Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco"

Transkript

1 Monitor LCD Uživatelská přír učka V2200 Eco V2400 Eco

2 Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, at už vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BenQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Pro dosažení nejlepšího výkonu a dlouhé provozní životnosti vašeho monitoru dodržujte prosím tato bezpečnostní upozornění. Bezpečnost s ohledem na sít ové napájení Sít ová zástrčka odizolovává toto zařízení od sít ového napětí. Sít ová napájecí šňůra má rovněž funkci jako prostředek pro odpojení zařízení od sít ového napětí. Sít ová zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Tento přístroj musí být napájen napětím, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napětí máte ve své elektrické síti, obrat te se prosím na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody. Je nutné použít schválený napájecí kabel větší nebo rovnající se H03VV-F nebo H05VV-F, 2G nebo 3G, 0,75mm2. Péče a údržba přístroje Čištění. Před zahájením čištění vždy monitor odpojte od sít ové zásuvky. Povrch skříňky LCD monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Vyvarujte se použití jakýchkoli kapalin a aerosolových čističů nebo čisticích prostředků na skla. Výřezy a otvory na zadní a horní straně skříňky jsou určeny pro odvětrávání. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány ani zakryty. Tento monitor nesmí být nikdy umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo topným tělesem, ani nesmí být vestavěn do skříní, polic a podobně, pokud není zajištěno jeho správné odvětrávání. Do skříňky přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty, a zabraňte jejímu polití jakýmikoli kapalinami. Tento výrobek obsahuje 28 % recyklovaných plastů. Je možné, že přibližně za tři roky obal zežloutne v důsledku fotooxidačních reakcí způsobených světlem. Jedná se o běžný jev, který by neměl být považován za vadu z výroby.

3 Servis přístroje Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření nebo demontáž krytů může vést k obnažení míst s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Pokud se vyskytne některá z uvedených okolností nebo jiná nehoda, jako je například pád přístroje nebo jeho chybný provoz, obrat te se na kvalifikovaného servisního technika s žádostí o servis.

4 Obsah Copyright... 2 Prohlášení... 2 Začínáme... 5 Poznejte svůj monitor... 6 Čelní pohled...6 Zadní pohled...6 Jak nainstalovat tento monitor... 7 Jak používat držák karty a kalíšek...11 Oddìlení podstavce...12 Optimální používání monitoru BenQ Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu...13 Instalace ovladaèe monitoru do nového poèítaèe...14 Zmìna ovladaèe monitoru v poèítaèi...15 Instalace do systémù Windows Vista...16 Instalace v operaèním systému Windows XP...17 Optimalizace obrazu Nastavení monitoru Ovládací panel...19 Režim klávesových zkratek...20 Režim hlavní nabídky...21 Odstraňování závad Často pokládané otázky (FAQ)...33 Potřebujete další pomoc?...34 Nastavení rozlišení obrazovky Nastavení obnovovací frekvence obrazovky Přednastavené zobrazovací režimy Recycling information Regulatory Statements... 44

5 1. Začínáme Při rozbalení si prosím zkontrolujte, zda máte všechny následující položky. Pokud některá z nich chybí nebo je poškozena, obrat te se neprodleně na prodejce, u něhož jste monitor zakoupili. LCD monitor BenQ Základna monitoru Sít ová napájecí šňůra (Obrázek se může lišit od vzhledu přístroje, dodávaného do vašeho regionu.) Videokabel: D-sub Držák karty Kalíšek Videokabel: HDMI (Volitelné příslušenství pro modely se vstupy HDMI, prodává se samostatně.) Zvažte uskladnění krabice a obalového materiálu k budoucímu použití při případné přepravě monitoru. Na míru tvarovaný pěnový obalový materiál je ideální k ochraně monitoru při přepravě. Začínáme 5

6 2. Poznejte svůj monitor Čelní pohled 1. Tlačítko napájení 1 Zadní pohled Ovládací tlačítka 3. Vstupní kabel stejnosměrného napájení 4. Svorka na kabel 5. Zásuvka HDMI 6. Zásuvka D-Sub 7. Zamykací vypínač 8. Zásuvka pro sluchátka Výše uvedený diagram se může lišit dle modelu. 6 Poznejte svůj monitor

