Solutions for Monitoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solutions for Monitoring"

Transkript

1 Solutions for Monitoring Case Study Selection From the content VESKI: NI LabVIEW a CompactRIO řídí chod elektráren Elcom: Komplexní platforma pro analýzu kvality elektřiny Elstner Associates Inc.: Performing Structural Health Monitoring with Modular NI Hardware and Software ni.com

2 Solutions for Monitoring NI LabVIEW a CompactRIO řídí chod elektráren Boris Meško, Ozren Orešković, Ozren Husnjak VESKI Zadání: Vývoj ekonomicky výhodného a spolehlivého systému pro monitorování strojů v elektrárnách v Chorvatsku. Řešení: Pomocí monitorovacího software Computerized Diagnostic System (CoDiS) od společnosti VESKI a produktů LabVIEW a CompactRIO společnosti National Instruments vytvořit systém pro nepřetržité monitorování vibrací s přenosem informací po LAN. Produkty: CompactRIO, LabVIEW, FPGA Module, Real-Time Module Nepřetržité monitorování vibrací a dalších jevů je důležité z hlediska předvídání mechanického chování a spolehlivosti. Obvykle vyžaduje sběr dat 24 hodin denně a online analýzu databáze. VESKI je chorvatská poradenská firma zaměřená na analýzu a diagnostiku vibrací. Firma vsadila na NI LabVIEW a NI CompactRIO jakožto jádro svého monitorovacího software CoDiS. Mechanické vibrace mohou poškodit rotační mechanické komponenty a výrazně snižují spolehlivost a životnost stroje. Když jsme dostali přidělenu zakázku na vývoj softwarového řešení, které by pomohlo 11 chorvatským elektrárnám snížit náklady na údržbu a opravy generátorů, zvolili jsme LabVIEW a CompactRIO pro vytvoření flexibilního monitorovacího systému. údržby a tím k předcházení dlouhodobým a nákladným odstávkám provozu. Monitorovací systém CoDiS jsme nainstalovali na více než 30 elektrických generátorech napříč Chorvatskem a Slovinskem a také v elektrárně Lagarfoss na Islandu. Moderní průmyslové monitorovací systémy obvykle sledují vibrace, teplotu, tlak a průtok, zatímco souběžně probíhá přesná analýza naměřených dat a ukládání do databáze. Vytvořili jsme systém CoDiS pro monitorování vibrací rotorů, statoru a základní dynamiky, vlastností vzduchové mezery, účinnosti, kvality elektrické energie a hydraulických veličin velkých rotačních strojů. Monitorovací systém CoDiS je modulární a flexibilní. Může být navržen a upraven podle potřeb zákazníka. Celá aplikace je založena na LabVIEW a obsahuje funkce pro analýzu a práci s databází, pro online monitorování a sběr dat podle potřeb zákazníka. Systém je založen na platformě CompactRIO pro souběžné diagnostické funkce a ochranu. Monitorování a diagnostika strojů Využití online monitorovacích systémů je zvlášť vhodné v elektrárnách, kde se používají k předvídání poruch a odhalování nepravidelností v chodu systému. Systémy mohou být také používány k plánování rutinní Systém CoDiS sestává ze čtyř částí (viz Tabulka č. 1): CoDiS-DM (permanent Diagnostic Monitoring system systém pro trvalý diagnostický monitoring) CoDiS-TR(Transient Recorder záznamník přechodových dějů) CoDiS-RT (conventional Real-Time monitoring for signaling and protection systems obecný monitoring v reálném čase pro signalizační a ochranné systémy) CoDiS-RM (permanent diagnostic Rotor Monitoring trvalý diagnostický monitoring rotoru) VESKI

