Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu"

Transkript

1 Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité soustay 1 Vorläufig, Stand

2 Předmlua Kladení noé rsty betonu na stáající (zatrdlý) beton je e staebnictí elice běžné. Tato situace podstatě nastáá každé praconí spáře. V dnešní době použití této technologie nabýá na ýznamu důsledku rostoucího počtu zesiloaných nebo rekonstruoaných betonoých konstrukcí. Pro nárh těchto konstrukcí je nejdůležitějším aspektem přenos nitřních sil pomocí prků spřahujících starou a noou rstu betonu. Nárhoé metody byly yinuty na základě smykoých testů proedených specielně pro tento účel e ýzkumných laboratořích firmy HILTI. Tyto testy byly proáděny na zorcích s různými porchoými úpraami Výoj předkládaných nárhoých postupů probíhal pod ědeckým edením Institutu pro technologii betonu Unierzity Innsbruck. Průběžně byly ýsledky testů zeřejňoány odborných publikacích. Výsledkem testů bylo mimo jiné zjištění, že pro nárh spřahoacích prků nelze, tak jak bylo dříe běžné, počítat s napětím až na mezi kluzu ocele. Na rozdíl od nárhoých metod popisoaných literatuře, uažuje noá metoda se šemi třemi mechanismy přenosu nitřních sil napříč styčnou plochou: soudržností, třením a smykoým odporem (hmoždinkoý efekt). Potřebný tlak na rozhraní materiálů pro aktiaci přenosu sil třením záisí na aktiaci tahoých napětí e spřahoacích trnech. Nárhoá metoda je založena na jednoduché ronici sčítající odpor e spoji jednotliých rste s různými porchoými úpraami s uažoání šech tří zmiňoaných mechanismů přenosu nitřních sil. Former Professor Dr. techn. Manfred Wicke, Institure for Concrete Structures Uniersity of Innsbruck, Austria S rostoucí drsností porchu ýznamě rostla smykoá odolnost a smykoá tuhost spoje. Kromě tohoto se ale značně měnil podíl přenosu nitřních sil zmiňoanými třemi mechanismy. V extrémních podmíkách, například když byl porch elmi drsný byly spojky namáhány zejména tahem. Pokud byl porch naopak přeážně hladký, přeládalo jejich namáhání smykem ( hmoždinkoý efekt ). Pro zdrsněné porchy je zájemné propojení rste dostatečné pro přenos malých smykoých sil i bez dalšího použití spojek. Tohoto je často yužíáno pro prokázání dostatečného propojení rste kotených pouze po okrajích. Noá, pro užiatele jednoduchá, metoda HILTI je založena na bezpečnostním konceptu dle Eurokódu ( pren ) a je oblíbená zláště pro její průhlednost. Nárh pomocí jednoduchého odečítání z grafů je pro techniky elmi pohodlné. Nedáno byla tato metoda také zapracoána do nárhoého softwaru, který umožňuje její další široké použití Manfred Wicke 2 Vorläufig, Stand

3 Obsah 1 HILTI HCC-B PRO NABETONOVANÉ VRSTVY ROZSAH POUŽITÍ VÝHODY METODY HILTI HCC-B A HILTI HIT-RE POZNÁMKY O POUŽITÍ A MATERIÁLU OBJEM INJEKTÁŽE V M ČIŠTĚNÍ VYVRTANÉHO OTVORU A INJEKTÁŽ LEPIDLA ČIŠTĚNÍ VYVRTANÉHO OTVORU (KROKY 2 4) UMÍSTĚNÍ PRVKU / INJEKTÁŽ LEPIDLA (KROK 5 9) DOBA ZPRACOVÁNÍ A ZRÁNÍ LEPICÍ MALTY HILTI HIT-RE POZNÁMKA K BEZPEČNOSTI PRO HILTI HIT-RE NÁVRH STYČNÉ PLOCHY ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI PRO PŘENOS SMYKU NA STYKOVÉ PLOŠE PRINCIP A SESTAVENÍ ANALYTICKÉHO MODELU NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST SPÁRY VE SMYKU, V RD NÁVRHOVÁ SMYKOVÁ ÚNOSNOST VE SPOJI, V RD NÁVRHOVÁ SMYKOVÁ SÍLA ÚČINKUJÍCÍ PODÉLNĚ, V ED SMYKOVÁ SÍLA PŘENESENÁ V KRAJNÍCH ČÁSTECH NABETONÁVKY STŘEDOVÉ ČÁSTI BEZ SPŘAHOVACÍCH TRNŮ PŘENOS NADMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ ODOLNOST PROTI ÚNAVĚ MATERIÁLU OBECNĚ ODOLNOST MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI DODATEČNÁ PRAVIDLA A DETAILY NÁVRHU SMÍŠENÁ ÚPRAVA POVRCHU MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE VE STYKU ROZMÍSTĚNÍ SPŘAHOVACÍCH TRNŮ KOTVENÍ SPŘAHOVACÍCH TRNŮ V PŮVODNÍM A NOVÉM BETONU MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI V PŮVODNÍM A NOVÉM BETONU MINIMÁLNÍ VYZTUŽENÍ NABETONOVANÉ VRSTVY DOPORUČENÍ PRO UKLÁDÁNÍ NOVÉHO BETONU DOPORUČENÍ PRO OŠETŘENÍ POVRCHU EXBAR OVERLAY PROGRAM PRO NAVRHOVÁNÍ ÚVOD PROCES DIMENZOVÁNÍ PŘÍKLADY DESKA O DVOU POLÍCH NASTAVENÍ HODNOT Status

