Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR"

Transkript

1 Č. 09/ května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Nárůst pojistného o 7,9 procenta Klíčové trhy střední a východní Evropy * leader trhu i v životním pojištění Jednička v České republice Založení životní pojišťovny v Makedonii Ukazatele za 1. čtvrtletí 2010 potvrzují náš odhad výsledku aktuálního hospodářského roku, informuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group, o vývoji koncernu. Obzvlášť potěšující jsou přírůstky dosažené našimi koncernovými společnostmi v životním pojištění prostřednictvím bankovní distribuce. Potvrzuje to správnost rozhodnutí o koupi pojišťovací skupiny Sparkassen, přijatého před půldruhým rokem. Výsledkem je, že jsme poprvé převzali vedoucí pozici na trhu České republiky a kromě toho jsme se v tomto segmentu umístili na špičce trhu i na našich klíčových trzích v zemích střední a východní Evropy. Tyto úspěchy nás podněcují k expanzi v životním pojištění na další trhy. Po Černé Hoře vstoupíme na trh životního pojištění i v Makedonii. I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 (podle IFRS) Vienna Insurance Group získala v 1. čtvrtletí 2010 předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 2,53 mld. EUR, což představuje nárůst o 7,9 procenta oproti stejnému období předchozího roku. Z pohledu zaslouženého pojistného dosáhl koncern přírůstku 13,8 procenta. Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) představoval za první tři měsíce roku ,44 mil. EUR. To odpovídá celkovému nárůstu 10,4 procenta. Bylo tak dosaženo nejlepšího výsledku ze všech prvních čtvrtletí historie podniku. Combined Ratio koncernu očištěné od zajištění (bez zohlednění výnosů z kapitálových investicí) činilo v prvním čtvrtletí aktuálního roku 97,5 procenta. Finanční výsledek koncernu činil v prvním čtvrtletí 2010 celkově 310,36 mil. EUR, což znamená, * Definice klíčových trhů střední a východní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko

2 že v porovnání se stejným obdobím minulého roku bylo dosaženo zvýšení o 30,3 procenta. Finanční investice koncernu dosáhly k 31. březnu 2010 výše 26,85 mld. EUR a vzrostly tak oproti konci roku 2009 o 3,7 procenta. II. KONCERNOVÉ ÚDAJE PODLE POJISTNÝCH ODVĚTVÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 (konsolidované údaje) Neživotní a úrazové pojištění Koncernové společnosti Vienna Insurance Group dosáhly v tomto odvětví na trzích střední a východní Evropy předepsané pojistné v celkové výši 749,52 mil. EUR, což představuje přírůstek 1,6 procenta. Z pohledu zaslouženého pojistného zaznamenal koncern v tomto segmentu nárůst o 8,3 procenta. V zemích mimo střední a východní Evropu zůstalo pojistné v tomto odvětví stabilní a dosáhlo výše 634,56 mil. EUR. V Rakousku činilo pojistné v tomto odvětví 614,01mil. Eur a stagnovalo tak na úrovni předchozího roku. V Německu vzrostlo pojistné o 1,7 procenta na 20,54 mil. EUR. Životní pojištění V tomto segmentu získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group celkové předepsané pojistné ve výši 1,06 mld. EUR. Tím bylo v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dosaženo nárůstu o 19,4 procenta. Na trzích zemí střední a východní Evropy bylo v životním pojištění dosaženo výrazného růstu o 12,8 procenta a předepsané pojistné stouplo na 362,11 mil. EUR. V zemích mimo střední a východní Evropu dosáhlo předepsané pojistné výši 700 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje nárůst o 23,2 procenta. Zdravotní pojištění Vienna Insurance Group dosáhla v zdravotním pojištění předepsaným pojistným ve výši 84,78 mil. EUR růstu o 1,0 procenta. III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 (konsolidované) Rakousko V prvním čtvrtletí 2010 získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku předepsané pojistné v celkové výši 1,30 mld. EUR. Tím bylo dosaženo nárůstu o 4,5 procenta. V odvětví neživotního/úrazového pojištění bylo získáno předepsané pojistné ve výši 614,01 mil. EUR. Díky nárůstu o 10,2 procenta v životním pojištění stouplo pojistné v tomto segmentu na 602,32 mil. EUR. Zisk (před zdaněním) představoval v prvním čtvrtletí ,29 mil. EUR. Combined Ratio dosáhlo hodnoty 94,3 procenta. 2

