ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Pozvánka na květnové akce Květen 2012 Májový cyklovýlet Českou Kanadou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Pozvánka na květnové akce Květen 2012 Májový cyklovýlet Českou Kanadou"

Transkript

1 Ročník 14, číslo 5 Květen 2012 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Májový cyklovýlet Českou Kanadou Pozvánka na květnové akce Pátek 4. května hod., Městská knihovna - poslechový sál. Vernisáž výstavy Západní Kanada ve fotografii. Výstava bude přístupná do 15. června Oblečení ve doporučeno! stylu amerického západu Sobota 26. května hod. - Pohádkový les - start je na fotbalovém hřišti. Po návratu čekají na děti: skákací hrady, kolotoče, trampolína, skákací boty, horolezecká stěna a soutěže hod. - taneční zábava na fotbalovém hřišti. Hrají Staníci. Vstupné: 60 Kč. Sobota 12. května Kovbojský den zahájení letní turistické sezóny 9.00 hod. Indiánský pochod Českou Kanadou sraz na Mírovém nám., před KD Koruna hod. kovbojský program v městském parku taneční country skupina Desperado, indiáni a kovbojové na koních, folk a country Sobota 2. června skupina Hráz a country rock kapela CWBC, Dětské rybářské závody - rybník Benešák. Pořádá MO ČRS Nová Bystřice. soutěže pro děti a další Změna programu vyhrazena. Aktuálně na:

2 Jednání Rady města Rada města projednala návrhy nominací členů do konkurzní komise na pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice jednotlivými orgány a institucemi. Krajský úřad nominoval Mgr. M. Dominovou, Česká školní inspekce Mgr. A. Dvořáka, Městský úřad v J. Hradci, odbor školství PhDr. J. Čechovou, za pedagogické pracovníky byl nominován Mgr. Tesař, školská rada navrhla p. Nováčka a za zřizovatele bude v konkurzní komisi pracovat Bc. Garhofer a starosta města V. Bláha. Rada města po projednání všechny navrhované členy schválila a předsedou komise jmenovala Bc. Garhofera. 2. RM po projednání schválila místo, dobu a termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2012/2013. Zápis se uskuteční dne od 8.00 do Jednání Zastupitelstva města ZM schválilo využití kladného výsledku hospodaření ZŠ za rok 2011 tak, že zisk z doplňkové činnosti ve výši ,81 Kč bude použit na výplatu mimořádných odměn a zůstatek z hlavní činnosti ve výši ,43 Kč bude použit na pokrytí nákladů spojených s rozvodem internetu v budově ZŠ. 2. ZM na základě výsledků výběrového řízení schválilo uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce ulice K. H. Borovského s firmou STRABAG a. s., České Budějovice, za cenu ,70 Kč bez DPH. 3. Zastupitelstvo Města Nová Bystřice souhlasilo se vstupem N. Bystřice do obecně prospěšné společnosti s názvem Místní akční skupina Česká Kanada a chválilo její zakladatelskou smlouvu. 4. Zastupitelstvo Města schválilo rozpočtové hodin ve sborovně MŠ. 3. RM schválila žádost TJ Jiskra, oddíl košíkové o bezplatný pronájmem sportovní haly dne za účelem organizace 29. ročníku turnaje O pohár osvobození. 4. RM po projednání schválila ZO Českého svazu ochránců přírody finanční příspěvek ve výši Kč na organizaci letního tábora pro děti v r na Komorníku. 5. RM schválila organizátorům akce Dětský den 2012 finanční příspěvek ve výši Kč, který bude použit na úhradu jednotlivých atrakcí pro děti. 6. RM projednala 10 majetkových žádostí občanů a firem. změny č. 1/2012 ve výši Kč na straně příjmů i výdajů. 5. Zastupitelstvo Města N. Bystřice schválilo přijetí dotace z MPSV na rok 2012 na poskytování sociálních služeb ve výši Kč. 6. ZM schválilo přijetí finančního příspěvku od JčK ve výši Kč, určeného na výdaje spojené s udržením akceschopnosti jednotky SDH v N. Bystřici. 7. ZM schválilo přijetí finančního příspěvku od Nadace správného životního stylu ve výši Kč, určeného na nákup a instalaci tří kusů venkovních cvičebních prvků, podíl Města N. Bystřice činí Kč. Veškerá usnesení Rady města a zápisy z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice jsou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách města: Pomoc našim občanům s dovozem léků V souvislosti s prozatímním uzavřením lékárny U Zlatého lva v N. Bystřici hledalo vedení města náhradní řešení, které by umožnilo našim občanům alespoň vyzvedávání léků na lékařský předpis. Ve spolupráci se společností Novolékárna J. Hradec došlo k dohodě, že lékárník této společnosti bude vždy v pondělí, ve středu a v pátek v době od do hodin vydávat léky v přednáškové místnosti vedle městské knihovny. Léky budou vydávány na základě lékařských předpisů, které si lékárník odvezl při předcházející návštěvě tohoto výdejního místa. Lékařské předpisy můžete odevzdat i knihovnici, pí Malinové, která je bude následně lékárníkovi předávat. Léky budou přivezeny spolu s účetním dokladem v uzavřeném balení, uvedenou částku zaplatíte hotově proti předloženému účtu. K receptu je možné přiložit i lístek s objednávkou na volně prodejné léky nebo inkontinenční pomůcky. Věříme, že se bude jednat o krátkodobé provizorní řešení a že v našem městě začne brzy fungovat plnohodnotná lékárna. Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 307 televizí, 126 monitorů a 1901 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 307 televizí, 126 monitorů a 1901 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 111,72 MWh elektřiny, 4546,11 litrů ropy, 515,20 m 3 vody a 5,17 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 26,05 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 100,73 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

