1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 1/2014 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Vzhůru do nových ulic JAZYKOVÉ POKLADNICE UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NA ZKUŠENOU JEDINĚ NA MALTU HOKEJ JE TVRDÝ A RYCHLÝ SPORT

2 2úvodník 2 Jazykové pokladnice Denis Diderot kdysi řekl: Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. A já dodávám: Co teprve toho, který nepřečetl žádnou. Stále častěji slýchám, jak se mladí téměř chvástají tím, že se doposud neponořili do žádného literárního skvostu či obyčejné naivní pohádky. Ochuzují sami sebe. Brání si poznávat reálný svět až za jeho hranice, zůstanou stát na dělicí čáře, nepřekročí ji, aby se mohli rozlétnout do nekonečných vod fantazie. Zamrznou v realitě plné pravidel a konvencí, která pro ně vytvořila virtuální džungli internet, který není ničím než jejich pokřiveným zrcadlem. Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla (John Ruskin). Knihy, a především příběhy v nich ukryté, nám dávají vydechnout po uspěchaném dni, naději po neúspěchu, volnost po namáhavé práci. Kým člověk je, pokud nebloudil se Šaktou floridským pralesem? Kdo poznal, co jsou upřímné slzy, když nečetl Forrestova bláhová slova? Pocítí někdo vášeň naplno, necestoval-li s Lolitou po Americe? Jakmile se dítě přehoupne do věku, kdy už od nikoho oslovení dítě slyšet nesnese, čili do puberty, otevřou se mu před očima lákavé obzory internetu. Především sociálních sítí a blogů. A jelikož každý člověk má potřebu sdělovat, převrátí svou duši a mysl naruby, aby si je všichni mohli prozkoumat. Dřív lidé své pocity přenesli do dopisů, sofistikovaných článků nebo soukromých deníků, psaných vysokým a krásným stylem. Dnes je každá jedincova pohnutka automaticky vyblita na internet, mnohdy s chybami a bez sebemenšího smyslu. Proč? Jednoduše proto, že slovní zásoba, vlivem nečtení knih, hrozivě klesá. Včera bylo neznámé slovo panoš, dnes návnada, zítra třeba kniha. Co závěrem? Na internetu proudí spousta podstatných informací, bohužel také mnoho virů. Virů, které napadají nejen Váš počítač, ale také ty, které ochromují mozek. Na listech knih nic z toho nenajdete. Naopak. Ty Vás odnesou do fantastických světů, katarzí obohatí mysl a slovy jazyk. To potvrzuje sám učitel národů: Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Eliška Hrbáčková

3 V nově zavedené rubrice bychom Vás rádi upozorňovali na nové zajímavé knihy, které je možno si zapůjčit v naší obecní knihovně. Vladimíra Klimecká Druhý život Marýny G. (vítězný román 18. ročníku Literární ceny Knižního klubu, vydala Euromedia Group, k. s. - Knižní klub v roce 2013). Kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20. století, je psána výhradně z perspektivy ženy. Svět žen je vždy tak jiný než svět mužů. Marýna, Růža, Josefka a Fany kolem nich míjejí československé dějiny se všemi svými zvraty, propastmi a výšinami, nadějí i rezignací. Obě světové války, osvobození, 50. a 60. léta se promítají ve třech příbězích, čtvrtý je ukotven v naší současnosti. Díky autorčině výraznému ta- lentu vzniká originální, přitažlivý obraz jednoho kraje, jedné země. Novely o čtyřech ženských osudech se postupně splétají do promyšlené románové struktury, spojené jedním prostředím. Ačkoli zachycují různá období obyčeji velkých dějin, pokaždé hovoří o fenoménu ženství. Ženy jako nenápadné hrdinky své doby, ného lidského života Životní osudy v románech nositelky života, bohyně našeho světa. ( ) Stojím tu jako strom bez listí a ptačích hnízd. Mé tělo mě zrazuje a má mysl se bouří. Ach, tak rychle to uběhlo. Všechno to lopocení a snažení. Co jsem si já bláhová myslela? Vždyť jsme jenom hosté. Jen na chvíli máme pronajaté své místo na Zemi. Pohlédla jsem na zapadající slunce nad údolím. Jeho svit stékal po stráni kopce až k prašné kamenité cestě. Pohladila jsem pohledem oblé vrcholky hor, tak důvěrně známé. Hruď se mi sevřela bolestí a tesknotou za životem ( ) Kateřina Tučková Žítkovské bohyně (vydalo nakladatelství Host v roce 2013) Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je daleko. Říká se, že právě proto si tam někte- ré ženy dokázaly uchovat vědo- mosti a intuici, kterou jsme ztra- tili. Předávaly si ji z generace na generaci řadu století. Říkalo se o nich, že vidí do budoucnos- ti. Proč tedy nezachránily tu svou? Byly to ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. Dora Idesová patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. Je- jich umění se však nenaučila, vystudovala etnogra- fii a rozhodla se napsat o nich rozsáhlou vědeckou studii. Na konci devadesátých let objeví v pardubickém archivu ministerstva vnitra operativ- ní svazek StB vedený na vnitřního nepřítele - její tetu, bohyni Surmenu. Dora rozplétá osudy žítkovských žen a s překvapením zjišťuje, že ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona nedílnou součástí tajemné tradice Stanislava Bergerová, knihovnice knižní tipy 3

