Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1"

Transkript

1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

2 Obsah O společnosti Úvodní slovo předsedy ČSAT Organizační struktura ČSAT Stav členské základny ČSAT Aktivity v roce Aktivity v roce Šobrův den kongres o ateroskleróze Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s Závěrečné informace Partneři Výroční zpráva ČSAT 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A :04

3 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Maximum zájmu je soustředěno na poruchy lipidového metabolismu, ale současně i na diagnostiku, výzkum a možnosti ovlivnění dalších rizikových faktorů aterosklerózy. Oblastí zájmu společnost přesahuje do preventivní kardiologie, angiologie i diabetologie, zabývá se i obecnými problémy metabolismu a výživy. Formálně je ČSAT občanským sdružením. Její činnost řídí výbor, činnost společnosti je regulována stanovami. Společnost se snaží prosazovat názory a zájmy svých členů při jednáních s oficiálními institucemi jako MZ ČR nebo VZP, snaží se i hájit zájmy nemocných při diskusích o léčebných postupech. ČSAT vypracovala doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, podílí se i na přípravě obecnějších doporučení pro prevenci, diagnostiku a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací jako je ischemická choroba srdeční a další. Společnost organizuje pravidelně odborné konference, sjezdy a semináře. ČSAT zaštiťuje a organizuje činnost sítě regionálních center pro specializovanou péči nemocných s familiárními poruchami metabolismu lipidů (MedPed). Úvodní slovo předsedy ČSAT Vážení kolegové, milí přátelé, dovolím si stručně shrnout, jaký byl rok 2014 v životě naší Společnosti. Díky aktivnímu zapojení řady našich členů a rozrůstající se členské základně můžeme jistě říci, že úspěšný. Pokračovali jsme v tradičních setkáních na odborných akcích pořádaných ČSAT a účastnili se mnoha dalších, na nichž se Společnost prezentovala formou odborných bloků (podrobný přehled akcí viz níže). Vyvrcholením aktivit byl 18. kongres o ateroskleróze uspořádaný ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, opět s velmi dobrou odbornou úrovní a příjemnou atmosférou. Zahájili jsme projekt nutričního poradenství (www.nutriinfo.eu), který pro členy ČSAT přináší možnost získání kvalifikovaného doporučení u komplikovaných pacientů zcela zdarma. Právě v těchto dnech byla také dokončena členská zóna na webových stránkách ČSAT, do níž budou mít přístup pouze členové společnosti. Členská zóna obsahuje vybrané přednášky a sdělení z konferencí ČSAT a řadu dalších praktických informací z oblasti lipidologie a kardiovaskulární prevence. I v roce 2014 podporovala ČSAT projekt MedPed, jedinečnou aktivitu zaměřenou na včasnou detekci a léčbu jedinců s familiárními poruchami metabolismu lipidů, především familiární hypercholesterolemii - FH (výroční zprávu projektu MedPed připojujeme samostatně). Projekt pokročil do další fáze s novou databází, která pomůže lépe pochopit problematiku diagnostiky a léčby nemocných s FH. ČSAT také podpořila vznik pacientské organizace Diagnóza FH, z. s., která má za cíl edukovat a podporovat pacienty s FH a jejich rodiny. Jako v minulých letech plánujeme i v roce 2015 podporu aktivní účasti našich členů na zahraničních kongresech a konferencích (kongres EAS v Glasgow, kongres IAS v Amsterdamu, kurz iars v Praze, EAS Advanced Courses). V následující zprávě si dovolujeme shrnout nejdůležitější události spojené s činností ČSAT za rok 2014 a stručný přehled toho, co chystáme na rok Chtěl bych rovněž opakovaně poděkovat všem partnerům ČSAT, s jejichž přispěním bylo možné naše aktivity realizovat. Děkuji vám za přízeň, kterou České společnosti pro aterosklerózu projevujete a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchů do nového roku. V Praze dne Za Výbor ČSAT Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