7 3. Jak nainstalovat tento monitor Je-li počítač zapnutý, je nutné jej před pokračováním vypnout. Nepřipojujte monitor ani nezapínejte jeho napájení, dokud k tomu nebudete vyzváni. 1. Připevněte podstavec monitoru. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození monitoru. Při položení povrchu obrazovky například na sešívačku nebo myš může dojít k prasknutí skla nebo poškození substrátu LCD a zániku platnosti záruky. Při posouvání monitoru po stole může dojít k poškrábání nebo poškození rámu a ovládacích prvků monitoru. Chraňte monitor a obrazovku vytvořením prázdné rovné plochy na stole a položením měkkého materiálu, například obalu monitoru, na tuto plochu. Položte monitor obrazovkou dolů na podložku na prázdném rovném povrchu. Přidržte monitor pevně na stole a vyklopte nohu podstavce nahoru do dostatečné vzdálenosti od monitoru. V2200 Eco (Pro model V2200 Eco) Vyrovnejte patici podstavce s koncem nohy podstavce ve správné orientaci a zatlačte je do sebe, dokud nezaklapnou. Pokuste se jemným tahem podstavec od nohy znovu oddělit a ověřte tak, že jsou pevně spojeny. Jak nainstalovat tento monitor 7

8 (Pro model V2400 Eco) Zorientujte a zarovnejte zdířku základny podstavce s koncem ramene podstavce, potom je do sebe zasuňte. Utáhněte křídlovou matici ve spodní části základny monitoru, jak je to vyobrazeno na obrázku. V2400 Eco Pokuste se jemným tahem podstavec od nohy znovu oddělit a ověřte tak, že jsou pevně spojeny. Opatrně monitor zvedněte, otočte a položte svisle na podstavec na rovný plochý povrch. Upravte polohu monitoru a náklon obrazovky tak, abyste minimalizovali nežádoucí odrazy z ostatních zdrojů světla. -5 O ~ +20 O 8 Jak nainstalovat tento monitor

9 2. Připojte videokabel počítače Jak připojit kabel D-Sub Připojte zástrčku kabelu D-Sub (konec bez feritového filtru) k video zásuvce na monitoru. Připojte druhý konec kabelu (konec s feritovým filtrem) k video zásuvce počítače. Utáhněte prsty všechny šrouby, abyste zabránili náhodnému uvolnění zástrček během používání. Jak připojit kabel HDMI Připojte konektor kabelu HDMI do některého ze dvou portů HDMI na monitoru. Druhý konec kabelu připojte do portu HDMI digitálního výstupu zařízení. Videokabel přiložený k vašemu balení a ilustrace zásuvky vpravo se mohou lišit podle modelu LCD. 3. Připojte sluchátka. Do zásuvky pro sluchátka na levé straně monitoru můžete připojit sluchátka. Viz obrázek vpravo. 4. Připojte napájecí kabel k monitoru. Zastrčte jeden konec napájecího kabelu do konektoru označeného POWER IN v zadní části monitoru. Druhý konec kabelu zatím nepřipojujte do elektrické zásuvky. 5. Uchyt te kabely do volné svorky. Jak nainstalovat tento monitor 9

10 6. Připojte monitor do elektrické zásuvky a zapněte napájení. Připojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky a zapněte ji. Obrázek se může lišit od vzhledu přístroje, dodávaného do vašeho regionu. Stisknutím tlačítka napájení zapněte monitor. Zapněte také počítač a nainstalujte software monitoru podle pokynů v části 4: Optimální používání monitoru BenQ na strani Jak nainstalovat tento monitor

11 Jak používat držák karty a kalíšek 1. Připevněte kalíšek a držák karty. Připevněte kalíšek a držák karty k základně monitoru. 2. Umístěte kartu (např. navštívenku) na držák karty, jak je to vyobrazeno na obrázku. 3. Nebo vyjměte držák karty a použijte kalíšek na kancelářské sponky nebo na rostliny. Jak nainstalovat tento monitor 11

