Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient"

Transkript

1 Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient Vážený uživateli, dovolte nám provést Vás krok po kroku instalací lokální verze systému elektronického platebního styku BankKlient. Věříme, že projdete procesem instalace bez potíží, v případě problémů se můžete obracet na telefonickou podporu tohoto produktu Call Desk GEMB, a to na telefonním čísle (+420) Požadavky na hardware: procesor (typ) Intel Pentium a vyšší, kompatibilní s tímto typem procesor (frekvence) 166 Mhz a vyšší paměť minimálně 32 MB (doporučeno 128 MB a více) na pevném disku alespoň 100MB volného místa (MSDE data potřebují 30MB, MSDE programy potřebují 20MB, zbytek jako rezerva pro systém BankKlient) CD mechanika pro instalaci disketová mechanika 3,5 (A:) myš pracoviště systému BankKlient musí být vybaveno zařízením, které umožní komunikaci s bankou (analogový nebo ISDN modem nebo připojení na Internet) pro případný přenos šifrovaných dat (pokud klient požaduje - jedná se o nadstandardní službu) je nutný šifrovací HW (dodá GEMB) a jeden volný COM port v počítači pro tisk je nutné mít ve Windows definovanou výchozí (default) tiskárnu (lokální nebo síťovou) pro správné zobrazení všech detailů a barev se doporučuje VGA karta s minimálním rozlišením 800x600 a 16-bitovou barevnou paletou Požadavky na software: operační systém Microsoft Windows 95/98 nebo Windows NT 4.0 s instalovaným SP4 a vyšší, Windows ME, Windows 2000, Windows XP (pokud v dalším textu jsou zmiňovány Windows NT, tak je tím myšlen jak systém Windows NT 4.0, tak i Windows 2000 a XP) instalovaný Internet Explorer ve verzi 5.01 SP1 a vyšší (na instalačním CD je distribuována česká verze MSIE 6.0 SP1) v operačním systému musí být instalovaná podpora pro český jazyk, tj. kódová stránka 1250 (v českých verzích je to default kódová stránka, v anglické verzi je nutné pomocí Control Panel Regional Settings nastavit Czech a zaškrtnout Set as systém default locale) v případě operačního systému Windows 98 musí být instalován Klient sítě Microsoft jako default přihlášení do sítě (blíže viz příloha odstavec 5). 1. Instalace systému BankKlient Instalaci systému BankKlient může provést pouze uživatel s dostatečnými systémovými právy (tj. zejména v případě Windows NT musí mít práva pro zápis do instalačních adresářů a do registrační databáze). Instalaci provádějte na počítači, na kterém jsou všechny programy a aplikace vypnuty. Instalační CD se automaticky spustí po vložení CD do mechaniky. Pokud je automatické spouštění vypnuto, je nutné program spustit ručně pomocí BKWInst.exe. V případě, že PC na který chcete instalovat nemá disketovou mechaniku, spusťte instalaci dávkovým souborem NoDiskPC.bat.Průběh další instalace je řízen prostřednictvím srozumitelných dialogů.

2 Na úvodních obrazovkách jsou zobrazeny licenční podmínky a parametry Vašeho systému. Na další obrazovce si vyberete volbu Lokální. Následuje výběr typu instalace: Pokud jste dosud s systémem BankKlient nepracovali, doporučujeme Vám začít instalací demonstrační (demo) verze. Demo verze Vám neumožní systém BankKlient skutečně používat, ale ověříte si možnost instalace plné verze na Vašem počítači a seznámíte se se všemi funkcemi systému BankKlient. K instalaci demo verze není nutné uzavírat smlouvy s bankou o používání systému BankKlient, nezbytné pro provoz úplné verze. V průběhu instalace demo verze je vygenerována demonstrační databáze, instalovány příslušné programy a soubor s nápovědou, který obsahuje kompletní dokumentaci systému BankKlient. Vaše systémem přidělené číslo klienta je v demo verzi vždy "00000".

