Kalendář kurzů. Zimní semestr září leden Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář kurzů. Zimní semestr září 2015 - leden 2016. Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos"

Transkript

1 Kalendář kurzů a analýza dat Software IBM SPSS a IBM Cognos Zimní semestr září leden 2016 Praha / Bratislava Vladimíra Kozojedová - manažerka pro kurzy CV Michal Kadlec - analytik, lektor, konzultant

2 Centrum výuky ACREA Začněte číst v budoucnosti a otevřete si cestu k úspěchu prostřednictvím uceleného vzdělávacího systému Centra výuky ACREA. Centrum výuky ACREA je oblíbeným vzdělávacím partnerem organizací a jednotlivců, kteří chtějí rozvíjet své kompetence v oblasti práce s daty. Ať už se jedná o plánování a zpracování vědeckého výzkumu, analýzy v oblasti marketingu, controllingu, bezpečnosti či rizik pro správné plánování a rozhodování v komerční sféře, výuku i zpracování vlastních výzkumných úkolů ve sféře akademické, či zpracování a vyhodnocování obrovského množství údajů, se kterými operují instituce státní sféry. Pro všechny tyto úlohy Vám nabízíme vzdělávání na vysoké odborné úrovni propojené s praxí. Samozřejmostí je příprava vzdělávacího plánu dle konkrétních potřeb. Naše témata: a analýza dat - kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří pracují se statistickými daty. Tato kategorie zahrnuje kurzy všech úrovní i rozsahu, komplexní kurzy poskytující ucelené znalosti statistiky a analýzy dat i kurzy zaměřené na konkrétní metody. Získání ucelených znalostí z tohoto oboru nabízíme také formou semestrálního kurzu Statistická analýza dat v praxi od pojmů k interpretaci výsledků. - nabídka zahrnuje jak obecné kurzy dataminingových postupů, tak praktické kurzy nejčastějších dataminingových úloh v komerční praxi. Semestrální kurz cesta od dat k akční znalosti zahrnuje celý dataminingový proces a na českém vzdělávacím trhu je jedinečný. Softwarové kurzy - pro software prodávaný společností ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Data Collection, IBM SPSS Collaboration & Deployment Services, IBM Cognos, IBM Watson Content Analytics, Remark Office OMR, SDL Language Weaver) jsme připraveni dodat jak úvodní uživatelské zaškolení, tak kurzy pro pokročilé uživatele či administrátory. Veřejné kurzy jednodenní, vícedenní Semestrální kurzy statistika, data mining Akreditované vzdělávací programy statistik Kurzy na klíč vzdělávací kurzy připravené na míru vašim potřebám Firemní vzdělávání komplexní program vzdělávání v analytických úlohách pro firmy Individuální vzdělávání individuální výuka, konzultace v ZOO Praha podporujeme výrečka malého

3 Věrnostní program Novinkou v našem věrnostním programu, která si již získala značnou oblibu, je možnost intenzivního vzdělávání se na našich kurzech v rámci projektu: Rok neomezeného vzdělávání. Za úhradu paušální částky získá účastník nepřenosné právo účastnit se všech našich veřejných kurzů (s výjimkou semestrálních) po dobu 12 měsíců od přijetí přihlášky. Rok neomezeného vzdělávání je program vhodný pro účastníky, kteří pro svůj odborný rozvoj potřebují během relativně krátké doby absolvovat více našich kurzů. Přináší úsporu jak v nákladech na kurzy, tak v omezení administrativy spojené s jejich objednáváním. Rok neomezeného vzdělávání: - základní cena: ,- Kč + DPH / 1 650,- EUR + DPH - cena pro státní sféru a zdravotnictví: ,- Kč + DPH / 1 400,- EUR + DPH - cena pro akademickou sféru: ,- Kč + DPH / 1 300,- EUR +DPH Pro více zájemců o tento způsob vzdělávání z jedné organizace Vám připravíme individuální nabídku. Základní slevy Slevy pro vybrané sektory: - akademická sféra 20% - státní sféra, zdravotnictví a neziskové organizace 15% Slevy pro více účastníků: Při přihlášení více účastníků z jedné organizace na jeden kurz získáte zvýhodněnou cenu. Sleva pro účastníky semestrálních kurzů: 10% z ceny veřejných kurzů po dobu 12 měsíců ode dne zahájení semestrálního kurzu. Speciální slevy Balíčky kurzů: Analýza kategorizovaných dat I + II + III Faktorová analýza + Seskupovací analýza Korelační analýza + Regresní analýza I + Regresní analýza II Slevový voucher Kč pro všechny účastníky veřejných kurzů Bonus můžete uplatnit na nákup dalšího veřejného kurzu do 6 měsíců od jeho vystavení a je nepřenosný. Jednotlivé slevy lze kombinovat, slevy se nesčítají. Slevy se nevztahují na kurzy z řady Začínáme! a na další půldenní kurzy. Slevy pro vybrané sektory se vztahují jak na veřejné kurzy, tak na kurzy na klíč. Ostatní typy slev se vztahují pouze na veřejné kurzy.

