Manuál pro interní potřebu Základní školy Uhlířské Janovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro interní potřebu Základní školy Uhlířské Janovice"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHLÍŘSKÉ JANOVICE Manuál pro interní potřebu Základní školy Uhlířské Janovice Hana Blažková Uhlířské Janovice 2007

2 Úvod Začátkem roku 2007 zprovoznila naše škola nové webové stránky. Základem tohoto webu je redakční systém phprs. Jedná se o obecnou veřejnou licenci GNU, proto jsme mohli jej přizpůsobit našim podmínkám a požadavkům. Systém nabízí poměrně jednoduchý způsob publikování aktuálních informací včetně obrázků i méně zkušeným uživatelům počítače. Vstupuje se do něho přes webové rozhraní. Forma takto vytvořených webových stránek je omezená (jednotný vzhled), uživatel se může zaměřit především na jejich obsah. Systém zároveň umožňuje začlenit konkrétního uživatele do jedné ze skupin (admin, redaktor nebo autor) a tím mu umožnit přístup k některým modulům. Poté je možno tomuto uživateli ještě povolit nebo zakázat jednotlivé úkony v přístupných modulech. Naším záměrem dát všem učitelům (případně i žákům) možnost prezentovat svou práci na webu školy. Někteří již absolvovali kurz, kde si mohli publikování v redakčním systému vyzkoušet. Tento manuál byl vytvořen jako podpora tohoto kurzu. Je určen uživatelům, kteří zvládli základy práce s počítačem (orientují se v prostředí operačního systému a ve struktuře souborů a složek, pracují s více aplikacemi současně, ovládají některý webový prohlížeč a jednoduchý textový editor, používají schránku). Copyright Mgr. Hana Blažková Copyright ZŠ Uhlířské Janovice Úvod

3 Obsah 1 Přihlášení Úvodní obrazovka Formulář pro vložení článku Popis jednotlivých polí formuláře... 7 Nastavení filtrů... 7 Volací link článku... 9 Titulek článku... 9 Úvod... 9 Hlavní text PhpRS značky Téma Typ článku Šablona Zdroj článku Datum vydání Datum stažení Autor Slovní spojení odpovídající danému článku Priorita článku Hodnocení článku Související anketa Související články Uložení článku Seznam doporučných tagů Nadpisy Odstavce Písmo Odkazy Seznamy Tabulky Vložení obrázku Příkaz pro vložení obrázku Umístění obrázku v odstavci Umístění náhledů do tabulky Galerie obrázků Vstup do galerie Přidání galerie Přidání obrázku Postup při vkládání článku Kontrolní otázky Prostor pro poznámky Použité zdroje Odkazy Literatura Obsah

4 1 Přihlášení Ve webovém prohlížeči zadejte adresu: V okně prohlížeče se objeví následující stránka: Zadejte uživatele a heslo. Pokud vám přihlašovací login nebyl dosud přidělen, můžete ke cvičným účelům použít uživatele tester a o heslo k tomuto účtu nebo nový účet si vyžádat u administrátora. Přihlášení 4

5 2 Úvodní obrazovka Po úspěšném přihlášení uvidíte v modrém poli jednoduchou nabídku: Přihlášený uživatel je oprávněn: vkládat do systému nové články, případně tyto články editovat (Editace článků), využívat obrázky z interní galerie, případně si vytvořit svou galerii obrázků a načíst do ní vlastní obrázky (Galerie obrázků). Není však oprávněn články vydávat. Vydání povoluje nadřízený redaktor nebo admin. Ti mohou také vložený článek editovat, případně i vymazat ze systému. Poslední položka nabídky (Logout) slouží k odhlášení ze systému. Po odhlášení se může znovu přihlásit kterýkoli uživatel (viz obrázek): Úvodní obrazovka 5

6 3 Formulář pro vložení článku Zvolte položku Editace článků. V okně webového prohlížeče se objeví formulář, do jehož polí budete vkládat všechny potřebné údaje pro publikování článku. Formulář pro vložení článku 6

