Kalendář kurzů. Zimní semestr září leden Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář kurzů. Zimní semestr září 2015 - leden 2016. Praha / Bratislava. Statistika a analýza dat Data mining Software IBM SPSS a IBM Cognos"

Transkript

1 Kalendář kurzů a analýza dat Software IBM SPSS a IBM Cognos Zimní semestr září leden 2016 Praha / Bratislava Vladimíra Kozojedová - manažerka pro kurzy CV Michal Kadlec - analytik, lektor, konzultant

2 Centrum výuky ACREA Začněte číst v budoucnosti a otevřete si cestu k úspěchu prostřednictvím uceleného vzdělávacího systému Centra výuky ACREA. Centrum výuky ACREA je oblíbeným vzdělávacím partnerem organizací a jednotlivců, kteří chtějí rozvíjet své kompetence v oblasti práce s daty. Ať už se jedná o plánování a zpracování vědeckého výzkumu, analýzy v oblasti marketingu, controllingu, bezpečnosti či rizik pro správné plánování a rozhodování v komerční sféře, výuku i zpracování vlastních výzkumných úkolů ve sféře akademické, či zpracování a vyhodnocování obrovského množství údajů, se kterými operují instituce státní sféry. Pro všechny tyto úlohy Vám nabízíme vzdělávání na vysoké odborné úrovni propojené s praxí. Samozřejmostí je příprava vzdělávacího plánu dle konkrétních potřeb. Naše témata: a analýza dat - kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří pracují se statistickými daty. Tato kategorie zahrnuje kurzy všech úrovní i rozsahu, komplexní kurzy poskytující ucelené znalosti statistiky a analýzy dat i kurzy zaměřené na konkrétní metody. Získání ucelených znalostí z tohoto oboru nabízíme také formou semestrálního kurzu Statistická analýza dat v praxi od pojmů k interpretaci výsledků. - nabídka zahrnuje jak obecné kurzy dataminingových postupů, tak praktické kurzy nejčastějších dataminingových úloh v komerční praxi. Semestrální kurz cesta od dat k akční znalosti zahrnuje celý dataminingový proces a na českém vzdělávacím trhu je jedinečný. Softwarové kurzy - pro software prodávaný společností ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Data Collection, IBM SPSS Collaboration & Deployment Services, IBM Cognos, IBM Watson Content Analytics, Remark Office OMR, SDL Language Weaver) jsme připraveni dodat jak úvodní uživatelské zaškolení, tak kurzy pro pokročilé uživatele či administrátory. Veřejné kurzy jednodenní, vícedenní Semestrální kurzy statistika, data mining Akreditované vzdělávací programy statistik Kurzy na klíč vzdělávací kurzy připravené na míru vašim potřebám Firemní vzdělávání komplexní program vzdělávání v analytických úlohách pro firmy Individuální vzdělávání individuální výuka, konzultace v ZOO Praha podporujeme výrečka malého

3 Věrnostní program Novinkou v našem věrnostním programu, která si již získala značnou oblibu, je možnost intenzivního vzdělávání se na našich kurzech v rámci projektu: Rok neomezeného vzdělávání. Za úhradu paušální částky získá účastník nepřenosné právo účastnit se všech našich veřejných kurzů (s výjimkou semestrálních) po dobu 12 měsíců od přijetí přihlášky. Rok neomezeného vzdělávání je program vhodný pro účastníky, kteří pro svůj odborný rozvoj potřebují během relativně krátké doby absolvovat více našich kurzů. Přináší úsporu jak v nákladech na kurzy, tak v omezení administrativy spojené s jejich objednáváním. Rok neomezeného vzdělávání: - základní cena: ,- Kč + DPH / 1 650,- EUR + DPH - cena pro státní sféru a zdravotnictví: ,- Kč + DPH / 1 400,- EUR + DPH - cena pro akademickou sféru: ,- Kč + DPH / 1 300,- EUR +DPH Pro více zájemců o tento způsob vzdělávání z jedné organizace Vám připravíme individuální nabídku. Základní slevy Slevy pro vybrané sektory: - akademická sféra 20% - státní sféra, zdravotnictví a neziskové organizace 15% Slevy pro více účastníků: Při přihlášení více účastníků z jedné organizace na jeden kurz získáte zvýhodněnou cenu. Sleva pro účastníky semestrálních kurzů: 10% z ceny veřejných kurzů po dobu 12 měsíců ode dne zahájení semestrálního kurzu. Speciální slevy Balíčky kurzů: Analýza kategorizovaných dat I + II + III Faktorová analýza + Seskupovací analýza Korelační analýza + Regresní analýza I + Regresní analýza II Slevový voucher Kč pro všechny účastníky veřejných kurzů Bonus můžete uplatnit na nákup dalšího veřejného kurzu do 6 měsíců od jeho vystavení a je nepřenosný. Jednotlivé slevy lze kombinovat, slevy se nesčítají. Slevy se nevztahují na kurzy z řady Začínáme! a na další půldenní kurzy. Slevy pro vybrané sektory se vztahují jak na veřejné kurzy, tak na kurzy na klíč. Ostatní typy slev se vztahují pouze na veřejné kurzy.