3 Kytarový koncert Libora Janečka KULTURA Novobystřické děti se o Velikonocích nenudily V období Velikonoc připravila Městská knihovna a Turistické informační středisko Nová Bystřice pro děti dvě velikonoční akce. První bylo Velikonoční dopoledne pro děti v knihovně, které se uskutečnilo ve čtvrtek 5. dubna. Kromě povídání o velikonočních zvycích a tradicích jsme vyráběli dekorace z papíru. V sobotu dopoledne se děti mohly těšit na pohádku Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?, v podání českobudějovického Divadélka KOS. Divadelníci, kteří v Bystřici s velkým úspěchem vystupovali již v prosinci, opět přilákali spoustu malých diváků se svými rodiči i prarodiči a i tentokrát vykouzlili na tvářích malých i dospělých diváků velký úsměv a sklidili zasloužený potlesk. Novobystřické čáry Město Nová Bystřice připravilo na 30. dubna již tradiční program stavění májky a pálení čarodějnic. Májka byla odpoledne úspěšně vztyčena na Mírovém náměstí díky místním dobrovolným hasičům, kteří se i letos tohoto nelehkého úkonu profesionálně ujali. Lidem přihlížejícím slavnostnímu aktu k poslechu hrála Hasičská kapela. Večerní program začal lampiónovým průvodem, který vedl z Mírového náměstí do městského Křest knihy novobystřičkáka Michala Kotyzy V refektáři Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci se v pátek 13. dubna konal křest knihy Rybníkářství na Jindřichohradecku, jejímž spoluautorem je novobystřický rodák Michal Kotyza. (O knize jsme psali v dubnovém zpravodaji.) Křestu byli přítomni kromě obou autorů Miroslav Hule a Michal Kotyza i novobystřický starosta Vladimír Bláha, ředitel ředitele Rybářství Kardašova Řečice Zbyněk Zajíc, starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut, starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka a ředitel Národního muzea fotografie Miloslav Paulík. V sobotu 28. dubna se v átriu KD Koruna konal koncert španělské a jihoamerické hudby. Kytarista Libor Janeček zahrál nejprve skladby španělských a poté jihoamerických autorů. Zaznělo například španělské flamengo, valčíky a další klasické kytarové skladby. Příjemná atmosféra při poslechu jižanské hudby byla umocněna krásným letním počasím. Koncert byl pro přítomné vskutku nevšedním zážitkem. Kniha je k dostání v Turistickém informačním středisku v Nové Bystřici. parku. Průvodu se zúčastnilo velké množství lidí a především děti nesoucí lampiony neskrývaly nadšení. Ve byla v parku zapálena obrovská vatra a zanedlouho upálena i čarodějnice tyčící se na jejím vrcholu. K dobré zábavě hrála asi pětistovce přítomných lidí kapela Dixie a lidé se díky skvělé hudbě a příjemnému, téměř letnímu počasí vydrželi bavit až do brzkých ranních hodin.

