nejmladší z vůdců indického národního kongresu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejmladší z vůdců indického národního kongresu"

Transkript

1 nejmladší z vůdců indického národního kongresu Na podzim se Subháš vrátil do Kalkaty, aby se znovu zapojil do práce v národním hnutí. Byl zvolen prezidentem výboru odbočky Indického národního kongresu v Bengálsku, na výročním zasedání pléna v Madrásu (1927) byl jmenován generálním tajemníkem Celoindického výboru strany. Subháš byl činný ve studentských sdruženích a organizacích mládeže, pracoval v odborech, podporoval ženské hnutí. Byl nejmladším z vrcholných vůdců národního hnutí. Společně s Džaváharlálem Néhrúem (Néhrú byl starší o osm let) se Subháš aktivně zúčastnil organizování protestů Kongresu proti působení britské statutární komise, která pod vedením Johna Allsebrooka Simona zahájila v Indii v únoru 1928 proces hodnocení výsledků dosavadních reforem a vytváření konceptu dalšího ústavního uspořádání Indie. Mezi sedmi členy Simonovy komise nezasedal ani jediný Ind, všechny indické strany proto její činnost od samého počátku odmítaly. Již v srpnu 1928 předložily strany svůj společný návrh na nové ústavní zřízení Indie, který vycházel ze zprávy výboru Indického národního kongresu vedeného význačným právníkem Mótílálem Néhrúem. Podle tohoto návrhu měla Britská Indie dostat status dominia stejně jako Austrálie či Kanada, mělo být zavedeno všeobecné volební právo a návrh počítal také se zrušením dosavadního systému voleb v náboženských kuriích. Vláda v čele s premiérem měla být jmenována na základě demokratických principů. Na svém výročním zasedání jednatřicátého prosince 1929 v Láhauru pak Indický národní kongres pod vlivem mladých radikálů, zejména Džaváharlála Néhrúa 43

2 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie a Subháščandry Boseho, vytyčilo nový cíl národního boje úplnou nezávislost púrna svarádž. Tento rozhodný krok byl výsledkem rozsáhlé agitace. V Bengálsku stál v jejím čele Subháš, který jak na schůzích Kongresu, tak na veřejných vystoupeních opakovaně předkládal vlastní představu budoucího svobodného státu jako federativní republiky s demokratickou společností. Chceme-li učinit Indii skutečně velikou, musíme vybudovat politickou demokracii spočívající na demokratické společnosti. Privilegia založená na zrození, kastě či vyznání musí zmizet, je nezbytné poskytnout rovné příležitosti všem lidem bez ohledu na kastu a náboženství. Je nutno pozvednout sociální postavení žen, ženy je třeba vychovávat tak, aby projevovaly větší a poučenější zájem o veřejné záležitosti. 39 Stanovením cíle získání úplné nezávislosti (púrna svarádž) se radikálové poprvé otevřeně postavili proti politickému postoji Gándhího, který byl ochoten přijmout status dominia a odložit tak konečné střetnutí s britskou vládou. Gándhího znepokojovaly zejména studentské bouře i dělnické stávky, které agitaci radikálů provázely. Národní hnutí se radikalizovalo a v zemi se vzedmula vlna revolučního terorismu. Podzim 1928 poznamenaly dramatické události v Paňdžábu. Třicátého října zasáhla policie proti pokojné demonstraci v Láhauru, která byla svolána u příležitosti příjezdu Simonovy komise. Během policejní akce byl brutálně 39 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

