Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition"

Transkript

1 Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka

2 Cpyright Acrnis, Inc., Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc. "Acrnis Cmpute with Cnfidence", Acrnis Startup Recvery Manager, Acrnis Active Restre a lg Acrnis jsu chranné známky splečnsti Acrnis, Inc. Linux je registrvaná chranná známka Linuse Trvaldse. Windws a MS DOS jsu registrvané chranné známky splečnsti Micrsft Crpratin. Všechny statní zmíněné chranné známky a autrská práva jsu vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce pdstatným způsbem změněných verzí tht dkumentu je bez výslvnéh dvlení vlastníka autrských práv zakázána. Distribuce tht díla neb dvzených děl ve frmě jakékliv standardní (papírvé) knihy pr bchdní účely je zakázána, pkud není předem získán pvlení d vlastníka autrských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA "TAK, JAK JE" A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ.

3 Obsah 1. Představení Acrnis Backup & Recvery Acrnis Backup & Recvery 10 přehled Začínáme Pužití management knzle Sučásti Acrnis Backup & Recvery Agent fr Windws Zaváděcí sučásti a Prgram pr tvrbu zaváděcích médií WinPE ISO Builder Agent fr Linux Agent fr ESX/ESXi Sučásti pr centralizvanu správu Management knzle Pdprvané perační systémy Pdprvané systémy subrů Hardwarvé pžadavky Technická pdpra Principy Acrnis Backup & Recvery Základní pjmy Uživatelská právnění na spravvaném pčítači Vlastníci a přihlašvací údaje Plné, přírůstkvé a rzdílvé zálhy Schéma zálhvání GFS Schéma zálhvání Hanjská věž Pravidla platnsti Zálhvání dynamických svazků (Windws) Zálhvání LVM svazků (Linux) Zálhvání RAID vých plí (Linux) Zálhvání virtuálních strjů Jak nainstalvat služby Hyper V Integratin Services Jak nainstalvat VMware Tls Pdpra páskvých zařízení Tabulka kmpatibility pásek Pužití jedné páskvé jedntky Vlastní technlgie Acrnis Acrnis Secure Zne Acrnis Startup Recvery Manager Universal Restre (Acrnis Backup & Recvery 10 Universal Restre) Acrnis Active Restre Przumění centralizvané správě Základní pjmy Nastavení centralizvané chrany dat v hetergenní síti Seskupení registrvaných pčítačů Plitiky na pčítačích a skupinách Stavy a statusy plitiky zálhvání... 73

4 Deduplikace Oprávnění pr centralizvanu správu Kmunikace mezi sučástmi Acrnis Backup & Recvery Mžnsti Mžnsti knzle Pčáteční brazvka Vyskakvací zprávy Upzrnění zalžená na čase Pčet úlh Písma Mžnsti management serveru Úrveň lgvání Sledvání událstí Mžnsti pčítače Správa pčítače Sledvání událstí Výchzí mžnsti pr zálhvání a bnvu Výchzí mžnsti zálhy Výchzí mžnsti bnvení Vaulty Centralizvaný vault Práce se zbrazením "Centralizvané vaulty" Funkce centralizvaných vaultů Páskvé knihvny Osbní vaulty Práce se zbrazením "Osbní vaulty" Funkce sbních vaultů Obvyklé perace Operace s archivy umístěnými ve vaultu Operace se zálhami Odstranění archivů a zálh Filtrvání a třídění archivů Plánvání Denní plán Týdenní plán Měsíční plán Při událsti v prtklvém subru systému Windws Pkrčilá nastavení plánvání Pdmínky Uživatel je nečinný Umístění je dstupné Přizpůsbení časvému intervalu Odhlášený uživatel Čas d pslední zálhy Direct management Administrace spravvanéh pčítače Dashbard Plány a úlhy zálhvání

