Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco"

Transkript

1 Monitor LCD Uživatelská přír učka V2200 Eco V2400 Eco

2 Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné záruky, at už vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace, a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BenQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Pro dosažení nejlepšího výkonu a dlouhé provozní životnosti vašeho monitoru dodržujte prosím tato bezpečnostní upozornění. Bezpečnost s ohledem na sít ové napájení Sít ová zástrčka odizolovává toto zařízení od sít ového napětí. Sít ová napájecí šňůra má rovněž funkci jako prostředek pro odpojení zařízení od sít ového napětí. Sít ová zásuvka by měla být nainstalována v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Tento přístroj musí být napájen napětím, které je uvedeno na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napětí máte ve své elektrické síti, obrat te se prosím na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody. Je nutné použít schválený napájecí kabel větší nebo rovnající se H03VV-F nebo H05VV-F, 2G nebo 3G, 0,75mm2. Péče a údržba přístroje Čištění. Před zahájením čištění vždy monitor odpojte od sít ové zásuvky. Povrch skříňky LCD monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Vyvarujte se použití jakýchkoli kapalin a aerosolových čističů nebo čisticích prostředků na skla. Výřezy a otvory na zadní a horní straně skříňky jsou určeny pro odvětrávání. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány ani zakryty. Tento monitor nesmí být nikdy umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo topným tělesem, ani nesmí být vestavěn do skříní, polic a podobně, pokud není zajištěno jeho správné odvětrávání. Do skříňky přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty, a zabraňte jejímu polití jakýmikoli kapalinami. Tento výrobek obsahuje 28 % recyklovaných plastů. Je možné, že přibližně za tři roky obal zežloutne v důsledku fotooxidačních reakcí způsobených světlem. Jedná se o běžný jev, který by neměl být považován za vadu z výroby.

3 Servis přístroje Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření nebo demontáž krytů může vést k obnažení míst s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Pokud se vyskytne některá z uvedených okolností nebo jiná nehoda, jako je například pád přístroje nebo jeho chybný provoz, obrat te se na kvalifikovaného servisního technika s žádostí o servis.

4 Obsah Copyright... 2 Prohlášení... 2 Začínáme... 5 Poznejte svůj monitor... 6 Čelní pohled...6 Zadní pohled...6 Jak nainstalovat tento monitor... 7 Jak používat držák karty a kalíšek...11 Oddìlení podstavce...12 Optimální používání monitoru BenQ Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu...13 Instalace ovladaèe monitoru do nového poèítaèe...14 Zmìna ovladaèe monitoru v poèítaèi...15 Instalace do systémù Windows Vista...16 Instalace v operaèním systému Windows XP...17 Optimalizace obrazu Nastavení monitoru Ovládací panel...19 Režim klávesových zkratek...20 Režim hlavní nabídky...21 Odstraňování závad Často pokládané otázky (FAQ)...33 Potřebujete další pomoc?...34 Nastavení rozlišení obrazovky Nastavení obnovovací frekvence obrazovky Přednastavené zobrazovací režimy Recycling information Regulatory Statements... 44

5 1. Začínáme Při rozbalení si prosím zkontrolujte, zda máte všechny následující položky. Pokud některá z nich chybí nebo je poškozena, obrat te se neprodleně na prodejce, u něhož jste monitor zakoupili. LCD monitor BenQ Základna monitoru Sít ová napájecí šňůra (Obrázek se může lišit od vzhledu přístroje, dodávaného do vašeho regionu.) Videokabel: D-sub Držák karty Kalíšek Videokabel: HDMI (Volitelné příslušenství pro modely se vstupy HDMI, prodává se samostatně.) Zvažte uskladnění krabice a obalového materiálu k budoucímu použití při případné přepravě monitoru. Na míru tvarovaný pěnový obalový materiál je ideální k ochraně monitoru při přepravě. Začínáme 5

6 2. Poznejte svůj monitor Čelní pohled 1. Tlačítko napájení 1 Zadní pohled Ovládací tlačítka 3. Vstupní kabel stejnosměrného napájení 4. Svorka na kabel 5. Zásuvka HDMI 6. Zásuvka D-Sub 7. Zamykací vypínač 8. Zásuvka pro sluchátka Výše uvedený diagram se může lišit dle modelu. 6 Poznejte svůj monitor

7 3. Jak nainstalovat tento monitor Je-li počítač zapnutý, je nutné jej před pokračováním vypnout. Nepřipojujte monitor ani nezapínejte jeho napájení, dokud k tomu nebudete vyzváni. 1. Připevněte podstavec monitoru. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození monitoru. Při položení povrchu obrazovky například na sešívačku nebo myš může dojít k prasknutí skla nebo poškození substrátu LCD a zániku platnosti záruky. Při posouvání monitoru po stole může dojít k poškrábání nebo poškození rámu a ovládacích prvků monitoru. Chraňte monitor a obrazovku vytvořením prázdné rovné plochy na stole a položením měkkého materiálu, například obalu monitoru, na tuto plochu. Položte monitor obrazovkou dolů na podložku na prázdném rovném povrchu. Přidržte monitor pevně na stole a vyklopte nohu podstavce nahoru do dostatečné vzdálenosti od monitoru. V2200 Eco (Pro model V2200 Eco) Vyrovnejte patici podstavce s koncem nohy podstavce ve správné orientaci a zatlačte je do sebe, dokud nezaklapnou. Pokuste se jemným tahem podstavec od nohy znovu oddělit a ověřte tak, že jsou pevně spojeny. Jak nainstalovat tento monitor 7

