Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie"

Transkript

1 Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký zákon, vědecká hypotéz, vědecké pojmy jejich definice; typy definic Hlvní znky funkce vědecké metody; od hypotézy k závěrům: hlvní etpy vědeckého výzkumu 2 Výzkumné strtegie Zákldní typy výzkumných strtegií; kvntittivní kvlittivní výzkumné strtegie, jejich rozdíly vol mezi nimi při prktickém výzkumném upltnění Kuzlit zoecnitelnost: vnitřní vnější vlidit dt získných při použití různých výzkumných strtegií 3 Experiment v psychologii Prvý experiment: logické rcionále; zákldní typy projektů; druhy experimentální kontroly; otázky vnitřní vnější vlidity dt získných při použití prvého experimentu Kvziexperimentální ex post fcto výzkumné projekty; jejich vol, cíle možnosti interpretce získných výsledků; otázky vnitřní vnější vlidity dt získných při použití těchto experimentů 4 Neexperimentální výzkumné strtegie Popisné (přehledové) výzkumné projekty; jejich vol, cíle, provádění interpretce získných výsledků; jejich metodologické prolémy, omezení rizik. Korelční výzkumné projekty; jejich vol, cíle, provádění možnosti interpretce získných výsledků; jejich metodologické prolémy, omezení rizik. 5 Strtegie pozorování (oservční studie) Zákldní typy zúčstněného pozorování; otázky vnitřní vnější vlidity dt získných při použití zúčstněného pozorování; etické prolémy spojené s použitím této strtegie jejich řešení; příkld využití této strtegií v psychologickém výzkumu

2 Zákldní typy nezúčstněného pozorování; otázky vnitřní vnější vlidity dt získných při použití nezúčstněného pozorování; etické prolémy spojené s použitím této strtegie jejich řešení; příkld využití této strtegií v psychologickém výzkumu 6 Anket (dotzníkové šetření) Pojem nkety; její cíle; otázky vnitřní vnější vlidity dt získných při použití nkety; etické prolémy spojené s použitím této strtegie jejich řešení; příkld využití této strtegií v psychologickém výzkumu Metodologické prolémy spojené s použitím nket v mezinárodně srovnávcích studiích (npříkld ESS WVS); příkld využití dt získných touto strtegií pro testování psychologických hypotéz 7 Vytváření vzorků populce Pojem náhodného výěru; zákldní typy náhodných výěrů; populce, zákldní souor, výěrový souor; representtivnost; postup pořizování náhodného výěru; výhody nevýhody velkých mlých souorů; pro jké výzkumné strtegie jsou určeny tyto techniky pořizování vzorků Zákldní typy nenáhodných výěrů; porovnání s náhodnými výěry; silné slé stránky nenáhodných výěrů; postup pořizování nenáhodných výěrů 8 Techniky získávání dt Nestndrdizovné techniky (zejm. pozorování, posuzování rozhovor; oshová nlýz, nlýz stop chování výtvorů); jejich popis vzájemné porovnání; jejich slé silné stránky Stndrdizovné techniky (zejm. dotzníky testy); jejich popis vzájemné porovnání; jejich slé silné stránky 9 Měření Pojem měření; úrovně měření; zákldní sttistické techniky, které jsou vhodné pro práci s dty získnými n různých úrovních měření Pojem proměnné; hlvní typy proměnných; kritéri jejich třídění; opercionlizce proměnných 10 Reliilit dt Pojem reliility dt; klsická teorie reliility Zákldní techniky odhdu reliility, jejich rozor srovnání; kritéri hodnocení održených koeficientů 11 Vlidit dt Pojem vlily dt; princip konvergentní divergentní vlidizce; kritéri hodnocení održených koeficientů Dlší typy vlidity vlidizce; kritéri hodnocení održených koeficientů (npříkld u prediktivní vlidity)

