nejmladší z vůdců indického národního kongresu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejmladší z vůdců indického národního kongresu"

Transkript

1 nejmladší z vůdců indického národního kongresu Na podzim se Subháš vrátil do Kalkaty, aby se znovu zapojil do práce v národním hnutí. Byl zvolen prezidentem výboru odbočky Indického národního kongresu v Bengálsku, na výročním zasedání pléna v Madrásu (1927) byl jmenován generálním tajemníkem Celoindického výboru strany. Subháš byl činný ve studentských sdruženích a organizacích mládeže, pracoval v odborech, podporoval ženské hnutí. Byl nejmladším z vrcholných vůdců národního hnutí. Společně s Džaváharlálem Néhrúem (Néhrú byl starší o osm let) se Subháš aktivně zúčastnil organizování protestů Kongresu proti působení britské statutární komise, která pod vedením Johna Allsebrooka Simona zahájila v Indii v únoru 1928 proces hodnocení výsledků dosavadních reforem a vytváření konceptu dalšího ústavního uspořádání Indie. Mezi sedmi členy Simonovy komise nezasedal ani jediný Ind, všechny indické strany proto její činnost od samého počátku odmítaly. Již v srpnu 1928 předložily strany svůj společný návrh na nové ústavní zřízení Indie, který vycházel ze zprávy výboru Indického národního kongresu vedeného význačným právníkem Mótílálem Néhrúem. Podle tohoto návrhu měla Britská Indie dostat status dominia stejně jako Austrálie či Kanada, mělo být zavedeno všeobecné volební právo a návrh počítal také se zrušením dosavadního systému voleb v náboženských kuriích. Vláda v čele s premiérem měla být jmenována na základě demokratických principů. Na svém výročním zasedání jednatřicátého prosince 1929 v Láhauru pak Indický národní kongres pod vlivem mladých radikálů, zejména Džaváharlála Néhrúa 43

2 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie a Subháščandry Boseho, vytyčilo nový cíl národního boje úplnou nezávislost púrna svarádž. Tento rozhodný krok byl výsledkem rozsáhlé agitace. V Bengálsku stál v jejím čele Subháš, který jak na schůzích Kongresu, tak na veřejných vystoupeních opakovaně předkládal vlastní představu budoucího svobodného státu jako federativní republiky s demokratickou společností. Chceme-li učinit Indii skutečně velikou, musíme vybudovat politickou demokracii spočívající na demokratické společnosti. Privilegia založená na zrození, kastě či vyznání musí zmizet, je nezbytné poskytnout rovné příležitosti všem lidem bez ohledu na kastu a náboženství. Je nutno pozvednout sociální postavení žen, ženy je třeba vychovávat tak, aby projevovaly větší a poučenější zájem o veřejné záležitosti. 39 Stanovením cíle získání úplné nezávislosti (púrna svarádž) se radikálové poprvé otevřeně postavili proti politickému postoji Gándhího, který byl ochoten přijmout status dominia a odložit tak konečné střetnutí s britskou vládou. Gándhího znepokojovaly zejména studentské bouře i dělnické stávky, které agitaci radikálů provázely. Národní hnutí se radikalizovalo a v zemi se vzedmula vlna revolučního terorismu. Podzim 1928 poznamenaly dramatické události v Paňdžábu. Třicátého října zasáhla policie proti pokojné demonstraci v Láhauru, která byla svolána u příležitosti příjezdu Simonovy komise. Během policejní akce byl brutálně 39 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