12 Oddělení podstavce 1. Připravte monitor a pracovní plochu. Před odpojením napájecího kabelu vypněte monitor a napájení. Před odpojením signálového kabelu monitoru vypněte počítač. Chraňte monitor a obrazovku vytvořením prázdné rovné plochy na stole a položením měkkého materiálu, například ručníku, na tuto plochu. Potom položte monitor obrazovkou dolů na tuto podložku na prázdném rovném povrchu. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození monitoru. Při položení povrchu obrazovky například na sešívačku nebo myš může dojít k prasknutí skla nebo poškození substrátu LCD a zániku platnosti záruky. Při posouvání monitoru po stole může dojít k poškrábání nebo poškození rámu a ovládacích prvků monitoru. V2200 Eco V2400 Eco 2. (Pro model V2200 Eco) Základnu uvolněte ze stojanu monitoru stisknutím pojistných jazýčků. V2200 Eco (Pro model V2400 Eco) Uvolněte křídlovou matici ve spodní části základny monitoru a monitor oddělte, jak je to vyobrazeno na obrázku. V2400 Eco 12 Jak nainstalovat tento monitor

13 4. Optimální používání monitoru BenQ Chcete-li mít co největší užitek z vašeho nového barevného LCD monitoru BenQ s plochou obrazovkou, měli byste nainstalovat příslušný ovladač pro LCD monitor BenQ, který je k dispozici na webových stránkách BenQ (http://www.benq.com/support). Podrobnosti viz Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu na strani 13. Okolnosti, za kterých svůj LCD monitor BenQ připojujete a používáte, jsou rozhodující pro určení postupu, který je nutno provést pro úspěšnou instalaci software ovladače LCD monitoru BenQ. Tyto okolnosti se týkají verze používaného operačního systému Microsoft Windows a také toho, zda připojujete monitor a instalujete software do nového počítače (bez nainstalovaného ovladače monitoru) nebo zda provádíte změnu stávající instalace (ovladač monitoru je již nainstalován) z důvodu použití novějšího monitoru. V obou případech však po dalším zapnutí počítače (po připojení monitoru k počítači) Windows automaticky detekují nový (nebo odlišný) hardware a spustí průvodce Nalezen nový hardware. Postupujte podle pokynů v průvodci. Další podrobnosti a pokyny pro postup krok za krokem pro automatickou (nové) nebo aktualizační (existující) instalaci najdete v části: Instalace ovladače monitoru do nového počítače na strani 14. Změna ovladače monitoru v počítači na strani 15. Pokud je pro přihlášení do počítače s operačním systémem Windows vyžadováno uživatelské jméno a heslo, musíte se za účelem instalace ovladače monitoru přihlásit jako správce počítače (Administrator) nebo jako člen skupiny správci počítače (Administrators). Kromě toho se může stát, že v případě připojení počítače k síti se zabezpečeným přístupem se vám nemusí instalace ovladače do počítače z důvodu nastavení sít ového zabezpečení zdařit. Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu 1. Ujistěte se, že je váš počítač připojen k internetu. 2. Navštivte webové stránky BenQ (http://www.benq.com/support). 3. Vyberte zemi či region, ve kterém se nacházíte, abyste mohli navštívit příslušné webové stránky podpory. 4. V části Ke Stažení vyberte LCD monitory. 5. Vyberte model svého LCD monitoru. 6. Z kategorie Ovladače si do svého počítače stáhněte správné soubory ovladače. 7. V počítači soubory ovladače dekomprimujte do prázdné složky. Zapamatujte si umístění složky, do které jsou soubory dekomprimovány. Uspořádání webových stránek a jejich obsah se v různých regionech a zemích liší. Optimální používání monitoru BenQ 13

14 Instalace ovladače monitoru do nového počítače Tyto pokyny popisují postup výběru a instalace software ovladače LCD monitoru BenQ do nového počítače, do kterého ještě nebyl nainstalován žádný ovladač monitoru. Tyto pokyny jsou platné pouze pro počítač, který jste ještě nikdy nepoužili a pro který je LCD monitor BenQ vůbec prvním monitorem, který je k tomuto počítači připojen. Pokud připojujete LCD monitor BenQ k počítači, ke kterému již byl připojen jiný monitor (a ve kterém je nainstalován ovladač monitoru), nejsou tyto pokyny platné. V takovém případě je nutno postupovat podle pokynů v kapitole Změna ovladače monitoru v počítači. 1. Postupujte podle pokynů v kapitole Jak nainstalovat tento monitor na strani 7. Po spuštění systému Windows systém automaticky detekuje nový monitor a spustí Průvodce nalezením nového hardware. Postupujte podle pokynů průvodce až do okamžiku, kdy se zobrazí volba Instalovat ovladače hardwarového zařízení. 2. Zaškrtněte možnost Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních a zaškrtněte možnost u správného umístění souborů ovladače. 3. Najděte soubory ovladače a klepněte na tlačítko Další. 4. Klikněte na Dokončit. 5. Restartujte počítač. 14 Optimální používání monitoru BenQ