3 12 Vývojové projekty Jednorázové opkovné měření; zákldní typy výzkumných projektů určených k postižení vývoje proměnné Metodologické prolémy spojené s jednotlivými typy vývojových výzkumných projektů 13 Sttistická nlýz dt I. jednorozměrná deskriptivní sttistik Míry střední tendence dt; míry disperze dt; sttistik prmetr Stndrdní chy průměru, konfidenční intervl 14 Sttistická nlýz dt II. prvděpodonost Normální rozložení; pojem prvděpodonosti; hustot rozložení prvděpodonosti; normovné normální rozložení; z-skóry Sttistická indukce; sttistické hypotézy (nulové lterntivní; jednostrnné dvojstrnné), chyy I. II. typu; konvenční hldiny význmnosti 15 Sttistická nlýz dt III. nlýz rozptylu Anlýz rozptylu (ANOVA) zákldní principy ANOVA, komponenty rozptylu Indexy velikosti účinku; zákldní princip testování hypotéz; F-test t-test 16 Sttistická nlýz dt IV. korelce Kovrince; korelce dvou proměnných; Personův korelční koeficient r; koeficient determince coy index velikosti účinku Mnohočetná korelce; prciální korelce 17 Sttistická nlýz dt V. regrese Zákldní principy lineární regresní nlýzy; lineární regrese coy predikce Y z X; koeficienty Lineární regresní nlýz coy nlýz rozptylu; zoecněný lineární model; koeficient R 2 coy index velikosti účinku 18 Sttistická nlýz dt VI. fktorová nlýz Zákldní principy využití explorční fktorové nlýzy nlýzy hlvních komponent v psychologickém výzkumu Zákldní principy využití konfirmční fktorové nlýzy v psychologickém výzkumu 19 Sttistická nlýz dt VII. neprmetrické sttistické postupy Sttistické postupy vhodné pro nominální pořdová dt Srovnání prmetrických neprmetrických postupů, jejich silných slých stránek

4 20 Interpretce výsledků sttistických nlýz Zákldní indexy velikosti účinku jejich interpretce; index prvděpodonosti p: jeho slé silné stránky Vzthy mezi teoretickými sttistickými hypotézmi; otázk verifikce flsifikce hypotéz 21 Vyprcování výzkumné zprávy etické otázky Hlvní části výzkumné zprávy jejich osh; prvidl citce podle citční normy APA; tulky grfy zásdy jejich vytváření Etické prolémy spojené s jednotlivými fázemi výzkumu (od voly výzkumného prolému po sepsání zprávy) v psychosociální olsti

5 Literární prmeny: 1. Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., Aiken, L. S. Applied Multiple Regression/Correltion Anlysis for the Behviorl Sciences. 3rd ed. Mhwh, NJ: Lwrence Erlum Assocites, Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Prh: Portál, Hendl, J. Kvlittivní výzkum. Zákldní metody plikce. Prh: Portál, Miovský, M. Kvlittivní přístup metody v psychologickém výzkumu. Prh: Grd, Rosenthl, R., Rosnow, R. L. Essentils of Behviorl Reserch: Methods nd Dt Anlysis. 3 rd. ed. New York: McGrw-Hill, Srnec, J. Strtegie metody psychosociálního výzkumu. Prh: PVŠPS, Uránek, T., Denglerová, D., Širůček, J. Psychometrik. Měření v psychologii. Prh: Portál, 2011.

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

základy pedagogicko- -psychologického výzkumu pro studenty učitelství Martin Skutil a kol.

základy pedagogicko- -psychologického výzkumu pro studenty učitelství Martin Skutil a kol. základy pedagogicko- -psychologického výzkumu pro studenty učitelství Martin Skutil a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Skutil, Martin Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Systémové inženýrství a informatika studijní obor Ekonomická informatika navazující magisterské

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST

PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST M A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PŘIPRAVENO PRO SPOLEČNOST R K E N T ZÁŘÍ INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES ( O R G A N I Z A C E ) Heřmanova, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +40 0 190 580, Fax: +40 0 190 590. E-Mail:

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz RNDr. Marie Budíková, Dr., Mgr. Maria Králová, Ph.D., Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. Průvodce základními statistickými metodami Vydala Grada Publishing,

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

T T. Think Together 2011. Tereza Vebrová THINK TOGETHER. Assessment centra jako metoda výběru zaměstnanců Assessment centre as a selection method

T T. Think Together 2011. Tereza Vebrová THINK TOGETHER. Assessment centra jako metoda výběru zaměstnanců Assessment centre as a selection method Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Assessment centra jako metoda výběru zaměstnanců Assessment

Více

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 351 KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Tato kapitola se zabývá měřením výkonu, monitorováním a hodnocením programů. Tyto nástroje a činnosti mají společný cíl:

Více

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Diagnostika hudebnosti žáků základní školy Komparace auditivní a audiovizuální verze testů Disertační práce Mgr. Eva Vachudová 2009

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více