4 5.1.2 MĚRNÁ POSOUVAJÍCÍ SÍLA V ED OD VNĚJŠÍHO ZATÍŽENÍ (V ED) VE STYČNÉ SPÁŘE PRO ÚSEK 1 (A B) STYČNÁ PLOCHA OTRYSKÁNA VYSOKOTLAKÝM PROUDEM VODY PLOCHA OKRAJ OPÍSKOVANÝ POVRCH STYČNÉ SPÁRY PLOCHA OKRAJ SHRNUTÍ VÝSLEDKY ZKOUŠKY PŘENOS SMYKU TRHLINOU V BETONU LABORATORNÍ ZKOUŠKY PROVEDENÉ V RÁMCI HILTI CORPORATE RESEARCH POUŽITÉ OZNAČENÍ LITERATURA Status

5 1 Hilti HCC-B pro nabetonoané rsty 1.1 Rozsah použití Celkoá kalita noé zesiloané nebo rekonstruoané konstrukce je záislá na dobrém spřažení starého a noého betonu. Nabetonáka je obykle litá přímo nebo stříkána jako torkret. Proádí se s cílem zýšit tlakoou nebo tahoou únosnost za ohybu a záisí na poloze umístění. Před proedením nabetonáky musí být porch starší betonoé rsty hodně ošetřen a zhlčen. Smrštění noé betonoé rsty může být zmírněno důkladným ýběrem betonoé směsi. Napětí od rozdílného smrštění, a některých případech také od rozdílných teplot, se šak zcela yhnout nelze. Počáteční pnutí kontaktní spáře jsou ýsledkem kombinace nějšího zatížení a nitřních napětí. Je třeba pamatoat na to, že napětí od smrštění a teplotních rozdílů noém betonu obykle dosahují maxima na okraji (odlupoání). Kombinace nějších a nitřních napětí často překračuje počáteční únosnost styku a tím zniká požadaek na nárh pro sta bez spřažení. To platí obzláště případě nabetonáek u mostů, které jsou ystaeny únaoému namáhání od zatížení z dopray. Mimo to, tato namáhání se čase mění a porušení soudržnosti e spáře se tak může odehrát i po letech od proedení nabetonáky. Když k němu dojde, tahoé síly musí být přeneseny spřahoacími trny, které budou umístěny po ploše spáry. Typický příklad jsou ukázány na obr. 1 a obr. 2. Při aplikacích trnů Hilti HCC-B je jejich použití omezeno na staticky neurčité nosné konstrukce. Fig. 1. Zesiloání mostů pomocí nabetonoané rsty Fig. 2. Zesiloání budo, stropů a desek 1.2 Výhody metody Jednoduché a spolehlié použití různých případech Zajištění monolitického choání prku Smykoé síly jsou spolehliě přeneseny i při porušení spáry Široký rozsah použití Použitelné e ětšině obyklých metod zdrsňoání porchů Snižuje požadaky na kotení délky 5 Status

6 Rekonstrukce porchu mostu Odstranění poškozené rsty betonu za použití ysokotlaké odní trysky Kotení dodatečné ýztuže za použití HIT RE-500 Zabudoání spřahoacích trnů HCC-B za použití HIT RE-500 Vylití noé rsty Monolitické choání nosné konstrukce Spolehliý přenos střihu Tuhé spojení Menší zapuštění trnů Zesiloání podlahy průmysloém objektu Odstranění rchní rsty a uolněných částí starého betonu Zdrsnění porchu otryskáním (broky) Zabudoání trnů pomocí HIT RE-500 injetážní malty podle instrukcí projektanta Kontrola drsnosti porchu a zkouška porchoé penosti betonu tahu, pokud jsou potřeba, a zkouška únosnosti trnů na ytažení Umístění ýztuže a noé betonoé rsty Monolitické choání konstrukce Spolehliý a oěřitelný přenos smyku Odpoídající tuhost styku Malá hloubka zapuštění kote Zesiloání základů průmysloých budo Odhalení základu Zabudoání trnů za použití HIT RE-500 podle upřesnění projektu (hladký porch) Umístění ýztuže a noé betonoé rsty Nižší pracnost Monolitické choání konstrukce Menší hloubka zapuštění kote Spolehliý přenos smyku Tárné spojení Cross-section Plan iew Shear connector Opray a zesiloání pilířů Zdrsnění porchu betonu Zabudoání trnů za použití HIT RE-500 podle upřesnění projektu (hladký porch) Umístění ýztuže a noé betonoé rsty Monolitické choání konstrukce Spolehliý přenos smyku Tuhé spojení Menší hloubka zapuštění kote 6 Status