5 Lg Vytvření plánu zálhvání Prč se prgram vyžaduje hesl? Přihlašvací údaje plánu zálhvání Typ zdrje Plžky pr zálhvání Přístupvé přihlašvací údaje pr zdrj Vylučení Archiv Přístupvé přihlašvací údaje pr umístění archivu Schémata zálhvání Ověření archivu Obnvení dat Přihlašvací údaje úlh Výběr archivu Typ dat Výběr bsahu Přístupvé přihlašvací údaje pr umístění Výběr cílvéh umístění Přístupvé přihlašvací údaje pr cílvé umístění Kdy bnvvat Universal Restre Jak převést zálhu disku na virtuální strj Řešení prblému se zaváděním Obnvvání MD zařízení (Linux) Obnvení brvskéh mnžství subrů ze subrvých zálh Obnvení strage ndu Ověřvání vaultů, archivů a zálh Přihlašvací údaje úlh Výběr archivu Výběr zálh Výběr umístění Přístupvé přihlašvací údaje pr zdrj Kdy věřvat Připjení image Výběr archivu Výběr zálh Přístupvé přihlašvací údaje Výběr svazku Správa připjených image Acrnis Secure Zne Vytvření Acrnis Secure Zne Správa Acrnis Secure Zne Zaváděcí médium Jak vytvřit zaváděcí médium Připjení k pčítači spuštěnému z média Práce se zaváděcím médiem Seznam dstupných příkazů a utilit u zaváděcíh média zalženéh na systému Linux Obnvení MD zařízení a lgických svazků Acrnis PXE Server Správa disků Základní patření Spuštění Acrnis Disk Directr Lite Výběr peračníh systému pr správu disků

6 Zbrazení Správa disku Diskvé perace Operace se svazky Operace k prvedení Centralizvaná správa Správa Acrnis Backup & Recvery 10 Management Serveru Dashbard Plitiky zálhvání Fyzické pčítače Virtuální strje na management serveru Strage ndy Úlhy Lg Knfigurace kmpnent Acrnis Backup & Recvery Vytvření plitiky zálhvání Přihlašvací údaje plitiky Plžky pr zálhvání Přístupvé přihlašvací údaje pr zdrj Vylučení Archiv Přístupvé přihlašvací údaje pr umístění Výběr schéma zálhvání Ověření archivu Rejstřík Index

7 1. Představení Acrnis Backup & Recvery Acrnis Backup & Recvery 10 přehled Acrnis Backup & Recvery 10 je další generace prgramů Acrnis True Image Ech pr bnvu p ztrátě dat, která je zalžena na patentvaných technlgiích diskvéh imagingu a bnvy na hlé želez. Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin zdědil výhdy rdiny prduktů Acrnis True Image Ech: zálhvání celéh disku neb svazku, včetně peračníh systému, všech aplikací a dat; bnva na hlé želez na jakýkliv hardware; zálha a bnva slžek a subrů; rzšiřitelnst z jednh pčítače až na pdnik; pdpra prstředí s Windws a Linux; centralizvaná správa pr rzptýlené pracvní stanice a servery; servery vyhrazené pr ptimalizaci úlžných prstředků. Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin nabízí nvé výhdy, které pmáhají administrátrům dsáhnut RTO (Recvery Time Objectives) při úspře jak kapitálvých výdajů, tak i nákladů na údržbu sftwaru. Využití existující infrastruktury IT Deduplikace dat pr redukci pužitéh prstru v úlžišti a zatížení sítě Mechanismus flexibilní deduplikace umžňuje deduplikaci zálhvaných dat ve zdrji a v úlžišti Vylepšená pdpra pr rbtické páskvé knihvny Zpětná kmpatibilita a jednduchý upgrade z Acrnis True Image Ech Vysce autmatizvané zabezpečení dat Všestranné plánvání zabezpečení dat (zálhvání, zachvávání a věřvání zálh) v rámci plitiky zálhvání Vestavěná schémata zálhvání Hanjská věž a GFS (Grandfather Father Sn) s přizpůsbitelnými parametry Pr spuštění zálhy mhu být zvleny různé událstí a pdmínky Centralizvaná správa zalžená na plitikách Aplikace plitik zálhvání na skupiny pčítačů Statické a dynamické seskupvání pčítačů Seskupvání buď fyzických, neb virtuálních strjů Jednduchá práce s virtuálními prstředími Cpyright Acrnis, Inc.,