3 Po výběru typu instalace se v případě, že na vašem počítači není nalezen systém MSDE, tento systém nainstaluje. Instalace MSDE vyžaduje procesor Intel Pentium a vyšší. Na některých procesorech, které nejsou plně kompatibilní s uvedeným procesorem, se nepodaří systém MSDE nainstalovat a BankKlient nebude fungovat bez odpovídající změny hardwarového vybavení. Instalační program sám zkontroluje, zda máte nainstalovánu požadovanou verzi Internet Explorer a zda máte dostatečná práva pro práci s registry. Pokud nemáte požadovanou verzi Internet Exploreru, budete vyzvání k ruční doinstalaci z instalačního CD (viz Příloha Jak postupovat při výskytu potíží). Pak Vám instalační program nabídne možnost zadat cílové adresáře pro programy a data MSDE, tj. kam data a programy BankKlienta na Vašem počítači uložit. Instalační program vytvoří zadané adresáře a spustí vlastní instalaci MSDE. Na průměrném počítači trvá instalace MSDE cca 4 minuty. Instalace MSDE se liší podle typu operačního systému Vašeho počítače. Pro MS Windows 95 je možné nainstalovat pouze verzi MSDE 1.0. Instalační program Vám nabídne tyto adresáře: Verze MS Windows 98 a vyšší si můžete vybrat mezi MSDE verze 1.0 a MSDE Pokud již máte verzi MSDE 1.0 instalovanou (pod názvem MSSQLSERVER), doporučí Vám instalační program nainstalovat verzi vyšší (pod názvem BankKlient).

4 Volba Použít existující instanci MSDE je přístupná v případě, že na počítači je nainstalovaná jakákoli jiná instance MSDE (mimo MSSQLSERVER a BANKKLIENT). Jinak je volba šedá a rámeček pod ní prázdný. Volba Použít existující implicitní instanci znamená, že nového klienta chcete nainstalovat pod první instancí MSDE nainstalovanou při instalaci BankKlient (jedno zda jde o MSSQLSERVER nebo BANKKLIENT). Vyberete-li si instalaci instance BankKlient, nabídne Vám program implicitní adresáře, které můžete změnit: Po úspěšné instalaci MSDE je nutné restartovat počítač. Po restartu Vám doporučujeme zkontrolovat funkčnost MSDE. Na spodní liště najdete novou ikonu "SQL Server Service Manager". Po poklepání na tuto ikonu se zobrazí okno, kde je možné spustit SQL Server a zaškrtnout jeho automatické spouštění při každém startu systému. Případné problémy s instalací MSDE jsou popsány v Příloze Jak postupovat při výskytu obtíží.

5 Po nainstalování MSDE je nutné opět vložit CD do mechaniky. Pokud je automatické spouštění vypnuto, je nutné program spustit ručně pomocí BKWInst.exe.z instalačního CD. Program zjistí, zda je systém MSDE již k dispozici. V případě úspěchu zobrazí následující dotaz: Po kladné odpovědi pokračuje instalace vlastního systému BankKlient. Při instalaci projdete všemi již popsanými obrazovkami až do výběru typu instalace. Další obrazovka vám umožňuje nastavit heslo pro spojení s databází. Objeví se v případě, že jste instalovali systém BankKlient volbami Použít existující instanci MSDE nebo Použít existující implicitní instanci, a je třeba zadat existující heslo uživatele sa nebo v případě, že je heslo prázdné, zadat nové (zaškrtnout volbu Nastavit nové heslo v databázi).

