Solutions for Monitoring

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solutions for Monitoring"

Transkript

1 Solutions for Monitoring Case Study Selection From the content VESKI: NI LabVIEW a CompactRIO řídí chod elektráren Elcom: Komplexní platforma pro analýzu kvality elektřiny Elstner Associates Inc.: Performing Structural Health Monitoring with Modular NI Hardware and Software ni.com

2 Solutions for Monitoring NI LabVIEW a CompactRIO řídí chod elektráren Boris Meško, Ozren Orešković, Ozren Husnjak VESKI Zadání: Vývoj ekonomicky výhodného a spolehlivého systému pro monitorování strojů v elektrárnách v Chorvatsku. Řešení: Pomocí monitorovacího software Computerized Diagnostic System (CoDiS) od společnosti VESKI a produktů LabVIEW a CompactRIO společnosti National Instruments vytvořit systém pro nepřetržité monitorování vibrací s přenosem informací po LAN. Produkty: CompactRIO, LabVIEW, FPGA Module, Real-Time Module Nepřetržité monitorování vibrací a dalších jevů je důležité z hlediska předvídání mechanického chování a spolehlivosti. Obvykle vyžaduje sběr dat 24 hodin denně a online analýzu databáze. VESKI je chorvatská poradenská firma zaměřená na analýzu a diagnostiku vibrací. Firma vsadila na NI LabVIEW a NI CompactRIO jakožto jádro svého monitorovacího software CoDiS. Mechanické vibrace mohou poškodit rotační mechanické komponenty a výrazně snižují spolehlivost a životnost stroje. Když jsme dostali přidělenu zakázku na vývoj softwarového řešení, které by pomohlo 11 chorvatským elektrárnám snížit náklady na údržbu a opravy generátorů, zvolili jsme LabVIEW a CompactRIO pro vytvoření flexibilního monitorovacího systému. údržby a tím k předcházení dlouhodobým a nákladným odstávkám provozu. Monitorovací systém CoDiS jsme nainstalovali na více než 30 elektrických generátorech napříč Chorvatskem a Slovinskem a také v elektrárně Lagarfoss na Islandu. Moderní průmyslové monitorovací systémy obvykle sledují vibrace, teplotu, tlak a průtok, zatímco souběžně probíhá přesná analýza naměřených dat a ukládání do databáze. Vytvořili jsme systém CoDiS pro monitorování vibrací rotorů, statoru a základní dynamiky, vlastností vzduchové mezery, účinnosti, kvality elektrické energie a hydraulických veličin velkých rotačních strojů. Monitorovací systém CoDiS je modulární a flexibilní. Může být navržen a upraven podle potřeb zákazníka. Celá aplikace je založena na LabVIEW a obsahuje funkce pro analýzu a práci s databází, pro online monitorování a sběr dat podle potřeb zákazníka. Systém je založen na platformě CompactRIO pro souběžné diagnostické funkce a ochranu. Monitorování a diagnostika strojů Využití online monitorovacích systémů je zvlášť vhodné v elektrárnách, kde se používají k předvídání poruch a odhalování nepravidelností v chodu systému. Systémy mohou být také používány k plánování rutinní Systém CoDiS sestává ze čtyř částí (viz Tabulka č. 1): CoDiS-DM (permanent Diagnostic Monitoring system systém pro trvalý diagnostický monitoring) CoDiS-TR(Transient Recorder záznamník přechodových dějů) CoDiS-RT (conventional Real-Time monitoring for signaling and protection systems obecný monitoring v reálném čase pro signalizační a ochranné systémy) CoDiS-RM (permanent diagnostic Rotor Monitoring trvalý diagnostický monitoring rotoru) VESKI

