Frenštátský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Frenštátský zpravodaj"

Transkript

1 leden 2011 Frenštátský zpravodaj MěSíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Vážení spoluobčané, rádi bychom vám všem popřáli do nového roku 2011 pevné zdraví, pracovní úspěchy a osobní spokojenost. Přejeme si společně s vámi, ať se naše město rozvíjí ke spokojenosti nás všech. Zdeňka Leščišinová Pavel Mička starostka místostarosta > 4 Novou držitelkou Ceny sv. Martina je Marie Hrnčířová Garrendo nezahálí a křtí CD Doma na koleně > 4 Fotografie zachycuje soubor Garrendo z frenštátského Gymnázia při vystoupení na náměstí. > 5 Těšínské uvádí nekonvenční hru Daria Fo Kino Frenštát p. R., 13. a 14. ledna 2011, hodin Foto: K. Czerná > 5 Zápisy do prvních tříd škol: ZŠ Tyršova ledna 2011 ZŠ Tyršova ledna 2011, ZŠ Záhuní února 2011

2 aktuality Frenštátský zpravodaj ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Těšíme se na setkání při občanských obřadech ODBOR INVESTIC A SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU Informace o prodeji volných bytů Knih o frenštátském regionu přibývá K propagaci frenštátských autorů znovu přispěl Libor Knězek, tentokrát knihou Kalusových Tkalcovských písní. Představí nám ji na oficiálním křtu 19. ledna 2011 v hodin ve Výstavní síni Albína Poláška v Domě kultury. Srdečně zveme. -mb- V polovině prosince odbor vnitřních věcí a školství připravil setkání vedení města s občany Domova Hortenzie. Seniorům byla předána malá pozornost. Setkání bylo provázeno dojetím a příjemnou předvánoční náladou. V měsíci listopadu se také uskutečnilo Setkání jubilantů a město přivítalo své nové občánky. Pro rok 2011 se občanské obřady připravují a první vítání občánků se uskuteční již 18. února, kdy bude také Foto: E. Lhoťanová přivítán první občánek města roku Pracovníci odboru přejí všem občanům města úspěšný nový rok a těší se na setkání při občanských obřadech. Jana Prášková Město Frenštát p. R. nabízí k prodeji formou obchodní veřejné soutěže: Volný byt č. 2 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v 9.00 h. Požadovaná kupní cena: Kč. Volný byt č. 3 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Rožnovská ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v h. Požadovaná kupní cena: Kč. Volný byt č. 8 o velikosti 2+1 v domě č. p na ulici Školská čtvrť ve Frenštátě p. R. Otevírání obálek proběhne v h. Požadovaná kupní cena Kč. Další informace na tel. číslech , , nebo na Beáta Houšťavová ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU Místní poplatek za komunální odpad Městský úřad Frenštát p. R., odbor financí a rozpočtu, sděluje občanům, že Zastupitelstvo města Frenštát p. R. na svém zasedání dne 25. listopadu 2010 schválilo obecně závaznou vyhlášku OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad ). Touto vyhláškou se stanovila sazba místního poplatku za komunální odpad na rok 2011 na částku 500 Kč/poplatník a jeho splatnost nejpozději do 30. června Způsob úhrady poplatku zůstává stejný jako v minulých letech v pokladně MěÚ (po a st 8.00 až a , út a čt 9.00 až h.) nebo bankovním převodem na účet číslo /0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil správce poplatku. Ověřit si ho můžete na odboru financí a rozpočtu u Jana Pítra (2. patro v přístavbě Javorníku, dveře č. 34, tel , Doporučujeme občanům využívat pokladnu MěÚ také ve dnech úterý a čtvrtek a nenechávat placení místního poplatku za komunální odpad na poslední chvíli těsně před koncem splatnosti tímto se vyhnete zbytečným frontám a delším čekacím dobám. Jan Pítr STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Lidem bez přístřeší slouží nové hygienické zázemí Středisko sociálních služeb již rok poskytuje bezplatnou pomoc lidem v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení Terénní sociální práci. Příslušní pracovníci se při ní dozvídají o problémech, které lidem v takovéto situaci znesnadňují jejich zapojení do společnosti. Jedním z těchto problémů byly ještě do nedávné doby nedostatečné hygienické podmínky. Chybělo místo, kde by se tito lidé mohli umýt. Z těchto důvodů Středisko sociálních služeb zřídilo v rámci Terénní sociální práce za přispění dotace Moravskoslezského kraje nové Hygienické zázemí pro lidi bez přístřeší. Jeho zbudování bylo jednou z priorit Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Frenštátsko. Od prosince mohou lidé bez přístřeší Hygienické zázemí využít. Je zde možno se osprchovat a nechat si vyprat oblečení, popřípadě se krátce ohřát. Kde: v kontaktním místě Terénní soc. práce na adrese Rožnovská 346, Frenštát p. R. boční vchod Domu zvláštního určení. Tel Kdy: v úterý h. ve čtvrtek h. (v jiném čase dle domluvy s kontaktním pracovníkem) Za kolik: osprchování 10 Kč (1 týdně zdarma) vyprání prádla 18 Kč (1 měsíčně zdarma) Jan Zvoníček ODBOR životního prostředí Jak plnit ohlašovací povinnosti v odpadovém hospodářství Původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než sty kilogramy nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než sto tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem (bez ohledu na množství odpadů), jsou povinny zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Původci odpadů, obce a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zasílání ročních hlášení prostřednictvím u s elektronickým podpisem je možné na adresu elektronické podatelny: Data v požadovaném formátu je možné získat prostřednictvím volně přístupného interaktivního formuláře na stránkách firmy INISOFT s.r.o. Liberec: odpady.inisoft.cz/ nebo je potřeba získat vhodný komerční software, který splňuje požadavky datového standardu MŽP. Vlasta Kroutilová

3 leden 2011 aktuality KRÁTCE Ze zasedání Zastupitelstva Na 1. zasedání Zastupitelstva města Frenštát p. R., konaném dne , byl mimo jiné zřízen finanční výbor, jehož předsedou se stal Vladimír Kuchyňka a dalšími členy Miroslav Halatin, Jiří Jurek, Stanislav Hrabovský, Robert Halamíček, David Mořkovský a Ivan Vasko. Rovněž byl zřízen kontrolní výbor, kterému předsedá Jiří Novotný a v němž dále působí Jan Břuska, Tom Káňa, Socha Panny Marie s Ježíškem byla zhotovena v roce 1666 sochařským mistrem Jiřím Michnou, sdělila Marie Chromčáková, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát p. R. Původní socha se však nedochovala a nejsou známy ani podrobnosti jejího zmizení. Kopie této sochy, zhotovená v roce 1936, byla umístěna na stávající pískovcový podstavec na Dolní ulici. Vzhledem k tomu, že pak došlo k jejímu mechanickému poškození, byla demontována a uschována v depozitáři města. V letošním roce se podařilo získat finanční prostředky na opravu této sochy, a to převážně z dotačního programu na obnovu nemovitých kulturních památek z Ministerstva kultury České republiky. Celková cena díla činila Kč, z toho dotace představovala Kč a zbytek, tedy Kč, spolufinancovalo město. Kopie barokní sochy Panny Marie tak mohla být opravena a získat původní podobu. Restaurátorské práce prováděl Tomáš Skalík z Opavy. -el- Zita Kučová, Petr Schindler, Dagmar Klímková a Olga Havrlantová. Zastupitelstvo také schválilo aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období let Na vědomí vzalo žádost Policie ČR o příspěvek na nájem frenštátské služebny ve výši Kč pro rok Nejdůležitějším bodem programu 2. zasedání zastupitelstva města dne bylo projednání rozpočtového opatření na rok 2010 a návrhu rozpočtu města na rok Oba materiály byly schváleny. Na prvním zasedání v novém roce se zastupitelé města k rozpočtu opět vrátí při projednávání plánu investic, oprav a údržby, včetně návrhu financí pro přidělování dotací. -red- Dolní ulici opět zdobí socha Panny Marie Dne 24. listopadu 2010 proběhlo na Dolní ulici odhalení restaurované raně barokní sochy Panny Marie. Slavnostní chvíle četným hostům v čele se starostkou města Zdeňkou Leščišinovou a duchovním správcem Rudolfem Szwienczekem nepokazilo ani nevlídné počasí. Tomáš Skalík, Zdeňka Leščišinová, Marie Chromčáková a Pavel Mička. Kulturní vystoupení zajistil pěvecký sbor Vrabčáci ze ZŠ Záhuní, vedený Zitou Kučovou. Radhošť: Do nového roku ode všeho trochu, ale zdraví celé! Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic děkuje všem za podporu a spolupráci v roce Do nového roku přejeme spoluobčanům ode všeho trochu, ale zdraví celé! Současně všechny zveme na tradiční Valašský bál, který se bude konat v sobotu 5. února 2011 v hotelu Beskyd v Trojanovicích. Vstupenky s místenkou si můžete zajistit od začátku led- SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH na v předprodeji u členů souboru, ve zkoušce souboru v úterý večer v budově tělocvičny v Trojanovicích na Lomné a od 20. ledna 2011 jen v prodejně Kutil v Trojanovicích na Lomné a v Informačním centru na náměstí ve Frenštátě p. R. Bližší informace budou na plakátech a pozvánkách. Petr Michna vedoucí souboru Frenštátský Svaz tělesně postižených potřebuje pomoci Pokud jste rádi mezi lidmi a vaše organizační schopnosti nejsou plně využity, pomozte frenštátském Svazu tělesně postižených. Po mnoha letech se ocitl bez předsedy a hrozí jeho rozpuštění. Váš věk a zdravotní stav s touto prospěšnou prací vůbec nesouvisí, důležitá je ochota organizačně pomoci lidem, kteří už nemají dostatek sil, a přesto se rádi setkávají. Odstupující předseda Jindřich Šrubař vás rád do všeho zasvětí a bude k dispozici. Vývěska svazu se nachází na náměstí naproti vstupu do Radniční restaurace. Pokud budete ochotni realizovat se v této oblasti, členové svazu to ocení vděčností. Výbor MO STP Frenštát p. R. Čtěte také: Jindřichu Šrubařovi patří velký dík <4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Provozovatelé středního zdroje znečišťování ovzduší přecházejí na elektronickou komunikaci Počínaje rokem 2011 je pro všechny provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší povinné ohlašování agendy výhradně prostřednictvím elektronického datového standardu ISPOP. Náležitosti ohlašování jsou dány zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Současná povinnost provozovatelů předávat tyto údaje (oznámení o poplatku a souhrnné provozní evidence podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) v listinné podobě odboru životního prostře- dí MěÚ Frenštát p. R. do 31. března je tedy nahrazena povinností ohlašovat povinné údaje elektronicky prostřednictvím ISPOP k témuž termínu. Provozovatelé, kteří dosud nejsou zaregistrováni v ISPOP, ale podávali hlášení již v listinné podobě, obdrží v průběhu prosince přístupové údaje prostřednictvím datových schránek. Těm, kteří datovou schránku zřízenou nemají, budou přístupové údaje zasílány poštou. Všem ohlašovatelům (provozovatelům středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) doporučujeme podrobně sledovat pokyny a informace provozovatele ISPOP firmy CENIA na uvedené internetové adrese, případně pokyny a informace doručené prostřednictvím datových schránek. Webová aplikace ISPOP je přístupná na internetové adrese Další kontakty: CENIA Pavla Jirůtková, tel , Petra Harabišová

4 společnost Frenštátský zpravodaj SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Jindřichu Šrubařovi patří velký dík Na výroční členské schůzi místní organizace Svazu tělesně postižených (MO STP), která se konala koncem roku 2010, bilancoval předseda Jindřich Šrubař činnost za uplynulé období. Schůze se zúčastnili hosté zástupci Města Frenštát p. R. starostka Zdeňka Leščišinová, místostarosta Pavel Mička, tajemník Petr Kubenka a za družební STP z Frýdlantu n. O. Oldřich Morys. Od zahájení činnosti STP ve Frenštátě p. R. uplynulo 53 let. Předseda Jindřich Šrubař vykonával funkci 20 let. Protože se jí ze zdravotních důvodů vzdal, uvedeme v rekapitulaci nejúspěšnější akce z bohatého programu této doby. Každoroční zahajovací akcí býval společenský večírek, konaný na různých místech ve Frenštátu p. R. Další významnou událostí byla oslava Svátku matek v Astře s kulturním programem dětí z MŠ, studentů gymnázia či žáků ZUŠ. Členové se vždy těšili a v hojném počtu dostavili do jezdeckého areálu Na Nivách na vaječinu při hudbě Bohumíra Holuba i na vaření guláše a tombolu. Za dobu existence STP ve Frenštátě p. R. byla navázána družba s organizací Svazu tělesně postižených ve Frýdlantu n. O. Jejich zástupci byli zváni na naše akce a my naopak k nim. Nejzajímavější byl kulečníkový turnaj, při kterém se první kolo uskutečnilo ve Frýdlantu n. O. a odveta zase ve Frenštátě p. R. se střídavými výsledky. Poslední pohár za vítězství ve 27. ročníku si odvezli hosté z Frýdlantu n. O. Koncem léta a začátkem podzimu organizoval výbor rekondiční pobyty buď v lázních Piešťany, Luhačovicích nebo naposledy v lázních Kostelec u Zlína. Největší zájem o rekondiční pobyty však byl v Prostřední a Horní Bečvě. Nelze zapomenout na řadu oblíbených návštěv divadel v Ostravě. Ještě při zpáteční cestě v autobusu prožívali diváci krásné dojmy z činoher, operet, oper nebo z baletu. Uskutečnilo se také hodně bohatě navštěvovaných poznávacích zájezdů, s ohledem na zdravotní stav členů obvykle polodenních. Nezapomíná se na jubilanty, pro které výbor připravuje malé pohoštění s hudbou. V roce 2010 se mezi oslavence zařadil i náš předseda Jindřich Šrubař. Výbor v něm měl plnou podporu k výkonům a zajišťování různých společenských a kulturních akcí. Z uvedeného vyplývá, že Jindřich Šrubař vykonával 20 let velmi záslužnou práci pro lidi s tělesným postižením. Navíc ji vykonával odpovědně, pečlivě, citlivě, a co je hlavní, s humorem. Za jeho pěkný přístup ke členům výboru a také k ostatním členům organizace mu patří náš vřelý dík. Za příkladnou práci mu poděkovali také všichni přítomní zástupci města i předseda STP Frýdlant n. O. Připojil se i místopředseda Václav Ďatka, který bude ve funkci předsedy do konce srpna Místopředsedkyní bude po tuto dobu Marie Puczoková, která kromě jiné práce organizovala hlavně rekondiční pobyty. Oběma přejeme v této záslužné činnosti mnoho úspěchů. Drahomíra Macová NOVOROČNÍ OTÁZKY Odpovídají starostka Zdeňka Leščišinová a místostarosta Pavel Mička Jaké priority vidíte ve Frenštátě p. R. pro nadcházející čtyři roky? Prioritou číslo jedna je zabránit devastaci krajiny a životního prostředí hlubinným dolováním uhlí v Beskydech, což je v zájmu všech občanů Frenštátu p. R. a okolních obcí. Chceme rozumně hospodařit a investovat dostupné finanční prostředky do obnovy a zhodnocení majetku obce, údržby a budování infrastruktury a občanské vybavenosti, udržet v našem městě pestrou nabídku vzdělávání a podporovat sportovní a kulturní aktivity občanů i návštěvníků města. Po uplynutí našeho funkčního období chceme následovníkům předat město zvelebené a finančně zdravé. Jak se nyní vyvíjí situace kolem vodovodu na Bartoškách? Dne se v Praze starostka města zúčastnila společně s vedoucím odboru investic a majetku a s vedoucí odboru životního prostředí jednání mezirezortní komise ministerstva průmyslu a obchodu, na kterém byl představen projekt města k revitalizaci vodovodního potrubí za účelem zajištění dodávky kvalitní pitné vody v lokalitách Bartošky, Kopaná a Papratná. V nejbližším období se dozvíme výsledek jednání, tedy zda náš projekt bude doporučen ministerstvu financí a zda získá potřebnou finanční dotaci na realizaci našeho záměru. Před volbami zaznívala kritika, že město v uplynulých čtyřech letech nedostatečně využívalo příležitostí čerpání z dotačních fondů. Jaká je situace nyní? Co nového se v této oblasti připravuje? Nyní pracujeme na projektech započatých v minulém volebním období a podnikáme potřebné kroky k získání dotací na nové investiční i neinvestiční projekty města z různých zdrojů. Přijali jsme nového projektového manažera s