3 CoDiS-DM CoDiS-TR CoDiS-RT CoDiS-RM Diagnostický monitoring Přechodový monitoring Obecný monitoring Rotorový monitoring Průběžný sběr, analýza a ukládání do databáze Průběžný sběr a analýza spouštěcích podmínek záznam v závislosti na spouštěcí podmínce Průběžný sběr dat, Analýza a Č/A převod Ochranné funkce Průběžný sběr a analýza signálů na rotoru Bezdrátový přenos všech signálů z rotoru na stator Implementace Implementace Implementace Implementace Detekce a měření trvalých změn Záznam a detekce přechodových dějů Aplikace v signalizačních a ochranných systémech Aplikace v signalizačních a ochranných systémech Konfigurace systému S platformou CompactRIO a FieldPoint od společnosti National Instruments jsme byli schopni vytvořit vysoce konfigurovatelný systém při dosažení vysokého výkonu a spolehlivosti. Platforma CompactRIO je založena na rekonfigurovatelných vstupech a výstupech řízených (Reconfigurable I/O - RIO) FPGA polem a funguje souběžně jako jednotka pro monitorování stavu a ochranu. Monitorovací systém CoDiS se skládá z: Měřicích komponent, které zahrnují veškeré senzory a hardware pro sběr dat Komponenty pro úpravu signálu Jednotky CompactRIO sloužící pro zpracovávání spolu s místní ovládací PDA jednotkou používanou pro sběr a analýzu dat Centrálního počítače s databází a procedury pro analýzu s možností vzdáleného přístupu přes LAN Systém také umožňuje komunikaci se SCADA systémy za pomoci analogového nebo fieldbus výstupu. CoDiS zahrnuje trvalé sledování a diagnostiku: Relativních vibrací hřídele Absolutních vibrací uložení Axiální pozice rotoru Minimálních hodnot vzduchové mezery Magnetický tok rotorového pólu Elektrických parametrů jako je proud a napětí Symetrie fází, zátěžného úhlu Celkového harmonického zkreslení (THD) Statických a kvazistatických parametrů Teplot a procesních parametrů Hydraulických parametrů (účinnost, η) Aktivního a reaktivního výkonu Jednotka pro monitorování parametrů a ochranu nainstalovaná ve vysokotlakých pumpách - Lagarfoss Island Systém CompactRIO je používán k monitorování relativních vibrací hřídele a rotační rychlosti. Současně hlídá překročení povolené rychlosti. Systém monitoruje dva hydrogenerátory, přičemž každý z generátorů používá CompactRIO jako procesní jednotku. Každá monitorovací souprava obsahuje: Šest senzorů posunu používaných pro měření relativní vibrace hřídele Dva senzory posunu používané pro měření rotační rychlosti Jeden modul NI 9201 pro sběr dat Dva analogové výstupní moduly NI 9265 pro předávání měřených signálů do SCADA Jeden modul NI 9481jakožto akční člen ochrany NI crio-9002 spolu s rekonfigurovatelným embedded šasi crio-9101 Systém CompactRIO monitoruje: Šest analogových napěťových vstupů - tři ložiska ve dvou osách (X a Y) Dva analogové napěťové vstupy - redundantní ochrana při překročení rychlosti Šest analogových proudových výstupů (předávání do SCADA) Čtyři reléové digitální výstupní signály, dva pro každý směr (alarm a výpadek) VESKI

4 Všechna relevantní data (např. průběhy a výsledky analýzy) jsou přístupná jakožto sdílené proměnné ve sdílené síti. Společnost VESKI dosáhla s použitím produktů National Instruments snížení nákladů na údržbu a opravy v elektrárnách až o 50 procent. Informace o autorech: Pro více informací k této případové studii, kontaktujte: Boris Meško VESKI Ulica Dragutina Golika 63 Zagreb HR-10000HR Tel: Fax: VESKI

