Stravovací systém Uživatelská příručka Verze Copyright ESTELAR s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o."

Transkript

1 Stravovací systém Uživatelská příručka Verze Copyright ESTELAR s.r.o. 1

2 1. Úvod Jak číst tuto příručku Instalace a první spuštění programu Instalace Instalace www rozhraní Instalace služby První spuštění Demo verze Registrace Zprovoznění Obecné zakládání, evidence a zpracování dat Obecná pravidla Zakládání a editace dat Základní prohlížecí okno Editace Výběrové okno Seznam s výběrem možných hodnot Tisk Základní data Evidované seznamy Osoby Osoby/Identifikační média Osoby/Přístupové skupiny Typ menu Definice složení jídel - receptury Receptury Typy receptur Celá jídla Skladová evidence Čtecí zařízení Přístupové skupiny Třídy Operace čtecích zařízení Časové plány Postup zadání dat Počáteční nastavení Pravidelné zadávání dat Denní zpracování Objednávkový a výdejní provoz Sestavení jídelníčku Zpracování objednávek Uzavření dne Objednávání na terminálu Ruční objednávky Hromadná změna objednávek Import objednávek ze souboru Počty objednávek Výdej stravy Běžný provoz Kredit Platby na účet

3 Informace pro strávníky Převod jednotlivých plateb Postup zpracování výpisu Vracení kreditu z účtu Tisk lístků pro sepsání čísel účtů od jednotlivých osob Seznamy dávek - tisk Hromadné platby Platby složenkou Záporný kredit Vyhodnocení stravného podle docházky Ubytování Typy ubytování Založení plateb na další měsíc Platby a sledování Skladová evidence Skladové karty Inventura Přehled pohybů Normovaný výdej Skladová uzávěrka Normování Převzetí počtů porcí z objednávek Normování Výdej surovin ze skladu Webové rozhraní Identifikace Požadavky na objednávky Přehled objednávek Platby Nastavení Služby Import osob Export Suma ceny objednávek za období Zálohování a obnova dat Registrace Export dat přes DB Export jídel podle jídelníčku zview_odberstravy Export odběru z bufetu zview_odberbufet Export odběru z bufetu - zview_srazkastravnehopodledochazky Nastavení parametrů pro odesílání ů Plánové úlohy Zálohování dat Uzavření objednávek Zaslání počtů objednávek em Zpracování výdeje Uživatelé programu Příloha č Zadání kódu ID čipu Dallas Zadání kódu bezkontaktních médií Poznámky

4 Úvod Program je určen pro komplexní evidenci stravování. Při jeho využití dochází jak ke snížení pracnosti vedení stravovacího systému, tak i ke zpřehlednění celé agendy. Nasazení tohoto stravovacího systému odstraňuje veškerou manipulaci se stravenkami. Objednávání a výdej stravy je podstatně jednodušší a prokazatelnější. Na základě počítačového zpracování dat je možno snadno a rychle vyhledat požadované informace. 4

5 1. Jak číst tuto příručku Tato příručka předpokládá základní znalosti obsluhy PC a operačního systému Windows na uživatelské úrovni. Uživatel by měl být seznámen se základními pojmy jako je okno programu, tlačítko, menu či klávesová zkratka. Rovněž se předpokládá schopnost provedení základních úkonů: spuštění menu, zmáčknutí tlačítka, otevření a zavření okna, provedení dvojkliku. Je nutno brát na vědomí, že některé možnosti a funkce programu jsou závislé a mají opodstatnění pouze pro určitý typ hardware. Týká se to především časového omezení vstupu a časových plánů. Pokud váš hardware tyto možnosti nepodporuje, nemá smysl je nastavovat. 5

