Stravovací systém Uživatelská příručka Verze Copyright ESTELAR s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o."

Transkript

1 Stravovací systém Uživatelská příručka Verze Copyright ESTELAR s.r.o. 1

2 1. Úvod Jak číst tuto příručku Instalace a první spuštění programu Instalace Instalace www rozhraní Instalace služby První spuštění Demo verze Registrace Zprovoznění Obecné zakládání, evidence a zpracování dat Obecná pravidla Zakládání a editace dat Základní prohlížecí okno Editace Výběrové okno Seznam s výběrem možných hodnot Tisk Základní data Evidované seznamy Osoby Osoby/Identifikační média Osoby/Přístupové skupiny Typ menu Definice složení jídel - receptury Receptury Typy receptur Celá jídla Skladová evidence Čtecí zařízení Přístupové skupiny Třídy Operace čtecích zařízení Časové plány Postup zadání dat Počáteční nastavení Pravidelné zadávání dat Denní zpracování Objednávkový a výdejní provoz Sestavení jídelníčku Zpracování objednávek Uzavření dne Objednávání na terminálu Ruční objednávky Hromadná změna objednávek Import objednávek ze souboru Počty objednávek Výdej stravy Běžný provoz Kredit Platby na účet

3 Informace pro strávníky Převod jednotlivých plateb Postup zpracování výpisu Vracení kreditu z účtu Tisk lístků pro sepsání čísel účtů od jednotlivých osob Seznamy dávek - tisk Hromadné platby Platby složenkou Záporný kredit Vyhodnocení stravného podle docházky Ubytování Typy ubytování Založení plateb na další měsíc Platby a sledování Skladová evidence Skladové karty Inventura Přehled pohybů Normovaný výdej Skladová uzávěrka Normování Převzetí počtů porcí z objednávek Normování Výdej surovin ze skladu Webové rozhraní Identifikace Požadavky na objednávky Přehled objednávek Platby Nastavení Služby Import osob Export Suma ceny objednávek za období Zálohování a obnova dat Registrace Export dat přes DB Export jídel podle jídelníčku zview_odberstravy Export odběru z bufetu zview_odberbufet Export odběru z bufetu - zview_srazkastravnehopodledochazky Nastavení parametrů pro odesílání ů Plánové úlohy Zálohování dat Uzavření objednávek Zaslání počtů objednávek em Zpracování výdeje Uživatelé programu Příloha č Zadání kódu ID čipu Dallas Zadání kódu bezkontaktních médií Poznámky

4 Úvod Program je určen pro komplexní evidenci stravování. Při jeho využití dochází jak ke snížení pracnosti vedení stravovacího systému, tak i ke zpřehlednění celé agendy. Nasazení tohoto stravovacího systému odstraňuje veškerou manipulaci se stravenkami. Objednávání a výdej stravy je podstatně jednodušší a prokazatelnější. Na základě počítačového zpracování dat je možno snadno a rychle vyhledat požadované informace. 4

5 1. Jak číst tuto příručku Tato příručka předpokládá základní znalosti obsluhy PC a operačního systému Windows na uživatelské úrovni. Uživatel by měl být seznámen se základními pojmy jako je okno programu, tlačítko, menu či klávesová zkratka. Rovněž se předpokládá schopnost provedení základních úkonů: spuštění menu, zmáčknutí tlačítka, otevření a zavření okna, provedení dvojkliku. Je nutno brát na vědomí, že některé možnosti a funkce programu jsou závislé a mají opodstatnění pouze pro určitý typ hardware. Týká se to především časového omezení vstupu a časových plánů. Pokud váš hardware tyto možnosti nepodporuje, nemá smysl je nastavovat. 5

