Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství"

Transkript

1 3 NEWSLETTER 2006 PROSINEC 01 Editorial - Mattia Crosetto Milí čtenáři, první ročník Filmového festivalu Zlín v Bruselu zaznamenal velký úspěch. Tento pilotní projekt, zorganizovaný Kanceláři Zlínského kraje v Bruselu v spolupráci se Stálou misí České republiky při EU, spojil mladé lidi z české i slovenské komunity v Bruselu, aby společně sledovali projekci vítězného slovenského filmu ze sekce Hraný film zemí Visegrádu 45. ročníku MFF DM Zlín s názvem O dvě slabiky pozadu. Bylo to úžasné! Velice se mi to líbilo a druhý ročník si bezpochyby nenechám ujít. Super! Kdy bude další ročník?, tak toto jsou komentáře českých studentů z Evropské školy, Čechů a Slováků žijících v Bruselu a také stážistů pracujících v Evropské komisi nebo Evropském parlamentu, kteří se festivalu účastnili. Tato pozitivní zkušenost se bude bezpochyby v příštím roce opakovat, ale pro obecenstvo mnohem větší a pro mladé lidi z různých komunit žijících a pracujících v Bruselu. Propagace Zlínského kraje a jeho kulturního dědictví pokračuje Mattia Crosetto Kancelář Zlínského kraje v Bruselu Obsah Co je nového v Bruselu a v EU Implementační pravidla kohezní politiky Vítězové Cen evropské pracovní mobility 2006 (European Worker s Mobility Awards) str. 2 str. 3 Zaměřeno na nové programy EU page str. 4 3 Upevnění Evropské politiky sousedství str. 4 Stručně o politikách a programech EU page 5 str. 5 EK spustila veřejné konzultace o obranných nástrojích evropského obchodu EHSV a udržitelný rozvoj Nové vydání Fin-Focus 5 Agenda výzev k předkládání návrhů str. 6 page 6 str. 7 Přehled událostí a volná pracovní místa 1

2 komise předložila nová implementační pravidla pro kohezní politiku Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner předložila nařízení pro strukturální fondy a kohezní fond. Nařízení, které bylo přijato Evropskou komisí, předcházela dlouhá jednání s členskými zeměmi, na kterých byly detailně vytyčena pravidla řízení fondů v programovacím období Komisařka také předložila podrobné informace o přípravách pro nové programovací období a informace o realizaci čerpání z rozpočtu Danuta Hübner zdůraznila, že Komise tvrdě pracovala na tom, aby kohezní politika pro evropské regiony byla moderní, efektivní a flexibilní. Dodala, že nyní je řada na národních a regionálních orgánech, aby dodaly své strategické plány a programy. Nařízení představuje pravidla pro implementaci obecnějších pravidel stanovených nařízeními Evropského národního rozvojového fondu, Evropského sociálního fondu a Kohezního fondu. Poskytuje členským zemím uceleného průvodce pro dokonalejší přípravu na následující programové období, které začne 1. ledna "Toto nařízení představuje poslední část regulační mozaiky pro nové programovací období a pro členské země je základním kamenem v organizaci a přípravách pro toto období. Odpovídá třem z mých klíčových cílů v legislativě této oblasti, konkrétně celkové zjednodušení, zvýšení decentralizace a proporcionality, a také mám radost z toho, že použití fondů bude více transparentní, a to zejména z toho důvodu, že bude publikován seznam těch, kteří obdrží podporu z fondů a k čemu konkrétně, řekla Danuta Hübner při příležitosti prezentace tohoto nového nařízení. Co se týče budoucího programovacího období, komisařka Hübner požádala členské země o zaslání dokumentů, ve kterých bude uveden způsob použití finančních prostředků z fondů EU na modernizaci hospodářství svých regionů (Národní strategické referenční programy). Nové nařízení Komise nahrazuje 9 stávajících, které jsou momentálně v účinnosti, a které jsou zaměřeny na řízení fondů v právě probíhajícím období, čili zjednodušování regulačního rámce: skládá se z podrobných pravidel, které budou nyní platit pro strukturální fondy a kohezní fond. Rostoucí decentralizace pomůže členským zemím v řízení projektů. Pravidla způsobilosti již pro operační programy nebudou stanoveny na úrovni Společenství: nyní budou platit pravidla národní spíše než dva zdroje financování jako v minulosti (jeden pro projekty spolufinancované Evropskou komisí a jeden pro projekty financované na národní úrovni). Nařízení také odráží cíle EK ke zvýšení proporcionality v oblasti auditu, s ověřovacím auditem pro jisté operační programy (kde celkové žádoucí veřejné výdaje jsou nižší než 750 miliónů eur a kde spolufinancování Společenstvím je do 40 % celkových veřejných výdajů), které byly provedeny národními orgány na základě národních pravidel. Ve shodě s iniciativou EK o transparentnosti a s cílem větší transparentnosti pravidel pro veřejnost, požaduje nařízení, aby informace o příjemcích a operacích, které byly spolufinancovány z fondů, byly na národní úrovni patřičně publikovány. Čerpání z rozpočtu Programovací období Plnění závazků Evropského fondu regionálního rozvoje dosáhlo 100 %, zatímco plnění plateb je na úrovni 83 %. Další nároky na platby již byly obdrženy a očekává se, že platby závazků budou vyřízeny do konce roku Co se týče kohezního fondu, splnění závazků dosáhlo 84 % (očekává se 100 % do konce roku), zatímco platby jsou na úrovni 84 %. Do konce listopadu 2006 dosáhlo plnění dlužné půjčky 2,5 miliardy eur v porovnaní s 1,8 miliardy eur v minulém roce. V případě ISPA (Strukturální předvstupní nástroj), splnění závazků dosáhlo 96 % (100 % se očekává do konce roku), zatímco plnění plateb je na úrovni 75 %. Kohezní politika , další kroky komise oficiálně obdržela Národní strategický referenční program z 5 členských zemí, tj. Rakouska, Lotyšska, Malty, Maďarska a Dánska. Také obdržela 12 operačních programů ze 3 členských zemí: Lotyšska, Dánska a Rakouska. O většině z 330 operačních programů (souvisejících s Evropských fondem regionálního rozvoje a kohezním fondem) se rozhodne v polovině roku Další informace o Evropské regionální politice jsou k dispozici na: 2