3 CoDiS-DM CoDiS-TR CoDiS-RT CoDiS-RM Diagnostický monitoring Přechodový monitoring Obecný monitoring Rotorový monitoring Průběžný sběr, analýza a ukládání do databáze Průběžný sběr a analýza spouštěcích podmínek záznam v závislosti na spouštěcí podmínce Průběžný sběr dat, Analýza a Č/A převod Ochranné funkce Průběžný sběr a analýza signálů na rotoru Bezdrátový přenos všech signálů z rotoru na stator Implementace Implementace Implementace Implementace Detekce a měření trvalých změn Záznam a detekce přechodových dějů Aplikace v signalizačních a ochranných systémech Aplikace v signalizačních a ochranných systémech Konfigurace systému S platformou CompactRIO a FieldPoint od společnosti National Instruments jsme byli schopni vytvořit vysoce konfigurovatelný systém při dosažení vysokého výkonu a spolehlivosti. Platforma CompactRIO je založena na rekonfigurovatelných vstupech a výstupech řízených (Reconfigurable I/O - RIO) FPGA polem a funguje souběžně jako jednotka pro monitorování stavu a ochranu. Monitorovací systém CoDiS se skládá z: Měřicích komponent, které zahrnují veškeré senzory a hardware pro sběr dat Komponenty pro úpravu signálu Jednotky CompactRIO sloužící pro zpracovávání spolu s místní ovládací PDA jednotkou používanou pro sběr a analýzu dat Centrálního počítače s databází a procedury pro analýzu s možností vzdáleného přístupu přes LAN Systém také umožňuje komunikaci se SCADA systémy za pomoci analogového nebo fieldbus výstupu. CoDiS zahrnuje trvalé sledování a diagnostiku: Relativních vibrací hřídele Absolutních vibrací uložení Axiální pozice rotoru Minimálních hodnot vzduchové mezery Magnetický tok rotorového pólu Elektrických parametrů jako je proud a napětí Symetrie fází, zátěžného úhlu Celkového harmonického zkreslení (THD) Statických a kvazistatických parametrů Teplot a procesních parametrů Hydraulických parametrů (účinnost, η) Aktivního a reaktivního výkonu Jednotka pro monitorování parametrů a ochranu nainstalovaná ve vysokotlakých pumpách - Lagarfoss Island Systém CompactRIO je používán k monitorování relativních vibrací hřídele a rotační rychlosti. Současně hlídá překročení povolené rychlosti. Systém monitoruje dva hydrogenerátory, přičemž každý z generátorů používá CompactRIO jako procesní jednotku. Každá monitorovací souprava obsahuje: Šest senzorů posunu používaných pro měření relativní vibrace hřídele Dva senzory posunu používané pro měření rotační rychlosti Jeden modul NI 9201 pro sběr dat Dva analogové výstupní moduly NI 9265 pro předávání měřených signálů do SCADA Jeden modul NI 9481jakožto akční člen ochrany NI crio-9002 spolu s rekonfigurovatelným embedded šasi crio-9101 Systém CompactRIO monitoruje: Šest analogových napěťových vstupů - tři ložiska ve dvou osách (X a Y) Dva analogové napěťové vstupy - redundantní ochrana při překročení rychlosti Šest analogových proudových výstupů (předávání do SCADA) Čtyři reléové digitální výstupní signály, dva pro každý směr (alarm a výpadek) VESKI

4 Všechna relevantní data (např. průběhy a výsledky analýzy) jsou přístupná jakožto sdílené proměnné ve sdílené síti. Společnost VESKI dosáhla s použitím produktů National Instruments snížení nákladů na údržbu a opravy v elektrárnách až o 50 procent. Informace o autorech: Pro více informací k této případové studii, kontaktujte: Boris Meško VESKI Ulica Dragutina Golika 63 Zagreb HR-10000HR Tel: Fax: VESKI

