Ekonomika a trhy. Říjen 2011 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Svět již není tak bezpečný, ale Země se točí dál. Naučit se žít s pomalým růstem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika a trhy. Říjen 2011 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Svět již není tak bezpečný, ale Země se točí dál. Naučit se žít s pomalým růstem"

Transkript

1 Ekonomika a trhy Říjen EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Po několika lepších čtvrtletích se ekonomický růst zpomalil i v eurozóně. I když jsou tu i pozitivní signály. Svět již není tak bezpečný, ale Země se točí dál V uplynulých týdnech opět vzrostl strach z dalšího ekonomického poklesu, evropská krize dosáhla nového dna (nebo vrcholu, chceme-li; záleží na úhlu pohledu) a kapitálová základna (evropského) finančního sektoru je nejistá. Nevěříme, že dojde k dramatickému poklesu světové ekonomiky, ale na západě se budeme muset pravděpodobně vyrovnat se strukturálně nižším růstem. Téměř před dvěma lety vypukla řecká dluhová krize. Nyní procházíme obdobím, kdy se od základů mění institucionální rámec Evropské měnové unie. Pro finanční trhy postupuje tento demokratický proces příliš pomalu. Debaty vedou spíše ke zmatku než k vyjasnění situace. Pokud by evropská krize pokračovala, hrozí, že kapitálové polštá ře (evropských) bank brzy nebudou dostatečné. Pokud se tak stane, bude nutné přistoupit k navýšení kapitálu bank, což nevyhnutelně vyústí v silné rozředění hodnoty podílu stávajících akcionářů. Naučit se žít s pomalým růstem Jarní ekonomický optimismus se v uplynulých měsících zcela vytratil a prognózy růstu byly upraveny směrem dolů. Ukazatele přicházející ze Spojených států nejsou zatím příliš povzbuzující. Každý měsíc přibývají nová pracovní místa, ale není jich dostatek na to, aby se nezaměstnanost skutečně snížila. Nemůže tak výrazně narůstat ani kupní síla, ani spotřeba. Důvěra výrobců zůstává na relativně vysoké úrovni. Vlády vedou i nadále stimulační politiku. Centrální banky se maximálně snaží udržet úroky na co nejnižší možné úrovni (s přihlédnutím k hospodářským podmínkám, zejména inflaci). Snáze dostupné financování ulevuje firmám a ekonomice. Na začátku září oznámil prezident Obama svůj nový plán ohledně vytváření pracovních příležitostí. V Evropě však chybí pro nové stimuly rozpočtový prostor. Klesající cena ropy může dodat kupní síle obyvatelstva pozitivní stimul. Pokud by cena ropy výrazně poklesla z důvodu, že trh očekává ekonomický pokles, kupní síla obyvatelstva stoupne ještě výrazněji. Věříme, že pro zbytek roku 2011 a pro rok 2012 Evropa a USA zveřejní pozitivní ukazatele růstu. Konkrétně: růstu o 1 až 1,5 % v Evropě a o 1,5 až 2 % v USA. Finanční trhy si těžko zvykají na prostředí strukturálně nižšího růstu. Ekonomický růst už nebude možné podpořit dalšími úvěry na rozdíl od nedávné minulosti. Čtvrtletí s (lehce) negativním růstem se budou také vyskytovat častěji. V nejdůležitějších rozvíjejících se ekonomikách zůstane ekonomický růst silný. Díky nim bude moci světová ekonomika v letech 2011 a 2012 růst o zhruba 2,5 3,5 %. V historické perspektivě to není špatný ukazatel růstu, ale není ani nijak výjimečný. Navíc, vzhledem k turbulencím na finančních trzích, existuje riziko, že růst bude nižší. Ekonomika a trhy 1

