ZDENĚK REIBL. Dobrý makléř je něco jako dobrý advokát. Jan Mühlfeit. Robert Špott. Podmínka ekonomického rozvoje. Stavařina nejsou jen projekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDENĚK REIBL. Dobrý makléř je něco jako dobrý advokát. Jan Mühlfeit. Robert Špott. Podmínka ekonomického rozvoje. Stavařina nejsou jen projekty"

Transkript

1 Podzim 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU Jan Mühlfeit Podmínka ekonomického rozvoje Robert Špott Stavařina nejsou jen projekty ZDENĚK REIBL Dobrý makléř je něco jako dobrý advokát

2 ENGINEERED WITH CASTROL EDGE NÁŠ NEJSILNĚJŠÍ OLEJ DOPORUČOVÁN PŘEDNÍMI VÝROBCI AUTOMOBILŮ Produktová řada CASTROL EDGE je vyrobena na bázi Fluid Strength Technology, která umožňuje oleji neustále reagovat a přizpůsobovat se nejnáročnějším jízdním podmínkám. CASTROL EDGE vydrží až o 35% déle a je o 40% účinnější ve snížení kontaktu kovových součástek motoru oproti přednímu konkurenčnímu produktu. CASTROL EDGE, náš nejsilnější olej pro zajištění maximálního výkonu.

3 MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 (www.czechtop100.cz) O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ Ročník IX. Pro Sdružení CZECH TOP 100 vydává Sport-Press, spol. s r.o. Okrasná 116, Praha 10 Tel./Fax: Předseda redakční rady Jan Struž Vedoucí projektu Antonín Fischer antonin.fi Šéfredaktor Petr Dufek Zástupce šéfredaktora Jiří Hájek Editor Marek Chvála Inzerce: Sport-Press, spol. s r.o. Tel./Fax: Sdružení CZECH TOP 100 Tel.: Fax: Grafická úprava Martin Došek Sazba Maxx Creative Communication s. r. o. Tisk Triangl, a. s. Internetové vydání Registrační číslo MK ČR E ISSN Expedice VÁŽENÍ ČTENÁŘI! oba hromadných letních dovolených je za námi a já se D těším, že se v elektronické poště přestanou objevovat automatické odpovědi sdělující, že na naléhavý dotaz dostanu odpověď až za čtrnáct dní, v lepším případě je mi doporučen někdo, kdo stejně odpovědět neumí. Že když už se někam dovolám, bude na místě ten, s kým potřebuji hovořit, a ne operátorka, která neví, kdy se vrátí šéf nebo aspoň jeho sekretářka. Určitě dělám chybu, když si neberu vcelku dovolenou delší než týden, a myslím si, že v létě i v tom největším horku musí být všude někdo, kdo všechno ví a je za všechno odpovědný. Divím se, že ten, kdo se dovolenkuje déle, nemá strach, že když to jde ve fi rmě nebo v úřadě bez něho v létě, může to jít bez něho i v zimě. Že je vlastně zbytečný! Ale taky vím, že mnohé problémy, které by chtěl člověk okamžitě řešit, se v jeho nepřítomnosti většinou vyřeší samy, případně vyhnijí. Takže doba dovolených je obdobím síta, v němž propadají záležitosti nepodstatné, zůstávají jen ty zásadní a tak důležité, že je stejně jedním telefonem či mailem nevyřešíte. A tak si říkám, jestli bychom na podzim, v zimě a na jaře neměli myslet a pracovat jako v létě. Nezatěžovat sebe ani druhé maličkostmi, nezacházet do zbytečných sporů, pořád někoho nekontrolovat, neshánět něco, bez čeho se obejdeme, neřešit problémy, které dokáže zvládnout někdo jiný, nehledat chyby a nedostatky, nespěchat s něčím, co se uspěchat nedá, důvěřovat svým spolupracovníkům, že znají a dovedou to co my a že jen náhodou nejsou na našem vedoucím místě a my jen náhodou nejsme na pozici jim podřízené. Protože stojí psáno, že ne každému, komu dal Bůh rozum, přidal i úřad. Máme-li v tom směru pochybnosti, pochybujme sami o sobě, o naší schopnosti obklopit se lidmi schopnými a poctivými. Naslouchejme pozorně těm, kteří s námi nesouhlasí! Co kdyby měli náhodou pravdu a inspirovali nás k našemu vlastnímu nápadu? Ti, kteří s námi vždy souhlasí, mají jen tu naši pravdu. Na tu si stačíme sami! Doba hromadných letních dovolených je za námi. Přežili jsme ji ve zdraví, život, výroba a obchod se nezastavily, dokonce se nezastavila ani politika a novináři nemuseli sáhnout po kachnách. Přeji Vám příjemný podzim! S úctou JAN STRUŽ, předseda Sdružení CZECH TOP 100 UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ CZECH TOP 100 SYMBOL ÚSPĚCHU družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V S roce 1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček 100 nejvýznamnějších fi rem ČR. Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění fi rem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií. CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů. Hlavní žebříček Nejvýznamnějších fi rem doplňují žebříčky Obdivovaných fi rem, TOP 100 ICT fi rem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop. EDITORIAL VE SPOLUPRÁCI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

4 OBSAH 4 PODNIKŮM SE DAŘÍ LÉPE Analýza ekonomických výsledků ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky 24 PROUDOVÉ LETADLO Letoun poháněný elektřinou už nepatří do vědeckofantastické literatury 40 S LA FEMME ZNOVU NA CESTÁCH Tentokrát se naši přední výtvarníci vydali tvořit ke břehům alpských jezer 12 NĚCO JAKO DOBRÝ ADVOKÁT S ředitelem skupiny Respect Zdeňkem Reiblem nejen o makléřově odpovědnosti 30 KOUZLO ČESKÉ KUCHYNĚ Kuchařská legenda Jaroslav Sapík pořád věří poctivě udělanému domácímu jídlu 42 ŽIVOT SE ZÁMKEM Kterak se čistokrevný Ital stal feudálním pánem v Ořechově u Uherského Hradiště 20 DEJTE JIM PODMÍNKY Musíte si to umět zorganizovat, tvrdí naše přední vědkyně profesorka Blanka Říhová 32 ZLATÉ DĚVČE OD VODY Skifařka Miroslava Knapková porazila na olympiádě soupeřky i nesnesitelnou bolest 44 AMBICIOZNÍ ASI JSEM Ve Znojmě skloubili klasickou hudbu a ušlechtilé víno do pozoruhodné syntézy 22 JAZZMANŮV SEN O NEW YORKU Zpěvák a režisér Ondřej Havelka v zajetí barokní opery i swingových rytmů 38 JSEM VDĚČNÁ OSUDU Kamila Moučková bilancuje v nové knize Fejetony život plný vzestupů a pádů PODMÍNKA EKONOMICKÉHO ROZVOJE Jana Mühlfeita, evropského ředitele Microsoftu, děsí stav našeho školství 8 2 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

5

6 ANALÝZA Významným podnikům se daří lépe Česká ekonomika prošla v posledních letech významnými peripetiemi. Po letech konjunktury (roky 2004 až 2007 s průměrným šestiprocentním tempem růstu HDP) dochází ke zpomalení růstu (rok 2008, růst HDP o 3,1 %) a nakonec i k poklesu ekonomiky (rok 2009, pokles HDP o 4,5 %). Výsledky, jež už devatenáctým rokem zjišťuje a poskytuje sdružení CZECH TOP 100, ukazují, že úspěchy i neúspěchy celého národního hospodářství jsou jen zrcadlem toho, co se odehrává v podnicích. L éta ekonomického růstu 2004 až 2007 znamenala pro stovku nejvýznamnějších podniků, sledovaných v anketě CZECH TOP 100, růst tržeb, vývozu i zisku. Rok 2009 se projevil zejména poklesem zisku, ale i tržeb a vývozu. Výsledky stovky 2011 jsme na základě výsledků ankety CZECH TOP 100 (i národohospodářských údajů) hodnotili mírně optimisticky. Rok 2012 ale znamenal pokles výkonnosti celé ekonomiky o 1,2 %. Z hlediska podniků účastnících se ankety CZECH TOP 100 uká- PŘEDSTAVITELÉ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM TUZEMSKÉ EKONOMIKY BĚHEM SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ ŽEBŘÍČKU CZECH TOP 100 NA PRAŽSKÉM ŽOFÍNĚ V anketě 100 nejvýznamnějších fi rem ČR sdělují podniky na principu dobrovolnosti své individuální údaje o tržbách, zaměstnanosti, zisku či ztrátě, přidané hodnotě atd. Základním ukazatelem jsou tržby neboli obrat z prodeje výrobků a služeb nefi nančních podniků. nejvýznamnějších podniků v roce 2010 (me- zal rok 2012 mírný růst tržeb, vývozu a zis- Podle hodnoty tohoto souhrnného ukazatele ziroční růst tržeb o 12,9 %, vývozu ku, stagnaci přidané hodnoty a zaměstna- jsou podniky, účastnící se ankety CZECH TOP o 22,6 %) dávaly malou naději, že česká nosti u stovky a zejména desítky těch 100, už od roku 1994 řazeny do základního ekonomika se z krize rychle zotaví. Rok nejvýznamnějších. žebříčku. V prvních dvou letech ( ) 4 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