8 Zálhvání a bnva virtuálních strjů bez instalace zálhvacíh sftwaru na každý jedntlivý strj Převd zálh na plně knfigurvatelné strje VMware, Micrsft, Parallels neb Citrix Přepracvané GUI Dashbard (kntrlní panel) pr rychlé perativní rzhdvání Přehled všech nastavených a běžících peracích s barevným značením pr úspěšné a neúspěšné perace Pdnikvá úrveň zabezpečení Kntrla uživatelských právnění na prvádění perací a přístupu k zálhám Spuštění služeb s minimálními uživatelskými právy Omezený vzdálený přístup k agentům zálhvání Chráněná kmunikace mezi sučástmi prduktu Využití certifikátů třetích stran pr autentizaci sučástí Mžnst šifrvání dat pr přens a ulžení Zálhvání vzdálených pčítačů na centralizvaný strage nde za firewallem Začínáme Přímá správa 1. Nainstalujte aplikace Acrnis Backup & Recvery 10 Management knzle a Acrnis Backup & Recvery 10 Agent. 2. Spusťte knzlu. Windws Spusťte knzlu výběrem z nabídky start. Linux Přihlaste se jak rt neb se přihlaste jak byčejný uživatel a pak dle ptřeby přepněte uživatele. Spusťte knzlu pmcí příkazu /usr/sbin/acrnis_cnsle 3. Připjte knzlu k pčítači, kde je nainstalván agent. Kde pkračvat C udělat dále viz "Základní pjmy (str. 28)". Pr pchpení prvků GUI viz "Pužití management knzle (str. 10)". Jak umžnit uživatelům bez právnění rt spustit knzlu pd Linuxem viz "Oprávnění pr lkální připjení (str. 81)". Jak umžnit vzdálené připjení k pčítači na němž běží Linux viz "Oprávnění pr vzdálená připjení v Linuxu (str. 82)". 8 Cpyright Acrnis, Inc.,

9 Centralizvaná správa Dpručujeme, abyste se nejdříve vyzkušeli přímu správu jednh pčítače, jak je ppsán výše. Jak začít s centralizvanu správu: 1. Nainstalujte Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server (str. 21). 2. Nainstalujte agenty Acrnis Backup & Recvery 10 na pčítače, které ptřebují zabezpečit data. Každý z těcht pčítačů zaregistrujte při instalaci agentů na management serveru. Chcete li t prvést, zadejte v jednm z instalačních ken průvdce IP adresu serveru a přihlašvací údaje administrátra pr centralizvanu správu. 3. Nainstalujte Acrnis Backup & Recvery 10 Management knzlu (str. 23) na pčítač, ze kteréh chcete pracvat. Pkud máte na výběr mezi knzlami pr Windws a Linux, dpručujeme vám pužívat knzlu ve verzi pr Windws. Nainstalujte Acrnis prgram pr tvrbu zaváděcích médií. 4. Spusťte knzlu. Vytvřte zaváděcí médium. 5. Připjte knzlu k management serveru. Zjedndušený způsb centralizvané správy Zálha S využitím vládání Zálhvání, vyberte pčítač, který chcete zálhvat, a pak na tmt pčítači vytvřte plán zálhvání (str. 361). Pstupně můžete vytvřit plány zálhvání na více pčítačích. Obnvení S využitím vládání Obnvení vyberte pčítač, na kterém je vyžadván bnvení dat, a vytvřte úlhu bnvení na tmt pčítači. Pstupně můžete vytvřit plány bnvení na více pčítačích. Chcete li bnvit celý pčítač neb perační systém, který nelze spustit, pužijte zaváděcí médium (str. 369). V rámci zaváděcích médií nelze kntrlvat perace pmcí management serveru, ale d serveru můžete dpjit knzlu a připjit ji k pčítači spuštěnému z média. Správa plánů a úlh Chcete li prvádět správu plánů a úlh stávajících registrvaných pčítačů, vyberte ve strmu Navigace Pčítače > Všechny pčítače a pté zvlte pstupně každý pčítač. Panel Infrmace ukazuje stav a pdrbnsti plánů a úlh na každém pčítači a umžňuje spustit, zastavit, upravit a dstranit plány a úlhy. Můžete také pžít zbrazení Úlhy, který ukáže všechny stávající úlhy na registrvaných pčítačích. Úlhy mhu být filtrvány pdle pčítačů, plánů zálh a dalších parametrů. Pdrbnsti lze získat v kntextvé nápvědě. Zbrazení lgů Chcete li zbrazit centralizvaný lg shrmážděný z registrvaných pčítačů, zvlte plžku Lg ve strmu Navigace. Plžky lgu mhu být filtrvány pdle pčítačů, plánů zálh a dalších parametrů. Pdrbnsti lze získat v kntextvé nápvědě. Vytváření centralizvaných vaultů Pkud se rzhdnete pr ukládání všech archivů zálh na jednm neb něklika místech prpjených sítí, vytvřte pr tat umístění centralizvané vaulty. P vytvření vaultu můžete zbrazit a spravvat Cpyright Acrnis, Inc.,