6 Poté se provádí výběr adresářů: Následuje instalace dokumentace ve vybraném tvaru.

7 Další krok je výběr skupiny pro umístění ikon programů systému BankKlient: Na další obrazovce je zobrazen přehled všech zadaných parametrů instalace. Můžete je zkontrolovat a případně se vrátit k parametru, který chcete změnit. Souhlasíte-li se všemi parametry, tlačítkem Další odstartujete vlastní instalaci. Systém Vás informuje o průběhu instalace a jejím ukončení. Rozhodnete-li se systém BankKlient skutečně používat, musíte přikročit k instalaci plné verze (i v případě, že máte nainstalovanou demo verzi). Budete potřebovat disketu tzv. "Bankovní konfigurace". Tuto disketu získáte na Vašem obchodním místě GEMB (kde je veden Váš běžný účet) až po uzavření Smlouvy o elektronickém platebním styku prostřednictvím programového produktu BankKlient. Disketa bankovní konfigurace obsahuje údaje nutné pro vygenerování ostré databáze a pro zabezpečení další komunikace s bankou. Klíčové je unikátní pětimístné číslo klienta, které Vám bylo přiřazeno a které je obsažené ve smlouvě. Různými čísly klientů jsou odlišeny jednotlivé instalace systému BankKlient na

8 jednom počítači (například je možné mít na jednom počítači několik instalací BankKlient pro obsluhu elektronického platebního styku různých podnikatelských subjektů). Každá jednotlivá instalace BankKlient vyžaduje uzavření zvláštní Smlouvy o elektronickém platebním styku prostřednictvím programového produktu BankKlient. Při obnově systému po havárii se nepoužívá disketa Bankovní konfigurace, ale je nutno použít disketu s názvem Obnovovací disketa, kterou také získáte na Vašem obchodním místě GEMB po oznámení havárie Vašeho systému. Pokud není disketová mechanika dostupná přímo, je možné instalační program spustit s parametrem /disk (viz dávka NoDiskPC.bat). V tomto případě musí uživatel určit cestu ke konfiguračnímu souboru CARPOINT.DAT (je nutné přenést tento soubor z výše uvedené diskety tak, aby byl k dispozici pro instalační program, tj. např. pomocí lokální sítě). 2. Činnosti po instalaci 2.1. Zařazení uživatele Při prvním startu po instalaci je nutné zařadit do seznamu uživatelů prvního uživatele a přiřadit mu nejméně oprávnění administrátor. Administrátor musí vždy existovat, protože jedině administrátor může v případě potřeby zařazovat další uživatele do seznamu, nastavovat a měnit jejich oprávnění. Je na Vašem uvážení kolik uživatelů a s jakými oprávněními chcete do systému zařadit (nyní nebo kdykoli v budoucnosti). Bude-li BankKlient využívat jen jeden uživatel, musí mít oprávnění administrátor. Více uživatelů může mít oprávnění administrátor. Zařazení uživatelů a změny jejich oprávnění se provádí v menu Parametry/Uživatelé. Při zařazení prvního uživatele při prvním spuštění po instalaci můžete pokračovat dál v zadávání dalších uživatelů. Další případné změny uživatelů a jejich oprávnění provedené administrátorem se projeví až po přihlášení jednotlivých uživatelů do systému (menu Uživatel).

9 Podrobnější popis možností a postupů najdete v úplné dokumentaci na instalačním CD (Příloha Jak postupovat při výskytu potíží). Obrazovka úprav nastavení uživatelů: K optimálnímu využívání systému BankKlient si můžete nastavit parametry v záložkách Konfigurace (menu Parametry / Konfigurace). Podrobnější popis možností a postupů najdete v úplné dokumentaci na instalačním CD (Příloha Jak postupovat při výskytu potíží) Předání elektronického klíče do banky Před první elektronickou komunikací s bankou je třeba předat veřejnou část elektronického klíče do banky. Klient musí do banky přinést disketu s veřejnou částí elektronického klíče, aby banka mohla kontrolovat platnost elektronických podpisů dávek přijatých od klienta. Proto musí klient vygenerovat elektronický klíč ( menu Servis / Generování nového el. klíče), potvrdit vygenerované klíče tlačítkem Zapsat,

