1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vzhůru do nových ulic JAZYKOVÉ POKLADNICE UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NA ZKUŠENOU JEDINĚ NA MALTU HOKEJ JE TVRDÝ A RYCHLÝ SPORT

2 2úvodník 2 Jazykové pokladnice Denis Diderot kdysi řekl: Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. A já dodávám: Co teprve toho, který nepřečetl žádnou. Stále častěji slýchám, jak se mladí téměř chvástají tím, že se doposud neponořili do žádného literárního skvostu či obyčejné naivní pohádky. Ochuzují sami sebe. Brání si poznávat reálný svět až za jeho hranice, zůstanou stát na dělicí čáře, nepřekročí ji, aby se mohli rozlétnout do nekonečných vod fantazie. Zamrznou v realitě plné pravidel a konvencí, která pro ně vytvořila virtuální džungli internet, který není ničím než jejich pokřiveným zrcadlem. Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla (John Ruskin). Knihy, a především příběhy v nich ukryté, nám dávají vydechnout po uspěchaném dni, naději po neúspěchu, volnost po namáhavé práci. Kým člověk je, pokud nebloudil se Šaktou floridským pralesem? Kdo poznal, co jsou upřímné slzy, když nečetl Forrestova bláhová slova? Pocítí někdo vášeň naplno, necestoval-li s Lolitou po Americe? Jakmile se dítě přehoupne do věku, kdy už od nikoho oslovení dítě slyšet nesnese, čili do puberty, otevřou se mu před očima lákavé obzory internetu. Především sociálních sítí a blogů. A jelikož každý člověk má potřebu sdělovat, převrátí svou duši a mysl naruby, aby si je všichni mohli prozkoumat. Dřív lidé své pocity přenesli do dopisů, sofistikovaných článků nebo soukromých deníků, psaných vysokým a krásným stylem. Dnes je každá jedincova pohnutka automaticky vyblita na internet, mnohdy s chybami a bez sebemenšího smyslu. Proč? Jednoduše proto, že slovní zásoba, vlivem nečtení knih, hrozivě klesá. Včera bylo neznámé slovo panoš, dnes návnada, zítra třeba kniha. Co závěrem? Na internetu proudí spousta podstatných informací, bohužel také mnoho virů. Virů, které napadají nejen Váš počítač, ale také ty, které ochromují mozek. Na listech knih nic z toho nenajdete. Naopak. Ty Vás odnesou do fantastických světů, katarzí obohatí mysl a slovy jazyk. To potvrzuje sám učitel národů: Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Eliška Hrbáčková

3 V nově zavedené rubrice bychom Vás rádi upozorňovali na nové zajímavé knihy, které je možno si zapůjčit v naší obecní knihovně. Vladimíra Klimecká Druhý život Marýny G. (vítězný román 18. ročníku Literární ceny Knižního klubu, vydala Euromedia Group, k. s. - Knižní klub v roce 2013). Kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20. století, je psána výhradně z perspektivy ženy. Svět žen je vždy tak jiný než svět mužů. Marýna, Růža, Josefka a Fany kolem nich míjejí československé dějiny se všemi svými zvraty, propastmi a výšinami, nadějí i rezignací. Obě světové války, osvobození, 50. a 60. léta se promítají ve třech příbězích, čtvrtý je ukotven v naší současnosti. Díky autorčině výraznému ta- lentu vzniká originální, přitažlivý obraz jednoho kraje, jedné země. Novely o čtyřech ženských osudech se postupně splétají do promyšlené románové struktury, spojené jedním prostředím. Ačkoli zachycují různá období obyčeji velkých dějin, pokaždé hovoří o fenoménu ženství. Ženy jako nenápadné hrdinky své doby, ného lidského života Životní osudy v románech nositelky života, bohyně našeho světa. ( ) Stojím tu jako strom bez listí a ptačích hnízd. Mé tělo mě zrazuje a má mysl se bouří. Ach, tak rychle to uběhlo. Všechno to lopocení a snažení. Co jsem si já bláhová myslela? Vždyť jsme jenom hosté. Jen na chvíli máme pronajaté své místo na Zemi. Pohlédla jsem na zapadající slunce nad údolím. Jeho svit stékal po stráni kopce až k prašné kamenité cestě. Pohladila jsem pohledem oblé vrcholky hor, tak důvěrně známé. Hruď se mi sevřela bolestí a tesknotou za životem ( ) Kateřina Tučková Žítkovské bohyně (vydalo nakladatelství Host v roce 2013) Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je daleko. Říká se, že právě proto si tam někte- ré ženy dokázaly uchovat vědo- mosti a intuici, kterou jsme ztra- tili. Předávaly si ji z generace na generaci řadu století. Říkalo se o nich, že vidí do budoucnos- ti. Proč tedy nezachránily tu svou? Byly to ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. Dora Idesová patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. Je- jich umění se však nenaučila, vystudovala etnogra- fii a rozhodla se napsat o nich rozsáhlou vědeckou studii. Na konci devadesátých let objeví v pardubickém archivu ministerstva vnitra operativ- ní svazek StB vedený na vnitřního nepřítele - její tetu, bohyni Surmenu. Dora rozplétá osudy žítkovských žen a s překvapením zjišťuje, že ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona nedílnou součástí tajemné tradice Stanislava Bergerová, knihovnice knižní tipy 3

