Stravovací systém Uživatelská příručka Verze Copyright ESTELAR s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o."

Transkript

1 Stravovací systém Uživatelská příručka Verze Copyright ESTELAR s.r.o. 1

2 1. Úvod Jak číst tuto příručku Instalace a první spuštění programu Instalace Instalace www rozhraní Instalace služby První spuštění Demo verze Registrace Zprovoznění Obecné zakládání, evidence a zpracování dat Obecná pravidla Zakládání a editace dat Základní prohlížecí okno Editace Výběrové okno Seznam s výběrem možných hodnot Tisk Základní data Evidované seznamy Osoby Osoby/Identifikační média Osoby/Přístupové skupiny Typ menu Definice složení jídel - receptury Receptury Typy receptur Celá jídla Skladová evidence Čtecí zařízení Přístupové skupiny Třídy Operace čtecích zařízení Časové plány Postup zadání dat Počáteční nastavení Pravidelné zadávání dat Denní zpracování Objednávkový a výdejní provoz Sestavení jídelníčku Zpracování objednávek Uzavření dne Objednávání na terminálu Ruční objednávky Hromadná změna objednávek Import objednávek ze souboru Počty objednávek Výdej stravy Běžný provoz Kredit Platby na účet

3 Informace pro strávníky Převod jednotlivých plateb Postup zpracování výpisu Vracení kreditu z účtu Tisk lístků pro sepsání čísel účtů od jednotlivých osob Seznamy dávek - tisk Hromadné platby Platby složenkou Záporný kredit Vyhodnocení stravného podle docházky Ubytování Typy ubytování Založení plateb na další měsíc Platby a sledování Skladová evidence Skladové karty Inventura Přehled pohybů Normovaný výdej Skladová uzávěrka Normování Převzetí počtů porcí z objednávek Normování Výdej surovin ze skladu Webové rozhraní Identifikace Požadavky na objednávky Přehled objednávek Platby Nastavení Služby Import osob Export Suma ceny objednávek za období Zálohování a obnova dat Registrace Export dat přes DB Export jídel podle jídelníčku zview_odberstravy Export odběru z bufetu zview_odberbufet Export odběru z bufetu - zview_srazkastravnehopodledochazky Nastavení parametrů pro odesílání ů Plánové úlohy Zálohování dat Uzavření objednávek Zaslání počtů objednávek em Zpracování výdeje Uživatelé programu Příloha č Zadání kódu ID čipu Dallas Zadání kódu bezkontaktních médií Poznámky

4 Úvod Program je určen pro komplexní evidenci stravování. Při jeho využití dochází jak ke snížení pracnosti vedení stravovacího systému, tak i ke zpřehlednění celé agendy. Nasazení tohoto stravovacího systému odstraňuje veškerou manipulaci se stravenkami. Objednávání a výdej stravy je podstatně jednodušší a prokazatelnější. Na základě počítačového zpracování dat je možno snadno a rychle vyhledat požadované informace. 4

5 1. Jak číst tuto příručku Tato příručka předpokládá základní znalosti obsluhy PC a operačního systému Windows na uživatelské úrovni. Uživatel by měl být seznámen se základními pojmy jako je okno programu, tlačítko, menu či klávesová zkratka. Rovněž se předpokládá schopnost provedení základních úkonů: spuštění menu, zmáčknutí tlačítka, otevření a zavření okna, provedení dvojkliku. Je nutno brát na vědomí, že některé možnosti a funkce programu jsou závislé a mají opodstatnění pouze pro určitý typ hardware. Týká se to především časového omezení vstupu a časových plánů. Pokud váš hardware tyto možnosti nepodporuje, nemá smysl je nastavovat. 5