7 4 Popis jednotlivých polí formuláře Položka Správa anket, kterou vidíte pod textem Vložení nového článku není přihlášenému uživateli přístupná. Nastavení filtrů Kliknutím na tlačítko Zobrazit články si můžete zobrazit seznam již publikovaných článků. Jejich počet je uveden na konci prvního řádku tohoto pole. Zároveň máte možnost si do seznamu vyfiltrovat pouze některé z nich podle uvedených kritérií a nastavit způsob jejich řazení v seznamu. V intervalu od do navolíte filtr pro počet článků, které se zobrazí v seznamu: o nastavení od 0 do 25 (respektive od 1 do 25) vypíše 25 naposledy vložených článků (bez ohledu na to, zda byly vydány) o nastavení od 2 do 2 vypíše předposlední článek atd. V položce třídit dle vyberete kliknutím na šipku jedno ze 4 kritérií (datum vydání, název článku, autor, link) pro řazení seznamu, řazení bude sestupné. Další filtr můžete nastavit v poli vyhledat text tak, zadáte hledaný textový řetězec a pomocí šipky opět vyberete, kde se má řetězec vyskytovat (v názvu článku, anotaci, hlavním textu, linku). Pokud nebude nalezen, bude seznam prázdný. V položce omezit na téma můžete vybrat společné téma článků, které chcete v seznamu vypsat. V případě, že zatrhnete Zobrazit pouze mé články, vypíší se pouze ty, které jste do systému vložili. Tyto články máte právo nejen prohlížet, ale také dodatečně editovat nebo dokonce smazat. Pokud navolíte více kritérií současně, může se stát, že seznam bude prázdný. Filtrování si vyzkoušejte. Cvičení: a. Změňte nastavení filtru tak, aby se Vám zobrazily všechny články, které v názvu článku obsahují slovo jídelníček. b. Zobrazte všechny články, které v hlavním textu obsahují řetězec rybí filé. Výsledné seznamy porovnejte. Popis jednotlivých polí formuláře 7

8 a. b. Můžete si všimnout, že v posledních dvou sloupcích výpisu je seznam akcí, které jste oprávněni s článkem provádět. Vždy je přístupný odkaz Preview (náhled). Článek se vám zobrazí v novém okně tak, jak by vypadal na webu. Okno zavřete křížkem a vrátíte se zpět do seznamu. Pokud bude ve filtrovaném seznamu některý z článků váš vlastní, bude seznam přístupných akcí rozšířen o možnost Edituj. Tento odkaz vám umožní návrat do formuláře pro editaci článku. V posledním sloupci je možno vybrat ty vaše články, které chcete smazat. Jejich odstranění provedete kliknutím na tlačítko Vymaž všechny označené články. Popis jednotlivých polí formuláře 8

9 Volací link článku Toto pole nevyplňujte. Automaticky se v něm generuje číslo článku, které obsahuje informaci o roce a měsíci jeho vytvoření a o pořadovém čísle. Pokud bude článek z databáze vymazán, jeho toto číslo bude v databázi vynecháno. Titulek článku Toto pole je nutno vyplnit. Uvedete název článku s velkým počátečním písmenem a bez tečky na konci. Úvod Rozmyslete si, zda píšete článek krátký nebo dlouhý. Pokud bude krátký, napíšete jej celý do tohoto pole. Prakticky to znamená, že je z webu uvidět rovnou (titulek i celý článek). Pokud vytvoříte článek delší, napište k němu do tohoto pole jen krátkou anotaci. Čtenář na webu uvidí nejprve titulek s anotací (a.). Titulek bude fungovat jako odkaz, kliknutím na něj se článek rozbalí (b.). Ukázka: a. b. Popis jednotlivých polí formuláře 9