6 2. Instalace a první spuštění programu 2.1. Instalace Pro účely instalace byl vytvořen jednoduchý průvodce instalací. Po jeho spuštění máte možnost postupně nastavit cílový adresář aplikace, instalované součásti a složku, do níž bude aplikace nainstalována. V případě, že neprovádíte speciální instalaci a program je instalován poprvé, můžete všechny volby ponechat na přednastavených nastaveních. Po potvrzení všech nastavení je systém nainstalován. Pokud provádíte reinstalaci systému, je nutno brát v úvahu rozdíly mezi aktuální a novou verzí. V každém případě doporučujeme provedení zálohy v původním systému. V případě, že mezi verzemi došlo ke strukturálním změnám, budete při prvním spuštění nové verze upozorněni, že proběhne převod dat na novou verzi. Je-li vaše původní verze menší než a přecházíte na verzi nebo vyšší, je nutno si připravit zálohu dat z původní verze. Při prvním spuštění v průběhu restrukturalizace se program bude na tuto zálohu dotazovat. Pokud chcete původní data korektně převést je nutno to provést v tomto místě restrukturalizace Instalace www rozhraní Instalace IIS (součást Windows). Instalace.NET Framework. Založit adresář pro aplikaci (např. C:\Inetpub\wwwroot\Jidelna V IIS vytvořit virtuální adresář (alias: Jidelna, adresář:..\jidelna) Rozbalit JidelnaWeb.zip do vytvořeného adresáře..\jidelna. Z adresáře..\jidelna\bin\userconfig nakopírovat soubory UserConfig.cs a c_userconfig.bat o adresář níže. V souboru UserConfig.cs upravit připojení k databázi podle konkrétní instalace. SQL do firewallu přidat programy Shared/sqlbrowser.exe, Bin/sqlservr.exe pro přístup zvenčí: kontrola portu pro TCP 1433, UDP 1434 Nastavit cestu ke kompilátoru.net v souboru c_userconfig.bat a spustit c_userconfig.bat provede kompilaci a vytvoří soubor UserConfig.dll. V případě nutnosti registrace spustit aspnet_regiis.exe i Spuštění v IE Uvedené cesty jsou ilustrační a je samozřejmě možné je změnit podle požadavků konkrétní instalace a to včetně alisu. V virtuálním adresáři jídelny ve Vlastnosti/Dokumenty přidat Jidelna.aspx (spouštění:http://pc_name/jidelna). Ve výchozím webovém servru ve Vlastnosti/Dokumenty přidat jídelna/iidelna.aspx (spouštění:http://pc_name). Pro přístup mimo intranet je nutno: - povolit (přesměrovat) port 80 na IP serveru - v nastavení sítě povolit Webový server HTTP 6

7 2.3. Instalace služby Služba slouží pro zpracování plánovaných úloh. V rámci služby je možno plánované úlohu provádět na pozadí bez přihlášeného uživatele. Při instalaci spusťte setup.exe a projděte instalaci. Po dokončení instalace je nutno službu zaregistrovat spustit s parametrem /instar (/unistall pro odstranění). CCGSrvP.exe /install Pokud chcete změnit název nebo popis služby nebo potřebujete na jednom PC zaregistrovat službu vícekrát, pak proveďte kopii a do stejnojmenného souboru, ale s příponou ini (CCGSrvP.ini), zadejte jméno a popis služby. Name=SluzbaCCG2 DisplayName=Služba pro plánované úlohy CCG 2 Pokud chcete změnit název nebo popis služby, která je již zaregistrována, je nutno nejprve tuto službu odregistrovat, potom změnit název a popis a pak znovu zaregistrovat. 7

8 2.4. První spuštění Spuštění programu provedete poklepáním na ikonu nazvanou Stravovací systém, která se vytvořila na pracovní ploše. Nebo výběrem z nabídky Start/Programy/Stravovací systém. Při prvním spuštění program vyžaduje provedení restrukturalizace. Po jejím úspěšném provedení se programu spustí a je zobrazeno hlavní pracovní okno. Kalendář Počty porcí na vybraný den Tlačítka pro rychlé spouštění Hlavní menu a tlačítková lišta Demo verze Po instalaci program pracuje v demo režimu. Systém aktivně pracuje pouze se 3 osobami. V tomto režimu je možno program používat pouze pro předváděcí účely Registrace Pokud jste zakoupili plnou verzi programu obdrželi jste soubor s příponou LIC ve kterém je uložena informace o vaší licenci a konfiguraci programu. V menu Služby/Registrace v dialogu pro otevření souboru vyhledejte registrační soubor s příponou LIC a otevřete jej. Po správném provedení registrace bude v hlavním okně programu vypsán název organizace pro kterou je program registrován. 8