6 2. Instalace a první spuštění programu 2.1. Instalace Pro účely instalace byl vytvořen jednoduchý průvodce instalací. Po jeho spuštění máte možnost postupně nastavit cílový adresář aplikace, instalované součásti a složku, do níž bude aplikace nainstalována. V případě, že neprovádíte speciální instalaci a program je instalován poprvé, můžete všechny volby ponechat na přednastavených nastaveních. Po potvrzení všech nastavení je systém nainstalován. Pokud provádíte reinstalaci systému, je nutno brát v úvahu rozdíly mezi aktuální a novou verzí. V každém případě doporučujeme provedení zálohy v původním systému. V případě, že mezi verzemi došlo ke strukturálním změnám, budete při prvním spuštění nové verze upozorněni, že proběhne převod dat na novou verzi. Je-li vaše původní verze menší než a přecházíte na verzi nebo vyšší, je nutno si připravit zálohu dat z původní verze. Při prvním spuštění v průběhu restrukturalizace se program bude na tuto zálohu dotazovat. Pokud chcete původní data korektně převést je nutno to provést v tomto místě restrukturalizace Instalace www rozhraní Instalace IIS (součást Windows). Instalace.NET Framework. Založit adresář pro aplikaci (např. C:\Inetpub\wwwroot\Jidelna V IIS vytvořit virtuální adresář (alias: Jidelna, adresář:..\jidelna) Rozbalit JidelnaWeb.zip do vytvořeného adresáře..\jidelna. Z adresáře..\jidelna\bin\userconfig nakopírovat soubory UserConfig.cs a c_userconfig.bat o adresář níže. V souboru UserConfig.cs upravit připojení k databázi podle konkrétní instalace. SQL do firewallu přidat programy Shared/sqlbrowser.exe, Bin/sqlservr.exe pro přístup zvenčí: kontrola portu pro TCP 1433, UDP 1434 Nastavit cestu ke kompilátoru.net v souboru c_userconfig.bat a spustit c_userconfig.bat provede kompilaci a vytvoří soubor UserConfig.dll. V případě nutnosti registrace spustit aspnet_regiis.exe i Spuštění v IE Uvedené cesty jsou ilustrační a je samozřejmě možné je změnit podle požadavků konkrétní instalace a to včetně alisu. V virtuálním adresáři jídelny ve Vlastnosti/Dokumenty přidat Jidelna.aspx (spouštění:http://pc_name/jidelna). Ve výchozím webovém servru ve Vlastnosti/Dokumenty přidat jídelna/iidelna.aspx (spouštění:http://pc_name). Pro přístup mimo intranet je nutno: - povolit (přesměrovat) port 80 na IP serveru - v nastavení sítě povolit Webový server HTTP 6

7 2.3. Instalace služby Služba slouží pro zpracování plánovaných úloh. V rámci služby je možno plánované úlohu provádět na pozadí bez přihlášeného uživatele. Při instalaci spusťte setup.exe a projděte instalaci. Po dokončení instalace je nutno službu zaregistrovat spustit s parametrem /instar (/unistall pro odstranění). CCGSrvP.exe /install Pokud chcete změnit název nebo popis služby nebo potřebujete na jednom PC zaregistrovat službu vícekrát, pak proveďte kopii a do stejnojmenného souboru, ale s příponou ini (CCGSrvP.ini), zadejte jméno a popis služby. Name=SluzbaCCG2 DisplayName=Služba pro plánované úlohy CCG 2 Pokud chcete změnit název nebo popis služby, která je již zaregistrována, je nutno nejprve tuto službu odregistrovat, potom změnit název a popis a pak znovu zaregistrovat. 7

8 2.4. První spuštění Spuštění programu provedete poklepáním na ikonu nazvanou Stravovací systém, která se vytvořila na pracovní ploše. Nebo výběrem z nabídky Start/Programy/Stravovací systém. Při prvním spuštění program vyžaduje provedení restrukturalizace. Po jejím úspěšném provedení se programu spustí a je zobrazeno hlavní pracovní okno. Kalendář Počty porcí na vybraný den Tlačítka pro rychlé spouštění Hlavní menu a tlačítková lišta Demo verze Po instalaci program pracuje v demo režimu. Systém aktivně pracuje pouze se 3 osobami. V tomto režimu je možno program používat pouze pro předváděcí účely Registrace Pokud jste zakoupili plnou verzi programu obdrželi jste soubor s příponou LIC ve kterém je uložena informace o vaší licenci a konfiguraci programu. V menu Služby/Registrace v dialogu pro otevření souboru vyhledejte registrační soubor s příponou LIC a otevřete jej. Po správném provedení registrace bude v hlavním okně programu vypsán název organizace pro kterou je program registrován. 8