7 byly v anketě hodnoceny pouze podniky, jejichž akcie byly obchodovány na Pražské burze. Toto omezení padlo již při hodnocení výsledků za rok 1996 a postupně (v letech 1998, resp. 1999) byly do ankety zařazeny V ROCE 2012 SE DAŘILO TĚM NEJVĚTŠÍM HRÁČŮM, TJ. PODNIKŮM V PRVNÍ DESÍTCE. nikem měřeno velikostí tržeb (215,1 mld. Kč) a druhým největším zaměstnavatelem ( zaměstnanců). Ankety CZECH TOP 100 se ČEZ, a.s. zúčastnil každým rokem. Nejlépe se (měřeno tržbami) umístil jako prv- i další ukazatele, vypovídající o ekonomické ní (v roce 1994, 1995 a 2009), nejhůře jako činnosti podniků (vývoz, přidaná hodnota, Tržby desítky nejvýznamnějších podniků třetí (v letech a v roce 1997). zaměstnanost, zisk). To s sebou přineslo mož- představovaly částku 1 266,8 mld. Kč, což Vývoj zisku byl v roce 2012 nejvýrazněj- nost sestavovat vedle hlavního žebříčku nej- je o 10,5 % (o 120,8 mld. Kč) více než ší, i když první stovka jen obtížně dotahuje významnějších fi rem podle tržeb i doplňkové v roce Stovka nejvýznamnějších reali- předkrizové hodnoty z roku Hospo- pořadí nejvýznamnějších vývozců či tvůrců zovala tržby za 2 527,3 mld. Kč, tj. o 2,8 % dářský výsledek deseti nejziskovějších podni- přidané hodnoty, největších zaměstnavatelů (o 69,3 mld. Kč) více než stovka nejvýznam- ků v roce 2012 představoval 168,4 mld. Kč, či nejziskovějších podniků. Větší bohatost zjiš- nějších v roce 2011 a překročila tak nejen a byl tak o 27,9 % vyšší než v roce 2011 ťovaných ukazatelů umožnila dále sestavová- úroveň roku 2011, ale i z předkrizového roku a o 25,4 mld. Kč vyšší než v předkrizovém ní žebříčků podle hodnot relativních ukazate (2 452,6 mld. Kč). Pokles zaznamena- roce Zisk první stovky podniků byl lů (produktivita práce, rentabilita tržeb), což ly v roce 2012 jen necelé dvě pětiny ze stov- s částkou 230 mld. Kč o 21,6 % vyšší než otevřelo příležitosti k vyniknutí pro menší pod- ky nejvýznamnějších, z nichž největší část v roce 2011, ale ještě téměř 20 mld. Kč chybí niky. Po roce 2000 se pak do hledáčku (šest podniků) je z odvětví obchodu a pět ze do úrovně předkrizového roku CZECH TOP 100 dostaly i fi nanční instituce stavebnictví. Čtyři z deseti nejvýznamnějších Průměrný zisk první stovky ve výši 2,3 (banky, pojišťovny, penzijní společnosti, ostat- podniků jsou z oborů zpracovatelského prů- mld. Kč překročilo v roce 2012 jen 14 podni- ní fi nanční zprostředkovatelé a pomocné fi - myslu (strojírenství, elektrotechnika, chemie), ků (v roce 2007, tj. v roce s nejvyšším průměr- nanční instituce). Jejich vcelku malý počet na tři z energetiky (výroba a rozvod elektřiny). ným ziskem ve výši 2,5 mld. Kč, bylo nadprů- území ČR ve srovnání s nefi nančními podniky V první stovce je 41 podniků z odvětví prů- měrných podniků 23, v roce 2011 byla výše a heterogenita jejich činnosti (a tudíž i domi- myslu, 34 ze služeb, 11 z energetiky, osm ze průměrného zisku 1,9 mld. překonána 16 nantních ukazatelů vyjadřujících jejich ekono- stavebnictví a šest z odvětví prvovýroby. Prů- podniky). Vezmeme-li v úvahu všechny podni- mickou sílu) je ovšem určitou objektivní pře- měrné umístění průmyslových podniků je na ky, které v anketě CZECH TOP 100 deklaro- kážkou sestavování rozsáhlejších žebříčků 55. místě, podniky služeb zaujímají v průmě- valy za roky 2012 a 2011 svůj zisk, pak me- a hlubších analýz. Sledováním všech těchto ru 52. místo, energetické podniky jsou v prů- ziroční pokles zisku v roce 2012 (o 27,3 údajů vznikla rozměrná databáze informací měru na 36. příčce, stavební fi rmy na 48. mld. Kč) byl výrazně nižší než jeho meziroční o podnicích, ze které lze v historickém pohle- a podniky prvovýroby na 45. pozici. Při po- přírůstek (o 62,9 mld. Kč) s tím, že počty pod- du vysledovat některé zajímavé postřehy drobnějším odvětvovém členění mají nejsil- niků v obou skupinách se lišily jen nevýznam- a tendence. nější zastoupení v první stovce podniky z od- ně (170 vykázalo růst zisku, 152 jeho po- Údaje za rok 2012 nám prozradily, že se dařilo těm největším hráčům, tj. zejména pod- větví obchodu (20) s průměrným pořadím na 51. místě. kles). V roce 2011 byl meziroční přírůstek zisku všech podniků 50,4 mld. Kč a pokles nikům v první desítce. Srovnání s předkrizovými roky vyznívá v neprospěch fi nanční in- Žebříčku nejúspěšnějších podniků podle zisku v roce 2012 vévodí, stejně jako v sedmi 29 mld. Kč při opět málo významném rozdílu počtu podniků v obou skupinách. Největší stitucí a vývoje zisku nefi nančních podniků (i přes významný meziroční růst). předchozích letech, ČEZ, a. s. (zisk ve výši 51 mld. Kč), a to i přes meziroční pokles (o 1 meziroční přírůstek zisku (38,9 mld. Kč) vykázala RWE Česká republika a.s., největší mezi- Tradičně, i když již neplatí, že každoročně, se nejvýznamnějším podnikem v České republice za rok 2012 měřeno velikostí tržeb stala opět ŠKODA AUTO a.s. (tržby ve výši 262,7 mld. Kč). Ta byla v daném roce záro- V DESÍTCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PODNIKŮ JSOU TŘI ZE SEGMENTU ENERGETIKY mld. Kč s tím, že zisk poklesl o 6,7 mld. již v roce 2011 a o 6 mld. Kč v roce 2010). ČEZ, a.s. je zároveň nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (127,6 mld. Kč, tj. 3,3 % HDP), druhým nejvýznamnějším pod- roční pokles pak OKD, a.s. ( 6 mld. Kč). Meziroční přírůstek zisku vyšší než 1 mld. Kč realizovaly 4 podniky, stejně velký pokles vykázalo 6 podniků. Největším exportérem je již tradičně veň největším exportérem (242,7 mld. Kč, ŠKODA AUTO a.s. s 240,7 mld. Kč vývozu což představuje 92,4 % tržeb), druhým nejvý- (tj. 9,3 % vývozu celého národního hospo- znamnějším tvůrcem přidané hodnoty (83,5 dářství) při meziročním růstu jeho objemu mld. Kč), čtvrtým největším zaměstnavatelem o 10 mld. proti roku Deset nejvýznam- ( zaměstnanců) a třetím nejziskověj- nějších vývozců prodalo v roce 2012 do za- ším podnikem (17,9 mld. Kč). Ankety CZECH hraničí zboží a služby za 759,9 mld. Kč, což TOP 100 se ŠKODA AUTO a.s. zúčastňuje je o 15,7 % (o 102,9 mld. Kč) více než stejně pravidelně od roku 1996 a s výjimkou roku úspěšná desítka v roce Stovka nejvý vždy z ní vychází jako vítěz, tj. jako znamnějších vývozců realizovala v zahraničí podnik s nejvyššími tržbami. Díky výraznému v roce 2012 zboží a služby za 1 130,7 růstu tržeb ŠKODA AUTO a.s. a jejich poma- mld. Kč, tj. o 15,8 % (o 154,7 mld. Kč) více lejšímu vzestupu u ČEZ, a.s. se i v roce 2012 než v roce Meziroční zvýšení vývozu udržel tradičně významný rozdíl mezi první- zaznamenalo v první stovce největších expor- Foto archiv mi dvěma nejvýznamnějšími podniky (42,8 mld. Kč; v roce 2008 a 2010 se tento rozdíl snížil na 20 mld. Kč). térů 72 podniků. Přírůstku vývozu vyššího než 10 mld. Kč dosáhly tři podniky (RWE Česká republika a.s., ALPIQ ENERGY SE a ŠKODA CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