potřebnými praktickými zkušenostmi, který vyhledává a analyzuje dotační příležitosti a podílí se na přípravě a zpracování nových a realizaci již probíhajících projektů. Zřizujeme stálý projektový tým, standardizujeme a optimalizujeme proces realizace dotačních projektů tak, abychom byli připraveni na vhodné dotační příležitosti a uměli jich efektivně využívat. V současnosti souběžně pracujeme na několika projektech, pro představu lze uvést např.: projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, zaměřený na úspory, zvýšení efektivity a vstřícnosti úřadu vůči občanům, který je ve finálním stadiu implementace navrhovaných změn; projekt Středisko uměleckého a celoživotního vzdělávání, řešící rekonstrukci a rozšíření budovy ZUŠ, jež poskytne velkorysé zázemí pro umělecké vzdělávání občanů všech věkových skupin; žádosti o podporu projektů revitalizace a zateplení budov obou městských škol a Domu kultury z prostředků ROP, které byly podány a čeká se na rozhodnutí poskytovatele dotace; v rámci právě vyhlášené výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 2.3 bude možné znovu otevřít projekt demolice budov v areálu bývalé Bumbalovy továrny; návrh na zahájení přípravných prací bude předložen ke schválení zastupitelstvu; posuzujeme možnost získání až 70 % prostředků na sanaci a výstavbu chodníků, dětských hřišť a parkovacích ploch v našich panelových sídlištích z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2011 Podpora regenerace panelových sídlišť, který umožňuje čerpání dotací obcím na regeneraci panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Pracujeme s maximálním nasazením a rádi bychom získali pro město co nejvíce, jsme si však vědomi i rizika neúspěšnosti. Žadatelů o veřejnou podporu je mnoho a vyčleněné finanční prostředky jsou omezené. Hodlá město, konkrétně radnice, přistoupit k nějakým inovativním změnám, které by umožnily lepší přístup občanů k informacím vycházejícím z úřadu? Koncem roku 2010 byl ukončen projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, který je zaměřen na úspory, zvýšení efektivity a vstřícnosti úřadu vůči občanům. Závěry, doporučení a konkrétní změny budou nejprve představeny radě města na její první schůzi v novém roce a následně s nimi budou seznámeni zaměstnanci a veřejnost. Děkujeme za rozhovor. Redakce FZ Novou držitelkou Ceny sv. Martina je Marie Hrnčířová Od roku 1992 je ve Frenštátě p. R. udělována významným osobnostem Cena sv. Martina, již iniciuje zdejší Muzejní a vlastivědná společnost. V roce 2010 ji za mimořádný kulturní přínos městu obdržela Marie Hrnčířová, umělecká vedoucí Valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Slavnostní akt předání ceny proběhl 30. listopadu 2010 v Muzeu Frenštát p. R. u příležitosti vernisáže výstavy díla lidové řezbářky Karly Dorotíkové. Obohatilo ho také vystoupení Karlovjanek z Velkých Karlovic a Věžní hudby ZUŠ Frenštát p. R. Marie Hrnčířová spojila svůj život s folklorem. Tancovat začala už na studiích. Odborné znalosti získala absolvováním Školy lidového tance a řady seminářů. Své zkušenosti jí předala též vedoucí souborů Ondráš a Radhošť legendární Vlasta Genserová. Programy sestavené Marií Hrnčířovou jsou na národopisných přehlídkách a dalších akcích vždy vysoce hodnoceny. Sama si nejvíce cení pásma Lulkyně, k němuž získala podklady v muzeu. Lulkyně byly divé ženy, které sedávaly u potůčku a lákaly dřevaře nebo poutníky, až je utancovaly. Realizace tohoto pásma probíhá na Frenštátských slavnostech a dalších akcích pouze v České republice, protože obsahuje řadu nářečních prvků. Soubor Radhošť z Trojanovic roku 2010 oslavil 60 let svého trvání. Jeho protagonisté doufají, že má i budoucnost. Ve svých řadách vítají zájemce každého věku. Ti mohou získat informace na nebo přímo v Trojanovicích-Lomné, kde probíhají jednou týdně secviky. Novým členům zapůjčíme kroje. Prací v souboru smysluplně vyplní volný čas a velmi obohatí jak sebe, tak další milovníky folkloru, uvádí Marie Hrnčířová, nová držitelka Ceny sv. Martina. -el- Foto: E. Lhoťanová

5 leden 2011 kultura Garrendo nezahálí a křtí CD Doma na koleně <1 Přestože většina soutěží pro pěvecké sbory probíhá na jaře a v létě, Smíšený pěvecký sbor Garrendo Gymnázia Frenštát pod Radhoštěm nezahálí ani v chladnějším období roku. Důkazem budiž tradiční zpívání koled u vánočního stromečku na frenštátském náměstí a především listopadový samostatný koncert ve frenštátském Kině. A nebyl to koncert jen tak ledajaký. Bylo na něm totiž slavnostně pokřtěno vůbec první CD Garrenda Doma na koleně. Garrendo pod vedením I. Klvaňové a P. V. Michny předvedlo zaplněnému sálu široký repertoár písní od lidových přes spirituály až po úpravy populárních skladeb. Ukázalo tak posluchačům, že je schopné přesvědčivě podat jak citlivou, pokornou motlitbu Otčenáš, tak i energetickou pecku Oh Happy Day. Zde je potřeba zmínit také skvělý výkon Jeníka Hilšera jakožto sólisty ve skladbách Oh Happy Day a Hej Sokoly. Koncert okořenilo vystoupení studentské rockové kapely Last Minute, která předvedla například písně od Anety Langerové nebo Coldplay. Vrcholem večera se však nepochybně stal slavnostní křest CD z rukou A. Jaroše. Nezbývá než popřát Garrendu mnoho dalších úspěchů a zaplněných sálů. A možná, že se dočkáme i dalších CD, dalších křestů a dalších dechberoucích výkonů, k nimž má Garrendo už teď velice slibně našlápnuto. Zuzana Gruberová Těšínské uvádí nekonvenční hru Daria Fo <1 V lednu uvede soubor Těšínského divadla na jevišti frenštátského kina hru italského spisovatele, režiséra a dramatika Daria Fo Náhodná smrt anarchisty. Autor, laureát Nobelovy ceny za literaturu, je umělec všestranného talentu. Uplatnil se jako herec, divadelní režisér, výtvarník, skladatel a především autor. Jeho hry mohou mít různé přívlastky, až na jeden nejsou konvenční. Náměty svých her nachází ve skutečném životě, ale nekopíruje ho, vytváří uměleckou paralelu. Nejinak je tomu i v satirické komedii Náhodná smrt anarchisty. Tentokrát se zaměřil hlavně na policii a její praktiky, které jsou často motivovány svérázným výkladem zákona. I když Náhodná smrt anarchisty jsou některé závažné problémy prezentovány v humorné nadsázce, nakonec nutí k zamyšlení. Hru soubor uvede ve čtvrtek 13. a v pátek 14. ledna 2011 v hodin. Předplatné zajišťuje jako vždy IC města, tel , nebo pokladna před představením. Bar Foto: K. Czerná Romance, horor, thriller, komedie nabízíme vše Tak máme za sebou zklamání z rozbalování dárků, žlučníkovou koliku a snad už i posilvestrovskou opici a můžeme směle vyrazit do nového roku. Zatím nevíme, co od něj můžeme očekávat, a tak, abychom se naladili na nejhorší, začneme lednový program dramatem. Je to ostatně pěkný kontrapunkt k veselé silvestrovské televizní zábavě. Polský film Vše, co miluji má krásný romantický název. Je to však dramatický životní příběh polského mladíka Janka. V roce 1981 si založí punkovou kapelu, aby mohl nahlas zpívat o věcech pro něj nejdůležitějších. Jeho život naplňuje hudba a první velká láska Basia, ale nic netrvá věčně. Solidarność (Solidarita) bojuje za svobodu a demokracii, v zemi roste napětí. Komunisté tajně připravují válečný stav. Vzpoura mladých lidí během politické vřavy se může rychle proměnit v tragédii. Konflikty s komisařem stanného práva a smrt milovaného člověka změní všechno, co je ve světě Janka důležité. Snímek Jíst, meditovat, milovat už vám romantiky dopřeje dostatek. Hrdinka filmu (Julia Robertsová) je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Během svých exotických a pozoruhodných cest poznává v Itálii prosté potěšení z dobrého jídla, v Indii sílu modliteb a meditací a konečně na Bali najde zcela nečekaným způsobem pokoj v duši a rovnováhu lásky. Snímek Jíst, meditovat, milovat je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat a poznat svět. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan se pustil do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich. Hlavní roli hraje výtah, ve kterém uvízne Social network pět obyčejných a nic netušících lidí. Omyl, čtyři obyčejní a nic netušící lidé. Tím pátým je sám ďábel. Tentokrát nepůjde o to, kdo přežije, ale kdo a jak zemře. V rámci pestrosti to chce pořádný thriller. Tím film Machete rozhodně je. Machete je bývalý mexický federál. Dostane nabídku dolarů za odstranění zkorumpovaného senátora McLaughlina. Při pokusu o atentát odstřelovačkou je však sám zasažen do krku stejnou zbraní. Rozzuřený Machete od této chvíle jde po těch, kteří jej chtěli zabít. Film je skutečně hvězdně obsazen, hrají v něm například Dany Trejo, Steven Seagal, Jessica Alba, Lindsay Lohanová a mnoho dalších. Po kratší divadelní přestávce pokračujeme dlouho očekávaným snímkem Harry Potter a relikvie smrti. Tedy přesněji jeho první částí. Toto dobrodružné fantasy drama zaujme malé i velké diváky a fanoušci už jistě vědí, co od něj mají očekávat. Jen pro informaci v našem kině se bohužel 3D efektů nedočkáte. Nemáme na to prostě techniku. Zajímavý pohled do světa Facebooku nabízí snímek Social network. Režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce, drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné interpretaci, ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výkladech událostí, aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy, které jsou pro naši současnost charakteristické. Romantickou komedii by měl zastoupit film Záměna. Snímek rozvíjí zápletku z krátké šestistránkové povídky Baster od držitele Pulitzerovy ceny Jeffreyho Eugenida. Emancipovaná čtyřicítka se rozhodne mít dítě. Ale chlapa k tomu nepotřebuje, jen dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání je už přítomen malý, okatý, lehce neurotický rozumbrada Sebastian, který si s Wallym nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný. Hádejte, jak to dopadne? Nevěřili byste, jak strašidelné mohou být záběry z průmyslových kamer. Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do historie. Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200 milionů, čímž se stal co do návratnosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Navíc je považován za hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. Není divu, že je tu dvojka. Zpracování trilogie Milénium Stiega Larssona, která si získala velkou čtenářskou oblibu, nabírá obrátky. První díl, film Muži, co nenávidí ženy, jsme vám nabídli v září minulého roku. Prostřední díl pod názvem Dívka, která si hrála s ohněm vám přinášíme nyní. Je to opět pokračování příběhu novináře Mikaela a Lisbeth. Tentokrát dochází k vraždě mezi kolegy od novin zabývajícími se odhalováním obchodů s bílým masem. A všechny stopy zločinu vedou k Lisbeth. Třetí díl, Dívka, která šlápla do vosího hnízda, vám nabídneme již v polovině února. Tím jsme se překulili již do dalšího období, a protože z budoucnosti není radno příliš zveřejňovat všechno nakonec může být jinak nezbývá, než vás pozvat do kina na vybrané tituly. PePoš

6 společnost Frenštátský zpravodaj Frenštátské stíny Zloděj se zásobil pilami Zatím neznámý pachatel se někdy mezi 27. listopadem a 7. prosincem 2010 vloupal do neobývaného rodinného domku v Trojanovicích. Dovnitř se dostal po rozbití dvoudílného okna přístavku a našel zde elektrickou řetězovou pilu. To jej neuspokojilo, a tak vylomil petlici u garážových vrat a tady našel pilu motorovou. Majitelka škodu odhadla na sedm tisíc korun, zasklení okna a oprava petlice přijde zhruba na šest stovek. Opilý řidič nezapíral Při běžné silniční kontrole zastavili policisté z Frenštátu v Tiché bílý favorit, a jak praví předpisy, při každé kontrole si musí řidič dýchnout. Testovací přístroj Alco- Quant 6020 potvrdil podezření policistů, řidič nadýchal 2,21 promile. O šest minut později při opakované kontrole dýchnul dokonce již 2,34 promile. Řidič proti naměřeným hodnotám nic nenamítal, a tak na něj čeká zkrácené přípravné řízení. CHARITA FRENŠTÁT P. R. Tříkrálová sbírka 2011 Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou. Díky vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným. Také na počátku ledna vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 2010 zaklepat u vašich dveří a poprosit vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí ke koledování. Charita vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar. Pomozte nám pomáhat. Anna Čechová Pachatel má asi potíže s pavouky Rodinný domek v ulici U Tírny, který je využíván k rekreačním účelům, navštívil dosud neznámý lupič. Plastové okno jeho náporu odolalo, povolily až vchodové dveře. Z domku poberta odcizil větší množství věcí, většinou starožitností a sakrálních předmětů. Majiteli chybí ale také LCD televize, ruční vrtačka Bosch a odpuzovač pavouků. Majitel škodu odhaduje na 80 tisíc korun, poškozené zařízení obnáší dalších 17 tisíc. Policisté po pachateli pátrají. Mladíci se ještě musí učit Majitelé bytu v Mariánské ulici prvního prosince při příchodu domů zjistili, že se jim někdo pokusil vloupat do bytu. Dovnitř se pachatelé nedostali, ani když rozšípli dřevěné dveře a poškodili kovovou zárubeň. Pracovníci kriminální služby po třinácti dnech zjistili, že pachateli jsou dva mladiství hoši z Frenštátska. Inu, žádný učený ani v oblasti kriminality z nebe nespadl. Velká loupež pivních flašek Podivná loupež se stala v noci z 23. na 24. listopadu ve Veřovicích. Zatím neznámý člověk ulomil zámek kovové klece u prodejny Jednota a vnikl dovnitř. Nic neodcizil. Neuzamčenými dveřmi pak prošel do skladu prodejny. Tady teprve našel to, co hledal, a sebral 32 pivních přepravek od Pardálu, Radegastu, Prazdroje, Ostravaru a Budějovického Budvaru i s prázdnými lahvemi. Jednota Nový Jičín škodu spočítala na Kč. Co bude neznámý lupič s lahvemi a přepravkami dělat, je zatím nejasné. -pka- ODROBINKY: Agneša bez ruky Drobečkům z chleba se u nás říkávalo odrobinky. Sbírala jsem je ze stolu a dávala ohni. Dnes odrobinkami nazývám své vzpomínky. Také je pomalu sbírám. Vzácný je i ten nejmenší drobeček Už jako malé děcko jsem měla neustále natlučená kolena a říkalo se o mně, že jsem zkrátka šmatloň. Není divu, že k stáru jsem byla šmatlavější, ovšem bez následků. Současnost mi připomněla, že starý člověk už je zranitelný, a tak jsem si vlastní vinou přivodila nepříjemný úraz. Zakopnutí a pád na betonový obrubník mi způsobily vymknutí pravého ramenního kloubu a zafáčovali mne na několik týdnů. K použití mi zbyla jenom levá ruka. Všechny práce jsou nejen omezeny, ale některé i nevykonatelné. Použitelná je jenom hlava, a tak se moje mysl různě potuluje, až se zastavila u tětky Agneše. V Trojanovicích na Lomné je část vesnice, které se odjakživa říkávalo Karlovice. Proč? Žili tam jenom Strnadli. Čtyři chalupy, posazené vedle sebe u cesty vedoucí k Radhošti, vypadaly, jako by někdo chtěl porušit tu rozházenost, charakterizující tenkrát Trojanovice. V první chalupě tětka Veruna sami vychovávali svých pět děcek. Stryk Jan brzo umřeli. Nežili v manželství dlouho. Oženit se jim rodiče dovolili, když byla na světě už tři děcka. V manželství přibyly Bohuša a Betka, dvě děti zemřely, stryk se odebrali na druhý svět a ty, Veruno, se starej! Tětce brzy vyschly uplakané oči při každodenní cestě do frenštáckého Špi- neraje, v zimě v létě. Uživit tolik děcek nebylo jen tak. Tětka si cestu zpříjemňovali zpěvem. Zpívali parádně, někdy se jejich hlas nesl celými Karlovicemi. Však na začátku padesátých let s nimi natáčel i rozhlas. V další chalupě žili stryk Tonda s tětku Mařenu a též krdelem děcek. Nesnadný život pod horami stryk vytrubovali do celého okolí. A též na všech pohřbech, svatbách, a tancovačkách u Viktora. Byli dobrým muzikantem. Další chalupa se Strnadlům vymykala. Karolinka, za