5 Solutions for Monitoring Komplexní platforma pro analýzu kvality elektřiny Dr. Daniel Kaminský - ELCOM, a. s. Řešený problém: Vytvoření analyzátoru kvality elektřiny, který zahrnuje soubor virtuálních přístrojů schopných provádět všechna potřebná měření a zároveň umožňuje paralelní běh jednotlivých měřicích úloh na kompaktní hardwarové platformě s malými rozměry využívající operační systém reálného času. Řešení musí umožňovat snadné rozšiřování a upgrade software tak, aby bylo možno garantovat kompatibilitu s nejnovějšími IEC a EN standardy zabývajícími se měřicími postupy a algoritmy zpracování dat v oblasti hodnocení kvality elektřiny. Řešení: Analyzátor kvality elektřiny, který vyhovuje platným mezinárodním standardům a je založen na běžně dostupných hardwarových komponentách, jako je CompactRIO - robustní, flexibilní hardwarová platforma - a LabVIEW - grafické vývojové prostředí. Firmware přístroje umožňuje společně se softwarovými aplikacemi uživatelského grafického rozhraní snadnou konfiguraci přístroje a práci s uloženými daty jakožto i jejich následné zpracování na PC. Softwarová aplikace pro následné (off-line) zpracování naměřených dat dovoluje generovat výstupní protokoly z provedených měření. Produkty využité pro vývoj: LabVIEW, CompactRIO Řada analyzátorů kvality elektřiny ENA může být snadno a v krátkém čase modifikována a rozšiřována a je tak neustále v souladu se všemi nejnovějšími platnými mezinárodními standardy. Zároveň mohou být analyzátory ENA rozšířeny o další přídavné funkce podle požadavků konkrétního zákazníka. (Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc., ředitel divize Virtuální instrumentace ELCOM, a.s.) harmonického zkreslení. V některých případech je nezbytné provádět současně s analýzou napětí také analýzu proudových signálů. Pak lze vypočítávat další odvozené veličiny, jako je například činný, jalový a zdánlivý výkon, energie a podobně. Proč je kvalita elektřiny důležitá? Elektřina je produktem jako cokoli jiného a je dnes snad nejvýznamnější surovinou používanou v průmyslu. Je typem komodity, u níž požadujeme kontinuální dodávku, která nemůže být skladována a u níž není možné kontrolovat její kvalitu dříve, než je skutečně použita. Přitom špatná kvalita elektřiny může právě v průmyslové produkci způsobit významné škody na znehodnocené výrobě či poškozených strojích a zařízeních. Monitorováním kvality elektřiny můžeme identifikovat potenciální problémy dříve, než narostou do té míry, že začnou působit škody spojené s mnohdy velkými finančními ztrátami. Prevence v této oblasti je relativně levná ve srovnání s náklady vyvolanými škodami. Co je potřeba měřit? Typický analyzátor kvality elektřiny měří tři fázová napětí a počítá kvalitativní ukazatele definované mezinárodními standardy. Kvalita elektřiny je v základním pohledu vyjádřena frekvencí napětí, odchylkami napětí od nominálních hodnot, flickerem (kolísáním napětí), nesymetrií třífázové soustavy, spektrem vyšších harmonických složek a činitelem Obr 1. Principiální schéma elektrické přenosové a distribuční sítě s instalací měření kvality elektřiny Firma ELCOM nabízí řadu analyzátorů kvality elektřiny pod označením ENA (ELCOM Network Analyzer). ENA reprezentuje komplexní modulární systém pro sledování kvality elektřiny, který uživatelům poskytuje veškeré funkce měření a analýzy v souladu s požadavky aktuálních mezinárodních norem a standardů. Východiska pro výběr hardwarové a softwarové platformy pro vývoj řešení: Pro implementaci systému byla vybrána platforma CompactRIO firmy National Instruments s měřicími moduly řady C. V porovnání s měřicí technikou na bázi PC se jedná o velmi kompaktní platformu vyznačující se malými rozměry (88 x 180 x 90 mm). Pracovní rozsah teplot -40 C až +70 C a velmi nízká spotřeba předurčuje systém pro nasazení rovněž v extrémních Elcom

