu si v IP světě mohou tyto nástroje činit nárok na pozici jistého de facto standardu. ISDN videokonference - používají jako přenosové médium síť ISDN. Pro přenos signálu bývá vyhrazeno několik ISDN kanálů (nejčastěji dva), každý s kapacitou 64 kb/s. Na rozdíl od předchozích je zde přenosová trasa vyhrazena a tudíž nabízí zajištěné parametry spojení. Díky tomu může být výsledná kvalita o poznání vyšší. Koncovými body ISDN videokonferencí bývají poměrně často nepočítačová zařízení speciální krabičky s připojeným televizorem a videokamerou. V takovém případě pochopitelně odpadají veškeré doprovodné služby, jako je sdílená tabule či výměna souborů. Jednoduše je není jak realizovat. ATM videokonference - představují špičkovou technologii jak z hlediska kvality přenášeného signálu, tak z hlediska pořizovacích nákladů a nároků na přenosové kapacity. Svým charakterem se velmi podobají ISDN videokonferencím. Data se přenášejí rezervovaným ATM kanálem s definovanými parametry, takže kvalita přenosové infrastruktury je opět zaručena. Obraz a zvuk jsou zpracovávány způsobem podobným digitální televizi (používá se kódování MPEG) a také výsledná kvalita je s ní plně srovnatelná

3 I přenosové kapacity odpovídají digitální televizi a podle nastavení kvality se pohybují zpravidla v řádu megabitů za sekundu. Tato technologie bývá nasazena tam, kde rozhoduje především kvalita obrazu a zvuku. Jako jeden z příkladů nasazení lze jmenovat videokonferenční přenosy lékařských operací. Zaměříme-li se na srovnání jednotlivých přenosových technologií, můžeme konstatovat, že IP videokonference jsou na tom nejhůře s kvalitou, ale nejlépe s cenou, což znamená, že jejich uplatnění spočívá především při prvních pokusech uživatele s videokonferencemi. ATM naproti tomu představuje vrchol současné technologie a také kvality. Tomu bohužel odpovídá vysoká cena. Ta je dána nutností připojení k ATM a je také nezbytné pořídit speciální kódovací zařízení, které nelze použít na jiné účely (na rozdíl od počítače v případě IP a MBone). ISDN by se dala nazvat jako levnější a méně kvalitní obdoba ATM. MBone představuje rozumné řešení svou dostupností, cenou a mnohdy dostačující kvalitou. Základní nevýhodou videokonferencí postavených na protokolu IP (MBone nevyjímaje) je nezaručená kvalita přenosových služeb. To může způsobovat nejrůznější výpadky, zpoždění či chyby. Tento problém však odpadne, pokud je přenosová síť dostatečně dimenzována. Mezi její největší výhody patří snadnost jejího nasazení. Postačí k tomu počítač s výkonností a cenou dnes běžně dostupný. Jedinou nadstandardní komponentou je karta pro spolupráci s videem a kamera. Není potřeba žádné nákladné speciální zařízení. Druhou důležitou výhodou je kompatibilita softwaru pro provoz videokonferencí. Jelikož nástroje pro MBone videokonference jsou dostupné pro nejširší sortiment operačních systémů, představuje jejich nasazení cestu nejmenšího odporu. 3. TECHNOLOGIE POTŘEBNÉ K REALIZACI VIDEOKONFERENCÍ A MULTIMEDIÁLNÍCH PŘENOSŮ Pracoviště účastníka videokonference Pracoviště účastníka je složeno ze dvou základních částí. První je hardwarové vybavení, kam patří (z hlediska multimedií) procesor, paměť, síťová karta, zvuková karta a v případě vysílajícího také kamera a karta pro zpracování videa. Neméně důležitý je software, který umožňuje vysílání, příjem a správu videokonferencí. Potřebné hardwarové vybavení Hlavními požadavky na počítač jsou dostatečný výkon a multimediální vybavení. Vzhledem k tomu, že výkon stroje je potřeba pro aplikaci a nikoli pro operační systém, je požadovaná konfigurace stejná pro MS Windows i Linux. Co se týká procesoru a paměti, jedná se již dnes o minimální standard, který je cenově více než dobře dostupný. Na síťovou kartu je kladen v podstatě jediný úkol dostatečná přenosová kapacita. Pro kvalitní provoz videokonferencí (dostatečná kvalita obrazu i zvuku bez výpadků) bez omezení běžného provozu Internetu je potřeba přenosová rychlost alespoň 512 kb/s. Problém může vzniknout při výběru zvukové karty. Dnes jsou již standardem karty Sound blaster firmy Creative labs. Lze ovšem říci, že postačuje libovolná karta, která vyhovuje operačnímu systému. Doporučené jsou karty zvládající full duplex, tzn. možnost používání vstupu (mikrofon) i výstupu (reproduktory) karty ve stejnou chvíli. V případě, že se jedná o počítač určený pouze k příjmu multimediálního vysílání, postačuje zvuková karta s half duplexem