5 Solutions for Monitoring Komplexní platforma pro analýzu kvality elektřiny Dr. Daniel Kaminský - ELCOM, a. s. Řešený problém: Vytvoření analyzátoru kvality elektřiny, který zahrnuje soubor virtuálních přístrojů schopných provádět všechna potřebná měření a zároveň umožňuje paralelní běh jednotlivých měřicích úloh na kompaktní hardwarové platformě s malými rozměry využívající operační systém reálného času. Řešení musí umožňovat snadné rozšiřování a upgrade software tak, aby bylo možno garantovat kompatibilitu s nejnovějšími IEC a EN standardy zabývajícími se měřicími postupy a algoritmy zpracování dat v oblasti hodnocení kvality elektřiny. Řešení: Analyzátor kvality elektřiny, který vyhovuje platným mezinárodním standardům a je založen na běžně dostupných hardwarových komponentách, jako je CompactRIO - robustní, flexibilní hardwarová platforma - a LabVIEW - grafické vývojové prostředí. Firmware přístroje umožňuje společně se softwarovými aplikacemi uživatelského grafického rozhraní snadnou konfiguraci přístroje a práci s uloženými daty jakožto i jejich následné zpracování na PC. Softwarová aplikace pro následné (off-line) zpracování naměřených dat dovoluje generovat výstupní protokoly z provedených měření. Produkty využité pro vývoj: LabVIEW, CompactRIO Řada analyzátorů kvality elektřiny ENA může být snadno a v krátkém čase modifikována a rozšiřována a je tak neustále v souladu se všemi nejnovějšími platnými mezinárodními standardy. Zároveň mohou být analyzátory ENA rozšířeny o další přídavné funkce podle požadavků konkrétního zákazníka. (Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc., ředitel divize Virtuální instrumentace ELCOM, a.s.) harmonického zkreslení. V některých případech je nezbytné provádět současně s analýzou napětí také analýzu proudových signálů. Pak lze vypočítávat další odvozené veličiny, jako je například činný, jalový a zdánlivý výkon, energie a podobně. Proč je kvalita elektřiny důležitá? Elektřina je produktem jako cokoli jiného a je dnes snad nejvýznamnější surovinou používanou v průmyslu. Je typem komodity, u níž požadujeme kontinuální dodávku, která nemůže být skladována a u níž není možné kontrolovat její kvalitu dříve, než je skutečně použita. Přitom špatná kvalita elektřiny může právě v průmyslové produkci způsobit významné škody na znehodnocené výrobě či poškozených strojích a zařízeních. Monitorováním kvality elektřiny můžeme identifikovat potenciální problémy dříve, než narostou do té míry, že začnou působit škody spojené s mnohdy velkými finančními ztrátami. Prevence v této oblasti je relativně levná ve srovnání s náklady vyvolanými škodami. Co je potřeba měřit? Typický analyzátor kvality elektřiny měří tři fázová napětí a počítá kvalitativní ukazatele definované mezinárodními standardy. Kvalita elektřiny je v základním pohledu vyjádřena frekvencí napětí, odchylkami napětí od nominálních hodnot, flickerem (kolísáním napětí), nesymetrií třífázové soustavy, spektrem vyšších harmonických složek a činitelem Obr 1. Principiální schéma elektrické přenosové a distribuční sítě s instalací měření kvality elektřiny Firma ELCOM nabízí řadu analyzátorů kvality elektřiny pod označením ENA (ELCOM Network Analyzer). ENA reprezentuje komplexní modulární systém pro sledování kvality elektřiny, který uživatelům poskytuje veškeré funkce měření a analýzy v souladu s požadavky aktuálních mezinárodních norem a standardů. Východiska pro výběr hardwarové a softwarové platformy pro vývoj řešení: Pro implementaci systému byla vybrána platforma CompactRIO firmy National Instruments s měřicími moduly řady C. V porovnání s měřicí technikou na bázi PC se jedná o velmi kompaktní platformu vyznačující se malými rozměry (88 x 180 x 90 mm). Pracovní rozsah teplot -40 C až +70 C a velmi nízká spotřeba předurčuje systém pro nasazení rovněž v extrémních Elcom