6 podmínkách. Platforma NI CompactRIO nabízí jednotlivé hardwarové komponenty v různých provedeních, což umožňuje vybrat variantu sestavy tak, aby bylo možno pružně doplňovat nové funkce do systému analyzátoru. Z široké nabídky I/O modulů je pro měření napětí využíván modul NI 9225 umožňující přímé připojení napětí až 300 Vrms. Tento modul lze přímo využít pro měření fázových napětí v nn sítích, resp. lze jej připojit k výstupu měřicího transformátoru napětí, který má obvykle na svém výstupu nominální napětí 100 Vrms. Pro měření proudu se používá modul NI Měřicí moduly NI 9225 a NI 9227 umožňují simultánní vzorkování měřených signálů s vzorkovací frekvencí až 50 ks/s. Alternativně nabízí firma ELCOM pro platformu crio vlastní hardwarové moduly pod označením EL9215U-R1 (měření napětí) a EL9215I- R1 (měření proudu). Tyto moduly jsou založeny na hardware NI 9215 ve spojení s elektronikou pro úpravu vstupních signálů vyvinutou firmou ELCOM. Pro vývoj firmware analyzátoru bylo využito grafické vývojové prostředí LabVIEW firmy National Instruments. V tomto vývojovém prostředí jsou vyvinuty všechny části software analyzátoru ENA. Platforma LabVIEW umožňuje přenositelnost a škálovatelnost softwarových aplikací, což se ukázalo jako velmi výhodné při přenosech řešení mezi platformami crio a PC, kdy mohly být využity již dříve vyvinuté softwarové aplikace původně určené pro platformu PC. V současné době je nabízeno několik modelů analyzátoru kvality elektřiny na bázi systému crio, které se liší podle typu použitého CompactRIO a vstupních modulů. Minimální hardwarové požadavky na kontrolér CompactRIO jsou 400MHz procesor a šasi s 2M hradlovým polem FPGA. Analyzátor kvality elektřiny na bázi platformy CompactRIO: Díky škálovatelnosti platformy NI CompactRIO, použitému operačnímu systému a přenositelnosti LabVIEW kódu je možné postavit analyzátor ENA na různých mechanických platformách s různými rozměry a požadavky na vestavbu odpovídajícími specifickým potřebám zákazníků. Vedle implementace založené výhradně na NI CompactRIO (ENA450.EC) jsou k dispozici varianty postavené na: integrovaném systému CompactRIO, který kombinuje real-time procesor a konfigurovatelné hradlové pole (FPGA - Field-Programmable Gate Array) v jednom šasi (modely analyzátorů označené jako ENA450.EB, ENA450.NB). jednodeskovém (Single-Board) systému RIO, který integruje všechny 3 jádrové komponenty systému CompactRIO - realtime procesor, FPGA a I/O - na jedné desce (ENA460). Softwarová část analyzátoru kvality elektřiny ENA je tvořena souborem softwarových aplikací řešících vše od měření a on-line zpracování signálů, dálkového ovládání analyzátoru a analýzy uložených dat až po prohlížení a prezentaci dat prostřednictvím internetu. Modulární koncept umožňuje naplnit všechna zákaznická očekávání při minimalizaci nákladů. Měřicí funkce: Firmware ENA-Node běží přímo na platformě CompactRIO a zabezpečuje všechny měřicí funkce, on-line výpočty a ukládání dat. ENA-Node (firmware přístroje) obsahuje několik SW modulů (virtuálních přístrojů), které běží paralelně: FFT analyzátor Vektorový analyzátor Monitor toku výkonů Flickermeter Napěťový monitor EN50160 Monitor půl-periodových RMS hodnot Analyzátor telegramů & alarmů Digitální vstupy Všechny zmíněné firmwarové moduly mohou zpracovávat jak 50Hz, tak 60Hz signály. Uživatel přístroje může sledovat real-time data na virtuálním grafickém displeji a ukládat je do datových souborů. Všechny virtuální přístroje analyzátoru pracují se základní vzorkovací frekvencí 9.6kS/s na měřený kanál. Vzorkovací frekvence je synchronizována s frekvencí měřených signálů. Algoritmy jsou implementovány v souladu s aktuálními standardy z oblasti kvality elektřiny (IEC , IEC a IEC ). Software přístroje analyzuje tři napěťové a tři proudové signály na základě vzorkování časových průběhů měřených signálů a vypočítává RMS hodnoty signálů, frekvence, spektra signálů, celkové harmonické zkreslení, flicker, třífázovou nesymetrii, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, energie a mnoho dalších veličin. Proudy měřené ve většině případů na sekundární straně měřicích proudových transformátorů proudu (1A/5A) mohou být měřeny přímo (pomocí modulu NI 9227 nebo proudového modulu ELCOM EL9215I-R1), nebo nepřímo (pomocí proudových kleští připojených k modulu NI 9239). Obr. 2. Připojení analyzátoru ENA k měřeným signálům pomocí proudových měřicích kleští Elcom

