nejmladší z vůdců indického národního kongresu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejmladší z vůdců indického národního kongresu"

Transkript

1 nejmladší z vůdců indického národního kongresu Na podzim se Subháš vrátil do Kalkaty, aby se znovu zapojil do práce v národním hnutí. Byl zvolen prezidentem výboru odbočky Indického národního kongresu v Bengálsku, na výročním zasedání pléna v Madrásu (1927) byl jmenován generálním tajemníkem Celoindického výboru strany. Subháš byl činný ve studentských sdruženích a organizacích mládeže, pracoval v odborech, podporoval ženské hnutí. Byl nejmladším z vrcholných vůdců národního hnutí. Společně s Džaváharlálem Néhrúem (Néhrú byl starší o osm let) se Subháš aktivně zúčastnil organizování protestů Kongresu proti působení britské statutární komise, která pod vedením Johna Allsebrooka Simona zahájila v Indii v únoru 1928 proces hodnocení výsledků dosavadních reforem a vytváření konceptu dalšího ústavního uspořádání Indie. Mezi sedmi členy Simonovy komise nezasedal ani jediný Ind, všechny indické strany proto její činnost od samého počátku odmítaly. Již v srpnu 1928 předložily strany svůj společný návrh na nové ústavní zřízení Indie, který vycházel ze zprávy výboru Indického národního kongresu vedeného význačným právníkem Mótílálem Néhrúem. Podle tohoto návrhu měla Britská Indie dostat status dominia stejně jako Austrálie či Kanada, mělo být zavedeno všeobecné volební právo a návrh počítal také se zrušením dosavadního systému voleb v náboženských kuriích. Vláda v čele s premiérem měla být jmenována na základě demokratických principů. Na svém výročním zasedání jednatřicátého prosince 1929 v Láhauru pak Indický národní kongres pod vlivem mladých radikálů, zejména Džaváharlála Néhrúa 43

2 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie a Subháščandry Boseho, vytyčilo nový cíl národního boje úplnou nezávislost púrna svarádž. Tento rozhodný krok byl výsledkem rozsáhlé agitace. V Bengálsku stál v jejím čele Subháš, který jak na schůzích Kongresu, tak na veřejných vystoupeních opakovaně předkládal vlastní představu budoucího svobodného státu jako federativní republiky s demokratickou společností. Chceme-li učinit Indii skutečně velikou, musíme vybudovat politickou demokracii spočívající na demokratické společnosti. Privilegia založená na zrození, kastě či vyznání musí zmizet, je nezbytné poskytnout rovné příležitosti všem lidem bez ohledu na kastu a náboženství. Je nutno pozvednout sociální postavení žen, ženy je třeba vychovávat tak, aby projevovaly větší a poučenější zájem o veřejné záležitosti. 39 Stanovením cíle získání úplné nezávislosti (púrna svarádž) se radikálové poprvé otevřeně postavili proti politickému postoji Gándhího, který byl ochoten přijmout status dominia a odložit tak konečné střetnutí s britskou vládou. Gándhího znepokojovaly zejména studentské bouře i dělnické stávky, které agitaci radikálů provázely. Národní hnutí se radikalizovalo a v zemi se vzedmula vlna revolučního terorismu. Podzim 1928 poznamenaly dramatické události v Paňdžábu. Třicátého října zasáhla policie proti pokojné demonstraci v Láhauru, která byla svolána u příležitosti příjezdu Simonovy komise. Během policejní akce byl brutálně 39 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