3 Oznámení vítězů cen Evropské pracovní mobility 2006 Ve znamení roku Evropské pracovní mobility (REPM) byly na ceremonii udělování cen jako části oficiálního ukončení roku 2006 oznámeny vítězové Cen mobility Kromě 3 hlavních kategorií: Jednotlivci, Společnosti a Instituce byla oznámena také Speciální cena poroty za nejslibnější projekt mobility. Cílem těchto ocenění je odměnit jednotlivce, společnosti a asociace, které významným způsobem přispěly v roce 2006 ke zlepšení pracovní mobility, ukazujíc skutečné užitky a zahraniční pracovní výzvy nebo změny zaměstnání. Vladimír Špidla, Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, prohlásil: "Byl jsem nesmírně potěšen příspěvky vítězů Evropského roku pracovní mobility. Pro evropský cíl je podstatné zvýšení znalostí o přínosu změn zaměstnání nebo stěhování se do jiných zemích, aby EU a členské země EU dosáhly silného růstu a lepších pracovních příležitostí pro všechny. Ceny REPM zaujaly neskutečné množství vysoce kvalitních projektů z celé Evropy, včetně Rakouska, Belgie, Kypru, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rumunska, Španělska, Švédska, Turecka a Velké Británie. S téměř 50 žádostmi ve všech kategoriích, porota, která se skládala z úředníků Evropské komise a externích znalců, připravila krátký seznam možných vítězů. Projekty byly ohodnoceny z pohledu 5 zásadních kriterií: jasnost prezentace, relevantnost žádostí na dané témata, originalita, přidaná hodnota a/nebo duplicita žádostí a kvalita obsahu/potenciální vliv projektu. Tento krátký seznam projektů byl pak posouzen externí hodnotící komisí. Vítězové v jednotlivých kategoriích: Kategorie Jednotlivci První cena byla udělena Mary Ann DeVlieg, generální tajemnici společnosti IETM (International Network for Contemporary Performing Arts), Belgie. Druhá cena v kategorii Jednotlivců byla udělena Austin Lloyd Birksovi ze společnosti First Group Plc. UK. Kategorie Společnosti Estonský projekt řízeným společností SALO Baltic International OU (GmbH) Začlenění neslyšících do praxe získané v zahraničí. Kategorie Instituce Vítězem ceny byla Insformativní cesta evropskými službami z Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Německá federální zaměstnanecká služba) založená v Bonu, Neměcko. Druhé místo v oceňované kategorii Instituce bylo uděleno projektu COMPASS Neomezená práce v Mühlviertel a v Südböhmen, který byl založen Hospodářskou komorou Horního Rakouska. Cena za třetí místo v kategorii Instituce putovala do Central Organisation of Finnish Trade Unions SAK za projekt Spolupráce mezi pracovním trhem Finska a Estonska. Informační centrum o finském pracovním životě v Talinu. Speciální cena poroty byla udělena za nejslibnější projekt. Cena šla do Vyšší školy humanisticko-ekonomické v Lodži, Polsko, za projekt Rozvoj jazykových kursů angličtiny, němčiny, italštiny a španělštiny pro zdravotní sestry. Pro podrobnější informace: 3