10 Hlavní text Do tohoto pole napíšete celý text. Pokud potřebujete, aby se článek na webu zobrazil členěný do odstavců, obsahoval seznamy (číslované nebo nečíslované) a případně tabulky, je nutno jej formátovat pomocí html tagů. Nevystačíte tedy s formátováním, které znáte z textového editoru. Poznámka: Seznam html tagů, které je doporučeno v polích Úvod a Hlavní text používat, naleznete v další kapitole. Naučíte se tam také tyto tagy do textu správně vkládat. PhpRS značky Ponecháte Ne. Pokud váš článek bude obsahovat obrázky, vyberte Ano. Poznámka: Obrázky se vkládají pomocí vnitřního příkazu phprs systému. Příkaz se podobá tagu a vkládá se také do textu čláku. Budete s ním seznámeni dále. Téma Pomocí šipky vybíráte rubriku, do které chcete svůj článek zařadit. Jsou řazeny abecedně a mají dvě úrovně. Typ článku Pokud bude váš článek krátký (text pouze v poli Úvod, okno Hlavní text prázdné), změníte volbu. Šablona Pole přeskočte, není povolena žádná alternativa. Zdroj článku Můžete uvést zdroj, odkud jste článek převzali (informace o autorských právech týkajících se vkládaného článku). Pokud toto pole nevyplníte, znamená to, že majitelem autorských práv k tomuto článku je provozovatel webového serveru (v tomto případě škola). Datum vydání Nevyplňujte. Nastaví se datum, od kterého redaktor nebo admin povolí zobrazení vašeho článku na webových stránkách. Datum stažení Nevyplňujte. Pole umožňuje vašemu redaktorovi nastavit datum, při jehož dosažení článek již nebude zobrazen na hlavní stránce školního webu. Autor Nevyplňujte. Automaticky se zobrazí jméno uživatele, který je přihlášen a článek přidává. Popis jednotlivých polí formuláře 10

11 Slovní spojení odpovídající danému článku Můžete (ale nemusíte) uvádět klíčová slova nebo slovní spojení, která vystihují obsah článku. Slova ve spojení oddělujte mezerou, další slovo nebo spojení pište na nový řádek. Poznámka: Tímto způsobem se plníte databázi, kterou je možno z webu školy prohledávat prostřednictvím nabídky "rozšířené vyhledávání". Čtenáři je tím umožněn rychlejší přístup k vašemu článku než pomocí fulltextového vyhledávání. Čtenář zadá klíčové slovo do pole Hledaný text a v poli Hledání omezit na vybere položku databázi klíčových slov. Ukázka: Priorita článku Nevyplňujte. Číslo ovlivňuje pozici článku na hlavní stránce. Prioritu určí váš redaktor. Hodnocení článku Pro potřeby našeho webu byl redakční systém upraven tak, že čtenáři nemohou články hodnotit. Související anketa V rozbalovacím menu je možno k článku přiřadit konkrétní anketu. Nevyplňujte. Do správy anket nemáte přístup. Související články Pole umožňuje přiřadit váš článek k některé ze skupin souvisejících článků v rozbalovacím seznamu. Není nutno zadávat. Uložení článku Kliknutím na tlačítko Přidat článek uložíte do systému, tlačítkem Reset můžete vymazat již vyplněné položky v případě, že článek nechcete uložit. Popis jednotlivých polí formuláře 11

12 5 Seznam doporučných tagů Základní škola Uhlířské Janovice Jak už bylo uvedeno výše, k formátování textu ve formulářových polích Úvod a Hlavní text je třeba používat některé příkazy jazyka html (tagy). Poznámka: Webové stránky se píší pomocí zvláštního jazyka (Hypertext Markup Language), založeného na těchto základních principech: Stránka má vždy textový formát a lze ji vytvořit v libovolném textovém editoru, obrázky v ní nejsou vloženy, ale odkazuje se na ně. Příkazy (tagy) jazyka i se svými parametry se uzavírají do špičatých závorek.tím je jasně rozlišeno, co je text a co příkaz. Příkazy jsou buď párové nebo nepárové. Párové se používají podobně jako závorky. Text uzavřený mezi nimi bude mít vlastnosti, které příkaz definuje. Nepárové příkazy se mohou vztahovat k celému dokumentu nebo na element, který byl vymezen pomocí párových příkazů. V uvedených příkladech (šedá textová pole) jsou použité tagy zvýrazněné tučně pro lepší orientaci v textu. Toto zvýraznění nemá žádný jiný význam a nemusíte jej používat. V našem systému budete používat jen několik základních tagů. Postupně se s nimi seznámíme a vysvětlíme jejich funkci. Nadpisy K vytvoření nadpisů a podnadpisů (hlaviček) můžeme použít následující párové tagy (head): <h1> </h1> pro vymezení nadpisu první úrovně, <h2> </h2> pro vymezení nadpisu druhé úrovně atd. Můžete použít teoreticky až šest úrovní nadpisů (tedy až <h6> </h6>). Nadpisy jednotlivých úrovní budou tučné a liší velikostí písma. Text zformátujete tím, že jej uzavřete mezi počáteční a koncovou část párového tagu (princip závorky). Příkazy se v prohlížeči nezobrazí, ale uvozený text bude mít vlastnosti definované příkazem, v němž byl uzavřen. Příklad: <h1> Toto je nadpis úrovně h1 </h1> <h2> Toto je nadpis úrovně h2 </h2> <h3> Toto je nadpis úrovně h3 </h3> <h4> Toto je nadpis úrovně h4 </h4> <h5> Toto je nadpis úrovně h5 </h5> <h6> Toto je nadpis úrovně h6 </h6> Seznam doporučených tagů 12

