Frenštátský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Frenštátský zpravodaj"

Transkript

1 leden 2011 Frenštátský zpravodaj MěSíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Vážení spoluobčané, rádi bychom vám všem popřáli do nového roku 2011 pevné zdraví, pracovní úspěchy a osobní spokojenost. Přejeme si společně s vámi, ať se naše město rozvíjí ke spokojenosti nás všech. Zdeňka Leščišinová Pavel Mička starostka místostarosta > 4 Novou držitelkou Ceny sv. Martina je Marie Hrnčířová Garrendo nezahálí a křtí CD Doma na koleně > 4 Fotografie zachycuje soubor Garrendo z frenštátského Gymnázia při vystoupení na náměstí. > 5 Těšínské uvádí nekonvenční hru Daria Fo Kino Frenštát p. R., 13. a 14. ledna 2011, hodin Foto: K. Czerná > 5 Zápisy do prvních tříd škol: ZŠ Tyršova ledna 2011 ZŠ Tyršova ledna 2011, ZŠ Záhuní února 2011

2 aktuality Frenštátský zpravodaj ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Těšíme se na setkání při občanských obřadech ODBOR INVESTIC A SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU Informace o prodeji volných bytů Knih o frenštátském regionu přibývá K propagaci frenštátských autorů znovu přispěl Libor Knězek, tentokrát knihou Kalusových Tkalcovských písní. Představí nám ji na oficiálním křtu 19. ledna 2011 v hodin ve Výstavní síni Albína Poláška v Domě kultury. Srdečně zveme. -mb- V polovině prosince odbor vnitřních věcí a školství připravil setkání vedení města s občany Domova Hortenzie. Seniorům byla předána malá pozornost. Setkání bylo provázeno dojetím a příjemnou předvánoční náladou. V měsíci listopadu se také uskutečnilo Setkání jubilantů a město přivítalo své nové občánky. Pro rok 2011 se občanské obřady připravují a první vítání občánků se uskuteční již 18. února, kdy bude také Foto: E. Lhoťanová přivítán první občánek města roku Pracovníci odboru přejí všem občanům města úspěšný nový rok a těší se na setkání při občanských obřadech. Jana Prášková Město Frenštát p. R. nabízí k prodeji formou obchodní veřejné soutěže: Volný byt č. 2 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v 9.00 h. Požadovaná kupní cena: Kč. Volný byt č. 3 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Rožnovská ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v h. Požadovaná kupní cena: Kč. Volný byt č. 8 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v h. Požadovaná kupní cena Kč. Další informace na tel. číslech , , nebo na Beáta Houšťavová ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU Místní poplatek za komunální odpad Městský úřad Frenštát p. R., odbor financí a rozpočtu, sděluje občanům, že Zastupitelstvo města Frenštát p. R. na svém zasedání dne 25. listopadu 2010 schválilo obecně závaznou vyhlášku OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad ). Touto vyhláškou se stanovila sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2011 na částku 500 Kč/poplatník a jeho splatnost nejpozději do 30. června Způsob úhrady poplatku zůstává stejný jako v minulých letech v pokladně MěÚ (po a st 8.00 až a , út a čt 9.00 až h.) nebo bankovním převodem na účet číslo /0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil správce poplatku. Ověřit si ho můžete na odboru financí a rozpočtu u Jana Pítra (2. patro v přístavbě Javorníku, dveře č. 34, tel , Doporučujeme občanům využívat pokladnu MěÚ také ve dnech úterý a čtvrtek a nenechávat placení místního poplatku za komunální odpad na poslední chvíli těsně před koncem splatnosti tímto se vyhnete zbytečným frontám a delším čekacím dobám. Jan Pítr STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Lidem bez přístřeší slouží nové hygienické zázemí Středisko sociálních služeb již rok poskytuje bezplatnou pomoc lidem v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení Terénní sociální práci. Příslušní pracovníci se při ní dozvídají o problémech, které lidem v takovéto situaci znesnadňují jejich zapojení do společnosti. Jedním z těchto problémů byly ještě do nedávné doby nedostatečné hygienické podmínky. Chybělo místo, kde by se tito lidé mohli umýt. Z těchto důvodů Středisko sociálních služeb zřídilo v rámci Terénní sociální práce za přispění dotace Moravskoslezského kraje nové Hygienické zázemí pro lidi bez přístřeší. Jeho zbudování bylo jednou z priorit Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Frenštátsko. Od prosince mohou lidé bez přístřeší Hygienické zázemí využít. Je zde možno se osprchovat a nechat si vyprat oblečení, popřípadě se krátce ohřát. Kde: v kontaktním místě Terénní soc. práce na adrese Rožnovská 346, Frenštát p. R. boční vchod Domu zvláštního určení. Tel Kdy: v úterý h. ve čtvrtek h. (v jiném čase dle domluvy s kontaktním pracovníkem) Za kolik: osprchování 10 Kč (1 týdně zdarma) vyprání prádla 18 Kč (1 měsíčně zdarma) Jan Zvoníček ODBOR životního prostředí Jak plnit ohlašovací povinnosti v odpadovém hospodářství Původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než sty kilogramy nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než sto tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem (bez ohledu na množství odpadů), jsou povinny zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Původci odpadů, obce a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zasílání ročních hlášení prostřednictvím u s elektronickým podpisem je možné na adresu elektronické podatelny: Data v požadovaném formátu je možné získat prostřednictvím volně přístupného interaktivního formuláře na stránkách firmy INISOFT s.r.o. Liberec: odpady.inisoft.cz/ nebo je potřeba získat vhodný komerční software, který splňuje požadavky datového standardu MŽP. Vlasta Kroutilová

3 leden 2011 aktuality KRÁTCE Ze zasedání Zastupitelstva Na 1. zasedání Zastupitelstva města Frenštát p. R., konaném dne , byl mimo jiné zřízen finanční výbor, jehož předsedou se stal Vladimír Kuchyňka a dalšími členy Miroslav Halatin, Jiří Jurek, Stanislav Hrabovský, Robert Halamíček, David Mořkovský a Ivan Vasko. Rovněž byl zřízen kontrolní výbor, kterému předsedá Jiří Novotný a v němž dále působí Jan Břuska, Tom Káňa, Socha Panny Marie s Ježíškem byla zhotovena v roce 1666 sochařským mistrem Jiřím Michnou, sdělila Marie Chromčáková, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát p. R. Původní socha se však nedochovala a nejsou známy ani podrobnosti jejího zmizení. Kopie této sochy, zhotovená v roce 1936, byla umístěna na stávající pískovcový podstavec na Dolní ulici. Vzhledem k tomu, že pak došlo k jejímu mechanickému poškození, byla demontována a uschována v depozitáři města. V letošním roce se podařilo získat finanční prostředky na opravu této sochy, a to převážně z dotačního programu na obnovu nemovitých kulturních památek z Ministerstva kultury České republiky. Celková cena díla činila Kč, z toho dotace představovala Kč a zbytek, tedy Kč, spolufinancovalo město. Kopie barokní sochy Panny Marie tak mohla být opravena a získat původní podobu. Restaurátorské práce prováděl Tomáš Skalík z Opavy. -el- Zita Kučová, Petr Schindler, Dagmar Klímková a Olga Havrlantová. Zastupitelstvo také schválilo aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let Na vědomí vzalo žádost Policie ČR o příspěvek na nájem frenštátské služebny ve výši Kč pro rok Nejdůležitějším bodem programu 2. zasedání zastupitelstva města dne bylo projednání rozpočtového opatření na rok 2010 a návrhu rozpočtu města na rok Oba materiály byly schváleny. Na prvním zasedání v novém roce se zastupitelé města k rozpočtu opět vrátí při projednávání plánu investic, oprav a údržby, včetně návrhu financí pro přidělování dotací. -red- Dolní ulici opět zdobí socha Panny Marie Dne 24. listopadu 2010 proběhlo na Dolní ulici odhalení restaurované raně barokní sochy Panny Marie. Slavnostní chvíle četným hostům v čele se starostkou města Zdeňkou Leščišinovou a duchovním správcem Rudolfem Szwienczekem nepokazilo ani nevlídné počasí. Tomáš Skalík, Zdeňka Leščišinová, Marie Chromčáková a Pavel Mička. Kulturní vystoupení zajistil pěvecký sbor Vrabčáci ze ZŠ Záhuní, vedený Zitou Kučovou. Radhošť: Do nového roku ode všeho trochu, ale zdraví celé! Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic děkuje všem za podporu a spolupráci v roce Do nového roku přejeme spoluobčanům ode všeho trochu, ale zdraví celé! Současně všechny zveme na tradiční Valašský bál, který se bude konat v sobotu 5. února 2011 v hotelu Beskyd v Trojanovicích. Vstupenky s místenkou si můžete zajistit od začátku led- SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH na v předprodeji u členů souboru, ve zkoušce souboru v úterý večer v budově tělocvičny v Trojanovicích na Lomné a od 20. ledna 2011 jen v prodejně Kutil v Trojanovicích na Lomné a v Informačním centru na náměstí ve Frenštátě p. R. Bližší informace budou na plakátech a pozvánkách. Petr Michna vedoucí souboru Frenštátský Svaz tělesně postižených potřebuje pomoci Pokud jste rádi mezi lidmi a vaše organizační schopnosti nejsou plně využity, pomozte frenštátském Svazu tělesně postižených. Po mnoha letech se ocitl bez předsedy a hrozí jeho rozpuštění. Váš věk a zdravotní stav s touto prospěšnou prací vůbec nesouvisí, důležitá je ochota organizačně pomoci lidem, kteří už nemají dostatek sil, a přesto se rádi setkávají. Odstupující předseda Jindřich Šrubař vás rád do všeho zasvětí a bude k dispozici. Vývěska svazu se nachází na náměstí naproti vstupu do Radniční restaurace. Pokud budete ochotni realizovat se v této oblasti, členové svazu to ocení vděčností. Výbor MO STP Frenštát p. R. Čtěte také: Jindřichu Šrubařovi patří velký dík <4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Provozovatelé středního zdroje znečišťování ovzduší přecházejí na elektronickou komunikaci Počínaje rokem 2011 je pro všechny provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší povinné ohlašování agendy výhradně prostřednictvím elektronického datového standardu ISPOP. Náležitosti ohlašování jsou dány zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Současná povinnost provozovatelů předávat tyto údaje (oznámení o poplatku a souhrnné provozní evidence podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) v listinné podobě odboru životního prostře- dí MěÚ Frenštát p. R. do 31. března je tedy nahrazena povinností ohlašovat povinné údaje elektronicky prostřednictvím ISPOP k témuž termínu. Provozovatelé, kteří dosud nejsou zaregistrováni v ISPOP, ale podávali hlášení již v listinné podobě, obdrží v průběhu prosince přístupové údaje prostřednictvím datových schránek. Těm, kteří datovou schránku zřízenou nemají, budou přístupové údaje zasílány poštou. Všem ohlašovatelům (provozovatelům středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) doporučujeme podrobně sledovat pokyny a informace provozovatele ISPOP firmy CENIA na uvedené internetové adrese, případně pokyny a informace doručené prostřednictvím datových schránek. Webová aplikace ISPOP je přístupná na internetové adrese Další kontakty: CENIA Pavla Jirůtková, tel , Petra Harabišová

4 společnost Frenštátský zpravodaj SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Jindřichu Šrubařovi patří velký dík Na výroční členské schůzi místní organizace Svazu tělesně postižených (MO STP), která se konala koncem roku 2010, bilancoval předseda Jindřich Šrubař činnost za uplynulé období. Schůze se zúčastnili hosté zástupci Města Frenštát p. R. starostka Zdeňka Leščišinová, místostarosta Pavel Mička, tajemník Petr Kubenka a za družební STP z Frýdlantu n. O. Oldřich Morys. Od zahájení činnosti STP ve Frenštátě p. R. uplynulo 53 let. Předseda Jindřich Šrubař vykonával funkci 20 let. Protože se jí ze zdravotních důvodů vzdal, uvedeme v rekapitulaci nejúspěšnější akce z bohatého programu této doby. Každoroční zahajovací akcí býval společenský večírek, konaný na různých místech ve Frenštátu p. R. Další významnou událostí byla oslava Svátku matek v Astře s kulturním programem dětí z MŠ, studentů gymnázia či žáků ZUŠ. Členové se vždy těšili a v hojném počtu dostavili do jezdeckého areálu Na Nivách na vaječinu při hudbě Bohumíra Holuba i na vaření guláše a tombolu. Za dobu existence STP ve Frenštátě p. R. byla navázána družba s organizací Svazu tělesně postižených ve Frýdlantu n. O. Jejich zástupci byli zváni na naše akce a my naopak k nim. Nejzajímavější byl kulečníkový turnaj, při kterém se první kolo uskutečnilo ve Frýdlantu n. O. a odveta zase ve Frenštátě p. R. se střídavými výsledky. Poslední pohár za vítězství ve 27. ročníku si odvezli hosté z Frýdlantu n. O. Koncem léta a začátkem podzimu organizoval výbor rekondiční pobyty buď v lázních Piešťany, Luhačovicích nebo naposledy v lázních Kostelec u Zlína. Největší zájem o rekondiční pobyty však byl v Prostřední a Horní Bečvě. Nelze zapomenout na řadu oblíbených návštěv divadel v Ostravě. Ještě při zpáteční cestě v autobusu prožívali diváci krásné dojmy z činoher, operet, oper nebo z baletu. Uskutečnilo se také hodně bohatě navštěvovaných poznávacích zájezdů, s ohledem na zdravotní stav členů obvykle polodenních. Nezapomíná se na jubilanty, pro které výbor připravuje malé pohoštění s hudbou. V roce 2010 se mezi oslavence zařadil i náš předseda Jindřich Šrubař. Výbor v něm měl plnou podporu k výkonům a zajišťování různých společenských a kulturních akcí. Z uvedeného vyplývá, že Jindřich Šrubař vykonával 20 let velmi záslužnou práci pro lidi s tělesným postižením. Navíc ji vykonával odpovědně, pečlivě, citlivě, a co je hlavní, s humorem. Za jeho pěkný přístup ke členům výboru a také k ostatním členům organizace mu patří náš vřelý dík. Za příkladnou práci mu poděkovali také všichni přítomní zástupci města i předseda STP Frýdlant n. O. Připojil se i místopředseda Václav Ďatka, který bude ve funkci předsedy do konce srpna Místopředsedkyní bude po tuto dobu Marie Puczoková, která kromě jiné práce organizovala hlavně rekondiční pobyty. Oběma přejeme v této záslužné činnosti mnoho úspěchů. Drahomíra Macová NOVOROČNÍ OTÁZKY Odpovídají starostka Zdeňka Leščišinová a místostarosta Pavel Mička Jaké priority vidíte ve Frenštátě p. R. pro nadcházející čtyři roky? Prioritou číslo jedna je zabránit devastaci krajiny a životního prostředí hlubinným dolováním uhlí v Beskydech, což je v zájmu všech občanů Frenštátu p. R. a okolních obcí. Chceme rozumně hospodařit a investovat dostupné finanční prostředky do obnovy a zhodnocení majetku obce, údržby a budování infrastruktury a občanské vybavenosti, udržet v našem městě pestrou nabídku vzdělávání a podporovat sportovní a kulturní aktivity občanů i návštěvníků města. Po uplynutí našeho funkčního období chceme následovníkům předat město zvelebené a finančně zdravé. Jak se nyní vyvíjí situace kolem vodovodu na Bartoškách? Dne se v Praze starostka města zúčastnila společně s vedoucím odboru investic a majetku a s vedoucí odboru životního prostředí jednání mezirezortní komise ministerstva průmyslu a obchodu, na kterém byl představen projekt města k revitalizaci vodovodního potrubí za účelem zajištění dodávky kvalitní pitné vody v lokalitách Bartošky, Kopaná a Papratná. V nejbližším období se dozvíme výsledek jednání, tedy zda náš projekt bude doporučen ministerstvu financí a zda získá potřebnou finanční dotaci na realizaci našeho záměru. Před volbami zaznívala kritika, že město v uplynulých čtyřech letech nedostatečně využívalo příležitostí čerpání z dotačních fondů. Jaká je situace nyní? Co nového se v této oblasti připravuje? Nyní pracujeme na projektech započatých v minulém volebním období a podnikáme potřebné kroky k získání dotací na nové investiční i neinvestiční projekty města z různých zdrojů. Přijali jsme nového projektového manažera s potřebnými