4 4obec PŘÍJMY Rozpočet na rok 2014 Daňové příjmy a poplatky, dotace Kč Nedaňové příjmy a) služby (kabelová televize, voda, hrobová místa, kanalizace, les) b) pronájem majetku (pozemky, rybník, sokolovna, obchod, pohostinství, DPS, hasičská zbrojnice, býv. knihovna...) c) ostatní příjmy (třídění odpadů, Eurotel, T-Mobile, úroky, aj.) Kč Kč Kč Celkem příjmy Kč FINANCOVÁNÍ Příjmy Zapojení zůstatku z min. let Kč Výdaje Splátka úvěru na přístavbu MŠ Splátka úvěru na rozšíření vodovodu Vrácení půjčky Plot MŠ a ZŠ Kč Kč Kč Celkem financování Kč Příjmy a financování celkem Kč VÝDAJE Provozní výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Lesní hospodářství a deratizace obce Kč Kč Silnice a místní komunikace, chodníky, doprava Kč Kč Kč Vodovod Kč Kč Kanalizace Kč Kč Kč Škola Kč Kč Kč Rybník Kč Kč Kultura (knihovna,kronika, sbor pro obč. záležitosti) Kč Kč Sdělovací prostředky (KT, rozhlas, obecní noviny) Kč Kč Kč Nebytové prostory (sokolovna, obchod, hasičárna ) Kč Kč Dotace (spolky a sdružení, KD, TJ, KDO, SDH) na činnost Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Hřbitov Kč Kč Kč Údržba majetku, nákup pozemků, služby bank Kč Kč Kč Likvidace odpadů Kč Kč Vzhled obce a veřejná zeleň Kč Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Dům s pečovatelskou službou Kč Kč Územní samospráva a státní správa Kč Kč Kč Celkem výdaje Kč Kč Kč Výdaje celkem Kč

5 Divadelní ples byl velmi úspěšný divadlo Dne 21. února 2014 se konal historicky první Divadelní ples KDO. O lístky byl neskutečný zájem, neboť byly vyprodány 2 hodiny od začátku předprodeje. V den D se všichni dle pokynů na vstupence dostavili do sálu včas a v předepsaném dress code. Ples zahájili mladí ochotníci polonézou a večerem provázeli Jaromír Javora a Veronika Buchová. Atmosféru plesu dokreslovala výborná kapela Marathon Band a fotokoutek pana Mikláše. Tímto děkujeme všem pořadatelům za výborně zvládnutou akci (jako obvykle) a ostatním návštěvníkům za skvělou atmosféru. Nadmíru spokojení návštěvnici plesu Hvodenský měšec Již čtrnáctý ročník divadelního festivalu dětských souborů a souborů hrajících pro děti, Hvozdenský měšec plný pohádek, mohou diváci navštívit na začátku května. Přihlášek dorazilo opět mnoho, a tak se můžeme těšit na tradiční účastníky přehlídky, domácí ochotníky, ale i na nové soubory. Můžeme prozradit, že se letos hostující soubory zaměřily na osvědčené pohádky, které známe z televize. Festival bude zahájen tradičním průvodem masek a předáním klíče starostou obce Miroslavem Válkem do rukou pohádkového krále Davida Zelíka. Návštěvníky čeká mimo jiné pohádkový les. Na vše bude dohlížet maskot festivalu lev Hubert Hvozdňák. Poděkovat musíme také tradičním sponzorům, kteří se podílí buď jako patroni jednotlivých představení, nebo finanční či věcnou odměnou. O přesném programu přehlídky budete informováni ve zvláštní příloze Hvozdenského magazínu. Ing. Jakub Henzelý 5

6 26farnost Lukrecie Nekešová V neděli 23. března 2014 jsme si ve Štípě připomněli 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové, zakladatelky kostela Narození Panny Marie ve Štípě. Slavnostní mši svatou celebroval biskup Mons. Josef Hrdlička. Mši doprovodilo Pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedení prof. Lubomíra Mátla. Tomuto výročí byla také věnována výstava zaměřená na působení Lukrecie a Albrechta na východní Moravě. Návštěvníci si mohli prohlédnout svatební oděv z počátku 17. století a na vlastní oči viděli, jak mohla být Lukrecie Nekešová a její manžel Albrecht z Valdštejna oblečeni v jejich svatební den. Život Lukrecie Nekešové z Landeka Moravská šlechtična se narodila mezi lety Poprvé se vdala r za vdovce Arkleba Prusinovského z Víckova, který byl o dvacet let starší a zemřel roku Bohatá vdova se podruhé provdala v květnu 1609 za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Na zprostředkování sňatku se pravděpodobně podíleli olomoučtí jezuité. Manželství bylo šťastné (i když bezdětné). Lukrécie svého manžela obdivovala a ctila. Představoval pro ni člověka se zkušenostmi a přehledem, který přichází z velkého světa, neboť ona žila celý život v kruhu své rodiny na moravském venkově. Valdštejn na jejích statcích začal velmi záhy hbitě podnikat a obchodovat ve všem, co bylo možné vyzkoušet. Veškeré zděděné statky po manželce se staly důležitým základem pro jeho podnikatelskou, vojenskou ale i politickou činnost. Lukrecie Nekešová z Landeka zavázala před svou smrtí (30. března 1614) svého manžela Albrechta z Valdštejna zvláštním slibem. Ve Štípě měl nechat vybudovat velký kostel a přenést do něho uctívanou sošku Panny Marie Štípské. Při novém kostele měl na přání své ženy nechat postavit také klášter. Valdštejn přání vyplnil a na stavbu povolal zručné dělníky a stavitele pravděpodobně až z Itálie. Kostel byl do současné podoby dostavěn až za mnoho desítek let poté, ale díky závěti paní Lukrecie se může Štípa chlubit svatyní v celém širém okolí jedinečnou. Ve dnech se uskuteční Pouť po stopách Valdštejna, Lukrécie a kartuziánů proběhnou ve Štípě hlavní oslavy tohoto významného výročí. Zpracovala Zuzana Holíková Zdroj: Římskokatolická farnost Štípa, www. wikipedia.cz, foto kostýmů: Petr Jaroň / HORNÍ PODŘEVNICKO.cz Tříkrálová sbírka Začátkem ledna letošního roku proběhla ve Hvozdné Tříkrálová sbírka díky ochotným farníkům a dětským koledníkům. Velký dík patří paní Ludmile Bednaříkové, která je od začátku vzniku sbírky v naší obci její koordinátorkou. Poděkování patří všem dárcům, kteří letos věnovali celkem Kč.