6 podmínkách. Platforma NI CompactRIO nabízí jednotlivé hardwarové komponenty v různých provedeních, což umožňuje vybrat variantu sestavy tak, aby bylo možno pružně doplňovat nové funkce do systému analyzátoru. Z široké nabídky I/O modulů je pro měření napětí využíván modul NI 9225 umožňující přímé připojení napětí až 300 Vrms. Tento modul lze přímo využít pro měření fázových napětí v nn sítích, resp. lze jej připojit k výstupu měřicího transformátoru napětí, který má obvykle na svém výstupu nominální napětí 100 Vrms. Pro měření proudu se používá modul NI Měřicí moduly NI 9225 a NI 9227 umožňují simultánní vzorkování měřených signálů s vzorkovací frekvencí až 50 ks/s. Alternativně nabízí firma ELCOM pro platformu crio vlastní hardwarové moduly pod označením EL9215U-R1 (měření napětí) a EL9215I- R1 (měření proudu). Tyto moduly jsou založeny na hardware NI 9215 ve spojení s elektronikou pro úpravu vstupních signálů vyvinutou firmou ELCOM. Pro vývoj firmware analyzátoru bylo využito grafické vývojové prostředí LabVIEW firmy National Instruments. V tomto vývojovém prostředí jsou vyvinuty všechny části software analyzátoru ENA. Platforma LabVIEW umožňuje přenositelnost a škálovatelnost softwarových aplikací, což se ukázalo jako velmi výhodné při přenosech řešení mezi platformami crio a PC, kdy mohly být využity již dříve vyvinuté softwarové aplikace původně určené pro platformu PC. V současné době je nabízeno několik modelů analyzátoru kvality elektřiny na bázi systému crio, které se liší podle typu použitého CompactRIO a vstupních modulů. Minimální hardwarové požadavky na kontrolér CompactRIO jsou 400MHz procesor a šasi s 2M hradlovým polem FPGA. Analyzátor kvality elektřiny na bázi platformy CompactRIO: Díky škálovatelnosti platformy NI CompactRIO, použitému operačnímu systému a přenositelnosti LabVIEW kódu je možné postavit analyzátor ENA na různých mechanických platformách s různými rozměry a požadavky na vestavbu odpovídajícími specifickým potřebám zákazníků. Vedle implementace založené výhradně na NI CompactRIO (ENA450.EC) jsou k dispozici varianty postavené na: integrovaném systému CompactRIO, který kombinuje real-time procesor a konfigurovatelné hradlové pole (FPGA - Field-Programmable Gate Array) v jednom šasi (modely analyzátorů označené jako ENA450.EB, ENA450.NB). jednodeskovém (Single-Board) systému RIO, který integruje všechny 3 jádrové komponenty systému CompactRIO - realtime procesor, FPGA a I/O - na jedné desce (ENA460). Softwarová část analyzátoru kvality elektřiny ENA je tvořena souborem softwarových aplikací řešících vše od měření a on-line zpracování signálů, dálkového ovládání analyzátoru a analýzy uložených dat až po prohlížení a prezentaci dat prostřednictvím internetu. Modulární koncept umožňuje naplnit všechna zákaznická očekávání při minimalizaci nákladů. Měřicí funkce: Firmware ENA-Node běží přímo na platformě CompactRIO a zabezpečuje všechny měřicí funkce, on-line výpočty a ukládání dat. ENA-Node (firmware přístroje) obsahuje několik SW modulů (virtuálních přístrojů), které běží paralelně: FFT analyzátor Vektorový analyzátor Monitor toku výkonů Flickermeter Napěťový monitor EN50160 Monitor půl-periodových RMS hodnot Analyzátor telegramů & alarmů Digitální vstupy Všechny zmíněné firmwarové moduly mohou zpracovávat jak 50Hz, tak 60Hz signály. Uživatel přístroje může sledovat real-time data na virtuálním grafickém displeji a ukládat je do datových souborů. Všechny virtuální přístroje analyzátoru pracují se základní vzorkovací frekvencí 9.6kS/s na měřený kanál. Vzorkovací frekvence je synchronizována s frekvencí měřených signálů. Algoritmy jsou implementovány v souladu s aktuálními standardy z oblasti kvality elektřiny (IEC , IEC a IEC ). Software přístroje analyzuje tři napěťové a tři proudové signály na základě vzorkování časových průběhů měřených signálů a vypočítává RMS hodnoty signálů, frekvence, spektra signálů, celkové harmonické zkreslení, flicker, třífázovou nesymetrii, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, energie a mnoho dalších veličin. Proudy měřené ve většině případů na sekundární straně měřicích proudových transformátorů proudu (1A/5A) mohou být měřeny přímo (pomocí modulu NI 9227 nebo proudového modulu ELCOM EL9215I-R1), nebo nepřímo (pomocí proudových kleští připojených k modulu NI 9239). Obr. 2. Připojení analyzátoru ENA k měřeným signálům pomocí proudových měřicích kleští Elcom