4 4obec PŘÍJMY Rozpočet na rok 2014 Daňové příjmy a poplatky, dotace Kč Nedaňové příjmy a) služby (kabelová televize, voda, hrobová místa, kanalizace, les) b) pronájem majetku (pozemky, rybník, sokolovna, obchod, pohostinství, DPS, hasičská zbrojnice, býv. knihovna...) c) ostatní příjmy (třídění odpadů, Eurotel, T-Mobile, úroky, aj.) Kč Kč Kč Celkem příjmy Kč FINANCOVÁNÍ Příjmy Zapojení zůstatku z min. let Kč Výdaje Splátka úvěru na přístavbu MŠ Splátka úvěru na rozšíření vodovodu Vrácení půjčky Plot MŠ a ZŠ Kč Kč Kč Celkem financování Kč Příjmy a financování celkem Kč VÝDAJE Provozní výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Lesní hospodářství a deratizace obce Kč Kč Silnice a místní komunikace, chodníky, doprava Kč Kč Kč Vodovod Kč Kč Kanalizace Kč Kč Kč Škola Kč Kč Kč Rybník Kč Kč Kultura (knihovna,kronika, sbor pro obč. záležitosti) Kč Kč Sdělovací prostředky (KT, rozhlas, obecní noviny) Kč Kč Kč Nebytové prostory (sokolovna, obchod, hasičárna ) Kč Kč Dotace (spolky a sdružení, KD, TJ, KDO, SDH) na činnost Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Hřbitov Kč Kč Kč Údržba majetku, nákup pozemků, služby bank Kč Kč Kč Likvidace odpadů Kč Kč Vzhled obce a veřejná zeleň Kč Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Dům s pečovatelskou službou Kč Kč Územní samospráva a státní správa Kč Kč Kč Celkem výdaje Kč Kč Kč Výdaje celkem Kč

5 Divadelní ples byl velmi úspěšný divadlo Dne 21. února 2014 se konal historicky první Divadelní ples KDO. O lístky byl neskutečný zájem, neboť byly vyprodány 2 hodiny od začátku předprodeje. V den D se všichni dle pokynů na vstupence dostavili do sálu včas a v předepsaném dress code. Ples zahájili mladí ochotníci polonézou a večerem provázeli Jaromír Javora a Veronika Buchová. Atmosféru plesu dokreslovala výborná kapela Marathon Band a fotokoutek pana Mikláše. Tímto děkujeme všem pořadatelům za výborně zvládnutou akci (jako obvykle) a ostatním návštěvníkům za skvělou atmosféru. Nadmíru spokojení návštěvnici plesu Hvodenský měšec Již čtrnáctý ročník divadelního festivalu dětských souborů a souborů hrajících pro děti, Hvozdenský měšec plný pohádek, mohou diváci navštívit na začátku května. Přihlášek dorazilo opět mnoho, a tak se můžeme těšit na tradiční účastníky přehlídky, domácí ochotníky, ale i na nové soubory. Můžeme prozradit, že se letos hostující soubory zaměřily na osvědčené pohádky, které známe z televize. Festival bude zahájen tradičním průvodem masek a předáním klíče starostou obce Miroslavem Válkem do rukou pohádkového krále Davida Zelíka. Návštěvníky čeká mimo jiné pohádkový les. Na vše bude dohlížet maskot festivalu lev Hubert Hvozdňák. Poděkovat musíme také tradičním sponzorům, kteří se podílí buď jako patroni jednotlivých představení, nebo finanční či věcnou odměnou. O přesném programu přehlídky budete informováni ve zvláštní příloze Hvozdenského magazínu. Ing. Jakub Henzelý 5