7 Vážení čtenáři, pro tento ročník obecního magazínu jsme pro vás připravili novou rubriku Historická ohlédnutí. V každém čísle se zaměříme na jednu celosvětovou, popř. celostátní historickou událost a představíme vám, jak se na ni díval a jak ji popsal kronikář obce Hvozdná. Je velmi zajímavé, že problémy a různé rozmíšky, které zažíváme v současné době, dávno již prožili naši předkové, jen my jsme se z nich nedokázali poučit V tomto čísle se budeme věnovat velké hospodářské krizi, která začala v roce 1929 krachem na newyorské burze a postupně se rozšířila do celého světa. Zhroutily se banky i měny, prudce poklesla průmyslová výroba, razantně klesly ceny zemědělských produktů, bankrotovali drobní podnikatelé a drasticky se zvýšila nezaměstnanost. A jak zapsal události roku 1933, kdy krize vrcholila, hvozdenský kronikář? Začínáme rok 1933 světový chaos se nemění a je třeba uvésti proč tohle co se odehrává ve světovém hospodářství nastalo. Po světové válce se začal obzvláště průmysl rychlým tempem racionalizovat, takže moderní stroje vypudily z práce hodně dělnictva. Ale za to se více vyrobilo, neb za jedno, stroje jsou proto moderně stavěny, a musel i dělník který v práci jest zvýšit výkonost jinak by šel na jeho místo jiný. A tak na druhé straně zvýšena výroba, nemá kdo Velká krize v roce 1933 kupovat, poněvač ti kteří nepracují nemohou kupovat a zůstává nadvýroba. Rovněž je tomu v hospodářství, přizpůsobilo se průmyslu. Dobytka v poválečných dobách bylo málo, poněvač byl vybit pro vojenské dodávky. Nakoupil se dobytek drahý obzvláště mladý a to na dluh, ponevač ti kteří měli hotové peníze bylo málo. Počítalo se s tím jak doroste se odprodá buď ten koupený nebo přichovaný mladý a dluh že se zaplatí. Tu ale ceny dobytka klesly tak, že se kolikrát zaplatily úroky s půjčkou vzniklé. Plodinové pěstování se zmodernisovalo, zařídily se stroje by se zvýšila výkonosť při práci by nebylo třeba tolik dělnictva. Kdo stroje zaplatil hotově byl na tom dobře, hůře jsou na tom ti kteří stroje koupili na dluh, počítali jednak z větší sklizní, jednak že ušetří na dělnictvu které stroji nahradí a tím že se to umoří. Ale následkem této racionalisace obilí značně kleslo, jednak dělníci kteří byli vyřazeni neměli zač kupovat, obilí zůstalo, jednak se ho více urodilo. Rolníci nemohli zaplatit splátky, neb co se vytěžilo za prodané obilí v tak nízké ceně jak uvedeno nestačilo pro domácnosti, ba i na úroky z těchto splátek se muselo často vypůjčit. A následkem toho jest že jsou mnozí rolníci tak předluženi že jsou jejich majetky buď z části, nebo celkově prodávány exekuční dražbou. Což jest následek tohoto hospodářství a né přetížení daní jak se říká Připravil Jaromír Štach historická ohlédnutí 37