3 napaden a zbit Lála Ládžpat Ráj, jeden z veteránů národního hnutí. Sedmnáctého listopadu Ráj na následky svých zranění zemřel. O měsíc později Rájovu smrt pomstil dvacetiletý sikh Bhagat Singh, který sedmnáctého prosince zastřelil na ulici v Láhauru britského úředníka. Osmého dubna 1929 Bhagat Singh a Bhatukéšvar Datt odpálili menší pumové nálože a rozhodili letáky v Dillí, aby hlasitým křikem přiměli hluché uši naslouchat. Následovalo hromadné zatýkání mladých revolucionářů, z nichž někteří zahájili ve vězení protestní hladovky. Většina vydržela bez jídla jen několik dní, Bengálec Džatíndranáth Dás však hladověl v láhaurském vězení třiašedesát dní, dokud nezemřel. V Bengálsku byla jeho smrt označena za mučednickou a na nádraží v Kalkatě, kam byly přivezeny jeho ostatky, mu přišly vzdát úctu tisíce lidí. Subháš, pod jehož vedením Džatíndranáth Dás v Kalkatě pracoval jako dobrovolník Kongresu, odjel do Láhauru a v plamenném projevu tam oslavil jeho oběť za svobodu země. Žít svobodně, prohlásil na shromáždění studentů, nebo alespoň za svobodu zemřít musí být prvním a nejvyšším cílem našeho hnutí. 40 Výroční zasedání Indického národního kongresu jednatřicátého prosince 1929 v Láhauru pak rozhodlo, aby se šestadvacátý leden 1930 slavil vztyčením vlajek Svobodné Indie jako Den (budoucí) nezávislosti. Na těchto oslavách se však již Subháš osobně nepodílel. Po návratu do Kalkaty byl zatčen a své třiatřicáté narozeniny (23. led - na) stejně jako Den nezávislosti strávil ve vězení. Byl odsouzen za protistátní agitaci a události bouřlivého roku 1930 mohl sledovat jen skrze mříže Alípurského vězení. 40 Podrobněji: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose, Collected Works, Vol. 6. Calcutta 1997, s

4 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie Nebylo mu tak dopřána účast na slavném Solném pochodu, který v březnu uspořádal Mahátma Gándhí. Surovému výprasku v Alípuru, kterým byli vězni potrestáni za protest proti brutalitě dozorců, ovšem neunikl. Subháš utrpěl ránu do hlavy, po níž údajně zůstal zhruba hodinu v bezvědomí. 41 V Bengálsku zatím vrcholilo hnutí neposlušnosti provázené teroristickými akcemi. O Velikonocích revolucionáři vedení Súrjakumárem Senem přepadli arzenál v Čitágáonu ve Východním Bengálsku a po několik týdnů sváděli v této oblasti s Brity regulérní boje. V prosinci 1930 tři mladí muži, Benodž Bose, Badal Gupta a Suníš Gupta, vpadli do sídla britské vlády v Kalkatě a zastřelili vysokého státního úředníka. Poté zahájili na verandě budovy přestřelku s policií, v níž vytrvali, dokud jim nedošla munice. Dva z atentátníků zemřeli na následky zranění, Suníš byl souzen a popraven. V distriktu Midnapur byl zastřelen oblastní úředník James Peddie v odvetu za to, že nařídil střílet do rolníků, kteří odmítali platit daně. V municipálních volbách na přelomu let byl Subháščandra Bose (stále ve vězení) zvolen primátorem Kalkaty. Jakmile byl propuštěn, snažil se Subháš ze všech sil v nové funkci dostát svým povinnostem i svému přesvědčení. V souladu s usnesením Indického národního kongresu kráčel šestadvacátého ledna 1931 ulicemi Kalkaty v čele pokojného průvodu oslavujícího Den nezávislosti. Průvod zastavila policie, Subháš byl brutálně napaden a odvlečen na policejní stanici v Lálbázáru, kde byl zadržen. Následujícího dne předvedli policisté primátora Kalkaty 41 Bose, S. C.: The Indian Struggle Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 2. Calcutta, Delhi 1997, s