15 Změna ovladače monitoru v počítači Tyto pokyny popisují postup manuální změny existujícího ovladače monitoru na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows. V současné době bylo dokončeno testování kompatibility s operačními systémy (OS) Windows XP a Windows Vista; doporučujeme používat ovladač pouze v těchto OS. Ovladač LCD monitoru BenQ pro váš model monitoru může bezchybně fungovat i v jiných verzích operačního systému Windows; v době vzniku tohoto návodu však nebyly k dispozici žádné výsledky testů tohoto ovladače pro jiné verze operačního systému Windows a z tohoto důvodu nemůže společnost BenQ u jiných operačních systémů zaručit správné fungování ovladače. K instalací ovladače monitoru patří výběr vhodného informačního souboru (.inf) ze stažených souborů ovladače pro příslušný připojený model monitoru a pak již systém Windows nainstaluje příslušné soubory ovladače. Je nutno pouze odpovídajícím způsobem systém instruovat. Operační systém Windows disponuje průvodcem pro aktualizaci ovladače zařízení, který tuto úlohu automatizuje a provádí vás volbou souboru a procesem instalace. Viz kapitoly: Instalace do systémů Windows Vista na strani 16. Instalace v operačním systému Windows XP na strani 17. Optimální používání monitoru BenQ 15

16 Instalace do systémů Windows Vista 1. Otevřete Nastavení zobrazení. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a v místní nabídce vyberte možnost Přizpůsobit. V okně Přizpůsobit vzhled a zvuky vyberte možnost Nastavení zobrazení. Zobrazí se okno Nastavení zobrazení. 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. Zobrazí se okno Vlastnosti obecného monitoru PnP. 3. Klepněte na záložku Monitor a dále na tlačítko Vlastnosti. 4. V zobrazeném okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat. 5. Klepněte na záložku Ovladač a dále na tlačítko Aktualizovat ovladač. 6. V okně Aktualizovat ovladač vyberte možnost Vyhledat ovladač v tomto počítači. 7. Klepněte na Procházet a najděte soubory ovladače stažené z internetu, jak je to popsáno v části Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu na strani Klepněte na tlačítko Další. Do počítače se zkopírují a nainstalují příslušné soubory ovladače monitoru. 9. Klepněte na tlačítko Zavřít. Systém Windows Vista není třeba restartovat, protože ovladač monitoru BenQ LCD začne fungovat okamžitě, bez nutnosti dalších kroků. 16 Optimální používání monitoru BenQ

17 Instalace v operačním systému Windows XP 1. Otevřete okno Zobrazení - vlastnosti. Nejrychleji lze okno Zobrazení - vlastnosti zobrazit prostřednictvím pracovní plochy Windows. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a z kontextového menu vyberte položku Vlastnosti. Nebo můžete okno Zobrazení - vlastnosti zobrazit pomocí okna Ovládací panely. V systému Windows XP je položka Ovládací panely umístěna přímo pod hlavním menu Start. Zobrazené volby menu jsou závislé na tom, jaký typ zobrazení je u vašeho systému nastaven. Pokud máte nastaveno Klasické zobrazení, klikněte na Start Ovládací panely Zobrazení. Pokud máte nastaveno Zobrazení kategorií, klikněte na Start Ovládací panely Vzhled a témata Změna rozlišení obrazovky. Zobrazí se okno Zobrazení - vlastnosti. 2. Klikněte na záložku Nastavení a na tlačítko Upřesnit. Zobrazí se okno Zobrazení - rozšířené vlastnosti. 3. Klikněte na záložku Monitor a vyberte v seznamu Plug and Play Monitor. Pokud je v seznamu pouze jeden monitor, bude již zvolen. 4. Klikněte na tlačítko Vlastnosti. Zobrazí se okno Vlastnosti monitoru. Pokud je jako výrobce ovladače uveden BenQ a název modelu odpovídá vašemu novému monitoru, znamená to, že jsou nainstalovány správné ovladače a proto již nemusíte provádět žádnou operaci. Zrušte zobrazení oken vlastností. Pokud však není jako výrobce uveden BenQ nebo pokud není zobrazen správný model, budete muset postupovat následujícím způsobem. 5. Klikněte na záložku Ovladač a na tlačítko Aktualizovat ovladač. Zobrazí se okno Průvodce aktualizací hardware. Postupujte podle pokynů průvodce a nezapomeňte provést následující operace: 6. Zaškrtněte volbu Instalovat ze seznamu či daného umístění a klikněte na Další. 7. Zaškrtněte volbu Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních a také volbu Prohledat vyměnitelná média a pak klikněte na Další. Počkejte prosím, než průvodce ovladače najde. Po dokončení procesu by měl průvodce mít nalezený a vybraný ovladač BenQ vhodný pro model vašeho monitoru. Bude následovat instalace příslušných souborů ovladače monitoru do vašeho počítače. 8. Klikněte na Dokončit. Průvodce se uzavře a obnoví se zobrazení okna Monitor - vlastnosti. 9. Klikněte na Uzavřít, OK a OK. Tím se okno Zobrazení - vlastnosti uzavře. Windows XP není nutno restartovat - ovladače LCD monitoru BenQ začnou ihned fungovat a není nutno provádět žádnou další operaci. Optimální používání monitoru BenQ 17