8 cestování Na zkušenou jedině na Maltu Bydleli jsme vlevo od kostela St. Julians Church Celé naše osazentvo obývaného domu Proč právě Malta? Malta je malý ostrovní stát ve Středozemním moři, který byl do roku 1964 pod vlivem Velké Británie. Jedním z úředních jazyků je zde angličtina. Důvody, proč jsme si s přítelkyní vybrali pro strávení prázdnin Maltu, byly zejména zlepšení angličtiny, moře, sluníčko a taky dostupnost tohoto ostrova. Z Vídně jste tam za 2 hodiny letadlem a navíc Malta je členem EU, tudíž není pro pobyt a práci nutno vyřizovat si víza. Ubytování Ubytování jsme řešili s předstihem přes internet, kde jsme po prohlédnutí mnoha webů narazili na zajímavou nabídku. Bylo to ve výborné lokalitě a za přijatelnou cenu, a tak jsme si ubytování domluvili na první měsíc. Vedlo nás k tomu především to, že jsme nevěděli, jak to bude s prací. Co se týká ubytování, měli jsme obrovské štěstí na polohu a na pana domácího. Byl to čiperný sedmdesátník, který vlastnil dům asi 8 m od moře, kde pronajímal tři pokoje. Jeden pokoj jsme si pronajali my s Kájou, ve druhém pokoji bydlely sestry ze Slovenska a ve třetím pokoji se prostřídalo více lidí. Pochopitelně jsme se s děvčaty ze Slovenska spřátelili, i díky blízkosti našich jazyků a společnému smyslu pro humor. Mělo to jen jednu chybu, a to že jsme mezi sebou po většinu času nemluvili anglicky. S postupem času jsme ubytování v tomto domě protáhli na 3 měsíce. Práce Práci jsme hledali velice sofistikovaně. Vytiskli jsme si životopisy v angličtině, pořídili si maltské telefonní číslo a chodili od restaurace k restauraci a ptali se na práci. Mimochodem, při zařizování maltského tel. čísla jsme až při placení za SIM kartu zjistili, že prodavač je z Uherského Brodu. Přítelkyně našla práci jako servírka v hotelové restauraci hned druhý den, se mnou to bylo těžší po týdnu hledání jsem získal práci jako umývač nádobí v restauraci (což obnášelo strojové i ruční mytí nádobí). Později si Kája našla druhou práci, taktéž jako servírka, ale tentokrát v baru na pláži. Kvůli výměně vedení v hotelové restauraci, horšímu platu a změněným platovým podmínkám práci v hotelu opustila a pracovala pak pouze v baru. Já jsem si na přelomu července a srpna našel druhou práci jako poolboy v jednom hotelu. Pracovní tempo v hotelu bylo strašlivé. Protože jsem nechtěl chodit pouze z práce do práce, ale 28

9 cestování Azuro window na ostrově Gozo - oblíbené místo turistů a využívaná kulisa filmařů také si užít léto na Maltě, práci v hotelu jsem po čase zanechal. Ze začátku jsme si ještě přivydělávali jako pouliční hráči na saxofon, což byla taky dost zajímavá zkušenost. Jídlo Jelikož jsme trávili léto na ostrově ve Středozemí, naší hlavní stravou byly těstoviny, ryby a zelenina. Denně bylo možné koupit čerstvé ryby od prodejců. Ti jezdili malými dodávkami, které byly plné čerstvých a velice chutných ryb. Několikrát týdně rybáři prodávali i před naším domem, což bylo pro Středoevropana něco nepředstavitelného a úžasného. Maltskou delikatesou je králík ve speciální omáčce, podávaný s chlebem. Na každém rohu je výtečná italská zmrzlina a příprava kávy je zde rovněž spjata s italskou kulturou, což bylo velmi příjemné. Obecně vzato, maltská kuchyně je silně ovlivněná Itálií. Kultura Malťané jsou silně věřící národ a na rozloze okolo 300 km 2 je 365 kostelů. Během jednoho roku můžete tedy každý den jít do jiného kostela. Většina obyvatel je neuvěřitelně přátelská, ochotná a umí oslavovat. Velkou událostí je tzv. FESTA, kdy je několik dní, většinou od čtvrtka večer do neděle, oslavován svátek patrona, kterému je zasvěcen kostel. Oslavuje se dlouhým průvodem ministrantů, kteří nesou sochu patrona na nosítku, knězů a farníků, s živou pochodovou muzikou, jídlem, pitím a hlavně ohňostroji. Ty Malťané odpalují i v pravé poledne, jen aby to dělalo rámus. Večer odpalují z pontonu na moři třeba i dvacetiminutové salvy. Zkušenosti Obrovská zkušenost byl celý pobyt na Maltě, který se skládal z menších, ale o nic méně důležitých zkušeností. Zážitkem byla například návštěva nemocnice. Vysvětlujete na příjmu, že jste připojištěný u světové pojišťovny, ale chtějí po vás 70 EUR za vyšetření. Pak vytáhnete obyčejnou kartičku VZP s logem EU a máte vyšetření zdarma. Dalším zajímavým poznatkem bylo, že jsme v restauraci pracovali jako jeden tým a každý člen byl stejně důležitý. Například spropitné od hostů se spočítalo za celou směnu dohromady a rozpočítalo se mezi počet lidí, kteří ten den sloužili. Nedělaly se žádné rozdíly mezi číšníky, kuchaři ani uklízečkami. Nicméně všude je chleba o dvou kůrkách. My jsme měli štěstí na lokaci našeho ubytování, bydleli jsem totiž v jednom z největších turistických center Malty. A také na pana domácího, na kterého v životě nezapomeneme, stejně jako na celý náš pobyt na krásném ostrově ve Středozemí. Lukáš Holík 39

