Návod k obsluze popis ovládání RD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze popis ovládání RD 006 004"

Transkript

1 Návod k obsluze popis ovládání RD

2 Vydání: 12/2007 v3.10 ReDat3 je záznamové zařízení pro záznam a reprodukci audio-video-datové komunikace ze specifikovaných rozhraní. Výrobce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí Pardubice Speciální elektronika s certifikovaným systémem řízení jakosti podle ISO 9001 a člen AOP V manuálu jsou použity následující typy písma pro odlišení významu textu: Times New Roman, tučné názvy programů, služeb, modulů, funkcí, parametrů, ikon, příkazů, formáty souborů, čísla a názvy kapitol v textu Times New Roman, tučné, kurzíva názvy vybíraných položek (volby combo boxů, stupně oprávnění), jména souborů Times New Roman, běžné běžný text Times New Roman, běžné, podtržené poznámky a upozornění Courier, tučné popis cesty v menu, zadání IP adresy, názvy kláves 2

3 OBSAH 1 Úvod Ukládání dat Provoz První spuštění systému a přihlášení Přístupová práva Uživatelé Vytvoření uživatele Omezení přístupových práv uživatele Změna uživatele Odebrání uživatele Základní menu ReDat Administrace Informace o stavu doplňkových zařízení Řízení času UPS Signalizační modul Paměťový modul Nastavení řízení přesného času Rychlá volba základních záznamových funkcí Manuální odhlášení Autoodhlášení Vypnutí Konfigurace&Diagnostika Licenční oprávnění Standardní režim Omezený režim Demo režim Ukládání logů Nastavení data a času pro přechod na letní čas a zpět Konfigurace kanálů Konfigurace Telefonie Konfigurace kanálu telefonie Podrobnosti v nastavení kanálu Nastavení pro záznam mikrofonu s aktivací tlačítkem Konfigurace Video Konfigurace video kanálu Konfigurace detektorů pohybu Konfigurace IP telefonie Konfigurace kanálu IPtelefonie Konfigurace sítě při použití IP telefonie Konfigurace PCM-S Konfigurace kanálu PCM - S Konfigurace Logických kanálů Konfigurace logického kanálu Konfigurace logického kanálu pro záznam volání na skupinu (režim push-to-talk) Konfigurace záznamu obrazovek (Screen) Konfigurace screenu Konfigurace podmínek záznamu Podmínky záznamu na logických kanálech PCM Zadání podmínek zjednodušený způsob Zadání podmínek záznamu pomocí dialogového okna Podmínky záznamu na fyzických kanálech PCM a UDR3-I Podmínky záznamu na kanálech IP telefonie Zadání podmínek zjednodušený způsob Zadání podmínek záznamu pomocí dialogového okna Seznam relací Vytvoření nového seznamu relací Ovládání seznamu relací

4 6.2.1 Seznam relací IP TouchCall Grafické znázornění umístění zobrazených dat na záznamovém mediu Filtry Seznamu relací Podrobnosti relace uvedené v Seznamu relací Signalizace Zaznamenání čísla volaného a volajícího účastníka Zobrazení rutinních příkazů a hlášení TRS Přehrávání záznamů Telefonie, IP telefonie Přímé monitorování vstupních kanálů Video Nastavení zobrazení programu Video přehrávač Reprodukce videozáznamu CCIR monitor, video výstup karty VIO Archivace záznamů Archivační media Disketa DVD-RAM 9.4 GB Automatická archivace Inicializace media pro automatickou archivaci Použití automatické archivace Nastavení automatické archivace Použití více mechanik pro paralelní automatickou archivaci Manuální archivace Inicializace media pro manuální archivaci Použití manuální archivace Archivace záznamů odložením pevného disku Přehrávání archivovaných záznamů Přehrávání manuálně archivovaných záznamů v OS Windows

5 1 Úvod K ovládání záznamového zařízení ReDat3 je zvoleno grafické uživatelské rozhraní ovládané z místní klávesnice a myši nebo po síti LAN. Pro zobrazení databázového seznamu relací jednotlivých typů dat upřednostňuje systém několik oken v nichž jsou záznamy vzájemně časově provázané s možností sloučení záznamů všech typů dat. Zobrazení oken lze přizpůsobit obvyklými prostředky pro práci s okny a zobrazování dat (posouvání, rozdělení a seskupování), výběrem jednotlivých položek záhlaví (nastavení šířky, skrytí a záměna pořadí sloupců), vyhledáním a seskupením záznamů podle různých podmínek konfigurace. Nastavené uskupení okna seznamu relací lze uložit a pod daným názvem kdykoli otevřít. Během provozu provádí systém některé činnosti automaticky (nezávisle na obsluze) podle předchozího nastavení (konfigurace). Záznam a automatická archivace dat podle předem nastavených kritérií je prováděna trvale bez zásahu obsluhy. 2 Ukládání dat Data se nejprve zapisují na pevný disk, který je rozdělen do několika částí (primární, sekundární a historie): 1. záznam dat do jedné společné oblasti - záznam na primární část disku. Zařízení je určeno pro záznam jen jednoho typu dat nebo záznamy audio i video mají mít stejnou dobu uložení. 2. záznam dat do dvou oblastí - záznam na primární a sekundární část disku nebo na disky dva. Standardní konfigurace pro záznam audio i video dat je do oblastí o stejné velikosti. Z disku se data určená pro archivaci (dlouhodobé uložení) ukládají na archivační média (FDD, DVD-RAM). Ukládání dat na disk je na principu kruhového bufferu s přímým přístupem na disk bez využití systému souborů, nejstarší data jsou přepisována novými. Toto řešení přináší maximální spolehlivost systému a odolnost proti náhodným výpadkům napájení a především možnost zaznamenávat velké toky dat. Je využíváno paralelního řazení disků k zamezení ztráty dat při poruše primárního disku - řadič SR 2000 s funkcí výměny disku za provozu a automatického obnovení stavu za provozu. 3 Provoz Po zapnutí síťového vypínače dojde k automatickému náběhu operačního systému, následuje přihlášení uživatele. Jestliže bylo záznamové zařízení ReDat3 již dříve nakonfigurováno, dojde současně se startem operačního systému ke spuštění záznamových funkcí. Pokud není zobrazeno hlášení nebo dotaz, zobrazuje se spořič obrazovky s nápisem ReDat3 a do dialogu přihlášení lze přejít stiskem libovolné klávesy. 3.1 První spuštění systému a přihlášení Pomocí přihlašovacího menu je nutno zadat: Jméno Heslo Tyto údaje jsou přednastaveny dodavatelem viz kap

6 3.2 Přístupová práva Přednastavené úrovně oprávnění: Root opravňuje ke konfiguraci operačního systému QNX i k plné správě a konfiguraci programu ReDat3, servisní přístup, chráněno heslem výrobce. Super administrátor opravňuje k celkové provozní konfiguraci a řízení ReDat3, vytváření uživatelů a konfiguraci přístupových práv všech uživatelů. Pouze přednastavený uživatel admin. Administrátor opravňuje k celkové provozní konfiguraci a řízení ReDat3, vytváření uživatelů s oprávněním Operátor a konfiguraci přístupových práv pro jím vytvořené uživatele až do úrovně vlastního oprávnění. Operátor opravňuje pouze k manipulaci se seznamem relací, reprodukci relací a spouštění monitorování kanálů. 3.3 Uživatelé Výrobcem jsou přednastaveni tito uživatelé: admin přednastavené heslo: admin úroveň oprávnění: Super administrátor, nelze odstranit, změnit lze pouze heslo. Další vytváření uživatelů je umožněno uživateli admin, případně jím vytvořeným uživatelům s úrovní oprávnění Administrátor. Uživatelé uvedení v okně Konfigurace uživatelů se následně přihlašují prostřednictvím přihlašovacího menu pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla Vytvoření uživatele Otevření okna Konfigurace uživatelů viz kap. 3.4, záložka ReDat3/Uživatelé. seznam uživatelů skupina Identifikace přehled vstupních karet a doplňkových zařízení skupina Relace skupina Funkce 6

7 Stisknutím tlačítka Přidat se vytvoří nový řádek v seznamu uživatelů a kurzor se nastaví do skupiny ovládacích prvků Identifikace na pole Uživatel. Nyní lze vyplnit pole Uživatel, Přihlašovací jméno (pouze jedno slovo bez diakritiky), Heslo (nutno potvrdit) a přiřadit úroveň oprávnění. Všechny údaje jsou povinné. Poznámky: uživatel, jehož údaje nejsou uloženy, je označen znakem * tlačítko Kopírovat slouží k vytvoření uživatele se stejným nastavením jako uživatel, který je zvýrazněný v seznamu uživatelů (nutno doplnit údaje ve skupině Identifikace) Omezení přístupových práv uživatele Zvolenému uživateli lze omezit výběr záznamových medií, vstupních karet a počty kanálů, k jejichž záznamům a řízení bude mít přístup. Dále lze zpřístupnit pouze povolené funkce ReDat3 a seznam relací omezit na předem definované relace. Jednotlivé skupiny ovládacích prvků okna Konfigurace uživatelů, určená k nastavení přístupových práv: Přehled vstupních karet a doplňkových zařízení: umožňuje výběr povolených vstupních karet a kanálů, povolení sledování stavu záznamových medií a doplňkových zařízení. Povolené médium, kanál nebo zařízení je označeno symbolem, nepovolené prázdným symbolem. Nacházejí-li se na disku relace z vstupní karty, která již není v zařízení osazena, je nezbytné pro zobrazení těchto relací definovat tuto kartu ručně v položce Vstup skupiny Relace a tento filtr vypnout u příkazu Aktivní pro relace. Umožněno pouze uživateli s oprávněním Super administrátor. Skupina Funkce určena k omezení využívání funkčních vlastností zařízení: Seznam zobrazení Seznamů (týká se všech Seznamů, tedy i Historie) Reprodukce reprodukce záznamů Editace změny editovatelných položek v seznamech relací Archivace manuální archivace (např. na disketu nebo DVD-RAM disk) Administrace přístup k oknu Administrace Řízení záznamu manuální řízení záznamu (nelze povolit u uživatele s oprávněním Operátor) Monitorování monitorování kanálů Povolené funkce jsou označeny symbolem, nepovolené symbolem. Uživateli se při pokusu o použití nepovolené funkce zobrazí hlášení: Nepovolená funkce: název Skupina Relace určena k zamezení přístupu k relacím, které nevyhovují definovaným parametrům: Datum a čas omezení zobrazovaného seznamu relací na určitý časový úsek Vstup přístup k relacím z definovaných vstupů Název přístup k relacím s určitým názvem Signalizace přístup k relacím se signalizací podle nastavené masky Skupina přístup k relacím ze vstupů s definovanou skupinou Agent přístup k relacím definovaného agenta U aktivních položek označených je nutno doplnit do příslušného řádku parametry filtru. Položky označené aktivní nejsou Změna uživatele V seznamu uživatelů vybereme uživatele a změníme zvolenou položku. Potom stiskneme tlačítko Použít nebo OK. 7