4 Organizační struktura ČSAT Výbor ČSAT Předseda Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, Praha 2 Vědecký sekretář MUDr. Jan Piťha, CSc. IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 První místopředsedkyně Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. II. interní klinika LF UK a Fakultní nemocnice Dr. Edvarda Beneše 13, Plzeň-Bory Revizní komise Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové Doc. MUDr. Pavel Kraml, CSc. II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10 Valná hromada ČSAT 2014 Jde o každoroční setkání nejvyššího orgánu Společnosti, na kterém se setkávají členové ČSAT. V roce 2014 se valná hromada uskutečnila ve čtvrtek v rámci konání 18. kongresu o ateroskleróze v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Program: aktuální stav členské základny (doc. M. Vrablík), projekt MedPed (MUDr. T. Freiberger), pokladní zpráva (prof. R. Cífková), seznam pořádaných akcí v roce 2014, plán aktivit na rok Druhý místopředseda Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. OKB, ICRC a FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika LF MU Pekařská 53, Brno Pokladník Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Thomayerova nemocnice a 1. LF UK Vídeňská 800, Praha 4 Krč Členové MUDr. Tomáš Freiberger, CSc. Centrum kardiovaskulárni a transplant. chirurgie, Genetická laboratoř Výstavní 17/19, Brno Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2 Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství Ke Karlovu 2, Praha 2 Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc I. P. Pavlova 6, Olomouc Stav členské základny ČSAT Počet členů k : 290 z toho nových v roce 2014: 10 členství ukončili: 4 Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

5 Aktivity v roce Pořádání a spolupořádání odborných seminářů, konferencí a kongresů Datum Akce Místo konání ledna XXVII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Poděbrady 27. února Blok ČSAT na XXXIX. angiologických dnech 2014 Praha 20. března VIII. celostátní seminář ČIMS Plzeň 22. března Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika II. Praha březen duben Cyklus seminářů Novinky v KV prevenci pro praktické lékaře Brno, Hr. Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Zlín, Ústí nad Labem, 9. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec 6. května Blok ČSAT na XXII. výročním sjezdu ČKS Brno 11. června XXVIII. Šobrův den Praha července 2. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars (International Atherosclerosis Research School) Hamburk, Německo 6. září Kurz Detekce a ovlivnění KV rizika I. Praha 16. října Blok ČSAT na XXI. sjezdu ČIS ČLS JEP Brno prosince 18. kongres o ateroskleróze (ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP) Špindlerův Mlýn 2. Pokračování ve vydávání elektronického občasníku - Zpravodaje ČSAT. Zpravodaj má první část informující o aktuálně pořádaných akcích nebo organizačních záležitostech a druhou část, která je odborná a věnuje se nejzajímavějším studiím a odborným pracím o ateroskleróze publikovaným v daném období. Vedením odborné části Zpravodaje je pověřen prof. Rudolf Poledne. V roce 2014 byly vydány tři Zpravodaje (jsou k dispozici také on-line na athero.cz). Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