praktickými zkušenostmi, který vyhledává a analyzuje dotační příležitosti a podílí se na přípravě a zpracování nových a realizaci již probíhajících projektů. Zřizujeme stálý projektový tým, standardizujeme a optimalizujeme proces realizace dotačních projektů tak, abychom byli připraveni na vhodné dotační příležitosti a uměli jich efektivně využívat. V současnosti souběžně pracujeme na několika projektech, pro představu lze uvést např.: projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, zaměřený na úspory, zvýšení efektivity a vstřícnosti úřadu vůči občanům, který je ve finálním stadiu implementace navrhovaných změn; projekt Středisko uměleckého a celoživotního vzdělávání, řešící rekonstrukci a rozšíření budovy ZUŠ, jež poskytne velkorysé zázemí pro umělecké vzdělávání občanů všech věkových skupin; žádosti o podporu projektů revitalizace a zateplení budov obou městských škol a Domu kultury z prostředků ROP, které byly podány a čeká se na rozhodnutí poskytovatele dotace; v rámci právě vyhlášené výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 2.3 bude možné znovu otevřít projekt demolice budov v areálu bývalé Bumbalovy továrny; návrh na zahájení přípravných prací bude předložen ke schválení zastupitelstvu; posuzujeme možnost získání až 70 % prostředků na sanaci a výstavbu chodníků, dětských hřišť a parkovacích ploch v našich panelových sídlištích z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2011 Podpora regenerace panelových sídlišť, který umožňuje čerpání dotací obcím na regeneraci panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Pracujeme s maximálním nasazením a rádi bychom získali pro město co nejvíce, jsme si však vědomi i rizika neúspěšnosti. Žadatelů o veřejnou podporu je mnoho a vyčleněné finanční prostředky jsou omezené. Hodlá město, konkrétně radnice, přistoupit k nějakým inovativním změnám, které by umožnily lepší přístup občanů k informacím vycházejícím z úřadu? Koncem roku 2010 byl ukončen projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, který je zaměřen na úspory, zvýšení efektivity a vstřícnosti úřadu vůči občanům. Závěry, doporučení a konkrétní změny budou nejprve představeny radě města na její první schůzi v novém roce a následně s nimi budou seznámeni zaměstnanci a veřejnost. Děkujeme za rozhovor. Redakce FZ Novou držitelkou Ceny sv. Martina je Marie Hrnčířová Od roku 1992 je ve Frenštátě p. R. udělována významným osobnostem Cena sv. Martina, již iniciuje zdejší Muzejní a vlastivědná společnost. V roce 2010 ji za mimořádný kulturní přínos městu obdržela Marie Hrnčířová, umělecká vedoucí Valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Slavnostní akt předání ceny proběhl 30. listopadu 2010 v Muzeu Frenštát p. R. u příležitosti vernisáže výstavy díla lidové řezbářky Karly Dorotíkové. Obohatilo ho také vystoupení Karlovjanek z Velkých Karlovic a Věžní hudby ZUŠ Frenštát p. R. Marie Hrnčířová spojila svůj život s folklorem. Tancovat začala už na studiích. Odborné znalosti získala absolvováním Školy lidového tance a řady seminářů. Své zkušenosti jí předala též vedoucí souborů Ondráš a Radhošť legendární Vlasta Genserová. Programy sestavené Marií Hrnčířovou jsou na národopisných přehlídkách a dalších akcích vždy vysoce hodnoceny. Sama si nejvíce cení pásma Lulkyně, k němuž získala podklady v muzeu. Lulkyně byly divé ženy, které sedávaly u potůčku a lákaly dřevaře nebo poutníky, až je utancovaly. Realizace tohoto pásma probíhá na Frenštátských slavnostech a dalších akcích pouze v České republice, protože obsahuje řadu nářečních prvků. Soubor Radhošť z Trojanovic roku 2010 oslavil 60 let svého trvání. Jeho protagonisté doufají, že má i budoucnost. Ve svých řadách vítají zájemce každého věku. Ti mohou získat informace na nebo přímo v Trojanovicích-Lomné, kde probíhají jednou týdně secviky. Novým členům zapůjčíme kroje. Prací v souboru smysluplně vyplní volný čas a velmi obohatí jak sebe, tak další milovníky folkloru, uvádí Marie Hrnčířová, nová držitelka Ceny sv. Martina. -el- Foto: E. Lhoťanová

5 leden 2011 kultura Garrendo nezahálí a křtí CD Doma na koleně <1 Přestože většina soutěží pro pěvecké sbory probíhá na jaře a v létě, Smíšený pěvecký sbor Garrendo Gymnázia Frenštát pod Radhoštěm nezahálí ani v chladnějším období roku. Důkazem budiž tradiční zpívání koled u vánočního stromečku na frenštátském náměstí a především listopadový samostatný koncert ve frenštátském Kině. A nebyl to koncert jen tak ledajaký. Bylo na něm totiž slavnostně pokřtěno vůbec první CD Garrenda Doma na koleně. Garrendo pod vedením I. Klvaňové a P. V. Michny předvedlo zaplněnému sálu široký repertoár písní od lidových přes spirituály až po úpravy populárních skladeb. Ukázalo tak posluchačům, že je schopné přesvědčivě podat jak citlivou, pokornou motlitbu Otčenáš, tak i energetickou pecku Oh Happy Day. Zde je potřeba zmínit také skvělý výkon Jeníka Hilšera jakožto sólisty ve skladbách Oh Happy Day a Hej Sokoly. Koncert okořenilo vystoupení studentské rockové kapely Last Minute, která předvedla například písně od Anety Langerové nebo Coldplay. Vrcholem večera se však nepochybně stal slavnostní křest CD z rukou A. Jaroše. Nezbývá než popřát Garrendu mnoho dalších úspěchů a zaplněných sálů. A možná, že se dočkáme i dalších CD, dalších křestů a dalších dechberoucích výkonů, k nimž má Garrendo už teď velice slibně našlápnuto. Zuzana Gruberová Těšínské uvádí nekonvenční hru Daria Fo <1 V lednu uvede soubor Těšínského divadla na jevišti frenštátského kina hru italského spisovatele, režiséra a dramatika Daria Fo Náhodná smrt anarchisty. Autor, laureát Nobelovy ceny za literaturu, je umělec všestranného talentu. Uplatnil se jako herec, divadelní režisér, výtvarník, skladatel a především autor. Jeho hry mohou mít různé přívlastky, až na jeden nejsou konvenční. Náměty svých her nachází ve skutečném životě, ale nekopíruje ho, vytváří uměleckou paralelu. Nejinak je tomu i v satirické komedii Náhodná smrt anarchisty. Tentokrát se zaměřil hlavně na policii a její praktiky, které jsou často motivovány svérázným výkladem zákona. I když Náhodná smrt anarchisty jsou některé závažné problémy prezentovány v humorné nadsázce, nakonec nutí k zamyšlení. Hru soubor uvede ve čtvrtek 13. a v pátek 14. ledna 2011 v hodin. Předplatné zajišťuje jako vždy IC města, tel , nebo pokladna před představením. Bar Foto: K. Czerná Romance, horor, thriller, komedie nabízíme vše Tak máme za sebou zklamání z rozbalování dárků, žlučníkovou koliku a snad už i posilvestrovskou opici a můžeme směle vyrazit do nového roku. Zatím nevíme, co od něj můžeme očekávat, a tak, abychom se naladili na nejhorší, začneme lednový program dramatem. Je to ostatně pěkný kontrapunkt k veselé silvestrovské televizní zábavě. Polský film Vše, co miluji má krásný romantický název. Je to však dramatický životní příběh polského mladíka Janka. V roce 1981 si založí punkovou kapelu, aby mohl nahlas zpívat o věcech pro něj nejdůležitějších. Jeho život naplňuje hudba a první velká láska Basia, ale nic netrvá věčně. Solidarność (Solidarita) bojuje za svobodu a demokracii, v zemi roste napětí. Komunisté tajně připravují válečný stav. Vzpoura mladých lidí během politické vřavy se může rychle proměnit v tragédii. Konflikty s komisařem stanného práva a smrt milovaného člověka změní všechno, co je ve světě Janka důležité. Snímek Jíst, meditovat, milovat už vám romantiky dopřeje dostatek. Hrdinka filmu (Julia Robertsová) je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla, v Indii sílu modliteb a meditací a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek Jíst, meditovat, milovat je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat a poznat svět. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan se pustil do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich. Hlavní roli hraje výtah, ve kterém uvízne Social network pět obyčejných a nic netušících lidí. Omyl, čtyři obyčejní a nic netušící lidé. Tím pátým je sám ďábel. Tentokrát nepůjde o to, kdo přežije, ale kdo a jak zemře. V rámci pestrosti to chce pořádný thriller. Tím film Machete rozhodně je. Machete je bývalý mexický federál. Dostane nabídku dolarů za odstranění zkorumpovaného senátora McLaughlina. Při pokusu o atentát odstřelovačkou je však sám zasažen do krku stejnou zbraní. Rozzuřený Machete od této chvíle jde po těch, kteří jej chtěli zabít. Film je skutečně hvězdně obsazen, hrají v něm například Dany Trejo, Steven Seagal, Jessica Alba, Lindsay Lohanová a mnoho dalších. Po kratší divadelní přestávce pokračujeme dlouho očekávaným snímkem Harry Potter a relikvie smrti. Tedy přesněji jeho první částí. Toto dobrodružné fantasy drama zaujme malé i velké diváky a fanoušci už jistě vědí, co od něj mají očekávat. Jen pro informaci v našem kině se bohužel 3D efektů nedočkáte. Nemáme na to prostě techniku. Zajímavý pohled do světa Facebooku nabízí snímek Social network. Režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce, drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné interpretaci, ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výkladech událostí, aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy, které jsou pro naši současnost charakteristické. Romantickou komedii by měl zastoupit film Záměna. Snímek rozvíjí zápletku z krátké šestistránkové povídky Baster od držitele Pulitzerovy ceny Jeffreyho Eugenida. Emancipovaná čtyřicítka se rozhodne mít dítě. Ale chlapa k tomu nepotřebuje, jen dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání je už přítomen malý, okatý, lehce neurotický rozumbrada Sebastian, který si s Wallym nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný. Hádejte, jak to dopadne? Nevěřili byste, jak strašidelné mohou být záběry z průmyslových kamer. Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do historie. Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200 milionů, čímž se stal co do návratnosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Navíc je považován za hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. Není divu, že je tu dvojka. Zpracování trilogie Milénium Stiega Larssona, která si získala velkou čtenářskou oblibu, nabírá obrátky. První díl, film Muži, co nenávidí ženy, jsme vám nabídli v září minulého roku. Prostřední díl pod názvem Dívka, která si hrála s ohněm vám přinášíme nyní. Je to opět pokračování příběhu novináře Mikaela a Lisbeth. Tentokrát dochází k vraždě mezi kolegy od novin zabývajícími se odhalováním obchodů s bílým masem. A všechny stopy zločinu vedou k Lisbeth. Třetí díl, Dívka, která šlápla do vosího hnízda, vám nabídneme již v polovině února. Tím jsme se překulili již do dalšího období, a protože z budoucnosti není radno příliš zveřejňovat všechno nakonec může být jinak nezbývá, než vás pozvat do kina na vybrané tituly. PePoš

6 společnost Frenštátský zpravodaj Frenštátské stíny Zloděj se zásobil pilami Zatím neznámý pachatel se někdy mezi 27. listopadem a 7. prosincem 2010 vloupal do neobývaného rodinného domku v Trojanovicích. Dovnitř se dostal po rozbití dvoudílného okna přístavku a našel zde elektrickou řetězovou pilu. To jej neuspokojilo, a tak vylomil petlici u garážových vrat a tady našel pilu motorovou. Majitelka škodu odhadla na sedm tisíc korun, zasklení okna a oprava petlice přijde zhruba na šest stovek. Opilý řidič nezapíral Při běžné silniční kontrole zastavili policisté z Frenštátu v Tiché bílý favorit, a jak praví předpisy, při každé kontrole si musí řidič dýchnout. Testovací přístroj Alco- Quant 6020 potvrdil podezření policistů, řidič nadýchal 2,21 promile. O šest minut později při opakované kontrole dýchnul dokonce již 2,34 promile. Řidič proti naměřeným hodnotám nic nenamítal, a tak na něj čeká zkrácené přípravné řízení. CHARITA FRENŠTÁT P. R. Tříkrálová sbírka 2011 Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou. Díky vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným. Také na počátku ledna vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 2010 zaklepat u vašich dveří a poprosit vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí ke koledování. Charita vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar. Pomozte nám pomáhat. Anna Čechová Pachatel má asi potíže s pavouky Rodinný domek v ulici U Tírny, který je využíván k rekreačním účelům, navštívil dosud neznámý lupič. Plastové okno jeho náporu odolalo, povolily až vchodové dveře. Z domku poberta odcizil větší množství věcí, většinou starožitností a sakrálních předmětů. Majiteli chybí ale také LCD televize, ruční vrtačka Bosch a odpuzovač pavouků. Majitel škodu odhaduje na 80 tisíc korun, poškozené zařízení obnáší dalších 17 tisíc. Policisté po pachateli pátrají. Mladíci se ještě musí učit Majitelé bytu v Mariánské ulici prvního prosince při příchodu domů zjistili, že se jim někdo pokusil vloupat do bytu. Dovnitř se pachatelé nedostali, ani když rozšípli dřevěné dveře a poškodili kovovou zárubeň. Pracovníci kriminální služby po třinácti dnech zjistili, že pachateli jsou dva mladiství hoši z Frenštátska. Inu, žádný učený ani v oblasti kriminality z nebe nespadl. Velká loupež pivních flašek Podivná loupež se stala v noci z 23. na 24. listopadu ve Veřovicích. Zatím neznámý člověk ulomil zámek kovové klece u prodejny Jednota a vnikl dovnitř. Nic neodcizil. Neuzamčenými dveřmi pak prošel do skladu prodejny. Tady teprve našel to, co hledal, a sebral 32 pivních přepravek od Pardálu, Radegastu, Prazdroje, Ostravaru a Budějovického Budvaru i s prázdnými lahvemi. Jednota Nový Jičín škodu spočítala na Kč. Co bude neznámý lupič s lahvemi a přepravkami dělat, je zatím nejasné. -pka- ODROBINKY: Agneša bez ruky Drobečkům z chleba se u nás říkávalo odrobinky. Sbírala jsem je ze stolu a dávala ohni. Dnes odrobinkami nazývám své vzpomínky. Také je pomalu sbírám. Vzácný je i ten nejmenší drobeček Už jako malé děcko jsem měla neustále natlučená kolena a říkalo se o mně, že jsem zkrátka šmatloň. Není divu, že k stáru jsem byla šmatlavější, ovšem bez následků. Současnost mi připomněla, že starý člověk už je zranitelný, a tak jsem si vlastní vinou přivodila nepříjemný úraz. Zakopnutí a pád na betonový obrubník mi způsobily vymknutí pravého ramenního kloubu a zafáčovali mne na několik týdnů. K použití mi zbyla jenom levá ruka. Všechny práce jsou nejen omezeny, ale některé i nevykonatelné. Použitelná je jenom hlava, a tak se moje mysl různě potuluje, až se zastavila u tětky Agneše. V Trojanovicích na Lomné je část vesnice, které se odjakživa říkávalo Karlovice. Proč? Žili tam jenom Strnadli. Čtyři chalupy, posazené vedle sebe u cesty vedoucí k Radhošti, vypadaly, jako by někdo chtěl porušit tu rozházenost, charakterizující tenkrát Trojanovice. V první chalupě tětka Veruna sami vychovávali svých pět děcek. Stryk Jan brzo umřeli. Nežili v manželství dlouho. Oženit se jim rodiče dovolili, když byla na světě už tři děcka. V manželství přibyly Bohuša a Betka, dvě děti zemřely, stryk se odebrali na druhý svět a ty, Veruno, se starej! Tětce brzy vyschly uplakané oči při každodenní cestě do frenštáckého Špi- neraje, v zimě v létě. Uživit tolik děcek nebylo jen tak. Tětka si cestu zpříjemňovali zpěvem. Zpívali parádně, někdy se jejich hlas nesl celými Karlovicemi. Však na začátku padesátých let s nimi natáčel i rozhlas. V další chalupě žili stryk Tonda s tětku Mařenu a též krdelem děcek. Nesnadný život pod horami stryk vytrubovali do celého okolí. A též na všech pohřbech, svatbách, a tancovačkách u Viktora. Byli dobrým muzikantem. Další chalupa se Strnadlům vymykala. Karolinka, za svobodna Strnadlová, si vzala svérazného legionáře Vodáka. Děti neměli, a tak adoptovali