3 napaden a zbit Lála Ládžpat Ráj, jeden z veteránů národního hnutí. Sedmnáctého listopadu Ráj na následky svých zranění zemřel. O měsíc později Rájovu smrt pomstil dvacetiletý sikh Bhagat Singh, který sedmnáctého prosince zastřelil na ulici v Láhauru britského úředníka. Osmého dubna 1929 Bhagat Singh a Bhatukéšvar Datt odpálili menší pumové nálože a rozhodili letáky v Dillí, aby hlasitým křikem přiměli hluché uši naslouchat. Následovalo hromadné zatýkání mladých revolucionářů, z nichž někteří zahájili ve vězení protestní hladovky. Většina vydržela bez jídla jen několik dní, Bengálec Džatíndranáth Dás však hladověl v láhaurském vězení třiašedesát dní, dokud nezemřel. V Bengálsku byla jeho smrt označena za mučednickou a na nádraží v Kalkatě, kam byly přivezeny jeho ostatky, mu přišly vzdát úctu tisíce lidí. Subháš, pod jehož vedením Džatíndranáth Dás v Kalkatě pracoval jako dobrovolník Kongresu, odjel do Láhauru a v plamenném projevu tam oslavil jeho oběť za svobodu země. Žít svobodně, prohlásil na shromáždění studentů, nebo alespoň za svobodu zemřít musí být prvním a nejvyšším cílem našeho hnutí. 40 Výroční zasedání Indického národního kongresu jednatřicátého prosince 1929 v Láhauru pak rozhodlo, aby se šestadvacátý leden 1930 slavil vztyčením vlajek Svobodné Indie jako Den (budoucí) nezávislosti. Na těchto oslavách se však již Subháš osobně nepodílel. Po návratu do Kalkaty byl zatčen a své třiatřicáté narozeniny (23. led - na) stejně jako Den nezávislosti strávil ve vězení. Byl odsouzen za protistátní agitaci a události bouřlivého roku 1930 mohl sledovat jen skrze mříže Alípurského vězení. 40 Podrobněji: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose, Collected Works, Vol. 6. Calcutta 1997, s

4 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie Nebylo mu tak dopřána účast na slavném Solném pochodu, který v březnu uspořádal Mahátma Gándhí. Surovému výprasku v Alípuru, kterým byli vězni potrestáni za protest proti brutalitě dozorců, ovšem neunikl. Subháš utrpěl ránu do hlavy, po níž údajně zůstal zhruba hodinu v bezvědomí. 41 V Bengálsku zatím vrcholilo hnutí neposlušnosti provázené teroristickými akcemi. O Velikonocích revolucionáři vedení Súrjakumárem Senem přepadli arzenál v Čitágáonu ve Východním Bengálsku a po několik týdnů sváděli v této oblasti s Brity regulérní boje. V prosinci 1930 tři mladí muži, Benodž Bose, Badal Gupta a Suníš Gupta, vpadli do sídla britské vlády v Kalkatě a zastřelili vysokého státního úředníka. Poté zahájili na verandě budovy přestřelku s policií, v níž vytrvali, dokud jim nedošla munice. Dva z atentátníků zemřeli na následky zranění, Suníš byl souzen a popraven. V distriktu Midnapur byl zastřelen oblastní úředník James Peddie v odvetu za to, že nařídil střílet do rolníků, kteří odmítali platit daně. V municipálních volbách na přelomu let byl Subháščandra Bose (stále ve vězení) zvolen primátorem Kalkaty. Jakmile byl propuštěn, snažil se Subháš ze všech sil v nové funkci dostát svým povinnostem i svému přesvědčení. V souladu s usnesením Indického národního kongresu kráčel šestadvacátého ledna 1931 ulicemi Kalkaty v čele pokojného průvodu oslavujícího Den nezávislosti. Průvod zastavila policie, Subháš byl brutálně napaden a odvlečen na policejní stanici v Lálbázáru, kde byl zadržen. Následujícího dne předvedli policisté primátora Kalkaty 41 Bose, S. C.: The Indian Struggle Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 2. Calcutta, Delhi 1997, s

5 v zakrváceném oblečení před soud, který jej poslal zpátky do vězeňské cely. Simonova komise předložila svou rozsáhlou zprávu v polovině roku Kromě dílčích reforem navrhovala pro Indii statut dominia a federativní uspořádání zahrnující rovněž knížecí státy, které byly britskými protektoráty. Ve světle událostí, k nimž došlo od zahájení její činnosti, považovali indičtí nacionalisté návrhy komise za nepřijatelné. Indický národní kongres zprávu odmítl stejně jako nabízenou účast na konferenci u kulatého stolu, která byla svolána do Londýna na šestnáctého listopadu Pokrok v řešení problému budoucího uspořádání Britské Indie nepřinesla ani druhá konference kulatého stolu v září 1931, jíž se na vlastní žádost a jako jediný zástupce Indického národního kongresu účastnil Gándhí. Do Anglie odjel na základě dohody s místokrálem Britské Indie Edwardem Irwinem z března Průběh jednání však zklamal nejen jeho, ale zejména radikální členy jeho vlastní strany. Subháščandra Bose se netajil přesvědčením, že Mahátma Gándhí svou dohodou s místokrálem obětoval příliš mnoho za dílčí a dočasné ústupky. Výroční zasedání Kongresu na sklonku roku 1931 v Karáčí probíhalo zcela pod vlivem dramatických událostí uplynulého podzimu. Pachatelé atentátů na britské úředníky, kteří se v očích nacionalistů stali národními hrdiny, 42 Konference u kulatého stolu proběhla v dnech 16. listopadu ledna 1931 za účasti zhruba šesti desítek delegátů z Britské Indie, které jmenoval místokrál Irwin. Indický národní kongres konferenci bojkotoval, proto nebyl zastoupen. Konference vycházela ze závěrů Simonovy komise, jež však nepřekročily rámec dílčích reforem a k řešení problému nijak nepřispěly. 43 Tzv. Gándhího-Irwinův pakt (1931) zahrnoval např. propuštění politických vězňů či snížení daně ze soli výměnou za zastavení hnutí občanské neposlušnosti. 47