4 Uvedený přehled požadavků na hardwarové vybavení je kompletní v případě, že počítač slouží pouze pro příjem videokonferencí a multimediálního vysílání. V případě multimediálního přenosu může sloužit i jako vysílač, ovšem jen pokud má data připravena na digitálním záznamovém médiu (CD-ROM, harddisk apod.). Pro obě možnosti platí, že počítač nepotřebuje kameru ani kartu pro zpracování videa a postačí běžná grafická karta. Jestliže má počítač sloužit také pro vysílání živého přenosu, musí být vybaven zařízením umožňujícím zpracování živého obrazu v reálném čase. K tomu slouží kamery, které lze rozdělit na kamery přímo určené pro počítače (tzv. webové kamery) a běžné kamery. Webové kamery jsou levnější, nemají tak kvalitní obraz a k počítači se připojují pomocí běžných portů (nejčastěji USB). Naproti tomu běžné kamery vyžadují speciální kartu, poskytují však vysokou kvalitu a jsou dražší (ale ještě stále mohou sloučit i po odpojení od počítače jako kamery). Potřebné softwarové vybavení Vedle nezbytného harwarového vybavení videokonferencí je rovněž nutné zajistit náležité programové vybavení. Podpůrné programové prostředky musí zajistit především kvalitní přenos zvuku a obrazu, jakož i funkce dalších speciálních periférií. Přenos zvuku je nejdůležitější složkou. Pokud není slyšet, co naši partneři říkají, pak se nám nedostává informací a celá konference ztrácí smysl. Kvůli návaznosti rozhovorů je potřeba eliminovat zpožďování zvuku a také jeho výpadky. Přenos obrazu je důležitý zejména z psychologického hlediska, neboť pokud nejde vidět partnery, tak se rozhovor stává odtažitý a vzdálený. Naopak, při dobrém obrazu vzniká mnohem větší dojem bezprostřednosti a blízkosti účastníků. Bez přenosu obrazu se jedná spíše o digitální telefon než videokonferenci. Kvalita přenosu obrazu nebývá bohužel nejlepší, protože tento přenos je nejnáročnější na propustnost sítě (přenáší největší objem dat). Sdílená tabule, dnes používané označení interaktivní tabule, je nástroj, který účastníkům umožňuje vytvářet společný obrázek. Jde o grafickou plochu, na kterou může kterýkoli z účastníků něco nakreslit nebo napsat. To se hodí pro různá doprovodná schémata nebo pro společné hledání řešení určitého problému. Sdílený text je podobným nástrojem jako sdílená tabule, avšak místo s grafickými informacemi pracuje s textem. Všichni účastníci tedy pracují na stejném textu. Zasílání souborů nabízí pouze některé programy. Samozřejmě, že soubory lze zasílat i jinými způsoby (ftp, apod.), ale proč zbytečně spouštět další program, když vyžádaná data můžete poslat v rámci konference. Přenosová cesta Přenosová (distribuční) cesta začíná u vysílacího a končí u přijímacího počítače. To platí o lokálním šíření dat. Pokud vysílací a přijímací stanice nejsou v téže síti, pak nastupuje ještě cesta vnějším prostředím a to v případě MBone po Internetu. Ten je představován (pro tyto účely) sítí směrovačů (routerů). Pro posílání dat se nejprve používal způsob zvaný unicast. Je to nejjednodušší způsob poslání dat z jednoho zdroje na jeden cíl. Dalším způsobem je broadcast, který znamená posílání dat z jednoho zdroje (router) všem počítačům v dané síti (podsíti). Unicast je nejčastěji používaným způsobem, který se hodí pro posílání pošty, souborů, přenos WWW stránek apod., ale pro potřeby videokonferenčního vysílání je nepoužitelný. Při komunikaci mezi dvěma účastníky je situace jednoduchá navzájem si posílají všechna potřebná data (zvuk, obraz, text, ). Pokud je ale účastníků více, např. pět, začíná se situace poněkud komplikovat, protože každá stanice musí vysílat a přijímat pět obousměrných toků