8 ANALÝZA AUTO a.s.), které jsou zároveň v první desítce nejvýznamnějších podle tržeb. V první desítce největších exportérů jen dva subjekty zaznamenaly meziroční pokles vývozu (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. o 5,5 mld. Kč a ArcelorMittal Ostrava a.s. o 1 mld. Kč). Desítka nejvýznamnějších vývozců v roce 2012 zajistila 24,8 % exportu celé české ekonomiky v historii ankety CZECH TOP 100 jde o dosud nejvyšší podíl. Necelých 37 % vývozu národního hospodářství bylo výsledkem zahraničních aktivit stovky největších vývozců, což je srovnatelné s předkrizovým rokem 2007 a o 3 procentní body více, než činí dlouhodobý průměr. Deset podniků nejlepších z pohledu přidané hodnoty vytvořilo 8,2 % HDP, tj. 314,4 mld. Kč. Podíl první stovky představoval s 491,7 mld. Kč více než 12,8 % HDP, což odpovídá hodnotám z roku Vývoj přidané hodnoty desítky a stovky nejvýznamnějších podniků vykazuje nejvyšší variabilitu ze všech sledovaných ukazatelů. Příčinou je zjevně menší podíl stejných podniků v první desítce a v první stovce při meziročním srovnávání než v případě jiných ukazatelů. Největším zaměstnavatelem se stala již počtvrté Česká pošta, s.p., s zaměstnanci. Na dalších místech jsou ČEZ, a.s. ( zaměstnanců), AGROFERT HOL- DING, a.s. (28 008), ŠKODA AUTO a.s. (26 404) a České dráhy, a.s. (26 082). Česká pošta, s.p. se nachází na 28. místě v tržbách (18,9 mld. Kč) a na pátém z pohledu přidané hodnoty (14,1 mld. Kč). Ankety CZECH TOP 100 se zúčastnila dosud osmkrát při průměrném umístění podle tržeb na 35. příčce. V desítce největších zaměstnavatelů pracovalo 4,2 % osob (tj. 207,5 tisíc; 203 tisíc v roce 2011, 181 tisíc v roce 2010) zaměstnaných v národním hospodářství, v první stovce pak 8,8 % (429,9 tis., 429,1 tis. v roce 2011, 414 tis. v roce 2010). Mezi stovkou největších zaměstnavatelů převládají podniky, které snížily zaměstnanost (50) nad těmi, které ji meziročně zvýšily (43). Růst zaměstnanosti ve 43 podnicích znamenal přírůstek 19,6 tis. pracovních míst, pokles u padesátky podniků pak snížení jejich počtu o 12,3 tisíc. Počet zaměstnanců sta největších zaměstnavatelů byl tedy v roce 2012 přibližně na úrovni roku 2011, kdy vzrostl poprvé po třech letech meziročních poklesů a vrátil se tak k hodnotám let 2002 až 2003 (podobný závěr platí i pro desítku největších zaměstnavatelů i pro podíly na zaměstnanosti v národním hospodářství). Největší ztráty (4,7 mld. Kč) dosáhl stejně jako v roce 2011 UNIPETROL, a.s., který se z pohledu tržeb umístil na 5. příčce (107,3 mld. Kč). Dalšími podniky s významnou ztrátou jsou ČD Cargo (2 mld. Kč; 39. pořadí v tržbách) a České dráhy (1,3 mld. Kč; 18.). Hospodářský výsledek deseti nejvíce ztrátových podniků dosáhl v roce 2012 částky 10,1 mld. Kč. Podobný zaznamenala desítka nejztrátovějších podniků v roce 2003, tj. v roce počátku růstu výkonu národního hospodářství. V desítce nejztrátovějších podniků je osm těch, které patří do první stovky nejvýznamnějších z hlediska tržeb (s průměrným pořadím na 41. příčce). Dosud nejvyšší celkovou ztrátu (16,1 ČESKÝ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL ZAŽÍVÁ NELEHKÉ ČASY ROK 2012 PŘINESL POKLES VÝKONNOSTI CELÉ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY O 1,2 PROCENTA. mld. Kč) zaznamenala desítka nejztrátovějších podniků v roce Mezi nejvěrnější účastníky ankety CZECH TOP 100, kteří se zúčastnili dosud každého jejího ročníku, patří kromě již výše zmíněné společnosti ČEZ, a.s. (průměrné pořadí v tržbách 2,1, nejlepší 1., nejhorší 3.) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (průměrné pořadí v tržbách 6,2, nejlepší 3., nejhorší 11.), OKD, a. s. (průměrné pořadí v tržbách 10, nejlepší 5., nejhorší 18.), TŘI- NECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (průměrné pořadí v tržbách 16,5, nejlepší 7., nejhorší 24.), Skanska CZ a.s. (průměrné pořadí v tržbách 20,4, nejlepší 12., nejhorší 32.), Metrostav, a.s. (průměrné pořadí v tržbách 33,6, nejlepší 19., nejhorší 56.) a Pražská energetika, a.s. (průměrné pořadí v tržbách 34,7, nejlepší 19., nejhorší 50.). Mezi fi nančními institucemi dominují z pohledu výnosů, respektive předepsaného pojistného, zisku a počtu zaměstnanců Československá obchodní banka, a.s. (35 mld. Kč výnosů, 17,5 mld. Kč zisku, CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

9 Tržby nejvýznamnějších firem (v mld. Kč) Přidaná hodnota nejvýznamnějších firem (v mld. Kč) Top 1 Top 10 Top 100 Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top 100) vychází z žebříčků ukazatele tržeb každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Top 10 Top 100 Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top 100) vychází z žebříčků ukazatele přidané hodnoty každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2012 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2011, resp či dříve. Zisk nejvýznamnějších firem (v mld. Kč) Vývoz nejvýznamnějších firem (mld. Kč) Top 10 Top 100 Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele zisku každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2012 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2011, resp či dříve. Top 10 Top 100 Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top 100) vychází z žebříčků ukazatele vývozu každého roku. Cílem je vyjádření změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších z roku 2012 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2011, resp či dříve. zaměstnanců), Komerční banka, a.s. (32,7 mld. Kč výnosů, 16,4 mld. Kč zisku, 8822 zaměstnanců), Česká spořitelna, a.s. (26,3 mld. Kč výnosů, 20,6 mld. Kč zisku, zaměstnanců) a Česká pojišťovna a.s. (32 mld. Kč hrubého předepsaného pojistného, 4,6 mld. Kč zisku, 3977 zaměstnanců). Tato čísla vypadají sice optimisticky, ale srovnáme-li je s daty, která tyto společnosti vykázaly v anketě CZECH TOP 100 v roce 2008, zjišťujeme pro některé z nich vcelku nepříjemné skutečnosti. Za rok 2008 vykázala Česká spořitelna, a.s. výnosy ve výši 42,7 miliard korun (tedy o 16,4 mld. více než v roce 2012) a Česká pojišťovna a.s. pak hrubé předepsané pojistné ve výši 40,4 miliard korun (tj. o 8,4 mld. více než v roce 2012). Úroveň výnosů z předkrizového roku (33,7 mld. Kč v roce 2008) si udržela Komerční banka, a.s. Proti roku 2008 (19,2 mld. Kč) si pak se svými výnosy výrazně polepšila Československá obchodní banka, a.s., resp. vrátila se na jejich úroveň z roku 2007 (31,6 mld. Kč). Mezi penzijními fondy si nejlépe vedl Penzijní fond České pojišťovny a.s. s 11,3 mld. Kč spravovaných příspěvků. Nejvýznamnější penzijní společnosti zaznamenaly opět meziroční pokles objemu spravovaných příspěvků; nejvíce Allianz penzijní fond, a.s. (o 6,6 mld. Kč, v roce 2011 byl pokles 4,2 mld. Kč), Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (o 4,4 mld. Kč, v roce 2011 o 0,5 mld. Kč), Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. (o 1,3 mld. Kč, v roce 2011 o 0,9 mld. Kč) a KB penzijní společnost, a.s. (o 1,2 mld. Kč). AXA penzijní společnost, a.s. a ING penzijní společnost naopak objem spravovaných příspěvků v roce 2012 mírně navýšily. Ve skupině ostatních fi nančních institucí, v níž jsou hlavním ukazatelem tržby, si nejlépe vedly leasingové společnosti ČSOB Leasing, a.s. (6,6 mld. Kč, při meziročním poklesu o 1,1 mld. Kč), Home Credit (4,7 mld. Kč), VB Leasing CZ, spol. s r.o. (4,4 mld. Kč, při meziročním poklesu o 0,4 mld. Kč) a Ško- FIN s.r.o. (3 mld. Kč, při meziročním poklesu o 0,5 mld. Kč). Rovněž pro leasingové společnosti nevychází příznivě srovnání s tržbami v předkrizovém roce 2008 ČSOB Leasing, a.s. realizovala tržby za 18,7 mld. Kč, VB Leasing CZ, spol. s r.o. vykázala tržby 8,9 mld. Kč a ŠkoFIN s.r.o. prodala zboží a služby za 10,3 mld. Kč. Údajová základna, postupně vytvořená za devatenáct let trvání ankety CZECH TOP 100, má nesporné kvality co do reálné výpovědi o ekonomické situaci hodnocených podniků. Shrnuje individuální data za nejvýznamnější podniky národního hospodářství, která bychom v takovém množství a v takové srovnatelnosti a dostupnosti (viz jinde hledali jen velmi obtížně. Jejich hlubší rozbor včetně vzájemných vazeb ukazuje, že v nich lze zřetelně nalézt reliéf souhrnného vývoje národního hospodářství České republiky v časech dobrých i horších. prof. Ing. STANISLAVA HRONOVÁ, CSc., dr.h.c., prof. Ing. RICHARD HINDLS, CSc., dr.h.c., Fakulta informatiky a statistiky VŠE CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