6 3. Udělení Ceny České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikovanou původní práci za rok Komise (H. Rosolová, Z. Urbanová, P. Kraml) ocenila tyto autorky: Rathouskou J. a Ježkovou K. a kol. (Katedra biol. a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) za práci s názvem Endoglin is not expressed with cell adhesion molecules in aorta during atherosclerosis in apoedefi cient mice, publikovanou v časopise Histology and Histopathology, Cena byla autorkám předána v prosinci na 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně. 4. Udělení cestovních grantů ČSAT. V roce 2014 komise ČSAT ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, J. Piťha rozhodla o udělení čtyř grantů na uhrazení registračního poplatku na 82. kongres EAS (Madrid, 31. května 3. června). Podpořeni byli následující členové ČSAT, kteří na kongresu aktivně prezentovali výsledky své práce: MUDr. Peter Wohlfahrt (Thomayerova nemocnice Praha), Mgr. Michala Vařejčková (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové), RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zemánková (obě IKEM Praha). Dále komise ve složení Z. Urbanová, P. Kraml, V. Bláha, vybrala dvě kandidátky, kterým byl poskytnut cestovní grant k umožnění účasti na International Atherosclerosis Research School v Hamburku ( srpna): Mgr. Kateřinu Zemánkovou a Mgr. Annu Královou (obě IKEM Praha). 5. Ocenění spolupracovníků projektu MedPed. Ocenění Vynikající pracovník projektu Medped obdrželi: MUDr. Hana Rusňáková (Lipidová ambulance, Železniční poliklinika Plzeň), prim. MUDr. Michal Pipek (Dětské oddělení, NsP Havlíčkův Brod) a MUDr. Libuše Argalášová (Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů, FN u Sv. Anny, Brno). Ocenění za dlouholetý přínos a zásluhy o rozvoj projektu Medped převzal prim. MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. (Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc). 6. V listopadu 2014 bylo u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze vydáno supplementum časopisu Physiological Research (vol 63, Suppl 3, 2014), které je v plné elektronické verzi dostupné všem členům ČSAT (viz cz, zóna Pro členy). 7. Spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. I v roce 2014 probíhala intenzivní spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Tradičně se ČSAT účastnila připravenými bloky konferencí České angiologické společnosti (ČAS), České kardiologické společnosti (ČKS) a České internistické společnosti (ČIS ČLS JEP). Probíhala spolupráce s Pracovní skupinou dětské kardiologie při České kardiologické společnosti, s Českým institutem metabolického syndromu (ČIMS) i Fórem zdravé výživy (FZV). Odborníci ČSAT se podíleli na přípravě textů doporučených postupů Společnosti všeobecného lékařství (SVL) a účastnili se výročních konferencí této společnosti. Ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP byl připraven program výročního 18. kongresu o ateroskleróze. Nelze nezmínit ani spolupráci s odbornými médii a internetovými portály, které pomáhaly šířit důležité informace směrem k odborné veřejnosti. Z nejdůležitějších jmenujme odborný web intranet ČIS ČLS JEP, Zdravotnické noviny (Ambit Media), Medical Tribune, společný časopis České společnosti pro hypertenzi a ČSAT Hypertenze a kardiovaskulární prevence a Vnitřní lékařství, časopis České internistické společnosti ČLS JEP. U příležitosti 18. kongresu ČSAT vyšlo speciální číslo Vnitřního lékařství s názvem Lipidy a ateroskleróza. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

7 Aktivity plánované na rok 2015: 1. Pořádání, spolupořádání a účast na odborných seminářích, konferencích a kongresech: Datum Akce Místo konání ledna 21. ledna XXVIII. celostátní seminář Prevence ICHS od dětského věku Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi I. Poděbrady Praha února 40. angiologické dny s mezinárodní účastí Praha 18. března Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi II. Praha 19. března 9. celostátní seminář ČIMS Plzeň 8. dubna Setkání spolupracovníků projektu MedPed Humpolec května XXIII. kongres České kardiologické společnosti Brno 10. června XXIX. Šobrův den Praha července 3. International Union of Angiology Course for Young Vascular Specialists Praha srpna iars Praha 2. září Kurz Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi III. Praha 23. září Triglyceridy a ateroskleróza Praha listopadu XXII. kongres ČIS ČLS JEP Praha prosince 19. kongres o ateroskleróze Špindlerův Mlýn Pozn: Kromě těchto akcí chystáme i řadu dalších, kompletní přehled najdete na Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