4 Novinky v nabídce NOVINKA Pro zimní semestr 2015 jsme pro Vás v naší nabídce veřejných kurzů připravili dvě novinky. V kalendáři nyní naleznete také znovuotevřený kurz RFM analýza a atraktivní kurz na téma Úvod do Bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos. Rádi bychom Vám tyto dvě novinky v našem portfoliu kurzů představili blíže. Novinky v nabídce RFM analýza Datum konání: Metoda RFM představuje jednoduchou a rychlou cestu k úsporám v adresném marketingu. Využívá informace ze zákaznických a transakčních databází, ze kterých lze automaticky získat podklady pro marketingové rozhodování. Na základě tří dimenzí - doby, která uplynula od posledního nákupu (recency), četnosti nákupů (frequency) a průměrné, či celkové finanční hodnoty všech nákupů zákazníka (monetary) - Vás naučíme analyzovat a interpretovat vzorce nákupního chování zákazníků. RFM analýza poskytuje tabulkové a grafické výstupy o výsledné RFM segmentaci a také jmenné seznamy adres, které mají být osloveny. Během kurzu bude metoda ilustrována v celém postupu - od převzetí nákupních dat až po segmentační závěry a to na proceduře, která nevyžaduje žádné speciální znalosti statistiky. Postup RFM analýzy je vhodný jak pro velké firmy s mohutnými databázemi, tak pro malé firmy s menším počtem zákazníků. Je však užitečný i tam, kde se s takovými postupy teprve začíná nebo kde nejsou k dispozici pracovníci s profesionální statistickou kvalifikací. Úvod do bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos Datum konání: Bayesovská statistika je plnohodnotnou alternativou k běžně využívané frekvenční statistice. Na rozdíl od frekvenční statistiky nevycházejí odhady bayesovské statistiky pouze z výběrového souboru, ale ovlivňují je i naše předchozí znalosti (apriorní informace). Výsledek (aposteriorní odhad) je tak kombinací našich dat a dříve získaných poznatků. Do nedávné doby nebylo možné postupy bayesovské statistiky plnohodnotně využívat, ale díky rozvoji výpočetní techniky a MCMC algoritmů jsou dnes k dispozici i pro běžné počítače. Bayesovské přístupy jsou vhodné zejména tam, kde dochází k replikaci studií a zároveň tam, kde jsou výběrové soubory poměrně malé. Jejich velkou předností je také možnost flexibilní práce s různými typy proměnných (nespojité) a možnost odhadů (imputací) chybějících hodnot. Tento přístup je nicméně zcela univerzální a může být užit místo všech běžně známých procedur frekvenční statistiky. V rámci kurzu se zaměříme především na analogii regresní a faktorové analýzy za pomoci programu IBM SPSS Amos. Tento kurz doporučujeme všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

5 Verejné kurzy Centra výučby ACREA - Bratislava a analýza dát Software IBM SPSS, IBM Cognos Typ Název Datum Cena bez DPH Štatistická analýza dát v praxi - od pojmov k interpretácii výsledkov Faktorová analýza Korelačná analýza Logistická regresia Regresná analýza I Regresná analýza II Základy štatistiky pre analýzu dát Zoskupovacia (klastrová) analýza - dolovanie znalostí z databáz IBM Cognos Insight IBM SPSS Statistics Base: Základné štatistické procedúry IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM SPSS Statistics: Začíname! , , , , , , , Zaujal vás niektorý z kurzov, ktoré v tomto polroku v Bratislave neotvárame? Dajte nám určite vedieť! Kurz sa budeme snažiť v čo najbližšej dobe v Bratislave otvoriť. Viac informácií o našich kurzoch nájdete na internete a e:

6 Veřejné kurzy Centra výuky ACREA - Praha Statistická analýza dat Software IBM SPSS, IBM Cognos Typ Název Datum Cena bez DPH Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků Analýza a predikce časových řad Analýza kategorizovaných dat I Analýza kategorizovaných dat II Analýza kategorizovaných dat III Analýza rozptylu: přístupy k odhalování příčin a vlivů Conjoint analýza Diskriminační analýza Faktorová analýza Klasifikační a asociační stromy Korelační analýza Logistická regrese Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos) Regresní analýza I Regresní analýza II RFM analýza Seskupovací (klastrová) analýza Úvod do bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos Základy statistiky pro analýzu dat Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / 480

7 - cesta od dat k akční znalosti Dataminingové modely: asociační pravidla a analýza sekvencí Dataminingové modely: logistická regrese a optimální kategorizace Dataminingové modely: rozhodovací stromy Detekce podvodů (Fraud) IBM Cognos Insight IBM SPSS Modeler: Práce s dataminingovými modely IBM SPSS Modeler: Příprava dat pro modelování IBM SPSS Modeler: Začínáme! IBM SPSS Statistics Base: Python pro tvorbu skriptů IBM SPSS Statistics Base: Vícerozměrná statistika IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika IBM SPSS Statistics: Začínáme! IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury - praktika , , , , , , Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / , , , , Kč / Kč / Kč / , , , , Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / 100 Více informací o našich kurzech naleznete na internetu a u:

8 Září svátek SR IBM SPSS Statistics: Začíname! IBM SPSS Statistics: Začínáme! svátek SR IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM Cognos Insight Prezentační seminář Praha Conjoint analýza IBM SPSS Modeler: Příprava dat pro modelování Základy štatistiky pre analýzu dát svátek ČR 29 IBM SPSS Modeler: Začínáme! 30 IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika Prezentačný seminár Bratislava