9 Zprovoznění Po prvním spuštění a registraci můžeme začít se zadáváním dat a celkovým nastavení systému podle vašich požadavků. Složitost nastavení je závislá na počtu osob, cenových kategorií, druhů vydávaných jídel a požadovaných výstupech. 9

10 3. Obecné zakládání, evidence a zpracování dat 3.1. Obecná pravidla Je velmi vhodné pečlivě prostudovat obezná pravidla pro zpracování dat. Tato pravidla platí pro většinu dat. V ostatních případech tato pravidla také platí, ale jsou rozšířena o další možnosti. V minimu případů jsou pro zpracování určitých dat vyvinuty speciální prostředky odpovídající jejich charakteru a požadavkům na zvláštní ovládání Zakládání a editace dat Většina zadávání a evidence dat se provádí ve standardních oknech, u nichž je stanoveno několik společných pravidel pro jednotné ovládání. V některých případech byla vytvořena speciální okna pro zvýšení názornosti a snadnější pochopení logiky zadávaných dat Základní prohlížecí okno Okno obsahuje titulkovou lištu, menu, tlačítkový panel a prostor pro zobrazení dat. Volitelně pak vyhledávací panel a panel pro filtraci. Text v titulkové liště označuje zpracovávaná data. V případě, že je toto okno závislé, je zobrazeno z jiného datového okna a jeho obsah je určen aktuální pozicí v nadřazeném okně, můžete v titulku najít informace o vlastníku tohoto okna (těchto dat). Typickým příkladem hlavního okna je seznam všech výpisů načtených z banky a příkladem závislého okna je pak seznam položek konkrétního výpisu označeného v hlavním okně. Menu je významově rozděleno. V položce seznamy lze najít závislá data pro aktuální řádek. V položce funkce se zpravidla nachází spouštění zpracovatelských procesů (přepočty, kontroly, vyhodnocení, ). Pod položkou hledání najdeme možnosti související s hledání dat. V menu editace se nachází příkazy pro zakládání, editaci a rušení dat. Export a tisk pak umožňují výstup zpracovávaných dat. 10

11 Pod menu se nachází tlačítková lišta. V ní je umístěno několik nejčastěji používaných položek menu pro rychlejší spouštění. Pod tlačítkovou lištou může být zobrazen panel určený pro filtraci dat a hledací panel. V hlavní části jsou vidět evidovaná data obsahující záhlaví a data samotná. V dolní části je pak umístěn stavový řádek obsahující informaci o počtu záznamů v zobrazených datech. Data Data jsou zobrazena v mřížce. Jsou zobrazována v řádcích pod sebou. První řádek je označován jako záhlaví a obsahuje názvy sloupců. V následujících datových řádcích pak jeden řádek odpovídá jednomu záznamu zpravidla jedné evidované položce (osoba, čtecí zařízení, třída, kategorie, ). Zde je zpravidla jeden řádek barevně odlišen a na jeho začátku je zobrazena informační značka. Takovýto řádek nazýváme aktivní. Akce spouštěné v menu Seznamy jsou vždy vázány na tento aktivní řádek. Navíc jsou s aktivním řádkem spojeny speciální akce (např. test čtecích zařízení test je vždy prováděn nad jedním zařízením, jedním řádkem, který je aktivní). Kliknutím na záhlaví některého sloupce v seznamu provedete seřazení dat podle hodnoty v tomto sloupci. Je-li již řazení podle tohoto sloupce provedeno, je po opakovaném kliknutí na toto záhlaví změněn směr řazení. U sloupců je možno měnit jejich pořadí zobrazení jednoduchým přetažením na požadovanou pozici nebo měnit jejich velikost. Seznam si tak můžete upravit podle svých požadavků. Stejně tak je možno měnit umístění a velikost celého okna. Všechny tyto informace jsou uchovávány a při příštím spuštění se vám seznam zobrazí podle vámi nastavených parametrů. Práce v daném okně je prováděna pomocí jednotlivých menu. Toto menu má rovněž standardizovaný tvar a pro konkrétní data je pak doplňováno podle jejich požadavků. Seznamy V menu seznamy je možno otevřít podokna, která k označenému řádku v aktuálním okně zobrazí další závislá data seznam. Po otevření závislého okna je v jeho titulku zobrazena informace o hlavním okně resp. aktuálním záznamu z hlavního okna. Pokud se v hlavním okně změní aktuální záznam, je automaticky aktualizován obsah všech otevřených závislých oken s datovými seznamy. Podokna není tedy nutno neustále zavírat a znovu otevírat. Stačí je vhodně umístí na obrazovce tak, aby je hlavní okno překrývalo a pak pouze měnit aktuální záznam v hlavním okně. Při zavření hlavního okna se automaticky zavřou všechna skla se seznamy dat a uloží se jejich pozice. Při příštím otevření podokna se otevře v poslední známé pozici a velikosti. Pokud okno obsahuje podokna, je v levé části zobrazen sloupec, odkud je možno nejčastěji využívaná podokna přímo otevřít. Funkce V menu funkce najdete nejrůznější pomocné akce. Mohou pracovat jak s aktuálním záznamem, tak se všemi zobrazenými daty. Tyto akce nezobrazují konkrétní seznam dat, ale zpravidla data nějakým způsobem generují, upravují nebo testují. Mohou také upravovat nebo generovat závislá data. 11