9 Zprovoznění Po prvním spuštění a registraci můžeme začít se zadáváním dat a celkovým nastavení systému podle vašich požadavků. Složitost nastavení je závislá na počtu osob, cenových kategorií, druhů vydávaných jídel a požadovaných výstupech. 9

10 3. Obecné zakládání, evidence a zpracování dat 3.1. Obecná pravidla Je velmi vhodné pečlivě prostudovat obezná pravidla pro zpracování dat. Tato pravidla platí pro většinu dat. V ostatních případech tato pravidla také platí, ale jsou rozšířena o další možnosti. V minimu případů jsou pro zpracování určitých dat vyvinuty speciální prostředky odpovídající jejich charakteru a požadavkům na zvláštní ovládání Zakládání a editace dat Většina zadávání a evidence dat se provádí ve standardních oknech, u nichž je stanoveno několik společných pravidel pro jednotné ovládání. V některých případech byla vytvořena speciální okna pro zvýšení názornosti a snadnější pochopení logiky zadávaných dat Základní prohlížecí okno Okno obsahuje titulkovou lištu, menu, tlačítkový panel a prostor pro zobrazení dat. Volitelně pak vyhledávací panel a panel pro filtraci. Text v titulkové liště označuje zpracovávaná data. V případě, že je toto okno závislé, je zobrazeno z jiného datového okna a jeho obsah je určen aktuální pozicí v nadřazeném okně, můžete v titulku najít informace o vlastníku tohoto okna (těchto dat). Typickým příkladem hlavního okna je seznam všech výpisů načtených z banky a příkladem závislého okna je pak seznam položek konkrétního výpisu označeného v hlavním okně. Menu je významově rozděleno. V položce seznamy lze najít závislá data pro aktuální řádek. V položce funkce se zpravidla nachází spouštění zpracovatelských procesů (přepočty, kontroly, vyhodnocení, ). Pod položkou hledání najdeme možnosti související s hledání dat. V menu editace se nachází příkazy pro zakládání, editaci a rušení dat. Export a tisk pak umožňují výstup zpracovávaných dat. 10

11 Pod menu se nachází tlačítková lišta. V ní je umístěno několik nejčastěji používaných položek menu pro rychlejší spouštění. Pod tlačítkovou lištou může být zobrazen panel určený pro filtraci dat a hledací panel. V hlavní části jsou vidět evidovaná data obsahující záhlaví a data samotná. V dolní části je pak umístěn stavový řádek obsahující informaci o počtu záznamů v zobrazených datech. Data Data jsou zobrazena v mřížce. Jsou zobrazována v řádcích pod sebou. První řádek je označován jako záhlaví a obsahuje názvy sloupců. V následujících datových řádcích pak jeden řádek odpovídá jednomu záznamu zpravidla jedné evidované položce (osoba, čtecí zařízení, třída, kategorie, ). Zde je zpravidla jeden řádek barevně odlišen a na jeho začátku je zobrazena informační značka. Takovýto řádek nazýváme aktivní. Akce spouštěné v menu Seznamy jsou vždy vázány na tento aktivní řádek. Navíc jsou s aktivním řádkem spojeny speciální akce (např. test čtecích zařízení test je vždy prováděn nad jedním zařízením, jedním řádkem, který je aktivní). Kliknutím na záhlaví některého sloupce v seznamu provedete seřazení dat podle hodnoty v tomto sloupci. Je-li již řazení podle tohoto sloupce provedeno, je po opakovaném kliknutí na toto záhlaví změněn směr řazení. U sloupců je možno měnit jejich pořadí zobrazení jednoduchým přetažením na požadovanou pozici nebo měnit jejich velikost. Seznam si tak můžete upravit podle svých požadavků. Stejně tak je možno měnit umístění a velikost celého okna. Všechny tyto informace jsou uchovávány a při příštím spuštění se vám seznam zobrazí podle vámi nastavených parametrů. Práce v daném okně je prováděna pomocí jednotlivých menu. Toto menu má rovněž standardizovaný tvar a pro konkrétní data je pak doplňováno podle jejich požadavků. Seznamy V menu seznamy je možno otevřít podokna, která k označenému řádku v aktuálním okně zobrazí další závislá data seznam. Po otevření závislého okna je v jeho titulku zobrazena informace o hlavním okně resp. aktuálním záznamu z hlavního okna. Pokud se v hlavním okně změní aktuální záznam, je automaticky aktualizován obsah všech otevřených závislých oken s datovými seznamy. Podokna není tedy nutno neustále zavírat a znovu otevírat. Stačí je vhodně umístí na obrazovce tak, aby je hlavní okno překrývalo a pak pouze měnit aktuální záznam v hlavním okně. Při zavření hlavního okna se automaticky zavřou všechna skla se seznamy dat a uloží se jejich pozice. Při příštím otevření podokna se otevře v poslední známé pozici a velikosti. Pokud okno obsahuje podokna, je v levé části zobrazen sloupec, odkud je možno nejčastěji využívaná podokna přímo otevřít. Funkce V menu funkce najdete nejrůznější pomocné akce. Mohou pracovat jak s aktuálním záznamem, tak se všemi zobrazenými daty. Tyto akce nezobrazují konkrétní seznam dat, ale zpravidla data nějakým způsobem generují, upravují nebo testují. Mohou také upravovat nebo generovat závislá data. 11