18 5. Optimalizace obrazu Nejsnadnějším způsobem dosažení optimálního obrazu z analogového vstupu (D-Sub) je použít tlačítko AUTO. Stisknutím tlačítka AUTO provedete optimalizaci právě zobrazeného obrazu na obrazovce. Jestliže k monitoru připojíte digitální obrazový výstup pomocí digitálního kabelu (HDMI), klávesa AUTO a funkce Auto Adjustment (Automatické nastavení) budou deaktivovány, protože monitor automaticky zobrazuje nejlepší možný obraz. Při použití tlačítka "AUTO" se ujistěte, že na připojené grafické kartě v počítači je nastaveno nativní rozlišení monitoru. Nastavení geometrie obrazovky můžete v případě potřeby kdykoli přizpůsobit ručně pomocí tlačítek na panelu monitoru. Pro usnadnění této operace disponuje BenQ programem pro zobrazení testovacího obrazu na obrazovce, který lze použít pro kontrolu zobrazení barev, stupnice šedé a gradientu čar. Pomocný program je k dispozici na webových stránkách BenQ. Postupujte podle kroku 1 až kroku 5 v části Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu na strani 13 a potom stáhněte zkušební program auto.exe z části Ovladače do vašeho počítače. 1. Spust te zkušební program auto.exe. Můžete rovněž použít jakýkoliv jiný obraz (např. pracovní plochu vašeho operačního systému). Doporučujeme však používat program auto.exe. Po spuštění programu auto.exe se zobrazí testovací obrazec. 2. Stiskněte tlačítko AUTO na monitoru. 3. Stiskem tlačítka MENU zobrazte obrazovkové (OSD) menu monitoru. 4. Pomocí tlaítka nebo vyberte položku DISPLEJ a stisknutím tlaítka ENTER pejdte do nabídky. 5. Pokud se objeví vertikální šum (podobně jako efekt záclony chvění svislých linií), vyberte pomocí tlačítka nebo položku Šířka pásma a stiskněte tlačítko ENTER. Potom stiskem tlačítka nebo přizpůsobte monitor tak, aby šum zmizel. 6. Pokud se objeví horizontální šum, vyberte pomocí tlačítka nebo položku Fáze a stiskněte tlačítko ENTER. Potom stiskem tlačítka nebo přizpůsobte monitor tak, aby šum zmizel. 18 Optimalizace obrazu

