SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.micropad.cz SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA +420 603 259 249 +420 603 230 055"

Transkript

1 StojÅme na VašÅ straně UŽIVATELSKÖ MANUÜL ORDERMAN DON verze 2010 Hotline Hotline Obchod SW Rezervace a Recepce SW, registračnå pokladny a pokladnå systàmy ŠTiKA Objednävky, školenå, spotřebnå materiäl Servis HTTP: MICROPAD ss..rr..o..,, Hudccova 532//78b,, Brrno.. IIČO Společnost je zapsanç v obchodném rejstřéku vedenöho KrajskÜm soudem v Brně, oddél C, vložka 5232

2 Obsah: Obsah:... 0 Popis systömu... 1 ZÇkladna - Base Station ZÇkladnÉ čçsti zçkladny... 1 TechnickÖ parametry zçkladny... 1 PropojovacÉ kabel zçkladny - ECR... 1 TerminÇl ORDERMAN Don... 2 ZÇkladnÉ popis... 2 VÜměna popisu klçvesnice - menu... 2 DůležitÇ upozorněné:... 3 TechnickÖ parametry terminçlu... 3 VšeobecnÜ popis... 3 FunkčnÉ vlastnosti s pokladnou ECR 650F... 3 ObjednÇvacÉ systöm ve spojené s pokladnami SERD poskytuje tyto možnosti:... 3 Postup aktualizace dat do z pokladny terminçlu:... 4 TERMINåL - ORDERMAN Don...4 ZačÉnÇme (zapnuté, start menu, hlavné menu)... 4 TerminÇl nebude pokračovat v přechodu do HlavnÉho menu:... 4 HlavnÉ menu terminçlu... 5 ORDERMAN Setup (nastavené terminçlu)... 5 NastavenÉ kontrastu displeje... 5 NastavenÉ doby režimu spçnku a vypnuté podsvécené displeje... 5 Kalibrace displeje... 5 HlavnÉ menu SETUP... 5 FunkčnÉ klçvesnice... 5 KlÇvesnice menu... 6 ZobrazovacÉ symboly displeje... 6 TlačÉtka (volby) na displeji... 6 TlačÉtka RozšÉřenÖho menu...7 PrÇce s terminçlem... 7 PřihlÇšenÉ čéšnéka... 7 OtevřenÉ, uzavřené èčtu...7 Pokud nené žçdnü otevřenü èčet... 7 Pokud jsou již některö èčty (alespoň jeden) otevřeny... 7 VklÇdÇnÉ položek PLU do èčtu... 8 PřÉmÖ volby PLU z klçvesnice - menu... 8 Volba PLU ze skupiny (HS_PLU) menu / skupiny... 8 Volba PLU - prodejného këdu PLU... 8 Volba PLU abecedné vyhledçvçné... 8 NÇhled èčtu zobrazené součtu a tisk nçhledu učtu... 8 Modifikace množstvé, storno položek... 8 Přesun položek èčtů... 9 OddělenÉ položek èčtů... 9 Platba èčtu ChybovÇ hlçšené na terminçlu ChybovÇ hlçšené na pokladně OdstraněnÉ chyby... 10

3 Popis systému SystÖm ORDERMAN, sloužécé ke vzdçlenö obsluze zçkaznéků s pokladnami SERD (ECR 650F), zahrnuje: zçkladnu (Base Station 2), včetně aplikačného software (DSP Modulu) a propojovacého kabelu dölky 2m objednçvacé terminçl DON dotykovü terminçl registračné pokladnu SERD ECR 650F s přéslušnou verzé Firmware, zabezpečujécé funkci vzdçlenö obsluhy Základna - Base Station 2 ZÇkladna je napçjena pomocé adaptöru 230V. VhodnÇ pozice uméstěné zçkladny je předpokladem dobröho pokryté rçdiovüm signçlem prostoru obsluhy tak, aby terminçl DON byl vždy v dosahu signçlu. UmÉstěnÉ zçkladny od pokladny bez zesélené signçlu RS232 musé činit max. 20 metrů. ZÇkladnu nikdy nedemontujte, mohlo by dojét k jejému poškozené. ZÄkladnÅ čästi zäkladny světelnü indikçtor zçvit pro antönu matka zçkladna antöna TechnickÉ parametry zäkladny RÇdiovÇ frekvence: MHz MHz PřÉkon: möně než 600mW NapÇjenÉ: zdroj napçjené 7.5V, 150mA ( V) Rozměry: 160 x 160 x 180 mm (šéřka, dölka, vüška) vč. antöny Hmotnost: 320g ProvoznÉ teplota: C do C PropojovacÅ kabel zäkladny - ECR RS232 (ECR) RS485 napçjené DSUB9 (FEMALE) RJ11/6 1