7 Seznam měřených veličin: Napětí Proud Výkon Energie RMS (200ms) RMS (200ms) Power factor THD THD Cosine Harmonické (1-50tá) Meziharmonické (0.5 49,5tá) DC složka Nesymetrie Pst, Plt flicker Harmonické (1-50tá) Meziharmonické (0.5 49,5tá) DC složka Činný výkon Harmonické činného výkonu (1-50tá) Jalový výkon Harmonické jalového výkonu (1-50tá) Zdánlivý výkon Harmonické zdánlivého výkonu (1-50tá) Celková energie činného výkonu Energie základní harmonické činného výkonu Celková energie jalového výkonu Energie první harmonické jalového výkonu Energie zdánlivého výkonu Energie činného výkonu pozitivní Energie činného výkonu negativní Energie jalového výkonu induktivní Energie jalového výkonu kapacitní Napětí vyhodnocované dle EN50160 RMS THD Harmonické (1-25tá) Nesymetrie Frekvence HDO signály Uživatelské grafické rozhraní pro parametrizaci přístroje a správu a zpracování dat Softwarová aplikace ENA-Touch je softwarový nástroj s intuitivním grafickým uživatelským rozhraní pro práci s analyzátorem. Pomocí této aplikace je možné provádět veškerá nastavení, zobrazení měřených hodnot a nastavování režimů ukládání dat. ENA- Touch zahrnuje dva základní typy vizualizačních panelů - první obsahují na vizualizačním panelu předdefinované množiny veličin, druhé umožňují nastavit různé množiny zobrazovaných veličin a volit různé formy jejich zobrazení (tabulky, časové nebo frekvenční závislosti, statistické zpracování výsledků). ENA-Touch disponuje grafickým rozhraním optimalizovaným pro dotekovou obrazovku a může tak být provozován například na Ultra Mobile PC s rozlišením displeje 800 x 480 bodů. ENA-Touch komunikuje s ENA-Node pomocí protokolu TCP/IP prostřednictvím rozhraní Ethernet. Simultánně s online zobrazováním dat umožňuje systém ukládat data na paměťové médium pro následnou analýzu. Vypočtené veličiny jsou agregovány v čase a některá data jsou také statisticky zpracovávána ještě před jejich uložením. Data se ukládají periodicky v definovaných časových intervalech. Událostmi řízené ukládání se aktivuje v okamžiku splnění definované podmínky. Aplikací ENA-Report lze uložená data pohodlně analyzovat v off-line režimu a lze také generovat protokoly s grafickými výstupy. Distribuovaný monitoring kvality elektřiny s přístroji ENA Pomocí skupiny analyzátorů ENA450 je možno vybudovat distribuovaný monitorovací systém kvality elektřiny. Data z distribuovaného systému sledování kvality elektřiny lze replikovat do databáze MS-SQL nebo ORACLE. Na tomto centrálním datovém úložišti je pak možné provádět off-line analýzu dat. Závěry: Hlavní výhodou popsaného systému je vysoký výkon, flexibilita a malé rozměry. Moduly řady C s vestavěnou elektronikou pro úpravu signálů a softwarová aplikace s uživatelsky příjemným a intuitivním ovládáním umožňují snadnou správu a údržbu. Díky použitému konceptu lze významně snížit náklady na případné rozšiřování systému. Aktualizace a doplnění algoritmů či parametrů při změnách standardů probíhá velmi rychle a je tedy možno garantovat, že měření a výpočty prováděné analyzátory ENA jsou v souladu s platnými normami. Otevřenost řešení umožňuje snadnou integraci s jinými systémy. Komunikační protokoly mohou být upravovány či rozšiřovány tak, aby bylo možné analyzátory ENA připojit do existujících SCADA aplikací zákazníka. Otevřenost hardwarové architektury umožňuje přidávat další vstupně-výstupní moduly pro přídavné řídicí a monitorovací funkce. Systém ENA je rovněž možno snadno rozšířit o časovou synchronizaci využívající GPS nebo komunikaci prostřednictvím GSM pro bezdrátový přenos dat. Elcom