4 Májový cyklovýlet Letošní májové projížďce na kolech, více než kdy jindy, přálo krásné letní počasí. I to bylo pravděpodobně důvodem hojné účasti nejen novobystřických milovníků cyklistiky, ale i cyklistů z širšího okolí. Trasa výletu měla 20 km a vedla přes obce Hůrky, Senotín, Klenová a Blato, kde cyklisté poseděli na letní zahrádce a dopřáli si občerstvení. Zkratkou přes kopec pokračovali do Kláštera. Druhá plánovaná zastávka v kostele Nejsvětější trojice s komentovanou prohlídkou byla na trase již poslední. Cyklisty pak čekal už jen nenáročný terén a dojezd do Nové Bystřice. Odpolední doprovodný kulturní program v městském parku přilákal nejen cyklisty. K poslechu a tanci zahrála Malá jemnická kapela. Za fotodokumentaci akcí Novobystřické čáry a májový cyklovýlet děkujeme Josefu Čeloudovi Pozvánka na kovbojský den V sobotu 12. května bude v Nové Bystřici zahájena letní turistická sezóna. Organizátoři se rozhodli tento den oslavit v duchu divokého západu a připravili pro děti i dospělé bohatý program. Začátek dopolední části programu bude v 9.00 hod. - z Mírového náměstí startuje Indiánský pochod Českou Kanadou. Čeká nás nenáročná, cca 5kilometrová trasa, na které budou účastníci plnit nejrůznější indiánské úkoly. Plánováno je i posezení u ohně s možností opékání buřtů. Odpolední program začne v hod. v městském parku. Můžete se těšit na ukázky a výuku country tanců, své umění předvedou Z činnosti ZO ČSŽ Nová Bystřice V březnu oslavila naše dlouholetá členka paní Marča Groissová krásné 85. narozeniny. Při této příležitosti jsme ji navštívili v Pečovatelském domě v Jindřichově Hradci. Popřáli a poděkovali jsme jí za práci a dlouhodobé předsednictví ve Svazu žen v Nové Bystřici. Marča, tak ji všichni pod tímto jménem známe, nám vyprávěla o počátcích novobystřického svazu žen. Tato návštěva nám pomůže k doplnění informací pro kroniku, kterou začínáme dělat. V pozadí za Marčou je obraz, který pro ni namaloval od nás na rozloučenou pan učitel Sotona. Děkujeme. indiáni a kovbojové na koních a k poslechu i tanci zahraje folková a country skupina Hráz z Třeboně. Večer nám zpříjemní country rock kapela CWBC z Jihlavy, která dostane prostor do cca hod. Pro děti máme připraveny soutěže a všichni budou mít možnost svézt se na koni. Srdečně Vás zveme a doufáme, že společně strávíme nevšední Kovbojský den. Oblečení ve stylu amerického západu doporučeno. Každoročně pořádáme jarní posezení žen s připomínkou MDŽ. Letošního roku jsme se opět ve velkém počtu žen sešly. Děkujeme pí Šilhanové a pí Vránkové, učitelkám mateřské školy, za hezké vystoupení jejich svěřenců. Toto vystoupení je milé a u žen oblíbené. Děkujeme dětem za jejich srdíčka, která s pomocí svých paní učitelek vyrobily a každou ženu obdarovaly. Poděkování za zhotovení lávky přes řeku Dračici v bývalé vesnici Mnich. U Mnišského rybníka lávku zhotovili pánové: Jan Kopáček, Miroslav Hanzal, Vladimír Záhradský a Milan Lukš. Děkujeme také neznámým lidem, kteří zhotovili lávku u Balkového mlýna. Tady již několik let lávka ležela ve vodě a nedalo se zde přecházet. Při procházkách tímto klidným koutem Novobystřicka lávky každý ocení. Jediný původní most, který v této zaniklé vesnici ještě zůstal, je ten, přes který vedla cesta z vesnice okolo hřbitova dále na Oboru. (Z vyprávění pana Paďourka při společné procházce, který se z Mnichu stěhoval v 18 letech). Viz foto. Za ZO ČSŽ - Marie Nyklová