12 Hledání V menu hledání najdete spojené s vyhledáváním záznamů. Základní položka hledání je obsažena ve všech oknech a zapíná/vypíná hledací panel. Dále zde mohou být další položky pro necílní vyhledávání např. hledání podle ID média. Základní hledací panel obsahuje zadávací políčko, do nějž se vypisuje hledaná hodnota. Za ní je tučně uvedeno, v jakém sloupci dat se bude zadaná hodnota vyhledávat. Zaškrtávací políčko Pamatovat hledání udává, zda se má zadaná hodnota pamatovat a znovu předepsat do zadávacího políčka při příštím otevření daného okna. Možnosti Menu možnosti obsahuje speciální nastavení související s konkrétním oknem. Řazení umožňuje nastavit vlastní seřazení seznamu dat. Přechod na poslední záznam určuje, zda se má po otevření okna přejít na poslední záznam v seznamu dat nebo zda má zůstat aktivní první pozice. Editace Menu editace obsahuje položky určené ke změně dat. Při založení nového záznamu nebo editaci stávajícího záznamu je otevřeno nové okno, které umožňuje změnu jednotlivých políček. Základní menu pro editaci je následující: Export Nový záznam založení nového záznamu (Ctrl+Insert) Kopie záznamu založí nová záznam a jako vzor pro je použit aktuální záznam (Shift+Ctrl+Insert) Editace záznamu umožní změnu záznamu (Ctrl+E, Enter, dvojklik na aktuálním záznamu) Zrušení záznamu zruší aktuální záznam s případnými závislými daty (Ctrl+Del) Obnova dat provede aktualizaci dat, jejich nové načtení a zobrazení (Ctrl+O) Menu export obsahuje akce spojené s exportem dat. Základní export data ukládá v CSV formátu. Jde o textový formát oddělený středníkem. Tento formát je možno načíst např. do Excelu. Druhou položkou je přímý export do Excelu. Tisk Menu tisk obsahuje položky pro tisk dat. V základní tvaru obsahuje položky: 12

