Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1"

Transkript

1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

2 Obsah O společnosti Úvodní slovo předsedy ČSAT Organizační struktura ČSAT Stav členské základny ČSAT Aktivity v roce Aktivity v roce Šobrův den kongres o ateroskleróze Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s Závěrečné informace Partneři Výroční zpráva ČSAT 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

3 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Maximum zájmu je soustředěno na poruchy lipidového metabolismu, ale současně i na diagnostiku, výzkum a možnosti ovlivnění dalších rizikových faktorů aterosklerózy. Oblastí zájmu společnost přesahuje do preventivní kardiologie, angiologie i diabetologie, zabývá se i obecnými problémy metabolismu a výživy. Formálně je ČSAT občanským sdružením. Její činnost řídí výbor, činnost společnosti je regulována stanovami. Společnost se snaží prosazovat názory a zájmy svých členů při jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR nebo VZP, snaží se i hájit zájmy nemocných při diskusích o léčebných postupech. ČSAT vypracovala doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, podílí se i na přípravě obecnějších doporučení pro prevenci, diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací jako je ischemická choroba srdeční a další. Společnost organizuje pravidelně odborné konference, sjezdy a semináře. ČSAT zaštiťuje a organizuje činnost sítě regionálních center pro specializovanou péči nemocných s familiárními poruchami metabolismu lipidů (MedPed). Úvodní slovo předsedy ČSAT Vážení kolegové, milí přátelé, dovolím si stručně shrnout, jaký byl rok 2014 v životě naší Společnosti. Díky aktivnímu zapojení řady našich členů a rozrůstající se členské základně můžeme jistě říci, že úspěšný. Pokračovali jsme v tradičních setkáních na odborných akcích pořádaných ČSAT a účastnili se mnoha dalších, na nichž se Společnost prezentovala formou odborných bloků (podrobný přehled akcí viz níže). Vyvrcholením aktivit byl 18. kongres o ateroskleróze uspořádaný ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, opět s velmi dobrou odbornou úrovní a příjemnou atmosférou. Zahájili jsme projekt nutričního poradenství (www.nutriinfo.eu), který pro členy ČSAT přináší možnost získání kvalifikovaného doporučení u komplikovaných pacientů zcela zdarma. Právě v těchto dnech byla také dokončena členská zóna na webových stránkách ČSAT, do níž budou mít přístup pouze členové společnosti. Členská zóna obsahuje vybrané přednášky a sdělení z konferencí ČSAT a řadu dalších praktických informací z oblasti lipidologie a kardiovaskulární prevence. I v roce 2014 podporovala ČSAT projekt MedPed, jedinečnou aktivitu zaměřenou na včasnou detekci a léčbu jedinců s familiárními poruchami metabolismu lipidů, především familiární hypercholesterolemii - FH (výroční zprávu projektu MedPed připojujeme samostatně). Projekt pokročil do další fáze s novou databází, která pomůže lépe pochopit problematiku diagnostiky a léčby nemocných s FH. ČSAT také podpořila vznik pacientské organizace Diagnóza FH, z. s., která má za cíl edukovat a podporovat pacienty s FH a jejich rodiny. Jako v minulých letech plánujeme i v roce 2015 podporu aktivní účasti našich členů na zahraničních kongresech a konferencích (kongres EAS v Glasgow, kongres IAS v Amsterdamu, kurz iars v Praze, EAS Advanced Courses). V následující zprávě si dovolujeme shrnout nejdůležitější události spojené s činností ČSAT za rok 2014 a stručný přehled toho, co chystáme na rok Chtěl bych rovněž opakovaně poděkovat všem partnerům ČSAT, s jejichž přispěním bylo možné naše aktivity realizovat. Děkuji vám za přízeň, kterou České společnosti pro aterosklerózu projevujete a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů do nového roku. V Praze dne Za Výbor ČSAT Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

4 Organizační struktura ČSAT Výbor ČSAT Předseda Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, Praha 2 Vědecký sekretář MUDr. Jan Piťha, CSc. IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 První místopředsedkyně Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. II. interní klinika LF UK a Fakultní nemocnice Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň-Bory Revizní komise Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové Doc. MUDr. Pavel Kraml, CSc. II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10 Valná hromada ČSAT 2014 Jde o každoroční setkání nejvyššího orgánu Společnosti, na kterém se setkávají členové ČSAT. V roce 2014 se valná hromada uskutečnila ve čtvrtek v rámci konání 18. kongresu o ateroskleróze v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Program: aktuální stav členské základny (doc. M. Vrablík), projekt MedPed (MUDr. T. Freiberger), pokladní zpráva (prof. R. Cífková), seznam pořádaných akcí v roce 2014, plán aktivit na rok Druhý místopředseda Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. OKB, ICRC a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika LF MU Pekařská 53, Brno Pokladník Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Thomayerova nemocnice a 1. LF UK Vídeňská 800, Praha 4 Krč Členové MUDr. Tomáš Freiberger, CSc. Centrum kardiovaskulárni a transplant. chirurgie, Genetická laboratoř Výstavní 17/19, Brno Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2 Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství Ke Karlovu 2, Praha 2 Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc I. P. Pavlova 6, Olomouc Stav členské základny ČSAT Počet členů k : 290 z toho nových v roce 2014: 10 členství ukončili: 4 Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