2 Zhodnocení jako polštář V uplynulých sedmi čtvrtletích podnikové zisky prudce vzrostly. Sedm čtvrtletí, to je dvacet jedna měsíců! Je zřejmé, že ekonomika nemusí růst silně na to, aby firmám dovolila vytvářet zisk. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 stoupl průměrný podnikový zisk v USA meziročně o 17,4 % při zvýšení obratu o 13,1 %. Velmi úspěšné byly zejména cyklické sektory. Evropské podniky překvapily ziskem nižším o 6 % navzdory více než výraznému zvýšení obratu. Došlo k tomu pravděpodobně následkem některých nesplněných očekávání, specifických pro jednotlivé podniky. V následujících měsících se růst zisku zpomalí a naváže na růst obratu. Ten odhadujeme na 6 %, možná o něco vyšší. Dříve nebo později se vyšší zisky promítnou do vyšších cen akcií. Očekávané zisky by měly v optimálním případě odpovídat dlouho dobé požadované výnosnosti akciového kapitálu. Současné ocenění znamená, že investoři nevěří v udržitelnost aktuální ziskovosti a naopak věří ve scénář, že současné turbulence a nejisté vyhlídky ekonomik si vyberou daň v podobě snížení zisků firem. Pokud však firmy přesvědčí investory o dlouhodobé udržitelnosti své výkonnosti, dočkáme se v nedaleké budoucnosti prudkého růstu akciových trhů. Inflace: dlouhodobě podceňované riziko Inflace znovu roste. V srpnu se dostala inflace v eurozóně na úroveň +2,5 %, v USA dokonce na +3,8 %. Jádrová inflace (do níž se nezapočítávají ceny energií a potravin), nicméně zůstává nízko. Pokud ceny ropy a dalších komodit dále neporostou, dojde k ochlazení inflace směrem k jádrové inflaci. Rizika poklesu ekonomického růstu se zdají být v současné době větší než rizika zvyšující se inflace. Slabší růst na západě vyvolává opakující se pocit nejistoty. Ekonomické cykly mohou být kratší, negativní ukazatele růstu se mohou vyskytovat častěji než dříve (a v médiích budou nepochybně zveličeny to je varování), trhy budou výrazněji kolísat. Ten, kdo neinvestuje dnes, nebude investovat ani zítra. Čas běží a příležitost uniká. Střední a východní Evropa pokračuje v celkem dobré ekonomické výkonnosti Jakkoli je region střední a východní Evropy současnou krizovou situací v eurozóně sekundárně zasažen, nedá se říci, že by si vedl špatně. Pokud se podíváme na domácí ekonomiku, i když se to na první pohled nemusí tak jevit, je na tom ve srovnání s jinými evropskými státy velmi dobře. Výkonné hospodářství, nízké zadlužení, zdravý finanční sektor a přijatá opatření na kontrolu deficitu veřejných financí se dokonce promítly ve zvýšení ratingu České republiky ratingovou agenturou S&P. Pokud zůstaneme nadále ve středoevropském regionu, pak vcelku dobře (i když o trochu hůře než ČR) je na tom Polsko, které přece jen musí bojovat s rostoucím zadlužením, neboť to dosahuje limit ních hodnot daných tamní legislativou. Nejhorší aktuální stav spojený s nepříliš radostnými vyhlídkami nabízí Maďarsko, kde se boj proti krizi zvrhl v přijímání často kontroverzních a populistických opatření, která však narážejí na mezinárodní právo a povedou zřejmě i k mezinárodním arbitrážím. Odklon investorů od země pak může mít i citelný negativní dlouhodobý dopad na výkonnost maďarské ekonomiky v budoucnosti. Pro Rusko je nepříjemný pokles cen komodit v posledním měsíci, což má kromě finančních trhů dopad i na výnosy státního rozpočtu a může zhoršit dosavadní dobrou kondici veřejných financí. Co je však problémem pro Rusko, je požehnáním pro další velkou východní ekonomiku regionu Turecko. Nižší ceny komodit, zejména ropy, přinášejí společně s nedávným oslabením turecké liry úlevu běžnému účtu platební bilance. Stejně jako v případě ČR i Turecko je oceňováno pro dobrý stav veřejných financí, kvalitní instituce a rostoucí ekonomickou výkonnost, což se i zde projevuje postupným zvyšováním ratingu a je předpoklad, že by v blízké době mohlo být Turecko ohodnoceno ratingem investičním. Ekonomika a trhy 2