6 26farnost Lukrecie Nekešová V neděli 23. března 2014 jsme si ve Štípě připomněli 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové, zakladatelky kostela Narození Panny Marie ve Štípě. Slavnostní mši svatou celebroval biskup Mons. Josef Hrdlička. Mši doprovodilo Pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedení prof. Lubomíra Mátla. Tomuto výročí byla také věnována výstava zaměřená na působení Lukrecie a Albrechta na východní Moravě. Návštěvníci si mohli prohlédnout svatební oděv z počátku 17. století a na vlastní oči viděli, jak mohla být Lukrecie Nekešová a její manžel Albrecht z Valdštejna oblečeni v jejich svatební den. Život Lukrecie Nekešové z Landeka Moravská šlechtična se narodila mezi lety Poprvé se vdala r za vdovce Arkleba Prusinovského z Víckova, který byl o dvacet let starší a zemřel roku Bohatá vdova se podruhé provdala v květnu 1609 za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Na zprostředkování sňatku se pravděpodobně podíleli olomoučtí jezuité. Manželství bylo šťastné (i když bezdětné). Lukrécie svého manžela obdivovala a ctila. Představoval pro ni člověka se zkušenostmi a přehledem, který přichází z velkého světa, neboť ona žila celý život v kruhu své rodiny na moravském venkově. Valdštejn na jejích statcích začal velmi záhy hbitě podnikat a obchodovat ve všem, co bylo možné vyzkoušet. Veškeré zděděné statky po manželce se staly důležitým základem pro jeho podnikatelskou, vojenskou ale i politickou činnost. Lukrecie Nekešová z Landeka zavázala před svou smrtí (30. března 1614) svého manžela Albrechta z Valdštejna zvláštním slibem. Ve Štípě měl nechat vybudovat velký kostel a přenést do něho uctívanou sošku Panny Marie Štípské. Při novém kostele měl na přání své ženy nechat postavit také klášter. Valdštejn přání vyplnil a na stavbu povolal zručné dělníky a stavitele pravděpodobně až z Itálie. Kostel byl do současné podoby dostavěn až za mnoho desítek let poté, ale díky závěti paní Lukrecie se může Štípa chlubit svatyní v celém širém okolí jedinečnou. Ve dnech se uskuteční Pouť po stopách Valdštejna, Lukrécie a kartuziánů proběhnou ve Štípě hlavní oslavy tohoto významného výročí. Zpracovala Zuzana Holíková Zdroj: Římskokatolická farnost Štípa, www. wikipedia.cz, foto kostýmů: Petr Jaroň / HORNÍ PODŘEVNICKO.cz Tříkrálová sbírka Začátkem ledna letošního roku proběhla ve Hvozdné Tříkrálová sbírka díky ochotným farníkům a dětským koledníkům. Velký dík patří paní Ludmile Bednaříkové, která je od začátku vzniku sbírky v naší obci její koordinátorkou. Poděkování patří všem dárcům, kteří letos věnovali celkem Kč.

7 Vážení čtenáři, pro tento ročník obecního magazínu jsme pro vás připravili novou rubriku Historická ohlédnutí. V každém čísle se zaměříme na jednu celosvětovou, popř. celostátní historickou událost a představíme vám, jak se na ni díval a jak ji popsal kronikář obce Hvozdná. Je velmi zajímavé, že problémy a různé rozmíšky, které zažíváme v současné době, dávno již prožili naši předkové, jen my jsme se z nich nedokázali poučit V tomto čísle se budeme věnovat velké hospodářské krizi, která začala v roce 1929 krachem na newyorské burze a postupně se rozšířila do celého světa. Zhroutily se banky i měny, prudce poklesla průmyslová výroba, razantně klesly ceny zemědělských produktů, bankrotovali drobní podnikatelé a drasticky se zvýšila nezaměstnanost. A jak zapsal události roku 1933, kdy krize vrcholila, hvozdenský kronikář? Začínáme rok 1933 světový chaos se nemění a je třeba uvésti proč tohle co se odehrává ve světovém hospodářství nastalo. Po světové válce se začal obzvláště průmysl rychlým tempem racionalizovat, takže moderní stroje vypudily z práce hodně dělnictva. Ale za to se více vyrobilo, neb za jedno, stroje jsou proto moderně stavěny, a musel i dělník který v práci jest zvýšit výkonost jinak by šel na jeho místo jiný. A tak na druhé straně zvýšena výroba, nemá kdo Velká krize v roce 1933 kupovat, poněvač ti kteří nepracují nemohou kupovat a zůstává nadvýroba. Rovněž je tomu v hospodářství, přizpůsobilo se průmyslu. Dobytka v poválečných dobách bylo málo, poněvač byl vybit pro vojenské dodávky. Nakoupil se dobytek drahý obzvláště mladý a to na dluh, ponevač ti kteří měli hotové peníze bylo málo. Počítalo se s tím jak doroste se odprodá buď ten koupený nebo přichovaný mladý a dluh že se zaplatí. Tu ale ceny dobytka klesly tak, že se kolikrát zaplatily úroky s půjčkou vzniklé. Plodinové pěstování se zmodernisovalo, zařídily se stroje by se zvýšila výkonosť při práci by nebylo třeba tolik dělnictva. Kdo stroje zaplatil hotově byl na tom dobře, hůře jsou na tom ti kteří stroje koupili na dluh, počítali jednak z větší sklizní, jednak že ušetří na dělnictvu které stroji nahradí a tím že se to umoří. Ale následkem této racionalisace obilí značně kleslo, jednak dělníci kteří byli vyřazeni neměli zač kupovat, obilí zůstalo, jednak se ho více urodilo. Rolníci nemohli zaplatit splátky, neb co se vytěžilo za prodané obilí v tak nízké ceně jak uvedeno nestačilo pro domácnosti, ba i na úroky z těchto splátek se muselo často vypůjčit. A následkem toho jest že jsou mnozí rolníci tak předluženi že jsou jejich majetky buď z části, nebo celkově prodávány exekuční dražbou. Což jest následek tohoto hospodářství a né přetížení daní jak se říká Připravil Jaromír Štach historická ohlédnutí 37