4 Novinky v nabídce NOVINKA Pro zimní semestr 2015 jsme pro Vás v naší nabídce veřejných kurzů připravili dvě novinky. V kalendáři nyní naleznete také znovuotevřený kurz RFM analýza a atraktivní kurz na téma Úvod do Bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos. Rádi bychom Vám tyto dvě novinky v našem portfoliu kurzů představili blíže. Novinky v nabídce RFM analýza Datum konání: Metoda RFM představuje jednoduchou a rychlou cestu k úsporám v adresném marketingu. Využívá informace ze zákaznických a transakčních databází, ze kterých lze automaticky získat podklady pro marketingové rozhodování. Na základě tří dimenzí - doby, která uplynula od posledního nákupu (recency), četnosti nákupů (frequency) a průměrné, či celkové finanční hodnoty všech nákupů zákazníka (monetary) - Vás naučíme analyzovat a interpretovat vzorce nákupního chování zákazníků. RFM analýza poskytuje tabulkové a grafické výstupy o výsledné RFM segmentaci a také jmenné seznamy adres, které mají být osloveny. Během kurzu bude metoda ilustrována v celém postupu - od převzetí nákupních dat až po segmentační závěry a to na proceduře, která nevyžaduje žádné speciální znalosti statistiky. Postup RFM analýzy je vhodný jak pro velké firmy s mohutnými databázemi, tak pro malé firmy s menším počtem zákazníků. Je však užitečný i tam, kde se s takovými postupy teprve začíná nebo kde nejsou k dispozici pracovníci s profesionální statistickou kvalifikací. Úvod do bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos Datum konání: Bayesovská statistika je plnohodnotnou alternativou k běžně využívané frekvenční statistice. Na rozdíl od frekvenční statistiky nevycházejí odhady bayesovské statistiky pouze z výběrového souboru, ale ovlivňují je i naše předchozí znalosti (apriorní informace). Výsledek (aposteriorní odhad) je tak kombinací našich dat a dříve získaných poznatků. Do nedávné doby nebylo možné postupy bayesovské statistiky plnohodnotně využívat, ale díky rozvoji výpočetní techniky a MCMC algoritmů jsou dnes k dispozici i pro běžné počítače. Bayesovské přístupy jsou vhodné zejména tam, kde dochází k replikaci studií a zároveň tam, kde jsou výběrové soubory poměrně malé. Jejich velkou předností je také možnost flexibilní práce s různými typy proměnných (nespojité) a možnost odhadů (imputací) chybějících hodnot. Tento přístup je nicméně zcela univerzální a může být užit místo všech běžně známých procedur frekvenční statistiky. V rámci kurzu se zaměříme především na analogii regresní a faktorové analýzy za pomoci programu IBM SPSS Amos. Tento kurz doporučujeme všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

5 Verejné kurzy Centra výučby ACREA - Bratislava a analýza dát Software IBM SPSS, IBM Cognos Typ Název Datum Cena bez DPH Štatistická analýza dát v praxi - od pojmov k interpretácii výsledkov Faktorová analýza Korelačná analýza Logistická regresia Regresná analýza I Regresná analýza II Základy štatistiky pre analýzu dát Zoskupovacia (klastrová) analýza - dolovanie znalostí z databáz IBM Cognos Insight IBM SPSS Statistics Base: Základné štatistické procedúry IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM SPSS Statistics: Začíname! , , , , , , , Zaujal vás niektorý z kurzov, ktoré v tomto polroku v Bratislave neotvárame? Dajte nám určite vedieť! Kurz sa budeme snažiť v čo najbližšej dobe v Bratislave otvoriť. Viac informácií o našich kurzoch nájdete na internete a e:

6 Veřejné kurzy Centra výuky ACREA - Praha Statistická analýza dat Software IBM SPSS, IBM Cognos Typ Název Datum Cena bez DPH Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků Analýza a predikce časových řad Analýza kategorizovaných dat I Analýza kategorizovaných dat II Analýza kategorizovaných dat III Analýza rozptylu: přístupy k odhalování příčin a vlivů Conjoint analýza Diskriminační analýza Faktorová analýza Klasifikační a asociační stromy Korelační analýza Logistická regrese Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos) Regresní analýza I Regresní analýza II RFM analýza Seskupovací (klastrová) analýza Úvod do bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos Základy statistiky pro analýzu dat Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / 480