8 2. Udělení cestovních grantů. I v roce 2015 bude ČSAT podporovat činnost svých členů udělováním grantů určených k pokrytí nákladů na účast na domácích i zahraničních odborných akcích s tématikou aterosklerózy, a to zejména pro mladé výzkumníky a lékaře. Mezi takto podporované akce v roce 2015 patří 83. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu ( , Glasgow), EAS Advanced Course in Clinical Lipidology and Cardiovascular Prevention ( , Praha), 17. kongres IAS ( , Amsterdam). Podmínky i termíny najdete na webových stránkách ČSAT. 3. Soutěž o Cenu ČSAT za nejlepší publikaci z oblasti aterosklerózy v roce I v roce 2015 bude vyhlášena soutěž o nejlepší práci s tématikou aterosklerózy. Soutěže se mohou účastnit všichni členové ČSAT do věku 40 let včetně za splnění dalších podmínek, uvěřejněných v plném znění vyhlášení soutěže na webových stránkách. Díky spolupráci se společností Dr. Max, která se stala partnerem Ceny ČSAT za nejlepší publikaci, bude v roce 2015 udělena finanční dotace ve výši Kč. Dotace bude rozdělena mezi maximálně tři výherce. Všechny podrobnosti budou včas k dispozici na webových stránkách ČSAT. 4. Organizační a finanční podpora on-line nutričního poradenství nutriinfo.eu. Projekt Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester a Fóra zdravé výživy (FZV) nabízí v roce 2015 registrovaným členům České společnosti pro aterosklerózu bezplatnou pomoc s péčí o pacienty s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění i manifestním onemocněním. Pomoc bude spočívat základně v on-line poradenství nutričních terapeutů, ale i v poskytování informačního zázemí lékařům a pacientům v oblasti výživy a životosprávy (aktuality, edukační materiály, interpretace lokálních a mezinárodních doporučení formou praktických rad. Z dlouhodobější perspektivy bude v rámci projektu vytvořena síť regionálních nutričních terapeutů pro odborné poradenství), získané poznatky povedou k tvorbě cílených edukačních a výukových materiálů. 5. Projekt ČSAT, České angiologické společnosti a Fóra zdravé výživy za podpory edukačního grantu International Atherosclerosis Society. Na roky byl ČSAT, České angiologické společnosti a FZV v udělen nezávislý grant International Atherosclerosis Society a společnosti Pfizer, zaměřený na edukační programy v oblasti dyslipidémií u pacientů s ichemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), mimo jiné i v primární péči. Tento společný projekt uspěl v konkurenci přibližně 50ti dalších projektů z celého světa. Hlavním cílem je navázat trvalou spolupráci mezi lékaři primární péče, angiology, lipidology a nutričními terapeuty a zlepšit péči o nemocné s aterosklerotickým postižením periferního cévního řečiště. Získané výsledky a zkušenosti by mohly být použity pro jednání s příslušnými autoritami k zavedení systematičtější zdravotní péče o tyto pacienty. V průběhu trvání projektu by v rámci spolupráce s 30 praktickými lékaři mělo dojít k intervenci poruch látkové výměny lipidů u 300 pacientů s ICHDK a 600 jejich rodinných příslušníků a zavedení dlouhodobého systému péče o tyto pacienty. Více informací na stránkách projektu 6. Další zkvalitňování webových stránek Společnosti: Cílem ČSAT je získávat průběžné zpětné vazby od svých členů týkající se spokojenosti s webovými stránkami (přehlednost, uživatelský komfort, aktuálnost a forma publikovaných informací apod.) a na jejich základě stránky dále přizpůsobovat požadavkům členů a zlepšovat je. V lednu 2015 byla uvedena do testovacího provozu zabezpečená zóna Pro členy, která nabídne neveřejné dokumenty, prémiové odborné informace a nově též diskuzní fórum pro členy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