4 Terminäl ORDERMAN Don TerminÇl je vybaven přéslušnou verzé programu, kompatibilného se zçkladnou Base Station 2 a registračnémi pokladnami SERD. Seznam standardné dodçvky terminçlu: terminçl DON zdroj napçjené 230V k dobéjené terminçlu lithiovü dobéjecé akumulçtor DON touch pero (2 ks), včetně kovovö spony ZäkladnÅ popis 1 Čtečka transpondöru (nené součçsté standardné dodçvky) 2 TlačÉtko ZapnutÉ / VypnutÉ 3 DotykovÜ displej 4 FunkčnÉ klçvesy 5 KlÄvesnice menu 6 DobÇjecÇ kontaktnç konektor (pro použitç dobçjecç stanice) 7 Konektor pro nabçjenç adaptñrem 230V 8 Kryt pro manipulaci s potiskem klävesnice 9 FunkčnÇ systñmovñ tlačçtko DON 1 ZÇmek akumulçtoru 2 VÜrobnÉ štétek, včetně SN: 3 BezpečnostÉ řemének (nené součçsté standardné dodçvky) AkumulÇtor lithium-ion AdaptÖr 230V VÑměna popisu klävesnice - menu zçmek baterie odjišťovacé zçmek (stlačit dolů) směr vyjmuté popisu klçvesnice 2

5 DůležitÄ upozorněnå: terminçl může büt provozovçn vühradně s originçlném akumulçtorem, zdrojem napçjené a DON touch perem terminçl nesmé büt vystavovçn extrömném vlivům jako döšť, snéh a extrömnému slunečnému zçřené kontakty kontaktného odbéjecého konektoru nesmé büt zkratovçny akumulçtor nevhazovat do ohně, naklçdat s ném dle zçkona o odpadech displej je možno umüt navlhčenüm ubrouskem, nikdy nepoužévat léh, popřépadě aceton pokud dojde k vybité terminçlu, nabéjecé doba činé cca. 4 hodiny, maximçlné počet cyklů nabité činé 1000 provozné doba terminçlu činé cca hodin, dle nastavené šetřécéch mëdů terminçlu (tj. automatickö vypnuté podsvécené, automatickç zapnuté mëdu spçnek) TechnickÉ parametry terminälu RÇdiovÇ frekvence: PřÉkon: Přenos dat: Dosah terminçlu - zçkladna: NapÇjenÉ: Rozměry: Doba provozu: NabÉjenÉ: Hmotnost: ProvoznÉ teplota: SkladovacÉ teplota: Všeobecnç popis MHz MHz möně než 10mW bi-directional vnitřné prostory: cca. 50 metrů(zçvislö na zçbrançch) vnějšé prostory: cca. 300 metrů vnitřné plocha: cca. 7,800 m 2 akumulçtor lithium-ion, 3.6V, zdroj napçj. 7.5V, 800mA 179 x 81 x 22 mm (vüška, dölka, tloušťka) bez aktivného podsvécené cca. 16 hodin s podsvéceném (mëd: spçnku) cca. 6 hodin se zdrojem napçjené, cca. 4 hodiny s dobéjecé stanicé, cca. 1 hodina terminçl 195g akumulçtor 50g C do C C do C FunkčnÅ vlastnosti s pokladnou ECR 650F CelÜ systöm je dodçvçn jako krabicovö řešené dle požadavků. ZÇkladna i terminçl jsou plně přizpůsobeny vzçjemnö komunikaci, obsahujé verze Firmwarů pro pokladny SERD. ZnakovÇ sada terminçlu je upravena pro zobrazovçné všech česküch znaků na displeji terminçlu, stejně jako pro přépad aktualizace dat z pokladen. V přépadě neodbornöho zçsahu do nastavené nebo verzé Firmware dojde ke ztrçtě funkčnosti systömu. ObjednÄvacÅ systém ve spojenå s pokladnami SERD poskytuje tyto možnosti: otevérané / zavérané èčtů (stolů) pokladny rozmezé max vklçdçné PLU z přémö volby klçvesnice terminçlu nebo použitém skupiny oddělené položek èčtů na jinü èčet přesun všech položek èčtů na jinü èčet oddělené položek èčtů pro platbu (tzv. čçstečnç èhrada) placené èčtů s vüběrem platebné klçvesy tisk èčtenky na pokladně možnost využité fixné / procentuçlné slevy při platbě tisk nçhledu èčtu na pokladně využévçné zprçv pro kuchyň během vklçdçné položek PLU do èčtů Pro provoz terminçlu a jeho použévçné musé büt pokladna zapnuta režimu R-mod. 3