8 Flexibilita CompactRIO a LabVIEW umožnila implementovat analyzátor PMU (měřič fázorů) v čase několika týdnů. PMU umožňuje přesné vyhodnocování tzv. synchrofázorů podle normy IEEE C V současné době probíhají práce na implementačním sloučení analyzátoru PMU s analyzátorem kvality elektřiny ENA a tranzientním zapisovačem od jediného měřicího systému. Kontakt na autora: Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s., Divize Virtuální Instrumentace Technologická 374/6 Ostrava - Pustkovec Česká republika Tel: Fax: Elcom

9 Solutions for Monitoring Performing Structural Health Monitoring with Modular NI Hardware and Software Richard Lindenberg - Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. THE CHALLENGE Finding a comprehensive data acquisition hardware and software platform that allows long- and short-term monitoring of a range of structural systems during and after construction. THE SOLUTION Using the NI CompactDAQ and CompactRIO platforms along with NI LabVIEW software to offer the characteristic requirements of a modular yet scalable system for structural health monitoring of large structures such as stadiums, buildings, and bridges. Products: NI 9237, LabVIEW, NI 9205, DIAdem, NI 9211, NI CompactDAQ, LabVIEW SignalExpress, NI 9219, CompactRIO Performing structural health monitoring of bridges, stadiums, and buildings during and after construction is crucial to ensure the longevity of these structures. At Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. (WJE), we are recognized as a global leader in providing practical, innovative, and technically sound solutions to address structural, architectural, and materials challenges with new and existing structures. To develop successful solutions, we have to better understand our challenges. WJE routinely applies diagnostic studies using the latest technologies to investigate the effects of distress and deterioration on system performance. Coupled with an in-depth understanding of the fundamental principles of structural engineering and materials behavior, our structural engineers determine appropriate solutions to meet our client s needs. Using Modular NI Hardware for Bridge Structural Health Monitoring NI hardware and software solutions offer some of the tools we need to provide our clients with reliable solutions to construction challenges and to help improve structures. Over the past few years, we deployed NI platforms for bridge fatigue evaluations across the United States. To complete a fatigue assessment, we usually set up a computer-based NI CompactDAQ measurement system at the site to collect data for a short period of time. Typical measurement systems may include multiple NI C Series modules for data acquisition including the NI 9237 simultaneous bridge module, NI 9205 analog input module, NI 9219 universal analog input module, and NI 9211 thermocouple input module. Using these modules, we can collect the required measurements, such as strain, stress, tilt, displacement, and temperature, to complete a thorough fatigue assessment. By implementing the NI platforms, we can perform load tests using a control load running across the bridge. With LabVIEW SignalExpress software, we can monitor data collection in real time, make any necessary adjustments to our monitoring program, and fine-tune our measurements and instrumentation locations before deploying a more long-term system. The ability to monitor short-term data in real time is fundamental to developing a more successful longterm monitoring program. After completing our initial measurements using the NI CompactDAQ system, we can move the C Series modules to a more rugged CompactRIO system for longer-term monitoring. The modularity and scalability attributes of these systems make them ideal for structural health monitoring. In addition, the communication and reliability characteristics of the CompactRIO system give us the ability to leave it unattended for a month while collecting and storing data to a 32 GB thumb drive or for periodic download using a cellular data modem to transmit collected data back to a host system located at either WJE or the client s office. Ultimately, we analyze and use the collected data to develop remaining fatigue life predictions for our clients. These predictions have significantly contributed to the long-term planning of our client s bridge rehabilitation needs. In some instances, the Elstner Associates Inc.