6 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie byli odsouzeni k smrti a oběšeni. Zasedání strany schválilo rezoluci oslavující oběť Bhagata Singha a jeho druhů, radikální křídlo strany pak ostře odmítlo Gándhího kompromisní dohodu s místokrálem Irwinem. Subháščandra Bose během zasedání v Karáčí předsedal jednání shromáždění militantních mladých radikálů inspirovaných příkladem Bhagata Singha. Při této příležitosti formuloval pět principů (spravedlnost, rovnost, svoboda, kázeň a láska), jimiž by se měl řídit život společnosti budoucího svobodného státu. Ve svém projevu se zmínil také o ideologii komunismu, kterou sice označil za užitečnou, avšak těžko uplatnitelnou v Indii. Přál si, aby Indie vytvořila vlastní podobu socialismu. Hledejme osvětu a poučení v cizině, řekl Bose, nemůžeme si však dovolit slepě napodobovat cizí vzory, musíme dělat jen to, co vyhovuje našim vlastním národním zájmům a duchu našeho národa. 44 Na výročním zasedání v Karáčí bylo rozhodnuto, že v lednu 1932 zahájí Indický národní kongres další kampaň občanské neposlušnosti. Nový indický místokrál lord George Willingdon ( ) na prohlášení okamžitě reagoval. Na počátku roku 1932 postavil řídící orgány stra - ny mimo zákon, dal pozatýkat celé nejvyšší vedení a značný počet aktivistů. Celkem bylo uvězněno asi sto tisíc lidí, za mřížemi se ocitli oba bratři Sarat i Subháš Boseovi. Subhášovo nevalné zdraví se ve vězení opět silně zhoršilo. Po vyšetření a pobytech ve vězeňských nemocnicích v Madrásu a v Lakhnaú mu koloniální vláda opět nabídla, aby se odjel na vlastní útraty léčit do Evropy. Tentokrát Subháš nabídku přijal. Finanční prostředky na cestu mu musela 44 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

7 poskytnout rodina a přátelé, neboť Subháš žádné vlastní příjmy neměl. Britové mu nedovolili ani zajet do Bengálska, aby se rozloučil s nejbližšími, se svým otcem se neměl setkat již nikdy. Třináctého února 1933 převezla vězeňská ambulance Subháščandru Boseho do přístavu v Bombaji, kde pod policejním dohledem nastoupil na palubu lodi S. S. Gange směřující do Evropy. pobyt v evropě v letech Svůj evropský pobyt zahájil Subháš ve Vídni, kde byl jedenáctého března 1933 přijat k odbornému vyšetření do Furthova sanatoria. Protože v minulosti několikrát onemocněl zápalem plic a trpěl častými záněty průdušek, pojali lékaři podezření na počínající tuberkulózu, trvalé bolesti v břiše pak ukazovaly na žlučové kameny. Pobytem v sanatoriu se Subháš potíží nezbavil, jeho stav se však zlepšil natolik, že se cítil schopen cestovat po evropských zemích a propagovat věc nezávislé Indie, kdekoli to bude možné. Snažil se získávat pro národní hnutí zejména indické studenty v zahraničí, setkávat se s vedoucími osobnostmi společenského a kulturního života v navštěvovaných zemích a zakládat tam asociace propagující přátelství s Indií. Jedna kapitola mého života je u konce, snažím se zahájit novou, napsal Bose v dopise příteli v dubnu Přestože žil daleko od Indie, stále měl jediný úkol: pomoci Indii a jejímu zpola probuzenému národu dosáhnout plného sebeuvědomění a nezávislosti. Chápal, že se musí všeho 45 Podrobněji: Subhas Chandra Bose to Satyendra Nath Majumdar. In: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s