8 (Pro model V2400 Eco) Zorientujte a zarovnejte zdířku základny podstavce s koncem ramene podstavce, potom je do sebe zasuňte. Utáhněte křídlovou matici ve spodní části základny monitoru, jak je to vyobrazeno na obrázku. V2400 Eco Pokuste se jemným tahem podstavec od nohy znovu oddělit a ověřte tak, že jsou pevně spojeny. Opatrně monitor zvedněte, otočte a položte svisle na podstavec na rovný plochý povrch. Upravte polohu monitoru a náklon obrazovky tak, abyste minimalizovali nežádoucí odrazy z ostatních zdrojů světla. -5 O ~ +20 O 8 Jak nainstalovat tento monitor

9 2. Připojte videokabel počítače Jak připojit kabel D-Sub Připojte zástrčku kabelu D-Sub (konec bez feritového filtru) k video zásuvce na monitoru. Připojte druhý konec kabelu (konec s feritovým filtrem) k video zásuvce počítače. Utáhněte prsty všechny šrouby, abyste zabránili náhodnému uvolnění zástrček během používání. Jak připojit kabel HDMI Připojte konektor kabelu HDMI do některého ze dvou portů HDMI na monitoru. Druhý konec kabelu připojte do portu HDMI digitálního výstupu zařízení. Videokabel přiložený k vašemu balení a ilustrace zásuvky vpravo se mohou lišit podle modelu LCD. 3. Připojte sluchátka. Do zásuvky pro sluchátka na levé straně monitoru můžete připojit sluchátka. Viz obrázek vpravo. 4. Připojte napájecí kabel k monitoru. Zastrčte jeden konec napájecího kabelu do konektoru označeného POWER IN v zadní části monitoru. Druhý konec kabelu zatím nepřipojujte do elektrické zásuvky. 5. Uchyt te kabely do volné svorky. Jak nainstalovat tento monitor 9

10 6. Připojte monitor do elektrické zásuvky a zapněte napájení. Připojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky a zapněte ji. Obrázek se může lišit od vzhledu přístroje, dodávaného do vašeho regionu. Stisknutím tlačítka napájení zapněte monitor. Zapněte také počítač a nainstalujte software monitoru podle pokynů v části 4: Optimální používání monitoru BenQ na strani Jak nainstalovat tento monitor

11 Jak používat držák karty a kalíšek 1. Připevněte kalíšek a držák karty. Připevněte kalíšek a držák karty k základně monitoru. 2. Umístěte kartu (např. navštívenku) na držák karty, jak je to vyobrazeno na obrázku. 3. Nebo vyjměte držák karty a použijte kalíšek na kancelářské sponky nebo na rostliny. Jak nainstalovat tento monitor 11

12 Oddělení podstavce 1. Připravte monitor a pracovní plochu. Před odpojením napájecího kabelu vypněte monitor a napájení. Před odpojením signálového kabelu monitoru vypněte počítač. Chraňte monitor a obrazovku vytvořením prázdné rovné plochy na stole a položením měkkého materiálu, například ručníku, na tuto plochu. Potom položte monitor obrazovkou dolů na tuto podložku na prázdném rovném povrchu. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození monitoru. Při položení povrchu obrazovky například na sešívačku nebo myš může dojít k prasknutí skla nebo poškození substrátu LCD a zániku platnosti záruky. Při posouvání monitoru po stole může dojít k poškrábání nebo poškození rámu a ovládacích prvků monitoru. V2200 Eco V2400 Eco 2. (Pro model V2200 Eco) Základnu uvolněte ze stojanu monitoru stisknutím pojistných jazýčků. V2200 Eco (Pro model V2400 Eco) Uvolněte křídlovou matici ve spodní části základny monitoru a monitor oddělte, jak je to vyobrazeno na obrázku. V2400 Eco 12 Jak nainstalovat tento monitor