19 6. Nastavení monitoru Ovládací panel 1. Tlačítko AUTO: Automatické nastavení vertikální polohy obrazu, fáze, horizontální polohy obrazu a hodin obrazové synchronizace. 2. Tlačítko MENU: Aktivace hlavní nabídky OSD a návrat do pedchozí nabídky nebo ukonení nabídky OSD. 3. /Klávesa Hlasitosti: Posun nahoru nebo zvýšení hodnoty. Tato klávesa je horká klávesa pro hlasitost. 4. /Klávesa Režim: Posun dolů nebo snížení hodnoty. Tato klávesa je horká klávesa pro Režim. 5. Klávesa ENTER: Vstup do podnabídek a výběr položek. U modelů se vstupy HDMI funguje tato klávesa rovněž jako klávesová zkratka možnosti Vstup. 6. Zapnutí: Pro zapnutí a vypnutí monitoru. OSD = nabídka na obrazovce. Klávesové zkratky zobrazí dlenou stupnici umožující upravit hodnotu daného nastavení a bude je možné použít, jen pokud nebude zobrazena nabídka OSD. Zobrazení klávesových zkratek zmizí po nkolika sekundách, kdy nebylo stisknuto žádné tlaítko. Viz Režim klávesových zkratek na strani 20. Nastavení monitoru 19

20 Režim klávesových zkratek Tlaítka monitoru slouží jako zkratky pro pímý pístup k uritým funkcím, kdykoli na obrazovce není zobrazena nabídka. Horké klávesy hlasitosti Stisknutím klávesy zobrazíte indikátory Hlasitosti. Další stisk klávesy zvýší hlasitost, kdežto klávesa sníží hlasitost. Podržením horké klávesy hlasitosti na 3 sekundy ztlumíte zvuk. Podržením horké klávesy hlasitosti na další 3 sekundy zapnete zvuk. Klávesová zkratka Režim Přidržením tohoto tlačítka můžete přepínat mezi 6 režimy hlavního okna: Standardní, Film, Hra, Foto, srgb a EKO. Nastavení se projeví okamžitě. Viz též Režim obrazu na strani 26. Vstupní horká klávesa (u analogových modelů není k dispozici) Stiskem klávesy ENTER přepnete mezi různými video vstupy PC, které mohou být připojeny k vašemu monitoru. Nastavení se projeví okamžitě. Viz též Vstup na strani Nastavení monitoru

21 Režim hlavní nabídky Pomocí nabídky OSD mžete upravit veškeré nastavení monitoru. Stisknutím tlaítka MENU zobrazte následující hlavní nabídku OSD K dispozici je pět hlavních nabídek OSD: 1. Displej DISPLAY Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase MODE: Standard 2. Obraz 3. Obraz upřesnit 4. Zvuk 5. Systém Move ENTER Select MENU Exit Pomocí tlaítek nebo zvýraznte položku nabídky a stisknutím tlaítka ENTER zobrazte nastavení této položky nabídky. Jazyky nabídky na obrazovce se mohou lišit od produktu dodávaného do vaší oblasti. Další informace naleznete v kapitole Jazyk na strani 30 v ásti Nastavení OSD. Další informace o jednotlivých nabídkách naleznete v následujících ástech: Nabídka DISPLEJ na strani 22 Nabídka OBRAZ na strani 24 Nabídka OBRAZ UPŘESNIT na strani 26 Audio nabídka na strani 29 Nabídka SYSTÉM na strani 30 Nastavení monitoru 21

22 Nabídka DISPLEJ 1. Stisknutím tlaítka MENU zobrazte hlavní nabídku. DISPLAY Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase MODE: Standard 2. Stisknutím tlaítka nebo vyberte položku DISPLEJ a stisknutím tlaítka ENTER pejdte do nabídky. 3. Stisknutím tlaítka nebo zvýraznte položku nabídky a stisknutím tlaítka ENTER ji vyberte. Move ENTER Select MENU Exit 4. Stisknutím tlaítka nebo provete nastavení nebo výbr. 5. Chcete-li se vrátit do pedchozí nabídky, stisknte tlaítko MENU. Položka Funkce Operace Rozsah Autom. nastavení Automaticky optimalizuje a upraví nastavení obrazovky. "Klávesovou zkratkou" této funkce je tlačítko AUTO. Stisknutím tlaítka ENTER vyberte tuto možnost a provete nastavení. Jestliže k monitoru připojíte digitální obrazový výstup pomocí digitálního kabelu (HDMI), klávesa AUTO a funkce Automatické nastavení budou deaktivovány. 22 Nastavení monitoru