8 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie vzdát, aby mohl svůj úkol splnit. Psal, že se cítí jako osamělý poutník v nekonečné poušti samoty, a byl připraven se řídit moudrým veršem jedné z Thákurových básní: Když nikdo neodpovídá na tvé volání, pochoduj vpřed sám. 46 Bose byl odhodlán léta nuceného pobytu v Evropě využít co nejlépe. Chtěl rozšířit vlastní rozhled a orientovat se v politickém dění Evropy třicátých let, kde se střetávaly síly nacionalismu a imperialismu, fašismu a komunismu. Snažil se odhalit skutečné cíle těchto sil a z rozporů mezi velmocemi, které je reprezentovaly, vytěžit co nejvíce pro věc nezávislé Indie. Ve vídeňském sanatoriu se setkal s někdejším předsedou dillíského Zákonodárného shromáždění a přesvědčeným svarádžistou Vitalbháím Patélem, který se zde zotavoval po vážném onemocnění. Vitalbháí, starší bratr oddaného Mahátmova stoupence Vallabhbháího Patéla, byl doslova okouzlen bojovným zápalem mladého bengálského radikála a oba hned nalezli společnou řeč. Hluboké rozčarování, které pocítili poté, kdy v květnu 1933 Gándhí zastavil v Indii hnutí občanské neposlušnosti, vyjádřili společným kritickým prohlášením, v němž volali po novém, radikálnějším vedení indického národního hnutí. 47 Záhy poté obdržel Bose pozvání, aby předsedal třetí In - dické politické konferenci v Londýně, kterou desátého června 1933 pořádali tamní indičtí studenti. Zde však Bose narazil na problém. Z údajů v cestovním pase, který mu britské úřady vydaly na cestu do Evropy, zdánlivě vyplývalo, 46 Podrobněji: Subhas Chandra Bose to Satyendra Nath Majumdar. In: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s Patel-Bose Manifesto, May Cit. podle: Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

9 že doklad neplatí pro Velkou Británii. To však nebylo možné, protože pas byl britský. Konzulární úředníci v evropských zemích však byli instruováni, aby Bosemu omyl nevyvraceli a naopak ho utvrzovali v přesvědčení, že se svým pasem do Londýna jet nemůže. Subháš proto na konferenci neodjel. Poslal pouze předsednický projev nazvaný Protiimperialistický boj a samjaváda, 48 který byl čten v úvodu zasedání. V projevu Bose kritizoval Mahátmovu koncepci satjágrahy, 49 jak byla praktikována v letech 1920 a Zároveň předložil vlastní koncepci, podle níž se měla utvářet společnost nezávislé Indie. Tato koncepce, kterou nazval samjaváda (samja rovnost), se zakládala na víře v přirozenou rovnost všech lidí, popírala platnost kastovního systému a náboženskou nerovnoprávnost. Samjaváda vycházela mimo jiné z rovnostářských ideálů prastarého učení Gautamy Buddhy. Subhášova řeč byla v Londýně otištěna a v podobě dvanáctistránkového pamfletu distribuována mezi příslušníky indické komunity ve Velké Británii. Prvním evropským státem, který Bose ze své základny ve Vídni navštívil, bylo Československo. Tato země jej zajímala již dlouho. Studoval osudy českých legií z první světové války stejně jako úspěšný zápas českého národa za osvobození z pout rakousko-uherské monarchie. Do Prahy dorazil dvacátého devátého června Setkal se k rozhovoru s ministrem zahraničí Edvardem Benešem Bose, S. C.: Anti- imperialist struggle and Samyavada. June 10, Netaji Subhas Chandra Bose, Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s Satjágraha doslova uchopení pravdy taktika občanské neposlušnosti, nenásilného odporu a odmítání spolupráce. 50 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