9 Kurzy statistické analýzy dat Semestrální kurz: Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: (Praha i Bratislava) Semestrální kurz nabízí statistické metody od základních měr po vícerozměrné. V průběhu čtrnácti lekcí porozumíte významu a praktické hodnotě pojmů a postupů analýzy dat. Projdete výukou praktického využití a interpretace výsledků. Kurz je realizován dvakrát ročně od roku Cílem je proniknout do podstaty analytické práce a předat konkrétní metody analýzy dat. Analýza a predikce časových řad Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva, Ing. Ondřej Brom Datum konání: Analýza časových řad je disciplína, která popisuje vztahy v řadě dat a využívá je k předpovídání budoucího vývoje. Výuka se zaměřuje na klasické metody analýzy (sezónní očisťování, spektrální analýza), pokročilé metody modelování (ARIMA modely, exponenciální vyrovnávání) i na vztahy mezi více časovými řadami. Analýza kategorizovaných dat I (dvourozměrné kontingenční tabulky četností) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Základní klasická analýza tabulky četností. Komparační a asociační tabulky. Testy hypotéz: nezávislost a homogenita. Analýza struktury vztahů: rezidua a znaménkové schéma, (jednoduchá) analýza korespondencí, seskupování řádků, použití asociačních stromů pro analýzu tabulky, míry asociace. Analýza kategorizovaných dat II (vícerozměrné kontingenční tabulky četností) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Úlohy pro současnou analýzu více kategorizovaných proměnných. Třídění třetího stupně - mediační analýza, vícerozměrná korespondenční analýza, asociační stromy a postupné hledání interakcí v kontingenční tabulce. Grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi. Analýza kategorizovaných dat III (logaritmicko-lineární modely) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Analýza vztahů v tabulkách dvou i více kategorizovaných proměnných pomocí logaritmicko-lineárních modelů. Hierarchické a obecné modely. Postupné modelování a automatické hledání platných hypotéz. Obdélníkové a čtvercové tabulky, standardní a nestandardní hypotézy. Logitové modely. Praha Bratislava Bezplatné prezentační semináře softwaru IBM SPSS a IBM Cognos Přijďte se seznámit se společností ACREA na bezplatné prezentační semináře, které pořádáme pravidelně každý měsíc v Čechách i na Slovensku. Představíme vám nejčastěji využívané úlohy v oblasti analýzy dat společně s prezentací řešení v softwaru IBM SPSS a IBM Cognos. Bližší informace o seminářích naleznete na internetu:

10 Říjen IBM SPSS Statistics: Začíname! dolovanie znalostí z databáz Korelační analýza Regresní analýza I Regresní analýza II IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu 8 Prezentační seminář Praha IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury Dataminingové modely: asociační pravidla a analýza sekvencí IBM SPSS Statistics: Začínáme! 15 IBM Cognos Insight Klasifikační a asociační Logistická regrese stromy IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury - praktika IBM Cognos Insight Prezentačný seminár Bratislava Diskriminační analýza 27 IBM SPSS Modeler: Začínáme! 28 - svátek ČR Faktorová analýza Zoskupovacia (klastrová) analýza

11 Analýza rozptylu: přístupy k odhalování příčin a vlivů Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová Datum konání: Analýza rozptylu je jednou ze základních statistických metod, která nachází uplatnění ve všech oblastech aplikované statistiky a analýzy dat. Umožňuje odhalit faktory, které ovlivňují chování dané číselné veličiny a posoudit míru jejich vlivu, provést detailní porovnání skupin nebo očistit zkoumaný vztah od vlivu jiné proměnné. Kurz představí účastníkům základní principy této metody a na praktických úlohách je provede nejčastějšími typy aplikací. Výuka je zaměřena především na analýzu rozptylu jednoduchého a dvojného třídění, kontrasty, post hoc testy a analýzu kovariance. Conjoint analýza Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Ing. Ondřej Brom Datum konání: Analýza sdruženého měření (conjoint analysis) slouží ke zjišťování optimálních rozhodovacích alternativ: požadavky na vlastnosti produktů, preference při hledání zaměstnání, při manažerských či strategických rozhodnutích. Metoda poskytuje postupy odhadu užitkových funkcí z dat, která vznikají komparací nebo ohodnocením vhodně volených variant těchto objektů. Separuje jednotlivé vlastnosti a určuje jejich kvantifikaci. Poskytuje mikromodely pro každého hodnotitele i základ pro simulace spotřebního resp. rozhodovacího chování v populaci. Diskriminační analýza Lektor kurzu: PhDr. Ing. Petr Soukup Datum konání: Predikční technika používaná pro optimální zařazování objektů do tříd a tím pro typologickou predikci, pro komparaci skupin a pro studium vztahů mezi nominální proměnnou a souborem číselných proměnných. Faktorová analýza Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová; Ing. Stefan Kováč, PhD. (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Faktorová analýza umožňuje najít latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability vašich dat. Díky nalezeným latentním faktorům lze redukovat počet proměnných při zachování maxima informace a nalézt souvislost mezi pozorovanými proměnnými a odvozenými faktory. Metoda se využívá v psychologii, sociologii, marketingu, ekonomii, ve výzkumu trhu i v dalších oblastech. Při výuce je kladen důraz na praktické využití a aplikace. Klasifikační a asociační stromy Lektor kurzu: Ing. Ondřej Brom, Ing. Michal Kadlec Datum konání: Klasifikační a asociační stromy jsou vhodné k hledání segmentů v datech, které mají jasný vztah ke zkoumané cílové vlastnosti. Stromy tuto vlastnost vysvětlují a jsou vhodné k její předpovědi. Jejich univerzálnost dovoluje vysvětlit i složité vztahy přehledněji než jiné metody. V kurzu se seznámíte s principy fungování stromů i s jejich praktickým používáním. Po absolvování kurzu budete schopni stromy používat pro řešení svých úloh. Korelační analýza Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Mgr. Lubomíra Červová; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Korelační analýza je základní metodou při studiu vztahů číselných proměnných. Shrneme vám známé i méně známé ale podstatné vlastnosti korelačních koeficientů a představíme tyto metody v konkrétních analytických situacích. Látku si procvičíte na reálných datech a získáte dostatečné zkušenosti s interpretačním čtením korelačních výsledků i pro vlastní využití v analýze dat. Logistická regrese Lektor kurzu: Ing. Ondřej Brom, Mgr. Lubomíra Červová; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Metoda logistické regrese umožňuje sestavit kauzální model závislosti kategorizované proměnné na nezávislých číselných proměnných. Nabízí dobře interpretovatelnou kvantifikaci závislostí. Výstupem regresního modelu jsou především pravděpodobnosti zatřídění případů do tříd cílové proměnné. Logistická regrese je v praxi velmi oblíbená, avšak vyžaduje pečlivou přípravu dat. Kurz seznámí účastníky s principem binární a multinomické logistické regrese, naučí je vhodně nastavit parametry modelu a výsledné klasifikátory diagnostikovat a interpretovat.