10 jeh bsah ve strmu Navigace pmcí výběru plžek Vaulty > Centralizvané > 'Název vaultu'. Zástupci k vaultům budu rzmístěni na všechny registrvané pčítače. Vault může být určen jak umístění zálh v každém plánu zálhvání, který je vytvřen vámi neb uživateli registrvaných pčítačů. Pkrčilý způsb centralizvané správy Chcete li c nejlépe využít mžnstí centralizvané správy nabízené prgramem Acrnis Backup & Recvery 10, můžete se rzhdnut pr: Pužití deduplikace 1. Nainstalujte Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde (str. 22) a přidejte jej na management server. 2. Vytvřte v strage ndu deduplikující se vault se správu. 3. Nainstalujte k agentům na všech pčítačích, které se budu zálhvat na deduplikující se vault, dplněk Acrnis Deduplicatin. 4. Ujistěte se, že plány zálhvání, které vytváříte, pužívají jak cílvé umístění pr archivy zálh vault se správu. Vytváření plitik zálhvání spíše než plánů zálhvání Nastavte centralizvanu plitiku zálhvání a aplikujte ji na skupinu Všechny pčítače. Tímt způsbem rzmístíte plány zálhvání na každý pčítač pmcí jediné akce. V hrní nabídce vyberte plžky Akce > Vytvřit plitiku zálhvání a další infrmace získáte v kntextvé nápvědě. Seskupvání pčítačů registrvaných na management serveru Seskupte registrvané pčítače pdle vhdných parametrů, vytvřte něklik plitik a pužijte jedntlivé plitiky na dpvídající skupiny pčítačů. Více infrmací naleznete v části "Seskupvání registrvaných pčítačů (str. 66)". Kmplexní příklad pkrčiléh centralizvané správy je uveden v sekci "Nastavení centralizvané chrany dat v hetergenní síti (str. 62)" Pužití management knzle Jakmile se knzle připjí k spravvanému pčítači (str. 364) neb k management serveru (str. 359), příslušné plžky se bjevují na plše knzly (v menu, v hlavní blasti s přivítací brazvku, panel Navigace, panel Akce a nástrje), cž vám umžní prvádět specifické perace agentů a serverů. 10 Cpyright Acrnis, Inc.,

11 Acrnis Backup & Recvery 10 Management knzle Přivítací brazvka Klíčvé prvky pracvní plchy knzle Název Ppis Panel Navigace Panel Akce a nástrje Hlavní blast Lišta s nabídku Obsahuje strm Navigace a lištu Zástupců a umžní vám navigaci různými zbrazeními (viz část Panel navigace (str. 11)). Obsahuje lišty se sadami akcí, které mhu být prvedeny, a nástrje (viz část Panel akce a nástrje (str. 13)). Hlavní pracvní blast, kde vytváříte, upravujete a spravujete plány zálh, plitiky, úlhy a prvádíte další perace. Ukazuje různá zbrazení a stránky akcí (str. 15) pdle vybrané plžky v nabídce, strmu Navigace neb v panelu Akce a nástrje. Zbrazuje se v hrní části kna prgramu a umžňuje prvádět všechny perace, které jsu k dispzici v bu panelech. Plžky nabídky se mění dynamicky. Ptřebné rzlišení displeje pr kmfrtní práci s management knzlu je 1024x768 neb vyšší Panel Navigace Panel navigace bsahuje strm Navigace a lištu Zástupců. Cpyright Acrnis, Inc.,