válečného sirotka Vasilu. A ta kupodivu si vzala zase Strnadla Jana, z Rohova. Brzy po válce ho v lomisku zabil nezajištěný strom. K poslední chalupě se ve svých myšlenkách nyní vracím nejčastěji. Bývali tam stryk Franta s tětku Agnešu, děckami Nežkou, Karlem a Pavlem. Hospodářství nevelké, v podstatě stejné, jako měli ostatní. A najednou se z Karlovic roznesla zpráva. Agneša má v ruce otravu a možná o ni přijde! Větší neštěstí hospodyni nemůže potkat. Stalo se. Agnešu odvezli do nemocnice, z níž se vrátila s pahýlem. Pravou ruku jí uřezali po loket. Událo se to už moc a moc dávno, kdy nebyla antibiotika, která by jí snad ruku zachránila. Tětku Agnešu jsem dobře znala, ale nikdy mi na mysl nepřišlo, jak si ona v tom domácím hospodářství počíná. Jak se stará o děcka ještě malá, chodí do lesa na trávu, okopává pole, jak dojí krávy, obhospodařuje jiný dobytek. Jak může ustlat postele, jak nesnadno se manipuluje s naditými peřinami! Tenkrát byly peřiny široké 160 centimetrů a s peřím to byla pořádná tíha. A na pěkně ustlané postele se moc dbalo. A co prádlo? Prát se muselo každý týden! Tětka vzali jeden cíp cíchy do zubů a tak ždímali. Sama jsem jich viděla, jak si často vypomáhali pahýlem, který jim zbyl z pravé ruky. Teprve teď, kdy mám k používání jenom levou ruku (a to jenom na pár týdnů), si uvědomuji, jak těžký život měli tětka Agneša na hospodářství pod Radhoštěm. Ani jsem neslyšela, že by jim šel někdo pomoci. Litovali jich všichni, to ano. Vzpomínám si na mou maminku. Když tětka procházeli přes náš dvůr, nesoucí v jedné ruce těžkou tašku s nákupem, říkávala: Chudák Agneša! Byla opravdu velký chudák, ale v mé mysli se vynořuje veselá ženská, která při řeči neustále diskutuje i pahýlem, který rytmicky připažuje k tělu. Znovu a znovu tětku Agnešu vidím a vybavuji si jich při mnoha a mnoha pracích v hospodářství a uvědomuji si, jaká to byla statečná ženská. Myslím, že si tu vzpomínku zaslouží. Vyvolat ji musel bohužel můj úraz. Hana Juračáková

7 leden 2011 kultura Jana Šamánková a Radomír Golas jsou Osobnostmi Folklorního sdružení Jana Šamánková a Radomír Golas z Frenštátu p. R. obdrželi titul Osobnost Folklorního sdružení České republiky. Spolu s nimi ho získali Miloslav Brtník z Jihlavy, Věra Haluzová z Luhačovic, Jiří Pitter z Hovorčovic a František Synek ze Svatobořic-Mistřína. Foto: E. Lhoťanová Folklorní sdružení České republiky s více než čtrnácti tisíci členy všeho věku si loni připomnělo 20. výročí svého vzniku. Jeho listopadové výroční zasedání mělo tedy slavnostní ráz. Účastníci této akce zaplnili kongresový sál mezinárodního hotelu. Dojatě i s humorem vzpomínali na problematickou situaci lidové kultury v roce 1990, na tisíce hodin dobrovolné práce věnované folkloru a radost, kterou jim přinášela. Nyní pod patronací FoS ČR působí více než 400 souborů (naplněných z 80 % dětmi a mládeží), 60 festivalů či slavností a 16 regionálních sdružení. Díky lidem, kterým se folklor stal trvalou součástí životního stylu, je o českou lidovou kulturu v multikulturní Evropě dobře postaráno. Nezískává se za to sláva ani peníze, ale je to obohacení života a za ně děkuji všem, uvedl předseda FoSu Zdeněk Pšenica na setkání, kde byla předána i řada dalších čestných ocenění. -red- Frenštátskou kulturu čekají změny Novoročenky nevážně i vážně Novoročenky nevážně i vážně je název komorní výstavy, kterou městská knihovna zahájí svůj výstavní rok Výstava bude nainstalována v prostorách knihovny od 6. do 31. ledna. Většina novoročenek bude zapůjčena ze sbírky Jany Staníkové, další z běžné korespondence knihovny. Pokud máte novoročenky, které si svou originalitou zaslouží široký obdiv, prosíme o jejich zapůjčení nebo darování. -mb- Na priority rozvoje Městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm v letech jsme se zeptali jeho vedoucího Mariana Žárského. Kulturní středisko trápí především špatný technický stav svěřených budov. V jakém stadiu je nyní projekt revitalizace Domu kultury? V případě získání dotace proběhne první etapa realizace v letech a druhá etapa v letech 2012 až Cílem je vybudování kulturního a volnočasového centra města. Žádost o dotaci na realizaci první etapy projektu byla úspěšně podána. Nyní postoupila do užšího výběru a je posuzována Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Výsledek, tedy zda dotaci dostaneme, nebo ne, bude znám na jaře roku Na čem závisí další postup? Hlavně na tom, zda bude dotace na revitalizaci DK městu vůbec přiznána. Dále na rozpočtovém krytí ze strany města. U první etapy se jedná o spolufinancování projektu 15 % z celkové částky přibližně Kč. U druhé etapy záleží na možnosti čerpání v závislosti na vyhlášení aktuálních grantových výzev. Jestliže nebude vyhlášena žádná výzva odpovídající účelu záměru, tj. zateplení budovy, výměny oken a úpravy okolí Domu kultury v celkové hodnotě přes Kč, nebude samozřejmě možno o tyto peníze žádat. Jaká je budoucnost Kina ve Frenštátě p. R? Vzhledem k tomu, že Kino, především jeho technické zázemí, dosluhuje, ho odhadem do tří let bude nutné digitalizovat nebo zavřít. Proto připravuji nezbytné kroky k získání dotace na revitalizaci budovy Kina a rozvíjím ideu následného vybudování kulturní zóny vedle Kina a v zahradě Muzea. Už v minulosti se touto myšlenkou zabývali mí předchůdci. Co by tato kulturní zóna měla obsahovat? Komplexní zázemí pro venkovní kulturní akce amfiteátr, hudební altán, dětské hřiště, zázemí pro stánkaře a mobiliář pro návštěvníky lavičky a tribuny. Venkovní podium amfiteátru by bylo propojeno s budovou kina, konkrétně šatnami herců, průchozím tunelem. Frenštátská kulturní zóna by tak logicky doplnila mozaiku klidové zóny města, Tyršovy ulice, ve které se nachází Muzeum, Kino, sokolovna, ZŠ Tyršova a ZUŠ. Dům kultury je v přilehlé ulici Dr. Parmy. Do budoucna by zde mohla vzniknou pěší zóna. Podstatou činnosti Městského kulturní střediska je realizace dramaturgického plánu. Jakým směrem se nyní ubírá? Máme zájem nabízet pestrý kulturní program a postupně zlepšovat práci ve všech oblastech činnosti. Především se chceme zaměřit na spolupráci s ostatními organizačními složkami města, školami, sdruženími, sportovci a podnikateli ve Frenštátě p. R. Je nutné zajistit rozpočtové krytí pro udržitelný rozvoj kulturní činnosti ve městě. Rozpočet musí ale vycházet ze skutečných potřeb střediska s ohledem na standardy v oblasti organizace a marketingu kulturní činnosti. V posledních letech bohužel dochází ke značnému poklesu finančních prostředků na kulturu. Z dlouhodobého hlediska je tento stav neudržitelný. Už v příštím roce se to může dosti razantně projevit, a to zrušením celé řady hodnotných kulturních pořadů. Také se hovoří o změně organizační složky Městského kulturního střediska na příspěvkovou organizaci. Do budoucna představuje status Městského kulturního střediska jakožto organizační složky stále větší problém, především v oblasti získávání finanční podpory zvenčí a také čerpání peněz z evropských fondů na kulturní projekty. Je přežitý i v souvislosti s hospodařením, kdy se projevuje potřeba samostatného určování priorit, např. při údržbě budov. Dalšími oblastmi jsou motivace a odměňování zaměstnanců, omezené možnosti propagace atd. Co by zmíněná organizační změna přinesla v praxi? Změna organizační složky na příspěvkovou organizaci by znamenala více zodpovědnosti pro její zaměstnance. Avšak pozitiva, která by to přineslo, by se velmi brzy projevila v samotné činnosti Městského kulturního střediska. Navíc v případě úspěšného získání dotace na první etapu revitalizace DK dojde k přestěhování příspěvkové organizace CVČ ASTRA do Domu kultury. Změna právní formy se tak vyloženě nabízí. V současnosti připravuji materiál, který bude podkladem pro zvážení realizace této změny, ke které by snad mohlo dojít v období let Děkuji za rozhovor. Eva Lhoťanová