12 Listopad Analýza Analýza kategorizovaných dat I kategorizovaných dat II Korelačná analýza Dataminingové modely: rozhodovací stromy Regresná analýza I IBM SPSS Statistics Base: Vícerozměrná statistika IBM SPSS Statistics: Začínáme! 4 5 Analýza kategorizovaných dat III IBM SPSS Statistics: Začíname! Prezentační seminář Regresná analýza II Praha RFM analýza Prezentačný seminár Bratislava N svátek ČR, SR Analýza rozptylu IBM Cognos Insight IBM SPSS Modeler: Práce s dataminingovými modely Úvod do bayesovské analýzy IBM SPSS Modeler: IBM Cognos Insight dat v IBM SPSS Amos N Začínáme! IBM SPSS Statistics Base: Základné štatistické procedúry Dataminingové modely: logistická regrese a optimální kategorizace Základy statistiky pro analýzu dat

13 Text Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Odhalování a ověřování kauzálních vlivů pomocí analýzy kovariančních struktur patří k náročným cílům v procesu poznání. Program AMOS zahrnuje úplnou metodologii modelování kovariančních struktur: tvorbu modelů, jejich odhalování a ověřování. Metody jsou určeny pro pokročilou analýzu ve vědeckém výzkumu, pro hlubší analýzy a modely v marketingových úlohách, pro analýzu kvality v komplexních procesech a pro všechny analytiky, kteří pracují s kauzálními problémy. Kurz předpokládá znalost pojmů korelace, regrese a faktorové analýzy. Regresní analýza I Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Mgr. Lubomíra Červová, Ing. Ondřej Brom; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Regresní analýza je modelem pro vysvětlení a predikci číselných proměnných. Úvodní kurz zahrnuje jednoduchou i vícerozměrnou lineární regresi: pojmy, grafickou reprezentaci a vlastnosti modelů, testování hypotéz a budování modelu postupnými kroky. Regresní analýza II Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Ing. Ondřej Brom; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Kurz navazuje na Regresní analýzu I. Výuka zahrnuje dodatečné metody modelování (nominální nezávislé proměnné, interakční členy), kontrolu předpokladů a ověřování kvality (rezidua, kolinearita, informační přínos a predikční evaluace). RFM analýza Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: RFM analýza je jednoduchá marketingová metoda poskytující cenné informace o chování zákazníků. Analýza tří dimenzí - doby, která uplynula od posledního nákupu (recency), četnosti nákupů (frequency) a průměrné, či celkové finanční hodnoty všech nákupů zákazníka (monetary) - odhaluje vzorce nákupního chování a je podkladem pro důležitou segmentaci a rozhodování. Světově nejrozšířenější statistický software pro aplikace ve vědě, marketingu, personalistice, financích i výzkumu - IBM SPSS Statistics Novinky ve verzi 23: časové kauzální modelování zdokonalené web reporty geoprostorové analýzy více než 40 statistických procedur v jazyce R a analýza dat Predikce a data mining Výzkumy a sběr dat mining Reportování

14 Prosinec Faktorová analýza 1 2 Základy statistiky pro analýzu dat Detekce podvodů (Fraud) Logistická regresia Analýza a predikce časových řad Seskupovací IBM SPSS Statistics Base: (klastrová) analýza Python pro tvorbu skriptů IBM SPSS Statistics: Začínáme! IBM Cognos Insight Prezentačný seminár Bratislava IBM SPSS Modeler: Začínáme! 3 IBM SPSS Statistics: Začíname! Prezentační seminář Praha IBM Cognos Insight svátek ČR, SR 25 - svátek ČR, SR