10 jak to vidím já Jak se žije na Záhumení Jmenuji se Tobiášek a ještě jsem moc rozumu nepobral, je mně totiž teprve 16 měsíců. Ale už si začínám všímat spousty věcí kolem sebe. Nedávno jsme se v kočárku po obědě projížděli vesnicí a zastavil nás s tatínkem strýc Javorů, který se dal s tatínkem do řeči. Protože tu bydlíme již nějaký ten pátek, požádal nás, jestli bychom se mohli podělit o naše dosavadní dojmy a zkušenosti ohledně bydlení na Hvozdné. Protože máme strýca Javorového v oblibě, tatínek rád kývl na jeho přání, zvláště poté, co mu dal ochutnat něčeho průhledného s vůní ovoce. Cestou zpět k mamince tatínek dvakrát málem vjel s kočárkem do škarpy Přistěhovali jsme se sem téměř před třemi lety. To jsem ještě prý nebyl na světě, ale z vyprávění vím, že tehdy maminka s tatínkem navštívili mnoho míst v okolí, než se vyskytla šance zabydlet se na Hvozdné. Maminka navíc nedávno získala práci v nedaleké zlínské 10 2 nemocnici a tatínek tu měl kamarády, což jen přispělo k rozhodnutí opustit bydlení v pronájmu a jít do vlastního. To prý moji mladí rodiče netušili, že mít vlastní dům není žádná sranda a další potřebné řemeslnické práce kolem domu budou vyžadovat mnoho času a nekonečné investice. No a do toho jsem se ještě narodil já. Když je venku hezky, rád se chodím sklouznout na skluzavku na dětském hřišti. Tam občas zaslechnu, jak si maminky postesknou, že je poměrně obtížné dostat se do města, pokud nemáte auto, takže by přivítaly možnost zavedení spojů MHD přes obec. Nebo že by byly rády za místní pekárnu i s cukrárnou. Každopádně mám pocit, že jsme tu všichni zatím velmi spokojeni. Sice ještě nevím, jak si to mám přesně vysvětlit, ale základem jsou asi vstřícní sousedé i lidé v blízkém okolí a snaha si vzájemně nezištně pomáhat. Ještě teď jsou maminka s tatínkem v příjemném šoku, když si třeba vzpomenou na hudební překvapení sousedů během svatební hostiny. Tatínek říká, že nejen Pražáci nám můžou upřímně závidět. No nic, musím končit, za chvíli se jdu koupat do vaničky. Třeba se ale potkáme na hřišti! Tobík Hlaváč s tátou a mámou

11 Představujeme Vám paní Otílii Juříkovou, která se s námi podělí o své dojmy a zkušenosti ze studia Akademie třetího věku. Třeba by to mohla být motivace a nápad na zpříjemnění seniorského věku i pro další budoucí studenty. Kdo nebo co Vás přivedlo na myšlenku zajímat se o Univerzitu třetího věku? O univerzitě jsem četla, také v televizi se o tom hodně mluví. Vyhecovala jsem kamarádku a šly jsme do toho. Kde jste čerpala bližší informace o možnosti této formy studia? Informace jsem si zjistila přímo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, vyzvedla jsem si přihlášku a přihlásila jsem se u Ing. Hřebíčkové. Co jste od studia očekávala a jaké byly Vaše představy? Od studia jsem konkrétně nic mimořádného neočekávala. Spíš jsem byla zvědavá, co nového na nás čeká, jaké nové lidi potkám a čím nás překvapí jednotliví vyučující. Vaše první dojmy? Byla jsem nadšená, protože jsme si s kamarádkou vybraly ke studiu cyklus To nejlepší z UTB. Tento cyklus byl zařazen nově a jednalo se o soubor přednášek na různá témata. Na rozdíl od kolegů, kteří zvolili jednooborové studium, jsme se na každé přednášce zaobírali jinou tematikou. Jednotlivá témata byla velmi zajímavá a vhodně zvolená. Jenom pár příkladů Životní styl a zdraví 50+, Jazyk žen a jazyk mužů rozdíly v komunikaci, Aktuální problémy seniorů, Finance a bankovnictví, Aktuální politická témata a ekonomická a sociální politika (ve vztahu k seniorům), Význam vzdělávání v životě člověka (učení se v seniorském věku), Design ve Zlíně historie a současnost a jiné. Jaká je skutečná podoba, náročnost a jak probíhá toto studium? Tohoto studia se vůbec nikdo nemusí obávat. Nezáleží na úrovni dosaženého vzdělání, není nutné dokládat žádné vysvědčení. Univerzita třetího věku (U3V) Studium probíhá formou přednášek, které navštěvují společně vysokoškoláci, středoškoláci i vyučení. Ženy měly ovšem velkou převahu. Jde hlavně o to, udělat si čas a mít chuť se dovědět a naučit něco nového. Platí se toto studium? Za studium se platí na jeden rok od 900, až po 1500, Kč. Záleží na tom, jaký studijní obor si zvolíte. Je nutná znalost práce na počítači? Není nutné zvládnout práci na počítači, ale když to umíte, je to pro vaše dobro. Kolik času Vám toto studium zabralo? Přednášky byly jedenkrát za dva týdny a trvaly dvě hodiny. Čím pro Vás tato zkušenost byla přínosná? Poznáte tam nové a zajímavé lidi a určitě si z každé přednášky odnesete spoustu nových poznatků a vědomostí. Co můžete doporučit těm, kteří by o tuto formu trávení volného času měli zájem? Chtěla bych všem toto studium doporučit a hlavně nemějte strach. Přednášející se k nám chovali velmi dobře a vstřícně. Určitě se nebojte zeptat na vše, co by vás k daným tématům zajímalo. Byli tam studenti od 55 let až po 85 let. Někteří dokonce i starší. Přeji Vám, abyste v sobě našli odvahu a šli do toho. Za rozhovor děkuje Stanislava Bergerová Informace o studiu U3V získáte na stránkách www. utb.cz, nebo na telefonu naše zájmy 311