5 Talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Jindřichově Hradci pobočka Nová Bystřice pro školní rok 2012/2013 Čas konání: úterý 29. května 2012 od 16:00 hod Místo konání: hudebna Základní školy Nová Bystřice ČESKÉ BUDĚJOVICE NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Zahradní nábytek Jasmín provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov křeslo, stohovatelné stůl, 159 x 97 cm lavička 1.990, , ,- Zahradní houpačka 3-místná, ocelová konstrukce, práškově lakováno, pohodlné polstrování, barva mandarinka, il. foto Ke zkoušce se dostavte s vyplněnou přihláškou do ZUŠ, která je ke stažení na Jestliže se v uvedeném termínu z vážného důvodu nemůžete dostavit, domluvte si s námi individuální termín prostřednictvím telefonu: , , u: nebo osobně. Benzinová sekačka Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kw/ 2,04 PS, šířka záběru 39 cm, motor GGP RS100, 4-taktní, 100 cm 3, 5 poloh nast. výšky střihu, šasi tvrzený plast, sběrný koš 45 l, il. foto Benzinová sekačka s pojezdem Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kw/ 3,5 PS, šířka záběru 53 cm, motor B&S 625 Series, 4-taktní, 190 cm 3, elektrostart, 5 poloh nast. výšky střihu, centrální, šasi ocelový plech, sběrný koš 60 l 2,04 PS 3,5 PS Benzinový křovinořez Hurricane HBI 80, motor 2-taktní, výkon 0,8 kw/ 1,1 PS, 25 cm 3, šířka záběru struna 43 cm/ nůž 23 cm, struna 2 mm, 2x 3 m nebo 4-zubový nůž Přesné tvárnice x 500 x 250 mm, hladké nebo PDK 39 cm Značkové suché maltové směsi 25 kg 1.990, , ,- 53 cm Benzinová řetězová pila Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor, výkon 3,1 PS, objem 52 cm 2, řezná lišta 46 cm, hmotnost 6 kg, řetěz Oregon, automatické mazání 46 cm 3,1 PS od 14, 50 od 50, , ,- České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) Po Pá , So Ne Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. NovaBystrice 135x200 BW.indd :42

6 KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoškola Nov á Bystřice (vedle drogerie TETA) hod

7 Truhlářství Vacek výroba z masivu. Tel.: Instalatérství a topenářství Vít Jaroš, Václav Zahrádka. Tel.: , Ing. Pavel Bejček - masér Nábřeží L. Stehny 847/II Jindřichův Hradec, tel.: Prodám byt 3+1 v OV, cena dohodou. Úvěr mohu zajistit. Tel.: Prodám byt 3+1 v Nové Bystřici, v osobním vlastnictví. Tel.: Prodám byt 3+1 s garáží. Cena dohodou. Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Úprava zahrad, prořezávání stromů, sekání trávy aj. Tomáš Vrba Tel.: Prodám bazénovou pískovou filtraci Azuro 4 + čerpadlo. Cena 2000 Kč. Tel.: Marně naše oči všude Tě hledají, po lících slzy nám stékají, jen na malou chvilku s Tebou být, vidět Tě, promluvit a pohladit. Moc nám chybíš. Dne uplyne 7 let, kdy nás navždy opustila paní Zdeňka Chudová z Artolče. Za vzpomínku všem, kteří ji měli rádi děkujeme. Manžel Milan, synové Milan,David s Jitkou, dcery Marcela, Zdeňka s Dušanem a vnoučata Dušánek, Štěpánek a Natálka. Prodám družstevní byt 2+1 ve 2. patře bytového domu K. H. Borovského 559, Nová Bystřice. Minimální nabídka Kč. Tel.: Dne 21. května 2012 uplyne 17 let od úmrtí paní Anastázie Deverové z Artolče Nové Bystřice. Vzpomíná syn Václav s rodinou. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková () Adresa redakce: Turistické informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 54, Nová Bystřice Tel.: ; , Redakční uzávěrka: 20. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s. r. o. J. Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice.