5 Pro potřeby videokonferencí používáme tzv. multicast adresování, kdy se všichni účastníci videokonference (respektive multimediálního přenosu) stanou příslušníky jedné skupiny. Nadále každý počítač přijímá data od všech vysílajících, ale vysílá veškerá data pouze jednou pro celou skupinu na jednu adresu. O zaslání dat každému účastníku se již postarají příslušné distribuční mechanismy. Pomocí multicastu se tak podstatně sníží objem přenášených dat a to v případě videokonference téměř na polovinu a v případě rozhlasového/televizního přenosu prakticky na zlomek požadavků unicastu. Šíření dat pomocí multicast adres vyžaduje od přenosové infrastruktury dosti složité algoritmy, protože vysílací uzel netuší, kdo bude jeho data přijímat. Proto je třeba vytvořit a neustále aktualizovat tzv. distribuční strom. Tento strom musí pokrývat všechny účastníky a musí být schopen dynamicky měnit svoji strukturu a to s ohledem na neustále se měnící účastníky (někdo se připojí, jiný odpojí) a změně infrastruktury (např. výpadek sítě). 4. NĚKTERÉ DOPOSUD REALIZOVANÉ MULTIMEDIÁLNÍ KONFERENČNÍ TECHNOLOGIE V PROSTŘEDÍ UNIVERZITNÍCH INSTITUCÍ Mezi významné realizace prováděné v Evropě patří projekty MICE (Multimedia Integrated Conferencing for Europe), MERCI (Multimedia European Research Conferencing Integration) a MECCANO(Multimedia Education and Conferencing Collaboration over ATM Networks and Others). Jedná se o projekty, které na sebe navzájem navazují. Dále pak projekty QUANTUM a GÉANT, projekt Internet2 probíhající v USA a CESNET probíhající v ČR. Popis jednotlivých projektů vychází z citací textu zveřejněného na internetových zdrojích, jejichž odkazy jsou uvedeny v soupisu literatury příspěvku. Projekt MICE (Multimedia integrated Conferencing for Europe) Tento projekt je nejstarší a započal již v roce Byl to úvodní projekt, který poskytl cenné informace pro své následníky, kterými byly projekty MERCI a MECCANO. V jeho rámci byly vyvinuty základní nástroje pro provoz videokonferencí, jejichž vývoj pokračoval i v dalších projektech a vlastně běží dodnes. Projekt MERCI (Multimedia European Research Conferencing Integration) Tento projekt je v podstatě pokračovatelem projektu MICE. Započal 1. prosince 1995 a běžel do 30. listopadu Cílem projektu bylo poskytování všech technologických komponent (kromě vlastní datové sítě), aby umožnily rozvoj nástrojů pro multimediální spolupráci v rámci Evropy. Dalším cílem bylo vylepšit nástroje, které byly vyvinuty v rámci projektu MICE. Úkoly projektu MERCI lze shrnout do následujících bodů: Lepší integrace videokonferenčních nástrojů tak, aby s nimi mohl lehce pracovat i nezkušený uživatel. Lepší schopnost přenosu kvalitnějšího audia, videa a ostatního příslušenství. Univerzálnost softwaru, který může pracovat na různých platformách (pracovní stanice UNIX i PC). Vylepšená podpora uvedení a záznam multimediálních informací v konferencích. Podpora různých síťových technologií IP, ATM i ISDN. Snadná možnost spuštění soukromé konference s jednoduchým systémem distribuce klíčů a informací