8 3.3.4 Odebrání uživatele Uživatele lze odstranit jeho označením kurzorem a stiskem tlačítka Odstranit. 3.4 Základní menu ReDat3 Po spuštění zařízení ReDat3 se objeví v horní části obrazovky lišta se základním menu. V prvním řádku obsahuje rozbalovací záložky a ve druhém řádku jsou tlačítka s ikonami pro častěji užívané položky menu, spouštění reprodukce, panel aktuálního času, tahový ukazatel sloužící k indikaci nebo nastavení aktuální pozice reprodukce, hodnota ( ) zesílení reprodukce (příposlechu), nastavení hlasitosti reprodukce a grafické znázornění umístění aktuálně zobrazených dat na záznamovém mediu. Kliknutím myší na tlačítko menu se rozbalí příslušná nabídka z níž je možné zvolit požadovanou funkci. Lze užít i indikované klávesové zkratky. Nabídky menu obsahují: ReDat3 Autoodhlášení nastavení doby nečinnosti, po které dojde k automatickému odhlášení Uživatelé nastavení přístupových práv a editace uživatelů, viz kap. 3.3 V případě práv uživatele Operátor je položka Uživatelé změněna na Heslo, slouží pouze ke změně hesla přihlášeného uživatele. Odhlášení manuální odhlášení - vrátí se opět do stavu před přihlášením, viz kap. 3.9 Konfigurace&Diagnostika pro oprávnění Super administrátor viz kap Seznam Otevřít otevření seznamu relací, viz kap. 5 Nový vytvoření nového seznamu relací Zavřít zavření aktuálního okna seznamu relací Zavřít vše zavření všech otevřených oken Relace Filtry Podrobnosti Kopírovat: Disketa nastavení filtru zobrazení relací porobnosti aktuálního záznamu zkopírování vybraných záznamů na disketu (případně na jiné medium) Nástroje Administrace zobrazení okna Administrace, viz kap. 3.5 Ukládání logů uložení seznamů ze všech tří médií s možností jejich odeslání em Video přehrávač spuštění video přehrávače a nastavení záznamu videa 8

9 Reprodukce jednoduchá synchronizovaná Okno Kaskáda Rozdělit vertikálně Rozdělit horizontálně Ulož konfiguraci Načti konfiguraci přehrávání pouze zvukového nebo video záznamu přehrávání video záznamu s doprovodným zvukem nastavení rozmístění oken na obrazovce Uloží aktuální rozložení grafického uživatelského rozhraní. Nastaví rozložení uživatelského prostředí podle uložené konfigurace. 9

10 3.5 Administrace Dialogové okno Administrace zobrazuje aktuální stav jednotlivých kanálů, vstupních karet, záznamových medií a doplňkových zařízení a umožňuje jejich přehlednou konfiguraci. Poznámka: Při manuálním spuštění záznamu na lince (ikona ve tvaru šipky) je možné rozlišit stavy kdyby signál na lince spustil či nespustil záznam podle nastaveného typu spouštění záznamu. (smysl má pouze pro typy TELEF,VOX). 10

11 3.6 Informace o stavu doplňkových zařízení Okno Administrace zobrazuje nejen okamžité stavy jednotlivých kanálů, ale i stav doplňkových zařízení, která jsou k záznamovému zařízení připojena. To umožňuje komplexní kontrolu celého zařízení a okamžité informování o případné poruše zařízení. Informace o připojení a užívání doplňkových zařízení viz Popis zařízení RD Řízení času ReDat3 může využívat externí přijímač signálu přesného času DCF77, případně při připojení na LAN je možné signál přesného času přijímat z NTP-serveru. O možnosti využití NTP-serveru je nutné se informovat u správce LAN v místě instalace ReDat3. Nastaven přesný čas (zelená ikona). Probíhá synchronizace času (červená ikona). Odpojený kabel nebo nedostatečný signál UPS ReDat3 detekuje stav připojené UPS. Normální stav,síť připojena (zelená ikona). Síť připojena, vybitá baterie (zelená ikona). Výpadek energie (červená ikona). Výpadek energie, vybitá baterie (červená ikona). Odpojený kabel COM - UPS Signalizační modul Signalizační modul SM je součástí dodávky ReDat3 pro potřeby Českých drah. Umožňuje vizuálně i akusticky signalizovat stav připojení linek a zařízení ReDat3. Normální stav, linky připojeny (zelená ikona). Některá linka odpojena, akustický alarm (červená ikona). Na 5 sec po stisknutí tlačítka vypnutí alarmu. 11

12 3.6.4 Paměťový modul Paměťový modul PMR k uložení zálohy vybraných hlášení může ReDat3 využívat je-li instalovaná deska PMR s deskou APC2 v sestavě RH (viz RD ). Modul při konfiguraci nenalezen (černý křížek). Modul je funkční - % zaplnění (zelená ikona). Probíhá záznam do modulu - % zaplnění (červená ikona). Modul je zaplněn na 100% (zelená ikona s vykřičníkem). 3.7 Nastavení řízení přesného času Dialog Nastavení času otevřeme kliknutím na ikonu zdroje přesného času v části Hardware v okně Administrace. Tento dialog je dostupný pro uživatele s oprávněním Super administrátor a Administrátor nikoliv pro uživatele s oprávněním Operátor. K dispozici jsou následující zdroje přesného času: DCF77 původní přijímače DCF77 DCF77-CTS původní přijímač DCF77 připojený na COM port kabelem (RW ) Rozvětvení mouse a RPC (přes signál CTS) společně s myší UDCF-T nový typ DCF přijímače (viz. GPS přijímač GPS (Garmin 35 -LVx) NTP NTP server, odpovídající normě RFC 1305, konfigurace TCP: prot 123 U přijímačů DCF je nutné nastavit Vstup: port COM1 (/dev/ser1), COM2 (/dev/ser2) nebo další port COM pokud je k dispozici Rychlost: DCF77, DCF77-CTS UDCF-T 50/70 baud (podle výrobní série) 2400 baud 12

13 U NTP je nutné nastavit adresu NTP serveru nebo přímo jeho IP adresu: ntp.cesnet.cz ( tik.cesnet.cz) IP: ntp.karpo.cz (merlin.karpo.cz) IP: Návod k obsluze - popis ovládání RD MAN - při nastavení této položky je aktivováno řízení přesného času po sériové lince ze zařízení RADOM FXB 20. Po přestavení je požadován restart ReDat3. (přes menu ReDat3 - Vypnutí). Manuální nastavení času (zimní čas). Umožňuje nastavit ručně čas v případě, že je z nějakého důvodu odpojen nastavený zdroj přesného času (DCF,NTP...) tzn., že je v Administraci černý křížek u zdroje přesného času. Nedojde ke skokové změně času, ale čas je postupně dostavován stejně jako v případě, že přijde přesný čas ze zdroje přesného času. Dojde ke změně stavu ikony na červený čtvereček. Po skončení procesu nastavování času je opět signalizováno odpojení zdroje přesného času (černý křížek) pokud nedošlo mezitím k jeho připojení. 3.8 Rychlá volba základních záznamových funkcí Po kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní kanál se otevře okno umožňující řídit základní záznamové funkce: vypnout probíhající záznam (Vypnutí) nebo zapnout permanentní záznam bez ohledu na nastavení daného kanálu (Zapnutí); při volbě Normál se uplatní spouštění záznamu nastavené v okně Konfigurace (kap.4.). Při užití volby Monitorování je umožněno okamžité monitorování (příposlech) nahrávané linky prostřednictvím připojeného reproduktoru. Připojení reproduktoru viz Popis zařízení RD Manuální odhlášení Po volbě menu ReDat3->Odhlášení je nabídnuto dialogové okno: Po volbě Ano dojde k odhlášení a systém přejde do režimu přihlášení. Pokud není na zařízení prováděna další činnost, přejde za 10 sec zobrazení do režimu spořiče obrazovky Autoodhlášení Po volbě menu ReDat3->Autoodhlášení je nabídnuto dialogové okno: 13

14 Zaškrtnutím položky Aktivní umožňuje povolit automatické odhlášení a nastavit dobu nečinnosti, po které k němu dojde Vypnutí Po volbě menu ReDat3/Vypnutí je nabídnut sled dialogových oken: 3.12 Konfigurace&Diagnostika Po volbě menu ReDat3->Konfigurace&Diagnostika (dostupné pouze pro oprávnění Super administrátor default přihlášení admin:admin) je nabídnuto dialogové okno s tlačítky Stop, Smazání obrazovky, Fonty a menu, které obsahuje následující položky: Konfigurace LAN Umožňuje provést přenastavení konfigurace síťového připojení. karta Devices: IP adresa a maska. karta Network: Symbolické jméno ReDat3, brána atd... Test spojení Po zadání IP adresy umožňuje prověřit spojení s jiným PC (jedná se o spuštění utility "ping"). Výsledek se objevuje v okně. Uložit konf. s lic. Uložit konf. bez lic. 14

15 Provádí uložení konfiguračních souborů ReDat3 (v prvním případě s licencí) do komprimovaného souboru na disketu. Ukládána je konfigurace uživatelů (jména, hesla, seznamy), nastavení karet, nastavení linek a hardware(v druhém případě je konfigurace ukládána bez licence). Dále je ukládáno i nastavení sítě. Načíst konfiguraci Provádí načtení konfigurace ReDat3 z diskety z komprimovaného souboru, vytvořeného předchozím bodem. Licence Umožňuje přestavit licenční oprávnění např. doplnění počtu linek, změny hardware počítače a podobně. V těchto případech je nutné zadat výrobcem zaslaný klíč "Licence:" a potvrdit tlačítkem "Ok". Následovat musí okno s potvrzením povolených vlastností. Pokud se objeví hlášení "Identifikace se neshoduje!" nebo "Chybný formát!" je licence špatná a je nutné ji zadat znovu. Restart ReDat3 Provádí restart programů ReDat3 (Stop a poté Start) bez restartu PC. Je požadováno po načtení nové konfigurace z diskety. A je-li nakonfigurováno: OPC DPC... editace parametrů OPC,DPC při použítí PCM-A (soubor /Sequent/conf/ss7tcpip.ini ) Services... editace síťových služeb (soubor /etc/services ) 3.13 Licenční oprávnění Zařízení ReDat3 může pracovat ve třech režimech: 1. Standardní režim - je zadaný platný licenční klíč 2. Omezený režim - zadaný platný licenční klíč neodpovídá konfiguraci zařízení 3. Demo režim - nebyl zadán licenční klíč nebo je zadán neplatný licenční klíč Standardní režim Standardní režim zařízení ReDat3 je běžný provoz, při kterém jsou aktivní všechny funkce, pro které byla zakoupena licence. Pro provoz ve standardním režimu je nezbytné zadání platného licenčního klíče. Licenční klíč k zařízení dodává prodejce, je odvozený od identifikace komponentů a je unikátní pro každé zařízení ReDat3. Zadání licenčního klíče provede instalující technik při uvedení zařízení do provozu. Po zadání licenčního klíče je zařízení plně funkční a jeho funkčnost není časově omezena Omezený režim Po výměně komponentů pracuje zařízení v omezeném režimu, protože zadaný licenční klíč neodpovídá aktuální konfiguraci komponentů a je nutné znovu zadat nový licenční klíč, který dodá RETIA, a.s. Do zadání nového licenčního klíče je omezen přístup po LAN prostřednictvím LAN-Klienta a záznamové funkce jsou omezeny max. dobou provozu jeden týden. Zadání nového licenčního klíče provede autorizovaný servisní technik, 15