6 2. Instalace a první spuštění programu 2.1. Instalace Pro účely instalace byl vytvořen jednoduchý průvodce instalací. Po jeho spuštění máte možnost postupně nastavit cílový adresář aplikace, instalované součásti a složku, do níž bude aplikace nainstalována. V případě, že neprovádíte speciální instalaci a program je instalován poprvé, můžete všechny volby ponechat na přednastavených nastaveních. Po potvrzení všech nastavení je systém nainstalován. Pokud provádíte reinstalaci systému, je nutno brát v úvahu rozdíly mezi aktuální a novou verzí. V každém případě doporučujeme provedení zálohy v původním systému. V případě, že mezi verzemi došlo ke strukturálním změnám, budete při prvním spuštění nové verze upozorněni, že proběhne převod dat na novou verzi. Je-li vaše původní verze menší než a přecházíte na verzi nebo vyšší, je nutno si připravit zálohu dat z původní verze. Při prvním spuštění v průběhu restrukturalizace se program bude na tuto zálohu dotazovat. Pokud chcete původní data korektně převést je nutno to provést v tomto místě restrukturalizace Instalace www rozhraní Instalace IIS (součást Windows). Instalace.NET Framework. Založit adresář pro aplikaci (např. C:\Inetpub\wwwroot\Jidelna V IIS vytvořit virtuální adresář (alias: Jidelna, adresář:..\jidelna) Rozbalit JidelnaWeb.zip do vytvořeného adresáře..\jidelna. Z adresáře..\jidelna\bin\userconfig nakopírovat soubory UserConfig.cs a c_userconfig.bat o adresář níže. V souboru UserConfig.cs upravit připojení k databázi podle konkrétní instalace. SQL do firewallu přidat programy Shared/sqlbrowser.exe, Bin/sqlservr.exe pro přístup zvenčí: kontrola portu pro TCP 1433, UDP 1434 Nastavit cestu ke kompilátoru.net v souboru c_userconfig.bat a spustit c_userconfig.bat provede kompilaci a vytvoří soubor UserConfig.dll. V případě nutnosti registrace spustit aspnet_regiis.exe i Spuštění v IE Uvedené cesty jsou ilustrační a je samozřejmě možné je změnit podle požadavků konkrétní instalace a to včetně alisu. V virtuálním adresáři jídelny ve Vlastnosti/Dokumenty přidat Jidelna.aspx (spouštění:http://pc_name/jidelna). Ve výchozím webovém servru ve Vlastnosti/Dokumenty přidat jídelna/iidelna.aspx (spouštění:http://pc_name). Pro přístup mimo intranet je nutno: - povolit (přesměrovat) port 80 na IP serveru - v nastavení sítě povolit Webový server HTTP 6

7 2.3. Instalace služby Služba slouží pro zpracování plánovaných úloh. V rámci služby je možno plánované úlohu provádět na pozadí bez přihlášeného uživatele. Při instalaci spusťte setup.exe a projděte instalaci. Po dokončení instalace je nutno službu zaregistrovat spustit s parametrem /instar (/unistall pro odstranění). CCGSrvP.exe /install Pokud chcete změnit název nebo popis služby nebo potřebujete na jednom PC zaregistrovat službu vícekrát, pak proveďte kopii a do stejnojmenného souboru, ale s příponou ini (CCGSrvP.ini), zadejte jméno a popis služby. Name=SluzbaCCG2 DisplayName=Služba pro plánované úlohy CCG 2 Pokud chcete změnit název nebo popis služby, která je již zaregistrována, je nutno nejprve tuto službu odregistrovat, potom změnit název a popis a pak znovu zaregistrovat. 7

8 2.4. První spuštění Spuštění programu provedete poklepáním na ikonu nazvanou Stravovací systém, která se vytvořila na pracovní ploše. Nebo výběrem z nabídky Start/Programy/Stravovací systém. Při prvním spuštění program vyžaduje provedení restrukturalizace. Po jejím úspěšném provedení se programu spustí a je zobrazeno hlavní pracovní okno. Kalendář Počty porcí na vybraný den Tlačítka pro rychlé spouštění Hlavní menu a tlačítková lišta Demo verze Po instalaci program pracuje v demo režimu. Systém aktivně pracuje pouze se 3 osobami. V tomto režimu je možno program používat pouze pro předváděcí účely Registrace Pokud jste zakoupili plnou verzi programu obdrželi jste soubor s příponou LIC ve kterém je uložena informace o vaší licenci a konfiguraci programu. V menu Služby/Registrace v dialogu pro otevření souboru vyhledejte registrační soubor s příponou LIC a otevřete jej. Po správném provedení registrace bude v hlavním okně programu vypsán název organizace pro kterou je program registrován. 8