3 2 NÁŠ POHLED NA PORTFOLIA Falešný pocit bezpečí Hotovost sotva něco vynese, inflace je vyšší. I výnosy z ně mec kých a amerických vládních dluhopisů jsou dnes nižší než inflace. Kdo se odváží investovat svůj majetek při takových výnosech na deset let? Navzdory poklesu v uplynulých týdnech hovoří ještě stále hodně argumentů pro zahrnutí významného podílu akcií do portfolia: Účast na silném růstu podnikových příjmů, přičemž i jejich pouhé udržení v budoucích čtvrtletích by znamenalo atraktivní výnosy akciového kapitálu. Průměrný evropský podnik zaznamenal výnos 15,5 % z vlastního majetku. Vzhledem k bezrizikovému úroku kolem 2 % (10letý německý Bund; ale co je dnes ještě bezrizikové?) zaznamenáváme prémii pro podniky ve výši více než 10 %. zvyšuje rizikovost portfolia. Preferujeme nástroje v CZK, ale je možné doporučit i cizoměnové nástroje při dodržení těchto podmínek: Majoritní část objemu jednotlivé třídy aktiv je tvořena jádrovými produkty. Mezi jádrové produkty patří například: Smíšené fondy odpovídající investičnímu profilu klienta (konzervativní, vyvážený, růstový a dynamický profil), globální akciový fond, část zajištěných, strukturovaných a smíšených fondů. Zbývající, minoritní část jednotlivé třídy doporučujeme diverzifikovat tak, že jeden tzv. satelitní produkt tvoří maximálně 10 % složky. Rozložení portfolia do typových skupin finančních nástrojů v závislosti na typu investora: Alternativ. invest.; 0 % Konzervativní Akciová složka; 10 % Úrokové nástroje; 45 % Realitní invest.; 5 % Depozita a PT; 20 % Vyvážený Akciová složka; 25 % Alternativ. invest.; 5 % Akcie jsou laciné ve srovnání s drahými dluhopisy. Americké a evropské akcie se obchodují v průměru za 11,8, resp. 8,4 násobku očekávaného zisku pro následujících dvanáct měsíců. To jsou výrazné slevy ve srovnání s historickým průměrem (ale pozor: velkou část tvoří akcie finančního sektoru, kde jsou revize ziskových očekávání často drastické). Depozita a PT; 45 % Depozita a PT; 5 % Realitní invest.; 0 % Úrokové nástroje; 45 % Růstový Dynamický Alternativ. invest.; 5 % Depozita a PT; 5 % Alternativ. invest.; 5 % Akciová složka; 45 % Průměrná evropská akcie přináší dividendu 3,7 %. Tato dividenda stoupá v zásadě každý rok o 5 až 6 %. Jak dlouho budou investoři raději volit německé státní dluhopisy s výnosem uvedeným výše? Navíc dividendový výnos je pouhý tržní průměr: v určitých sektorech je průměrný dividendový výnos stále mnohem vyšší. Úrokové nástroje; 40 % Realitní invest.; 5 % Úrokové nástroje; 15 % Realitní invest.; 5 % Akciová složka; 70 % Jak v krátkodobém hledisku reagujeme na aktuální dění na trzích v portfoliích profilových fondů: Pro měsíc říjen jsme podvážili akciovou expozici v portfoliích. Upřednostňujeme americké akciové trhy před evropskými a rozvíjející se trhy před rozvinutými. V portfoliu nadvažujeme spíše defenzivní složky defenzivní sektory (zboží každodenní potřeby), společnosti s nižší mírou zadlužení (technologie), dividendové akcie. V současné době držíme v investičním portfoliu mírně vyšší podíl dluhopisové složky. Takticky jsme navýšili duraci dluhopisových portfolií, jakkoliv v delším horizontu dáváme přednost dluhopisům s relativně kratší zbývající dobou do splatnosti. Upřednostňujeme firemní obligace. Nabízejí odpovídající kompenzaci za úvěrové riziko. Při nabízení svých produktů vychází ČSOB z předpokladu, že referenční měnou (tj. měnou, ve které dostáváte příjmy a platíte své výdaje) je česká koruna. Nákup cizoměnových aktiv zpravidla 3 Akcie TYPY AKTIV A PREFEROVANÁ TÉMATA Ceny akcií by měly následovat zisky Ve třetím roce chabé hospodářské expanze zůstávají velké pochybnosti o udržitelnosti růstu ve Spojených státech. Investoři nejsou přesvědčeni, že americká ekonomika může i nadále růst díky svému vlastnímu pohonu (spotřebě). Úrokové sazby jsou již tři roky na úrovni blízko nuly a již je nelze dále snížit. Nyní, když ratingové agentury a členové Kongresu požadují urychlené ozdravení federálních financí, nelze mnoho očekávat ani od rozpočtové stimulace. Jakékoliv případné zpomalení hospodářského růstu v USA nevyhnutelně postihne i Evropu a prohloubí krizi eura. Netřeba dodávat, že období nejistoty, kterým nyní ekonomika prochází, nás vede k obezřetnosti. Slabý růst ale ještě není synonymem recese. Slabý růst nezabránil tomu, aby závratně stouply Ekonomika a trhy 3