12 Strm Navigace Strm Navigace vám umžňuje navigaci zbrazeními prgramu. Zbrazení závisí na tm, zda je knzle připjena k spravvanému pčítači neb k management serveru. Zbrazení pr spravvané pčítače Když je knzle připjena k spravvanému pčítači, jsu ve strmu navigace dstupná následující zbrazení: [Název pčítače]. Křen tht strmu se také nazývá Přivítací brazvka. Zbrazuje název pčítače, ke kterému je knzle aktuálně připjena. Tt zbrazení pužijte pr rychlý přístup k hlavním peracím, které jsu k dispzici u spravvanéh pčítače. Dashbard (kntrlní panel). Pužijte tt zbrazení, chcete li na první phled zjistit, zda jsu data na spravvaném pčítači úspěšně chráněna. Plány a úlhy zálhvání. Tt zbrazení pužijte pr správu plánů zálh na spravvaném pčítači: spuštění, úprava, zastavení a dstranění plánů a úlh, zbrazení jejich stavu a mnitrvání plánů. Vaulty. Tt zbrazení pužijte pr správu sbních vaultů a v nich ulžených archivů, přidávání nvých vaultů, přejmenvání a dstranění stávajících, věřvání vaultů, przkumání bsahu zálh, připjvání zálh jak virtuálních jedntek atd. Lg. Tt zbrazení pužijte pr przkumání infrmací peracích, které prgram prvedl na spravvaném pčítači. Správa disků. Tt zbrazení pužijte pr prvedení perací na jedntkách pevných disků. Zbrazení management serveru Když je knzle připjena k management serveru, jsu ve strmu navigace dstupná následující zbrazení: [Název management serveru]. Křen tht strmu se také nazývá Přivítací brazvka. Zbrazuje název management serveru, ke kterému je knzle aktuálně připjena. Tent phled pužijte pr rychlý přístup k hlavním peracím, které jsu k dispzici u management serveru. Dashbard (kntrlní panel). Chcete li na první phled zjistit, zda jsu data na spravvaných pčítačích registrvaných na management serveru úspěšně chráněna, pužijte tt zbrazení. Plitiky zálhvání. Tt zbrazení umžňuje správu plitik zálhvání na management serveru. Fyzické pčítače. Tt zbrazení umžňuje správu pčítačů registrvaných na management serveru. Virtuální strje. Tt zbrazení umžňuje správu virtuálních strjů na registrvaných fyzických pčítačích a na registrvaných strjích s agentem pr ESX/ESXi. Vaulty. Tt zbrazení lze pužít pr správu centralizvaných vaultů a v nich ulžených archivů: vytváření nvých vaultů se správu a bez správy, přejmenvávání a dstraňvání existujících. Strage ndy. Tt zbrazení umžňuje správu strage ndů: přidání strage ndů umžňující vytvřit centralizvané vulty, které budu pmcí ndu spravvány. Úlhy. Tt zbrazení umžňuje správu, spuštění, úpravu, zastavvání a dstraňvání úlh, mnitrvání jejich stavu a przkumání histrie úlh. 12 Cpyright Acrnis, Inc.,

13 Lg. Tt zbrazení můžete pužít pr przkumání histrie centralizvané správy perací, jak je vytváření spravvaných skupin entit, uplatňvání plitik, správa centralizvaných vaultů, jakž i histrie perací zaznamenaných d lkálních lgů registrvaných pčítačů a strage ndů. Lišta zástupců Lišta Zástupci se zbrazuje pd strmem navigace. Nabízí vám pmcí přidání zástupce snadný a praktický způsb, jak se připjit na pžadvané pčítače. Jak přidat zástupce pčítače 1. Připjte knzlu ke spravvanému pčítači. 2. Ve strmu navigace klikněte pravým tlačítkem na názvy pčítačů (křenvá část navigačníh strmu) a vyberte Vytvřit zástupce. Pkud je na stejném pčítači nainstalvána knzle i agent, zástupce pr tent pčítač bude autmaticky přidán na lištu zástupců jak Lkální pčítač [název pčítače]. Pkud byla knzle připjena na Acrnis Management Server, zástupce bude autmaticky přidán jak AMS [název pčítače] Panel Akce a nástrje Panel Akce a nástrje vám umžňuje snadnu a efektivní práci s Acrnis Backup & Recvery 10. Lišty panelu pskytují rychlý přístup k peracím a nástrjům prgramu. Všechny plžky lišty Akce a nástrje jsu duplikvány v nabídce prgramu. Lišty '[Název plžky]' akce Obsahuje řadu akcí, které mhu být prvedeny na vybrané plžky, v každém z navigačních zbrazení. Kliknutím na akci se tevře příslušná stránka akce (str. 17). Plžky různých navigačních zbrazení mají vlastní sady akcí. Název lišty se změní pdle vámi vybrané plžky. Pkud například ve zbrazení Plány a úlhy zálhvání vyberete plán zálhvání s názvem Systémvá zálha, lišta akcí změní název na 'Systémvá zálha' akce a budete mci nastavit subr akcí typických pr plány zálhvání. Ke všem akcím je také přístup v příslušných plžkách nabídky. Když vyberete plžku v kterémkliv zbrazení navigace, plžka nabídky se zbrazí v liště s nabídku. Cpyright Acrnis, Inc.,

14 Příklady lišt 'Název plžky' akce Akce Obsahuje seznam běžných perací, které mhu být prváděny na spravvaném pčítači neb na management serveru. Vždy je pr všechna zbrazení stejný. Kliknutím na peraci se tevře příslušná stránka akce (viz část Stránky akcí (str. 17)). Ke všem těmt akcím je také přístup přes nabídku Akce. Lišta "Akce" u spravvaných pčítačů a management serveru Nástrje Obsahuje seznam nástrjů Acrnis. Pr všechna zbrazení prgramu je vždy stejný. Ke všem těmt nástrjům je také přístup přes nabídku Nástrje. 14 Cpyright Acrnis, Inc.,