13 4. Optimální používání monitoru BenQ Chcete-li mít co největší užitek z vašeho nového barevného LCD monitoru BenQ s plochou obrazovkou, měli byste nainstalovat příslušný ovladač pro LCD monitor BenQ, který je k dispozici na webových stránkách BenQ (http://www.benq.com/support). Podrobnosti viz Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu na strani 13. Okolnosti, za kterých svůj LCD monitor BenQ připojujete a používáte, jsou rozhodující pro určení postupu, který je nutno provést pro úspěšnou instalaci software ovladače LCD monitoru BenQ. Tyto okolnosti se týkají verze používaného operačního systému Microsoft Windows a také toho, zda připojujete monitor a instalujete software do nového počítače (bez nainstalovaného ovladače monitoru) nebo zda provádíte změnu stávající instalace (ovladač monitoru je již nainstalován) z důvodu použití novějšího monitoru. V obou případech však po dalším zapnutí počítače (po připojení monitoru k počítači) Windows automaticky detekují nový (nebo odlišný) hardware a spustí průvodce Nalezen nový hardware. Postupujte podle pokynů v průvodci. Další podrobnosti a pokyny pro postup krok za krokem pro automatickou (nové) nebo aktualizační (existující) instalaci najdete v části: Instalace ovladače monitoru do nového počítače na strani 14. Změna ovladače monitoru v počítači na strani 15. Pokud je pro přihlášení do počítače s operačním systémem Windows vyžadováno uživatelské jméno a heslo, musíte se za účelem instalace ovladače monitoru přihlásit jako správce počítače (Administrator) nebo jako člen skupiny správci počítače (Administrators). Kromě toho se může stát, že v případě připojení počítače k síti se zabezpečeným přístupem se vám nemusí instalace ovladače do počítače z důvodu nastavení sít ového zabezpečení zdařit. Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu 1. Ujistěte se, že je váš počítač připojen k internetu. 2. Navštivte webové stránky BenQ (http://www.benq.com/support). 3. Vyberte zemi či region, ve kterém se nacházíte, abyste mohli navštívit příslušné webové stránky podpory. 4. V části Ke Stažení vyberte LCD monitory. 5. Vyberte model svého LCD monitoru. 6. Z kategorie Ovladače si do svého počítače stáhněte správné soubory ovladače. 7. V počítači soubory ovladače dekomprimujte do prázdné složky. Zapamatujte si umístění složky, do které jsou soubory dekomprimovány. Uspořádání webových stránek a jejich obsah se v různých regionech a zemích liší. Optimální používání monitoru BenQ 13

14 Instalace ovladače monitoru do nového počítače Tyto pokyny popisují postup výběru a instalace software ovladače LCD monitoru BenQ do nového počítače, do kterého ještě nebyl nainstalován žádný ovladač monitoru. Tyto pokyny jsou platné pouze pro počítač, který jste ještě nikdy nepoužili a pro který je LCD monitor BenQ vůbec prvním monitorem, který je k tomuto počítači připojen. Pokud připojujete LCD monitor BenQ k počítači, ke kterému již byl připojen jiný monitor (a ve kterém je nainstalován ovladač monitoru), nejsou tyto pokyny platné. V takovém případě je nutno postupovat podle pokynů v kapitole Změna ovladače monitoru v počítači. 1. Postupujte podle pokynů v kapitole Jak nainstalovat tento monitor na strani 7. Po spuštění systému Windows systém automaticky detekuje nový monitor a spustí Průvodce nalezením nového hardware. Postupujte podle pokynů průvodce až do okamžiku, kdy se zobrazí volba Instalovat ovladače hardwarového zařízení. 2. Zaškrtněte možnost Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních a zaškrtněte možnost u správného umístění souborů ovladače. 3. Najděte soubory ovladače a klepněte na tlačítko Další. 4. Klikněte na Dokončit. 5. Restartujte počítač. 14 Optimální používání monitoru BenQ

15 Změna ovladače monitoru v počítači Tyto pokyny popisují postup manuální změny existujícího ovladače monitoru na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows. V současné době bylo dokončeno testování kompatibility s operačními systémy (OS) Windows XP a Windows Vista; doporučujeme používat ovladač pouze v těchto OS. Ovladač LCD monitoru BenQ pro váš model monitoru může bezchybně fungovat i v jiných verzích operačního systému Windows; v době vzniku tohoto návodu však nebyly k dispozici žádné výsledky testů tohoto ovladače pro jiné verze operačního systému Windows a z tohoto důvodu nemůže společnost BenQ u jiných operačních systémů zaručit správné fungování ovladače. K instalací ovladače monitoru patří výběr vhodného informačního souboru (.inf) ze stažených souborů ovladače pro příslušný připojený model monitoru a pak již systém Windows nainstaluje příslušné soubory ovladače. Je nutno pouze odpovídajícím způsobem systém instruovat. Operační systém Windows disponuje průvodcem pro aktualizaci ovladače zařízení, který tuto úlohu automatizuje a provádí vás volbou souboru a procesem instalace. Viz kapitoly: Instalace do systémů Windows Vista na strani 16. Instalace v operačním systému Windows XP na strani 17. Optimální používání monitoru BenQ 15