8 cestování Na zkušenou jedině na Maltu Bydleli jsme vlevo od kostela St. Julians Church Celé naše osazentvo obývaného domu Proč právě Malta? Malta je malý ostrovní stát ve Středozemním moři, který byl do roku 1964 pod vlivem Velké Británie. Jedním z úředních jazyků je zde angličtina. Důvody, proč jsme si s přítelkyní vybrali pro strávení prázdnin Maltu, byly zejména zlepšení angličtiny, moře, sluníčko a taky dostupnost tohoto ostrova. Z Vídně jste tam za 2 hodiny letadlem a navíc Malta je členem EU, tudíž není pro pobyt a práci nutno vyřizovat si víza. Ubytování Ubytování jsme řešili s předstihem přes internet, kde jsme po prohlédnutí mnoha webů narazili na zajímavou nabídku. Bylo to ve výborné lokalitě a za přijatelnou cenu, a tak jsme si ubytování domluvili na první měsíc. Vedlo nás k tomu především to, že jsme nevěděli, jak to bude s prací. Co se týká ubytování, měli jsme obrovské štěstí na polohu a na pana domácího. Byl to čiperný sedmdesátník, který vlastnil dům asi 8 m od moře, kde pronajímal tři pokoje. Jeden pokoj jsme si pronajali my s Kájou, ve druhém pokoji bydlely sestry ze Slovenska a ve třetím pokoji se prostřídalo více lidí. Pochopitelně jsme se s děvčaty ze Slovenska spřátelili, i díky blízkosti našich jazyků a společnému smyslu pro humor. Mělo to jen jednu chybu, a to že jsme mezi sebou po většinu času nemluvili anglicky. S postupem času jsme ubytování v tomto domě protáhli na 3 měsíce. Práce Práci jsme hledali velice sofistikovaně. Vytiskli jsme si životopisy v angličtině, pořídili si maltské telefonní číslo a chodili od restaurace k restauraci a ptali se na práci. Mimochodem, při zařizování maltského tel. čísla jsme až při placení za SIM kartu zjistili, že prodavač je z Uherského Brodu. Přítelkyně našla práci jako servírka v hotelové restauraci hned druhý den, se mnou to bylo těžší po týdnu hledání jsem získal práci jako umývač nádobí v restauraci (což obnášelo strojové i ruční mytí nádobí). Později si Kája našla druhou práci, taktéž jako servírka, ale tentokrát v baru na pláži. Kvůli výměně vedení v hotelové restauraci, horšímu platu a změněným platovým podmínkám práci v hotelu opustila a pracovala pak pouze v baru. Já jsem si na přelomu července a srpna našel druhou práci jako poolboy v jednom hotelu. Pracovní tempo v hotelu bylo strašlivé. Protože jsem nechtěl chodit pouze z práce do práce, ale 28