7 Seznam měřených veličin: Napětí Proud Výkon Energie RMS (200ms) RMS (200ms) Power factor THD THD Cosine Harmonické (1-50tá) Meziharmonické (0.5 49,5tá) DC složka Nesymetrie Pst, Plt flicker Harmonické (1-50tá) Meziharmonické (0.5 49,5tá) DC složka Činný výkon Harmonické činného výkonu (1-50tá) Jalový výkon Harmonické jalového výkonu (1-50tá) Zdánlivý výkon Harmonické zdánlivého výkonu (1-50tá) Celková energie činného výkonu Energie základní harmonické činného výkonu Celková energie jalového výkonu Energie první harmonické jalového výkonu Energie zdánlivého výkonu Energie činného výkonu pozitivní Energie činného výkonu negativní Energie jalového výkonu induktivní Energie jalového výkonu kapacitní Napětí vyhodnocované dle EN50160 RMS THD Harmonické (1-25tá) Nesymetrie Frekvence HDO signály Uživatelské grafické rozhraní pro parametrizaci přístroje a správu a zpracování dat Softwarová aplikace ENA-Touch je softwarový nástroj s intuitivním grafickým uživatelským rozhraní pro práci s analyzátorem. Pomocí této aplikace je možné provádět veškerá nastavení, zobrazení měřených hodnot a nastavování režimů ukládání dat. ENA- Touch zahrnuje dva základní typy vizualizačních panelů - první obsahují na vizualizačním panelu předdefinované množiny veličin, druhé umožňují nastavit různé množiny zobrazovaných veličin a volit různé formy jejich zobrazení (tabulky, časové nebo frekvenční závislosti, statistické zpracování výsledků). ENA-Touch disponuje grafickým rozhraním optimalizovaným pro dotekovou obrazovku a může tak být provozován například na Ultra Mobile PC s rozlišením displeje 800 x 480 bodů. ENA-Touch komunikuje s ENA-Node pomocí protokolu TCP/IP prostřednictvím rozhraní Ethernet. Simultánně s online zobrazováním dat umožňuje systém ukládat data na paměťové médium pro následnou analýzu. Vypočtené veličiny jsou agregovány v čase a některá data jsou také statisticky zpracovávána ještě před jejich uložením. Data se ukládají periodicky v definovaných časových intervalech. Událostmi řízené ukládání se aktivuje v okamžiku splnění definované podmínky. Aplikací ENA-Report lze uložená data pohodlně analyzovat v off-line režimu a lze také generovat protokoly s grafickými výstupy. Distribuovaný monitoring kvality elektřiny s přístroji ENA Pomocí skupiny analyzátorů ENA450 je možno vybudovat distribuovaný monitorovací systém kvality elektřiny. Data z distribuovaného systému sledování kvality elektřiny lze replikovat do databáze MS-SQL nebo ORACLE. Na tomto centrálním datovém úložišti je pak možné provádět off-line analýzu dat. Závěry: Hlavní výhodou popsaného systému je vysoký výkon, flexibilita a malé rozměry. Moduly řady C s vestavěnou elektronikou pro úpravu signálů a softwarová aplikace s uživatelsky příjemným a intuitivním ovládáním umožňují snadnou správu a údržbu. Díky použitému konceptu lze významně snížit náklady na případné rozšiřování systému. Aktualizace a doplnění algoritmů či parametrů při změnách standardů probíhá velmi rychle a je tedy možno garantovat, že měření a výpočty prováděné analyzátory ENA jsou v souladu s platnými normami. Otevřenost řešení umožňuje snadnou integraci s jinými systémy. Komunikační protokoly mohou být upravovány či rozšiřovány tak, aby bylo možné analyzátory ENA připojit do existujících SCADA aplikací zákazníka. Otevřenost hardwarové architektury umožňuje přidávat další vstupně-výstupní moduly pro přídavné řídicí a monitorovací funkce. Systém ENA je rovněž možno snadno rozšířit o časovou synchronizaci využívající GPS nebo komunikaci prostřednictvím GSM pro bezdrátový přenos dat. Elcom