9 Zprovoznění Po prvním spuštění a registraci můžeme začít se zadáváním dat a celkovým nastavení systému podle vašich požadavků. Složitost nastavení je závislá na počtu osob, cenových kategorií, druhů vydávaných jídel a požadovaných výstupech. 9

10 3. Obecné zakládání, evidence a zpracování dat 3.1. Obecná pravidla Je velmi vhodné pečlivě prostudovat obezná pravidla pro zpracování dat. Tato pravidla platí pro většinu dat. V ostatních případech tato pravidla také platí, ale jsou rozšířena o další možnosti. V minimu případů jsou pro zpracování určitých dat vyvinuty speciální prostředky odpovídající jejich charakteru a požadavkům na zvláštní ovládání Zakládání a editace dat Většina zadávání a evidence dat se provádí ve standardních oknech, u nichž je stanoveno několik společných pravidel pro jednotné ovládání. V některých případech byla vytvořena speciální okna pro zvýšení názornosti a snadnější pochopení logiky zadávaných dat Základní prohlížecí okno Okno obsahuje titulkovou lištu, menu, tlačítkový panel a prostor pro zobrazení dat. Volitelně pak vyhledávací panel a panel pro filtraci. Text v titulkové liště označuje zpracovávaná data. V případě, že je toto okno závislé, je zobrazeno z jiného datového okna a jeho obsah je určen aktuální pozicí v nadřazeném okně, můžete v titulku najít informace o vlastníku tohoto okna (těchto dat). Typickým příkladem hlavního okna je seznam všech výpisů načtených z banky a příkladem závislého okna je pak seznam položek konkrétního výpisu označeného v hlavním okně. Menu je významově rozděleno. V položce seznamy lze najít závislá data pro aktuální řádek. V položce funkce se zpravidla nachází spouštění zpracovatelských procesů (přepočty, kontroly, vyhodnocení, ). Pod položkou hledání najdeme možnosti související s hledání dat. V menu editace se nachází příkazy pro zakládání, editaci a rušení dat. Export a tisk pak umožňují výstup zpracovávaných dat. 10

11 Pod menu se nachází tlačítková lišta. V ní je umístěno několik nejčastěji používaných položek menu pro rychlejší spouštění. Pod tlačítkovou lištou může být zobrazen panel určený pro filtraci dat a hledací panel. V hlavní části jsou vidět evidovaná data obsahující záhlaví a data samotná. V dolní části je pak umístěn stavový řádek obsahující informaci o počtu záznamů v zobrazených datech. Data Data jsou zobrazena v mřížce. Jsou zobrazována v řádcích pod sebou. První řádek je označován jako záhlaví a obsahuje názvy sloupců. V následujících datových řádcích pak jeden řádek odpovídá jednomu záznamu zpravidla jedné evidované položce (osoba, čtecí zařízení, třída, kategorie, ). Zde je zpravidla jeden řádek barevně odlišen a na jeho začátku je zobrazena informační značka. Takovýto řádek nazýváme aktivní. Akce spouštěné v menu Seznamy jsou vždy vázány na tento aktivní řádek. Navíc jsou s aktivním řádkem spojeny speciální akce (např. test čtecích zařízení test je vždy prováděn nad jedním zařízením, jedním řádkem, který je aktivní). Kliknutím na záhlaví některého sloupce v seznamu provedete seřazení dat podle hodnoty v tomto sloupci. Je-li již řazení podle tohoto sloupce provedeno, je po opakovaném kliknutí na toto záhlaví změněn směr řazení. U sloupců je možno měnit jejich pořadí zobrazení jednoduchým přetažením na požadovanou pozici nebo měnit jejich velikost. Seznam si tak můžete upravit podle svých požadavků. Stejně tak je možno měnit umístění a velikost celého okna. Všechny tyto informace jsou uchovávány a při příštím spuštění se vám seznam zobrazí podle vámi nastavených parametrů. Práce v daném okně je prováděna pomocí jednotlivých menu. Toto menu má rovněž standardizovaný tvar a pro konkrétní data je pak doplňováno podle jejich požadavků. Seznamy V menu seznamy je možno otevřít podokna, která k označenému řádku v aktuálním okně zobrazí další závislá data seznam. Po otevření závislého okna je v jeho titulku zobrazena informace o hlavním okně resp. aktuálním záznamu z hlavního okna. Pokud se v hlavním okně změní aktuální záznam, je automaticky aktualizován obsah všech otevřených závislých oken s datovými seznamy. Podokna není tedy nutno neustále zavírat a znovu otevírat. Stačí je vhodně umístí na obrazovce tak, aby je hlavní okno překrývalo a pak pouze měnit aktuální záznam v hlavním okně. Při zavření hlavního okna se automaticky zavřou všechna skla se seznamy dat a uloží se jejich pozice. Při příštím otevření podokna se otevře v poslední známé pozici a velikosti. Pokud okno obsahuje podokna, je v levé části zobrazen sloupec, odkud je možno nejčastěji využívaná podokna přímo otevřít. Funkce V menu funkce najdete nejrůznější pomocné akce. Mohou pracovat jak s aktuálním záznamem, tak se všemi zobrazenými daty. Tyto akce nezobrazují konkrétní seznam dat, ale zpravidla data nějakým způsobem generují, upravují nebo testují. Mohou také upravovat nebo generovat závislá data. 11