3 napaden a zbit Lála Ládžpat Ráj, jeden z veteránů národního hnutí. Sedmnáctého listopadu Ráj na následky svých zranění zemřel. O měsíc později Rájovu smrt pomstil dvacetiletý sikh Bhagat Singh, který sedmnáctého prosince zastřelil na ulici v Láhauru britského úředníka. Osmého dubna 1929 Bhagat Singh a Bhatukéšvar Datt odpálili menší pumové nálože a rozhodili letáky v Dillí, aby hlasitým křikem přiměli hluché uši naslouchat. Následovalo hromadné zatýkání mladých revolucionářů, z nichž někteří zahájili ve vězení protestní hladovky. Většina vydržela bez jídla jen několik dní, Bengálec Džatíndranáth Dás však hladověl v láhaurském vězení třiašedesát dní, dokud nezemřel. V Bengálsku byla jeho smrt označena za mučednickou a na nádraží v Kalkatě, kam byly přivezeny jeho ostatky, mu přišly vzdát úctu tisíce lidí. Subháš, pod jehož vedením Džatíndranáth Dás v Kalkatě pracoval jako dobrovolník Kongresu, odjel do Láhauru a v plamenném projevu tam oslavil jeho oběť za svobodu země. Žít svobodně, prohlásil na shromáždění studentů, nebo alespoň za svobodu zemřít musí být prvním a nejvyšším cílem našeho hnutí. 40 Výroční zasedání Indického národního kongresu jednatřicátého prosince 1929 v Láhauru pak rozhodlo, aby se šestadvacátý leden 1930 slavil vztyčením vlajek Svobodné Indie jako Den (budoucí) nezávislosti. Na těchto oslavách se však již Subháš osobně nepodílel. Po návratu do Kalkaty byl zatčen a své třiatřicáté narozeniny (23. led - na) stejně jako Den nezávislosti strávil ve vězení. Byl odsouzen za protistátní agitaci a události bouřlivého roku 1930 mohl sledovat jen skrze mříže Alípurského vězení. 40 Podrobněji: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose, Collected Works, Vol. 6. Calcutta 1997, s

4 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie Nebylo mu tak dopřána účast na slavném Solném pochodu, který v březnu uspořádal Mahátma Gándhí. Surovému výprasku v Alípuru, kterým byli vězni potrestáni za protest proti brutalitě dozorců, ovšem neunikl. Subháš utrpěl ránu do hlavy, po níž údajně zůstal zhruba hodinu v bezvědomí. 41 V Bengálsku zatím vrcholilo hnutí neposlušnosti provázené teroristickými akcemi. O Velikonocích revolucionáři vedení Súrjakumárem Senem přepadli arzenál v Čitágáonu ve Východním Bengálsku a po několik týdnů sváděli v této oblasti s Brity regulérní boje. V prosinci 1930 tři mladí muži, Benodž Bose, Badal Gupta a Suníš Gupta, vpadli do sídla britské vlády v Kalkatě a zastřelili vysokého státního úředníka. Poté zahájili na verandě budovy přestřelku s policií, v níž vytrvali, dokud jim nedošla munice. Dva z atentátníků zemřeli na následky zranění, Suníš byl souzen a popraven. V distriktu Midnapur byl zastřelen oblastní úředník James Peddie v odvetu za to, že nařídil střílet do rolníků, kteří odmítali platit daně. V municipálních volbách na přelomu let byl Subháščandra Bose (stále ve vězení) zvolen primátorem Kalkaty. Jakmile byl propuštěn, snažil se Subháš ze všech sil v nové funkci dostát svým povinnostem i svému přesvědčení. V souladu s usnesením Indického národního kongresu kráčel šestadvacátého ledna 1931 ulicemi Kalkaty v čele pokojného průvodu oslavujícího Den nezávislosti. Průvod zastavila policie, Subháš byl brutálně napaden a odvlečen na policejní stanici v Lálbázáru, kde byl zadržen. Následujícího dne předvedli policisté primátora Kalkaty 41 Bose, S. C.: The Indian Struggle Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 2. Calcutta, Delhi 1997, s

5 v zakrváceném oblečení před soud, který jej poslal zpátky do vězeňské cely. Simonova komise předložila svou rozsáhlou zprávu v polovině roku Kromě dílčích reforem navrhovala pro Indii statut dominia a federativní uspořádání zahrnující rovněž knížecí státy, které byly britskými protektoráty. Ve světle událostí, k nimž došlo od zahájení její činnosti, považovali indičtí nacionalisté návrhy komise za nepřijatelné. Indický národní kongres zprávu odmítl stejně jako nabízenou účast na konferenci u kulatého stolu, která byla svolána do Londýna na šestnáctého listopadu Pokrok v řešení problému budoucího uspořádání Britské Indie nepřinesla ani druhá konference kulatého stolu v září 1931, jíž se na vlastní žádost a jako jediný zástupce Indického národního kongresu účastnil Gándhí. Do Anglie odjel na základě dohody s místokrálem Britské Indie Edwardem Irwinem z března Průběh jednání však zklamal nejen jeho, ale zejména radikální členy jeho vlastní strany. Subháščandra Bose se netajil přesvědčením, že Mahátma Gándhí svou dohodou s místokrálem obětoval příliš mnoho za dílčí a dočasné ústupky. Výroční zasedání Kongresu na sklonku roku 1931 v Karáčí probíhalo zcela pod vlivem dramatických událostí uplynulého podzimu. Pachatelé atentátů na britské úředníky, kteří se v očích nacionalistů stali národními hrdiny, 42 Konference u kulatého stolu proběhla v dnech 16. listopadu ledna 1931 za účasti zhruba šesti desítek delegátů z Britské Indie, které jmenoval místokrál Irwin. Indický národní kongres konferenci bojkotoval, proto nebyl zastoupen. Konference vycházela ze závěrů Simonovy komise, jež však nepřekročily rámec dílčích reforem a k řešení problému nijak nepřispěly. 43 Tzv. Gándhího-Irwinův pakt (1931) zahrnoval např. propuštění politických vězňů či snížení daně ze soli výměnou za zastavení hnutí občanské neposlušnosti. 47