4 Upevňování Evropské politiky sousedství Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, Benita Ferrero-Waldner, představila nové návrhy k upevnění a dalšímu rozvoji Evropské politiky sousedství (ENP). Prvních 18 měsíců implementace ENP ukázalo první dobré výsledky. Nová Komunikace byla stanovena se zaměřením na růst vlivu politiky a navrhla cesty, kterými EU může pomoci partnerům, kteří jsou nakloněny k reformám nové Komunikace rychleji a lépe, a poskytnou tak podněty k přesvědčení těch, kteří stálé váhají. Nové návrhy jsou doprovázeny zprávami o pokroku sousedských partnerů, kteří implementovali Akční plán ENP v roce Komunikace bude uvedena v činnost v první polovině roku 2007 během nadcházejícího německého předsednictví. Pro období let bude rozpočet pro země ENP představovat 12 miliard eur, což činí o 32 % více než byl rozpočet v minulém rozpočtovém období. Aby se maximalizoval vliv a pákový efekt financování z EU, Komise navrhla vytvoření: Investičního fondu sousedství, do kterého budou přispívat také členské země EU, a který bude využíván jako znásobovací efekt dodatečných půjček z Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a jiných rozvojových bank. Příspěvek z rozpočtu Společenství bude ve výši 700 milionů eur. Odhaduje se, že tento fond by mohl několikanásobně převýšit financování v podobě grantů. Pokud členské země budou následovat příspěvek EK, fond by mohl vygenerovat velké množství koncesních půjček. 300 milionů eur bude odloženo pro vybavení vlád k poskytnutí dodatečné podpory nad úroveň běžné alokace země k utvrzení a podpoře práce partnerských zemí, které udělaly největší pokrok v implementaci Akčních plánů. Komunikace také navrhuje: Jasnou perspektivu pro všechny ENP partnery, jak východní, tak jižní, se silnou hospodářskou a obchodní integrací v rámci EU, přesahující volný obchod zboží a služeb s ohledem na netarifní bariéry dosahujíc komplexní regulační konvergenci. Udržitelně zlepšující se procedury o vízových povinnostech pro určité typy návštěvníků. Ad hoc nebo pravidelná setkání na ministerské nebo expertní úrovni s partnery ENP na téma energie, transport, životní prostředí a veřejné zdravotnictví. Tento multilaterální přístup může být doplňkem bilaterální spolupráce, na které je ENP založen. Upevnění politické spolupráce, větší systematické asociaci partnerů ENP s iniciativami EU (deklarace zahraniční politiky, účast na mezinárodních fórech a také na klíčových programech a činnostech EU). Aktivnější role EU v konfliktních situacích v regionech. Upevnění regionálního přístupu na Východě založeného na již existující Černomořské spolupráci. Podrobnější informace najdete na stránkách ENP: 4

5 komise zahájila veřejnou konzultaci o Evropských nástrojích na ochranu obchodu komise přijala Zelenou knihu pro úvahy a veřejné konzultace o přijetí Evropských nástrojů na ochranu obchodu v měnící se globální ekonomii. Tento proces veřejné úvahy vytvořil část nové Globální strategie Komise pro evropskou konkurenceschopnost. Vydání Zelené knihy bude následovat po 3-měsíční konzultaci se zainteresovanými stranami. Zelená kniha Komise neklade otázky o základních hodnotách nástrojů na ochranu obchodu, ale vyzývá k veřejným úvahám o tom, jak je EU může co nejlépe využit v kontextu měnící se globální ekonomiky, aby tak ochránila pracovní trh a hospodářský růst. V posledním desetiletí byly dalekosáhlé změny ve struktuře obou ekonomik, globální i evropské. Mnohé evropské společnosti nyní vyrábějí zboží mimo EU, aby je pak následně do EU importovali, jiné nakupují od zahraničních subdodavatelů nebo řídí dodavatelské řetězce, které se rozpínají po celém trhu EU. Tyto změny nabádaly k familiárnímu pochopení toho, co určuje produkci a ekonomické zájmy EU. Proces úvah může pomoci zajistit, aby evropské nástroje na ochranu obchodu byly plně adaptovány na změny v globální ekonomice a sloužily tak k celkovým ekonomickým zájmům EU. komise Období konzultací bude prodlouženo do konce března Po této veřejné konzultaci EK sdělí výsledky a v případě potřeby navrhne nový postup. Vytvoření Observatoře udržitelného rozvoje První setkání EHSV Observatoře udržitelného rozvoje se konalo 7. prosince Tento nový orgán byl založen jako reakce na Evropskou strategii udržitelného rozvoje přijatou Evropskou radou v červnu Observatoř se rozhodla v roce 2007 zaměřit na klimatické změny, čistou energii a problémy týkající se témat jako udržitelná konzumace a produkce. Pozornost zaměřená na tyto priority umožní Observatoři vložit příspěvky veřejnosti do zprávy Komise o pokroku o Evropské strategii udržitelného rozvoje na začátek léta v roce Během inauguračního setkání, komise, reprezentovaná Marcelem Haagem, uvítala založení Observatoře. Observatoř má v úmyslu spolupracovat s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a také s ostatními příjemci. Pro bližší informace: Evropský hospodářský a sociální výbor Nové vydání zpravodaje Fin-Focus Co představuje evropská politika finančních služeb pro spotřebitele? Druhé vydání zpravodaje Fin-Focus je novou publikací Evropské komise popisující ve všech dostupných jazycích, co pro spotřebitele a uživatele představuje současný rozvoj finančních služeb. Oblasti, které rozebírá toto vydání, zahrnují: nová pravidla, která by měla být dodrženapři prodeji určitých investičních produktů maloobchodníkům; rozvoj integrovanějších plateb na trhu; iniciativy proti zpronevěře majetku; nová politika rozvoje investičních fondů; etický kodex pro obchodní průmysl pro poštovní služby; a nové studie o dlouhodobých úsporách. Vydání obsahuje také přehled připravovaných událostí a publikací. komise Fin-Focus je k dispozici ve všech 20 oficiálních jazycích EU na: en.htm 5