8 Flexibilita CompactRIO a LabVIEW umožnila implementovat analyzátor PMU (měřič fázorů) v čase několika týdnů. PMU umožňuje přesné vyhodnocování tzv. synchrofázorů podle normy IEEE C V současné době probíhají práce na implementačním sloučení analyzátoru PMU s analyzátorem kvality elektřiny ENA a tranzientním zapisovačem od jediného měřicího systému. Kontakt na autora: Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s., Divize Virtuální Instrumentace Technologická 374/6 Ostrava - Pustkovec Česká republika Tel: Fax: Elcom

9 Solutions for Monitoring Performing Structural Health Monitoring with Modular NI Hardware and Software Richard Lindenberg - Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. THE CHALLENGE Finding a comprehensive data acquisition hardware and software platform that allows long- and short-term monitoring of a range of structural systems during and after construction. THE SOLUTION Using the NI CompactDAQ and CompactRIO platforms along with NI LabVIEW software to offer the characteristic requirements of a modular yet scalable system for structural health monitoring of large structures such as stadiums, buildings, and bridges. Products: NI 9237, LabVIEW, NI 9205, DIAdem, NI 9211, NI CompactDAQ, LabVIEW SignalExpress, NI 9219, CompactRIO Performing structural health monitoring of bridges, stadiums, and buildings during and after construction is crucial to ensure the longevity of these structures. At Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. (WJE), we are recognized as a global leader in providing practical, innovative, and technically sound solutions to address structural, architectural, and materials challenges with new and existing structures. To develop successful solutions, we have to better understand our challenges. WJE routinely applies diagnostic studies using the latest technologies to investigate the effects of distress and deterioration on system performance. Coupled with an in-depth understanding of the fundamental principles of structural engineering and materials behavior, our structural engineers determine appropriate solutions to meet our client s needs. Using Modular NI Hardware for Bridge Structural Health Monitoring NI hardware and software solutions offer some of the tools we need to provide our clients with reliable solutions to construction challenges and to help improve structures. Over the past few years, we deployed NI platforms for bridge fatigue evaluations across the United States. To complete a fatigue assessment, we usually set up a computer-based NI CompactDAQ measurement system at the site to collect data for a short period of time. Typical measurement systems may include multiple NI C Series modules for data acquisition including the NI 9237 simultaneous bridge module, NI 9205 analog input module, NI 9219 universal analog input module, and NI 9211 thermocouple input module. Using these modules, we can collect the required measurements, such as strain, stress, tilt, displacement, and temperature, to complete a thorough fatigue assessment. By implementing the NI platforms, we can perform load tests using a control load running across the bridge. With LabVIEW SignalExpress software, we can monitor data collection in real time, make any necessary adjustments to our monitoring program, and fine-tune our measurements and instrumentation locations before deploying a more long-term system. The ability to monitor short-term data in real time is fundamental to developing a more successful longterm monitoring program. After completing our initial measurements using the NI CompactDAQ system, we can move the C Series modules to a more rugged CompactRIO system for longer-term monitoring. The modularity and scalability attributes of these systems make them ideal for structural health monitoring. In addition, the communication and reliability characteristics of the CompactRIO system give us the ability to leave it unattended for a month while collecting and storing data to a 32 GB thumb drive or for periodic download using a cellular data modem to transmit collected data back to a host system located at either WJE or the client s office. Ultimately, we analyze and use the collected data to develop remaining fatigue life predictions for our clients. These predictions have significantly contributed to the long-term planning of our client s bridge rehabilitation needs. In some instances, the Elstner Associates Inc.

10 analyses of the collected data have resulted in recommendations that forestalled the need to replace the bridge, and, in other instances, resulted in rehabilitation recommendations that will extend the useful life of the bridge until the client plans to replace it. Why We Selected NI Products WJE, a nationwide multidisciplinary firm of engineers, architects, and materials scientists, works on a variety of buildings and structures across the country. The problems we encounter and the technologies we use to better understand how these problems affect structural performance are widely diverse. Therefore, WJE demands a data acquisition solution that is highly modular, scalable, and customizable to the many challenges we encounter. The NI CompactDAQ and CompactRIO platforms, modular data acquisition modules, and LabVIEW software met our needs in the many environments in which we work. Author Information: Richard Lindenberg Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. 330 Pfingsten Road Northbrook, IL Tel: (847) Elstner Associates Inc.