13 Poznámka: Nepoužívejte menší nadpisy než je základní písmo nadefinované v phprs systému. Odstavce Chceme-li text článku členit do odstavců, použijte tag pro vymezení odstavce (paragraf): <p> </p> Jednotlivé odstavce textu není nutno oddělovat klávesou enter, ale pokud to učiníte, budete se v textu lépe orientovat. Na výsledek to ovšem nemá žádný vliv. Nic by se nestalo ani v případě, že klávesu enter použijete na jiném méně vhodném místě (např. uprostřed slova). Příklad: <p>tento text musí být dostatečně dlouhý, aby se zobrazil na více řádků. Chcete jej zobrazit v prvním odstavci svého článku.</p><p> Dále pokračuje váš článek touto větou, která už bude ve druhém odstavci.</p> Prohlížeč za vymezeným odstavcem automaticky zalomí řádek a udělá vertikální mezeru. Počet řádků v odstavci se může libovolně měnit podle velikosti okna, v kterém vám prohlížeč běží. Zalamování řádků podle velikosti okna však nijak neovlivní nadefinované odstavce. Výsledek může vypadat například takto: Pokud potřebujete zalomit řádek tak, aby zalomení nereagovalo na velikost okna prohlížeče, docílíte toho použitím tagu pro zalomení řádky (break): Seznam doporučených tagů 13

14 <br /> Text za tímto tagem bude vždy začínat na novém řádku, ale není to nový odstavec (nebude oddělen vertikální mezerou). Všimněte si, že jde o tag nepárový a má tudíž odlišnou syntaxi. Lze jej použít samostatně i uvnitř odstavce. Příklad: V této ukázce nepoužijeme členění na odstavce s vertikální mezerou mezi nimi,<br /> ale pouze zalomíme řádek za první větou tohoto souvětí. Souvětí bude zobrazeno například některým z následujících způsobů (závisí to na velikosti okna prohlížeče): Jak vidíte, zalamování řádků sice reaguje na velikost okna prohlížeče, ale za první větou je řádek zalomen v každém případě. Pokud vám nebude vyhovovat zarovnání odstavce vlevo, které je implicitní (tzn. že jej nemusíte definovat), můžete použít parametr pro zarovnání (align): <p align="hodnota" > </p> Bude-li hodnota rovna right, zarovnáte odstavec vpravo, bude-li rovna center, zarovnáte jej na střed. Hodnotu left (vlevo) není nutné uvádět, toto zarovnání nastane i bez použití arametru align. Příklad: <p>text v tomto odstavci bude zarovnaný vlevo. </p> <p align="center">text v tomto odstavci bude vystředěný.</p> <p align="right"> Text v tomto odstavci bude zarovnaný vpravo.</p> Seznam doporučených tagů 14