6 Audiovizuální a další média Uzávěrka Odkaz Média 2007 Podpora pro transnárodní distribuci evropských filmů Podpora mezinárodních agentů-prodejců evropských filmů Podmíněná výzva pro předkládání návrhů EACEA No 07/06 Média 2007 Rozvoj, distribuce a propagace EACEA/11/06 Nástroje pro podporu propagace trhu a přístupu na trh EACEA No 11/ OJ_C_ OJ/2006/c_292/ Veřejná společnost Uzávěrka Odkaz Strukturální podpora Evropské veřejné politiky výzkumu organizaci veřejné společnosti na evropské úrovni Občanství EACEA Výzva pro předkládání návrhů No 12/ OJ_C Mládež v akci (Youth in Action) Akce 4.1 Podpora pro orgány na evropské úrovni aktivní v oblasti mládeže Výzva pro předkládání návrhů č. 1/ OJ_C Vzdělání a kultura Uzávěrka Odkaz Program Mládež v Akci Podmíněná výzva 2007 různé OJ/2006/c_295/ Program Kultura (Culture ) Podpora kulturních akcí 1.1 víceletý projekt spolupráce nástroje spolupráce EACEA No 9/2006 Program Kultura (Culture ) Podpora literárních překladů EACEA No/ OJ_C OJ_C Program Kultura (Culture ) Organizace a implementace výroční ceny EU v oblasti kulturního bohatství DG EAC No 55/06 Program Kultura (Culture ) Podpora orgánů na evropské úrovni aktivních v oblasti kultury EACEA No 06/ OJ_C OJ_C Nové výzvy 6

7 Přehled událostí Schůzky Konference Konference Bxl Florencie/IT BXL Setkání Sekce vnějších vztahů Brusel, EHSV Kulturní dědictví Online Výzva přístupu a ochrany. Semináře jsou zaměřeny na sektor odborníků, kteří by si chtěly své osobní znalosti rozšířit tím, že se více zaměří na specifické předměty. Florencie, Itálie 2007 Konference o evropské politice obnovitelné energie (European Renewable Energy Policy Conference) Flagey Convention Centre Volná pracovní místa Agentura pro obnovu Vedoucí administrativního úseku Uzávěrka: Ref.: THE 074/TA Místo: Thessaloniki Kontakt: s ref. No. a životopisem v evropském formátu agentura bezpečnosti při letectví Účetní Uzávěrka: Reference: EASA/AS/2006/115 Místo: Cologne, Germany Kontakt: Vydání uzavřeno v Bruselu 11. prosince 2006 V dalším čísle se dočtete EU plánuje první část nového roku Kontakt Zlin Region in Brussels - Zlin Region Representative Office 46 Boulevard de la Cambre, B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32)

http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs

http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs NEWS from Brussels Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 01/ Prosinec 2006 Editorial EK pro odstranění kapitálového zdanění 1 European Enterprise Awards znají své vítěze ve všech

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Zpravodaj 2005 > leden > 02

Zpravodaj 2005 > leden > 02 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007 eu - informace přímo do vašeho e-mailu e - info Číslo 6/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Krajské školy získaly více jak pět

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU

PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU PODPŮRNÝ BALÍČEK PRO UKRAJINU V tomto dokumentu jsou popsána hlavní konkrétní krátkodobá a střednědobá opatření, která Komise navrhuje, aby pomohla stabilizovat hospodářskou

Více

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní neziskové organizace Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní

Více

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je Eva Cihelková Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity? * Abstrakt: Evropská politika sousedství (ENP), jež má posilovat bezpečnost, stabilitu a prosperitu

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více