DP 95/../2012 Ing. Pejřil/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012"

Transkript

1 DP 95/../2012 Ing. Pejřil/ Poptávka k předložení nabídky na dodávku revizorských čteček a vozidlových počítačů včetně držáků, softwarového vybavení a dalších případných nutných zásahů ke zprovoznění vozidlových počítačů, jako náhradě těchto zařízení v současnosti provozovaném odbavovacím systému v Dopravním podniku města Hradce Králové, a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153, Hradec Králové 3 zastoupený Ing. Miloslavem Kulichem, předsedou představenstva IČO , DIČO CZ tel , fax bankovní spojení Komerční banka, a.s., Hradec Králové číslo účtu / Předmět nabídky a) Dodávka celkem 138 ks palubních počítačů, včetně jejich držáků, kabeláže k palubnímu počítači od rozvodné desky a případných dalších nutných zásahů do stávajícího odbavovacího systému k jejich zprovoznění dle jednotlivých typů vozidel. b) Včetně softwarového vybavení kompatibilního se současným odbavovacím systémem a všemi aplikacemi požívanými v oblasti jízdních řádů a periferních zařízení instalovaných ve vozidlech. umístění skutečnost trolejbusy 35 autobusy 93 místnost řidičů (demo set) 1 kanc. P. Pracný (demo set) 1 THV 1 1

2 stř. dílna = náhradní 7 Celkem v DP 138 c) Součástí nabídky musí být i softwarové vybavení nově dodaných počítačů, které bude kompatibilní se současným odbavovacím systémem a všemi aplikacemi používanými v oblasti jízdních řádů a periferních zařízení instalovaných ve vozidlech d) Dodávka celkem 138 držáků palubních počítačů a vlastních počítačů ve skladbě 13 držáků pro vozidla Škoda 31 TR 18 držáků pro vozidla Škoda 30 TR 4 držáky pro vozidlo TR držáků pro autobusy Renault a Iveco 7 držáků záložních servis 3 držáky ostatní e) Montáž a zprovoznění palubních počítačů do jednotlivých vozidel proběhne v sídle zadavatele. f) Montáž si Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. provede po zaškolení vlastními kapacitami. g) Dodávka celkem 14 ks revizorských čteček 3. Požadavky na zařízení a) palubní počítač : Palubní počítač bude řešen modulárně, jako plně otevřený a kompatibilní pro práci současně provozovaného odbavovacího, řídícího a informačního systému v Dopravním podniku města Hradce Králové, a.s. v provedení s barevným dotykovým displejem elektronická pokladna postavena na bázi Intelu PXA400 MHZ s minimálně 128MB RAM, nebo podobné kompatibilní s v současnosti provozovaným odbavovacím řídícím a informačním systémem Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. celoplastové nebo podobné pouzdro interní úložiště dat - standardně SD kata s kapacitou paměti až 40 GB. v palubní počítači implementované Audio 2x15W externí a 1x2W interní reproduktor, interní mikrofon, GPRS, GPS, WIFI možnost Bluetooth, Touch panel, CAN, 2x RS 485, 2xRS 232, 2xUSB externí, SD karta konektor Smart možnost různých druhů GSM modemů jako např. GPRS, EDGE, UMTS, 3G. Pro komunikaci mezi palubním počítačem a obslužným systémem využívat WiFi s velkou přenosovou rychlostí dle normy IEEE b/g minimálně 54 Mbps na vzdálenost cca 100 až 300 m ve volném prostoru. Pro přenos dat nutných k identifikaci vozidla bez nutnosti příjezdu do okruhu pokrytého WiFi využívat síť GSM. WiFi modul je přitom standardní součástí palubního počítače tak jako modul GPRS. Pro přenos dat i pro servisní účely možnost připojit zařízení do sítě i pomocí síťového 2