6 Distribuovaný způsob měření, monitorování a řízení. Pravidelné pořádání schůzek řešitelů z mnoha míst včetně Severní Ameriky. Průmyslové zkoušky s komerčními organizacemi, které projekt sponzorovaly (Hewlett-Packard a Shell). MECCANO (Multimedia Education and Conferencing Collaboration over ATM Networks and Others) Třetí v řadě po projektech MICE a MERCI následoval projekt MECCANO. Ten se uskutečnil v období od 1. června 1998 do 31 května Vlastnosti projektu jsou podobné jako u předchozích projektů: Vylepšení sady nástrojů pro pořádání videokonferencí na uživatelské pracovní stanici a v konferenční místnosti. Vylepšení, které umožňuje účastnit se konferencí i uživatelům na linkách s nižší přenosovou kapacitou. Zlepšený server pro multimediální konference. Další vylepšení, které se týkají systému vzdáleného učení. Projekt Quantum Hlavním cílem projektu QUANTUM Bylo vybudování celoevropské sítě TEN-155, která evropskému akademickému a výzkumnému společenství poskytuje IP síťové služby s přístupovou kapacitou až 155 Mb/s. Současně s IP službou tato infrastruktura poskytuje přenosové služby s garantovanými parametry (šířka pásma, zpoždění) účastnickým národním sítím pro vědu a výzkum a dalším specifickým skupinám uživatelů. Součástí projektu QUANTUM je testování nových protokolů a technologií, jak v testovacím prostředí, tak v rozlehlé síti, s výhledem zavedení těchto nových technologií a protokolů v pozdější etapě. Tím se umožní provozování nových aplikací. Výzkum a vývoj je stále více závislý na spolupráci výzkumných týmů v různých státech v Evropě, které jsou stále více a více založeny na užití multimediálních služeb. Tyto služby jsou však efektivní pouze tehdy, jestliže se mohou spolehnout na přenosové služby s garantovanými parametry, které nemohou být poskytovány na zatížené "best efforts" IP síti. Významným prostředkem pro spolupráci jsou videokonference. Videokonference nejsou ničím novým a jsou využívány již více než 10 let a stávají se užitečným a integrujícím nástrojem ve výzkumné i komerční oblasti. V následující části je uveden stručný přehled některých videokonferenčních systémů, které byly testovány, případně využívány již v síti TEN-34 (TEN-34 CZ). Projekt GÉANT Projekt Quantum, v jehož rámci byla provozována a financována evropská síť TEN- 155, skončil 31. října S cílem zajistit kontinuitu vysokorychlostních akademických sítí v Evropě byl v rámci programu Technologie pro informační společnost Evropské komise zahájen projekt GÉANT. Jeho cílem je zajistit evropskou akademickou páteřní infrastrukturu po dobu následujících čtyř let. Konkrétní cíle a vlastnosti sítě v rámci projektu GÉANT, která by měl být vybudována, jsou následující: Vysokorychlostní síť - Jádro sítě by mělo začínat s rychlostí 2,5 Gb/s s cílem přejít na rychlosti v řádu desítek gigabitů za sekundu, co nejrychleji to půjde. Počítá se také s rozšířením sítě do dalších zemí východní Evropy