svobodna Strnadlová, si vzala svérazného legionáře Vodáka. Děti neměli, a tak adoptovali válečného sirotka Vasilu. A ta kupodivu si vzala zase Strnadla Jana, z Rohova. Brzy po válce ho v lomisku zabil nezajištěný strom. K poslední chalupě se ve svých myšlenkách nyní vracím nejčastěji. Bývali tam stryk Franta s tětku Agnešu, děckami Nežkou, Karlem a Pavlem. Hospodářství nevelké, v podstatě stejné, jako měli ostatní. A najednou se z Karlovic roznesla zpráva. Agneša má v ruce otravu a možná o ni přijde! Větší neštěstí hospodyni nemůže potkat. Stalo se. Agnešu odvezli do nemocnice, z níž se vrátila s pahýlem. Pravou ruku jí uřezali po loket. Událo se to už moc a moc dávno, kdy nebyla antibiotika, která by jí snad ruku zachránila. Tětku Agnešu jsem dobře znala, ale nikdy mi na mysl nepřišlo, jak si ona v tom domácím hospodářství počíná. Jak se stará o děcka ještě malá, chodí do lesa na trávu, okopává pole, jak dojí krávy, obhospodařuje jiný dobytek. Jak může ustlat postele, jak nesnadno se manipuluje s naditými peřinami! Tenkrát byly peřiny široké 160 centimetrů a s peřím to byla pořádná tíha. A na pěkně ustlané postele se moc dbalo. A co prádlo? Prát se muselo každý týden! Tětka vzali jeden cíp cíchy do zubů a tak ždímali. Sama jsem jich viděla, jak si často vypomáhali pahýlem, který jim zbyl z pravé ruky. Teprve teď, kdy mám k používání jenom levou ruku (a to jenom na pár týdnů), si uvědomuji, jak těžký život měli tětka Agneša na hospodářství pod Radhoštěm. Ani jsem neslyšela, že by jim šel někdo pomoci. Litovali jich všichni, to ano. Vzpomínám si na mou maminku. Když tětka procházeli přes náš dvůr, nesoucí v jedné ruce těžkou tašku s nákupem, říkávala: Chudák Agneša! Byla opravdu velký chudák, ale v mé mysli se vynořuje veselá ženská, která při řeči neustále diskutuje i pahýlem, který rytmicky připažuje k tělu. Znovu a znovu tětku Agnešu vidím a vybavuji si jich při mnoha a mnoha pracích v hospodářství a uvědomuji si, jaká to byla statečná ženská. Myslím, že si tu vzpomínku zaslouží. Vyvolat ji musel bohužel můj úraz. Hana Juračáková

7 leden 2011 kultura Jana Šamánková a Radomír Golas jsou Osobnostmi Folklorního sdružení Jana Šamánková a Radomír Golas z Frenštátu p. R. obdrželi titul Osobnost Folklorního sdružení České republiky. Spolu s nimi ho získali Miloslav Brtník z Jihlavy, Věra Haluzová z Luhačovic, Jiří Pitter z Hovorčovic a František Synek ze Svatobořic-Mistřína. Foto: E. Lhoťanová Folklorní sdružení České republiky s více než čtrnácti tisíci členy všeho věku si loni připomnělo 20. výročí svého vzniku. Jeho listopadové výroční zasedání mělo tedy slavnostní ráz. Účastníci této akce zaplnili kongresový sál mezinárodního hotelu. Dojatě i s humorem vzpomínali na problematickou situaci lidové kultury v roce 1990, na tisíce hodin dobrovolné práce věnované folkloru a radost, kterou jim přinášela. Nyní pod patronací FoS ČR působí více než 400 souborů (naplněných z 80 % dětmi a mládeží), 60 festivalů či slavností a 16 regionálních sdružení. Díky lidem, kterým se folklor stal trvalou součástí životního stylu, je o českou lidovou kulturu v multikulturní Evropě dobře postaráno. Nezískává se za to sláva ani peníze, ale je to obohacení života a za ně děkuji všem, uvedl předseda FoSu Zdeněk Pšenica na setkání, kde byla předána i řada dalších čestných ocenění. -red- Frenštátskou kulturu čekají změny Novoročenky nevážně i vážně Novoročenky nevážně i vážně je název komorní výstavy, kterou městská knihovna zahájí svůj výstavní rok Výstava bude nainstalována v prostorách knihovny od 6. do 31. ledna. Většina novoročenek bude zapůjčena ze sbírky Jany Staníkové, další z běžné korespondence knihovny. Pokud máte novoročenky, které si svou originalitou zaslouží široký obdiv, prosíme o jejich zapůjčení nebo darování. -mb- Na priority rozvoje Městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm v letech jsme se zeptali jeho vedoucího Mariana Žárského. Kulturní středisko trápí především špatný technický stav svěřených budov. V jakém stadiu je nyní projekt revitalizace Domu kultury? V případě získání dotace proběhne první etapa realizace v letech a druhá etapa v letech 2012 až Cílem je vybudování kulturního a volnočasového centra města. Žádost o dotaci na realizaci první etapy projektu byla úspěšně podána. Nyní postoupila do užšího výběru a je posuzována Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Výsledek, tedy zda dotaci dostaneme, nebo ne, bude znám na jaře roku Na čem závisí další postup? Hlavně na tom, zda bude dotace na revitalizaci DK městu vůbec přiznána. Dále na rozpočtovém krytí ze strany města. U první etapy se jedná o spolufinancování projektu 15 % z celkové částky přibližně Kč. U druhé etapy záleží na možnosti čerpání v závislosti na vyhlášení aktuálních grantových výzev. Jestliže nebude vyhlášena žádná výzva odpovídající účelu záměru, tj. zateplení budovy, výměny oken a úpravy okolí Domu kultury v celkové hodnotě přes Kč, nebude samozřejmě možno o tyto peníze žádat. Jaká je budoucnost Kina ve Frenštátě p. R? Vzhledem k tomu, že Kino, především jeho technické zázemí, dosluhuje, ho odhadem do tří let bude nutné digitalizovat nebo zavřít. Proto připravuji nezbytné kroky k získání dotace na revitalizaci budovy Kina a rozvíjím ideu následného vybudování kulturní zóny vedle Kina a v zahradě Muzea. Už v minulosti se touto myšlenkou zabývali mí předchůdci. Co by tato kulturní zóna měla obsahovat? Komplexní zázemí pro venkovní kulturní akce amfiteátr, hudební altán, dětské hřiště, zázemí pro stánkaře a mobiliář pro návštěvníky lavičky a tribuny. Venkovní podium amfiteátru by bylo propojeno s budovou kina, konkrétně šatnami herců, průchozím tunelem. Frenštátská kulturní zóna by tak logicky doplnila mozaiku klidové zóny města, Tyršovy ulice, ve které se nachází Muzeum, Kino, sokolovna, ZŠ Tyršova a ZUŠ. Dům kultury je v přilehlé ulici Dr. Parmy. Do budoucna by zde mohla vzniknou pěší zóna. Podstatou činnosti Městského kulturní střediska je realizace dramaturgického plánu. Jakým směrem se nyní ubírá? Máme zájem nabízet pestrý kulturní program a postupně zlepšovat práci ve všech oblastech činnosti. Především se chceme zaměřit na spolupráci s ostatními organizačními složkami města, školami, sdruženími, sportovci a podnikateli ve Frenštátě p. R. Je nutné zajistit rozpočtové krytí pro udržitelný rozvoj kulturní činnosti ve městě. Rozpočet musí ale vycházet ze skutečných potřeb střediska s ohledem na standardy v oblasti organizace a marketingu kulturní činnosti. V posledních letech bohužel dochází ke značnému poklesu finančních prostředků na kulturu. Z dlouhodobého hlediska je tento stav neudržitelný. Už v příštím roce se to může dosti razantně projevit, a to zrušením celé řady hodnotných kulturních pořadů. Také se hovoří o změně organizační složky Městského kulturního střediska na příspěvkovou organizaci. Do budoucna představuje status Městského kulturního střediska jakožto organizační složky stále větší problém, především v oblasti získávání finanční podpory zvenčí a také čerpání peněz z evropských fondů na kulturní projekty. Je přežitý i v souvislosti s hospodařením, kdy se projevuje potřeba samostatného určování priorit, např. při údržbě budov. Dalšími oblastmi jsou motivace a odměňování zaměstnanců, omezené možnosti propagace atd. Co by zmíněná organizační změna přinesla v praxi? Změna organizační složky na příspěvkovou organizaci by znamenala více zodpovědnosti pro její zaměstnance. Avšak pozitiva, která by to přineslo, by se velmi brzy projevila v samotné činnosti Městského kulturního střediska. Navíc v případě úspěšného získání dotace na první etapu revitalizace DK dojde k přestěhování příspěvkové organizace CVČ ASTRA do Domu kultury. Změna právní formy se tak vyloženě nabízí. V současnosti připravuji materiál, který bude podkladem pro zvážení realizace této změny, ke které by snad mohlo dojít v období let Děkuji za rozhovor. Eva Lhoťanová