12 Hledání V menu hledání najdete spojené s vyhledáváním záznamů. Základní položka hledání je obsažena ve všech oknech a zapíná/vypíná hledací panel. Dále zde mohou být další položky pro necílní vyhledávání např. hledání podle ID média. Základní hledací panel obsahuje zadávací políčko, do nějž se vypisuje hledaná hodnota. Za ní je tučně uvedeno, v jakém sloupci dat se bude zadaná hodnota vyhledávat. Zaškrtávací políčko Pamatovat hledání udává, zda se má zadaná hodnota pamatovat a znovu předepsat do zadávacího políčka při příštím otevření daného okna. Možnosti Menu možnosti obsahuje speciální nastavení související s konkrétním oknem. Řazení umožňuje nastavit vlastní seřazení seznamu dat. Přechod na poslední záznam určuje, zda se má po otevření okna přejít na poslední záznam v seznamu dat nebo zda má zůstat aktivní první pozice. Editace Menu editace obsahuje položky určené ke změně dat. Při založení nového záznamu nebo editaci stávajícího záznamu je otevřeno nové okno, které umožňuje změnu jednotlivých políček. Základní menu pro editaci je následující: Export Nový záznam založení nového záznamu (Ctrl+Insert) Kopie záznamu založí nová záznam a jako vzor pro je použit aktuální záznam (Shift+Ctrl+Insert) Editace záznamu umožní změnu záznamu (Ctrl+E, Enter, dvojklik na aktuálním záznamu) Zrušení záznamu zruší aktuální záznam s případnými závislými daty (Ctrl+Del) Obnova dat provede aktualizaci dat, jejich nové načtení a zobrazení (Ctrl+O) Menu export obsahuje akce spojené s exportem dat. Základní export data ukládá v CSV formátu. Jde o textový formát oddělený středníkem. Tento formát je možno načíst např. do Excelu. Druhou položkou je přímý export do Excelu. Tisk Menu tisk obsahuje položky pro tisk dat. V základní tvaru obsahuje položky: 12

13 Tisk tisk aktuálního záznamu (Ctrl+T), přímý tisk nebo vyvolání filtru před tiskem Náhled zobrazí sestavu před tiskem bez zobrazení filtračních údajů Tisk seznamu tisk celého seznamu dat, přímý tisk nebo vyvolání filtru před tiskem Editace Založíte-li nový záznam, nový záznam jako kopii stávajícího nebo spustíte editaci existujícího záznamu, otevře se nové okno. Tomuto oknu se říkáme editační okno. V něm máte možnost měnit jednotlivá políčka. Kromě editace okno umožňuje i posun aktuálního záznamu v nadřazeném seznamu, z nějž bylo editační okno vyvoláno. V titulku okna je uvedena informace, jaký typ záznamu je evidován. Pod titulkem je konkrétní označení původního záznamu. Zpravidla jsou zde uvedeny základní hodnoty, které daný záznam identifikuji. U osoby její osobní číslo, jméno a příjmení. U třídy její kód a název. V hlavní části jsou jednotlivá editační políčka, kde je možno provádět změny. Základní textová a číselná políčka umožňují přepis hodnot. Políčka, v nichž je vyžadována hodnota z nějakého předdefinovaného seznamu obsahují na svém konci rozbalovací trojúhelníček. Po kliknutí na něj se rozbalí seznam možných hodnot, z něhož je možné požadovanou hodnotu vybrat. Rozbalovací seznam je také možno otevřít pomocí klávesové zkratky Alt+šipka dolů Výběrové okno V případě rozsáhlejších dat je hledání v rozbalovacím seznamu zdlouhavé. Proto je vhodnější využít výběrového seznamu. V tomto případě se otevře standardní okno se seznamem dat, stejné jako při zadávání dat. Platí zde stejná pravidla pro řazení a vyhledávání a jsou dostupná všechna podokna a funkce, jako při plné editaci. Jediný rozdíl je v tom, že v titulku je uvedeno VÝBĚR. V tomto okně naleznete požadovaný 13