10 OSOBNOST Podmínka ekonomického rozvoje Jan Mühlfeit, ředitel pro Evropu společnosti Microsoft Corporation, je nejvýše postaveným českým manažerem ve světě. V průběhu své kariéry komunikoval a komunikuje i s vládami mnoha zemí. Vedle svých odborných znalostí týkajících se aktivit Microsoftu má přehled o globální sociální a ekonomické problematice. Jeho vystoupení na Konferenci o spolupráci ČR se zeměmi BRICS, spoluorganizované Sdružením CZECH TOP 100, patřilo k nejsledovanějším. nažerem a lídrem je v motivaci a inspiraci. Manažer je schopen motivovat, ale není to o srdci. Lídr je schopen inspirovat. In spirit znamená v latině v duši a to je o tom srdci. A proto také Martin Luther King, kterého považuji za jednoho z největších tvůrců světových dějin, neříkal I have a plan, ale I have a dream. Domnívám se, že dnes v politice a částečně ani v byznysu těch lídrů moc není. CZECH TOP 100 Dobrý manažer má plán, dobrý lídr má sen a dokáže pro něj získat ostatní. Můžete to prosím rozvést? dotáhne ještě dál. Je schopen svým lidem v týmu dát nějakou společnou platformu, vizi, já tomu občas říkám betterland. To je jeden z důvodů, proč má Anglie mužstvo JAN MÜHLFEIT, ŘEDITEL PRO EVROPU SPOLEČNOSTI MICROSOFT CORPORATION CZECH TOP 100 Když se bavíme o stylu vedení, jaký je Microsoft po Billu Gatesovi? Hodně času jsem s Billem Gatesem trávil Je velký rozdíl mezi manažerem a lídrem. hvězd, ale nemá hvězdné mužstvo. Všichni do roku 2008, kdy jsme spolu cestovali. Dobrý manažer je schopen najít, vytáhnout jednotlivci jsou fotbalové hvězdy, ale mají Myslím, že byl a pořád je vizionář. Ale a zdůraznit u svých pracovníků jejich silné špatného kouče, který není schopen je dát Steve Ballmer je manažer i lídr. Stejně jako stránky a pracovat s nimi. Dobrý lídr to dohromady jako tým. Další rozdíl mezi ma- každý člověk udělal dobrá rozhodnutí, 8 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

11 Foto archiv v některých případech by dnes volil jiná. Ale je to osobnost, která je schopna motivovat a inspirovat davy lidí v Microsoftu, ale i mimo něj. U Billa Gatese jste museli mnohem víc vnímat obsah toho, co říkal. Ballmer je extrovert a svým způsobem i dobrý herec. CZECH TOP 100 Jaký je rozdíl mezi manažery dříve a dnes? Svět se i díky technologiím zrychlil. Dnes se dbá především na kvartální výsledky, ale na dlouhodobější vizi dnešní lídři nemyslí. Adam Smith ve své knize The Wealth of the Nation, kterou napsal před 230 lety, tvrdí, že zisk a péče mohou být v rovnováze. A já se domnívám, že za posledních 30 let se lidská společnost strašně vychýlila na stranu zisku a hrozně málo se věnujeme péči, ať už je to v oblasti lidských zdrojů nebo životního prostředí, ale i třeba, pokud se týká Afriky. Ta je sama o sobě příkladem krátkodobých řešení. Nahrnout tam peníze, které jsou potom rozebrány politickými vůdci, to je k ničemu. Musím říci, že Čína v tomto nyní odvádí lepší práci než EU. Číňané zůstanou na místě s infrastrukturou, učí, trénují a motivují Afričany. Stejné postupuje i nadace Billa Gatese. Neposílá peníze. Dodává vakcíny, věnuje se školství, zemědělství a tak dále. Podle mě je třeba jít tímto směrem. A root cause je to, že tradiční kurzy MBA učí jen profi t, ne péči. Pokud se toto nezmění, nezmění se ani chod lidské společnosti. CZECH TOP 100 Je tedy důležité umět to, co nebudou v budoucnosti moci nahradit počítače, tedy vcítit se do ostatních a mít vysokou emoční inteligenci? Rozhodně je tomu tak. Existuje o tom krásná knížka Daniela Pinka Whole New Mind Úplně nová mysl. Napsal jsem k ní předmluvu. Mluví o něčem, čemu já říkám digitální paradox. Z technologií se stane komodita široce dostupná. Konkurenceschopnost fi - rem a národních ekonomik bude tedy záviset stále více na tvůrčích schopnostech, iniciativě a vynalézavosti lidí, na mozcích a mozkových trustech. Protože počítač je inteligentní blbec, ten dokáže rozlišit jen nulu a jedničku, černou a bílou, byť hrozně rychle. A to, co je nad ním, to, co ho ovládá dál, je lidská mysl. Kreativitu, emoce, fantazii počítače ještě dlouhou dobu mít nebudou. Ony jsou velmi schopné se učit novým věcem, ale nejlepší počítač na světě je pořád lidský mozek. Proto bude potřeba mnohem více rozvíjet pravou mozkovou hemisféru. Dobře je to vidět například na státech v Latinské Americe, kde je ve školách povinné hraní na hudební nástroj. CZECH TOP 100 V čem spočívá hlavní výhoda Microsoftu? V softwaru nebo spíše v hardwarových novinkách? Microsoft je výborný v tradičních věcech, jakou je desktopový software Windows offi ce, ale i ve velkých softwarových řešeních. To jsou ty velké produkty. Oblastí, v níž jsme nezačali včas, byly tablety a mobilní zařízení, ačkoliv jsme je na trh uvedli první. Bohužel příliš brzy. Ale v té době Microsoft nenásledovala konkurence, nebyla vytvořena žádná poptávka. V případě mobilních zařízení a tabletů jsme s tou inovací přišli brzy, trh na to nebyl dostatečně připraven. A pak jsme trošku podcenili nástup Apple. Jednou věcí je tradiční Microsoft business, druhou je svět device a services. A zase v cloudových řešeních je Microsoft Azure hodně vpředu. Naše akvizice Skype měla v době, kdy jsme ji získali, 100 milionů uživatelů, nyní jich má 300 milionů. Nicméně je potřeba říci, že konkurence je velká, na jedné straně Apple, na druhé Google. Ovšem, když se dnes podívám, jaké technologie máme a jaké přicházejí na trh, tak mám velmi dobrý pocit. Naše zařízení jsou DOMNÍVÁM SE, ŽE ZA POSLEDNÍCH 30 LET SE LIDSKÁ SPOLEČNOST VYCHÝLILA NA STRANU ZISKU A MÁLO SE VĚNUJEME PÉČI, AŤ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ NEBO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. POČÍTAČ JE INTELIGENTNÍ BLBEC, TEN DOKÁŽE ROZLIŠIT JEN NULU A JEDNIČKU, ČERNOU A BÍLOU, BYŤ HROZNĚ RYCHLE. STAV ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ TO ŘÍKÁM NAPROSTO VEŘEJNĚ JE KATASTROFÁLNÍ. ideální pro lidi, kteří chtějí informace vytvářet, ne pouze konzumovat. Pak je zde ještě Samsung, který je technologicky ohromně vpředu. Korea je vůbec výborný příklad. V roce 1960 měla hrubý domácí produkt na úrovni Ghany, protože ale vsadila všechno na školství, je dnes tam, kde je. CZECH TOP 100 Jak vidíte české školství? Stav českého školství a to říkám naprosto veřejně je katastrofální. V mezinárodním srovnání, které organizuje OECD pod názvem PISA, tedy Programme for Inter- CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