7 - cesta od dat k akční znalosti Dataminingové modely: asociační pravidla a analýza sekvencí Dataminingové modely: logistická regrese a optimální kategorizace Dataminingové modely: rozhodovací stromy Detekce podvodů (Fraud) IBM Cognos Insight IBM SPSS Modeler: Práce s dataminingovými modely IBM SPSS Modeler: Příprava dat pro modelování IBM SPSS Modeler: Začínáme! IBM SPSS Statistics Base: Python pro tvorbu skriptů IBM SPSS Statistics Base: Vícerozměrná statistika IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika IBM SPSS Statistics: Začínáme! IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury - praktika , , , , , , Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / , , , , Kč / Kč / Kč / , , , , Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / 100 Více informací o našich kurzech naleznete na internetu a u:

8 Září svátek SR IBM SPSS Statistics: Začíname! IBM SPSS Statistics: Začínáme! svátek SR IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM Cognos Insight Prezentační seminář Praha Conjoint analýza IBM SPSS Modeler: Příprava dat pro modelování Základy štatistiky pre analýzu dát svátek ČR 29 IBM SPSS Modeler: Začínáme! 30 IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika Prezentačný seminár Bratislava

9 Kurzy statistické analýzy dat Semestrální kurz: Statistická analýza dat v praxi - od pojmů k interpretaci výsledků Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: (Praha i Bratislava) Semestrální kurz nabízí statistické metody od základních měr po vícerozměrné. V průběhu čtrnácti lekcí porozumíte významu a praktické hodnotě pojmů a postupů analýzy dat. Projdete výukou praktického využití a interpretace výsledků. Kurz je realizován dvakrát ročně od roku Cílem je proniknout do podstaty analytické práce a předat konkrétní metody analýzy dat. Analýza a predikce časových řad Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva, Ing. Ondřej Brom Datum konání: Analýza časových řad je disciplína, která popisuje vztahy v řadě dat a využívá je k předpovídání budoucího vývoje. Výuka se zaměřuje na klasické metody analýzy (sezónní očisťování, spektrální analýza), pokročilé metody modelování (ARIMA modely, exponenciální vyrovnávání) i na vztahy mezi více časovými řadami. Analýza kategorizovaných dat I (dvourozměrné kontingenční tabulky četností) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Základní klasická analýza tabulky četností. Komparační a asociační tabulky. Testy hypotéz: nezávislost a homogenita. Analýza struktury vztahů: rezidua a znaménkové schéma, (jednoduchá) analýza korespondencí, seskupování řádků, použití asociačních stromů pro analýzu tabulky, míry asociace. Analýza kategorizovaných dat II (vícerozměrné kontingenční tabulky četností) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Úlohy pro současnou analýzu více kategorizovaných proměnných. Třídění třetího stupně - mediační analýza, vícerozměrná korespondenční analýza, asociační stromy a postupné hledání interakcí v kontingenční tabulce. Grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi. Analýza kategorizovaných dat III (logaritmicko-lineární modely) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Analýza vztahů v tabulkách dvou i více kategorizovaných proměnných pomocí logaritmicko-lineárních modelů. Hierarchické a obecné modely. Postupné modelování a automatické hledání platných hypotéz. Obdélníkové a čtvercové tabulky, standardní a nestandardní hypotézy. Logitové modely. Praha Bratislava Bezplatné prezentační semináře softwaru IBM SPSS a IBM Cognos Přijďte se seznámit se společností ACREA na bezplatné prezentační semináře, které pořádáme pravidelně každý měsíc v Čechách i na Slovensku. Představíme vám nejčastěji využívané úlohy v oblasti analýzy dat společně s prezentací řešení v softwaru IBM SPSS a IBM Cognos. Bližší informace o seminářích naleznete na internetu:

10 Říjen IBM SPSS Statistics: Začíname! dolovanie znalostí z databáz Korelační analýza Regresní analýza I Regresní analýza II IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu 8 Prezentační seminář Praha IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury Dataminingové modely: asociační pravidla a analýza sekvencí IBM SPSS Statistics: Začínáme! 15 IBM Cognos Insight Klasifikační a asociační Logistická regrese stromy IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury - praktika IBM Cognos Insight Prezentačný seminár Bratislava Diskriminační analýza 27 IBM SPSS Modeler: Začínáme! 28 - svátek ČR Faktorová analýza Zoskupovacia (klastrová) analýza

