Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT"

Transkript

1 Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka. Změny teploty, rozsah a intenzita světla jsou základním příkladem kolekce informací, které můžeme prostřednictvím záznamu dat sledovat. Praktickým využitím jsou pak záznamy kolekce dat z meteorologických stanic anebo záznamy dat ukládané do černých skříněk letadel. LEGO MINDSTORMS software k záznamu dat podporuje všechny senzory obsažené v 9797 Základní soupravě LEGO MINDSTORMS Education NXT (najdete v přehledu na straně 5) včetně teplotního LEGO senzoru, který není součástí soupravy a je třeba jej doobjednat. Rovněž podporuje použití senzorů jiných výrobců s certifikátem hardwaru LEGO Education. Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Predikce experimentu - pokus o odhad průběhu experimentu či události Sběr dat - sběr dat ze senzorů po dobu trvání experimentu či události Analýza dat - zkoumání souboru dat včetně porovnání s predikcí experimentu či události Záznam dat v prostředí třídy Přednosti záznamu dat u prováděných experimentů: Vyšší přesnost Měření ve velmi krátkých časových intervalech po dlouhou dobu trvání experimentu Automatický záznam - vyloučení chyb způsobených lidským faktorem Automatické zobrazování dat v průběhu experimentu na obrazovce počítače atd. Naměřená data mohou být uložena pro další využití, připojena a exportována do jiných aplikací Záznam dat s MINDSTORMS NXT Sotware MINDSTORMS NXT je ideálním řešením pro kombinaci s NXT kostkou. Použitím NXT kostky se senzory a tohoto softwaru můžete zaznamenávat výsledky z experimentů dvěma způsoby, buď vzdáleně anebo přímo (pokud je NXT kostka připojena k počítači).

2 Začínáme Software k záznamu dat snadno spustíte použitím ikony na ploše počítače anebo použitím ikony záznamu dat, kterou najdete v pravém rohu NXT programového okna. Pro spuštění programu opakovaně klikněte na programovou ikonu vašeho PC anebo Mac počítače. Záznam dat, zobrazovací okno Sestavení programu k záznamu dat z experimentu provedete v programovacím okně záznamu dat. Je-li program hotový, klikněte pro přenos a spuštění programu na příslušné tlačítko v panelu řízení. Při práci se softwarem záznamu dat musí být na pozadí vždy otevřeno NXT programovací okno. NXT programovací okno lze otevřít samostatně, aniž by bylo otevřeno okno záznamu dat. Záznam dat v NXT programovém okně Program inteligentního chování NXT robota lze rozšířit o záznam dat. Použitím dvou programovacích bloků z Advanced palette (přehled programovacích bloků najdete na straně 56) spustíte a ukončíte záznam dat do NXT kostky včetně grafického zobrazení průběhu dat, která budou dodatečně využita pro analýzu experimentu. Jednoduchým kliknutím na ikonu záznamu dat (v pravém horním rohu nástrojové lišty) přepnete na zobrazení okna záznamu dat.

3 Uživatelské prostředí Stručný přehled 1. Robot Educator 2. Můj portál 3. Panel nástrojů 4. Graf 5. Malé pomocné okno 6. Y-souřadnice 7. X-souřadnice 8. Datová tabulka 9. Konfigurace experimentu 10. Panel řízení experimentu

4 Uživatelské prostředí Robot Educator Vzdělávací část kde najdete návody k sestavení a programování modelů k záznamu dat. Můj portál Poskytne vám přístup k pro inspiraci, stažení aktualizací a informace. Panel nástrojů Panel nástrojů umožní volbu nástrojů predikce, analýzy a dalších nástrojů pro zpracování výsledků experimentu. Graf Graf je vizuální prezentací průběhu zaznamenávaných dat. Záznam predikce, uskutečnění experimentu a analýza dat - to vše lze v grafu provádět. Malé pomocné okno Poskytne pomoc, kdykoli je potřeba. Y-souřadnice Y-souřadnice zobrazují naměřené hodnoty v jednotkách měření. Jednotky měření se liší senzor od senzoru a nemusí být vždy v soustavě SI. Vytvořit můžete více paralelních Y-souřadnic tak, aby každý senzor měl v grafu svoji osu. X-souřadnice X-souřadnice vždy zobrazují délku trvání experimentu. Datová tabulka Datová tabulka obsahuje predikční a reálné hodnoty senzorů. Konfigurace experimentu Každý experiment má vlastní konfigurační panel, ve kterém definujeme název experimentu, použité senzory a jejich pozice, délku experimentu a vzorkování záznamu. Panel řízení záznamu dat Panel řízení záznamu dat umožňuje komunikaci s NXT kostkou. Tlačítko přenosu (Upload button) umožňuje přenos souboru dat z NXT kostky do počítače.