12 Hledání V menu hledání najdete spojené s vyhledáváním záznamů. Základní položka hledání je obsažena ve všech oknech a zapíná/vypíná hledací panel. Dále zde mohou být další položky pro necílní vyhledávání např. hledání podle ID média. Základní hledací panel obsahuje zadávací políčko, do nějž se vypisuje hledaná hodnota. Za ní je tučně uvedeno, v jakém sloupci dat se bude zadaná hodnota vyhledávat. Zaškrtávací políčko Pamatovat hledání udává, zda se má zadaná hodnota pamatovat a znovu předepsat do zadávacího políčka při příštím otevření daného okna. Možnosti Menu možnosti obsahuje speciální nastavení související s konkrétním oknem. Řazení umožňuje nastavit vlastní seřazení seznamu dat. Přechod na poslední záznam určuje, zda se má po otevření okna přejít na poslední záznam v seznamu dat nebo zda má zůstat aktivní první pozice. Editace Menu editace obsahuje položky určené ke změně dat. Při založení nového záznamu nebo editaci stávajícího záznamu je otevřeno nové okno, které umožňuje změnu jednotlivých políček. Základní menu pro editaci je následující: Export Nový záznam založení nového záznamu (Ctrl+Insert) Kopie záznamu založí nová záznam a jako vzor pro je použit aktuální záznam (Shift+Ctrl+Insert) Editace záznamu umožní změnu záznamu (Ctrl+E, Enter, dvojklik na aktuálním záznamu) Zrušení záznamu zruší aktuální záznam s případnými závislými daty (Ctrl+Del) Obnova dat provede aktualizaci dat, jejich nové načtení a zobrazení (Ctrl+O) Menu export obsahuje akce spojené s exportem dat. Základní export data ukládá v CSV formátu. Jde o textový formát oddělený středníkem. Tento formát je možno načíst např. do Excelu. Druhou položkou je přímý export do Excelu. Tisk Menu tisk obsahuje položky pro tisk dat. V základní tvaru obsahuje položky: 12