6 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie byli odsouzeni k smrti a oběšeni. Zasedání strany schválilo rezoluci oslavující oběť Bhagata Singha a jeho druhů, radikální křídlo strany pak ostře odmítlo Gándhího kompromisní dohodu s místokrálem Irwinem. Subháščandra Bose během zasedání v Karáčí předsedal jednání shromáždění militantních mladých radikálů inspirovaných příkladem Bhagata Singha. Při této příležitosti formuloval pět principů (spravedlnost, rovnost, svoboda, kázeň a láska), jimiž by se měl řídit život společnosti budoucího svobodného státu. Ve svém projevu se zmínil také o ideologii komunismu, kterou sice označil za užitečnou, avšak těžko uplatnitelnou v Indii. Přál si, aby Indie vytvořila vlastní podobu socialismu. Hledejme osvětu a poučení v cizině, řekl Bose, nemůžeme si však dovolit slepě napodobovat cizí vzory, musíme dělat jen to, co vyhovuje našim vlastním národním zájmům a duchu našeho národa. 44 Na výročním zasedání v Karáčí bylo rozhodnuto, že v lednu 1932 zahájí Indický národní kongres další kampaň občanské neposlušnosti. Nový indický místokrál lord George Willingdon ( ) na prohlášení okamžitě reagoval. Na počátku roku 1932 postavil řídící orgány stra - ny mimo zákon, dal pozatýkat celé nejvyšší vedení a značný počet aktivistů. Celkem bylo uvězněno asi sto tisíc lidí, za mřížemi se ocitli oba bratři Sarat i Subháš Boseovi. Subhášovo nevalné zdraví se ve vězení opět silně zhoršilo. Po vyšetření a pobytech ve vězeňských nemocnicích v Madrásu a v Lakhnaú mu koloniální vláda opět nabídla, aby se odjel na vlastní útraty léčit do Evropy. Tentokrát Subháš nabídku přijal. Finanční prostředky na cestu mu musela 44 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

7 poskytnout rodina a přátelé, neboť Subháš žádné vlastní příjmy neměl. Britové mu nedovolili ani zajet do Bengálska, aby se rozloučil s nejbližšími, se svým otcem se neměl setkat již nikdy. Třináctého února 1933 převezla vězeňská ambulance Subháščandru Boseho do přístavu v Bombaji, kde pod policejním dohledem nastoupil na palubu lodi S. S. Gange směřující do Evropy. pobyt v evropě v letech Svůj evropský pobyt zahájil Subháš ve Vídni, kde byl jedenáctého března 1933 přijat k odbornému vyšetření do Furthova sanatoria. Protože v minulosti několikrát onemocněl zápalem plic a trpěl častými záněty průdušek, pojali lékaři podezření na počínající tuberkulózu, trvalé bolesti v břiše pak ukazovaly na žlučové kameny. Pobytem v sanatoriu se Subháš potíží nezbavil, jeho stav se však zlepšil natolik, že se cítil schopen cestovat po evropských zemích a propagovat věc nezávislé Indie, kdekoli to bude možné. Snažil se získávat pro národní hnutí zejména indické studenty v zahraničí, setkávat se s vedoucími osobnostmi společenského a kulturního života v navštěvovaných zemích a zakládat tam asociace propagující přátelství s Indií. Jedna kapitola mého života je u konce, snažím se zahájit novou, napsal Bose v dopise příteli v dubnu Přestože žil daleko od Indie, stále měl jediný úkol: pomoci Indii a jejímu zpola probuzenému národu dosáhnout plného sebeuvědomění a nezávislosti. Chápal, že se musí všeho 45 Podrobněji: Subhas Chandra Bose to Satyendra Nath Majumdar. In: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s