15 Seskupovací (klastrová) analýza Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Vytváření a odhalování typů, segmentů a homogenních skupin v datech patří mezi základní úlohy klasické statistiky i data miningu. Přiblížíme vám principy nejčastěji užívaných metod seskupovací (klastrové, shlukové) analýzy a ukážeme jejich využití. Seznámíte se se vstupy a výstupy metod, informativně také s algoritmy, a procvičíte si jejich užití na příkladech. Důraz je kladen na porozumění a interpretaci výsledků a výběr vhodné metody pro daný problém. Úvod do bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos Lektor kurzu: PhDr. Ing. Petr Soukup Datum konání: Kurz představí srozumitelnou formou základní podstatu bayesovské statistiky, tj. alternativního přístupu k fisherovské (frekvenční) statistice. Tento přístup může být výhodný zejména při replikaci analýz, pro malé datové soubory a při práci s kategorizovanými daty. Program kurzu je zaměřen na vysvětlení základní koncepce (Bayesova věta, apriorní a aposteriorní rozdělení) a dále na ukázku výpočtů (regresní a faktorová analýza) v programu IBM SPSS Amos. Základy statistiky pro analýzu dat Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Ing. Michal Kadlec; Mgr. Ing. Milan Machalec, Ing. Stefan Kováč, PhD. (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Úvod do základů statistické práce a analýzy dat. Seznámíte se s pojmy, metodami a prostředky pro popis souboru a porovnání skupin, s exploračními i konfirmačními přístupy k analýze dat a s grafickou analýzou. Ukážeme vám, jak zkonstruovat intervaly spolehlivosti, testovat statistické hypotézy, využívat asociační a korelační analýzu nebo lineární regresi. Témata jsou rovnoměrně rozložena mezi analýzu číselných dat a četností (procent). Ve výjimečných případech je změna programu, termínu nebo lektora vyhrazena Využijte data ve svůj prospěch a efektivně rozhodujte s dataminingovým nástrojem IBM SPSS Modeler Novinky ve verzi 17 zpracování geoprostorových dat kauzální modely časových řad vylepšená asociační pravidla časoprostorové predikce nový prohlížeč modelů IBM SPSS Modeler Gold IBM SPSS Modeler Personal IBM SPSS Modeler Premium IBM SPSS Modeler Professional

16 Leden svátek ČR, SR svátek SR Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos) IBM SPSS Statistics: Začínáme! IBM SPSS Statistics: Začíname! IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM Cognos Insight IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika IBM SPSS Modeler: Začínáme! IBM Cognos Insight

17 Kurzy data miningu Semestrální kurz: - cesta od dat k akční znalosti Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: V kurzu jsou prezentovány postupy řešení dataminingových úloh z různých oborů na pozadí nejpoužívanější dataminingové metodologie CRISP-DM. Po úvodním seznámení s oborem nabídneme účastníkům přehled standardních postupů z každé fáze CRISP-DM. Studenti získají vhled do používaných modelovacích algoritmů, naučí se vyhodnocovat kvalitu modelů a prakticky si vyzkouší přípravu dat pro predikční modelování. V průběhu kurzu bude účastníkům zapůjčen software IBM SPSS Modeler, s nímž se během kurzu blíže seznámí a budou na něm řešit domácí úlohy. - dolování znalostí z databází Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Souhrnný třídenní kurz nabízí účastníkům přehled dataminingových metod a postupů. Vše bude procvičováno na úlohách z různých sfér. Na pozadí dataminingové metodologie CRISP-DM provedeme účastníky všemi fázemi dataminingového projektu od plánování projektu přes přípravu dat a modelování až k nasazení řešení do praxe. Dataminingové modely: asociační pravidla a analýza sekvencí Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Generováním asociačních pravidel z dat hledáme zajímavé, použitelné a netriviální vzory chování. Výhodou asociačních pravidel je jejich snadná interpretovatelnost. Asociační pravidla mohou též sloužit jako predikční model, své uplatnění našla například v úloze analýzy nákupního košíku. Pokud jsou k dispozici časově identifikovaná transakční data, mohou být asociační pravidla převedena na pravidla sekvenční, reprezentující skryté vzory s časovou návazností. V kurzu se zaměříme na získávání, interpretaci a výběr užitečných pravidel a nezbytnou úprava dat před budováním asociačních modelů. Dataminingové modely: logistická regrese a optimální kategorizace Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Logistická regrese se řadí mezi tradiční dataminingové predikční modely převzaté ze statistiky. Téměř výhradně se používá v bankách při optimalizaci kreditního rizika. Díky své transparentnosti najde uplatnění téměř ve všech klasifikačních úlohách. Mezi její nesporné výhody patří přímá predikce pravděpodobnosti výskytu jevu. Na druhou stranu logistická regrese vyžaduje pečlivou přípravu dat. Kurz naučí účastníky připravit data pro logistickou regresi, odhadnout a interpretovat model a navrhnout způsob používání regresní skórovací karty. Dataminingové modely: rozhodovací stromy Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Rozhodovací stromy jsou metodou hierarchické dekompozice variability cílové proměnné. Nejen že transparentním způsobem vysvětlují podstatné vztahy v datech, ale umožňují i predikci kategorizovaných i číselných veličin. V data miningu našli své uplatnění také díky své robustnosti. Nevyžadují tak důslednou přípravu dat jako regresní modely, proto se také často používají i ve fázi přípravy dat k imputaci vynechaných hodnot a k redukci dimensionality. Jako jedna z mála modelovacích technik jsou rozhodovací stromy vhodné i k expertním zásahům do jejich struktury. Detekce podvodů (Fraud) Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Ačkoli dataminingové postupy nenabízí důkazy předložitelné u soudu, mohou výrazně zefektivnit vyšetřování podvodů. Najdou své uplatnění například v pojišťovnách nebo ve státní sféře při výběru daní. Každému posuzovanému případu je přiřazeno skóre úměrné pravděpodobnosti podvodu. Na základě skóre jsou jednotlivé případy, například pojistné události nebo daňové subjekty, řazeny do rizikových kategorií s doporučením dalšího postupu. Dataminingová řešení na detekci podvodů mohou optimálně kombinovat klasické dataminingové modely s expertními pravidly. Ve výjimečných případech je změna programu, termínu nebo lektora vyhrazena