12 OSOBNOST national Assesment, jsme byli v roce 1997 na sedmém místě a nyní jsme na dvacátém sedmém. Taková je u nás tendence, propadáme se volným pádem. Podle této studie jedna třetina studentů vůbec neví, co čte, nerozumí obsahu. Problém je v tom, že ČR sice naříká, že zde již není tolik investic jako v minulosti, ale toto srovnání je jedním z parametrů, které potenciální investor sleduje. Studie ukazuje, jak kvalitní lidi dostanete za 5 nebo 7 let. Výsledky jsou velmi žalostné. V ČR ale téma školství a vzdělávání není zkrátka prioritou. Nemyslím si, že by do školství plynulo málo peněz, problém tkví v několika věcech. Říkám si, kdy čeští rodiče začnou chápat, jak je kvalitní vzdělání důležité. Pravděpodobně tehdy, až jejich děti nebudou moci najít práci, což nastane velmi brzy, protože nebudou přicházet investoři. Dále se jedná o kvalitu vyučujících. Dobrými příklady jsou třeba Finsko nebo Korea. Dostat se tam k povolání učitele není jednoduchou záležitostí, protože ve společnosti požívá všeobecné vážnosti. I dalšímu vzdělávání pedagogů je věnován velký prostor. Stejně tak je v těchto zemích vyvinut dobrý systém mentoringu a koučinku, nikdo z žáků tedy nezaostává. Ostatně v Koreji je podíl hrubého domácího produktu věnovaného jen na doučování vyšší, než v ČR na celé školství. V těchto státech je zkrátka vzdělání absolutní prioritou. CZECH TOP 100 Jaká část byznysu Microsoftu se realizuje v ČR? V Česku máme 250 zaměstnanců, kteří dělají tradiční Microsoft business, tedy prodávají produkty. Pak je tady 200 lidí ze Skype, kteří řídí rozvoj jeho služeb a zároveň je i testují. Outsourcing využíváme hlavně v oblasti fi nancí a právních záležitostí. CZECH TOP 100 Vaše úloha? V rámci Emerging markets cabinet působím jako co-chair, druhým kolegou je Orlando Ayala. Společně jsme bráni za odborníky na problematiku emerging markets. Já jsem vedl region východní Evropy pět let v období a čtyři roky to byl nejlepší business pro Microsoft worldwide. Východní Evropa byl tehdy emerging market, ale už byla blízko Západu. Dnes si myslím, že v Indii jsme již průlom udělali, ale v Číně ještě ne. Je pravda, že v ní například nelze realizovat stejný model, který jsme uplatňovali v Rusku. Takhle jednoduché to není. Zároveň, když se rozhodneme dělat v dané zemi byznys, tak garantujeme zákony, které v ní platí. To se táhne celou historií fi rmy Microsoft. CZECH TOP 100 Na konferenci o ekonomické spolupráci Česka se zeměmi BRICS jste zdůrazňoval termín leap frogging. Nyní má každý Afričan k dispozici telefon, který má větší výpočetní kapacitu, než jakou disponovala celá NASA před padesáti lety. V našem průmyslu platí Moorův zákon tedy, že každé dva roky musíme mít o 100 % lepší procesor, což je srdce informačních technologií. Tato exponenciála znamená, že v ekonomikách, ať již jsou vyspělé nebo emerging markets, platí, že se nemění to, co se bude dělat, ale velmi významně způsob, jak se to bude dělat. Technologie a obzvlášť ty informační a telekomunikační mění nově vznikající trhy. Za prvé se domnívám, že spolu se vzdělávacím procesem umožňují, aby se lidé velice rychle ekonomicky přesouvali ze spodku pyramidy do střední vrstvy, a vytvářejí nové spotřebitele. A to je dobře pro trhy vznikající i rozvinuté. Další věcí je fakt, kterému se v angličině říká leap frogging, tedy to, že země přeskočí jednu éru technologií. A to jí umožňuje získat výhodu nad státy s konzervativním přístupem. Například Estonsko přeskočilo vývojové etapy, rychle ovládlo a pracuje s digitálními technologiemi, ŘÍKÁM SI, KDY ČEŠTÍ RODIČE ZAČNOU CHÁPAT, JAK JE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ DŮLEŽITÉ. lidé mohou všechno, i parkování, platit prostřednictvím mobilních telefonů. Cloud computing šetří peníze, umožní větší efektivitu podniku i lidí, ale i států, podpoří celý inovační proces. Mimochodem, jednou ze zemí, která by pomocí cloud computingu chtěla přeskočit ostatní, je Kazachstán. CZECH TOP 100 Jak se chová Microsoft na trzích BRICS a emerging markets? Já jsem psal v roce 2004 první celosvětovou strategii pro emerging markets v rámci Microsoftu. Myslím, že jsme tam hodně věcí udělali dobře, ale jednu záležitost jsme nedomysleli. Tehdy jsme se domnívali, že emerging markets a mezi nimi i tehdy jenom BRIC (JAR přistoupila až v roce 2010, pozn. autorky) budou mít tři etapy. V první se tam budou věci vyrábět. Poté, až si tam lidé vydělají, budou zboží mnohem více spotřebovávat v místě. Nakonec se tamní podniky stanou konkurencí ekonomikám západní hemisféry. Chyba byla, že všechny etapy se překrývají, nenásledují jedna za druhou, ale můžeme je na trzích sledovat současně a to právě díky technologiím. Proto se domnívám, že jsou to právě ony, které uspíšily vývoj těchto trhů. CZECH TOP 100 Co by měla dělat česká ekonomika vzhledem k zemím BRICS? Máme malou otevřenou ekonomiku, takže musíme být agresivní v exportu a atraktivní pro investory. To jsou dvě důležité složky strategie. Musíme mít vzdělanou a fl exibilní pracovní sílu a dobré vztahy s partnerskými zeměmi. Domnívám se, že státem, který by nám mohl NYNÍ MÁ KAŽDÝ AFRIČAN K DISPOZICI TELEFON S VĚTŠÍ VÝPOČETNÍ KAPACITOU, NEŽ JAKOU DISPONOVALA CELÁ NASA PŘED 50 LETY. být příkladem, je Německo, i když je daleko větší. Svoje tradiční silné stránky aplikovalo na nové technologie a byznys modely. Včas si uvědomilo, že % ekonomického růstu přijde z těchto nových trhů. A protože je Německo naším obchodním partnerem, můžeme se na ně dostávat přímo nebo i jeho prostřednictvím. Česká republika má na nich velice dobré jméno. Je třeba si pospíšit. ING. KRISTYNA KAUCKÁ 10 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

13 INZERCE CH 4 Linde Gas. Jsme spolehlivým partnerem eského pr myslu. Dodáváme produkty, které pokrývají široký rozsah aplikací technických plyn v pr myslu, potraviná ství, léka ství, výzkumu i vývoji. Stavíme za ízení na výrobu technických plyn. Naší prioritou je bezpe nost a ochrana životního prost edí. S našimi produkty se m žete setkat na každém kroku. final prvky 184x126 mm.indd :13:10 RYCHLÁ KOLA 14. ročník výstavy závodních a soutěžních automobilů a motocyklů Výstaviště Lysá nad Labem exponáty, které jinde neuvidíte ukázky atraktivních disciplín autogramiády slavných sportovců POPRVÉ V NOVÝCH A VĚTŠÍCH PROSTORÁCH! Otevřeno denně od 9 do 17 hodin Vstupné 60 Kč CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

14 FINANCE DOBRÝ MAKLÉŘ JE NĚCO JAKO DOBRÝ ADVOKÁT Jak ochránit svůj majetek, podnikání či zdraví? Správně nastaveným pojistným programem s garancí pojišťovacího makléře. Přibývá těch, kteří si umějí spočítat, že nejlepší prevencí, jak zabránit výpadku tržeb či finančním ztrátám, je spolehlivé pojištění. Dobrý makléř je něco jako dobrý advokát, tvrdí generální ředitel největší česko-slovenské pojišťovací makléřské skupiny RESPECT Ing. Zdeněk Reibl, MBA. 12 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