10 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie a třetího července navštívil Orientální ústav v Praze 51 založený z podnětu prezidenta Masaryka v roce Zde jej uvítal zejména profesor Vincenc Lesný, který se věnoval indickým studiím a hovořil bengálsky a s nímž se Subháš seznámil již dříve na Thákurově univerzitě v Šántiniketanu. O rok později se Bose do Prahy vrátil, aby se zúčastnil založení Indické asociace (známé v Indii pod názvem Indo- -Czech Society), která se jako jedna z prvních organizací tohoto typu v Evropě orientovala na spolupráci s indickým nacionalistickým hnutím. Na inauguračním shromáždění čtvrtého května 1934 v Lobkovickém paláci, tehdejším sídle Orientálního ústavu, 52 pronesl Bose jeden z hlavních projevů. 53 Bose se na půdě Orientálního ústavu setkal také se známým indickým novinářem A. C. N. Nambijárem, který byl jmenován tajemníkem nové organizace. Nambijár, který před svým odchodem z nacistického Německa působil v Berlíně, se v letech druhé světové války stal jedním ze Subhášových nejbližších spolupracovníků. Během prvního pobytu v Praze získal Bose také vstupní vízum do Polska, kde jej slavnostně přijal varšavský Orientální ústav vedený známým polským indologem a znalcem 51 Tato návštěva je doložena podpisem Subháščandry Boseho ze dne 3. července 1933 v pamětní knize Orientálního ústavu. 52 Boseho účast je doložena jeho podpisem ze dne 4. května 1934 v pamětní knize Orientálního ústavu. 53 Zpráva o založení této asociace byla uveřejněna v tisku Britské Indie, např. Hindustan Times, Delhi. July 8, 1934, The Modern Review, Calcutta, Vol. LVI, No. 2, s K působení nové Indické asociace se pochvalně vyjádřil i Rabíndranáth Thákur v dopise V. Lesnému. Thákurův dopis Lesnému datovaný 29. prosince 1935, Archiv AV ČR, Sbírka Lesný, sv. IIb, č Cit. podle: Vavroušková, S.: Ways to Understand India: The Czech Experience, Acta Orientalia Vilnensia, Vilnius, Vol. 9, No. 2, s

11 sanskrtu profesorem Stanislavem Franciszkem Michalským ( ). Na rozdíl od dojmů, které si Bose přivezl z Československa a Polska, byla první návštěva Německa zklamáním. Do Berlína dorazil sedmnáctého července 1933 se značnými nadějemi, neboť hlavní město Německa proslulo po první světové válce jako bašta mladých indických revolucionářů a radikálních studentů. Nyní však přijížděl do hlavního města Třetí říše, kde vládl Adolf Hitler, který pohlížel na Indy jako na příslušníky nižší rasy. Indii si dovedl představit jen pod vládou Britů, 54 jejichž světovládné ambice v něm vzbuzovaly spíše obdiv. Hitlerovými názory byly poznamenány i rozhovory, které Bose v Berlíně vedl s městským primátorem a několika úředníky ministerstva zahraničí. S jistým pochopením se setkal pouze u členů Indicko-německé asociace, jejímž jménem jej v den příjezdu uvítal na nádraží Friedrichstrasse mladý nadšenec pro Indii Lothar Frank. Bose byl postojem Německa vůči Indii natolik rozčarován, že odmítl německou vládou nabízené ubytování v domě, kde v roce 1926 bydlel Rabíndranáth Thákur, a strávil svůj pobyt na vlastní náklady v Grandhotelu am Knie v Charlottenburgu. 55 Stejné zklamání jej čekalo v Ženevě. Jednadvacátého září 1933 tam promluvil na veřejném shromáždění věnovaném Indii, které se konalo pod záštitou Mezinárodního výboru pro Indii. Konstatoval však, že Liga národů projevovala k osudu kolonizovaných zemí naprostou lhostejnost. 54 Podrobněji k Hitlerovým názorům v tomto ohledu: Tooze, A.: The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. Harmondsworth Bose, S. K., Werth, A., Ayer, S. A.: A Beacon Across Asia. A Biography of Subhas Chandra Bose. New Delhi 1973, s

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937 Nezávislost a rozdělení Gándhí a Néhrú v r. 1937 Reformy a válka 1937 nová ústava zachován statut kolonie ale: zřízeny zákonodárné rady, volené přímo volební právo rozšířeno na cca 11% obyvatel zachovány

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek společensko-historický přehled

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek společensko-historický přehled Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompní znění testových otázek společensko-historický přehled x Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď 1 1 Volební období senátora Senátu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.18

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva.

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. Konzulární ochrana Konzulární ochrana Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. ztráta dokladů návrat do ČR v případě

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_480_Závěrečné opakování učiva AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 21. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA:

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Prezidentská volba jako svědectví věků

Prezidentská volba jako svědectví věků Prezidentská volba jako svědectví věků Napříč dějinami můžeme sledovat odvěkou snahu Čechů o degradaci Moravy na pouhou součást své země. Dnes bychom řekli, aby Morava nebyla ničím víc, než východním Českem.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947)

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) Valné shromáždění sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více