Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition"

Transkript

1 Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka

2 Cpyright Acrnis, Inc., Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc. "Acrnis Cmpute with Cnfidence", Acrnis Startup Recvery Manager, Acrnis Active Restre a lg Acrnis jsu chranné známky splečnsti Acrnis, Inc. Linux je registrvaná chranná známka Linuse Trvaldse. Windws a MS DOS jsu registrvané chranné známky splečnsti Micrsft Crpratin. Všechny statní zmíněné chranné známky a autrská práva jsu vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce pdstatným způsbem změněných verzí tht dkumentu je bez výslvnéh dvlení vlastníka autrských práv zakázána. Distribuce tht díla neb dvzených děl ve frmě jakékliv standardní (papírvé) knihy pr bchdní účely je zakázána, pkud není předem získán pvlení d vlastníka autrských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA "TAK, JAK JE" A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ.

3 Obsah 1. Představení Acrnis Backup & Recvery Acrnis Backup & Recvery 10 přehled Začínáme Pužití management knzle Sučásti Acrnis Backup & Recvery Agent fr Windws Zaváděcí sučásti a Prgram pr tvrbu zaváděcích médií WinPE ISO Builder Agent fr Linux Agent fr ESX/ESXi Sučásti pr centralizvanu správu Management knzle Pdprvané perační systémy Pdprvané systémy subrů Hardwarvé pžadavky Technická pdpra Principy Acrnis Backup & Recvery Základní pjmy Uživatelská právnění na spravvaném pčítači Vlastníci a přihlašvací údaje Plné, přírůstkvé a rzdílvé zálhy Schéma zálhvání GFS Schéma zálhvání Hanjská věž Pravidla platnsti Zálhvání dynamických svazků (Windws) Zálhvání LVM svazků (Linux) Zálhvání RAID vých plí (Linux) Zálhvání virtuálních strjů Jak nainstalvat služby Hyper V Integratin Services Jak nainstalvat VMware Tls Pdpra páskvých zařízení Tabulka kmpatibility pásek Pužití jedné páskvé jedntky Vlastní technlgie Acrnis Acrnis Secure Zne Acrnis Startup Recvery Manager Universal Restre (Acrnis Backup & Recvery 10 Universal Restre) Acrnis Active Restre Przumění centralizvané správě Základní pjmy Nastavení centralizvané chrany dat v hetergenní síti Seskupení registrvaných pčítačů Plitiky na pčítačích a skupinách Stavy a statusy plitiky zálhvání... 73

4 Deduplikace Oprávnění pr centralizvanu správu Kmunikace mezi sučástmi Acrnis Backup & Recvery Mžnsti Mžnsti knzle Pčáteční brazvka Vyskakvací zprávy Upzrnění zalžená na čase Pčet úlh Písma Mžnsti management serveru Úrveň lgvání Sledvání událstí Mžnsti pčítače Správa pčítače Sledvání událstí Výchzí mžnsti pr zálhvání a bnvu Výchzí mžnsti zálhy Výchzí mžnsti bnvení Vaulty Centralizvaný vault Práce se zbrazením "Centralizvané vaulty" Funkce centralizvaných vaultů Páskvé knihvny Osbní vaulty Práce se zbrazením "Osbní vaulty" Funkce sbních vaultů Obvyklé perace Operace s archivy umístěnými ve vaultu Operace se zálhami Odstranění archivů a zálh Filtrvání a třídění archivů Plánvání Denní plán Týdenní plán Měsíční plán Při událsti v prtklvém subru systému Windws Pkrčilá nastavení plánvání Pdmínky Uživatel je nečinný Umístění je dstupné Přizpůsbení časvému intervalu Odhlášený uživatel Čas d pslední zálhy Direct management Administrace spravvanéh pčítače Dashbard Plány a úlhy zálhvání