5 Aktivity v roce Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů Datum Akce Místo konání ledna XXVII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Poděbrady 27. února Blok ČSAT na XXXIX. angiologických dnech 2014 Praha 20. března VIII. celostátní seminář ČIMS Plzeň 22. března Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika II. Praha březen duben Cyklus seminářů Novinky v KV prevenci pro praktické lékaře Brno, Hr. Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Zlín, Ústí nad Labem, 9. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec 6. května Blok ČSAT na XXII. výročním sjezdu ČKS Brno 11. června XXVIII. Šobrův den Praha července 2. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars (International Atherosclerosis Research School) Hamburk, Německo 6. září Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika I. Praha 16. října Blok ČSAT na XXI. sjezdu ČIS ČLS JEP Brno prosince 18. kongres o ateroskleróze (ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP) Špindlerův Mlýn 2. Pokračování ve vydávání elektronického občasníku - Zpravodaje ČSAT. Zpravodaj má první část informující o aktuálně pořádaných akcích nebo organizačních záležitostech a druhou část, která je odborná a věnuje se nejzajímavějším studiím a odborným pracím o ateroskleróze publikovaným v daném období. Vedením odborné části Zpravodaje je pověřen prof. Rudolf Poledne. V roce 2014 byly vydány tři Zpravodaje (jsou k dispozici také on-line na athero.cz). Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

6 3. Udělení Ceny České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za rok Komise (H. Rosolová, Z. Urbanová, P. Kraml) ocenila tyto autorky: Rathouskou J. a Ježkovou K. a kol. (Katedra biol. a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) za práci s názvem Endoglin is not expressed with cell adhesion molecules in aorta during atherosclerosis in apoedefi cient mice, publikovanou v časopise Histology and Histopathology, Cena byla autorkám předána v prosinci na 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně. 4. Udělení cestovních grantů ČSAT. V roce 2014 komise ČSAT ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, J. Piťha rozhodla o udělení čtyř grantů na uhrazení registračního poplatku na 82. kongres EAS (Madrid, 31. května 3. června). Podpořeni byli následující členové ČSAT, kteří na kongresu aktivně prezentovali výsledky své práce: MUDr. Peter Wohlfahrt (Thomayerova nemocnice Praha), Mgr. Michala Vařejčková (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové), RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zemánková (obě IKEM Praha). Dále komise ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, V. Bláha, vybrala dvě kandidátky, kterým byl poskytnut cestovní grant k umožnění účasti na International Atherosclerosis Research School v Hamburku ( srpna): Mgr. Kateřinu Zemánkovou a Mgr. Annu Královou (obě IKEM Praha). 5. Ocenění spolupracovníků projektu MedPed. Ocenění Vynikající pracovník projektu Medped obdrželi: MUDr. Hana Rusňáková (Lipidová ambulance, Železniční poliklinika Plzeň), prim. MUDr. Michal Pipek (Dětské oddělení, NsP Havlíčkův Brod) a MUDr. Libuše Argalášová (Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů, FN u Sv. Anny, Brno). Ocenění za dlouholetý přínos a zásluhy o rozvoj projektu Medped převzal prim. MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. (Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc). 6. V listopadu 2014 bylo u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze vydáno supplementum časopisu Physiological Research (vol 63, Suppl 3, 2014), které je v plné elektronické verzi dostupné všem členům ČSAT (viz cz, zóna Pro členy). 7. Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. I v roce 2014 probíhala intenzivní spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Tradičně se ČSAT účastnila připravenými bloky konferencí České angiologické společnosti (ČAS), České kardiologické společnosti (ČKS) a České internistické společnosti (ČIS ČLS JEP). Probíhala spolupráce s Pracovní skupinou dětské kardiologie při České kardiologické společnosti, s Českým institutem metabolického syndromu (ČIMS) i Fórem zdravé výživy (FZV). Odborníci ČSAT se podíleli na přípravě textů doporučených postupů Společnosti všeobecného lékařství (SVL) a účastnili se výročních konferencí této společnosti. Ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP byl připraven program výročního 18. kongresu o ateroskleróze. Nelze nezmínit ani spolupráci s odbornými médii a internetovými portály, které pomáhaly šířit důležité informace směrem k odborné veřejnosti. Z nejdůležitějších jmenujme odborný web intranet ČIS ČLS JEP, Zdravotnické noviny (Ambit Media), Medical Tribune, společný časopis České společnosti pro hypertenzi a ČSAT Hypertenze a kardiovaskulární prevence a Vnitřní lékařství, časopis České internistické společnosti ČLS JEP. U příležitosti 18. kongresu ČSAT vyšlo speciální číslo Vnitřního lékařství s názvem Lipidy a ateroskleróza. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