16 případně osoba pověřená prodejcem. Po zadání nového licenčního klíče je zařízení plně funkční a jeho funkčnost není časově omezena Demo režim Bez zadání platného licenčního klíče jsou zaznamenávány pouze první čtyři kanály každého typu zaznamenávaných dat a to pouze po dobu jedné hodiny. Poté dojde k omezení záznamových funkcí zařízení a přístupu prostřednictvím LAN-Klienta Ukládání logů Menu Nástroje -> Ukládání logů umožňuje uložení seznamu relací ze všech tří médií, která se nachází na záznamovém disku, tedy Primárního, Sekundárního a Informací v textovém formátu a jejich odeslání elektronickou poštou pro jejich možnou analýzu u výrobce. K uložení dat na disk dojde stiskem tlačítka Uložit. Uložené logy jsou komprimovány do souboru log.tgz, který je možné po nastavení parametru poštovního účtu odeslat z ReDatu em. Od.. počáteční čas v seznamu relací Do.. koncový čas v seznamu relací log.tgz indikuje přítomnost logů na disku Uložit tlačítko pro uložení aktuálních logů Odesilatel Adresát - existující ová adresa odesilatele - adresa na kterou jsou logy odeslány (max. 64 znaků, odděleno znakem ; nebo, ) SMTP server - adresa příslušného poštovního serveru SMTP port - číslo portu, přednastaveno 25 Odeslat tlačítko pro odeslání logů 3.15 Nastavení data a času pro přechod na letní čas a zpět Pro nastavení data pro přechod na letní čas a zpět je nutné v Administraci kliknout pravým tlačítkem myši na okno s přesným časem a zvolit menu Konfigurace letního času. Menu je dostupné pouze pro oprávnění Super administrator. Poznámka: Nastavení pro Českou republiku je platné podle obrázku a není žádoucí ho měnit. 16

17 4 Konfigurace kanálů. 4.1 Konfigurace Telefonie Po kliknutí na ikonu dané karty je zobrazeno dialogové okno Konfigurace: Telefonie Toto okno zobrazuje základní informace o stavu karty APC (UDR, PCM) a umožňuje nastavit její vlastnosti. Typ karty APC, UDR podle druhu vstupního signálu Pořadí pořadí karty ve skupině Telefonie Adresa, IRQ hodnoty přiřazené systémem FW verze firmware karty Ovladač verze ovladače karty Stav základní diagnostická informace o ovladači - status OK, Error Typ rozhraní přiřazeno ovladačem podle typu karty a firmware - analog, U p0 -Ericsson, U p0 -Siemens atd. Signalizace nastavit pro konkrétní typ rozhraní: karta APC2 - bez významu(analog) karta UDR - U p0 -Ericsson: Ericsson MD110 - U p0 -Kapsch (Nortel): Nortel Meridian - U A256 -Alcatel: Alcatel 4400, U p0 -Siemens Siemens HICOM, Lucent Definity, Bosch Integral, Kapsch Midistar, Philips Sopho karta PCM - K, DSS1, SS7, RX AUDIO, SS7-BSSMAP Kódování zvuku nastavit konkrétní typ: A-law, µ-law Logování signalizace aktivuje výpis signalizačních paketů do záznamu diagnostiky CRC4 aktivní je pouze pro PCM-A. povolení vysílání CRC4 v nultém timeslotu rámce PCM Vstupy Nastavit povolený počet vstupních kanálů otevření dialogového okna Povolení kanálů: Zatržením kanálu dojde k povolení linky a nenastane-li rozpor s licenčním oprávněním (viz kap. 3.13), změní se položka příslušného vstupu v okně Administrace z Nepoužito na Manuálně. 17

18 4.1.1 Konfigurace kanálu telefonie Po kliknutí na ikonu daného vstupu se zobrazí dialogové okno Konfigurace: Kanál telefonie Toto okno umožňuje definovat parametry jednotlivých vstupů. Na další nebo předcházející kanál v rámci skupiny Telefonie lze přejít šipkami nebo pomocí kláves F11 a F12. Karta Kanál Schránka ULOŽ NAČTI udává pořadí a typ karty např.: 1:APC, 2:UDR, 3:PCM udává číslo nastavovaného kanálu v rámci dané karty uloží aktuální nastavení kanálu do schránky nastavení kanálu na hodnoty uložené ve schránce NASTAVENÍ: Název Skupina Priorita Spouštění záznamu: TELEF VOX Dynamika označení kanálu, max. 16 znaků, vloženo do okna Administrace a do Seznamu relací označení přístupnosti dat pro uživatele, zařazeno do seznamu relací, max. 16 znaků inicializační hodnota priority, zařazeno do seznamu relací Analogová linka: detekce napětí na lince.linka nenahrává pokud je ss napětí na lince větší než hodnota nastavená pomocí regulátoru Úroveň [V]. Pokud ss napětí poklesne pod tuto hodnotu potom linka začne nahrávat. Poznámka: Tahový regulátor Úroveň [V] je aktivní pouze u karet APC2. Digitální linka: spínání záznamu podle digitální signalizace nebo detekce komparační hodnoty v hlasovém kanále (podle typu PBX). Při zatržení volby Neuskutečněné se registrují nevyzvednutá volání jako záznam s nulovou dobou trvání a nenulovou délkou vyzvánění. Spouštění podle nastavené úrovně detekované energie, úroveň je nastavitelná po 1 dbm pomocí tahového regulátoru Úroveň [dbm]. Spouštění podle nastavené úrovně detekované energie s filtrem na dynamiku, úroveň nastavitelná pomocí tahového regulátoru. Slouží k odfiltrování hlukového pozadí s úrovní podle nastavení tahového regulátoru. Záznam je spouštěn pokud detekovaná úroveň signálu klesá definovaným způsobem pod tuto nastavenou úroveň. Nastavení tahového regulátoru má tudíž odlišný význam než pro režim VOX. Spouštění pomocí aktivačního kontaktu (dáno nastavením hardware pomocí jumperů) Kontakt TRS Speciální režim pro připojení zařízení TRS (ČD). Trvalé trvalé spuštění nahrávání záznamu, max. délka záznamu podle Podrobně - Dělení relací. FXB20 Režim vhodný pro připojení zařízení RADOM FXB 20. Spínání záznamu podle nastavené úrovně detekované energie obdobně jako VOX. 18

19 Z telefonu Plán činnosti Synchronizace nečinné Archivace Hlášení Použít OK Podrobnosti v nastavení kanálu Návod k obsluze - popis ovládání RD Dále je prováděna detekce napětí (obdobně jako v režimu Telefon) pro detekci připojení /odpojení linky. Signalizace je získávána ze systému Radom FXB 20 po sériové lince. Aktivní pouze pro kartu UDR s konfigurací Typ rozhraní: UP0-Siemens Signalizace: Siemens HICOM. Pokud je zaškrtnuto je záznam spouštěn pomocí programovatelného tlačítka na telefonním přístroji připojeném k ústředně Siemens Hicom. Po stisku (svítí) se nahraje zbytek aktuálního hovoru (pokud probíhá) a další hovory, až do chvíle stisku tlačítka (zhasne). nečinné povolení automatické archivace Umožňuje nastavit z kterých kanálů budou záznamy archivovány na mechaniku DVD- RAM. zatržením se požaduje aktivace diagnostického hlášení při indikované odchylce proti předpokládanému provoznímu zatížení kanálu za určitou (nastavitelnou) dobu. změní se jen vybraný nastavovaný vstup. nastavení se provede pro všechny vstupy. Po stisku tlačítka Podrobně v Konfigurace: Kanál telefonie se otevře další dialogové okno Podrobnosti nastavení. V tomto okně lze nastavit parametry záznamu, délku dělení relací, zesílení vstupního signálu, případně přednastavit hodnoty automatického vyrovnávání citlivosti (AVC) a aktivovat detektory (tónové i pulzní). Dané nastavení je platné pro kanál, z jehož menu bylo okno Podrobnosti nastavení otevřeno. Záznam: Komprese Filtr sepnutí Předběh Doběh Dělení relací Detektory: Volba 1 Volba 2 Volba 3 Vstup: Zesílení AVC: Úroveň Nastavení typu a jejího stupně, rychlost a způsob vzorkování. filtrace krátkých signálů, které přesahují úroveň pro spouštěcí energie ( sec). překlenutí zpoždění při zakládání nového záznamu, příp. zachycení přealarmové situace ( sec). zpožděné ukončení záznamu, zamezení kouskování záznamu v režimu VOX ( sec). maximální doba záznamu relace(min), přesáhne-li doba trvání relace nastavenou hodnotu, založí se kontinuálně nový záznam. nastavení typu detektoru (DTMF, PULSE, ) nastavení typu detektoru (DTMF, PULSE, ) nastavení typu detektoru (DTMF, PULSE, ) nastavení konstantní hodnoty zesílení zaznamenávaného signálu [db] nastavení úrovně vst. signálu, na kterou je pomocí AVC vst. signál dostavován [db] 19