18 Kurzy softwaru IBM Cognos Insight Lektor kurzu: Ing. Michal Kadlec; Ing. Stefan Kováč, PhD. (Bratislava) Datum konání: , , , , ; , , , (Bratislava) Kurz je určen všem, kteří mají zájem o rychlé úvodní představení softwaru IBM Cognos Insight. Seznámíte se se způsobem ovládání softwaru, vyzkoušíte si základní možnosti tvorby reportů a jednoduchých plánů. IBM SPSS Data Collection: Začínáme! Lektor kurzu: Ing. Ondřej Brom, Ing. Libor Šlik Datum konání: termín na vyžádání Úvodní lekce poskytuje základní orientaci v systému IBM SPSS Data Collection, sofistikovaném řešení pro sběr dat. Je určena všem, kteří potřebují s tímto softwarem začít v krátkém čase pracovat a získat praktické vstupní informace. Ukážeme si architekturu řešení a její dílčí komponenty. Seznámíme se s komunikačními kanály pro sběr dat. Nastíníme si nejdůležitější aspekty editace dotazníků/formulářů a práce s nimi. IBM SPSS Modeler: Práce s dataminingovými modely Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva, Ing. Michal Kadlec Datum konání: Hlavními tématy kurzu jsou výběr, učení, evaluace a nasazení dataminingového modelu. Ačkoli nezbytným předpokladem úspěchu v dataminingovém projektu je příprava kvalitních a informativních dat, výběrem nevhodného modelu nebo nevhodným nastavením jeho parametrů můžeme znehodnotit informaci v datech ukrytou. Účastníci se seznámí s různými typy modelovacích algoritmů, naučí se sestavit jednoduchý model a dokonce modely vhodně kombinovat. Prakticky si procvičí postupy měření kvality modelů a osvojí si způsoby, jak v praxi implementovat predikční řešení v režimech off-line i on-line. IBM SPSS Modeler: Příprava dat pro modelování Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva, Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: Klíčem k úspěšnému dataminingovému projektu je především příprava kvalitních dat pro modelování. Manipulace s daty tvoří časově nejnáročnější etapu každého dataminingového projektu a jakékoli nepřesnosti negativně ovlivní etapy následující. Kurz provede účastníky postupy přípravy dat od připojení k různorodým zdrojům po finální úpravy modelovací datové matice. Soustředíme se na obecné postupy použitelné jak pro databázová tak souborová data. Při výuce nepoužíváme SQL jazyk, ale vizuální programování. Vizuální programování softwaru IBM SPSS Modeler práci na přípravě dat urychlí, zpřehlední a sníží riziko chyb. IBM SPSS Modeler: Začínáme! Lektor kurzu: Ing. Michal Kadlec, Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: , , , , Úvodní lekce je určená všem, kteří potřebují v krátkém čase začít pracovat s IBM SPSS Modeler, získat rychlé a praktické vstupní informace pro orientaci v programu a vyzkoušet si způsob jeho ovládání. Toto úvodní seznámení je rovněž vhodné pro ty, kteří uvažují o zakoupení systému a chtějí se blíže seznámit s jeho možnostmi. IBM SPSS Statistics Base: Python pro tvorbu skriptů Lektor kurzu: Mgr. Katarína Vlčková, Mgr. Ing. Milan Machalec Datum konání: Programovací jazyk Python lze v IBM SPSS Statistics použít jak k provádění vlastních výpočtů, tak i k automatizaci rutinních úkonů s výstupními tabulkami. Seznámíte se se samotným jazykem Python a naučíte se ho používat pro práci s datovou maticí a výstupy IBM SPSS Statistics. Výuka je vedena pomocí jednoduchých praktických ukázek a procvičování na samostatných úlohách. IBM SPSS Statistics Base: Vícerozměrná statistika Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: Pokročilejší (navazující) softwarový kurz představující analytické nástroje modulu IBM SPSS Statistics Base. Seznámíte se se statistickými procedurami určenými pro mnohorozměrnou analýzu dat: faktorová analýza, seskupovací metody, mnohorozměrné škálování, diskriminační analýza, ROC křivky. Výuka je zaměřena na ovládání programu a porozumění výstupům, seznámíte se však také se základními pojmy a nahlédnete do podstaty jednotlivých metod.