6 Postup aktualizace dat do z pokladny terminälu: Po definici položek v pokladně (HS_PLU, PLU, OBSLUHY, KUCH. ZPRåV) se aktuçlné stav zaktualizuje do terminçlu nçsledujécém postupem: terminçl musé büt v hlavném menu na pokladně v R-mëdu zadat VČ terminçlu [ ] VČ terminçlu = vürobné čéslo terminçlu 5 numer. mést (uméstěno na štétku pod akumulçtorem) (k aktualizaci musé mét přéslušnç obsluha oprçvněné, viz P-mëd PřÉstup obsluhy X/Z ) TERMINÜL - ORDERMAN Don ZačÅnäme (zapnutå, start menu, hlavnå menu) MaximÇlnÉ počet uloženüch dat: ČÉšnÉci 26 ZprÇvy kuchyň 32 Skupiny (HS_PLU) 99 PLU Platby 32 õčty 200 Položek èčtů 30 Položek všech èčtů max ZapnutÉ / vypnuté terminçlu je možno pomocé zobrazenöho tlačétka. Data se v žçdnöm přépadě neztraté! TerminÇl mç automaticky nastaveny 2 režimy èspory energie akumulçtoru. PrvnÉ se aktivuje přibližně po 90 sek. neaktivity vypnutém podsvécené displeje. DruhÜ se aktivuje přibližně po 120 sek. neaktivity přepnutém terminçlu do spacého režimu. ObnovenÉ funkcé terminçlu po těchto režimech se provede stisknutém tlačétka Zap. / Vyp. terminçlu. Pokud dojde k aktivaci druhöho režimu a na terminçlu byl otevřenü èčet, terminçl automaticky provede nezbytně nutnö operace na pozadé. Po zapnuté terminçlu se zobrazé Start menu (zobrazené je ignorovçno v přépadě obnovené funkce terminçlu z režimu spané ). ČÉslo ID je čéslo terminçlu, terrminçl dçle zobrazuje zdali je test spojené se zçkladnou a zçkladny s pokladnou vpořçdku. Pro pokračovçné stiskněte displej nebo vyčkejte k automatickömu zobrazené HlavnÉho menu terminçlu, přechod do režimu On-line. ORDERMAN OS PDSD V.1.80 ČÉslo ID: 13406A VolnÇ paměť: SpojenÉ Base 2: OK SpojenÉ ECR: OK Stiskni displej pro start TerminÄl nebude pokračovat v přechodu do HlavnÅho menu: ZÇkladna Base Station 2 je vypnuta ZÇkladna je vadnç nebo je vydnü DSP modul zçkladny ZÇkladna nené připraven, tj. nené komunikačně svçzçna s pokladnou TerminÇl nené v dosahu signçlu zçkladny TerminÇl a zçkladna použévajé neidentickö frekvenčné kançly V přépadě, že terminçl nené v rçdiovöm dosahu zçkladny, je terminçl automaticky provozovçn v tzv. OFF line režimu. Na terminçlu je možno využivçt funkci obejdnçvçné položek PLU do èčtů, ale tyto èdaje nebudou přeneseny do pokladny. TerminÇl si požadavky uchovçvç a přenese jej automaticky, jakmile bude v dosahu zçkladny, tj. přejde do režimu On-line. 4