10 a nahrát ho na disketu (menu Servis/Odeslání el. klíče disketou ). Tuto disketu odnesete na Vaše obchodní místo banky Nastavení parametrů pro přenosy s bankou Pro standardní komunikaci s bankou si můžete vybrat jeden ze dvou způsobů přenosu: - Internet (přednastaveno) - Komunikace je prováděna prostřednictvím sítě Internet a systém BankKlient použije nastavený přístup k Internetu (lokální modem, pevné připojení,...). - Detailní nastavení pro tento druh přenosu se provádí v menu Parametry/Konfigurace/ na záložce Internet - GE - Line - Komunikace je prováděna přes vytáčené spojení přímo s bankou (připojení k privátní síti mimo síť Internet). - Instalace připojení pro tento druh přenosu se provádí v menu Parametry/Konfigurace/ na záložce GE-Line. - Dále je potřeba zkontrolovat nastavení vytáčeného čísla v matrice přenosu (menu Přenosy/Matrika přenosu záložka banka) podle místních podmínek (přímá linka, přes ústřednu, druh vytáčení). Na starších telefonních ústřednách je třeba nastavit používání pulsní volby (uvede se písmeno P před telefonní číslo, např. P0, ) Telefonní čísla pro GE-Line v České republice: standardní přístupové číslo (analog / ISDN) přístupové číslo v mobilní síti Eurotel přístupové číslo v mobilní síti T-mobile Protože jsou oba způsoby komunikace funkčně rovnocenné, je na Vašem rozhodnutí jaký si vyberete. V případě, že je z nějakých důvodů jeden komunikační kanál nedostupný, je možno použít druhý způsob přenosu.

11 Chcete-li standardní způsob přenosu změnit, provedete změnu v menu Parametry/Konfiguraci na záložce Nastavení. V případě, že budete provádět přenos dat z/do svých účetních systémů, musíte nastavit v matrice přenosu cesty a formáty přenášených souborů (menu Přenosy/Matrika přenosu záložka účetní systémy). Podrobnější popis možností a postupů najdete v úplné dokumentaci na instalačním CD.

12 Příloha - Jak postupovat při výskytu obtíží Při instalaci může dojít k nejrůznějším chybovým stavům. Pokud instalační program zjistí, že počítač není připraven pro instalaci, obvykle oznámí, co je nutné doinstalovat. Postup pro manuální instalaci produktů firmy Microsoft je uveden na instalačním CD v příslušném adresáři v textových souborech (.txt), případně i v html formátu (.htm). Nejčastější předpokládané problémy: 1. není instalován service pack ve Windows NT Service pack je nutné nainstalovat pomocí příslušných souborů distribuovaných firmou Microsoft (přístupné na internetu, např. verze SP6a je na nal=1). 2. ve Windows není instalován Internet Explorer v odpovídající verzi V tomto případě se instalační program nespustí, pouze zobrazí zprávu o tom, že je nutné Internet Explorer doinstalovat. Instalaci české verze Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 je možno spustit z instalačního CD příkazem Ie6setup.exe z adresáře \MSReq\MSIE60sp1_CZ. 3. instalační program hlásí, že nemáte dostatečná práva pro zápis do registry Instalační program vytváří v registry klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Helpsoft V případě systému Windows NT musíte mít práva správce systému pro vytvoření tohoto klíče. Tato práva musíte mít i při instalaci požadovaných produktů firmy Microsoft (Internet Explorer, MSDE). Po korektním nainstalování všech produktů může správce systému vybraným uživatelům povolit práci s výše uvedeným klíčem a tím jim umožnit používání systému BankKlient (ve Windows NT pomocí programu regedt32). 4. u starší verze Internet Exploreru (např. IE 5.0 nebo 5.5) není aktualizován kořenový certifikát certifikační autority Verisign Pokud jsou po instalaci problémy s připojením do banky pomocí internetu nebo GE LINE, je vhodné zkontrolovat, zda je aktualizován kořenový certifikát firmy Verisign v Internet Exploreru. Aktuální verzi je možné získat na následujících url adresách: https://secure.gec.cz/bk/ nebo https://secure2.gec.cz/bk/. 5. po korektní instalaci hlásí přenos pomocí GE LINE chybu telefonního připojení sítě číslo 633 Pokud není možné provést přenos do banky a je hlášena chyba: přenosy Chyba :03:1 Chyba telefonního připojení sítě: 633; Modem (nebo jiné zařízení pro připojení) je již používán nebo není správně nakonfigurován. [PhoneRasDial] pak je nutné zkontrolovat, zda v nastavení telefonického připojení sítě GEMB- BankKlient, nastavení protokolu PPP, není nastavena možnost víclinkového připojení, které v systému BankKlient není podporováno a je nutné tuto volbu zrušit. Postup je následující: Ovládací panely - síťová připojení - telefonická připojení - GEMB- BankKlient - vlastnosti - sítě - protokol PPP - nastavení - nesmí být zaškrtnutá volba "Vyjednat vícelinkové připojení pro připojení jednou linkou".