13 Tisk tisk aktuálního záznamu (Ctrl+T), přímý tisk nebo vyvolání filtru před tiskem Náhled zobrazí sestavu před tiskem bez zobrazení filtračních údajů Tisk seznamu tisk celého seznamu dat, přímý tisk nebo vyvolání filtru před tiskem Editace Založíte-li nový záznam, nový záznam jako kopii stávajícího nebo spustíte editaci existujícího záznamu, otevře se nové okno. Tomuto oknu se říkáme editační okno. V něm máte možnost měnit jednotlivá políčka. Kromě editace okno umožňuje i posun aktuálního záznamu v nadřazeném seznamu, z nějž bylo editační okno vyvoláno. V titulku okna je uvedena informace, jaký typ záznamu je evidován. Pod titulkem je konkrétní označení původního záznamu. Zpravidla jsou zde uvedeny základní hodnoty, které daný záznam identifikuji. U osoby její osobní číslo, jméno a příjmení. U třídy její kód a název. V hlavní části jsou jednotlivá editační políčka, kde je možno provádět změny. Základní textová a číselná políčka umožňují přepis hodnot. Políčka, v nichž je vyžadována hodnota z nějakého předdefinovaného seznamu obsahují na svém konci rozbalovací trojúhelníček. Po kliknutí na něj se rozbalí seznam možných hodnot, z něhož je možné požadovanou hodnotu vybrat. Rozbalovací seznam je také možno otevřít pomocí klávesové zkratky Alt+šipka dolů Výběrové okno V případě rozsáhlejších dat je hledání v rozbalovacím seznamu zdlouhavé. Proto je vhodnější využít výběrového seznamu. V tomto případě se otevře standardní okno se seznamem dat, stejné jako při zadávání dat. Platí zde stejná pravidla pro řazení a vyhledávání a jsou dostupná všechna podokna a funkce, jako při plné editaci. Jediný rozdíl je v tom, že v titulku je uvedeno VÝBĚR. V tomto okně naleznete požadovaný 13

14 záznam a pomocí dvojkliku nebo stištěním Enteru se provede vybrání záznamu. Výběrové okno je zavřeno a aktuální záznam je předán do výběrového políčka. Označení výběrového okna Z daného políčka se výběrový seznam vyvolá pomocí kláves Ctrl+A nebo dvojklikem na editační políčko Seznam s výběrem možných hodnot V některých případech je možné se setkat s klasickým seznamem doplněným o další seznam, v němž jsou zobrazeny dostupné hodnoty. Pro názornost si uvedeme příklad. Pro aktuální osobu potřebujeme nadefinovat seznam přístupových skupin, do nichž osoba patří. V takovémto okně pak máme na levé straně přiřazené přístupové skupiny a na straně pravé přístupové skupiny, které dané osobě nejsou přiřazeny. Přesuny zleva doprava (odebrání) a zprava doleva (přidání) můžeme provádět tlačítky mezi těmito seznamy nebo pomocí klávesových zkratek. Ostatní pravidla platí jako pro klasický seznam. Za aktuální záznam je považován záznam v seznamu v levé části okna Tisk Obecná pravidla pro používání tiskových sestav vám umožní naučit se rychle používat tisky a snadno se orientovat v jejich možnostech. Stejně jako u seznamů e 14

15 editace dat jsou tato pravidla platná pro velkou většinu tisků a je tedy vhodné si je pečlivě prostudovat. Po spuštění tisku se ve většině případů zobrazí okno, které umožňuje nastavit tisk. Okno je označováno jako výběr před tiskem. V horní části se zadávají kritéria pro omezení a výběr dat před tiskem. Tato část je závislá na tom, co se má tisknout, z jakého typu dat bude sestava vytvořena. V dolní části jsou parametry pro nastavení tisku. Tato část je společná pro většinu oken. Kritéria pro omezení a výběr dat Nastavení parametrů tisku Předloha určuje, jakým způsobem budou data vytištěna. Určuje formu dat, uspořádání do sloupců, formát písma, záhlaví, zápatí,. Řazení udává pořadí políček, podle kterých budou data seřazena. Náhled před tiskem budou data zobrazena Opakovat výběr po odeslání tisku na tiskárnu bude toto okno znovu zobrazeno a bude tak možno přímo zadat nové parametry dalšího tisku Ukládat hodnoty výběru umožňuje uložení parametrů tisku a při příštím vyvolání tohoto tisku parametry automaticky nastavit podle předchozích parametrů 15