20 Práh Náběh Doběh Filtr signalizace spodní práh úrovně od kterého zapíná AVC [db] časová konstanta (rychlost) náběhu AVC [sec] časová konstanta (rychlost) doběhu AVC [sec] nečinné Nastavení pro záznam mikrofonu s aktivací tlačítkem K aktivaci záznamu tlačítkem slouží Spínací jednotka RP s tlačítkem a LED diodou červené barvy. V nastavení kanálu je možné použít režimy spouštění záznamu: Trvalé nebo VOX. V podrobnostech nastavení kanálu nastavit: Zesílení na 0 db (nepoužívat AVC). Ikona kanálu s funkcí aktivace tlačítkem indikuje ve výchozím stavu stav: blokování záznamu - Vypnutí (ikona červená nebo zelená). Po stisknutí tlačítka Spínací jednotky dojde k odblokování kanálu. Může pak dojít ke spuštění záznamu - v závislosti na zvoleném režimu spouštění záznamu (např.: při překročení nastavení úrovně spouštění v režimu VOX, ). V kontextové nabídce kanálu je indikován stav " Normál". Zastavení záznamu (opětné blokování kanálu) je možné provést pouze z ovládání ReDat3 pomocí Administrace - volbou "Vypnout" v kontextové nabídce kanálu. 4.2 Konfigurace Video Po kliknutí na ikonu karty VIO je zobrazeno dialogové okno Konfigurace: Video Toto okno zobrazuje základní informace o stavu karty VIO a umožňuje nastavit její vlastnosti společné pro všechny vstupy videokarty. Typ karty Adresa, IRQ Stav Pořadí FW Ovladač VIO hodnoty přiřazeny systémem základní diagnostická informace o ovladači - status OK, Error pořadí karty VIO ve skupině Video verze firmware karty verze ovladače karty NASTAVENÍ: Režim přednastaven režim Multikanál Videosignál přednastaven PAL Rozlišení přednastaveno FULL Komprese nastavení komprese záznamu 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:30, 1:40, 1:55 Počet půlsnímků v cyklu: Rychlý cyklus nastavení hodnoty

21 Pomalý cyklus nastavení hodnoty 1-10 Ručně nastavené hodnoty jsou programově upraveny pro nejvyšší účinnost záznamu při zachování požadované kvality, skutečné hodnoty jsou zobrazeny bez možnosti úpravy. Tlačítkem Nastavit se otevře dialogové okno Povolení kanálů (viz kap.4.1) Konfigurace video kanálu Po kliknutí na ikonu daného vstupu se zobrazí dialogové okno Konfigurace: Video kanál. Toto okno umožňuje definovat parametry jednotlivých vstupů. Na další nebo předcházející kanál v rámci skupiny Video lze přejít šipkami nebo pomocí kláves F11 a F12. Karta Kanál udává pořadí a typ karty udává číslo nastavovaného kanálu v rámci dané karty NASTAVENÍ: Název označení kanálu, max. 16 znaků, vloženo do okna Administrace a do Seznamu relací Skupina označení přístupnosti dat pro uživatele, zařazeno do seznamu relací Priorita inicializační hodnota priority, zařazeno do seznamu relací Parametry sekvence: přiřazení kanálu do cyklu přepínání kanálů vstupujících do desky VIO Snímek v cyklu přepínání zabere místo pro 2 půlsnímky Půlsnímek v cyklu přepínání zabere místo pro 1 půlsnímek Režim Pomalý Rychlý četnost vkládání snímků do přepínací sekvence, vyšší kvalita záznamu oproti Pomalý Záznam nastavení počtu půlsnímků, které budou ukládány do seznamu záznamových relací, možnosti: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500 Archivace povolení automatické archivace Umožňuje nastavit, které kanály budou archivovány na mechaniku DVD-RAM, aktivní jsou pouze volby Ne a Vždy (což je obdoba Ano u telefonie a IP telefonie). Spouštění záznamu - normál Trvalé jsou vytvářeny záznamy, jejichž doba trvání je dána hodnotou nastavenou v položce Dělení relace Plán činnosti nečinné Spouštění záznamu - alarm Detektor tlačítkem Nastavit se otevře okno Nastavení detektoru aktivity, sloužící ke konfiguraci detektoru pohybu. Kontakt spouštění detektoru spínané kontaktem Ztráta videa Synchronizace 21

22 Alarm multiplexu - dosud neimplementované funkce Předběh překlenutí zpoždění při zakládání nového záznamu, příp. zachycení prealarmové situace ( sec) Doběh zpožděné ukončení záznamu ( sec) Dělení relace maximální doba trvání relace v minutách. Při trvalém režimu záznamu je po uplynutí nastavené doby relace ukončena a založena nová. Hlášení - Provoz zatržením se požaduje aktivace diagnostického hlášení při indikované odchylce proti předpokládanému provoznímu zatížení kanálu za určitou (nastavitelnou) dobu. Při volbě Spouštění záznamu - normál na Trvalé jsou vytvářeny záznamy, jejichž doba trvání je dána hodnotou nastavenou v položce Dělení relace. Po nastavení názvu kanálu se název objeví v okně Administrace a je zobrazován i v seznamu relací v položce Název. Ve volbě Spouštění záznamu - alarm lze při zvolené funkci Detektor kliknutím na tlačítko Nastavit v dialogovém okně Nastavení detektoru aktivity nastavit konfiguraci detektoru pohybu. Z přednastavených hodnot se vyberou hodnoty předběhu a doběhu záznamu. Poznámka: V Nastavení cyklů je možné řídit přepínací režim pro jednotlivé kanály (tj. Počet půlsnímků/sec na kanál) Konfigurace detektorů pohybu Konfigurace detektorů spočívá v nastavení oblasti detekce v rastru 12 x 9, nastavení citlivosti a minimální velikosti detekovaného předmětu. Oblast detekce vymezuje oblast, ve které je požadována aktivace detektoru. Nastavuje se pomocí tlačítek Nastavit vše, Vynulovat vše, nebo nastavením jednotlivého políčka kliknutím na požadovanou pozici. Citlivost detekce nastavení prahové úrovně detekované změny pro jeden jasový bod (0-432) Velikost detekovaného předmětu nastavení minimálního počtu jasových bodů splňujících kritérium detekce Test spuštění testovacího režimu Jednotlivé jasové body, které splňují kritérium detekce jsou znázorněny vysvíceným rastrem, jestliže celkový počet jasových bodů překročí nastavený počet, objeví se v okně pod tlačítkem Test nápis!alarm!. Pouze liché detektor využívá pouze stejné půlsnímky (liché) a pracuje v tomto módu se zvýšenou citlivostí. Nastavení je vhodné použít pouze, je-li přepínací režim pro daný kanál nastaven na přepínání po celém snímku. Jas tlačítka pro ubírání a přidávání jasu po 3 od -100 do +100 default 0 Kontrast tlačítka pro ubírání a přidávání kontrastu po 3 od -100 do +100 default -35 Prvky nastavením jasu resp. kontrastu slouží pro úpravu citlivosti detektoru v závislosti na světelných podmínkách monitorovaného vstupu. 22

23 4.3 Konfigurace IP telefonie Po kliknutí na ikonu dané karty je zobrazeno okno Konfigurace: IP telefonie Toto okno zobrazuje základní informace o stavu karty ETH a umožňuje nastavit její vlastnosti. Typ karty Pořadí Adresa, IRQ FW Ovladač Stav Statistika Počet kanálů typ síťové karty pořadí karty ve skupině IP telefonie hodnoty přiřazené systémem verze firmware karty verze ovladače karty základní diagnostická informace o ovladači - status OK, Error dialogové okno Informace o paketech Max. počet kanálů, dán licencí. Kliknutím na tlačítko Nastavit se otvře dialogové okno Povolení kanálů umožňující přiřadit počty kanálů pro jednotlivé typy IP telefonie: 23

24 K dispozici jsou tyto typy: Cisco SCCP, Alcatel, RTP,Ericsson/Siemens, Matra, RCS, Act. H.323, Tetra (Dimetra), MGCP, SIP. U posledního typu, k němuž byl povolen určitý počet kanálů dojde automaticky k dopočítání do maximálního povoleného počtu viz okno Počet kanálů. Po opětovném otevření Administrace dojde k vytvoření virtuálních ETH karet podle povolených typů IP telefonie (viz obrázek): Typ zařízení Logování signalizace Logování paketů Vyplněno podle typu technologie IP telefonie Slouží k servisním účelům. Pokud aktivováno pak do seznamu relací diagnostiky jsou vypisovány události týkající se zpracování VoIP signalizace. Pokud zatrženo pak v adresáři /home/redat3/admin/ jsou generovány soubory packetlog000.cap až packetlogxxx.cap se záznamem VoIP provozu. Stiskem tlačítka Nastavit je možné konfigurovat logování paketů pomocí okna Konfigurace:Logování paketů. Položky okna Konfigurace:Logování paketů: Počet souborů Počet *.cap souborů s logy VoIP provozu. Velikost (MB) Velikost logovacího souboru. Filtr paketů Pole slouží k definování podmínek pro logování paketů. Parametrem pro výběr paketů může být zdrojová nebo cílová IP adresa hostu, příp. IP subsíť, definovaná pomocí masky. Pokud pole masky nebude vyplněné, předpokládá se pouze výběr zadaného hosta (maska ). Pokud nejsou zadány žádné parametry filtru, je zaznamenáván veškerý provoz z Ethernet rozhraní. Dalším parametrem může být TCP nebo IP port, resp. specifikovaný rozsah portů, obsažený v paketu. Možná je i kombinace obou kritérií výběru. Logování paketů do souborů je nyní nezávislé na funkcích Logování signalizace a RTP statistika. Zbývající položky a pole okna Konfigurace: IP telefonie: RTP statistika Při aktivaci funkce dojde u hovoru, při kterém došlo ke ztrátě rtp paketů, po jeho skončení k zápisu statistiky do diagnostiky. Statistika rtp se vyhodnocuje pro každý směr samostatně. Filtr paketů nastavení efektivního rozsahu IP adres a portů pro zpracování v ovladači Porty signalizace porty ústředny - zdroje signalizačních dat, nastavení 2 portů 24