5 Lg Vytvření plánu zálhvání Prč se prgram vyžaduje hesl? Přihlašvací údaje plánu zálhvání Typ zdrje Plžky pr zálhvání Přístupvé přihlašvací údaje pr zdrj Vylučení Archiv Přístupvé přihlašvací údaje pr umístění archivu Schémata zálhvání Ověření archivu Obnvení dat Přihlašvací údaje úlh Výběr archivu Typ dat Výběr bsahu Přístupvé přihlašvací údaje pr umístění Výběr cílvéh umístění Přístupvé přihlašvací údaje pr cílvé umístění Kdy bnvvat Universal Restre Jak převést zálhu disku na virtuální strj Řešení prblému se zaváděním Obnvvání MD zařízení (Linux) Obnvení brvskéh mnžství subrů ze subrvých zálh Obnvení strage ndu Ověřvání vaultů, archivů a zálh Přihlašvací údaje úlh Výběr archivu Výběr zálh Výběr umístění Přístupvé přihlašvací údaje pr zdrj Kdy věřvat Připjení image Výběr archivu Výběr zálh Přístupvé přihlašvací údaje Výběr svazku Správa připjených image Acrnis Secure Zne Vytvření Acrnis Secure Zne Správa Acrnis Secure Zne Zaváděcí médium Jak vytvřit zaváděcí médium Připjení k pčítači spuštěnému z média Práce se zaváděcím médiem Seznam dstupných příkazů a utilit u zaváděcíh média zalženéh na systému Linux Obnvení MD zařízení a lgických svazků Acrnis PXE Server Správa disků Základní patření Spuštění Acrnis Disk Directr Lite Výběr peračníh systému pr správu disků

6 Zbrazení Správa disku Diskvé perace Operace se svazky Operace k prvedení Centralizvaná správa Správa Acrnis Backup & Recvery 10 Management Serveru Dashbard Plitiky zálhvání Fyzické pčítače Virtuální strje na management serveru Strage ndy Úlhy Lg Knfigurace kmpnent Acrnis Backup & Recvery Vytvření plitiky zálhvání Přihlašvací údaje plitiky Plžky pr zálhvání Přístupvé přihlašvací údaje pr zdrj Vylučení Archiv Přístupvé přihlašvací údaje pr umístění Výběr schéma zálhvání Ověření archivu Rejstřík Index

7 1. Představení Acrnis Backup & Recvery Acrnis Backup & Recvery 10 přehled Acrnis Backup & Recvery 10 je další generace prgramů Acrnis True Image Ech pr bnvu p ztrátě dat, která je zalžena na patentvaných technlgiích diskvéh imagingu a bnvy na hlé želez. Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin zdědil výhdy rdiny prduktů Acrnis True Image Ech: zálhvání celéh disku neb svazku, včetně peračníh systému, všech aplikací a dat; bnva na hlé želez na jakýkliv hardware; zálha a bnva slžek a subrů; rzšiřitelnst z jednh pčítače až na pdnik; pdpra prstředí s Windws a Linux; centralizvaná správa pr rzptýlené pracvní stanice a servery; servery vyhrazené pr ptimalizaci úlžných prstředků. Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin nabízí nvé výhdy, které pmáhají administrátrům dsáhnut RTO (Recvery Time Objectives) při úspře jak kapitálvých výdajů, tak i nákladů na údržbu sftwaru. Využití existující infrastruktury IT Deduplikace dat pr redukci pužitéh prstru v úlžišti a zatížení sítě Mechanismus flexibilní deduplikace umžňuje deduplikaci zálhvaných dat ve zdrji a v úlžišti Vylepšená pdpra pr rbtické páskvé knihvny Zpětná kmpatibilita a jednduchý upgrade z Acrnis True Image Ech Vysce autmatizvané zabezpečení dat Všestranné plánvání zabezpečení dat (zálhvání, zachvávání a věřvání zálh) v rámci plitiky zálhvání Vestavěná schémata zálhvání Hanjská věž a GFS (Grandfather Father Sn) s přizpůsbitelnými parametry Pr spuštění zálhy mhu být zvleny různé událstí a pdmínky Centralizvaná správa zalžená na plitikách Aplikace plitik zálhvání na skupiny pčítačů Statické a dynamické seskupvání pčítačů Seskupvání buď fyzických, neb virtuálních strjů Jednduchá práce s virtuálními prstředími Cpyright Acrnis, Inc.,