11 NATIONAL INSTRUMENTS EASTERN EUROPE National Instruments Hungary Kft. H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca emelet Tel.: Fax: National Instruments, Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o. Kosovelova ulica 15, 3000 Celje, Slovenija Tel.: Fax: HR, MC, BA, RS, ME, ALB: SLO: National Instruments Poland Sp. z o.o. Salzburg Center, ul. Grójecka 5, Warszawa Tel.: Fax: National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Delnická Praha 7 Holešovice Ceská republika Tel.: Fax: National Instruments (Czech Republic), s.r.o. organizaèná zložka Polná 3, Bratislava, Slovenská republika Tel.: SC National Instruments Romania SRL B-dul Corneliu Coposu, nr. 167A, et.i, Cluj Napoca, CP Tel.:

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě Landis+Gyr E880 ZMQ802 Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami V souladu s tradicí poskytování špičkových inovací v

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Problematika distribuovaného monitoringu kvalitativních parametrů elektrické energie

Problematika distribuovaného monitoringu kvalitativních parametrů elektrické energie PPROBLEMATIKA DISTRIBUOVANÉHO MONITORINGU KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE Autor: Bilík P., Hula J., Kaminský D., Starzyk M., Žídek J. Katedra elektrických měření, FEI, VŠB TU Ostrava,, Divize

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Použití Parametr normy IEC61000-4-30 Třída

Použití Parametr normy IEC61000-4-30 Třída Technické údaje Rozhraní pro měření kvality napětí v nízko- a středněnapěťových chytrých sítích (SMRT GRIDS) Varianty provedení: k montáži na stěnu nebo na lištu DIN Model PQI-D smart 1. Použití Efektivně

Více

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400 Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity Komunikační technologie se rozvíjejí rychlým tempem, přičemž měřicí

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

Měřicí automatizované systémy

Měřicí automatizované systémy Měřicí automatizované systémy Jednotlivé přístroje PXI systém VXI systém Měřicí automatizované systémy Nároky na měřicí systém provoz laboratoř zpracování dat jednoúčelové rozsáhlé typ automatizace jednoúčelové

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Extrémně rychlé řídicí systémy Beckhoff

Extrémně rychlé řídicí systémy Beckhoff New Automation Technology Extrémně rychlé řídicí systémy Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 XFC extreme Fast Control Technology Extrémně rychlá technologie řízení XFC extreme Fast

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 V tomto dokumentu je uveden seznam přístrojů, které byly

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE

Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE Kontrola procesů NIVISION PROCESNÍ VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE V A Š E H L A D I N A J E N A Š E P R O F E S E S O F T W A R E V A Š E H L A D I N A J E OBECNÉ INFORMACE NIVISION představuje procesní vizualizační

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics ... Your best partner for vibration diagnostics Adash Přístroje pro prediktivní a pro-aktivní řízení údržby Diagnostika mechanických poruch strojů Diagnostika ložisek a mazání Provozní vyvažování strojů

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Landis+Gyr E750 ZMK400. Nová koncepce SyM 2 pro optimalizaci celkových nákladů

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Landis+Gyr E750 ZMK400. Nová koncepce SyM 2 pro optimalizaci celkových nákladů Elektroměry Pro energetiku a průmysl Landis+Gyr E750 ZMK400 Nová koncepce SyM 2 pro optimalizaci celkových nákladů Nejvyšší flexibilita při nejnižších celkových nákladech Nová inovativní systémová koncepce

Více

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53 Obsah Jednotky RTU pro řízení, chránění, sběr dat a komunikaci...1 Kompaktní RTU...11...17 Signalizační a HMI panely...45 Příslušenství k RTU...49 Testovací přístroje...53 Redundantní napájecí zdroj RPS

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR Řídicí systém MCS MCS MCS - distribuovaný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase Určení systému pro aplikace: rozvodny vysokého napětí systémy pro sledování

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA 5 328 VOLUTRON 3 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě Technické údaje Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě Model PQ-Box 100 Detekce chyb Vyhodnocování kvality napětí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) Funkce pro záznam chyb Načítání

Více

Nové směry v řízení ES

Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Systémy založené na technologii měření synchronních fázorů: WAM - Wide Area Monitoring WAC Wide Area Control WAP - Wide Area Protection Někdy jsou všechny

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Měřicí systémy pro přenosové soustavy

Měřicí systémy pro přenosové soustavy Měřicí systémy pro přenosové soustavy Jan Šíma, Jiří Hula, Daniel Kaminský ELCOM, a.s. ELCOM, a.s. Anotace Příspěvek se zabývá realizovaným systémem WAMS (Wide-Area Monitoring System) založeném na měření

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost.