4 podnikové zisky. Již sedm čtvrtletí za sebou vykazují růst, který se zapisuje dvouciferným číslem. Firmy proto mají velké množství hotovosti, se kterou musí nějak naložit: investovat do organického růstu nebo akvizic, zvýšit dividendy nebo zpětně odkoupit své vlastní akcie. Kterýkoliv z těchto kroků může přispět k pozitivnímu investičnímu klimatu. Akciová složka s cílem minimalizovat ztrátu Deštník je dnes nutností Nedávná minulost zcela jasně ukázala, jak rychle mohou akciové trhy zachvátit masivní výprodeje a extrémní averze k riziku. Obdo bí turbulencí na finančních trzích obvykle bývala krátká, ale poslední roky ukázaly, že špatná nálada někdy může trvat i velmi dlouhou dobu. Investiční rizika se vyskytují všude a souvisejí mimo jiné s ochromenými veřejnými financemi (a to nejen v zemích, jako je Řecko nebo Irsko), s nejistými následky velmi agresivní měnové politiky, s otázkou, zda bude možno bez problémů financovat nárůst státních dluhů, s nebezpečím měnové války, s rizikem obchodní války mezi USA a Čínou Riziko a nejistota jsou přirozené kdykoliv, ale v současné době nabývají přece jen trochu větších rozměrů než jindy. V obdobích zvýšené nejistoty zasluhují bližší pozornost zajištěné fondy a investice s aktivní správou s cílem minimalizovat ztrátu. Dluhopisy v USA. V nadcházejících měsících bude další vývoj sazeb určován přesunem pozornosti z hospodářského růstu na míru inflace. Centrální banky udržují úrokové sazby nízko Aby se vypořádaly se vzniklou krizí, centrální banky téměř všude výrazně snížily své klíčové měnověpolitické sazby. Sazby se nyní pohybují na úrovni 0,00 % v Japonsku, 0,25 % v USA, 0,50 % ve Velké Británii a od začátku července na úrovni 1,50 % v případě ECB. Následkem toho poklesly i výnosy z dluhopisů, avšak zdaleka ne tak výrazně. Obavy z přílivu nových emisí státních dluhopisů (na financování rostoucích rozpočtových deficitů) tento proces počátkem roku 2009 zpomalily a na podzim roku 2010 ve skutečnosti vytvářely tlak na růst výnosů z dluhopisů. Aby čelily tomuto vývoji, centrální banky v Japonsku a USA začaly přímo na trhu nakupovat dluhové nástroje. Výnosy z dluhopisů během posledních několika měsíců opět pouze klesaly, když několik negativních makroekonomických ukazatelů v řadě opět připomnělo rizika nepříznivého hospodářského vývoje. Strach, že se dluhová krize v eurozóně vymkne z rukou, posunul úrokové sazby v Německu nepatrně výše. ECB se do přímých nákupů státních dluhopisů nepouští a nenásleduje tak politiku, kterou razí USA (nakupuje italské a španělské vládní dluhopisy, aby zabránila tomu, že se řecká problematika přenese do těchto zemí). Přesto byl vývoj sazeb na dluhopisech v Evropě velmi podobný vývoji Výše prémie není určována ani tak tradičními výkyvy úrokových sazeb, ekonomiky anebo firemních zisků, ale skutečností, že manažer fondu se vyhýbá tržnímu riziku. Inflační prognózy se postupně a pomalu zvyšují. To již přimělo Evropskou centrální banku ke zvednutí její klíčové měnověpolitické sazby a k prohlášení, že v následujících měsících podnikne další kroky směrem k normalizaci úrokových sazeb. Očekávání zpřísnění měnové politiky by v příštích měsících mohlo vést k dalšímu nárůstu výnosů z dluhopisů. Nedomníváme se, že by tento pohyb musel být výrazný, poněvadž rozdíl mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými sazbami je již tak neobvykle vysoký. Nemovitosti Již nejsou levné Finanční turbulence dopadly velmi těžce na tento segment, kde hraje tradičně velkou roli financování dluhů. Výjimečné bylo opět, že recese nepostihla komerční nemovitosti a trh s kancelářskými prostory v Evropě tak silně, jak se to stalo v předchozích obdobích recesí a jak se na základě závaž nosti recese očekávalo. Množství volných prostor se závratně nezvýšilo a příjmy z nájmů zůstaly více či méně stejné. Tento sektor byl také nejvýkonnější během oživení burz, které začalo v březnu Ekonomika a trhy 4