9 cestování Azuro window na ostrově Gozo - oblíbené místo turistů a využívaná kulisa filmařů také si užít léto na Maltě, práci v hotelu jsem po čase zanechal. Ze začátku jsme si ještě přivydělávali jako pouliční hráči na saxofon, což byla taky dost zajímavá zkušenost. Jídlo Jelikož jsme trávili léto na ostrově ve Středozemí, naší hlavní stravou byly těstoviny, ryby a zelenina. Denně bylo možné koupit čerstvé ryby od prodejců. Ti jezdili malými dodávkami, které byly plné čerstvých a velice chutných ryb. Několikrát týdně rybáři prodávali i před naším domem, což bylo pro Středoevropana něco nepředstavitelného a úžasného. Maltskou delikatesou je králík ve speciální omáčce, podávaný s chlebem. Na každém rohu je výtečná italská zmrzlina a příprava kávy je zde rovněž spjata s italskou kulturou, což bylo velmi příjemné. Obecně vzato, maltská kuchyně je silně ovlivněná Itálií. Kultura Malťané jsou silně věřící národ a na rozloze okolo 300 km 2 je 365 kostelů. Během jednoho roku můžete tedy každý den jít do jiného kostela. Většina obyvatel je neuvěřitelně přátelská, ochotná a umí oslavovat. Velkou událostí je tzv. FESTA, kdy je několik dní, většinou od čtvrtka večer do neděle, oslavován svátek patrona, kterému je zasvěcen kostel. Oslavuje se dlouhým průvodem ministrantů, kteří nesou sochu patrona na nosítku, knězů a farníků, s živou pochodovou muzikou, jídlem, pitím a hlavně ohňostroji. Ty Malťané odpalují i v pravé poledne, jen aby to dělalo rámus. Večer odpalují z pontonu na moři třeba i dvacetiminutové salvy. Zkušenosti Obrovská zkušenost byl celý pobyt na Maltě, který se skládal z menších, ale o nic méně důležitých zkušeností. Zážitkem byla například návštěva nemocnice. Vysvětlujete na příjmu, že jste připojištěný u světové pojišťovny, ale chtějí po vás 70 EUR za vyšetření. Pak vytáhnete obyčejnou kartičku VZP s logem EU a máte vyšetření zdarma. Dalším zajímavým poznatkem bylo, že jsme v restauraci pracovali jako jeden tým a každý člen byl stejně důležitý. Například spropitné od hostů se spočítalo za celou směnu dohromady a rozpočítalo se mezi počet lidí, kteří ten den sloužili. Nedělaly se žádné rozdíly mezi číšníky, kuchaři ani uklízečkami. Nicméně všude je chleba o dvou kůrkách. My jsme měli štěstí na lokaci našeho ubytování, bydleli jsem totiž v jednom z největších turistických center Malty. A také na pana domácího, na kterého v životě nezapomeneme, stejně jako na celý náš pobyt na krásném ostrově ve Středozemí. Lukáš Holík 39

10 jak to vidím já Jak se žije na Záhumení Jmenuji se Tobiášek a ještě jsem moc rozumu nepobral, je mně totiž teprve 16 měsíců. Ale už si začínám všímat spousty věcí kolem sebe. Nedávno jsme se v kočárku po obědě projížděli vesnicí a zastavil nás s tatínkem strýc Javorů, který se dal s tatínkem do řeči. Protože tu bydlíme již nějaký ten pátek, požádal nás, jestli bychom se mohli podělit o naše dosavadní dojmy a zkušenosti ohledně bydlení na Hvozdné. Protože máme strýca Javorového v oblibě, tatínek rád kývl na jeho přání, zvláště poté, co mu dal ochutnat něčeho průhledného s vůní ovoce. Cestou zpět k mamince tatínek dvakrát málem vjel s kočárkem do škarpy Přistěhovali jsme se sem téměř před třemi lety. To jsem ještě prý nebyl na světě, ale z vyprávění vím, že tehdy maminka s tatínkem navštívili mnoho míst v okolí, než se vyskytla šance zabydlet se na Hvozdné. Maminka navíc nedávno získala práci v nedaleké zlínské 10 2 nemocnici a tatínek tu měl kamarády, což jen přispělo k rozhodnutí opustit bydlení v pronájmu a jít do vlastního. To prý moji mladí rodiče netušili, že mít vlastní dům není žádná sranda a další potřebné řemeslnické práce kolem domu budou vyžadovat mnoho času a nekonečné investice. No a do toho jsem se ještě narodil já. Když je venku hezky, rád se chodím sklouznout na skluzavku na dětském hřišti. Tam občas zaslechnu, jak si maminky postesknou, že je poměrně obtížné dostat se do města, pokud nemáte auto, takže by přivítaly možnost zavedení spojů MHD přes obec. Nebo že by byly rády za místní pekárnu i s cukrárnou. Každopádně mám pocit, že jsme tu všichni zatím velmi spokojeni. Sice ještě nevím, jak si to mám přesně vysvětlit, ale základem jsou asi vstřícní sousedé i lidé v blízkém okolí a snaha si vzájemně nezištně pomáhat. Ještě teď jsou maminka s tatínkem v příjemném šoku, když si třeba vzpomenou na hudební překvapení sousedů během svatební hostiny. Tatínek říká, že nejen Pražáci nám můžou upřímně závidět. No nic, musím končit, za chvíli se jdu koupat do vaničky. Třeba se ale potkáme na hřišti! Tobík Hlaváč s tátou a mámou