7 2 Hilti HCC-B a Hilti HIT-RE Poznámky o použití a materiálu Podmínky použití: Pro spoje beton beton u staticky neurčitých konstrukcí Základní materiál (stáající beton) C 20/25, nabetonáka C 20/25 Okamžitě možné krátkodobě zatížit (100 kg) Upraitelná hloubka usazení Použitelné jako podpora yztužení Kotení základním materiálu s elmi malými rozštěpnými silami Materiál: Spřahoací trny HCC-B: Kujná litina EN-GJMB Lepicí malta: Hilti HIT-RE 500: Balení (folioý obal) 330 ml a 1400 ml Vytlačoací přístroje: HIT-MD 2000, HIT-BD 2000, HIT-P3500 F, HIT-P 8000 D Doporučený rtný systém: Unierzální kombinoané kladio TE 35 C s rtáky TE-TX 16/23 Kombinoané kladio TE 56, TE 56-ATC, TE 76 P, TE 76 P-ATC s rtáky TE-YX 16/23 Nástroje pro osazoání: Nástroje pro osazoání: TE-Y: HCC M14 TE-C HSD-M M12 Detaily uložení: l Délka prku HCC-B [mm] 180 d 0 Průměr korunky rtáku [mm] 16 h Hloubka díry [mm] 90 h 125 h 0 Jmenoitá hloubka zapuštění do stáajícího betonu [mm] 90 h h n Jmenoitá kotení délka nabetonáce [mm] 90 h n 55 HIT-RE 500 folioý obal, směšoač Mechanické lastnosti koty: A s Plocha jádra [mm 2 ] 83 f uk Charakteristická mez penosti [N/mm 2 ] 550 f yk Charakteristická mez kluzu [N/mm 2 ] 400 Concrete Limited spacing and edge distance Dynamic 7 Status

8 Základní zatěžoací hodnoty pro Hilti HCC-B N Rd,s : Únosnost oceli tahu N Rd,s [kn] 27.7 N Rd,s A s x f yk / γ ms with γ ms 1.2 N Rd,c : Únosnost porušení ytržením kužele betonu Chemické koty použity souladu s technologickým postupem, do děr yrtaných kombinoaným kladiem a yčištěných N Rd,c N 0 Rd,c x f B,N for s s crit and c c crit Pro s < s crit, nebo c < c crit, nárhoá hodnota musí být zmenšena dle CC metody Poznámka: Požadoaná kotení síla chemických kotách HCC-B je: N d κ x A s x f yk / γ ms 0.4 x kn Základní materiál: beton C 20/25 N 0 Rd,c N 0 Rk,c / γ mc, kde γ mc 1.5 Jmenoitá hloubka zapuštění [mm] h 0 N 0 Rd,c HIT-RE 500 [kn] s crit [mm] Penostní třída f B,N: Vli penost betonu Základní materiál Nabeton. rsta c crit [mm] C 20/ C 25/ Nabetonoaná rsta: concrete C 20/25 N 0 Rd,c N 0 Rk,c / γ mc, kde γ mc 1.5 C 30/ Jmenoitá délka kotení C 35/ nabetonáce h n N 0 Rd,c [kn] C 40/ s crit [mm] C 45/ c crit [mm] C 50/ Spřahoací trny jsou dostatečně koteny e stáajícím betonu i nabetonáce. Nabetonáka Stáající betonoá rsta d 1 d 0 l c n h n h o t new t old d 0 d 1 h n c n t new t old h o c o l Průměr korunky rtáku Plocha jádra spřahoacího trnu Jmenoitá dékla kotení nabetonáce Krycí rsta nad hlaou spř. trnu Tloušťka nabetonoané rsty Tloušťka stáající betonoé rsty Jmenoitá hloubka ukotení e stáajícím betonu Krycí rsta otoru yrtané do stáajícího betonu c o 2 d 0 and/or 30 mm Délka spřahoacího trnu l h n + h o 180 mm c o Obr. 3. Detail uložení spřahoacího trnu HCC-B 8 Status

9 c n Nabetonáka t new 8 hn,min hn,max 8 l d0 h0,max hmax Stáající betonoá rsta hmin h0,min l cs ss Obr. 4. Konstrukční detail Detaily osazení: Minimum Maximum l Délka spřahoacího trnu [mm] 180 d 0 Plocha jádra spřahoacího trnu [mm] 16 d s Přípustná konstrukční šířka [mm] h Hloubka otoru [mm] h 0 Jmenoitá hloubka zapuštění [mm] h n Jmenoitá kotení délka nabetonáce [mm] t new Tloušťka nabetonáky c n Krycí rsta nad hlaou trnu dle EC-2 c o Krycí rsta dna otoru e stá. betonu 2 d 0 a/nebo 30 mm c s Vzdálenost trnu od kraje iz Tabulka 9 s s Vdálenosti trnů iz Tabulka 9 Tabulka 1: Označení a detail uložení 20 cn cn tnew Ø8 hn tnew 5 hn Výztuž uložená na ložený prut ø 8 mm Výztuž uložená na trn HCC-B Obr. 5. Konstrukční detaily 9 Status