8 školy Frenštátský zpravodaj GYMNÁZIUM V listopadu 2010 proběhla ve škole projekce filmu Plastic People a beseda s pamětníkem Janem Krylem. Studenti maturitních ročníků se tak zapojili do projektu organizace Člověk v tísni Příběhy bezpráví, který mapuje novodobou historii. Ivan Martin Jirous (zvaný Magor), Milan Hlavsa nebo Egon Bondy byli hlavními hrdiny již zmíněného filmu zobrazujícího pronásledování hudební undergroundové skupiny. I přes jednoduché až urážlivé texty a hudebně nesourodé melodie byla tato kapela v době totalitního režimu velmi známá svým důrazem na svobodu projevu. Folkový písničkář Jan Kryl vyprávěl o svém starším bratru Karlovi, který musel za své texty a protirežimní názory odejít do exilu, kde spolupracoval s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Maturanti měli možnost se ptát i si zazpívat některé Krylovky (Bratříčku, zavírej vrátka; Morituri te Salutant). V lednu se studenti zúčastní každoročně pořádaného týdenního lyžařského výchovně-vzdělávacího kurzu na Horní Bečvě. Na 28. leden je naplánován tradiční ples s představováním studentů maturitních ročníků VIII. A a IV. B, s programem a tombolou. Předprodej vstupenek začíná 7. ledna u J. Karase. V lednu se uzavírá klasifikace za 1. pololetí. Posledního ledna bude vydáno vysvědčení a 4. února studenty čekají pololetní prázdniny. SPŠ ELEKTROTECHNIKY, INFORMATIKY A ŘEMESEL Ve čtvrtek 9. prosince 2010 proběhl na SPŠEIŘ Frenštát p. R. Den na škole. Akce byla určena především žákům devátých tříd základní školy, kteří mají zájem o studium technických oborů. Studenti se mohli seznámit s odbornou výukou na škole, postupně si vyzkoušet hodinu v elektrotechnické laboratoři, dále se seznámit s výukou počítačové grafiky, mikroprocesorové techniky, programování. Nabídka této akce nezůstala bez odezvy, a proto je zájemcům o technické obory a studium na SPŠEIŘ Frenštát p. R. vymezen také 6. leden 2011, kdy na škole proběhne Den otevřených dveří. Organizované prohlídky začnou ve a hodin. SŠ HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE Dne 15. listopadu 2010 jsme v Brně zaznamenali velký úspěch Jana Mlnaříka, žáka 3. ročníku studijního oboru hotelnictví a turismus. V silně obsazené soutěži TOP GUIDE junior (pro mladé odborníky v cestovním ruchu) zvítězil a bude slavnostně vyhodnocen v lednu 2011 na brněnském výstavišti v rámci 20. ročníku veletrhu cestovního ruchu GO Připojí se k němu Nela Klímová ze 2. ročníku stejného oboru, které se 18. listopadu podařilo vyhrát prestižní celostátní soutěž o královnu regionů České republiky Region Regina Ve stejný den také bojovalo o co nejlepší umístění naše družstvo na Gastrofestivalu Ostrava. Nakonec se z 1. místa mohla radovat naše soutěžící oboru cukrář Eliška Hoďáková, tři druhá místa patřila číšníkům a dařilo se i žákům v Carving Cupu (soutěž v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny). Získali jsme jedno stříbrné a jedno bronzové umístění. Celkově skončilo naše družstvo druhé. V lednu nás čeká opět několik odborných soutěží. V oboru cukrář to bude Priessnitzův dortík v Jeseníku, který pořádá tamní SOU. Do SŠ gastronomie, turismu a lázeňství v Ostravě zamíří kuchaři a barmani. Koná se zde regionální kolo Ahol Cupu. Rovněž do Ostravy, na Střední školu společného stravování, se vydá naše dvoučlenné družstvo, aby zabodovalo v zeměpisné soutěži Mladý průvodce. Dne 14. ledna 2011 zveme všechny příznivce nejen westernu na společenský večer, který se uskuteční v Domě kultury od h. Foto: archiv SŠHG Gastrofestival Ostrava: Ředitel SŠHG Ivo Herman a soutěžící v oboru číšník u stříbrné soutěžní tabule. ZŠ A MŠ TYRŠOVA 913 V rámci spolupráce základních a uměleckých škol města Frenštátu pod Radhoštěm a Krásna nad Kysucou jelo 51 žáků frenštátských škol 6. prosince 2010 na celodenní akci Vánoční radovánky za přáteli na Slovensko. Kulturní vystoupení, soutěže a celá sváteční atmosféra děti vzájemně velmi obohatila.. Měsíc leden začne pro sedmáky lyžařským výcvikem a hned po návratu se žáci zapojí do celoškolního snažení o co nejlepší známky, protože se blíží pololetí a vysvědčení. Škola není jen sezení v lavicích, ale i pohyb, proto se uskuteční již tradiční turnaj ve vybíjené 6. a 7. tříd. ZŠ Tyršova 913 je i nadále zapojena do projektu Recyklohraní, takže kdybyste doma objevili po Vánocích nepotřebné elektrospotřebiče, můžete je přinést do kabinetu přírodopisu. Tam můžete odevzdávat do konce ledna staré mobilní telefony. Ve školní družině se sbírá sušená pomerančová a citronová kůra. Dne 11. ledna se v MŠ Markova uskuteční přednáška Dany Friedlové o školní zralosti, které se mohou zúčastnit nejen zájemci z této školky. Budoucích prvňáčků se týká i další akce předškoláci z frenštátských školek navštíví ZŠ Tyršova 913, aby se podívali, jak se u nás učí, a zkusili si prožít jednu vyučovací hodinu společně s prvňáky. Zápis dětí do 1. tříd se uskuteční 26. ledna 2011 a přijít k němu mohou rodiče z Frenštátu a okolí. Dne 21. ledna 2011 se v Domě kultury koná tradiční školní ples. Vstupenky a místenky si zájemci mohou koupit od 3. ledna 2011 u Lenky Besedové (tel ). ZŠ TYRŠOVA 1053 Škola se koncem minulého roku již počtvrté zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který organizuje společnost Člověk v tísni. Letos žáci zhlédli film Ztracená duše národa Ztráta slušnosti, který ukazuje, jak brutálně zacházel komunistický režim s třídními nepřáteli z řad žen. Týkal se Dagmar Skálové, odsouzené na doživotí, která v komunistickém vězení strávila dlouhých 16 let, a Ludmily Šteflové, odsouzené za údajnou velezradu na 10 let. Žáci byli předem seznámeni s nejdůležitějšími údaji o totalitním režimu. Projekci filmu navíc prokládaly vzpomínky Sylvie Jarošové, která má s totalitním režimem osobní bolestnou zkušenost. V průběhu besedy se snažila dětem ukázat, že bezpráví mohlo postihnout každého a zasahovalo i do těch nejobyčejnějších částí života. Děti byly překvapeny, že se nemohlo například volně cestovat či studovat. Poznat konkrétní osobu, které se komunistický režim bezprostředně dotkl, bylo pro ně velmi přínosné. Povídání naší pamětnice obohatilo také to, že se osobně znala a stýkala s oběma protagonistkami filmu. Podobná ohlédnutí jsou důležitá, protože nám připomenou, že stojí za to stát za svým přesvědčením i s vědomím, že v sázce může být naše svoboda nebo i náš život. Děkujeme paní Jarošové, že pootevřela svoji třináctou komnatu a připomenula dobu, která se snad již nikdy nebude opakovat. Kde bydlí Strašivous oříškový z Frenštátu? Dne 25. ledna 2011 proběhne ve škole zápis do 1. třídy. ZŠ A MŠ ZÁHUNÍ 408 Nový kalendářní rok bude zahájen 3. ledna lyžařským kurzem 7. ročníku ve Velkých Karlovicích. Následujícího dne čeká předškoláky již 5. lekce Veselé školy bude to zápis nanečisto. Ve druhé polovině ledna proběhne školní kolo pěvecké a recitační soutěže. Na poslední týden je připravena pěvecká soutěž v anglickém jazyce. Děti prvních a druhých tříd se těší na již tradiční lednovou vycházku ke krmelci. Poslední týden v měsíci budou žáci 8. a 9. ročníku na Pustevnách absolvovat doškolovací kurz lyžování. V té době již bude probíhat příprava na zápis žáků do prvních tříd uskuteční se návštěva předškoláků z mateřských škol v prvních třídách. Na 21. ledna je připraveno pro děti a jejich rodiče všech mateřských škol sportovní odpoledne. Zápis do 1. tříd se koná 3. února red- Foto: archiv ZŠ Tyršova 913 Děti 3. B třídy ZŠ Tyršova 913 se zapojily do celorepublikové akce Děti dětem daruj hračku s Českým rozhlasem. Společně s dalšími dětmi České republiky a různými umělci se snažily splnit vánočních přání dětem v mnoha ústavech po celé republice. Ve spolupráci s rodiči vyrobily postavičku lesního strašidla. Jmenuje se Strašivous oříškový z Frenštátu a společně s dalšími strašidly, čerty a vodníky teď bydlí v areálu Azuro 168 U devíti křížů u obce Lesní Hluboké. Fotografie všech postaviček najdete na odkaz Děti dětem, pohádkové postavy pomáhají. Petr Ondryáš