7 HlavnÅ menu terminälu PRODEJ: DEMO: SETUP: start funkcé systömu (viz. kap.2) režim cvičené se všemi funkcemi volba pro nastavené terminçlu (tato volba je určena pouze servisnå organizaci, změna Édajů může måt za nüsledek nefunkčnost systámu vstupnå heslo nenå veřejně dostupná) Orderman : SERD PRODEJ DEMO SETUP. Pozn: DEMO režim cvičenå je možno spustit kdykoli, veškerá operace se na pokladně neprojevå (tj. nedochüzå ke komunikaci terminülu se zükladnou v přesunech dat) ORDERMAN Setup (nastavenå terminälu) NÇsledujÉcÉ funkce je nutno použévat s opatrnosté. Doporučujeme, aby přépadnou změnu provedl autorizovanü servis: SpuštěnÅ režimu vypněte terminçl držte stisknutü displej a zçroveň stiskněte dlouze tlačétko Zap./Vyp terminçlu jakmile se na displeji zobrazé Calibrate., pusťte displej krçtce stiskněte tlačétko Zap./Vyp terminçlu, nyné jste v požadovanöm režimu NastavenÅ kontrastu displeje PomocÉ touch pera tçhněte v nejvrchnějšém poli vlevo / vpravo. Pro ukončené stiskněte OK NastavenÅ doby režimu spänku a vypnutå podsvåcenå displeje PomocÉ touch pera tçhněte v určenöm poli vlevo / vpravo. Pro ukončené stiskněte OK Kalibrace displeje PomocÉ touch pera klikněte postupně na kurzor, vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole OpuštěnÉ režimu, uložené nastavenüch hodnot a nçvrat do Start menu se provede touto volbou HlavnÅ menu SETUP PřÉstup töto volby je chrçněn heslem, nastavovçné provçdé autorizovanü servis. SoučÇstÉ je nastavené: konfigurace terminçlu, uživatelskö vlastnosti, systömovö vlastnosti, změna a prçva čéšnéků, změna klçves menu, aktualizace dat, nastavené èčtů, nastavené kuchyňsküch tiskçren. (viz. servisné nçvod) FunkčnÅ klävesnice FunkčnÉ klçvesy - jejich použité je možnö pouze pokud je otevřen èčet Zpět: Funkci je možno použét pro krok zpět, např. pokud bude vybrçno z okna skupin 5 položek zbožé, po stisku klçvesy se položky odeberou VÜběr kategorie: funkce vypnuta (neaktivné) OddělenÉ položek èčtů na jinü èčet, oddělené pro platbu (viz. kap ****) Nevyužito ZobrazenÉ stavu energie v akumulçtoru (okno zmizé po 2 sek.)(pouze v menu otevřenöho èčtu) 5

8 KlÄvesnice menu Volby skupin PLU (HS_PLU), včetně seznamu PLU patřécéch do přéslušnö skupiny (standardně HS_PLU1 HS_PLU9) Volby přémüch vybranüch PLU (standardně PLU 960 PLU 999) 999 ZobrazovacÅ symboly displeje Položka byla objednçna a zaregistrovçna registračné pokladnou 3*! Položka je stornovçna, ale prozatém nebyla odeslçna do registračné pokladny Informace o množstvé objednanö položky Pro položku je definovçna ZprÇva pro kuchyň TlačÅtka (volby) na displeji OK CL ZPĚT NumerickÖ klçvesy 0-9 CL tlačétko mazçné vloženöho numericköho èdaje OK otvrzené vloženöho numericköho èdaje a pokračovçné ZPĚT nçvrat zpět äčet 1 Nic Platit Suma OtevřenÉ èčtu. Zobrazeno aktuçlné čéslo otevřenöho èčtu. Při stisku čésla èčtu se zobrazé volba vüběru (otevřené) jinöho èčtu, a původné èčet bude uzavřen s přépadnüm přesunem dat do pokladny TlačÉtko nevyužito Požadavek platby aktuçlně otevřenöho èčtu Požadavek zobrazené MEZI-SOUČTU aktuçlně otevřenöho èčtu, popřépadě tisk nçhledu èčtu na pokladně Volba zobrazené RozšÉřenÖho menu PotvrzenÉ a ukončené danöho režimu Posun nahoru / dolů 6