7 Aktivity plánované na rok 2015: 1. Pořádání, spolupořádání a účast na odborných seminářích, konferencích a kongresech: Datum Akce Místo konání ledna 21. ledna XXVIII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi I. Poděbrady Praha února 40. angiologické dny s mezinárodní účastí Praha 18. března Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi II. Praha 19. března 9. celostátní seminář ČIMS Plzeň 8. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec května XXIII. kongres České kardiologické společnosti Brno 10. června XXIX. Šobrův den Praha července 3. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars Praha 2. září Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi III. Praha 23. září Triglyceridy a ateroskleróza Praha listopadu XXII. kongres ČIS ČLS JEP Praha prosince 19. kongres o ateroskleróze Špindlerův Mlýn Pozn: Kromě těchto akcí chystáme i řadu dalších, kompletní přehled najdete na Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

8 2. Udělení cestovních grantů. I v roce 2015 bude ČSAT podporovat činnost svých členů udělováním grantů určených k pokrytí nákladů na účast na domácích i zahraničních odborných akcích s tématikou aterosklerózy, a to zejména pro mladé výzkumníky a lékaře. Mezi takto podporované akce v roce 2015 patří 83. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu ( , Glasgow), EAS Advanced Course in Clinical Lipidology and Cardiovascular Prevention ( , Praha), 17. kongres IAS ( , Amsterdam). Podmínky i termíny najdete na webových stránkách ČSAT. 3. Soutěž o Cenu ČSAT za nejlepší publikaci z oblasti aterosklerózy v roce I v roce 2015 bude vyhlášena soutěž o nejlepší práci s tématikou aterosklerózy. Soutěže se mohou účastnit všichni členové ČSAT do věku 40 let včetně za splnění dalších podmínek, uvěřejněných v plném znění vyhlášení soutěže na webových stránkách. Díky spolupráci se společností Dr. Max, která se stala partnerem Ceny ČSAT za nejlepší publikaci, bude v roce 2015 udělena finanční dotace ve výši Kč. Dotace bude rozdělena mezi maximálně tři výherce. Všechny podrobnosti budou včas k dispozici na webových stránkách ČSAT. 4. Organizační a finanční podpora on-line nutričního poradenství nutriinfo.eu. Projekt Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester a Fóra zdravé výživy (FZV) nabízí v roce 2015 registrovaným členům České společnosti pro aterosklerózu bezplatnou pomoc s péčí o pacienty s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění i manifestním onemocněním. Pomoc bude spočívat základně v on-line poradenství nutričních terapeutů, ale i v poskytování informačního zázemí lékařům a pacientům v oblasti výživy a životosprávy (aktuality, edukační materiály, interpretace lokálních a mezinárodních doporučení formou praktických rad. Z dlouhodobější perspektivy bude v rámci projektu vytvořena síť regionálních nutričních terapeutů pro odborné poradenství), získané poznatky povedou k tvorbě cílených edukačních a výukových materiálů. 5. Projekt ČSAT, České angiologické společnosti a Fóra zdravé výživy za podpory edukačního grantu International Atherosclerosis Society. Na roky byl ČSAT, České angiologické společnosti a FZV v udělen nezávislý grant International Atherosclerosis Society a společnosti Pfizer, zaměřený na edukační programy v oblasti dyslipidémií u pacientů s ichemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), mimo jiné i v primární péči. Tento společný projekt uspěl v konkurenci přibližně 50ti dalších projektů z celého světa. Hlavním cílem je navázat trvalou spolupráci mezi lékaři primární péče, angiology, lipidology a nutričními terapeuty a zlepšit péči o nemocné s aterosklerotickým postižením periferního cévního řečiště. Získané výsledky a zkušenosti by mohly být použity pro jednání s příslušnými autoritami k zavedení systematičtější zdravotní péče o tyto pacienty. V průběhu trvání projektu by v rámci spolupráce s 30 praktickými lékaři mělo dojít k intervenci poruch látkové výměny lipidů u 300 pacientů s ICHDK a 600 jejich rodinných příslušníků a zavedení dlouhodobého systému péče o tyto pacienty. Více informací na stránkách projektu 6. Další zkvalitňování webových stránek Společnosti: Cílem ČSAT je získávat průběžné zpětné vazby od svých členů týkající se spokojenosti s webovými stránkami (přehlednost, uživatelský komfort, aktuálnost a forma publikovaných informací apod.) a na jejich základě stránky dále přizpůsobovat požadavkům členů a zlepšovat je. V lednu 2015 byla uvedena do testovacího provozu zabezpečená zóna Pro členy, která nabídne neveřejné dokumenty, prémiové odborné informace a nově též diskuzní fórum pro členy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