7 Služba se zaručenou kvalitou - Služba Managed Bandwidth Services (MBS) se v síti TEN-155 setkala s úspěchem a ukázalo se, že o ni uživatelé mají zájem. Proto by nová síť měla tuto schopnost nabízet také. Zatím není rozhodnuto o technologii - přichází v úvahu jak ATM, tak QoS nad IP. Podpora pracovních skupin - Projekt by měl nabídnout lepší podporu skupinám uživatelů sahajícím do několika různých zemí. Cílové služby by měly mít charakter virtuálních privátních sítí a v rámci GÉANT by měl existovat tým, který bude spolupracovat s uživateli a podporovat je z hlediska síťové infrastruktury. Integrovaná síť - Předpokládá se, že síťová infrastruktura bude společná pro běžný provoz připojených akademických institucí i pro experimenty vědeckého či výzkumného charakteru. Globální konektivita - Na rozdíl od TEN-155 by mělo být cílem poskytnout v rámci projektu GÉANT zúčastněným sítím dostatečnou zámořskou konektivitu (jak do akademických sítí, tak do běžného Internetu). Měl by vzniknout centrální přípojný bod - European Technology Access Point, EURO-TAP. Testovací program - Projekt hodlá navázat na úspěšný Quantum Test Program a zahrnout do svých aktivit program zaměřený na ověřování a vývoj nových technologií a služeb. Projekt Internet2 Americký projekt Internet2 se snaží posunout možnosti Internetu do nových dimenzí. Jeho cílem není nahradit stávající Internet, ale vyvinout pro něj nové služby a rozšířit jeho možnosti. Trojice hlavních cílů Internetu2 zní: Vytvořit síť s parametry na hranici technických možností pro potřeby výzkumu a vzdělávání. Umožnit a podílet se na vývoji nové generace aplikací. Napomáhat šíření nových služeb a aplikací do prostředí běžného Internetu, a to i v mezinárodním měřítku. Hlavními účastníky projektu jsou americké univerzity. Kromě vlastních členů má Internet2 řadu partnerských a spolupracujících institucí. Konkrétní technické úkoly související s infrastrukturou sítě a jejími aplikacemi řeší pracovní skupiny. Jsou úzce zaměřeny na jasně definované oblasti - správu sítě, kvalitu služeb, měření a podobně. Základem Internetu2 je vysokorychlostní páteřní síť. Tato páteřní síť byla nazvána Abilene a pokrývá ve dvou navzájem se zálohujících větvích celé území USA. Ve významných akademických centrech jsou vybudovány přístupové body nazvané gigapops. Jejich prostřednictvím se připojují jednotliví členové. Páteřní infrastruktura této sítě pracuje s rychlostí 2,4 Gb/s. Tématická příbuznost Internetu2 s evropskými projekty TEN je patrná na první pohled. Z ní se také odvíjí jejich vzájemná spolupráce. Řada pracovních skupin obou projektů má podobné zaměření a jejich členové spolu čile komunikují. Z hlediska technologického jsou sítě Abilene a TEN-155 navzájem propojeny okruhem s parametry odpovídajícími evropské infrastruktuře. Díky tomu mohou jejich uživatelé plnohodnotně spolupracovat. Oficiálně byly blízké vztahy obou projektů vyjádřeny podpisem dokumentu nazvaného Memorandum of Understanding

8 CESNET se sítí TEN 155-CZ Jedná se o páteřní počítačovou síť pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání ČR. Propojuje vysokými rychlostmi (převážně 34 a 155 Mb/s) téměř všechny vysoké školy a ústavy Akademie věd České republiky. V rámci projektu Quantum je napojena na evropskou síť TEN-155, jejímž prostřednictvím spolupracuje s analogickými sítěmi národního výzkumu v Evropě i v USA. Tyto sítě jsou součástí Internetu, ale ve srovnání s běžným standardem nabízejí podstatně lepší parametry poskytovaných služeb. Jedná se především o vyšší rychlost přenosu dat a garantovanou kvalitu služeb umožňující například multimediální aplikace v reálném čase či další služby vyžadující nadstandardní kvalitu sítě. Služby TEN-155 CZ Základní službou je vysokorychlostní propojení účastníků technologií ATM a rodinou protokolů TCP/IP včetně spojení s ostatními vědeckovýzkumnými sítěmi a s celým Internetem. Díky technologii ATM lze realizovat i některé pokročilejší přenosové služby, jako je krátkodobá rezervace tras s definovanými parametry potřebných pro realizaci vzdálených experimentů, videokonference a podobně. Pro úsporu datového pásma konzumovaného běžnými službami Internetu byl implementován distribuovaný systém vyrovnávacích serverů. Díky nim se pro uživatele sítě podstatným způsobem zrychlil přístup k WWW stránkám a zároveň výrazně poklesly objemy dat přenášené touto službou. V síti TEN-155 CZ operuje několik superpočítačů, které vzájemně spolupracují v rámci projektu Metacentrum. Členové akademické komunity je mohou využívat ke svým výpočtům. Zajímavé jsou také videokonferenční služby sítě od nejjednodušších prostřednictvím sítě MBone až po vysoce kvalitní videokonference na bázi ATM. Pro ně je k dispozici jak znalostní, tak technologické zázemí. Připravují se stálé videokonferenční místnosti, které budou mít uživatelé sítě k dispozici. 5. ZÁVĚR Realizace konferencí prostřednictvím multimediálních přenosů nabývá na své popularitě. Mezi hlavními důvody jejich rozšíření spatřujeme zejména ve zvýšení přenosových rychlostí počítačových sítí, výkonném hardwarovém zázemí a optimalizaci cen komponentů i připojení uživatelů. Hardware současných počítačů je dostatečně výkonný z hlediska zpracování videosignálu v HD rozlišení, obrazové čipy videokamer jsou rozměrově větší a citlivější na světlo, což je nezbytnou podmínkou kvalitního sejmutí obrazu bez nutnosti výkonného nasvícení snímané scény. Většina mobilních zařízení, jako jsou smartphony, tablety a notebooky jsou také vybaveny videokamerou a technolgií schopnou zprostředkovat uživatelům videohovory, ty ale nejsou v dostatečné kvalitě potřebné k realizaci plnohodnotných videopřednášek. Běžní uživatelé je využívají k videohovorům mezi dvěma účastníky, kdy nepožadují kvalitní a nezpožděný přenos obrazu a zvuku. Pro firmy a školící organizace, které požadují opravdu kvalitní zprostředkování přenosu zvuku a obrazu v reálném čase, je na trhu několik řešení v nabídce firem Logitech, Tandberg, Cisco Systems, či Polycom. Každé z nabízených řešení má své výhody a nevýhody a budoucí uživatel musí důkladně zvážit, které je pro jeho konkrétní potřeby nejlépe realizovatelné. S ohledem do budoucna můžeme předpokládat především zvyšování dostupné rychlosti připojení v optických sítích, zvyšování obrazové kvality u mobilních zařízení, především světelné citlivosti obrazových bodů na čipech videokamer, rozšiřování možností interaktivních uživatelských prostředí a orientaci na 3D přenos obrazu. Zaměříme-li se na hardware, důraz je kladen, a do budoucna předpokládáme, že také bude, na snižování spotřeby elektrické energie u jednotlivých zařízení. Tento trend je patrný především u současné