9 TlačÅtka RozšÅřenÉho menu Přesun OddělěnÅ Osob# Hledej Skupiny PLU Kat.: PŘESUN ODDĚLENI KAT. HLEDEJ SKUPINY PLU přesun položek èčtu na jinü èčet oddělené polož. èčtu na jinü èčet nevyužito (bez funkce) hledçné PLU abecedně a jejich vüběr do èčtu zobrazené skupin PLU (HS_PLU) a vüběr PLU z vybranö skupiny do èčtu vüběr PLU dle čésel do èčtu Präce s terminälem PřihläšenÅ čåšnåka Zapněte terminçl Vyberte volbu SETUP Vyberte volbu VüBĚR Č ŠN KA Zvolte čéslo směny Vyberte volbu Ukončit Vyberte volbu PRODEJ nebo DEMO Orderman : SERD PRODEJ DEMO SETUP Orderman: SERD VÖBĚR ČìŠNìKA NASTAV SYSTîM KLÜVESNICE Uživ. FLAGS FILEINFO Ukončit PRODEJ DEMO SETUP start funkcé systömu pro prodej režim cvičené se všemy funkcemi neovlivňuje tržby ani stavy skladů volba pro nastavené terminçlu. Pro obsluhu je přéstupnç pouze volba přihlçšené čéšnéka. DalšÉ volby jsou chrçněny heslem a jsou určeny pouze servisné organizaci. Zněna èdajů může mét za nçsledek nefunkčnost systömu. OtevřenÅ, uzavřenå êčtu Postup otevřené èčtu je rozdélnü pro přépad zda-li se otvérç novü (zatém neexistujécé èčet), popřépadě zda-li se otvérç již existujécé èčet (tj. již byl dřéve otevřen a mç nějaké položky PLU). Po volbě z HlavnÉho menu - PRODEJ jsou na displeji terminçlu zobrazeny nçsledujcé èdaje: Pokud nenå žädnñ otevřenñ èčet Vložte čéslo èčtu pomocé numerickö klçvesnice a potvrďte tlačétkem OK - přéslušnü èčet bude otevřen Vyber êčet CL OK ZPĚT Pokud jsou již některé èčty (alespoň jeden) otevřeny OTEVŘ T NOVü õčet viz volba a) VÜběrem konkrötného čésla èčtu bude èčet otevřen (èčet je otevřen pokud mç registrovanou alespoň jednu položku) ëčet OTEVŘEN õčty OTEVŘ T NOVü õčet õčet 1 õčet 2 V přépadě pokusu otevřené èčtu, kterü neexistuje (mimo rozsah) nebo èčtu, ke kterömu nemç obsluha prçva, pokračujte volbou ABORT na displeji terminçlu po zobrazené töto vüzvy. 7