8 Zálhvání a bnva virtuálních strjů bez instalace zálhvacíh sftwaru na každý jedntlivý strj Převd zálh na plně knfigurvatelné strje VMware, Micrsft, Parallels neb Citrix Přepracvané GUI Dashbard (kntrlní panel) pr rychlé perativní rzhdvání Přehled všech nastavených a běžících peracích s barevným značením pr úspěšné a neúspěšné perace Pdnikvá úrveň zabezpečení Kntrla uživatelských právnění na prvádění perací a přístupu k zálhám Spuštění služeb s minimálními uživatelskými právy Omezený vzdálený přístup k agentům zálhvání Chráněná kmunikace mezi sučástmi prduktu Využití certifikátů třetích stran pr autentizaci sučástí Mžnst šifrvání dat pr přens a ulžení Zálhvání vzdálených pčítačů na centralizvaný strage nde za firewallem Začínáme Přímá správa 1. Nainstalujte aplikace Acrnis Backup & Recvery 10 Management knzle a Acrnis Backup & Recvery 10 Agent. 2. Spusťte knzlu. Windws Spusťte knzlu výběrem z nabídky start. Linux Přihlaste se jak rt neb se přihlaste jak byčejný uživatel a pak dle ptřeby přepněte uživatele. Spusťte knzlu pmcí příkazu /usr/sbin/acrnis_cnsle 3. Připjte knzlu k pčítači, kde je nainstalván agent. Kde pkračvat C udělat dále viz "Základní pjmy (str. 28)". Pr pchpení prvků GUI viz "Pužití management knzle (str. 10)". Jak umžnit uživatelům bez právnění rt spustit knzlu pd Linuxem viz "Oprávnění pr lkální připjení (str. 81)". Jak umžnit vzdálené připjení k pčítači na němž běží Linux viz "Oprávnění pr vzdálená připjení v Linuxu (str. 82)". 8 Cpyright Acrnis, Inc.,

9 Centralizvaná správa Dpručujeme, abyste se nejdříve vyzkušeli přímu správu jednh pčítače, jak je ppsán výše. Jak začít s centralizvanu správu: 1. Nainstalujte Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server (str. 21). 2. Nainstalujte agenty Acrnis Backup & Recvery 10 na pčítače, které ptřebují zabezpečit data. Každý z těcht pčítačů zaregistrujte při instalaci agentů na management serveru. Chcete li t prvést, zadejte v jednm z instalačních ken průvdce IP adresu serveru a přihlašvací údaje administrátra pr centralizvanu správu. 3. Nainstalujte Acrnis Backup & Recvery 10 Management knzlu (str. 23) na pčítač, ze kteréh chcete pracvat. Pkud máte na výběr mezi knzlami pr Windws a Linux, dpručujeme vám pužívat knzlu ve verzi pr Windws. Nainstalujte Acrnis prgram pr tvrbu zaváděcích médií. 4. Spusťte knzlu. Vytvřte zaváděcí médium. 5. Připjte knzlu k management serveru. Zjedndušený způsb centralizvané správy Zálha S využitím vládání Zálhvání, vyberte pčítač, který chcete zálhvat, a pak na tmt pčítači vytvřte plán zálhvání (str. 361). Pstupně můžete vytvřit plány zálhvání na více pčítačích. Obnvení S využitím vládání Obnvení vyberte pčítač, na kterém je vyžadván bnvení dat, a vytvřte úlhu bnvení na tmt pčítači. Pstupně můžete vytvřit plány bnvení na více pčítačích. Chcete li bnvit celý pčítač neb perační systém, který nelze spustit, pužijte zaváděcí médium (str. 369). V rámci zaváděcích médií nelze kntrlvat perace pmcí management serveru, ale d serveru můžete dpjit knzlu a připjit ji k pčítači spuštěnému z média. Správa plánů a úlh Chcete li prvádět správu plánů a úlh stávajících registrvaných pčítačů, vyberte ve strmu Navigace Pčítače > Všechny pčítače a pté zvlte pstupně každý pčítač. Panel Infrmace ukazuje stav a pdrbnsti plánů a úlh na každém pčítači a umžňuje spustit, zastavit, upravit a dstranit plány a úlhy. Můžete také pžít zbrazení Úlhy, který ukáže všechny stávající úlhy na registrvaných pčítačích. Úlhy mhu být filtrvány pdle pčítačů, plánů zálh a dalších parametrů. Pdrbnsti lze získat v kntextvé nápvědě. Zbrazení lgů Chcete li zbrazit centralizvaný lg shrmážděný z registrvaných pčítačů, zvlte plžku Lg ve strmu Navigace. Plžky lgu mhu být filtrvány pdle pčítačů, plánů zálh a dalších parametrů. Pdrbnsti lze získat v kntextvé nápvědě. Vytváření centralizvaných vaultů Pkud se rzhdnete pr ukládání všech archivů zálh na jednm neb něklika místech prpjených sítí, vytvřte pr tat umístění centralizvané vaulty. P vytvření vaultu můžete zbrazit a spravvat Cpyright Acrnis, Inc.,