8 školy Frenštátský zpravodaj GYMNÁZIUM V listopadu 2010 proběhla ve škole projekce filmu Plastic People a beseda s pamětníkem Janem Krylem. Studenti maturitních ročníků se tak zapojili do projektu organizace Člověk v tísni Příběhy bezpráví, který mapuje novodobou historii. Ivan Martin Jirous (zvaný Magor), Milan Hlavsa nebo Egon Bondy byli hlavními hrdiny již zmíněného filmu zobrazujícího pronásledování hudební undergroundové skupiny. I přes jednoduché až urážlivé texty a hudebně nesourodé melodie byla tato kapela v době totalitního režimu velmi známá svým důrazem na svobodu projevu. Folkový písničkář Jan Kryl vyprávěl o svém starším bratru Karlovi, který musel za své texty a protirežimní názory odejít do exilu, kde spolupracoval s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Maturanti měli možnost se ptát i si zazpívat některé Krylovky (Bratříčku, zavírej vrátka; Morituri te Salutant). V lednu se studenti zúčastní každoročně pořádaného týdenního lyžařského výchovně-vzdělávacího kurzu na Horní Bečvě. Na 28. leden je naplánován tradiční ples s představováním studentů maturitních ročníků VIII. A a IV. B, s programem a tombolou. Předprodej vstupenek začíná 7. ledna u J. Karase. V lednu se uzavírá klasifikace za 1. pololetí. Posledního ledna bude vydáno vysvědčení a 4. února studenty čekají pololetní prázdniny. SPŠ ELEKTROTECHNIKY, INFORMATIKY A ŘEMESEL Ve čtvrtek 9. prosince 2010 proběhl na SPŠEIŘ Frenštát p. R. Den na škole. Akce byla určena především žákům devátých tříd základní školy, kteří mají zájem o studium technických oborů. Studenti se mohli seznámit s odbornou výukou na škole, postupně si vyzkoušet hodinu v elektrotechnické laboratoři, dále se seznámit s výukou počítačové grafiky, mikroprocesorové techniky, programování. Nabídka této akce nezůstala bez odezvy, a proto je zájemcům o technické obory a studium na SPŠEIŘ Frenštát p. R. vymezen také 6. leden 2011, kdy na škole proběhne Den otevřených dveří. Organizované prohlídky začnou ve a hodin. SŠ HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE Dne 15. listopadu 2010 jsme v Brně zaznamenali velký úspěch Jana Mlnaříka, žáka 3. ročníku studijního oboru hotelnictví a turismus. V silně obsazené soutěži TOP GUIDE junior (pro mladé odborníky v cestovním ruchu) zvítězil a bude slavnostně vyhodnocen v lednu 2011 na brněnském výstavišti v rámci 20. ročníku veletrhu cestovního ruchu GO Připojí se k němu Nela Klímová ze 2. ročníku stejného oboru, které se 18. listopadu podařilo vyhrát prestižní celostátní soutěž o královnu regionů České republiky Region Regina Ve stejný den také bojovalo o co nejlepší umístění naše družstvo na Gastrofestivalu Ostrava. Nakonec se z 1. místa mohla radovat naše soutěžící oboru cukrář Eliška Hoďáková, tři druhá místa patřila číšníkům a dařilo se i žákům v Carving Cupu (soutěž v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny). Získali jsme jedno stříbrné a jedno bronzové umístění. Celkově skončilo naše družstvo druhé. V lednu nás čeká opět několik odborných soutěží. V oboru cukrář to bude Priessnitzův dortík v Jeseníku, který pořádá tamní SOU. Do SŠ gastronomie, turismu a lázeňství v Ostravě zamíří kuchaři a barmani. Koná se zde regionální kolo Ahol Cupu. Rovněž do Ostravy, na Střední školu společného stravování, se vydá naše dvoučlenné družstvo, aby zabodovalo v zeměpisné soutěži Mladý průvodce. Dne 14. ledna 2011 zveme všechny příznivce nejen westernu na společenský večer, který se uskuteční v Domě kultury od h. Foto: archiv SŠHG Gastrofestival Ostrava: Ředitel SŠHG Ivo Herman a soutěžící v oboru číšník u stříbrné soutěžní tabule. ZŠ A MŠ TYRŠOVA 913 V rámci spolupráce základních a uměleckých škol města Frenštátu pod Radhoštěm a Krásna nad Kysucou jelo 51 žáků frenštátských škol 6. prosince 2010 na celodenní akci Vánoční radovánky za přáteli na Slovensko. Kulturní vystoupení, soutěže a celá sváteční atmosféra děti vzájemně velmi obohatila.. Měsíc leden začne pro sedmáky lyžařským výcvikem a hned po návratu se žáci zapojí do celoškolního snažení o co nejlepší známky, protože se blíží pololetí a vysvědčení. Škola není jen sezení v lavicích, ale i pohyb, proto se uskuteční již tradiční turnaj ve vybíjené 6. a 7. tříd. ZŠ Tyršova 913 je i nadále zapojena do projektu Recyklohraní, takže kdybyste doma objevili po Vánocích nepotřebné elektrospotřebiče, můžete je přinést do kabinetu přírodopisu. Tam můžete odevzdávat do konce ledna staré mobilní telefony. Ve školní družině se sbírá sušená pomerančová a citronová kůra. Dne 11. ledna se v MŠ Markova uskuteční přednáška Dany Friedlové o školní zralosti, které se mohou zúčastnit nejen zájemci z této školky. Budoucích prvňáčků se týká i další akce předškoláci z frenštátských školek navštíví ZŠ Tyršova 913, aby se podívali, jak se u nás učí, a zkusili si prožít jednu vyučovací hodinu společně s prvňáky. Zápis dětí do 1. tříd se uskuteční 26. ledna 2011 a přijít k němu mohou rodiče z Frenštátu a okolí. Dne 21. ledna 2011 se v Domě kultury koná tradiční školní ples. Vstupenky a místenky si zájemci mohou koupit od 3. ledna 2011 u Lenky Besedové (tel ). ZŠ TYRŠOVA 1053 Škola se koncem minulého roku již počtvrté zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který organizuje společnost Člověk v tísni. Letos žáci zhlédli film Ztracená duše národa Ztráta slušnosti, který ukazuje, jak brutálně zacházel komunistický režim s třídními nepřáteli z řad žen. Týkal se Dagmar Skálové, odsouzené na doživotí, která v komunistickém vězení strávila dlouhých 16 let, a Ludmily Šteflové, odsouzené za údajnou velezradu na 10 let. Žáci byli předem seznámeni s nejdůležitějšími údaji o totalitním režimu. Projekci filmu navíc prokládaly vzpomínky Sylvie Jarošové, která má s totalitním režimem osobní bolestnou zkušenost. V průběhu besedy se snažila dětem ukázat, že bezpráví mohlo postihnout každého a zasahovalo i do těch nejobyčejnějších částí života. Děti byly překvapeny, že se nemohlo například volně cestovat či studovat. Poznat konkrétní osobu, které se komunistický režim bezprostředně dotkl, bylo pro ně velmi přínosné. Povídání naší pamětnice obohatilo také to, že se osobně znala a stýkala s oběma protagonistkami filmu. Podobná ohlédnutí jsou důležitá, protože nám připomenou, že stojí za to stát za svým přesvědčením i s vědomím, že v sázce může být naše svoboda nebo i náš život. Děkujeme paní Jarošové, že pootevřela svoji třináctou komnatu a připomenula dobu, která se snad již nikdy nebude opakovat. Kde bydlí Strašivous oříškový z Frenštátu? Dne 25. ledna 2011 proběhne ve škole zápis do 1. třídy. ZŠ A MŠ ZÁHUNÍ 408 Nový kalendářní rok bude zahájen 3. ledna lyžařským kurzem 7. ročníku ve Velkých Karlovicích. Následujícího dne čeká předškoláky již 5. lekce Veselé školy bude to zápis nanečisto. Ve druhé polovině ledna proběhne školní kolo pěvecké a recitační soutěže. Na poslední týden je připravena pěvecká soutěž v anglickém jazyce. Děti prvních a druhých tříd se těší na již tradiční lednovou vycházku ke krmelci. Poslední týden v měsíci budou žáci 8. a 9. ročníku na Pustevnách absolvovat doškolovací kurz lyžování. V té době již bude probíhat příprava na zápis žáků do prvních tříd uskuteční se návštěva předškoláků z mateřských škol v prvních třídách. Na 21. ledna je připraveno pro děti a jejich rodiče všech mateřských škol sportovní odpoledne. Zápis do 1. tříd se koná 3. února red- Foto: archiv ZŠ Tyršova 913 Děti 3. B třídy ZŠ Tyršova 913 se zapojily do celorepublikové akce Děti dětem daruj hračku s Českým rozhlasem. Společně s dalšími dětmi České republiky a různými umělci se snažily splnit vánočních přání dětem v mnoha ústavech po celé republice. Ve spolupráci s rodiči vyrobily postavičku lesního strašidla. Jmenuje se Strašivous oříškový z Frenštátu a společně s dalšími strašidly, čerty a vodníky teď bydlí v areálu Azuro 168 U devíti křížů u obce Lesní Hluboké. Fotografie všech postaviček najdete na odkaz Děti dětem, pohádkové postavy pomáhají. Petr Ondryáš