16 4. Základní data 4.1. Evidované seznamy Osoby Seznam evidovaných osob (firem). Osoby jsou evidovány na základě osobního čísla, které je přiděleno při založení nové osoby automaticky, případně jej můžete změnit ručně. Osobní číslo je v základním nastavení považováno za jednoznačný identifikátor. Proto pokud jej osobě změníte na takové, které má již přiděleno jiná osoba, systém vás na to upozorní hlášením. Pokud není nezbytně nutné mít stejná osobní čísla, je vhodnější dodržovat jejich jednoznačnost. Vlastnosti editace OSC - osobní číslo, identifikace osoby Třída - rozdělení osob do tříd pro účely tisku a vyhledávání Časový plán - rozdělení osob sloužící k povolení přístupu k vybraným zařízením v daných časových intervalech, plán pracovní doby pro tisk průchodů v pracovní době Adresa - adresa Číslo pracovního poměru identifikační údaj pro mzdy, při automatickém importu je možno ho načítat Datum nástupu, datum ukončení určuje platnost osoby Středisko - identifikační údaj pro mzdy Debet bez omezení je-li zapnuto může daná osoba libovolně čerpat záporný kredit, je-li vypnuto, je možno zadat limit kreditu, pod tuto hodnotu nemůže osobě limit klesnout Kredit - aktuální stav kreditu stravného Poč. kredit - počáteční kredit, na počátku je 0, je nastavován při odstranění starých dat jako kumulace rušených plateb a objednávek Je ubytován - určuje, zda je pro danou osobu definováno ubytování nebo ne Typ ubytování - typ ubytování podle číselníku, určuje cenu ubytování a používá se při hromadných objednávkách stravy pro rozlišení strávníků Rušení na terminálu povolí/nepovolí dané osobě rušit jídlo na terminálu Výdej bez objednávky - povolí/nepovolí dané osobě výdej bez objednávky na výdejním terminálu Hotovostní platby při prodeji určuje zda bude osoba při platbě na pokladně platit v hotovosti nebo kartou Měnit kategorii podle věku definuje, zda bude daná osoba zařazena do výpočtu pro určení kategorie podle věku Kód banky, číslo účtu určuje, kab se budou vracet přeplatky, pokud se budou vracet přes účet Přihlašovací jméno přihlašovací jméno dané osoby pro www rozhraní Změna hesla - tlačítko pro změnu přihlašovacího hesla, pro úspěšnou změnu hesla je nutno znát původní heslo Načíst ID - tlačítko pro rychlé načtení ID přes čtečku, po načtení je provedena kontrola, zda dané ID není aktuálně přiděleno někomu jinému a je zobrazen seznam kategorií pro výběr 16

17 Seznamy Identifikační média - přidělená ID média pro přístup ke čtecím zařízením, většina osob používá jedno ID médium jako hlavní Přístupové skupiny rozdělení osob do skupin pro přístup k terminálům a čtecím zařízením Historie ID médií - seznam dříve přidělených ID médií Funkce Platba v hotovosti - příjem kreditu v hotovosti Vrácení kreditu na účet krací celkový kredit na účet, přidá aktuální kredit osoby jako položku do aktuální dávky pro převod Import osob - načtení osob ze souboru nebo z jiné databáze, může být spouštěno pravidelně jako plánovaná úloha Změna kategorie podle věku spustí nastavení kategorií osob podle jejich věku, aby se udané osoby provedlo určení kategorie, je nutno aby byl nastavena vlastnost Měnit kategorii podle věku a aby byl zadán datum narození, systém pak pro takovou osobu určí věk k zadanému datu a podle věku přiřadí odpovídající kategorii Nastavení přihlašování pro vybrané osoby provede nastavení přihlašovacího jména a hesla, jakým způsobem má být přihlašovací jméno a heslo generováno je možno nastavit pomocí parametrů, přihlašovací jméno i heslo se tak může generovat jako OSC, jméno nebo příjmení, případně jejich kombinace, heslo může být navíc generováno i náhodně Nastavení data narození podle rodného čísla pro vybrané osoby podle zadaného rodného čísla vygeneruje datum narození Rušení osob po třídách zruší všechny osoby ve vybrané třídě, podmínkou pro zrušení osoby, aby měla vynulovaný kredit Aktivace zrušené osoby zobrazí seznam zrušených osob a umožní vybranou osobu znovu aktivovat, osoba je obnovena z výjimkou ID média, to je nutno přidělit znovu. U osoby budou obnoveny i její odběry stravy, platby či průchody. 17