10 VklädänÅ položek PLU do êčtu Pro vklçdçné položek PLU do èčtů existujé tyto možnosti: PomocÉ přémüch voleb PLU na klçvesnici menu PomocÉ vüběru PLU ze skupiny (HS_PLU) PomocÉ këdu PLU PomocÉ funkce abecedného vyhledçné PLU PřÅmÉ volby PLU z klävesnice - menu Při volbě přémö položky PLU na klçvesnici menu bude položka registrovçna do èčtu. Pro nçsobnö množstvé lze položku stisknout několikrçt Volba PLU ze skupiny (HS_PLU) menu / skupiny Pro vüběr skupiny PLU lze použét položky skupin na klçvesnici menu přémö skupiny a dçle již ze seznamu PLU vybrat přéslušnou položku. PotvrzenÉ vüběru a nçvrat do zobrazené položek èčtů pomocé tlačétka Druhou možnosté je volba SKUPINY po zobrazené RozšÉřenÖho menu. NÇsobnÖ množstvé se vklçdç pomocé opakovanöho vüběru položky PLU v seznamu. Volba PLU - prodejnåho këdu PLU VÜběr këdu položky PLU pomocé volby PLU po zobrazené RozšÉřenÖho menu. Možnost vložené nçsobnöho množstvé: množstvé * këd PLU Volba PLU abecednå vyhledävänå VÜběr nçzvu položky PLU pomocé volby HLEDEJ po zobrazené RozšÉřenÖho menu. DÇle volba abecedného znaku a nçslednöho zobrazené položek PLU začénajécé témto znakem. VÜznam tlačétek ve spodné čçsti okna je nçsledujécé: OK - potvrzené vüběru CL - vümaz vklçdacého pole znaků pro vüběr QU - konec činnosti SH - přepnuté mezi malümi a velkümi znaky (* popř. dalšé funkce) BS - funkce Back Space (vümaz posledného vloženöho znaku pole) Nähled êčtu zobrazenå součtu a tisk nähledu učtu ZobrazenÉ celkovö čçstky èčtu vždy zprostředkovçvç pokladna. Tato funkce je dostupnç pouze v režimu On-line terminçlu.!!!! NEJEDNÜ SE PLACENì ëčtu!!! - MEZI-SOUČET - 30,80 Zpět Tisk Default - zobrazenç hodnota èčtu ZPĚT - nçvrat do zobrazené položek èčtu TISK - tisk nçhledu èčtu na pokladně, bez uzavřené èčtu DEFAULT - bez funkce (nevyužito) Modifikace množstvå, storno položek Při zobrazené jednotlivüch položek PLU v èčtu je možno provçdět modifikace množstvé, storno položek těmito způsoby: TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky nahoru = aktuçlné množstvé + 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky dolů = aktuçlné množstvé - 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vlevo = storno celö položky KliknutÉm na ikonku množstvé položky = zobrazené okna pro vložené množstvé KliknutÉm na ikonku zprçvy kuchyně = modifikace zprçvy 8

11 Při zobrazené jednotlivüch položek PLU v seznamu skupiny je možno provçdět modifikace množstvé, storno položek těmito způsoby: TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vpravo = zobrazené okna pro vložené množstvé TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky nahoru = aktuçlné množstvé + 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky dolů = aktuçlné množstvé 1 TÇhnutÉm nçzvu vybranö položky vlevo = storno celö položky Přesun položek êčtů Na otevřenöm èčtu, volbou PŘESUN po zobrazené RozšÉřenÖho menu, lze převöst všechny položky aktuçlně otevřenöho èčtu na jinü èčet. Po přéslušnö volbě v menu se objevé vüzva k terminçlu o vložené čésla èčtu, do kteröho budou položky přesunuty. Je možno vybrat z již existujécéch èčtů nebo založit novü èčet. Po dokončené přesunu, zůstane célovü èčet (tj. èčet kam byly položky přesunuty) otevřen pro dalšé přépadnö modifikace, popřépadě uzavřené èčtu. PůvodnÉ èčet je nulovü. OddělenÅ položek èčtů Na otevřenöm èčtu, volbou ODDĚLEN po zobrazené RozšÉřenÖho menu, lze oddělit vybranö položky aktuçlně otevřenöho èčtu na jinü èčet nebo pro platbu. Stejnou funkci lze vyvolat takö z funkčné klçvesnice (viz. kap. 3.4). ZobrazenÅ na displeji při oddělenå: MENU ODDĚLENì * Fanta 1* Pizza zobrazeny položky aktuçlně na èčtě 2*Fanta 4*Coca-cola zobrazeny položky, kterö budou odděleny Přesun položek se dělç pomocé tažené položky nahoru a dolů, kdy je zobrazena vüzva k zadçné oddělovanöho množstvé ZPĚT DOKONČIT ukončené operace bez oddělené (nçvrat) potvrzené v pokračovçné oddělené NynÉ nçsleduji vüzva terminçlu k zadçné čésla èčtu, kam budou položky odděleny. Položky po potvrzené budou odděleny do zadanöho èčtu. ZÇroveň budou zobrazeny èdaje k placené célovöho èčtu s možnosté: platby oddělenãch položek pokračovat dle nçsledujécé kapitoly o platbě èčtu zrušenå platby oddělenãch položek a jejich zachovünå na cålová Éčtu Stisknout volbu Zpět na obrazovce platby - položky budou uloženy, terminçl zobrazé seznam otevřenüch èčtů 9