5 v zakrváceném oblečení před soud, který jej poslal zpátky do vězeňské cely. Simonova komise předložila svou rozsáhlou zprávu v polovině roku Kromě dílčích reforem navrhovala pro Indii statut dominia a federativní uspořádání zahrnující rovněž knížecí státy, které byly britskými protektoráty. Ve světle událostí, k nimž došlo od zahájení její činnosti, považovali indičtí nacionalisté návrhy komise za nepřijatelné. Indický národní kongres zprávu odmítl stejně jako nabízenou účast na konferenci u kulatého stolu, která byla svolána do Londýna na šestnáctého listopadu Pokrok v řešení problému budoucího uspořádání Britské Indie nepřinesla ani druhá konference kulatého stolu v září 1931, jíž se na vlastní žádost a jako jediný zástupce Indického národního kongresu účastnil Gándhí. Do Anglie odjel na základě dohody s místokrálem Britské Indie Edwardem Irwinem z března Průběh jednání však zklamal nejen jeho, ale zejména radikální členy jeho vlastní strany. Subháščandra Bose se netajil přesvědčením, že Mahátma Gándhí svou dohodou s místokrálem obětoval příliš mnoho za dílčí a dočasné ústupky. Výroční zasedání Kongresu na sklonku roku 1931 v Karáčí probíhalo zcela pod vlivem dramatických událostí uplynulého podzimu. Pachatelé atentátů na britské úředníky, kteří se v očích nacionalistů stali národními hrdiny, 42 Konference u kulatého stolu proběhla v dnech 16. listopadu ledna 1931 za účasti zhruba šesti desítek delegátů z Britské Indie, které jmenoval místokrál Irwin. Indický národní kongres konferenci bojkotoval, proto nebyl zastoupen. Konference vycházela ze závěrů Simonovy komise, jež však nepřekročily rámec dílčích reforem a k řešení problému nijak nepřispěly. 43 Tzv. Gándhího-Irwinův pakt (1931) zahrnoval např. propuštění politických vězňů či snížení daně ze soli výměnou za zastavení hnutí občanské neposlušnosti. 47

6 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie byli odsouzeni k smrti a oběšeni. Zasedání strany schválilo rezoluci oslavující oběť Bhagata Singha a jeho druhů, radikální křídlo strany pak ostře odmítlo Gándhího kompromisní dohodu s místokrálem Irwinem. Subháščandra Bose během zasedání v Karáčí předsedal jednání shromáždění militantních mladých radikálů inspirovaných příkladem Bhagata Singha. Při této příležitosti formuloval pět principů (spravedlnost, rovnost, svoboda, kázeň a láska), jimiž by se měl řídit život společnosti budoucího svobodného státu. Ve svém projevu se zmínil také o ideologii komunismu, kterou sice označil za užitečnou, avšak těžko uplatnitelnou v Indii. Přál si, aby Indie vytvořila vlastní podobu socialismu. Hledejme osvětu a poučení v cizině, řekl Bose, nemůžeme si však dovolit slepě napodobovat cizí vzory, musíme dělat jen to, co vyhovuje našim vlastním národním zájmům a duchu našeho národa. 44 Na výročním zasedání v Karáčí bylo rozhodnuto, že v lednu 1932 zahájí Indický národní kongres další kampaň občanské neposlušnosti. Nový indický místokrál lord George Willingdon ( ) na prohlášení okamžitě reagoval. Na počátku roku 1932 postavil řídící orgány stra - ny mimo zákon, dal pozatýkat celé nejvyšší vedení a značný počet aktivistů. Celkem bylo uvězněno asi sto tisíc lidí, za mřížemi se ocitli oba bratři Sarat i Subháš Boseovi. Subhášovo nevalné zdraví se ve vězení opět silně zhoršilo. Po vyšetření a pobytech ve vězeňských nemocnicích v Madrásu a v Lakhnaú mu koloniální vláda opět nabídla, aby se odjel na vlastní útraty léčit do Evropy. Tentokrát Subháš nabídku přijal. Finanční prostředky na cestu mu musela 44 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