13 Tisk tisk aktuálního záznamu (Ctrl+T), přímý tisk nebo vyvolání filtru před tiskem Náhled zobrazí sestavu před tiskem bez zobrazení filtračních údajů Tisk seznamu tisk celého seznamu dat, přímý tisk nebo vyvolání filtru před tiskem Editace Založíte-li nový záznam, nový záznam jako kopii stávajícího nebo spustíte editaci existujícího záznamu, otevře se nové okno. Tomuto oknu se říkáme editační okno. V něm máte možnost měnit jednotlivá políčka. Kromě editace okno umožňuje i posun aktuálního záznamu v nadřazeném seznamu, z nějž bylo editační okno vyvoláno. V titulku okna je uvedena informace, jaký typ záznamu je evidován. Pod titulkem je konkrétní označení původního záznamu. Zpravidla jsou zde uvedeny základní hodnoty, které daný záznam identifikuji. U osoby její osobní číslo, jméno a příjmení. U třídy její kód a název. V hlavní části jsou jednotlivá editační políčka, kde je možno provádět změny. Základní textová a číselná políčka umožňují přepis hodnot. Políčka, v nichž je vyžadována hodnota z nějakého předdefinovaného seznamu obsahují na svém konci rozbalovací trojúhelníček. Po kliknutí na něj se rozbalí seznam možných hodnot, z něhož je možné požadovanou hodnotu vybrat. Rozbalovací seznam je také možno otevřít pomocí klávesové zkratky Alt+šipka dolů Výběrové okno V případě rozsáhlejších dat je hledání v rozbalovacím seznamu zdlouhavé. Proto je vhodnější využít výběrového seznamu. V tomto případě se otevře standardní okno se seznamem dat, stejné jako při zadávání dat. Platí zde stejná pravidla pro řazení a vyhledávání a jsou dostupná všechna podokna a funkce, jako při plné editaci. Jediný rozdíl je v tom, že v titulku je uvedeno VÝBĚR. V tomto okně naleznete požadovaný 13

14 záznam a pomocí dvojkliku nebo stištěním Enteru se provede vybrání záznamu. Výběrové okno je zavřeno a aktuální záznam je předán do výběrového políčka. Označení výběrového okna Z daného políčka se výběrový seznam vyvolá pomocí kláves Ctrl+A nebo dvojklikem na editační políčko Seznam s výběrem možných hodnot V některých případech je možné se setkat s klasickým seznamem doplněným o další seznam, v němž jsou zobrazeny dostupné hodnoty. Pro názornost si uvedeme příklad. Pro aktuální osobu potřebujeme nadefinovat seznam přístupových skupin, do nichž osoba patří. V takovémto okně pak máme na levé straně přiřazené přístupové skupiny a na straně pravé přístupové skupiny, které dané osobě nejsou přiřazeny. Přesuny zleva doprava (odebrání) a zprava doleva (přidání) můžeme provádět tlačítky mezi těmito seznamy nebo pomocí klávesových zkratek. Ostatní pravidla platí jako pro klasický seznam. Za aktuální záznam je považován záznam v seznamu v levé části okna Tisk Obecná pravidla pro používání tiskových sestav vám umožní naučit se rychle používat tisky a snadno se orientovat v jejich možnostech. Stejně jako u seznamů e 14

15 editace dat jsou tato pravidla platná pro velkou většinu tisků a je tedy vhodné si je pečlivě prostudovat. Po spuštění tisku se ve většině případů zobrazí okno, které umožňuje nastavit tisk. Okno je označováno jako výběr před tiskem. V horní části se zadávají kritéria pro omezení a výběr dat před tiskem. Tato část je závislá na tom, co se má tisknout, z jakého typu dat bude sestava vytvořena. V dolní části jsou parametry pro nastavení tisku. Tato část je společná pro většinu oken. Kritéria pro omezení a výběr dat Nastavení parametrů tisku Předloha určuje, jakým způsobem budou data vytištěna. Určuje formu dat, uspořádání do sloupců, formát písma, záhlaví, zápatí,. Řazení udává pořadí políček, podle kterých budou data seřazena. Náhled před tiskem budou data zobrazena Opakovat výběr po odeslání tisku na tiskárnu bude toto okno znovu zobrazeno a bude tak možno přímo zadat nové parametry dalšího tisku Ukládat hodnoty výběru umožňuje uložení parametrů tisku a při příštím vyvolání tohoto tisku parametry automaticky nastavit podle předchozích parametrů 15