25 4.3.1 Konfigurace kanálu IPtelefonie Po kliknutí na ikonu daného vstupu se zobrazí okno Konfigurace: Kanál IP telefonie Toto okno umožňuje definovat parametry jednotlivých vstupů. Na další nebo předcházející kanál v rámci skupiny IP telefonie lze přejít šipkami nebo pomocí kláves F11 a F12. Karta Kanál NASTAVENÍ: Pobočka Název Skupina Priorita Komprese Hlášení - Provoz Řízení záznamu Archivace udává pořadí a typ karty udává číslo nastavovaného kanálu v rámci dané karty Identifikace IP telefonu (telefonní číslo, IP adresa) nutná k záznamu dat, kterým je určeno, že zvolená pobočka bude nahrávána na tomto kanále, v případě, že by se stejné číslo pobočky objevilo na více kanálech, bude tato pobočka nahrávána pouze na prvním z nich. Podle typu VoIP možno použít i hvězdičkovou konvenci pro specifikaci čísel (rozsahu čísel) poboček. Pro typ IP telefonie RCS nutno požít znak #, který uvozuje vlastní číslo kanálu. Např. *#02*. Další podrobnosti názvu kanálu jsou pak uvedeny v položce Uživatelská data seznamu relací. Typ RCS možno nahrávat i obecně pouze s použitím znaku *. Typ Act. H323 je připraven pro připojení technologie TTC IP TouchCall. V položce Pobočka musí být vyplněno tel. číslo IP TouchCall. Protože každý IP TouchCall může na ReDat vystavit až 2 konferenční H323 spojení, je nutné na ReDat konfigurovat pro každý IP TouchCall dva IP kanály v položce Pobočka nastavené např *1 a *2. Označení kanálu,max.16 znaků, vloženo do okna Administrace a do Seznamu relací. Označení přístupnosti dat pro uživatele, zařazeno do seznamu relací (max 16 znaků). Inicializační hodnota priority, zařazeno do seznamu relací. Nastavení komprese pro záznam - platné v případě, kdy zvuk VoIP je kódován G.711. Pokud je zvuk VoIP kódován G.723 resp. G.729 pak jsou záznamy kódovány automaticky též G.723, G.729. Zatržením se požaduje aktivace diagnostického hlášení při indikované odchylce proti předpokládanému provoznímu zatížení kanálu za určitou (nastavitelnou) dobu. Neuskutečněné registruje nevyzvednutá příchozí volání jako záznam s nulovou dobou trvání a nenulovou délkou vyzvánění. Povolení automatické archivace. Umožňuje nastavit z kterých kanálů budou záznamy archivovány na mechaniku DVD-RAM. 25

26 4.3.2 Konfigurace sítě při použití IP telefonie Ve specifickém případě konfigurace sítě může dojít ke stavu, kdy ReDat3 odpovídá na ICMP pakety (např. ping na IP adresu telefonu), které byly zrcadleny na SPAN port s ostatními daty. Tím se na síti jeví jako zařízení s IP adresou stejnou jako zaznamenávaný IP telefon. Duplicitní IP adresy způsobí nefunkčnost IP telefonů, jejichž data jsou pro záznam zrcadlena na SPAN port. Dalším nežádoucím projevem může být přeposílání paketů přijatých ethernet kartou pro IP telefonii přes ethernet kartu určenou pro LAN zpět do sítě a následné zahlcování sítě. Řešení: Proto je nutné nakonfigurovat i ethernet kartu určenou pro připojení IP telefonie a na ní nastavit masku sítě na Zákazník musí pro tuto kartu také přidělit druhou IP adresu, (nebo lze použít IP adresu mimo používaný rozsah IP adres) viz obrázek: Konfigurace LAN : Menu ReDat3 -> Konfigurace&Diagnostika -> Konfigurace LAN (pouze oprávnění Super administrátor). 26

27 4.4 Konfigurace PCM-S Po kliknutí na ikonu dané karty je zobrazeno dialogové okno Konfigurace: Telefonie. Toto okno zobrazuje základní informace o stavu karty PCM-S a umožňuje nastavit její vlastnosti. Typ karty PCM-S Pořadí pořadí karty ve skupině PCM-S Adresa, IRQ hodnoty přiřazené systémem FW verze firmware karty Ovladač verze ovladače karty Stav základní diagnostická informace o ovladači - status OK, Error Typ rozhraní přiřazeno ovladačem podle typu karty a firmware - PCM-S. Vstupy povolený počet vstupních kanálů Nastavit otevření dialogového okna Povolení kanálů: Zatržením kanálu dojde k povolení linky a nenastane-li rozpor s licenčním oprávněním (viz kap. 3.13), změní se položka příslušného vstupu v okně Administrace z Nepoužito na Manuálně. 27

28 4.4.1 Konfigurace kanálu PCM - S Po kliknutí na ikonu daného vstupu se zobrazí dialogové okno Konfigurace: Kanál PCM S Toto okno umožňuje definovat parametry jednotlivých vstupů. Na další nebo předcházející kanál v rámci skupiny PCM-S lze přejít šipkami nebo pomocí kláves F11 a F12. Karta udává pořadí a typ karty např.: 3:PCM-S Kanál udává číslo nastavovaného kanálu v rámci dané karty Schránka ULOŽ uloží aktuální nastavení kanálu do schránky NAČTI nastavení kanálu na hodnoty uložené ve schránce NASTAVENÍ: Název označení kanálu, max. 16 znaků, vloženo do okna Administrace a do seznamu relací Skupina označení přístupnosti dat pro uživatele, zařazeno do seznamu relací Priorita inicializační hodnota priority, zařazeno do seznamu relací Spouštění záznamu: Trvalé jsou vytvářeny záznamy jejichž doba trvání je dána hodnotou nastavenou v položce Dělení relací Předběh překlenutí zpoždění při zakládání nového záznamu, příp. zachycení prealarmové situace ( sec) Dělení relace maximální doba trvání relace v minutách. Při trvalém režimu záznamu je po uplynutí nastavené doby relace ukončena a založena nová. Plán činnosti nečinné Synchronizace nečinné Archivace povolení automatické archivace Umožňuje nastavit z kterých kanálů budou záznamy archivovány na mechaniku DVD- RAM Použít změní se jen vybraný nastavovaný vstup OK nastavení se provede pro všechny vstupy 28

29 4.5 Konfigurace Logických kanálů Po kliknutí na ikonu je zobrazeno dialogové okno Konfigurace:Logické. Okno obsahuje pouze menu pro povolení/zakázání jednotlivých logických kanálů Konfigurace logického kanálu Po kliknutí na ikonu daného vstupu se zobrazí dialogové okno Konfigurace: Logický kanál. Toto okno umožňuje definovat parametry jednotlivých kanálů. Na další nebo předcházející kanál v rámci skupiny Logické kanály lze přejít šipkami nebo pomocí kláves F11 a F12. Význam položek obdobně jako v Telefonii. Pobočka Přiřazení pobočkového čísla (obdobně jako v IP telefonii). 29

30 4.5.2 Konfigurace logického kanálu pro záznam volání na skupinu (režim push-to-talk) Na rozhraní PCM při volbě signalizace SS7-BSSMAP je nutné v případě požadavku na záznam hovorů v režimu " push-to-talk " nastavit logické kanály po kliknutí na ikonu Konfigurace: Logický kanál podle obrázku: v dialogovém okně Význam položek obdobně jako v Telefonii. Pobočka Název zapsat GROUP libovolný řetězec 30

31 4.6 Konfigurace záznamu obrazovek (Screen) Po kliknutí na ikonu je zobrazeno dialogové okno Konfigurace:Záznam obrazovek. Okno pouze informuje o počtu kanálů nastavených v servisním menu pro povolení/zakázání jednotlivých kanálů Konfigurace screenu Po kliknutí na ikonu daného screenu se zobrazí dialogové okno Konfigurace: Kanál záznamu obrazovek Toto okno umožňuje definovat parametry jednotlivých kanálů. Na další nebo předcházející kanál v rámci skupiny Screen lze přejít šipkami nebo pomocí kláves F11 a F12. Komprese pro uložení dat je implicitně pouze Hextile. Význam položek obdobně jako v Telefonii. IP adresa IP adresa zaznamenávané stanice Windows. Klíčový snímek po udává interval mezi přenosy kompletních (klíčových) snímků obrazovky. Prodleva obnovy dat pro hodnotu 0 probíhá kontinuální přenos všech změn na ploše obrazovky, pokud je uvedena jiná hodnota, pak probíhá přenos změn pouze jednou za uvedený časový interval. O další přenos dat je žádáno až po uplynutí časového intervalu od obdržení posledních změn na obrazovce. Hodnota různá od 0 znamená "vzorkové snímání změn na obrazovce. Řídící vstup Možno nastavit řídící audiovstup (formát 0.00, ) pro synchronizované spouštění záznamu obrazovky (platné pouze pokud audiodata a záznamy obrazovek jsou konfigurovány pro stejnou datovou oblast). Spouštění záznamu Manuálně záznam řízen manuálně. Aktivita záznam spouštěn aktivitou na ploše obrazovky. 31

32 5 Konfigurace podmínek záznamu 5.1 Podmínky záznamu na logických kanálech PCM Zadání podmínek zjednodušený způsob Podmínku pro nahrávání logického kanálu je možno nastavit v okně konfigurace log. kanálu v položce Pobočka. Složitost podmínky tímto způsobem je omezena max. délkou zadávaného řetězce 32 znaků. Příklad z obr. obsahuje podmínku, kdy jsou blokovány záznamy, které obsahují v signalizaci řetězec 1411 (znak! znamená negaci, znak * je zástupný symbol pro libovolný počet znaků, znak? je zástupný symbol pro jeden znak) a naopak jsou nahrávány záznamy, které obsahují v signalizaci řetězec Zadání podmínek záznamu pomocí dialogového okna. Kliknutím na položku Logické v okně Administrace je možné otevřít dialogové okno pro nastavení komlexních podmínek záznamu. 32

33 Uvedený příklad obsahuje podmínku přiřazenou logickému kanálu č.1. Podmínka zajišťuje, že na logickém kanálu č.1 je nahrávána pobočka 260 v režimu na vyžádání (po zadání kódu *111 na telefonu pobočky 260). Horní část okna obsahuje nástroje k vytvoření podmínky (tlačítka Nový, Smazat, Kopírovat). Dále je možné platnost podmínky aktivovat/deaktivovat (volba Aktivní), nastavit název podmínky (Jméno) a definovat časový rozsah platnosti podmínky (Platnost). V pravé části dialogového okna je nástroj pro přiřazení podmínky logickým kanálům. Je možné jednotlivé nebo hromadné přiřazení. Jednomu kanálu je možné přiřadit pouze jednu podmínku. Ve střední části dialogového okna je nástroj pro sestavení podmínky. Podmínku je možné sestavit z jednotlivých pravidel. Postup vyhodnocení pravidel je dán jejich pozicí v tabulce. Vyhodnocení pravidel postupuje od prvního řádku k dalším. První splněné pravidlo ať už negativní nebo pozitivní znamená provedení akce (pravidla na dalších řádcích se již nevyhodnocují). Položky pro sestavení pravidla: Jméno pojmenování pravidla; Akce Nahrávat/Nenahrávat/Nahrávat na vyžádání/blokovat na vyžádání. Pravidlo specifikace pravidla; Parametry doplňkové parametry potřebné pro definici pravidla. Ve spodní části okna jsou nástroje pro nastavení časových plánů pravidel. Default stav je vybrán celý den, všechny dny v týdnu a všechny dny v měsíci. Pokud nevybrán žádný den v týdnu resp. v měsíci nastavení je vyhodnoceno jako default stav jako by bylo vybráno vše. Poznámka 1: Nastavení podmínek na logických kanálech PCM je použitelné pouze pokud je na kartách PCM vybrán typ signalizace DSS1 resp. DSS-CONNECT. Pokud je zvolena signalizace DSS-CONNECT pak záznam je spouštěn až v okamžiku uzavření okruhu (v případě uskutečněných volání). Poznámka 2: Nastavení podmínek podle kap a je vzájemně nezávislé. Pokud má kanál přiřazenu podmínku oběma způsoby je nejdříve vyhodnocena podmínka dle kap Pokud hovor vyhovuje 33