3 ethernet kabelu. Palubní počítač musí obsahovat i další sběrnice RS 485, RS 232, USB 1.1 (2x interní 1 použit pro WiFi, 1 volný + 2x externí), CAN, převodníky pro jiné sběrnice (IBIS). V palubním počítači musí být zvukový výstup sloužící například k indikaci práce systému. Audio výstup palubního počítače s 1 interními a 1 externím kanálem je součástí zařízení jako modul hlásiče zastávek. Pro automatizaci provozu palubního počítače i pro sledování provozu vozidel zařízení vybavit i integrovaným modulem GPS. V kombinaci s modulem GSM (GPRS) slouží i pro on-line dispečerské řízení provozu či on-line stacionární informační systém. Palubní počítač napájet z vozidlové sítě. Zařízení musí poskytovat výkonové a paměťové rezervy pro rozšiřování funkcionalit na přání provozovatele, např. pro systémy IDS, kombinaci systému IDS např. s km tarifem případně s tarifem dalšího IDS, pro lokalizační systém či automatizované zpracování záznamu o provozu vozidla. Na displeji počítače zobrazovat zejména odchylku od jízdního řádu, číslo linky a směr jízdy, název aktuální a následující zastávky, ceny jízdného atd. Optická a akustická signalizaci pro řidiče o nedodržení jízdního řádu (předjetí), Možnost blokování čteček řidičem nebo revizorem Zamezit řidičům zásahy do hlasitosti akustických hlášení, funkce blok GPS, ručního posunu zastávek a storna prodeje jízdenek b) softwarové vybavení : Požadujeme otevřenost k využití čipových karet různých operátorů s vysokou mírou bezpečnosti. možnost použití karet Mifare Standard 1 kb i 4 kb, Mifare DESFire, možnost bezpečného použití karet jiných vydavatelů bezpečnost sdílení karet lze založit na použití SAM modulů internetové nabíjení současných čipových karet s online připojením k systému možnosti centrálního nastavování hlasitosti hlásiče (na serveru by měl konkrétní vůz či rozvodka konkrétní hlasitost) úprava grafiky na LCD tak aby informační hlášky nepřekreslily celý displej, ale jen část pro to určenou. zajistit kompatibilitu se systémem stávajících transparentů Buse, Bustec - zejména umožnit načtení polohy vozu LCD panelům umožnit či zajistit spolupráci s budoucími zařízeními jiných výrobců (dostupné komunikační protokoly, open source, NDA. c) držák počítače musí být zamontovatelný do interiéru pracoviště řidiče dle jednotlivých typů vozidel musí umožnit stranové a výškové nastavení palubního počítače do zorného pole obsluhy řidiče fixaci nastavené polohy e) revizorská čtečka Požadujeme: Kompatibilitu se stávajícím systémem Možnost kontroly SMS jízdenek Mobilní zařízení MDA s operačním systémem Windows Mobile 6.0 a vyšší 3

4 Slot na SIM kartu GPRS Výdrž baterie pro provoz min 8 hodin Zvýšenou odolnost např. proti pádu, v prašném prostředí, vlhkosti a v rozmezí letních a zimních teplot Hmotnost zařízení včetně baterie do 400g Vnější rozměry do 200mm x 90mm x 40mm Barevný displej s minimální úhlopříčkou 3, antireflexivní Čtecí zóna čipových karet v místě mimo držení (bez nutnosti přehmatávat) Možnost následné práce s daty z provedených kontrol d) další požadavky 7 ks rezervní SD karty pro sepisování Nabízené nové palubní počítače musí být schopné pracovat, v průběhu jejich postupné instalace do vozidel, v souběhu se stávajícími palubními počítači bez narušení v současnosti provozovaného odbavovacího řídícího a informačního sytému Dopravního podniku města Hradce Králové,a.s. 4. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek Nabídkovou cenu celkem uveďte v českých korunách, ve skladbě bez DPH a s DPH, jako nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním zakázky. Cenu uveďte dle položek v členění: a) Cena za dodávku vozidlových počítačů Cena za dodávku 1 ks palubního počítače Cena za dodávku 1 ks držáku Cena za kabeláž a zprovoznění palubního počítače ve vozidle Cena za zaškolení pracovníků DP na montáž palubních počítačů Cena za dodávku vozidlových počítačů celkem b) Cena za dodávku revizorských čteček Cena za dodávku a zprovoznění 1 ks revizorské čtečky Cena dodávku 14 ks revizorských čteček celkem Cena za dodávku palubních počítačů a revizorských čteček celkem Splatnost faktur je 30 dní. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze při rozšíření předmětu zadání zadavatelem nebo jestliže dojde ke změnám legislativních nebo technických předpisů nebo norem, které budou mít prokazatelný vliv na nabídkovou cenu uchazeče. 4