9 generace mikroprocesorů firem Intel a AMD, kdy se výrobci zaměřují na vyšší počet nízkoenergetických jader procesorů, které jsou řízeny dle aktuální potřeby výkonu. Možnosti použití mobilních zařízení v rámci videopřenosů představuje zajímavou, a do budoucna jistě používanou, alternativu pevných řešení. Ukázkovým příkladem může být videokonferenční aplikace Polycom RealPresence Mobile. Tento software je volně dostupný pro platformy i-os a Android, je schopen přenášet videosignál v dostatečné kvalitě a je optimalizován pro používání na dnes běžně dostupných mobilních zařízeních. Videokonferenční multimediální přenosy mají své místo v komunikačním řetězci firem, škol, vzdělávacích institucí a jiných organizací, které požadují spojení ve smyslu komunikace s více účastníky najednou v reálném čase a současně se ohlíží na snižování časové zátěže a finančních výdajů na pracovní cesty svých zaměstnanců. Lze tak předpokládat rozšiřování multimediálních videopřenosů do budoucna a adekvátní reakci vývojářů videotechnologií a výrobců podpůrných multimediálních zařízení. Literatura 1. Clayman, S.: The Interworking of Internet and ISDN Networks for Multimedia Conferencing. - Philadelphia : BIOSIS, s. ISSN Gough, M.: Video conferencing over IP: configure, secure, and troubleshoot. - Rockland: Syngress Publishing, s. ISBN James, R.: Videoconferencing and interactive multimedia. - Berkeley: Publishers Group West, s. ISBN Rhodes, J.: Videoconferencing for the real world. - Woburn: Focal Press, s. ISBN Wittmann, R.; Zitterbart, M.: Multicast communication: protocols and applications. - San Diego: Academic Press, s. ISBN Barlow, J., Peter, P., Barlow, L.: Smart videoconferencing: new habits for virtual meetings. - San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, s. ISBN Použité internetové zdroje

10 Recenzoval: Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., Vysoká škola logistiky, PŘEROV

Prostředí pro spolupráci Multimédia

Prostředí pro spolupráci Multimédia Prostředí pro spolupráci Multimédia CESNET Days 20. 3. 2013 Jan Růžička oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Prostředí pro spolupráci Dílek skládačky e-infrastruktura CESNET Interaktivní spolupráce v reálném

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Prostředky spolupráce v reálném čase

Prostředky spolupráce v reálném čase Prostředky spolupráce v reálném čase Jan Růžička Služby e-infrastruktury CESNET Unikátnost našich služeb Společně budovaná infrastruktura Přidaná hodnota centrálních prvků Obsah tvoří koncové prvky Propojení