9 III. Více k dvěma nejvýznamnějším odborným akcím pořádaným ČSAT: Šobrův den, 11. června 2014: Šobrův den je nejstarším pravidelným setkáním odborníků se zájmem o výzkum a léčbu aterosklerózy a jejích komplikací a zároveň je poctou odkazu prof. J. Šobry, který tradici těchto setkání založil již téměř před 30 lety. I v roce 2014 byly organizátory Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a ČSAT. Odborná akce, tradičně hojně navštěvovaná, byla určena všem, kteří se ptají, kdy a jaké hypolipidemikum indikovat, jak stanovit kardiovaskulární riziko v různých situacích, jak se navzájem ovlivňují jednotlivé rizikové faktory aterosklerózy či jaké jsou a co nabízí moderní diagnostické metody včetně genetického testování. Program zahrnoval vyzvané přednášky, v nichž se přední odborníci pokusili odpovědět na otázky každodenní praxe, ale i zrekapitulovali výsledky posledních výzkumů. Nově se v programu objevila diskuse odborníků na stanovené téma. Témata XXVIII. Šobrova dne zahrnovala například přednášky: Dyslipidemie při stanovení KV rizika, Genetika kardiovaskulárních onemocnění: je genetické testování na pořadu dne?, Ovlivnění DLP: nejen hypolipidemika, Zobrazovat aterosklerózu? Ano, ne, jak? 18. kongres o ateroskleróze, prosince, Špindlerův Mlýn: Kongres pořádala ČSAT tentokrát ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP, která pro svou sekci připravila vysoce kvalitní přednášky. Programový blok, v němž jako přednášející vystoupil i předseda České hepatologické společnosti doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., se zabýval významem jaterních funkcí v metabolismu plazmatických lipidů, v procesu aterogeneze a v účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie používané v kardiovaskulární prevenci. Tři kongresové dny měly na programu celkem devět tematických bloků zaměřených na terapeutické ovlivnění aterosklerotického procesu, na rizikové markery a rizikové faktory aterosklerózy a problematiku sonografie karotid. Cti proslovit čtyřicetiminutovou Šobrovu přednášku se tentokrát dostalo prof. MUDr. Vladimíru Soškovi, CSc. Jeho odborné sdělení se týkalo praktického využití laboratorních markerů aterosklerózy. Nechyběla sobotní VARIA a HOT- LINES, tentokrát s rekordním počtem klinických studií. Bylo prezentováno 35 posterů - původních prací základního a klinického výzkumu v oblasti aterosklerózy. K přednášení byli tradičně pozváni přední odborníci ve svém oboru z pracovišť z celé České republiky, k bohaté diskusi pak přispěli další významní specialisté přítomní v auditoriu. Během kongresu se také uskutečnila valná hromada ČSAT, schůze výboru ČSAT a pracovní schůzka spolupracovníků projektu MedPed a byla předána ocenění ČSAT (viz výše). ČSAT po skončení kongresu rozeslala účastníkům tradiční elektronický dotazník spokojenosti. Více než 2/3 z nich uvedlo, že bylo spokojeno se složením programu, 62,5 % všech respondentů udělilo kongresu nejvyšší hodnocení (pět bodů z pěti možných) a 31 % druhé nejvyšší (čtyři body z pěti možných). 93 % respondentů má v plánu přijet na kongres ČSAT i v prosinci IV. Projekt MedPed a spolek Diagnóza FH, z.s. 1. Projekt MedPed: Dne 9. dubna 2014 proběhlo tradiční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed v hotelu Fabrika v Humpolci. Na dopoledním programu bylo seznámení s mezinárodními aktivitami týkajícími se FH (např. projektem EasternNet-ScreenProFH) nebo s aktuálním vývojem v léčbě FH. Byly rovněž prezentovány zajímavé kazuistiky z praxe, které účastníci interaktivně řešili v malých skupinách. Odpoledne se hovořilo o českém projektu MedPed (aktuální stav projektu, založení pacientského spolku, novinky v molekulární diagnostice FH, představení nové databáze pacientů s FH). Hostem pracovního setkání byla Mgr. Zdeňka Cimická, místopředsedkyně vznikajícího spolku Diagnóza FH, z.s. (viz bod 2), která představila jeho cíle a plánované aktivity. Další setkání spolupracovníků projektu MedPed se uskutečnilo v prosinci u příležitosti 18. kongresu o ateroskleróze ve Špindlerově Mlýně (více viz přiložená výroční zpráva projektu MedPed). V roce 2015 bude Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