10 jeh bsah ve strmu Navigace pmcí výběru plžek Vaulty > Centralizvané > 'Název vaultu'. Zástupci k vaultům budu rzmístěni na všechny registrvané pčítače. Vault může být určen jak umístění zálh v každém plánu zálhvání, který je vytvřen vámi neb uživateli registrvaných pčítačů. Pkrčilý způsb centralizvané správy Chcete li c nejlépe využít mžnstí centralizvané správy nabízené prgramem Acrnis Backup & Recvery 10, můžete se rzhdnut pr: Pužití deduplikace 1. Nainstalujte Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde (str. 22) a přidejte jej na management server. 2. Vytvřte v strage ndu deduplikující se vault se správu. 3. Nainstalujte k agentům na všech pčítačích, které se budu zálhvat na deduplikující se vault, dplněk Acrnis Deduplicatin. 4. Ujistěte se, že plány zálhvání, které vytváříte, pužívají jak cílvé umístění pr archivy zálh vault se správu. Vytváření plitik zálhvání spíše než plánů zálhvání Nastavte centralizvanu plitiku zálhvání a aplikujte ji na skupinu Všechny pčítače. Tímt způsbem rzmístíte plány zálhvání na každý pčítač pmcí jediné akce. V hrní nabídce vyberte plžky Akce > Vytvřit plitiku zálhvání a další infrmace získáte v kntextvé nápvědě. Seskupvání pčítačů registrvaných na management serveru Seskupte registrvané pčítače pdle vhdných parametrů, vytvřte něklik plitik a pužijte jedntlivé plitiky na dpvídající skupiny pčítačů. Více infrmací naleznete v části "Seskupvání registrvaných pčítačů (str. 66)". Kmplexní příklad pkrčiléh centralizvané správy je uveden v sekci "Nastavení centralizvané chrany dat v hetergenní síti (str. 62)" Pužití management knzle Jakmile se knzle připjí k spravvanému pčítači (str. 364) neb k management serveru (str. 359), příslušné plžky se bjevují na plše knzly (v menu, v hlavní blasti s přivítací brazvku, panel Navigace, panel Akce a nástrje), cž vám umžní prvádět specifické perace agentů a serverů. 10 Cpyright Acrnis, Inc.,

11 Acrnis Backup & Recvery 10 Management knzle Přivítací brazvka Klíčvé prvky pracvní plchy knzle Název Ppis Panel Navigace Panel Akce a nástrje Hlavní blast Lišta s nabídku Obsahuje strm Navigace a lištu Zástupců a umžní vám navigaci různými zbrazeními (viz část Panel navigace (str. 11)). Obsahuje lišty se sadami akcí, které mhu být prvedeny, a nástrje (viz část Panel akce a nástrje (str. 13)). Hlavní pracvní blast, kde vytváříte, upravujete a spravujete plány zálh, plitiky, úlhy a prvádíte další perace. Ukazuje různá zbrazení a stránky akcí (str. 15) pdle vybrané plžky v nabídce, strmu Navigace neb v panelu Akce a nástrje. Zbrazuje se v hrní části kna prgramu a umžňuje prvádět všechny perace, které jsu k dispzici v bu panelech. Plžky nabídky se mění dynamicky. Ptřebné rzlišení displeje pr kmfrtní práci s management knzlu je 1024x768 neb vyšší Panel Navigace Panel navigace bsahuje strm Navigace a lištu Zástupců. Cpyright Acrnis, Inc.,