15 Poznámka: Všimněte si dobře syntaxe. Parametr align se uzavírá do první části tagu paragraf. Hodnota parametru musí být v uvozovkách (oboje nahoře), mezera je pouze před parametrem align. Stejný parametr lze stejným způsobem použít v tagu pro vymezení nadpisu (viz výše). Písmo Pokud potřebujete v textu odlišit písmo, nepoužívejte jiné styly ani fonty (tj. tagy, které tyto změny definují). Styly jsou implicitně definovány v samotném redakčním systému a v různých webových prohlížečích se mohou zobrazovat různě, podle toho, které fonty písma jsou prohlížeči dostupné. Vzhled stránek je ale vždy jednotný (všechny články stejným fontem). Z téhož důvodu nepoužívejte ani písmo barevné (to je v systému vyhrazeno pouze odkazům). Proto doporučujeme využívat pouze různé řezy písma (tučné, kurzíva, podtržené). K tomu potřebujete následující tagy (bold, italic, underline): <b> </b> pro vymezení textu, který bude tučným písmem, <i> </i> pro vymezení textu psaného kurzívou, <u> </u> pro podtržený text. Tagy se dají libovolně kombinovat (tučná kurzíva, tučné podtržené apod.) Dodržujte však správné pořadí podobně jako při použití více druhů závorek. Příklad: <b>první věta v této ukázce bude tučně.</b> <i> Druhou větu napíšeme kurzívou. </i> <u>třetí větu podtrhneme. </u> <b><i><u> Na čtvrté větě se pořádně vyřádíme a použijeme kombinaci všech tří možností.</u></i></b> Odkazy V případě, že se potřebujete odkázat na jiný článek (ať už na webu školy nebo na úplně jiných stránkách, využijte tagu pro vložení odkazu (anchor): <a href="adresa" > </a> Tento tag je opět párový a text umístěný mezi jeho pravou a levou část se zobrazí jako odkaz. Bude barevný a podtržený. Po kliknutí se prohlížeč přepne na adresu, která je zadaná parametrem href a volanou stránku zobrazí v novém okně. Seznam doporučených tagů 15

16 Jako hodnotu parametru href používejte vždy absolutní adresu odkazovaných stránek ( tj. v podobě ) a to i v případě, že se budete odkazovat na některý článek na našem webu. Nejjednodušší je adresu zkopírovat přímo z pole adresa ve webovém prohlížeči, pokud si předtím odkazovaný článek v tomto prohlížeči zobrazíte. Zabráníte tak případným překlepů či syntaktickým chybám. Příklad: První odkaz v tomto textu ukazuje na hlavní stránku webu <a href="http://www.msmt.cz">mšmt ČR</a>, zatímco druhý na konkrétní článek <a href="http://www.zsuj.cz/view.php?cisloclanku= ">"moderní škola - moderní výuka jazyků s využitím ICT"</a> na našem školním webu. Seznamy Kromě odstavcového členění můžete ve svém článku využívat také seznam, a to buď číslovaný (ordered list) nebo pouze s odrážkami (unordered list). Použijte k tomu tagy: <ol> <ul> </ol> pro případ číslovaného seznamu nebo </ul> pro seznam s odrážkami. Uvnitř obou tagů musíte ještě jednotlivé položky seznamu (list item) uvozovat tagem: <li> </li> Před a za celým seznamem se automaticky udělá vertikální mezera velikosti jednoho řádku. V tomto se seznamy podobají odstavcům ( <p> ). Příklad: Příklad číslovaného seznamu se dvěma položkami: <ol><li>první položka seznamu</li> <li>druhá položka seznamu</li> </ol> Seznam doporučených tagů 16

17 Zanořením dalšího tagu <ul> (případně <ol>) do elementu <li> víceúrovňového členění s větším levým odsazením. můžete docílit Příklad: Příklad nečíslovaného seznamu se dvěma úrovněmi odrážek : <ul> <li>první položka první úrovně seznamu <ul><li> První položka druhé úrovně seznamu</li> <li> Druhá položka druhé úrovně seznamu</li> </ul> </li> <li>druhá položka první úrovně seznamu</li> </ul> Poznámka: V zanořeném tagu <li> se můžete samozřejmě použít i jiné tagy (například pro řezy písma). Tabulky Tabulky jsou nedílnou součástí většiny webových stránek. Maticové členění textu do řádků sloupců je výhodné, neboť takto naformátovaný text je přehledný a jste na něj zvyklí (viz vícesloupcová sazba v novinách). Při čtení takového textu si ale často ani neuvědomujete, že se podstatě jedná o tabulku. Základem šablony, používané na našem webu je také tabulka (3 sloupce). První řádek je vyhrazen pro hlavičku školy, prostřední sloupec pro vaše články a krajní dva sloupce pro nabídky. Seznam doporučených tagů 17