11 Představujeme Vám paní Otílii Juříkovou, která se s námi podělí o své dojmy a zkušenosti ze studia Akademie třetího věku. Třeba by to mohla být motivace a nápad na zpříjemnění seniorského věku i pro další budoucí studenty. Kdo nebo co Vás přivedlo na myšlenku zajímat se o Univerzitu třetího věku? O univerzitě jsem četla, také v televizi se o tom hodně mluví. Vyhecovala jsem kamarádku a šly jsme do toho. Kde jste čerpala bližší informace o možnosti této formy studia? Informace jsem si zjistila přímo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, vyzvedla jsem si přihlášku a přihlásila jsem se u Ing. Hřebíčkové. Co jste od studia očekávala a jaké byly Vaše představy? Od studia jsem konkrétně nic mimořádného neočekávala. Spíš jsem byla zvědavá, co nového na nás čeká, jaké nové lidi potkám a čím nás překvapí jednotliví vyučující. Vaše první dojmy? Byla jsem nadšená, protože jsme si s kamarádkou vybraly ke studiu cyklus To nejlepší z UTB. Tento cyklus byl zařazen nově a jednalo se o soubor přednášek na různá témata. Na rozdíl od kolegů, kteří zvolili jednooborové studium, jsme se na každé přednášce zaobírali jinou tematikou. Jednotlivá témata byla velmi zajímavá a vhodně zvolená. Jenom pár příkladů Životní styl a zdraví 50+, Jazyk žen a jazyk mužů rozdíly v komunikaci, Aktuální problémy seniorů, Finance a bankovnictví, Aktuální politická témata a ekonomická a sociální politika (ve vztahu k seniorům), Význam vzdělávání v životě člověka (učení se v seniorském věku), Design ve Zlíně historie a současnost a jiné. Jaká je skutečná podoba, náročnost a jak probíhá toto studium? Tohoto studia se vůbec nikdo nemusí obávat. Nezáleží na úrovni dosaženého vzdělání, není nutné dokládat žádné vysvědčení. Univerzita třetího věku (U3V) Studium probíhá formou přednášek, které navštěvují společně vysokoškoláci, středoškoláci i vyučení. Ženy měly ovšem velkou převahu. Jde hlavně o to, udělat si čas a mít chuť se dovědět a naučit něco nového. Platí se toto studium? Za studium se platí na jeden rok od 900, až po 1500, Kč. Záleží na tom, jaký studijní obor si zvolíte. Je nutná znalost práce na počítači? Není nutné zvládnout práci na počítači, ale když to umíte, je to pro vaše dobro. Kolik času Vám toto studium zabralo? Přednášky byly jedenkrát za dva týdny a trvaly dvě hodiny. Čím pro Vás tato zkušenost byla přínosná? Poznáte tam nové a zajímavé lidi a určitě si z každé přednášky odnesete spoustu nových poznatků a vědomostí. Co můžete doporučit těm, kteří by o tuto formu trávení volného času měli zájem? Chtěla bych všem toto studium doporučit a hlavně nemějte strach. Přednášející se k nám chovali velmi dobře a vstřícně. Určitě se nebojte zeptat na vše, co by vás k daným tématům zajímalo. Byli tam studenti od 55 let až po 85 let. Někteří dokonce i starší. Přeji Vám, abyste v sobě našli odvahu a šli do toho. Za rozhovor děkuje Stanislava Bergerová Informace o studiu U3V získáte na stránkách www. utb.cz, nebo na telefonu naše zájmy 311

12 2galerie mladých 12 Hokej je tvrdý a rychlý sport Patrik Kotek (*1998) z dolního konce obce Hvozdná si, zdá se, díky místu svého bydliště s výhledem na rybník Argaláška snad ani nemohl zvolit jiný sport než hokej. Možná ještě plavání. Jak tomu tedy je? Jaké byly tvé první hokejové krůčky? Poprvé jsem zkoušel bruslit na hvozdenském rybníku ve svých pěti letech. Hodně mě to bavilo, a proto mě rodiče přihlásili do školy bruslení ve Zlíně. Z jejich strany to byla a je velká podpora. Když jsem byl malý, museli mě na každý trénink vozit, což je časově náročné. Ve čtvrté třídě ZŠ jsem nastoupil na sportovní školu Emila Zátopka ve Zlíně, kde byl rozvrh hodin přizpůsoben daným tréninkům.teď studuji na Střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně. Všední den dorosteneckého hokejisty? Můj hokejový den začíná dvakrát týdně v šest hodin ráno na zimním stadionu. Potom do školy a po ní pětkrát týdně odpolední trénink na ledě plus posilovna plus strečink, takže doma bývám každý den v sedm večer. Někdy míváme zápasy i ve čtvrtek, to se pak vracíme v nočních hodinách. Dále ještě nedělní zápasy, navíc se musím stihnout připravit do školy. Hokejová sezóna začíná letní přípravou v květnu a v červnu, zimní příprava probíhá již od srpna do března. Protože pohyb potřebuji, hraji mimo hokejovou sezónu fotbal za Hvozdnou. Tak to je docela záhul. Ani se nedivím, že nezmiňuješ žádnou zábavu, holky, diskotéky, Facebook a podobně. Opravdu se už žádný čas nenajde? Jen výjimečně, když nám odpadne zápas nebo trénink, zajdu za kamarády a jdeme se pobavit nebo si zahrát fotbal. Nyní hraješ za mladší dorost Zlína. Jak moc je ve tvém věku potřeba podpora rodičů? Moji rodiče mě po všech stránkách podporují celou dobu, co se hokeji věnuji. Pokud můžou, jezdí se dívat na zápasy a fandit. Co je vše třeba dělat k tomu, aby mladý hokejista vyčníval z běžného průměru, a tak mohl pomýšlet na pokračování rozjeté sportovní kariéry? Aby vyčníval z herního průměru, je to hlavně o dřině a o doušku talentu. Hokej je kolektivní hra, tak bývá viditelnost výsledkem více lidí. Mám období, kdy se mi daří a dávám góly, a také období, kdy jsem průměrný. Hraji za mladší dorost jako útočník a někdy i za starší dorost. Je třeba se fyzické přípravě věnovat i mimo školu a tréninky? Hokej je tvrdý a rychlý sport, stále musíme být v dobré fyzičce. Když dojde ke zranění, které jsem měl několikrát a netrénuji něko-