16 Instalace do systémů Windows Vista 1. Otevřete Nastavení zobrazení. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a v místní nabídce vyberte možnost Přizpůsobit. V okně Přizpůsobit vzhled a zvuky vyberte možnost Nastavení zobrazení. Zobrazí se okno Nastavení zobrazení. 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. Zobrazí se okno Vlastnosti obecného monitoru PnP. 3. Klepněte na záložku Monitor a dále na tlačítko Vlastnosti. 4. V zobrazeném okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat. 5. Klepněte na záložku Ovladač a dále na tlačítko Aktualizovat ovladač. 6. V okně Aktualizovat ovladač vyberte možnost Vyhledat ovladač v tomto počítači. 7. Klepněte na Procházet a najděte soubory ovladače stažené z internetu, jak je to popsáno v části Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu na strani Klepněte na tlačítko Další. Do počítače se zkopírují a nainstalují příslušné soubory ovladače monitoru. 9. Klepněte na tlačítko Zavřít. Systém Windows Vista není třeba restartovat, protože ovladač monitoru BenQ LCD začne fungovat okamžitě, bez nutnosti dalších kroků. 16 Optimální používání monitoru BenQ

17 Instalace v operačním systému Windows XP 1. Otevřete okno Zobrazení - vlastnosti. Nejrychleji lze okno Zobrazení - vlastnosti zobrazit prostřednictvím pracovní plochy Windows. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a z kontextového menu vyberte položku Vlastnosti. Nebo můžete okno Zobrazení - vlastnosti zobrazit pomocí okna Ovládací panely. V systému Windows XP je položka Ovládací panely umístěna přímo pod hlavním menu Start. Zobrazené volby menu jsou závislé na tom, jaký typ zobrazení je u vašeho systému nastaven. Pokud máte nastaveno Klasické zobrazení, klikněte na Start Ovládací panely Zobrazení. Pokud máte nastaveno Zobrazení kategorií, klikněte na Start Ovládací panely Vzhled a témata Změna rozlišení obrazovky. Zobrazí se okno Zobrazení - vlastnosti. 2. Klikněte na záložku Nastavení a na tlačítko Upřesnit. Zobrazí se okno Zobrazení - rozšířené vlastnosti. 3. Klikněte na záložku Monitor a vyberte v seznamu Plug and Play Monitor. Pokud je v seznamu pouze jeden monitor, bude již zvolen. 4. Klikněte na tlačítko Vlastnosti. Zobrazí se okno Vlastnosti monitoru. Pokud je jako výrobce ovladače uveden BenQ a název modelu odpovídá vašemu novému monitoru, znamená to, že jsou nainstalovány správné ovladače a proto již nemusíte provádět žádnou operaci. Zrušte zobrazení oken vlastností. Pokud však není jako výrobce uveden BenQ nebo pokud není zobrazen správný model, budete muset postupovat následujícím způsobem. 5. Klikněte na záložku Ovladač a na tlačítko Aktualizovat ovladač. Zobrazí se okno Průvodce aktualizací hardware. Postupujte podle pokynů průvodce a nezapomeňte provést následující operace: 6. Zaškrtněte volbu Instalovat ze seznamu či daného umístění a klikněte na Další. 7. Zaškrtněte volbu Vyhledat nejlepší ovladač v těchto umístěních a také volbu Prohledat vyměnitelná média a pak klikněte na Další. Počkejte prosím, než průvodce ovladače najde. Po dokončení procesu by měl průvodce mít nalezený a vybraný ovladač BenQ vhodný pro model vašeho monitoru. Bude následovat instalace příslušných souborů ovladače monitoru do vašeho počítače. 8. Klikněte na Dokončit. Průvodce se uzavře a obnoví se zobrazení okna Monitor - vlastnosti. 9. Klikněte na Uzavřít, OK a OK. Tím se okno Zobrazení - vlastnosti uzavře. Windows XP není nutno restartovat - ovladače LCD monitoru BenQ začnou ihned fungovat a není nutno provádět žádnou další operaci. Optimální používání monitoru BenQ 17