14 záznam a pomocí dvojkliku nebo stištěním Enteru se provede vybrání záznamu. Výběrové okno je zavřeno a aktuální záznam je předán do výběrového políčka. Označení výběrového okna Z daného políčka se výběrový seznam vyvolá pomocí kláves Ctrl+A nebo dvojklikem na editační políčko Seznam s výběrem možných hodnot V některých případech je možné se setkat s klasickým seznamem doplněným o další seznam, v němž jsou zobrazeny dostupné hodnoty. Pro názornost si uvedeme příklad. Pro aktuální osobu potřebujeme nadefinovat seznam přístupových skupin, do nichž osoba patří. V takovémto okně pak máme na levé straně přiřazené přístupové skupiny a na straně pravé přístupové skupiny, které dané osobě nejsou přiřazeny. Přesuny zleva doprava (odebrání) a zprava doleva (přidání) můžeme provádět tlačítky mezi těmito seznamy nebo pomocí klávesových zkratek. Ostatní pravidla platí jako pro klasický seznam. Za aktuální záznam je považován záznam v seznamu v levé části okna Tisk Obecná pravidla pro používání tiskových sestav vám umožní naučit se rychle používat tisky a snadno se orientovat v jejich možnostech. Stejně jako u seznamů e 14

15 editace dat jsou tato pravidla platná pro velkou většinu tisků a je tedy vhodné si je pečlivě prostudovat. Po spuštění tisku se ve většině případů zobrazí okno, které umožňuje nastavit tisk. Okno je označováno jako výběr před tiskem. V horní části se zadávají kritéria pro omezení a výběr dat před tiskem. Tato část je závislá na tom, co se má tisknout, z jakého typu dat bude sestava vytvořena. V dolní části jsou parametry pro nastavení tisku. Tato část je společná pro většinu oken. Kritéria pro omezení a výběr dat Nastavení parametrů tisku Předloha určuje, jakým způsobem budou data vytištěna. Určuje formu dat, uspořádání do sloupců, formát písma, záhlaví, zápatí,. Řazení udává pořadí políček, podle kterých budou data seřazena. Náhled před tiskem budou data zobrazena Opakovat výběr po odeslání tisku na tiskárnu bude toto okno znovu zobrazeno a bude tak možno přímo zadat nové parametry dalšího tisku Ukládat hodnoty výběru umožňuje uložení parametrů tisku a při příštím vyvolání tohoto tisku parametry automaticky nastavit podle předchozích parametrů 15