10 2.2 Objem injektáže V m Odahdoaný objem injektoaného lepidla V m je ueden Taulka 2. Je nutné počítat s neočekáanou hloubkou yrtaného otoru, ýdutěmi betonu a rezerou na ztrátu materiálu. Proto zorec pro ýpočet odhadoaného objemu potřebného pro injektáž obsahuje součinitel 1,2 pro naýšení 20% oproti jmenoité hodnotě objemu injektáže. Doporučení: Pro odhad ceny připočtěte dalších 15% Nárhoé hodnoty: 14 mm Jmenoitý průměr prku HCC-B A 115 mm 2 Průměrná plocha prku HCC-B d 0 16 mm Průměr korunky rtáku h Hloubka otoru podle projektoé dokumentace h 0 Jmenoitá hloubka uložení spřahoacího trnu dle proj. dokumentace Jmenoitá kotení délka nabetonáce h n h hn h0 1 Jmenoitý objem injektáže se spočítá následoně: Vm, n πd 0 A h 0 + πd ( h h ) 1000 [ ml] Ronice 1 Jenoitá hloubka uložení h 0 [mm] Jmenoitá kotení délka h n [mm] Hloubka otoru h [mm] Vm [ml] 90 9 Vm [ml] Vm [ml] Vm [ml] Vm [ml] Taulka 2: Odhadoaný objem injektáže Hilti HIT-RE 500 Vm [ml] Vm [ml] Vm [ml] 10 Status

11 2.3 Čištění yrtaného otoru a injektáž lepidla Čištění yrtaného otoru (kroky 2 4) Nedokonalé yčištění yrtaného otoru může záporně olinit únosnost spřahoacích trnů. Otory musí být yfoukány pomocí zduchoé trysky HIT-D 12 (alespoň dakrát), důkladným ymetením kulatým kartáčem HIT-RB12/16 (alespoň dakrát) a znou profounkutím zduchoou tryskou HIT-D 12 (opět alespoň dakrát). Před čištěním otoru musí být jakákoli případná oda z otoru dokonale odstraněna. 2x 2x 2x Profoukněte yrtaný otor (dakrát) pomocí zduchoé trysky. Začněte od dna otoru (stlačený zduch 6 bar, bez přítomnosti oleje). Bezpečnostní opatření: neystaujte nechráněné části těla oblaku prachu a zbytků po rtání. Vymeťte otor kulatým kartáčem HIT-RB 12/16 a nástacem HIT-RBS. Použijte pomalou příklepoou rtačku, bežnou rtačku, nebo elektrický šrouboák. Pokud při zasunoání nebude kartáč klást odpor, yměnte jej za noý. Profoukněte (dakrát) pomocí zduchoé trysky, začněte od dna otoru. (stlačený zduch 6 bar, bez přítomnosti oleje). Spřahoací trn Hilti HCC-B Průměr rtáku d o 16 mm Vdzchoá tryska HIT-D HIT-D 12 Nastaoací trubička HIT-VL HIT-VL 10/1.15 Kulatý kartáč HIT-RB HIT-RB 12/16 Nástaec kartáče HIT-RBS HIT-RBS 10/0.35 nebo HIT-RBS 10/0.7 (možné zkombinoat) Tabulka 3: Nástroje pro čištění yrtaného otoru Umístění prku / injektáž lepidla (krok 5 9) Spřahoací trn HCC-B je umístěn požadoané ýšce předem yrtaném a yčištěném otoru za pomoci umísťoacích prostředků a rtacím kladiem. Minimální hloubka uložení musí odpoídat hodnotě stanoené ýpočtem projektu. Spřahoací trn může tu dobu být krátkodobě zatížen až 100 kg, například při podporoání rchní ýztuže. Po umístění a sronání spřahoacího trnu se zaplní otor lepicí maltou Hilti HIT-RE 500 injektážním kanálkem e spřahoacím trnu. Injektáž končí, když malta yteče u ústí otoru. Jakmile yprší doba zrání Tcure, spřahoací trn HCC-B As může být plně zatížen. 11 Status