12 Strm Navigace Strm Navigace vám umžňuje navigaci zbrazeními prgramu. Zbrazení závisí na tm, zda je knzle připjena k spravvanému pčítači neb k management serveru. Zbrazení pr spravvané pčítače Když je knzle připjena k spravvanému pčítači, jsu ve strmu navigace dstupná následující zbrazení: [Název pčítače]. Křen tht strmu se také nazývá Přivítací brazvka. Zbrazuje název pčítače, ke kterému je knzle aktuálně připjena. Tt zbrazení pužijte pr rychlý přístup k hlavním peracím, které jsu k dispzici u spravvanéh pčítače. Dashbard (kntrlní panel). Pužijte tt zbrazení, chcete li na první phled zjistit, zda jsu data na spravvaném pčítači úspěšně chráněna. Plány a úlhy zálhvání. Tt zbrazení pužijte pr správu plánů zálh na spravvaném pčítači: spuštění, úprava, zastavení a dstranění plánů a úlh, zbrazení jejich stavu a mnitrvání plánů. Vaulty. Tt zbrazení pužijte pr správu sbních vaultů a v nich ulžených archivů, přidávání nvých vaultů, přejmenvání a dstranění stávajících, věřvání vaultů, przkumání bsahu zálh, připjvání zálh jak virtuálních jedntek atd. Lg. Tt zbrazení pužijte pr przkumání infrmací peracích, které prgram prvedl na spravvaném pčítači. Správa disků. Tt zbrazení pužijte pr prvedení perací na jedntkách pevných disků. Zbrazení management serveru Když je knzle připjena k management serveru, jsu ve strmu navigace dstupná následující zbrazení: [Název management serveru]. Křen tht strmu se také nazývá Přivítací brazvka. Zbrazuje název management serveru, ke kterému je knzle aktuálně připjena. Tent phled pužijte pr rychlý přístup k hlavním peracím, které jsu k dispzici u management serveru. Dashbard (kntrlní panel). Chcete li na první phled zjistit, zda jsu data na spravvaných pčítačích registrvaných na management serveru úspěšně chráněna, pužijte tt zbrazení. Plitiky zálhvání. Tt zbrazení umžňuje správu plitik zálhvání na management serveru. Fyzické pčítače. Tt zbrazení umžňuje správu pčítačů registrvaných na management serveru. Virtuální strje. Tt zbrazení umžňuje správu virtuálních strjů na registrvaných fyzických pčítačích a na registrvaných strjích s agentem pr ESX/ESXi. Vaulty. Tt zbrazení lze pužít pr správu centralizvaných vaultů a v nich ulžených archivů: vytváření nvých vaultů se správu a bez správy, přejmenvávání a dstraňvání existujících. Strage ndy. Tt zbrazení umžňuje správu strage ndů: přidání strage ndů umžňující vytvřit centralizvané vulty, které budu pmcí ndu spravvány. Úlhy. Tt zbrazení umžňuje správu, spuštění, úpravu, zastavvání a dstraňvání úlh, mnitrvání jejich stavu a przkumání histrie úlh. 12 Cpyright Acrnis, Inc.,

13 Lg. Tt zbrazení můžete pužít pr przkumání histrie centralizvané správy perací, jak je vytváření spravvaných skupin entit, uplatňvání plitik, správa centralizvaných vaultů, jakž i histrie perací zaznamenaných d lkálních lgů registrvaných pčítačů a strage ndů. Lišta zástupců Lišta Zástupci se zbrazuje pd strmem navigace. Nabízí vám pmcí přidání zástupce snadný a praktický způsb, jak se připjit na pžadvané pčítače. Jak přidat zástupce pčítače 1. Připjte knzlu ke spravvanému pčítači. 2. Ve strmu navigace klikněte pravým tlačítkem na názvy pčítačů (křenvá část navigačníh strmu) a vyberte Vytvřit zástupce. Pkud je na stejném pčítači nainstalvána knzle i agent, zástupce pr tent pčítač bude autmaticky přidán na lištu zástupců jak Lkální pčítač [název pčítače]. Pkud byla knzle připjena na Acrnis Management Server, zástupce bude autmaticky přidán jak AMS [název pčítače] Panel Akce a nástrje Panel Akce a nástrje vám umžňuje snadnu a efektivní práci s Acrnis Backup & Recvery 10. Lišty panelu pskytují rychlý přístup k peracím a nástrjům prgramu. Všechny plžky lišty Akce a nástrje jsu duplikvány v nabídce prgramu. Lišty '[Název plžky]' akce Obsahuje řadu akcí, které mhu být prvedeny na vybrané plžky, v každém z navigačních zbrazení. Kliknutím na akci se tevře příslušná stránka akce (str. 17). Plžky různých navigačních zbrazení mají vlastní sady akcí. Název lišty se změní pdle vámi vybrané plžky. Pkud například ve zbrazení Plány a úlhy zálhvání vyberete plán zálhvání s názvem Systémvá zálha, lišta akcí změní název na 'Systémvá zálha' akce a budete mci nastavit subr akcí typických pr plány zálhvání. Ke všem akcím je také přístup v příslušných plžkách nabídky. Když vyberete plžku v kterémkliv zbrazení navigace, plžka nabídky se zbrazí v liště s nabídku. Cpyright Acrnis, Inc.,