3 Česká republika Koncernové společnosti Vienna Insurance Group zvýšily předepsané pojistné v České republice na celkově 454,46 mil. EUR a dosáhly tak nárůstu o 12,4 procenta. V odvětví neživotního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výše 285,05 mil. EUR a vzrostlo tak o 4,2 procenta. Díky silnému nárůstu o 29,3 procenta stouplo předepsané pojistné v životním pojištění na 169,41 mil. EUR. V České republice se koncernové společnosti Vienna Insurance Group staly po 1. čtvrtletí 2010 s tržním podílem 32,5 procenta novou jedničkou na pojistném trhu. Vienna Insurance Group je tak leader trhu České republiky v odvětví neživotního i životního pojištění. Zisk (před zdaněním) stoupl v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 30,0 procent na 31,47 mil. EUR. Combined Ratio dosáhlo v prvním čtvrtletí 2010 hodnoty 94,8 procenta. Slovensko Koncernové společnosti na Slovensku získaly celkové předepsané pojistné ve výši 181,77 mil. EUR (mínus 2,4 procenta). Z pohledu zaslouženého pojistného dosáhl koncern jednoznačného nárůstu o 5,8 procenta. V segmentu neživotního pojištění bylo získáno předepsané pojistné ve výši 101,63 mil. EUR. Nárůstem o 11,4 procenta se podařilo zvýšit předepsané pojistné v životním pojištění na 80,13 mil. EUR. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group jsou s tržním podílem 33,2 procenta číslem 1 na slovenském pojistném trhu. Zisk (před zdaněním) se zdvojnásobil na 10,09 mil. EUR. Combined Ratio se zlepšilo na 96,1 procenta. Polsko Za první tři měsíce aktuálního roku zvýšily koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Polsku předepsané pojistné o 23,5 procenta na 176,72 mil. EUR. V segmentu neživotního pojištění zaznamenala Vienna Insurance Group nárůst o 60,1 procenta na 134,89 mil. EUR. Pojistným ve výši 41,82 mil. EUR byl v životním pojištění zaznamenán pokles o 28,9 procenta, který však byl způsoben výhradně silným poklesem vývoje jednorázově placeného životního pojištění. Zisk (před zdaněním) dosáhl v prvním čtvrtletí 2010 výši 7,17 mil. EUR a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku tak stoupl o 14,0 procenta. Combined Ratio překročilo v důsledku povětrnostních škod hodnotu 100 procent. 3

4 Rumunsko Rumunské koncernové společnosti získaly v prvním čtvrtletí 2010 předepsané pojistné v celkové výši 147,40 mil. EUR (mínus 12,2 procenta). Z pohledu zaslouženého pojistného to představuje nárůst o 4,7 procenta. V oblasti neživotního pojištění se podařilo předepsat pojistné ve výši 121,37 mil. EUR. Díky restrukturalizaci portfolia s cílem zvýšit jeho výnosnost došlo v tomto segmentu k poklesu pojistného. V oblasti životního pojištění vzrostlo pojistné o vynikajících 59,1 procenta na celkově 26,03 mil. EUR. Tento silný růst je především výsledkem masivního odbytu ze strany životní pojišťovny BCR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 18,1 procenta na 7,41 mil. EUR. Výsledkem této strategie je výrazné snížení ukazatele Combined Ratio ve srovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku o více než deset procentních bodů na 98,1 procenta. Ostatní země střední a východní Evropy Segment Ostatní země střední a východní Evropy zahrnuje koncernové společnosti Vienna Insurance Group v následujících zemích: Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Maďarsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Baltské státy. Předepsané pojistné dosáhlo celkové výše 151,28 mil. EUR. Z toho připadlo 106,56 mil. EUR na oblast neživotního pojištění. V oblasti životního pojištění bylo pojistným ve výši 44,72 mil. EUR dosaženo růstu o 4,1 procenta. Zisk (před zdaněním) představoval 2,80 mil. EUR. Ostatní trhy V Německu a Lichtenštejnsku získaly koncernové společnosti v prvním čtvrtletí celkem předepsané pojistné ve výši 118,22 mil. EUR, čímž dokázaly pojistné více než zdvojnásobit. Zisk (před zdaněním) představoval 4,21 mil. EUR. IV. VÝHLED Na základě vývoje hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2010 potvrzuje management Vienna Insurance Group očekávaný růst zisku (před zdaněním) o více než deset procent a nárůst pojistného v řádu jednotek procent. 4

5 V. ZALOŽENÍ ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY V MAKEDONII Po ohlášeném vstupu na trh Černé Hory Vienna Insurance Group dále rozšiřuje své zastoupení ve střední a východní Evropě a plánuje založení životní pojišťovny v Makedonii. Již od roku 2007 je koncern v Makedonii zastoupen v oblasti neživotního pojištění společností Winner Vienna Insurance Group. Distribuce pojišťovacích produktů je plánována prostřednictvím společnosti Investbanka a.d. Skopje, patřící Erste Group. Spolupráce s Erste Group v rámci odbytu se tak celkem rozšíří na deset zemí. Makedonie má 2,1 milionů obyvatel a představuje pojistný trh s velkým rozvojovým potenciálem. Pojistná hustota (pojistné na obyvatele) dosáhla v roce 2009 přibližně 50 EUR a propojištěnost (podíl pojistného na HDP v procentech) těsně překročila hodnotu 1,5 procenta. V porovnaní s tím vykazovaly země EU-15 v roce 2009 v této oblasti pojistnou hustotu přesahující EUR a propojištěnost ve výši 8,7 procenta. 5