34 podmínkám definovaným podle (přiřazeno kanálu A) a zároveň vyhovuje podmínkám definovaným dle (přiřazeno kanálu B) pak bude spuštěn záznam na kanálech A i B. Poznámka 3: Pokud je zvolena akce Nahrávat resp. Blokovat na vyžádání je nutné v podrobné konfiguraci logického kanálu povolit DTMF detektor (viz kapitola 4.5.1). 5.2 Podmínky záznamu na fyzických kanálech PCM a UDR3-I. Konfigurace podmínek pro fyzické kanály je možná pouze pomocí dialogového okna. Kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Telefonie v okně Administrace je možné otevřít dialogové okno pro nastavení komlexních podmínek záznamu. Postup konfigurace podmínek pomocí pravidel je podobný jako pro podmínky logických kanálů (viz kapitola 5.1). Položka Akce neobsahuje volby Nahrávat na vyžádání a Blokovat na vyžádání. Podle podmínek je možné řídit pouze kanály nastavené do režimu TELEF. 5.3 Podmínky záznamu na kanálech IP telefonie Zadání podmínek zjednodušený způsob. Podmínku pro nahrávání IP kanálu je možno nastavit v okně konfigurace kanálu IP telefonie v položce Pobočka. 34

35 Uvedený příklad obsahuje podmínku kdy jsou na IP kanálu č. 3 nahrávány všechny pobočky s posledním dvojčíslím Zadání podmínek záznamu pomocí dialogového okna. Kliknutím na položku IP telefonie v okně Administrace je možné otevřít dialogové okno pro nastavení komlexních podmínek záznamu na kanálech IP telefonie. Dialogové okno má stejné položky jako dialogové okno pro nastavení podmínek logických a fyzických kanálů (viz kap. 5.1 a 5.2). Navíc obsahuje vedle položky Aktivní ještě pole pro výběr typu IP telefonie. Podle výběru typu IP telefonie je možné podmínku přiřadit pouze odpovídajícím kanálům stejného typu. Zároveň pro každý typ IP telefonie je doustupná jiná verze pravidel. Uvedený příklad obsahuje konfiguraci podmínky kdy na přiřazených kanálech jsou nahrávány hovory pouze příchozí a zároveň platí, že identifikace volajícího končí na dvojčíslí 80. Poznámka: Nastavení podmínek podle kap a je vzájemně nezávislé. Nejdříve jsou vyhodnoceny podmínky podle kap

36 6 Seznam relací 6.1 Vytvoření nového seznamu relací Při vytváření nového Seznamu relací (menu Seznam -> Nový) je nutné vybrat záznamové médium z něhož budou data zobrazována. Není li výrobcem nastaveno jinak, jsou data telefonie ukládána na primární médium, video data na sekundární médium a výpisy historie a diagnostiky na médium historie. Pro snadnou konfiguraci nového seznamu s předdefinovanými parametry je možné využít tlačítka Telefonie, IPtelefonie nebo Logické. Médium: Primární první část disku pro záznam dat (zpravidla Telefonie, IP telefonie, PCM-S) Sekundární druhá část disku pro záznam dat (zpravidla Video) Informace část disku pro záznam Historie ( Hlášení ) a Diagnostiky (Diagnostika) Disketa médium pro manuální archivaci - Floppy disketa Archiv médium pro manuální archivaci - část pevného disku nebo soubor na syst. disku DVD médium pro manuální archivaci na DVD-RAM USB flash médium pro automatickou archivaci na USB flash paměť DVD-RAM1-3 médium pro automatickou archivaci na DVD-RAM Poznámka: Není možné vytvářet seznam z více médií najednou. Dále je nutné vybrat Typ dat. Typ dat: Telefonie. Telefonní data z karet APC, UDR, PCM ( -P, -A) Video Video data z karet VIO IP telefonie Data VoIP zaznamenaná na kartách Ethernet ( ETH ). PCM-S Speciální typ dat pro záznam z karet PCM-S RS232 záznam modemů nebo sériových linek Logické Zobecněný typ dat. Určeno pro záznam dat z logických (virtuálních) kanálů karet UDR, PCM. Logické kanály nejsou přiřazeny fyzickým datovým vstupům. Hlášení Výpisy historie. Diagnostika Výpisy diagnostiky. Pokud je na jednom médiu několik typů dat najednou (např. Telefonie a IP telefonie), je možné vytvořit seznam s více typy dat najednou nebo s každým zvlášť. Záhlaví Při konfiguraci seznamu lze dále navolit v části Záhlaví, které sloupce seznamu relací budou zobrazovány a které budou skryty (červené nelze skrýt). 36

37 Nakonec je nutné přiřadit seznamu nějaký název pod nímž bude tento seznam nadále dostupný v menu Seznam -> Otevřít. Poslední čtyři seznamy budou dostupné přímo z menu Seznam. Poznámka: Maximální počet otevřených seznamů je 8. V názvu seznamu je nepřípustný znak: "&". 6.2 Ovládání seznamu relací V okně Seznam relací je každý záznam označený časem počátku a typem dat, dobou trvání (u videa max. 20 min), číslem a názvem vstupu, zvolenou kompresí, atd. Jednotlivé sloupce lze pomocí myši rozšiřovat, zmenšovat nebo přemísťovat. Ze seznamu lze jednotlivé záznamy vybírat a vyhledávat podle různých kritérií. Zvolené záznamy je možno přehrávat. Zjednodušeně by se dalo říci, že k ovládání postačí 3 klávesy: <Up>, <Down> pro pohyb o řádek po seznamu relací a <F2> pro spouštění a zastavování reprodukce. Přesto zařízení nabízí v seznamu listování a řadu možností pro usnadnění orientace (třídění, vyhledávání, a j.) Klávesy <PgUp/PgDn> slouží k pohybu v seznamu na začátek/konec stránky respektive další stisk na předchozí/následující stránku a <Home/End> pro skok na začátek/konec stránky respektive na první nebo poslední záznam na médiu. V podstatě vše, co lze provádět klávesami, jde myší. Ke změně polohy zobrazení v rámci seznamu hovorů slouží horizontální rolovací lišta. Datum a čas datum a čas počátku záznamové relace Vstup číslo a označení daného kanálu Název označení kanálu - nastavitelné z dialogu Konfigurace kanálu... Trvání doba trvání dané záznamové relace Vyzvánění doba vyzvánění před nahráváním záznamu Signalizace telefonní číslo: Analog. kanál - jen odchozí hovory (detekce DTMF, pulsní volby) Digitální kanál - příchozí i odchozí hovory Popis hovoru max 64 znaků Příznak záznamu znak, jak byl záznam spuštěn: S - single (samostatný záznam), P - má předchůdce (takto označený záznam na předcházející navazuje), N - má následovníka (na takto označený záznam navazuje další záznam), NP - má následovníka i předchůdce (obě předcházející označení dohromady) T - záznam byl přenesen (týká se integrace CTI) 37

38 Komprese Typ dat Sériové číslo Návod k obsluze - popis ovládání RD F - na lince byl detekován faxový (modemový) provoz, záznam byl přepnut na kompresi A-law 64 (kbit/s), bez AVC. Po ukončení záznamu se záznam vrátí k původnímu nastavení linky. typ a stupeň komprese, rychlost a způsob vzorkování první číslo je číslo zdroje a za tečkou je číslo linky. Zdroje: 0 - Telefonie, 1 - Video, 2 - IPtel pořadové číslo v hexadecimálním tvaru, Seznam z média DVD (DVD-RAM 1-3) má u sériového čísla navíc název ReDatu Priorita inicializační hodnota priority Aktivace označení aktivace záznamu: M - manuální sepnutí záznamu C - trvalý záznam D - sepnutí od detektoru Mac adresy HW adresy IP telefonů v hexadecimálním tvaru Agent identifikace operátora ANI číslo volajícího položky doplňované při CTI DNIS číslo volaného Seznam relací IP TouchCall Příklad seznamu relací pro tecnologii TTC TouchCall. Vyznačená ralace je pořízena na IP kanále *1, identifikace volajícího je 2553 (ANI), volané číslo *1 (DNIS) je vlastní TouchCall. V seznamu relací historie jsou zachyceny události vztahující se k sestavení spojení mezi ReDat a TouchCall pro výše uvedený zvukový záznam. 6.3 Grafické znázornění umístění zobrazených dat na záznamovém mediu Je umístěno v pravé části lišty základního menu a při načtení seznamu relací znázorňuje pozici právě zobrazovaných dat na záznamovém mediu. V případě aplikace filtru je možné pozorovat posouvání pohyblivé části indikátoru v rozsahu celého záznamového media a tím odhadnout čas zbývající do ukončení vyhledávání. 38

39 6.4 Filtry Seznamu relací Po kliknutí na záhlaví každého sloupce Seznamu relací se zobrazí okno nastavení Filtru, který umožňuje upravit seznam a zobrazit pouze záznamy, které jsou povoleny nastavením filtru. Položku filtru, která se má uplatnit při úpravě seznamu, je nutno označit v příslušném zaškrtávacím políčku. Význam jednotlivých položek je vysvětlen v kap Jsou definovány tři druhy filtrů, které je možné vzájemně kombinovat: filtr časového rozmezí od-do, vybere záznamy vyhovující zadanému rozmezí, užito u položek Datum a čas, Trvání, Vyzvánění výčtový filtr, kdy je nabídnut výběr z přednastavené volby: položka Komprese vyhledávání klíčového slova, nebo jeho části, užito u ostatních položek; pro definování klíčového slova nebo jeho části lze užít následující konvenci: přesný zápis klíčového slova (příklad: telefon)? doplnění nejasné části slova otazníky (?elefo?) -? nahrazuje 1 znak [x] výběr z více znaků na konkrétní pozici ([Tt]elefon) * zapsání pouze části klíčového slova (*elef* - *) nahrazuje více Dále je možné následujícími výběry realizovat: výběr z množiny znaků (např. slova začínající písmeny "A, B, C, D, E, F": [A-F]*) invertovaný výběr z množiny znaků (např. výběr slov nezačínajících na "C" a "f": [!Cf]*, pokud je potřeba použít ve výběru "!", nesmí být uveden na začátku, např. výběr slov začínajících na písmeno "!" a "x" : [x!]*) výběr z množiny řetězců znaků (např. slova začínající na a 122: 120* 121* 122*) výše popsané způsoby lze kombinovat (např. výběr slova začínající velkými a malými písmeny abecedy kromě písmen "S" a "s": [A-z]*!S*!s*) Tipy: -pouze velká písmena abecedy [A-Z] -pouze malá písmena abecedy [a-z] -pouze čísla [0-9] 39