16 4. Základní data 4.1. Evidované seznamy Osoby Seznam evidovaných osob (firem). Osoby jsou evidovány na základě osobního čísla, které je přiděleno při založení nové osoby automaticky, případně jej můžete změnit ručně. Osobní číslo je v základním nastavení považováno za jednoznačný identifikátor. Proto pokud jej osobě změníte na takové, které má již přiděleno jiná osoba, systém vás na to upozorní hlášením. Pokud není nezbytně nutné mít stejná osobní čísla, je vhodnější dodržovat jejich jednoznačnost. Vlastnosti editace OSC - osobní číslo, identifikace osoby Třída - rozdělení osob do tříd pro účely tisku a vyhledávání Časový plán - rozdělení osob sloužící k povolení přístupu k vybraným zařízením v daných časových intervalech, plán pracovní doby pro tisk průchodů v pracovní době Adresa - adresa Číslo pracovního poměru identifikační údaj pro mzdy, při automatickém importu je možno ho načítat Datum nástupu, datum ukončení určuje platnost osoby Středisko - identifikační údaj pro mzdy Debet bez omezení je-li zapnuto může daná osoba libovolně čerpat záporný kredit, je-li vypnuto, je možno zadat limit kreditu, pod tuto hodnotu nemůže osobě limit klesnout Kredit - aktuální stav kreditu stravného Poč. kredit - počáteční kredit, na počátku je 0, je nastavován při odstranění starých dat jako kumulace rušených plateb a objednávek Je ubytován - určuje, zda je pro danou osobu definováno ubytování nebo ne Typ ubytování - typ ubytování podle číselníku, určuje cenu ubytování a používá se při hromadných objednávkách stravy pro rozlišení strávníků Rušení na terminálu povolí/nepovolí dané osobě rušit jídlo na terminálu Výdej bez objednávky - povolí/nepovolí dané osobě výdej bez objednávky na výdejním terminálu Hotovostní platby při prodeji určuje zda bude osoba při platbě na pokladně platit v hotovosti nebo kartou Měnit kategorii podle věku definuje, zda bude daná osoba zařazena do výpočtu pro určení kategorie podle věku Kód banky, číslo účtu určuje, kab se budou vracet přeplatky, pokud se budou vracet přes účet Přihlašovací jméno přihlašovací jméno dané osoby pro www rozhraní Změna hesla - tlačítko pro změnu přihlašovacího hesla, pro úspěšnou změnu hesla je nutno znát původní heslo Načíst ID - tlačítko pro rychlé načtení ID přes čtečku, po načtení je provedena kontrola, zda dané ID není aktuálně přiděleno někomu jinému a je zobrazen seznam kategorií pro výběr 16

17 Seznamy Identifikační média - přidělená ID média pro přístup ke čtecím zařízením, většina osob používá jedno ID médium jako hlavní Přístupové skupiny rozdělení osob do skupin pro přístup k terminálům a čtecím zařízením Historie ID médií - seznam dříve přidělených ID médií Funkce Platba v hotovosti - příjem kreditu v hotovosti Vrácení kreditu na účet krací celkový kredit na účet, přidá aktuální kredit osoby jako položku do aktuální dávky pro převod Import osob - načtení osob ze souboru nebo z jiné databáze, může být spouštěno pravidelně jako plánovaná úloha Změna kategorie podle věku spustí nastavení kategorií osob podle jejich věku, aby se udané osoby provedlo určení kategorie, je nutno aby byl nastavena vlastnost Měnit kategorii podle věku a aby byl zadán datum narození, systém pak pro takovou osobu určí věk k zadanému datu a podle věku přiřadí odpovídající kategorii Nastavení přihlašování pro vybrané osoby provede nastavení přihlašovacího jména a hesla, jakým způsobem má být přihlašovací jméno a heslo generováno je možno nastavit pomocí parametrů, přihlašovací jméno i heslo se tak může generovat jako OSC, jméno nebo příjmení, případně jejich kombinace, heslo může být navíc generováno i náhodně Nastavení data narození podle rodného čísla pro vybrané osoby podle zadaného rodného čísla vygeneruje datum narození Rušení osob po třídách zruší všechny osoby ve vybrané třídě, podmínkou pro zrušení osoby, aby měla vynulovaný kredit Aktivace zrušené osoby zobrazí seznam zrušených osob a umožní vybranou osobu znovu aktivovat, osoba je obnovena z výjimkou ID média, to je nutno přidělit znovu. U osoby budou obnoveny i její odběry stravy, platby či průchody. 17