9 leden 2011 inzerce, informace Studio kosmetiky a aromaterapie, péče o tělo, stylistiky a vizážistiky. Radniční restaurace náměstí Míru 2 Frenštát pod Radhoštěm příjemné prostředí salonek pro rodinné oslavy, svatby, firemní večírky každý všední den výběr ze tří poledních menu speciality na grilu, steaky, těstoviny, čerstvé ryby domácí moučníky otevřeno denně ne čt h. pá so h. přijímáme platební karty a všechny typy stravenek tel.: , Využijte mimořádné nabídky: slavnostní a plesové líčení! akční ceny pro nevěsty! Objednávky na tel nebo Pro velký zájem bude v lednu 2011 opět Den otevřených dveří. Sledujte na Minigalerie oděvní tvorby, smaltovaných šperků a výtvarné fotografie. Těším se na Vás. Ing. Šárka Hojdyszová A. Havleny 367 vchod pod náměstím mezi Vinotékou a Pekařstvím Odpad do kamen nepatří Podzim a zima se v některých místech naší republiky obvykle nesou v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona může poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let. Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku. A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí, škodíte sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos například odpady. Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky. Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/ město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého uhlí. Jak škodí spalování odpadů? Plasty při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chloru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty. Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora. Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu. Celobarevné letáky a časopisy obsahují v barvách často velké množství těžkých kovů uvolňujících se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora. Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům. Projekt Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování. Eva Spurná odbor životního prostředí

10 10 programy Frenštátský zpravodaj Muzeum ve Frenštátě p. R. Řezby Karly Dorotíkové Plastiky, reliéfy, betlémy výběr z díla lidové řezbářky z Velkých Karlovic. Výstava potrvá do 16. ledna Betlém Břetislava Bartoše a lidové malované betlémy ze sbírek Muzea V přednáškové síni Muzea do 16. ledna Tříkrálový koncert Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R., Muzeum Novojičínska, p. o. Muzeum ve Frenštátě p. R. a soubor JAVOŘINA z Rožnova p. R. vás zvou na tradiční tříkrálové vystoupení Rosu dejte nebesa Lidové koledy z Trojanovic V sobotu 8. ledna 2011 v kostele sv. Jana Křtitele v hodin Sólově zpívají: Eva Porubová, Kateřina Jurčová, Tomáš Hruškovský a Radomír Golas Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní účely Muzeum a Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R. děkují svým přátelům, návštěvníkům a čtenářům za přízeň a přejí všem dobrý rok 2011 Otevírací doba muzea: út pá , , so, ne h v sobotu zavřeno. Plán akcí T. J. Frenštát p. R. tel leden Basketbal (v h. v MSH): Pátek : T. J. Frenštát p. R. Havířov, muži Pátek : T. J. Frenštát p. R. Snakes A, muži Skok na lyžích: (v areálu Horeček): Sobota a neděle RKZ žactva můstky K9, K21 a K45 Stolní tenis (v aule SPŠEIŘ): Sobota v h. T. J. Frenštát p. R. TTC Ostrava-Poruba B T. J. Frenštát p. R. B T. J. Sokol Brušperk B Neděle v h. T. J. Frenštát p. R. A TTC Siko Orlová C T. J. Frenštát p. R. B T. J. Sokol Kateřinky A Turistika pro seniory: Sobota v 7.30 hod. od škol: Busem Ráztoka, pěšky Radhošť, Pustevny, po Knížecí do Ráztoky 15 km Středa v 8.00 h. od samoobsluhy Školská Sk. A: Kopaná, Karlovice, Beskyd, Frenštát 16 km Sk. B: stejné jako A, od Beskydu busem Frenštát 12 km Volejbal (v a ve h. v MSH): Sobota : T. J. Frenštát p. R. Fulnek, ženy Sobota : T. J. Frenštát p. R. Český Těšín, ženy Vodní 435, Frenštát p. R. Nabídka pro volný čas (členové Orla zvýhodněni) Cvičení žen i mužů Vedoucí: Anna Kriglerová. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: čtvrtky h. Šachy Vedoucí: Antonín Reček. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: sudé neděle od h. Keramika pro děti (od 6 let) Práce s hlínou a glazurami. Vedoucí: Svatava Svíčková. Zápisné: 30 Kč. Schůzka: od h. Cvičení rodičů s dětmi Pro předškoláky. Vedoucí: Gabriela Golasová. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: čtvrtky h. Scholička Příprava dětí na sborový zpěv. Vedoucí: Věrka Chovancová. Schůzka: každý pátek od h. Stolní tenis Vedoucí: Jaromír Gryžboň. Zápisné: 20 Kč. Schůzky: neděle h. Maškarní ples Pořadatelé zvou všechny děti na spoustu zábavy, tance a her. Živá hudba, tombola, občerstvení. Datum: od h. Misijní klubko Pro děti do 15 let. Vedoucí: Věrka Chovancová Schůzky: pátky od h. Schola (sborový zpěv) Vedoucí: Anežka Kubenková Schůzka: neděle od h. ZUŠ Frenštát p. R. ZUŠ Frenštát p. R. si vás dovoluje pozvat na lednové koncerty a další akce: Čtvrtek , sál ZUŠ od hodin 6. koncert žáků Čtvrtek , sál ZUŠ od hodin 7. koncert žáků Program mateřského centra Klubíčko Charita Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní ul. 15 (1. patro nad cukrárnou U Zvonu ), tel Leden Herna pro děti Návrat rodičů po MD zpět do práce beseda se sociální pracovnicí Herna pro děti Pečeme zdravé dobroty Herna pro děti Čistíme zoubky bez slziček Herna pro děti Děti a léky volná diskuse s magistrou z lékárny Krytý bazén Frenštát p. R. Provoz krytého bazénu v lednu 2011, tel po aquaerobik út st důchodci čt pá so, ne Každý první čtvrtek v měsíci bazén uzavřen sanitární den ( ). V pondělí, středu a pátek je od 8.00 do hodin volná pouze polovina velkého bazénu.

11 leden 2011 programy 11 W , V neděli 2. a v pondělí 3. ledna 2011 vždy v hodin VŠE, CO MILUJI Polský film s titulky V polském městě Krásné Jarno zakládá osmnáctiletý Janek v roce 1981 punkovou kapelu, aby mohl nahlas zpívat o věcech pro něj nejdůležitějších. V té době však Solidarność bojuje za svobodu a demokracii a v zemi roste napětí... Do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 75 a 80 Kč. V úterý 4. a ve středu 5. ledna vždy v hodin JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT Americký film s titulky Elizabeth (Julia Robertsová) si myslela, že má vše, co by mohla chtít. Časem si ale uvědomí, že to, co od života očekává, jí celou dobu chybí. Rozvede se a vydá se na cestu kolem světa za poznáním sama sebe. Přístupný, 140 minut, vstupné 70 a 75 Kč. Od pátku 7. do neděle 9. ledna 2011 vždy v hodin ĎÁBEL Americký film s titulky Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan se pustil do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich. Mládeži do 15 let nepřístupný, 80 minut, vstupné 65 a 70 Kč. V pondělí 10. a v úterý 11. ledna 2011 vždy v hodin MACHETE Americký film s titulky Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete (Danny Trejo), legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. Mládeži do 15 let nepřístupný, 105 minut, vstupné 70 a 75 Kč. Ve středu 12. ledna 2011 v h. GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA Představení divadelního souboru Docela velké divadlo z Litvínova. Předplatné v ICM, tel Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. ledna 2011 vždy v hodin NÁHODNÁ SMRT ANARCHISTY Představení Těšínského divadla. Předplatné v IC, tel Od soboty 15. do pondělí 17. ledna 2011 vždy v hodin HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 1. film VB, USA v českém znění Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera, Rona a Hermiony, které je rozděleno do dvou dílů. První část začíná tím, že se vydávají zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti viteály. Přístupný, 146 minut, vstupné 