9 III. Více k dvěma nejvýznamnějším odborným akcím pořádaným ČSAT: Šobrův den, 11. června 2014: Šobrův den je nejstarším pravidelným setkáním odborníků se zájmem o výzkum a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací a zároveň je poctou odkazu prof. J. Šobry, který tradici těchto setkání založil již téměř před 30 lety. I v roce 2014 byly organizátory Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ČSAT. Odborná akce, tradičně hojně navštěvovaná, byla určena všem, kteří se ptají, kdy a jaké hypolipidemikum indikovat, jak stanovit kardiovaskulární riziko v různých situacích, jak se navzájem ovlivňují jednotlivé rizikové faktory aterosklerózy či jaké jsou a co nabízí moderní diagnostické metody včetně genetického testování. Program zahrnoval vyzvané přednášky, v nichž se přední odborníci pokusili odpovědět na otázky každodenní praxe, ale i zrekapitulovali výsledky posledních výzkumů. Nově se v programu objevila diskuse odborníků na stanovené téma. Témata XXVIII. Šobrova dne zahrnovala například přednášky: Dyslipidemie při stanovení KV rizika, Genetika kardiovaskulárních onemocnění: je genetické testování na pořadu dne?, Ovlivnění DLP: nejen hypolipidemika, Zobrazovat aterosklerózu? Ano, ne, jak? 18. kongres o ateroskleróze, prosince, Špindlerův Mlýn: Kongres pořádala ČSAT tentokrát ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, která pro svou sekci připravila vysoce kvalitní přednášky. Programový blok, v němž jako přednášející vystoupil i předseda České hepatologické společnosti doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., se zabýval významem jaterních funkcí v metabolismu plazmatických lipidů, v procesu aterogeneze a v účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie používané v kardiovaskulární prevenci. Tři kongresové dny měly na programu celkem devět tematických bloků zaměřených na terapeutické ovlivnění aterosklerotického procesu, na rizikové markery a rizikové faktory aterosklerózy a problematiku sonografie karotid. Cti proslovit čtyřicetiminutovou Šobrovu přednášku se tentokrát dostalo prof. MUDr. Vladimíru Soškovi, CSc. Jeho odborné sdělení se týkalo praktického využití laboratorních markerů aterosklerózy. Nechyběla sobotní VARIA a HOT- LINES, tentokrát s rekordním počtem klinických studií. Bylo prezentováno 35 posterů - původních prací základního a klinického výzkumu v oblasti aterosklerózy. K přednášení byli tradičně pozváni přední odborníci ve svém oboru z pracovišť z celé České republiky, k bohaté diskusi pak přispěli další významní specialisté přítomní v auditoriu. Během kongresu se také uskutečnila valná hromada ČSAT, schůze výboru ČSAT a pracovní schůzka spolupracovníků projektu MedPed a byla předána ocenění ČSAT (viz výše). ČSAT po skončení kongresu rozeslala účastníkům tradiční elektronický dotazník spokojenosti. Více než 2/3 z nich uvedlo, že bylo spokojeno se složením programu, 62,5 % všech respondentů udělilo kongresu nejvyšší hodnocení (pět bodů z pěti možných) a 31 % druhé nejvyšší (čtyři body z pěti možných). 93 % respondentů má v plánu přijet na kongres ČSAT i v prosinci IV. Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s. 1. Projekt MedPed: Dne 9. dubna 2014 proběhlo tradiční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed v hotelu Fabrika v Humpolci. Na dopoledním programu bylo seznámení s mezinárodními aktivitami týkajícími se FH (např. projektem EasternNet-ScreenProFH) nebo s aktuálním vývojem v léčbě FH. Byly rovněž prezentovány zajímavé kazuistiky z praxe, které účastníci interaktivně řešili v malých skupinách. Odpoledne se hovořilo o českém projektu MedPed (aktuální stav projektu, založení pacientského spolku, novinky v molekulární diagnostice FH, představení nové databáze pacientů s FH). Hostem pracovního setkání byla Mgr. Zdeňka Cimická, místopředsedkyně vznikajícího spolku Diagnóza FH, z.s. (viz bod 2), která představila jeho cíle a plánované aktivity. Další setkání spolupracovníků projektu MedPed se uskutečnilo v prosinci u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně (více viz přiložená výroční zpráva projektu MedPed). V roce 2015 bude Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