11 Analýza rozptylu: přístupy k odhalování příčin a vlivů Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová Datum konání: Analýza rozptylu je jednou ze základních statistických metod, která nachází uplatnění ve všech oblastech aplikované statistiky a analýzy dat. Umožňuje odhalit faktory, které ovlivňují chování dané číselné veličiny a posoudit míru jejich vlivu, provést detailní porovnání skupin nebo očistit zkoumaný vztah od vlivu jiné proměnné. Kurz představí účastníkům základní principy této metody a na praktických úlohách je provede nejčastějšími typy aplikací. Výuka je zaměřena především na analýzu rozptylu jednoduchého a dvojného třídění, kontrasty, post hoc testy a analýzu kovariance. Conjoint analýza Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Ing. Ondřej Brom Datum konání: Analýza sdruženého měření (conjoint analysis) slouží ke zjišťování optimálních rozhodovacích alternativ: požadavky na vlastnosti produktů, preference při hledání zaměstnání, při manažerských či strategických rozhodnutích. Metoda poskytuje postupy odhadu užitkových funkcí z dat, která vznikají komparací nebo ohodnocením vhodně volených variant těchto objektů. Separuje jednotlivé vlastnosti a určuje jejich kvantifikaci. Poskytuje mikromodely pro každého hodnotitele i základ pro simulace spotřebního resp. rozhodovacího chování v populaci. Diskriminační analýza Lektor kurzu: PhDr. Ing. Petr Soukup Datum konání: Predikční technika používaná pro optimální zařazování objektů do tříd a tím pro typologickou predikci, pro komparaci skupin a pro studium vztahů mezi nominální proměnnou a souborem číselných proměnných. Faktorová analýza Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová; Ing. Stefan Kováč, PhD. (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Faktorová analýza umožňuje najít latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability vašich dat. Díky nalezeným latentním faktorům lze redukovat počet proměnných při zachování maxima informace a nalézt souvislost mezi pozorovanými proměnnými a odvozenými faktory. Metoda se využívá v psychologii, sociologii, marketingu, ekonomii, ve výzkumu trhu i v dalších oblastech. Při výuce je kladen důraz na praktické využití a aplikace. Klasifikační a asociační stromy Lektor kurzu: Ing. Ondřej Brom, Ing. Michal Kadlec Datum konání: Klasifikační a asociační stromy jsou vhodné k hledání segmentů v datech, které mají jasný vztah ke zkoumané cílové vlastnosti. Stromy tuto vlastnost vysvětlují a jsou vhodné k její předpovědi. Jejich univerzálnost dovoluje vysvětlit i složité vztahy přehledněji než jiné metody. V kurzu se seznámíte s principy fungování stromů i s jejich praktickým používáním. Po absolvování kurzu budete schopni stromy používat pro řešení svých úloh. Korelační analýza Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Mgr. Lubomíra Červová; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Korelační analýza je základní metodou při studiu vztahů číselných proměnných. Shrneme vám známé i méně známé ale podstatné vlastnosti korelačních koeficientů a představíme tyto metody v konkrétních analytických situacích. Látku si procvičíte na reálných datech a získáte dostatečné zkušenosti s interpretačním čtením korelačních výsledků i pro vlastní využití v analýze dat. Logistická regrese Lektor kurzu: Ing. Ondřej Brom, Mgr. Lubomíra Červová; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Metoda logistické regrese umožňuje sestavit kauzální model závislosti kategorizované proměnné na nezávislých číselných proměnných. Nabízí dobře interpretovatelnou kvantifikaci závislostí. Výstupem regresního modelu jsou především pravděpodobnosti zatřídění případů do tříd cílové proměnné. Logistická regrese je v praxi velmi oblíbená, avšak vyžaduje pečlivou přípravu dat. Kurz seznámí účastníky s principem binární a multinomické logistické regrese, naučí je vhodně nastavit parametry modelu a výsledné klasifikátory diagnostikovat a interpretovat.

12 Listopad Analýza Analýza kategorizovaných dat I kategorizovaných dat II Korelačná analýza Dataminingové modely: rozhodovací stromy Regresná analýza I IBM SPSS Statistics Base: Vícerozměrná statistika IBM SPSS Statistics: Začínáme! 4 5 Analýza kategorizovaných dat III IBM SPSS Statistics: Začíname! Prezentační seminář Regresná analýza II Praha RFM analýza Prezentačný seminár Bratislava N svátek ČR, SR Analýza rozptylu IBM Cognos Insight IBM SPSS Modeler: Práce s dataminingovými modely Úvod do bayesovské analýzy IBM SPSS Modeler: IBM Cognos Insight dat v IBM SPSS Amos N Začínáme! IBM SPSS Statistics Base: Základné štatistické procedúry Dataminingové modely: logistická regrese a optimální kategorizace Základy statistiky pro analýzu dat