15 V PŘÍPADĚ VZNIKU ŠKODY NÁŠ KLIENT PRÁVEM OČEKÁVÁ, ŽE SE MU O HLADKÝ A RYCHLÝ PRŮBĚH JEJÍHO VYPOŘÁDÁNÍ KOMFORTNĚ POSTARÁME. znalostí konkrétní rizikové situace navrhnout komplexní pojištění, za jehož kvalitu a bezpečnost umíme převzít osobní záruku. V naší práci nestačí pouze něco prodat, musíme vědět přesně, co a proč našemu klientovi doporučujeme a jakým nástrahám či hrozbám je při svém podnikání vystaven. V případě vzniku škody klient právem očekává, že se mu o hladký a rychlý průběh jejího vypořádání komfortně postaráme. Tuto jednoduchou rovnici v naší každodenní práci považuji osobně za nejdůležitější přínos makléře pro klienta, neboť právě v tuto chvíli klient realizuje přidanou hodnotu spolupráce s námi. CZECH TOP 100 Společnost RESPECT slaví 20 let své existence. Co vás vedlo k založení makléřské společnosti? Zkušenost ze zahraničí, kde byl již makléřský trh velmi rozvinutý a měl své pevné a respektované místo. V České republice před dvaceti lety nic takového ještě nebylo. Společně s Ing. Tomášem Urbanem jsme se rozhodli založit makléřskou fi rmu, která by mohla přenést západní trendy i na český trh. Šli jsme do toho s přesvědčením, že tato služba si najde své příznivce i u nás a stane se přínosnou a samozřejmou součástí života. Již od počátku jsme se snažili proniknout do problematiky klientova podnikání a se CZECH TOP 100 Je dnes postavení pojišťovacího makléře jiné než před dvaceti lety? Změnilo se podnikatelské prostředí, změnily se obchodní praktiky, změnilo se i postavení makléře. Klient od pojišťovacího makléře očekává profesionální službu, která mu zaručuje, že jeho pojištění garantuje odborník, jenž se v labyrintu světa pojištění denně pohybuje, zná úskalí a souvislosti pojišťovací praxe a rychle a spolehlivě mu vyřídí případnou škodu či fi nanční újmu. Profese pojišťovacího makléře je v současnosti již také dostatečně zakotvena v české legislativě. O odbornou způsobilost a etické chování makléřů se systematicky a dlouhodobě stará Asociace českých pojišťovacích makléřů, fi nanční a profesní odpovědnost dozoruje Česká národní banka. Dovolím si tedy tvrdit, že se profese pojišťovacího makléře u nás nyní těší obdobnému respektu jako v jiných evropských zemích. CZECH TOP 100 Jak si vybrat toho správného pojišťovacího makléře? Když pomineme důvěryhodná doporučení a reference, tak určitě platí heslo: Důvěřuj, ale prověřuj. Správný makléř by měl mít kromě odborných znalostí, orientace na trhu, komunikačních dovedností i schopnost empatie, umět se vcítit do situace klienta a rozumět jeho potřebám. Zároveň jako v každém jiném obchodním ZDENĚK REIBL, GENERÁLNÍ ŘEDITEL RESPECT, a.s. vztahu by měly existovat také vzájemný respekt a snaha se pochopit. Já osobně považuji za velký přínos pro naše klienty možnost účastnit se odborných seminářů na témata z oblasti pojištění, které pravidelně pořádáme v rámci RESPECT ACA- DEMY. Jsou určeny jak pro vzdělávání našich vlastních zaměstnanců, tak pro naše klienty s cílem poskytnout jim zpětnou vazbu a rámcový přehled o trendech a novinkách v pojišťovnictví. Zkušenosti napovídají, že díky těmto školením se i naši klienti naučili číst mezi řádky, spolupráce je pak pružnější a efektivnější. Já bych se při výběru pojišťovacího makléře zaměřil především na schopnost a ochotu se přizpůsobit, pochopit individuální CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

16 FINANCE zájmy a potřeby mého podnikání, a také zejména na poskytovanou záruku na spolehlivost a efektivitu poskytované služby. CZECH TOP 100 Lidé často nedoceňují služby pojišťovacího makléře; čím myslíte, že to je způsobené? Vše je o důvěře a o pozitivním vnímání věci. Pokud klient dopředu bude mít odmítavý postoj k nabízeným službám, s největší pravděpodobností si poradit nenechá a služby makléře bude považovat za zbytečné. Pokud ovšem připustí možnost odborného servisu a to, že se o něj makléř postará také při vyřizování komplikovaných škod, stanou se z nich partneři, kteří si mohou být oboustranně přínosní. Na druhé straně chápu i počáteční nedůvěru klientů, neboť při špatně nastaveném pojistném programu mohou následovat poměrně velké a nevratné fi nanční ztráty při pojistné události. Bohužel, v dnešní době je trh až přesycen nedostatečně kvalifi kovanými pojišťovacími poradci, kteří vytvářejí rutinní pojistné smlouvy jak na běžícím pásu, často bez zjevné přidané hodnoty, a skutečné problémy klienta neřeší. Takoví našemu oboru neprospívají. V RESPECTu si uvědomujeme, že důvěru našich klientů si musíme v první řadě zasloužit nejlépe odvedenou prací a osobní odpovědností za naše doporučení. Možná právě díky tomuto přístupu máme s našimi stálými klienty dlouhodobé obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu. CZECH TOP 100 O jaké služby je dnes největší zájem? Přirozeně o likvidaci pojistných událostí, která je z mého pohledu jakousi alfou DŮLEŽITÝM PŘÍNOSEM MAKLÉŘE JE JEHO SCHOP- NOST NAVRHNOUT A VYJEDNAT OPTIMÁLNÍ ROZSAH A STRUKTURU KONKRÉTNÍHO POJIŠTĚNÍ. a omegou dobrého makléře. S lehkou nadsázkou lze říci, že pojistit umí každý, odškodnit však už ne. Na druhé straně oba tyto procesy spolu bezesporu souvisejí. Bez dobrého pojištění nelze dobře odškodnit. Pokud se vše podaří navíc udělat v co nejkratším možném čase a bez zbytečných průtahů a s minimální administrativou pro klienta, je vyhráno. Naši pracovníci z divize likvidací pojistných událostí jsou soustavně vzděláváni a proškolováni tak, aby byli skutečně kompetentní a klientům nápomocni za každé situace. Jejich práce není vždy jednoduchá, neboť jsou na straně klientů, a v komunikaci s pojišťovnami se občas mění v bojovníky usilující o to, aby klient nebyl nikterak poškozen a náhrada škody byla vyřízena rychle a spravedlivě. Dobrým příkladem naší práce mohou být letošní povodně, kdy se pro většinu našich klientů podařilo vyjednat okamžité LIKVIDACE POJIST- NÝCH UDÁLOSTÍ JE Z MÉHO POHLEDU JAKOUSI ALFOU A OMEGOU DOBRÉ- HO MAKLÉŘE. poskytnutí fi nanční zálohy, a to v rekordním čase 3 až 5 dnů ode dne prohlídky a opadnutí vody. Velmi důležitým přínosem makléře je schopnost navrhnout a vyjednat optimální rozsah a strukturu pojištění. Není nutné pojišťovat vše proti všemu, ale je důležité postarat se o to, aby fi nanční prostředky vynakládané na pojištění byly investovány účelně a efektivně. Makléř musí klientovi garantovat bezpečnost a spolehlivost doporučeného pojistného systému. Právě o tyto znalosti a know-how mají klienti největší zájem. CZECH TOP 100 Jaký máte názor na negativní zprávy o pojišťovacích makléřích? 14 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