12 2.3.3 Doba zpracoání a zrání lepicí malty Hilti HIT-RE 500 Teplota základního materiálu Doba zgeloání twork / tgel Doba zrání tcure 5 C 41 F 150 min 35 h 10 C 50 F 120 min 24 h 15 C 60 F 70 min 16 h 20 C 70 F 30 min 12 h 30 C 85 F 20 min 8 h 40 C 104 F 12 min 4 h Tabulka 4: Doba zgeloání (t work / t gel) a doba zrání (t cure) pro Hilti HIT-RE 500 Pozn.: Všechny uedené časy jsou měřeny od chíle smíchání složek lepidla Po uplynutí doby tcure může být trn zatížen dle nárhu Pokud je teplota půodního betonu nižší, než 5 C, kontaktujte prosím odborného praconíka firmy Hilti Stanoená teplota pro uskladnění folioých obalů (mezi +5 C a +25 C) a doba expirace by měla být respektoána Poznámka k bezpečnosti pro Hilti HIT-RE 500 Bezpečnostní pokyny Obsahuje epoxidoé pryskyřice. Pročtěte informace dodané ýrobcem. obsahuje: m-xylenediamine Alkylglycidylether C žíraina Škodí žiotnímu prostředí Při práci použíejte ochrané brýle a rukaice. Označení rizik: R34 Způsobuje popáleniny. R41 Způsobuje ážné poškození očí. R20/21 Škodliý při nadýchání a pozření. R43 Může yolat podráždění při styku s pokožkou R51/53 Škodliý pro odní organismy, múže yolat dlouhodobé nepříznié účinky pro odní prostředí. Označení bezpečnostních pokynů: S1/2 Držte z dosahu dětí. S23 Nedýchejte ýpary. S24/25 Vyarujte se styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí ihned důkladně ypláchněte čistou odou a yhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží ihned opláchněte proudem ody a omyjte mýdlem. S36/37/39 Použíejte hodný ochranný odě, ochranné rukaice a ochranné brýle či obličejoý štít. S61 Zabraňte kontaminaci prostředí. Řiďte se zláštními instrukcemi a bezpečnostními pokyny. Doba expirace: Umístění: Měsíc / rok Datum na směšoací části obalu. Pokyny pro transport a uskladnění: Uchoejte suchém, tmaém a chladném místě při teplotách od +5 C do +25 C. Nakládání s odpady : Likidace odpadu musí proběhnout podle národních, státních a místních yhlášek o žiotním prostředí. Použité / prázdné folioé obaly: Částečně ypotřeboané a přebytečné obaly / náplně: kód odpadu (EAK) Výrobce: Hilti GmbH, Hiltistrasse 6; D Kaufering; Made in Germany 12 Status

13 3 Nárh styčné plochy 3.1 Základní předpoklady Konstrukce yrobené z armoaného, nebo předpjatého betonu, které mají mocnost alespoň 40 mm (EC 2 [2], Část (109)), nebo alespoň 60 mm případě mostních konstrukcí, mohou být narženy jako monolitické, pokud smykoé síly na rozhraní půodního a noého betonu jsou omezeny souislosti s následujícími praidly. Minimální dotení délka prků HCC-B nabetonoané rstě je 55 mm. Minimální tloušťka nabetonáky je dána součtem min. kotení délky a krycí rsty. Obykla je tloušťka noé rsty mm pro mostní konstrukce a pro budoy. 3.2 Mezní sta únosnosti pro přenos smyku na stykoé ploše Princip a sestaení analytického modelu Síly na rozhraní půodního a noého betonu jsou stanoeny z nějšího zatížení, které působí na danou konstrukci. Při nárhu této styčné plochy musí být uažoáno, že se bude choat jako nespřažená. Spřahoací trny, které styčnou plochou prochází, musí být umístěny takoým způsobem, aby smykoé síly (tok smykoých sil) byly přenášeny naržené míře. Obr. 6: Příspěek různých složek zatížení Výsledkem rozdělení styčné spáry jsou trny namáhány tažnými silamy a součastně ohyboým momentem, jejichž elikosti záisí na drsnosti ploch na rozhraní. Pokud jsou plochy zdrsněny, může se uplatnit hmoždinkoý efekt a dodatečná přilnaost. 13 Status

14 3.2.2 Nárhoá únosnost spáry e smyku, Rd Přenos smykoých sil na rozhraní noého a půodního betonu je určoáno drsností a jakostí porchu stykoých ploch, stejně jako příčné ýztuže kolmé ke stykoé ploše. Obykle platí Ronice 2: Rd Ed kde: Rd je nárhoá únosnost e smyku na metr (tok smykoých sil) [kn/m] na rozhraní podle Ronice 3 (iz Diagram 1 a Diagram 2). Ed je nárhoá hodnota toku smykoých sil, které působí e styku [kn/m] Nárhoá smykoá únosnost e spoji, Rd Ronice 3 se použíá pro ýpočet nárhoé smykoé únosnosti e styku, Rd [8]. Při ýpočtu je dán horní limit nárhoou únosností betonoých podpor. Rd { kt τrd +µ ( ρ κ fyd +σn ) +α ρ fyd fcd } bj β ν fcd bj soudržnost ytažení hmoždinkoý efekt betonoá podpora kde: τ Rd základní smykoá penost betonu dle [1], Část (menší z hodnot pro půodní a noý beton). Také iz Tabulka 6 k T součinitel soudržnosti iz Tabulka 5 µ součinitel tření iz Tabulka 5 κ součinitel pro účinnou tahoou sílu trnu dle Tabulka 5 α součinitel pro hmoždinkoý efekt dle Tabulka 5 β součinitel účinné penosti betonu iz Tabulka 5 ν součinitel účinnosti [1], zorec (4.20). Také iz Tabulka 6 ρ A s / b j l j stupeň yztužení odpoídající ploše trnů a ploše spáry σ n 0.6 f cd normáloé tlakoé napětí od nějšího zatížení e směru normály ke styčné spáře (přízniý tlak) nárhoá hodnota meze kluzu spřahoacích trnů HCC-B f yd f cd nárhoá hodnota penosti betonu tlaku (menší z hodnot pro půodní a noý beton) Ronice 2 Ronice 3 Úpraa porchu betonu Střední hodnota Součinitelé m hrubosti Rt [mm] kt k a b fck 20 fck 35 High-pressure water jets / scoring > * ) 1.0* ) Sand-blasting / chipping hammer > Tabulka 5: Hodnoty proměnných z Ronice 3 * ) Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpoloány Třída penosti betonu C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 fck [N/mm 2 ] fcd [N/mm 2 ] n trd [N/mm 2 ] Tabulka 6: τ Rd a ν (dle [1]; Tabulka 4.8) 14 Status