18 Ukázka: Všimněte si, že také titulek článku využívá tabulku (1 řádek, 4 sloupce), stejně jako náhledy fotografií (2 řádky, 4 sloupce). Jsou to vlastně tabulky v tabulce. Definování takového formátu je složité. Vy se s ním ale nebudete trápit, protože je nastaveno v samotném redakčním systému. Proto se můžete omezit jen na vytvoření jednoduché tabulky. Vymezení tabulky musí začít párovým tagem: <table> </table> První řádek uvnitř tabulky vymezíme párovým tagem: <tr> </tr> Do řádku nadefinujete tolik buněk, kolik sloupců bude tabulka mít. Uděláte to pomocí tagů pro vytvoření buňky: <td> </td> Poté si musíte rozmyslet, kolik řádků (row) bude tabulka mít a stačí už jen řádky nakopírovat. Nakonec mezi tagy <td> vypíšete obsah jednotlivých buněk. Seznam doporučených tagů 18

19 Příklad: (2 řádky, 2 sloupce) Základní škola Uhlířské Janovice <table > <tr> <td>obsah levé horní buňky</td> <td>obsah pravé horní buňky</td> </tr> <tr> <td> Obsah levé spodní buňky</td><td> Obsah pravé spodní buňky</td> </tr> </table> Poznámka: Záleží pouze na správném pořadí tagů a správné syntaxi. Výsledek vůbec nebude ovlivněn způsobem zalamování řádků v textu, který píšete. Pro dobrou orientaci je však vhodné dodržovat zalamování po jednotlivých řádcích tabulky. Pokud bude řádek dlouhý, můžete text zalamovat i po jednotlivých buňkách. V případě tabulky se záhlavím můžete namísto tagu pro buňku použít tag pro hlavičkové pole: <th> </th> Obsah buňky bude v tomto případě rovnou vypsán tučným písmem a zarovnaný na střed. Příklad: (tabulka se záhlavím nahoře, 3 řádky, 2 sloupce) <table > <tr> <th>záhlaví 1</th> <th>záhlaví 2</th> </tr> <tr> <td>obsah levé horní buňky</td> <td>obsah pravé horní buňky</td> </tr> <tr> <td>obsah levé spodní buňky</td><td>obsah pravé spodní buňky</td> </tr> </table> Příklad: (tabulka se záhlavím vpravo,2 řádky, 3 sloupce) <table > <tr> <th>záhlaví 1</th> <td>obsah levé horní buňky</td> <td>obsah pravé horní buňky</td> </tr> <tr> <th>záhlaví 2</th><td>Obsah levé spodní buňky</td><td>obsah pravé spodní buňky</td> </tr> </table> Seznam doporučených tagů 19

20 Jestliže vám připadá obsah buněk nahuštěný (sousední buňky splývají) nebo chcete-li tabulku zarámovat, musíte do tagu <table> přidat některý z parametrů pro vnitřní (cellpadding) a vnější (cellspacing) okraj buněk nebo šířku rámce tabulky (border). Můžete použít i dva nebo všechny tři současně. <table border="hodnota" cellpadding=" hodnota" cellspacing=" hodnota"> </table> Jako hodnotu parametru zadáváte číslo, které udává šířku rámce nebo okraje buňky v obrazovkových bodech (pixelech), například: border="8" cellpadding="12" cellspacing="20" nastavuje šířku vnějšího rámečku kolem tabulky na 8 pixelů a v případě, že jej vynecháte, bude tabulka bez rámce (neviditelná), nastavuje vnitřní okraj (vzdálenost mezi okrajem buňky a jejím obsahem) na 12 pixelů, nastavuje vnější okraj buněk (vzdálenost mezi buňkami) na 20 pixelů. Příklad: (tabulka s parametry) <table border="8" cellpadding="12" cellspacing="20"> <tr> <td>obsah levé horní buňky</td> <td>obsah pravé horní buňky</td> </tr> <tr> <td> Obsah levé spodní buňky</td><td> Obsah pravé spodní buňky</td> </tr> </table> Chcete-li změnit zarovnávání textu v buňkách, musíte do tagů <td>, který implicitně zarovnává vlevo a na střed, a <th>, který implicitně zarovnává na střed (vodorovně i svisle) přidat parametry pro vodorovné (align) a svislé (valign) zarovnání obsahu buňky. Lze použít oba současně nebo jen libovolný z nich. <td align="hodnota" valign= hodnota > </td> <th align="hodnota" valign= hodnota > </td> Seznam doporučených tagů 20