5 Výnos z nájmů je průměrně vysoký. Nenásledoval trend podobný klesajícím sazbám dluhopisů a klesajícím inflačním očekáváním. Sektor využil krizi také k posílení své finanční struktury. Pozitivní je také přitažlivá dividenda (výnos průměrně 5 %), kterou je sektor schopen vyplácet. Přesto vůči tomuto sektoru zaujímáme raději opatrný postoj. Potenciál prudkého růstu cen nemovitostí je v podmínkách nízkého hospodářského růstu a absence vysokých inflačních prognóz mimořádně omezen. Naopak tento sektor bude i nadále zranitelný vůči možnému nárůstu výnosů z dluhopisů. Alternativní investice Snižují úroveň rizika portfolia fondu, pokud jsou obhospodařovány svědomitým manažerem v rámci striktně daného rizikového rámce. Přitažlivé na těchto investicích je to, že výše prémie není určována ani tak tradičními výkyvy úrokových sazeb, ekonomiky anebo firemních zisků, ale skutečností, že manažer fondu se vyhýbá tržnímu riziku. Manažer se místo toho snaží nalézt nesprávná ocenění a neefektivnosti existující v konkrétních segmentech finančních trhů a z těchto profitovat. Vzhledem k tomu, že základní výnos je nyní mimořádně nízký a prémie je rovněž nejistá, dáváme přednost jiným druhům investic. Zlato V nadcházejících měsících bude další vývoj sazeb určován přesunem pozornosti z hospodářského růstu na míru inflace. Pokud někde existuje bublina Jestliže je cena zlata nad úrovní USD za unci (a tím spíše, pokud se pohybuje kolem USD za unci), pak je třeba prodávat, nikoliv kupovat. Pokud někde existuje bublina, pak je to právě na trhu se zlatem. Zlato je nehodnotná a velmi vrtkavá investice. Tento ušlechtilý kov je opředen mýty, ovšem krutá pravda je taková, že není vzácné, má jen malý ekonomický význam (zcela jistě ne měnový) a nenabízí žádnou ochranu proti inflaci, jak se často traduje. Existuje jen jeden dobrý důvod pro to, aby se zlato zahrnulo do portfolia: jako pojistka proti válce, revoluci nebo zhroucení peněžního systému. Kdo se chce zajistit proti těmto možnostem, na cenu nehledí. Hotovost Bezpečná, ale v podstatě minimální výnos Výnosy krátkodobých dluhových instrumentů zůstanou nízké, přičemž v následujících měsících očekáváme buď malé, nebo vůbec žádné zlepšení, poněvadž nic nenaznačuje, že by Česká centrální banka měla v úmyslu zvýšit svou měnověpolitickou sazbu. Ekonomika a trhy 5