14 Příklady lišt 'Název plžky' akce Akce Obsahuje seznam běžných perací, které mhu být prváděny na spravvaném pčítači neb na management serveru. Vždy je pr všechna zbrazení stejný. Kliknutím na peraci se tevře příslušná stránka akce (viz část Stránky akcí (str. 17)). Ke všem těmt akcím je také přístup přes nabídku Akce. Lišta "Akce" u spravvaných pčítačů a management serveru Nástrje Obsahuje seznam nástrjů Acrnis. Pr všechna zbrazení prgramu je vždy stejný. Ke všem těmt nástrjům je také přístup přes nabídku Nástrje. 14 Cpyright Acrnis, Inc.,

15 Lišta "Nástrje" Nápvěda Obsahuje seznam témat nápvědy. Různá zbrazení a stránky akcí Acrnis Backup & Recvery 10 pskytují různá témata nápvědy Operace s panely Jak rzbalit/minimalizvat panely Implicitně se panel Navigace zbrazuje rzbalený a panel Akce a nástrje minimalizvaný. Mžná budete ptřebvat, aby se panel pr uvlnění dalšíh pracvníh místa minimalizval. T lze prvést kliknutím na znak prýmek ( pr panel Navigace; pr panel Akce a nástrje). Panel bude minimalizván a znak prýmek změní směr. Kliknutím na tent znak znvu panel rzbalíte. Jak změnit hranice panelů 1. Ukažte na hraničení panelu. 2. Když se ukazatel změní na bustrannu šipku, ptáhněte ukazatel pr psunutí hraničení. Management knzle si pamatuje, jak byly nastaven hraničení panelů. Když management knzlu spustíte příště, všechna hraničení budu mít stejnu pzici, jak jste je předtím nastavili Hlavní blast, zbrazení a stránky akcí Hlavní blast je základním místem, kde pracujete s knzlu. Zde můžete vytvářet, upravvat a spravvat plány zálh, plitiky, úlhy a prvádíte další perace. Hlavní blast zbrazuje různá zbrazení a stránky akcí pdle vybrané plžky v nabídce, strmu Navigace, neb v panelu Akce a nástrje. Zbrazení Zbrazení se v hlavní blasti bjeví při kliknutí na kterukliv plžku ve strmu Navigace v Panelu navigace (str. 11). Cpyright Acrnis, Inc.,

16 Zbrazení "Úlhy" Běžný způsb práce se zbrazeními Obecně platí, že každé zbrazení bsahuje tabulku plžek, tabulku lišty nástrjů s tlačítky a panel Infrmace. Pr vyhledání pžadvané plžky pužijte mžnstí filtrvání a třídění V tabulce vyberte pžadvanu plžku V panelu Infrmace (implicitně sbaleném) se zbrazují pdrbnsti plžce Prveďte s vybranu plžku pžadvanu akci. Existuje něklik způsbů prvedení stejné akce s vybranu plžku: kliknutím na tlačítka v tabulce lišty nástrjů; kliknutím na plžky na liště [Název plžky] Akce (v panelu Akce a nástrje); výběrem plžek v nabídce Akce; kliknutím pravéh tlačítka a výběrem perace z kntextvé nabídky. 16 Cpyright Acrnis, Inc.,

17 Stránky akcí Stránka akcí se na hlavní plše bjeví při kliknutí na kterukliv plžku akcí v nabídce Akce, na liště Akce neb v panelu Akce a nástrje. Obsahuje všechny plžky ptřebné pr vytvření a spuštění kterékliv úlhy, plánu zálhvání neb plitiky zálhvání. Stránka akcí Vytvření plánu zálhvání Pužití vládacích prvků a upřesňujících nastavení Stránky akcí nabízejí dva způsby znázrnění: základní a pkrčilé. V základní znázrnění jsu skryta ple jak přihlašvací údaje, kmentáře, atd. Když je aktivní pkrčilé znázrnění, jsu zbrazeny všechny dstupné údaje. Mezi zbrazeními můžete přepínat výběrem plíčka pr Pkrčilé zbrazení v hrní části stánky akcí. Většina nastavení se knfiguruje kliknutím na Změnit... dkazy naprav. Jiné se vybírají z rzbalvacíh seznamu neb ručně zapíší d textvých plí na stránce. Stránka akcí Ovládací prvky Cpyright Acrnis, Inc.,