13 Podrobnější popis je uveden v dokumentu "Internet explorer_geline.doc", který je na instalačním CD v adresáři Dokumentace\Doc. 6. nezdařilo se nainstalovat MSDE Instalační program spouští automaticky instalaci Microsoft MSDE. Před spuštěním jsou vytvořeny požadované adresáře. Pokud se tato akce nezdaří, je hlášena chyba při vytváření adresáře. V tomto případě zkontrolujte název adresáře a zda máte práva zápisu na zvoleném zařízení. Vlastní instalace MSDE je řízena programem setupsql.exe, který o své činnosti informuje prostřednictvím logového souboru sqlstp.log. Tento soubor je uložen v adresáři systému Windows (tj. obvykle c:\windows). V průběhu instalace se provádí kopírování programů, podpůrných prostředků a časově náročné generování systémových databází. Pokud se instalace z nějakých důvodů nezdaří (např. při pokusu o instalaci na procesoru, který není 100% kompatibilní s Intel Pentium nebo pokud není splněn některý z předpokladů instalace), měl by být tento logový soubor vodítkem pro odhalení chyb. Dalším vodítkem mohou být chybové soubory Errorlog.* v adresáři MSDE\LOG, případně textový soubor BKInfo.txt v adresáři pro dočasné soubory Windows(obvykle Windows\TEMP, lze zjistit z nastavení proměnné systému TEMP). Pokud není možné instalovat MSDE pomocí automatické instalace z programu BKWInst, je možné spustit instalaci ručně z adresáře \MSDE, kde je i odpovídající i podrobný popis této problematiky. 7. v systému Windows 95 se nedokončí instalace MSDE Instalace MSDE proběhne, v logovém souboru je vše v pořádku až do chvíle, kdy se spustí konfigurační program. Ten se nemůže spojit s instalovaným serverem a v cnfgsvr.out hlásí chyby typu: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL Server does not exist or access denied. Problém souvisí s použitím MDAC verze 2.6, která znemožní komunikaci s lokálním serverem přes sdílenou paměť (viz takže je nutné konfigurovat síťový protokol. To je možné následujícím postupem - nainstaluje se Microsoft Dial-Up adaptér, Klient sítě Microsoft a protokol TCP/IP - ve vlastnostech protokolu TCP/IP je nutné zadat pevnou IP adresu (např , maska ). 8. instalace hlásí, že systém Windows 98 nemá jako primární přihlášení nastaven Klient sítě Microsoft Instalace MSDE na Windows 98 vyžaduje, aby byl instalován "Klient sítě Microsoft" a tento klient byl navíc použit pro default přihlášení. Uživatel, který provádí instalaci, musí být do sítě Microsoft korektně přihlášen. Pokud síť na počítači dosud není instalována, je možné tento problém řešit následujícím způsobem: Ovládací panely - Síť - Přidat - Klient - Klient sítě Microsoft