21 Parametry mohou mít hodnoty: Základní škola Uhlířské Janovice align="left " align="right" align= "center" valign="middle" valign="top" valign="bottom" zarovná obsah buňky doleva (výchozí hodnota u tagu <td>), zarovnání obsahu buňky vpravo, zarovnání na střed (výchozí hodnota u tagu <th>). vertikální zarovnání na střed (výchozí hodnota obou tagů), vertikální zarovnání nahoru, vertikální zarovnání dolů. Příklad: (tabulka s různým zarovnáním obsahu buněk) <table border="8" cellpadding="12" cellspacing="20"> <tr> <td align="center" valign="middle"> obousměrně vystředěná buňka s dlouhým obsahem, aby zarovnání bylo dobře viditelné</td><td align="left" valign="top">vlevo nahoře</td><td align="center" valign="top">vystředěná nahoře </td> </tr> <tr> <td align="right" valign="bottom">vpravo dole</td> <td align="right" valign="top">vpravo nahoře s dlouhým obsahem, aby zarovnání bylo dobře viditelné</td> <td align="center" valign="bottom"> vystředěná dole</td></tr> </table> Poznámka: Výška a šířka zobrazených buněk se mění podle velikosti okna prohlížeče a s ním se mění i zalamování řádků. Proto někdy nemusí být způsob nadefinovaný zarovnávání na první pohled patrný. Doporučení: Použití všech výše uvedených tagů si můžete vyzkoušet v jednoduchém textovém editoru (Poznámkový blok). Pokud vytvořený textový soubor uložíte s příponou html (název.html), můžete si ho následně prohlédnout libovolným webovým prohlížečem. Seznam doporučených tagů 21

22 6 Vložení obrázku Příkaz pro vložení obrázku Po vkládání obrázků už nebudete používat příslušné tagy jazyka html. Redakční systém má pro tento účel vlastní příkazy ( phprs značky): <obrazek id="cislo" zarovnani="zpusob_zarovnani" nahled="zobrazit" > Pomocí těchto značek můžete do článku vložit obrázek nebo náhled obrázku. Náhled je vlastně zmenšený obrázek, který na webu funguje jako odkaz. Po kliknutí na něj se vám otevře velký obrázek v novém okně prohlížeče. Značka <obrazek> se podobá nepárovému tagu a může mít 3 parametry, které určují číslo obrázku v databázi, způsob jeho zarovnání vzhledem k textu a informaci o zobrazení náhledu (id,zarovnani a nahled): CISLO Na místo této proměnné je nutné v parametru id vložit příslušné číslo, pod kterým je veden obrázek v databázi a které si vyhledáte v galeriích obrázků. ZPUSOB_ZAROVNANI Pro tuto proměnnou parametru zarovnani jsou možné varianty: "nastred", "vlevo" nebo "vpravo". V případě že použijete nastred, text bude obtékat jen shora a zdola. ZOBRAZIT Tato proměnná parametru nahled má možné varianty: "ano" v případě, že chcete zobrazit náhled, "ne" v případě, že chcete zobrazit rovnou velký obrázek. Pokud parametr nahled úplně vynecháte, je to stejné jako v případě ne a obrázek bude rovnou velký. Umístění obrázku v odstavci Příklady umístění obrázku do textového odstavce demonstrují následující 3 příklady. V prvních dvou jde pouze o malý náhled obrázku s různými možnostmi zarovnání. Třetí příklad ukazuje použití velkého obrázku, které není vhodné, neboť taková stránka se při malé rychlosti připojení k Internetu může stahovat velmi dlouho. Vložení obrázku 22

23 Příklad 1: (náhled obrázku v odstavcovém textu se zarovnáním vlevo nebo vpravo) <p><obrazek id="96" zarovnani="vlevo" nahled="ano"> Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. </p> <p><obrazek id="96" zarovnani="vpravo" nahled="ano"> Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. </p> Příklad 2: (náhled obrázku v odstavcovém textu, zarovnání na střed) <p><obrazek id="96" zarovnani="nastred" nahled="ano"> Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. </p> Vložení obrázku 23

24 Příklad 3: (velký obrázek v odstavcovém textu) <p><obrazek id="96" zarovnani="vlevo" nahled="ne"> Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. </p> Vložení obrázku 24