12 2galerie mladých 12 Hokej je tvrdý a rychlý sport Patrik Kotek (*1998) z dolního konce obce Hvozdná si, zdá se, díky místu svého bydliště s výhledem na rybník Argaláška snad ani nemohl zvolit jiný sport než hokej. Možná ještě plavání. Jak tomu tedy je? Jaké byly tvé první hokejové krůčky? Poprvé jsem zkoušel bruslit na hvozdenském rybníku ve svých pěti letech. Hodně mě to bavilo, a proto mě rodiče přihlásili do školy bruslení ve Zlíně. Z jejich strany to byla a je velká podpora. Když jsem byl malý, museli mě na každý trénink vozit, což je časově náročné. Ve čtvrté třídě ZŠ jsem nastoupil na sportovní školu Emila Zátopka ve Zlíně, kde byl rozvrh hodin přizpůsoben daným tréninkům.teď studuji na Střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně. Všední den dorosteneckého hokejisty? Můj hokejový den začíná dvakrát týdně v šest hodin ráno na zimním stadionu. Potom do školy a po ní pětkrát týdně odpolední trénink na ledě plus posilovna plus strečink, takže doma bývám každý den v sedm večer. Někdy míváme zápasy i ve čtvrtek, to se pak vracíme v nočních hodinách. Dále ještě nedělní zápasy, navíc se musím stihnout připravit do školy. Hokejová sezóna začíná letní přípravou v květnu a v červnu, zimní příprava probíhá již od srpna do března. Protože pohyb potřebuji, hraji mimo hokejovou sezónu fotbal za Hvozdnou. Tak to je docela záhul. Ani se nedivím, že nezmiňuješ žádnou zábavu, holky, diskotéky, Facebook a podobně. Opravdu se už žádný čas nenajde? Jen výjimečně, když nám odpadne zápas nebo trénink, zajdu za kamarády a jdeme se pobavit nebo si zahrát fotbal. Nyní hraješ za mladší dorost Zlína. Jak moc je ve tvém věku potřeba podpora rodičů? Moji rodiče mě po všech stránkách podporují celou dobu, co se hokeji věnuji. Pokud můžou, jezdí se dívat na zápasy a fandit. Co je vše třeba dělat k tomu, aby mladý hokejista vyčníval z běžného průměru, a tak mohl pomýšlet na pokračování rozjeté sportovní kariéry? Aby vyčníval z herního průměru, je to hlavně o dřině a o doušku talentu. Hokej je kolektivní hra, tak bývá viditelnost výsledkem více lidí. Mám období, kdy se mi daří a dávám góly, a také období, kdy jsem průměrný. Hraji za mladší dorost jako útočník a někdy i za starší dorost. Je třeba se fyzické přípravě věnovat i mimo školu a tréninky? Hokej je tvrdý a rychlý sport, stále musíme být v dobré fyzičce. Když dojde ke zranění, které jsem měl několikrát a netrénuji něko-

13 lik dnů, je těžké se dostat rychle zpátky do kondice. Náš trenér je na tréninku tak tvrdý, že další fyzickou přípravu už nezvládáme. Také musíme mít odpočinek k nabrání sil, kde využíváme regenerace masáže, sauna, bazén. A jaké jsou současné výsledky? Nadmíru výborné! Máme za sebou vítězně odehrané všechny tři play-off zápasy AEROBIC Úspěchy našich sportovců Adriana Nečasová (*2006) 1. místo Louny - Fisaf, II.VT, kat let singl Tereza Štachová (*2005) 3. místo Mezinárodní mistrovství ČR - ND TEAM TR Michaela Štachová (*1997) sport s HC Opava, a to je opravdu úspěch. Takže jsme teď před Mistrovstvím ČR mladšího dorostu, které se navíc bude hrát ve Zlíně - tímto všechny čtenáře zvu k návštěvě těchto zápasů. Veškeré informace jsou dostupné na O to větší mám radost, že se mě velmi dařilo. V těchto třech velmi důležitých zápasech jsem nasázel 4 góly a 4 x jsem u gólů asistoval. Tak to nezbývá než pogratulovat! Co je tedy snem mladého zlínského hokejisty? Já dělám vše pro to, abych se dostal co nejvýš. Hokej je pro mne vše, ale budu rád za jakékoliv umístění. Je samozřejmé, že snem každého hokejisty je dostat se co nejvýš. Například naše Extraliga, KHL a vrchol NHL. Přeji Patrikovi kopec sportovních úspěchů, ať se mu vyhýbají zranění. Výsledky avizovaných zápasů budou známy až po uzávěrce tohoto čísla. Za rozhovor děkuje Jaromír Javora 1. místo Mezinárodní mistrovství ČR - AG2 TEAM GR 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR - AG2 TEAM TR 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR - AG2 DANCE KRASOBRUSLENÍ Tereza Vykopalová (*2001) Český pohár 5. místo - Orlová (1. prosince) 5. místo - Břeclav (9. ledna) 5. místo - Uherský Brod (2. února) 4. místo - Plzeň (16. února) Mistroství republiky (9. března) 16. místo TANEC Klára Zámečníková (*1990) 15. místo z 52 MČR v latinskoamerických tancích Hodonín 4. místo z 53 MČR ve standardních tancích 2014 Praha 3. místo z 23 MČR v deseti tancích 2014 Olomouc 313

14 sport Pozvánka na zelený trávník Zima uběhla jako voda a je tady začátek jarních soutěží všech kategorií hvozdenských fotbalistů. Dovolujeme si všechny přátele a fanoušky našeho fotbalu pozvat na jarní fotbalová klání, která začnou soutěžemi mužů již a mládeže o dva týdny později. Termínová listina - jaro 2014 DOMA V tabulce naleznete rozpis všech zápasů. Všichni hráči v zimní přestávce poctivě trénovali a jsou připraveni toto odevzdat na zeleném trávníku v mistrovských soutěžích. Těšíme na shledanou na hřišti na Osmeku. Jan Hrazdira, předseda TJ muži A - III. sk. A dorost - OP sk. A žáci - OS sk. B 1.kolo UZM kolo KOSTELEC UZM sobota kolo UZM kolo PASEKY FRYŠTÁK KOSTELEC UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo KOMÁROV VIZOVICE UZM sobota neděle žáci NT 7.kolo POHOŘELICE JAROSLAVICE PŘÍLUKY UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo VŠEMINA SLUŠOVICE "B" LUKOV UZM sobota neděle neděle kolo LUŽKOVICE UZM neděle kolo BŘEZOVÁ HALENKOVICE UZM sobota neděle kolo UZM Náhradní termíny (OFS): hod., hod., hod. 14 2