15 Diagram 1: pro porchy zdrsněné odní tryskou nebo drážkoané (střední drsnost R t > 3 mm, tj. maxima > cca. 6 mm) 1'800 Porchy zdrsněné drážkami nebo odní tryskou (fyd 333 N/mm 2 ) 1'700 1'600 1'500 1'400 Rd [kn/m] 1'300 1'200 1'100 [B2.5], Ro. 8, 9 spřažení 1' [B2.5], Ro. 3 Minimální yztužení [B2.5], Část C 50/60 C 45/55 C 40/50 C 35/45 C 30/37 C 25/30 C 20/ Reinforcement Stupeň yztužení ratio ρ [%] r [%] HCC-B f yk 400 N/mm 2 Diagram 2: pro opískoané porchy (střední drsnost R t > 0.5 mm, tj. maxima > cca 1.0 mm ýšky) Rd [kn/m] 0,00 0,04 Opískoané porchy (f yd 333 N/mm 2 ) [B2.5], Ro. 8, 9 spřažení 0,08 0,12 0,16 0,20 [B2.5], Ro. 3) Minimální yztužení [B2.5], Sekce ,24 0,28 0,32 C 50/60 C 45/55 C 40/50 C 35/45 C 30/37 C 25/30 C 20/25 0,36 0,40 15 Bewehrungsgehalt Stupeň yztužení r [%] HCC-B f yk 400 N/mm 2 Status

16 3.3 Nárhoá smykoá síla účinkující podélně, Ed Obykle je nárhoá smykoá síla Ed ypočtena z ohyboé únosnosti průřezu (smykoé porušení prku by nemělo být řídicí faktor). Nárhoá smykoá síla může být roněž ypočtena ze změny tlakoé a/nebo tahoé (smykoé zatížení Ed) síly nabetonoané rstě Smykoá síla přenesená krajních částech nabetonáky V okrajoé části noě nabetonoané rsty musí být při nárhu uažoána minimální tahoá síla F cr. Hlaní pozornost zde musí být ěnoána momentu od F cr: F cr t new b k f ct,eff Ronice 4 F cr tahoá síla účinkující nabetonoané rstě době, kdy lze očekáat prní trhliny, dle [1], Část k součinitel zohledňující neronoměrné zatížení, k 0.8 pro t new 30 cm f ct,eff tahoá penost nabetonoané rsty, které bude dosaženo době očekáaných trhlin dle [1], Část (pro obecné případy; f ct,eff 3 N/mm 2 ) Následující hodnoty mohou být použity bez dalších oěření: nabetonáka V ed F cr Ronice 5 půodní beton N ed V 6 ed ; c 1. 5 t new Ronice 6 V ed smykoá síla e styčné spáře odozená od F cr N ed tahoá síla odozená z momentu od F cr V ed může být ronoměrně rozložena délce l e: a) l e 3 t new pro drsný porch spáry b) l e 6 t new pro opískoanou spáru ed V l ed e Ronice 7 16 Status