7 poskytnout rodina a přátelé, neboť Subháš žádné vlastní příjmy neměl. Britové mu nedovolili ani zajet do Bengálska, aby se rozloučil s nejbližšími, se svým otcem se neměl setkat již nikdy. Třináctého února 1933 převezla vězeňská ambulance Subháščandru Boseho do přístavu v Bombaji, kde pod policejním dohledem nastoupil na palubu lodi S. S. Gange směřující do Evropy. pobyt v evropě v letech Svůj evropský pobyt zahájil Subháš ve Vídni, kde byl jedenáctého března 1933 přijat k odbornému vyšetření do Furthova sanatoria. Protože v minulosti několikrát onemocněl zápalem plic a trpěl častými záněty průdušek, pojali lékaři podezření na počínající tuberkulózu, trvalé bolesti v břiše pak ukazovaly na žlučové kameny. Pobytem v sanatoriu se Subháš potíží nezbavil, jeho stav se však zlepšil natolik, že se cítil schopen cestovat po evropských zemích a propagovat věc nezávislé Indie, kdekoli to bude možné. Snažil se získávat pro národní hnutí zejména indické studenty v zahraničí, setkávat se s vedoucími osobnostmi společenského a kulturního života v navštěvovaných zemích a zakládat tam asociace propagující přátelství s Indií. Jedna kapitola mého života je u konce, snažím se zahájit novou, napsal Bose v dopise příteli v dubnu Přestože žil daleko od Indie, stále měl jediný úkol: pomoci Indii a jejímu zpola probuzenému národu dosáhnout plného sebeuvědomění a nezávislosti. Chápal, že se musí všeho 45 Podrobněji: Subhas Chandra Bose to Satyendra Nath Majumdar. In: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s

8 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie vzdát, aby mohl svůj úkol splnit. Psal, že se cítí jako osamělý poutník v nekonečné poušti samoty, a byl připraven se řídit moudrým veršem jedné z Thákurových básní: Když nikdo neodpovídá na tvé volání, pochoduj vpřed sám. 46 Bose byl odhodlán léta nuceného pobytu v Evropě využít co nejlépe. Chtěl rozšířit vlastní rozhled a orientovat se v politickém dění Evropy třicátých let, kde se střetávaly síly nacionalismu a imperialismu, fašismu a komunismu. Snažil se odhalit skutečné cíle těchto sil a z rozporů mezi velmocemi, které je reprezentovaly, vytěžit co nejvíce pro věc nezávislé Indie. Ve vídeňském sanatoriu se setkal s někdejším předsedou dillíského Zákonodárného shromáždění a přesvědčeným svarádžistou Vitalbháím Patélem, který se zde zotavoval po vážném onemocnění. Vitalbháí, starší bratr oddaného Mahátmova stoupence Vallabhbháího Patéla, byl doslova okouzlen bojovným zápalem mladého bengálského radikála a oba hned nalezli společnou řeč. Hluboké rozčarování, které pocítili poté, kdy v květnu 1933 Gándhí zastavil v Indii hnutí občanské neposlušnosti, vyjádřili společným kritickým prohlášením, v němž volali po novém, radikálnějším vedení indického národního hnutí. 47 Záhy poté obdržel Bose pozvání, aby předsedal třetí In - dické politické konferenci v Londýně, kterou desátého června 1933 pořádali tamní indičtí studenti. Zde však Bose narazil na problém. Z údajů v cestovním pase, který mu britské úřady vydaly na cestu do Evropy, zdánlivě vyplývalo, 46 Podrobněji: Subhas Chandra Bose to Satyendra Nath Majumdar. In: Bose, S. C.: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s Patel-Bose Manifesto, May Cit. podle: Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

9 že doklad neplatí pro Velkou Británii. To však nebylo možné, protože pas byl britský. Konzulární úředníci v evropských zemích však byli instruováni, aby Bosemu omyl nevyvraceli a naopak ho utvrzovali v přesvědčení, že se svým pasem do Londýna jet nemůže. Subháš proto na konferenci neodjel. Poslal pouze předsednický projev nazvaný Protiimperialistický boj a samjaváda, 48 který byl čten v úvodu zasedání. V projevu Bose kritizoval Mahátmovu koncepci satjágrahy, 49 jak byla praktikována v letech 1920 a Zároveň předložil vlastní koncepci, podle níž se měla utvářet společnost nezávislé Indie. Tato koncepce, kterou nazval samjaváda (samja rovnost), se zakládala na víře v přirozenou rovnost všech lidí, popírala platnost kastovního systému a náboženskou nerovnoprávnost. Samjaváda vycházela mimo jiné z rovnostářských ideálů prastarého učení Gautamy Buddhy. Subhášova řeč byla v Londýně otištěna a v podobě dvanáctistránkového pamfletu distribuována mezi příslušníky indické komunity ve Velké Británii. Prvním evropským státem, který Bose ze své základny ve Vídni navštívil, bylo Československo. Tato země jej zajímala již dlouho. Studoval osudy českých legií z první světové války stejně jako úspěšný zápas českého národa za osvobození z pout rakousko-uherské monarchie. Do Prahy dorazil dvacátého devátého června Setkal se k rozhovoru s ministrem zahraničí Edvardem Benešem Bose, S. C.: Anti- imperialist struggle and Samyavada. June 10, Netaji Subhas Chandra Bose, Collected Works, Vol. 8. Calcutta 1997, s Satjágraha doslova uchopení pravdy taktika občanské neposlušnosti, nenásilného odporu a odmítání spolupráce. 50 Bose, S.: His Majesty s Opponent. Subhas Chandra Bose and India s Struggle Against Empire. Cambridge Mass., London 2011, s