10 do plného provozu uvedena nová, zkvalitněná databáze pacientů s FH/FDB umožňující zaznamenávat více důležitých údajů o pacientech. Dne 8. dubna 2015 se v Humpolci uskuteční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed, kde bude možné kromě odborné problematiky konzultovat také používání nové databáze. Spolupracovníkům projektu bude po celý rok opět k dispozici koordinátorka. Aktivity projektu MedPed byly v roce 2014 podporovány společnostmi Amgen, KRKA, MSD, Pfizer a Sanofi a spolupráce s těmito společnostmi potrvá i v roce Patří jim velké poděkování. 2. Založení spolku pro pacienty Diagnóza FH, z.s.: Cílem spolku je poradenství a edukace o diagnostice, léčbě a životním stylu pacientů s FH, podpora setkávání pacientů a jejich rodin a motivace ke zdravému životu (přednášky, slevy na sportovní aktivity apod.) Žádost na zápis do spolkového rejstříku byla podána na konci června 2014 (AK JUDr. Eva Červená), zápis byl proveden 26. srpna 2014 (IČ spolku: ). Stanovy spolku jsou k dispozici na Předsedou spolku byl zvolen MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu MedPed v ČR, místopředsedkyněmi Mgr. Zdeňka Cimická, pacientka s FH a Mgr. Kristýna Čillíková, manažerka komunikace ČSAT. Výbor spolku je čtyřčlenný (kromě výše uvedených je členem doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT). U příležitosti vzniku a zahájení činnosti spolku byly v roce 2014 uspořádány dvě tiskové konference: 26. března (KC Vavruška, Karlovo nám., Praha) a 25. září (Sahara Café, nám. Míru, Praha). Byla publikována řada článků, dvě televizní reportáže a rozhlasové rozhovory (více viz MedPed-Napsali o nás). Proběhl update webových stránek athero.cz - sekce pro veřejnost Familiární hypercholesterolémie, podsekce Diagnóza FH - spolek pro pacienty, registrace domény - spuštění samostatného webu plánováno v roce Byl založen profil na facebookových stránkách diagnozafh a vytvořeno logo spolku a propagační materiál v podobě letáků, které jsou koordinátorkou projektu E. Firoňovou distribuovány do center MedPed po celé ČR. V roce 2015 bude probíhat nábor nových členů spolku Diagnóza FH, z.s. a propagace spolku v centrech MedPed a masmédiích. Směrem k laické veřejnosti budou průběžně šířeny osvětové informace o FH a nebezpečí vysokého cholesterolu obecně prostřednictvím laické sekce na webu athero.cz a facebookových stránek. Budou zahájeny regionální edukační a poradenské semináře pro členy spolku a jejich blízké. Závěrečné informace Edukační aktivity ČSAT podporovali v roce 2014 následující partneři, kterým patří poděkování: Výroční zprávu ČSAT připravili: doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., Mgr. Kristýna Čillíková Grafické zpracování: Galén - Symposion s.r.o. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

11 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

12 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n 16. kongres o ateroskleróze

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2009. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Jindřiška Pavlicová Členka prezidia České asociace sester Jindra Kracíková předsedkyně nefrologické sekce ČAS 33. Kongres ČNS 11. června

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č E S K É S P O L E Č N O S T I Z D R A V O T N I C K É I N F O R M A T I K Y A V Ě D E C K Ý C H I N F O R M A C Í Č L S J E P Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 MARTIN ZE MAN

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 XXII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Přítomni: Omluveni: Host: doc. Šebesta, prof. Staffa, doc. Štádler, prof. Dominik, dr. Brát, dr. Černý, prof. Pirk, prof.

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky,

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace Nové kongresové prostory U Hájků uvítají návštěvníky IX. kongresu praktických lékařů a sester MEDICÍNA

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí Registrace Na XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se registrovalo celkem 817 osob - 502 lékařů a 315 nelékařských zdravotnických pracovníků. Kongresu se skutečně

Více

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM

Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zveřejňuje AD VITAM, o.p.s. svoji výroční zprávu na webových stránkách společnosti.

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více