13 Text Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos) Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: Odhalování a ověřování kauzálních vlivů pomocí analýzy kovariančních struktur patří k náročným cílům v procesu poznání. Program AMOS zahrnuje úplnou metodologii modelování kovariančních struktur: tvorbu modelů, jejich odhalování a ověřování. Metody jsou určeny pro pokročilou analýzu ve vědeckém výzkumu, pro hlubší analýzy a modely v marketingových úlohách, pro analýzu kvality v komplexních procesech a pro všechny analytiky, kteří pracují s kauzálními problémy. Kurz předpokládá znalost pojmů korelace, regrese a faktorové analýzy. Regresní analýza I Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Mgr. Lubomíra Červová, Ing. Ondřej Brom; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Regresní analýza je modelem pro vysvětlení a predikci číselných proměnných. Úvodní kurz zahrnuje jednoduchou i vícerozměrnou lineární regresi: pojmy, grafickou reprezentaci a vlastnosti modelů, testování hypotéz a budování modelu postupnými kroky. Regresní analýza II Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák, Ing. Ondřej Brom; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Kurz navazuje na Regresní analýzu I. Výuka zahrnuje dodatečné metody modelování (nominální nezávislé proměnné, interakční členy), kontrolu předpokladů a ověřování kvality (rezidua, kolinearita, informační přínos a predikční evaluace). RFM analýza Lektor kurzu: doc. RNDr. Jan Řehák Datum konání: RFM analýza je jednoduchá marketingová metoda poskytující cenné informace o chování zákazníků. Analýza tří dimenzí - doby, která uplynula od posledního nákupu (recency), četnosti nákupů (frequency) a průměrné, či celkové finanční hodnoty všech nákupů zákazníka (monetary) - odhaluje vzorce nákupního chování a je podkladem pro důležitou segmentaci a rozhodování. Světově nejrozšířenější statistický software pro aplikace ve vědě, marketingu, personalistice, financích i výzkumu - IBM SPSS Statistics Novinky ve verzi 23: časové kauzální modelování zdokonalené web reporty geoprostorové analýzy více než 40 statistických procedur v jazyce R a analýza dat Predikce a data mining Výzkumy a sběr dat mining Reportování

14 Prosinec Faktorová analýza 1 2 Základy statistiky pro analýzu dat Detekce podvodů (Fraud) Logistická regresia Analýza a predikce časových řad Seskupovací IBM SPSS Statistics Base: (klastrová) analýza Python pro tvorbu skriptů IBM SPSS Statistics: Začínáme! IBM Cognos Insight Prezentačný seminár Bratislava IBM SPSS Modeler: Začínáme! 3 IBM SPSS Statistics: Začíname! Prezentační seminář Praha IBM Cognos Insight svátek ČR, SR 25 - svátek ČR, SR

15 Seskupovací (klastrová) analýza Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová; Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Vytváření a odhalování typů, segmentů a homogenních skupin v datech patří mezi základní úlohy klasické statistiky i data miningu. Přiblížíme vám principy nejčastěji užívaných metod seskupovací (klastrové, shlukové) analýzy a ukážeme jejich využití. Seznámíte se se vstupy a výstupy metod, informativně také s algoritmy, a procvičíte si jejich užití na příkladech. Důraz je kladen na porozumění a interpretaci výsledků a výběr vhodné metody pro daný problém. Úvod do bayesovské analýzy dat v IBM SPSS Amos Lektor kurzu: PhDr. Ing. Petr Soukup Datum konání: Kurz představí srozumitelnou formou základní podstatu bayesovské statistiky, tj. alternativního přístupu k fisherovské (frekvenční) statistice. Tento přístup může být výhodný zejména při replikaci analýz, pro malé datové soubory a při práci s kategorizovanými daty. Program kurzu je zaměřen na vysvětlení základní koncepce (Bayesova věta, apriorní a aposteriorní rozdělení) a dále na ukázku výpočtů (regresní a faktorová analýza) v programu IBM SPSS Amos. Základy statistiky pro analýzu dat Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Ing. Michal Kadlec; Mgr. Ing. Milan Machalec, Ing. Stefan Kováč, PhD. (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Úvod do základů statistické práce a analýzy dat. Seznámíte se s pojmy, metodami a prostředky pro popis souboru a porovnání skupin, s exploračními i konfirmačními přístupy k analýze dat a s grafickou analýzou. Ukážeme vám, jak zkonstruovat intervaly spolehlivosti, testovat statistické hypotézy, využívat asociační a korelační analýzu nebo lineární regresi. Témata jsou rovnoměrně rozložena mezi analýzu číselných dat a četností (procent). Ve výjimečných případech je změna programu, termínu nebo lektora vyhrazena Využijte data ve svůj prospěch a efektivně rozhodujte s dataminingovým nástrojem IBM SPSS Modeler Novinky ve verzi 17 zpracování geoprostorových dat kauzální modely časových řad vylepšená asociační pravidla časoprostorové predikce nový prohlížeč modelů IBM SPSS Modeler Gold IBM SPSS Modeler Personal IBM SPSS Modeler Premium IBM SPSS Modeler Professional

16 Leden svátek ČR, SR svátek SR Modelování statistických vztahů (IBM SPSS Amos) IBM SPSS Statistics: Začínáme! IBM SPSS Statistics: Začíname! IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu IBM Cognos Insight IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika IBM SPSS Modeler: Začínáme! IBM Cognos Insight