18 Funkce U osob jsou mimo standardního hledání implementovány dva speciální typy hledání pro vyhledávání podle ID média. Najít podle ID média po spuštění systém očekává přiložení ID média ke čtečce, po načtení a nalezení ID média je přesunut aktivní záznam na hledanou osobu. Pokud není ID médium nikomu přiděleno, je zobrazeno hlášení o neznámém médiu. Najít podle ID média zadaného ručně funguje stejně jako předchozí hledání s tím rozdílem, že se ID médium nenačítá přes čtečku, ale zadává se ručně Tisk Tisk tisk seznamu osob, v rámci předloh obsahuje tisk: seznam osob s možností rozdělení po třídách seznam osob se zůstatkem kreditu seznam osob s přiděleným ID médiem informací pro platbu na účet žádost pro vrácení kreditu na účet Tisk plateb - vytiskne seznam plateb daného strávní za zadané období. Tisk odběru stravy vytiskne odběry teplá stravy za zadané období Tisk odběru v bufetu vytiskne odběry v bufetu Data Z důvodu zpětného dohledávání určitých informací nejsou evidované osoby při zrušení ze systému odstraněny přímo, ale jsou pouze skryty pro běžný provoz. Pomocí menu Funkce/Aktivace zrušené osoby je možno zrušenou osobu znovu aktivovat. Osobě může mít přiděleno několik identifikačních médií. Jednoduché přidělení jednoho média lze provést přímo v editačním okně osob na záložce identifikační média. Pro toto načítání musíte mít k počítači připojen personifikátor (zařízení pro čtení kódů identifikačních médií) a provedenu jeho správnou konfiguraci. Na záložce identifikační média stiskněte tlačítko Načíst ID. Zobrazí se informační okno a program čeká na přiložení média. Přiložte médium. Program přečte jeho kód a zavře informační okno. Potom provede hledání a je-li zadané médium přiděleno jiné osobě, zobrazí chybové hlášení. Není-li dosud žádné médium přiděleno a seznam je prázdný, 18

19 bude založen nový záznam pro danou osobu. Pokud má již osoba nějaká média přidělena, bude přepsáno identifikační médium v aktuálním řádku. Z výše uvedeného vyplývá, že tímto způsobem lze založit pouze první záznam. Pokud chcete osobě přidělit více identifikačních médií nebo potřebujeme nastavit jinou vlastnost než identifikace, je nutno to provést v seznamu identifikačních médií pro osobu - Seznamy/Identifikační média. Tlačítko pro načtení identifikace média Osoby/Identifikační média Identifikační média slouží pro základní komunikaci osob se systémem. Objednávání stravy, evidence průchodů a další činnosti jsou prováděna na základě tohoto média a bez něj nelze provést potvrzení těchto akcí. Dále tato média umožňují zrychlené vyhledávání při zpracování dat na počítači. Vlastnosti editace Kód - identifikace Identifikace - kód identifikačního média Kategorie - určuje cenovou kategorii pro odběr stravy Objednávat porcí udává počet porcí, který se bude nabízet při objednávání Max. objednávaných porcí maximální počet porcí, které si strávník může objednat Změna množství při objednávání povoluje/zakazuje osobě zadávat (měnit) počet objednávaných porcí, není-li povoleno, je počet objednaných porcí roven hodnotě Objednávat porcí Počet dotovaných porcí udává počet porcí, které budou v daném dnu strávníkovi uznány za dotovanou cenu, ostatní porce budou počítány za plnou cenu Platnost od Platnost do - udává platnost identifikačního média Poznámka - popis Množství Poznámka - odebírané množství při jednom odběru, v případě většího počtu než 1 je při objednávání přes terminál osobě umožněno změnit počet objednávek, v případě nastavení na 1 nemá osoba možnost při objednávání přes terminál možnost změnit počet porcí a je vždy objednána pouze jedna porce 19