13 lik dnů, je těžké se dostat rychle zpátky do kondice. Náš trenér je na tréninku tak tvrdý, že další fyzickou přípravu už nezvládáme. Také musíme mít odpočinek k nabrání sil, kde využíváme regenerace masáže, sauna, bazén. A jaké jsou současné výsledky? Nadmíru výborné! Máme za sebou vítězně odehrané všechny tři play-off zápasy AEROBIC Úspěchy našich sportovců Adriana Nečasová (*2006) 1. místo Louny - Fisaf, II.VT, kat let singl Tereza Štachová (*2005) 3. místo Mezinárodní mistrovství ČR - ND TEAM TR Michaela Štachová (*1997) sport s HC Opava, a to je opravdu úspěch. Takže jsme teď před Mistrovstvím ČR mladšího dorostu, které se navíc bude hrát ve Zlíně - tímto všechny čtenáře zvu k návštěvě těchto zápasů. Veškeré informace jsou dostupné na O to větší mám radost, že se mě velmi dařilo. V těchto třech velmi důležitých zápasech jsem nasázel 4 góly a 4 x jsem u gólů asistoval. Tak to nezbývá než pogratulovat! Co je tedy snem mladého zlínského hokejisty? Já dělám vše pro to, abych se dostal co nejvýš. Hokej je pro mne vše, ale budu rád za jakékoliv umístění. Je samozřejmé, že snem každého hokejisty je dostat se co nejvýš. Například naše Extraliga, KHL a vrchol NHL. Přeji Patrikovi kopec sportovních úspěchů, ať se mu vyhýbají zranění. Výsledky avizovaných zápasů budou známy až po uzávěrce tohoto čísla. Za rozhovor děkuje Jaromír Javora 1. místo Mezinárodní mistrovství ČR - AG2 TEAM GR 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR - AG2 TEAM TR 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR - AG2 DANCE KRASOBRUSLENÍ Tereza Vykopalová (*2001) Český pohár 5. místo - Orlová (1. prosince) 5. místo - Břeclav (9. ledna) 5. místo - Uherský Brod (2. února) 4. místo - Plzeň (16. února) Mistroství republiky (9. března) 16. místo TANEC Klára Zámečníková (*1990) 15. místo z 52 MČR v latinskoamerických tancích Hodonín 4. místo z 53 MČR ve standardních tancích 2014 Praha 3. místo z 23 MČR v deseti tancích 2014 Olomouc 313

14 sport Pozvánka na zelený trávník Zima uběhla jako voda a je tady začátek jarních soutěží všech kategorií hvozdenských fotbalistů. Dovolujeme si všechny přátele a fanoušky našeho fotbalu pozvat na jarní fotbalová klání, která začnou soutěžemi mužů již a mládeže o dva týdny později. Termínová listina - jaro 2014 DOMA V tabulce naleznete rozpis všech zápasů. Všichni hráči v zimní přestávce poctivě trénovali a jsou připraveni toto odevzdat na zeleném trávníku v mistrovských soutěžích. Těšíme na shledanou na hřišti na Osmeku. Jan Hrazdira, předseda TJ muži A - III. sk. A dorost - OP sk. A žáci - OS sk. B 1.kolo UZM kolo KOSTELEC UZM sobota kolo UZM kolo PASEKY FRYŠTÁK KOSTELEC UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo KOMÁROV VIZOVICE UZM sobota neděle žáci NT 7.kolo POHOŘELICE JAROSLAVICE PŘÍLUKY UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo VŠEMINA SLUŠOVICE "B" LUKOV UZM sobota neděle neděle kolo LUŽKOVICE UZM neděle kolo BŘEZOVÁ HALENKOVICE UZM sobota neděle kolo UZM Náhradní termíny (OFS): hod., hod., hod. 14 2