23 Pozice vodor. Pozice svisl. Upraví vodorovnou polohu obrazu. Upraví svislou polohu obrazu. Stisknutím tlaítka upravte hodnotu. nebo 0 až až 100 Šířka pásma Upraví časování frekvence kmitočtu bodů kzajištění synchronizace s analogovým vstupním obrazovým signálem. 0 to 100 Viz též: Optimalizace obrazu na strani 18. Fáze Upraví časování frekvence kmitočtu bodů k zajištění synchronizace s analogovým vstupním obrazovým signálem. Nelze použít u digitálního vstupního signálu. 0 až 63 Viz též: Optimalizace obrazu na strani 18. Nastavení monitoru 23

24 Nabídka OBRAZ 1. Stisknutím tlaítka MENU zobrazte hlavní nabídku. PICTURE Brightness Contrast Sharpness Gamma Color MODE: Standard 2. Stisknutím tlaítka nebo vyberte položku OBRAZ a stisknutím tlaítka ENTER pejdte do nabídky. 3. Stisknutím tlaítka nebo zvýraznte položku nabídky a stisknutím tlaítka ENTER ji vyberte. Move ENTER Select MENU Back 4. Stisknutím tlaítka nebo provete nastavení nebo výbr. 5. Chcete-li se vrátit do pedchozí nabídky, stisknte tlaítko MENU. Položka Funkce Operace Rozsah Jas Upraví rovnováhu mezi svtlými a 0 až 100 Stisknutím tlaítka nebo tmavými odstíny. Kontrast Ostrost Gamma Upraví rozdíl mezi tmavými a svtlými body. Upraví zetelnost a viditelnost okraj pedmt v obrazu. Nastavte svítivost tónu. Výchozí hodnota je 2,2 (standardní hodnota pro Windows). nastavte vyšší nebo nižší jas. Stisknutím tlaítka nebo nastavte vyšší nebo nižší kontrast. Stisknutím tlaítka nastavte ostejší zobrazení, stisknutím tlaítka nastavte mkí zobrazení. Stisknutím klávesy zvýšíte hodnotu gamma (tón ztmavne) a stisknutím klávesy snížíte hodnotu gamma (tón zesvětlá). 0 až až 5 1,8 až 2,6 Výše uvedené možnosti jasu, kontrastu, ostrosti a gamma jsou k dispozici pouze v režimu Standardní. Barva stisknutím tlaítka ENTER pejdte do podnabídky Barva. Tato nabídka Barva je k dispozici pouze v režimu Standardní. 24 Nastavení monitoru

25 Normální Namodr. Načerven. Už. nast. Umožuje zobrazovat video a statické snímky v pirozených barvách. Toto je výchozí nastavení barev z výroby. Dodává obrazu studený barevný odstín a je od výrobce pednastaveno na standardní bílou barvu používanou v poítaovém prmyslu. Dodává obrazu teplý barevný odstín a je od výrobce pednastaveno na standardní bílou barvu zpráv v tisku. Vlastní nastavení barevného odstínu obrazu. Kombinaci ervené, zelené a modré primární barvy lze zmnit tak, aby se zmnil barevný odstín obrazu. Snížením úrovn jedné nebo více barev se píslušným zpsobem sníží vliv tchto barev na barevný odstín obrazu; pokud budete napíklad snižovat úrove modré barvy, bude obraz postupn nabývat nažloutlého odstínu. Pokud snížíte úrove zelené barvy, bude mít obraz purpurový odstín. Odstín: Nastaví stupeň toho, jak vnímáme barvy. Sytost: Nastaví stupeň čistoty barev. Stisknutím tlaítka nebo vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo a tlaítka ENTER vyberte možnost Červená, Zelená nebo Modrá. Potom pomocí tlaítka nebo zmte nastavení barev. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. Červená (0 až 100) Zelená (0 až 100) Modrá (0 až 100) 0 až až 100 Výše uvedené možnosti odstínu a sytosti jsou k dispozici pouze v případě, že zdroj signálu je HDMI. Obnovit Obnoví ve vlastním nastavení Stisknutím tlačítka barvu barev Už. nast. výchozí nastavení z výroby. nebo upravte hodnotu. Stisknutím tlaítka MENU opuste podnabídku Barva. ANO NE Nastavení monitoru 25