18 Funkce U osob jsou mimo standardního hledání implementovány dva speciální typy hledání pro vyhledávání podle ID média. Najít podle ID média po spuštění systém očekává přiložení ID média ke čtečce, po načtení a nalezení ID média je přesunut aktivní záznam na hledanou osobu. Pokud není ID médium nikomu přiděleno, je zobrazeno hlášení o neznámém médiu. Najít podle ID média zadaného ručně funguje stejně jako předchozí hledání s tím rozdílem, že se ID médium nenačítá přes čtečku, ale zadává se ručně Tisk Tisk tisk seznamu osob, v rámci předloh obsahuje tisk: seznam osob s možností rozdělení po třídách seznam osob se zůstatkem kreditu seznam osob s přiděleným ID médiem informací pro platbu na účet žádost pro vrácení kreditu na účet Tisk plateb - vytiskne seznam plateb daného strávní za zadané období. Tisk odběru stravy vytiskne odběry teplá stravy za zadané období Tisk odběru v bufetu vytiskne odběry v bufetu Data Z důvodu zpětného dohledávání určitých informací nejsou evidované osoby při zrušení ze systému odstraněny přímo, ale jsou pouze skryty pro běžný provoz. Pomocí menu Funkce/Aktivace zrušené osoby je možno zrušenou osobu znovu aktivovat. Osobě může mít přiděleno několik identifikačních médií. Jednoduché přidělení jednoho média lze provést přímo v editačním okně osob na záložce identifikační média. Pro toto načítání musíte mít k počítači připojen personifikátor (zařízení pro čtení kódů identifikačních médií) a provedenu jeho správnou konfiguraci. Na záložce identifikační média stiskněte tlačítko Načíst ID. Zobrazí se informační okno a program čeká na přiložení média. Přiložte médium. Program přečte jeho kód a zavře informační okno. Potom provede hledání a je-li zadané médium přiděleno jiné osobě, zobrazí chybové hlášení. Není-li dosud žádné médium přiděleno a seznam je prázdný, 18

19 bude založen nový záznam pro danou osobu. Pokud má již osoba nějaká média přidělena, bude přepsáno identifikační médium v aktuálním řádku. Z výše uvedeného vyplývá, že tímto způsobem lze založit pouze první záznam. Pokud chcete osobě přidělit více identifikačních médií nebo potřebujeme nastavit jinou vlastnost než identifikace, je nutno to provést v seznamu identifikačních médií pro osobu - Seznamy/Identifikační média. Tlačítko pro načtení identifikace média Osoby/Identifikační média Identifikační média slouží pro základní komunikaci osob se systémem. Objednávání stravy, evidence průchodů a další činnosti jsou prováděna na základě tohoto média a bez něj nelze provést potvrzení těchto akcí. Dále tato média umožňují zrychlené vyhledávání při zpracování dat na počítači. Vlastnosti editace Kód - identifikace Identifikace - kód identifikačního média Kategorie - určuje cenovou kategorii pro odběr stravy Objednávat porcí udává počet porcí, který se bude nabízet při objednávání Max. objednávaných porcí maximální počet porcí, které si strávník může objednat Změna množství při objednávání povoluje/zakazuje osobě zadávat (měnit) počet objednávaných porcí, není-li povoleno, je počet objednaných porcí roven hodnotě Objednávat porcí Počet dotovaných porcí udává počet porcí, které budou v daném dnu strávníkovi uznány za dotovanou cenu, ostatní porce budou počítány za plnou cenu Platnost od Platnost do - udává platnost identifikačního média Poznámka - popis Množství Poznámka - odebírané množství při jednom odběru, v případě většího počtu než 1 je při objednávání přes terminál osobě umožněno změnit počet objednávek, v případě nastavení na 1 nemá osoba možnost při objednávání přes terminál možnost změnit počet porcí a je vždy objednána pouze jedna porce 19