16 4. Základní data 4.1. Evidované seznamy Osoby Seznam evidovaných osob (firem). Osoby jsou evidovány na základě osobního čísla, které je přiděleno při založení nové osoby automaticky, případně jej můžete změnit ručně. Osobní číslo je v základním nastavení považováno za jednoznačný identifikátor. Proto pokud jej osobě změníte na takové, které má již přiděleno jiná osoba, systém vás na to upozorní hlášením. Pokud není nezbytně nutné mít stejná osobní čísla, je vhodnější dodržovat jejich jednoznačnost. Vlastnosti editace OSC - osobní číslo, identifikace osoby Třída - rozdělení osob do tříd pro účely tisku a vyhledávání Časový plán - rozdělení osob sloužící k povolení přístupu k vybraným zařízením v daných časových intervalech, plán pracovní doby pro tisk průchodů v pracovní době Adresa - adresa Číslo pracovního poměru identifikační údaj pro mzdy, při automatickém importu je možno ho načítat Datum nástupu, datum ukončení určuje platnost osoby Středisko - identifikační údaj pro mzdy Debet bez omezení je-li zapnuto může daná osoba libovolně čerpat záporný kredit, je-li vypnuto, je možno zadat limit kreditu, pod tuto hodnotu nemůže osobě limit klesnout Kredit - aktuální stav kreditu stravného Poč. kredit - počáteční kredit, na počátku je 0, je nastavován při odstranění starých dat jako kumulace rušených plateb a objednávek Je ubytován - určuje, zda je pro danou osobu definováno ubytování nebo ne Typ ubytování - typ ubytování podle číselníku, určuje cenu ubytování a používá se při hromadných objednávkách stravy pro rozlišení strávníků Rušení na terminálu povolí/nepovolí dané osobě rušit jídlo na terminálu Výdej bez objednávky - povolí/nepovolí dané osobě výdej bez objednávky na výdejním terminálu Hotovostní platby při prodeji určuje zda bude osoba při platbě na pokladně platit v hotovosti nebo kartou Měnit kategorii podle věku definuje, zda bude daná osoba zařazena do výpočtu pro určení kategorie podle věku Kód banky, číslo účtu určuje, kab se budou vracet přeplatky, pokud se budou vracet přes účet Přihlašovací jméno přihlašovací jméno dané osoby pro www rozhraní Změna hesla - tlačítko pro změnu přihlašovacího hesla, pro úspěšnou změnu hesla je nutno znát původní heslo Načíst ID - tlačítko pro rychlé načtení ID přes čtečku, po načtení je provedena kontrola, zda dané ID není aktuálně přiděleno někomu jinému a je zobrazen seznam kategorií pro výběr 16

17 Seznamy Identifikační média - přidělená ID média pro přístup ke čtecím zařízením, většina osob používá jedno ID médium jako hlavní Přístupové skupiny rozdělení osob do skupin pro přístup k terminálům a čtecím zařízením Historie ID médií - seznam dříve přidělených ID médií Funkce Platba v hotovosti - příjem kreditu v hotovosti Vrácení kreditu na účet krací celkový kredit na účet, přidá aktuální kredit osoby jako položku do aktuální dávky pro převod Import osob - načtení osob ze souboru nebo z jiné databáze, může být spouštěno pravidelně jako plánovaná úloha Změna kategorie podle věku spustí nastavení kategorií osob podle jejich věku, aby se udané osoby provedlo určení kategorie, je nutno aby byl nastavena vlastnost Měnit kategorii podle věku a aby byl zadán datum narození, systém pak pro takovou osobu určí věk k zadanému datu a podle věku přiřadí odpovídající kategorii Nastavení přihlašování pro vybrané osoby provede nastavení přihlašovacího jména a hesla, jakým způsobem má být přihlašovací jméno a heslo generováno je možno nastavit pomocí parametrů, přihlašovací jméno i heslo se tak může generovat jako OSC, jméno nebo příjmení, případně jejich kombinace, heslo může být navíc generováno i náhodně Nastavení data narození podle rodného čísla pro vybrané osoby podle zadaného rodného čísla vygeneruje datum narození Rušení osob po třídách zruší všechny osoby ve vybrané třídě, podmínkou pro zrušení osoby, aby měla vynulovaný kredit Aktivace zrušené osoby zobrazí seznam zrušených osob a umožní vybranou osobu znovu aktivovat, osoba je obnovena z výjimkou ID média, to je nutno přidělit znovu. U osoby budou obnoveny i její odběry stravy, platby či průchody. 17