18 Acrnis Backup & Recvery 10 si pamatuje změny prvedené na stránkách akcí. Pkud jste například začali vytvářet plán zálhvání a pak z nějakéh důvdu přepnete na jiné zbrazení bez dknčení vytvření plánu, uvidíte na liště Akce (stejně jak v nabídce Akce) plžku Vytvřit plán zálhvání (Pkračvat). Kliknutím na tut plžku se dstanete zpět na stránku, kde jste začali vytváření plánu. Takt můžete prvést zbývající krky a dknčit plán zálhvání neb vytvření úlhy. Lišta "Akce" Pkračvání v peraci 1.3. Sučásti Acrnis Backup & Recvery 10 Tat část bsahuje seznam sučástí Acrnis Backup & Recvery 10 s krátkým ppisem jejich funkcí: Acrnis Backup & Recvery 10 bsahuj tři typy sučástí. Sučásti pr spravvané pčítače (agenti) Jsu t aplikace, které prvádí zálhvání dat, bnvu a další perace na pčítačích, které jsu spravvány s Acrnis Backup & Recvery 10. Agenti pr prvádění perací vyžadují licenci na každém spravvaném pčítači. Mají další vlastnsti a dplňky, které umžňují další funkce, a prt mhu vyžadvat další licence. Sučásti pr centralizvanu správu Tyt sučástí ddávané ve verzích Advanced, SBS a Virtual Acrnis Backup & Recvery 10 pskytují mžnsti centralizvané správy. Pužívání těcht sučástí není licencván. Knzle a nástrje Knzle pskytuje grafické uživatelské rzhraní a vzdálený přístup k agentům a dalším sučástem Acrnis Backup & Recvery 10. Z prgramu pr vytváření zaváděcích médií můžete vytvřit médium, které může v záchranném prstředí využívat agenty neb jiné záchranné utility. Dstupnst dplňků agenta v záchranném prstředí závisí na tm, zda je dplněk nainstalván na pčítači, na němž je pužíván prgram pr tvrbu záchranných médií Agent fr Windws Tent agent umžňuje chranu dat v systému Windws na úrvni disků a na úrvni subrů. 18 Cpyright Acrnis, Inc.,

19 Zálha disků Ochrana dat na úrvni disku je zalžena buď na zálhvání systému subrů disku neb svazků jak celku, splu s veškerými infrmacemi ptřebnými pr zavedení peračníh systému, neb všech sektrů disku pmcí přístupu sektr p sektru (v režimu raw). Zálha, která bsahuje kpii disku neb svazku v zabaleném stavu, se nazývá zálha disku (svazku) neb image disku (svazku). Z takvé zálhy je mžné bnvit disky neb svazky jak celek, jakž i jedntlivé slžky neb subry. Zálha subrů Ochrana dat na úrvni subrů je zalžena na zálhvání subrů a slžek umístěných na pčítači s instalvaným agentem neb na sdílené plžce v síti. Subry mhu být bnveny d svéh půvdní umístění neb jinam. Je mžné bnvit všechny subry a slžky, které byly zálhvány, neb je mžné vybrat, které z nich bnvit. Další perace Převd na virtuální strj Spíše než aby Agent fr Windws převáděl zálhu disku na subr virtuálníh disku, cž ba vyžadval další perace pr dsažení pužitelnsti virtuálníh disku, prvádí převd bnvením zálhy disku na nvý virtuální strj kteréhkliv z následujících typů: VMware Wrkstatin, Micrsft Virtual PC, Parallels Wrkstatin neb virtuální zařízení Citrix XenServer. Subry zcela naknfigurvanéh a funkčníh strje budu umístěny dle vašeh výběru. Strj můžete spustit s využitím příslušnéh virtualizačníh sftwaru, neb připravit subry strje pr další pužití. Správa disků Agent fr Windws bsahuje Acrnis Disk Directr Lite šikvnu utilitu pr správu disků. V peračním systému neb s využitím zaváděcíh média mhu být prváděny perace správy disků, jak je klnvání disků, knverze disků, vytváření, frmátvání a mazání svazků, změna techniky dělení disků mezi MBR a GPT neb změna značení disků Universal Restre Dplněk Universal Restre umžňuje pužití funkce bnvy na dlišný hardware na pčítač, kde je nainstalván agent a vytvřit zaváděcí médium s tut funkcí. Universal Restre zvládá rzdíly v zařízeních, která jsu kritická pr spuštění Windws, jak jsu vladače pamětí, základní desky neb čipvé sady Deduplikace Tent dplněk umžňuje agentům zálhvat data na deduplikující se vaulty spravvané pmcí serveru Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Agent fr Hyper-V Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Hyper V zabezpečuje virtuální strje umístěné na virtualizačních serverech Hyper V. Agent umžňuje zálhvat virtuální strje na hstiteli, aniž by byl nutné instalvat agenta na každém virtuálním strji. Tent agent se instaluje na Windws 2008 Server (všechny verze) neb Micrsft Hyper V Server 2008 jak dplněk aplikace Acrnis Backup & Recvery 10 Agent pr Windws. Na hstující systémy musí být nainstalvány integrační služby (str. 53). Cpyright Acrnis, Inc.,