19 IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Mgr. Katarína Vlčková; Ing. Stefan Kováč, PhD., Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: , ; (Bratislava) Úvodní kurz pro všechny začínající uživatele IBM SPSS Statistics. Získáte nejdůležitější znalosti a dovednosti nutné pro práci s modulem IBM SPSS Statistics Base a tím i s celým systémem. Seznámíte se se způsobem zadávání pomocí nabídek a uživatelských dialogů i s dalšími možnostmi řízení programu. Naučíte se, jak načíst data z různých formátů a připravit datový soubor pro analýzu. Budete schopni provádět základní datové manipulace, transformace proměnných i jednoduchou tabelační a grafickou analýzu dat. IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová Datum konání: , Praktická cvičení pro všechny, kteří mají základní zkušenosti s ovládáním programu IBM SPSS Statistics a chtějí si vše procvičit nebo připomenout na praktických příkladech. Cvičení je založeno na řešení komplexní úlohy od přípravy datové matice až po jednoduché analýzy. IBM SPSS Statistics: Začínáme! Lektor kurzu: Mgr. Katarína Vlčková, Ing. Michal Kadlec; Ing. Stefan Kováč, PhD., Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: 8. 9., , , , ; 3. 9., , , , (Bratislava) Úvodní lekce je určená všem, kteří potřebují v krátkém čase začít pracovat s IBM SPSS Statistic, získat rychlé a praktické vstupní informace pro orientaci v programu a vyzkoušet si způsob jeho ovládání. Toto úvodní seznámení je rovněž vhodné pro ty, kteří uvažují o zakoupení systému a chtějí se blíže seznámit s jeho možnostmi. IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Mgr. Katarína Vlčková; Ing. Stefan Kováč, PhD., Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Základní softwarový kurz představující analytické nástroje modulu IBM SPSS Statistics Base. Seznámíte se se statistickými procedurami určenými především pro jednorozměrnou analýzu dat - tabulkové přehledy, testování hypotéz (T-testy, ANOVA, neparametrické testy), korelace, lineární regrese. Důraz je kladen na výuku programu, seznámíte se však také se základními statistickými pojmy a nahlédnete do podstaty jednotlivých metod. IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury - praktika Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová Datum konání: Řešení praktických případových studií s využitím základních statistických metod obsažených v modulu IBM SPSS Statistics Base (popisná a konfirmační statistika, korelační analýza, lineární regrese). Kurz je určen všem, kteří již mají určité zkušenosti s těmito metodami i ovládáním programu a chtějí si vše procvičit nebo připomenout na praktických příkladech. IBM Watson Content Analytics: Analýza textových dokumentů Lektor kurzu: Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: termín na vyžádání Kurz nabízí základní seznámení s prostředím aplikace Dolování analýzy obsahu v IBM Watson Content Analytics. Představíme vám možnosti vyhledávání na základě dotazů a práci s fazetami na kolekci dokumentů. Remark Office OMR Lektor kurzu: Ing. Libor Šlik, Ing. Martin Selinger Datum konání: termín na vyžádání Během půldenního kurzu se v rychlosti seznámíte se softwarem Remark Office OMR. Naučíte se doporučené postupy, projdete celý proces od tvorby šablony testu, přes samotné skenování až po vyhodnocení vyplněného testu a jeho uložení do požadovaného datového formátu vhodného pro další zpracování. K reportování výsledků využijete předdefinované reportovací nástroje softwaru Remark Office OMR. Ve výjimečných případech je změna programu, termínu nebo lektora vyhrazena

20 Kurzy na klíč, individuální výuka, konzultace Centrum výuky ACREA Vám kromě veřejných kurzů uvedených v tomto kalendáři nabízí také: Kurzy na klíč - Témata, která v tomto semestru nemáme vypsána formou veřejných kurzů (nebo je vzhledem k jejich specializovanému využití jako veřejné kurzy ani nevypisujeme). Přehled všech připravených témat našich kurzů naleznete na našich webových stránkách. - Příprava vzdělávacího programu přesně na míru vašim potřebám. Touto formou je možné např. vybrat potřebné kapitoly z rozvrhů několika standardních kurzů, shrnout během jednoho kurzu metody využitelné při řešení vašeho konkrétního projektu, úlohy apod. Individuální výuku a konzultace - Individuální výuka a konzultace představují možnost absolvovat výuku ve vámi zvoleném termínu, přizpůsobit tempo a úroveň výuky vašim znalostem a možnost kombinovat témata či se tématu věnovat nad vašimi vlastními daty. Neváhejte nás kontaktovat, najdeme pro vás optimální řešení! Z našich kurzů, které nejsou vypsány v tomto semestru, vybíráme: a analýza dat: Hierarchické lineární modelování Hierarchické lineární modely se používají tam, kde není splněn předpoklad nezávislých pozorování, tam, kde jsou výběrové jednotky organizovány do postupně podřazených skupinek. Tyto skupinky vznikají buď v reálném uskupení v populaci, nebo v důsledku výběrových postupů. Modely zahrnují analýzu rozptylu, regresní analýzu i jejich kombinace a vedou na tzv. smíšený regresní model (mixed models). Kurz uvádí pojmy, postupy a příklady použití základního dvoustupňového modelu a myšlenku třístupňového modelu. Jednorozměrné škálování Konstrukce jednorozměrných škál je postup převádějící kvalitativní a komparativní data na ordinální nebo kvantifikované proměnné, které vyjadřují vztahy objektů či položek na jednorozměrné číselné ose. V kurzu jsou pojednány základní postupy používané v praxi jako jsou škálování pořadí, Guttmanův skalogram, metoda párového srovnání, Coombsova metoda rozprostření. Korespondenční analýza Vztahy (asociace či korespondence) mezi kategoriemi nominálních proměnných jsou vhodně redukovány. Interpretační využití vychází z percepčních, komparačních, kompetičních či asociačních map. Metoda je ilustrována na aplikacích z oblasti marketingu, sociálních věd a dalších.