40 -písmena abecedy s čísly [A-Za-z0-9] -slova obsahující hvězdičku *[*]* -znaky ASCII od "!" po "z" [!-z] Podrobnosti relace uvedené v Seznamu relací Po kliknutí na vybraný záznam v Seznamu relací se zobrazí okno Podrobnosti relace. 6.5 Signalizace Zaznamenání čísla volaného a volajícího účastníka Analogový zaznamenávaný kanál Digitální zaznamenávaný kanál zaznamenána čísla odchozích volání (volaného účastníka) zaznamenána čísla příchozích i odchozích volání (volaného i volajícího) Zobrazení rutinních příkazů a hlášení TRS Ve sloupci Signalizace v seznamu hovorů jsou zobrazeny při konfiguraci TRS příkazy a hlášení v následujícím tvaru: pttttttsi p identifikace původu (dispečer, výpravčí, ); tttttt šestimístné číslo vlaku (0..9) s oddělovač rozlišující příkaz (#) od hlášení (+),výjimku tvoří příkaz "generální stop", u kterého je použit oddělovač (+) s oddělovačem tvoří kompletní kód příkazu nebo hlášení; Kompletní seznam identifikací ukazuje následující tabulka. 40

41 SYMBOL VÝZNAM ZOBRAZENÍ ReDat3 Jeďte pomaleji Mluvte (aktivace selektivní volby) Neobsazeno Neobsazeno Očekávejte výstražný terč Jeďte rychleji Potvrzení zkoušky spojení Z důvodu dopravních dispozic zastavte v úrovni dopravní kanceláře Dálkové zastavení vlaku Neobsazeno Generální STOP (bez čísla vlaku) Žádost o hovor Zkouška spojení Závady na vlaku Žádost o hovor s účastníkem tlf.sítě Zpoždění vlaku #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 paaaaaa+0 Každému hovoru náleží vždy jedno číslo vlaku a identifikace původu. Při jejich změně je založen nový hovor. Za číslem vlaku je zobrazena posloupnost příkazů/hlášení. Příklad: #1#5+4# > očekávejte výstražný terč > žádost o hovor s účastníkem tlf.sítě > jeďte rychleji > mluvte > číslo vlaku > identifikace původu Zvláštní sekvence: Generální stop: paaaaaa+0 Zkouška spojení: ptttttt+2+0#6 Diagnostika systému TRS: #4 41

42 7 Přehrávání záznamů 7.1 Telefonie, IP telefonie Přehrávání záznamů telefonie a IP telefonie vybraných v seznamu relací se provede stisknutím tlačítka F2 nebo ikony Reprodukce na horní liště programu RaDat Přímé monitorování vstupních kanálů Zapnutí a vypnutí se provede v nabídce rychlé volby základních funkcí každé linky (kap ). Při reprodukci přes kartu APC při užití u více vstupních kanálů (max. 3) je monitorování smíšeno ze všech kanálů, které mají tuto funkci zapnutou. V případě reprodukce přes karty UDRx nebo PCM je k dispozici max.1 příposlech. Přímé monitorování kanálů IP telefonie není podporováno. 42

43 7.3 Video Monitorování video vstupů a reprodukce video záznamů probíhá prostřednictvím programu Video přehrávač na VGA monitoru: Videopřehrávač umožňuje zobrazit aktuální situaci až na 4 vstupech a dále umožňuje provádět reprodukci již zaznamenaných relací. Nad každým zobrazeným oknem vstupního kanálu je ovládací lišta: Indikace stavu vstupu (viz Administrace) výběr vstupního kanálu zelená šipka červený terč zelený terč Název kanálu Nastavení rozlišení aktuálního okna CL - barevné zobrazení BW - černobílé zobrazení Indikace režimu živě - přehrávání Tlačítko "freeze" pro zastavení obrazu Indikace stavu vstupu: zobrazení ikony aktuálního stavu kanálu, v případě nastavení kanálu na Typ spouštění: "Manuálně" (nebo v případě spuštění záznamu z Administrace) se jedná o tlačítko spuštění/ukončení záznamu. Nastavení rozlišení okna: výběr rozlišení pro optimální zobrazení obsahu okna. 43

44 Indikace režimu Živě/Repro: indikován aktuální stav okna, aktivní tl. pro změnu Živě/Repro (viz kap ). Živě - režim přímého sledování obrazu kamery. Repro - režim přehrávání záznamů. Freeze: zastavení obrazu. Výběr vstupního kanálu: otevře kontextové okno, kde je zobrazen výběr vstupních kanálů, k výběru dojde kliknutím na ikonu kanálu. Název kanálu: Informace o nastaveném vstupu - pořadové číslo karty:číslo vstupu na kartě a název. V dolní části okna programu Video přehrávač je nástrojová lišta, společná pro všechny vstupní kanály: skupina tlačítek ovládání reprodukce výběr času počátku na médiu skupina tlačítek nastavení programu časová osa, počátek a konec záznamů na médiu tlačítko Relace/Disk signalizující, zda je reprodukce prováděna ze seznamu relací nebo přímo z disku výběrem z časové osy Nastavení zobrazení programu Video přehrávač počet zobrazovaných oken digitální zoom nastavení jasu nastavení kontrastu návrat k přednastaveným hodnotám zvýšení kvality obrazu Počet zobrazovaných oken: volba zobrazení čtyř oken v rozlišení 180 x 144/360 x 288/720 x 576 pixelů nebo jednoho vybraného v rozlišení 720 x 576 pixelů. Nastavení jasu a kontrastu: možnost korekce jasu a kontrastu zobrazení podle kvality vstupního signálu. Digitální zoom: možnost zvětšení vybraného výřezu okna. Při aplikaci zvětšení na živý obraz (Živě) nebo na reprodukovaný obraz (Repro) se změní kurzor na křížek s šipkami a je pouze možný pohyb obrazem pomocí myši při stisknutém levém tlačítku myši. 44

45 Při aplikaci na pozastavený obraz (Freeze) se změní kurzor na křížek. Je možné provádět výběr výřezu obrazu pomocí myši při stisknutém levém tlačítku, nebo pomocí levého tlačítka provádět zvětšování (zoom+) a pomocí pravého tlačítka provádět zmenšování obrazu (zoom-). Základní rozlišení tj. návrat k přednastaveným hodnotám: Nastavuje okno na původní rozlišení - vypíná digitální zoom. Zvýšení kvality obrazu: zvýšení kvality zobrazení okna při zvětšeném nároku na výkon a zatížení HW ReDat Reprodukce videozáznamu Pro reprodukci video záznamů pomocí Video přehrávače je možné použít dva postupy: 1.) Reprodukce pomocí Video přehrávače s výběrem ze seznamu relací Najít příslušný záznam v seznamu relací. Spustit reprodukci stisknutím tlačítka F2 nebo ikony F2 Reprodukce v horní liště. Pokud již není otevřeno okno programu Video přehrávač dojde k jeho otevření nyní. Pokud je zvolený záznam z kanálu nastaveném v některém ze 4 oken Video přehrávače bude reprodukce prováděna právě v tomto okně, pokud není tento kanál nastaven dojde k přestavení reprodukce do levého horního okna. U okna, do kterého je prováděna reprodukce je přestavena ikona indikace režimu živě - přehrávání z Živě na Repro. Dále je promáčknuto tlačítko Relace/Disk a provedena změna časových údajů ve spodní liště. aktuální pozice ve zvoleném záznamu začátek a konec zvoleného záznamu promačklé tlačítko Relace/Disk signalizující, že je reprodukce prováděna ze Seznamu relací 2.) Reprodukce pomocí Video přehrávače s výběrem z časové osy Na horní ovládací liště aktuálního okna přepnout volbu Živě/Repro na Repro a vybrat zaznamenávaný kanál. Na liště v dolní části okna programu Video přehrávač nastavit čas začátku záznamu. aktuální pozice na mediu Začátek dat a konec dat na médiu nepromačklé tlačítko Relace/Disk signalizující, že je reprodukce prováděna výběrem z časové osy 45

46 Skupina tlačítek ovládání reprodukce videozáznamů je funkční vždy pro aktuálně vybrané okno (viz kap. 7.3): Návod k obsluze - popis ovládání RD Start/Stop/Rychlé přehrávání Pauza Krokování záznamu Skok na začátek záznamu Posun o 10 s dopředu / dozadu Ovládání reprodukce videozáznamů kliknutím na tlačítko: které se změní na: Přehrávání záznamu spuštění záznamu stop od vybraného času počátku záznamu normální rychlostí 1x zvýšenou rychlostí 2x Krokování záznamu krokování záznamu následující snímek režim krokování po snímku Skok na počátek záznamu zpět na počátek přehrávaného záznamu Posun o 10s dopředu/ zpět posun dozadu Pauza do dalšího stisknutí přeruší probíhající akci Ukončení přehrávání stop spuštění nebo krokování K ukončení jednotlivých režimů přehrávání dojde vždy při stisknutí tl. stop, při změně režimu (např. přehrávání krokování) se režim změní bez nutnosti užít tl. stop CCIR monitor, video výstup karty VIO Pouze rozšířené verze karet VIO2 (po osazení příslušných obvodů) jsou vybaveny CCIR video výstupem. Umístění video výstupu je popsáno v Popisu zařízení RD Základní funkcí videovýstupu je reprodukce video záznamů na televizním monitoru nebo reprodukce pro účely dodatečné archivace na klasickém videorekordéru. Reprodukce do CCIR video výstupu systému ReDat3 se spustí po výběru požadované relace v Seznamu relací (viz kap. 6.2) stisknutím tlačítka F2 nebo ikony reprodukce v horní liště. Poznámka: Pro reprodukci do CCIR video výstupu je nejprve nutné provést konfiguraci software ReDat3. Pro reprodukci ze seznamů relací je totiž přednastaveno přehrávání v programu Video Přehrávač (kap.6.3.2) 46