17 Kurzy data miningu Semestrální kurz: - cesta od dat k akční znalosti Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: V kurzu jsou prezentovány postupy řešení dataminingových úloh z různých oborů na pozadí nejpoužívanější dataminingové metodologie CRISP-DM. Po úvodním seznámení s oborem nabídneme účastníkům přehled standardních postupů z každé fáze CRISP-DM. Studenti získají vhled do používaných modelovacích algoritmů, naučí se vyhodnocovat kvalitu modelů a prakticky si vyzkouší přípravu dat pro predikční modelování. V průběhu kurzu bude účastníkům zapůjčen software IBM SPSS Modeler, s nímž se během kurzu blíže seznámí a budou na něm řešit domácí úlohy. - dolování znalostí z databází Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Souhrnný třídenní kurz nabízí účastníkům přehled dataminingových metod a postupů. Vše bude procvičováno na úlohách z různých sfér. Na pozadí dataminingové metodologie CRISP-DM provedeme účastníky všemi fázemi dataminingového projektu od plánování projektu přes přípravu dat a modelování až k nasazení řešení do praxe. Dataminingové modely: asociační pravidla a analýza sekvencí Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Generováním asociačních pravidel z dat hledáme zajímavé, použitelné a netriviální vzory chování. Výhodou asociačních pravidel je jejich snadná interpretovatelnost. Asociační pravidla mohou též sloužit jako predikční model, své uplatnění našla například v úloze analýzy nákupního košíku. Pokud jsou k dispozici časově identifikovaná transakční data, mohou být asociační pravidla převedena na pravidla sekvenční, reprezentující skryté vzory s časovou návazností. V kurzu se zaměříme na získávání, interpretaci a výběr užitečných pravidel a nezbytnou úprava dat před budováním asociačních modelů. Dataminingové modely: logistická regrese a optimální kategorizace Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Logistická regrese se řadí mezi tradiční dataminingové predikční modely převzaté ze statistiky. Téměř výhradně se používá v bankách při optimalizaci kreditního rizika. Díky své transparentnosti najde uplatnění téměř ve všech klasifikačních úlohách. Mezi její nesporné výhody patří přímá predikce pravděpodobnosti výskytu jevu. Na druhou stranu logistická regrese vyžaduje pečlivou přípravu dat. Kurz naučí účastníky připravit data pro logistickou regresi, odhadnout a interpretovat model a navrhnout způsob používání regresní skórovací karty. Dataminingové modely: rozhodovací stromy Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Rozhodovací stromy jsou metodou hierarchické dekompozice variability cílové proměnné. Nejen že transparentním způsobem vysvětlují podstatné vztahy v datech, ale umožňují i predikci kategorizovaných i číselných veličin. V data miningu našli své uplatnění také díky své robustnosti. Nevyžadují tak důslednou přípravu dat jako regresní modely, proto se také často používají i ve fázi přípravy dat k imputaci vynechaných hodnot a k redukci dimensionality. Jako jedna z mála modelovacích technik jsou rozhodovací stromy vhodné i k expertním zásahům do jejich struktury. Detekce podvodů (Fraud) Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva Datum konání: Ačkoli dataminingové postupy nenabízí důkazy předložitelné u soudu, mohou výrazně zefektivnit vyšetřování podvodů. Najdou své uplatnění například v pojišťovnách nebo ve státní sféře při výběru daní. Každému posuzovanému případu je přiřazeno skóre úměrné pravděpodobnosti podvodu. Na základě skóre jsou jednotlivé případy, například pojistné události nebo daňové subjekty, řazeny do rizikových kategorií s doporučením dalšího postupu. Dataminingová řešení na detekci podvodů mohou optimálně kombinovat klasické dataminingové modely s expertními pravidly. Ve výjimečných případech je změna programu, termínu nebo lektora vyhrazena