10 analyses of the collected data have resulted in recommendations that forestalled the need to replace the bridge, and, in other instances, resulted in rehabilitation recommendations that will extend the useful life of the bridge until the client plans to replace it. Why We Selected NI Products WJE, a nationwide multidisciplinary firm of engineers, architects, and materials scientists, works on a variety of buildings and structures across the country. The problems we encounter and the technologies we use to better understand how these problems affect structural performance are widely diverse. Therefore, WJE demands a data acquisition solution that is highly modular, scalable, and customizable to the many challenges we encounter. The NI CompactDAQ and CompactRIO platforms, modular data acquisition modules, and LabVIEW software met our needs in the many environments in which we work. Author Information: Richard Lindenberg Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. 330 Pfingsten Road Northbrook, IL Tel: (847) Elstner Associates Inc.

11 NATIONAL INSTRUMENTS EASTERN EUROPE National Instruments Hungary Kft. H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca emelet Tel.: Fax: National Instruments, Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o. Kosovelova ulica 15, 3000 Celje, Slovenija Tel.: Fax: HR, MC, BA, RS, ME, ALB: SLO: National Instruments Poland Sp. z o.o. Salzburg Center, ul. Grójecka 5, Warszawa Tel.: Fax: National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Delnická Praha 7 Holešovice Ceská republika Tel.: Fax: National Instruments (Czech Republic), s.r.o. organizaèná zložka Polná 3, Bratislava, Slovenská republika Tel.: SC National Instruments Romania SRL B-dul Corneliu Coposu, nr. 167A, et.i, Cluj Napoca, CP Tel.:

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 8:30 Registrace Úvodní řeč - Inovace založené na moderních platformách (Prezentace bude v angličtině) 9:00 James Kimery Don Giovanni I - II 10:15 Přestávka na občerstvení

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí

Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí Výrobková informace INSUM Nová generace inteligentních rozváděčů Rozváděče nízkého napětí 2 1.0 INSUM nová tvář řídícího systému 4 2.0 Co je na tomto systému nového? 5 3.0 Zkratky 4.0 Související dokumentace

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Podniková energetika v době Smart Grids

Podniková energetika v době Smart Grids Podniková energetika v době Smart Grids Z eletroenergetiky jako inženýrské disciplíny, kdy inženýři de facto rozhodovali, co kdy, kde a jak se vyrobí, přenese, rozdistribuje, se stala věc politická. Inženýři

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

84% < 30 us. Moderní aktivní filtry VLT Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmonických kmitočtů ve vašich aplikacích. www.danfoss.

84% < 30 us. Moderní aktivní filtry VLT Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmonických kmitočtů ve vašich aplikacích. www.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Moderní aktivní filtry Advanced Active Filter Spolehlivé potlačení harmických kmitočtů ve vašich aplikacích < 30 us Doba odezvy Extrémně rychlá aktivní filtrace pro nepřekatelné

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Řízení zátěže. Účinná řešení pro inteligentní řízení v energetice. Systémy HDO společnosti Landis+Gyr

Řízení zátěže. Účinná řešení pro inteligentní řízení v energetice. Systémy HDO společnosti Landis+Gyr Řízení zátěže Účinná řešení pro inteligentní řízení v energetice Systémy HDO společnosti Landis+Gyr Distribuovaná výroba energie Větší spolehlivost a účinnost sítě Obnovitelné energie Zákaznicky přizpůsobitelná

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Monitorování polohy pohybujícího

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

vysoce přesná temperace

vysoce přesná temperace Katalog 2014 / 2015 Systémy dynamické termoregulace Chladiče Lázňové termostaty Speciály Příslušenství vysoce přesná temperace V laboratoři, poloprovozu i průmyslu Úvod Vysoce přesná temperace V laboratoři,

Více