15 Lišta "Nástrje" Nápvěda Obsahuje seznam témat nápvědy. Různá zbrazení a stránky akcí Acrnis Backup & Recvery 10 pskytují různá témata nápvědy Operace s panely Jak rzbalit/minimalizvat panely Implicitně se panel Navigace zbrazuje rzbalený a panel Akce a nástrje minimalizvaný. Mžná budete ptřebvat, aby se panel pr uvlnění dalšíh pracvníh místa minimalizval. T lze prvést kliknutím na znak prýmek ( pr panel Navigace; pr panel Akce a nástrje). Panel bude minimalizván a znak prýmek změní směr. Kliknutím na tent znak znvu panel rzbalíte. Jak změnit hranice panelů 1. Ukažte na hraničení panelu. 2. Když se ukazatel změní na bustrannu šipku, ptáhněte ukazatel pr psunutí hraničení. Management knzle si pamatuje, jak byly nastaven hraničení panelů. Když management knzlu spustíte příště, všechna hraničení budu mít stejnu pzici, jak jste je předtím nastavili Hlavní blast, zbrazení a stránky akcí Hlavní blast je základním místem, kde pracujete s knzlu. Zde můžete vytvářet, upravvat a spravvat plány zálh, plitiky, úlhy a prvádíte další perace. Hlavní blast zbrazuje různá zbrazení a stránky akcí pdle vybrané plžky v nabídce, strmu Navigace, neb v panelu Akce a nástrje. Zbrazení Zbrazení se v hlavní blasti bjeví při kliknutí na kterukliv plžku ve strmu Navigace v Panelu navigace (str. 11). Cpyright Acrnis, Inc.,

16 Zbrazení "Úlhy" Běžný způsb práce se zbrazeními Obecně platí, že každé zbrazení bsahuje tabulku plžek, tabulku lišty nástrjů s tlačítky a panel Infrmace. Pr vyhledání pžadvané plžky pužijte mžnstí filtrvání a třídění V tabulce vyberte pžadvanu plžku V panelu Infrmace (implicitně sbaleném) se zbrazují pdrbnsti plžce Prveďte s vybranu plžku pžadvanu akci. Existuje něklik způsbů prvedení stejné akce s vybranu plžku: kliknutím na tlačítka v tabulce lišty nástrjů; kliknutím na plžky na liště [Název plžky] Akce (v panelu Akce a nástrje); výběrem plžek v nabídce Akce; kliknutím pravéh tlačítka a výběrem perace z kntextvé nabídky. 16 Cpyright Acrnis, Inc.,

17 Stránky akcí Stránka akcí se na hlavní plše bjeví při kliknutí na kterukliv plžku akcí v nabídce Akce, na liště Akce neb v panelu Akce a nástrje. Obsahuje všechny plžky ptřebné pr vytvření a spuštění kterékliv úlhy, plánu zálhvání neb plitiky zálhvání. Stránka akcí Vytvření plánu zálhvání Pužití vládacích prvků a upřesňujících nastavení Stránky akcí nabízejí dva způsby znázrnění: základní a pkrčilé. V základní znázrnění jsu skryta ple jak přihlašvací údaje, kmentáře, atd. Když je aktivní pkrčilé znázrnění, jsu zbrazeny všechny dstupné údaje. Mezi zbrazeními můžete přepínat výběrem plíčka pr Pkrčilé zbrazení v hrní části stánky akcí. Většina nastavení se knfiguruje kliknutím na Změnit... dkazy naprav. Jiné se vybírají z rzbalvacíh seznamu neb ručně zapíší d textvých plí na stránce. Stránka akcí Ovládací prvky Cpyright Acrnis, Inc.,