12 Platba èčtu Funkce zaplacené èčtu je dostupnç při otevřenöm èčtu volbou Na displeji terminälu bude toto zobrazenå: Platit čéslo èčtu celkovç čçstka k èhradě platebné klçvesy äčet: 2 128,50 čçstky v jednot. PlatebnÉch klçvesçch HOTOVOST 120,00 ŠEK 8, součet platebnéch čçstech ,00 Zaplatit Zpět volba SLEVY, ZPROPITN, (zatém nevyužito) VÜběr platebné klçvesy ze seznamu = stiskem na poléčko platby VloženÉ hodnoty přéslušnö platebné klçvesy = stiskem na poléčko hodnoty ZAPLATIT - dokončené platby, tisk èčtenky na pokladně ZPĚT - nçvrat bez placené èčtu Hodnota % slevy se zadçvç bez desetinnüch mést, terminçl sçm odečte 2 desetinnç mésta zprava (např: 1000 = 10%), absolutné sleva v Kč se zadçvç bez desetinnüch mést a terminçl žçdnö mésto neodečétç. (Při platbě v CizÉ Měně je absolutné sleva zadçvçna v měně: Kč) Pro platbu v CÉzÉ Měně lze použét vühradně èčet č.99, kterü je fixně nastaven na přepočet do CizÉ Měny1, nastavenö na pokladně. Platba je vždy fixně ukončena do EUROPLATBY nehledě na navolené platby v terminçlu. PřÉpadnÜ přeplatek je vždy èčtovçn jako vrçcené v CizÉ Měně. (tj. pokud chceete uhradit libovolnü čet v CizÉ Měně, je nutno obsah èčtu, nebo položky převöst nebo oddělit před platbou na èčet č. 99 a nçsledně zaplatit. ChybovÄ hläšenå na terminälu ProblikÇvÇnÉ ikonky baterie v pravöm horném rohu upozorněné dochçzejécé energie akumulçtoru. ProblikÇvÇnÉ hodnoty 10 v pravöm horném rohu terminçl nemç spojené se zçkladné stanicé RF Chyba spojené nekorektné spojené se zçkladnou, rušivü signçl z okolé (vypněte a znovu zapněte terminçl. Pokladna nené v REG mëdu přepněte pokladnu operçtorsküm kléčkem do registračného mëdu. OstatnÉ hlçšené - postupujte dle zobrazenüch voleb na terminçlu, popřépadě volejte VÇš servis. ChybovÄ hläšenå na pokladně ČÉslo hlçšené ve formçtu Exx. ProsÉme, vždy si zaznamenejte čéslo chyby a okolnosti vzniku. OdstraněnÅ chyby Stiskněte klçvesu MAZåN na pokladně 10

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ 1. Co je Samoobslužná zóna a k čemu slouží Samoobslužná zóna (SZ) je samoobslužný terminál, určený pro nákup jízdného v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), uloženého

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7

DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 DetailnÄ popis funkcä syståmu kreditnäho stravovçnä 4 program Pokladna verze 2.2, vydånä 1.7 VyužÄvat program kreditnä pokladny může každá uživatel, která må opråvněnä pracovat s programem kreditnäho stravovånä.

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více