17 Média občas kritizují makléře, že pouze zprostředkovávají pojištění mezi pojišťovnou a zákazníkem za vysoké provize. Ale dobrý makléř jedná v zájmu svého klienta a přebírá plnou odpovědnost. Jestliže u klienta nastane nepojištěná škoda a on nebyl svým makléřem při uzavírání pojistky na toto nepojištěné riziko upozorněn, má právo po něm požadovat náhradu vzniklé škody. Makléř je tedy ze zákona povinen uzavřít profesní pojištění. Jeho odpovědnost je velmi široká a klient je proti případným chybám makléře dostatečně chráněn. Při současné konkurenci na pojistném trhu je více než jasné, že provize makléře musí odrážet jeho náklady, udržení vysoké kvalifi kovanosti odborného týmu a každodenní režii při správě a servisu pojistného portfolia. Dobrý makléř si je vždy vědom, že jediným kritériem smysluplné práce je důvěra a spokojenost klientů. Ta se dá získat jedině usilovnou a dlouhodobou prací v jejich prospěch. V případě, že by makléř doporučoval pojištění předražené nebo bezúčelné, je jisté, že v silné konkurenci důvěru klientů rychle ztratí. cí makléř roku To je ocenění, kterého si v RESPECTu všichni vážíme a považujeme je za certifi kát kvality naší práce. CZECH TOP 100 Vaše společnost je založena na tradicích. Jste i vy sám tradicionalista? Samozřejmě jsem tradicionalista a mám rád tradiční věci i přesto, že se těm netradičním také nebráním. Ovšem pokud chcete vytvořit tradiční hodnoty ve fi r- mě, musíte jim věřit a být jejich ochráncem, bez toho by společnost neměla tvář a byla rozpolcená. Jsem přesvědčen, že pokud tomu, co děláte, věříte vy sám osobně, věří tomu i vaši zaměstnanci, potažmo vaši klienti. Dáváte tak jistotu, že vše je tak, jak má být. Členství v mezinárodní síti pojišťovacích makléřů UNiBA mi dává příležitost k otevření se i jiným, často ne zcela tradičním cestám a přístupům, které jsou v zahraničí běžnou praxí. Společně s celým týmem RE- SPECTu se neustále snažíme o nastavení NAUČIL JSEM SE NELÁMAT VĚCI PŘES KOLENO A PŘIJMOUT SKUTEČNOST, ŽE NĚ- KTERÉ Z NICH PROSTĚ NELZE ZMĚNIT. jakési symbiózy mezi tradicí a zároveň udržením kroku s dobou tak, abychom byli pro naše klienty i do budoucna rovnocenným a fl exibilním partnerem. CZECH TOP 100 Je ještě vůbec něco, čeho byste chtěl ve svém životě dosáhnout? Považuji se za člověka, který se snaží vzdělávat a jít dopředu. Stále mám proto několik cílů, ať už v osobním nebo profesním životě, na které však někdy marně hledám volný čas. Důležité je si uvědomit priority a nechtít všechno hned. Naučil jsem se také nelámat věci přes koleno a přijmout skutečnost, že některé z nich prostě nelze změnit. To je osvobozující. Jsem přesvědčen, že každý by měl být vyrovnaný především sám se sebou a dělat to, co mu přijde v dané chvíli správné. Přejeme vám další úspěšné roky! SILVIE PALAŠČÁKOVÁ Foto archiv CZECH TOP 100 Razíte heslo, že za kvalitu přebíráte osobní odpovědnost. To je jako za dob Římanů, kteří nutili stavební inženýry spát pod mostem, dokud stavbu nedokončili. Přesně tak od konkurence se opravdu snažíme odlišit právě tím, že za pojistný program, který jsme nastavili a jenž pokrývá všechna možná rizika spojená s podnikáním dané fi rmy, ručíme a jsme v případě vzniku situace, která by odhalila jeho nedokonalost, připraveni vzít na sebe následky. Přijetí odpovědnosti považuji za důležitý předpoklad pro kvalitní rozhodování a tedy i pro poskytnutí kvalitní služby. Kromě osobní odpovědnosti respektujeme i morální odpovědnost vůči našim klientům, což dokazuje situace, kdy jsme jednohlasně odsouhlasili zrušení plánovaných oslav při příležitosti našich 20. narozenin. Část prostředků, které byly určeny na tuto akci, jsme věnovali klientům postiženým při letošních povodních. V důsledku je to asi nejlepší způsob, jak zdůraznit, že tu jsme již 20 let. Odráží to i fi lozofi i naší společnosti. K našim dvacetinám jsme na oplátku dostali milý dárek. Pojistný trh nás ocenil pěkným vyznamenáním TOP 5 Pojišťova- Ing. Zdeněk Reibl, MBA Věk: 49 Znamení: Blíženci Děti: dcera, syn Záliby: turistika, golf, hudba, historie Životní motto: Víte-li, co chcete, určitě toho dosáhnete. Skupina RESPECT 1993 založení společnosti 260 zaměstnanců 41 poboček v ČR a SR zlikvidovaných pojistných událostí ročně 28 dní na vyřízení pojistné události (průměr) přes 2 mld. ročního objemu vyplacených škod přes 5 mld. ročního objemu zprostředkovaného pojistného CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

18 FIREMNÍ FINANCE PRÁCE Z DOMOVA? ČEŠI ŘÍKAJÍ ANO Češi stojí o širší nabídku alternativních pracovních úvazků například možnost pracovat z domova by uvítalo 76 procent z nich. Kromě tzv. home office zaměstnavatelé dnes nejčastěji umožňují pružnou pracovní dobu či zkrácené pracovní úvazky. O PRÁCI Z DOMOVA STOJÍ 76 PROCENT RESPONDENTŮ A lternativní pracovní úvazky, které jsou v západních zemích zcela běžné, se začínají více prosazovat i u nás. Z průzkumu Co si přejí zaměstnanci vyplynulo, že je nabízí 61 procent zaměstnavatelů. Pro fi rmy je ale nejjednodušší zavést pružnou pracovní dobu, která přináší jen mírné zvýšení nákladů a mnoha oborům umožňuje přizpůsobit se jejich sezonnosti. Firmy, které se zabývají například poradenstvím či fi - nančními službami, ji tak mohou uplatňovat celoročně. A právě tento typ alternativního úvazku je v České republice vůbec nejrozšířenější nabízí jej 41 procent fi rem. ZKRÁCENÉ ÚVAZKY ANO, ČI NE? Téměř třetina fi rem poskytuje v různých formách zkrácené pracovní úvazky. Poptávka je však nejednoznačná polovina Čechů je spokojená s plným týdnem, třetina naopak stojí o kratší pracovní dobu než standardních 40 hodin týdně. Někteří zaměstnanci však mají se zkráceným pracovním týdnem špatné zkušenosti. Zaměstnavatel od Andrew Krenek Senior Manager Poradenství v oblasti lidských zdrojů KPMG Česká republika PŘEJEME SI HOME OFFICE Zajímavým trendem posledních let se stává možnost práce z domova, kterou nabízí 28 procent zaměstnavatelů. Tzv. home offi ce Češi mnohdy vnímají jako pracovní benefi t, proto se s ním můžeme nejčastěji setkat zejména u manažerských pozic. TÉMĚŘ TŘETINA FIREM V ČESKÉ REPUBLICE POSKYTUJE V RŮZNÝCH FORMÁCH ZKRÁCENÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY. nich totiž očekával stejný objem práce jako při plném úvazku za nižší fi nanční ohodnocení. Obecně ale platí, že kratší pracovní týden by více využily ženy než muži. Podle průzkumu dnes tuto možnost využívá zhruba každý osmý zaměstnanec. Zájem je nicméně o mnoho větší o práci z domova stojí 76 procent respondentů bez ohledu na vzdělání, pracovní zařa- Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké formy alternativních pracovních úvazků? Pružná pracovní doba 41 % Práce z domova Práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce s docházením do zaměstnání Zkrácený fi xní úvazek Plný úvazek kombinující práci z domova s prací v zaměstnání Zkrácený fl exibilní úvazek Stlačený pracovní týden Práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce s prací z domova Zkrácený úvazek kombinující práci z domova s docházením do zaměstnání Práce na dohodu kombinující práci z domova s docházením do zaměstnání Sdílení pracovního místa Zkrácený úvazek v podobě práce z domova Plný úvazek v podobě práce z domova Nevím, dosud jsem se o to nezajímal/a 28 % 18 % 14 % 13 % 10 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 10 % 10 % Zdroj: KPMG Česká republika Foto KPMG Česká republika a archiv 16 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

19 zení či pohlaví. Vliv na preference má pouze věk nejvíce láká tato forma zaměstnání věkovou skupinu let (88 procent), nejméně pak nad 45 let (67 procent). SOLIDÁRNÍ ČEŠI Se stoupající oblibou alternativních úvazků cítí Češi jejich zvýšenou potřebu u sociálně znevýhodněných skupin. Rozdělení zajímavě kopíruje celospolečenské klima, kdy se mladé matky potýkají s největším nedostatkem pracovních příležitostí a zároveň mají s dětmi zvýšené výdaje: na 74 procent respondentů by tak možnost alternativního úvazku prioritně nabízelo matkám s dětmi předškolního a školního věku a více než polovina (54 procent) by upřednostnila seniory, případě studenty (31 procent). NOVINKY V PROCESU UZAVÍRÁNÍ SMLUV S účinností nového občanského zákoníku budou muset podnikatelé výrazně zrevidovat procesy fungování společnosti při uzavírání smluv a upřesnit s tím související kompetence svých zaměstnanců či obchodníků. Nově může totiž dojít k uzavření smlouvy i přesto, že smluvní partner vámi zaslanou nabídku pozmění (tj. přijme ji s výhradou). Musí jít však o změnu, která podstatným způsobem nezmění podmínky původní nabídky (na rozdíl od současné úpravy, kdy je jakákoli změna odmítnutím návrhu). Budete-li se tomu chtít vyhnout, musíte možnost změny nabídky v nabídce buď přímo vyloučit, nebo změny provedené protistranou bez zbytečného odkladu odmítnout. Pozor také na návrh dodat zboží či poskytnout službu reklamou, katalogem nebo vystavením zboží. Takový návrh bude nově v některých případech považován za nabídku k uzavření smlouvy, nikoli za výzvu k podání nabídek, jako je tomu dnes. Smlouva tak bude uzavřena již ve chvíli, kdy podnikatel obdrží přijetí nabídky, například doručením objednávky. Změn v procesu uzavírání smluv je však mnohem více. Jste na ně již připraveni? Martin Hrdlík, Senior advokát, KPMG Legal Průzkum společnosti KPMG Česká republika Co si přejí zaměstnanci provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou v dubnu 2013 u 300 zaměstnanců v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmů a kraje. CZECH TOP 100 FORUM PODZIM