18 Acrnis Backup & Recvery 10 si pamatuje změny prvedené na stránkách akcí. Pkud jste například začali vytvářet plán zálhvání a pak z nějakéh důvdu přepnete na jiné zbrazení bez dknčení vytvření plánu, uvidíte na liště Akce (stejně jak v nabídce Akce) plžku Vytvřit plán zálhvání (Pkračvat). Kliknutím na tut plžku se dstanete zpět na stránku, kde jste začali vytváření plánu. Takt můžete prvést zbývající krky a dknčit plán zálhvání neb vytvření úlhy. Lišta "Akce" Pkračvání v peraci 1.3. Sučásti Acrnis Backup & Recvery 10 Tat část bsahuje seznam sučástí Acrnis Backup & Recvery 10 s krátkým ppisem jejich funkcí: Acrnis Backup & Recvery 10 bsahuj tři typy sučástí. Sučásti pr spravvané pčítače (agenti) Jsu t aplikace, které prvádí zálhvání dat, bnvu a další perace na pčítačích, které jsu spravvány s Acrnis Backup & Recvery 10. Agenti pr prvádění perací vyžadují licenci na každém spravvaném pčítači. Mají další vlastnsti a dplňky, které umžňují další funkce, a prt mhu vyžadvat další licence. Sučásti pr centralizvanu správu Tyt sučástí ddávané ve verzích Advanced, SBS a Virtual Acrnis Backup & Recvery 10 pskytují mžnsti centralizvané správy. Pužívání těcht sučástí není licencván. Knzle a nástrje Knzle pskytuje grafické uživatelské rzhraní a vzdálený přístup k agentům a dalším sučástem Acrnis Backup & Recvery 10. Z prgramu pr vytváření zaváděcích médií můžete vytvřit médium, které může v záchranném prstředí využívat agenty neb jiné záchranné utility. Dstupnst dplňků agenta v záchranném prstředí závisí na tm, zda je dplněk nainstalván na pčítači, na němž je pužíván prgram pr tvrbu záchranných médií Agent fr Windws Tent agent umžňuje chranu dat v systému Windws na úrvni disků a na úrvni subrů. 18 Cpyright Acrnis, Inc.,

19 Zálha disků Ochrana dat na úrvni disku je zalžena buď na zálhvání systému subrů disku neb svazků jak celku, splu s veškerými infrmacemi ptřebnými pr zavedení peračníh systému, neb všech sektrů disku pmcí přístupu sektr p sektru (v režimu raw). Zálha, která bsahuje kpii disku neb svazku v zabaleném stavu, se nazývá zálha disku (svazku) neb image disku (svazku). Z takvé zálhy je mžné bnvit disky neb svazky jak celek, jakž i jedntlivé slžky neb subry. Zálha subrů Ochrana dat na úrvni subrů je zalžena na zálhvání subrů a slžek umístěných na pčítači s instalvaným agentem neb na sdílené plžce v síti. Subry mhu být bnveny d svéh půvdní umístění neb jinam. Je mžné bnvit všechny subry a slžky, které byly zálhvány, neb je mžné vybrat, které z nich bnvit. Další perace Převd na virtuální strj Spíše než aby Agent fr Windws převáděl zálhu disku na subr virtuálníh disku, cž ba vyžadval další perace pr dsažení pužitelnsti virtuálníh disku, prvádí převd bnvením zálhy disku na nvý virtuální strj kteréhkliv z následujících typů: VMware Wrkstatin, Micrsft Virtual PC, Parallels Wrkstatin neb virtuální zařízení Citrix XenServer. Subry zcela naknfigurvanéh a funkčníh strje budu umístěny dle vašeh výběru. Strj můžete spustit s využitím příslušnéh virtualizačníh sftwaru, neb připravit subry strje pr další pužití. Správa disků Agent fr Windws bsahuje Acrnis Disk Directr Lite šikvnu utilitu pr správu disků. V peračním systému neb s využitím zaváděcíh média mhu být prváděny perace správy disků, jak je klnvání disků, knverze disků, vytváření, frmátvání a mazání svazků, změna techniky dělení disků mezi MBR a GPT neb změna značení disků Universal Restre Dplněk Universal Restre umžňuje pužití funkce bnvy na dlišný hardware na pčítač, kde je nainstalván agent a vytvřit zaváděcí médium s tut funkcí. Universal Restre zvládá rzdíly v zařízeních, která jsu kritická pr spuštění Windws, jak jsu vladače pamětí, základní desky neb čipvé sady Deduplikace Tent dplněk umžňuje agentům zálhvat data na deduplikující se vaulty spravvané pmcí serveru Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Agent fr Hyper-V Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Hyper V zabezpečuje virtuální strje umístěné na virtualizačních serverech Hyper V. Agent umžňuje zálhvat virtuální strje na hstiteli, aniž by byl nutné instalvat agenta na každém virtuálním strji. Tent agent se instaluje na Windws 2008 Server (všechny verze) neb Micrsft Hyper V Server 2008 jak dplněk aplikace Acrnis Backup & Recvery 10 Agent pr Windws. Na hstující systémy musí být nainstalvány integrační služby (str. 53). Cpyright Acrnis, Inc.,