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost. SolarMax 20C/25C/30C/35C Osvědčená spolehlivost. Osvědčená spolehlivost Sputnik Engineering uvedl svůj první fotovoltaický centrální měnič SolarMax do provozu již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ROZSAH SYSTÉMU Měření DC proudů Datová komunikace s měniči; máme protokoly na běžně dostupné (Refusol, Xantrex, Solaron, atd ); standardní

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Měření a vyhodnocování kvality elektrické energie zdroj úspor podniku. Ing. Jaroslav Smetana. Blue Panther s.r.o.

Měření a vyhodnocování kvality elektrické energie zdroj úspor podniku. Ing. Jaroslav Smetana. Blue Panther s.r.o. Měření a vyhodnocování kvality elektrické energie zdroj úspor podniku Ing. Jaroslav Smetana Blue Panther s.r.o. Co je kvalita energie? Vlastnosti elektrické energie - ideální stav: Stabilní frekvence (50

Více

MONSOL 8 (+8) PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA Avda. Juan Lopez Peñalver, 21 29590 Campanillas, Málaga Movil: 672.11.00.21 Fax: 952.02.05.

MONSOL 8 (+8) PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA Avda. Juan Lopez Peñalver, 21 29590 Campanillas, Málaga Movil: 672.11.00.21 Fax: 952.02.05. PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA Avda. Juan Lopez Peñalver, 21 29590 Campanillas, Málaga Tlf: 952.02.05.845 Movil: 672.11.00.21 Fax: 952.02.05.83 info@monsol.net www.monsol.net www.monitorizacionfotovoltaica.com

Více

Minulost, současnost a budoucnost standardu PXI

Minulost, současnost a budoucnost standardu PXI Minulost, současnost a budoucnost standardu PXI Od prvního představení před více než 25 lety začala být virtuální instrumentace široce používána v oboru automatizovaných testů a měření. Virtuální instrumentace

Více

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení Elektroměry Pro energetiku a průmysl Elektroměr Landis+Gyr E550 ZMG300/400 ZFG400 Vynikající zabezpečení Pojistěte si výnosy moderními funkcemi zabraňujícími neoprávněnému přístupu E550 Nová řada elektroměrů

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína PWR T 600 Technická specifikace 600 kw Spalovací turbína Obecná specifikace: 655 kw dle ISO normy Jednotka určená pro průmyslové aplikace Uložení na jedné ose Jednoduchý pracovní cyklus Radiální kompresor

Více

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

4. Laboratorní a průmyslové systémy

4. Laboratorní a průmyslové systémy 4. Laboratorní a průmyslové systémy Měřicí systémy Senzor úprava signálu měření - zpracování Obr: National Instruments (www.ni.com) Signal conditioning Zahrnuje předzpracování signálu (před ADC): Zesílení

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů,

Více

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA Specifikace Záložního zdroje napájení AEG Protect Blue 1000kVA Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Se statickým Bypassem (SBS) a externím manuálním Bypassem a se samostatnou baterií. Klasifikace dle IEC

Více

Profibus Analyzátor. Analýza protokolů pro polní sběrnice fieldbusy. Kontinuální online diagnostika

Profibus Analyzátor. Analýza protokolů pro polní sběrnice fieldbusy. Kontinuální online diagnostika tel: +420 595 176 473 fax: +420 595 176 881 info@scadaservis.cz www.scadaservis.cz SCADA Servis s.r.o. O.P. areál č.314/52 742 51 Mošnov Czech Republic Profibus Analyzátor Analýza protokolů pro polní sběrnice

Více