20 Editace Pro načtení identifikačního média přes personifikátor můžete použít tlačítko na konci tohoto políčka. Před načtením si připravte identifikační médium. Pak klikněte na tlačítko na konci políčka nebo stiskněte klávesovou zkratku Shift+F12. Po stisknutí se zobrazí výzva k přiložení identifikačního média Přiložte identifikátor. Po správném přiložení se výzva zavře a kód identifikace je načten do políčka. V případě, že přiložení neprovedete, zobrazí se hlášení o nenačtení. Po potvrzení hlášení můžete akci opakovat. Pokud se zobrazí chybové hlášení, je pravděpodobně nesprávně nastaveno čtecí zařízení. V tomto případě kontaktujte správce systému Osoby/Přístupové skupiny Přístupové skupiny rozdělují osoby podle oprávnění k jednotlivým čtecím zařízením. Prakticky se osoby přiřazují do přístupových skupin a přístupové skupiny se přiřazují k jednotlivým terminálům. Pokud je osoba přidělena do některé z přístupových skupin, která náleží k vybranému terminálu, pak daná osoba tento terminál může využívat. V opačném případě bude terminál karty dané osoby ignorovat nebo provede záznam o neoprávněném pokusu o použití terminálu Typ menu Požadované typy stravy. Určují základní rozdělení objednávané a vydávané stravy související zpravidla s dobou výdeje (snídaně, oběd, večeře). Vlastnosti: Název Zkratka Výdej od, do - doba výdeje na výdejním terminálu (Oběd: 11:00 13:00) Typ zasílání - typ zpracování jídla na terminálu Standart běžné zpracování na objednávkovém i výdejním terminálu Salát/Zákusek neobjednává se na objednávkovém terminálu, výdej se provádí přes speciální typ výdejních terminálů Vkládat automaticky při založení jídelníčku na určitý den je tento typ do jídelníčku automaticky vložen Počet vkládaných jídel při automatickém vložení do jídelníčku určuje počet vložených jídel. Nadefinujeme-li tedy pro typ jídla oběd automatické vkládání a do počtu vkládaných jídel uvedeme 2, pak bude do jídelníčku mimo jiné automaticky vložen Oběd-1 a Oběd-2. Přiřazení kláves - seznam objednávacích kláves na terminálu pro daný typ menu. Současné objednávky Pro jednotlivé typy menu je možno nadefinovat současně objednávaná jídla bez ohledu na dobu výdeje. Tato definice je pouze jednoúrovňová. Objednávání není prováděno rekurzivně. Při objednávaní je zohledňováno požadované množství. 20

21 Automaticky je objednáváno menu 1. Současné objednávání platí jak pro objednávání na terminálu, tak i objednávání na terminálu. Pro tuto funkčnost je nutno nastavit parametr Současně objednávat vázané menu. Záměna výdeje K jednotlivým menu lze definovat záměnu na výdejním terminálu. Dané menu pak bude na terminálu jako jiné menu, případně i v jiné výdejní době. Příkladem použití je výdej studeného oběda současně se snídaní. Pro tuto funkčnost je nutno nastavit parametr Záměna menu na výdejním terminálu Definice složení jídel - receptury Receptury Receptury definují složení jídel ze surovin. Jsou zpravidla normována na 10 nebo 100 porcí. V systému jsou využívány k určování spotřeby na základě skutečného počtu objednaných jídel. Vlastnosti (F10): Název Typ receptury Počet porcí - určuje, pro kolik porcí je definováno množství v položkách Položky receptury Určují konkrétní složení receptury. Složení receptury lze rozdělit do několika množstevních skupin podle velikosti porce: Vlastnosti (Alt-F1): Skupina - množstevní skupina, do níž jsou suroviny zařazeny Surovina - spotřebovávaná surovina Množství - je uváděno množství potřebné na počet porcí v hlavičce receptury Typy receptur Slouží pro rozdělení receptur. Ve stávající verzi nevyužíváno Celá jídla Celé jídlo obsahuje definici několika položek receptur. Pomocí celých jídel si lze dopředu nadefinovat složení pravidelně vařených jídel a usnadnit si tak definici jídelníčku. Místo vkládání jednotlivých receptur (maso, omáčka, knedlík) lze do jídelníčku vložit jednorázově celé jídlo, které tyto receptury obsahuje. Vlastnosti: Název Položky jídla Jednotlivé receptury, zahrnuté do daného jídla. 21

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

MRP-Restaurace. pro Windows. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.

MRP-Restaurace. pro Windows. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp. MRP-Restaurace pro Windows P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP-Restaurace pro Windows Název: MRP

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více