8 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie vzdát, aby mohl svůj úkol splnit. Psal, že se cítí jako osamělý poutník v nekonečné poušti samoty, a byl připraven se řídit moudrým veršem jedné z Thákurových básní: Když nikdo neodpovídá na tvé volání, pochoduj vpřed sám. 46 Bose byl odhodlán léta nuceného pobytu v Evropě využít co nejlépe. Chtěl rozšířit vlastní rozhled a orientovat se v politickém dění Evropy třicátých let, kde se střetávaly síly nacionalismu a imperialismu, fašismu a komunismu. Snažil se odhalit skutečné cíle těchto sil a z rozporů mezi velmocemi, které je reprezentovaly, vytěžit co nejvíce pro věc nezávislé Indie. Ve vídeňském sanatoriu se setkal s někdejším předsedou dillíského Zákonodárného shromáždění a přesvědčeným svarádžistou Vitalbháím Patélem, který se zde zotavoval po vážném onemocnění. Vitalbháí, starší bratr oddaného Mahátmova stoupence Vallabhbháího Patéla, byl doslova okouzlen bojovným zápalem mladého bengálského radikála a oba hned nalezli společnou řeč. Hluboké rozčarování, které pocítili poté, kdy v květnu 1933 Gándhí zastavil v Indii hnutí občanské neposlušnosti, vyjádřili společným kritickým prohlášením, v němž volali po novém, radikálnějším vedení indického národního hnutí. 47 Záhy poté obdržel Bose pozvání, aby předsedal třetí In - dické politické konferenci v Londýně, kterou desátého června 1933 pořádali tamní indičtí studenti. Zde však Bose narazil na problém. Z údajů v cestovním pase, který mu britské úřady vydaly na cestu do Evropy, zdánlivě vyplývalo, 46 Podrobněji: Subhas Chandra Bose to Satyendra Nath Majumdar. In: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s Patel-Bose Manifesto, May Cit. podle: Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

9 že doklad neplatí pro Velkou Británii. To však nebylo možné, protože pas byl britský. Konzulární úředníci v evropských zemích však byli instruováni, aby Bosemu omyl nevyvraceli a naopak ho utvrzovali v přesvědčení, že se svým pasem do Londýna jet nemůže. Subháš proto na konferenci neodjel. Poslal pouze předsednický projev nazvaný Protiimperialistický boj a samjaváda, 48 který byl čten v úvodu zasedání. V projevu Bose kritizoval Mahátmovu koncepci satjágrahy, 49 jak byla praktikována v letech 1920 a Zároveň předložil vlastní koncepci, podle níž se měla utvářet společnost nezávislé Indie. Tato koncepce, kterou nazval samjaváda (samja rovnost), se zakládala na víře v přirozenou rovnost všech lidí, popírala platnost kastovního systému a náboženskou nerovnoprávnost. Samjaváda vycházela mimo jiné z rovnostářských ideálů prastarého učení Gautamy Buddhy. Subhášova řeč byla v Londýně otištěna a v podobě dvanáctistránkového pamfletu distribuována mezi příslušníky indické komunity ve Velké Británii. Prvním evropským státem, který Bose ze své základny ve Vídni navštívil, bylo Československo. Tato země jej zajímala již dlouho. Studoval osudy českých legií z první světové války stejně jako úspěšný zápas českého národa za osvobození z pout rakousko-uherské monarchie. Do Prahy dorazil dvacátého devátého června Setkal se k rozhovoru s ministrem zahraničí Edvardem Benešem Bose, S. C.: Anti- imperialist struggle and Samyavada. June 10, Netaji Subhas Chandra Bose, Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s Satjágraha doslova uchopení pravdy taktika občanské neposlušnosti, nenásilného odporu a odmítání spolupráce. 50 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