20 STAVEBNICTVÍ STAVAŘINA NEJSOU JEN PROJEKTY Ve stavebním byznysu se pohybuje téměř dvacet let. Řídil výrobu, obchod, nyní už pět let šéfuje velké stavební společnosti. Patří mezi manažery, pro něž platí v pravidlech hry nikoliv papír, ale podaná ruka. Umí vyjednávat, v byznysu neodpouští podrazy. Robert Špott, jednatel a výkonný ředitel SYNER, s.r.o., odpovídal na otázky CZECH TOP 100 Forum. CZECH TOP 100 Co je na stavařině tak úchvatné, že už vás drží bezmála 20 let? Zcela určitě týmový duch a zejména hmatatelné výsledky stavařské práce. V SYNERu jsem obklopen kolegy s efektivními nápady a hlavně proto realizu- jeme zajímavé zakázky, ať objemem výstavby, nebo udělenými tituly Stavba roku. Takových staveb máme desítky, ale bez lidí, kteří ke každému projektu přistupují individuálně, do každého dávají kus srdce, by naše úspěšnost brzy vyprchala. Měl jsem štěstí i v roce Z PAPÍRU DO BETONU 2006, kdy jsem při příchodu do SYN- ERu na takové profíky nejen v kancelářích, ale také na stavbě, narazil. Úchvatnost stavařiny je spojená s úspěšností jednotlivých staveb a jejím základem je zase technicky i ekonomicky smýšlející lidský potenciál uvnitř fi rmy. Je to také jeden z mála oborů, kde dlouhodobě plánujete, kapacitu vidíte na rok a někdy i více let dopředu. Samozřejmě má toto odvětví v posledních letech i negativní stránku, která už tak atraktivní není, a tou je přetlak kapacit stavebních fi rem vzhledem k nízké poptávce, ale s tím se dá bojovat. CZECH TOP 100 Zmínil jste realizaci zajímavých staveb. Předsedu CZECH TOP 100 Jana Struže Foto Ota Mrákota 18 CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2013

Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU. Bohdan Wojnar. Škoda je českou značkou. Václav Horák. Čemu slouží reklama RADIM PASSER. Další rozměr zodpovědnosti

Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU. Bohdan Wojnar. Škoda je českou značkou. Václav Horák. Čemu slouží reklama RADIM PASSER. Další rozměr zodpovědnosti Léto 2013 SYMBOL ÚSPĚCHU Bohdan Wojnar Škoda je českou značkou Václav Horák Čemu slouží reklama RADIM PASSER Další rozměr zodpovědnosti MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 (www.czechtop100.cz) O ÚSPĚŠNÝCH

Více

Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU. Zdeněk Mahler. Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka. Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA. Konkurence je pro nás výzvou

Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU. Zdeněk Mahler. Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka. Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA. Konkurence je pro nás výzvou Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Zdeněk Mahler Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA Konkurence je pro nás výzvou Světová premiéra První parfém od Bruce Willis e SMART GUYS

Více

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky Podzim 2009 SYMBOL ÚSPĚCHU Kormidelník v moři peněz S viceguvernérem ČNB nejen o kurzu koruny Ve víně je hlavně práce Na Znojemsku už mají vlastní apelaci Návštěva ve Zlíně Podnikání a život v Baťově městě

Více

Josef Novák. Jiří Jirovec. Carmen. Kvalitní africký brokát z české textilky Veba. největší prodejce automobilů BMW

Josef Novák. Jiří Jirovec. Carmen. Kvalitní africký brokát z české textilky Veba. největší prodejce automobilů BMW Podzim 2010 SYMBOL ÚSPĚCHU Jiří Jirovec největší prodejce automobilů BMW Carmen Andrea Kalivodová Hvězda z Kroměříže Josef Novák Kvalitní africký brokát z české textilky Veba MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP

Více

SYMBOL ÚSPĚCHU. Aleš Hušák. Zábava, vzrušení, zajímavé výhry. Jak se žije. v českých městech JAN ŽŮREK. Špičkové poradenské služby klientům

SYMBOL ÚSPĚCHU. Aleš Hušák. Zábava, vzrušení, zajímavé výhry. Jak se žije. v českých městech JAN ŽŮREK. Špičkové poradenské služby klientům Zima 2010/2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Aleš Hušák Zábava, vzrušení, zajímavé výhry Jak se žije v českých městech JAN ŽŮREK Špičkové poradenské služby klientům FORMULE 2010/11 jubilejní 10. vydání kniha o závodech

Více

Bernard Chrétien. Václav Horák. Zdeněk Kratochvíl. Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů. dodržujeme zásady rozumného úvěrování

Bernard Chrétien. Václav Horák. Zdeněk Kratochvíl. Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů. dodržujeme zásady rozumného úvěrování Léto 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Václav Horák dodržujeme zásady rozumného úvěrování Zdeněk Kratochvíl kormidelník dopravního gigantu z Vysočiny Bernard Chrétien Renault dosahuje úspěchů díky pestré nabídce vozů

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

Martin Diviš. Aktuální žebříček. Aleš Buksa. Chceme být pojišťovnou poskytující nejlepší servis EXPO 2010. 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky

Martin Diviš. Aktuální žebříček. Aleš Buksa. Chceme být pojišťovnou poskytující nejlepší servis EXPO 2010. 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky Léto 2010 SYMBOL ÚSPĚCHU Aktuální žebříček 100 nejvýznamnějších fi rem České republiky Aleš Buksa od kosmetiky ke golfu EXPO 2010 česká expozice Čínu nadchla Martin Diviš Chceme být pojišťovnou poskytující

Více

Podzim 2014 SYMBOL ÚSPĚCHU. Evžen Korec. Rekordní měsíc. Jiří Bělohlávek. Hudba není dril CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2014. Boj o pozici na trhu

Podzim 2014 SYMBOL ÚSPĚCHU. Evžen Korec. Rekordní měsíc. Jiří Bělohlávek. Hudba není dril CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2014. Boj o pozici na trhu Podzim 2014 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM PODZIM 2014 Evžen Korec Rekordní měsíc Jiří Bělohlávek Hudba není dril NICOLAS PERRIN Boj o pozici na trhu VSTUPNÍ BRÁNA DO OSTRAVY 21. STOLETÍ Kanceláře

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

poradenství & finance 4 /2013

poradenství & finance 4 /2013 profi poradenství & finance 4 /2013 Explozivní penzijní kódy: reforma 38 a IMD2 jak Má na čtvrtý být vzdělání pilíř? zadarmo? Klíčové body Jde finačního to i plánu v regionech příloha: výsledky životní

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce březen 2015 Osobnosti tohoto vydání: Roman Buryjan Martin Chalupský Aleš Aldo Koláček Jiří Vlček Juraj Dvořák Ing. Roman Buryjan Přál bych si, aby bylo méně manažerů

Více

České potraviny mají dobrý zvuk

České potraviny mají dobrý zvuk Léto 2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM LÉTO 2015 Pavel Juříček Těsto na příští chléb Jaroslav Havel Pomoc pro tisíc klientů MARIAN JUREČKA České potraviny mají dobrý zvuk NE NAHRAZOVÁNÍ PŮVODNÍCH

Více

GEPARD FINANCE 10 let na trhu

GEPARD FINANCE 10 let na trhu Září 2013 / 9 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jan Kruntorád Václav Stárek Hugo

Více

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi září 2008 Žena, která se neztratí KDYKOLIV Eva Brixi Vyměň si struny kytary a zabrnkej tu naši Vzpomínky táhnou ulicí Ví pánbůh kde jsme je našli Já nejsem reklama na burské oříšky ani na parfémy Kráčím

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Náš obor v ČR poroste

Náš obor v ČR poroste NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY - jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

poradenství & finance 8/2013

poradenství & finance 8/2013 profi poradenství & finance 8/2013 Poradenská produkce nevzkvétá Naši poradci jsou nejvýkonnější Trhy: Konec světa se opět odkládá Jan Sládek Bitva o on-line poradenský svět V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců profi profi Jazykový trh Fa přináší nejen prestiž na a peníze, novém začátku? ale i zajímavé podněty pro praxi! HR poradenství červen / 2014 Talent & financemanagement 1/2014 Hodnocení zaměstnanců Jaký

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více