5 Nástroje Nástroje predikce Využitím nástrojů predikce zaznamenáte svůj odhad výsledku experimentu. K tomu můžete zvolit tužku k zápisu křivky do grafu anebo formulaci rovnice k zápisu přímky do grafu. Soubor dat Data z experimentu jsou na NXT kostce ukládána po kliknutí na tlačítko Download and run uprostřed panelu řízení. Data jsou ukládána jako "log" soubor a současně zobrazována v grafu a datové tabulce. Nástroje analýzy Po ukončení sběru dat můžeme provést analýzu jednotlivých bodů anebo řady bodů v experimentu. U analýzy bodu si zobrazíme jeho hodnotu, u řady bodů zobrazíme jejich minimum, maximum a střední hodnotu. Nástroje pro analýzu umožňují kontrolu lineárního průběhu souboru dat v grafu včetně predikce.

6 Konfigurace experimentu Pro každý nový experiment se otevře konfigurační panel ve kterém lze nastavit parametry experimentu. Volbou Rate a Duration nastavíte vzorkování a délku trvání experimentu (sběru dat). Současně mohou být zaznamenávána data ze čtyř senzorů připojených k portům NXT kostky. Datová tabulka V datové tabulce jsou vyčísleny predikční a naměřené hodnoty experimentu. Můžeme zvolit které veličiny či predikce budou vyobrazeny, měnit barvu jejich zobrazení, způsob zobrazení bodů grafu a měnit jednotky měření. Datová tabulka obsahuje číselné údaje o predikci a naměřených hodnotách, křivky grafu jsou vizuální podobou stejných dat.

7 Čtyři možnosti záznamu dat Programováním NXT kostky v softwaru k záznamu dat lze volit některou ze čtyř možností zaznamenávání výsledků experimentů. Zvolená varianta závisí na druhu experimentu, požadavcích na zpracování dat, predikci výsledků a způsobu sběru kolekce dat anebo její analýze. Přímý záznam dat NXT kostka je spojena s počítačem a přenos dat probíhá v reálném čase. V datové tabulce a v grafu jsou data zaznamenávána podle průběhu experimentu. Vzdálený záznam dat V průběhu záznamu dat NXT kostka není spojena s počítačem, data jsou ukládána do paměti kostky. NXT a počítač jsou spojeny pouze v okamžiku, kdy sestavený program k záznamu dat na kostku přenášíme. Jakmile kostka program obsahuje, je připravena zaznamenávat a ukládat data z experimentu. Během vzdáleného záznamu jsou data ukládána do paměti NXT a pro analýzu mohou být dodatečně přenesena do počítače. NXT programovací okno Při sestavování programu k inteligentnímu chování robota zařadíme do programového řetězce bloky k zahájení a ukončení záznamu dat. Soubor dat je po spuštění programu ukládán do paměti NXT kostky. Po ukončení programu můžeme data importovat z kostky do počítače, zobrazit v grafu a provést jejich analýzu. NXT záznam dat Záznam dat spustíme přímo na NXT kostce, která v průběhu experimentu není připojena k počítači. Konfiguraci a ovládání záznamu dat provádíme bez počítače pomocí programovacích tlačítek. Soubor dat je ukládán do paměti kostky. Dodatečně jej můžeme importovat do počítače, zobrazit v tabulce a grafu včetně provedení analýzy dat.

8 Příklad experimentu se záznamem dat Tento jednoduchý příklad je ukázkou návrhu, sestavení, predikce a realizace experimentu. Opakovaným kliknutím na ikonu ve vašem PC či Mac spustíte program záznamu dat. Zapište název svého experimentu a klikněte na Go! V rozbalovacím menu vyberte ultrazvukový senzor a klikněte na OK.

9 Příklad experimentu se záznamem dat Kliknutím na ikonu nástrojů predikce (Prediction Tools/New Prediction) proveďte predikci experimentu a klikněte na OK. Použijte kurzorové pero k zápisu predikce do grafu. Ověřte, zda je NXT kostka zapnuta a zda je k počítači připojena pomocí USB kabelu. Zkontrolujte, zda NXT kostka komunikuje s NXT softwarem a zda je ovládána poslední verzí operačního systému Firmware (bližší informace jsou uvedeny na straně 77). Nyní připojte ultrazvukový senzor k portu č.4.

10 Příklad experimentu se záznamem dat Umístněte kurzor na řídící panel v pravém spodním rohu NXT okna záznamu dat. Klikněte na středové tlačítko přenosu a spuštění programu (Download and run) a sledujte jaké změny probíhají v poli grafu. Právě jste spustili záznam dat v jednoduchém experimentu. Analýzu získaných dat uskutečníme kliknutím na ikonu nástrojů analýzy dat (Analysis Tools). K analýze zvolíme bod (Point) anebo pole bodů (Section Analysis). Polohu osy analyzovaných bodů lze přesouvat a rozsah pole bodů přesouvat a měnit jeho rozsah. První experiment záznamu dat je hotov. Vyzkoušejte další experiment za současného použití dvou senzorů a záznamem dat do dvou Y-souřadnic grafu. Poznámka: vzdělávací sekce Robot Educator (více na stranách 53-55) nabízí méně zkušeným uživatelům další rozpracované experimenty záznamu dat.