15 sport VENKU muži A - III. sk. A dorost - OP sk. A žáci - OS sk. B MYSLOČOVICE neděle FRYŠTÁK "B" SPYTIHNĚV LUŽKOVICE sobota neděle neděle BŘEZŮVKY PŘÍLUKY neděle neděle VOLNO TRNAVA neděle LUKOV čtvrtek TEČOVICE "B" VŠEMINA ŠTÍPA neděle neděle neděle ŽLUTAVA ŠTÍPA neděle neděle ŠTÍPA neděle KOSTELEC neděle

16 sport Fotbal pro nejmenší Nejspíš se už nikdy nevrátí doby, kdy se každé odpoledne na fotbalových hřištích po celé republice odehrávaly velké bitvy mezi partami malých kluků, pro které byl fotbalový balón vším. Dnešní doba nabízí dětem tolik možností, jak trávit čas, takže se nelze divit, že malých fotbalistů ubývá. I na hvozdenském hřišti se jen málokdy stane, že zde uvidíte hrát kluky na dvě. Tato skutečnost se už delší dobu projevuje ve všech věkových kategoriích TJ Sokola Hvozdná velkým nedostatkem hráčů. Nejmarkantnější je tato situace v žácích, kde ve věku mezi 10 a 14 roky aktivně hraje pouze devět kluků. Sedm z nich navíc na konci jarní sezóny postoupí do kategorie dorostenců. I proto se vedení místního Sokola rozhodlo posílit aktivní činnost pro nejmenší děti ve věku od 6 do 10 let. Pod vedením bývalých hráčů Ing. Tomáše Divilka a Michala Vrány mohou děti dvakrát týdně pronikat nejen do tajů fotbalu, ale rozvíjet i své celkové pohybové schopnosti a komunikaci v kolektivu. Tréninky jsou bezplatné a děti mohou buď přijít jen na zkoušku nebo začít chodit průběžně. Vinou nízkého počtu starších žáků si tito mladší fotbalisté postupně zvykají i na velký fotbal, protože pravidelně musí doplňovat žákovské mužstvo tak, aby na hřiště vybíhala celá jedenáctka. Pro většinu z nich je to sice zkouška ohněm, ale zároveň i velký zážitek. Na druhou stranu při zimním soustředění, které se uskutečnilo února v areálu Rekreačního střediska Trnava, spolu mladší i starší vytvořili výbornou partu. Soustředění se zúčastnilo celkem 20 kluků za účasti všech trenérů mládeže TJ Sokol Hvozdná, jmenovitě Ing. Tomáš Divilek, Milan Hrnčiřík, Michal Vrána a Antonín Hrazdira. Děti si z tohoto pobytu odnesly určitě mnoho zážitků, ale i trochu drobné únavy z dobře vykonané práce. Ing. Tomáš Divilek trenér přípravky 16

17 Poradím Vám s každou střechou, fasádou a izolací Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám. Nejkvalitnější česká plechová krytina se zárukou až 40 let! Cena od 199 Kč/m 2 (vč.dph) Věrnostní program COLEMÁNIE Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup: 1) Nákup za velkoobchodní ceny 2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy) 3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony a další ceny. Potřebujete přikrýt dřevo, zakrýt kurník nebo kůlnu? Nejjednodušší řešení je trapézový plech. cena běžná: 239 Kč/m 2 pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m 2 (vč. DPH) Zelená úsporám na klíč. Od vyřízení dotace až po realizaci. Váš poradce: Radek Navrátil, mobil: OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, Vsetín, tel.: ředitel obchodního centra: Ing. Jiří Kuňák, mobil: prodáváme i na internetu - Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji. 17