18 Kurzy softwaru IBM Cognos Insight Lektor kurzu: Ing. Michal Kadlec; Ing. Stefan Kováč, PhD. (Bratislava) Datum konání: , , , , ; , , , (Bratislava) Kurz je určen všem, kteří mají zájem o rychlé úvodní představení softwaru IBM Cognos Insight. Seznámíte se se způsobem ovládání softwaru, vyzkoušíte si základní možnosti tvorby reportů a jednoduchých plánů. IBM SPSS Data Collection: Začínáme! Lektor kurzu: Ing. Ondřej Brom, Ing. Libor Šlik Datum konání: termín na vyžádání Úvodní lekce poskytuje základní orientaci v systému IBM SPSS Data Collection, sofistikovaném řešení pro sběr dat. Je určena všem, kteří potřebují s tímto softwarem začít v krátkém čase pracovat a získat praktické vstupní informace. Ukážeme si architekturu řešení a její dílčí komponenty. Seznámíme se s komunikačními kanály pro sběr dat. Nastíníme si nejdůležitější aspekty editace dotazníků/formulářů a práce s nimi. IBM SPSS Modeler: Práce s dataminingovými modely Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva, Ing. Michal Kadlec Datum konání: Hlavními tématy kurzu jsou výběr, učení, evaluace a nasazení dataminingového modelu. Ačkoli nezbytným předpokladem úspěchu v dataminingovém projektu je příprava kvalitních a informativních dat, výběrem nevhodného modelu nebo nevhodným nastavením jeho parametrů můžeme znehodnotit informaci v datech ukrytou. Účastníci se seznámí s různými typy modelovacích algoritmů, naučí se sestavit jednoduchý model a dokonce modely vhodně kombinovat. Prakticky si procvičí postupy měření kvality modelů a osvojí si způsoby, jak v praxi implementovat predikční řešení v režimech off-line i on-line. IBM SPSS Modeler: Příprava dat pro modelování Lektor kurzu: Mgr. Ondřej Háva, Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: Klíčem k úspěšnému dataminingovému projektu je především příprava kvalitních dat pro modelování. Manipulace s daty tvoří časově nejnáročnější etapu každého dataminingového projektu a jakékoli nepřesnosti negativně ovlivní etapy následující. Kurz provede účastníky postupy přípravy dat od připojení k různorodým zdrojům po finální úpravy modelovací datové matice. Soustředíme se na obecné postupy použitelné jak pro databázová tak souborová data. Při výuce nepoužíváme SQL jazyk, ale vizuální programování. Vizuální programování softwaru IBM SPSS Modeler práci na přípravě dat urychlí, zpřehlední a sníží riziko chyb. IBM SPSS Modeler: Začínáme! Lektor kurzu: Ing. Michal Kadlec, Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: , , , , Úvodní lekce je určená všem, kteří potřebují v krátkém čase začít pracovat s IBM SPSS Modeler, získat rychlé a praktické vstupní informace pro orientaci v programu a vyzkoušet si způsob jeho ovládání. Toto úvodní seznámení je rovněž vhodné pro ty, kteří uvažují o zakoupení systému a chtějí se blíže seznámit s jeho možnostmi. IBM SPSS Statistics Base: Python pro tvorbu skriptů Lektor kurzu: Mgr. Katarína Vlčková, Mgr. Ing. Milan Machalec Datum konání: Programovací jazyk Python lze v IBM SPSS Statistics použít jak k provádění vlastních výpočtů, tak i k automatizaci rutinních úkonů s výstupními tabulkami. Seznámíte se se samotným jazykem Python a naučíte se ho používat pro práci s datovou maticí a výstupy IBM SPSS Statistics. Výuka je vedena pomocí jednoduchých praktických ukázek a procvičování na samostatných úlohách. IBM SPSS Statistics Base: Vícerozměrná statistika Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: Pokročilejší (navazující) softwarový kurz představující analytické nástroje modulu IBM SPSS Statistics Base. Seznámíte se se statistickými procedurami určenými pro mnohorozměrnou analýzu dat: faktorová analýza, seskupovací metody, mnohorozměrné škálování, diskriminační analýza, ROC křivky. Výuka je zaměřena na ovládání programu a porozumění výstupům, seznámíte se však také se základními pojmy a nahlédnete do podstaty jednotlivých metod.

19 IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Mgr. Katarína Vlčková; Ing. Stefan Kováč, PhD., Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: , ; (Bratislava) Úvodní kurz pro všechny začínající uživatele IBM SPSS Statistics. Získáte nejdůležitější znalosti a dovednosti nutné pro práci s modulem IBM SPSS Statistics Base a tím i s celým systémem. Seznámíte se se způsobem zadávání pomocí nabídek a uživatelských dialogů i s dalšími možnostmi řízení programu. Naučíte se, jak načíst data z různých formátů a připravit datový soubor pro analýzu. Budete schopni provádět základní datové manipulace, transformace proměnných i jednoduchou tabelační a grafickou analýzu dat. IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu - praktika Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová Datum konání: , Praktická cvičení pro všechny, kteří mají základní zkušenosti s ovládáním programu IBM SPSS Statistics a chtějí si vše procvičit nebo připomenout na praktických příkladech. Cvičení je založeno na řešení komplexní úlohy od přípravy datové matice až po jednoduché analýzy. IBM SPSS Statistics: Začínáme! Lektor kurzu: Mgr. Katarína Vlčková, Ing. Michal Kadlec; Ing. Stefan Kováč, PhD., Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: 8. 9., , , , ; 3. 9., , , , (Bratislava) Úvodní lekce je určená všem, kteří potřebují v krátkém čase začít pracovat s IBM SPSS Statistic, získat rychlé a praktické vstupní informace pro orientaci v programu a vyzkoušet si způsob jeho ovládání. Toto úvodní seznámení je rovněž vhodné pro ty, kteří uvažují o zakoupení systému a chtějí se blíže seznámit s jeho možnostmi. IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová, Mgr. Katarína Vlčková; Ing. Stefan Kováč, PhD., Mgr. Ing. Milan Machalec (Bratislava) Datum konání: ; (Bratislava) Základní softwarový kurz představující analytické nástroje modulu IBM SPSS Statistics Base. Seznámíte se se statistickými procedurami určenými především pro jednorozměrnou analýzu dat - tabulkové přehledy, testování hypotéz (T-testy, ANOVA, neparametrické testy), korelace, lineární regrese. Důraz je kladen na výuku programu, seznámíte se však také se základními statistickými pojmy a nahlédnete do podstaty jednotlivých metod. IBM SPSS Statistics Base: Základní statistické procedury - praktika Lektor kurzu: Mgr. Lubomíra Červová Datum konání: Řešení praktických případových studií s využitím základních statistických metod obsažených v modulu IBM SPSS Statistics Base (popisná a konfirmační statistika, korelační analýza, lineární regrese). Kurz je určen všem, kteří již mají určité zkušenosti s těmito metodami i ovládáním programu a chtějí si vše procvičit nebo připomenout na praktických příkladech. IBM Watson Content Analytics: Analýza textových dokumentů Lektor kurzu: Bc. Vojtěch Skubanič Datum konání: termín na vyžádání Kurz nabízí základní seznámení s prostředím aplikace Dolování analýzy obsahu v IBM Watson Content Analytics. Představíme vám možnosti vyhledávání na základě dotazů a práci s fazetami na kolekci dokumentů. Remark Office OMR Lektor kurzu: Ing. Libor Šlik, Ing. Martin Selinger Datum konání: termín na vyžádání Během půldenního kurzu se v rychlosti seznámíte se softwarem Remark Office OMR. Naučíte se doporučené postupy, projdete celý proces od tvorby šablony testu, přes samotné skenování až po vyhodnocení vyplněného testu a jeho uložení do požadovaného datového formátu vhodného pro další zpracování. K reportování výsledků využijete předdefinované reportovací nástroje softwaru Remark Office OMR. Ve výjimečných případech je změna programu, termínu nebo lektora vyhrazena