5 5. Hodnotící kriteria Hodnocení nabídek, které splnily podmínky zadání, proběhne podle těchto kriterií: 1) Vhodnost použití navrhovaných zařízení v provozovaném odbavovacím systému Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Váha 30% 2) Zajištění a garance spolupráce navrhovaných zařízení s provozovaným odbavovacím systémem Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Váha 20% 3) Cena za dodávku celkem Váha 50% Při hodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích bude postupováno v souladu s níže uvedenými matematickými algoritmy a postupy: Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou, a to podle výše stanovených dílčích kritérií, přičemž zohlední váhu přidělenou zadavatelem jednotlivým kritériím. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v každém dílčím hodnotícím kritériu přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky v rámci příslušného dílčího kritéria. Při hodnocení nabídek v číselně vyjádřitelném kritériu, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. v kritériu cena za dodávku celkem budou nabídky hodnoceny podle vzorce: hodnota nejvhodnější nabídky x 100 hodnota hodnocené nabídky Při hodnocení nabídek v kritériu, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. v kritériích vhodnost použití navrhovaných zařízení a zajištění garance spolupráce navrhovaných zařízení budou nabídky zadavatelem ohodnoceny v rozsahu bodů a dále bude použit vzorec: hodnota hodnocené nabídky x 100 hodnota nejvhodnější nabídky Bodové hodnoty přidělené nabídkám v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích shora popsaným postupem budou následně propočteny vahou přidělenou zadavatelem jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím. Takto získané bodové hodnoty budou následně sečteny a podle takto získaného bodového ohodnocení bude stanoveno pořadí nabídek a to tak, že jako nejvhodnější bude určena nabídka, která takto dosáhne nejvyššího bodového ohodnocení. 6. Doba a místo pro podání nabídek Do výběru budou zařazeny nabídky doručené na adresu zadavatele poštou nebo osobně v uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče a označené Nabídka-dodávka vozidlových počítačů-neotevírat do 9.00 hod. dne

6 Nabídky lze předat v pracovní dny od 8.00 do hod. na sekretariátu ředitele II. patro tamtéž. 7. Obchodní podmínky zadavatele Požadovaný termín dodání zařízení - do Zadavatel požaduje zajištění servisu poptávaných zařízení dodavatel předloží také návrh servisní smlouvy Dodavatel předloží v nabídce popis zajištění a garance spolupráce navrhovaných zařízení s provozovaným odbavovacím systémem Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. 8. Kontaktní osoba Ing. Vladimír Pejřil, dopravně technický náměstek tel: fax: Způsob zpracování nabídky Předložená nabídka bude zpracována v následujícím členění a bude zejména obsahovat: 1) Identifikační údaje uchazeče 2) Kopie platného výpisu z obchodního rejstříku 3) Technický popis nabízeného zařízení 4) Popis zajištění a garance spolupráce navrhovaných zařízení s provozovaným odbavovacím systémem Dopravního podniku města Hradce Králové,a.s. 5) Nabídkovou cenu zpracovanou dle podmínek bodu 4. a) Způsob zpracování nabídkové ceny 6) Servisní a záruční podmínky 7) Termín dodávky 8) Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče 9) Návrh servisní smlouvy 10) Doklady prokazující schválení nabízeného zařízení pro montáž do vozidel včetně drážních 10. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: a) zrušit poptávku a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů b) zadavatel nepřipouští variantní řešení Ing. Miloslav Kulich předseda představenstva 6

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis základní funkcionality systému Stávající stav: Tarifní systém IREDO je Integrovaný dopravní systém se společnými jízdenkami pro všechny autobusové

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Zadávací dokumentace výběrové řízení

Zadávací dokumentace výběrové řízení Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/34.0670 Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Město Mikulov. Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Město Mikulov. Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Mikulov Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Mikulov, se sídlem Náměstí č. 158/1, 692 01, IČ: 00283347

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

Obnova serveru a prvků počítačové sítě.

Obnova serveru a prvků počítačové sítě. Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Předmět zakázky Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky 46/09/80 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběr poskytovatele datových a hlasových služeb Nová Radnice Městský úřad v Petřvaldě Gen. Svobody 511 735 41 Petřvald VŘ Nová Radnice Městský úřad Petřvald 2015 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole Základní škola a mateřská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), realizovaného v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky, ostatní techniky a software určené pro projekt Počítačem

Více