10 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie a třetího července navštívil Orientální ústav v Praze 51 založený z podnětu prezidenta Masaryka v roce Zde jej uvítal zejména profesor Vincenc Lesný, který se věnoval indickým studiím a hovořil bengálsky a s nímž se Subháš seznámil již dříve na Thákurově univerzitě v Šántiniketanu. O rok později se Bose do Prahy vrátil, aby se zúčastnil založení Indické asociace (známé v Indii pod názvem Indo- -Czech Society), která se jako jedna z prvních organizací tohoto typu v Evropě orientovala na spolupráci s indickým nacionalistickým hnutím. Na inauguračním shromáždění čtvrtého května 1934 v Lobkovickém paláci, tehdejším sídle Orientálního ústavu, 52 pronesl Bose jeden z hlavních projevů. 53 Bose se na půdě Orientálního ústavu setkal také se známým indickým novinářem A. C. N. Nambijárem, který byl jmenován tajemníkem nové organizace. Nambijár, který před svým odchodem z nacistického Německa působil v Berlíně, se v letech druhé světové války stal jedním ze Subhášových nejbližších spolupracovníků. Během prvního pobytu v Praze získal Bose také vstupní vízum do Polska, kde jej slavnostně přijal varšavský Orientální ústav vedený známým polským indologem a znalcem 51 Tato návštěva je doložena podpisem Subháščandry Boseho ze dne 3. července 1933 v pamětní knize Orientálního ústavu. 52 Boseho účast je doložena jeho podpisem ze dne 4. května 1934 v pamětní knize Orientálního ústavu. 53 Zpráva o založení této asociace byla uveřejněna v tisku Britské Indie, např. Hindustan Times, Delhi. July 8, 1934, The Modern Review, Calcutta, Vol. LVI, No. 2, s K působení nové Indické asociace se pochvalně vyjádřil i Rabíndranáth Thákur v dopise V. Lesnému. Thákurův dopis Lesnému datovaný 29. prosince 1935, Archiv AV ČR, Sbírka Lesný, sv. IIb, č Cit. podle: Vavroušková, S.: Ways to Understand India: The Czech Experience, Acta Orientalia Vilnensia, Vilnius, Vol. 9, No. 2, s

11 sanskrtu profesorem Stanislavem Franciszkem Michalským ( ). Na rozdíl od dojmů, které si Bose přivezl z Československa a Polska, byla první návštěva Německa zklamáním. Do Berlína dorazil sedmnáctého července 1933 se značnými nadějemi, neboť hlavní město Německa proslulo po první světové válce jako bašta mladých indických revolucionářů a radikálních studentů. Nyní však přijížděl do hlavního města Třetí říše, kde vládl Adolf Hitler, který pohlížel na Indy jako na příslušníky nižší rasy. Indii si dovedl představit jen pod vládou Britů, 54 jejichž světovládné ambice v něm vzbuzovaly spíše obdiv. Hitlerovými názory byly poznamenány i rozhovory, které Bose v Berlíně vedl s městským primátorem a několika úředníky ministerstva zahraničí. S jistým pochopením se setkal pouze u členů Indicko-německé asociace, jejímž jménem jej v den příjezdu uvítal na nádraží Friedrichstrasse mladý nadšenec pro Indii Lothar Frank. Bose byl postojem Německa vůči Indii natolik rozčarován, že odmítl německou vládou nabízené ubytování v domě, kde v roce 1926 bydlel Rabíndranáth Thákur, a strávil svůj pobyt na vlastní náklady v Grandhotelu am Knie v Charlottenburgu. 55 Stejné zklamání jej čekalo v Ženevě. Jednadvacátého září 1933 tam promluvil na veřejném shromáždění věnovaném Indii, které se konalo pod záštitou Mezinárodního výboru pro Indii. Konstatoval však, že Liga národů projevovala k osudu kolonizovaných zemí naprostou lhostejnost. 54 Podrobněji k Hitlerovým názorům v tomto ohledu: Tooze, A.: The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. Harmondsworth Bose, S. K., Werth, A., Ayer, S. A.: A Beacon Across Asia. A Biography of Subhas Chandra Bose. New Delhi 1973, s

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937 Nezávislost a rozdělení Gándhí a Néhrú v r. 1937 Reformy a válka 1937 nová ústava zachován statut kolonie ale: zřízeny zákonodárné rady, volené přímo volební právo rozšířeno na cca 11% obyvatel zachovány

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78 labyrint18.qxd 7.2.2005 14:57 StrÆnka 9 Předmluva 9 Obsah Úvod / 15 Přístup k tématu / 15 Listopad 89 a věc revoluce / 18 Revoluce bez revolucionářů / 21 Povaha přechodného období / 28 Poděkování / 34

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4 Politologie 1 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A MODERNÍ UDÁLOSTI Otázka číslo: 1 Korejská válka: se odehrála v letech 1950 1953 začala útokem jihokorejské armády skončila příměřím v Pchanmundžonu Otázka číslo: 2 Které

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více