10 do plného provozu uvedena nová, zkvalitněná databáze pacientů s FH/FDB umožňující zaznamenávat více důležitých údajů o pacientech. Dne 8. dubna 2015 se v Humpolci uskuteční pracovní setkání spolupracovníků projektu MedPed, kde bude možné kromě odborné problematiky konzultovat také používání nové databáze. Spolupracovníkům projektu bude po celý rok opět k dispozici koordinátorka. Aktivity projektu MedPed byly v roce 2014 podporovány společnostmi Amgen, KRKA, MSD, Pfizer a Sanofi a spolupráce s těmito společnostmi potrvá i v roce Patří jim velké poděkování. 2. Založení spolku pro pacienty Diagnóza FH, z.s.: Cílem spolku je poradenství a edukace o diagnostice, léčbě a životním stylu pacientů s FH, podpora setkávání pacientů a jejich rodin a motivace ke zdravému životu (přednášky, slevy na sportovní aktivity apod.) Žádost na zápis do spolkového rejstříku byla podána na konci června 2014 (AK JUDr. Eva Červená), zápis byl proveden 26. srpna 2014 (IČ spolku: ). Stanovy spolku jsou k dispozici na Předsedou spolku byl zvolen MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu MedPed v ČR, místopředsedkyněmi Mgr. Zdeňka Cimická, pacientka s FH a Mgr. Kristýna Čillíková, manažerka komunikace ČSAT. Výbor spolku je čtyřčlenný (kromě výše uvedených je členem doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda ČSAT). U příležitosti vzniku a zahájení činnosti spolku byly v roce 2014 uspořádány dvě tiskové konference: 26. března (KC Vavruška, Karlovo nám., Praha) a 25. září (Sahara Café, nám. Míru, Praha). Byla publikována řada článků, dvě televizní reportáže a rozhlasové rozhovory (více viz MedPed-Napsali o nás). Proběhl update webových stránek athero.cz - sekce pro veřejnost Familiární hypercholesterolémie, podsekce Diagnóza FH - spolek pro pacienty, registrace domény - spuštění samostatného webu plánováno v roce Byl založen profil na facebookových stránkách diagnozafh a vytvořeno logo spolku a propagační materiál v podobě letáků, které jsou koordinátorkou projektu E. Firoňovou distribuovány do center MedPed po celé ČR. V roce 2015 bude probíhat nábor nových členů spolku Diagnóza FH, z.s. a propagace spolku v centrech MedPed a masmédiích. Směrem k laické veřejnosti budou průběžně šířeny osvětové informace o FH a nebezpečí vysokého cholesterolu obecně prostřednictvím laické sekce na webu athero.cz a facebookových stránek. Budou zahájeny regionální edukační a poradenské semináře pro členy spolku a jejich blízké. Závěrečné informace Edukační aktivity ČSAT podporovali v roce 2014 následující partneři, kterým patří poděkování: Výroční zprávu ČSAT připravili: doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., Mgr. Kristýna Čillíková Grafické zpracování: Galén - Symposion s.r.o. Výroční zpráva ČSAT Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

11 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

12 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd :04

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

18. Kongres o ateroskleróze ČSAT. Hotel Harmony Club INFORMACE. Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014. Česká společnost pro aterosklerózu

18. Kongres o ateroskleróze ČSAT. Hotel Harmony Club INFORMACE. Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014. Česká společnost pro aterosklerózu ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP 18. Kongres o ateroskleróze Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014 INFORMACE

Více

Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha

Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha Tisková konference Lékaři varují - nepodceňujte vysoký cholesterol 26. března, KC Vavruška, Praha Vážení partneři projektu MedPed, dovolujeme si Vás informovat o tom, jak probíhala tisková konference (dále

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou Pracovní skupiny

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou společností

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Česká

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP

ČSAT. 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n. pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP 6. - 8. prosince 2012 Hotel Harmony Club pindlerûv Ml n 16. kongres o ateroskleróze

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 29. března 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Symposium bude již tradičně pořádáno pod záštitou European Resuscitation Council, ve spolupráci s Českou společností

Symposium bude již tradičně pořádáno pod záštitou European Resuscitation Council, ve spolupráci s Českou společností Vážení obchodní přátelé, dovolte mi Vám nabídnout jménem výboru ČRR možnost aktivní účasti na VI. odborném symposiu České resuscitační rady, RESUSCITACE 2016, které se uskuteční dne 3. června 2016 v Konferenčním

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty P. Schneiderka OKB FN Olomouc Symposium FONS, Pardubice 2010 Vzdělávání Kontinuální celoživotní aktualizace, rozšiřování a zvyšování (znalostní části) profesní

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?

Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? BUL410.SPL 13. 7. 2010 18:21 StrÆnka 42 Víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií? Michal Vrablík Prevalence zvýšení hladin celkového a LDL-cholesterolu v Èeské republice je vysoká

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 3. dubna 2012 Česká Lípa Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2012. Tato zpráva je stručným

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 14.03.2014 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu zahájil

Více

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP 78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE Nabídka partnerství na podporu kongresu ORL v roce 2016 a aktivit ORL společnosti www.orl2016.cz Organizátor Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více