18 Funkce U osob jsou mimo standardního hledání implementovány dva speciální typy hledání pro vyhledávání podle ID média. Najít podle ID média po spuštění systém očekává přiložení ID média ke čtečce, po načtení a nalezení ID média je přesunut aktivní záznam na hledanou osobu. Pokud není ID médium nikomu přiděleno, je zobrazeno hlášení o neznámém médiu. Najít podle ID média zadaného ručně funguje stejně jako předchozí hledání s tím rozdílem, že se ID médium nenačítá přes čtečku, ale zadává se ručně Tisk Tisk tisk seznamu osob, v rámci předloh obsahuje tisk: seznam osob s možností rozdělení po třídách seznam osob se zůstatkem kreditu seznam osob s přiděleným ID médiem informací pro platbu na účet žádost pro vrácení kreditu na účet Tisk plateb - vytiskne seznam plateb daného strávní za zadané období. Tisk odběru stravy vytiskne odběry teplá stravy za zadané období Tisk odběru v bufetu vytiskne odběry v bufetu Data Z důvodu zpětného dohledávání určitých informací nejsou evidované osoby při zrušení ze systému odstraněny přímo, ale jsou pouze skryty pro běžný provoz. Pomocí menu Funkce/Aktivace zrušené osoby je možno zrušenou osobu znovu aktivovat. Osobě může mít přiděleno několik identifikačních médií. Jednoduché přidělení jednoho média lze provést přímo v editačním okně osob na záložce identifikační média. Pro toto načítání musíte mít k počítači připojen personifikátor (zařízení pro čtení kódů identifikačních médií) a provedenu jeho správnou konfiguraci. Na záložce identifikační média stiskněte tlačítko Načíst ID. Zobrazí se informační okno a program čeká na přiložení média. Přiložte médium. Program přečte jeho kód a zavře informační okno. Potom provede hledání a je-li zadané médium přiděleno jiné osobě, zobrazí chybové hlášení. Není-li dosud žádné médium přiděleno a seznam je prázdný, 18

19 bude založen nový záznam pro danou osobu. Pokud má již osoba nějaká média přidělena, bude přepsáno identifikační médium v aktuálním řádku. Z výše uvedeného vyplývá, že tímto způsobem lze založit pouze první záznam. Pokud chcete osobě přidělit více identifikačních médií nebo potřebujeme nastavit jinou vlastnost než identifikace, je nutno to provést v seznamu identifikačních médií pro osobu - Seznamy/Identifikační média. Tlačítko pro načtení identifikace média Osoby/Identifikační média Identifikační média slouží pro základní komunikaci osob se systémem. Objednávání stravy, evidence průchodů a další činnosti jsou prováděna na základě tohoto média a bez něj nelze provést potvrzení těchto akcí. Dále tato média umožňují zrychlené vyhledávání při zpracování dat na počítači. Vlastnosti editace Kód - identifikace Identifikace - kód identifikačního média Kategorie - určuje cenovou kategorii pro odběr stravy Objednávat porcí udává počet porcí, který se bude nabízet při objednávání Max. objednávaných porcí maximální počet porcí, které si strávník může objednat Změna množství při objednávání povoluje/zakazuje osobě zadávat (měnit) počet objednávaných porcí, není-li povoleno, je počet objednaných porcí roven hodnotě Objednávat porcí Počet dotovaných porcí udává počet porcí, které budou v daném dnu strávníkovi uznány za dotovanou cenu, ostatní porce budou počítány za plnou cenu Platnost od Platnost do - udává platnost identifikačního média Poznámka - popis Množství Poznámka - odebírané množství při jednom odběru, v případě většího počtu než 1 je při objednávání přes terminál osobě umožněno změnit počet objednávek, v případě nastavení na 1 nemá osoba možnost při objednávání přes terminál možnost změnit počet porcí a je vždy objednána pouze jedna porce 19