20 Zaváděcí sučásti a Prgram pr tvrbu zaváděcích médií Zaváděcí sučásti agenta umžňují perace s restartem, jak je bnvení svazku, který bsahuje právě aktivní perační systém. Jakmile jsu tyt perace dknčeny, pčítač se znvu spustí s peračním systémem. Zaváděcí sučásti jsu zalženy na linuxvém jádře. Můžete si vybrat neinstalvat zaváděcí sučásti a perace vyžadující restart můžete prvádět pmcí zaváděcíh média. Acrnis prgram pr tvrbu zaváděcích médií je specializvaný nástrj pr vytváření zaváděcích médií (str. 369) bsahujících zaváděcí sučásti. Prgram pr tvrbu médií ddávaný s aplikací Agent fr Windws vytváří zaváděcí média, která zbrazují svazky a sítě ve stylu Windws (C:, D:, \\server\share). Dplněk Universal Restre umžňuje pužití funkce bnvy na dlišný hardware na pčítač, kde je nainstalván agent a vytvřit zaváděcí médium s tut funkcí. Universal Restre zvládá rzdíly v zařízeních, která jsu kritická pr spuštění Windws, jak jsu vladače pamětí, základní desky neb čipvé sady WinPE ISO Builder Acrnis WinPE ISO Builder je specializvaný nástrj pr vytvření zaváděcíh média (str. 369) zalžený na předinstalačním prstředí Windws (WinPE). Tent nástrj může být instalván na pčítače se systémem Windws Agent fr Linux Tent agent umžňuje chranu dat na úrvni disků a na úrvni subrů v systémech Linux. Zálha disků Ochrana dat na úrvni disku je zalžena buď na zálhvání celéh systému subrů disku neb jedntky, splu s veškerými infrmacemi ptřebnými pr zavedení peračníh systému, neb všech sektrů disku pmcí přístupu sektr p sektru (v režimu raw). Zálha, která bsahuje kpii disku neb svazku v zabaleném stavu, se nazývá zálha disku (svazku) neb image disku (svazku). Z takvé zálhy je mžné bnvit disky neb svazky jak celek, jakž i jedntlivé slžky neb subry. Zálha subrů Ochrana dat na úrvni subrů je zalžena na zálhvání subrů a adresářů umístěných na pčítači s instalvaným agentem neb na sdílené plžce v síti s využitím prtklu smb neb nfs. Subry mhu být bnveny d svéh půvdní umístění neb jinam. Je mžné bnvit všechny subry a adresáře, které byly zálhvány, neb je mžné vybrat, které z nich bnvit Zaváděcí sučásti a Prgram pr tvrbu zaváděcích médií Zaváděcí sučásti agenta umžňují perace s restartem, jak je bnvení svazku, který bsahuje právě aktivní perační systém. Jakmile jsu tyt perace dknčeny, pčítač se znvu spustí s peračním systémem. Zaváděcí sučásti jsu zalženy na linuxvém jádře. Můžete si vybrat neinstalvat zaváděcí sučásti a perace vyžadující restart můžete prvádět pmcí zaváděcíh média. 20 Cpyright Acrnis, Inc.,

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,

1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury, Technická specifikace veřejné zakázky Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury Zadavatel veřejné zakázky: Pradce veřejné zakázky: Měst Železný Brd SOLEDPRO s.r.., www.sledpr.cz 1. Předmět plnění Předmětem

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více