25 Umístění náhledů do tabulky Pokud budete na webu zveřejňovat více obrázků nebo fotografií, použijte k tomu tabulku. Tabulka by měla mít maximálně 6 sloupců, aby se na šířku vešla do střední části webové stránky, vyhrazené pro váš článek. Je třeba si uvědomit, že při zmenšení okna prohlížeče bude přetékat. Počet řádků může být libovolný, ale nepřehánějte to. Lépe vypadá, když se vám tabulka vejde na jednu obrazovku. Do jednotlivých buněk umístíte pomocí výše popsaného příkazu náhledy vašich fotografií. Každý náhled funguje opět jako odkaz a po kliknutí se velký obrázek otevře v novém okně. Příklad : <table> <tr> </tr> <tr> </tr> </table> <td><obrazek id="15" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="9" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="3" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="4" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="5" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="10" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="1" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="2" zarovnani="nastred" nahled="ano"> </td> <td><obrazek id="6" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="12" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="13" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><obrazek id="14" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> Vložení obrázku 25

26 Podobně je možno v tabulce kombinovat text s náhledy obrázků. V příkladu je tento způsob využit k zvýraznění podtitulku konkrétního článku. Příklad : <table> <tr><td><obrazek id="65" zarovnani="nastred" nahled="ano"></td> <td><b>cíl projektu a jeho zdůvodnění.</b></td></tr> </table> Doporučení: Pokud budete v článku publikovat více fotografií, vždy používejte tabulku s náhledy. Tagy včetně příkazů pro vložení obrázku si můžete dopředu připravit v textovém souboru a uložit ho. Až budete tabulku potřebovat, zkopírujte zdrojový text do formuláře pro vložení článku do pole Hlavní text. Upravíte počet řádků a nakonec doplníte jen ID publikovaných obrázků. Tím si ušetříte čas a zamezíte překlepům. Vložení obrázku 26

27 7 Galerie obrázků Abyste zjistili ID (identifikační číslo v databázi) obrázku, který chcete do článku vložit, musíte vstoupit do galerie. Vstup do galerie V úvodní obrazovce (viz kapitola 3) vyberete položku Galerie obrázků. Po této volbě se vám zobrazí seznam existujících galerií: Pokud jste konkrétní galerii nevytvořili, nemůžete ji mazat ani editovat (tyto akce podléhají právům, která nastaví její autor). Jednotlivé galerie si ale můžete otevřít a prohlédnout si jejich obsah: Galerie obrázků 27

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tvorba internetových stránek

Tvorba internetových stránek Tvorba internetových stránek Ing. Michal Seibert E111 Konzultační hodiny: Středa 9:00-10:00h http://tvorba-is.wz.cz/ Samostatný úkol Zvolili jste si doménu a zjistili její cenu? Nalezli jste svůj freehosting?

Více

Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory

Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory Publikační systém Media Centrik Manuál pro modul Soubory Publikování Administrace kategorií Kategorie jsou jednotlivé sekce webu. Lze je libovolně přidávat, editovat a mazat. Kategorie jsou uspořádány

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky 03, HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Manuál k editaci webu NUDZ

Manuál k editaci webu NUDZ Manuál k editaci webu NUDZ Obsah Úvod 2 Vstup do redakčního systému a na intranet 4 Uživatelé (všichni zaměstnanci) Editace osobních stránek 5 9 Publikace, projekty 10 Fotogalerie 11 12 Zobrazení stránky

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky č. CZ.1.07/1.3.09/01.0021, D/0059/2009/ŘDP 1 Opakování Přihlášení

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Seznamy Seznam je skupina odstavců označených odrážkou. Seznam je: číslovaný je označen pořadovým číslem nebo písmenem, nečíslovaný je označen značkou (odrážkou) Seznam Celý blok

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Modul Download verze pro redakční systém Marwel

Modul Download verze pro redakční systém Marwel Modul Download verze 1.8 2.1 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Říjen 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Přihlášení...3

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4 4Works Solutions Prestashop návod Posuneme Vás výš! TOMÁŠ KOZAR, Project Manager OBSAH NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3 2.1 přidání produktu... 4 2.2 Zadání ceny výrobku...

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout.

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout. OBSAH Úvodní obrazovka... 2 Sekce návod k obsluze a údržbě... 3 Sekce katalog náhradních dílů... 4 Sekce dílenská příručka... 5 Sekce Zetor service... 6 Vyhledávání souborů... 7 Správa uživatelů a hesel

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více