47 8 Archivace záznamů Záznamy uložené na pevném disku lze dále archivovat na externích mediích a uchovávat mimo ReDat3, případně přenášet mezi zařízeními ReDat3 vybavenými mechanikou pro práci s mediem. Archivace může být řízena manuálně nebo probíhat podle přednastavení z vybraných vstupů zcela automaticky. 8.1 Archivační media Disketa 3.5 Zařízení ReDat3 užívá diskety formátu DOS. Disketa 3,5 o kapacitě 1,44 MB slouží k archivaci 14 minut audio záznamu (komprese GSM FR 13), k archivaci video záznamů ji výrobce nedoporučuje DVD-RAM 9.4 GB Oboustranné médium DVD-RAM má kapacitu 2x4,7 GB a umožňuje archivaci až 1600 hodin audio záznamu (komprese GSM FR 13), případně 3,5 hodiny video záznamu (komprese 1:40). 8.2 Automatická archivace Pro automatickou archivaci je určeno pouze medium DVD-RAM, disketu 3,5 nelze použít. Stavy mechaniky DVD-RAM jsou indikovány v okně Administrace: Význam ikon archivačního media DVD-RAM v okně Administrace: Po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu archivačního media se otevře okno příkazů pro práci s mediem: Inicializace - inicializace prvně vloženého media, případně smazání použitého media po uplynutí doby ochrany media, viz kap Archivace - opětovné spuštění archivace, která byla zastavena příkazem Blokování archivace, okamžité spuštění archivace Blokování archivace - přerušení probíhající archivace, funkční tlačítko mechaniky pro vysunutí media Nastavení - otevření okna Konfigurace: Archivace, viz kap

48 8.2.1 Inicializace media pro automatickou archivaci Návod k obsluze - popis ovládání RD Po vložení dosud nepoužitého media do mechaniky je nezbytné medium inicializovat. Inicializaci proveďte použitím příkazu Inicializace dostupným v okně menu pro práci s mediem. Při inicializaci pro automatickou archivaci je na mediu vytvořen vlastní firemní formát ukládání dat a medium není přenositelné do jiného zařízení než ReDat3. Medium inicializované pro automatickou archivaci není možné použít pro manuální archivování a naopak! Inicializace současně slouží po uplynutí doby ochrany media k mazání již použitého média Použití automatické archivace Na aktivní archivační medium (poslední vložené medium, které je inicializováno a není zaplněno) jsou automaticky archivovány všechny záznamy z kanálů, které mají automatickou archivaci povolenu v okně Konfigurace kanálu (viz kap. 4), vypnutí automat. archivace se provede zakázáním funkce v tomto okně. Zaplnění media je indikováno změnou ikony media, akustickým signálem a hlášením zobrazeným prostřednictvím aplikace LAN Klient - Administrace, zaplněné medium se automaticky uzavře a archivace je blokována. Pro pokračování archivace vložte do mechaniky čisté medium, případně dříve použité, jemuž uplynula doba ochrany dat a proveďte jeho inicializaci, poté bude archivace automaticky pokračovat. Při aktivní funkci archivace je blokováno tlačítko vysunutí media, vysunutí lze provést pouze v režimu blokování automatické archivace. Dojde-li před zaplněním media k jeho nahrazení, je původní medium považováno za uzavřené a při jeho dalším použití bez inicializace je proto nutné spustit archivaci manuálně příkazem Archivace. Toto vede k časově zpřeházeným archivovaným záznamům na mediu a proto výrobce tento postup nedoporučuje. Poznámka: Je-li na konci media pouze část záznamu a zbytek pokračuje na následujícím, jsou podrobnosti záznamu (vstup, název, atd.) doplněny až u pokračování na druhém mediu Nastavení automatické archivace V okně Konfigurace: Archivace lze nastavit: požadovanou dobu ochrany media, před jejímž uplynutím nelze medium smazat a znovu použít periodu zápisu dat na medium - data jsou zapisována vždy po uplynutí nastavené periody a po zbytek času je mechanika nečinná zapnutí (vypnutí) zvukového signálu při zaplnění nebo chybě media Archivuj vše je dodatečná archivace starých dat -archivují se všechna data bez ohledu na to, zda měly vstupy nastaven příznak archivovat ano nebo ne Použití více mechanik pro paralelní automatickou archivaci Do zařízení ReDat3 je možné zapojit až tři paralelní mechaniky DVD-RAM. Jednotlivé mechaniky jsou ovládány samostatně a slouží k současné vícenásobné automatické archivaci zaznamenaných dat pro dosažení ještě vyšší spolehlivosti archivace. 48

49 8.3 Manuální archivace Pro manuální archivaci lze použít volitelně disketu (3,5" 1,44 MB), DVD (DVD-RAM 4,7 a 9,4 GB), USB flash paměť (různé velikosti) nebo Archiv (samostatná část disku nebo soubor na systémové části disku). Média "Disketa", "DVD" a "USB flash" lze vyjímat a pracovat s nimi pod os.windows. Médium "Archiv" slouží jako náhrada fixních záznamů (s neomezenou životností) a záznam je tak možné archivovat odložením do Archivu. Stavy mechaniky pro manuální archivaci jsou indikovány v okně Administrace: Význam ikon medií pro manuální archivaci v okně Administrace: Po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu archivačního media se otevře menu pro práci s mediem: Obnovit - načtení aktuálního stavu media Inicializace - inicializace prvně vloženého media, případně smazání použitého media Inicializace media pro manuální archivaci Po vložení dosud nepoužitého media do mechaniky je nezbytné medium inicializovat. Inicializaci proveďte volbou menu Inicializace dostupným v okně menu pro práci s mediem. Při inicializaci pro manuální archivaci je na mediu vytvořen formát ukládání dat DOS a přehrávání archivovaných záznamů je možné i v OS Windows. Při inicializaci jsou současně na medium nakopírovány soubory Ftrans.exe a insftr.exe potřebné pro přehrání záznamů v OS Windows. (Při použití diskety 3,5" 1,44 MB tyto soubory zabírají 6 % kapacity média). Medium inicializované pro manuální archivaci není možné použít pro automatické archivování a naopak! Inicializace současně slouží k mazání již použitého média Použití manuální archivace Vybraný záznam se zkopíruje na archivační médium volbou menu Kopírovat: medium, který se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem myši na daný záznam. Nabídka příkazů pro kopírování se nachází též na záložce Relace základního menu. Jestliže proběhlo zkopírování úspěšně, objeví se na monitoru výpis o dokončení akce. Je-li médium zaplněno, případně chráněno proti zápisu, objeví se chybové hlášení, že zápis není možný. Z jednoho typu média (Disketa, Archiv,DVD, USB flash) lze provádět stejným způsobem archivaci na jiný typ média. Opět vyvoláme nabídku pro kopírování kliknutím pravým tlačítkem na daný záznam, tentokrát v seznamu zvoleného média. Dále použijeme volbu Kopírovat: médium. viz. obrázek 49

50 (příklad pro kopírování z Archivu, lze kopírovat na Disketu, DVD a USB flash). Pomocí stejného menu lze archivované záznamy z média smazat: volba Odstranit Poznámka: Záznamy nelze mazat z pevného disku. média (Primární, Sekundární). 8.4 Archivace záznamů odložením pevného disku Je-li zařízení vybaveno funkcí zrcadlení disků RAID, lze archivaci též provést vyjmutím a odložením jednoho z pevných disků. Vyjmutý disk je nutné nahradit identickým diskem stejné nebo větší velikosti, práce se zařízením RAID viz RD kap Pro přehrávání záznamů disk vložte do jiného PC bez pevného disku, po spuštění toto PC simuluje zařízení ReDat3 na síti LAN s přístupem prostřednictvím aplikace LAN Klient, kterou využijte k přehrávání záznamů. Po uplynutí doby archivace je možné disk použít k záměně za disk s aktuálními záznamy. Upozornění: Před připojením simulačního PC na síť LAN je nezbytné změnit jeho IP adresu, která nesmí zůstat nastavena stejně jako na zařízení ReDat3. Aby bylo možné po zapnutí PC spustit aplikaci ReDat3, je nutné v konfiguraci ReDat3 zakázat detekci hardware ReDat3 (karty APC, UDR, PCM, VIO). 8.5 Přehrávání archivovaných záznamů Po vložení archivačního media do mechaniky vytvořte nový Seznam relací a vyberte příslušné médium. S takto vytvořeným seznamem, který obsahuje seznam relací uložených na archivačním mediu je možné pracovat jako s běžným seznamem relací uložených na pevném disku. Pro urychlení práce s archivačními medii pro manuální archivaci je po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu media v okně Administrace přístupný příkaz Obnovit, který slouží k aktualizaci vytvořeného Seznamu relací. Stejný postup použijte pro přehrávání prostřednictvím aplikace LAN Klient. Probíhá-li archivace a přehrávání současně, má archivace vyšší prioritu a může docházet k výpadkům přehrávání Přehrávání manuálně archivovaných záznamů v OS Windows Manuálně archivované relace lze přehrát i na PC s operačním systémem Windows, je-li vybaveno příslušnou mechanikou. Pro přehrávání je nezbytná instalovaná zvuková karta. Pro přehrávání vložte medium do mechaniky a z něho spusťte program insftr.exe. Tímto nainstalujete aplikaci ftrans.exe, která slouží ke konverzi souborů uložených na médiu do formátu wav. Záznamy relací jsou na mediu umístěny do adresářů nazvaných podle data a času vzniku: / adresář rok-měsíc-den 04-14/ podadresář hodina - minuta _ ReDat3_74_MASTER.2c0f2.7.00d.64X _ ReDat3_74_MASTER.2c0f2.7.00d.aux - záznam relace - doplňková data _ / rok-měsíc-den_hodina-minuta-sekunda / ReDat3_74_MASTER / jméno ReDatu / 2c0f2 / sériové číslo záznamu / 7 / trvání záznamu (sec) / 00d / index linky ve skupině telefonie v hex. / 64X /přípona podle komprese 64X,32X,16X,12X,25X, GSM u zvukových dat aux /přípona.aux - text,soubor doplňkových dat (signalizace, tel.číslo, ) 50

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

VoIP Recorder RD 016 009

VoIP Recorder RD 016 009 VoIP Recorder RD 016 009 Vydání: 02/2009 v1.02 Výrobce: Speciální elektronika RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikovaným systémem řízení jakosti podle ISO 9001 a člen AOP.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2.

Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. dl49002 pro strana 1 / 11 Návod k použití programu MONITOR III ver.1.2. UPOZORNĚNÍ! Program MONITOR III se po instalaci zobrazí v plné verzi. Oprávnění pro využití všech jeho funkcí je dáno HW klíčem dodaného

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více