75 a 80 Kč. V úterý 18. a ve středu 19. ledna 2011 v hodin SOCIAL NETWORK Americký film s titulky Režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Přístupný, 120 minut, 70 a 75 Kč. Od pátku 21. do neděle 23. ledna 2011 vždy v hodin ZÁMĚNA Americký film s titulky Cassie (Jennifer Aniston) se rozhodne mít dítě. A to jen s pomocí dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu (Jason Bateman) vůbec nelíbí a udělá záměnu. Při jejich dalším setkání je už přítomen malý rozumbrada Sebastian, který si s Wallym nejen velmi dobře rozumí, ale je mu i podobný Přístupný, 101 minut, 70 a 75 Kč. V úterý 25. a ve středu 26. ledna 2011 vždy v hodin PARANORMAL ACTIVITY 2 Americký film s titulky Když režisér Oren Peli představil horor, kde záběry z průmyslových kamer tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že film vstoupí do historie. Stal se, co do návratnosti investic, jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Zde je pokračování. Do 15 let nepřístupný, 91 minut, vstupné 65 a 70 Kč. Od pátku 28. do neděle 30. ledna 2011 vždy v hodin DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM Švédsko-dánsko-německý film s titulky Po úspěšném uvedení filmu Muži, co nenávidí ženy přichází filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Do 15 let nepřístupný, 129 minut, 65 a 70 Kč. Změna programu vyhrazena PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI: Ve středu 5. ledna 2011 ve h. KRAKONOŠOVY POHÁDKY I. Pásmo krátkých filmů Přístupný, 65 minut, vstupné 10 Kč. Ve středu 19. ledna 2011 ve h. KUŤÁSEK A KUTILKA Pásmo krátkých filmů Přístupný, 65 minut, vstupné 10 Kč. Frenštát pod Radhoštěm až W Vánoční variace, VS A. Poláška Výstava prací dětí z MŠ, ZŠ a SŠ s vánoční tematikou. Přijďte se inspirovat úžasnými nápady dětí z Frenštátu p. R Western ples (SŠHG), h. Hudba Kiwi, bohatý program, tombola i občerstvení. Vstupné: 50 Kč, místenka sál 100 Kč, místenka diskotéka 70 Kč. Předprodej v budově SŠHG u studentů třídy S2 na sekretariátě školy od do hodin Tradiční ples ZŠ Tyršova 913, h. Hudba SÁGA z Kopřivnice, barmanská show, taneční program, občerstvení, diskotéka, tombola. Vstupné 50 Kč, místenka 70 Kč. Předprodej vstupenek a místenek od v kanceláři ZŠ u Lenky Besedové, tel Ples gymnázia, h. Hudba TNT, teplé i studené občerstvení zajištěno. Vstupné 110 Kč, místenka do hlavního sálu 80 Kč, mimo hlavní sál 50 Kč. Předprodej vstupenek zabezpečuje Gymnázium Frenštát p. R. p. Karas od (telefon , kabinet 324). Na únor připravujeme: Celostátní sraz příznivců cestování a Horobál 2011, Renáta Laryszová výstava Změna programu vyhrazena CVČ W Dětský valašský bál Od h. v aule CVČ Astra. Vstupné dobrovolné. Více inf. J. Šamánková, tel Kolo, kolo, kolotoč turnaj Pro všechny holky a kluky základních škol ve Frenštátě p. R. a jeho okolí. Turnaj ve stolním tenise hře zvané kolotoč. Neseďte doma, přijďte se hýbat a pobavit. Pokud máte pálku, vezměte s sebou, pokud nemáte, tak my vám ji půjčíme. Sraz hráčů v 9.00 h. v aule CVČ Astra. Předpokládaný konec nejpozději ve h. Startovné: 10 Kč/os. Více M. Podžorný, tel , Pletení z papíru pro začátečníky Na sezení se naučíte základní kroky k upletení košíku a snad si i jeden košík odnesete. Od h. v keramické dílně CVČ Astra. Vstupné: 50 Kč/os. Vhodné pro všechny od 12 let. Více S. Šrubařová, tel , Bobařský víceboj Sraz ve h. u Lipky pod Horečkami. Bobařský víceboj v jízdě na bobech, lopatě i saních. Chybět nebude jízda pozadu i popředu, jízda na čas, elegantní sjezd apod. Nezapomeňte teplé oblečení, boby, lopatu, saně! Více S. Šrubařová, tel , Velký pohádkový karneval Od do hod. v Domě kultury ve Frenštátě p. R. Hudba, pohádková tombola, soutěž o nejpovedenější masky, veselé hry pro nejmenší i větší děti, občerstvení. Vstupné: děti 30 Kč, ostatní 40 Kč. Více M. Podžorný, tel , NETPŮDA Surfování na internetu pro děti a mládež zdarma. Úterý h. KOUZELNÁ HLÍNA Každou středu a čtvrtek od do hodin. Vstupné: rodič+dítě: 50 Kč, děti: 20 Kč, dospělí: 40 Kč. KLUB SLŮNĚ Každé pondělí a středu od 9.00 do h. Vstupné: děti: 10 Kč, dospělí: 10 Kč, Více: S. Šrubařová, tel , KURZ TANCŮ PRO DOSPĚLÉ Každou neděli od do h. Více na nebo R. Utria, tel , 50 Kč/lekce.

12 SPORT Frenštátské sportovní gymnastky krajskými přebornicemi Lucie Rozsívalová Foto: archiv M. Vondráčkové Oddíl sportovní gymnastiky T. J. Frenštát p. R. zvládl podzimní sezonu na jedničku. Již výsledky okresního přeboru, který se konal v tělocvičně ZŠ Záhuní, naznačovaly dobrou připravenost. V kategorii 7 10 let obsadila Lucie Krpcová 1. místo a získala titul přebornice okresu. Na 2. místě skončila Veronika Mikesková a potvrdila tak vynikající formu našich gymnastek. Také v nejmladší kategorii 5 6 let se začínají objevovat první výsledky: Sára Tomešková byla na 5. místě a Petra Krpcová skončila šestá. Vrcholem sezony bylo vítězství frenštátských gymnastek v soutěži družstev na přeboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Naše smíšené družstvo ve složení Veronika Mikesková, Nela Gillová a dvě závodnice z T. J. Slavia Havířov zacvičilo nejlépe ze všech a právem získalo vytoužené 1. místo. Také naše ostatní děvčata se neztratila a Lucie Krpcová, Magdaléna Jandová, Lucie Rozsívalová a Magdaléna Pustějovská (v družstvu) obsadila 4. místo. Naše nejlepší jednotlivkyně Lucka Krpcová skončila na pěkném 6. místě. Všem gymnastkám i jejich trenérkám děkuji za výborný výkon a přeji další takovéto skvělé úspěchy. Miroslava Vondráčková předsedkyně oddílu V únoru se uskuteční tradiční Šrubařův memoriál Šrubařův memoriál, závod v běhu na lyžích klasickou a volnou technikou, vstupuje letos již do 63. ročníku své existence. Proběhne o víkendu 12. a 13. února 2011 v běžeckém areálu Pustevny. Pořadatelem je T. J. Frenštát p. R., oddíl běžeckého lyžování (více na -red- Lidé, čtěte a plavte! Čajovna Magnolia se rozhodla v novém roce 2011 podpořit činnosti, které utužují tělo i ducha. Od 1. ledna 2011 nabízíme všem registrovaným čtenářům frenštátské Městské knihovny, jakož i všem návštěvníkům frenštátského Krytého bazénu, slevu 11 % na konzumaci v čajovně Foto: L. Mazoch Magnolia! K uplatnění slevy stačí, když se při platbě útraty v čajovně prokážete platným čtenářským průkazem či účtenkou z Krytého bazénu (z aktuálního dne). Sleva se nevztahuje na vodní dýmky a je možno ji uplatňovat po celý rok Tož, lidé, čtěte a plavte! -ov- Plavci v přípravách Plavecký oddíl začal podzimní sezonu později, vzhledem k opravě bazénu. Nestačil se tak nominovat v kategorii starších žáků na podzimní závody, a tak nezbývalo než pilně trénovat na novou sezonu 2011 a těšit se na co nejlepší výsledky. Jako každým rokem, plavecký oddíl pořádal před prázdninami Vánoční výlov kapra, kde si všichni mohli zazávodit na vlastní půdě. V prosinci úspěšně reprezentovali oddíl alespoň ti nejmladší plavci na závodech v Kopřivnici. Nejlépe se umístila se dvěma prvenstvími Julie Jančálková. Dalibor Ott obsadil první a druhé místo. Na třetím místě se dále umístili Matěj Veselý a Kateřina Jurečková. Plavecká štafeta ve složení Lichnovský, Sladký, Ott a Veselý obsadila skvělé druhé místo. Naši plavci zlepšili svá maxima a potvrdili tak přední postavení v Moravskoslezském kraji. -vk- Foto: srchiv plaveckého oddílu Foto: archiv T. J. Sokol Frenštát p. R. Frenštátský zpravodaj MK ČR E Vydává: Město Frenštát p. R. Ved. redakce, příjem inzerce: Eva Lhoťanová, tel , mufrenstat.cz Adresa redakce: Dům kultury, Dr. Parmy 254, Frenštát p. R. Sazba a jazykové korektury: Mgr. Kateřina Kučová, Barevné fotografie: Jan Novotný a archivy organizací. Tisk: Lupress, s. r. o. Redakční rada: Eva Lhoťanová, Alexandra Kratochvilová, Marian Žárský, Mgr. Petr Poštulka. Uveřejněné materiály nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka čísla je 15. den v měsíci.

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více