26 Nabídka OBRAZ UPŘESNIT 1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku. PICTURE ADVANCED Picture Mode Senseye Demo Dynamic Contrast Display Mode Color Format HDMI RGB PC Range Move 5 MODE: Standard Standard OFF YUV RGB(16~235) ENTER Select MENU Exit 2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte položku OBRAZ UPŘESNIT a stisknutím tlačítka ENTER přejděte do nabídky. 3. Stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte položku nabídky a stisknutím tlačítka ENTER ji vyberte. 4. Stisknutím tlačítka nebo proveďte nastavení nebo výběr. 5. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko MENU. Položka Funkce Operace Rozsah Režim obrazu Umožňuje vybrat režim Stisknutím tlačítka Standardní obrazu, který je nejvhodnější nebo upravte Film pro typ zobrazených obrazů. hodnotu. Hra Standardní pro základní počítačové aplikace. Foto Film k přehrávání filmů. srgb Hra pro hraní videoher. EKO Foto k zobrazení statických obrázků. srgb používá se pro věrnější podání barev pro periferní zařízení jako jsou tiskárny, architektura DSC apod. EKO pro úsporu elektrické energie s nízkou spotřebou díky minimálnímu jasu pro všechny běžící programy. 26 Nastavení monitoru

27 Demo Senseye Dynamický kontrast (k dispozici, když je režim obrazu nastaven na Film, Hra nebo Foto) Režim zobrazení Zobrazuje náhled obrazů v režimu vybraném v nabídce Režim obrazu. Obrazovka bude rozdělena na dvě okna; v levém okně jsou obrazy zobrazeny ve standardním režimu, zatímco v pravém okně jsou obrazy zobrazeny ve vybraném režimu. Funkce má automaticky detekovat šířený vstupní obrazový signál a potom vytvořit optimální kontrast. Tato funkce je k dispozici proto, aby umožnila zobrazení jiného poměru stran, než 16:9 bez geometrického deformování. Overscan Mírně zvětšuje vstupní obraz. Tuto funkci použijte k ukrytí okrajového šumu, který se může zobrazovat okolo obrazu. Stisknutím tlačítka nebo změňte nastavení. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. Stiskem klávesy nebo změníte nastavení. Možnosti pod Režim zobrazení se budou lišit podle zdrojù vstupního signálu. ZAP. VYP. 0 až 5 Pokud pochází signál ze zdroje D-sub a vstupní obraz není širokoúhlý: Celá Poměr stran Nebo Celá - Plný změní měřítko vstupního obrazu tak, aby vyplnil obrazovku. Ideální pro obrazy s poměrem stran 16:9. Poměr stran vstupní obraz je zobrazen bez geometrického deformování s vyplněním co největší plochy displeje. Obrazy s poměrem 16:9 vyplní obrazovku vodorovně, zatímco obrazy 4:3 vyplní obrazovku svisle. Pokud pochází signál ze zdroje HDMI: Overscan Celá Poměr stran Nastavení monitoru 27

28 Formát barev Určuje barevný prostor (RGB nebo YUV) na základě následujícího rozpoznaného videosignálu: D-Sub (VGA) z počítače: Výchozí formát barev je RGB. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. RGB YUV D-Sub (VGA konvertovaný z komponentního signálu) z videozařízení: Výchozí formát barev je YUV. Možná budete muset nastavit formát barev rucne, pokud se barvy na obrazovce monitoru nezobrazují rádne. Rozsah HDMI RGB počítače (k dispozici pouze v případě, že se používá vstup HDMI) HDMI: Formát barev není možné vybrat. Jinými slovy formát barev je nastaven automaticky podle zdroje vstupního videa. Určuje rozsah barevných škál. Vyberte možnost, která odpovídá nastavení rozsahu RGB na připojeném zařízení HDMI. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. RGB (0 ~ 255) RGB (16 ~ 235) 28 Nastavení monitoru

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka

VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka VA2746-LED Monitor LCD Uživatelská píruka Model číslo: VS15457 Prohlášení o shodě POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka Řada RT-N12 Superspeed bezdrátový N směrovač CZ7901 První vydání Prosinec 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka PCE-N53 Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka CZ7147 / Únor 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka

Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Přehled příslušenství...4 Přehled ikon...5 Základní postupy...7 Nabíjení baterie...7 Paměťová karta...7 Zapnutí a vypnutí...7 Zapnutí displeje...8

Více

HP Deskjet 2050 All-in-One series

HP Deskjet 2050 All-in-One series HP Deskjet 2050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Kontrolky stavu...6 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10 Tisk obálek...11

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více