18 5. Optimalizace obrazu Nejsnadnějším způsobem dosažení optimálního obrazu z analogového vstupu (D-Sub) je použít tlačítko AUTO. Stisknutím tlačítka AUTO provedete optimalizaci právě zobrazeného obrazu na obrazovce. Jestliže k monitoru připojíte digitální obrazový výstup pomocí digitálního kabelu (HDMI), klávesa AUTO a funkce Auto Adjustment (Automatické nastavení) budou deaktivovány, protože monitor automaticky zobrazuje nejlepší možný obraz. Při použití tlačítka "AUTO" se ujistěte, že na připojené grafické kartě v počítači je nastaveno nativní rozlišení monitoru. Nastavení geometrie obrazovky můžete v případě potřeby kdykoli přizpůsobit ručně pomocí tlačítek na panelu monitoru. Pro usnadnění této operace disponuje BenQ programem pro zobrazení testovacího obrazu na obrazovce, který lze použít pro kontrolu zobrazení barev, stupnice šedé a gradientu čar. Pomocný program je k dispozici na webových stránkách BenQ. Postupujte podle kroku 1 až kroku 5 v části Stažení souborů ovladače pro LCD monitor z internetu na strani 13 a potom stáhněte zkušební program auto.exe z části Ovladače do vašeho počítače. 1. Spust te zkušební program auto.exe. Můžete rovněž použít jakýkoliv jiný obraz (např. pracovní plochu vašeho operačního systému). Doporučujeme však používat program auto.exe. Po spuštění programu auto.exe se zobrazí testovací obrazec. 2. Stiskněte tlačítko AUTO na monitoru. 3. Stiskem tlačítka MENU zobrazte obrazovkové (OSD) menu monitoru. 4. Pomocí tlaítka nebo vyberte položku DISPLEJ a stisknutím tlaítka ENTER pejdte do nabídky. 5. Pokud se objeví vertikální šum (podobně jako efekt záclony chvění svislých linií), vyberte pomocí tlačítka nebo položku Šířka pásma a stiskněte tlačítko ENTER. Potom stiskem tlačítka nebo přizpůsobte monitor tak, aby šum zmizel. 6. Pokud se objeví horizontální šum, vyberte pomocí tlačítka nebo položku Fáze a stiskněte tlačítko ENTER. Potom stiskem tlačítka nebo přizpůsobte monitor tak, aby šum zmizel. 18 Optimalizace obrazu

19 6. Nastavení monitoru Ovládací panel 1. Tlačítko AUTO: Automatické nastavení vertikální polohy obrazu, fáze, horizontální polohy obrazu a hodin obrazové synchronizace. 2. Tlačítko MENU: Aktivace hlavní nabídky OSD a návrat do pedchozí nabídky nebo ukonení nabídky OSD. 3. /Klávesa Hlasitosti: Posun nahoru nebo zvýšení hodnoty. Tato klávesa je horká klávesa pro hlasitost. 4. /Klávesa Režim: Posun dolů nebo snížení hodnoty. Tato klávesa je horká klávesa pro Režim. 5. Klávesa ENTER: Vstup do podnabídek a výběr položek. U modelů se vstupy HDMI funguje tato klávesa rovněž jako klávesová zkratka možnosti Vstup. 6. Zapnutí: Pro zapnutí a vypnutí monitoru. OSD = nabídka na obrazovce. Klávesové zkratky zobrazí dlenou stupnici umožující upravit hodnotu daného nastavení a bude je možné použít, jen pokud nebude zobrazena nabídka OSD. Zobrazení klávesových zkratek zmizí po nkolika sekundách, kdy nebylo stisknuto žádné tlaítko. Viz Režim klávesových zkratek na strani 20. Nastavení monitoru 19

20 Režim klávesových zkratek Tlaítka monitoru slouží jako zkratky pro pímý pístup k uritým funkcím, kdykoli na obrazovce není zobrazena nabídka. Horké klávesy hlasitosti Stisknutím klávesy zobrazíte indikátory Hlasitosti. Další stisk klávesy zvýší hlasitost, kdežto klávesa sníží hlasitost. Podržením horké klávesy hlasitosti na 3 sekundy ztlumíte zvuk. Podržením horké klávesy hlasitosti na další 3 sekundy zapnete zvuk. Klávesová zkratka Režim Přidržením tohoto tlačítka můžete přepínat mezi 6 režimy hlavního okna: Standardní, Film, Hra, Foto, srgb a EKO. Nastavení se projeví okamžitě. Viz též Režim obrazu na strani 26. Vstupní horká klávesa (u analogových modelů není k dispozici) Stiskem klávesy ENTER přepnete mezi různými video vstupy PC, které mohou být připojeny k vašemu monitoru. Nastavení se projeví okamžitě. Viz též Vstup na strani Nastavení monitoru

21 Režim hlavní nabídky Pomocí nabídky OSD mžete upravit veškeré nastavení monitoru. Stisknutím tlaítka MENU zobrazte následující hlavní nabídku OSD K dispozici je pět hlavních nabídek OSD: 1. Displej DISPLAY Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase MODE: Standard 2. Obraz 3. Obraz upřesnit 4. Zvuk 5. Systém Move ENTER Select MENU Exit Pomocí tlaítek nebo zvýraznte položku nabídky a stisknutím tlaítka ENTER zobrazte nastavení této položky nabídky. Jazyky nabídky na obrazovce se mohou lišit od produktu dodávaného do vaší oblasti. Další informace naleznete v kapitole Jazyk na strani 30 v ásti Nastavení OSD. Další informace o jednotlivých nabídkách naleznete v následujících ástech: Nabídka DISPLEJ na strani 22 Nabídka OBRAZ na strani 24 Nabídka OBRAZ UPŘESNIT na strani 26 Audio nabídka na strani 29 Nabídka SYSTÉM na strani 30 Nastavení monitoru 21