6 Koncernový výkaz zisků a ztrát (IFRS) V mil. EUR 3M M /- % Předepsané pojistné 2.530, ,43 7,9 Rozlišené pojistné 2.047, ,25 13,8 Výsledek finančního hospodaření 310,36 238,15 30,3 Ostatní výnosy 32,42 41,21-21,3 Náklady pojistných událostí , ,06 17,3 Provozní náklady (prodej, správní náklady; provize zajišťovatelům) -447,57-409,91 9,2 Ostatní náklady -81,09-73,82 9,9 Zisk před zdaněním 133,44 120,82 10,4 Daňové náklady -24,17-21,80 10,9 Přebytek období 109,26 99,02 10,3 Menšinové podíly na přebytku období -8,05-4,27 88,5 Výsledek koncernu 101,22 94,75 6,8 Combined Ratio (netto) 97,5% 96,4% Odvětví činnosti: Hlavní položky výkazu za odvětví (IFRS) Majetkové a úrazové pojištění Životní pojištění Zdravotní pojištění Koncern V mil. EUR 3M M M M M M M M 2009 Předepsané pojistné 1.384, , ,10 889,26 84,78 83, , ,43 Zisk před zdaněním 86,35 81,71 37,57 34,72 9,52 4,39 133,44 120,82 Regiony: Rakousko Česká republika Slovensko Polsko V mil. EUR 3M M M M M M M M 2009 Předepsané pojistné 1.301, ,62 454,46 404,47 181,77 186,23 176,72 143,09 Zisk před zdaněním 70,29 77,26 31,47 24,21 10,09 4,91 7,17 6,29 Rumunsko Ostatní země SVE Ostatní trhy Koncern V mil. EUR 3M M M M M M M M 2009 Předepsané pojistné 147,40 167,83 151,29 157,19 118,22 42, , ,43 Zisk před zdaněním 7,41 6,28 2,80-2,54 4,21 4,42 133,44 120,82 6

7 Na burze kótovaná Vienna Insurance Group (VIG) se sídlem ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Vienna Insurance Group (VIG) je na rakouském trhu zastoupena Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. S dalšími otázkami se obracejte na: VIENNA INSURANCE GROUP (V.I.G.) Mag. Alexander Jedlicka Vedoucí odboru Public Relations Schottenring 30, 1010 Vídeň Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) Tiskovou informaci najdete i na adrese 7

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 Č. 16/2014 18. listopadu 2014 Nárůst zisku o 36,4% na 430,8 mil. EUR Výsledek na akcii vzrostl o 65,5% na 3,26 EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 7,0

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze

MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP. zk rá ce n á ve rze MÁ VIG V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 VIENNA INSUR ANCE GROUP zk rá ce n á ve rze VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI TRH > Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy > Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

CO NÁS POJÍ? DŮVĚRA V BUDOUCNOST

CO NÁS POJÍ? DŮVĚRA V BUDOUCNOST CO NÁS POJÍ? DŮVĚRA V BUDOUCNOST 23. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 6. června 2014 Bod programu 1. Předložení koncernové závěrky za rok 2013 včetně situační

Více

24. řádná valná hromada. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Vídeň, 29. května 2015

24. řádná valná hromada. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Vídeň, 29. května 2015 DVATISÍCE JISTĚ 24. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 29. května 2015 Bod programu 1. Předložení koncernové závěrky za rok 2014 včetně situační zprávy za koncern,

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Výroční zpráva 2010. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Živly. Prapůvod všeho, co kolem sebe vidíme. Pilíře světa a základní stavební kameny veškerého života. Bez vody bychom umřeli žízní,

Více

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 07

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Váš klíč... 1 O SPOLEČNOSTI Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále Česká podnikatelská pojišťovna nebo ČPP ) 2 Zisk před zdaněním 207 mil. Kč ČPP má za

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Antonín Procházka Dáma ve slaměném klobouku

Antonín Procházka Dáma ve slaměném klobouku Výroční zpráva 2008 Antonín Procházka Dáma ve slaměném klobouku Ctitel malířského řemesla a dávných technik používal enkaustiku, postup známý už od starověku. Barvy si sám připravoval tak, že smíchal horký

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více