20 Editace Pro načtení identifikačního média přes personifikátor můžete použít tlačítko na konci tohoto políčka. Před načtením si připravte identifikační médium. Pak klikněte na tlačítko na konci políčka nebo stiskněte klávesovou zkratku Shift+F12. Po stisknutí se zobrazí výzva k přiložení identifikačního média Přiložte identifikátor. Po správném přiložení se výzva zavře a kód identifikace je načten do políčka. V případě, že přiložení neprovedete, zobrazí se hlášení o nenačtení. Po potvrzení hlášení můžete akci opakovat. Pokud se zobrazí chybové hlášení, je pravděpodobně nesprávně nastaveno čtecí zařízení. V tomto případě kontaktujte správce systému Osoby/Přístupové skupiny Přístupové skupiny rozdělují osoby podle oprávnění k jednotlivým čtecím zařízením. Prakticky se osoby přiřazují do přístupových skupin a přístupové skupiny se přiřazují k jednotlivým terminálům. Pokud je osoba přidělena do některé z přístupových skupin, která náleží k vybranému terminálu, pak daná osoba tento terminál může využívat. V opačném případě bude terminál karty dané osoby ignorovat nebo provede záznam o neoprávněném pokusu o použití terminálu Typ menu Požadované typy stravy. Určují základní rozdělení objednávané a vydávané stravy související zpravidla s dobou výdeje (snídaně, oběd, večeře). Vlastnosti: Název Zkratka Výdej od, do - doba výdeje na výdejním terminálu (Oběd: 11:00 13:00) Typ zasílání - typ zpracování jídla na terminálu Standart běžné zpracování na objednávkovém i výdejním terminálu Salát/Zákusek neobjednává se na objednávkovém terminálu, výdej se provádí přes speciální typ výdejních terminálů Vkládat automaticky při založení jídelníčku na určitý den je tento typ do jídelníčku automaticky vložen Počet vkládaných jídel při automatickém vložení do jídelníčku určuje počet vložených jídel. Nadefinujeme-li tedy pro typ jídla oběd automatické vkládání a do počtu vkládaných jídel uvedeme 2, pak bude do jídelníčku mimo jiné automaticky vložen Oběd-1 a Oběd-2. Přiřazení kláves - seznam objednávacích kláves na terminálu pro daný typ menu. Současné objednávky Pro jednotlivé typy menu je možno nadefinovat současně objednávaná jídla bez ohledu na dobu výdeje. Tato definice je pouze jednoúrovňová. Objednávání není prováděno rekurzivně. Při objednávaní je zohledňováno požadované množství. 20

21 Automaticky je objednáváno menu 1. Současné objednávání platí jak pro objednávání na terminálu, tak i objednávání na terminálu. Pro tuto funkčnost je nutno nastavit parametr Současně objednávat vázané menu. Záměna výdeje K jednotlivým menu lze definovat záměnu na výdejním terminálu. Dané menu pak bude na terminálu jako jiné menu, případně i v jiné výdejní době. Příkladem použití je výdej studeného oběda současně se snídaní. Pro tuto funkčnost je nutno nastavit parametr Záměna menu na výdejním terminálu Definice složení jídel - receptury Receptury Receptury definují složení jídel ze surovin. Jsou zpravidla normována na 10 nebo 100 porcí. V systému jsou využívány k určování spotřeby na základě skutečného počtu objednaných jídel. Vlastnosti (F10): Název Typ receptury Počet porcí - určuje, pro kolik porcí je definováno množství v položkách Položky receptury Určují konkrétní složení receptury. Složení receptury lze rozdělit do několika množstevních skupin podle velikosti porce: Vlastnosti (Alt-F1): Skupina - množstevní skupina, do níž jsou suroviny zařazeny Surovina - spotřebovávaná surovina Množství - je uváděno množství potřebné na počet porcí v hlavičce receptury Typy receptur Slouží pro rozdělení receptur. Ve stávající verzi nevyužíváno Celá jídla Celé jídlo obsahuje definici několika položek receptur. Pomocí celých jídel si lze dopředu nadefinovat složení pravidelně vařených jídel a usnadnit si tak definici jídelníčku. Místo vkládání jednotlivých receptur (maso, omáčka, knedlík) lze do jídelníčku vložit jednorázově celé jídlo, které tyto receptury obsahuje. Vlastnosti: Název Položky jídla Jednotlivé receptury, zahrnuté do daného jídla. 21

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí 5-6 3. Jídelní lístky 7-10 4. Účty strávníků 11-12 5. Jídla 13 14 6. Kategorie strávníků 15 7. Jídelní šablony 16-19 8. Výdejové úseky 20 9.

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, 738 01 Frýdek-Místek IČ 29387213 tel.: +420 608 173 327

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více