22 Nabídka DISPLEJ 1. Stisknutím tlaítka MENU zobrazte hlavní nabídku. DISPLAY Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase MODE: Standard 2. Stisknutím tlaítka nebo vyberte položku DISPLEJ a stisknutím tlaítka ENTER pejdte do nabídky. 3. Stisknutím tlaítka nebo zvýraznte položku nabídky a stisknutím tlaítka ENTER ji vyberte. Move ENTER Select MENU Exit 4. Stisknutím tlaítka nebo provete nastavení nebo výbr. 5. Chcete-li se vrátit do pedchozí nabídky, stisknte tlaítko MENU. Položka Funkce Operace Rozsah Autom. nastavení Automaticky optimalizuje a upraví nastavení obrazovky. "Klávesovou zkratkou" této funkce je tlačítko AUTO. Stisknutím tlaítka ENTER vyberte tuto možnost a provete nastavení. Jestliže k monitoru připojíte digitální obrazový výstup pomocí digitálního kabelu (HDMI), klávesa AUTO a funkce Automatické nastavení budou deaktivovány. 22 Nastavení monitoru

23 Pozice vodor. Pozice svisl. Upraví vodorovnou polohu obrazu. Upraví svislou polohu obrazu. Stisknutím tlaítka upravte hodnotu. nebo 0 až až 100 Šířka pásma Upraví časování frekvence kmitočtu bodů kzajištění synchronizace s analogovým vstupním obrazovým signálem. 0 to 100 Viz též: Optimalizace obrazu na strani 18. Fáze Upraví časování frekvence kmitočtu bodů k zajištění synchronizace s analogovým vstupním obrazovým signálem. Nelze použít u digitálního vstupního signálu. 0 až 63 Viz též: Optimalizace obrazu na strani 18. Nastavení monitoru 23

24 Nabídka OBRAZ 1. Stisknutím tlaítka MENU zobrazte hlavní nabídku. PICTURE Brightness Contrast Sharpness Gamma Color MODE: Standard 2. Stisknutím tlaítka nebo vyberte položku OBRAZ a stisknutím tlaítka ENTER pejdte do nabídky. 3. Stisknutím tlaítka nebo zvýraznte položku nabídky a stisknutím tlaítka ENTER ji vyberte. Move ENTER Select MENU Back 4. Stisknutím tlaítka nebo provete nastavení nebo výbr. 5. Chcete-li se vrátit do pedchozí nabídky, stisknte tlaítko MENU. Položka Funkce Operace Rozsah Jas Upraví rovnováhu mezi svtlými a 0 až 100 Stisknutím tlaítka nebo tmavými odstíny. Kontrast Ostrost Gamma Upraví rozdíl mezi tmavými a svtlými body. Upraví zetelnost a viditelnost okraj pedmt v obrazu. Nastavte svítivost tónu. Výchozí hodnota je 2,2 (standardní hodnota pro Windows). nastavte vyšší nebo nižší jas. Stisknutím tlaítka nebo nastavte vyšší nebo nižší kontrast. Stisknutím tlaítka nastavte ostejší zobrazení, stisknutím tlaítka nastavte mkí zobrazení. Stisknutím klávesy zvýšíte hodnotu gamma (tón ztmavne) a stisknutím klávesy snížíte hodnotu gamma (tón zesvětlá). 0 až až 5 1,8 až 2,6 Výše uvedené možnosti jasu, kontrastu, ostrosti a gamma jsou k dispozici pouze v režimu Standardní. Barva stisknutím tlaítka ENTER pejdte do podnabídky Barva. Tato nabídka Barva je k dispozici pouze v režimu Standardní. 24 Nastavení monitoru

25 Normální Namodr. Načerven. Už. nast. Umožuje zobrazovat video a statické snímky v pirozených barvách. Toto je výchozí nastavení barev z výroby. Dodává obrazu studený barevný odstín a je od výrobce pednastaveno na standardní bílou barvu používanou v poítaovém prmyslu. Dodává obrazu teplý barevný odstín a je od výrobce pednastaveno na standardní bílou barvu zpráv v tisku. Vlastní nastavení barevného odstínu obrazu. Kombinaci ervené, zelené a modré primární barvy lze zmnit tak, aby se zmnil barevný odstín obrazu. Snížením úrovn jedné nebo více barev se píslušným zpsobem sníží vliv tchto barev na barevný odstín obrazu; pokud budete napíklad snižovat úrove modré barvy, bude obraz postupn nabývat nažloutlého odstínu. Pokud snížíte úrove zelené barvy, bude mít obraz purpurový odstín. Odstín: Nastaví stupeň toho, jak vnímáme barvy. Sytost: Nastaví stupeň čistoty barev. Stisknutím tlaítka nebo vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo a tlaítka ENTER vyberte možnost Červená, Zelená nebo Modrá. Potom pomocí tlaítka nebo zmte nastavení barev. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. Červená (0 až 100) Zelená (0 až 100) Modrá (0 až 100) 0 až až 100 Výše uvedené možnosti odstínu a sytosti jsou k dispozici pouze v případě, že zdroj signálu je HDMI. Obnovit Obnoví ve vlastním nastavení Stisknutím tlačítka barvu barev Už. nast. výchozí nastavení z výroby. nebo upravte hodnotu. Stisknutím tlaítka MENU opuste podnabídku Barva. ANO NE Nastavení monitoru 25