9 leden 2011 inzerce, informace Studio kosmetiky a aromaterapie, péče o tělo, stylistiky a vizážistiky. Radniční restaurace náměstí Míru 2 Frenštát pod Radhoštěm příjemné prostředí salonek pro rodinné oslavy, svatby, firemní večírky každý všední den výběr ze tří poledních menu speciality na grilu, steaky, těstoviny, čerstvé ryby domácí moučníky otevřeno denně ne čt h. pá so h. přijímáme platební karty a všechny typy stravenek tel.: , Využijte mimořádné nabídky: slavnostní a plesové líčení! akční ceny pro nevěsty! Objednávky na tel nebo Pro velký zájem bude v lednu 2011 opět Den otevřených dveří. Sledujte na Minigalerie oděvní tvorby, smaltovaných šperků a výtvarné fotografie. Těším se na Vás. Ing. Šárka Hojdyszová A. Havleny 367 vchod pod náměstím mezi Vinotékou a Pekařstvím Odpad do kamen nepatří Podzim a zima se v některých místech naší republiky obvykle nesou v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona může poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let. Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku. A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí, škodíte sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos například odpady. Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky. Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/ město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého uhlí. Jak škodí spalování odpadů? Plasty při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chloru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty. Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora. Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu. Celobarevné letáky a časopisy obsahují v barvách často velké množství těžkých kovů uvolňujících se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora. Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům. Projekt Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování. Eva Spurná odbor životního prostředí

10 10 programy Frenštátský zpravodaj Muzeum ve Frenštátě p. R. Řezby Karly Dorotíkové Plastiky, reliéfy, betlémy výběr z díla lidové řezbářky z Velkých Karlovic. Výstava potrvá do 16. ledna Betlém Břetislava Bartoše a lidové malované betlémy ze sbírek Muzea V přednáškové síni Muzea do 16. ledna Tříkrálový koncert Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R., Muzeum Novojičínska, p. o. Muzeum ve Frenštátě p. R. a soubor JAVOŘINA z Rožnova p. R. vás zvou na tradiční tříkrálové vystoupení Rosu dejte nebesa Lidové koledy z Trojanovic V sobotu 8. ledna 2011 v kostele sv. Jana Křtitele v hodin Sólově zpívají: Eva Porubová, Kateřina Jurčová, Tomáš Hruškovský a Radomír Golas Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní účely Muzeum a Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R. děkují svým přátelům, návštěvníkům a čtenářům za přízeň a přejí všem dobrý rok 2011 Otevírací doba muzea: út pá , , so, ne h v sobotu zavřeno. Plán akcí T. J. Frenštát p. R. tel leden Basketbal (v h. v MSH): Pátek : T. J. Frenštát p. R. Havířov, muži Pátek : T. J. Frenštát p. R. Snakes A, muži Skok na lyžích: (v areálu Horeček): Sobota a neděle RKZ žactva můstky K9, K21 a K45 Stolní tenis (v aule SPŠEIŘ): Sobota v h. T. J. Frenštát p. R. TTC Ostrava-Poruba B T. J. Frenštát p. R. B T. J. Sokol Brušperk B Neděle v h. T. J. Frenštát p. R. A TTC Siko Orlová C T. J. Frenštát p. R. B T. J. Sokol Kateřinky A Turistika pro seniory: Sobota v 7.30 hod. od škol: Busem Ráztoka, pěšky Radhošť, Pustevny, po Knížecí do Ráztoky 15 km Středa v 8.00 h. od samoobsluhy Školská Sk. A: Kopaná, Karlovice, Beskyd, Frenštát 16 km Sk. B: stejné jako A, od Beskydu busem Frenštát 12 km Volejbal (v a ve h. v MSH): Sobota : T. J. Frenštát p. R. Fulnek, ženy Sobota : T. J. Frenštát p. R. Český Těšín, ženy Vodní 435, Frenštát p. R. Nabídka pro volný čas (členové Orla zvýhodněni) Cvičení žen i mužů Vedoucí: Anna Kriglerová. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: čtvrtky h. Šachy Vedoucí: Antonín Reček. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: sudé neděle od h. Keramika pro děti (od 6 let) Práce s hlínou a glazurami. Vedoucí: Svatava Svíčková. Zápisné: 30 Kč. Schůzka: od h. Cvičení rodičů s dětmi Pro předškoláky. Vedoucí: Gabriela Golasová. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: čtvrtky h. Scholička Příprava dětí na sborový zpěv. Vedoucí: Věrka Chovancová. Schůzka: každý pátek od h. Stolní tenis Vedoucí: Jaromír Gryžboň. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: neděle h. Maškarní ples Pořadatelé zvou všechny děti na spoustu zábavy, tance a her. Živá hudba, tombola, občerstvení. Datum: od h. Misijní klubko Pro děti do 15 let. Vedoucí: Věrka Chovancová Schůzky: pátky od h. Schola (sborový zpěv) Vedoucí: Anežka Kubenková Schůzka: neděle od h. ZUŠ Frenštát p. R. ZUŠ Frenštát p. R. si vás dovoluje pozvat na lednové koncerty a další akce: Čtvrtek , sál ZUŠ od hodin 6. koncert žáků Čtvrtek , sál ZUŠ od hodin 7. koncert žáků Program mateřského centra Klubíčko Charita Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní ul. 15 (1. patro nad cukrárnou U Zvonu ), tel Leden Herna pro děti Návrat rodičů po MD zpět do práce beseda se sociální pracovnicí Herna pro děti Pečeme zdravé dobroty Herna pro děti Čistíme zoubky bez slziček Herna pro děti Děti a léky volná diskuse s magistrou z lékárny Krytý bazén Frenštát p. R. Provoz krytého bazénu v lednu 2011, tel po aquaerobik út st důchodci čt pá so, ne Každý první čtvrtek v měsíci bazén uzavřen sanitární den ( ). V pondělí, středu a pátek je od 8.00 do hodin volná pouze polovina velkého bazénu.

11 leden 2011 programy 11 W , V neděli 2. a v pondělí 3. ledna 2011 vždy v hodin VŠE, CO MILUJI Polský film s titulky V polském městě Krásné Jarno zakládá osmnáctiletý Janek v roce 1981 punkovou kapelu, aby mohl nahlas zpívat o věcech pro něj nejdůležitějších. V té době však Solidarność bojuje za svobodu a demokracii a v zemi roste napětí... Do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 75 a 80 Kč. V úterý 4. a ve středu 5. ledna vždy v hodin JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT Americký film s titulky Elizabeth (Julia Robertsová) si myslela, že má vše, co by mohla chtít. Časem si ale uvědomí, že to, co od života očekává, jí celou dobu chybí. Rozvede se a vydá se na cestu kolem světa za poznáním sama sebe. Přístupný, 140 minut, vstupné 70 a 75 Kč. Od pátku 7. do neděle 9. ledna 2011 vždy v hodin ĎÁBEL Americký film s titulky Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan se pustil do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich. Mládeži do 15 let nepřístupný, 80 minut, vstupné 65 a 70 Kč. V pondělí 10. a v úterý 11. ledna 2011 vždy v hodin MACHETE Americký film s titulky Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete (Danny Trejo), legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. Mládeži do 15 let nepřístupný, 105 minut, vstupné 70 a 75 Kč. Ve středu 12. ledna 2011 v h. GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA Představení divadelního souboru Docela velké divadlo z Litvínova. Předplatné v ICM, tel Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. ledna 2011 vždy v hodin NÁHODNÁ SMRT ANARCHISTY Představení Těšínského divadla. Předplatné v IC, tel Od soboty 15. do pondělí 17. ledna 2011 vždy v hodin HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 1. film VB, USA v českém znění Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera, Rona a Hermiony, které je rozděleno do dvou dílů. První část začíná tím, že se vydávají zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti viteály. Přístupný, 146 minut, vstupné 75 a 80 Kč. V úterý 18. a ve