6 Důraz na východoevropské akcie Investování do východoevropských akcií přináší užitečnou diverzifikaci a možnost držet se mimo finanční turbulence a volatilitu zemí eurozóny. Turecko nabízí většinou stabilní, dobře kapitalizované banky, uvedené je možné do značné míry tvrdit i o Rusku. Turecko se projevuje poměrně slušnou konkurenceschopností, kterou ještě umocnilo nedávné oslabení liry. Důraz na dluhopisy s vysokým výnosem Dluhová krize je problém takzvaně rozvinutých zemí. Rozvíjející trhy se v minulosti musely často vypořádat s rostoucí dluhovou krizí (privátní a státní). Průměrná výše dluhu rozvíjejících zemí je v současné době na polovině hodnoty jejich západoevropských zemí. Rozdíl v kvalitě ekonomického růstu je pak ještě větší. Úrokové sazby na rozvíjejících trzích jsou obecně podstatně vyšší. Dobře diverzifikované portfolio dluhopisů z rozvíjejících trhů nabízí hrubý výnos 5 % pro dluhopisy se splatností do tří let. Velké množství měn rozvíjejících trhů je navíc vůči euru podhodnoceno. Jsme přesvědčeni, že by do budoucna mohly přinést dodatečný výnos i ve formě zpevňování vůči hlavním světovým měnám. Upřednostňujeme koš měn zemí bohatých na komodity, měny napojené na dolar, Skandinávii a země střední Evropy. Důraz na světové lídry Nový svět obecně a Asie jsou zvlášť oblasti, kde světová ekonomika roste. Klasické ekonomiky budou muset v následujících letech přijmout opatření, aby se vládní finance opět dostaly do rovnováhy a aby se vytvořily rezervy pro financování stárnutí obyvatelstva. Rozdíl v růstu mezi rozvíjejícími se a klasickými zeměmi se bude nadále spíše rozšiřovat. Proto investujeme do západních podniků, které výraznou část svého obratu realizují v novém světě. Růst obratu a marže jsou tam vyšší. Volíme podniky, které jsou jedničkami na trhu v oblasti své působnosti nebo oboru. Díky tomu disponují větší mocí v oblasti stanovování cen. Důraz na telekomunikace Telekomunikační sektor je velmi defenzivním sektorem. Telekomunikační podniky mají sice nižší růst obratu, ten je ale stabilní. Generují stálé cash flow a nabízejí vysoké dividendy. Průměrný dividendový výnos je na úrovni 5 % v celosvětovém měřítku a dokonce 7,2 % v Evropě. Upozornění: Materiál Ekonomika a trhy je připraven odborníky ze společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB. Při jeho tvorbě a šíření nepostupovali podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení. Při přípravě materiálu se vychází z aktuálně dostupných ekonomických informací a jejich zhodnocení v čase přípravy. Materiál neslouží k poskytování osobního investičního poradenství ani nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investi čního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informaci o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem. Ekonomika a trhy 6

Ekonomika a trhy. Listopad 2011 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Mizivá pozornost firemním ziskům

Ekonomika a trhy. Listopad 2011 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Mizivá pozornost firemním ziskům Ekonomika a trhy Listopad 2011 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Pro rok 2012 předpovídáme ekonomický růst ve výši 0,5 % v Evropě a 1 1,5 % v USA. Slabé ukazatele, ne však recese. Základní ekonomické ukazatele

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

1. restrukturalizace řeckého dluhu, 2. rekapitalizace (doplnění kapitálu) evropských bank pomocí evropských

1. restrukturalizace řeckého dluhu, 2. rekapitalizace (doplnění kapitálu) evropských bank pomocí evropských Ekonomika a trhy Prosinec 2011 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Na evropském summitu ze dne 26. října bylo přijato několik podstatných závazků: 1. restrukturalizace řeckého dluhu, Základní ekonomické ukazatele

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Říjen +0,10% Od ledna +1,05% 101,60% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60%

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Ekonomika a trhy. Září 2011 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Zločin a trest. Jeden krok od nové recese. Snížení ratingu USA: mnoho povyku pro nic?

Ekonomika a trhy. Září 2011 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Zločin a trest. Jeden krok od nové recese. Snížení ratingu USA: mnoho povyku pro nic? Ekonomika a trhy Září 2011 1 Zločin a trest EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Během posledních týdnů nastaly tři nové události, které investorům vyrazily dech: snížení úvěrového ratingu americké vlády agenturou

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Červenec -0,06% Od ledna +0,73% 101,50% 101,30% 101,10% 100,90% 100,70% 100,50% 100,30% 100,10% 99,90% 99,70%

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Ekonomika a trhy. Leden 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Ekonomické zotavení?

Ekonomika a trhy. Leden 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Ekonomické zotavení? Ekonomika a trhy Leden 2012 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 11/2011 2,50 % 0,20 % HDP 3Q/2011 1,20 % 0,30 % Nezaměstnanost 11/2011

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh

Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh Přehled fondů Garantovaný fond - Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje jistotu a garantovaný výnos. ČSOB Konzervativní fond - Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje vyšší výnos, než

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Ekonomika a trhy. Únor 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Inflace s otazníky.

Ekonomika a trhy. Únor 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Inflace s otazníky. Únor 2012 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 12/2011 2,40 % 0,10 % HDP 3Q/2011 1,20 % 0,30 % Nezaměstnanost 12/2011 8,60 % 0,60

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Aleš Prandstetter, Hlavní investiční stratég, ČSOB Asset Management Trhy a investiční strategie Červen 2015 Máme se už akcií začít bát....aneb kam

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Leden 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,5 procenta. V meziročním

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 V investičním životním pojištění je ideálně spojeno pojištění s výhodnou investicí volných finančních prostředků.

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Významné ztráty na akciových trzích po celém světě, Maďarsko však poklesům dále odolává Investoři se v

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více