26 Nabídka OBRAZ UPŘESNIT 1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku. PICTURE ADVANCED Picture Mode Senseye Demo Dynamic Contrast Display Mode Color Format HDMI RGB PC Range Move 5 MODE: Standard Standard OFF YUV RGB(16~235) ENTER Select MENU Exit 2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte položku OBRAZ UPŘESNIT a stisknutím tlačítka ENTER přejděte do nabídky. 3. Stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte položku nabídky a stisknutím tlačítka ENTER ji vyberte. 4. Stisknutím tlačítka nebo proveďte nastavení nebo výběr. 5. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko MENU. Položka Funkce Operace Rozsah Režim obrazu Umožňuje vybrat režim Stisknutím tlačítka Standardní obrazu, který je nejvhodnější nebo upravte Film pro typ zobrazených obrazů. hodnotu. Hra Standardní pro základní počítačové aplikace. Foto Film k přehrávání filmů. srgb Hra pro hraní videoher. EKO Foto k zobrazení statických obrázků. srgb používá se pro věrnější podání barev pro periferní zařízení jako jsou tiskárny, architektura DSC apod. EKO pro úsporu elektrické energie s nízkou spotřebou díky minimálnímu jasu pro všechny běžící programy. 26 Nastavení monitoru

27 Demo Senseye Dynamický kontrast (k dispozici, když je režim obrazu nastaven na Film, Hra nebo Foto) Režim zobrazení Zobrazuje náhled obrazů v režimu vybraném v nabídce Režim obrazu. Obrazovka bude rozdělena na dvě okna; v levém okně jsou obrazy zobrazeny ve standardním režimu, zatímco v pravém okně jsou obrazy zobrazeny ve vybraném režimu. Funkce má automaticky detekovat šířený vstupní obrazový signál a potom vytvořit optimální kontrast. Tato funkce je k dispozici proto, aby umožnila zobrazení jiného poměru stran, než 16:9 bez geometrického deformování. Overscan Mírně zvětšuje vstupní obraz. Tuto funkci použijte k ukrytí okrajového šumu, který se může zobrazovat okolo obrazu. Stisknutím tlačítka nebo změňte nastavení. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. Stiskem klávesy nebo změníte nastavení. Možnosti pod Režim zobrazení se budou lišit podle zdrojù vstupního signálu. ZAP. VYP. 0 až 5 Pokud pochází signál ze zdroje D-sub a vstupní obraz není širokoúhlý: Celá Poměr stran Nebo Celá - Plný změní měřítko vstupního obrazu tak, aby vyplnil obrazovku. Ideální pro obrazy s poměrem stran 16:9. Poměr stran vstupní obraz je zobrazen bez geometrického deformování s vyplněním co největší plochy displeje. Obrazy s poměrem 16:9 vyplní obrazovku vodorovně, zatímco obrazy 4:3 vyplní obrazovku svisle. Pokud pochází signál ze zdroje HDMI: Overscan Celá Poměr stran Nastavení monitoru 27

28 Formát barev Určuje barevný prostor (RGB nebo YUV) na základě následujícího rozpoznaného videosignálu: D-Sub (VGA) z počítače: Výchozí formát barev je RGB. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. RGB YUV D-Sub (VGA konvertovaný z komponentního signálu) z videozařízení: Výchozí formát barev je YUV. Možná budete muset nastavit formát barev rucne, pokud se barvy na obrazovce monitoru nezobrazují rádne. Rozsah HDMI RGB počítače (k dispozici pouze v případě, že se používá vstup HDMI) HDMI: Formát barev není možné vybrat. Jinými slovy formát barev je nastaven automaticky podle zdroje vstupního videa. Určuje rozsah barevných škál. Vyberte možnost, která odpovídá nastavení rozsahu RGB na připojeném zařízení HDMI. Stisknutím tlačítka ENTER vyberte tuto možnost. Stisknutím tlaítka nebo upravte hodnotu. RGB (0 ~ 255) RGB (16 ~ 235) 28 Nastavení monitoru

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440 Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440 Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL2030M GL2030AM

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL2030M GL2030AM Monitor LCD Uživatelská přír učka GL2030M GL2030AM Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL2440HM

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL2440HM Monitor LCD Uživatelská přír učka GL2440HM Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HD E2420HD Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H

Monitor LCD Uživatelská přír učka V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Monitor LCD Uživatelská přír učka V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

G2411HDA 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

G2411HDA 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze G2411HDA 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL

Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL Monitor LCD Uživatelská příručka G922HDL/G922HDAL Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

G2420HDB 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

G2420HDB 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze G2420HDB 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka EW2430 EW2730