Data mining. Letní semestr. únor 2016 - červen 2016. Ondřej Brom lektor, analytik, konzultant spoluautor knihy SPSS Praktická analýza dat

Data mining. Letní semestr. únor 2016 - červen 2016. Ondřej Brom lektor, analytik, konzultant spoluautor knihy SPSS Praktická analýza dat Letní semestr únor 2016 - červen 2016 Ondřej Brom lektor, analytik, konzultant spoluautor knihy SPSS Praktická analýza dat Centrum výuky ACREA Začněte číst v budoucnosti a otevřete si cestu k úspěchu prostřednictvím

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics IBM Software IBM SPSS Exact Tests Přesné analýzy malých datových souborů Při rozhodování o existenci vztahu mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách a při používání neparametrických ů analytici zpravidla

Více

Jak využít data o zákaznících ke zvýšení příjmů z prodeje

Jak využít data o zákaznících ke zvýšení příjmů z prodeje Jak využít data o zákaznících ke zvýšení příjmů z prodeje Michal Kadlec Marek Loukotka Lubomíra Červová www.acrea.cz info@acrea.cz Program Dívejte se na budoucnost, ne jen na minulost 1 Jaká data využíváme?

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

IBM SPSS Modeler Professional

IBM SPSS Modeler Professional IBM SPSS Modeler Professional 16 IBM SPSS Software IBM SPSS Modeler Professional Včasné rozhodnutí díky přesným informacím Metodami data miningu získáte detailní přehled o svém současném stavu i jasnější

Více

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Decision Trees IBM Software IBM SPSS Decision Trees Jednoduše identifikujte skupiny a predikujte Stromově uspořádané postupné štěpení dat na homogenní podmnožiny je technika vhodná pro exploraci vztahů i pro tvorbu rozhodovacích

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

Efektivní sběr dat a jejich automatizované analýzy

Efektivní sběr dat a jejich automatizované analýzy Efektivní sběr dat a jejich automatizované analýzy Aneta Živná Kavalierová Libor Šlik Michal Kadlec Katarína Vlčková Ondřej Brom www.acrea.cz info@acrea.cz Program Úvod Rychlé a efektivní elektronické

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Pořízení licencí statistického SW

Pořízení licencí statistického SW Pořízení licencí statistického SW Zadavatel: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 IČO: 00638994 Jednající: Mgr. Tomáš Zatloukal Předpokládaná (a maximální cena): 1.200.000 vč. DPH Typ

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

IBM SPSS Modeler Premium

IBM SPSS Modeler Premium IBM SPSS Modeler Premium 16 IBM SPSS Software IBM SPSS Modeler Premium Modelování strukturovaných a nestrukturovaných dat, identifikace entit a analýza sociálních sítí IBM SPSS Modeler Premium je software

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Obohacení dat o statistické výsledky a potenciál jejich využití 2.2.2011

Obohacení dat o statistické výsledky a potenciál jejich využití 2.2.2011 Obohacení dat o statistické výsledky a potenciál jejich využití 2.2.2011 Společnost SPSS CR nyní výhradní partner IBM pro prodej software IBM SPSS v ČR a SR od roku 1998 franchise SPSS Inc. SPSS Inc. vývoj

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

IBM SPSS Reports for Surveys

IBM SPSS Reports for Surveys IBM SPSS Reports for Surveys Výsledky, které mají vliv na Vaše rozhodování Kvalitní sběr dat, který dělá výzkum jednodušším a efektivnějším IBM SPSS Software Přeměňte získané informace v akci Pro získání

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

StatSoft Úvod do data miningu

StatSoft Úvod do data miningu StatSoft Úvod do data miningu Tento článek je úvodním povídáním o data miningu, jeho vzniku, účelu a využití. Historie data miningu Rozvoj počítačů, výpočetní techniky a zavedení elektronického sběru dat

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 DOLOVÁNÍ V DATECH (DATA MINING) OBJEVUJE SE JIŽ OD 60. LET 20. ST. S ROZVOJEM POČÍTAČOVÉ TECHNIKY DEFINICE PROCES VÝBĚRU, PROHLEDÁVÁNÍ A MODELOVÁNÍ

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Comp&Ben Akademie. Specializovaný HR kurz pořádaný ve spolupráci s ISBM Vysoké školy ekonomické v Praze

Comp&Ben Akademie. Specializovaný HR kurz pořádaný ve spolupráci s ISBM Vysoké školy ekonomické v Praze Comp&Ben Akademie Specializovaný HR kurz pořádaný ve spolupráci s ISBM Vysoké školy ekonomické v Praze Záměr Společnosti si začínají čím dál tím více uvědomovat, že jednou z jejich největších nákladových

Více

Získávání dat z databází 1 DMINA 2010

Získávání dat z databází 1 DMINA 2010 Získávání dat z databází 1 DMINA 2010 Získávání dat z databází Motto Kde je moudrost? Ztracena ve znalostech. Kde jsou znalosti? Ztraceny v informacích. Kde jsou informace? Ztraceny v datech. Kde jsou

Více

Data x Informace x Znalosti

Data x Informace x Znalosti Ing. Jan Král Jak to vidíme Program MS Excel je rozšířen a běžně dostupný bez dalších nákladů na převážné většině pracovišť, i pracovišť zabývajících se řízením jakosti a spolehlivosti, zpracovávajících

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl)

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl) Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl) ve dnech 24. až 26.9.2008 Vážení přátelé, CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (dále jen CQS) si Vás dovoluje

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

IBM SPSS Amos. Ověřte své vztahové a kauzální hypotézy a modely. Nejdůležitější

IBM SPSS Amos. Ověřte své vztahové a kauzální hypotézy a modely. Nejdůležitější IBM Software Ověřte své vztahové a kauzální hypotézy a modely IBM SPSS Amos je výkonný software poskytující metodologii SEM (modelování strukturálních rovnic) pro vytvoření modelů, které mnohdy lépe odrážejí

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více