10 subháščandra bose hledání cest ke svobodě indie a třetího července navštívil Orientální ústav v Praze 51 založený z podnětu prezidenta Masaryka v roce Zde jej uvítal zejména profesor Vincenc Lesný, který se věnoval indickým studiím a hovořil bengálsky a s nímž se Subháš seznámil již dříve na Thákurově univerzitě v Šántiniketanu. O rok později se Bose do Prahy vrátil, aby se zúčastnil založení Indické asociace (známé v Indii pod názvem Indo- -Czech Society), která se jako jedna z prvních organizací tohoto typu v Evropě orientovala na spolupráci s indickým nacionalistickým hnutím. Na inauguračním shromáždění čtvrtého května 1934 v Lobkovickém paláci, tehdejším sídle Orientálního ústavu, 52 pronesl Bose jeden z hlavních projevů. 53 Bose se na půdě Orientálního ústavu setkal také se známým indickým novinářem A. C. N. Nambijárem, který byl jmenován tajemníkem nové organizace. Nambijár, který před svým odchodem z nacistického Německa působil v Berlíně, se v letech druhé světové války stal jedním ze Subhášových nejbližších spolupracovníků. Během prvního pobytu v Praze získal Bose také vstupní vízum do Polska, kde jej slavnostně přijal varšavský Orientální ústav vedený známým polským indologem a znalcem 51 Tato návštěva je doložena podpisem Subháščandry Boseho ze dne 3. července 1933 v pamětní knize Orientálního ústavu. 52 Boseho účast je doložena jeho podpisem ze dne 4. května 1934 v pamětní knize Orientálního ústavu. 53 Zpráva o založení této asociace byla uveřejněna v tisku Britské Indie, např. Hindustan Times, Delhi. July 8, 1934, The Modern Review, Calcutta, Vol. LVI, No. 2, s K působení nové Indické asociace se pochvalně vyjádřil i Rabíndranáth Thákur v dopise V. Lesnému. Thákurův dopis Lesnému datovaný 29. prosince 1935, Archiv AV ČR, Sbírka Lesný, sv. IIb, č Cit. podle: Vavroušková, S.: Ways to Understand India: The Czech Experience, Acta Orientalia Vilnensia, Vilnius, Vol. 9, No. 2, s

11 sanskrtu profesorem Stanislavem Franciszkem Michalským ( ). Na rozdíl od dojmů, které si Bose přivezl z Československa a Polska, byla první návštěva Německa zklamáním. Do Berlína dorazil sedmnáctého července 1933 se značnými nadějemi, neboť hlavní město Německa proslulo po první světové válce jako bašta mladých indických revolucionářů a radikálních studentů. Nyní však přijížděl do hlavního města Třetí říše, kde vládl Adolf Hitler, který pohlížel na Indy jako na příslušníky nižší rasy. Indii si dovedl představit jen pod vládou Britů, 54 jejichž světovládné ambice v něm vzbuzovaly spíše obdiv. Hitlerovými názory byly poznamenány i rozhovory, které Bose v Berlíně vedl s městským primátorem a několika úředníky ministerstva zahraničí. S jistým pochopením se setkal pouze u členů Indicko-německé asociace, jejímž jménem jej v den příjezdu uvítal na nádraží Friedrichstrasse mladý nadšenec pro Indii Lothar Frank. Bose byl postojem Německa vůči Indii natolik rozčarován, že odmítl německou vládou nabízené ubytování v domě, kde v roce 1926 bydlel Rabíndranáth Thákur, a strávil svůj pobyt na vlastní náklady v Grandhotelu am Knie v Charlottenburgu. 55 Stejné zklamání jej čekalo v Ženevě. Jednadvacátého září 1933 tam promluvil na veřejném shromáždění věnovaném Indii, které se konalo pod záštitou Mezinárodního výboru pro Indii. Konstatoval však, že Liga národů projevovala k osudu kolonizovaných zemí naprostou lhostejnost. 54 Podrobněji k Hitlerovým názorům v tomto ohledu: Tooze, A.: The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. Harmondsworth Bose, S. K., Werth, A., Ayer, S. A.: A Beacon Across Asia. A Biography of Subhas Chandra Bose. New Delhi 1973, s