Monitor LCD Uživatelská přír učka EW2430 EW2730 Monitor LCD Uživatelská přír učka EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

FP95G Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" Návod k obsluze

FP95G Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 Návod k obsluze FP95G Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

G2400WT 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

G2400WT 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze G2400WT 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2008 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka BL2201M

Monitor LCD Uživatelská přír učka BL2201M Monitor LCD Uživatelská přír učka BL2201M Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Uživatelská příručka. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Uživatelská příručka Stereo Bluetooth Headset SBH80 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Stav baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50

Uživatelská příručka. Bluetooth Keyboard BKB50 Uživatelská příručka Bluetooth Keyboard BKB50 Obsah Základní postupy...3 Obecný přehled...3 Přehled klávesnice...3 Nabíjení klávesnice...4 Zapnutí a vypnutí...5 Začínáme...6 Nastavení klávesnice...6 Sestavení...6

Více

Řada G Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada G Monitor LCD Uživatelská příručka Řada G Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

FP93VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP93VW 19 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP93VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241W 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

GL2460 / GL2460HM Monitor LCD Uživatelská příručka

GL2460 / GL2460HM Monitor LCD Uživatelská příručka GL2460 / GL2460HM Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46

Uživatelská příručka. Style Cover Window SCR46 Uživatelská příručka Style Cover Window SCR46 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Nastavení jedním dotykem... 3 Nabíjení...4 Základy práce...5 Interakce s okénkem...5 Ztlumení a probuzení displeje...

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka

Monitor LCD Uživatelská přír učka Monitor LCD Uživatelská přír učka GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Všechna

Více

FP92E Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" Návod k obsluze

FP92E Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 Návod k obsluze FP92E Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" Návod k obsluze i ii Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Řada RL Uživatelská příručka

Řada RL Uživatelská příručka Řada RL Uživatelská příručka Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

FP73E Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" Návod k obsluze

FP73E Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0 Návod k obsluze FP73E Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Laserová herní myš ASUS GX800

Laserová herní myš ASUS GX800 Laserová herní myš ASUS GX800 1 6 Uživatelská příručka CZ5761 První vydání V1 Duben 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků

Více

FP72V Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" Návod k obsluze

FP72V Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0 Návod k obsluze FP72V Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" Návod k obsluze i ii Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

FP92W 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP92W 19 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze 1. FP92W 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze 1. Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Řada DL Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada DL Monitor LCD Uživatelská příručka Řada DL Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Monitor LCD Uživatelská příručka VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H

Monitor LCD Uživatelská příručka VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H Monitor LCD Uživatelská příručka VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Řada EW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada EW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada EW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD

Monitor LCD Uživatelská přír učka E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Monitor LCD Uživatelská přír učka E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Copyright Copyright 2008 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

FP73E S/FP93E S Barevný monitor LCD Návod k obsluze

FP73E S/FP93E S Barevný monitor LCD Návod k obsluze FP73E S/FP93E S Barevný monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Uživatelská příručka Smart Imaging Stand IPT-DS10M Obsah Uživatelská příručka k inteligentnímu fotostojánku...3 Úvod...4 Přehled funkcí...4 Přehled hardwaru...4 Základní postupy...5 Sestavení...5 Baterie...5

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries

Stickit mobilní tiskárna. Návod. The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Stickit mobilní tiskárna Návod The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries Krok 1: Začínáme dovnitř / ven tiskárna Stickit kartridž

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Uživatelská příručka Magnetic Charging Dock Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Použití magnetické nabíjecí kolébky...4 Použití nástavců...4 Nabíjení telefonu...4 Právní informace...5 Declaration

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

FP94VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP94VW 19 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP94VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241W 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10

Uživatelská příručka. Quick Charger UCH10 Uživatelská příručka Quick Charger UCH10 Obsah Úvod...3 Nabíjení bez starostí...3 Quick Charger použití...4 Nabíjení zařízení...4 Právní informace...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Úvod Nabíjení

Více

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Uživatelská příručka

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Uživatelská příručka RL2450H / RL2450HT RL2455HM Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka

Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in. Uživatelská příručka Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in Uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Olympus. Modul "Olympus High Res Shot Raw File Photoshop Plug-in" slouží

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka. SmartTags

Uživatelská příručka. SmartTags Uživatelská příručka SmartTags Obsah Úvod...3 Začínáme...3 Použití značek SmartTags...4 Právní informace...5 2 Úvod Co jsou značky SmartTags? Značky SmartTags využívají funkci NFC vašeho zařízení ke spouštění

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB258 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 (48,26 cm) Návod k obsluze FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Quick Installation Guide IP8352. Supreme Night Visibility 1.3MP 60fps

Quick Installation Guide IP8352. Supreme Night Visibility 1.3MP 60fps Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8352 Supreme Night Visibility 1.3MP 60fps Upozornění před instalací Když

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Quick Installation Guide. English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

Quick Installation Guide. English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Řada XL Uživatelská příručka

Řada XL Uživatelská příručka Řada XL Uživatelská příručka Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více