15 sport VENKU muži A - III. sk. A dorost - OP sk. A žáci - OS sk. B MYSLOČOVICE neděle FRYŠTÁK "B" SPYTIHNĚV LUŽKOVICE sobota neděle neděle BŘEZŮVKY PŘÍLUKY neděle neděle VOLNO TRNAVA neděle LUKOV čtvrtek TEČOVICE "B" VŠEMINA ŠTÍPA neděle neděle neděle ŽLUTAVA ŠTÍPA neděle neděle ŠTÍPA neděle KOSTELEC neděle

16 sport Fotbal pro nejmenší Nejspíš se už nikdy nevrátí doby, kdy se každé odpoledne na fotbalových hřištích po celé republice odehrávaly velké bitvy mezi partami malých kluků, pro které byl fotbalový balón vším. Dnešní doba nabízí dětem tolik možností, jak trávit čas, takže se nelze divit, že malých fotbalistů ubývá. I na hvozdenském hřišti se jen málokdy stane, že zde uvidíte hrát kluky na dvě. Tato skutečnost se už delší dobu projevuje ve všech věkových kategoriích TJ Sokola Hvozdná velkým nedostatkem hráčů. Nejmarkantnější je tato situace v žácích, kde ve věku mezi 10 a 14 roky aktivně hraje pouze devět kluků. Sedm z nich navíc na konci jarní sezóny postoupí do kategorie dorostenců. I proto se vedení místního Sokola rozhodlo posílit aktivní činnost pro nejmenší děti ve věku od 6 do 10 let. Pod vedením bývalých hráčů Ing. Tomáše Divilka a Michala Vrány mohou děti dvakrát týdně pronikat nejen do tajů fotbalu, ale rozvíjet i své celkové pohybové schopnosti a komunikaci v kolektivu. Tréninky jsou bezplatné a děti mohou buď přijít jen na zkoušku nebo začít chodit průběžně. Vinou nízkého počtu starších žáků si tito mladší fotbalisté postupně zvykají i na velký fotbal, protože pravidelně musí doplňovat žákovské mužstvo tak, aby na hřiště vybíhala celá jedenáctka. Pro většinu z nich je to sice zkouška ohněm, ale zároveň i velký zážitek. Na druhou stranu při zimním soustředění, které se uskutečnilo února v areálu Rekreačního střediska Trnava, spolu mladší i starší vytvořili výbornou partu. Soustředění se zúčastnilo celkem 20 kluků za účasti všech trenérů mládeže TJ Sokol Hvozdná, jmenovitě Ing. Tomáš Divilek, Milan Hrnčiřík, Michal Vrána a Antonín Hrazdira. Děti si z tohoto pobytu odnesly určitě mnoho zážitků, ale i trochu drobné únavy z dobře vykonané práce. Ing. Tomáš Divilek trenér přípravky 16

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU!

2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU! 2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU! DOVOLUJEME SI SPRÁVNĚ? DOKONČENÁ VÝSTAVBA ŠKOLKY Z HISTORIE HVOZDENSKÝCH RODŮ ENKAUSTIKA JAKO RELAXACE DRUŽSTVO ŽÁKŮ ZABODOVALO úvodník DOVOLUJEME si správně? Jak vypadá dovolená,

Více

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Osvobození Hvozdné před 70 lety VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY OBDOBÍ VÁLKY OČIMA KRONIKÁŘE JIŽ 40 LET V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ SDH HVOZDNÁ V SOUČASNOSTI 2úvodník Mistr Jan Hus

Více

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA Foto na titulní stránce: Denisa Šimíková Nový sběrný dvůr Lužice Foto:

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

2/2009 ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA UČÍM SE, UČÍŠ SE... EKOŠKOLA ZŠ VERSUS MŠ NEJDE O CENY... BAČKÁRKA EKOTEPLO ÚSPORNĚ

2/2009 ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA UČÍM SE, UČÍŠ SE... EKOŠKOLA ZŠ VERSUS MŠ NEJDE O CENY... BAČKÁRKA EKOTEPLO ÚSPORNĚ 2/2009 ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA UČÍM SE, UČÍŠ SE... EKOŠKOLA ZŠ VERSUS MŠ NEJDE O CENY... BAČKÁRKA EKOTEPLO ÚSPORNĚ úvodník 2 Učím se, učíš se, učili jsme se... První dojmy Bydlím ve Hvozdné krátce a zatím

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více