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Záznamy přednášek a streaming

Záznamy přednášek a streaming Záznamy přednášek a streaming Cesnet DAY 26.2.2012 Miloš Liška oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Záznamy přednášek Založeny na videokonferenčních technologiích Kvalitní záznam obrazu (max HD), zvuku

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Optická gigabitová páteř univerzitní sítě má kruhovou topologii s uzly tvořící dva kruhy propojenými v následujícím pořadí:

Optická gigabitová páteř univerzitní sítě má kruhovou topologii s uzly tvořící dva kruhy propojenými v následujícím pořadí: WEBnet Metropolitní počítačová síť Západočeské univerzity se nazývá WEBnet. Propojuje desítky budov v Plzni a Chebu, stovky serverů, přes 7800 pracovních stanic. WEBnet je základem výpočetního prostředí

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010 Zapojení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Program profesní přípravy specialistů lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí Zpracoval:

Více

Videokonference Polycom

Videokonference Polycom Videokonference Polycom přehled produktů Videokonferenční systémy představují jediný nástroj pro spolupráci na dálku, jenž poskytuje stejné možnosti jako má jednání tváří v tvář. V dnešním uspěchaném a

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor 1 Úvod Audiovizuálního vybavení přednáškových a seminárních prostor vychází z požadavků fakulty

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Očekávané trendy v telemedicíně

Očekávané trendy v telemedicíně Očekávané trendy v telemedicíně Ing. Milan Šárek, CSc Oddělení medicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. Standardy a elektronické zdravotnictví, LD Praha, 13.10.2011 Současný stav videokonferencí - protokoly

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ 1. KOMPONENTY 1.1. HLAV NÍ VI DEOKON FEREN ČNÍ JEDNOTK A RadvisionScopia XT1000 Videokonferenční zařízení pro použití v konferenčních místnostech Full HD přenos a zobrazování -

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Obsah 1. Cestovní mapa (Roadmap) České republiky velkých infrastruktur pro VaVaI 2. Projekty

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

CESNET2 JAKO SÍŤ NÁRODNÍHO VÝZKUMU

CESNET2 JAKO SÍŤ NÁRODNÍHO VÝZKUMU CESNET2 JAKO SÍŤ NÁRODNÍHO VÝZKUMU Gabriela Krčmařová, CESNET,z.s.p.o. Úvod CESNET je často velmi zjednodušeně vnímán pouze jako poskytovatel přístupu na internet. CESNET jako síť i jako sdružení má však

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

VoIP telefonie je komplexní řešení

VoIP telefonie je komplexní řešení VoIP telefonie je komplexní řešení IP telefony 2015 RTX 8830 RTX 8630 W52H W52P Videokonferenční řešení VC400 CP860 a CPE80 VP530 EXP40 SIP-T41P SIP-T42G SIP-T46G SIP-T48G 39PK VC120 SIP-T19/19P SIP-T21

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Christoph Damm, Svatoslav Ondra, Jiří Tužil. Masarykova univerzita

Christoph Damm, Svatoslav Ondra, Jiří Tužil. Masarykova univerzita Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy Christoph Damm, Svatoslav

Více

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky GTS Czech, s.r.o Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilních telefonech Pavel Troller Mobilní telefony a jiná obdobná zařízení

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Rok informatiky Boskovice 12.6.2014 JUDr. David Škvařil, Bc. Pavel Ševčík (MěuB), Michal Fišer (Dial Telecom) Kdo je kdo? Dial Telecom provozuje tranzitní

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita (rebok@ics.muni.cz) Ostrava, 5. 4. 2012 PRACE a IT4Innovations Workshop Cestovní mapa národních

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006)

B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 5. Síťové technologie videokonference a multimediální přenosy, IP telefonie, IP verze 6. Vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu a výzkum

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu INTERNET 1. Stručná historie Internetu Počátky dnešního Internetu je možné najít v 60. letech v USA, kde vznikl projekt počítačové sítě, která měla zabezpečit spolehlivou a nepřerušitelnou komunikaci mezi

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 1 DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje způsoby přístupů k řídicím systémům na nejnižší

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník Představení CESNET je poskytovatelem konektivity pro akademickou sféru v ČR Zakládající organizace jsou univerzity a akademi věd Obsah Motivace Popis

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více