17 3.3.2 Středoé části bez spřahoacích trnů Kde jsou malá smykoá napětí, není potřeba použíat spřahoací trny e středoých částech (oblastech) nabetonáky, pokud je zatížení přeážně statického charakteru a pokud jsou trny rozmístěny krajoých částech podle odstace a) S porchy ošetřenými ysokotlakými odnímy tryskami a ruboáním: 1/ 3 k τ + µ σ b 0.09 k f + µ σ b Rd,ct ( T Rd n ) j ( c ck n) j Ronice 8 Pro přeážně nestatické zatížení mostních konstrukcích je doporučeno, aby i částech, kde nejsou pro statické účely yžadoány spřahoací trny, byly tyto trny narženy dostatečném počtu. b) S čistými, opískoanýmí porchy, při splnění předpokladu, že nepůsobí konstrukci žádné tahoé napětí yolané nějšími silami e směru normály ke stykoé spáře (předpokládáno, že se neyskytují žádné trhliny): Rd,ct 3 ( τ ) ( 1/ Rd + µ σn b j 0.09 k c fck + µ σn) b j Ronice 9 kde: k T je součinitel soudržnosti, iz Tabulka 5 k c je součinitel celkoého spolupůsobení dle Tabulka 7 Úpraa porchu betonu Stření drsnost Součinitel m Rt [mm] kc fck 20 N/mm² fck 35 N/mm² Vysokotlaká odní tryska / ruboání > ) 1.0 1) Opískoání / ošetření osekáacím kladiem > ) 0.7 1) Mezilehlé hodnoty je možné interpoloat 2) V případech, kdy se e spoji yskytne tah liem nější tahoé síly e směru normály spáry,uažuje se kc 0 pro opískoané porchy Tabulka 7: Součinitelé celkoého spolupůsobení Přenos nadměrného zatížení Pro nadměrné zatížení je třeba nárh; to znamená, že lokální břemeno musí být přeneseno alespoň 3 spřahoacími trny. 3.4 Odolnost proti únaě materiálu Obecně (1) Je-li spoj ystaen podstatným změnám napětí, tj. nejedná se o přeážně statické síly, musí být naržen na souisející únau materiálu. (2) Styky ystaené riziku únay materiálu musí být zdrsněné Odolnost (1) Pro přeážně nestatické zatížení ( zatěžoacích cyklů), je únosnost stanoena na 50% statické únosnosti. Na základě EC2, Části 1 [1] a Části 2 [3], lze použít Diagram 3 pro interpolaci mezi touto hodnotou a peností pro porušení statickým zatížením. (2) Pro spřažené spoje můžeme předpokládat dosažení síly postačující pro porušení, pokud budou splněny předpoklady dle Ronice 10 a Ronice 11, jak je graficky ukázáno na Diagram 3. - Here: Ed,min Ed,max 0 : Ed,max Rd Ed,min Rd 0.9 Ronice Status

18 a Ed,min Ed,max 0 : Ed,max Rd 0.5 Ed, min Rd Ronice 11 Ed,max / Rd Ed,min / Rd Zde, Ed,max je náhrhoá hodnota maximálního toku smykoých sil při častých změnách zatěžoacích kombinací Ed,min je nárhoá hodnota minimálního toku smykoých sil při častých změnách zatěžoacích kombinací oblasti, kde se yskytuje Ed,max Rd je nárhoá únosnost e smyku podle Ronice 3, Ronice 8 a Ronice 9 Diagram 3: Weyrauchů diagram pro dynamické zatížení spřaženého spoje pro porchy upraené odním ysokotlakým proudem nebo ruboané. 3.5 Mezní sta použitelnosti Jako odhad lze pro běžné případy, kdy je možné určit dodatečné přetoření zesiloaného ohýbaného prku pomocí monolitického průřezu a pak zětšit dle následující ronice: w γ Ronice 12 eff w calc w eff je dodatečné přetoření spočtené pro yztuženy průřez za předpokladu pružného choání spřahoacích trnů w calc je dodatečno přetoření spočtené pro yztužený průřez za předpokladu dokonalého spřažení γ je součinitel iz Tabulka 8 s je dislokace spřahoacích trnů pod středním stálým zatížením, F p 0.5 F uk Rozmístění dle Tabulka 8 může býto použito pro přesnější ýpočty. Úpraa porchu Střední drsnost Rt [mm] g s [mm] Vysokotlaká odní tryska / ruboání > » Opískoání / ošetření osekáacím kladiem > » Tabulka 8: Součinitele pro ýpočet přetoření průměr spřahoacích trnů 3.6 Dodatečná praidla a detaily nárhu Smíšená úpraa porchu Porchoá úpraa použitá pro různé části staební konstrukce se může lišit pouze pokud se ezme úahu nesourodá tuhost e styku (iz také Tabulka 8, dislokace trnů s). Je třeba zaznamenat, že spoj bez prasklin, tj. plné spřažení, se předpokládá e stycích s malými smykoými silami, které nepotřebují trny e střední části, dle odstace Status