20 Zaváděcí sučásti a Prgram pr tvrbu zaváděcích médií Zaváděcí sučásti agenta umžňují perace s restartem, jak je bnvení svazku, který bsahuje právě aktivní perační systém. Jakmile jsu tyt perace dknčeny, pčítač se znvu spustí s peračním systémem. Zaváděcí sučásti jsu zalženy na linuxvém jádře. Můžete si vybrat neinstalvat zaváděcí sučásti a perace vyžadující restart můžete prvádět pmcí zaváděcíh média. Acrnis prgram pr tvrbu zaváděcích médií je specializvaný nástrj pr vytváření zaváděcích médií (str. 369) bsahujících zaváděcí sučásti. Prgram pr tvrbu médií ddávaný s aplikací Agent fr Windws vytváří zaváděcí média, která zbrazují svazky a sítě ve stylu Windws (C:, D:, \\server\share). Dplněk Universal Restre umžňuje pužití funkce bnvy na dlišný hardware na pčítač, kde je nainstalván agent a vytvřit zaváděcí médium s tut funkcí. Universal Restre zvládá rzdíly v zařízeních, která jsu kritická pr spuštění Windws, jak jsu vladače pamětí, základní desky neb čipvé sady WinPE ISO Builder Acrnis WinPE ISO Builder je specializvaný nástrj pr vytvření zaváděcíh média (str. 369) zalžený na předinstalačním prstředí Windws (WinPE). Tent nástrj může být instalván na pčítače se systémem Windws Agent fr Linux Tent agent umžňuje chranu dat na úrvni disků a na úrvni subrů v systémech Linux. Zálha disků Ochrana dat na úrvni disku je zalžena buď na zálhvání celéh systému subrů disku neb jedntky, splu s veškerými infrmacemi ptřebnými pr zavedení peračníh systému, neb všech sektrů disku pmcí přístupu sektr p sektru (v režimu raw). Zálha, která bsahuje kpii disku neb svazku v zabaleném stavu, se nazývá zálha disku (svazku) neb image disku (svazku). Z takvé zálhy je mžné bnvit disky neb svazky jak celek, jakž i jedntlivé slžky neb subry. Zálha subrů Ochrana dat na úrvni subrů je zalžena na zálhvání subrů a adresářů umístěných na pčítači s instalvaným agentem neb na sdílené plžce v síti s využitím prtklu smb neb nfs. Subry mhu být bnveny d svéh půvdní umístění neb jinam. Je mžné bnvit všechny subry a adresáře, které byly zálhvány, neb je mžné vybrat, které z nich bnvit Zaváděcí sučásti a Prgram pr tvrbu zaváděcích médií Zaváděcí sučásti agenta umžňují perace s restartem, jak je bnvení svazku, který bsahuje právě aktivní perační systém. Jakmile jsu tyt perace dknčeny, pčítač se znvu spustí s peračním systémem. Zaváděcí sučásti jsu zalženy na linuxvém jádře. Můžete si vybrat neinstalvat zaváděcí sučásti a perace vyžadující restart můžete prvádět pmcí zaváděcíh média. 20 Cpyright Acrnis, Inc.,

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s. O2 Office Cnnectr Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ppis služby a pdrbný návd pr Crprate Email Cnnectr Verze 1.5 Obsah 1. Úvd... 3 1.1. Účel dkumentu...3 1.2. Jak s tímt dkumentem pracvat...3 2. Základní

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti United Bakeries

SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti United Bakeries SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datvý trezr ve splečnsti United Bakeries Klient Organizace

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Instalační příručka Obsah 1. Instalace Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Součásti Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1.1. Agent for Windows... 3 1.1.2.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Oprava měřící ústředny Foma

Oprava měřící ústředny Foma Z-MARiS FMU RT KLient Strana 1 z 26 Ing. Zdeněk Kraus Na stavě 161 503 46 Třebechvice p.o. mbil: +420 604 879 719 e-mail: zd.kraus@email.cz ICO: 434 77 283 DIC: CZ6209240158 Dkumentace FMU2014 Fma MÚ TZ

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1. Účel dkumentu Tent dkument bsahuje seznam zadavatelvých technických pžadavků na virtuální server (zejména z phledu architektury, výknnstních a kvalitativních parametrů (SLA) a

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více