středu 19. ledna 2011 v hodin SOCIAL NETWORK Americký film s titulky Režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Přístupný, 120 minut, 70 a 75 Kč. Od pátku 21. do neděle 23. ledna 2011 vždy v hodin ZÁMĚNA Americký film s titulky Cassie (Jennifer Aniston) se rozhodne mít dítě. A to jen s pomocí dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu (Jason Bateman) vůbec nelíbí a udělá záměnu. Při jejich dalším setkání je už přítomen malý rozumbrada Sebastian, který si s Wallym nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný Přístupný, 101 minut, 70 a 75 Kč. V úterý 25. a ve středu 26. ledna 2011 vždy v hodin PARANORMAL ACTIVITY 2 Americký film s titulky Když režisér Oren Peli představil horor, kde záběry z průmyslových kamer tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že film vstoupí do historie. Stal se, co do návratnosti investic, jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Zde je pokračování. Do 15 let nepřístupný, 91 minut, vstupné 65 a 70 Kč. Od pátku 28. do neděle 30. ledna 2011 vždy v hodin DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM Švédsko-dánsko-německý film s titulky Po úspěšném uvedení filmu Muži, co nenávidí ženy přichází filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Do 15 let nepřístupný, 129 minut, 65 a 70 Kč. Změna programu vyhrazena PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI: Ve středu 5. ledna 2011 ve h. KRAKONOŠOVY POHÁDKY I. Pásmo krátkých filmů Přístupný, 65 minut, vstupné 10 Kč. Ve středu 19. ledna 2011 ve h. KUŤÁSEK A KUTILKA Pásmo krátkých filmů Přístupný, 65 minut, vstupné 10 Kč. Frenštát pod Radhoštěm až W Vánoční variace, VS A. Poláška Výstava prací dětí z MŠ, ZŠ a SŠ s vánoční tematikou. Přijďte se inspirovat úžasnými nápady dětí z Frenštátu p. R Western ples (SŠHG), h. Hudba Kiwi, bohatý program, tombola i občerstvení. Vstupné: 50 Kč, místenka sál 100 Kč, místenka diskotéka 70 Kč. Předprodej v budově SŠHG u studentů třídy S2 na sekretariátě školy od do hodin Tradiční ples ZŠ Tyršova 913, h. Hudba SÁGA z Kopřivnice, barmanská show, taneční program, občerstvení, diskotéka, tombola. Vstupné 50 Kč, místenka 70 Kč. Předprodej vstupenek a místenek od v kanceláři ZŠ u Lenky Besedové, tel Ples gymnázia, h. Hudba TNT, teplé i studené občerstvení zajištěno. Vstupné 110 Kč, místenka do hlavního sálu 80 Kč, mimo hlavní sál 50 Kč. Předprodej vstupenek zabezpečuje Gymnázium Frenštát p. R. p. Karas od (telefon , kabinet 324). Na únor připravujeme: Celostátní sraz příznivců cestování a Horobál 2011, Renáta Laryszová výstava Změna programu vyhrazena CVČ W Dětský valašský bál Od h. v aule CVČ Astra. Vstupné dobrovolné. Více inf. J. Šamánková, tel Kolo, kolo, kolotoč turnaj Pro všechny holky a kluky základních škol ve Frenštátě p. R. a jeho okolí. Turnaj ve stolním tenise hře zvané kolotoč. Neseďte doma, přijďte se hýbat a pobavit. Pokud máte pálku, vezměte s sebou, pokud nemáte, tak my vám ji půjčíme. Sraz hráčů v 9.00 h. v aule CVČ Astra. Předpokládaný konec nejpozději ve h. Startovné: 10 Kč/os. Více M. Podžorný, tel , Pletení z papíru pro začátečníky Na sezení se naučíte základní kroky k upletení košíku a snad si i jeden košík odnesete. Od h. v keramické dílně CVČ Astra. Vstupné: 50 Kč/os. Vhodné pro všechny od 12 let. Více S. Šrubařová, tel , Bobařský víceboj Sraz ve h. u Lipky pod Horečkami. Bobařský víceboj v jízdě na bobech, lopatě i saních. Chybět nebude jízda pozadu i popředu, jízda na čas, elegantní sjezd apod. Nezapomeňte teplé oblečení, boby, lopatu, saně! Více S. Šrubařová, tel , Velký pohádkový karneval Od do hod. v Domě kultury ve Frenštátě p. R. Hudba, pohádková tombola, soutěž o nejpovedenější masky, veselé hry pro nejmenší i větší děti, občerstvení. Vstupné: děti 30 Kč, ostatní 40 Kč. Více M. Podžorný, tel , NETPŮDA Surfování na internetu pro děti a mládež zdarma. Úterý h. KOUZELNÁ HLÍNA Každou středu a čtvrtek od do hodin. Vstupné: rodič+dítě: 50 Kč, děti: 20 Kč, dospělí: 40 Kč. KLUB SLŮNĚ Každé pondělí a středu od 9.00 do h. Vstupné: děti: 10 Kč, dospělí: 10 Kč, Více: S. Šrubařová, tel , KURZ TANCŮ PRO DOSPĚLÉ Každou neděli od do h. Více na nebo R. Utria, tel , 50 Kč/lekce.

12 SPORT Frenštátské sportovní gymnastky krajskými přebornicemi Lucie Rozsívalová Foto: archiv M. Vondráčkové Oddíl sportovní gymnastiky T. J. Frenštát p. R. zvládl podzimní sezonu na jedničku. Již výsledky okresního přeboru, který se konal v tělocvičně ZŠ Záhuní, naznačovaly dobrou připravenost. V kategorii 7 10 let obsadila Lucie Krpcová 1. místo a získala titul přebornice okresu. Na 2. místě skončila Veronika Mikesková a potvrdila tak vynikající formu našich gymnastek. Také v nejmladší kategorii 5 6 let se začínají objevovat první výsledky: Sára Tomešková byla na 5. místě a Petra Krpcová skončila šestá. Vrcholem sezony bylo vítězství frenštátských gymnastek v soutěži družstev na přeboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Naše smíšené družstvo ve složení Veronika Mikesková, Nela Gillová a dvě závodnice z T. J. Slavia Havířov zacvičilo nejlépe ze všech a právem získalo vytoužené 1. místo. Také naše ostatní děvčata se neztratila a Lucie Krpcová, Magdaléna Jandová, Lucie Rozsívalová a Magdaléna Pustějovská (v družstvu) obsadila 4. místo. Naše nejlepší jednotlivkyně Lucka Krpcová skončila na pěkném 6. místě. Všem gymnastkám i jejich trenérkám děkuji za výborný výkon a přeji další takovéto skvělé úspěchy. Miroslava Vondráčková předsedkyně oddílu V únoru se uskuteční tradiční Šrubařův memoriál Šrubařův memoriál, závod v běhu na lyžích klasickou a volnou technikou, vstupuje letos již do 63. ročníku své existence. Proběhne o víkendu 12. a 13. února 2011 v běžeckém areálu Pustevny. Pořadatelem je T. J. Frenštát p. R., oddíl běžeckého lyžování (více na -red- Lidé, čtěte a plavte! Čajovna Magnolia se rozhodla v novém roce 2011 podpořit činnosti, které utužují tělo i ducha. Od 1. ledna 2011 nabízíme všem registrovaným čtenářům frenštátské Městské knihovny, jakož i všem návštěvníkům frenštátského Krytého bazénu, slevu 11 % na konzumaci v čajovně Foto: L. Mazoch Magnolia! K uplatnění slevy stačí, když se při platbě útraty v čajovně prokážete platným čtenářským průkazem či účtenkou z Krytého bazénu (z aktuálního dne). Sleva se nevztahuje na vodní dýmky a je možno ji uplatňovat po celý rok Tož, lidé, čtěte a plavte! -ov- Plavci v přípravách Plavecký oddíl začal podzimní sezonu později, vzhledem k opravě bazénu. Nestačil se tak nominovat v kategorii starších žáků na podzimní závody, a tak nezbývalo než pilně trénovat na novou sezonu 2011 a těšit se na co nejlepší výsledky. Jako každým rokem, plavecký oddíl pořádal před prázdninami Vánoční výlov kapra, kde si všichni mohli zazávodit na vlastní půdě. V prosinci úspěšně reprezentovali oddíl alespoň ti nejmladší plavci na závodech v Kopřivnici. Nejlépe se umístila se dvěma prvenstvími Julie Jančálková. Dalibor Ott obsadil první a druhé místo. Na třetím místě se dále umístili Matěj Veselý a Kateřina Jurečková. Plavecká štafeta ve složení Lichnovský, Sladký, Ott a Veselý obsadila skvělé druhé místo. Naši plavci zlepšili svá maxima a potvrdili tak přední postavení v Moravskoslezském kraji. -vk- Foto: srchiv plaveckého oddílu Foto: archiv T. J. Sokol Frenštát p. R. Frenštátský zpravodaj MK ČR E Vydává: Město Frenštát p. R. Ved. redakce, příjem inzerce: Eva Lhoťanová, tel , mufrenstat.cz Adresa redakce: Dům kultury, Dr. Parmy 254, Frenštát p. R. Sazba a jazykové korektury: Mgr. Kateřina Kučová, Barevné fotografie: Jan Novotný a archivy organizací. Tisk: Lupress, s. r. o. Redakční rada: Eva Lhoťanová, Alexandra Kratochvilová, Marian Žárský, Mgr. Petr Poštulka. Uveřejněné materiály nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka čísla je 15. den v měsíci.

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více