18 2z pozvánky naší matriky 18 Významná životní jubilea Leden Anežka Hrazdirová oslavila 92 let Ludmila Jančaříková oslavila 90 let Jan Hlaváč oslavil 85 let Únor Marie Juříková oslavila 85 let Anežka Morbicerová oslavila 80 let Josef Sekyra oslavil 75 let Emanuela Kacrová oslavila 70 let Marie Lukovská oslavila 70 let Březen Františka Lukešová oslavila 91 let Milada Rupová oslavila 85 let DUBEN 2014 Společenská kronika ZELENÝ ČTVRTEK mše svatá Hvozdná kostel Všech svatých, 16:00 h VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady, pašije Hvozdná kostel Všech svatých, 16:00 h BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigillie Hvozdná kostel Všech svatých, 19:00 h VELIKONOČNÍ NEDĚLE mše svatá, svěcení pokrmů Hvozdná kostel Všech svatých, 7:30 h POUŤ MUŽŮ zve Římskokatolická farnost Hvozdná KVĚTEN PÁLENÍ ČARODĚJNIC jen za příznivého počasí - zve Sdružení rodičů při ZŠ Hvozdná XXIV. HVOZDENSKÝ SALON výstava valašských autorů stará hasičská zbrojnice, vernisáž v 15:00 h XIV. HVOZDENSKÝ MĚŠEC PLNÝ POHÁDEK XIV. ročník divadelního festivalu KDO Hvozdná, program bude upřesněn POUŤ PO STOPÁCH LUKRECIE, VALDŠTEJNA A KARTUZIÁNŮ Kartouzka Stanislav Červenka oslavil 80 let Josef Liška oslavil 70 let Antonín Hrazdira oslavil 70 let Narodili se Beáta Janoštíková, * Amálie Říhová, * Michaela Geržová, * Veronika Juřicová, * Vzpomínáme Ludmila Bednaříková, , 87 let Jiří Křivánek, , 60 let u Dolan, Litomyšl, Mnichovo Hradiště zve Římskoksatolická farnost Hvozdná NOC KOSTELŮ prohlídky kostelů v celé ČR ve Hvozdné od 18:00-22:00 h program pro celou ČR na OSLAVY 400 LET LUKRECIE NEKEŠOVÁ bohatý program od 14:00 h náměstí před kostelem ve Štípě POSEZENÍ POD MÁJEM Český zakrádkářský svaz Hvozdná 18:00 h ČERVEN PLENÉR VALAŠKÉHO NÁZORU tvorba a pobyt ve valašské přírodě chalupa v Rajnochovicích DĚTSKÝ DEN zve Kulturní komise OÚ Hvozdná program bude upřesněn SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA mše sv. v kostele a průvod k oltářům v okolí kostela Hvozdná, kostel Všech svatých, 7:30 h MICHELIN RALLY HVOZDNÁ závody RC modelů aut závod je součástí Intercupu Zlín UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ TALENTMÁNIE zve Sdružení rodičů při ZŠ Hvozdná a Štípa hřiště na Osmeku program bude upřesněn

19 Zlatá medaile Přehled ohrožení Český červený kříž každoročně uděluje Zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dobrovolným dárcům krve za 40 bezpříspěvkových odběrů. Toto významné ocenění udělil Český červený kříž i našemu spoluobčanu Zdeňku Roháčkovi, Hlavní 169, Hvozdná. Touto cestou gratulujeme k obdržení cenného vyznamenání a přejeme panu Roháčkovi pevné zdraví, aby se nadále mohl věnovat nezištnému dárcovství krve, tolik potřebnému pro záchranu našeho zdraví a našich životů. Zastupitelstvo obce Hvozdná Rada obce schválila na svém zasedání dne Přehled možných ohrožení a rizik na katastru obce Hvozdná. Tento přehled byl vypracován na základě analýzy ohrožení ORP Zlín. Na tyto typy událostí jsou vypracovány postupy řešení, které jsou součástí zpracovaného Plánu činností orgánů obce Hvozdná při vzniku mimořádné události (ORP Zlín). Tento plán je uložen na obecním úřadě a je k dispozici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům rady, zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným osobám na vyžádání. K dispozici je také na internetových stránkách obce. Rada obce Hvozdná MAGAZÍN 1/2014, duben 2014, č. 67, ročník XVIII. HVOZDNÁ HVOZDNÁ - magazín ze života obce. Vydavatel: Obecní úřad Hvozdná, 210, Želechovice nad Dřevnicí, IČ: , tel Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E Redakční rada: Miroslav Válek, Oldřich F. Krajíček, Mgr. Eva Pekařová, Stanislava Bergerová, Zuzana Holíková, Jaromír Javora, Jaromír Štach. Výroba: Trinitas, náklad 460 výtisků. Neprošlo jazykovou úpravou. Příjem placené inzerce a příspěvků do na

20 Měnící se Hvozdná Z S V J Stav ve dvacátých letech 20. století Dům č. p. 104 V dnešním čísle představujeme proměny domu č. p. 104, které nám poskytl pan Jan Hlaváč. Kolem tohoto domu musí projet každý návštěvník obce, avšak vzpomene si dnes někdo, jak vypadal před několika málo lety? Východní část domu v roce 2010 Říká se, že život je změna a je to pravda. Také se říká, že minulost je učitelkou života a to je také pravda. Hvozdenský magazín se snaží podchytit změny, které prožíváme a pro uchování paměti se snaží i o pohledy do minulosti obce. K tomu má přispívat nový seriál Měnící se Hvozdná, kde budeme postupně ukazovat a srovnávat místa, která dnes vypadají jinak, než jak je znali naši staříčci. Dnešní mladší generace už neví, kde byla dříve v obci pekárna, mandl, kovárna, holičství a další místa nezbytná pro všední i sváteční život. Bez přispění Vás, občanů, však tento seriál brzo skončí, protože bez Vašich vzácných fotografií se nám nepodaří zdokumentovat proměny míst naší obce a staveb, které třeba už neexistují. Stačí, když zatelefonujete na obecní úřad a my už vše zajistíme. 2 Foto: Eliška Kašlíková, text: Valašská hymna - Jiří Březík

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015

Zpravodaj obce. Pašovice. číslo 2/2015 Zpravodaj obce Pašovice číslo 2/2015 Vážení spoluobčané, hezké vzpomínky si všichni rádi a dlouho uchováváme v paměti a často se k nim vracíme. Každý z nás však vnímá běh událostí a život trošku jinak

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ Česká hokejová škola využívá pro své potřeby zázemí sportovního střediska SPORTAREÁL Toto zázemí zahrnuje: Zimní stadion Plavecký bazén a saunu Tělocvičnu Strečinkový

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh s celými čísly Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh s celými čísly Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995 Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 Skoro všichni účastníci M ČR v alpském lyžování ČSNS 2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více