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 14, číslo 11 M Listopad 2012 ěsíční zpravodaj novobystřických občanů novobystřické děti navštívily Londýn Pozvánka na listopadové akce Čtvrtek 8. listopadu 18.00 hod., KD Koruna - knihovna cestovatelské

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

Stříbrný klíček již podvanácté

Stříbrný klíček již podvanácté V TOMTO VYDÁNÍ: Srpen 2012/04 vzpomínkové setkání noví ředitelé ZŠ a MŠ architektonická soutěž dočasná změna v provozní době sběrných dvorů sauna opět v provozu další skautský rok kultura foto: Václav

Více

Slovo starosty - 750 let založení města

Slovo starosty - 750 let založení města V TOMTO VYDÁNÍ: Duben 2012/02 Sociální reforma: karta sociálních systémů Nový ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby Organizace výlepu plakátů v Sezimově Ústí Jarní festival sborového zpěvu S Andersenem

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2012 Malá Haná v roce 1928 Jak rozevřená boží dlaň leží mezi horami v šíř a dál. Údolí mírně svažité k jihu a severu a kolem na

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Maršovský zpravodaj červen 2012 ZDARMA Biskupský sál, kresba Dagmar Gottliebová Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Vážení spoluobčané,v době

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA F F SRPEN 2013 Obsah Mezinárodní odborné symposium v Příboře 4. a 5. srpna 2013 Z jednání rady města Optimalizace řízení Městského úřadu Příbor Město Příbor má schválený Tržní řád

Více

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec, srpen 2014 Informace z radnice Proběhlo druhé výběrové řízení na zakázku Rekonstrukce přechodů v ulicích B. Smetany, Nádražní a Štítného. Obdrželi jsme tři cenové nabídky:

Více

Koupaliště Pohoda otevřeno. Vsobotu 26. července byl spuštěn. Slovo starosty

Koupaliště Pohoda otevřeno. Vsobotu 26. července byl spuštěn. Slovo starosty V tomto vydání Hospodaření města Architektonická soutěž Co se starým elektrem? Velký cyklistický závod Kulturní a sportovní akce Uzamkneme Kozí Hrádek 2 4 4 6 8 10 12 září 2014 Slovo starosty Martin Doležal

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

Červen 2012. www.mesto-desna.cz

Červen 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie 10 11 Novinky v knihovně

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

Sokolský slet opět po 6 letech

Sokolský slet opět po 6 letech Sokolský slet opět po 6 letech Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: BEZDOMOVECTVÍ CHOŘELICE DVOJÍ POHLED PAMÁTKY OČIMA DĚTÍ MLADÍ GLOBALISTÉ POZVÁNKY NA HANÁCKÉ BENÁTKY SPORTOVNÍ POZVÁNKY Česká suita Dne 26. května

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Č e r v e n 2 0 1 4 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 4 Výběr z usnesení 23/ZO/2013 5 Předvolební inzeráty 5 Meziobecní spolupráce 6 Informace o sběrném

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více

NOVINY. Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze.

NOVINY. Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze. NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA ČERVENEC - SRPEN 2014 č. 7-8, ročník XLI cena 10 Kč Úvodní slovo Vážení čtenáři, v létě na Vás čeká celá řada kulturních, sportovních i společenských akcí. Určitě si alespoň

Více

KAROLINKA ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014

KAROLINKA ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014 ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014 KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ Účastníci U3V uzavřeli akademický rok 2013/2014 výletem do Bratislavy

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXV červenec 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 3 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, máte v ruce další číslo Týneckých listů, tentokrát už skoro prázdninové. Předzvěstí nadcházejícího

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014) B r o u m o v s k é noviny 7 (červenec 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z.

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více