20 Kurzy na klíč, individuální výuka, konzultace Centrum výuky ACREA Vám kromě veřejných kurzů uvedených v tomto kalendáři nabízí také: Kurzy na klíč - Témata, která v tomto semestru nemáme vypsána formou veřejných kurzů (nebo je vzhledem k jejich specializovanému využití jako veřejné kurzy ani nevypisujeme). Přehled všech připravených témat našich kurzů naleznete na našich webových stránkách. - Příprava vzdělávacího programu přesně na míru vašim potřebám. Touto formou je možné např. vybrat potřebné kapitoly z rozvrhů několika standardních kurzů, shrnout během jednoho kurzu metody využitelné při řešení vašeho konkrétního projektu, úlohy apod. Individuální výuku a konzultace - Individuální výuka a konzultace představují možnost absolvovat výuku ve vámi zvoleném termínu, přizpůsobit tempo a úroveň výuky vašim znalostem a možnost kombinovat témata či se tématu věnovat nad vašimi vlastními daty. Neváhejte nás kontaktovat, najdeme pro vás optimální řešení! Z našich kurzů, které nejsou vypsány v tomto semestru, vybíráme: a analýza dat: Hierarchické lineární modelování Hierarchické lineární modely se používají tam, kde není splněn předpoklad nezávislých pozorování, tam, kde jsou výběrové jednotky organizovány do postupně podřazených skupinek. Tyto skupinky vznikají buď v reálném uskupení v populaci, nebo v důsledku výběrových postupů. Modely zahrnují analýzu rozptylu, regresní analýzu i jejich kombinace a vedou na tzv. smíšený regresní model (mixed models). Kurz uvádí pojmy, postupy a příklady použití základního dvoustupňového modelu a myšlenku třístupňového modelu. Jednorozměrné škálování Konstrukce jednorozměrných škál je postup převádějící kvalitativní a komparativní data na ordinální nebo kvantifikované proměnné, které vyjadřují vztahy objektů či položek na jednorozměrné číselné ose. V kurzu jsou pojednány základní postupy používané v praxi jako jsou škálování pořadí, Guttmanův skalogram, metoda párového srovnání, Coombsova metoda rozprostření. Korespondenční analýza Vztahy (asociace či korespondence) mezi kategoriemi nominálních proměnných jsou vhodně redukovány. Interpretační využití vychází z percepčních, komparačních, kompetičních či asociačních map. Metoda je ilustrována na aplikacích z oblasti marketingu, sociálních věd a dalších.

IBM SPSS Statistics Base

IBM SPSS Statistics Base IBM Software Base Spolehněte se na rozhodnutí a výsledky, které jsou založené na analýzách IBM SPSS Statistics poskytuje nástroje pro řešení statistických úloh a analytických problémů jak v komerčních

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

marketingového výzkumu

marketingového výzkumu Roman Kozel, Lenka Mynářová, Hana Svobodová Moderní metody a techniky marketingového výzkumu Aktuální trendy marketingu a marketingového výzkumu Marketingový výzkum od zadání po návrhy řešení Analýza dat

Více

marketingového výzkumu

marketingového výzkumu Roman Kozel, Lenka Mynářová, Hana Svobodová Moderní metody a techniky marketingového výzkumu Aktuální trendy marketingu a marketingového výzkumu Marketingový výzkum od zadání po návrhy řešení Analýza dat

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA www.vzdelavanivcr.cz Informace v cestovním ruchu Informa ní kiosky, call a help centra,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Diplomová práce Systém předzpracování dat pro dobývání znalostí z databází Vypracovala: Hana Kotinová Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Berka,

Více