11 Práce se souborem dat V průběhu záznamu experimentu s MINDSTORMS NXT jsou data NXT kostkou automaticky ukládána. Pokud kostka není připojena k počítači (například při realizaci vzdáleného záznamu) jsou data ukládána do paměti NXT kostky. Pokud je NXT kostka připojena k počítači jsou data ukládána rovněž do adresáře MINDSTORMS NXT softwaru. Soubor dat může obsahovat jeden anebo více kolekcí dat. Zobrazeny jsou v grafické prezentaci experimentu a datové tabulce. Soubor dat Soubor dat zaznamenaný v průběhu experimentu je vždy ukládán jako strukturovaný textový soubor. Znamená to, že může být otevřen v jednoduchém textovém editoru anebo tabulkovém procesoru (převedením). Soubory dat jsou přístupné třemi způsoby: Otevření experimentu Nový experiment otevřete v poli Start New Experiment. Uložený existující experiment otevřeme rozvinutím a volbou v poli Open Recent Experiment. Import experimentu Volbou dojde k importu souboru dat uložených v paměti NXT kostky anebo souborů uložených v počítači jako existující experimenty. Volba je vhodná ke srovnávání výsledků experimentů. Správce souborů uložených dat (Log Manager) umožňuje snadný přístup k souborům dat uloženým v NXT kostce anebo paměti počítače. Přenos souborů z NXT Volbou přenos datových souborů z paměti NXT kostky do počítače.

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2

StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 Příručka 7EN02-0328-00 05/2013 StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 User Guide Bezečnostní informace Bezečnostní informace Důležité informace Před instalací,

Více

Uživatelská příručka 2.0 012-13985A

Uživatelská příručka 2.0 012-13985A Uživatelská příručka 2.0 012-13985A Uživatelská příručka SPARKvue Uživatelská příručka 012-13985A 2.0 Omezená záruka Popis záruky na výrobek najdete v katalogu společnosti PASCO. Autorské právo Tato uživatelská

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o.

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Úvod 2 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE PROGRAMU... 4 A. INSTALACE NA SAMOSTATNÝ POČÍTAČ... 4 B. SÍŤOVÁ INSTALACE... 10 3. PRACOVNÍ PROSTOR

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky)

software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky) software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky) Jak vše správně nainstalovat a odinstalovat 1. Instalace hardware

Více

Software imatch Professional Návod

Software imatch Professional Návod Software imatch Professional Návod 1 Nastavení jazyka Software je dodáván v několika jazykových mutacích, od verze 8.4.3 včetně češtiny. Pro nastavení jazyka je nutno otevřít konfigurační program iconfigure:

Více

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation DaTa LoGGerXPTM Příručka pro uživatele C R Y S T A L engineering corporation DataLoggerXP Příručka pro uživatele Strana Obsah Úvod.............................................................. 1 Princip

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Vernier LabQuest. Uživatelská příručka

Vernier LabQuest. Uživatelská příručka Vernier LabQuest Uživatelská příručka Obsah 1 Seznámení s rozhraním Vernier LabQuest 3 1.1 Co je to rozhraní Vernier LabQuest................... 3 1.2 Obrazová dokumentace.......................... 4 1.3

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

SupcoLog software. Uživatelská příručka. SL300TH a SL300T. Copyright 1999 2000 Všechna práva vyhrazena

SupcoLog software. Uživatelská příručka. SL300TH a SL300T. Copyright 1999 2000 Všechna práva vyhrazena SupcoLog software Uživatelská příručka SL300TH a SL300T Copyright 1999 2000 Všechna práva vyhrazena Sealed Unit Parts Co., Inc P.O. Box 21, 2230 Landmark Place Allenwood, NJ 08720, USA Tel.: (732) 223-6644

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC

ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC Obsah ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC 7. vydání - únor 2008 Copyright 2001-2008 Teco a.s. OBSAH 1. ÚVOD...8 1.1 Dodávka programu...8 1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3...8 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka

Bosch Video Management System. Uživatelská příručka Bosch Video Management System cs Uživatelská příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 7 1.1 Vyhledání informací 7 1.2 Tisk informací z nápovědy 8 2 Úvod 9 3 Přehled systému

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

ALAM00. Uživatelská příručka pro výškoměr a PC program

ALAM00. Uživatelská příručka pro výškoměr a PC program Uživatelská příručka pro výškoměr a PC program PC program Stručný přehled funkcí programu PC program slouží pro stažení a archivaci zaznamenaných logů. Umožňuje nastavit všechny parametry čidla a tím jej

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více