19 3.6.2 Minimální množstí ýztuže e styku Pokud spřahoací trny nemohou být ynechány, jak je popsáno odstaci , musí být dodrženo minimální yztužení e styku dle následujících praidel: (1) Desky a jiné konstrukční prky, které nepotřebují žádnou smykoou ýztuž: a) pro drsný porch spáry (čištění ysokotlakým odním proudem/ruboámí): ρ 0.08% (10 spřahoacích trnů na m 2 ) b) pro opískoané porchy: ρ 0.12% (15 spřahoacích trnů na m 2 ) (2) Nosníky a další konstrukční prky, které yžadují smykoou ýztuž dle [1], Část Rozmístění spřahoacích trnů (1) Trny musí být umístěny e směru nosného působení staebního dílce, současně musí respektoat rozložení působící smykoé síly tak, že místě spáry bude omezena tak aby nedošlo k porušení spřažení. (2) Pokud je nabetonáka na tažené straně nosného dílce, musí být trny rozmístěny souhlasně s mezerami síti podélné ýztuže s nuloou tolerancí odchylky z kotení délky. (3) Vzdálenosti trnů e směru nosného působení nesmí být ětší, než 6-ti násobek tloušťky nabetonoané rsty, nebo 800 mm Kotení spřahoacích trnů půodním a noém betonu (1) Trny musí být uloženy odpoídajícím způsobem do půodního betonu i noě nabetonoané rstě. Tahoá síla, kterou musí ukotení přenést, N Ed, může být spočtena následoně: N Ed κ A f s yd κ je součinitel dle Tabulka 5. Ronice 13 (2) V případě, že jsou dodrženy hodnoty uložení a zabetonoání z kapitoly 2, bude zajištěna dostatečná únosnost ukotení. (3) Trhliny betonu snižují únosnot použitých trnů tahu. V takoých případech musí být kotení délka zětšena (např. u čistě tažené ýztuže, nebo při ohyboé ýztuži, při elkém příčném zatížení místech podpor, či lokálních zatížení) Minimální zdálenosti půodním a noém betonu s cr,n Vylomený kužel betonu A 0 c,n 0,5 scr,n Noý 33,7 h ef 0,5 scr,n scr,n Půodní beton 45 33,7 h o Obr. 7: Plocha lomu betonu Vzdálenosti mez trny scr,n Vzdálenost od kraje ccr,n Noý beton 3.0 hn 1.5 hn Půodní beton 3.0 ho 1.5 ho 2.0 ho 1.0 ho Tabulka 9: Minimální zdálenosti trnů pro půodní beton i nabetonáku 19 Status

20 3.6.6 Minimální yztužení nabetonoané rsty Pro stanoení minimálního množstí ýztuže nebetonoané rstě musí být použit postup [1]. Nosníky: [1] Část a , Desky: [1] Část Doporučení pro ukládání noého betonu Předběžné ošetření: Dopručuje se proést základní nátěr hutnou cementoou maltou. Ještě před aplikací základního nátěru by měl být půodní beton zlhčen předstihu 24 hodin, a pak odpoídajících interalech. Před prodením nátěru by měl porch betonu být dostatečně oschlý, tak aby měl pouze matný, zalhlý zled. Malta pro základní nátěr by měla být umíchána z ody a ze dou áhoě shodných složek portlandského cemetu a písku frakce 0/2 mm. Tato směs se nanese na připraený porch betonoé konstrukce a zakartáčuje. Betonáž: Betonoá směs pro nabetonáku by měla být takoá, aby zajistila dostatečně malé smrštění (odní součinitel W/C 0.40). Betonáž musí být proedena na ještě čerstý základní nátěr, tj. lhké na lhké Ošetřoání betonu: Je třeba aby následoala důkladná péče o noě nabetonoanou rstu, kůli zajištění požadoané tranliosti betonu. Ihned po uložení směsi, musí být nabetonáka chráněna před yschnutím a přílišným ochlazením a to po dostatečně dlouhou dobu (alespoň 5 dnů) Doporučení pro ošetření porchu Drsnost spáry má rozhodující li na elikost smykoé síly, kterou spoj přenese. Pro účely nárhu je nejdůležitější lastností porchu stření hodnota drsnosti, R t, měřena pískoou metodou [9]. Je nutné pamatoat na to, že R t je střední hodnota a proto ýškoý rozdíl mezi místy porchu býá kolem 2 R t. Doporučuje se stanoit střední drsnost, R t, při stanooání způsobu ošetření porchu. Před ýběrem způsobu ošetřoání betonu musí být připraen zorek porchu a na něm oěřena drsnost pomocí pískoé metody. 20 Status

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby,

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

XXXVI. DRO POPRAD 2014

XXXVI. DRO POPRAD 2014 VÝZNAM MĚŘENÍ VENTILACE VZDUCHU V BYTECH A BUDOVÁCH PRO STANOVENÍ ODVRÁCENÝCH INHALAČNÍCH DÁVEK Z KONTAMINOVANÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU XXXVI. DRO POPRAD 2014 K. Jílek*, J.Thomas, B. Bulánek, J. Lenk, Š.

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Modeloání proudění ody na měrném přeliu Vedoucí práce: Ing. Jiří Palásek, Ph.D. Diplomant: Roman Kožín 009 Prohlášení Prohlašuji,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky Metodika návrhu dle EC 2 - termicky termická analýza - teplotní účinky - teploty žhavých plynů - normový požár přirozený požár (PP) NTK teplota [ C] T teplota výztuže (NTK) teplota výztuže (PP) doba trvání

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

-1- Typová zkouška Zpráva o zkoušce č. 1

-1- Typová zkouška Zpráva o zkoušce č. 1 Ověřený překlad z jazyka polského -1- Ověřený překlad z jazyka německého Prüfamt für Standsicherheit (Úřad pro kontrolu stability stavebních konstrukcí) Pobočka Würzburg LGA S-WUE 100221 Zpráva o zkoušce

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více