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Českoslovenští a čeští prezidenti Marek Loužek (ed.) Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová Sborník textů č. 23/2002 Obsah Předmluva Václava Klause

Více

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 POSSIBILITIES OF A STUDENT LIFE tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 Výstavu Možnosti studentského života připravila u příležitosti 70. výročí

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D POLITIK DOBRÉ VŮLE Život a dílo msgre Jana Šrámka Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D Kniha vychází jako výstup z grantového projektu GA ČR v Praze č. 409/09/0218 Monsignore ThDr. h.

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

příběh 20. století MARTIN JINDRA

příběh 20. století MARTIN JINDRA příběh 20. století Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu Životní příběh válečného správce Pražské diecéze Církve československé (husitské) 1 Jana Lomoze MARTIN JINDRA Myslím, že upřímně

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu studie a články Příběh jedné knihy Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu LADISLAV KUDRNA Ke schválení byl předložen rukopis Tomana Broda a Eduarda Čejky Na západní

Více

DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA Ročník 2008 V Praze dne 30. 10. 2008 Číslo 3 DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: Sokol a vznik Československa (J. Nešpor), Podíl Sokola na vznik Československa

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

Jan Rychlík a kolektiv

Jan Rychlík a kolektiv Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA ÚSTAVU

Více

Historie Mezinárodního Červeného kříže. Mgr. Josef Švejnoha

Historie Mezinárodního Červeného kříže. Mgr. Josef Švejnoha Historie Mezinárodního Červeného kříže Mgr. Josef Švejnoha Velké poděkování patří především prezidentovi Českého červeného kříže RNDr. Marku Juklovi, Ph. D., který svou odbornou recenzí doplnil řadu velmi

Více

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. červenec - srpen Číslo 3/2013

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. červenec - srpen Číslo 3/2013 UNCE Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva červenec - srpen Číslo 3/2013 V TOMTO ČÍSLE 1. Editorial 2. Novinky z mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv Protokol č. 16 k Evropské úmluvě

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938 (Českobratrský evangelický východní sbor v Plzni, Karel Machotka, Karel Kindl, Bohumír Kozák, Jan Gillar a Jaroslav Fišer) Jakub Šlouf (Publikováno ve sborníku

Více

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE TUTO KNIHU VĚNUJI TĚM PRAVÝM HRDINŮM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY: RUSKÝM A NĚMECKÝM PĚŠÁKŮM ČÁST KAPITOLA PRVNÍ Právo národů na sebeurčení Vymyšlená trojice Borghese-de Marchi-Skorzeny

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH

SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH SIONISMUS ALFRED M. LILIENTHAL OBSAH Předmluva 2 Úvod autora. 7 Část první PRVOTNÍ HŘÍCH I. Pro jednoho sen, pro druhého noční můra 8 II. Amerika přebírá pochodeň.14 III. Pravda o zrození Izraele..17 Část

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Československá emigrace do Kanady po roce 1948

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Československá emigrace do Kanady po roce 1948 Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 16 historie Československá emigrace do Kanady po roce 1948 Autor: Jakub Hodboď Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, Partyzánská 530, 460 11 Liberec, 4. ročník Konzultant

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Go East str. 1/24 Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Jan Cholínský Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek)

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více