14 Objeví-li se okno "Vybrat zařízení", je možné vybrat "výrobce Microsoft" - "Telefonní adaptér" v nastavení Primární přihlášení do sítě: musí být "Klient sítě Microsoft" Po restartu počítače, přihlášení uživatele a opakovaném spuštění programu BKWInst.exe by měla instalace MSDE proběhnout obvyklým způsobem. Pokud tento postup nepomůže, je možné se pokusit o ruční instalaci MSDE (viz předchozí odstavec). 9. instalace MSDE se zdařila, ale instalační program se nemůže spojit s databází Po restartu počítače by se měl spouštět SQL server automaticky. Na nástrojové liště se objeví jeho ikona, která indikuje, zda se skutečně spustil. Pokud na tuto ikonu dvakrát klikneme, tak je možné pomocí dialogového okna tento server spustit a případně zaškrtnutím volby Auto-start service zapnout jeho automatické spouštění při startu systému. 10. instalační program nezobrazuje české fonty Před instalací musí být korektně nastavena podpora pro češtinu. Na Windows NT v anglické verzi je nutné po provedení změny (Control Panel Regional Settings nastavit Czech a zaškrtnout Set as system default locale) provést kromě restartu počítače ještě přeinstalování service packu (viz. Bod 1). 11. systém se podařilo nainstalovat, byl funkční, ale po přejmenování počítače přestalo MSDE fungovat Doporučujeme, aby případná změna jména počítače byla provedena před instalací MSDE. Pokud je nutné přesto počítač přejmenovat, je vhodné před provedením této akce provést zálohování systému. Po přejmenování počítače je nutné provést přeinstalování MSDE pomocí dávky Rename_fix.bat, adresář \msde\rename_fix instalačního CD. Před spuštěním této dávky je nutné vypnout automatické spouštění MSDE a restartovat počítač! Podrobnější popis je uveden v souboru rename_fix.txt. 12. při přenosech telefonem se nedaří spojení s bankou Důvodem může být, že starší telefonní ústředny vyžadují používání pulsní volby. V matrice přenosu je třeba před telefonní číslo uvést písmeno P. 13. při instalování sdílených souborů se nepodaří přepsat sdílenou knihovnu V tomto případě je zobrazeno hlášení, že je nutné vypnout aplikaci, která uvedenou knihovnu používá. Jedná se obvykle o aplikace psané v Borland Delphi 5. Po jejich ukončení je možné volbou "ANO" opakovat pokus o přepsání sdílené knihovny. Volbou "NE" bude instalace ukončena. V tomto případě je nutné vyřešit problematiku sdílených knihoven ručně (porovnat adresář \BKWin\System se systémovým adresářem Windows) a spustit instalaci znova. Instalace se pokouší přepsat pouze sdílené knihovny, které mají odlišné verze, takže v případě shody by k výše uvedenému problému nemělo dojít. Více informací - k instalaci naleznete v souboru readme.txt nebo BKInstal.doc (.htm) na instalačním CD, - k práci se systémem BankKlient naleznete při běhu aplikace v nápovědě. Úplná dokumentace

15 je přístupná na instalačním CD v souboru BankKlient.doc (adresář Dokumentace\Doc, formát Microsoft Word), případně v souboru BankKlient.htm (adresář Dokumetace\html, HTML formát). Zákaznický servis Informace o produktu BankKlient jsou přístupné na Zákaznický servis můžete kontaktovat na telefonním čísle (+420) Informace od dodavatele produktu jsou přístupné na V sekci "Elektronické bankovnictví - nejčastější otázky" můžete získat poslední informace o známých problémech systému BankKlient.

BankKlient. FAQs. Verze 9.00

BankKlient. FAQs. Verze 9.00 BankKlient Verze 9.00 2 BankKlient Obsah: Úvod...3 Instalace BankKlient možné problémy...3 Činnosti a chyby při zahájení práce se systémem...6 1. Test duplicitního spuštění aplikace na počítači... 6 2.

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF Server Edition - Uživatelský manuál 2 z 39 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 INSTALACE... 4 Věci, které je dobré vědět před instalací...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dávkové výkazy Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (Uživatelská dokumentace) Verze dokumentu: 1.4 (z 1.4.2014) Strana: 1/14 1. Obsah 1.

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

1. Předpokládaný počítač Poznámka:

1. Předpokládaný počítač Poznámka: Quick Start (Rychlý start) Tento návod k programu Dr.Fox-X je velmi zkrácenou náhradou manuálu. Týká se rychlé instalace programu Dr.Fox-X, jeho primárního nastavení a převodu dat do něj. Návod je určen

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více