20 Editace Pro načtení identifikačního média přes personifikátor můžete použít tlačítko na konci tohoto políčka. Před načtením si připravte identifikační médium. Pak klikněte na tlačítko na konci políčka nebo stiskněte klávesovou zkratku Shift+F12. Po stisknutí se zobrazí výzva k přiložení identifikačního média Přiložte identifikátor. Po správném přiložení se výzva zavře a kód identifikace je načten do políčka. V případě, že přiložení neprovedete, zobrazí se hlášení o nenačtení. Po potvrzení hlášení můžete akci opakovat. Pokud se zobrazí chybové hlášení, je pravděpodobně nesprávně nastaveno čtecí zařízení. V tomto případě kontaktujte správce systému Osoby/Přístupové skupiny Přístupové skupiny rozdělují osoby podle oprávnění k jednotlivým čtecím zařízením. Prakticky se osoby přiřazují do přístupových skupin a přístupové skupiny se přiřazují k jednotlivým terminálům. Pokud je osoba přidělena do některé z přístupových skupin, která náleží k vybranému terminálu, pak daná osoba tento terminál může využívat. V opačném případě bude terminál karty dané osoby ignorovat nebo provede záznam o neoprávněném pokusu o použití terminálu Typ menu Požadované typy stravy. Určují základní rozdělení objednávané a vydávané stravy související zpravidla s dobou výdeje (snídaně, oběd, večeře). Vlastnosti: Název Zkratka Výdej od, do - doba výdeje na výdejním terminálu (Oběd: 11:00 13:00) Typ zasílání - typ zpracování jídla na terminálu Standart běžné zpracování na objednávkovém i výdejním terminálu Salát/Zákusek neobjednává se na objednávkovém terminálu, výdej se provádí přes speciální typ výdejních terminálů Vkládat automaticky při založení jídelníčku na určitý den je tento typ do jídelníčku automaticky vložen Počet vkládaných jídel při automatickém vložení do jídelníčku určuje počet vložených jídel. Nadefinujeme-li tedy pro typ jídla oběd automatické vkládání a do počtu vkládaných jídel uvedeme 2, pak bude do jídelníčku mimo jiné automaticky vložen Oběd-1 a Oběd-2. Přiřazení kláves - seznam objednávacích kláves na terminálu pro daný typ menu. Současné objednávky Pro jednotlivé typy menu je možno nadefinovat současně objednávaná jídla bez ohledu na dobu výdeje. Tato definice je pouze jednoúrovňová. Objednávání není prováděno rekurzivně. Při objednávaní je zohledňováno požadované množství. 20

21 Automaticky je objednáváno menu 1. Současné objednávání platí jak pro objednávání na terminálu, tak i objednávání na terminálu. Pro tuto funkčnost je nutno nastavit parametr Současně objednávat vázané menu. Záměna výdeje K jednotlivým menu lze definovat záměnu na výdejním terminálu. Dané menu pak bude na terminálu jako jiné menu, případně i v jiné výdejní době. Příkladem použití je výdej studeného oběda současně se snídaní. Pro tuto funkčnost je nutno nastavit parametr Záměna menu na výdejním terminálu Definice složení jídel - receptury Receptury Receptury definují složení jídel ze surovin. Jsou zpravidla normována na 10 nebo 100 porcí. V systému jsou využívány k určování spotřeby na základě skutečného počtu objednaných jídel. Vlastnosti (F10): Název Typ receptury Počet porcí - určuje, pro kolik porcí je definováno množství v položkách Položky receptury Určují konkrétní složení receptury. Složení receptury lze rozdělit do několika množstevních skupin podle velikosti porce: Vlastnosti (Alt-F1): Skupina - množstevní skupina, do níž jsou suroviny zařazeny Surovina - spotřebovávaná surovina Množství - je uváděno množství potřebné na počet porcí v hlavičce receptury Typy receptur Slouží pro rozdělení receptur. Ve stávající verzi nevyužíváno Celá jídla Celé jídlo obsahuje definici několika položek receptur. Pomocí celých jídel si lze dopředu nadefinovat složení pravidelně vařených jídel a usnadnit si tak definici jídelníčku. Místo vkládání jednotlivých receptur (maso, omáčka, knedlík) lze do jídelníčku vložit jednorázově celé jídlo, které tyto receptury obsahuje. Vlastnosti: Název Položky jídla Jednotlivé receptury, zahrnuté do daného jídla. 21

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Obsah. 2013 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/37

Obsah. 2013 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/37 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí stravovacího programu 5-6 3. Jídelní lístky 7-11 4. Účty strávníků 12-13 5. Jídla 14 15 6. Kategorie strávníků 16 7. Jídelní šablony 17 7.1

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí 5-6 3. Jídelní lístky 7-10 4. Účty strávníků 11-12 5. Jídla 13 14 6. Kategorie strávníků 15 7. Jídelní šablony 16-19 8. Výdejové úseky 20 9.

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka)

Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka) Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka) Pro vnitřní potřebu Střední školy informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vypracoval: Bc. Michal Vaverka V Brně dne 26.5. 2008

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Stravovací systém v Docházce 3000

Stravovací systém v Docházce 3000 Stravovací systém v Docházce 3000 Stravovací systém je možné řešit čistě jen na základě SW modulu Obědy, který je součástí Docházky 3000. Pak se ale aplikace zúží jen na příjem objednávek jídel od zaměstnanců,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více